Copiii indigo – mesagerii noului mileniu

de Rafael Matei

În ultimii 30 de ani, cei care se ocupă de creşterea copiilor, cum ar fi părinţi, profesori, educatori, psihologi şi medici au observat că se petrece ceva deosebit cu noile generaţii. Supranumiţi copii indigo sau de cristal, se pare că din ce în ce mai mulţi copii care se nasc în ultimul timp posedă o conştiinţă superioară şi un potenţial mult mărit de a se manifesta liberi şi creatori. Departe de a fi perfecţi, ei vin totuşi în estraţi cu un nou set de caracteristici umane, menite să transforme într!un mod fundamental vechile concepţii asupra lumii. "ai mult ca oric#nd, noile generaţii nu sunt dispuse să preia mecanic informaţiile pe care le transmite vechiul sistem. $ăs#ndu!se ghidaţi de o intuiţie superioară, copiii indigo ştiu de mici cine sunt, direcţia lor în viaţă fiind inspirată de valori autentice şi nu de ţeluri materialiste. %u c#t &cei mari' vor recunoaşte mai repede noua conştiinţă care vine pe această planetă, lăs#ndu!se inspiraţi de ea, cu at#t mai repede rasa umană va face saltul către o lume mai bună şi nu în ultimul r#nd, mai spirituală. În viziunea tradiţiei hinduse, planeta pământ se află acum la sfârşitul lui K !" #$% , cea de&a patra epocă a unui mare ciclu temporal, epoca ma'imei decadenţe spirituale, caracterizată de faptul că fiinţele umane sunt complet ignorante faţă de originea lor divină( În cazul )n care suntem capa*ili să privim )n +urul nostru cu multă atenţie şi dincolo de aparenţe, putem o*serva că marea ma+oritate a oamenilor se comportă ca nişte fiinţe mimetice, pasive, adormite, având )n general aceleaşi preferinţe, făcând aceleaşi alegeri, ducând vieţi liniare, aflate aproape )n totalitate su* controlul dorinţelor şi pasiunilor inferioare, materialiste(
1

Conform numeroaselor cărţi pu*licate asupra fenomenului . )n viitorul rasei umane această )nsuşire va fi pe deplin trezită şi dinamizată( În prezent.noilor copii/. fiind )nzestraţi. mulţi dintre ei. acţiunea plenar inteligentă.6oul pământ/ va fi caracterizat de re)nvierea conştiinţei divine a )ntregii umanităţi( Într&un mod semnificativ. ne dezvăluie multe din tainele culorilor şi a influenţei acestora asupra psihicului şi organismului uman şi implicit asupra aurei energetice( Culoarea indigo 0sau al*astrul )nchis2 este o culoare foarte elevată( :a semnifică )n general negarea a*surdului. )n prezent 0anul 34532 planeta noastră este foarte aproape de a pătrunde )n cea de a patra dimensiune( .. pe pământ au )nceput să se nască unii copii diferiţi.piritual( Conform unor dovezi ştiinţifice şi a numeroase profeţii spirituale. potenţialul şi stările psihice şi mentale ale persoanei care este fotografiată( Cromoterapia. va fi o lume a devărului . )n trecut ele nu veneau )n număr atât de mare. viaţa 2 . aceştia au )n general o inteligenţă superioară şi chiar genială.ă fie oare apariţia noilor generaţii de copii care. unii dintre ei. )n funcţie de personalitatea. vin )nzestraţi cu o nouă viziune asupra vieţii. e'istă unele modalităţi ştiinţifice. prezentă din abundenţă în aurele „noilor copii” 9eşi clarviziunea este privită ca un element senzaţional la ora actuală. ca )n ultimii 34 de ani( Mulţi consideră aceasta un semn că rasa umană evoluează( Semnificaţ iile culorii indigo. 1# #$% 2 )n care umanitatea se pregăteşte să intre. e'primând valori care nu ţin de vârstă. educaţie sau conte't social( $rmătoarea epocă 0. unul dintre primele semne ale respiritualizării rasei umane şi a )m*ogăţirii zestrei sale genetice. care sunt )nclinaţi spre a nu mai accepta iluziile şi minciunile lumii materialiste( 6u este prima dată când pe această planetă se nasc fiinţe umane cu un potenţial spiritual deose*it( 1otuşi. prin care se poate atesta prezenţa unui câmp energetic 0aura2 )n +urul trupului uman. o ştiinţă de vindecare şi armonizare care este utilizată pe această planetă cu succes de sute de ani. cu un potenţial creator foarte mare( Multe dintre deciziile şi acţiunile pe care le )ntreprind copiii indigo se *azează pe legătura lor cu tezaurul )nţelepciunii eterne. )ncă din anii 784. colorat )n mod diferit. cum ar fi fotografia Kirlian.

fuziune cu nemărginirea. care se află deasupra a tot ceea ce este profan şi efemer( În unele situaţii. a rezonanţelor demoniace şi chiar a stărilor de posesiune 0are efecte de e'orcizare2( 3 . detaşată de contingent. aceasta arată revolta şi evadarea dintr&un mediu perceput ca nefiind aşa cum ar tre*ui şi care nu o satisface cu nimic pe fiinţa respectivă( !a nivel psihologic. dragostea de adevăr. accelerarea gândirii. integrată )n ideal. culoarea indigo ne pune )n rezonanţă cu energia .spirituală. introversie e'emplară. atotputere. e'traordinarul( . plenitudinea euforică. transcenderea iluziei. trecerea dincolo de aparenţe.emnificaţiile psihologice şi rezonanţele afective ale culorii indigo sunt detaşarea. trăirea )n o*iectivitate. autocunoaşterea deplină( 9in punct de vedere spiritual.fântului 9uh şi aceasta ne permite să )nţelegem imensa valoare pe care o are )n )ndepărtarea o*sesiilor. plinătate e'tatică. supraconştiinţa. creativitate ma'imă( . li*ertatea.referinţa spontană pentru indigo indică o fiinţă evoluată spiritual. culoarea indigo are următoarele efecte< reţinere. transcendere. )nduioşare. inteligenţa practică. impresia de adâncime e'traordinară.

educaţia şi condiţionarea pe *ază de frică şi vinovăţie nu funcţionează( :i niciodată nu )i vor asculta pe cei care )i tratează de sus şi nu )i vor respecta( 9eşi vor continua să ai*ă o atitudine demnă.copiii de cristal/ care sunt mai )mpăciuitori= & Copiii indigo sunt recunoscuţi pentru faptul că )n cazul lor. la şcoală sau la serviciu= & 6u vor să se conformeze dorinţelor şi o*iceiurilor altora= & ?or mereu să ştie de ce. )n comparaţie cu .unt frustraţi de sistemele rigid structurate. )n special când li se cere sau li se spune să facă ceva= & u o intuiţie puternică= & u o empatie puternică faţă de alţii sau nu au deloc empatie faţă de alţii= & Îşi dezvoltă foarte devreme gândirea a*stractă= & u un caracter răz*oinic. 9 0. )nzestraţi.unt vizionari. )şi vor pierde )ncrederea )n adulţi.Caracteristici ale „persoanelor indigo” & u o puternică stimă de sine şi un simţ al sinelui evident= & cceptă cu greu disciplina şi>sau autoritatea= & . copiii sau adolescenţii pot fi diagnosticaţi cu . aceşti copii acumulează cantităţi enorme de mânie pentru că nu se simt acceptaţi şi trataţi la adevărata lor valoare.unt foarte deschişi către planurile spirituale şi pot manifesta capacităţi e'trasenzoriale= & 9e multe ori au nevoie de a+utor pentru a se echili*ra şi a se descoperi mai uşor pe ei )nşişi= 4 . 9@ 0. talentaţi şi>sau e'trem de inteligenţi= & În unele cazuri.indromul tenţiei 9eficitare2 sau . sfidându&i şi )nchizându&se )n ei )nşişi( Chiar şi atunci când vor părea că se conformează. pe care ei o intuiesc foarte *ine= & . de rutină sau de procesele care presupun un nivel scăzut de creativitate= & desea descoperă căi mai *une de a face lucrurile acasă. ei vor face aceasta dintr&o datorie plină de compasiune şi nu dintr&un sentiment de vină( & desea.indromul tenţiei 9eficitare @iperactive2= & .

unt foarte atletici şi tind să fie dominatori. considerând că nimeni nu )i )nţelege= & 9e cele mai multe ori le este greu să suporte şcoala ca organizare socială( Tipuri de copii indigo Conform mărturiilor părinţilor."ndigoul umanist/ va lucra cu masele de oameni( Copiii aparţinând acestui tip sunt foarte interesaţi de *inele celorlalte fiinţe umane şi sunt hiperactivi( . cercetătorii .ar antisociali dacă nu sunt printre cei la fel cu ei( 9acă nu e'istă )n +urul lor şi alte persoane cu acelaşi gen de conştiinţă. sau nu( %onceptualul cest tip este plin de idei şi concepte( Copiii indigo conceptuali se ocupă mai mult de proiecte decât de oameni( .fenomenului generaţiilor indigo/ au a+uns la concluzia că e'istă patru tipuri de copii indigo( (manistul . adesea se interiorizează. ei pot .& ?in )n această lume cu atitudinea că sunt de viţă no*ilă şi adesea se şi comportă )n acest fel= & u sentimentul că şi&au câştigat dreptul de a fi aici şi sunt surprinşi că ceilalţi nu recunosc aceasta= & Chiar şi atunci când sunt foarte micuţi. inclusiv cu propriii părinţi şi să deţină controlul )n orice situaţie( cest tip de copii indigo are tendinţe către dependenţe 0)n special droguri2 )n adolescenţă( )rtistul rtiştii indigo sunt foarte sensi*ili şi pasionaţi de arte( Arice meserie ar face vor a*orda partea de creaţie( Între patru şi zece ani pot alege 5B arte diferite – vor 5 . profesorilor şi psihologilor. deoarece intuiesc destul de *ine punctele sla*e ale celorlalţi= & Îi respectă doar pe aceia care chiar merită aceasta= pentru ei nu contează vârsta sau statutul social. le )ntind pe toate peste tot şi apoi este posi*il să se +oace cu ele. ci autenticitatea şi integritatea caracterului( & .unt e'trem de socia*ili şi prietenoşi iar părerile lor sunt foarte clare şi ferme( $neori ei se lovesc de pereţi pentru că uită să pună frâna( 6u ştiu să se +oace cu o singură +ucărie.citi/ intenţiile ascunse ale oamenilor şi de aceea sunt greu de păcălit= & 9acă nu le sunt impuse limite. pot fi foarte manipulatori cu cei din +urul lor.

va alege unul şi va deveni maestru( *nterdimensionalul u o structură fizică mai mare decât a celorlalţi şi )ncă de la un an sau doi nu le mai poţi spune nimic( :i )i asigură mereu pe părinţii lor< .cei mici/ vin pe lume ca nişte vase goale care tre*uie umplute cu )nvăţăturile provenite de la adulţi nu se potriveşte deloc tiparului copiilor indigo( :i par să nu poată )nţelege de ce ideile lor nu sunt luate )n considerare şi sunt ignorate sau respinse din cauza vârstei. noi nu folosim acea carte.& a ripostat profesoara. apoi.oate că ea decide acest lucru & a contrazis&o un *ăiat din ultima *ancă( & 6u & a spus profesoara( Cartea noastră de ştiinţă ne oferă o listă cu tot ce este viu.& l&a )ntre*at profesoara( & A carte despre cum poate arăta apa.ot să fac singur( !asă&mă )n pace(/ În cazul )n care apar pro*leme de comportament. )n funcţie de ce )i faci( & :i *ine. – . trecând apoi cu lecţia mai departe(/ 6 . şase instrumente diferite. nivelului de pregătire sau dovezilor ştiinţifice( "ată o serie de e'emple ce evidenţiază acest lucru( În timpul unei lecţii de *iologie la clasa a doua.face una timp de cinci minute şi apoi vor renunţa( rtistul indigo poate lucra cu cinci. ca un fulg de nea fericit sau ca o zi proastă. iar apa nu se află pe această listă( & 9ar apa simte anumite lucruri( m văzut asta )ntr&o carte & a răspuns un copil( & În ce carte ai văzut asta. profesoara şi&a )nceput ora spunând< . apa nu are viaţă( & pa este vie. copiii indigo nu vor comunica deloc cu adulţii şi nu )i vor accepta ca )ndrumători( Concepţia potrivit căreia .pre deose*ire de plante. aceşti copii vor avea nevoie de consiliere spirituală( Copiii indigo în cadrul sistemului educaţional 9acă nu sunt trataţi cu respect. când a+unge la adolescenţă. apa nu este vie & a răspuns profesoara( & 9ar ea se transformă= din fier*inte devine rece( . nu&i aşa.Ctiu( . se mişcă & a spus o fetiţă din *anca a doua( & 6u.

să determin o schim*are. să nu vor*im. profesoara i&a a+utat pe copii să )ntocmească o nouă listă( ceste răspunsuri au fost date )n linişte. l&a )ncura+at pentru ideea sa inovatoare. iar *ăieţelul s&a rela'at( Mama copilului a fost uimită de intervenţia psihologului. să ascultăm. care participau la un seminar despre creativitate. sensi*ili şi pot avea capacităţi e'trasenzoriale( . pentru că suntem forţaţi să venim )n acest loc şi să )nvăţăm lucruri despre care nu suntem siguri că au aplicaţii practice )n viaţă( 7 .ă pretindem că ne place să fim aici( . să mă *ucur( tunci când profesoara lor. li s&a pus )ntre*area . să )nvăţ tot ce pot )nainte de a pleca. copilul a spus că )mpreună cu alţi colegi vor să rămână după ore să studieze engleza pe internet şi au nevoie de un adult care să )i supravegheze( .Ce aţi venit să faceţi aici-/. ca şi cum un aspirator ar fi resor*it toată energia şi entuziasmul( poi. dar că totuşi are de )nvăţat de la ei( În continuare. să stăm şi să ascultăm.sihologul i&a sugerat că s&ar putea ca el să fie mai inteligent decât profesorii săi. dar până la urmă a decis să )şi spri+ine copilul )n dorinţa lui de a studia engleza după ore( 9upă acest incident. atmosfera de comunicare s&a schim*at imediat. să&mi fac prieteni. să a+ut oamenii.6oii copii/ nu tolerează su* nicio formă necinstea şi lipsa de integritate( !or le este greu să trăiască )n sistemul educaţional actual )n care e'istă atâta falsitate< . cu mâinile ridicate( :le includeau< să sila*isim. crezând că s&au a*ătut de la su*iect.ă nu vor*im despre cât de nefericiţi suntem toţi. primele răspunsuri vesele şi spontane includeau afirmaţii precum< să facem *ine )n lumea noastră. să scriem ceea ce ne spuneţi( Mulţi dintre copiii care s&au născut )n ultimii 34 de ani sunt diferiţi faţă de generaţiile anterioare( :i sunt conştienţi. o mare parte a pro*lemelor şcolare ale respectivului copil s&au ameliorat considera*il( Când unor elevi din clasa )ntâi. i&a )ntre*at ce au venit să facă la şcoală. copilul a răspuns că profesoara sa este proastă şi )l pune să citească o carte care pentru el nu are nicio valoare( În schim*.$n *ăieţel de zece ani a venit la ca*inetul psihologului )nsoţit de mama sa pentru că nu vroia nicicum să mai meargă la ora de engleză( Între*at de ce.

drogaţi/ de către adulţii care )i au )n gri+ă )ntr& un efort inconştient de a opri manifestarea unei conştiinţe noi care vine prin aceşti copii pe pământ( . ei au nevoie să se implice )ntr&un sistem autentic de )nvăţare( . 9 sau .9in ce )n ce mai mulţi profesori şi educatori care au darul de a empatiza cu elevii lor.ărinţii sunt e'asperaţi de crizele de personalitate ale noilor copii şi de refuzul acestora de a urma regulile sociale presta*ilite( 9e multe ori.ână se va petrece aceasta. o dietă echili*rată 8 . prima reacţie a adulţilor )n faţa comportamentului nou şi re*el al copiilor indigo este aceea de a le da medicamente pentru a reuşi să )i controleze( Ritalin.indromul tenţiei 9eficitare @iperactive2. nu sunt )n stare să facă aceasta şi se simt depăşiţi de situaţie( 9eşi Ritalinul este unul dintre cele mai populare medicamente prescrise elevilor cu pro*leme de comportament. recunosc faptul că programa şcolară actuală le refuză copiilor indigo accesul la modul lor natural de a )nvăţa( . fapt ce ar tre*ui să impună o atenţie deose*ită atunci când este prescris( În plus.indromul tenţiei 9eficitare2 sau .:levii indigo/ au un simţ profund al misiunii vieţii lor. al necesităţii de a fi autentici şi. fiind atât de nociv )ncât armata americană )i respinge pe potenţialii recruţi care au luat Ritalin( 6umeroşi cercetători sunt de părere că o consiliere adecvată. de aceea. 9@ sunt copii indigo. copiii care se manifestă astfel nu )nţeleg ce se petrece cu ei. efectele sale secundare nu sunt deloc de negli+at( . mulţi copii foarte )nzestraţi şi talentaţi ai noilor generaţii sunt etichetaţi greşit ca suferind de . doar pentru că adulţii preferă calea mai uşoară( Copii care se dovedesc )n urma testelor că sunt foarte inteligenţi sau chiar geniali şi e'trem de talentaţi sunt .&a descoperit chiar că efectele sale negative sunt mult mai puternice asupra creierului sănătos. cercetătorii au descoperit că un număr considera*il dintre .copiii cei noi/ sunt trataţi )n mod eronat cu Ritalin. 9 0. iar apoi le este prescris medicamentul Ritalin( 9eşi nu toţi copiii indigo sunt diagnosticaţi cu aceste sindroame şi nu toţi cei care prezintă . 9@ 0. medicamentul poate induce modificări la nivelul muşchiului cardiac. medicamentul care îi „amorţeşte” pe copiii indigo 9in păcate. fiind furioşi că adulţii care ar tre*ui să )i prote+eze şi să&i )ndrume.

. de unitatea creaţiei lui 9$M6:D:$. 9 sau . acasă. vor*indu&le adulţilor despre o nouă viziune spirituală asupra universului şi e'istenţei( Conştienţi de eternitatea spiritelor lor. tinerii indigo pun o oglindă )n faţa societăţii umane )n vederea transformării acesteia( "ndiferent de locul unde se află. una dintre caracteristicile tinerilor indigo este aceea că ei )şi doresc să ai*ă relaţii cu cei din +ur *azate pe respect şi iu*ire. nu pe )nsuşirea unor roluri şi pe aşteptări( 9e aceea.să fie *ine/. asta dacă vor . copiii indigo )i forţează )ntr& un mod indirect pe cei de lângă ei să )şi transforme )ntr&un mod radical a*ordarea relaţiilor şi normelor sociale. indiferent de vârsta pe care o au. . uimindu&i pe părinţi cu relatările lor( $nii dintre ei vin . la şcoală sau )n familie. #$R?:9 .şi cât mai naturală. acasă. acestor . pentru că. unde se aşteaptă ca un copil. pot a+uta foarte mult la reechili*rarea şi )nsănătoşirea copiilor care au fost etichetaţi )n mod greşit ca suferind de . ci ceilalţi tre*uie să se transforme astfel )ncât să poată avea acces la viziunea sa( m putea spune că prin latura lor egocentristă. 9@( Cum abordează tinerii indigo locul în care muncesc 9incolo de multele calităţi şi )nzestrări e'cepţionale.tre+i/ din punct de vedere spiritual. la şcoală sau la serviciu.persoanele indigo/ se pot dovedi o adevărată provocare pentru cei cu care interacţionează( . neră*dătoare şi sceptică. un adolescent sau un tânăr să corespundă anumitor tipare comportamentale( Mă rturii despre copiii indigo Conform mărturiilor.rin noua a*ordare a vieţii pe care aceştia o prezintă. ei manifestă compasiune şi empatie faţă de tot ceea ce este viu pe această planetă( 9 . se pare că o mare parte dintre .un indigo/ nu se schim*ă după ceilalţi.noii copii/ )şi amintesc de vieţi trecute pe care le&au trăit. precum şi diferitele terapii neconvenţionale cum ar fi medicina tradiţională indiană.noi copii/ le este greu să se integreze )n sistemul social actual.

răspunsurile unor micuţi indigo de patru ani sună cam aşa< . la trecerea pământului )ntr&o dimensiune superioară a păcii şi a iu*irii.. mămico.. fetiţa era supărată pe tatăl ei şi i!a spus &1rebuie să fii drăguţ cu mine2 "!ai vrut.9eşi mulţi copii indigo )ncă nu şi&au amintit de misiunea pe care o au aici.9$M6:D:$ este iu*ire. apropiindu!se unii de alţii în special în +urul unui copil care era bolnav sau supărat. de fapt nu medicamentul mă a+ută. violete. )cum ai face bine să ai gri+ă de mine2' 0!inda :theridge. înc#t atunci c#nd un copil avea nevoie de ceva de la copiii indigo ei doar se duceau şi stăteau l#ngă el un timp.ra at#t de natural pentru ei. unde răz*oaiele şi luptele pentru putere nu vor mai e'ista( Când sunt )ntre*aţi despre 9$M6:D:$.' &%e este violenţa. aşa că el funcţionea ă'..Ci :l )ţi va vor*i( :ste ca şi când ai vor*i cu tine )nsăţi(/ . .oţi spune< 9oamne. totuşi. sunt nişte flori frumoase. nici măcar nu vorbeau. uşor. desigur că e'istă 9$M6:D:$(/ Mărturia unei profesoare care a studiat comportamentul copiilor indigo< &%el mai spectaculos lucru pe care l!am observat era modul în care formau grupuri. %el mai adesea se adunau pe perechi. Într!o i. fetiţă frumoasă cu stele în ochi a răspuns/ &. prin simpla lor prezenţă. adevărul este că eu cred că va avea efect. dar c#teodată formau grupuri sau se aşe au în triunghi.6u tre*uie decât să )ţi asculţi inima(/ . ea mi!a spus/ ştii. AcEer. copilaşi-' .' 0Ro*ert . 9$M6:D:$ este 9$M6:D:$. aceştia a+ută la elevarea nivelului de conştiinţă planetar. aşa că m!ai avut. apoi plecau. profesor2 &0iica mea mi!a cerut acum c#teva ile nişte sirop de tuse. $e miros în fiecare i şi ele mă fac fericită. ori în formă de diamant.9$M6:D:$. mă auzi. profesoară2 10 .6u tre*uie decât să poţi auzi cuvintele din capul tău(/ . %#nd am e itat să îi dau.

De obicei.dată.8.unnG %(2 &0iul nostru şi!a adus prietena gravidă să locuiască cu noi. nu îi plăcea să fie acolo. după ce m!am uitat în ochii lui Sean. 0etiţa mi!a spus la un an +umate că nu îi place să doarmă şi să vise e. i!am oferit o şedinţă de masa+.oţia mea şi cu mine )i spunem lui 6icholas care are doi ani că )l iu*im( $neori ne spune şi el că ne iu*eşte. dar cel mai des 6icholas este de acord cu noi< &3i eu mă iubesc'. Între timp toţi cei din casă l! au vă ut şi s!au convins că era adevărat.. )poi i!am arătat o altă cutie şi 11 . 0Fohn A(2 &. desen#nd o repre entare a unui remediu homeopatic pe care l!am recunoscut. *!am arătat o cutie mare cu :00 de remedii şi el a trecut uşor cu m#na pe deasupra ei spun#nd că nu este acolo.' 0MarG ?(2 &%#nd Sean în v#rstă de nouă ani a intrat în cabinetul meu de homeopatie însoţit de mama sa.' 0. St#lpul de lumină a continuat să apară continuu p#nă c#nd s!a născut copilul şi apoi încă două luni. ceva de genul &*ar o luăm de la capăt2'. )deseori.' 0Megan .hu*iE. îngerii mei mi!au spus că şi stelele sunt îngeri şi că numele lor sunt Îngeri Stelari.l mi!a spus apoi că a vă ut lumini care se mişcau pe sus în camera întunecoasă. îi rog pe copii să îmi desene e familiile lor. Steaua dorinţelor este îngerul tuturor. Îngerii Stelari trebuie să aibă gri+ă de toată lumea de aici de pe 4ăm#nt 5 orice s!ar înt#mpla. cam cu şase săptăm#ni înainte să se nască copilul. Îşi uda patul în fiecare noapte şi fusese de+a la mai mulţi terapeuţi însă niciunul nu reuşise să îl a+ute. deşi la început nu m!au cre ut. %răciunul trecut. vorbeşte despre dorinţa de a se întoarce înapoi la D("7. i!am spus ceva diferit/ &3tiu că tu ştii de ce ai nevoie. $a trei ani +umate mi!a mărturisit că îşi aminteşte de s#ngele din burtica mamei şi că îi făcea rău. Într!o dimineaţă. nepoţelul meu de şapte ani pe nume "atthe6.' %opilul a #mbit larg. te rog desenea ă!mi acel lucru. opt ani2 &%#nd m!a vi itat. . însă de această dată.( şi despre incinerare. avea o e9presie încordată. am observat în colţul sufrageriei un st#lp de lumină strălucitoare.

să îţi spună şi ţie %ollin ce mi!a spus a i. *!am răspuns că a fost un artist.u-= *mediat. ) scos apoi sticluţa respectivă şi ţin#nd!o în m#nă a închis ochii şi s!a clătinat uşor.7u. el m!a întrebat cine a fost "ichelangelo. mult timp în urmă. l!ai cunoscut!Da.. încetinind într!un loc. spun#ndu!i . !). i!am rugat să scrie despre o e9perienţă semnificativă din viaţa lor.=' 0Ro*ert AcEer. De ce.= 3i %ollin a spus/ . era un om bun.3tiţi care a fost e9perienţa cea mai semnificativă din ultimii <00 de ani-= .= 0iica mea a insistat şi atunci băieţelul a spus repede/ . (n băiat din clasa a opta s!a ridicat şi a întrebat/ . )poi elevul a răspuns sincer/ . aşa este. spune!mi mai multe!1ati. !$a ce te referi @oshie. totul s!a petrecut cu mult. apoi a venit istoria şi noi nu am mai fost.' 0 nn C(2 &4e c#nd lucram cu un grup de copii de şcoală generală. a pictat &cerul' unor biserici mari.' 0C( Richards2 Câteva exemple de copii indigo Eiane KramariE este recunoscută pe plan mondial drept un copil indigo genial şi inspirat de 9$M6:D:$( .Îi spuneam mamei despre vremea c#nd trăiam în tăr#mul "agog >tăr#m descris în vechiul testament? şi ea nu era mama mea pe atunci. l!am cunoscut. patul său este mereu uscat.. nu vreau să spun.ictoriţă 12 . profesor2 &0iica mea mi!a spus într!o i despre %ollin.%hiar aşa şi este2 "ă bucur că eşti aici.' 06ancG 1(2 &Într!o i mă plimbam cu fiul meu @oshua de 3 ani pe pla+ă. nu!i aşa!Da. da..levii s!au privit întrebători unii pe alţii şi au spus că nu ştiu.din nou şi!a plimbat m#na pe deasupra ei. uit#ndu!mă cu înţelegere în ochii săi derutaţi. a pictat cerul. nepoţelul meu de doi ani/ . copiii ceilalţi au început să r#dă încurcaţi. Sean a spus apoi că se simte mai bine şi de atunci. %u bl#ndeţe şi respect m!am apropiat de el. era prietena mea. $a un moment dat. mamă.

dar nu ai putea să )nţelegi(/ Ketiţa a )nceput să picteze la vârsta de şase ani. susţinându&şi capul singurel( !a vârsta de opt luni. aspiraţia fetiţei este ca ceea ce ea pictează sau compune să fie un cadou pentru 9$M6:D:$ şi un spri+in pentru oameni( Cea mai mare dorinţă a fetiţei este ca toţi oamenii să )l iu*ească pe 9$M6:D:$ şi să se iu*ească )ntre ei( 9upă cum afirmă Eiane. a oamenilor şi de la 9$M6:D:$( Eiane speră ca oamenii să afle speranţă )n picturile ei( Cu fiecare nouă creaţie. datorită cunoştinţelor sale uimitoare legate de univers şi a relatărilor despre planeta Marte( Mama sa. de )ndată ce fiul său s&a născut a privit&o )n ochi. 6ade+da afirmă că deşi nou născuţii nu )şi pot concentra privirea.şi poetă autodidactă.& stăzi l&am )ntâlnit pe 9$M6:D:$ & mi&a spus Eiane( & 9e unde ştii că era 9$M6:D:$& :'act aşa cum eu ştiu că tu eşti mămica mea şi tu ştii că eu sunt Eiane( & 9ar cine te&a )nvăţat pe tine să foloseşti cuvântul 9$M6:D:$& Ji&aş spune. misunea sa )n această viaţă este să transmită peste tot )n lume iu*irea ei faţă de 9$M6:D:$ şi faţă de toţi oamenii( Loris KipriGanovici s&a născut la data de 55 ianuarie 5HHM )n oraşul DhirinovsE din regiunea ?olgograd. Rusia( !a vârsta de şapte ani a a+uns pe prima pagină a +urnalelor din ţara sa. iar un an mai târziu a )nceput să scrie versuri şi aforisme( :a afirmă că inspiraţia )i vine din viziuni. mami. )n oraşul Mount Morris din statul american Missouri( !a patru ani a avut prima e'perienţă spirituală şi tot atunci a )nceput să şi deseneze( 9atorită ei. Loris a )nceput să rostească fraze )ntregi( Copilul nu avea )ncă trei ani când a )nceput să le povestească părinţilor despre univers( 13 . vise. toţi mem*rii familiei sale s&au convertit la creştinism( Mama ei povesteşte despre ziua când fiica sa i&a mărturisit că )l cunoaşte pe 9$M6:D:$< . contemplarea naturii. Eiane s&a născut )ntr&o familie ateistă 0nu credeau deloc )n 9$M6:D:$2 la data de H iulie 5HHI.

Îmi vorbea mereu despre gala9ii. De asemenea.' Între*at ce simte )n legătură cu moartea.ste necesar să devenim mai prietenoşi şi mai buni. Întrebat despre această situaţie. iar spusele lui ne şocau. deoarece )i )ntrerupea mereu pe profesorii lui spunându&le că greşesc. inclusiv c#ţiva cercetători (0. îmbrăţişaţi!vă duşmanul. inclusiv sateliţii acestora. )m citit c#teva cărţi de astronomie şi am fost uimită să constat că acele nume chiar e9istau şi Aoris ştia at#t de multe despre această ştiinţă. cu toţii au fost de acord că este imposibil ca Aoris să invente e lucrurile despre care vorbeşte de la v#rste foarte fragede. a refu at să meargă la şcoală din cau a suferinţei pe care o simţea. copilul este plin de compasiune şi empatie faţă de suferinţa din +urul său( Mama sa relateză un astfel de e'emplu< &)tunci c#nd submarinul BrusC s!a scufundat.e lângă numeroase capacităţi e'trasenzoriale pe care cei din +ur le& au o*servat la el. Aoris a spus că arde pe dinăuntru şi ştia că acea cri ă se va termina într!un mod dramatic. . Dacă cineva vă loveşte. astronomi şi istorici. $a început m!am speriat cre #nd că fiul meu era nebun dar apoi m!am decis să verific ceea ce îmi spunea. părinţii lui Loris au fost nevoiţi să )i anga+eze profesori particulari( .' 9in cauza faptului că nu se putea acomoda la şcoală. Loris a spus că nu )i este frică de moarte deoarece el trăieşte etern( :l a mai afirmat că &oamenii ar trebui să nu mai sufere pentru greşelile din trecut ci să cunoască c#t mai repede ceea ce le este predestinat în pre ent.&%#teodată se aşe a în po iţia lotusului şi începea să ne spună detalii despre planeta "arte şi despre alte civili aţii dec#t cea actuală. menţion#nd numele şi numărul lor. Aoris suferea foarte tare şi îl durea tot trupul. cereţi!vă scu e şi îngenunchiaţi în faţa sa. să urmărească să atingă acele înălţimi şi să treacă mai departe în implinirea viselor lor.l foloseşte limbi străine şi termeni specifici care sunt conoscuţi mai ales de oamenii de ştiinţă care studia ă fenomenele respective. el povesteşte ca şi când s& ar fi petrecut ieri.. 4utea să enumere toate planetele sistemului solar. despre civilizaţia lemuriană şi distrugerea acesteia( Conform dovezilor ştiinţifice. .' 9e asemenea. dar despre care Loris nu vrea să vor*ească. 14 . lemurienii au trăit acum N4 444 de mii de ani şi erau foarte avansaţi faţă de oamenii din ziua de azi( &)tunci c#nd am dus băiatul la diferiţi oameni de ştiinţă. în timpul cri ei de la Aeslan din :00D.

Dacă cineva vă urăşte. crescând )ntr&o familie care nu avea preocupări spirituale. un *inecunoscut om de ştiinţe din Rusia 0care a petrecut mai mult timp )mpreună cu Loris2. Matias de .tefano este un tânăr de 3B de ani din ?enado 1uerto rgentina care la ora actuală susţine OorEshopuri de spiritualitate )n . mulţi dintre ei au spirale de )D7 îmbunătăţite care le conferă un sistem imunitar e9cepţional. iubiţi!l cu toată iubirea şi devoţiunea de care dispuneţi şi cereţi!i iertare. l&a spri+init mereu. puteam să văd fiinţele eterice pe care aproape toţi copiii le văd.' 9upă spusele 9r( ?ladislav !ugovenEo. fiinţe angelice care mă a+utau să înţeleg realitatea în care mă aflam.e parcursul copilăriei şi adolescenţei *ăiatul a trecut prin e'perienţe spirituale e'traordinare şi deşi mama sa nu )nţelegea ce se petrece cu el. Sunt convins că ei vor transforma civili aţia umană în viitor'. )ceşti &prieteni imaginari' erau spirite elementale şi. 1oată suferinţa fi ică pe care am îndurat!o în 15 . de asemenea. %onform studiilor efectuate. %ercete acest fenomen de mai mult timp şi vă pot spune că am înt#lnit astfel de copii peste tot în lume.ud( :l s&a născut )n luna august a anului 5H8N. să scriu toate acestea şi să le desene . refuzând să&i administreze tratamentul medicamentos pe care doctorii )l prescriau pentru fiul său( "ată un fragment din relatarea lui Matias< &Sunt unul dintre acei mulţi copii indigo care s!au născut în ultimul timp pentru a aduce şi a împăm#nteni noua conştiinţă. ) urmat apoi o perioadă de << ani în care a trebuit să îmi amintesc treptat tot ceea ce am făcut înainte de a veni aici pe păm#nt. religioase sau metafizice( . Se pare că aceşti copii au misunea de a transforma planeta păm#nt. În primii şapte ani de viaţă. În acea perioadă am primit nenumărate vi iuni şi amintiri însoţite de nişte dureri de cap foarte mari care au încetat doar c#nd am împlinit <E ani. este perfect posi*il să fie măsurate calităţile e'trasenzoriale ale oamenilor cu a+utorul unor dispozitive speciale( 1ot el afirmă că )n prezent numeroşi oameni de ştiinţă de pe )ntregul glo* pământesc efectuează cercetări cu privire la .pania şi merica de .noii copii/ speciali( &AorisCa este unul dintre copiii care sunt numiţi indigo.

omul s!a speciali at în materie şi densitate. )nul :0<: este anul în care se termină acest &ciclu al densităţii' şi începe un ciclu spiritual de <: 000 de ani de primăvară şi vară galactice. &. acela de a aduce conştiinţa cerească pe păm#nt. ceea ce înseamnă &%erul pe 4ăm#nt'.senţa mea' era obişnuită să lucre e cu cantităţi enorme de informaţie şi cunoaştere. limbă ce se vorbea pe coasta actuală a . at#t în interior c#t şi la suprafaţa ei. totul av#nd pentru mine proporţii gigantice. 0iinţa care este planeta noastră se află într!o evoluţie continuă. "isiunea fiinţelor umane în această perioadă a fost aceea de a lucra aici pe păm#nt şi a purifica e9perienţele prin trăirea lor plenară. mare parte a misiunii mele aici pe păm#nt este aceea de a!mi aminti. pentru a putea înţelege ce înseamnă procesul actual >la nivel terestru. .giptului. a umanităţii este aceea de a impulsiona şi de a a+uta 1erra să se &ilumine e' în mod conştient.adolescenţă venea împreună cu milioane de emoţii şi amintiri. ghi ii mei din subtil mi!au permis să îmi amintesc din ce în ce mai mult. tocmai de aceea pot să îmi amintesc. 1oate proiectele la care lucre poartă numele de )ter 1umti. )ter 1umti e9prima 4lanul Divin pentru care umanitatea a fost creată. )ceastă e9presie este în limba saFonică. altă parte a misiunii mele este să a+ut la organi area cunoaşterii pe care o are umanitatea la ora actuală. şi pe care ghi ii mei spirituali mi!au permis să mi!o amintesc. au capacitatea şi misiunea de a a+uta în cadrul procesului de &iluminare a planetei'. )tunci c#nd ne amintim.%h. În ultimii <: 000 de ani. Înainte să mă întrupe . 7oi cei care suntem acum pe păm#nt trebuie să a+utăm planeta să urme e această cale de ascensiune. 4ăm#ntul are menirea să se transforme într!un soare. iar rasele care locuiesc această lume. În toţi aceşti <:000 de ani. ni se activea ă o parte a creierului nostru care ne uneşte cu memoria cosmică. )nul :0<: nu repre intă sf#rşitul lumii deşi procesul de 16 . în urmă cu G000 de ani î. 4entru că de+a ştiam să organi e această informaţie. . De aceea în ultimii <: 000 de ani umanitatea s!a deconectat de la esenţa ei Divină. În acea perioadă. în vederea susţinerii evoluţiei planetei. dar unii dintre noi venim de+a speciali aţi în aşa ceva. galactic şi universal? de trecere a păm#ntului într!o dimensiune superioară şi care este rolul nostru ca umanitate în cadrul acestuia. "unca noastră. omenirea a trecut prin ciclurile spirituale ale toamnei şi iernii galactice. 1oată lumea poate face asta. lucram în ceea ce aici pe păm#nt se numesc înregistrările aCashice.

În această perioadă de tran iţie. . %el mai important lucru este să ne lăsăm ghidaţi de ceea ce trăieşte în pre ent păm#ntul. care va trece prin transformări tectonice şi climatice. . ne putem aştepta ca pe măsură ce )naintăm )n această perioadă de tranziţie către noua dimensiune. din ce )n ce mai multe suflete evoluate spiritual să se )ncarneze pe planeta pământ( Conform studiilor e'istente până )n prezent asupra .ste necesar să avem răbdare şi să ne respectăm ritmul de transformare c#t şi pe cel al planetei deoarece suntem pe calea cea bună. De asemenea.piritual( Kie că suntem sau nu . 7u trebuie să ne fie frică de cataclisme. putem spune că generaţiile care urmează vor aparţine )ntr&o foarte mare măsură .ământ/ al devărului .6oului . ceea ce ar trebui să ne preocupe este lipsa de comunicare şi multiplele probleme pe care ea le generea ă. cu toţii avem şansa de a ne afla aici.' vând )n vedere că )n prezent se manifestă )nceputul unei transformări spirituale fundamentale a rasei umane. În procese at#t de puternice cum este acesta de elevare a vibraţiei este important să ne echilibrăm c#t mai mult emoţiile şi să facem e9erciţii de respiraţie.u nu pre int lucruri noi.fenomenului copiilor indigo/ s&a o*servat o creştere a capacităţilor e'trasenzoriale şi a inteligenţei creatoare la copiii născuţi )n ultimii 54&34 de ani( 9acă cu adevărat vor fi necesari cel puţin 344 de ani până la instalarea deplină a noului nivel de conştiinţă la nivelul )ntregii planete.l va dura cel puţin :00 de ani >din anii HI0!HE0 p#nă în +urul anului :0J0?. )n această perioadă de transformări e'traordinare prin care trece planeta noastră şi astfel ni se oferă posi*ilitatea să evoluăm foarte mult spiritual )mpreună cu ea( :ste important de reţinut că pentru fiinţele umane angrenate pe o cale spirituală autentică.copii indigo/. alimentaţia ar trebui să fie c#t mai pură.ste necesar să fie pre entate în mod clar evenimentele istorice şi trebuie distruse miturile care fac umanitatea să trăiască în disperare la ora actuală. umanitatea se va adapta la schimbările de pe suprafaţa 1errei. . şansele ca ele să devină . ci mai degrabă e9plic ceea ce se petrece la ora actuală într!o manieră simplă. pe ba a informaţiilor care mi!au parvenit.transformare ar putea fi perceput ca fiind dur. în vederea începerii primăverii galactice.persoane indigo/ sau chiar mai mult decât 17 . $e!aş sugera oamenilor să devină stăp#nii propriei cunoaşteri. .

de !ee Carrol Fan 1o*er %opiii *ndigo de la "#nie la *ubire. de 9ianne !ancaster 18 . este esenţial să punem )n practică numeroasele procedee spirituale pe care le avem la dispoziţie( ibliografie! %opiii *ndigo. de !ee Carrol şi Fan 1o*er %opiii *ndigo peste ece ani.atât este foarte mare( Ca Goghini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful