Test

Subiectul I
Dacă a = ( 56 : 8 x 4 + 110 : 10 – 24 : 8) : 6 x 9
b = 600 + 280 : 4 – [ 680 : 2 + 4 x ( 30 + 12 + 18 )]
Aflaţi produsul celor două numere.
Subiectul II
Determinați două numere naturale care îndeplinesc următoarele condiții: dacă
la al doilea număr adăugăm 77, numărul obținut este egal cu primul; dacă la primul
adăugăm 167, numărul obținut va fi de 5 ori mai mare decât al doilea număr.
Subiectul III
Legenda ne povestește despre cei 7 feciori ai Vrâncioaiei care au luptat
alături de Ștefan cel Mare împotriva turcilor. La nașterea celui de al șaselea fecior
vârsta mamei era de 7 ori mai mare decât vârsta celui de al treilea fiu. Vârstele fiilor
reprezintă numere consecutive pare. Câți ani aveau fiecare dintre feciori și câți ani
avea pe atunci Vrâncioaia?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful