You are on page 1of 11

Definirea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii contravenţionale.

Raspunderea contraventionala ca forma a raspunderii juridice consta in raportul juridic contraventional de constringere, generat ca urmare a comiterii contraventiei, intre stat si contravenient, raport complex al carui continut il formeaza dreptul statului de a aplica persoanei vinovate sanctiunea prevazuta de lege pentru contraventia comisa si de a o constringe sa o execute, corelativ cu obligatia contravenientului de a suporta aplicarea si executarea sanctiunii contraventionale, in vederea restabilirii ordinii de drept si restaurarii autoritatii legii. O alta definitie ar fi aceea ca raspunderea contraventionala cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglementeaza raporturile de drept, care formeaza obiectul dreptului contraventional si care apar in sfera activitatii de tragere la raspundere contraventionala a tuturor celor ce incalca sau ignora ordinea de drept prin comiterea de contraventii, activitate ce se desfasoara de organe competente, in temeiul legii, fiind guvernata de principii proprii, in scopul apararii valorilor sociale ocrotite de legea contraventionala. Notiunea de raspundere contraventionala este susceptibila de urmatoarele acceptii: - Institutie fundamentala a dreptului contraventional, adica ansamblul normelor juridice care reglementeaza realizarea dreptului contraventional prin constringere; - Raport juridic de constringere, adica forma raspunderii juridice identificata cu raportul juridic contraventional de constringere, stabilit intre stat si contravenient, al carui continut il constituie dreptul statului de a aplica masuri de asigurare si sanctiuni vinovatului de comiterea contraventiei si obligatia corelativa a acestuia de a suporta masurile respective; - Latura pasiva a raportului contraventional de constringere, adica acea forma de raspundere juridica care consta in obligatia vinovatului de comiterea contraventiei de a suporta masurile de asigurare si sanctiunea contraventionala - Continutul al raportului de constringere, adica identificarea drepturilor si obligatiilor corelative ale subiectilor raportului contraventional de constringere cu efecteleraportului juridic contraventional de conflict (continutul raportului contraventional de represiune ). Trasaturile esentiale ale raspunderii contraventionale sunt urmatoarle: a) Fapta ilicita ce constituie o contraventie b) Subiectele raspunderii contraventionale: statul ca subiect activ si faptuitorul ca subiect pasiv c) ontinutul raportului juridic al raspunderii contraventionale alcatuit din drepturi si obligatii specifice d) Obiectul raportului juridic de raspundere contraventionala are un caracter specific,

!

. care presupune ca o persoana care a savirsit o contraventie nu poate fi trasa la raspundere contraventionala decit o singura data. . #nume sanctiunea este elementul care ii provoaca contravenientului unele disconforturi. care la rindul ei .Principiul inevitabilitatii raspunderii. care are ca scop principal restabilirea situatiei anterioare savirsirii contraventiei. 2) Restabilirea ec itatii este o alta functie a raspunderii contraventionale. care il are in vizor numai pe contravenient. este o consecinta inevitabila a comiterii contraventiei.Principiul contraventiei ca unic temei al raspunderii contraventionale. sanctionarea vinovatului nefiind facultativa.Principiul legalitatii. Faptul ca persoana a savirsit o contraventie reprezinta cauza si temeiul aplicarii raspunderii contraventionale.Principiul individualizarii raspunderii. care presupune ca aparitia. iar sanctiunea care este aplicata reprezinta consecinta raspunderii contraventionale.Principiul prescriptibilitatii raspunderii. adica raspunderea contraventionala se intemeiaza numai pe comiterea contraventiei. Raspunderea contraventionala are urmatoarele functii: 1) Functia preventiv-educativa care consta in faptul ca contravenientul in urma savirsirii faptei prejudiciabile este atras la raspundere contraventionala. . reprezinta faptul ca raspunderea contraventionala utilizeaza metode si instrumente care prin natura lor nu duc la umilirea si degradarea persoanei trase la raspundere.Principiul unicitatii raspunderii. . metode. aplicindu"i"se o sanctiune. . de persoana vinovatului pentru a asigura atit sanctionarea corecta a contravenientului cit si realizarea preventiei generale si speciale. prin urmare poate fi supusa numai unei masuri prevazute de sanctiunea normei. care are ca scop prevenirea savirsirii contraventiilor din partea tuturor membrilor societatii. mijloace umane care sa conduca la resocializarea contravenientilor. preconizeaza ca. care presupune ca oricine comite o contraventie trebuie sa suporte raspunderea contraventionala. din cauza carora el se va abtine in viitor de la savirsirea faptelor prejudiciabile. Principiile şi scopul răspunderii contravenţionale. %aspunderea contraventionala se aplica tinindu"se cont de unele principii. care o orienteaza si anume: . $revenirea este atit una generala. care presupune ca raspunderea & . desfasurarea si solutionarea raportului contrventional are loc pe baza legii si in stricta conformitate cu aceasta.Principiul raspunderii personale. care presupune ca raspunderea contraventionala revine numai persoanei vinovate de savirsirea contraventiei. care presupune ca raspunderea contraventionala trebuie diferentiata in functie de gravitatea contraventiei.constind in sanctiuni contraventionale. . . dar dimpotriva. cit si una speciala.Principiul umanismului.

ani. . () arestul contraven*ional.rsta de !. onform art 3& .r-irii contraven*iei. Sanctiunile complementare se aplica in functie de natura si gravitatea faptei. dreptul de a de*ine arm) -i de portarm)). are .ngere statal) -i un mijloc de corectare -i reeducare ce se aplic).r-it o contraven*ie. $entru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau 3 . (/) $rivarea de dreptul de a desf)-ura o anumit) activitate poate fi aplicat) -i ca sanc*iune complementar). g) munca neremunerat) . un functionar public. d) privarea de dreptul de a de*ine anumite func*ii. %)spunderea contraven*ional) a persoaneifizice (!) +ste pasibil) de r)spundere contraven*ional) persoana fizic) cu capacitate de exerci*iu care.ntre !/ -i !. (&) Sanc*iunile contraven*ionale aplicabile persoanei fizice s. e) aplicarea punctelor de penalizare. 'n cazul raspunderii contraventionale subiectul activ este o autoritate publica centrala sau locala sau c(iar o persoana juridica privata. iar subiectul pasiv este o persoana fizica.nt: a) amenda. (3) $rivarea de dreptul de a desf)-ura o anumit) activitate. ontraventional (!) Sanc*iunea contraven*ional) este o m)sur) de constr. . (&) $ersoana fizic) cu v. cu atit valorile sociale vor fi mai asigurate si mai curind restabilite"finalitati legate de eficienta raspunderii contraventionale. care presupune asigurarea finalitatii raspunderii contraventionale"cu cit activitatea de tragere la raspundere contraventionala se realizeaza la un moment mai apropiat de descoperirea contraventiei si a persoanei vinovate.n folosul comunit)*ii.&/303!! Sanctiunile contraventionale reprezinta o grupa a a sanctiunilor juridice care se aplica pers fizice si juridice care au savarsit contraventii.&&. etc. f) privarea de dreptul special (dreptul de a conduce ve(icule.contraventionala este inlaturata prin prescriptie. . autorizata sa presteze un serviciu public. o structura organizatorica. ani este pasibil) de r)spundere contraven*ional) pentru s)v. adica prin trecerea unui anumit interval de timp.mplinit) v. respectiv autorul faptei ilicite. b) amenda. privarea de dreptul de a de*ine anumite func*ii -i punctele de penalizare pot fi aplicate -i ca sanc*iuni complementare. c) privarea de dreptul de a desf)-ura o anumit) activitate.rsta .n numele legii. iar subiectul pasiv este contravenientul persoana fizica sau juridica.n momentul s)v. prevazut de lege. (2) Sanc*iunile contraven*ionale aplicabile persoanei juridice s. b) privarea de dreptul de a desf)-ura o anumit) activitate.0&12 -i la art. Raspunderea in dreptul Contraventional Subiectele raspunderii contraventionale 'n cazul contraventiei subiectul activ este contravenientul. o autoritate publica. persoanei care a s)v.nt: a) avertismentul. de la data comiterii contraventiei fara ca faptuitorul sa fi fost tras la raspundere contraventionala.Principiul celeritatii tragerii la raspundere contraventionala. (1) 4inorii pot fi sanc*iona*i complementar doar cu privarea de dreptul de a desf)-ura o anumit) activitate.r-irea faptelor prev)zute la art.

#rticolul 33. Articolul 19. iar persoanelor cu func*ie de r)spundere 0 de la !6 la 266 de unit)*i conven*ional.n recomandarea de a respecta pe viitor dispozi*iile legale #rticolul 31.%? #%# 5+%.mai multe sanctiuni complementare. Starea de iresponsabilitate constatat) . 8eci fara acest caracter contraventional o fapta concreta nu poate fi calificata drept contraventie. aracterul contraventional este o .r-ite -i .ndeplinite conditiile prevazute de textul actului normativ pentru calificarea faptei respective drept contraventie. Articolul 2 .nl)tur) caracterul contraven*ional al faptei -i r)spunderea contraven*ional): a) starea de iresponsabilitate. onstr. sau pericolul social). c) starea de extrem) necesitate. auzele care .ntrunirea trasaturilor esentiale ce caracterizeaza contraventia. #menda (!) #menda este o sanc*iune pecuniar).n modul stabilit de lege Articolul 21. =egitima ap)rare Articolul 22.n aten*ionarea contravenientului asupra pericolului faptei s)v. #vertismentul (!) #vertismentul const) . e) riscul . lipsindu"i una din trasaturile esentiale ce o caracterizeaza (vinovatia. Starea de extrem) necesitate Articolul 2!.ntemeiat. care se aplic) .ngerea fizic) -iCsau psi(ic) 1 .n cazurile -i . 9n odul ontraventional apitolul '''. aracterul contraventional al faptei este exclus atunci c7nd nu sunt . d) constr.n raport cu alte fapte antisociale. iar fara contraventie nu poate exista nici raspundere contraventionala. (&) #menda se aplic) persoanelor fizice de la una la !26 de unit)*i conven*ionale.5itlul '.nsusire sintetica care exprima specificul acestor categorii de fapte ilicite .ngerea fizic) -iCsau psi(ic).n limitele prev)zute de prezentul cod. O unitate conven*ional) este egal) cu &6 de lei.<+=+ #%+ 9>=?5.>8+%+# O>5%#@+>A'O>#=?.nsusire sintetica a faptei ce decurge din .$artea :enerala sunt indicate #.= O>5%#@+>A'O>#= #= F#$5+' B' %?S$. f) cazul fortuit.n unit)*i conven*ionale.ntr"un act normativ. #menda se stabile-te .nl)tur) caracterul contraven*ional al faptei -i r)spunderea contraven*ional) Se consider) cauze care . 5rebuie sa ai sanctiunea principala ca sa o poti avea si pe cea complementara. b) legitima ap)rare. CAUZE CARE ÎNLATURA CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL FAPTEI SAU RĂSPUNDEREA JURIDICĂ AL aracterul contraventional al unei fapte constituie o . prevederea si sanctionarea ca atare .

fac ca realizarea eficienta a vreuneia din trasaturile esentiale sa devina imposibila. constau . 9nl)turarea r)spunderii contraven*ionale Articolul 2%.nt7mplatoare de natura sa modifice aprecierea legii asupra caracterului ilicit al unei fapte.nlaturat. ontraven*ia ne.nsemnat). 9mp)carea victimei cu f)ptuitorul Articolul ! .r-irea contraven*iei Articolul 2&. desi a tulburat linistea locuitorilor din zona fapta lui nu va fi considerata contraventie.n anumite stari de fapt. aflat noaptea . alert7nd pe ceilalti.bazinduma nu pe . $rescrip*ia r)spunderii contraven*ionale Articolul !1. . fapta unui taximetrist. Strigatele sale. imediat si direct.nsa nu trebuie confundate cu cauzele care exclud raspunderea contraventionala.nlatura caracterul contraventional al faptei. ca o realitate .ntemeiat Articolul 2#.n stare de legitima aparare. fiind comisa . a altuia sau .ntruc7t au fost produse . . atac care pune . #cum voi incerca sa dau expliatie acestor clauze. pot fi denumite si cauze care exclud existenta contraventiei. ori interesul public. tentativa Articolul 29.n care fapta este contraventie.mprejurari sau conditii.n care o persoana este victima unei agresiuni si c7nd . azul fortuit Articolul 2$. Sunt totusi situatii exceptionale . 8e exemplu.n statie.n fata unui pericol iminent. %iscul . lipsita de posibilitatea de a apela la interventia autoritatilor nu are alt mijloc de a evita pericolul dec7t sav7rsind o contraventie. +le .coerenta si elocventa.dar insasi pe docrina. potrivit legii. 2 . este o cauza care exclude caracterul contraventional al faptei datorita lipsei de vinovatie. desi au tulburat linistea publica. auzele care . onsider ca anume doctrina ne ofera o descriere mai dezvoltata. direct si imediat .nlatura un atac material. a faptuitorului. D5ulburarea fara drept linistii locuitorilor cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma este interzisa constituind o contraventie prevazuta de .n stare de legitima aparare persoana care comite contraventie pentru a . situatii.8ar desigur autoritatea =egislatie nu o contesc.n prezenta unor astfel de cauze caracterul contraventional al faptei sa fie .Articolul 2". #ceasta explica de ce legea admite ca .n drepturile sale sa"si faca singura dreptate. ontraventional..mpotriva unui atac material. a caror existenta. Se afla . 1.nlatur7ndu"se doar consecinta ei " raspunderea juridica a faptuitorului. caz .mpotriva sa.nlatura caracterul contraventional al unei fapte. . ontraventional #rt 32E. care este atacat de doi infractori. care vor sa"l t7l(areasca si sa"i ia autoturismul.din acest motiv voi incerca sa imbin 8octrina si >orma ontraventionala. nu pot fi considerate periculoase pentru societate. ca o deviere de la ceea ce este firesc.n timpul comiterii faptei. #mnistia auzele care.5otusi o asemenea fapta nu poate fi calificata ca atare daca faptuitorul a facut acest lucru. deoarece era atacat de doua persoane pentru a fi t7l(arit. Ordinea de drept din tara noastra nu permite nici unei persoane lezate . %enun*area benevol) la s)v. .n scopul apararii integritatii corporale si a bunurilor persoanei .mpotriva unui interes public. au efectul de a . cazuri. deci o fapta utila. #ceste cauze apar ca ceva exceptional.ndreptat . de a claxona insistent si a striga cer7nd ajutor cetatenilor.n pericol grav persoana sau drepturile celui care este atacat.Legitima aparare.

2. ori o stare de boala (lesin. riposta determinata de necesitatea valorilor sociale periclitate.=egitima aparare apare ca o riposta pe care o da o persoana .ndeplinite urmatoarele conditii: #. drepturile acesteia ori interesul public. este o alta cauza care . nu mai face contact din cauza trepidatiilor. el care riposteaza . 8. #pararea sa fie proportionala cu gravitatea atacului.n pericol grav persoana. imediat si injust.n stare de legitima aparare daca sunt . #pararea sa fie riposta .n care o persoana sav7rseste o contraventie datorita unei .n care s"a produs atacul. starea. conducatorul auto sa fi semnalizat sc(imbarea directiei de mers.nlaturata de conducatorul auto aflat . >e dam seama ca nu ar fi uman ca legea sa nu admita posibilitatea apararii si deci exonerarea de raspundere juridica pentru o fapta sav7rsita . #ceasta cauza consta deci.). +ste de asemenea .nt7mplari imprevizibile care determina producerea rezultatului socialmente periculos. +ste vorba de situatia . Se poate .mprejurare imprevizibila care deviaza rezultatul firesc al faptei initiale a persoanei. o . #ceasta conditie are . epilepsie. . F.mpotriva unui atac ce pune .n vedere desfasurarea apararii dupa . O contraventie este considerata ca fiind sav7rsita . comit7ndu"se o contraventie.nceperea atacului c7nd acesta devine actual.nlaturat tocmai pentru ca faptuitorul a / .). acest lucru fiind indicat de aprinderea becului de la bord.nlaturarii caracterului contraventional al faptei. social utila. .nlatura caracterul contraventional al faptei.nt7mpla .n legitima aparare si persoana care din cauza tulburarii sau a temerii a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu . .mprejurarea . Sursele . rezultat ce se datoreaza unei energii a carei interventie nu putea fi prevazuta. se suprapune o .n miscare.nt7mplare. s"a desurubat etc. dar becul de la lampa de semnalizare sa nu se aprinda (s"a ars. aracterul contraventional al faptei respective este . azul fortuit se refera la situatia. #cesta este si temeiul .n scopul .nceta atacul si a salva valorile periclitate. Fapta de aparare sa fie precedata de un atac.n interventia unui eveniment sau a unei . ci constr7ns de necesitatea apararii valorilor sociale puse . ca totusi. Simpla presupunere ca se va dezlantui un atac nu da dreptul la o aparare legitima. #ceasta situatie nu poate fi prevazuta si nici .n pericol prin acel atac.mprejurari ce nu putea fi prevazuta sau . #ceasta fapta nu este comisa cu vinovatie deoarece faptuitorul nu actioneaza cu vointa libera.mpotriva atacului sav7rseste o fapta admisa de lege.nsa.n care actiunea sau inactiunea unei persoane a produs un rezultat pe care acea persoana nu l"a conceput si nici nu a urmarit ca el sa se produca. Spre exemplu: constituie contraventie la legea privind circulatia rutiera Dnesemnalizarea sc(imbarii directiei de deplasare a unui autove(iculD.mprejurarilor fortuite pot fi si fenomene ale naturii.nlaturarii unui pericol direct. atac de cord etc.azul fortuit.mpotriva unui atac material direct si imediat..nlaturata. 9nt7lnim aceasta cauza atunci c7nd peste o fapta a omului.nt7mplari sau unei . #pararea sa se faca fata de un agresor pentru a .mprejurarile .

3 fapta contraventionala comisa ca urmare a unei . defectiune te(nica. un bun material important al sau ori al altuia sau un interes public. deoarece nu este sav7rsita cu vinovatie. 8eci se presupune ca a lipsit factorul intelectiv.mpotriva unui pericol iminent. a altuia. & 3 E .n localitate. $entru existenta cazului fortuit este necesar sa fie .nc7t aparitia ei sa nu poata fi prevazuta.mprejurari.. depaseste viteza legala .fost .n aceasta situatie nu va fi pedepsita exist7nd aceasta cauza care . lipseste cel volitiv. accidente etc. . =ipsind unul din acesti factori ai vinovatiei se .nt7mplarea nu poate fi .i .n localitati constituie contraventie. 8e exemplu. Faptuitorul a fost constr7ns la sav7rsirea contraventiei de necesitatea apararii .l gasise pe strada. Sav7rsirea unei contraventii .nlaturata " ceea ce .nlatura caracterul ilicit. $entru existenta acestei cauze sunt necesare urmatoarele conditii: ! fapta sa fie comisa ca urmare a survenirii unui pericol neprevazut (boala.nlaturat altfel. inundatii."tarea de e#trema necesitate . dar conducatorul auto nu va fi sanctionat deoarece a sav7rsit fapta pentru a salva viata celui accidentat.n stare de necesitate persoana care comite o contraventie pentru a salva de la un pericol iminent si care nu poate fi . 8epasirea vitezei legale . si care nu putea fi .n timp ce transporta un accidentat grav. pericolul sa fie real si nu imaginar. este si ca o cauza ce . incendii. Se afla . viata.nseamna ca desi exista factorul intelectiv. Fapta comisa . pe care . & . a anumitor valori ocrotite de lege.ndeplinite urmatoarele conditii: ! rezultatul actiunii sau inactiunii ilicite a contravenientului sa fie consecinta unei .n imposibilitatea sa prevada interventia fortei exterioare a acelei .n stare de necesitate nu este considerata contraventie.). integritatea corporala sau sanatatea sa. cutremur. care s"a suprapus peste activitatea sa si rezultatul ce a survenit acestei suprapuneri.mprejurarea care a determinat sav7rsirea contraventiei sa fie de asa natura .nt7mplari ce nu putea fi prevazuta sa fie stabilita si sanctionata de un act normativ. fapta nu poate fi considerata contraventie " daca . $e de alta parte.nlatura caracterul contraventional al faptei.nlatura caracterul ilicit al faptei. un conducator auto.mprejurari straine de constiinta si vointa acestuia. 8eci este vorba de un pericol provocat de evenimente ce scapa controlului omenesc. !. la cel mai apropiat spital.nlaturat altfel. pericolul sa fie iminent (gata sa se produca).

constr7ngerea fizica exercitata de o alta persoana sa fie de natura a paraliza libertatea de vointa si actiune a contravenientului. >u se va retine vinovatia conducatorului auto pentru aceasta fapta. si actiona. & 3 pericolul sa nu poata fi . 9n acest caz . fapt ce exclude existenta uneia din trasaturile contraventiei si anume vointa. de a face sau a nu face ceva. $. exercitata. urmari mai grave dec7t daca nu se intervenea. . onstr7ngerea psi(ica este o cauza care .n localitati constituie o contraventie la regulile privind circulatia rutiera.onstr%ngerea fizica sau morala >u constituie contraventie " fapta comisa din cauza unei constr7ngeri fizice careia faptuitorul nu i"a putut rezista. prin amenintarea cu un pericol grav pentru persoana sa ori a altuia si care nu putea fi .n mod constient.n cursa un pasager este amenintat de acesta cu un cutit si obligat sa circule cu viteza excesiva. prin contraventia comisa sa nu se produca.nlaturata . . fapta sa fie comisa numai .nlaturat astfel dec7t prin sav7rsirea unei contraventii. onducatorul unui taximetru care a luat . #ctiunea de constr7ngere executata prin amenintare cu un pericol grav creeaza persoanei amenintate un sentiment de temere sub imperiul careia sav7rseste o fapta ilicita.ndeplinite urmatoarele conditii: ! sa se exercite asupra psi(icului faptuitorului o actiune de constr7ngere de catre o alta persoana printr"o amenintare grava cu un pericol. $entru existenta constr7ngerii psi(ice trebuie . deoarece era lipsit de libertatea de a (otar. 8e pilda nu exista constr7ngere psi(ica atunci c7nd contravenientul.ndeplinite urmatoarele conditii: ! & 3 constr7ngerea fizica la care este supusa persoana sa fie de natura sa nu"i poata rezista. v7nzator . $entru a fi vorba de constr7ngere fizica trebuie .n alt mod dec7t sav7rsind contraventia. sau din cauza unei constr7ngeri psi(ice.ntr"o unitate de alimentatie publica a Dconditionat v7nzarea unui produs de cumpararea altui produs greu vandabilD deoarece patronul l"a amenintat cu .nlaturat .1 2 / E acel pericol sa nu poata fi ..n scopul de a salva valorile aratate.ncetarea activitatii daca nu face acest lucru.mpiedica o persoana sa"si dirijeze liber vointa.n alt mod dec7t sav7rsind acea fapta. 8e exemplu: depasirea vitezei legale . fapta sa fie prevazuta si sanctionata drept contraventie de un act normativ. sub imperiul constr7ngerii morale persoana sa sav7rseasca o contraventie.

-/nlaturarea raspunderii contraventionale 9nl)turarea r)spunderii contraven*ionale pentru fapta ce con*ine elementele constitutive ale contraven*iei are loc . +xemplu: trecerea strazii printr"un loc nepermis sau pe culoarea rosie a semaforului de catre un orb.azul -ortuit >u constituie contraven*ie fapta."tarea de iresponsabilitate constatat' (n modul stabilit de lege +ste vorba de situatia . 1. +.n raport cu actiunile sau inactiunile lor.n sensul ca ea nu exonereaza de raspundere juridica persoana infirma care a comis o infractiune.n cazul riscului .ntelege incapacitatea psi(o"fizica a unor persoane de a"si da seama de semnificatia sociala a actiunilor sau inactiunilor sale ori de urmarile faptelor lor. +a poate fi permanenta sau temporara. debilitate mintala. . prev)zut) de prezentul cod. 'responsabilitatea din cauza unei boli psi(ice constituie si ea o cauza care . 9n dreptul contraventional aceasta cauza opereaza daca este . .n legislatia penala .nlatur7ndu"i caracterul contraventional. boli psi(ice etc.nteleg pericolul social al unor fapte si nu sunt receptive la amenintarea sanctiunilor contraventionale. autism. ori nu si le poate stap7ni. =egiuitorul apara persoanele iresponsabile din punct de vedere psi(ic deoarece ele nu au reprezentarea faptelor comise si nici a consecintelor acestora.n legatura cu fapta contraventionala comisa. al c)rei rezultat este consecin*a unei .. Se consider) .-Riscul intemeiat >u constituie contraven*ie fapta. sau a"si dirija . iar persoana care a riscat a luat m)suri de prevenire a cauz)rii de daune intereselor ocrotite de lege. +ste iresponsabila persoana care nu"si poate da seama de actiunile sau inactiunile sale. .mprejur)ri care nu putea fi prev)zut). cretinism.v7nzatorul putea anunta politia pentru a ..n cazul: G .ntemeiat riscul f)r) de care scopul socialmente util nu a putut fi atins. care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege . tentativa +ste o cauza necunoscuta .).n atingerea unor scopuri socialmente utile.ontraven*ia ne(nsemnat'.ntemeiat . $rin DiresponsabilitateD se ..n care o persoana iresponsabila comite o contraventie. ). &.n mod normal vointa.. $entru ca starea mintala a unei persoane sa determine . 'responsabilitatea poate fi determinata de diverse cauze de natura medicala (idiotenie.nlatura pericolul cu care era amenintat.. #ceste persoane DiresponsabileD nu .nlatura caracterul contraventional al faptei.nlaturarea caracterului contraventional al faptei este necesar sa se constate incapacitatea psi(ica a sa de catre un organ medical de specialitate.

-2mnistia #mnistia este actul care are ca efect . d) prescrip*iei r)spunderii contraven*ionale.mnistia Cau'e care (nlatura raspunderea )uridica a faptuitorului +xista si unele situatii. c7nd tragerea la raspundere juridica a faptuitorului si aplicarea unei sanctiuni nu se poate face.mp)ca cu .nsemnate. reducerea sau comutarea sanc*iunii contraven*ionale. . art. (&).ndelungat de la comiterea faptei.1mp'carea victimei cu f'ptuitorul $rocesul contraven*ional pornit .ncuviin*area reprezentan*ilor lor legali.mp)carea se face de reprezentan*ii lor legali. este adevarat exceptionale.Prescrip*ia r'spunderii contraven*ionale 1$.r-irea contraven*iei .nt7mpla ca tragerea contravenientului la raspundere juridica sa fie .ncetarea ac*iunii . !63. d7ndu" le caracterul unor cauze care .E. 11.nl)turarea r)spunderii contraven*ionale -i a execut)rii sanc*iunii contraven*ionale. c) . ea isi pierde caracterul contraventional si nu atrage raspunderea juridica pentru faptuitor. e) amnistiei. !62. una din trasaturile esentiale ale acesteia lipsind (vinovatia. 12.. cauze.G/ alin. 1!. Se pot ivi situatii in domeniul contraventiilor cand o fapta calificata astfel se comite ca atare dar.(!).mprejurari legiuitorul tine seama si le prevede . imprejurari. 9mp)carea este personal).mp)c)rii victimei cu f)ptuitorul.n actele normative editate.!66. 8e aceste . 9n alte cazuri se poate . !6 . b) contraven*iei ne.Renun*area benevol' la s'v(r0irea contraven*iei +ste renun*are benevol) la s)v.r-irea contraven*iei. $ersoanele cu capacitate de exerci*iu limitat) se pot .r-irea contraven*iei dac) persoana este con-tient) de posibilitatea finaliz)rii faptei. #stfel. pericolul social sau prevederea si sanctionarea faptei intr"un act normativ).ndreptat) nemijlocit spre s)v.nceteaz) .. !6!. datorita unor situatii sau conditii.mp)c)rii victimei cu f)ptuitorul . tentativei.mpiedicata de aparitia unui act de clementa al legiuitorului (amnistie sau gratiere) ori de trecerea unui timp .n cazul .nlatura raspunderea juridica a faptuitorului.a) renun*)rii benevole la s)v... $entru persoanele lipsite de capacitate de exerci*iu. &1&. pot apare situatii c7nd aplicarea sau executarea sanctiunii contraventionale sa nu poata fi efectuata sau sa nu mai fie necesara pierz7ndu" si caracterul educativ. art.n contraven*iile prev)zute la art.

fac ca realizarea eficienta a vreuneia din trasaturile esentiale sa devina imposibila. #u efectul de a inlatura caracterul contraventional al unei fapte cauzele care. O fapta concreta nu poate fi calificata drept contraventie fara acest caracter contraventional. de fapt. constau in anumite stari de fapt. cazuri. caracterul contraventional.'nsusirea sintetica care exprima specificul acestor categorii de fapte ilicite in raport cu alte fapte antisociale este. !! . auzele care inlatura caracterul contraventional al faptei pot fi denumite si cauze care exclud existenta contraventiei. potrivit legii. imprejurari sau conditii a caror existenta. iar fara contraventie nu poate exista nici raaspundere contraventionala. #cestea insa nu trebuie confundate cu cauzele care exclud raspunderea contraventionala. ca ceva exceptional. in timpul comiterii faptei. ca o realitate intamplatoare de natura sa modifice aprecierea legii asupra caracterului ilicit al unei fapte. situatii. #ceste cauze apar ca o deviere de la ceea ce este firesc. #ceasta explica motivele pentru care legea admite ca in prezenta unor astfel de cauze caracterul contraventional al faptei sa fie inlaturat.