CURRICULUM VITAE EUROPASS Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naţionalitate Data naşterii Sex Experienţa

profesională Perioada Numele şi adresa angajatorului Martie 2013-prezent Proiect POSDRU 81714, Modulul III, „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi de studii superioare prin organizarea de întreprinderi simulate si stagii de practică în acestea” Comerț Stănescu Ileana Florentina Str. Ștrandului, nr 18, Costești, Argeș, România 0763662488 florentyna_st@yahoo.com Română 13.11.1992 Feminin

Sectorul de activitate Educaţie şi formare Perioada Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Aptitudini şi competenţe personale

2011-prezent Academia de Studii Economice din București Facultatea de Relații Economice Internaționale 2007-2011 Diplomă de bacalaureat, profil matematică-informatică intensiv Matematică, informatică, economie, limba și literatura română, engleză, franceză, fizică,chimie Colegiul Național Liceal ”Alexandru Odobescu” Pitești, Argeș

2010 Permisul european de conducere a calculatorului ECDL Microsoft Office, Internet ECDL România

Page 1 / 2 - Curriculum vitae Pentru mai multe informaPii despre Europass accesaPi pagina: http://europass.cedefop.eu.int © Comunitatea Europeană, 2003 20051110

Microsoft Excel. spaniolă. Internet Network Temă proiect: Transportul rutier.int © Comunitatea Europeană. abilități de lucru în echipă.eu. dinamică.Curriculum vitae Pentru mai multe informaPii despre Europass accesaPi pagina: http://europass. creativă. Contractul de transport auto Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Informaţii suplimentare Page 2 / 2 . franceză Înţelegere Ascultare B2 B1 avansat avansat B2 B2 Citire avansat avansat avansat Vorbire Participare la conversaţie B2 B2 B1 avansat avansat avansat B2 B2 B1 Discurs oral avansat avansat avansat Scriere Exprimare scrisă B2 A2 A2 avansat începător începător C1 experimentat B2 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competente şi abilităţi sociale Motivată. responsabilă. dar știu să indeplinesc întocmai sarcinile primite de la superiori.Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba engleză Limba spaniolă Limba franceză Română Engleză. organizată.cedefop. perseverentă Programele din domeniul IT în care știu să lucrez sunt: Microsoft Word. Microsoft PowerPoint. 2003 20051110 . capacitate mare și rapiditate în asimilarea noilor informații. am spirit de inițiativă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful