Vreotui Profesor ALEXANDER SCHMEMANN PENTRU VIAŢA LUMII Sacramentele şi Ortodoxia Editura institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Române EUHAR S! A "n aceast# lume $iristos a $ost res%ins& El era ex%resia des#'âr(it# a 'ie)ii a(a cum a 'oit*o Dumne+eu& ,ia)a $ra-mentar# a lumii a $ost uni$icat# "n 'ia)a Lui. El era b#taia inimii acestei lumi/ (i lumea L*a omorât& Dar "n acel act uci-a(/ lumea "ns#(i a murit& Ea a %ierdut ultima (ans# de a de'eni raiul %entru care Dumne+eu a creat*o& Moi %utem continua s# %roducem bunuri materiale noi (i mai bune& 0utem construi o societate mai uman#/ care ne*ar %utea $eri s# ne nimicim unii %e al)ii& Dar atunci când Hristos/ ade'#rata 'ia)# a lumii/ a $ost res%ins/ acesta a $ost "nce%utul s$âr(itului& Aceast# res%in-ere a a'ut un caracter $inal1 El a $ost r#sti-nit %entru totdeauna& A(a cum a s%us 0ascal1 2Hristos este "n a-onie %ân# la s$âr(itul lumii3& Cre(tinismul %are adesea/ "ns#/ s# s%un# c#/ dac# oamenii se str#duiesc din toate %uterile s# duc# o 'ia)# cu ade'#rat cre(tin#/ r#sti-nirea %oate $i cum'a anulat#& Aceasta/ %entru c# cre(tinismul a uitat de sine/ a uitat c# "ntotdeauna/ mai %resus de toate/ trebuie s# stea lân-# Cruce& Nu c# aceast# lume nu ar %utea $i "mbun#t#)it# * unul dintre )elurile noastre este cu si-uran)# acela de a acti'a %entru %ace/ dre%tate/ 4
libertate& Dar/ dac# ea %oate $i "mbun#t#)it#/ ea nu %oate niciodat# de'eni ceea ce Dumne+eu a 'oit s# $ie& Cre(tinismul nu condamn# lumea& Lumea s*a con damnat %e sine "ns#(i atunci când/ %e 5ol-ota/ L*a condamnat %e Cel care era ade'#ratul ei sine& 2"n lume era (i lumea %rin El s*a $#cut/ dar lumea nu L*a cunoscut3 6 n& 4/ 478& Dac# cu-et#m "n mod %ro$und la "n)elesul real/ la %ro%or)iile reale ale acestor cu'inte/ "n)ele-em c#/ "n calitatea de cre(tini (i "ntrucât suntem cre(tini/ noi suntem "n %rimul rând martori ai acelui sfârşit s$âr(it al oric#rei bucurii $ire(ti/ s$âr(it al oric#rei mul)umiri a omului cu lumea (i cu sine "nsu(i/ s$âr(it/ cu ade'#rat/ al 'ie)ii "ns#(i ca o re+ona bil# (i ra)ional or-ani+at# 2c#utare a $ericirii3& Cre(tinii nu au a'ut de a(te%tat a%ari)ia sus)in#torilor moderni ai anxiet#)ii/ dis%er#rii (i absurdit#)ii existen)ialiste %entru a*(i da seama de toate acestea& 9i cu toate c#/ "n decursul "ndelun-ii lor istorii/ cre(tinii au uitat %rea adesea de semni$ica)ia Crucii (i s*au bucurat de 'ia)# ca (i când 2nimic nu s*ar $i "ntâm%lat3/ cu toate c# $iecare dintre noi %rea adesea 2ne lu#m tim% liber3 * noi (tim c# "n lumea "n care Hristos a murit/ 2'ia)a $ireasc#3 a luat s$âr(it&

9i totu(i/ c:iar de la "nce%uturile sale/ cre(tinismul a $ost o %roclamare a bucuriei/ a sin-urei bucurii %osibile %e %#mânt& El a $#cut im%osibil# orice alt# bucurie/ %e care de obicei o socotim %osibil#& Dar "n cadrul acestei im%osibilit#)i/ c:iar "n str#$undul; acestei "ntunecimi/ el a 'estit (i a "m%#rt#(it o nou# (i atotcu%rin+#toare bucurie/ (i cu aceast# bucurie el a trans$ormat S$âr(itul "ntr*un "nce%ut& <#r# 'estirea acestei bucurii/ cre(tinismul este de ne"n)eles& Doar ca bucurie Biserica a biruit "n lume/ (i a %ierdut lumea atunci când a %ierdut aceast# bucurie (i a "ncetat s# $ie o m#rturie credibil# a acesteia& Dintre toate acu+a)iile la adresa cre(tinilor/ cea mai teribil# a $ost rostit# de Miet+sc:e/ când a s%us c# ace(tia nu cunosc bucuria& S# uit#m/ deci/ %entru un tim%/ discu)iile teoretice des%re Biseric#/ misiunea ei/ metodele ei& Nu %entru c# aceste discu)ii ar $i eronate sau inutile * dar ele nu %ot $i $olositoare (i semni$icati'e decât "ntr*un context $undamental/ iar acest context este 2marea bucurie3 din care s*au de+'oltat (i au dobândit sens toate celelalte "n cre(tinism& 2C#ci/ iat#/ '# 'estesc 'ou# bucurie mare3 * a(a "nce%e E'an-:elia/ iar s$âr(itul ei este1 2 ar ei/ "nc:inându*se Lui/ s*au "ntors "n erusalim cu bucurie mare3 6Lc& ;/ 47. ;=/ >;8& 9i noi trebuie s# redobândim semni$ica)ia acestei mari bucurii& !rebuie/ dac# este %osibil/ s# ne "m%#rt#(im de ea/ "nainte de a discuta orice altce'a * %ro-rame (i misiuni/ %roiecte (i te:nici& Bucuria "ns# nu este ce'a care se %oate de$ini (i anali+a& "n bucurie se intr#& 2 ntr# "ntru bucuria Dom nului t#u3 6Mt& ;>/ ;48& 9i noi nu a'em alt mi?loc de a intra "n aceast# bucurie/ nici o cale de a o "n)ele-e/ "n a$ar# de sin-ura lucrare care/ de la "nce%ut/ a $ost %entru Biseric# atât i+'orul/ cât (i "m%linirea bucuriei/ "nsu(i sacramentul bucuriei/ Eu:aristia&@ Eu:aristia este o litur-:ie& 9i cel care +ice ast#+i liturghie este %osibil s# se im%lice "ntr*o contro'ers#/ "ntrucât %entru unii * 2cei cu o conce%)ie litur-ic#3 */ dintre toate acti'it#)ile Bisericii litur-:ia este cea mai im%ortant#/ dac# nu sin-ura& 0entru al)ii/ litur-:ia este o de'iere estetic# (i s%iritual# de la sarcina real# a Bisericii& Exist# ast#+i Biserici (i cre(tini 2litur-ici3 (i 2nelitur-ici3& Aceast# contro'ers# "ns# este inutil#/ "ntrucât "(i are r#d#cinile "ntr*o "n)ele-ere $undamental -re(it# * "n)ele-erea 2litur-ic#3 a litur-:iei& Ea const# "n reducerea litur-:iei la cate-orii 2cultice3/ de$inirea ei ca act sacru de cult/ di$erit/ ca atare/ nu doar de +ona 2%ro$an#3 a 'ie)ii/ ci (i de toate celelalte acti'it#)i ale Bisericii "nse(i& Dar nu aceasta este semni$ica)ia ori-inar# a cu'ântului -recesc leitourgia. El a desemnat ini)ial o ac)iune %rin care un -ru% de oameni de'ine cor%orati'/ ceea ce nu $useser# mai "nainte/ când erau o sim%l# adunare de indi'i+i */ adic# de'ine un "ntre- mai mare decât suma %#r)ilor sale& El a mai "nsemnat $unc)ie sau 2slu?ire3 a unui om/ sau a unui -ru%/ "n numele (i "n interesul "ntre-ii comunit#)i& Ast$el/ leitourgia 'ec:iului srael a $ost lucrarea cor%orati'# a celor %u)ini ale(i %entru a %re-#ti lumea %entru 'enirea lui Mesia& 9i/ "n c:iar actul %re-#tirii/ ei au de'enit ceea ce au $ost c:ema)i s# $ie/ sraelul lui Dumne+eu/ instrumentul ales al )elului S#u& Ast$el/ Biserica "ns#(i este o leitourgia, o slu?ire/ o c:emare la a lucra "n aceast# lume du%# modelul ui Mristos/ la a da m#rturie des%re El (i des%re "m%#r#)ia Lui& 0rin urmare/ litur-:ia eu:aristic# nu trebuie abordat# (i "n)eleas# doar "n termeni 2litur-ici3 (i 2cultici3&= !ot a(a %recum cre(tinismul %oate * (i trebuie * s# $ie considerat s$âr(itul reli-iei/ la $el litur-:ia cre(tin# "n -eneral (i Eu:aristia "n %articular sunt/ "ntr*ade'#r/ s$âr(itul cultului/ al actului reli-ios 2sacru3 i+olat de/ (i o%us 'ie)ii 2%ro$ane3 a comunit#)ii& 0rima condi)ie %entru "n)ele-erea litur-:iei este de a uita orice 2%ietate litur-ic#3 s%eci$ic#&
4

0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii, sacramentele şi ortodoxia, !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& ;@ ; 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii, sacramentele şi ortodoxia, !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& ;= @ 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii, sacramentele şi ortodoxia, !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& ;> = 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii, sacramentele şi ortodoxia, !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& ;B

BMBOR/ Bucure(ti/ ;774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ ;774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ ;774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ ;774/ %&

sacramentele şi ortodoxia.G F 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. lucrurile im%osibile de'eneau %osibile& Ei erau cu ade'#rat martori/ (i când erau "ntreba)i 2de unde r#sare aceast# lumin#/ unde este i+'orul acestei %uteriC3/ ei (tiau ce s# r#s%und# (i "ncotro s# "ndrume oamenii& "n Biseric#/ ast#+i/ atât de des desco%erim c# "ntâlnim aceea(i lume 'ec:e/ (i nu %e Hristos (i "m%#r#)ia Lui& rioi nu ne d#m seama c# niciodat# nu a?un-em unde'a/ %entru c# niciodat# nu %#r#sim un loc& A %leca/ a a?un-e&&& Acesta este !nce utul. acolo unde S*a "n#l)at Hristos& Ei au mai "n)eles c# aceast# "n#l)are este condi)ia "ns#(i a misiunii lor "n lume/ a slu?irii de c#tre ei a lumii& 0entru c# acolo * "n cer * ei erau cu$unda)i "n 'ia)a cea nou# a "m%#r#)iei.=/ 4>* 4B. r#s%unsul la aceast# c:emare (i %orunc#& 9iG > 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. %unctul de %lecare al sacramentului/ condi)ia %uterii (i realit#)ii lui trans$ormatoare& F Litur-:ia ortodox# "nce%e cu doxolo-ia solemn#1 2Binecu'ântat# este "m%#r#)ia !at#lui (i a <iului (i a S$ântului Du:/ acum (i %ururea (i "n 'ecii 'ecilor3& De la "nce%ut este anun)at# destina)ia1 c#l#torim s%re "m%#r#)ie& Acesta este locul s%re care mer-em * (i nu "n mod simbolic/ ci real& "n limba?ul Bibliei/ care este (i limba?ul Bisericii/ a binecu'ânta "m%#r#)ia nu "nseamn# %ur (i sim%lu a o aclama& "nseamn# a o declara ca sco%/ ca )el al tuturor dorin)elor (i intereselor noastre/ al "ntre-ii noastre 'ie)i/ ca 'aloarea su%rem# (i absolut# a tot ceea ce exist#& A binecu'ânta este a acce%ta cu iubire (i a te mi(ca s%re ceea ce este iubit (i acce%tat& Ast$el/ Biserica este comunitatea celor c#rora le*a $ost desco%erit# destina)ia ultim# a "ntre-ii 'ie)i (i care au acce%tat*o& Aceast# acce%tare este ex%rimat# "n r#s%unsul solemn la doxolo-ie1 Amin& Acesta este/ "ntr*ade'#r/ unul dintre cele mai im%ortante cu'inte din lume/ %entru c# el ex%rim# acordul Bisericii de a*L urma %e Hristos "n "n#l)area Lui la !at#l/ de a $ace din aceast# "n#l)are destinul omului& Acesta este darul lui Hristos %entru noi/ "ntrucât doar "n El %utem s%une 2amin3 lui Dumne+eu/ sau mai de-rab# El "nsu(i este 2Aminul3 nostru c#tre Dumne+eu/ (i Biserica este un 2amin3 c#tre Hristos& Acest 2amin3 decide soarta rasei umane& El desco%er# c# mi(carea c#tre Dumne+eu a "nce%ut& Dar noi suntem "nc# $oarte la "nce%ut& Am %#r#sit //aceast# lume3& Ne*am adunat la un loc& ni s*a 'estit destina)ia& Am +is 2amin3 acestei 'estiri/ noi suntem ecclesia.774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& . sacramentele şi ortodoxia. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& . sacramentele şi ortodoxia. sacramentele şi ortodoxia.774/ %& .> Eu:aristia este un sacrament& Dar (i cel ce +ice sacrament se im%lic# "ntr*o contro'ers#& Dac# 'orbim des%re sacrament/ unde este Cu'ântulC Nu ne "ndre%t#m oare s%re %rime?diile 2sacramentalismului3 (i 2ma-icului3/ s%re o tr#dare a caracterului s%iritual al Cre(tinismuluiC La aceste "ntreb#ri nu 'om da nici un r#s%uns acum& C#ci sco%ul eseului de $a)# este de a ar#ta c# acest context "n care se %un ast$el de "ntreb#ri nu este sin-urul %osibil& "n aceast# $a+# 'om s%une doar c# Eu:aristia este intrarea Bisericii "n bucuria Domnului ei& ar a intra "n aceast# bucurie a(a "ncât s# $ii o m#rturie a ei "n lume este cu ade'#rat c:emarea "ns#(i a Bisericii/ leitourgia ei esen)ial#/ sacramentul %rin care ea 2de'ine ceea ce este3& "n scurta descriere a Eu:aristiei/ care urmea+#/ se 'or $ace re$eriri mai cu seam# la litur-:ia eu:aristic# ortodox#/ (i aceasta %entru dou# moti'e& "n %rimul rând %entru c# des%re Litur-:ie %oate 'orbi cu de%lin# con'in-ere numai cel care a ex%eriat*o/ iar ex%erien)a autorului rândurilor de $a)# s*a %rodus "n tradi)ia ortodox#& 9i/ "n al doilea rând/ o%inia unanim# a 2litur-i(tilor3 este c# litur-:ia ortodox# a %#strat cel mai bine acele elemente (i acele accente care constituie "ns#(i tema acestei c#r)i& > Litur-:ia eu:aristic# %oate $i cel mai bine "n)eleas# dac# este %ri'it# %recum o c#l#torie sau %rocesiune& Ea este o c#l#torie a Bisericii "n dimensiunea "m%#r#)iei& <olosim termenul 2dimensiune3 %entru c# %are calea cea mai bun# de a indica $elul intr#rii noastre sacramentale "n 'ia)a lui Hristos cel "n'iat& Dia%o+iti'ele ca%#t# 'ia)# atunci când sunt %roiectate "n trei dimensiuni "n loc de dou#& Ad#u-area unei noi dimensiuni ne "n-#duie s# 'edem mult mai bine realitatea a ceea ce a $ost $oto-ra$iat/ "n c:i% $oarte asem#n#tor de(i/ desi-ur/ orice analo-ie este ne%otri'it#/ intrarea noastr# "n %re+en)a lui Hristos este o intrare "ntr*o a %atra dimensiune care ne "n-#duie s# 'edem realitatea esen)ial# a 'ie)ii& Ea nu este o $u-# de lume/ ci mai de-rab# situarea %e o %o+i)ie a'anta?oas#/ de %e care %utem %ri'i cu mai mult# %ro$un+ime "n realitatea lumii& C#l#toria "nce%e atunci când cre(tinii %leac# de acas#/ de când se ridic# din %atul lor& "ntr*ade'#r/ ei "(i %#r#sesc 'ia)a din aceast# lume %re+ent# (i concret# (i/ $ie c# trebuie s# conduc# ma(ina câ)i'a Dilometri/ $ie c# str#bat %e ?os câte'a str#+i/ un act sacramental are de?a loc/ un act care este condi)ia "ns#(i a orice urmea+# s# se "ntâm%le& 0entru c# ei sunt %e cale de a constitui Biserica. (i aceasta "nseamn# a*L $ace %re+ent %e Cel "n care toate lucrurile se a$l# a ca ătul lor (i "n acela(i tim%/ la !nce utul lor& Litur-:ia "nce%e deci ca o real# se%arare de lume& "n "ncercarea noastr# de a $ace cre(tinismul atracti' %entru omul de %e strad#/ adesea am minimali+at sau c:iar am uitat "n "ntre-ime de aceast# se%arare necesar#/ "ntotdeauna dorim s# $acem cre(tinismul 2de "n)eles3 (i 2acce%tabil3 %entru acest mitic om 2modern3 de %e strad#& 9i uit#m c# Hristos des%re care 'orbim 2nu este din lumea aceasta3 (i c#/ du%# "n'ierea Sa/ El nu a $ost recunoscut nici c:iar de c#tre ucenicii Lui& M#ria Ma-dalena a cre+ut c# este un -r#dinar oarecare& Când doi dintre ucenicii Lui mer-eau s%re Emaus/ 2 sus "nsu(i/ a%ro%iindu*Se/ mer-ea "m%reun# cu ei3/ dar ei nu L*au cunoscut %ân# când 2luând El %âinea/ a binecu'ântat (i/ $rân-ând/ le*a dat lor3 6Lc& .774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ .E B 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.F E 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ ..774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& @4 BMBOR/ Bucure(ti/ . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& @7 G 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. @78& El li S*a ar#tat celor dois%re+ece/ 2u(ile $iind "ncuiate3& Dar se %are c# nu mai era su$icient %ur (i sim%lu s# (tie c# El era <iul M#riei& Nu exista im%erati'ul $i+ic/ ca s#*L recunoasc#& Cu alte cu'inte& El nu mai era o 2%arte3 a acestei lumi/ a realit#)ii ei (i a*L recunoa(te/ a intra "ntru bucuria %re+en)eiE Lui/ a $i cu El "nsemna o con'ertire la o alt# realitate& 0rosl#'irea Domnului nu are e'identa +drobitoare/ obiecti'# a umilirii Sale (i a crucii& 0rosl#'irea Sa este cunoscut# doar %rin moartea tainic#/ "n a%a bote+ului/ %rin un-erea Du:ului S$ânt& Ea este cunoscut# doar "n de%lin#tatea Bisericii/ "n tim% ce ea se adun# %entru a*L "ntâlni %e Domnul (i %entru a de'eni %#rta(# la 'ia)a lui Hristos "n'iat& 0rimii cre(tini au "n)eles c#/ %entru a de'eni tem%lu al Du:ului S$ânt/ trebuie să se !nalţe la "er. dar oriunde mer-eau ei/ semin)ele "m%#r#)iei "ncol)eau/ credin)a era a%rins#/ 'ia)a era trans$i-urat#. sau/ ca s# $iu mai exact/ de a $i trans$orma)i "n Biserica lui Dumne+eu& Ei/ care au $ost %ersoane indi'iduale/ unii albi/ al)ii ne-ri/ unii s#raci/ al)ii bo-a)i/ ei/ care au $ost lumea 2natural#3 (i o comunitate natural# sunt c:ema)i acum 2s# seB adune "ntr*un loc3/ s#*(i aduc# 'ie)ile lor/ "ns#(i 2lumea3 lor cu ei (i s# de'in#/ s# $ie mai mult decât ceea ce sunt1 o nouă comunitate cu o nou# 'ia)#/ noi suntem de?a cu mult dincolo de cate-oriile cultului (i ru-#ciunii comune& Sco%ul acestei 2'eniri "m%reun#3 nu este %ur (i sim%lu de a ad#u-a o dimensiune reli-ioas# comunit#)ii naturale/ de a o $ace 2mai bun#3 *mai res%onsabil#/ mai cre(tin#& Sco%ul este de a realiza Biserica. sacramentele şi ortodoxia. (i atunci când/ du%# aceast# 2litur-:ie a "n#l)#rii3/ ei se re"ntorceau "n lume/ $e)ele lor re$lectau lumina/ 2bucuria (i %acea3 acelei "m%#r#)ii/ (i ei erau cu ade'#rat martori ai ei& Cre(tinii nu au adus nici %ro-rame (i nici teorii.

ca Dumne+eu "ntru%at/ El ni*L re'elea+# %e !at#l (i ne "m%ac# cu Dumne+eu& El este acea noastr# * "m%#carea cu4@ Dumne+eu/ iertarea dumne+eiasc#/ comuniunea& ar %acea %e care %reotul o 'este(te (i %e care ne*o d# este %acea %e care Hristos a "ntemeiat*o "ntre Dum ne+eu (i lumea Sa/ (i "n care noi/ Biserica/ am intrat& Hn aceast# %ace * care 2de%#(e(te orice "n)ele-ere3 * "nce%e acum litur-:ia Cu'ântului& Cre(tinii a%useni sunt a(a de obi(nui)i s# distin-# Cu'ântul de sacrament/ "ncât %oate $i di$icil %entru ei s# "n)elea-# c#/ "n %ers%ecti'# ortodox#/ litur-:ia Cu'ântului este tot atât de sacramental# %e cât de 2e'an-:elic3 este sacramentul& Sacramentul 47 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . Biserica intr# "n 2:ar3/ (i :ar "nseamn# $#%tura cea nou#/ "m%#r#)ia/ lumea ce 'a s# $ie& 9i "n tim% ce slu?itorul se a%ro%ie de altar/ Biserica intonea+# imnul %e care "n-erii "l cânt# necontenit "naintea tronului lui Dumne+eu * 2S$inte Dumne+eule/ S$inte tare/ S$inte $#r# de moarte3 * / (i %reotul +ice1 2Dumne+eule cel S$ânt/ &&& Cel ce cu -las "ntreit* s$ânt e(ti l#udat de sera$imi (i sl#'it de :eru'imi (i de toat# %uterea cereasc# "nc:inat3& "n-erii nu se a$l# aici %entru a decora (i ins%ira& Ei simboli+ea+# cerul/ cel mai de deasu%ra/ %lin de sla'# (i mai %resus de "n)ele-ere/ des%re care (tim doar un 4. sin-ur lucru1 c# el r#sun# 'e(nic de lauda adus# sla'ei (i s$in)eniei dumne+eie(ti& 2S$ânt3 este numele real al lui Dumne+eu/ nu Dumne+eul 2sa'an)ilor (i $iloso$ilor3/ ci Dumne+eul cel 'iu al credin)ei& Cunoa(terea des re Dumne+eu re+ult# "n de$ini)ii (i distinc)ii& Cunoa(terea lui Dumne+eu duce la acest unic/ incom%re:ensibil (i totu(i e'ident (i ine'itabil cu'ânt1 s$ânt& 9i %rin acest cu'ânt ex%rim#m atât $a%tul c# Dumne+eu este Absolut Altul/ Cel des re care nu (tim nimic/ (i c# El este s$âr(itul $oamei noastre/ al tuturor dorin)elor noastre/ Cel nea?uns/ Care %une "n mi(care 'oin)a noastr#/ comoara t#inuit# care ne atra-e/ (i c# de $a%t nu este nimic 'rednic de cunoscut "n a$ar# de El& 2S$ânt3 este cu'ântul/ cântarea/ 2reac)ia3 Bisericii/ la intrarea sa "n cer/ când st# "n $a)a sla'ei cere(ti a lui Dumne+eu& Acum/ %entru %rima dat# de când a "nce%ut c#l#toria eu:aristic#/ %reotul slu?itor se "ntoarce s%re %o%or& 0ân# aici el a $ost cel care a condus Biserica "n ascensiunea ei/ dar acum mi(carea (i*a atins )elul& 9i %reotul/ a c#rui litur-:ie/ a c#rui unic# $unc)ie (i ascultare "n Biseric# este de a re%re+enta/ de a $ace %re+ent# %reo)ia lui Hristos "nsu(i/ s%une %o%orului1 20ace 'ou#3& "n Hristos/ omul se "ntoarce la Dumne+eu (i/ "n Hristos/ Dumne+eu 'ine la om& Ca Noul Adam/ ca omul des#'âr(it/ El ne conduce la Dumne+eu. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& @> BMBOR/ Bucure(ti/ .> "nce%em cu 2ru-#ciuni (i cereri comune3/ cu o laud# %lin# de bucurie& O dat# mai mult trebuie accentuat $a%tul c# adunarea eu:aristic# este %lin# de bucurie& C#ci accentul medie'al %us %e cruce/ de(i nu este -re(it/ este unilateral& Litur-:ia este/ "nainte de orice/ adunarea %lin# de bucurie a celor care "l 'or "ntâlni %e Domnul cel "n'iat (i 'or intra cu El "n c#mara de nunt#& 9i tocmai aceast# bucurie a a(te%t#rii (i aceast# a(te%tare a bucuriei sunt ex%rimate "n cântare (i ritual/ "n 'e(minte (i t#mâiere/ "n acea "ntrea-# 2$rumuse)e3 a litur-:iei care adeseori a $ost "n$ierat# ca inutil# (i c:iar %#c#toas#& Este inutil#/ "ntr*ade'#r/ %entru c# ne situ#m dincolo de cate-oriile 2necesarului3& <rumuse)ea nu este niciodat# 2necesar#3/ 2$unc)ional#3 sau 2$olositoare3& Atunci când/ a(te%tând %e cine'a dra-/ a(ternem masa (i o "m%odobim cu lumân#ri (i $lori/ $acem toate acestea nu din necesitate/ ci din dra-oste& 9i Biserica este dra-oste/ a(te%tare (i bucurie& 0otri'it tradi)iei noastre ortodoxe/ ea este cerul %e %#mânt/ este bucuria co%il#riei redobândite/ acea bucurie nestân?enit#/ necondi)ionat# (i de+interesat#/ sin-ura "n stare s# trans$orme lumea& "n e'la'ia noastr# matur#/ serioas#/ noi cerem de$ini)ii (i ?usti$ic#ri/ (i ele sunt "nr#d#cinate "n team# * teama de denaturare/ de de'iere/ de 2in$luente %#-âne3 (i de câte altele& Dar 2cel ce se teme nu este des#'âr(it "n iubire3 6 n& =/ 4F8& Atâta 'reme cât cre(tinii 'or iubi "m%#r#)ia lui Dumne+eu (i nu doar 'or discuta des%re ea/ ei o 2'or re%re+enta3 (i semni$ica "n ce'a artistic (i "n $rumos& 9i s#'âr(itorul acestei taine a bucuriei se 'a "n'e(mânta "n %rea$rumoase od#?dii/ %entru c# el este "mbr#cat "n sla'a 47 "m%#r#)iei/ %entru c# %ân# (i "n as%ectul omului se 'ede sla'a lui Dumne+eu& "n Eu:aristie noi ne a$l#m "n %re+en)a lui Hristos (i asemenea lui Moise "naintea lui Dumne+eu/ suntem aco%eri)i cu sla'a Lui& Hristos "nsu(i a %urtat o "mbr#c#minte )esut# dintr*un sin-ur $ir/ %e care solda)ii/ %e 5ol-ota/ nu s*au "ndurat s*o s$â(ie.774/ %& @ . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& @@ 4. sacramentele şi ortodoxia. iar %entru c# Hristos S*a "n#l)at la cer/ altarul este ast$el semn c# "n Hristos ni s*a dat acces "n cer/ c# Biserica este 2trecerea3 s%re cer/ intrarea "n sanctuarul ceresc (i c# doar 2intrând3/ "n#l)ându*se la cer/ Biserica se "m%line(te %e sine/ de'ine ceea ce este& 9i ast$el intrarea. sacramentele şi ortodoxia.774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& @. aceast# a%ro%iere a slu?itorului * (i/ "n el/ a "ntre-ii Biserici *de altar/ nu este un simbol& Este actul crucial (i decisi' "n care sunt re'elate (i stabilite dimensiunile reale ale sacramentului& Nu 2:arul3 coboar#. $olose(te -esturi ri-uroase/ ritmice.. cu si-uran)# ea nu $usese cum%#rat# "n %ia)#/ ci $usese $#cut# de ni(te mâini iubitoare& Da/ $rumuse)ea %re-#tirii noastre %entru Eu:aristie nu are o utilitate %ractic#& Romano 5uardini a 'orbit "n mod "n)ele%t des%re aceast# $rumuse)e $#r# rost %ractic& Ast$el/ 'orbind des%re litur-:ie/ el s%une1 2Omului/ cu a?utorul :arului/ "i este dat# %osibilitatea de a*(i sc:imba $iin)a $undamental#/ de a de'eni cu ade'#rat ceea ce el ar trebui s# $ie (i tân?e(te s# $ie/ %otri'it destinului s#u dumne+eiesc/ adic# un co%il al lui Dumne+eu& "n litur-:ie el intr# 2la Dumne+eu/ care bucur# tinere)ea lui&&&3&"ntrucât 'ia)a litur-:iei este su%erioar# celei c#reia realitatea obi(nuit# "i d# $ie %osiblitatea/ $ie $orma de ex%resie/ ea ada%tea+# $orme (i metode %otri'ite din sin-ura s$er# "n care acestea %ot $i -#site/ adic# din art#& Ea 'orbe(te m#surat (i melodios. 44 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. sacramentele şi ortodoxia. sacramentele şi ortodoxia. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& @= 4@ 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . se "mbrac# "n culori (i 'e(minte $#r# nici o le-#tur# cu 'ia)a de $iecare +i&&& Ea este/ "n "n)elesul cel mai "nalt/ 'ia)a unui co%il/ "n care totul este ima-ine/ melodie (i cântec& Ast$el/ acesta este $a%tul minunat %e care "l demonstrea+# litur-:ia1 ea une(te actul (i realitatea "ntr*o stare de co%il#rie su%ranatural# "naintea lui Dumne+eu344 &4nota din carte Urm#torul act al litur-:iei este intrarea slu?itorului "n altar& Acesteia i s*au dat toate ex%lica)iile simbolice %osibile/ dar ea nu este un 2simbol3& Este "ns#(i mi(carea Bisericii ca trecere de la 'ec:i la nou/ de la 2aceast# lume3 "n 2lumea ce 'a s# 'in#3 (i/ ca atare/ este mi(carea esen)ial# a 2c#l#toriei3 litur-ice& "n aceast# lume nu exist# altar/ iar tem%lul a $ost distrus& "ntrucât sin-urul altar este Hristos "nsu(i/ omenitatea Sa/ %e care El a asumat*o (i "ndumne+eit*o (i a $#cut*o tem%lu al lui Dumne+eu/ altarul %re+en)ei Sale.

ia)a lumii/ de%lin#tatea a tot ce exist#& Ea este Eu:aristia Lui/ (i El este Eu:aristia& A(a cum se s%une "n ru-#ciunea %unerii "nainte/ 2El este cel ce aduce (i Cel ce Se aduce3& Litur-:ia ne conduce "n Eu:aristia atotcu%rin+#toare a lui Hristos (i ne desco%er# $a%tul c# sin-ura Eu:aristie/ sin-ura ade'#rat# o$rand# a lumii este Hristos& .enim/ iar# (i iar#/ cu darul 'ie)ilor noastre. el a de'enit irele'ant& 9i totu(i/ %entru 0#rin)ii e%ocii %rimare/ acesta era cu'ântul c:eie/ care d#dea unitate (i sens tuturor 2elementelor3 litur-:iei& 0#rin)ii numeau Eu:aristie %âinea (i 'inul %unerii "nainte/ o$erirea (i s$in)irea lor (i/ "n cele din urm#/ "m%#rt#(irea cu ele& !oate acestea erau $uharistie.774/ %& = .774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& @F 4E 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. sacramentele şi ortodoxia. Da/ cu si-uran)#/ aceasta "nseamn# o %ertfă. (i de $iecare dat# a?un-em la ca%#tul tuturor ?ert$elor/ al tuturor d#ruirilor/ al des#'âr(itei Eu:aristii/ %entru c# de $iecare dat# ni se desco%er# c# Hristos a oferit tot ce exist# (i c# S*a ?ert$it %e El/ (i tot ce exist#/ "n su%rema Sa ?ert$# de Sine& Noi to)i suntem cu%rin(i "n Eu:aristia lui Hristos/ (i Hristos este Eu:aristia noastr#& 9i ast$el/ aducând %âinea (i 'inul la altar/ noi cunoa(tem c# Hristos "nsu(i este cel care ne %oart# %e noi to)i (i toat# 'ia)a noastr# la Dumne+eu/ "n "n#l)area Sa eu:aristic#& De aceea/ "n acest moment al litur-:iei noi comemor#m sau %omenim& 2Domnul Dumne+eu s# %omeneasc# "n "m%#r#)ia Sa&&&3 0omenirea este un act de iubire& Dumne+eu ne %omene(te/ (i %omenirea Lui/ iubirea Lui/ este temelia lumii& ar "n Hristos (i noi %omenim& De'enim din nou $iin)e desc:ise iubirii/ %omenind (i noi& Biserica/ "n se%ararea ei de 2aceast# lume3/ "n c#l#toria ei s%re cer/ omeneşte lumea/ %omene(te %e to)i oamenii/ %omene(te "ntrea-a crea)ie/ o duce "n iubire la Dumne+eu& Eu:aristia este sacrament al unei %omeniri cosmice1 ea este/ "ntr*ade'#r/ o restaurare a iubirii ca 'ia)a "ns#(i a lumii& 4F 0âinea (i 'inul sunt acum %e altar/ aco%erite/ ascunse/ a(a cum 'ia)a noastr# 2este ascuns# cu Hristos "ntru Dumne+eu3 6Col&@/ @8& Acolo st#/ ascuns# "n Dumne+eu/ 'ia)a "n "ntre-imea ei/ 'ia)# %e care Hristos a adus*o "na%oi la Dumne+eu& 9i %reotul slu?itor roste(te1 2S# ne iubim unii %e al)ii/ ca "ntr*un -ând s# m#rturisim&&&3& Urmea+# s#rutarea %#cii/ unul dintre actele $undamentale ale*litur-:iei cre(tine& Biserica/ %entru ca s# $ie Biseric#/ trebuie s# $ie desco%erire a acestei 4= 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& @G 4F 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& @B 4> 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ .> este o mani$estare a Cu'ântului& 9i atâta 'reme cât nu se de%#(e(te di:otomia dintre Cu'ânt (i sacrament/ nu %oate $i "n)eles ade'#ratul sens/ atât al Cu'ântului/ cât (i al sacra * mentului/ (i "n s%ecial ade'#ratul "n)eles al 2sacramentalismului3 cre(tin/ "n toate im%lica)iile lor minunate& . sacramentele şi ortodoxia. sacramentele şi ortodoxia. sacramentele şi ortodoxia. sacramentele şi ortodoxia.774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ .. (i toate acestea %uteau $i "n)elese doar "n cadrul Eu:aristiei& Hnaintând "n litur-:ia eu:aristic#/ sose(te 'remea s#* o$erim lui Dumne+eu "n "ntre-ime 'iata noastr#/ %e noi "n(ine/ lumea "n care tr#im& Aceasta este cea dintâi semni$ica)ie a aducerii de c#tre noi la altar a elementelor care constituie :rana noastr#& 0entru c# (tim de?a c# :rana este 'iat#/ c# este %rinci%iul "nsu(i al 'ie)ii (i c# "ntrea-a lume a $ost creat# ca :ran# %entru om& 9tim/ de asemenea/ c# a o$eri lui Dumne+eu aceast# :ran#/ aceast# lume/ aceast# 'iat# constituie $unc)ia 2eu:aristic#3 ini)ial# a omului/ "ns#(i "m%linirea sa ca om& Noi (tim c# am $ost crea)i ca slu%itori ai sacramentului 'ie)ii/ ai trans$orm#rii ei "n 'ia)#*"n*Dumne+eu/ "n comuniune cu Dumne+eu& Noi (tim c# ade'#rata 'iat# este 2eu:aristic#3/ un elan de iubire (i adorare c#tre Dumne+eu/ "n care %ot $i re'elate (i "m%linite sensul (i 'aloarea a tot ce exist#& 9tim c# am %ierdut aceast# 'iat# eu:aristic#/ dar/ "n $inal/ (tim c# "n Hristos/ Noul Adam/ Omul des#'âr(it/ aceast# 'iat# eu:aristic# i*a $ost redat# omului& 0entru c# El "nsu(i a $ost eu:aristie des#'âr(it#. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& =7 BMBOR/ Bucure(ti/ . dar ?ert$a este cel mai $iresc act al omului/ esen)a "ns#(i a 'ie)ii lui& Omul este o $iin)# ?ert$elnic#/ %entru c# el "(i a$l# 'iata "n iubire/ iar iubirea este ?ert$elnic#1 ea %lasea+# 'aloarea/ sensul "nsu(i al 'ie)ii "n altul (i "(i d#ruie(te 'ia)a celuilalt/ (i "n aceast# d#ruire/ "n aceast# ?ert$#/ desco%er# sensul (i bucuria 'ie)ii& Noi o$erim lumea (i %e noi "n(ine lui Dumne+eu& Dar $acem aceasta !n &ristos (i "ntru %omenirea Lui& Noi $acem aceasta "n Hristos %entru c# El a o$erit de?a lui Dumne+eu tot ceea ce este de o$erit/ El a s#'âr(it o dat# %entru totdeauna aceast# Eu:aristie/ (i nimic nu a r#mas neo$erit& "n El a $ost Viaţă ' (i aceast# 'ia)# a noastr# a tuturor El a dat*o lui Dumne+eu& Biserica sunt to)i cei care au $ost %rimi)i "n 'ia)a eu:aristic# a lui Hristos& 9i noi $acem aceasta !ntru omenirea Lui %entru c#/ aducând "n dar/ iar# (i iar#/ 'ia)a noastr# (i lumea noastr# lui Dumne+eu/ desco%erim de $iecare 4Edat# c# nu a'em nimic altce'a s#* o$erim decât %e Hristos "nsu(i * . 2 at#*L3/ ar %utea $i cea mai %otri'it# traducere a acestui cu'ânt intraductibil& at# de ce citirea (i %redicarea E'an-:eliei "n Biserica Ortodox# este un act liturgic. El S*a adus %e Sine ?ert$# "n total# su%unere/ iubire (i recuno(tin)# $at# de Dumne+eu/ Care era "ns#(i 'iata Lui/ (i El ne*a d#ruit 4B aceast# 'iat# des#'âr(it# (i eu:aristic#& "n El/ Dumne+eu a de'enit 'ia)a noastr#& 9i ast$el "n aceast# o$erire lui Dumne+eu a %âinii (i 'inului/ a :ranei %e care trebuie s# o mânc#m %entru a tr#i/ ne o$erim %e noi "n(ine/ 'ia)a noastr# (i "ntrea-a lume lui Dumne+eu& 2"ntrea-a lume/ ca %e un m#r/ "n mâini s*o lu#mJ3/ a +is un %oet rus& Aceasta este Eu:aristia noastr#& Este ceea ce Adam n*a reu(it s# $ac# (i care "n Hristos a de'enit "ns#(i 'ia)a omului1 elan de adorare (i laud# "n care toat# bucuria (i su$erin)a/ toat# $rumuse)ea (i toat# $rustrarea/ toat# $oamea (i toat# satis$ac)ia sunt ra%ortate la Kelul lor $inal (i de'in "n cele din urm# line de sens.estirea Cu'ântului este un act sacramental %rin excelen)# %entru c# este un act trans$ormator& El trans$orm# cu'intele omene(ti ale E'an-:eliei "n Cu'ântul lui Dumne+eu (i mani$estare a "m%#r#)iei& ar %e omul care ascult# Cu'ântul "l trans$orm# "n rece%tacol al Cu'ântului (i tem%lu al Du:ului S$ânt& "n $iecare sâmb#t# seara/ la .ecernia mare/ E'an-:elia este adus# "n %rocesiune solemn# "n mi?locul credincio(ilor/ (i %rin acest act este 'estit# (i ar#tat# Iiua Domnului& 0entru c# E'an-:elia nu este numai o 2consemnare3 a "n'ierii lui Hristos/ Cu'ântul lui Dumne+eu este eterna 'enire la noi a Domnului "n'iat/ "nse(i %uterea (i bucuria "n'ierii& 4= Hn litur-:ie/ citirea E'an-:eliei este %recedat# de 2Aliluia3/ de cântarea acestui misterios cu'ânt 2teo$or3 6%urt#tor de Dumne+eu8/ care este salutul %lin de bucurie al celor care #ăd 'enirea Domnului/ care cunosc %re+en)a Lui (i care "(i ex%rim# bucuria la aceast# sl#'it# arousia. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& @E 4B 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . aducem (i 2?ert$im3/ adic# d#m lui Dumne+eu ceea ce El ne*a dat nou#. o %arte inte-ral# (i esen)ial# a sacramentului& Ea este ascultat# ca (i Cu'ânt al lui Dumne+eu (i este %rimit# "n Du:ul/ adic# "n Biseric#/ cea care este 'ia)a Cu'ântului (i 2cre(terea3 lui "n lume& 0âine (i 'in1 %entru a "n)ele-e semni$ica)ia lor ini)ial# (i 'e(nic#/ s# uit#m/ %entru un tim%/ contro'ersele nes$âr(ite care/ %u)in câte %u)in/ le*au trans$ormat "n 2elemente3 ale unei s%ecula)ii teolo-ice a%roa%e abstracte& Hntr*ade'#r/ unul dintre %rinci%alele de$ecte ale teolo-iei sacramentale este c#/ "n loc s# urme+e eta%ele c#l#toriei eu:aristice/ cu re'elarea %ro-resi'# a "n)elesului ei/ teolo-ii au a%licat Eu:aristiei un set de "ntreb#ri abstracte/ %entru a o $or)a s# intre "n %ro%riul lor cadru intelectual& "n aceast# abordare/ litur-:ia "n sine a dis%#rut din s$era interesului (i in'esti-a)iei teolo-ice/ r#mânând doar 2momente3 i+olate/ 2$ormule3 (i 2condi)ii de 'aliditate3& A dis%#rut Eu:aristia ca act or-anic/ atotcu%rin+#tor (i %ro$und trans$ormator al "ntre-ii Biserici/ (i au r#mas doar %#r)i/ 2esen)iale3 (i 2neesen)iale3/ 2elemente3/ 2consacrare3 etc& Ast$el/ de %ild#/ %entru a ex%lica (i de$ini "n)elesul Eu:aristiei/ "n modul "n care o $ace o4> anu mit# teolo-ie/ nici nu mai este ne'oie de cu'ântul 2eu:aristie3.

sacramentele şi ortodoxia.@ 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.> iubiri di'ine %e care Dumne+eu 2a re'#rsat*o "n inimile noastre3& <#r# aceast# iubire nimic nu este 2'alid3 "n Biseric#/ "ntrucât nimic nu este %osibil& Con)inutul Eu:aristiei lui Hristos este iubirea/ (i doar %rin iubire a?un-em s# %#trundem (i s# ne "m%#rt#(im de ea/ %entru c# noi nu suntem "n stare deL o asemenea iubire& Am %ierdut aceast# iubire& Hristos "ns# ne*a d#ruit aceast# iubire/ (i Biserica este acest dar& Biserica s*a "ntemeiat %rin iubire (i %e iubire/ (i "n aceast# lume ea trebuie s# dea m#rturie de aceast# iubire/ s# o re%re+inte/ s# $ac# iubirea %re+ent#& Doar iubirea creea+# (i trans$orm#1 ea este/ deci/ 2%rinci%iul3 "nsu(i al sacramentului& 2Sus s# a'em inimile3/ s%une %reotul slu?itor/ iar %o%orul r#s%unde1 2A'em/ c#tre Domnul3& Eu:aristia este ana hora. "n#l)are a o$randei noastre/ a noastr# "n(ine& Este "n#l)area Bisericii la cer& 2Dar m# mai "n-ri?esc eu/ oare/ de cer3/ s%une S$ântul oan Hrisostomul/4G 2când eu "nsumi am de'enit cer&&&C3 Atât de adesea Eu:aristia a $ost ex%licat# cu re$erire doar la daruri1 ce 2se "ntâm%l#3 cu %âinea (i 'inul/ (i de ce/ (i când se "ntâm%l#J Dar trebuie s# "n)ele-em c# ceea ce 2se "ntâm%l#3 cu %âinea (i 'inul se "ntâm%l# %entru c# ce'a s*a "ntâm%lat mai "ntâi cu noi/ cu Biserica& 0entru c# noi am 2"ntemeiat3 Biserica/ iar aceasta "nseamn# c# L*am urmat %e Hristos "n "n#l)area Sa la cer. teolo-ia eu:aristiei a "ncetat s# $ie Eu:aristic#/ (i ast$el a "nde%#rtat s%iritul eu:aristie din "n)ele-erea acestei taine/ din "ns#(i 'ia)a Bisericii& Lun-a contro'ers# des%re cu'intele de instituire (i in'ocarea Du:ului S$ânt (e icleza).774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . a$irm#m "n acela(i tim% c# Dumne+eu ne'a !nzestrat de%a cu ea. sacramentele şi ortodoxia.. sacramentele şi ortodoxia. sacramentele şi ortodoxia. %entru c#/ "n termeni teolo-ici am intrat "n Es:aton/ iar acum suntem dincolo de tim% (i s%a)iu (i %entru c# toate acestea ni s*au "ntâm%lat mai "ntâi nou#/ ce'a se "ntâm%l# (i cu %âinea (i 'inul& 2Sus s# a'em inimile3/ +ice %reotul slu?itor& 2A'em c#tre Domnul3/ r#s%unde %o%orul& 2S# mul)umim Domnului3 ($ucharistisomen).4 "nce%utul Ru-#ciunii eu:aristice este de obicei numit 20re$a)#3& 9i de(i aceast# 0re$a)# a%ar)ine tuturor riturilor eu:aristice cunoscute/ nu i s*a acordat %rea mult# aten)ie "n de+'oltarea teolo-iei eu:aristice& O 2%re$a)#3 este ce'a care nu )ine de $a%t de cor%ul unei c#r)i& ar teolo-ii au ne-li?at*o/ %entru c# erau ner#bd#tori s# a?un-# la 2%roblemele3 reale1 s$in)irea (i %re$acerea elementelor/ ?ert$a (i alte as%ecte& Aici a$l#m %rinci%alul 2de$ect3 al teolo-iei cre(tine.@ 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ .774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& =@ . 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.774/ %& > . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& => BMBOR/ Bucure(ti/ . . Doar "n El tot ceea ce Dumne+eu a dat. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& == .774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . sacramentele şi ortodoxia. Acest 'iitor ne*a $ost dat "n trecut %entru ca s# %oat# constitui rezentul "nsu(i/ 'ia)a "ns#(i/ "ns#(i +iua de a+i a Bisericii& 9i ast$el 0re$a)a se "m%line(te "n imnul 2"ntreit s$ânt3 * 2S$ânt/ S$ânt/ S$ânt3 * al 'e(nicei doxolo-ii/ care este $irea tainic# a tot ce exist#& 20lin este cerul (i %#mântul de m#rirea !a3& !rebuie s# ne "n#l)#m la cer "n Hristos %entru a 'edea (i "n)ele-e crea)ia/ ea $iind cu ade'#rat %ream#rire a lui Dumne+eu/ ca răs uns la dra-ostea dumne+eiasc#/ sin-urul "n care crea)ia de'ine ceea ce Dumne+eu 'rea s# $ie1 mul)umire/ eu:aristie/ adorare& Aici * "n dimensiunea cereasc# a Bisericii/ cu 2mii de ar:an-:eli (i +eci de mii de "n-eri/ :eru'imii&&& (i sera$imii&&& care se "nal)# +burând&&&3 * ca noi s# %utem "n cele din urm# s# ne ex%rim#m %e noi "n(ine/ cântând1 2S$ânt/ S$ânt/ S$ânt/ Domnul Sa'aot& 0lin este cerul (i %#mântul de m#rirea !a& Osana "ntru cei de susJ Binecu'ântat este Cel ce 'ine "ntru numele Domnului&3 Acesta este sco%ul ultim a tot ceea ce exist#/ sfârşitul. (i "n Dumne+eu/ sin-ura le-#tur# ade'#rat# dintre Dumne+eu (i lume& Ea este "ntr*ade'#r refaţă la lumea care 'a s# $ie/ %oarta s%re "m%#r#)ie1 (i noi m#rturisim (i 'estim aceasta atunci când/ 'orbind de "m%#r#)ia care #a să *ie. %entru c# El ne*a %rimit la masa Sa "n "m%#r#)ia Sa..7 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. )elul (i "m%linirea/ %entru c# acesta este !nce utul.de 'ia)#& 9i a(a %reotul "nce%e marea Ru-#ciune eu:aristic#1 2Cu 'rednicie (i cu dre%tate este a*Ki cânta Kie/ %e !ine a !e binecu'ânta/ %e !ine a !e l#uda& Kie a*Ki mul)umi& Kie a ne "nc:ina/ "n tot locul st#%ânirii !ale. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& =4 . +ice %reotul slu?itor& Când omul se a$l# "n $a)a tronului lui Dumne+eu/ când a "m%linit tot ceea ce Dumne+eu i*a dat s# "m%lineasc#/ când toate %#catele "i sunt iertate (i toat# bucuria "i este redat#/ atunci nu*i mai r#mâne nimic altce'a de $#cut decât s# aduc# mul)umire& Eu:aristia 6mul)umire8 este starea omului des#'âr(it& Eu:aristia este 'ie)uirea "n rai& Eu:aristia este sin-urul r#s%uns de%lin (i real al omului la darurile lui Dumne+eu1 crea)ia/ r#scum%#rarea (i "m%#r#)ia cerurilor& Dar acest om des#'âr(it care st# "naintea lui Dumne+eu este &ristos. care a continuat tim% de secole "ntre R#s#rit (i A%us/ constituie un exem%lu $oarte bun al acestei $a+e 2neeu:aristice3 din istoria teolo-iei sacramentale& Dar trebuie s# "n)ele-em c# tocmai aceast# refaţă * acest act/ acest cu'inte/ aceast# mi(care de mul)umire * este cea care "ntr*ade'#r 2$ace %osibil3 tot ceea ce urmea+#& 0entru c#/ $#r# acest "nce%ut/ restul nu ar %utea a'ea loc& $uharistia lui &ristos şi &ristos ' $uharistia este 2"m%linirea3 care ne aduce la os%#)ul din "m%#r#)ie/ care ne "nal)# la cer (i ne $ace %#rta(i :ranei dumne+eie(ti& C#ci Eu:aristia * mul)umire (i laud# * este "nsu(i c:i%ul (i con)inutul 'ie)ii celei noi %e care Dumne+eu ne*a dat*o atunci când "n Hristos El ne*a "m%#cat cu Sine& "m%#carea/ iertarea/ %uterea de 'ia)# * toate acestea "(i au )elul (i "m%linirea "n aceast# nou# stare a $iin)ei/ acest nou $el de 'ia)#/ care este Eu:aristia/ sin-ura 'ia)# ade'#rat# a crea)iei/ cu Dumne+eu. %rinci%iul Crea)iei& 4G . %entru bine$acerile !ale cele ar#tate/ (i cele near#tate/ ce ni s*au $#cut nou#&&&3&. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& =.. c#ci !u e(ti Dumne+eu ne-r#it (i necu%rins cu -ândul/ ne'#+ut/ nea?uns/ %ururea $iind (i acela(i $iind&&& !u din ne$iin)# la $iin)# ne*ai adus %e noi/ (i c#+ând noi/ iar#(i ne*ai ridicat (i nu !e*ai de%#rtat/ toate $#cându*le/ %ân# ce ne*ai suit a cer (i ne*ai d#ruit "m%#r#)ia !a ce 'a s# $ie& 0entru toate acestea mul)umim Kie&&&/ %entru toate %e care le (tim/ (i %e care nu le (tim.4 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.7 omului a $ost "m%linit (i adus "na%oi "n cer& Doar El este <iin)a Eu:aristic# des#'âr(it#& El este Eu:aristia lumii& "n (i %rin aceast# Eu:aristie "ntrea-a crea)ie de'ine ceea ce dintotdeauna a $ost menit# s# $ie/ dar n*a reu(it s# $ie& 2Cu 'rednicie (i cu dre%tate&&&3 s# mul)umim/ r#s%unde %o%orul/ ex%rimând %rin aceste cu'inte 2%redarea necondi)ionat#3 cu care "nce%e ade'#rata 2reli-ie3& Deoarece credin)a nu este rodul unei c#ut#ri intelectuale sau al 2%ariului3 lui 0ascal& Nu este o solu)ie ra)ional# la $rustr#rile (i nelini(tile 'ie)ii noastre& Nu se na(te din 2li%sa3 a ce'a/ ci/ "n ultim# instan)#/ i+'or#(te din de%lin#tate/ din iubire/ din bucurie& 2Cu 'rednicie (i cu dre%tate3/ ex%rim# toate acestea& Este sin-urul r#s%uns %osibil la $a%tul c# Dumne+eu ne c:eam# la 'ia)# (i la bel(u.

> Dar "n tim% ce st#m "naintea lui Dumne+eu/ aducându*ne aminte de tot ce a $#cut %entru noi (i o$erindu* mul)umirea noastr# %entru toate bine$acerile Lui/ desco%erim "n mod ine'itabil con)inutul acestei "ntre-i mul)umiri (i aduceri*aminte ca $iind Hristos& !oat# aceast# aducere*aminte este/ "n cele din urm#/ aducerea*aminte de Hristos1 toat# mul)umirea este/ "n $inal/ mul)umire %entru Hristos& "ntru El era 'ia)#/ (i 'ia)a era lumina oamenilor& ar "n lumina Eu:aristiei noi #edem c# Hristos este "ntr*ade'#r 'ia)a (i lumina a tot ce exist# (i sla'a care um%le cerul (i %#mântul& Nu exist# nimic altce'a 'rednic de aducere*aminte/ nimic altce'a %entru care s# mul)umim/ %entru c# "n El toate "(i -#sesc $iin)a lor/ 'ia)a lor/ )elul lor& Cântarea 2S$ânt/ S$ânt/ S$ânt3/ ne duce deci atât de $iresc/ atât de lo-ic s%re acel om/ s%re acea noa%te/ s%re acel e'eniment "n care aceast# lume (i*a -#sit/ o dat# %entru totdeauna/ ?udecata ei (i mântuirea ei& Du%# ce am cântat 2S$ânt/ S$ânt/ S$ânt3 (i am m#rturisit m#re)ia sla'ei dumne+eie(ti/ noi nu %#r#sim cu totul acest moment/ "ndre%tându*ne s%re urm#toarea subdi'i+iune a ru-#ciunii/ anamne+#& Nu& Aducerea*aminte constituie "m%linirea doxolo-iei noastre/ Eu:aristia conducându*ne din nou/ 2$iresc3/ "n "nse(i inima (i con)inutul "ntre-ii %omeniri (i mul)umiri& 2S$ânt e(ti (i %reas$ânt/ (i sla'a !a este %lin# de m#re)ie& C#ci !u ai iubit lumea atât de mult/ "ncât %e Unul*N#scut <iul !#u L*ai dat/ ca tot cel ce crede "ntr*"nsul s# nu %iar#/ ci s# aib# 'ia)# 'e(nic#& 9i Acesta 'enind (i toat# rânduiala cea %entru noi %linind/ "n. sacramentele şi ortodoxia..= 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. luând %âinea cu s$intele (i %reacuratele (i $#r# %ri:an# mâinile Sale/ mul)umind (i binecu'ântând/ s$in)ind (i $rân-ând a dat S$in)ilor S#i Ucenici (i A%ostoli/ +icând1 MLua)i/ mânca)i/ acesta este !ru%ul Meu/ care se $rân-e %entru 'oi s%re iertarea %#catelor&N Asemenea (i %a:arul/ du%# cin#/ +icând1 MBe)i dintru acesta to)i/ acesta este Sân-ele Meu/ al Le-ii celeiLnoi/ care %entru 'oi (i %entru mul)i se 'ars#/ s%re iertarea %#catelorN&3 9i stând "naintea lui Dumne+eu nu a'em nimic altce'a de care s# ne aducem aminte/ (i nimic altce'a nu a'em s# aducem (i s# o$erim lui Dumne+eu decât aceast# ?ert$# de Sine a lui Hristos/ "n care s*au "m%linit toate ?ert$ele/ toat# mul)umirea/ toat# aducerea*aminte * adic# "ntrea-a 'ia)# a omului (i a lumii& 9i a(a1 2Aducându*ne aminte de aceast# %orunc# mântuitoare (i de toate cele ce s*au $#cut %entru noi1 de cruce/ de -roa%#/ de "n'ierea cea de a treia +i/ de suirea a ceruri/ de (ederea cea de*a drea%ta (i de cea de*a doua (i sl#'it# iar#(i 'enire& Ale !ale dintru ale !ale/ Kie*Ki aducem de toate (i %entru toate&3 .774/ %& =B B .= noa%tea "ntru care a $ost 'ândut (i mai 'ârtos "nsu(i %e Sine S*a dat entru #iata lumii. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& BMBOR/ Bucure(ti/ .

E 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. Nimeni nu este cu ade'#rat 2'rednic3 s# %rimeasc# "m%#rt#(ania/ nimeni nu este cu ade'#rat regătit %entru ea& "n . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& =F .asile/ c# 2%âinea aceasta este "ntr*ade'#r cinstitul !ru% al Domnului nostru/ iar acest 'in/ cinstitul Sân-e al lui Hristos3& Ceea ce este 2su%ranatural3 aici/ "n această lume.B "n comuniune cu Dumne+eu (i "n "ntre-ime a $ost "n#l)at# "n cer& ar acum El "m%#rt#(e(te aceast# 'ia)# %ream#rit# cu noi& 2Ceea ce sin-ur am $#cut * '# dau acum 'ou#1 lua)i/ mânca)i&&&3& Noi am o$erit %âinea 2s%re %omenirea3 lui Hristos/ %entru c# (tim c# Hristos este .> 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.ia)# (i/ %rin urmare/ orice :ran# trebuie s# ne conduc# la El& ar acum/ când %rimim aceast# %âine din mâinile Lui/ (tim c# El a luat "ntrea-a 'ia)#/ a um%lut*o cu Sine (i a $#cut*o ceea ce a $ost menit# s# $ie1 comuniune cu Dumne+eu/ sacrament al %re+en)ei (i iubirii Sale& Doar "n "m%#r#)ie %utem m#rturisi/ "m%reun# cu S$ântul . A $i "n Du:ul/ "nseamn# a $i "n cer/ %entru c# "m%#r#)ia lui Dumne+eu este 2bucurie (i %ace "n Du:ul S$ântP& 9i ast$el "n Eu:aristie El este Cel care ecetluieşte şi confirmă ridicarea noastr# la cer/ Cel care trans$orm# Biserica "n tru%ul ui Hristos (i * deci * arat# elementele o$randei noastre ca (i comuniune !n . sacramentele şi ortodoxia. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& >7 .774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ .uhul Sfânt.F "m%#r#)iei este cea care ne $ace să ne aducem aminte de lume (i s# ne ru-#m %entru ea& "m%#rt#(irea cu Du:ul S$ânt este cea care ne "n-#duie s# iubim lumea cu dra-ostea lui Hristos& Eu:aristia este sacramentul unit#)ii (i momentul ade#ărului."n ea 'edem lumea "n Hristos/ a(a cum este ea cu ade'#rat/ (i nu din %unctele noastre de 'edere %articulare (i deci limitate (i %ar)iale& Ru-#ciunea %entru ceilal)i "nce%e aici/ mesianic/ (i acesta este sin-urul "nce%ut ade'#rat %entru misiunea Bisericii.774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ .774/ %& BMBOR/ Bucure(ti/ . "n această lume ' cea care L'a condamnat %e.774/ %& . Aceasta este s$in)irea lor& Dar "nainte de a ne %utea "m%#rt#(i de :rana cereasc#/ mai r#mâne de "m%linit un ultim act absolut esen)ial1 să ne rugăm entru alţii. El este %âinea noastr# * %entru c# de la bun "nce%ut $oamea noastr# a $ost o $oame du%# El/ (i %âinea noastr# a $ost doar un simbol al Lui/ un simbol care trebuia s# de'in# realitate& El S*a $#cut om (i a tr#it "n aceast# lume& El a mâncat (i a b#ut/ (i aceasta "nseamn# c# lumea de care S*a "m%#rt#(it/ "ns#(i :rana lumii noastre/ a de'enit tru%ul S#u/ 'ia)a Sa& Dar 'ia)a Sa a $ost "n "ntre-ime/ "n mod absolut euharistică ' ea "n "ntre-ime a $ost trans$ormat#.> Hristos (i/ $#când aceasta/ s*a condamnat %e sine */ nici o %âine/ nici un 'in nu %ot de'eni !ru%ul (i Sân-ele lui Hristos& Nimic din ceea ce re%re+int# o %arte a ei nu %oate $i 2sacrali+at3& Dar litur-:ia Bisericii este "ntotdeauna o anafora.F 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.-urul "n care ele exist# cu ade'#rat/ aceast# mi(care de "n#l)are (i*a atins ţelul.>8/ noi nu %utem decât s# ne "nsu(im mi?locirea Lui/ s# o $acem a noastr#& Biserica nu este o adunare %rin intermediul c#reia e'ad#m * "n mod cor%orati' sau indi'idual * din aceast# lume/ %entru a -usta exta+ul mistic al 'e(niciei& "m%#rt#(ania nu este o 2ex%erien)# mistic#31 noi bem din %otirul lui Hristos/ Cel ce S*a dat %e Sine %entru 'ia)a lumii& 0âinea de %e disc (i 'inul din 0otir sunt menite a ne aminti de "ntru%area <iului lui Dumne+eu/ de cruce (i de moartea Sa& "ns#(i bucuria. 2Acesta este !ru%ul Meu&&&/ acesta este Sân-ele Meu3& 2Lua)i/ mânca)i&&& Be)i&&&3& Oenera)ii du%# -enera)ii de teolo-i s*au tot "ntrebat1 Cum este %osibil acest lucruC Cum se "ntâm%l# aceastaC Ce se "ntâm%l# "n aceast# %re$acereC 9i când anumeC 9i care este cau+aC Nici un r#s%uns nu %are s# $ie satis$#c#tor& SimbolC Dar ce este un simbolC Substan)#/ acciden)iC Se simte imediat c# ce'a li%se(te "n toate aceste teorii "n care sacramentul este redus la cate-oriile tim%ului/ substan)ei (i cau+alit#)ii/ "nse(i cate-oriile 2acestei lumi3& & Ce'a li%se(te/ %entru c# teolo-ul cu-et# numai la sacrament/ uitând de litur-:ie& Ca un bun om de (tiin)#/ el mai "ntâi i+olea+# obiectul studiului s#u/ "l reduce la un moment/ la un 2$enomen3 * (i a%oi/ mer-ând de la -eneral la %articular/ de la cunoscut la necunoscut/ el d# o de$ini)ie care/ de $a%t/ mai curând isc# noi "ntreb#ri/ decât s# r#s%und# la ele& Dar de*a lun-ul studiului nostru "n %rinci%al am ar#tat c# "ntrea-a litur-:ie este sacramentală. sacramentele şi ortodoxia. sacramentele şi ortodoxia. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& >4 BMBOR/ Bucure(ti/ . (i atunci când/ le%#dând 2toat# -ri?a cea lumeasc#3/ %#rem c# am %#r#sit 2aceast# lume3/ o redobândim de $a%t "n "ntrea-a ei realitate& Ru-#ciunea %entru ceilal)i constituie ast$el sin-ura %re-#tire ade'#rat# %entru "m%#rt#(anie& 0entru c# "n (i %rin "m%#rt#(anie nu numai c# noi de'enim un tru% (i un du:/ dar suntem readu(i "n acea stare de comuniune (i iubire %e care lumea le*a %ierdut& 9i marea Ru-#ciune eu:aristic# este re+umat# acum "n Ru-# ciunea Domneasc#/ $iecare cerere a acesteia %resu%unând o total# (i com%let# dedicare $a)# de "m%#r#)ia lui Dumne+eu "n lume& Este ru-#ciunea Lui/ (i El ne*a dat*o nou#/ a $#cut*o ru-#ciunea noastr#/ du%# cum L*a $#cut %e !at#l S#u/ !at#l nostru. %e care Hristos l*a inau-urat "n moartea/ "n'ierea (i "n#l)area Sa (i care i*a $ost dat Bisericii "n +iua Rusaliilor ca 'ia)# a ei/ ca 2)elul3 c#tre care se "naintea+#& "n aceast# lume/ Hristos este r#sti-nit/ !ru%ul S#u este $rânt (i Sân-ele S#u '#rsat& 9i trebuie s# ie(im din aceast# lume/ trebuie s# urc#m la cer/ "n Hristos/ %entru a de'eni %#rta(i ai lumii care 'a s# $ie& Dar aceasta nu este o 2alt#3 lume/ di$erit# de cea %e care Dumne+eu a creat*o (i ne*a dat*o nou#& Este aceea(i lume a noastr#/ des#'âr(it# de%a "n Hristos/ dar nu !ncă "n noi& Este aceea(i lume a noastr#/ r#scum%#rat# (i restaurat#/ "n care Hristos %e toate le um%le cu Sine "nsu(i& 9i "ntrucât Dumne+eu a creat lumea ca :ran# %entru noi/ (i ne*a dat :rana ca mi?loc de comuniune cu El/ ca 'ia)# "n El/ :rana cea nou# a 'ie)ii celei noi/ %e care o %rimim de la Dumne+eu "n "m%#r#)ia Sa/ este &ristos !nsuşi. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& =G . sacramentele şi ortodoxia. Ne a$l#m la masa %ascal# a "m%#r#)iei& !ot ceea ce am o$erit * :rana noastr#/ 'ia)a noastr#/ %e noi "n(ine (i "ntrea-a lume * am o$erit "n Hristos (i du%# c:i%ul lui Hristos/ %entru c# El "nsu(i a asumat 'ia)a noastr# (i este 'ia)a noastr#& 9i acum toate acestea ne sunt date "na%oi ca dar al noii 'ie)i (i/ %rin urmare/ "n mod necesar ca hrană.B 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii. ni se re#elează ca 2natural3 dincolo& 9i %entru c# sco%ul Bisericii a $ost "ntotdeauna tocmai acela de a ne c#l#u+i 2acolo3 (i de a ne $ace ceea ce suntem/ ea se des#'âr(e(te %e sine "n litur-:ie& Du:ul S$ânt este cel care arat# %âinea ca !ru%/ (i 'inul ca Sân-e ale lui Hristos& Biserica Ortodox# a insistat "ntotdeauna asu%ra $a%tului c# %re$acerea (meta+ole) elementelor eu:aristice este reali+at# %rin e icleză * in'ocarea Du:ului S$ânt */ (i nu %rin cu'intele de instituire& Aceast# doctrin#/ "ns#/ a $ost adesea .E "n)eleas# -re(it c:iar de c#tre ortodoc(i& m%ortant nu este s# se "nlocuiasc# o 2cau+alitate3 * cu'intele de instituire * cu alta/ cu o 2$ormul#3 di$erit#/ ci s# se arate caracterul es:atolo-ic al tainei& Du:ul S$ânt 'ine "n 2ultima (i marea +i3 a Rusaliilor& El $ace '#+ut# lumea ce 'a s# $ie& El inau-urea+# "m%#r#)ia& El ne trece "ntotdeauna dincolo. adic# un unic act trans$ormator (i o unic# mi(care ascendent#& 9i sco%ul acestei mi(c#ri ascensionale este s# ne scoat# din 2aceast# lume3 (i s# ne $ac# %#rta(i ai lumii care #a să fie. o ridicare/ o "n#l)are& Biserica se "m%line(te %e sine "n cer/ "n acel nou eon. A $i "n Hristos "nseamn# a $i asemenea Lui/ "nseamn# a ne im%ro%ria "ns#(i mi(carea 'ie)ii Lui& 9i $iindc# El 2%ururea este 'iu %entru ca s# mi?loceasc# %entru ei3 6E'rei E/ .

. un dar -ratuit (i dumne+eiesc& Din aceast# %ricin#/ "n Biserica Ortodox# elementele eu:aristice sunt numite S$intele Daruri& Adam este introdus din nou "n Rai/ scos din nimicnicie (i "ncununat ca re-e al Crea)iei& !otul este -ratuit1 nimic nu ni se cu'ine (i totu(i ni se d#ruie(te tot& 9i/ %rin urmare/ cea mai mare smerenie (i su%unere este să acce ţi darul/ s# +ici da ' cu bucurie (i recuno(tin)#& Nu %utem $ace nimic/ (i totu(i de'enim ceea ce Dumne+eu a 'oit s# $im din 'e(nicie * când suntem euharistiei.G 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.ar. cum a s%us 0aul Claudel/ com%eten)i s# $im martorii Lui/ s# "m%linim ceea ce El "nsu(i a $#cut (i $ace mereu& Acesta este "n)elesul Eu:aristiei. @7 0r& 0ro$& Alexander Sc:memann/ Pentru Viaţa Lumii.774/ %&>@ . (i din nou lucruri care %#reau im%osibile ni se desco%er# ca %osibile& !im%ul lumii de'ine tim%ul Bisericii/ tim%ul mânturii (i al r#scum%#r#rii& 9i Dumne+eu ne*a $#cut com etenţi. !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& BMBOR/ Bucure(ti/ .ia)a ne 'ine din nou ca . de aceea misiunea Bisericii "nce%e "n litur-:ia "n#l)#rii/ %entru c# numai ea $ace %osibil# litur-:ia misiunii& @7 .G 9i acum a sosit 'remea s# ne !ntoarcem !n lume. sacramentele şi ortodoxia.774/ %& >.acest moment/ orice merit/ orice 'irtute/ orice act de e'la'ie/ dis%ar (i se to%esc& . !raducere din limba en-le+# de 0r& 0ro$& Dr& Aurel Ai'i/ Ed& BMBOR/ Bucure(ti/ . 2Cu %ace s# ie(im3/ s%une %reotul la ie(irea din altar/ (i aceasta este ultima oruncă a litur-:iei& !rebuie s# %#r#sim Muntele !aborului/ cu toate c# ne este bine acolo& Suntem trimi(i "na%oi "n lume& Dar de acum noi 2am '#+ut lumina cea ade'#rat#/ am %rimit Du:ul cel ceresc3& 9i ca martori ai acestei Lumini/ ca martori ai Du:ului trebuie s# 2mer-em mai de%arte3 (i s# "nce %em misiunea $#r# de s$âr(it a Bisericii& 9i din nou !nce utul. sacramentele şi ortodoxia.