You are on page 1of 30

Sowa uznania za Twoj czstotliwo Penney Peirce Penney Peirce napisaa niezwykle poyteczn ksik, ktra pomoe ci rozpozna

najgbsz wibracj twego najprawdziwszego Ja oraz wykorzysta wasn wraliwo aby wszystkie sfery twego ycia mogy si zmieni na lepsze. Dr Carol Adrienne, autorka The Purpose of Your Life [Cel twego ycia] Penney Peirce, mistrz-nauczyciel, obdarowuje nas t potn ksik, wktrej splata tak wiele wtkw gobelinu wiadomoci wspjn cao. Dr Marcia Emery, autorka PowerHunch! [Przeczucie mocy] oraz The Intuitive Healer [Intuicyjny udrowiciel] Twoja czstotliwo to niesamowity podrcznik przyszoci, czcy wsobie rnorodne spojrzenia na rozszerzanie naszej percepcji irozwj niezwykych zdolnoci czowieka. Hal Zina Bennet, autor The Lens of Perception [Soczewka percepcji] Ju wsamym tytule Penney Peirce wychwytuje iwyjania czsto niewaciwie rozumiane iniezauwaane subtelnoci energii iwibracji. Jako detektyw-medium, wykorzystuj wraliwo ciaa oraz zdolno rozrniania subtelnych energii na miejscu zbrodni, dostrajajc si do czstotliwoci danego miejsca, aby odtworzy wydarzenia, ktre si tam rozegray. Uczyam rwnie dzieci icae rodziny opanowania wraliwoci na wibracje, aby wten sposb mogy dba owasne bezpieczestwo. Twoja czstotliwo oferuje czytelnikom narzdzia, dziki ktrym bd mogli rozpoznawa irozwija swoj wraliwo, atym samym przyspiesza rozwj osobisty iodnajdywa wswym yciu wicej wolnoci. Pam Coronado, intuicyjny detektyw igwiazda programu Sensing Murder [Wyczuwanie morderstwa], Discovery Channel

Twoja czstotliwo odsania prostot kryjc si za pozornym chaosem. Podajc szczegy iprzykady, uatwiajce nawizanie kontaktu zcelem duszy, czynami iwiziami czcymi nas zinnymi ludmi, Penney Peirce wskazuje, jak y wharmonii ze wspaniaoci tego, kim naprawd jestemy. Wnosi swj doniosy wkad wproces transformacji kadego czowieka. Dr Joan C. King, neurobiolog, profesor emerytowany, Tufts University School of Medicine oraz autorka Cellular Wisdom [Mdro komrki] Ta ksika wynosi Sekret na jeszcze wyszy poziom. Jej sednem jest wana prawda. Lewa pkula mzgowa bdzie si jej sprzeciwia, ale jeli wsuchasz si wto, co mwi Penney Peirce idostroisz ucho do tego, co wtobie rezonuje, zyskasz co trwaego inaprawd znaczcego. Don Joseph Goewey, autor Mystic Cool [Mistyczny chd] Twoja czstotliwo pena jest gbokiej mdroci Penney izapewni ogromn pomoc kademu, kto zechce podnie swoj czstotliwo, osign zjednoczenie wntrza izewntrza oraz zrobi krok wstron emocjonalnego owiecenia. Dr Margaret Paul, autorka Inner Bonding [Wewntrzna wi] oraz wspautorka Do IHave to Give Up Me to Be Loved By You? [Czy musz zrezygnowa zsiebie, eby mnie pokocha?] iHealing Your Aloneness [Uzdrawianie samotnoci] Wiele powiedziano oglnie oczstotliwoci ipodnoszeniu wibracji, ale ta ksika jest przemylan iprecyzyjn map prowadzc ku nowym sferom wiadomoci, wktre wszyscy wkraczamy. Hope iRandy Mead, twrcy filmu Orbs: The Veil is Lifting [Orby: zasona si rozsuwa]

Penney Peirce

Twoja czsToTliwo
Podrcznik wykorzystania intuicji
Przedmowa Michaela Bernarda Beckwitha

Redakcja: Ewa Karczewska PRojekt okadki: Aleksandra Wrbel Skad: Tomasz Piasiewicz koRekta: Magorzata Wa tumaczenie: Ryszard Olizo

Wydanie I BIAYSTOK 2011 ISBN 978-83-7377-441-4

Copyright 2009 by Penney Peirce All rights reserved, including the right to reproduce this book or portions thereof in any form whatsoever without the prior written permission of Atria Paperback/Beyond Words Publishing, Inc., except where permitted by law. Copyright by Studio Astropsychologii, Biaystok, 2011. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

15-762 Biaystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 redakcja 85 654 78 06 sekretariat 85 653 13 03 dzia handlowy hurt 85 654 78 35 sklep firmowy Talizman detal Wicej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND

Dla ludzi, ktrzy dowiadczaj najboleniejszego cierpienia, ktrzy czuj si uwizieni ipozbawieni nadziei, ktrzy czuj, e ycie nie ma sensu iwydaje si by niezwykle okrutne jest takie miejsce wsamym centrum kadej chwili, dostpne tu iteraz, gdzie wolno ipena wspczucia prawda czekaj, by wszystkich nas powita wdomu.

Spis treci
Podzikowania ................................................................................ 9 Przedmowa ..................................................................................... 11 Do Czytelnika ................................................................................. 15 Odnalezienie czstotliwoci ........................................................... 25
Rozdzia pierwszy: Nasza feniksowa transformacja ....................... 33 Rozdzia drugi: ycie wrd czstotliwoci .............................. 59 Rozdzia trzeci: Uwiadomienie sobie wasnych

Rozdzia czwarty: Wyzwolenie si znegatywnych wibracji .......... 115 Rozdzia pity: Odczuwanie czstotliwoci domowej .............. 139 Rozdzia szsty: Wczuwanie si wycie dziki

nawykw emocjonalnych .................................. 89

wiadomej wraliwoci ..................................... Rozdzia sidmy: Opanowanie rezonansu wzwizkach .............. Rozdzia smy: Odkrywanie doskonalszych rozwiza, wyborw iplanw ............................................. Rozdzia dziewity: Tworzenie ycia owysokiej czstotliwoci ...... Rozdzia dziesity: Przyspieszenie ku przejrzystoci .....................

169 203

235 261 291

Glosariusz ....................................................................................... 323

Podzikowania

arstka ludzi bya mi szczeglnie pomocna przy tworzeniu tej ksiki. Rod McDaniel podpowiedzia par wanych terminw, na przykad czstotliwo domowa, dziki ktrym natychmiast dokadnie dostroiam si iotworzyam na nowy wgld iinformacje. Jestem mu te wdziczna za uwagi na temat tekstu niniejszej ksiki oraz za pikne, oryginalne tumaczenie utworw Rainera Marii Rilkego. Rwnie inni cierpliwie przeczytali pierwszy szkic ipodzielili si ze mn swoimi wspaniaymi spostrzeeniami. Wyrazy wdzicznoci skadam Darrylowi Lundahlowi, Cameron Hogan, Pam Kramer, Henryemu Smileyowi, Anne Lewis, Barbarze Haury, Anthonyemu Wrightowi, Jimowi Whiteowi iJoan Charles. Jestem rwnie gboko wdziczna mojej matce, Skip Eby i siostrze Pauli Peirce, za ich zainteresowanie, sprowadzanie mnie na ziemi ilojalne wspieranie, nawet jeli nie zawsze wiedz, oczym mwi. Dzikuj rwnie Chrisowi Lenzowi iKaren Malik zInstytutu Monroe za ich skrupulatno iwkad. Praca zCynthi Black izzespoem wydawnictwa Beyond Words Publishing bya dla mnie wspaniaym dowiadczeniem. Dawno temu podjli ryzyko, wydajc moj ksik The Intuitive Way [Intuicja. Jak sucha wskazwek wewntrznego gosu] ibardzo si ciesz, e znowu jestem znimi. S to osoby yczliwe iserdeczne, aCindy darzya mnie prawdziwym wsparciem, kiedy wkraczaam na to nowe terytorium. Marie Hix bya pena optymizmu inieustannie suya mi pomoc, splatajc nitki caego projektu w jedn cao. Nie mogabym sobie wymarzy bardziej utalentowanej, wnikliwej i taktownej redaktorki ni Julie Steigerwaldt. Dzikuj take Lindsay Brown, Sarze Blum, Devonowi Smithowi iBillowi Brunsonowi. Wreszcie, wdziczna jestem Michaelowi Bernardowi Beckwithowi za powicenie czasu na napisanie tak wspaniaej przedmowy.
9

Przedmowa

sika, ktr trzymasz w rku, nie jest materi bezwadn, zwykym papierem pokrytym tuszem uformowanym wrne czcionki iksztaty. Prawda siga gbiej znacznie gbiej pod powierzchni tego, co widoczne dla oczu, namacalne dla doni izrozumiae dla umysu. Chodzi przede wszystkim o to, co przycigno t ksik wtwoje pole elektromagnetyczne: energetyczny rezonans pomidzy tob iprzekazem mdroci zawartym na jej stronach. Wanie to pole energetyczne Penney Peirce nazywa twoj czstotliwoci domow czyli osobist wibracj energetyczn. Sowa tworzce t ksik rwnie wibruj zokrelon czstotliwoci energetyczn, ktrej rdem jest kosmiczna Inteligencja oywiajca ipodtrzymujca ycie; mog one przekaza ci sw lekko imoc. Kiedy Penney opisuje, jak Duch iMateria tacz ze sob wekstazie, ma si ochot pozna kroki skadajce si na te dziewi faz osobistej transformacji, eby mona byo przyczy si do tej uroczystoci. Towarzystwa naukowe na caym wiecie zgadzaj si, e energia tworzy wszystko i e ukady energetyczne s wiadome. Mwi, e Ziemia krci si w nieskoczonym polu elektromagnetycznym. Wszystko ma swj udzia wtej wirujcej, oscylujcej, wibrujcej energii. Ciekawe, jak powszechnie uznajemy energi kosmiczn za co, co znajduje si gdzie tam, w odlegym miejscu, poza ziemi, po ktrej stpamy. Prawda jest taka, e ta sama energia obecna jest tutaj, wyciu poszczeglnych istot iwszdzie watmosferze, wktrej yjemy. Jestemy istotami kosmicznymi, ktre yj iporuszaj si wtaki sposb, e energetycznie wpywamy na kady zaktek kosmosu. Kiedy wic zajmujemy si tematem czstotliwoci energetycznych, nie chodzi o tajemnicze co wibrujce gdzie w stratosferze, lecz bezporednio wnaszej indywidualnej przestrzeni wewntrznej. Pierre Teilhard de
11

Chardin, jezuicki ksidz ipaleontolog, okrela t wewntrzn przestrze jako wewntrzno (ang. interiority sowo to powstao wwyniku jego intuicyjnego zwizku ze wiatem naturalnym), ktr uwaa za energetyczny, wci ewoluujcy postp ku materialnej zoonoci iwiadomoci. Chardin drogo zapaci za swoje teorie: jego dzieo zostao zakazane przez Watykan ista si niemile widziany wrodzinnym kraju, we Francji, wic przenis si do Chin, apniej do Nowego Jorku. wiadectwem naszego ewolucyjnego postpu jest fakt, e dzisiaj osoby takie jak Penney mog otwarcie dzieli si wynikami swych wewntrznych eksploracji wlaboratorium wiadomoci, nie naraajc si na religijn czy rzdow cenzur bd potpienie. Wdwudziestym pierwszym wieku dokonuje si przeom w rozumieniu poczenia ciaa, umysu i ducha, a nasze wzajemne powizania zkosmosem zmieniy nasze pogldy ipozwoliy uwiadomi sobie pierwotn inteligencj Ziemi. Ludzkie pojmowanie ewoluowao iwrezultacie ludzko staa si bardziej wiadoma powiza energetycznych jednoci zMatk Ziemi itego, e musimy y wharmonii zniewidzialnymi prawami rzdzcymi energi iwspierajcymi wszelkie ycie. Penney stworzya co, co nazwabym energetycznym szablonem, wskazujcym skuteczne rodki, praktyczne zastosowania wcodziennym yciu igbsze aspekty przeywania przez istot duchow swego ludzkiego wcielenia. Przedstawiony przez Penney szczegowy opis hinduskiego energetycznego systemu czakr moe wskaza sposb oczyszczenia naszego pola energii, wyzwolenia zgstniaej energii. Stosujc staroytne prawdy wobliczu wyzwa wspczesnego ycia, moemy przej zEry Informacji wEr Intuicji, wktrej wiadomo zbiorowa coraz lepiej czy si znasz wrodzon zdolnoci dostrajania si do wyszej czstotliwoci rozwinitego Ja, ktre nazywam Autentycznym Ja. Znakomita skala codziennych wibracji, ktr przedstawia Penney, opisuje od A do Z wpyw, jaki w cigu caego dnia wywieramy na wasne ciao, emocje i myli. Razem z jej dziewicioma etapami transformacji, moemy zastosowa pionierskie umiejtnoci, ktre dostroj nas do energetycznej czstotliwoci wasnej biecej wibracji, anastpnie przyspiesz osignicie czstotliwoci wyszej okta12

wy. Penney dokada wszelkich stara, eby precyzyjnie przekaza sw wiedz ihojnie dzieli si zczytelnikami gbokim zrozumieniem naszej energetycznej anatomii. Przekonujco prezentuje fakt, e nie tylko moemy, ale te mamy obowizek wyskalowa iprzeskalowa wasn czstotliwo domow, ebymy mogli realizowa wyciu swj najwyszy cel. Jake zachcajco dziaa wiadomo, e zastosowanie intuicyjnej energii nie jest zarezerwowane dla medium imistykw. Jest to zdolno, ktr wszyscy posiadamy iwykorzystujemy, wiadomie lub niewiadomie, wrnym stopniu, wzalenoci od indywidualnego rozwoju. Penney przekazuje dobr wiadomo, e wykonujc wiczenia, ktrych nas uczy, moemy wiadomie rozwija swe intuicyjne zdolnoci iwten sposb wiadomie pobiera energi zpierwotnej skarbnicy wgldu, intuicji iinspiracji zsamego rda ycia, znajdujcego si wnas samych iwszdzie wok. wiadome ksztatowanie istosowanie energii mylowej jest niezwykle potnym czynnikiem autotransformacji. Skonio ono Carla Junga do opisania wnastpujcy sposb dowiadczenia, ktre stao si jego udziaem w wieku dwunastu lat: Nagle owadno mn przemone wraenie, jakbym wanie wyoni si zgstej chmury. Wjednej chwili wiedziaem: teraz jestem sob! To byo tak, jakby za mn znajdowaa si ciana mgy, apo jej drugiej stronie jeszcze nie byo adnego Ja. Ale wtym momencie natknem si na siebie. Wczeniej te istniaem, ale wszystko tylko mi si zdarzao. Teraz ja zdarzyem si sobie. Kiedy przebudzimy si na swoj prawdziw natur energetycznych istot, kiedy wnikniemy wsw wewntrzno irozpoczniemy wiadome zgbianie tajemnicy wiadomoci, wtedy zdarzymy si sobie. S tacy, ktrzy wci uwaaj, e autorefleksja, kontemplacja, medytacja iinne praktyki pracy wewntrznej su tylko wasnej przyjemnoci. Jednak badania kliniczne i rewolucyjne postpy w rnych dziedzinach nowoczesnej nauki wci dostarczaj dowodw empirycznych, wiadczcych o tym, e praca wewntrzna wsposb niepodwaalny przeksztaca czstotliwoci energetyczne praktykujcego. Czy poprzez teori elektromagnetyczn, grawitacyjn, czy kwantow, nauka odkrywa to, co duchowi giganci wszystkich epok itradycji przekazuj
13

nam od zarania dziejw: jestemy wietlistymi istotami energetycznymi obdarzonymi twrcz inteligencj, wpeni przygotowanymi do wiadomego uczestnictwa wewolucyjnym impulsie wszechwiata ido penego samourzeczywistnienia. W Twojej czstotliwoci, Penney Peirce inteligentnie izwyczuciem czy potne nauki, osobiste dowiadczenia, prac ze swymi klientami iskuteczne metody, majc na celu podniesienie poziomu naszej czstotliwoci domowej i popraw nie tylko naszego ycia jako jednostek, ale take istnienia wwymiarze kosmicznym. Poczenie to stanowi doskonay lek energetyczny majcy uniwersalne zastosowanie wczasach, wktrych yjemy. Michael Bernard Beckwith, autor Spiritual Liberation [Duchowe wyzwolenie]

Sprbuj tego! Wypisz swoje troski i zmartwienia 1. Dostrj si do niespokojnego nastroju iwypisz wszystkie sprawy, ktre mieszcz si wponiszych kategoriach: Jakie problemy prbujesz aktualnie rozwiza? Nad jakimi sprawami pracujesz w ramach swego psychologicznego iduchowego procesu rozwoju? Jakie stare rany wypywaj na powierzchni? Jakie kwestie dotyczce otoczenia iinnych ludzi martwi ci ostatnio? Okogo si martwisz idlaczego? Co ci przeraa albo wywouje niepokj? Co obecnie powoduje wtwoim yciu chaos? Czego w tej chwili potrzebujesz i pragniesz pod wzgldem fizycznym, lecz tego nie uzyskujesz? Co sprawia, e czujesz si pozbawiony emocji? Czemu si opierasz? Gdzie wtwoim yciu istnieje konflikt? Jakie kwestie sprawiaj, e mylc o nich, czujesz skurcz inapicie? Co sprawia, e czujesz si jak wpuapce? Co sprawia, e czujesz si przytoczony? W ktrej sferze swojego ycia czujesz, e co jest nie wporzdku? 2. Przywoujc i odczuwajc okrelone sytuacje, w ktrych twoja osobista wibracja si kurczy, a zmartwienia lub napicia nakadaj na siebie, moesz z atwoci poczu swj stan istnienia o niskiej czstotliwoci to, co zwykam nazywa nasz star rzeczywistoci. Nastpnie, wybierz odpowiedzi na kilka pyta zpowyszej listy iopisz okrelone wraenia, jakich dowiadczasz wciele, bdc podczonym do tych negatywnych wibracji. Poczuj t rzeczywisto. 3. Znajdujc si wstanie napicia iniepokoju wytworzonym przez wypisanie iodczuwanie ograniczajcych ci uwarunkowa, spjrz na swoje ycie w przyszoci i odmaluj moliwie najgorszy scenariusz. Co moe si zdarzy, jeli wszystko pjdzie nie tak jak
157

trzeba, bdziesz mia pecha i nikt ci nie pomoe? Wyobra to sobie ze szczegami iutrwal ten obraz wpamici, eby onim nie zapomnie. Nastpnie zrb wydech irozlunij si. Kiedy jeste maksymalnie napity, jak proca, a potem wystrzelisz si jak pocisk, dotrzesz wnajodleglejsze rejony swej pozytywnej rzeczywistoci. Chodzi oto, eby wiadomie dostrzec ipoczu, jak okropna jest negatywna rzeczywisto, apotem znajwiksz dokadnoci wskaza te wraenia wciele, ktre id wparze ztym stanem wibracyjnym. Moesz zauway ciskanie wgardle albo wklatce piersiowej, wilgotny chd albo skonno do hiperwentylacji. Moe poczujesz wswym wntrzu ciko iciemno albo ogarnie ci ch wybuchu na miar bomby nuklearnej, eby wszystko wok ciebie zostao zrwnane zziemi. Te skonnoci s skutkiem tego, jak radzisz sobie zniewiadomym stresem.

Jaki jest twj najlepszy moliwy scenariusz? Teraz zmiemy bieg iprzyjrzyjmy si tym rzeczom, ktre sobie cenisz itym, ktre chciaby zrobi, eby pomc innym. By moe marzysz oprzyjemnym urlopie, osztuce, ktr chcesz zobaczy albo otwrczym projekcie, ktrym wkrtce si zajmiesz. Moe cieszysz si, bo twojemu przyjacielowi dopisao szczcie. Wszyscy wpadamy czasem wnastrj przeciwny do opisanego wpoprzedniej sekcji, kiedy to odczuwamy entuzjazm iswobod. Przywoaj go ipoczuj. Sprbuj tego! Wypisz swoje pozytywne dowiadczenia 1. Dostrj si do szczliwego nastroju iwypisz swoje reakcje wponiszych sytuacjach. Przywoujc wspomnienia idowiadczenia, poczuj, jak twoje ciao pozbywa si wszelkich resztek skurczw pozostaych po poprzednim wiczeniu ipoddaje si rezonansowi, ktry zatwoci wyzwala cechy twojej duszy. Przypomnij sobie jedno lub wicej okrelonych dowiadcze, gdy: Instynkt kaza ci podj waciw decyzj. Nadarzya ci si doskonaa okazja albo kto okaza si wobec ciebie niezwykle hojny.
158

Poznae wyjtkowych ludzi, ktrzy byli twoimi pokrewnymi duszami, duchowymi przyjacimi lub rodzin duchow. Bye hojny, nie liczc na rewan ani na wdziczno. Usyszae o wanych prawdach lub otrzymae informacje, ktre pobudziy ci do dalszego rozwoju. Czue gbokie ukojenie, spokj, zadowolenie iwdziczno, atake miae poczucie, e wszystko jest wporzdku. Miae wizj iudao ci si j zrealizowa wzgodzie zwasnymi standardami. Pucie wodze fantazji iwmagiczny sposb przyszy ci do gowy wspaniae, oryginalne pomysy. Dowiadczye okresu penego synchronicznoci, umiechw losu, swobodnego pynicia zprdem iwsppracy ze strony innych utalentowanych ludzi. Otrzymae to, czego potrzebowae inie musiae oto prosi. Bye wtakim dobrym nastroju, e nikt nie by wstanie go zepsu. Bye gdzie razem zwyjtkowym zwierzciem albo wszczeglnym miejscu na onie natury, czujc kontakt z yciem, amoe nawet zBoskoci. 2. Przywoujc iodczuwajc okrelone sytuacje, wktrych osobista wibracja si rozkurcza, asukcesy iumiechy losu otwieraj przed tob nowe moliwoci, moesz zatwoci rozpozna ipoczu swoj czstotliwo domow inow rzeczywisto. Nastpnie wybierz kilka swoich reakcji przyporzdkowanych kademu z powyszych punktw iopisz okrelone wraenia, jakich dowiadczasz wciele, bdc podczonym do tych pozytywnych wibracji. Poczuj t rzeczywisto. 3. Czujc entuzjazm i koncentracj wytworzone przez wypisanie i odczuwanie pozytywnych dowiadcze, spjrz na swoje ycie wprzyszoci iodmaluj moliwie najlepszy scenariusz zdzisiejszego punktu widzenia co moe si zdarzy, jeli wszystko pjdzie tak jak trzeba, dopisze ci szczcie iwszyscy bd ci pomaga, awszystkie twoje pozytywne cechy iumiejtnoci wzrosn? Wyobra to sobie ze szczegami iutrwal ten obraz wpamici, eby onim nie zapomnie. Nastpnie zrb wydech irozlunij si.
159

Wtym przypadku chodzi oto, eby wiadomie dostrzec ipoczu, jak wspaniaa ipodnoszca na duchu jest pozytywna rzeczywisto, a potem z najwiksz dokadnoci wskaza wraenia w ciele, ktre towarzysz tym wysokim wibracjom. Moesz zauway ogarniajce ci ciepo, uczucie ulgi, kipic energi, rozszerzanie si twojego pola energetycznego albo pragnienie, eby si rozpromieni, albo zabysn. Moe poczujesz si hojny, peen mioci iczuoci. By moe poczujesz si podekscytowany, jak ko wycigowy wmaszynie startowej.

Sprbuj tego! Wprowadzaj si to w jeden stan, to w drugi Masz teraz dwa rodzaje samopoczucia do wyboru. To tak jak walka dwch bokserw zawodowych. Wjednym naroniku zudny stan wibracji zpieka rodem, ktry sprawi, e stracisz kontakt zwasn dusz! Wdrugim naroniku, prawdziwa czstotliwo domowa znieba, ktra wskae, kim naprawd jeste! Miotae si midzy nimi na chybi trafi, popadajc raz wjeden, raz wdrugi, ale teraz nadszed czas, by zacz kontrolowa te zmiany nastrojw, eby nie pozostawa zbyt dugo wwiecie lku, niepotrzebnie cierpic.
1. Znajdujc si na poziomie czstotliwoci domowej, sprbuj przej wstan przeciwny izanurzy si ponownie wskurczone, pene samopowicenia poczucie najgorszego moliwego scenariusza. Przypomnij sobie list problemw i niepowodze, eby ponownie popa wten stan istnienia. Zauwa, jak si czujesz. 2. Teraz odpr si iprzestaw zpowrotem na czstotliwo domow. Przejrzyj list pozytywnych dowiadcze idostrj si do tych wyszych wibracji. Zauwa, jak si czujesz ijakie zmiany zachodz wtwoim ciele. 3. Teraz wr do skurczonej wibracji idostrj si do niej, pocz si zni ista si ni. Zauwa, jak czuje si twoje ciao. Czy lubi ten stan? 4. Teraz wr do czstotliwoci domowej. Poczuj serdeczno, odprenie, naturalno, pynno, przyzwolenie. Czy twoje ciao lubi ten stan?
160

Po tym miotaniu si midzy skrajnociami najgorszego i najlepszego scenariusza, zauwaysz, e powrt do skurczonego, gstszego stanu, wymaga wysiku. Po kilku prbach twoje ciao prawdopodobnie pyta: Ale czy musz?. Nieatwo jest si zablokowa iutrzyma ten poziom napicia i faszu, a jednak, co oczywiste, cigle tak wanie robimy. Dla porwnania, moesz te poczu, jak atwo ibez wysiku wszystko si dzieje, kiedy znajdujesz si wtrybie najlepszego moliwego scenariusza, dostrojony do czstotliwoci domowej.

Od ciebie zaley, jak chcesz si czu Czy czekasz na dobre samopoczucie? Codziennie, wmniej lub bardziej wanych sytuacjach, masz wybr imoesz czu si albo skurczony iniespokojny, albo jak usiebie wdomu. Od ciebie zaley, jak chcesz si czu ikim chcesz by. Nikt inny nie jest wstanie stworzy warunkw, w ktrych si dobrze poczujesz, jeli nie postanowie, e tak wanie chcesz si czu. Wyciu kadego czowieka nadchodzi taka chwila, kiedy musimy po prostu wybra dobre samopoczucie izdrowie, anie czeka, a jaka sytuacja si zmieni, aproblemy si rozwi. ycie jest krtkie, wic rwnie dobrze moemy si nim cieszy. Aczerpanie radoci zkadej jego chwili, jedna po drugiej, nie jest wcale takim trudnym zadaniem. Musimy by ze sob brutalnie szczerzy izada sobie te miadce, upokarzajce, ajednak wyzwalajce pytania: Czy jestem nieszczliwy, eby ukara innych? Czy opniam swj rozwj, bo uparcie chc, eby inni zapewniali mi poczucie bezpieczestwa albo wyrczali mnie wczym? Czy zwlekam zrozpoczciem satysfakcjonujcego ycia, bo nie chc przyzna, e popeniem bd? Czy podtrzymuj cierpienie, bo jestem zbyt leniwy, eby wymyli co lepszego? Czy jestem zsiebie dumny? Najwaniejsze pytanie ze wszystkich brzmi: Czy chc porzuci to, co stare, zmieni si iprzekona, jak moe by dobrze, kiedy nie kontroluj wszystkiego? Rozwaajc odpowiedzi na te pytania, zwr uwag, jak si usprawiedliwiasz. Jak wyjaniasz sobie iinnym swj brak odwagi? Wszyscy mamy jakie wymwki, ktrymi tumaczymy, dlaczego nie yjemy peni ycia. Jednak za kadym razem, kiedy recytujesz swoje, wgbi ducha zaczynasz si wstydzi, co czyni odpuszczenie sobie jeszcze trudniejszym.
161

Pomocna jest rwnie wiadomo, e wanie to ciao, ktre mamy, ktre istnieje tu i teraz (...) razem z odczuwanym przeze blem i przyjemnoci (...) jest dokadnie tym, czego potrzebujemy, aby by w peni czowiekiem, w peni przebudzonym, w peni ywym.
Pema Chdrn

Dokonaj wgldu wswoje ycie, eby odkry, czemu lub komu przekazae moc pozbawienia ci azylu czstotliwoci domowej. Co uczynie waniejszym od spokoju wewntrznego? Negatywizm polityki? Amoe chorob, szalonego szefa, nieliczcych si zinnymi kierowcw, szczekajce psy w ssiedztwie, brata alkoholika albo nieotrzymanie listu zpodzikowaniem? Jeli chcesz rozpocz nowe ycie owysokiej czstotliwoci, bdziesz musia odzyska t moc. Oznacza to, e kiedy ktry ztych czynnikw zaistnieje, zignorujesz go iwybierzesz swoj czstotliwo domow zamiast czstotliwoci zamtu. Mocno koncentruj si na pozytywnym sposobie, wjaki czstotliwo domowa wpywa na twoje ciao, emocje imyli. Uczc si, jak y na poziomie czstotliwoci domowej i jak j przywraca w tym samym momencie, w ktrym zauwaysz, e j utracie, moesz powtarza sobie zdania, ktre pomog pamita, e czstotliwo domowa jest jedyn rzeczywistoci. Mog to by takie zdania, jak: Przestan przekazywa swoje cierpienie. Nie bd mwi ani robi niczego, co wywouje u innych bl fizyczny, emocjonalny bd psychiczny. Nie bd myla osobie ani oinnych wsposb, ktry umniejsza nasz wspaniao lub potencja. Bd szuka oparcia wswoim dowiadczeniu. Bd wspczujcy iszczery. Wkadej chwili bd ufa swej duszy ipostpowa tak, jak mi podpowie jej gos. Kiedy wiadomie wybierasz czstotliwo domow, ni mniej, ni wicej, tylko katalizujesz owiecenie swoje ikadej innej osoby.

Twoje ciao z diamentowego wiata jest u steru Aby odnale i utrzyma swoj czstotliwo, kiedy znajdujesz si wnieznanej sytuacji, pamitaj, kim jeste. Jeste nieograniczon istot skadajc si ze wiadomoci ienergii, poczon zwszystkim, co istnieje, za spraw jednolitego pola, ktre idealnie harmonizuje ireguluje
162

swobodny przepyw stworzenia. Skadasz si przede wszystkim ze wiata. Kiedy zaczam przeprowadza intuicyjne sesje dla innych ludzi, nauczyam si, eby bezgonie mwi klientom: wiato we mnie zna ikocha wiato wtobie. Zawarta wtym stwierdzeniu prawda pozwala na natychmiastowe dostrojenie si. Zbiegiem lat nauczyam si widzie energi duszy innych ludzi w postaci przejrzystego, diamentowego wiata. Niczego nie powstrzymuje, niczego nie blokuje ijest doskonale czyste ijasne. Ponisza potna medytacja moe pomc odnale czstotliwo domow, kiedy j utracisz. Dziki praktyce nauczysz si robi to wkilka sekund przed spotkaniem, wtrakcie przemawiania, anawet podczas prowadzenia samochodu.

Sprbuj tego! Pobud swe ciao z diamentowego wiata


1. Wycisz si, skup uwag na ciele, zanurz si w stu procentach wchwili obecnej, bd spokojny iotwarty. Przypomnij sobie swoj list pozytywnych dowiadcze. 2. Wyobra sobie, e za plecami pojawia si twe ciao zdiamentowego wiata. Wyglda ono tak samo jak ty, ale skada si zczystego, przejrzystego wiata i nie ma w nim adnych ran ani blokad. Twoje wietlne ciao promienieje mdroci, mioci, harmoni i znajomoci obfitoci. Robi krok naprzd i kadzie donie na twoich ramionach. 3. Poczuj wwyobrani wysz wibracj swego wietlnego ciaa, powitaj j idostrj si do jej czstotliwoci. Wtedy twe wietlne ciao wniknie wciebie, bez trudu stapiajc si ztob wjedn cao. 4. Ciao wietlne idealnie pasuje do ciaa fizycznego, akada cz tego pierwszego posiada swj odpowiednik wtym drugim: wietlne serce zlewa si zsercem fizycznym, wietlne komrki zkomrkami fizycznymi, awietlny mzg czy si zmzgiem fizycznym. Powi troch czasu na przeledzenie tego procesu, obserwujc rne czci swego ciaa. 5. Pozwl, by ciao wietlne przejo kontrol ipowiedz: Wiesz, jak kierowa tym mzgiem, sercem, pucami, jak uywa tych rk,
163

tego gosu. Prosz, poka mi, jak to robi. Ufam, e mnie odnowisz, zreorganizujesz inauczysz. Zanurz si we wasnym wietle ipoczuj, e jeste wspierany. 6. Dzieje si co dziwnego: gdy pozwalasz, by ciao wietlne przejo kontrol iprowadzio ci, osigasz poziom nasycenia, wktrym czujesz pstryk i zdajesz sobie spraw, e jeste ciaem z diamentowego wiata. Zmienia si twoja tosamo. Syszc gos przewodnictwa, docierajcy do ciebie zciaa wietlnego, uwiadamiasz sobie, e to twj gos. Moesz powiedzie: Jestem tu teraz iwiem, co jest rzeczywiste. 7. Niech diamentowe wiato nasyci nie tylko kad komrk, ale take emocje, uczucia imyli. Niech oddziauje na twj mzg iciao, rozpuszczajc cienie, wypeniajc luki, ulepszajc kady ukad wtwoim ciele, wymazujc niepokj izwtpienie, otwierajc nowe cieki iprzeprogramowujc ci na nowe czstotliwoci. Zachowaj cisz. 8. Teraz uderz w kamerton wibracji swego ciaa z diamentowego wiata ipozwl, by fale wiata itwego pierwotnego tonu przenikay przez kad najmniejsz przestrze twego ciaa iprzez skr wprzestrze wok ciebie. Niech rozchodz si we wszechwiecie wtakim stopniu, wjakim zechc. Promieniujce zciebie diamentowe wiato zlewa si zdiamentowym wiatem, ktre napotyka wszdzie na swojej drodze. Wsamym rodku tego wiata moesz usysze albo wyczu wieczny iniezniszczalny ton swojej duszy, czyli swoj czstotliwo domow. ycie wswej czstotliwoci domowej rozjania twoje postrzeganie. Gdy stajesz si spokojniejszy ibardziej zerodkowany, ludzie wtwoim otoczeniu mog dopiero wkracza we wczesne ijeszcze do chaotyczne etapy procesu transformacji. Moesz odczuwa pokus, eby prbowa pomc tym cierpicym osobom. Prawdopodobnie bdziesz traci swoj koncentracj ispada do poziomu niszych czstotliwoci setki razy dziennie. Bdziesz musia by dla siebie niezwykle dobry, ajednoczenie zdyscyplinowany, eby wybra ponownie. Gdy przyzwyczaisz si do ycia na poziomie swej czstotliwoci domowej, by
164

moe inni zaczn przychodzi do ciebie, eby dowiedzie si czego na temat tej wyjtkowoci, ktr posiadasz. Cameron, konsultant do spraw zarzdzania i adept sztuk walki, opowiedzia mi, w jaki sposb firma, w ktrej pracuje, a zaoona przez dwch wizjonerw, zostaa ostatnia wykupiona przez du firm technologiczn. Nowy meneder wysokiego szczebla jest bezosobowy, nie znosi menederw izataja wane informacje. Wrezultacie nikt nie wie, jak monitorowa wydajno, ustala cele irozwizywa problemy. Firma przeksztacia si ze wspaniaego miejsca pracy wistny dom wariatw. Cameron, dziki swej wiedzy na temat stanw energetycznych iswobodnego przepywu energii, obserwowa te niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany. Powiedzia, e nie kieruje innymi pracownikami, ale poniewa jest oglnie skoncentrowany, wyciszony, a w sytuacjach problematycznych otwiera serce, ludzie przychodz do niego po wskazwki iprzez wikszo czasu doradza swoim kolegom po fachu. Co ciekawe, ludzie reaguj na energi wewntrzn; Cameron nie jest liderem tej grupy, ale jego energia jest najbardziej godna zaufania. Niemniej, on take czuje, e stoi wobliczu wyzwania, codziennie przebywajc wpolu chaotycznej energii. Uwaa, e warto, aby jeszcze przez jaki czas pozosta wtej pracy, poniewa czuje, e wiczy utrzymywanie swej czstotliwoci domowej, tak jak wiczy aikido, jednak uwaa te, e marnuje swj talent na energetyczne gierki. Przypuszcza, e w pewnym momencie w przyszoci, znajdzie si w nowej sytuacji, wktrej ludzie bd nadawali na jego falach.
Przywilejem ycia jest by tym, kim jeste.
Joseph Campbell

Reasumujc... Dotare do gwnego punktu zwrotnego, wktrym jeste gotw na porzucenie starej rzeczywistoci lkowej iwkroczenie wrzeczywisto duszy. eby to zrobi, musisz si zatrzyma, by wiadomie obecny wswoim ciele iodnale sw czstotliwo domow wibracj duszy wyraajcej si poprzez ciao. Nie moesz kontrolowa wszystkiego za
165

pomoc siy woli iego. Nadszed czas, by po prostu by iczy si zyciem takim, jakim ono jest. Porzucenie kontroli pozwoli przej wstan peni, wktrym poczujesz, e dojrzewa wtobie co autentycznego, czego nie moesz jednak przyspiesza. Wszystko dzieje si we waciwym czasie, a kiedy najmniej bdziesz si tego spodziewa, wspontaniczny sposb pojawi si doskonae rozwizania inowe pomysy, wywoane entuzjazmem, zaufaniem i pozytywnym nastawieniem si na czstotliwo domow. Wnikajc gbiej we wasne ciao iwyciszajc je, atake robic wicej miejsca inieustannie porzdkujc wewntrzny mietnik, bdziesz wstanie szybciej przenikn przez zakcajce wibracje powierzchowne. Nie znajdziesz swej czstotliwoci domowej, podnoszc wibracj na sztucznie wysoki poziom, jedynie wkadym momencie musisz by szczery iuczciwy, pozwalajc swojej energii promieniowa wnaturalny sposb ibez adnych przeszkd. Moesz odnale sw czstotliwo domow dziki otwartemu sercu i kochajcej yczliwoci. Warto rwnie porwna odczuwane znaczenie najgorszych i najlepszych moliwych scenariuszy, wprowadza si na przemian w najbardziej napity, skurczony stan oraz ten najbardziej rozluniony i pynny. Wten sposb moesz znajwiksz dokadnoci okreli stan wasnej czstotliwoci domowej ipowraca do niego, kiedy zostaniesz wytrcony zrwnowagi przez nisze wibracje. Musisz by ze sob szczery iokreli, kim chcesz by ijak chcesz si czu. Tego nie moe zrobi za ciebie nikt inny, a by moe, bdziesz musia pozby si rnych wymwek imechanizmw opniajcych.
Przesanie czstotliwoci domowej

Jak wyjaniam na stronie 22, w czci Do Czytelnika, zaczam te natchnione teksty na kocu kadego rozdziau, eby umoliwi przestawienie si ze zwykego, szybszego trybu czytania na dowiadczenie gbsze ibardziej bezporednie. Poprzez te przesania moesz wedug woli zmienia osobist wibracj. Ponisze przesanie ma na celu wskazanie trybu poznania wiata bliskiego temu, wjakim bdziesz dowiadcza ycia wErze Intuicji. eby
166

dostroi si do przesania czstotliwoci domowej, wystarczy spowolni tempo. Zrb powoli wdech, potem wydech ipozosta tak spokojny inieruchomy, jak to tylko moliwe. Wycisz iotwrz umys. Nastaw si na odbir intuicyjny iprzygotuj si, eby wczu si wjzyk. Przekonaj si, czy zdoasz dowiadczy gbszej rzeczywistoci ipoczu stany powstajce wtrakcie czytania. Moesz dowiadczy tego przesania w wikszym wymiarze, ni wskazywaby stopie powicenia uwagi poszczeglnym wyraeniom. Koncentruj si na kilku sowach jednoczenie, rb przerwy zgodnie ze znakami przestankowymi icz si zinteligencj, ktra przekazuje to przesanie na ywo iwanie teraz tobie. Moesz wypowiada poszczeglne sowa na gos albo zamkn oczy isucha, jak czyta je kto inny przekonaj si, jaki wywr na ciebie wpyw.

POCZ SI W JEDNO Z POLEM SERCA Wszdzie wok siebie poczuj kojcy, niebiesko-czarny aksamit gbi. Wspiera ci, tak jak niebo podtrzymuje gwiazdy. Unoszc si w centrum, cakowicie ufajc kojcej ciszy, powstajesz z chwili na chwil moc mdrej Obecnoci, ktra nigdy ci nie porzuca. Jej dar nieustannej uwagi penej mioci jest darem ycia, darem wasnego Ja i istot Serca. Zaskakujce, e w twoim sercu znajduje si Obecno, ktra tworzy i yje w kadym sercu. A ty jeste obecnoci, ktra yje w tym wspaniaym Sercu. Wyobra sobie, e rozwiewaj si twoje zwizki, praca i dobytek. Nie potrzebujesz poywienia, wody, pienidzy ani aprobaty. Nie masz adnych celw, adnych potrzeb ani nawet ciaa. Wszystko, co stae i powolne, rozpyno si w przejrzystoci. Nie istniej adne przekonania, racje, pami, rozwj, bdy, nic do przekazania. Pozostaa jedynie wibracja jasnego wiata, fala mioci. Jeste lnicym, unoszcym si, bijcym sercem. Oto kim jeste, co wiesz i skd. Teraz ogarnij wzrokiem pole kosmosu: kada jasna gwiazda jest sercem skadajcym si ze wiata i Obecnoci. Spjrz na pole Ziemi: kade jasne wiato jest sercem istoty, ktra yje lub ya. Jedno jest wiatowym przywdc pochonitym wadz, inne godujc matk, nastpne onierzem, ktry nie wrci do domu, kolejne jego anioem strem, a jeszcze
167

inne twoim zwierzakiem, ktry odszed. Spjrz bliej, na pole ciaa: kada jasna kropka jest malekim bytem komrkowym, mikrosercem przyjmujcym i oddajcym wiato mioci, drobin magicznego pyu, z ktrego powstaje ycie. Kiedy w tej odlegej gwiedzie widzisz serce, ona widzi w tobie odleg gwiazd obdarzon sercem. Kiedy w umierajcym dziecku widzisz niemiertelne serce, ono z wdzicznoci cieszy si bdzie twoim wiecznym sercem. Kiedy widzisz serce w wiernej komrce, ona widzi w tobie wasne powikszenie. Te linie wzajemnego rozpoznawania si to wibrujce struny mioci czce wiadomy kosmos; te nitki uwagi wplataj nas w lnice, oszaamiajce pole serca; te wkna energii pozwalaj nam rozpozna nasz jedno. Wyobra sobie i poczuj ogrom sieci serc i czcych je linii w polu serca. Wyobra sobie miarowy, cudowny, obdarzajcy yciem i przekazujcy mio ton, ktrym to pole rozbrzmiewa. To dwik domu. Wyobra sobie, jak wszystkie te serca patrz na ciebie i ci znaj. Przyjmij bezwarunkowo ich pen mioci uwag i przeka j dalej, wiadomie skupiajc uwag na innych. Przyjmuj j i obdarzaj ni, przyjmuj i obdarzaj. wiato serca wnika w ciebie, a ty coraz bardziej si rozwijasz; pamitasz o swoim Ja, potem fala pynie dalej, wylewa si, spywa kaskadami i rozchodzi si w przestrzeni. Teraz dociera do ciebie wicej mioci serca. Przyjmuj j i obdarzaj ni, przyjmuj i obdarzaj. Serce bije w polu serca, a kada fala przypomina ci o Obecnoci w nas wszystkich, ktra nas podtrzymuje.

Uwiadom sobie punkt widzenia umysu i punkt widzenia duszy Pewnego dnia zadzwonia do mnie znajoma, zmartwiona tym, co usyszaa wwiadomociach na temat polityki, zachannoci korporacji, rosncych cen, spadajcej wartoci nieruchomoci i toksyn w poywieniu. Poznawszy problemy wiata, ich najgorsze skutki oraz potencjalny negatywny wpyw na jej rodzin, wpada wpanik. Jej energia, zwykle optymistyczna, przypominaa sarn sparaliowan przez wiato reflektorw. Prawie czuam, jak jej ciao dry, reagujc na niskie wibracje, do ktrych przed chwil si dostroia, ogldajc CNN. Co si stanie? dopytywaa si. Czy wszystko bdzie w porzdku? Co moemy zrobi?. Rozumiaam j, bo te borykaam si ztym samym problemem izjakiego powodu niedawno obejrzaam seri cikich filmw o krajach rozdartych wojn i okruciestwie, jakiego doznaj ludzie wrnych czciach wiata. Nie mogam oprze si myli, e to, oczym pisz, moe wydawa si niezwykle naiwne, patrzc zpewnego punktu widzenia. Ajednak zinnej perspektywy, jest to absolutnie realne. Usyszaam siebie mwic do znajomej: Jedyn rzecz, jak moemy teraz zrobi, jest ustabilizowanie wasnej wibracji osobistej, nie poddajc si lkowi zalewajcemu wiat iprbujcemu opanowa powietrze, ktrym oddychamy. To tak, jakby dwa rodzaje powietrza brudne/toksyczne i przejrzyste/czyste istniay jednoczenie w tej samej przestrzeni. Musimy wybra to czyste powietrze, ktre nam suy i wchania je z kadym oddechem. Wane, eby nasze ciao, emocje i umys wibroway w harmonii zdusz iwartociami duchowymi. Zachowuj si, jakby nie istniao nic innego. Jeli ze wiadomoci prbuj cign nas w d, nie pozwalajmy na to. Nie ignorujemy wiadomoci, ale nie pozwalamy, by nas przytaczay. Jednoczenie, jeli przychodz ci do gowy pomysy na temat tego, jak uczyni ycie na naszej planecie lejszym, pomaga potrzebujcym albo by kreatywnym, pync znurtem procesu transformacji spoeczestwa, to realizuj je, ale zawsze zradoci iwduchu szczodroci, nigdy niepokoju. Zamie poeracz paliwa na jaki rozsd314

niejszy pojazd, kupuj lokalne produkty rolne, zgo si do odpowiadajcej ci pracy ochotniczej przez par godzin wtygodniu, gosuj na kandydatw owyszym poziomie wiadomoci. Rb to, co wtwojej mocy ico uwaasz za suszne kady znas wyraa swoje Ja zgodnie z wasnym przeznaczeniem i w idealnej harmonii z poczynaniami innych ludzi. Nie musimy powica swego szczcia, by czyni dobro na wiecie. Jeli po prostu popyniemy znurtem idooymy wysiku, braterstwo spowoduje ewolucj wiata. Nie kady ma za zadanie zosta dziaaczem politycznym, ale jednoczenie musimy si przebudzi zhipnotycznego samozadowolenia, wktre popadlimy za spraw konsumpcjonizmu, reklamy, rzdu imediw.
Gdy wyzwolimy si z wasnego lku, nasza obecno automatycznie wyzwala innych.
Nelson Mandela

Po naszej rozmowie mylaam otym jeszcze przez jaki czas. Istnieje punkt widzenia Umysu ipunkt widzenia Duszy. Umys zwraca uwag na zoono, problemy ikomfort osigany poprzez fizyczne bezpieczestwo ito, co znajome. Jest to krtkowzroczna perspektywa, ktra redukuje pojcie owiecenia do czego miesznego, czego poszukuj jedynie ludzie pozbawieni realnego podejcia do ycia. Jest to pogld powierzchowny ipowoduje, e mnoce si problemy ichaos panujcy na wiecie przeksztacaj si w potn, obezwadniajc, beznadziejn sytuacj, ktra najprawdopodobniej zakoczy si destrukcj wiata. Jest beznadziejnie, wic po co wogle zawraca sobie gow? Przecie rozwizania tak trudno znale i zajmuje to tak duo czasu. Z tej perspektywy wszystkie sytuacje wydaj si czarno-biae ipostrzegane s wkategoriach albo-albo, co wrezultacie generuje naprawd nieskoczony spr o to, kto ma racj. Ulegamy zudnemu obrazowi potnych, spolaryzowanych przywdcw, skupiajcych si na wrogach ikryzysach, iabsorbujcych nasz uwag. Kiedy dostrajamy si do czstotliwoci tej perspektywy, wydaje si taka realna! Kt mgby wni wtpi? Jeli wni wtpisz, nazwie ci naiwnym igupim.
315

Penney Peirce jest uznan na wiecie jasnowidzc, trenerk rozwoju intuicji, od ponad 30-stu lat pracuje jako doradca liderw biznesowych i przywdcw rzdowych, naukowcw, psychologw oraz osb kroczcych ciek duchow. Nauka od dawna kae nam polega na tym, co moemy zobaczy lub dotkn, dlatego czsto nie zauwaamy, e myli, emocje, duch, ciao i wszystko wok skada si z energii. W kadej chwili otacza Ci wiele niewidzialnych fal i wibracji przecinajcych Twoj przestrze. Wszystko wibruje. Kiedy suchasz gosu intuicji i stajesz si bardziej wraliwy, wwczas moesz rozpozna t najwysz i najbardziej naturaln, osobist wibracj duszy Twoj czstotliwo domow. To wanie ona: uatwia podejmowanie decyzji, przeksztaca niezdrowe nawyki emocjonalne w wiadom wraliwo, pomaga utrzymywa osobist wibracj na poziomie, ktry optymalizuje funkcjonowanie w yciu, przynosi sukcesy i pozwala osign spenienie. Postrzeganie siebie jako istot energetycznych jest najwaniejszym przeomem naszych czasw. WTwojej Czstotliwoci Penney Peirce wyjania zasady energetyczne, ktrych wczeniej nie uznawano, a ktre moemy teraz wiadomie wykorzysta do zapewnienia sobie zdrowia ipolepszenia rzeczywistoci, w ktrej yjemy. Ksika ogromnie mi si spodobaa.

dr Richard Bartlett, autor Matrycy energetycznej

Cena: 39,30 z
Patroni medialni: