You are on page 1of 2

Alnmn izgilerindesin Memleketim Nzm Hikmetin Yolculuk Fotoraflar Sergisi

Yap Kredi Kltr Sanat Yaynclk ve Kadky Belediyesi Caddebostan Kltr Merkezi Sanat Galerisi(CKM) ibirli iyle !azrlanan "#ln$n %iz&ilerindesin Me$leketi$'( )*z$ +ik$et,in Yolc-l-k .oto ra/lar Ser&isi 01 Mart 2 03 )isan 0456 tari!leri arasnda Kadky Belediyesi Caddebostan Kltr Merkezi Sanat Galerisi,nde ziyaret edilebilir7 Yap Kredi Kltr Sanat Yaynclk ve Kadky Belediyesi Caddebostan Kltr Merkezi Sanat Galerisi(CKM) ibirliiyle hazrlanan "#ln$n %iz&ilerindesin Me$leketi$'( )*z$ +ik$et,in Yolc-l-k .oto ra/lar Ser&isi8 Nzm Hikmetin r!yalarmn memleketi" #iye a#lan#r# $oskovaya !%!nc! gi#iin#en sonraki &'(&)&'*+ yllar arasn#aki fotoraflarn ka,syorSergi#eki bu fotoraflar ve #ier materyaller. Nzm Hikmet !zerine %almalaryla tannan $- $elih /!ne tarafn#an. 0era 1ulyakova Hikmet 2rivi. 3usya 4evlet 5#ebiyat ve Sanat 2rivi ile baka !lkeler#eki arivler#en bir araya getirilerek oluturul#u- Nzm Hikmetin yurt # arlkl bazlar imzal fotoraflaryla birlikte. &'67 tarihli ilk kitab ile &'+6 yln#a SS89#e ilk baslan kitab #ahil olmak !zere 1!rkiye #n#a baslan baz kita,lar. ,laklar. ses bantlar. baz gazete k!,!rleri ve $- $elih /!nein hazrla# 9ir Yitik $iras Nzm Hikmet" balkl bir vi#eo %almas #a bu sergi#e bulunuyor- Halet :ambel 2rivin#e korunan ve Nzmn hen!z (+ g!nl!k bir bebekken %ekil#ii bir fotorafnn bulun#uu. Nzm Hikmetin #oum tarihini kesinletiren $em#uh 5zinenin hatrat #a ilk kez bu sergi#e sergilenmi oluyor- Halet :ambelin amcas olan $em#uh 5zine. Nzm Hikmetin halas $e#iha Hanmla evliy#i- ;aynbira#eri <Nzm Hikmetin babas= Hikmet 9eyle o yllar#a ayn ehir#e. Selanikte yayorlar#-

Sergiye gelenleri kattan yaplma turna kular selamlayacak Nzm Hikmetin >l!m!n#en sonra Hiroimal %ocuklar Nzm a#na 0era 1ulyakovaya. &??? tane ya,l#n#a #ilein ger%ekleeceine inanlan. savatan sonra ise barn ve silahszlanmann simgesi olan. rengarenk katlar#an katlayarak ya,tklar &??? tane turna kuu g>n#erirler- "#ln$n %iz&ilerindesin Me$leketi$' ( )*z$ +ik$et,in Yolc-l-k .oto ra/lar Ser&isini ziyaret e#en %ocuklar #a bu kattan kularn nasl ya,l#n sergi salonun#a bulunan ,anolar#an >renebilecekler- 4aha sonra ise bu %ocuklarn ya,t &??? turna kuu. yine sergi salonun#a bulunan Hacer Saymann tasarm #ilek aacna aslacak- 9u &??? turna kuu. bir Nzm Hikmet m!zesinin kurulmas #urumun#a ise aacyla birlikte bu m!zeye armaan e#ilecekSerginin k!rat>r! $- $elih /!ne sergi ile ilgili >yle konuuyor@ ;!lt!r varl. geleneklerin #n#a yalnzca ya,lar. arkeoloAik kalntlar. #oal sitler ya #a birka% bin yllk elyazmalar #eil#ir- Bairin yolculuklarn#an saylabilecek bu sergiyi. Nzm Hikmet gibi bir k!lt!r varlmzn e#ebi mirasnn ehrine ulama yolculuun#a Cbir g!l bah%esin#e #inlenme gibi g>r!yor. hasret ve !mitten ibaret Nzm Hikmetin 9Bir yerlerde bir sevin: &nn birinde /krr, #iyen s>z!ne kulak veriyorum-"

"#ln$n %iz&ilerindesin Me$leketi$'( )*z$ +ik$et,in Yolc-l-k .oto ra/lar Ser&isi Tarih: 67 $art ) 6( Nisan 6?&D Yer@ ;a#k>y 9ele#iyesi 8a##ebostan ;!lt!r $erkezi Sanat /alerisi <8;$= Adres: Hal#un 1aner Sok- No@&& 8a##ebostan);a#k>y asn irti!at: 4erya Souk Soykan E Ya, ;re#i ;!lt!r Sanat Yaynclk ? 6&6 6(6 DF ?? G D**