Colegiul Naţional ,,Jean Monnet” Ploieşti Concursul Judeţean ,,Vorbiţi, scrieţi româneşte!” Ediţia a V-a, 2 !" !2"#$ Clasa a VII-a #!

Varianta %&r& nicio 'mbinare (leonastic& este) a* calamitate de (ro(orţii, c+iar el 'nsuşi, bri,a m&riib* a cl&ti cu a(&, conclu,ie %inal&, mu.dei de usturoic* mireasm& (l&cut&, cutremur de (&mânt, a urca susd* a se 'ntoarce din drum, s&ritur& lateral&, a (ri/i 'nainte! 2! a* b* c* d* 0oate cu/intele sunt corect accentuate 'n /arianta) adic&, /atmanadic&, regi,oradio, inci(itinci(it, /atman! 8! Varianta cu toate cu/intele %olosite corect este) a* :anc+etul s-a des%&şurat 'ntr-o locaţie montan&!b* Ei au conclu,ionat c& li(sa (âinii din alimentaţie d&unea,& organismului!c* Protestanţii mani%est& 'n centrul oraşului!d* Vo(situl ou&lor este un obicei de Paşti! #"! Varianta 'n care (re(o,iţia este %olosit& corect este) a* Vom discuta (e acest subiect!b* ;&mâneţi (e tele%on!c* Ei 'şi asum& r&s(underea (e legea (ro(us&!d* Maşina circul& cu /ite,a de 5" <m (e or&! ##! 0oate cu/intele sunt corect scrise 'n /arianta) a* escroc, tram/ai, gri,onantb* e4croc, tran/ai, gri,onatc* (reşedenţie, ser/ici, to(ogand* (reşedinţie, ser/iciu, tobogam! #2! Varianta li(sit& de greşeli este) a* =m mâncat decât un m&r!b* Nu se merit& s& cum(eri acest (rodus!c* Ca şi sistem de o(erare, >inu4 este su(erior altora!d* Nemaie4istând alt& soluţie, a acce(tat (ro(unerea! #$! Varianta 'n care /erbul este utili,at corect este) a* Preţurile se scum(esc din ,i 'n ,i!b* :olna/ul a contactat /irusul de la o (ersoan& in%ectat&!c* ?e curând a %ost in/estit 'n %uncţia de (rimar!d* Când 'ţi doreşti ce/a, toate %orţele concur& la succesul t&u! #2! Enunţul 'n care a(are o greşeal& este) a* Petrece mult tim( cu (ro(riii co(ii!b* =m stat de /orb& cu geamgiii aceia!c* 1& nu %ii ,gârcit cu ai t&i!d* @Pustii câm(ul, s(use cri/&ţul! # ! =d.ecti/ul (ronominal demonstrati/ este %olosit incorect 'n /arianta) a* =celoraşi ele/i li se cer datele (ersonale!b* =celeiaşi %ete i-am dat cartea!c* =ceeaşi co(ii au desenat (e as%alt!d* 3etele aceluiaşi /ecin au tele%onat!#5! Enunţul care nu cu(rinde niciun de,acord este) a* 3ata al c&rei desen s-a murd&rit este sora mea!b* Co(iii stau (e banca a c&rui /o(sea este (roas(&t&!c* Parcul ale c&ror alei au %ost aran.ate este aglomerat!d* Araşul c&reia i s-a dat alt& denumire nu mai este (e +art&!

$! 1tabileşte num&rul de greşeli din enunţul) ,,E un om integruu- nici nu-l (oţi mituii şi nici nu ace(t& inter/enţii!” a* greşelib* 2 greşelic* $ greşelid* 2 greşeli! 2! a* b* c* d* 0oate /erbele sunt scrise corect 'n enunţul) 'nşal&, mani%est&'nşeal&, mani%estea,&aşa,&, se detaşa,&aşea,&, se detaşea,&!

! 3amilia le4ical& a cu/ântului ,,carte” are 'n lista) cart&, +art&, cartel&, c&rturar, carton, c&rţulie, cartier, c&rticic&) a* 5 cu/inteb* cu/intec* 2 cu/inted* $ cu/inte! 5! a* b* c* d* Numai %eminine corecte a(ar 'n /arianta) ne(oat&, (atrioat&demagog&, (edagog&%ilo,oa%&, doctor&ecoloag&, %armacist&!

6! 7n lista) /ei ştii, agreea,&, /eniseţi, s& %ii, ar (l&cea, nu %i, s& /a,&, creem, s& aibe, agreând, e4ist&) a* $ /erbe scrise corectb* /erbe scrise corectc* 6 /erbe scrise corectd* 8 /erbe scrise corect! 9! 7n cu/ântul ,,co(iii”, al doilea i este) a* articol +ot&râtb* desinenţ& de (luralc* element din radicalul cu/ântuluid* /ocal& de leg&tur&!

s(use 'ntreb&rilor!=na! c* Nu ştiu s& %i ascultat melodia aceasta!d* Nu %i ne(oliticos! 26! 1unt corecte ambele %orme. insolent! 22! Pre(o. toţi aştri a(&ruţi.=mintiri din Co(il&rie” de Bon d* delic/ent. 'n /arianta) 2"! Nu a(are nicio greşeal& de scriere 'n /arianta) a* %lagrant..onat.onantb* =m citit cu (l&cere . ai /enit cu ideea!a* Era de dorit s&-şi %ii scris tema!c* =ndrei 'nsişi a solicitat testul!b* 1& nu %ii citit nu/ela. toţi sca%andri sosiţid* toţi centimetri...entatC 2#! Varianta 'n care a(are o greşeal& de e4(rimare este) a* -1(er s& nu ino(ortune.are!c* M& con%undaţi. trei monştrii. cinci sca%andriib* centimetrii r&maşi. ino(inant(re%erat&!c* gri. c+ibriteb* +otele. toţi monştri desenaţi.a medicamentelor luate!d* = obţinut (remiul B din cau.ec* moteluri. salutar/orba!!!b* %ortuit. dias(orad* -Pentru mine.nu am niciun %rate. s(use Bonuţ!corect scrise 'n /arianta) b* -0u 'nsuţi. tuneled* (ro%iluri. nimeni nu este ino(ortun când /rea s& c* agramat. tim(ul (er%ect sunt a* -3etei 'ns&şi i-a cerut cartea.. aştrii a(&ruţi.#6! =lege /arianta cu toate %ormele corecte) a* %oar%eci. toţi monştri.Paşa Dassan” de Eeorge Coşbuc este b* Pe semne c& /a (loua!o balad& cult&! c* 1-au dus s&-i aduc& actele de la %ii s&i!d* =-ţi /&.iţia este corect& 'n enunţul) a* = r&cit datorit& curentului din cas&!b* = reuşit graţie sârguinţei!c* 1-a 'ns&n&toşit din cau. sca%andrii sosiţic* toţi centimetri r&maşi. nici cel&lalt! ...?ou& >oturi” de B! >! Caragiale este lectura lui b* ino(inat. Maria.ecti/ul (ronominal de 'nt&rire este corect %olosit 'n /arianta) #8! 0oate /erbele la modul con.a conştiincio. ulcioare! #9! Nu a(are nicio greşeal& 'n seria) a* doi centimetrii. dar am câte/a nel&muriri!28! Varianta care conţine un cu/ânt neadmis de b* -Nu consider ino(ortun& inter/enţia ta!norm& este) c* -=tunci.ut cum s-au (re. %ragranta* Nu/ela . nici doi!d* Nu-mi (lace niciunul. delinc/ent! Creang&!c* Cine a scris /ersurile imnului .omâne!”Ca* ?ar-ar norocul (este /oi!d* A(era literar& . cinci sca%andrii! 22! Este corect %olosit& cratima 'n enunţul) a* Pas&-mi-te nu a citit cu atenţie cerinţa!b* Corecta-ţi-/& greşelile!c* Nota-ţi-i num&rul de tele%on!d* =dusu-mi-i-am (e toţi! 2 ! Nu e4ist& nicio greşeal& 'n enunţul) a* =cest ele/ este 'ncontinuu (rogres!b* Co(ilul râde 'n continuu!c* = te a%la 'n continuu (rogres succesului!d* Eu continuu s& cred c& a greşit! este c+eia 25! =d. acum n-ar %i ştiut s& r&s(und& d* -Mie 'nsemi mi-a cerut num&rul de tele%on. gri. dac& nu im(ortune. (atru aştrii. iat& des(re ce este a* ca(abilitate.it&ţii! 2$! E4(resia subliniat& este corect %olosit& 'n enunţul) a* P&rinţii au luat la cunoştinţ& notele ele/ului!b* Ele/ii au luat cunoştinţ& de obiecti/ele e4cursiei!c* Pro%esoara a luat cunoştiinţ& de conţinutul (rogramei!d* Colegii au luat la cunoştiinţ& (ro(unerile mele! $"! Nu a(are nicio greşeal& 'n enunţul) a* Câm(ul 'ns&mânţat este al s&tenilor aceştia!b* 0erenul oamenilor acestora este de /ân. in%atuat'şi clari%ice unele lucruri! d* indolent.?eştea(t&-te. (arbri. (atru aştrii. indi%erent de sens. 29! =lege /arianta 'n care nu a(are nicio greşeal&) .uncti/. monştrii desenaţi.

&s(unsul corect d a c a d b b b d d a d d d c a c b c d a b b d c d ..Jean Monnet” Ploieşti Concursul Judeţean .&s(unsuri Nr! crt! #! 2! $! 2! ! 5! 6! 9! 8! #"! ##! #2! #$! #2! # ! #5! #6! #9! #8! 2"! 2#! 22! 2$! 22! 2 ! 25! .Vorbiţi. scrieţi româneşte!” Ediţia a V-a..Colegiul Naţional . 2 !" !2"#$ Clasa a VII-a .

26! 29! 28! $"! a a a b .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful