Spovedania unui înşelat Scrisoarea aceasta a fost scrisă de un grec aflat în străinătate către Părintele Theodosie de la Mănăstirea athonită

Sfântul Pavel, autorul cărţii „Spiritismul, urâciunea pustiirii”, deoarece prin intermediul acesteia s-a regăsit pe sine i s-a slo!o"it din ghearele diavolului# Părinte Theodosie, Citind cartea sfinţiei voastre „Spiritismul, urâciunea pustiirii”, am simţit o mare nevoie să vă scriu ca să vă mulţumesc, dar şi ca să mărturisesc, eu nevrednicul, pe scurt, despre marea înşelare în care am căzut !ă ro" să mă iertaţi că vă reţin şi vă o#osesc, scriindu$vă marile mele păcate Cu vreo zece ani în urmă, Părinte Theodosie, am cunoscut în Thessalonic un #ăr#at în vârstă, pe nume !asilios, care se îndeletnicea cu hidromanţia%&' Căra cu el o "eantă în care$şi avea „uneltele” (oream şi eu mult să învăţ acest mod de comunicare cu duhurile, însă, cu toate ru"ăminţile mele, nu m$a învăţat nimic )intea fiindu$mi mereu la aceasta, într$o noapte, în somn, a venit cineva şi s$a aşezat lân"ă patul meu )i$a spus că este „Sfântul *heor"hie” şi că de atunci înainte mă va povăţui şi ocroti !ă puteţi da seama ce #ucurie m$a cuprins+ , doua zi dimineaţa am chemat$o pe sora mea, de -- de ani, cu şapte ani mai mică decât mine, de curând măritată .ătrânul !asilios o pusese de multe ori pe sora mea să privească într$o cană de lut plină de apă /$am spus că am pre"ătite cana, cuţitaşul cu mânerul ne"ru şi că poate privi în apa din cană (ar ea a râs şi mi$a spus că, dacă nu va fi de faţă #ătrânul ca să$i citească, ea nu va putea vedea nimic, pentru că încercase sin"ură să privească în apă, dar fără să reuşească ceva (ar spunându$i ce mi se întâmplase în somn, s$a aşezat şi s$a concentrat asupra cănii (upă două$trei minute a început să vadă o #iserică necunoscută nouă, de la capătul ,cropolei, numită a Cuviosului (avid 0n partea de sus a ei se afla o piatră din care cur"e a"heasmă, numită a Cinstitului .râu al )aicii (omnului ,colo tre#uia să mer"em să ne ru"ăm, să ne spălăm cu a"heasmă, să luăm şi cu noi 1 şi în continuare vom avea comuniune cu

presupusul „arhan"hel *avriil”. vră<iţi şi #olnavi (e asemenea. 8riil9 3u$mi aduc aminte e:act câte zile am postit 0n fiecare zi citeam câţiva psalmi ai Prorocului (avid. *avriil.van"helos 6adică eu9 este născut numai pentru #ine „Tu. potrivit cu puterea mea de pricepere 1 toate acestea m$au făcut să mă îndoiesc de „sfânta noastră comuniune” (e aceea i$am recomandat surorii mele să ne ru"ăm mai mult şi să ne împlinim. pe cât se poate mai corect. ca apoi să venim în contact cu preşedintele de atunci al Societăţii Cercetărilor Spiritiste. să vindec ne#uni. cu sora mea. de vreme ce îndrumătorul ne fă"ăduise că în toate vom avea iz#ândă> răspunsul lui. într$una din învăţăturile sale ne$a spus că . apoi.m început să pun multe între#ări şi să insist asupra între#ării? de ce luăm #ani de la cei ce suferă.ar#eta . că „lipseşte credinţa de la oameni”. „în cealaltă cămăruţă poţi da oamenilor diferite #uruieni$ape” etc 5aptul că în anumite cazuri 6#olnavi.a îi vedea pe cei patru „arhan"heli” cum mă însemnează în chipul Crucii şi$mi dau stăpânirea să supun duhurile viclene. într$adevăr. 7afail.r tre#ui multe foi de hârtie să vă descriu amănunţit cele întâmplate. 3i4olaos 5irihon 1 .cela ne$a rezolvat diferite nedumeriri referitoare la comuniunea pe care o aveam şi.stfel permanentul nostru îndrumător. de vreme ce (omnul a spus? „0n dar aţi primit. odată cu trecerea timpului. încet$încet.duhurile 2i. făceam comuniunea . ca şi . m$a învăţat cum să primesc „stăpânirea celor patru arhan"heli” 6)ihail. am acţionat potrivit îndrumărilor duhului (e atunci au început să cur"ă răspunsurile$îndrumări la diferitele noastre între#ări 2i. precum şi faptul că unele prorocii nu se împlineau şi că ne spunea uneori cuvinte încurcate. roa#ă =iria4i” 6sora mea9. însă vă voi scrie foarte puţine lucruri despre comuniunea pe care am avut$o cu duhurile 3u am vrut să înaintez în „ma"ia al#ă”. preşedintele ne$a dat „permisiunea de lucru” (e acum înainte eram de<a profesionişti şi lumea venea pe zi ce trecea. din ce în ce mai multă+ . îndatoririle noastre creştineşti . am înaintat în această „ştiinţă” a satanei. aşa cum este de o#icei ea numită de către spiritişti . împăcarea soţilor despărţiţi etc 9 nu aveam nici un rezultat îmi pricinuia nedumerire. concret. în dar să daţi”@.

"heasmă etc 2i. m$au între#at pe mine într$o zi despre cum se face. numita Aristini a început să „vadă” limpede şi. Sfânta Sofia. paraclise. fără să "ândesc nimic rău.m "ăsit până la urmă o femeie pe nume Aristini> ea era căsătorită.multe altele (ar fiindcă diavolul este mincinos şi mult$ meşteşu"ăreţ. ci a luat şi chipul „)aicii (omnului” şi ne$a vor#it> ne$a arătat ţărmurile . de multe ori. i$am învăţat 5apta lor m$a mâhnit şi mai mult. început instruirea. diavolul a intrat în contradicţie. trecut destul de multă vreme în care am căutat să aflu omul potrivit. şi avea o fetiţă 5iind săracă. ci. "ăsea întotdeauna <ustificări potrivite (in păcate însă. început să mă îndrume prin acea femeie şi să mă urce la înălţime cu e"oismul. Constantinopolul.cum însă aveam mai multă e:perienţă şi. a acceptat să lucreze împreună cu mine . spălare cu a"heasmă la diferite #iserici unde izvora . care consta într$un pro"ram zilnic de ru"ăciuni. ar fi câşti"at şi mai mulţi #ani de la oameni. iar eu. care le$ar fi rămas doar lor (ar tre#uiau să înveţe să facă invocarea (e aceea. era mulţumită că putea câşti"a #ani şi că viaţa ei devenea mai lesnicioasă cu fiecare zi ce trecea . însă despărţită de #ăr#at. pe sora mea nu o prea mâhnea acest lucru.unei$!estiri a Preasfintei . ca un mincinos ce este. dimpotrivă. care să „vadă” în locul surorii mele . astfel. pe lân"ă aceasta. cu ochii deschişi+ 0ndrumătorul nostru era acelaşi „arhan"hel )ihail” . s$a înţeles cu #ăr#atul ei să mă alun"e şi să lucreze numai ei doi 0n felul acesta.stfel. şi mi s$au înmulţit îndoielile despre autenticitatea „sfintei comuniuni” . numai că noi avem Crucea în faţă 3u s$a mulţumit cu aceasta. spunându$ne că eu şi cu el purtăm aceeaşi îm#răcăminte 6uniforma romană de culoarea aurului a soldatului roman9. spunându$ne că foarte curând acestea vor deveni iarăşi "receşti Se apropia praznicul .siei )ici. din pricina multor mele între#ări (e aceea a început să mă lin"uşească 8nde se opreşte mintea omului+ . mă ru"am şi studiam mai mult decât altă dată Sfânta Scriptură (ar şi aici satana devenise mai tare şi mai meşteşu"ăreţ decât înainte Predici uimitoare şi vindecări spectaculoase mă făceau să cred că de această dată deţin cu adevărat „sfânta comuniune” (ar. fără ca eu să ştiu nimic.

am ieşit din aceeaşi mamă.poi „Aristosul” mi$a mai spus? „. mai înainte acesta ne$a heretisit şi #inecuvântat. şi atunci când învăţam lumea. în mi<locul palmelor mele au apărut două pete ne"re Edată l$am între#at pe mincinosul „arhan"hel” despre ele. când l$a dus la ea.poi Aristini l$a văzut cu ochii deschişi pe mincinosul „arhan"hel” cum i$a dat o „floare de crin”.tunci Aristini l$a „văzut” pe mincinosul „arhan"hel” că se închină înaintea mea 0nvăţăturile sale erau pline de dra"oste. ca să$i cunoască #ine pe oameni .3ăscătoare de (umnezeu. casa a fost plină de mireasma lui vreme de trei zile+ (upă aceasta. în timp ce Farhan"helul )ihailG nu a trăit în trup. deoarece cunosc această lume. am făcut invocarea ca întotdeauna9 . spunându$ mi să fiu atent să nu o stric (esi"ur.iserica Sfintei !arvara. am stropit cu a"heasmă locul comuniunii.poi . iar el mi$a spus că sunt de la piroanele cu care a fost răsti"nit (omnul+ . mă îm#răţişează şi mă sărută spunându$mi? „5ratele meu.poi mi$a dat o povaţă? să iau aminte în viaţa mea la fapte. tu aler"ai în #raţele mele” etc . BC martie. ca să te îndrum şi să te sui pe acele trepte 0ţi dau ceva de la mine 0ţi dau mâinile mele. ca să$i vindeci pe cei #olnavi ” 2i într$adevăr. iar ea mi$a „dat$o” mie. de vreme ce$mi săr#ătoresc ziua numelui%B' . şi mincinosul „arhan"hel )ihail” mi$a fă"ăduit că după sfârşirea slu<#ei de la #iserică îmi va aduce un dar. am trăit$o cu trup când am venit pe pământ. afirmând că crinul este adus din )untele Sinai . noi ne$am făcut îndatoririle noastre 6am tămâiat. lân"ă icoane 2i. pace şi dăruire faţă de (umnezeu . nu am văzut niciodată crinul> numai Aristini îl vedea întotdeauna. pentru că orice cădere şi păcat va fi ca şi cum aş călca în picioare acest „crin” (esi"ur.şti fratele meu mai mic. numai că eu am tată pe (umnezeu. am venit lân"ă tine ca să te sui pe cele patruzeci de trepte ale luminii şi adevărului (e acum înainte voi veni în fiecare miercuri la ora D după amiază.şteptam cu multă neră#dare să văd ce dar îmi va aduce „arhan"helul” (upă ce ne$am despărţit la . diavolul mi$a pre"ătit o surpriză 0ntr$o zi. mâinile mele au început să vindece+ Pe lân"ă aceasta. Aristini l$a văzut pe „/isus Aristos” cum ne #inecuvintează.u te voi povăţui drept.

de ani şi măritată9. aveam întotdeauna o frică înăuntrul meu şi de multe ori mă înfuriam. adică a făcut preacurvie . dra"ostea ei pentru mine se măreşte.m păţit aşa cu o femeie de curând măritată. cerceaful era tras de pe mine (e multe ori simţeam cum mi se opreşte respiraţia şi mă apasă o "reutate. când am a<uns s$o instruiesc pe nepoata mea 6B. de care mă uşuram şi pleca de la mine ca o al#ină numai după ce. aveam vise urâte. iar ea i$a spus mamei mele că a „mers” cu #ăr#atul surorii sale. până când am fost nevoit să întrerup iarăşi comuniunea 0n cele din urmă. arhan"helii. în ultima vreme. mi s$a arătat satana su# numele de „Sfântul 3icolae” 0nvăţăturile au continuat. 0l ru"am mereu pe (omnul să$mi arate adevărul şi să scap de eventuala . plân"eam pentru halul în care a<unsesem . ne$a învăţat cum slu<esc în"erii. cu al cărei #ăr#at aveam le"ături de prietenie (e îndată ce am instruit$o şi a început încet$încet să „vadă” şi să am din nou comuniunea. a început să$mi spună că mă iu#eşte şi că. după ce îi instruiam cu multă osteneală.iserica Sfântului Terapont din Tum#a de Jos.m între#at$o pe Aristini ce făcuse. toţi cei pe care îi "ăseam. aveam multe nelinişti în somn în timpul nopţilor. ca întotdeauna. dar atunci când îmi reveneam. ne$a arătat raiul. pentru că. l$ai făcut #ucăţi” . într$o zi când am pus$o pe Aristini „să vadă”. în fiecare zi. Thessalonic9. şi orice îşi poate închipui mintea noastră cea săracă+ )i$a mai înainte$vestit şi moartea tatălui meu cu H$I luni mai devreme. auzeam "lasuri. cu multă "reutate. pentru că crinul pe care ţi l$am dat şi ţie l$ai stricat. cu cuvinte de dra"oste şi mântuire 0n viaţa mea am avut întotdeauna "hinioane 3u am putut să do#ândesc un serviciu statornic şi nu am făcut nici o pricopseală (e asemenea.şa că am început din nou să caut un om care să „vadă” (e această dată. plecau+ .cum. însă fără să$mi spună o dată anume (upă aceasta mi s$a întrerupt comuniunea.mincinosul „Aristos” ne$a suit la cele cereşti. la săr#ătorile la care participam 6vreme de aproape trei ani am mers la . pe însuşi „(umnezeu”. a văzut întuneric şi a auzit un "las spunându$i? „0ţi luăm lumina şi o dăm iarăşi fratelui tău. iz#uteam să mă însemnez cu semnul Crucii (e asemenea. sfinţii etc 3e$a mai arătat şi iadul.

înşelare Cu adevărat. ro#ule al lui (umnezeu .van"helos. şi . l$am "ăsit pe portarul de la #loc şi am început o discuţie cu el Cuvintele lui m$au ma"netizat .de ani. vindec #olnavi şi am o comuniune sfântă.van"helos 0n ce vrei să te povăţuiesc@ $ Sunteţi Sfântul 3icolae@. pe <umătate hipnotizată ca întotdeauna !ă scriu şi cuvintele invocării? „0n numele (umnezeului celui viu.şadar. ca întotdeauna şi acum. am între#at $  (a. în ultima vreme $ . (omnul şi )ântuitorul nostru a auzit ru"ăminţile mele şi. care a primit poruncă de la (omnul să te ocrotească şi să te povăţuiască@ $ Pe Sfântul 3icolae îl cinstesc. ţi s$a zdruncinat credinţa Păcat . ai căzut în cursa lui+” 0ndată a aler"at şi mi$a adus cărticica „Părinţi duhovniceşti contemporani de la Sfântul )unte .thos 1 Sava duhovnicul”. a . ci diavol” 0n după$amiaza aceleiaşi zile am chemat$o pe nepoata mea. #inevoitor.m arătat celor ce erau cu mine ce tre#uiau să facă. fratele meu . vor#esc cu Sfinţii (ar el m$a amuţit.şti victima diavolului. când am mers la lucru 6întreţineam ascensoare9 în strada (imitrios *unari nr &. vă ro" să$mi spuneţi? ce "ândesc în această clipă@ $ Ce între#are este aceasta@ (e ce eşti tul#urat@ $ !ă ro" să$mi răspundeţi la între#are $  . la . ro#ule al lui (umnezeu . care scotea din "ura sa neîncetat cuvintele lui Aristos Ka sfârşit mi$a spus? „/a această iconiţă a )aicii (omnului şi nu amâna+ 0ncepe din această clipă să devii un ostaş al lui (omnului+” .cestea le "ândesc în fiecare zi 1 dar în această clipă la ce mă "ândesc@ $ 7o#ule al lui (umnezeu . la faptul cum să mă apropii şi mai mult de (omnul $ . în <ur de C. îl pui la încercare pe Sfântul 3icolae. unde se vor#ea despre „în"erul care nu era în"er. spunându$mi? „. iar eu am continuat discuţia cu fratele *heor"hios . într$o zi. săvârşim chemare către povăţuitorul nostru.ra un om simplu. am pre"ătit locul de ru"ăciune şi de comuniune şi am pus$o să „vadă”.tunci.şti înşelat.van"helos.tunci i$am spus că şi eu propovăduiesc fiecărui om cuvântul lui Aristos. Sfântul 3icolae” 2i îndată am primit „#ună seara” şi #inecuvântarea lui? $ Sunt iarăşi lân"ă tine.rhimandritului Aeruvim 6=aram#elas9 şi mi$a arătat la pa"ina LI.u am continuat să insist şi atunci acela mi$a spus că mă "ândesc acum la Aristos.iserică.

unde iau parte în fiecare (uminică şi praznic la (umnezeiasca Kitur"hie (e la #iserică am cumpărat cartea sfinţiei voastre. mi$a dăruit cura< şi putere )ă ro" mereu (omnului să vă ocrotească şi să vă lumineze. deznăde<di. o termin astăzi. şi 0i mulţumesc şi 0i cer iertare în fiecare zi că m$a învrednicit să scap de marea înşelăciune a satanei )ă ro" şi pentru fratele *heor"hios. însă pe tine te le" cu numele Sfintei Treimi să te arăţi su# chipul tău adevărat 0ndată nepoata mea s$a tul#urat cumplit şi m$a ru"at să alun" acel monstru de lân"ă ea+ . ele ţin puţine minute. ca să mi se închidă rănile. cu multă osteneală. ca să mântuiţi cât mai multe suflete Caut să mă spovedesc. multe păcate mari. păcătosul. după care mă liniştesc )ă ro" (omnului nostru /isus Aristos să mă ierte şi să$mi dea puterea şi cura<ul să mer" înainte 2i cred că voi ieşi din mocirla păcatului şi voi mer"e cu pas statornic înspre . &N iulie (e fiecare dată când stau să vă scriu mi se opreşte mintea. ca (omnul nostru /isus Aristos să vă dea pe mai departe putere şi luminare pentru a dărâma temniţele de fier ale satanei şi a slo#ozi cât mai multe suflete . care mi$a ieşit în cale . ameţesc şi satana îmi pune mereu piedici (ar. aştept leacul Sfinţiei !oastre.vem în apropiere o #iserică ortodo:ă "recească. cu toate că îmi aduce "ânduri urâte. ci mă lupt sin"ur. în străinătate.l 7ău este că nu am oameni care să mă spri<ine. ru"ându$mă şi citind Sfânta Scriptură. lân"ă sfinţia voastră+ Părinte Theodosie.ici.m făcut multe "reşeli.mă închin lui ca şi tuturor Sfinţilor lui /isus Aristos. pentru că în decursul acestor ani satana mi$a făcut multe răni în suflet . precum şi orice altă carte sfântă "ăsesc E. ci . (umnezeul meu. dar mai întâi aştept răspunsul sfinţiei voastre ca să$mi spuneţi dacă ştiţi vreun duhovnic "rec. nevrednicul şi neînsemnatul. în *ermania 2i încă ceva Scrisoarea adresată sfinţiei voastre am început$o la BM mai şi. mă ro" eu. de la & mai &MID. încât mă scâr#esc de sine$mi 3u vreau să mântuiesc numai sufletul meu. fie şi pentru câteva clipe. care mi$a folosit mult.cum mă aflu în *ermania. aici. cât de mare #ucurie aş simţi dacă m$aş afla. şi locuiesc la BN de 4ilometri de Stutt"art .poi am în"enuncheat şi am mulţumit (omnului şi (umnezeului nostru. în încheiere.

din revista „Cuviosul 5ilothei din Paros”.:istă pro#a#ilitatea de MMO ca ei să fie povăţuiţi într$o manieră sistematică de către diavolul 3oi aceasta am putut face.elismos% . cele petrecute iu#itului . care trăiesc aici. să le tra"em semnalul de alarmă al pierzării lor> de ei ţine să$l primească Traducere din neo"reacă de ieroschim Ştefan Nuţescu. nr BM. vă sărută mâna nevrednicul . pe „0n"eri” .van"helos / *u"usis && NI &MID /u#iţi cititori.şi pe cele #olnave ale atâtor fraţi. încât tre#uie să$i pună pe "ânduri pe toţi acei „iluminaţi” care sunt „povăţuiţi” şi „scriu” având drept îndrumători pe „)aica (omnului”. în străinătate Cu evlavie.van"helos sunt atât de revelatoare. mai$au"ust BN&N .parut in nr 17 al revistei Familia Ortodoxa PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP [1] Vrăjitorie care se bazează e observarea caracteristicilor a ei !culoarea" trans arenţa" formele" umbrele" reflexiile #i unduirile$% [&] 'n (reacă" la )una*Vestire se zice +van(. pe „Sfinţi”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful