Tajuk : Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap cahaya Matahari ( LEMBARAN PEMERHATIAN ) Arahan : 1.

Murid menjalankan pemerhatian terhadap hasil eksperimen yang telah dijalankan 2 minggu lepas.

kotak hitam

lubang cahaya

2. Lukiskan hasil eksperimen yang telah dijalankan. Selepas 2 minggu

kotak hitam

lubang cahaya

Kesimpulan: Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap cahaya matahari ialah ________________________

Arahan : Nyatakan rangsangan yang sesuai dengan bahagian-bahagian tumbuhan di bawah. _______________________ 2. LEMBARAN KERJA 2 . Membuat pernyataan berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yang diperhatikan.LEMBARAN KERJA 1 KEMAHIRAN PROSES SAINS MENDEFINISI SECARA OPERASI Tajuk : Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. 1. ______________________ _______________________ Saya dapat mendefinisi secara operasi dengan cara: _______________________ Mentakrif istilah mengikut pengalaman sendiri. 3. . 4.

Arahan : Perhatikan dialog dalam kartun di bawah. awak tau tumbuhan boleh bergerak balas terhadap rangsangan ? Tau. Chong . Bayangkan kamu berada bersama Ali. Tuliskan dialog yang sesuai. Awak ingat Muthu? Ya. saya ingat ada dua air dan matahari. Namakan dua lagi rangsangan yang tidak dinyatakan oleh Muthu. Muthu dan Chong. 1.KEMAHIRAN PROSES SAINS MENDEFINISI SECARA OPERASI Tajuk : Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. . Jawab semua soalan di bawah. saya dah belajar tapi saya tak ingat.

. ______________________________ b. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan: a.______________________________ 3. pucuk air semalu graviti Saya dapat mendefinisi secara operasi dengan cara: Mentakrif istilah mengikut pengalaman sendiri. Lengkapkan kotak di bawah. ______________________________ d. Membuat pernyataan berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yang diperhatikan.2. ______________________________ c.

_______________________________________________________________ ________________________________________________________________ Saya dapat mendefinisi secara operasi dengan cara: Mentakrif istilah mengikut pengalaman sendiri. . Membuat pernyataan berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yang diperhatikan. Nyatakan bahagian tumbuhan yang akan bergerak balas terhadap cahaya matahari? P QQQ Q R S Jawapan : ____________________ 2. Arahan : Jawab semua soalan berikut. 1. Berikan definisi secara operasi berdasarkan jawapan di atas.LEMBARAN KERJA 3 KEMAHIRAN PROSES SAINS MENDEFINISI SECARA OPERASI Tajuk : Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful