C. N egri 50 Iasi, Romania Tel: +40 332 418 760 Fax: +40 232 218 241 E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.

com Cod postal: 700071

TESTAREA ELEVILOR PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A
25 mai 2013 Subiectul I (60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul, apoi răspunde cerinţelor de mai jos. Ei, şi iată că printre urşii cei albi de la pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu, un urs mare şi frumos, care venea tocmai din munţii noştri. Cum a ajuns el la pol să nu mă întrebaţi, că nu ştiu. Ce ştiu e că s-a pomenit acolo şi că a început să caşte ochii la munţii de gheaţă şi la focile care se zbenguiau pe ei. - Ia te uită!... Un urs murdar! strigă o focă, şi toate surorile ei începură să chicotească, să hohotească şi să se prăpădească de râs. - E mânjit tot! - De la gheare pân' la bot! - Vai, vai, ce caraghios! - Parc-a fost muiat în sos! Uite-aşa râdeau focile, râdeau de nu mai puteau. Ursul nostru se uită în jur gata să râdă şi el de ursul cel murdar (pentru că urşii, se ştie, se spală pe dinţi în fiecare dimineaţă şi seară, ba mai fac şi baie) când, spre marea lui mirare, nu văzu niciun urs. - Nu cumva râdeţi de mine? întrebă el supărat. (Vladimir Colin, Povestea ursului cafeniu) 1. Identifică în text o pereche de antonime (cuvinte cu înţelesuri opuse). 2. Construieşte enunţuri în care cuvintele cei şi tocmai să se scrie altfel decât în text. 3. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele pol şi marea, pe care le găseşti subliniate în text. 4. Numeşte funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate în fragmentul printre urşii cei albi de la pol sa rătăcit într - o bună zi un urs cafeniu . 5. Alcătuieşte o propoziţie despre bunătate, după schema P-C-S-A. Vei primi punctajul integral atât pentru corectitudinea gramaticală şi pentru logica enunţului tău, cât şi pentru respectarea temei propuse. 6. Ex plică, în 3 -4 rânduri,de ce râd focile la vederea ursului cafeniu. Subiectul al II-lea (30 de puncte) Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare deosebită, al cărei personaj să fie ursul cafeniu din textul de mai sus, integrând şi secvenţa : Dându-şi seama de înţelepciunea ursului, focile au căzut pe gânduri. Vei da compunerii tale un titlu expresiv.
Vei primi 10 puncte din oficiu. Timp de lucru: 60 de minute. SUCCES!