You are on page 1of 1

50 755 1390

Cos fum
385
5
0
4
2
0
412
5
Box
peste
Box
carne
Box
zarzav.
Buctrie
S=31.50 mp
Vestiar
2
2
0
4
2
0
Restaurant
S=317.11 mp
Magazie si
camera
Frigo
S=5.67 mp
1
5
5
2
1
0
30 30
HoI
750
3
0
4
5
0
130 245 100
60
175 150
120
530 60
60
Hp=0.90 Hp=0.90
200
1
9
0
1
0
Vestiar
S=3.23 mp
Gr. San.
15 10 170 15 170
Hp=1.50
80
210
80
210
110 142 10 802 10 110
Mag.
prod.
spaIat
SpaIatorie
vase
S=5.41 mp
10
1390
1
5
T
R
1
6
.
5
x
2
8
2195
3
465
1
6
1
5
1
7
5
B
A
17
5
1 2
17
5
5
430
C
1
7
5
D
5
8
0
5
0
0
5
0
0
4
1485 265
465
3
0
1
5
5
5
3
0
3
0
0
1
5
0
3
0
0
1
5
0
3
8
5
1
5
0
1
1
5
2
0
0
1
1
5
2
0
0
H
p
=
1
.
2
0
3
0
0
1
5
0
3
8
5
1
5
0
1
1
5
2
0
0
2
3
0
1
8
5
23TR
16x28
H
p
=
1
.
2
0
2
0
0
1
5
0
GR.B.A. 30x50
GR.B.A. 30x50
G
R
.
B
.
A
.

3
0
x
5
0
Hp=1.20
+
3
.
7
0
2135
800
805
8
0
2
1
0
6
0
8
0
2
1
0
1
2
0
2
1
0
6
0
5
0
1
0
0
Hp=1.20
4
5
5
1
0
0
30 30
1150 457
5
327
5
H
p
=
1
.
2
0
H
p
=
1
.
2
0
H
p
=
1
.
2
0
H
p
=
1
.
2
0 10
1
0
1
9
0
10 10 285
Hp=1.20 Hp=1.20
120
150
245 120
150
245 150
150
30 562
5
120
150
480 205
Hp=1.50
8
T
R
1
6
.
5
x
2
8
-0.10
3
0
10 110 5 5
2
0
0
875 50 755 385
465
1410
3
465 27
5
27
5
5
430 800
2 4
D
4
5
0
E
1
7
5
4
5
0
50 50 50
2
2215
805
50 50 50 50 412
5
5
0
-0.25
-1.20
D01
0.00
30 10 10
6 12
Etrieri
8/30 cm
8
11
1
2
3
4
5
6
1 - Umplutur pmnt
2 - Strat pietris anticapilar 10 cm
3 - Hidroizolatie
4 - Beton slab armat 10 cm
5 - Termoizolatie polistiren extrudat 5 cm
6 - Sap egalizare
7 - Pardoseal finit
8 - Centur beton armat
9 - Hidroizolatie 1C+2B
10 - Zidrie bloc ceramic
11 - Dop de bitum
50
-0.10 2%
7
9
10
C12/15
C12/15
3
-1.20
465
2295
3
465
1
7
1
5
6
7
5
B
A
67
5
1
67
5
5
430
C
D
5
8
0
5
0
0
5
0
0
2
800
4
1425 50 50
1
6
1
5
5
0
5
0
3
3
%
3
3
%
3
3
%
33% 33%
365 365
+11.70
+11.00
+6.75
Cos fum
1490
50 50
1 - BAUMIT MARO
2 - TENCUIALA MINERALA MARO
3 - TMPLRIE PVC CU GEAM TERMOPAN
4 - BALUSTRAD
5 - NVELITOARE TIGL METALIC
+6.75
+11.70
0.00
+3.70
1
5
4
2
3
2
6
-0.10
-0.10
150
150
562
5
3
+11.00
+6.75
+11.70
0.00
+3.70
-0.10
+11.00
1
2
6
+6.75
+11.70
0.00
+3.70
-0.10
+6.35
1
S.B.A.
30x30 cm
+6.75
+11.70
0.00
+3.70
2
-0.10
+11.00
1
+8.20
1
8
%
4
0
0
E
6
7
5
4
5
0
5
0
4
5
0
805
+6.35
+6.80
+3.70
P
L
A
N

E
T
A
1
S
c
a
r
a
:
1
:
1
0
0
S
.
C
.

B
A
L
I
N
T

P
R
O
I
E
C
T

S
.
R
.
L
.
C
E
H
U

S
I
L
V
A
N
I
E
I
C
U
I

1
7
4
3
4
0
2
0
B
e
n
.
:
P
l
a
n
s
a

n
r
.
A
0
4
N
u
m
e
S
e
m
n

t
u
r
a
D
a
t
a
:
0
2
.

2
0
1
3
S
e
I

p
r
o
i
e
c
t
P
r
o
i
e
c
t
a
t
D
e
s
e
n
a
t

I
n
g
.

B
a
l
i
n
t

E
.

A
r
h
.

D
u
s
m

n
e
s
c
u

M
P
r
o
i
e
c
t

n
r
.
1
6
/
2
0
1
3
S
p
e
c
i
I
i
c
a
t
i
e
V
E
R
I
F
I
C
A
T
O
R
/
E
X
P
E
R
T
N
U
M
E
S
E
M
N
A
T
.
C
E
R
I
N
T
A
R
E
F
E
R
A
T
/
E
X
P
E
R
T
I
Z
A

N
R
.
/
D
A
T
A
E
x
t
i
n
d
e
r
e

c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
e

e
x
i
s
t
e
n
t


c
u

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
r
e

i
n

r
e
s
t
a
u
r
a
n
t

l
a

e
t
a
j
l
o
c
.

C
e
h
u

S
i
l
v
a
n
i
e
i
,

s
t
r
.

L
i
b
e
r
t
a
t
i
i
,

n
r
.

1
1
9
S
.
C
.

A
N
T
O
N
I
O

V
E
T
C
O
M

S
.
R
.
L
.
l
o
c
.

C
e
h
u

S
i
l
v
a
n
i
e
i
,

s
t
r
.

L
i
b
e
r
t

t
i
i
,

n
r
.

1
1
9
/
A
F
a
z

:
D
T
A
C
S
i
n
g
.

B
a
l
i
n
t

G
.
P
L
A
N

I
N
V
E
L
I
T
O
A
R
E
S
c
a
r
a
:
1
:
1
0
0
S
.
C
.

B
A
L
I
N
T

P
R
O
I
E
C
T

S
.
R
.
L
.
C
E
H
U

S
I
L
V
A
N
I
E
I
C
U
I

1
7
4
3
4
0
2
0
B
e
n
.
:
P
l
a
n
s
a

n
r
.
A
0
5
N
u
m
e
S
e
m
n

t
u
r
a
D
a
t
a
:
0
2
.

2
0
1
3
S
e
I

p
r
o
i
e
c
t
P
r
o
i
e
c
t
a
t
D
e
s
e
n
a
t

I
n
g
.

B
a
l
i
n
t

E
.

A
r
h
.

D
u
s
m

n
e
s
c
u

M
P
r
o
i
e
c
t

n
r
.
1
6
/
2
0
1
3
S
p
e
c
i
I
i
c
a
t
i
e
V
E
R
I
F
I
C
A
T
O
R
/
E
X
P
E
R
T
N
U
M
E
S
E
M
N
A
T
.
C
E
R
I
N
T
A
R
E
F
E
R
A
T
/
E
X
P
E
R
T
I
Z
A

N
R
.
/
D
A
T
A
E
x
t
i
n
d
e
r
e

c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
e

e
x
i
s
t
e
n
t


c
u

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
r
e

i
n

r
e
s
t
a
u
r
a
n
t

l
a

e
t
a
j
l
o
c
.

C
e
h
u

S
i
l
v
a
n
i
e
i
,

s
t
r
.

L
i
b
e
r
t
a
t
i
i
,

n
r
.

1
1
9
S
.
C
.

A
N
T
O
N
I
O

V
E
T
C
O
M

S
.
R
.
L
.
l
o
c
.

C
e
h
u

S
i
l
v
a
n
i
e
i
,

s
t
r
.

L
i
b
e
r
t

t
i
i
,

n
r
.

1
1
9
/
A
F
a
z

:
D
T
A
C
S
i
n
g
.

B
a
l
i
n
t

G
.
F
A
T
A
D
A

P
R
I
N
C
I
P
A
L
A
F
A
T
A
D
A

P
O
S
T
E
R
I
O
A
R
A
S
c
a
r
a
:
1
:
1
0
0
S
.
C
.

B
A
L
I
N
T

P
R
O
I
E
C
T

S
.
R
.
L
.
C
E
H
U

S
I
L
V
A
N
I
E
I
C
U
I

1
7
4
3
4
0
2
0
B
e
n
.
:
P
l
a
n
s
a

n
r
.
A
0
6
N
u
m
e
S
e
m
n

t
u
r
a
D
a
t
a
:
0
2
.

2
0
1
3
S
e
I

p
r
o
i
e
c
t
P
r
o
i
e
c
t
a
t
D
e
s
e
n
a
t

I
n
g
.

B
a
l
i
n
t

E
.

A
r
h
.

D
u
s
m

n
e
s
c
u

M
P
r
o
i
e
c
t

n
r
.
1
6
/
2
0
1
3
S
p
e
c
i
I
i
c
a
t
i
e
V
E
R
I
F
I
C
A
T
O
R
/
E
X
P
E
R
T
N
U
M
E
S
E
M
N
A
T
.
C
E
R
I
N
T
A
R
E
F
E
R
A
T
/
E
X
P
E
R
T
I
Z
A

N
R
.
/
D
A
T
A
E
x
t
i
n
d
e
r
e

c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
e

e
x
i
s
t
e
n
t


c
u

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
r
e

i
n

r
e
s
t
a
u
r
a
n
t

l
a

e
t
a
j
l
o
c
.

C
e
h
u

S
i
l
v
a
n
i
e
i
,

s
t
r
.

L
i
b
e
r
t
a
t
i
i
,

n
r
.

1
1
9
S
.
C
.

A
N
T
O
N
I
O

V
E
T
C
O
M

S
.
R
.
L
.
l
o
c
.

C
e
h
u

S
i
l
v
a
n
i
e
i
,

s
t
r
.

L
i
b
e
r
t

t
i
i
,

n
r
.

1
1
9
/
A
F
a
z

:
D
T
A
C
S
i
n
g
.

B
a
l
i
n
t

G
.

3
3
2
4
5
5
1 - BAUMIT MARO
2 - TENCUIALA MINERALA MARO
3 - TMPLRIE PVC CU GEAM TERMOPAN
4 - BALUSTRAD
5 - NVELITOARE TIGL METALIC
F
A
T
A
D
A

L
A
T
E
R
A
L
A

D
R
E
A
P
T
A
F
A
T
A
D
A

L
A
T
E
R
A
L
A

S
T
A
N
G
A
S
c
a
r
a
:
1
:
1
0
0
S
.
C
.

B
A
L
I
N
T

P
R
O
I
E
C
T

S
.
R
.
L
.
C
E
H
U

S
I
L
V
A
N
I
E
I
C
U
I

1
7
4
3
4
0
2
0
B
e
n
.
:
P
l
a
n
s
a

n
r
.
A
0
7
N
u
m
e
S
e
m
n

t
u
r
a
D
a
t
a
:
0
2
.

2
0
1
3
S
e
I

p
r
o
i
e
c
t
P
r
o
i
e
c
t
a
t
D
e
s
e
n
a
t

I
n
g
.

B
a
l
i
n
t

E
.

A
r
h
.

D
u
s
m

n
e
s
c
u

M
P
r
o
i
e
c
t

n
r
.
1
6
/
2
0
1
3
S
p
e
c
i
I
i
c
a
t
i
e
V
E
R
I
F
I
C
A
T
O
R
/
E
X
P
E
R
T
N
U
M
E
S
E
M
N
A
T
.
C
E
R
I
N
T
A
R
E
F
E
R
A
T
/
E
X
P
E
R
T
I
Z
A

N
R
.
/
D
A
T
A
E
x
t
i
n
d
e
r
e

c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
e

e
x
i
s
t
e
n
t


c
u

t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
r
e

i
n

r
e
s
t
a
u
r
a
n
t

l
a

e
t
a
j
l
o
c
.

C
e
h
u

S
i
l
v
a
n
i
e
i
,

s
t
r
.

L
i
b
e
r
t
a
t
i
i
,

n
r
.

1
1
9
S
.
C
.

A
N
T
O
N
I
O

V
E
T
C
O
M

S
.
R
.
L
.
l
o
c
.

C
e
h
u

S
i
l
v
a
n
i
e
i
,

s
t
r
.

L
i
b
e
r
t

t
i
i
,

n
r
.

1
1
9
/
A
F
a
z

:
D
T
A
C
S
i
n
g
.

B
a
l
i
n
t

G
.

PLAN FUNDATII
DETALII FUNDATII
Scara:
1:100
1:25
S.C. BALINT PROIECT S.R.L.
CEHU SILVANIEI
CUI 17434020
Ben.:
Plansa nr.
R01
Nume Semntura
Data:
02. 2013
SeI proiect
Proiectat
Desenat
Ing. Balint E.
Arh. Dusmnescu M
Proiect nr.
16/2013
SpeciIicatie
VERIFICATOR
/EXPERT
NUME SEMNAT. CERINTA REFERAT/EXPERTIZANR./DATA
Extindere constructie existent
cu transformare in restaurant la etaj
loc. Cehu Silvaniei, str. Libertatii, nr. 119
S.C. ANTONIO VETCOMS.R.L.
loc. Cehu Silvaniei, str. Liberttii, nr. 119/A
Faz:
DTAC
Sing. Balint G.
A
+6.20
S=3.23 mp
S=3.80 mp
S=7.37 mp