LUCRARE DE SEMINAR LITURGICĂ

SFINTELE TAINE ŞI IERURGIILE BISERICEŞTI

2008

PLANUL LUCRĂRII

I. INTRODUCERE- Sfintele Taine în general

1. Noţiunea de Sfintă Taină; 2. a!a "ri#tologi$ă %i e$le#iologi$ă a Tainelor;

&. Ne$e#itatea Tainelor; '. Nu(ărul %i î()ărţirea Sfintelor Taine;

II. IERUR*II+E 1. E,or$i#(e; 2. ine$u-.ntări;

&. Sfinţiri; III. S/INTE+E T0INE 1I IERUR*II IN 2I030 ISERICII

CONC+U4II.

2

întrucât !fintele +aine sunt mijloacele prin care harul dumnezeiesc se împărtăşeşte credincioşilor în . a cresterii noastre in viata in -ristos Denumirile multiple. indica tot atatea lucrari.ARGUMENT Prin căderea în păcat. hotărând #ntruparea $iului !ău pentru mântuirea lumii %&feseni 2. pe care le poarta.iserică !fintele +aine sunt tot atatea maini ale dragostei dumnezeiesti intinse noua pentru a putea birui obstacolele ce stau in fata urcusului nostru duhovnicesc. în nemărginita !a bunătate şi în"elepciune a găsit cel mai potrivit mijloc al izbăvirii omului de rău. pe care harul Duhului !fant le opereaza asupra fiintei noastre sufletesti . ajungând într-o stare în care mântuirea realizabilă prin propriile noastre puteri era imposibilă Dumnezeu însă. '-() *m ales să prezint în această lucrare câteva aspecte despre !fintele +aine şi ierurgii. capul este trupul intreg/ De aceea mi s-a părut necesar şi plăcut să dezvolt această temă care ocupă in invatatura ortodo1ă un loc de frunte 2apitolul 3 INTRODUCERE 4 .aloarea si importanta lor deosebita pentru mantuire rezida in caracterul lor mai mult decat simbolic. omul a pierdut comunicarea harică cu Dumnezeu şi a intrat în moarte sufletească şi osândă veşnică. al actului care se savarseste asupra credinciosului &le sunt simboluri in sensul in care simbolul este domeniul in care /vazutul este o parte a nevazutului si ca atare il cuprinde. cu totul real. pe baza participarii0 de pilda. caci o parte poate reprezenta intregul.

săvârşite de episcop sau preot. dar mai ales +ainele care nu sunt numai repeti"ia unor formule si rânduieli. cu ajutorul cărora noi ne facem partaşi cu &l prin moarte şi suferim împreuna cu &l. p 824 8 ' . dar prin forme sau acte e!terioare harul divin necesar mantuirii noastre 72 9ântuitorul -ristos prin #ntruparea !a şi prin întreaga !a lucrare mântuitoare ne-a adus via"a şi această via"ă ne este oferită concret prin !fintele +aine. . !fintele +aine.ucuresti 8<<@. p > 2 Pr Prof Dr ?icolae D ?ecula.Sfintele Taine în general #n calitatea .ucureşti. care caută prin întreaga sa lucrare să actualizeze urmarea şi apoi vie"uirea în -ristos !fintele +aine sunt mijloace prin care primim iubirea lui 3isus -ristos şi care ne leagă de &l 3ubirea lui -ristos este harul dumnezeiesc -arul sacramental corespunde principalelor trebuin"e ale vie"ii omului începând de la naştere şi până la sfârşitul vie"ii Prin !fintele +aine se constituie . o invocare a !fântului Duh. sunt o parte fundamentală a slujirii .isericii de +rup tainic al lui -ristos. ca să putem fi şi învia"i în puterea şi harul hristic #n :rtodo1ie. "Teolo#ia do#matica ortodo!a$. care este rugăciunea adresată +atălui pentru ca &l să reverse !fântul Duh Prin săvârşirea şi primirea harului !fintelor +aine se realizează o comunicare de via"ă duhovniceasca Pentru aceasta. . 9irungere şi #mpartaşanie) omul se încorporează în . vol 333 &d 3nstitutului .otez.isericii.iblic si de 9isiune al .iserica Prin +ainele ini"ierii% . în general. Dumnezeu . prin care ni se comunica in chip nevă ut. întreg cultul este o epicleză.isericii :rtodo1e . 8<=>.omâne. ci prilejuri pentru reînnoirea chemării şi pogorârii !fântului Duh $iecare !fânta +aină are propria sa 2incizecime. epicleza sa. "%iserica şi cult pe înţelesul tuturor$. &d &uropartner.iserică şi mai departe numai prin Preot D !taniloaie.2reatorul tuturor poate lucra si asupra fiin"ei umane 5ucrarea aceasta se împlineşte prin săvârşirea !fintelor şi mântuitoarelor +aine 6Sfintele Taine sunt acţiuni sensibile instituite de Hristos prin care se împărtăşeşte harul lui Hristos şi se uneşte Hristos cu persoanele care cred 7 8 6 Sfintele Taine sunt lucrari tainice.

comuniunea cu &l. care este calea. 8<<>. refacerea comuniunii cu Dumnezeu. "&ropovaduirea şi Sfintele Taine$. /l voi trimite la voi/%3oan 8@.aceste lucrări sfinte % Pocain"ă. legătura noastră cu Dumnezeu. p 8'A 4 ( . 2A) ilele până la sfârşitul Pr Dr Dura ?icolae .iblic şi de 9isiune al .iserica dreptmăritoare este considerată . singura garan"ie a mântuirii ar înceta 2uvintele 9ântuitorului spun însa clar0 / -ă este de folos sa . 2@) -arul transmis prin !fintele +ainele va face sim"ită prezen"a 9ântuitorului fa"ă de to"i oamenii0 /0i iată . 2ununie. este în raport de întâlnirea noastră cu 9ântuitorul.eu decât prin .isericii şi pentru ea se săvârşesc ele asupra credincioşilor 6&rin acestea.u sunt cu voi în toate veacurilor/%9atei 2>.ucureşti. odată cu înăl"area 9ântuitorului la cer. iar daca . =).ă voi duce. . în (uhul cel Sfânt şi viaţa credincioşilor ei se uneşte cu viaţa *apului ei nevă ut. adevărul şi via"a şi care ne spune că0/ +imeni nu vine la Tatăl . &d 3nstitutului . este permanent pre ent viu şi activ Hristos'(omnul în %iserica şi în viaţa credincioşilor) &rin Sfintele Taine viaţa %isericii.isericii :rtodo1e .omâne. de aceea ele sunt numite +aine ale . @) *ceasta ar însemna că.isericii !ale are misiunea de a învă"a toate şi a aduce aminte de toate cele spuse şi făptuite de 9ântuitorul %3oan 8'.ă duc .isericii şi . . cu Hristos şi astfel înaintea ă în viaţa duhovnicească 74 9ântuirea noastră.ă voi duce.iserică indisolubilă. aici ni se revelează pentru prima oară importan"a !fintelor +aine pentru mântuirea noastră -arul Duhului !fânt trimis de 9ântuitorul *postolilor !ăi şi prin ei . -irotonie şi 9aslu) se pot transcende dimensiunile umane ale comunită"ii creştine +ainele sunt mijloace sau căi conducătoare spre împără"ie şi nu sunt scopuri în sine 5egătura dintre +aine şi .iserica a +ainelor !fintele +aine apar"in ini"ial .u) *ăci daca nu .ine/%3oan 8'.ân#âietorul nu va veni la voi.

cu totul real.feseni -.ucureşti. în /:rtodo1ia/. învăţătură tainică. . . <7 8 *oloseni 22. înseamnă 5urământ. . nr 8. 7 8 9uca -222. = 8 .arcu 2-. nr 8. 2< 8 2 *or) . (icţionar #rec'român al +oului Testament" trad de Dheorghe . capul este trupul între#/@ 1. 2 8 2 Tesaloniceni 22. 70 8 :omani . 8<>4.333%8<(@). în vizibilitate pământească. activă prin Sfintele Taine/' Deci. pe ba a participării3 de pildă. care sunt o permanentă sărbătoare a 2incizecimii pentru sufletele credincioşilor.*bsenta întâlnirii vizibile cu 9ântuitorul va fi împlinită de -arul revărsat în !fintele +aine. căci . 7Hristos' Taina intâlnirii noastre cu (umne eu$. p 8<8 ' @ . al actului care se săvârşeşte asupra credinciosului &le sunt simboluri în sensul în care simbolul este domeniul în care / vă utul este o parte a nevă utului şi ca atare îl cuprinde. >2?) 7> & .adea.aloarea si importan"a lor deosebită pentru mântuire rezidă în caracterul lor mai mult decât simbolic. mister reli#ios şi este folosit pentru a descrie anumite rituri ale credinţei creştine = 6-ul#ata redă cuvântul în unele locuri cu #recescul misterion care înseamnă mister. 7@iinţa Tainelor în cele trei confesiuni$. (icţionar 9atin'român. în /1rtodo!ia/.omânia.l face vi ibilă şi palpabilă între noi pre enţa Sa harică.ucureşti.2.!chillebeecB. taină descoperită iniţiaţilor. &d Etiin"ifică şi &nciclopedică.333 %8<@@). sărbătoare cu reale urmări ontologice Dar aşteptarea /întâlnirii depline poate fi înţeleasă numai prin faptul că noi şi acum îl întâlnim pe (omnul cel preamărit. p 82A ( 2bidem p82A) @ Pr Prof D !tăniloae. ceea ce nu poate fi cuprins cu mintea 6.iblică 3nterconfesională din . !ocietatea . acte personale ale 9ântuitorului. C. prin mijlocirea cărora / ne întâlnim cu 1mul preamărit 2isus şi prin care venim în contact viu cu misteriul cultic sfinţitor al lui Hristos/( .-. p 8A>8 > 9aurice 2arrez şi $rancois 9orel. secret. !fintele +aine sunt lucrări vizibile. căci o parte poate repre enta între#ul. Noţiunea de Sf nt! Tain! 6*uvântul sacrament 4 în limba latină sacramentum. 8<<<. p 8A = D Du"u.

taine sunt actele sfinte ale religiei creştine prin care se împărtăşeşte credincioşilor harul dumnezeiesc Prin această împartăşire din harul dumnezeiesc. care împărtăşeşte sufletului credincios arul nevă ut al lui (umne eu. taina este o lucrare sfântă.omână. Pr Prof 3 Petreu"ă.enaşterea. zice !f loan Dură de *ur. rin mi5locirea căreia fiecare credincios primeşte dumne eiescul harB) ATainele constau intr'un element natural şi dintr'unul supranatural) ) ) sunt nu numai semne ale promisiunilor divine. Teolo#ia (o#matică şi Simbolică. pentru că credem nu ceea ce vedem. 2luj-?apoca. p 8<= = . decr) 7<? 82 (icţionar %iblic. !fintele +aine se deosebesc de toate celelalte simboluri 6Se numeşte taină. <<) dă !fintelor +aine următoarea defini"ie0 6Taina este o lucrare sfântă. 8<<(. harul dumnezeiesc 9ărturisirea :rtodo1ă %3. în în"eles restrâns sau special. cuvântul s-a aplicat în două moduri0 6referitor la #a5ul sau ălo#ul încredinţat spre păstrare publică de către părţile aflate în proces. p 8<= < 8A 82 Prof ? 2hi"escu. Pr Prof 3 Petreu"ă. care a fost instituită de #nsuşi Dumnezeu întrupat şi prin care se împărtăşeşte credincioşilor în mod văzut.#n folosin"a timpurie eclesiastică. sub o formă vă ută.ărturisirea lui (ositei. ci şi instrumente care lucrea ă necesar prin har asupra acelora care se apropie de eB) 6. :radea. !ocietatea 9isionară . Pr Prof 3sidor +odoran. ipotecat spre a fi folosit într'o cau ă sacră şi ca 5urământul pe care un soldat roman îl depunea faţă de împărat şi apoi referitor la orice alt 5urământ 7 < 9ai târziu aceste idei s-au combinat pentru a produce conceptul de rit sacru care era un gaj sau un simbol a cărui primire implica un jurământ de loialitate şi aceasta a condus în timp la 6limitarea cuvântului Asacrament$ la riturile ma5ore de instituire de instituire divină) 78A #ntr-un în"eles mai restrâns. p 88'8 2bidem. &d . astfel observăm că. op) cit . &d 2artea 2reştină. şi care s'a aşe at de (omnul nostru. volumul 33. p 88'8) 88 !fântul 3oan Dură de *ur apud Prof ? 2hi"escu. Pr Prof 3sidor +odoran. 2AA'. sacramentul a fost folosit cu un sens mai larg cu privire la orice respectare a unui ritual sau lucru sacru #n folosin"a de fiecare zi. ci unele vedem şi altele credem/88.

l.ucureşti. pp (48-(42 84 > . fiind e1tensiunea şi prelungirea în timp sau mediul de iradiere al lui -ristos. în locul nostru. 24). prin /ntruparea. (omnul îi şi încoronea ă pe cei ce îi urmea ă) 8' +aina 2f Pr Prof Dr Dumitru Dh . i'a dat puterea şi mi5loacele vi ibile de împărtăşire a mântuirii reali ate de . pentru a-i face părtaşi la Paştele.iserica fiind ea însăşi o taină şi anume o +aină sursă generală şi principală a altor taine ca una care participă direct la taina originară care este -ristos.#. . posibilitatea acestei asumări fiind dată de #ntruparea !a ca om *ctele de împărtăşire a lui -ristos.adu. căreia 6 Hristos /nsuşi. (in aspectul sacramental al %isericii . necerându'le să moară în chip firesc ca şi . nr <-8A.iblic şi de 9isiune al . ca membri ai +rupului !ău tainic *rhiereul cel ceresc. Hristos înviat şi slăvit a asumat realităţi pământeşti ca să se împărtăşească pe Sine /nsuşi şi lucrarea Sa dumne eiască784 prin ele pentru mântuirea noastră.ântuitorul lumii a luat cu Sine şi pe cei ce vor să fie părtaşi în#ropării Sale. -ristos cel #nviat trimite Duhul !ău cel !fânt să ungă şi să consacre pe cei ce cred.isericii. &d 3nstitutului . în chip neînţeles.omâne " .l pentru între#ul neam omenesc. deschide prin aceste *orţi ale &arului intrarea în rai 0 A *ăci când a intrat în aceste Sfinte ale Sfintelor. *aracterul ecle iolo#ic al Sfintelor Taine şi problema intercomuniunii. Certfa pe *ruce şi /nvierea Sa din morţi) Dstfel. p @8 8' 2f Pr Prof D !tăniloae. după cum am mai afirmat. &atimile. $a%a &ri'tologi(! )i e(le'iologi(! a Tainelor &ste îndeobşte cunoscut că . 8<=>. seria a 33-a. capul ei. după ce i'a făcut să intre pe porţile /mpărăţiei Sale. în rev F!tudii +eologice7. . ci doar să mărturisească moartea (omnului prin %ote şi să'9 vestească prin un#erea cu sfântul . 5ertfă înaintea Tatălui ceresc.iserica este +rupul lui -ristos şi plenitudinea de via"ă a Duhului !fânt %&feseni 3.333 %8<@@). moartea şi #nvierea !a. unde. anul C.ir şi prin împărtăşirea cu Sfânta Taină ce se săvârşeşte pe altarul %isericii. întâlnirii personale a lui Dumnezeu cu omul şi al mântuirii omului Prin !fintele +aine. sunt +ainele .isericii :rtodo1e . oamenii mănâncă Trupul celui ce a murit şi a înviat) Dşa că.

op) cit. sau aşa isele E raţiuni F ale lucrurilor. imprimând în ea potenţial formele ce se vor actuali a la vremea lor. şi a trupului său.ucureşti. Teolo#ia (o#matică 1rtodo!ă. vol 3. . pentru a se umple ea însăşi de iubire 3ată deci că dialogul dintre voin"a lui -ristos şi voin"a noastră este un dialog al iubirii G al iubirii desăvârşite a lui -ristos infuzate nouă prin !fintele +aine şi al iubirii sau voin"ei noastre în creştere. de care vorbesc Sfinţii &ărinţi) A 8= 5a baza concep"iei despre !fintele +aine a . ci e şi o putere cu mult mai mare ce străbate prin ele &ste puterea Duhului dumnezeiesc. 8<<2.oin"a umană. vol 333. .0i aceste porţi sunt cu mult mai însemnate şi mai de folos pentru sufletul nostru decât chiar porţile raiului. . trad în rom de Pr Prof Dr +eodor . căci acestea din urmă nu se deschid nimănui dacă nu a trecut înainte prin cele dintâi$ 8( . p =-> 8( 8> dar mişcarea si lucrarea sunt rodul conlucrării < . de sine. în ambian"a .ucureşti.isericii este credin"a că Dumnezeu poate lucra asupra creaturii în realitatea ei vizibilă 8@ A Spiritul dumne eiesc poate nu numai să producă modificări cu mult mai mari asupra ener#iei din care se alcătuiesc formele lumii. căci spune !f ?icolae 2abasila A Giubirea este virtutea voinţei) *ând deci după toată călău irea şi purtarea !fântul ?icolae 2abasila. p < 8= 5aughlin PatricB H 9c . ci şi să producă această ener#ie.aza generală a +ainelor . voin"a umană nu mai este singură.odogae.isericii :rtodo1e stă încrederea în putin"a lucrării Duhului dumnezeiesc al lui -ristos printr-un om asupra altui om. op) cit" . între voin"a umană deliberativă şi har :dată ce a primit harul în ea.isericii. ca +rup tainic al lui -ristos Prin mâna omului se scurg puteri spirituale asupra altui om.isericii 6 /n Taină nu se poate trasa o frontieră între mişcarea omului care lucrea ă şi puterea (uhului Sfânt 7. vol 333. apud Pr Prof Dr D !tăniloae. dar puterea ce o transmite omul prin trupul său nu e numai a spiritului. în ambian"a . Tâlcuirea dumne eieştii 9itur#hii şi (espre viaţa în Hristos . sus"inută de voin"a 5ui fa"ă de noi. p 8'4 8@ Pr Prof Dr Dumitru !tăniloae. p 242 8> Pr Prof Dr D !tăniloae. prin mijlocirea trupurilor şi a materiei dintre ele. adică este în comuniune cu -ristos cel lucrător în om . ca un efect al ener#iei 9ui spirituale. soarbe din iubirea lui -ristos. ci e penetrată şi modelată de har. 8<=>. cu care omul se pune de acord şi căruia i se deschide prin credin"ă.

în rev F:rtodo1ia7. apud Pr Prof Dr D !tănilloae. 24) G ? 2abasila . fiecare taină îşi are rolul ei deosebit de al celorlalte. +atură şi har în teolo#ia bi antină.de #ri5ă a voinţei. aceeaşi energie divină a lui -ristos cel înviat şi proslăvit ca om. anul . sau la Domnul înviata în care sunt concentrate toate faptele mântuitoare ale !ale. dar nu toate la fel. dar toate stau în legătură internă întreolaltă &le toate comunică acelaşi Duh.l rămâne în voinţa noastră şi că depune în ea puterea şi dispo iţia spre bine) (eci şi %ote ul de aceea ni l'a dat şi de aceea l'a instituit între celelalte Taine. care continuă ca oferire sau ca moarte mistică în fa"a +atălui &nergia dumnezeiască din umanitatea !a are calitatea de energie a jertfei. e trăirea bogă"iei copleşitoare a prezen"ei lui -ristos în dispozi"ia totalei 5ui dăruiri +atălui De aceea toate efluviile de har ce ni se conferă nouă credincioşilor prin diferitele taine. întrucât inima acestor acte este moartea şi #nvierea. în rev F:rtodo1ia7. plinirea *elui ce plineşte toate întru toţi A %&feseni 3. ca să facă în noi voinţa bunăG0i toată puterea Tainelor şi viaţa cea nouă e pentru voinţă) $ 8< !fintele +aine revarsă în om via"a divină. . ci din oceanul acestei energii. prin faptul jertfei !ale. pp 4<2-'4< 2A Pr Prof Dr D !tăniloae.iserica este A Trupul 9ui. însă în grade diferite +rup tainic al lui -ristos. adică energiile dumnezeieşti ale !fintei +reimi. raporturile între ele şi problema Tainelor în afara %isericii.333 %8<(@). nr 2. izvorăsc din această continuă stare de jertfă. nr 4. anul CC. sălăşluite în umanitatea $iului şi coborâte în noi prin Duhul !fânt &le au rostul de a preface treptat e1isten"a credincioşilor după chipul :mului--ristos #n acest proces. p 8<( 8< 8A . +umărul Tainelor. care este în acelaşi timp o continuă plinătate de via"ă a lui -ristos ca om şi produc în noi aceeaşi stare G şi numai întrucât produc aceeaşi stare ne şi mântuiesc 2A Prin fiecare taină participăm la toate actele mântuitoare ale Domnului. energia tuturor Dar.iserica împlineşte sfin"irea şi mântuirea noastră G .3 %8<='). este vădit că . prin toate +ainele participăm la moartea şi #nvierea 5ui. (umne eu cere roade. ceea ce se potriveşte cu starea credinciosului +oată energia lui -ristos cel înviat şi înăl"at s-a revărsat în umanitatea 5ui şi a ridicat-o la această stare prin faptul central al mor"ii.

"dacă %iserica este sacrament sau taină în sensul de uniune reali ată între (umne eu şi totalitatea credincioşilor. constituită dintr-o comuniune de persoane umane cu Dumnezeu prin -ristos în Duhul !fânt.iserică sunt şi prilejul chemării şi pogorârii Duhului !fânt A după *inci ecime. (uhul Sfânt este acela care menţinând'o ca pe un sacrament în totalitatea ei. *aracterul ecclesiolo#icG. dar capul rămâne cap.isericii şi tot . teandrică. sursă a +ainelor căci în ea -ristos îi încorporează pe credincioşi în !ine. (in aspectul sacramental al %isericiiG. p >@ 3dem. e1tinzându-se în ei prin Duhul !fânt *stfel. Tainele. p ((4 2' 2bidem p ((4 28 22 88 . însă şi re ultat mereu Pr Prof Dr Dumitru . anul 5C5. sursă a actelor sacramentale. mădularele rămân mădulare şi trupul rămâne trup.adu. o face. în rev 6. dar nici unul dintre acestea nu poate fi ceea ce este decât păstrându'se în e!istenţă. Sfintele Taine ale %isericii după Tradiţia apostolică din punct de vedere ortodo! . ca atare şi celelalte) A 28 tot ceea ce se petrece în ..33 %8<>A).iserica este +aină.iserica săvârşeşte +ainele pe care -ristos-2apul le-a instituit !fintele +aine realizează şi e1primă totodată .iserica :rtodo1ă . datorită acestei calităţi. nr 88-82. ea fiind trupul iar credincioşii mădularele 0 A *apul este între# în tot corpul şi fiecare mădular al corpului se simte aparţinând lui (umne eu între#.iserica este o prezen"ă vie. p 882< 24 Pr Prof Dr D !tăniloae. sunt mi5loace prin care se e!tinde şi se menţine continuu această le#ătură care constituie fiinţa %isericii) $24 +ainele sunt acte ale . care este -ristos +ainele sunt ale .iserică îşi are ca ini"iator 2apul ei. ca acte.omână7.isericii totodată aceasta însemnând că A prin ele acţionea ă şi Hristos dar şi %iserica sau Hristos din şi prin %iserică) %iserica nu e numai un re ultat al sacramentelor ci şi condiţie a lor) A 2' +otodată +ainele ca şi dăruiri multiple şi continue ale lui -ristos prin Duhul !fânt în .iserica ca şi comunitate sobornicească şi sacramentală a oamenilor "Drticularea Sfintelor Taine în viaţa %isericii şi a oamenilor o face credinţa %isericii de care depinde însăşi lucrarea mântuitoare a acestora) *redinţa %isericiiGţine de fidelitatea acesteia faţă de Sfânta Scriptură şi faţă de Sfânta Tradiţie) $ 22 *m arătat că .

Dumnezeu să mântuiască pe unii şi în afara . ceea ce probabil. p (4' Pr 2onf Dr Deorge . op) cit . &d . să fie îmbo#ăţită. înnoită şi împrospătată de . continuă în acelaşi timp să primească pe (uhul. 6în ca ul în care aceştia n'au cunoştinţă sau nu pot beneficia de ele. Pr Prof 3sidor +odoran.iserică.omano-catolicii sus"in că aceştia se mântuiesc cu siguran"ă.eîntregirea. aşa cum a făcut cu tâlharul de pe *ruce) 72= +otuşi ceea ce trebuie re"inut în legătură cu !fintele +aine este că cel ce le nesocoteşte ca mijloace de împărtăşire a harului dumnezeiesc instituite de 3nsuşi Dumnezeu.l prin sacramente) A 2( 2oncluzia este aceea că. dar nu în ca ul că le respin#) 1ricum. 2AAA. în afară de .isericii şi implicit a !fintelor +aine. acestea sunt e!cepţii care confirmă re#ula şi nu infirmă caracterul necesar al Sfintelor Taine) 7 2@. având în ea pe Hristos din care iradia ă continuu (uhul. p 2A8 2( 2@ 82 . *lba-3ulia.înnoit al lor. altfel decât prin Sfintele Taine .iserica este prin -ristos în Duhul !fânt condi"ie a +ainelor dar şi rezultat al lor. nu se va mântui 2bidem.iserică.emete. întrucât +ainele au fost instituite de 9ântuitorul -ristos ca mijloace speciale de comunicare a harului dumnezeiesc în . fără a preciza vreo e1cep"ie sau vreun motiv de neprimire mai special Desigur că Dumnezeu este atotputernic şi poate trece peste orice motiv şi 6poate acorda mântuirea în chip e!cepţional. fiindcă este condi"ie a lor De aceea. p 4A< 2= Prof ? 2hi"escu. &di"ia 333. .iserică nu pot fi +aine şi ele trebuie săvârşite în . Ne(e'itatea Tainelor. rezultă că ele sunt absolut necesare pentru mântuire Poate e1ista însă şi posibilitatea ca. întru puterea lui -ristos şi prin organele rânduite ce au puterea de a transmite harul dumnezeiesc prin +aine +. Pr Prof 3 Petreu"ă. dar conform !fintei !cripturi şi !fintei +radi"ii acest lucru nu este sigur !fânta !criptură ne spune că cel ce nu primeşte !fintele +aine. ceea ce pune în evidenţă faptul că %iserica. (o#matica 1rtodo!ă. odată intrată în istorie la 2incizecime. ?ecesitatea !fintelor +aine este strâns legată de necesitatea harului pentru mântuire. nu va intra în împără"ia cerurilor.

dar o pune în rând cu Pocăin"a.iserica *puseană.ucureşti. duhul cunoştinţei şi al bunei'credinţe) $ #nvătătura despre şapte +aine apare pentru prima dată în . 9itropolitul &fesului %contemporan al Pentru justificarea numărului de şapte al +ainelor. pus în legătură cu te1tul de la 3saia C3. un număr de şapte +aine. nici mai mult nici mai puţin) $ 2< Deşi aceste enumerări îşi au originea în . p 48' 2< Paul &vdoBimov. conduce la aceeaşi afirmaţie a numărului de şapte taine) Scrisoarea patriarhilor răsăriteni menţionea ă acealşi număr de şapte Taine. duhul înţelepciunii şi al înţele#erii. 8<<@. autor al unei dizerta"ii asupra !fintelor +aine. include în listă tunderea în monahism.!rul )i î.ărturisirea de credinţă cerută împăratului 9ihail Paleologul de către papa 2lement al 3. 8-20 A1 mlădiţă va ieşi din tulpina lui 2esei şi un lăstar din rădăcinile lui va da) 0i se va odihni peste . dar îmbină într-o singură +aină Pocăin"a şi 9aslul !imeon arhiepiscopul +esalonicului %sec al C. . p 2>( 2> 84 .-lea) acceptă şi el caracterul sacramental al tunderii în monahism. cap 33. ele au fost acceptate şi de creştinii din răsărit după secolul al C333-lea *cceptarea avea la bază desigur nu influen"a teologiei latine.*!rţirea Sfintelor Taine. de cele şapte daruri ale lui Dumnezeu enumerate la 3saia. vezi mai pe larg la . (o#matica. Nu. duhul sfatului şi al tăriei.-. 1rtodo!ia.*ndrutsos. trad de Dr 3rineu 3oan Popa. aşa precum a făcut-o şi +eodor !tuditul.-lea în anul 82@= şi citată în !inodul unionist de la 5Ion în anul 82'= A&olemica cu teolo#ii protestanţi din timpul patriarhului 2eremia al 22'lea din *onstantinopol. puritate. ci fascina"ia numărului şapte. +radi"ia şi practica ortodo1ă recunoaşte sub aspectul de lucrare sfântă prin care sub formă văzută se împărtăşeşte harul nevăzut al lui Dumnezeu. considerând 9aslul ca +aină separată #ntre timp.l (uhul lui (umne eu. 8-4 5a autorii bizantini care acceptă cele şapte taine găsim totodată şi diverse liste ce concurează una pe alta 9onahul 3ov %sec al C333-lea). 3oasaf. 2> numărul de şapte având conota"ii legate de desăvârşire.

+umărul Tainelor. declara0 A. op) cit. raporturile dintre eleG. şi tot şapte a învă"ăt şi . păcatul şi bolile trupului sunt vindecate. trad în limba română de Pr 2onf Dr *le1andru 3 !tan. . săvârşirea celor sfinte şi conducerea pe calea mântuirii %9atei CC. comunitatea credincioşilor are nevoie de o stare preo"ească.333. Pocăin"a. 2f Pr Prof Dr Dumitru Dh . traducere din limba greacă de 3ustin 9oisescu.otezul. ?unta şi Preo"ia Eapte +aine a instituit 9ântuitorul 3isus -ristos. care a trecut din teologia scolastică în . p 2>@ 42 2f Patriarhul 3eremia 3. *aracterul ecle iolo#icG.ucureşti. unind în mod deplin şi fiin"ial pe cel botezat cu -ristos . 9irungerea. în vederea perpetuării. pentru sfinţirea unirii bipersonale a celor ce reali ea ă împreună le#ătura naturală a căsătoriei. prim 9aslu #n sfârşit. Simbolica. p 8<8 4A 8' . 9aslul. prima prin Pocăin"ă. ultimele. 2raiova. prin Duhul !fânt la o via"ă nouă în -ristosG 9irungerea întăreşte şi dezvoltă via"a cea nouă duhovnicească. . pentru propovăduirea &vangheliei. în special.otezul naşte pe om.iserica :rtodo1ă . iar &uharistia o hrăneşte şi o înviorează. 8<<@. p 2'= 4' Pr Prof Dr Dumitru !tăniloae. precum şi paralelismul dintre cele şapte +aine şi cele şapte daruri ale !fântului Duh %3 2orinteni C33.arhiepiscopului !imeon). p 8== 44 -r *ndrutsos.ăsăriteană acceptă şapte +aine0 . >-88). 8<((. Teolo#ia bi antină. &d 2entrului 9itropolitan al :lteniei. p 8<p 2(@ 48 Paul &vdoBimov.adu. . cu %iserica 7 4' Hohn 9eIendorff.oala sufletului. &uharistia.u cred că tainele %isericii nu sunt şapte ci mai multe$ şi dă o listă de zece taine ce cuprindea în plus şi sfin"irea . 42 6 mulţi teolo#i #ăsesc acest număr ca potrivit cu trebuinţele vieţii spirituale ale creştinului) 744 .ărturisirile de credinţă mai recente.iserica pe baza !fintei !cripturi şi a !fintei +radi"ii *vând în vedere efectele lor ecleziale.isericii 4A !fântul Dionisie vorbeşte şi el de şase +aine iar !fântul 3oan Damaschinul nu men"ionează decât două AHnele te!te menţionea ă ca Taină şi a#hia ma mare şi adeseori %ote ul însemna ansamblul celor trei Taine) $ 48 Deşi nu s-a angajat oficial fa"ă de nici una din liste. 8<-2A) 6 Dceastă stare este consfinţită prin Taina Hirotoniei) %iserica mai are nevoie şi de +untă. conservării neamului omenesc şi a participării lui la Taina unirii cu Hristos.

otezul şi &uharistia 4( 5uteranii le socotesc pe acestea două ca mijloace obiective ale gra"iei de care se împărtăşesc to"i cei ce le primesc. 9aslul si uneori 9irungerea.adu.otezul si -irotonia si.+rebuie amintit faptul că protestan"ii recunosc în general numai . chiar uneori. pp 8<4-8<( 8( . p 8== 2f Pr Prof D !tăniloae.otezul. indiferent de dispozi"ia lor subiectivă *devăratul motiv al respingerii celorlalte cinci +aine de către protestan"i. 9irungereaG b) +aine ale incorporarii in -ristos ca madulare ale +rupului !au . *aracterul ecclesiolo#icG. si +aine care nu se repeta0 . stă în spiritul doctrinei lor 4@ &1isa diferite impartiri ale +ainelor0 a) +aine care se repeta0 &uharistia. +umărul TainelorG. !povedania. 9irungerea si &uharistiaG +aine ale cresterii in -ristos0 &uharistiaG +aine reparatoare0 Pocainta si 9aslul si +aine pentru misiuni speciale0 -irotonia si ?unta Ca*itolul II IERUR/IILE 4( 4@ 2f Pr Prof Dr Dumitru Dh . ?unta.iserica0 .

isericii. 8<>A. a celor pentru care se savarsesc sau care beneficia a de ele) 74> 3erurgiile au fost instituite de . unii împart aceste mijloace ierurgice în0 7e1orcisme şi binecuvântări7. ci şi asupra întregii naturi înconjurătoare 3erurgiile constituie astfel mijlocul prin care . op) cit .iserica foloseşte ierurgiile ca rugăciuni sau acte sfin"itoare. p '4< 4> -r *ndrutsos.isericii se revarsă nu numai asupra fiin"ei omului. prin ierurgii. este de a-l scoate pe om şi natura înconjurătoare de sub orice stăpânire şi influen"ă a duhurilor rele De aceea. potrivit fă#ăduinţei . ierurgiile fiind în mare măsură in legătură cu !fintele +aine sau !fânta 5iturghie Prin ierurgii.raniste. ne vorbesc Sfinţii &ărinţi şi scriitorii bisericeşti din primele veacuri creştine. / 9itur#ica Speciala/. iar al"ii. ca pregătire spre o anumită !fântă +aină.ucuresti. op) cit) p ''A '8 !fantul . prin ierurgii. op) cit) . apud Pr Prof Dr &ne . prin care lucrează harul mântuitor şi sunt săvârşite ca şi !fintele +aine numai de episcopii şi preo"ii . fie după.7'8 5ucrarea . ca3 Sfântul 2ustin .fectele ierur#iilor depind de credinţa cât şi de vrednicia primitorului. apud Pr Prof Dr &ne . adicăBcer nou şi pământ nouB6Dpocalipsa .raniste. p) 4'A 4< !fantul Hustin 9artirul. după sfârşitul veacurilor) 74= 3erurgiile se apropie de !fintele +aine atât prin scopul lor. hirotoni"i canonic 5ucrarea . 7? şi pe care le aşteptăm. op) cit) . cât şi prin mijloacele şi efectele lor 6 .3erurgiile sunt lucrări sfin"ite şi sfin"itoare. în0 a)e1orcismeG ! .2.iblic si de 9isiune al .iserică. după revărsarea Duhului !fânt peste !fin"ii *postoli 6 (espre cele mai multe dintre ierur#ii. &ditura 3nstitutului . . p ''A 4= 8@ . apud Pr Prof Dr &ne .raniste. care se săvârşesc fie înainte.iserica "inteşte să realizeze desăvârşirea omului0 6ele pre#ătesc.oulgaBoff..isericii :rtodo1e .isericii.artirul >I şi Tertulian 7'A 6 în secolul 22 . puterea şi ac"iunea cură"itoare şi sfin"itoare a .omane.isericii. Sfântul -asile cel .asile cel 9are. este de a scoate pe om si natura înconjurătoare de sub orice stăpânire şi influen"ă a duhurilor rele .raniste.ântuitorului.are în secolul 2. anticipea ă şi prevestesc făptura cea nouă care va să fie. p ''A 'A +ertulian. apud Pr Prof Dr &ne .

raniste. sfin"ind-o şi fortificând-o După forma. pe când ierurgiile au o sferă mult mai largă. ierurgiile se pot împarti în0 a)rugăciuni sau molifte G b)ierurgii mai dezvoltate. la care se adaugă *postolul şi &vanghelia '2 '2 2f Pr Prof Dr &ne . ca pregătire spre o anumită +aină. p ''2 8= .isericii0 preo"ii sau episcopii Deosebirile constau în faptul că +ainele sunt instituite direct de 9ântuitorul -ristos. ierurgiile fiind. op) cit . care pe lânga rugaciuni cuprind şi cântări. în bună parte.iserica le foloseşte ca rugăciuni şi acte sfin"itoare care se săvârşesc fie înainte. fie după. în numele 2ăruia se săvârşescG b)2ură"irea omului de întinăciunea păcatelor în vederea primirii !fintelor +aine. în vederea sfin"irii progresive şi a desăvârşiriiG c)Dezlegarea şi eliberarea naturii înconjurătoare de sub blestemul păcatului şi de sub influen"a demonilor. structura e1ternă sau lungimea lor. sau direct legate de mântuire +ainele se refera numai la om. ca fiind absolut necesare pentru mântuire cu porunca e1presă de a le săvârşiG pe când ierurgiile nu sunt toate absolut necesare. ectenii.b)cură"iri şi dezlegăriG c)binecuvântăriG d)sfin"iri +oate aceste ierurgii . în legătură cu +ainele #ntre ierurgii şi +aine sunt asemănări şi deosebiri *semănarea constă în aceea că şi unele şi altele lucrează în chip tainic şi mijlocesc omului acelaşi har mântuitor şi în acelaşi scop Ei +ainele şi ierurgiile urmăresc sfin"irea. sau după 2ununie. citiri. referindu-se şi la întreaga fire înconjurătoare !copul ierurgiilor este do1ologic şi soteriologic şi anume0 a)*dorarea şi preamărirea lui Dumnezeu 2el în +reime !fânt. înnoirea si fortificarea omului ca 7făptură nouă7 şi a naturii înconjurătoare şi readucerea lor la Dumnezeu Ei unele şi altele sunt săvârşite de aceeaşi slujitori ai . tropare şi rituri sau ceremonii etc G c)slujbe care sunt cele mai lungi ierurgii.

ierurgiile diferă0 unele se săvârşesc în biserică. în care cere iertarea păcatelor. >) Jn e1emplu de e1orcism este oferit atunci când. preotul trimite sau îi aduce o sticlă cu apă. în prima zi. mai pe scurt. 6%inecuvântările sunt ru#ăciuni sau slu5be prin care. binecuvântările sunt rânduieli pentru dobândirea ajutorului dumnezeiesc în necazuri şi nevoi *ceastă ierurgie a binecuvântărilor se întemeiază pe faptul că însuşi 9ântuitorul 3isus -ristos a binecuvântat pâinea şi peştele0 '4 Pr 2onf Dr Deorge . apoi se citesc cele trei rugăciuni care urmează pentru iertarea păcatelor şi cură"irea femeii lăuze de întinăciunea trupească pricinuită de naştere #. altele în casele credincioşilor şi uneori chiar în aer liber 3erurgiile.#n ceea ce priveşte locul şi timpul în care se săvârşesc. deşi ultimele două ar putea fi una singură. sau alte lucruri de sub stăpânirea sau influen"a demonilor *ceastă ierurgie a e1orcismului se întemeiază pe puterea dată de 9ântuitorul -ristos .e.isericii. E0or(i'. op) cit . &1orcismele sunt rugăciuni sau slujbe care au rolul de a elibera omul. îndepărtarea tuturor răută"ilor şi vindecare *ceastă sfin"ire se numeşte 7moliftă7 După sfin"irea apei se cântă sau se citeşte +roparul ?aşterii Domnului şi 2ondacul. în dar să daţi$%9atei C. pentru că ierurgiile uneia pot fi şi ale celeilalte 1. schimbarea chinurilor. prin semnul Sfintei *ruci se invocă harul divin asupra unei persoane sau a unui lucru menit pentru hrana şi folosul omului7'4 . natura. preotul rosteşte scurta rugăciune de sfin"ire a apei.emete. $ine(u1 nt!ri. sunt rânduite în trei mari grupe03)cele referitoare la persoaneG33)la natura înconjurătoare şi 333)la obiecte sau lucruri neînsufle"ite. de a alunga puterile răului0 AG pe demoni scoateţi'i8 în dar aţi luat. după rugăciunile începătoare %fără7#mpărate ceresc7) şi troparele de umilin"ă. p 44> 8> . peste care. îndată ce a născut o femeie.

dar a dat şi !fin"ilor !ăi *postoli poruncă să binecuvinteze casele în care vor fi bine primi"i0 6 şi intrând în casă. enumerate după trebuin"ă 0 la vreme de secetăG la ploaie multaGla vreme de ciuma si boli molipsitoareGcând se îmbolnăvesc dobitoaceleG când se strica "arinile. care se apropie de !fintele +aine cel mai mult şi prin care anumite persoane sau lucruri se scot din întrebuin"area lor comună şi se destinează scopurilor sfinte %&10 !feştania. Sfinţiri. a binecuvântat şi. ca slujbă de sfin"ire a apei. apud &ne . p '@2 8< . viile si grădinile de grindina sau de vietă"iGla binecuvântarea semin"elor. depline. etc +. s'a dus de acolo 7%9atei C3C. ogoarelor. ca pârgăGla binecuvântarea grâului. care se numeşte F sfeştanie7 &a se numeşte şi Fluminare7 sau Fslujba luminilor7. mulţimilor 7%9atei C3. este slujba cel mai des săvârşită şi cea mai frecventă ierurgie în . sau a luminării7. -irotesiile. etc ) *ghiazma .6şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti. pentru ca la început se în"elegea prin ea aghiazma cea mare care se săvârşeşte la . spune că 0 6 în iua %obote ei se face nu numai reînnoirea bote ului (omnului.iserică *ghiazma este de doua feluri0mică şi mare 2el mai des săvârşită este aghiazma mică. uraţi'i icând3Jpace casei acesteiaK$%9atei C. sunt ierurgiile prin e1celen"ă. ci şi a harului bote ului primit de fiecare dintre noi7 '' +emeiul scripturistic al aghiazmei se află în însaşi pericopa &vangheliei care se '' *rhiepiscopul !imeon al +esalonicului. sărbătoare numita şi Fziua luminilor.raniste.isericii. pâinilor. deoarece atunci se botezau catehumenii *rhiepiscopul !imeon al +esalonicului. viilor si grădinilorGla răsădirea viei si a pomilorGla binecuvântarea roadelor. 8<) +ot 9ântuitorul a binecuvântat şi pe copii0 6punându'şi mâinile peste ei. la binecuvântarea apei. 8(). vinului si untdelemnului. op) cit . 82) &1emple de binecuvântări găsim nenumărate in 9olitfelnic. !fin"irea .obotează. frân#ând a dat ucenicilor pâinile iar ucenicii. !fin"irile sau consacrările sunt binecuvântări mai solemne..

') 2onstitu"iile *postolice. la binecuvântarea începerii semănăturilor. 2.cu care noi ne botezăm şi gustăm din ea. ori de cate ori este nevoie. amintind de practica sfin"irii apei si a Funtului de lemn7. atribuie !fântului *postol 9atei sfin"irea apei şi a untdelemnului .citeşte la sfeştanie%3oan (. la holdele. din prima zi a e1istentei . se în"elege că Duhul !fânt invocat sfinteşte apa. '8G'. după invocarea Duhului !fânt asupra ei De asemanea.isericii. care devine sfin"itoare. apoi şi noi îl retrăim cu &l în fiecare an. pe care o faceau apostolii. şi din ectenia care urmează citirii &vangheliei şi din rugăciunea de sfin"ire a apei. Doamne. din clipa în care am fost boteza"i *ghiazma mare are o mare putere sfin"itoare şi se păstreaza mul"i ani fără a se altera De aceea are şi cea mai mare întrebuin"are0 la botezul copiilor.isericii. care reproduc ideea *postolului şi &vangheliei. cură"indu-i de toate păcatele când s-au botezat un numar mare de creştini %$apte. viile şi grădinile bântuite de lăcusteGla sfin"irea 2rucii.itezda tulburarea apei de către îngerul Domnului care cobora o data în anG acolo l-a gasit 9ântuitorul -ristos şi l-a tamaduit 5ucrarea pe care o făcea îngerul atunci. prin apa sfin"ită de preo"ii . tămăduitoare de boli şi cu putere de a alunga demoni !fin"irea apei s-a practicat de la început. aşteptând la scăldătoarea . 8-') *ici se aminteste de vindecarea slabanogului care zacea. la botez *ghiazma sau sfeştania se face mai adesea în casele credinciosilor. o face de atunci încoace necontenit harul Domnului. ci şi pentru ca prin această apă sfin"ită. închinarea +reimii s-a aratatK7 ne aminteşte nu numai că 9ântuitorul 3isus -ristos !-a botezat ca să !e descopere !fânta +reime şi să fie &l arătat şi mărturisit de +ătăl ca #nsuşi $iul 5ui. la botez grabnicGla cură"irea vaselor sau a fântânii spurcate. a 2A .-ristos retrăieşte acest moment. de regulă miercurea şi vinerea în timpul postului 2ântarea 7#n 3ordan botezându-+e +u.

a steagului şi a vaselor de cult. aloe şi alte aromate? spre întărirea lespe ii de deasupra şi spre închipuirea în#ropării (omnului 7'( Ca*itolul III S2INTELE TAINE 3I IERUR/II IN 4IA5A $ISERICII '( Pr Prof Dr . a vaselor de cult. a clopotului. la sfin"irea casei. sfin"irea . la sfin"irea clopotului. a veşmintelor bisericesti. (espre (uhul SfântG. tamaie.isericii. a mrejelor pescarilor.icoanelor. la casa care se tulbura de duhuri necurate etc 6 Sfinţirea %isericii este cea mai importantă şi cea mai fastuoasă dintre aceste ierur#ii. apoi utrenia. în timpul căreia se pre#ătesc aromatele şi se face sfinţirea apei mari. p (<@ 28 . a antimisului. urmea ă sfinţirea bisericii) Slu5ba începe după vecernia de seara cu prive#herea de noapte. pentru că se face de episcop cu sobor de preoti) 1dată terminată construcţia şi în estrata cu toate odoarele de cult. fiind şi cea mai complicată. a corăbiilor sau a vapoarelor. smirnă. a tritei.isericii De obicei. a !fântului şi 9arelui 9ir şi a . după care se duc toate în altar.ese8dupa aceea toarnă la colţurile mesei în forma crucii aromatele amestecate fierbinţi6ceară. unde episcopul stropeşte cu a#hia mă cei patru stâlpi ai Sfintei .adu Dumitru. *ghiazma mare.

.iserica este domeniul de manifestare a energiei şi lucrării Duhului !fânt. .iserica. 8(). se Pr Prof Dr 3on . iar puterea ei în omenire îşi are izvorul în #nvierea Domnului 6.iserica nu poate fi concepută fără +aine. 7 Tratat de Teolo#ie (o#matica si . . înzestrată de Domnul cu putere şi cu mijloacele necesare în scopul mântuirii şi sfin"irii credincioşilor . se îmbogă"eşte şi se desăvârşeşte în noua via"ă în -ristos. 6creştinul renaşte la noua viata in Hristos prin %ote . lucrări văzute. stâlp şi temelie a adevărului%8 +imotei 4.iserica şi +ainele ei au izvorât din coasta împunsa a Domnului.iserica. p 2'( '@ 22 . creşte.isericii ortodo1e despre !fintele +aine este strâns legată de cea a prezen"ei 9ântuitorului şi a lucrării Duhului !fânt în .#nvă"ătura .omania 2restina. ea împărtăşeşte credincioşilor harul divin până la sfârşitul veacurilor &a e vistieria nesecată şi neîmpu"inată a harului divin. pe care îl împărtăşeşte fiilor ei duhovniceşti prin !fintele +aine.iserica împărtăşeşte credincioşilor săi ajutor dumnezeiesc. 9ântuitorul -ristos este prezent şi activ. energie care izvorăşte din jertfa de pe cruce a 9ântuitorului şi care se împărtăşeşte credincioşilor prin !fintele +aine După e1presia unor !fin"i Părin"i.ucuresti.iserică +otodată. . după cum nici +ainele fără sau în afară de . sus"inând. principalele ei mijloace de care se foloseşte în acest scop fiind +ainele si ierurgiile ei *stfel. este aşezământul dumnezeiesc în care creştinul renaşte.iserica este vistieria puterii răscumpărătoare a jertfei de pe cruce.ântuitorul Hristos a pus în Sfintele Taine puterea harului pe care acestea o comunica acolo unde E celebratul si primitorul nu ridica obstacole 7'@ *şadar. 8<<<. . întărind şi făcând ca aceştia să progreseze în via"a cea noua în -ristos De aceea. prin Duhul !fânt.ria. iar prin +ainele cu care a înzestrat-o dumnezeiescul ei #ntemeietor. prin ele ea lucrând mântuirea şi sfin"irea credincioşilor. .iserica !a.cumenica $. în trupul !au tainic. prin ierurgiile ei. prin care fiecărui creştin în parte i se conferă harul care-l renaşte şi-l ridică la via"a suprafirească în -ristos Prin !fintele +aine. datorita legăturii fiin"iale şi personale dintre $iul şi Duhul !fânt şi împreună-lucrării 5or în iconomia mântuirii şi în . folositor progresului duhovnicesc şi uşurării dobândirii mântuirii de către aceştia !fânta .iserică .iserica şi +ainele ei se condi"ionează reciproc. al cărei #ntemeietor şi 2ap este. &ditura .

aslu 7'= De asemenea. p 8<2 Pr Prof Dr .otez. raporturile dintre eleG. p (<= '> 24 . iar prin ?untă se perpetuează şi înmul"eşte neamul omenesc.iserica este cea care condi"ionează +ainele. devine preot al lui Hristos prin Hirotonie. iar în mod văzut de preo"i. 88-84) Dar Fdesăvârşirea sfin"ilor7. pentru lucrul slu5irii. după rânduiala înţelepciunii celei ne#răite a lui (umne eu. care poseda un har special în acest scop. pe alţii prooroci. prin ierurgiile . se curăţeşte de păcate şi se reînnoieşte sufleteşte prin &ocăinţă. $*are voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să a5un#ă la cunoştinţa adevărului$67 Timotei 2. (espre (uhul SfântG.uharistie.iserica !a. 9irungere şi &uharistie se realizează incorporarea continuă a credincioşilor in -ristos şi în . creştinul dobândeşte ajutor pentru desăvârşirea sa morala în vederea mântuirii Dar dacă . prin Pocăin"a si 9aslu credincioşii îşi redobândesc sănătatea sufletească şi trupească. pe alţii evan#helişti. prin -irotonie se nasc slujitorii ei care continuă întreita slujire a 9ântuitorului până la sfârşitul veacurilor.isericii !fintele +aine. se uneşte pentru convieţuire prin +untă.isericii sau lucrări ale lui -ristos prin Duhul !fânt în . 7unitatea credin"ei şi a cunoaşterii $iului lui Dumnezeu7 şi Fstarea de bărbat desăvârşit '= Pr Prof Dr Dumitru !tăniloae. pe măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos7%&feseni '. ea însăşi este rezultatul acestora Prin . L?$ L8 3ar dacă Domnul 3isus -ristos a dat . pentru idirea trupului lui Hristos. din care o mare parte formează trupul tainic al lui -ristos +ainele sunt lucrări ale . prin +aina -irotoniei A%iserică ' ierarhie ' Taine este "sfânta triadă$ în şi prin care se reali ea ă mântuirea şi sfinţirea credincioşilor. la starea de bărbat desăvârşit. până ce vom a5un#e toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii @iului lui (umne eu. 7zidirea trupului lui -ristos7. spre a fi vrednici fii ai ei. precum şi iertare de păcate prin Sfântul . tot &l 3-a dat 6 pe unii Dpostoli. dobândeşte vindecare de bolile sufleteşti si trupeşti.întăreşte şi sporeşte in aceasta prin Sfântul . +umărul Tainelor.ir. spre desăvârşirea sfinţilor.isericăGele sunt săvârşite in mod nevăzut de -ristos.adu Dumitru.isericii. iar pe alţii pastori si învăţători. la rândul ei. dobândeşte şi arvuna vieţii veşnice prin unirea cu Hristos în .

fără ierurgii si fără preo"ie CONCLU6II După cum ne-am putut da seama !fintele +aine sunt e1presia marii iubiri a 9antuitorului. ca lucrări ale .pe măsura vârstei deplinătă"ii lui -ristos7. ne periclitează nu numai 2' . pe 9ângâietorul. ca să ne ajute în lupta noastră cu cel rău.isericii. care. profitând de slăbiciunea noastră. nu pot fi concepute fără +aine. care ne-a lăsat. după înnal"area !a.

84) '< Pr Prof Dr D !tăniloae. pentru . prin mijlocirea cuvintelor. daca ei credin .isericii. a nădejdii şi a dragostei cu celelalte mlădi"e ale trupului tainic al 9antuitorului +ainele au un îndoit caracter0 hristologic şi bisericesc !unt instituite de -ristos. şi asupra naturii înconjurătoare Prin ele lucrează acelaşi har mântuitor şi în acelaşi scop. p ((( 2( . ca şi prin +aine şi sunt oficiate. sânge care ne face vii şi capabili de rod 3mportan"a şi valoarea lor nu se poate dezvălui însă. (in aspectul sacramental al %isericiiG. la acele 0 6 ceruri noi si pamant nou in care locuieste dreptatea 7%2 Petru 4. în mod deplin. cum zice un mare teolog al . prin episcopii şi preo"ii .l) Tainele au deci o functie unificatoare 7'< Putem spune că şi ierurgiile sunt o seamă de lucrări sfinte şi sfin"itoare.mântuirea noastră ci chiar şi condi"ia noastră de fiin"e spirituale Din cele arătate mai sus se poate desprinde într-o oarecare măsură importan"a şi valoarea sfintelor +aine. ci numai prin trăirea nemijlocită şi practicarea permanentă a lor. sfin"ite. "inând şi la sfin"irea şi ridicarea întregii crea"ii. adică la o lume îndumnezită. comparabile în viata organică cu sângele ce pulsează în venele fiecăruia dintre noi.isericii noastre7 actele prin care Hristos recapitulea a in Sine ca %iserica pe oameni. şi după moarte. ale arhiereului nevăzut -ristos. prin împărtăşirea cu puterea transfiguratoare a harului divin ce se revarsă din ele şi aceasta în strânsă comuniune a credin"ei. căci fiecare +aină înseamnă o rela"ie personală a primitorului cu -ristos #nsuşi +ainele sunt. despartiti de (umne eu si intreoalta.iserică. la înnoirea lui. ca şi +ainele de episcopi şi preoti 3erurgiile au un obiectiv mai e1tins. a cosmosului. care transmit harul unor persoane pregătite în acest scop +ainele se acordă unor persoane şi nu comunită"ii întregi a .isericii sau unor grupuri de persoane.iserică sau de către -ristos în . aplicate omului de la naştere până la moarte.iserică şi mântuirea oamenilor &le sunt săvârşite de către . organe vizibile.

Deci prin urmare prin !fintele +aine şi prin !fintele ierurgii. adica mântuirea sufletelor $I$LIO/RA2IE 2@ . se transmite harul divin necesar pentru întărirea sufletelor şi trupurilor credincioşilor pentru dobândirea scopului suprem al vie"ii noastre.

trad de Dr 3rineu 3oan Popa. trad în rom de Pr Prof Dr +eodor .ucureşti. &d 3nstitutului . . &ditura . . 2luj-?apoca.omâne" .iblică 3nterconfesională din . &d . . 8<=> G 8A Ide. &d 3nstitutului .ucureşti.omână7.iblic şi de 9isiune al . /9itur#ica Speciala/.cumenica $. 2raiova.33 %8<>A).ucureşti.ucureşti. Teolo#ia (o#matică şi Simbolică.omane. în rev 6.ucureşti.ucuresti.omâne. 8<>A G ( $ria . (icţionar 9atin'român. 8<<<G 2 Sf ntul Ni(olae Ca7a'ila. 8<<2G 4 Andrut'o'. Pr Prof 3 Petreu"ă.o1 Paul. . !ocietatea 9isionară . :radea. . -ristu Simbolica. "&ropovaduirea si Sfintele Taine$. anul 5C5.odogae. &d Etiin"ifică şi &nciclopedică. 8<((G ' $rani'te.ucuresti. 8<<< G = C&iţe'(u Prof ? . &ditura 3nstitutului . nr 88-82 G 88 Dur!.ucuresti..adu. 8<<@ G 84 /uţu D .isericii :rtodo1e . 8<<< G @ Carre% 9aurice şi $rancois 9orel. *aracterul ecle iolo#ic al Sfintelor Taine şi problema intercomuniunii. Sfintele Taine ale %isericii după Tradiţia apostolică din punct de vedere ortodo!. 8<<> G 82 E1do8i.iblic si de 9isiune al .omână. !ocietatea .iserica :rtodo1ă .ucureşti.enaşterea.isericii :rtodo1e . 1rtodo!ia. traducere din limba greacă de 3ustin 9oisescu.omania 2restina. . 7 Tratat de Teolo#ie (o#matica si . . . &d 2entrului 9itropolitan al :lteniei. Pr Prof Dr Dh . 2AA' G > Di(ţionar $i7li(. Pr Prof Dr 3on. Tâlcuirea dumne eieştii 9itur#hii şi (espre viaţa în Hristos. volumul 33.isericii :rtodo1e .adea.itru. &d 2artea 2reştină.iblic si de misiune :rtodo1a. Pr Prof Dr &ne.iblic şi de 9isiune al .omânia. &d 3nstitutului . 8<<(G < Du.8 $i7lia sau !fânta !criptură . Pr Dr ?icolae. 8<>4 G 2= . Pr Prof 3sidor +odoran. (icţionar #rec'român al +oului Testament" trad de Dheorghe .

8' 9e:endorff Hohn. "Teolo#ia do#matica ortodo!a$. . nr 8G 2A . in /:rtodo1ia/. nr 4G 22 Ide.ucureşti. 7Hristos' Taina intalnirii noastre cu (umne eu$.ucureşti.ucuresti 8<<@G 8@ Re. *lba-3ulia.omâne.. 8<<@ G 8( Ne(ula.333 %8<(@). &di"ia 3. Pr Prof Dr ?icolae D . (o#matica 1rtodo!ă. C.3 %8<='). nr <-8AG 28 Ide. "%iserica si cult pe intelesul tuturor$.333 %8<@@)G 8> St!niloaie Preot D . anul .iblic si de 9isiune al . 7@iinta Tainelor in cele trei confesiuni$.. +atură şi har în teolo#ia bi antină. &d &uropartner.enaşterea. anul CC. în rev F:rtodo1ia7.isericii :rtodo1e . 2luj-?apoca. Teolo#ia bi antină. seria a 33a. &d . . 2AA4. 8<=> G 8< Ide." +umărul Tainelor. nr 2G 24 Todoran" Pr Prof Dr 3sidor -*rhid Pr Prof Dr 3oan Lagrean. vol 333 &d 3nstitutului . în rev F!tudii +eologice7.eîntregirea.333%8<(@). anul C. raporturile între ele şi problema Tainelor în afara %isericii.. . în rev F:rtodo1ia7.333 %8<@@). (o#matica 1rtodo!ă. . &di"ia 333G 8= S(&ille7ee(8 & . trad în limba română de Pr 2onf Dr *le1andru 3 !tan. &d . 2AAA. in /1rtodo!ia/.ete" Pr 2onf Dr Deorge. 2> . (in aspectul sacramental al %isericii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful