Strona: 1 z 3

KM9
Warszawa - Działdowo

98740
98741

98742
98743

55571

11341**

98744
98745

15601

98700
98701

19603

19605

98702
98703

15301

98704
98705

15603

98706
98707

19607

98708
98709

15651

15605

98710
98711

51701

KML 4

KML 5

KM 903

KM 920

KML 5

KM 905

KML 5

KME 95

KM 906

KML 5

KM 901

KML 5

KM 904

KML 5

KM 906

KML 5

KME 91

KM 904

KML 5

KME 27

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

od 9 III
do 26 IV

[1]
Km
0,000
2,175
3,082
3,082
4,371
6,278
7,336

13,182
15,082
17,618
20,063
22,808
28,200
30,527
32,495
39,839
43,032
47,188
51,635
56,275
58,992
63,235
67,040
69,906
74,531
78,804
82,751
88,467
98,382
101,142
109,411
113,102
116,941
120,233
125,474
130,840
133,470
139,547
143,393
151,308

[1]

(D)

[2]

(D)

[2]

(D) [3]

[2]

[2]

[2]

[2]

(D) [4]

[2]

[5]

Od stacji :

Warszawa Zachodnia
Warszawa Ochota
Warszawa Śródmieście

o
o
o
p
Warszawa Centralna
o
Warszawa Powiśle
o
Warszawa Stadion
o
p
Warszawa Wschodnia
o
0,000 Warszawa Zachodnia
o
0,914 Warszawa Kasprzaka
o
2,013 Warszawa Koło
o
p
6,063 Warszawa Gdańska
o
7,729 Warszawa ZOO
o
9,210 Warszawa Praga
o
11,110 Warszawa Toruńska
o
13,646 Warszawa Żerań
o
16,091 Warszawa Płudy
o
18,836 Warszawa Choszczówka o
p
24,228 Legionowo
o
26,555 Legionowo Przystanek
o
28,523 Chotomów
o
35,867 Janówek
o
39,060 Nowy Dwór Maz.
o
p
43,216 Modlin
o
47,663 Pomiechówek
o
52,303 Brody Warszawskie
o
55,020 Studzianki Nowe
o
p
59,263 Nasielsk
o
63,068 Kątne
o
65,934 Jackowo Dworskie
o
70,559 Świercze
o
74,832 Kałęczyn
o
78,779 Gąsocin
o
84,495 Gołotczyzna
o
94,410 Ciechanów Przemysł.
o
p
97,170 Ciechanów
o
105,439 Czeruchy
o
109,130 Krośnice Mazowieckie
o
112,969 Konopki
o
116,261 Stupsk Mazowiecki
o
121,502 Wyszyny
o
126,868 Mława Miasto
o
p
129,498 Mława
o
135,575 Iłowo
o
139,421 Narzym
o
147,336 Działdowo
p

3.11
3.15
3.18
<
<
3.21
3.24
3.26
3.27

|
|
|
|
|
3.42
3.42
|
|
|
3.52
3.56

4.28

4.49

|
|
|
|
|
4.42
4.43
|
|
|
4.52
4.56

4.56
4.58
5.01
5.04
5.07
5.11
5.12
5.14
5.17
5.22
5.25
5.29
5.29
5.33
5.37
5.40
5.44
5.50
5.54
5.57
6.01
6.04
6.08
6.12
6.18
6.21
6.26
6.31
6.35
6.39
6.42
6.46
6.50
6.53
6.59
7.05
7.09
7.16

5.20

|
5.28
|
5.32
|
5.38
5.39
5.41
5.44
|
5.51
5.55

6.20

6.06
6.09
6.13
6.15
6.18
6.21
6.24
6.28
6.29
6.31
6.34
6.39
6.42
6.46
6.46
6.50
6.54
6.57
7.01
7.02
7.05
7.08
7.12
7.15
7.19
7.23
7.29
7.33

|
6.28
|
6.32
|
6.38
6.39
6.42
6.44
|
6.51
6.55

7.30

6.46
6.49
|
6.54
|
|
|
7.02
7.03
|
7.06
|
7.13
7.17
7.17
7.21
|
|
7.28

6.48
6.51
6.54
7.01
7.02
7.05
7.09
7.11
7.14
7.18
7.22
7.27
7.28
7.30
7.33
7.38
7.41
7.45
7.45
7.49
7.53
7.56
8.00

|
7.38
|
7.42
|
7.48
7.49
7.52
7.54
|
8.01
8.05

8.20
7.46
7.49
7.52
7.59
8.00
8.03
8.07
8.09
8.12
8.15
8.18
8.22
8.23
8.25
8.28
8.33
8.36
8.40
8.40
8.44
8.48
8.51
8.55
8.56
8.59
9.02
9.06
9.09
9.13
9.17
9.23
9.27
9.28
9.33
9.37
9.41
9.44
9.48
9.52
9.55
9.56
10.02
10.06
10.14

|
8.28
|
8.32
|
8.38
8.39
8.42
8.44
|
8.51
8.55

9.20
8.49
8.52
8.55
9.02
9.03
9.06
9.10
9.12
9.15
9.18
9.21
9.25
9.26
9.28
9.31
9.36
9.39
9.43
9.43
9.47
9.51
9.54
9.58
9.59
10.02
10.05
10.09
10.12
10.16
10.20
10.26
10.30

|
9.28
|
9.32
|
9.38
9.39
9.42
9.44
|
9.51
9.55

10.20
9.47
9.50
9.53
10.00
10.06
10.09
10.14
10.17
10.19
10.22
10.25
10.29
10.30
10.32
10.35
10.40
10.43
10.47
10.47
10.51
10.55
10.58
11.02

|
10.28
|
10.32
|
10.38
10.39
10.41
10.44
|
10.51
10.55

11.20
10.19
10.22
10.25
10.32
10.33
10.36
|
10.41
|
|
|
10.49
10.50
|
10.53
|
11.00
11.03
11.04
11.08
|
|
11.14
11.15
|
|
11.22
|
11.27
11.31
|
11.39
11.40
11.45
11.49
11.53
11.56
12.00
12.04
12.07
12.08
12.14
12.18
12.26

10.54
10.58
11.01
11.07
11.08
11.11
11.15
11.17
11.20
11.23
11.26
11.30
11.31
11.33
11.36
11.41
11.44
11.48
11.48
11.52
11.56
11.59
12.03
12.04
12.07
12.10
12.14
12.17
12.21
12.25
12.31
12.35

Do stacji :

LEGENDA :
(D) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

UWAGI :
[1] poc. przyśpieszony; poc. od W-wy Wschodniej do Modlina zatrzymuje się na: Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki
[2] poc. przyśpieszony; poc. od W-wy Wschodniej do Modlina zatrzymuje się na: W-wa Toruńska, W-wa Płudy, Legionowo, Legionowo Przystanek, Chotomów, Nowy Dwór Mazowiecki
[3] poc. przyśpieszony; poc. od W-wy ZOO zatrzymuje się na: W-wa Toruńska, Legionowo, Chotomów, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Pomiechówek
[4] poc. przyśpieszony; poc. od W-wy ZOO do Ciechanowa zatrzymuje się na: W-wa Toruńska, Legionowo, Chotomów, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Pomiechówek, Nasielsk, Świercze, Gąsocin, Gołotczyzna
[5] Sierpc-Tłuszcz; poc. przyśpieszony; poc. do Legionowa zatrzymuje się na: W-wa ZOO, W-wa Toruńska

|
11.28
|
11.32
|
11.38
11.39
11.41
11.44
|
11.51
11.55

11.47
11.50
|
11.55
|
|
|
12.04

08 14.54 16. Legionowo.39 15.020 Studzianki Nowe o p 59.00 15.46 12.52 16.15 17.547 143.28 | 14.27 16.31 16.804 82.38 15.00 17.30 17.02 15.30 16.15 17.411 113.22 [1] Km 0. Modlin [4] kursuje w (7) oraz 21 IV 14r.07 16.54 14.48 17.26 12.42 17.15 18.49 17.200 30.53 14.09 18.210 Warszawa Praga o 11.04 17.09 15.56 17.421 Narzym o 147.42 14.46 16.53 12.19 13.41 | 16.02 18.19 12. Modlin [3] Tłuszc-Sierpc.12 14.57 16.52 12.49 14.559 Świercze o 74.28 | 12.56 17.04 14.13 14.11 | 13.46 | 17.40 17.063 Warszawa Gdańska o 7.42 14.00 17.42 14.37 14. od W-wy Toruńskiej do Nasielska zatrzymuje się na: Legionowo.53 17.11 17.34 Płońsk 12.941 120.868 Mława Miasto o p 129.18 18.27 14.47 15.33 | 17.35 16.02 | 15.40 14.11 15.Działdowo 19609 98712 98713 15711 15303 98714 98715 15607 19611 98716 98717 19613 15701 15321 15305 98718 98719 19615 15609 98720 98721 19617 15653 15611 98722 98723 KM 906 KML 5 KM 620 KM 901 KML 5 KM 904 KM 906 KML 5 KM 907 KME 27 KM 914 KM 901 KML 5 KM 907 KM 904 KML 5 KM 907 KME 91 KM 904 KML 5 od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV (D) (C) [4] [5] (D) (B) [6] 13.56 15.182 15.47 15.32 18.233 125.41 13.03 16.24 14.05 16.20 16.09 14.24 | 15.49 12. Nasielsk.41 16.060 Nowy Dwór Maz.58 13.01 14.31 14.09 14.751 88.45 16.17 16.969 Konopki o 116.49 14.34 17.49 17.27 | 13.43 17.17 16.09 13.13 15.261 Stupsk Mazowiecki o 121.51 15. poc.24 | 17.531 78.16 15.14 16.44 12.54 | | | 17.59 16.00 14.55 13.50 15.53 13.18 14.27 14.906 74.58 15.45 13.27 14.46 14.37 16.371 6.35 16.646 Warszawa Żerań o 16.05 15.934 Jackowo Dworskie o 70.45 16.38 15.832 Kałęczyn o 78.39 14.30 16.228 Legionowo o 26.24 16.58 18.38 16.082 17.836 Warszawa Choszczówka o p 24.263 Nasielsk o 63.142 109.20 16.04 14.53 14.18 14.46 13.12 15.15 13.15 15.51 15.55 14.49 14.18 15.10 14.45 14.49 13.46 | | | 16.52 16.439 Czeruchy o 109.040 69.29 | 16.56 16.02 16.06 16.41 16.47 14.44 15.16 15. o p 43.393 151.26 18.58 14.45 17.36 16.00 15.27 14.45 15.308 (D) [2] [1] [1] (D) (C) [3] [1] (D) [1] [1] Od stacji : Warszawa Zachodnia Warszawa Ochota Warszawa Śródmieście o o o p Warszawa Centralna o Warszawa Powiśle o Warszawa Stadion o p Warszawa Wschodnia o 0.55 13.59 17.36 13.04 15.37 14.498 Mława o 135. Modlin.12 15.24 16.58 14.275 58.48 16.37 14.20 17.32 14.20 15.523 Chotomów o 35.05 12.16 14.56 . Nowy Dwór Mazowiecki.26 Sierpc UWAGI : [1] poc.14 15.53 16.45 14.42 17.33 13.41 14.34 14.09 16.49 15.24 14.28 | 13.22 15.06 13.34 16. poc.16 14.17 13.474 130.42 16.36 15.52 15.32 16.36 13.01 17.10 15.08 14.52 14.48 12.47 17.53 16.53 16.43 15.11 17.55 16.54 15.08 15.32 | 14.55 17.28 15. W-wa Płudy.00 18.10 | | 17.10 17.06 15. Legionowo. poc.38 14.47 | | | 14.51 11.43 15.30 16.06 13.48 14.20 14.44 | 14.03 15.26 15.44 16.839 43.02 16.36 15.11 12.10 18.729 Warszawa ZOO o 9.35 16.28 | 15.20 16.07 15.22 16.41 15.555 Legionowo Przystanek o 28.102 116. niedziele i święta (D) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | 12.26 15.11 16.24 15.55 13.50 14.170 Ciechanów o 105.00 15.41 14.27 13.31 15.27 16.216 Modlin o 47.33 16. poc.32 | 15.32 15.09 15.23 17.09 16.57 17.49 14.44 | 12.36 16.27 16.39 | 13.58 16.06 16.41 12. przyśpieszony. Nowy Dwór Mazowiecki [2] Tłuszcz-Płońsk.25 16.28 15.635 56.58 17.779 Gąsocin o 84. przyśpieszony.175 3. poc.04 17.22 12.49 14.28 13. Gąsocin.000 2.34 | 17.36 | 17.12 14.05 18.27 12. Nowy Dwór Mazowiecki.41 17.55 14.14 16.56 14.48 15.495 39.52 12. Gołotczyzna 16.14 12.808 28.49 16.45 14.16 15.49 16.082 3.44 12.17 16.032 47.38 13.57 18.57 14.09 15.54 16.12 15.22 18.52 14.17 15.19 17.59 16.50 16.23 13.663 Pomiechówek o 52.43 15.13 15.51 17.02 17.21 14.58 15.12 13.51 14.26 15.495 Gołotczyzna o 94. oprócz 21 IV 14r.20 | 14.40 14.26 17.31 14.14 | | | 15.07 17.51 12.11 17.32 | 12.09 15.20 14.11 17.03 16. Chotomów.867 Janówek o 39.30 | 17.58 16.22 | 16.06 15.00 17.59 15.32 12.31 14.063 22.336 13.31 16.25 15. Chotomów.57 12. Legionowo Przystanek. Legionowo Przystanek. poc.51 14.11 16. Legionowo Przystanek.068 Kątne o 65.25 16.188 51.13 16.470 139.05 13.03 15.36 17.41 17.10 15.000 Warszawa Zachodnia o 0.19 17.35 16.21 14.16 17. [6] poc.07 17.04 12.278 7.17 17.46 15.40 16.44 | 15.502 Wyszyny o 126. Nowy Dwór Mazowiecki.04 17.38 16.08 17. od W-wy ZOO do Ciechanowa zatrzymuje się na: W-wa Toruńska.59 15.25 17.575 Iłowo o 139.03 16.15 17.00 15.55 12.336 Działdowo p 12.17 | | 17.26 15.51 14.013 Warszawa Koło o p 6.992 63.37 14.082 4.23 13.11 18.25 16.130 Krośnice Mazowieckie o 112.20 15.20 11.16 12.23 | | | 13.51 15. od W-wy Toruńskiej do Nasielska zatrzymuje się na: Legionowo.04 18.14 17.840 133.914 Warszawa Kasprzaka o 2.32 14.59 Do stacji : LEGENDA : (B) kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele (C) kursuje w soboty.45 14.08 18.04 17. oprócz 20 IV 14r.38 12.37 12.33 13.52 17.19 18.01 14.235 67.55 15.40 12.34 13.07 15.35 14. przyśpieszony.45 13. Świercze.410 Ciechanów Przemysł.22 17.13 16.31 15.54 11.57 15.41 15.08 17.32 15.39 12.15 12.23 14.44 16.55 12.467 98.16 14.618 20.56 | | | 13.30 15.59 15.31 17.35 15.23 15.30 13.09 13. przyśpieszony.49 14. [5] kursuje w (1)-(6) oraz 20 IV 14r.56 14.34 14.36 16.16 18. o p 97.00 15.28 16.21 15.39 15.42 16.42 14.05 17.43 15.303 Brody Warszawskie o 55.23 | 13.09 16.39 15.05 13.110 Warszawa Toruńska o 13.527 32.29 17.382 101.06 18.25 15.38 | 16.091 Warszawa Płudy o 18.26 | 16.46 14.20 13. od W-wy Wschodniej do Modlina zatrzymuje się na: W-wa Toruńska.17 15.08 12.32 14.57 15. Pomiechówek.29 12. Chotomów.20 15.Strona: 2 z 3 KM9 Warszawa .54 15.06 17.

52 23.57 19.170 Ciechanów o 105.26 17.39 23.27 19.33 19. Gołotczyzna [2] poc.19 22.03 23.41 21.Strona: 3 z 3 KM9 Warszawa .10 20.470 139. Świercze.48 19.24 0.44 0.20 20.58 18.16 23.914 Warszawa Kasprzaka o 2.06 0.01 19.17 21.57 19.14 | 20.17 19.130 Krośnice Mazowieckie o 112.09 19.43 22.36 0.12 18.228 Legionowo o 26.48 23.43 18.840 133.23 23. Legionowo Przystanek.50 22.56 17.45 | 18. do Legionowa zatrzymuje się na: W-wa ZOO.43 17.779 Gąsocin o 84.56 20.39 20.32 18.05 21.729 Warszawa ZOO o 9.59 0.59 19.23 19.02 22.28 23.45 18.216 Modlin o 47.17 0.01 23.06 0.13 20.646 Warszawa Żerań o 16.28 22. Legionowo Przystanek.40 17.28 23.51 19.55 20. poc.29 0.35 21.36 23.07 18. przyśpieszony.38 22.495 Gołotczyzna o 94.54 22.10 19. poc.233 125.01 23.27 | 18.30 | 18.22 18.59 21.04 19. .56 23. poc.50 22.33 | 18.23 17.29 17.21 18.14 | | | 20.278 7.498 Mława o 135.41 21.13 19. przyśpieszony.23 20. przyśpieszony.09 22.832 Kałęczyn o 78.46 22.02 0.13 21.59 21.51 20.59 0.59 0.12 23.37 21.10 19.09 0.00 20.44 20.55 18.21 18.09 20.12 19.068 Kątne o 65.54 18.12 | | 18.44 | | | 19.575 Iłowo o 139.23 0.51 23.15 18.27 | 19.382 101.10 22. Nowy Dwór Mazowiecki [3] Tłuszc-Sierpc.18 0.12 0.49 18.54 22.52 19.05 23.05 19.44 | 20.082 17.102 116.05 19.54 18.24 21.31 18.48 18.02 20.56 21.48 17.29 19. przyśpieszony.45 23.51 20.44 18.804 82.55 23.02 19.40 18. od W-wy ZOO do Ciechanowa zatrzymuje się na: W-wa Toruńska.56 23.49 22.50 22.39 23.44 | 22.02 21.55 17.32 21.44 | 19.33 18.06 0.235 67.23 21.32 | 20. Chotomów.02 21.06 0.371 6. od W-wy Wschodniej do Modlina zatrzymuje się na: W-wa Toruńska.09 18.48 21.03 20.38 22.32 | 19.03 0.42 23. poc.32 22.27 18.24 22.46 18.36 17.40 | 17.02 22.55 18.32 22. W-wa Płudy.15 20.14 19.41 22.42 19.336 Działdowo p 18.01 19.50 18.59 0.06 0.35 19.13 18.474 130.02 19.36 20. Chotomów.263 Nasielsk o 63.37 17.51 22.063 Warszawa Gdańska o 7.25 23.20 | 22.14 0.03 18.547 143.35 22.42 18.28 | 21.59 23.52 21.39 22.55 20.06 21.40 19.59 20.12 19.39 18.57 19.06 23.555 Legionowo Przystanek o 28.308 19619 15655 15613 98724 98725 19621 15615 98726 98727 15703 15307 98728 98729 19623 51703 98730 98731 15309 15311 98732 98733 15617 19625 KM 907 KME 91 KM 904 KML 5 KM 907 KM 904 KML 5 KME 27 KM 901 KML 5 KM 906 KME 27 KML 5 KM 901 KM 901 KML 5 KM 904 KM 906 od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 25 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 8 III do 25 IV od 8 III do 25 IV (B) (B) [1] [5] [6] 21.22 22.39 18.06 23.11 21.20 | | 18.00 19.06 0.46 | | | 17.28 23.33 20.38 22.24 19.06 19.22 21.28 | 20.33 21.40 18.09 23.24 18.31 17.28 21.46 17.44 | 21.43 21.20 18.05 23.34 18. oprócz 20 IV 14r.839 43.07 19. o p 97.47 0.12 23.175 3.48 20.06 20.56 22.091 Warszawa Płudy o 18.54 17.28 | 22.02 18.38 20.502 Wyszyny o 126.08 21.23 23.032 47.142 109.110 Warszawa Toruńska o 13.43 22.35 22.13 0. Nasielsk.38 19.44 23.44 19.36 19.55 21.39 21.33 22.22 20.49 18.200 30.22 | 21.013 Warszawa Koło o p 6.531 78.393 151.42 18.000 2. Gąsocin.27 18.867 Janówek o 39.25 22. Legionowo.467 98.57 19.34 23.020 Studzianki Nowe o p 59.15 19.934 Jackowo Dworskie o 70.46 22.58 20.063 22.33 17.559 Świercze o 74.54 21. o p 43.22 17.59 | 20.17 22.55 Sierpc UWAGI : [1] poc.Działdowo Km 0. Modlin [4] Sierpc-Tłuszcz.19 19.22 19.59 20.30 17.082 3.082 4. Nowy Dwór Mazowiecki.17 21.13 22.44 21.27 21. W-wa Toruńska [5] kursuje w (1)-(6) oraz 20 IV 14r.10 22.210 Warszawa Praga o 11.523 Chotomów o 35.751 88.27 23.50 17. poc.19 0.58 19.21 21.09 18.36 0.14 21.410 Ciechanów Przemysł.51 18.47 21.41 20. Legionowo.527 32.868 Mława Miasto o p 129.25 19.51 19.07 18.17 18.16 23.45 20.09 21.36 | 18.46 22.50 21.53 19.07 23.20 23.336 13.55 23.06 19.55 21.44 23. Modlin.060 Nowy Dwór Maz.12 20.25 22.03 0.03 0.48 23.01 18. oprócz 21 IV 14r.37 17.11 0.52 22.14 20.22 23.24 21.17 20.27 21.55 19.40 23.32 | 21.20 19.411 113.38 23.275 58.13 18.52 23.439 Czeruchy o 109.55 23.31 18.38 21.02 22. [6] kursuje w (7) oraz 21 IV 14r.07 20.906 74.58 23.836 Warszawa Choszczówka o p 24.48 23.08 19.00 23.17 22.56 21.12 0.32 | 22.09 23.19 19.38 19.44 23.55 | | | 18.15 23. poc.28 | 19.33 23.54 18.06 18.182 15.34 | 18.59 22.05 21.49 19.54 19.01 18.635 56.08 0.663 Pomiechówek o 52.05 18.618 20.23 20.51 [2] (B) [2] [3] [2] [4] [2] [2] Od stacji : Warszawa Zachodnia Warszawa Ochota Warszawa Śródmieście o o o p Warszawa Centralna o Warszawa Powiśle o Warszawa Stadion o p Warszawa Wschodnia o 0. od W-wy Toruńskiej do Nasielska zatrzymuje się na: Legionowo.19 22.040 69.36 18.46 18.19 18.21 19.39 19.188 51. Nowy Dwór Mazowiecki.969 Konopki o 116.09 20.52 18.25 20.28 20.55 23.40 19.941 120.42 18.32 0.38 23.09 22.41 19.20 23.50 18.39 21.18 18.13 19.22 22.808 28.48 23.59 22.48 20.40 20.50 22.46 18.56 19.40 0.39 21.421 Narzym o 147.08 | 21.28 18. Pomiechówek.16 19.33 22.495 39.46 19.13 22.303 Brody Warszawskie o 55.22 19.40 20.16 0.28 Do stacji : LEGENDA : (B) kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele 17.21 0.28 22.52 17.23 23.18 23.16 0.55 22.51 20.24 18.12 23.261 Stupsk Mazowiecki o 121.09 23.05 22.40 23.58 23.000 Warszawa Zachodnia o 0.992 63.51 21.34 23.18 20.13 | | | 21.

53 6.49 6.39 5.35 5.12 9.58 9. W-wa Praga [2] kursuje w (1)-(6) [3] kursuje w (1)-(6).32 3.10 7.673 Studzianki Nowe Brody Warszawskie Pomiechówek 104.53 8.43 | 6.59 10.54 | | | 6.276 111.41 5. do W-wy Wschodniej nie zatrzymuje się na: Janówek.46 7.44 4.31 6.04 7.29 8.27 9.915 11.58 7.43 | 9.49 7.35 4.17 7.49 6.51 6.11 4.45 6.42 3.42 8.53 5.01 5.25 | 4.32 5.57 5.26 4.03 5.34 5.35 7.53 4.39 7.336 Warszawa Koło Warszawa Kasprzaka Warszawa Zachodnia 143.39 | 6.33 4.56 7.21 | | 5. od Ciechanowa do W-wy ZOO zatrzymuje się na: Gołotczyzna.21 10.972 Warszawa Wschodnia 145.43 4. W-wa Praga .04 9.504 76.10 6.00 8.47 5.57 8.38 4.25 6.17 9. przyśpieszony.09 7.11 5.09 5.08 7.17 5.53 9.29 5.35 4.48 | 4.02 6.39 5.40 8.29 6.43 10. Nasielsk. do W-wy Wschodniej nie zatrzymuje się na: Janówek.51 5.47 6.19 6.08 6.50 6. W-wa Toruńska [4] poc.41 8.41 3.11 5.323 146.08 5.841 68.22 5.46 | 6.273 Warszawa Gdańska 145.29 7.50 10.25 7.25 9.53 9.226 138.10 9.29 4.690 136.25 7.32 4.00 4.24 4.11 10.04 6.12 8.53 5.47 8.29 6.26 4.30 9.17 4.12 8.17 10.50 | 5.37 4.206 41.19 5.45 | 5.55 5.19 8.03 8.422 147.51 6.29 4.19 6.38 5.19 6.Strona: 1 z 3 KM9 Działdowo .11 8.03 5. Świercze. poc.53 6.33 7.49 5.166 Ciechanów 52.18 | | 6.49 9. W-wa Żerań.47 4.47 | 8.27 5.58 3. Gąsocin.38 | 4.32 5.42 7.34 5.14 7.32 6.03 4.28 | | 5.25 10.000 7.34 9.06 8.25 3.37 5.27 8.40 6.12 6. poc.08 5.46 3.48 3.10 9.12 5.27 8.14 6.46 6.226 Warszawa Centralna 149.897 Mława Miasto Wyszyny Stupsk Mazowiecki Konopki Krośnice Mazowieckie Czeruchy 50.25 5.39 8.04 4.12 11.01 7.10 10.01 8.50 4.16 5.21 7.32 10.25 | 10.55 7.04 6.36 8.075 34.30 6.38 | 10.19 9.030 146.16 | 5.37 6.51 6.40 | 5.367 38.02 8.30 7.09 6.14 5.29 | 8.813 120.52 9.777 81.245 133.25 | 9.52 7.16 7.48 | 10.00 7.468 25.16 6.51 4.47 8.57 4. Legionowo.56 8.781 Nowy Dwór Maz.09 6.01 | 6.06 5.42 9.45 7.40 5.36 4.29 5.57 7.21 6.04 7.37 5.58 6.37 7.04 5.25 | 6. przyśpieszony.48 4.20 6.13 | 6.18 4.35 6.45 5.24 9.838 Mława 20.34 6.00 9. Modlin.52 6.48 | 7.073 Nasielsk 92.24 6.51 4.58 | 7.43 | 5.58 4.01 6.Warszawa 51600 98600 98601 91600 51300 98602 98603 51650 91602 51602 98604 98605 51652 91604 51604 98606 98607 91606 51302 98608 98609 51606 98610 98611 98612 98613 51304 KM 904 KML 5 KM 907 KM 901 KML 5 KME 91 KM 907 KM 904 KML 5 KME 91 KM 906 KM 904 KML 5 KM 904 KM 901 KML 5 KM 904 KML 5 KML 5 KM 901 od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV [1] Km [2] [1] [3] [2] [1] [3] (D) [1] (D) [4] [1] [1] Od stacji : 0.58 5.56 10.557 72.11 9.23 5.42 4.24 10.29 9.55 6.43 7.47 6.35 10. Nowy Dwór Mazowiecki.00 6.43 | 7.55 10.38 | 9.22 6.926 62.47 10.58 8.268 Ciechanów Przemysł.19 7.50 5.27 6.13 4.57 6.35 5.35 6.16 9.34 8.26 5.32 5.27 7.04 8.53 7.29 7.44 5.37 5.00 9.52 3.120 Modlin 108.35 7.28 3.39 9.35 5.16 4.39 5.59 6.15 4.22 8. poc.29 7.24 8.12 7.36 4.108 Legionowo 128.41 6.29 6.19 8.50 6.50 8. Gołotczyzna Gąsocin Kałęczyn Świercze Jackowo Dworskie Kątne 88.24 8.53 4.35 4.55 10.26 7.25 8.43 8. Janówek Chotomów Legionowo Przystanek 123.29 4.50 5.25 5.402 84.42 | 8.58 11.11 7.57 4.38 | 6.469 118.21 10.57 7.37 10.24 5.05 5.45 6.59 8.44 5.40 10.44 8.04 | 5.24 7. W-wa Choszczówka.32 7.04 7.50 7.53 7.43 | 10.37 9.761 Działdowo Narzym Iłowo 17.09 8.51 5.20 4.08 6.55 5.27 | 5.58 7.937 148.26 6.39 9.50 | 5.11 6.38 | 7.48 9.834 31.05 6.58 5.34 3.52 | 8.49 8.42 6.30 5.58 5.226 Warszawa Stadion Warszawa Powiśle Warszawa Śródmieście 148.05 4.13 5.42 5.43 6.37 8.40 4.53 9.22 7. Chotomów.41 4.02 7.25 | | 6.27 5.29 10.21 4.07 7.15 8.45 8.05 7.44 6.32 9.39 7.52 8.00 10.03 9.55 4.07 7.47 4.30 8.52 7.52 5.34 7.16 8.37 7.52 4.316 95.033 99.18 Do stacji : LEGENDA : (D) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt UWAGI : [1] poc.06 11.08 7.56 3.08 9.25 | 7.40 7.34 8.04 7.37 9.48 | 9.47 4.13 9.14 7.50 4.57 4.58 6.47 7.39 5.15 11.38 8.32 9.04 9.607 Warszawa ZOO 141.39 6.10 4.01 9.32 10.57 5.42 10.59 8.25 4.29 8.21 9.07 6.02 11.35 9.52 10.39 8.06 6.26 5.52 3.22 6.13 6.42 7.01 4.24 6.133 151.49 3.54 6. W-wa Choszczówka.42 7.500 131.50 4.57 6.38 9.35 6.43 | 4.19 5.39 6.17 7.43 5.17 6.39 3.55 4.28 9.10 4.43 4.06 10.22 9.30 8.09 7.54 9.14 10.02 10.47 | 6.01 5.49 7.38 4.29 5.45 9.07 4.01 | 6.26 8.47 5.12 7.15 7.19 7.126 Warszawa Choszczówka Warszawa Płudy Warszawa Żerań Warszawa Toruńska Warszawa Praga 139.308 Warszawa Ochota Warszawa Zachodnia o o o p o o o o o o o p o o o o o o o o p o o o o p o o o o o p o o o o o o o p o o o p p o o o o p o o p 3.19 7.40 4.37 10.35 8.59 7.14 8.42 9.21 5.37 6.05 9. W-wa Żerań.55 8.37 6.37 8.03 10.35 6.35 4.08 8.05 11.50 | | | 6.23 4.32 7.53 5. Pomiechówek.28 4.47 5.

48 12.01 17.43 | 14.04 16.09 | 12.25 16.43 14.53 16.44 15.46 15.05 11.32 15.07 12.14 13.02 17.166 Ciechanów 52.35 15.41 12.58 17.08 16.29 16.11 16.40 15.09 16.40 13.14 16.402 84. od Legionowa do W-wy Gdańskiej zatrzymuje się na: W-wa Toruńska.38 14.14 17.45 11. przyśpieszony.51 16.11 15. poc.37 13.38 | 12.18 14.34 17.56 13.35 13.35 16.24 12.53 11. poc.16 17.55 11.24 17.01 16.17 16.52 13.33 14.57 15.45 14.41 16.40 16.42 16.468 25.37 10.05 16.27 15.32 14.50 | 15.15 16.48 11.37 11.11 16.26 16.54 18.16 12.57 14.50 16.46 15.50 | | | 15.18 16.11 12.500 131.49 16.04 16.35 15. Modlin.37 11.59 17.19 12.226 Warszawa Centralna 149.04 15.37 13. W-wa Choszczówka.42 13.01 15.50 11.59 14.00 15.316 95.14 14.14 15.54 | | | 11.48 | 13.47 14.273 Warszawa Gdańska 145.39 17.27 | | | 10.31 15.35 14.00 16. W-wa Żerań.108 Legionowo 128.29 17.47 15.34 12.07 17.34 15. Nasielsk. przyśpieszony. od Nasielska do W-wy Toruńskiej zatrzymuje się na: Modlin.17 17.24 16.47 16.37 12.27 | 15.55 11.41 | | 10.52 10.04 13.05 14. przyśpieszony.02 11. Legionowo.44 16.42 12.29 16.27 12.52 16.336 Warszawa Koło Warszawa Kasprzaka Warszawa Zachodnia 143.57 | | | 12.28 13.06 11.17 16.35 11.06 11.937 148.226 Warszawa Stadion Warszawa Powiśle Warszawa Śródmieście 148.01 16.06 .19 16.07 16.57 16.38 12.51 13.04 16.49 11.030 146.33 12.21 14. Pomiechówek.06 13.28 15.02 17.04 17.35 14.32 13.11 10.51 16.13 11.03 13.44 14.245 133.56 16.48 | 11. poc.08 15.04 16.27 12.37 15.24 11.841 68.07 16.Warszawa [1] Km Od stacji : 0.50 14.59 17.04 16.44 16.10 17.42 17.05 Do stacji : LEGENDA : (C) kursuje w soboty.19 17.34 16.25 | 14.29 12.32 11.120 Modlin 108.01 13.45 13. poc.58 16.58 12.02 16.10 12.05 15.37 14.39 14.10 13.49 15.40 11.25 13.25 | 13.15 16.39 15.915 11.34 | 16.557 72.46 16.04 12.55 13.48 13. W-wa ZOO [4] Tłuszc-Sierpc.59 13.43 11. Nowy Dwór Mazowiecki.073 Nasielsk 92.19 11.47 | 16.32 14.39 14.09 13.15 14.30 16.29 11.206 41.11 14.226 138.34 15.44 11.32 14.30 12.26 14.05 16.29 16.25 15.07 16.20 15.54 11.52 15.25 11.32 14.52 | 13.11 17.19 17.08 11.22 11. przyśpieszony.26 14.834 31.27 16.00 13.45 12.43 | 12.21 13.38 13.59 11.58 17.53 16.58 | 16.35 11.38 | 13.39 15.11 16.10 14.26 11.10 16.52 | 16.22 17.34 16.41 15.38 11.33 15.32 12. do W-wy Wschodniej nie zatrzymuje się na: Janówek.56 15.37 16.57 14. W-wa ZOO [5] poc. poc.21 11. Legionowo [2] poc.57 14.25 | 11.18 | | 15.276 111.37 17.16 12.01 12.24 15.55 15.13 | 15.126 Warszawa Choszczówka Warszawa Płudy Warszawa Żerań Warszawa Toruńska Warszawa Praga 139.45 17.25 16.08 12.51 15. Gołotczyzna Gąsocin Kałęczyn Świercze Jackowo Dworskie Kątne 88.37 15. Świercze.37 16.43 | 11.20 14.42 16.52 12.21 12.55 12.37 12.17 13. przyśpieszony.34 11.07 12.57 16.30 17.55 14.11 16.30 16.45 | 15.813 120. niedziele i święta (D) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt UWAGI : [1] Sierpc-Tłuszcz.24 12.42 14.075 34.43 16.607 Warszawa ZOO 141.55 16.23 14.15 15.27 16.19 16.52 17.47 | 12.08 14.57 16.56 15.07 16.49 12.25 17.52 16.40 11.32 14. W-wa Praga [3] Tłuszcz-Płońsk. Nowy Dwór Mazowiecki.50 10.50 13.47 16.47 11.504 76.02 12.37 15.45 12.00 15.781 Nowy Dwór Maz. Legionowo Przystanek.45 16.27 13.469 118.02 11.18 16.00 18.38 | 11.17 12.000 7. Chotomów.56 10.32 15.55 11.838 Mława 20.22 13.49 15.30 15. poc.777 81.45 15.39 | 15.12 17.422 147.323 146.39 12.53 14.15 16.27 17.00 14.40 | 15.29 17. Gąsocin.56 12.50 14.690 136.55 11.51 12.35 13.57 11. od Ciechanowa do W-wy ZOO zatrzymuje się na: Gołotczyzna.58 12.57 16.13 12.897 Mława Miasto Wyszyny Stupsk Mazowiecki Konopki Krośnice Mazowieckie Czeruchy 50.47 11.12 12.972 Warszawa Wschodnia 145.51 15.308 Warszawa Ochota Warszawa Zachodnia o o o p o o o o o o o p o o o o o o o o p o o o o p o o o o o p o o o o o o o p o o o p p o o o o p o o p [2] (D) [3] [2] [2] (C) [4] [2] [2] (D) [5] od 9 III do 26 IV (D) (D) od 9 III do 26 IV (C) [2] od 9 III do 26 IV (D) Sierpc 10.55 15.29 14.32 13. poc.42 15.033 99.29 16.49 16.43 | | | 13.22 16.43 13.25 | | 15.57 12.07 15.23 12.Strona: 2 z 3 KM9 51700 91608 98614 98615 15710 51608 98616 98617 51306 98618 98619 15700 91610 98620 98621 51610 98622 98623 51654 91612 51612 91614 98624 98625 91616 51308 KME 27 KM 906 KML 5 KM 620 KM 904 KML 5 KM 901 KML 5 KME 27 KM 906 KML 5 KM 904 KML 5 KME 91 KM 907 KM 904 KM 906 KML 5 KM 907 KM 901 od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV Działdowo .21 14.32 15.04 17.673 Studzianki Nowe Brody Warszawskie Pomiechówek 104.54 15.14 16.24 16.35 12.926 62.47 13.23 15.29 14.25 | 12.03 18.10 11.12 16.48 15.37 16.56 | 17. poc.52 15.46 14. Janówek Chotomów Legionowo Przystanek 123.08 17.19 15.56 13.42 15.09 17.45 16.53 10.41 16.30 16.02 13.29 11.268 Ciechanów Przemysł.01 | 15.133 151.22 15.38 | 14. od Legionowa do W-wy Gdańskiej zatrzymuje się na: W-wa Toruńska.49 17.51 15.367 38. W-wa Toruńska 16.46 | 15.19 11.39 16.39 15.53 16.00 11.39 16.43 | 13.32 11.08 15.47 | 14.37 10.09 16.761 Działdowo Narzym Iłowo 17.52 13.

47 18. poc. poc.53 21.09 20.276 111.50 18.19 22.13 21.21 22. oprócz 20 IV 14r.54 20.29 18.18 20.15 21.07 Sierpc Od stacji : 17.16 20.13 22.51 | | | 20.48 | 18.45 20.14 18.21 18..50 18.49 18.834 31.56 18.32 21.08 22.54 Do stacji : LEGENDA : (B) kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele (D) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt UWAGI : [1] poc.43 | 22.38 19.22 | | 18.31 18.50 21.08 18.25 18.972 Warszawa Wschodnia 145.32 21.38 | 18.04 19.777 81. W-wa Żerań.781 Nowy Dwór Maz.50 23.10 21. od Nasielska do W-wy Toruńskiej zatrzymuje się na: Modlin.50 18.21 23.841 68.21 18.30 19.58 20.18 19.37 17. Nowy Dwór Mazowiecki.18 21. poc.21 19.226 138.38 | 22.48 22. W-wa Choszczówka.38 22.43 | 19. W-wa Płudy.01 22.48 | 21.45 | | | 18.56 19.28 18.23 20.08 19.10 | | 20.19 17.08 19.10 17.05 20.206 41.37 20.59 19. przyśpieszony.40 20.23 19.35 19.36 20.38 | 17.51 19.268 Ciechanów Przemysł.40 20.00 22.00 18.31 20.24 21.33 20.37 17. Legionowo.06 | | 18.01 < < 0.31 19.55 23.07 19.16 21. do W-wy Wschodniej nie zatrzymuje się na: Janówek.166 Ciechanów 52.51 22. przyśpieszony.36 21.38 | 19.48 | 19.41 18.53 18.28 22.58 0.30 20.44 18. przyśpieszony.02 20.00 18.323 146.15 19.39 18.23 19.35 21.05 22.05 18.18 19. poc.422 147. poc.26 20.20 19.41 20.03 18.38 17.43 | 22.504 76.16 19.04 18. W-wa Toruńska . poc.32 19.073 Nasielsk 92.54 19.25 | 18.52 23.033 99. od Ciechanowa do W-wy ZOO zatrzymuje się na: Gąsocin.43 | 21. Gołotczyzna Gąsocin Kałęczyn Świercze Jackowo Dworskie Kątne 88.55 19.46 21.41 19. od Legionowa do W-wy Gdańskiej zatrzymuje się na: W-wa Toruńska.43 18.557 72.367 38.126 Warszawa Choszczówka Warszawa Płudy Warszawa Żerań Warszawa Toruńska Warszawa Praga 139.48 | 23.000 7.15 20.55 19.31 18.34 19.19 19.336 Warszawa Koło Warszawa Kasprzaka Warszawa Zachodnia 143.273 Warszawa Gdańska 145.42 19.04 21.43 | 18.29 21.34 | 23.48 20.21 21.316 95. Nowy Dwór Mazowiecki.36 18.53 17.35 22.37 19.45 17.00 19.500 131.673 Studzianki Nowe Brody Warszawskie Pomiechówek 104.30 | | | 18.41 19.09 19.25 | | | 23.245 133.402 84.37 19.37 18.226 Warszawa Stadion Warszawa Powiśle Warszawa Śródmieście 148.18 18.21 17.23 20.42 22.226 Warszawa Centralna 149.813 120.14 18.27 20.25 | 21.44 18.41 | 20.32 | 20.41 22.09 19. przyśpieszony.37 | 20.53 | 18.13 17.10 18.04 19.26 18.49 17.51 19.23 22.38 18.48 19. poc.08 20.50 18.20 18.34 17.34 22. Legionowo.41 17.030 146.57 17.04 0.32 18.43 | | | 18.915 11.27 19.39 21.16 22.18 22.607 Warszawa ZOO 141.38 | 21.37 21. poc.50 17.937 148.838 Mława 20.Warszawa 98626 98627 51614 98628 98629 15702 91618 51660 91620 98630 98631 51702 98632 98633 51310 98634 98635 51616 98642 98643 98644 98645 KML 5 KM 904 KML 5 KME 27 KM 907 KM 914 KM 906 KML 5 KME 27 KML 5 KM 901 KML 5 KM 904 KML 5 KML 4 od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 26 IV od 9 III do 25 IV [2] (D) [3] (B) [1] Km [1] [1] 0. W-wa Toruńska [4] Sierpc-Tłuszcz.40 18.19 20.18 18.19 | 20.22 | | | 20.36 19.52 17.04 18.33 23.53 18.31 17.47 19.Strona: 3 z 3 KM9 Działdowo .468 25.56 18.29 20.38 20.51 20.13 20.54 23.51 | | | 18. Modlin.16 18.21 18.120 Modlin 108.56 17.35 18.43 | 17.57 22.26 22.50 18.47 | 17. Legionowo [5] poc.25 | 17.26 19. Janówek Chotomów Legionowo Przystanek 123.36 18.31 20.11 18.56 21.29 18.57 18.01 20.32 17.02 20.58 | 19.47 21.108 Legionowo 128.59 18.24 17.57 19. do W-wy Wschodniej zatrzymuje się na: Nowy Dwór Mazowiecki. W-wa ZOO [3] kursuje w (7) oraz 21 IV 14r. Nasielsk.42 21.03 21.00 21.690 136. Świercze. Legionowo Przystanek.075 34.12 19.39 18.926 62.53 17.32 18.25 | 19.31 22.34 18.469 118.35 17.41 17.21 20.02 19.37 22.39 | 23.133 151. przyśpieszony.308 Warszawa Ochota Warszawa Zachodnia o o o p o o o o o o o p o o o o o o o o p o o o o p o o o o o p o o o o o o o p o o o p p o o o o p o o p [4] [1] [1] [1] [5] 22.07 18.13 19.16 19.00 19.17 | 18.27 17.46 18.32 22.01 18.28 19.55 21.761 Działdowo Narzym Iłowo 17.897 Mława Miasto Wyszyny Stupsk Mazowiecki Konopki Krośnice Mazowieckie Czeruchy 50.25 | 22.21 18. W-wa Praga [2] Tłuszc-Sierpc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful