Folosirea puterii mintale pentru acumularea si dirijarea fortei vitale in corp

Chimistul Arnolpho şi farmacistul Burgent, în cartea Cultura psihică, recomandă purificarea sufletului prin distrugerea defectelor, viciilor, eliminarea egoismului şi a exceselor sexuale. Ei dau o serie de lecţii despre respiraţie, dob ndirea magnetismului prin acumularea forţei vitale, transformarea unei dorinţe sau a unui sentiment negativ în energie pe care să o folosim în scop bun, diri!area energiei în corp şi asupra celor din !ur, materiali"area g ndului în scopul de a remedia defecte fi"ice, tratarea bolilor prin magnetism. Aceste exerciţii cer timp şi perseverenţă, dar re"ultatele sunt miraculoase. Conform lui Edgar Cayce, în primul rând trebuie respectate două legi: #$ %egea echivalenţei& 'Ce semeni, aia culegi'( a$ )ot ce exteriori"ea"ă un om prin vorbă sau prin faptă se va întoarce spre el. *omnul +isus a spus& '*in cuvintele tale te vei îndrepta şi din cuvintele tale te vei os ndi'. b$ Ceea ce dă, aceea va primi. *acă dă ură, va primi ură( dacă dă dragoste, va primi dragoste( dacă evită, va fi evitat( dacă minte, va fi minţit( dacă înşeală, va fi înşelat. 2) egea educării imagina!iei: a$ )ot ce,şi imaginea"ă un om are să se reali"e"e( b) "mul poate c#ema boala prin teamă$

% Ec#ilibrul sistemului nervos este condi!ia sănătă!ii$
&og#inii consideră că toate emo!iile 'i sentimentele sunt însoţite de producerea în organism a unor substanţe care acţionea"ă ca otrăvuri sau ca tonice. Aceste substanţe intră în s nge şi se fixea"ă pe anumite organe, în general pe centrii nervoşi. *e exemplu, emo!ia mâniei produce o toxină care acţionea"ă asupra inimii, ficatului şi stomacului, dar se elimină repede( dacă apare ura, roxina este secretată cronic, puţin c te puţin, şi otrăveşte tot organismul, dar mai ales ficatul. Frica este o altă emoţie şi îi corespund două sentimente& regretul aplicat trecutului şi îngri!orarea aplicată viitorului, care au aceeaşi toxină ca şi frica, fix ndu,se mai ales la ve"ica biliară, stomac şi intestin. Ea ar fi cau"a afecţiunilor gastro,intestinale. Aceastea două sunt principalele otrăvuri de origine psihică. Ele se pot combina cu alte otrăvuri organice din sol 'i ape 'i această combina!ie ar produce cancer$ (at#a &oga recomandă stăpânirea sentimentelor$ )rebuie eliminate frica 'i mai ales ura$ *+ă nu apună soarele înainte de a!i trece mânia* , această îndrumare biblică este o taină a sănătăţii. -tăp nirea devine uşoară dacă se abordea"ă pe plan fi"iologic. -e adoptă sistematic atitudinile şi expresiile corporale contrare emoţiilor şi sentimentelor care trebuie învinse. ,u putem rămâne mânio'i dacă mu'c#ii fe!ei 'i corpului sunt destin'i 'i bu-ele surâ-ătoare $ Atitudinea fi"ică de bravură învinge frica. .anifestarea continuă a unei seninătă!i e/terioare antrenea-ă inevitabil seninătatea sufletească$

E/istă 'i substan!e tonice produse de bucurie, voio'ie, afec!iune, iubire$
.. Burton, un medica care a trăit în sec. al /0++,lea, a scris că există 1 medici care pot vindeca orice boală& dr$ 0âs, dr$ 0egim 'i dr$ Calm$ . sul are 2 funcţii&  îmbunătăţeşte circulaţia sanguină,  măreşte numărul de celule fagocitare care distrug bacteriile, viruşii şi formaţiunile neopla"ice, accelerea"ă bătăile inimii şi în mică măsură  ridică tensiunea arterială,  accelerea"ă ritmul respirator,  determinând cre'terea cantită!ii de "2 din sânge,  eliberea"ă endorfinele care influenţea"ă buna dispo"iţie şi contribuie la scăderea intensităţii durerii, relaxea"ă musculatura, #

părintele ciberneticii. iar corpul se revigorea"ă. 1acă această medita!ie este făcută corect.iecare organ depinde de un centru glandular. în faţa . .ostru 'i glande$ %a rostirea fiecărui cuv nt din rugăciune.oarte folositoare este meditaţia. 6edicina holistică ca7ciană afirmă& '6intea este constructorul'. Ea constă în a. indispensabilă pentru vindecare şi linişte. găsi!i puterea necesară spre a o distruge$ "rice vindecare vine din aceea'i sursă.  tiroida 9intră în acţiune c nd trebuie să luăm o deci"ie şi să acţionăm$. forţele sale vibratorii. descrie foarte bine rolul pe care îl !oacă glandele endocrine în ca" de îmbolnăvire şi ce boli apar atunci c nd ele nu mai fac faţă agenţilor agresivi. . 7i mai presus de toate. scăp nd de boală. .ţi cunoşti legăturile cu El.ţi goli eul de tot ce împiedică .  suprarenalele 9sunt centrul nostru emoţional şi acţionea"ă asupra plexului solar$.  timusul 9corespunde inimii$. care este un ecou al cosmosului.ţi aduci fi"icul şi mentalul la re"onanţă cu Creatorul. miracolul vindecării. *acă r dem des. 8umele unei persoane arată stadiul său de de"voltare >armică. valul de energie este diri!at spre vindecare. multă credin!ă în 1umne-eu$ El este singurul care ne poate schimba destinul.feminin$.o fi construit mai înt i voi înşivă în mentalul vostru 9în această viaţă sau în una dintre vieţile precedente$. = . este la fel& este vorba despre conştienti"area acelor forţe care se află în interiorul corpului şi care sunt reflexul forţei creatoare a lui *umne"eu. mentale şi spirituale ale omului. a calculat memoria totală a omului& #<=< unităţi de informaţie.  masea"ă musculatura organelor interne.a lungul meridianelor. 6editaţia este cel mai bun mi!loc de a deschide cha>rele. trebuie să fii la sfâr'itul ei mai puternic mental 'i spiritual. Aenr7 B. E/istă o coresponden!ă între rugăciunea )atăl .  celulele lui eydig sau yden 9centrul echilibrului masculin. ne este mai uşor să luptăm cu stresul. a fost înfiinţat primul spital din lume în care pacienţii sunt trataţi cu a!utorul r sului şi al !ocurilor. 3n statul 4est 0irginia. Centrii glandulari ma!ori sunt&  pituitara sau #ipofi-a 9cea mai înaltă glandă.orţelor Creatoare 9*umne"eu$. 8u există nici o boală pe care să n.edita!ia este rugăciune. care se va traduce în corpul fi"ic. suntem mai creativi şi mai re"istenţi la îmbolnăviri. @e măsură ce g ndirea se înalţă afirm nd binele. 6atematicianul von 8eumann. accelerea"ă digestia. pentru a se diversifica în centrii glandulari care creaa"ă activităţile fi"ice. este legată de lumină$. respectiv toxinelor 9în ca" de hiperactivitate$. 1acă a!i avut puterea de a vă crea boala. 8oi trebuie să uşurăm munca naturii vindecătoare.oi folosim doar 2345 din mentalul nostru 3 inclusiv memoria$ 1e aceea cred că se poate folosi cu succes puterea mentală pentru vindecări$ 6indecarea se poate face 'i prin voce$ *upă cum afirmă Edgar Ca7ce.  gonadele 9motorul corpului fi"ic$. Bieler. -piritul construieşte fiecare celulă a corpului. *r. Adică în creier ar intra o bibliotecă cu rafturi lungi de 1<< de >m. căut nd să.orţele Creatoare să ţ şnească din profun"imile eului tău şi să se propage prin vibraţii de. ne putem relaxa mai uşor. din -tatele 5nite. ?i dacă cineva rosteşte un nume în timp ce ceilalţi îşi îndreaptă g ndurile şi iubirea lor spre acest nume. se deschide o glandă. ca suflet. adică să. în prenume este suma totală a ceea ce a construit sufletul entitate. :rice boală vine prin încălcarea unei legi cosmice. adică de a intra în starea de transă uşoară. *umne"eu îşi aminteşte de noi în măsura credinţei noastre. . în cartea Alimentele.ie că ea se face prin dietă sau prin medicamente sau chiar prin chirurgie. mentalul răspunde noilor tipare psihice. .  pineala 9punct de plecare pentru construcţia embrionului în p ntecul mamei$.

care provoacă un fel de transă. aduce vindecarea celorlalţi prin m inile sale. nici un gând negativ nu poate pătrunde pe nici unul din nivelele con'tientului. alt loc de muncă etc. nici în alfa 'i nici în beta*$ 1 . provoacă desc#iderea lor. de frica de a nu se lăsa invadat$. dă metode de vindecare prin meditaţie. intr nd în "ona undelor alfa 9sub #< A"$. poate urca prin cha>rele deschise şi. veţi putea a!uta corpul. folosit corect.orţelor 5niversului$. esen!iale sunt 'i sentimentele$ <nc#ipuie'te3!i în ce vogă te vei sim!i după ce !i3ai reali-at scopul$ Este bine să rosteşti o mantră de protecţie. într. 6oin!a. modificarea vibraţiilor. Ea constă în a pune ţesuturile vii ale corpului 9structura atomică a celulei vieţii . are nevoie de un adversar pe care să3l poată învinge$ =ceasta poate fi imagina!ia$ Emile Coue spune& "Dacă voinţa şi imaginaţia ajung la conflict.şi deschide cha>rele. Cei care î'i desc#id c#a9rele din impruden!ă. Această forţă. această energie celulară$ în re"onanţă cu Energiile Creatoare . poate revitali"a întregul trup. pipăitul. . în cartea Autocontrol pentru avansaţi. folosind iamginaţia$ <n timpul medita!iei să te vi-uali-e-i cum vrei să fii fi-ic sau în diferite situa!ii 9în ca"ă nouă. gustul. Când cineva poate face să apară în el însu'i astfel de vibra!ii 'i să3'i treacă eul fi-ic prin toate etapele acestei re-onan!e până în centrul care emană energie. care. . Atunci poate apărea frigiditatea sau impotenţa. atunci întotdeauna imaginaţia iese învingătoare". un partener poate fi para"itat de o entitate pe care a avut. trebuie să pui la lucru cele D simţuri& vă-ul. pentru a3'i atinge scopul. anumite exerciţii de respiraţie şi po"iţii pe care le cunosc 7oghinii.un fenomen vibratoriu. 0indecarea înseamnă adaptarea acestor forţe care se manifestă în corp 9receptor al tuturor . : dată deschise."rice boală provine dintr3o proastă func!ionare a unuia dintre ace'ti centri glandulari$ 6indecarea se face prin purificarea acestor centri 8prin desc#iderea lor)$ @utem medita pe o mu"ică frumoasă. riscă să devină pri-onierii unor entită!i: aceasta a profitat de desc#iderea c#a9relor pentru a para-ita viul$ . descrie amănunţit cha>rele. care este sc nteia divină.le. . lovind violent centrii glandulari 8c#a9rele). ca un şarpe încolăcit la ba"a coloanei vertebrale.idicarea vibraţiilor determină atingerea pragului de conştiinţă care permite comuniunea cu divinitatea.l posede pe cel care le consumă. Cha>rele se mai pot deschide cu anumite mirosuri. adică al treilea oc#i. Astfel. Cundalini. *an -eracu. Acelaşi fenomen se produce în pre"enţa alcoolului şi a drogurilor.iecare din aceşti centri glandulari va radia energia care va permite organului bolnav să se vindece.o celălalt partener. )ratamentul medical doar rebranşea"ă activitatea organelor din corp la 8atură 9adică la sursele de viaţă din natură$.nele concerte de mu-ică roc9. )radiţia indiană imaginea"ă energia vitală. cha>rele fiind deschise. au-ul$ >entru a te vi-uali-a profund. prin ele pătrunde energia cosmică.$. *e exemplu& *. *umne"eu 9cu linia sa de vibraţie spirituală$. '0iaţa'.un reflex de apărare 9unul dintre parteneri nu. @entru aceasta. deschi" nd poarta unor entităţi din astralul de !os. prin rugăciune. vitali" ndu. care vin să. atunci c nd corpul lui devine ca un magnet. mirosul. )rebuie corelată structura atomică a celulei cu corespondentul ei de vibraţie spirituală şi branşat corpul pe lungimea de undă necesară. subcon'tientului 'i supracon'tientului meu. printr.ici o influen!ă negativă. fără să se pună sub o protec!ie spirituală.enomenul se înt mplă la unele cupluri aflate în orgasm c nd.

atotştiutoare. +e repetă de două-eci de ori în fiecare diminea!ă la sculare 'i seara la culcare. = stăpâni gesturile 'i disciplina tăcerii este o mare calitate a sufletelor mari. adică exerciţiul repetat tot mai puţin conştient. a folosit autosugestia. în mod mecanic. prin: #. astfel că adesea cuvintele spuse în glumă se reali"ea"ă şi aduc nefericire dacă ele conţin văicăreli şi idei negative. imaginaţia învinge întotdeauna. mai bine să. @racticaţi credinţa în tot. 1. :rice idee. H. distrugătoare*$ G '-trăduieşte. p nă la moartea individului 9poate şi după$. Aşteptaţi apoi ca minunea să se înt mple. şi nu ea pe noi( în felul acesta. care execută dorinţa dictată de imaginaţie.u lăsa loc liber gândurilor negative. serioase. )rebuie să căutăm să ne conducem noi imaginaţia.l îndrumăm pe aproapele nostru'.vă că puteţi avea o stare de sănătate normală. spusă de =< de ori dimineaţa şi seara. El îşi începe cartea -tăp nirea de sine cu următorul motto& "Nu voinţa. puterea ei fiind în proporţie directă cu pătratul voinţei( iar c nd sunt de acord. Emoţia care ar întovărăşi imaginea. +mitaţie. ci imaginaţia ne pune în mişcare". fără efort$ C nd voinţa şi imaginaţia sunt în conflict. aproape fără excepţie. iar introducerea începe cu citatul& "Omul este ceea ce gândeşte" 9@ascal$. atotcreatoare. =utosugestia se produce prin următoarele legi psi#ologice: @$ "rice imagine tinde să se reali-e-e$ Cel mai mic g nd nu se pierde. a făcut minuni& *?i de -i mă simt din ce în ce mai bine. ci lasă o urmă în inconştient. dacă persoana este călău"ită de -f ntul *uh. 8oua psihologie va avea la ba"ă o răsturnare de valori& în locul inteligenţei.l înfăptuiască. Credeţi că puteţi fi sănătoşi. imaginaţia( în locul conştiinţei. % *1acă am comis o nedreptate. sediul inteligenţei definitive. -ubconştientul nu are simţul umorului. c nd H . credinţa ce pui în ea să fie de natură a provoca sugestiile urmărite. 8u lăsaţi să vă pătrundă în minte g ndurile negative. @ropo"iţia lui. 0oinţa nu trebuie să se amestece deloc în practicarea autosugestiei. din toate punctele de vedere*$ B ndul cu care spui. Convingerea este ceea ce vă susţine între dorinţă şi aşteptare. :rice boală. A$ 0epetare . în #E=F. Căutaţi motivele pentru care vă doriţi sănătatea. Acţionaţi ca şi cum aţi fi de!a sănătos. ca să. care nu se e/pun primului venit 'i nu se destăinuie decât celor demni să aprecie-e noble!ea adevărată$ 0elevante sunt următoarele citate: % *Cine vorbe'te bine trăie'te bine*$ % *1urerea trcută nu trebuie reîmprospătată*$ % *+ă nu mai criticăm. Concentrarea fără efort asupra ei( =. Convingeţi. *e altfel.Chimistul şi farmacistul Emile Coue. subconştientul este o cantitate de forţă fără direcţie. 2$ +e reali-ea-ă imaginea care pretinde în spirit$ 2$ Convingerea determină sugestia numai prin faptul că neutrali-ea-ă sugestiile contrare$ " imagine poate fi făcută predominantă în spirit. care va lupta cu îndărătnicia inerţiei. din toate punctele de vedere*. prin aceasta operea-ă formula lui Coue I *?i de -i mă simt din ce în ce mai bine. inconştientul. +ntuiţia este călău"a subconştientului. @racticaţi terapia g ndului bun. care face numai ce este diri!ată să facă. înfr ng nd re"istenţa g ndurilor contrarii care şi ele tind spre reali"are. c t şi pe moralul nostru. :bicei.te să iei viaţa în propriile m ini'. poate fi învinsă prin autosugestie. intuiţia( în locul voinţei. ci se multiplică una pe alta. repede să o reparăm pentru lini'tea sufletească*$ % *. El este o forţă oarbă. puterile lor nu se adună. devenim stăp ni at t pe fi"icul. fără excepţie.

traumati"ea"ă acel om şi ne distrug propria structură >armică. cau"al. se înfăptuieşte.u trebuie admise în subcon'tient sentimente negative$ #ttp:DDsuntsanatos$roDalte3terapiiDfolosirea3puterii3mintale3pentru3acumularea3si3dirijarea3fortei3vitale3in3corp$#tml D . 1acă dore'ti ceva 3 bineînţeles re"onabil 9trebuie să e/iste un ec#ilibru între *a vrea* 'i *a putea*. tot ce reali"e" se face prin voinţă şi îndrumarea lui Aristos. *e altfel. cha>rele şi legătura cu rugăciunea )atăl 8ostru etc. mental. iar cuvântul intensifică acest proces. ci trebuie să fii bun în mod activ$ :rice expresie dur afirmată. mental. de exemplu& *.ţi mereu că acel ceva se pregăteşte. G '+nvoc %umina lui Aristos. de =< de ori mai multă energie dec t trebuie. atmic$. %ucr nd în această stare de spirit. într. )rebuie considerat totdeauna u'or de făcut ceea ce ai de făcut.o foarte repede.ţi fi teamă de o boală înseamnă a.iului şi al -f ntului *uh.i necesar( dacă însă ai socotit lucrul foarte greu. în numele )atălui.un fel de v ! ială monotonă. nu vei cheltui din puterile tale dec t numai ce. repet ndu. A. ea duce la de"integrarea fi"ică. trece$$$* repet nd. de despăr!ire$ . al . după un timp mai mult sau mai puţin îndelungat. chiar şi *omnul +isus a spus& *)oate câte le cere!i rugându3vă să crede!i că le3a!i primit 'i că le ve!i avea* şi '*upă credinţa voastră. *acă se înt mplă c teodată să facem ceea ce voim este numai pentru că în acelaşi timp g ndim că putem. a o provoca.3am să uit asta niciodatăC* duce la formarea de programe de distrugere. Amin'. *e altfel. la unii oameni cu comportament etic. astral. @atric> *roust. vei obţine. de aceea este necesar nu numai să fii bun. mângâind partea dureroasă sau fruntea. C nd boala este re"ultatul distrugerii structurilor spirituale. G '=m tot ce3mi trebuie ca să fac tot ce vreau 'i am tot ce vreau ca să fac tot ce3mi trebuie'. are loc un schimb de energie şi informaţie între noi şi omul la care ne g ndim. adică o vei risipi. :menirea are de!a acumulat un uriaş potenţial negativ. aceasta însemnând sănătate$ C nd ne g ndim la cineva. în cartea 0indecare spirituală şi nemurire. protejându3!i astfel sistemul imunitar) . bineînţeles dacă este un lucru posibil. %umina îmi este călău"ă'. ea va dispărea$.ne ocupă singură spiritul 9ne g ndim doar la un singur lucru$. descrie corpurile care încon!oară corpul fi"ic 9eteric.i înlesni evoluţia.l faci pe un bolnav să g ndească despre suferinţa lui că dispare. fie vouăJ'. spiritual. Aşa să mă a!ute *umne"eu. vei cheltui de #<. =utosugestia de seară este cea mai importantă$ =utosugestia formulată din bu-e este un ordin pe care subcon'tientul nostru îl prime'te 'i îl e/ecută fără 'tirea noastră 'i mai ales noaptea$ C nd simţi vreo durere. vine. G ')ot ce cree". devine adevăr pentru noi şi are tendinţa să se transforme în act 9dacă reuşeşti să. budic. întrebuinţea"ă formula& *)rece. sunt un canal curat şi perfect. se menţine integritatea spiritului şi se destramă corpul fi"ic. Cunoa'terea profundă 'i iubirea desăvâr'ită vor reface ec#ilibrul celor trei corpuri principale: fi-ic. 6etoda foloseşte în toate împre!urările grele ale vieţii. Bârfa 'i gândurile urâte despre un anumit om duc la conectarea straturilor >armice negative comune. dacă este vorba de o durere morală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful