PELAN OPERASI 2014 KELAB FUTSAL SKSL Nama Projek : Objektif : Klinik Futsal i.

Meningkatkan kemahiran murid dalam permainan futsal ii. Meningkatkan kecergasan dan kepantasan murid dalam permainan futsal. Tempoh : Kumpulan !asaran : "uru Terlibat : Proses Kerja : iii. Mencungkil bakat murid. Feb - No ember !emua ahli kelab futsal "uru pen#elaras kelab futsal$ %. Taklimat program & "uru Pen#elaras Kelab Futsal '. !trategi : Pembentukan ja(atankuasa kecil Kelab Futsal. Penempatan posisi murid dalam pasukan permainan futsal e.g ) pen#erang* penjaga gol dan pertahanan + Kekangan : i. ,atihan peningkatan kemahiran e.g. ) menendang* menahan dan menggelecek+ ,atihan kecergasan .ijalankan pada hari !elasa setiap minggu. -. Kekerapan akti iti

Faktor cuaca ) kemarau dan hujan + & latihan padang tidak dapat dijalankan.

Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

ii. Kehadiran murid. "PK KO Kurikulum Perla(anan persahabatan antara kumpulan. .ilakukan dari semasa ke semasa

"uru Pen#elaras Kelab Futsal. Perla(anan persahabatan antara sekolah & sekolah jemputan untuk pendedahan kepada pasukan dalam pertandingan sebenar. !trategi : Pembentukan pasukan Futsal !K!. Melahirkan pasukan Futsal !K!. "uru "PK KO K345K3.Nama Projek : Objektif : .3M Pen#ertaan peringkat sekolah..ilakukan dari semasa ke semasa. melalui proses pemilihan mengikut kemahiran. 1ulan Mac hingga !eptember 2hli kelab futsal #ang terpilih.ijalankan pada hari !elasa setiap minggu Faktor keadaan padang #ang tidak sesuai dan infrustruktur #ang tidak lengkap untuk permainan Tempoh : Kumpulan !asaran : "uru Terlibat : Proses Kerja : Kekangan : i. Menghantar pasukan me(akili sekolah atau lebih tinggi. Taklimat program & "uru Pen#elaras Kelab Futsal '. -. #ang komited dan berkemahiran tinggi.atihan tambahan mengikut keperluan. Kekerapan akti iti . . .angkah /uara i. iii. Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : futsal. . Membentuk satu pasukan )%0ahli+ #ang berpotensi dan berkemahiran tinggi. ii. %.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful