PRIJEDLOG

Na temelju članka 2. i članka 14. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/2002 i 14/2014) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 2014. godine donijela

ODLUKU o žurnoj nabavi i isporuci vreća za pijesak radi obrane od poplave u Sisačko-moslavačkoj županiji I. Odobrava se Ministarstvu gospodarstva- Ravnateljstvu za robne zalihe da izvrši žurnu nabavu i isporuku 200.000 komada vreća za pijesak potrebnih za izradu zečjih nasipa u svrhu obrane od poplava na području Sisačkomoslavačke županije. II. Nabava robe iz točke I. ove Odluke u financijskoj vrijednosti od 250.000,00 kn izvršila bi se iz sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu, na kapitalnom projektu K561016 Nabava robnih zaliha Republike Hrvatske, račun 4411 Strateške robne zalihe. III. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe za provedbu ove Odluke. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. KLASA: URBROJ: Zagreb,

2014. PREDSJEDNIK Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE Dana 15. veljače 2014. godine na temelju telefonskog poziva Ministarstva poljoprivrede i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a radi žurne intervencije isporukom vreća za pijesak za izradu dodatnih zečjih nasipa u svrhu zaštite od poplava koja je tog vikenda zahvatila područje Sisačkomoslavačke županije, Ravnateljstvo za robne zalihe izvršilo je otpremu 150.000 komada vreća kojima je raspolagalo na skladištu. Nadalje, kako je postojala potreba za dodatnom količinom vreća za pijesak za podizanje zečjih nasipa, a zbog nadolazećeg vodenog vala, Državna uprava za zaštitu i spašavanje uputila je dana 17. veljače 2014. godine Ministarstvu gospodarstva - Ravnateljstvu za robne zalihe zahtjev za hitnu dostavu dodatnih 200.000 kom vreća. Budući da se u iduća tri dana očekivao novi veći vodeni val, koji je i zahvatio Sisačko-moslavačku županiju 20. veljače 2014. godine, Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe nije bilo u mogućnosti izvršiti nabavu sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) već je pokrenulo žurni postupak nabave 200.000 komada vreća prikupljanjem ponuda od tvrtki koje se bave sustavima vodoopskrbe i zaštite. Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe odabirom najpovoljnije ponude u roku 48 sati izvršilo je nabavu vreća za pijesak od tvrtke Vodoskok d.o.o. Zagreb u vrijednosti 250.000,00 kn sa P DV-om, te su iste odmah isporučene Hrvatskim vodama - Glavnom centru za obranu od poplava. Za nabavu vreća za pijesak Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe ima osigurana sredstva na kapitalnom projektu K561016 Nabava robnih zaliha RH. Na predloženu Odluku Ministarstvo gospodarstva zatražilo je mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Budući da na predmetnu Odluku nije bilo primjedbi, Ministarstvo gospodarstva predlaže Vladi Republike Hrvatske da donese Odluku o žurnoj nabavi i isporuci vreća za pijesak radi obrane od poplave u Sisačko-moslavačkoj županiji, u ukupnoj financijskoj protuvrijednosti 250.000,00 kuna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful