Račun renti Rente definirao kao periodične isplate koje trebaju ispunjavati kumulativnosti uplata.

Uslovi da se nešto moze smatrati, odnosno definirati kao renta su slijedeći: 1. jednaki iznosi ( ili iznosi čiji varijabilitet počiva na aritmetičkoj ili geometrijskoj progresiji) 2. to su iznosi čija je isplata u jednakim vremenskim intervalima 3. to je, u principu, ograničeni broj isplata, osim pojedinih izuzetaka kada su te isplate vremenski neograničene (vječna renta) Ako su ispunjeni svi ovi uslovi možemo primjenjivati račun rente. Dakle, možemo reći da jednake, periodoćne isplate, u jednakim intervalima nazivamo rento. Ako bi smo rentu jednostavnije i napraktičan način pokušali objasniti onda bi to uradili ovako Uplatimo neku svotu na banku ili neku drugu financijsku instituciju i od te svote određeni broj godina periodično dobivamo neki iznos. Isplate, naravno, mogu biti i mjesečne, polugodišnje ili vezane uz neko drugo vremensko razdoblje, s tim što ih možemo dobivati početkom ili krajem određenog vremenskog razdoblja 1 Vrste rendi Rente možemo podjleiti na prema različitim faktorima. U literaturi se najčešće nalaze slijedeće podjele:

Prema dužini vremena privremene (temporalne) doživotne (lične) vječne

Prema danu dospjeća - neposredne ( ako isplata počinje na dan uplate na osnovu koje se ona prima ili krajem prvog perioda primanja rente odgođene (ako isplata počinje dva ili više perioda nakon uplate)

1

http://www.oss.unist.hr/zg/rif/kolegiji/20101214_PM.pdf

odnosno isplate kamata obračunava n puta.com/doc/110665165/Skraceno-Finansijska-matematika http://de. MIZA je jednaka vrijednosti svih budućih renti (isplata) tog dana.scribd.2 IV tablice Pomoću faktora IV tablice diskontuje se istovremeno više jednakih veličina.period isplata i obračuna kamata isti. 2 3 http://de.primanje češće od obračunavanja kamate Bit ovog modela renti je u tome što se u toku jednog obračunskog perioda renta prima više puta. Jednake isplate.com/doc/110665165/Skraceno-Finansijska-matematika .Dalje rente možemo podijeliti na: anticipativne (kamata se obračunava na kraju perioda) dekurzivne (kamata se obračunava na početku perioda) - Prema iznosima u kojima se realizuju rente mogu biti: .scribd.3 Jednake isplate. Jednake isplate. Sredstva za periodične isplate formiraju se na 2 osnovna načina: a) polaganjem više uplata b) polaganjem jedne uplate Jednokratna uplata za periodične isplate naziva se MIZA. Osnovna mjerna (vremenska jedinica) je ciklus primanja renti. Kod odgođenih isplata karakteristično je to što njihova realizacija počinje dva ili više isplatnih perioda nakon polaganja uplate. na određeni dan.promjenljive Rente se mogu isplaćivati samo onda ako je prethodno izvršena neka uplata koja je namjenjena za periodične isplate (rente). pod uvjetom da su periodi primanja renti i obračuna kamata isti.jednake . To je broj koji nam pokazuje koliko treba uplatiti danas da bismo u toku narednih n perioda mogli primati rentu od po 1 jedinicu dekurzivno.primanje rjeđe ob obračunavanja kamata Ako se u jednom periodu primanja renti.

com/doc/110665165/Skraceno-Finansijska-matematika . V tablice V tablica složenih kamata je recipročna vrijednost IV tablice i obrnuto.. karakterističan po tome što je sljedeća isplata veća ili manja od prethodne za isti iznos. n ------I ------------I ------------------I --------------------------I Vidimo da je K (ulog) u ovom slučaju jednak zbiru diskontovanih renti u nultom trenutku. R --------------------------------------------------0 1 2 3 4 .. Opća šema za rente izgleda ovako: K R R R...1 ) K = R x ------------------rn( r-1) 4 http://de. Faktor V tablice predstavlja iznos koji se može primiti n puta na osnovi uplate 1 novčane jedinice.. odnosno renti.scribd.. Za lice koje je primilo tu jednu jedinicu uz obavezu da vrši periodične isplate.Isplata predstavlja aritmetičku progresiju Ovo je jedan od modela promjenljivih periodičnih isplata. tako da možemo pisati a) za anticipativne godišnje rent r (rn. Isplate predstavljaju geometrijsku progresiju Ovo je model promjenljivih isplatau kojem je količnik dvije vremenski sukcesi vne isplate isti. to je iznos kojim će likvidirati obavezu u toku n perioda4. počevši jedan period nakon uplate u vremenskom razmak u koji je jednak periodu obračuna kamate.

1) K= R x -------------------------1. kamata se obtračunava na kraju perioda.1 ) R= 1022.b) za dekurzivne godišnje rente (rn.1 ) K= R x -----------------rn( r-1 ) Zadatak 1.11 ( 1.11 -----------------R=? 1.11na7.000 KM u neku banku uz 11% kamate dobijati iducih 7godina na pocetku svake godine iznos od 1022.000 KM k= 11% n= 7 godina r=1. Neka osoba uložio iznos od 10.21KM Vidimo da ce ta osoba koja uplati 10. za protekli period (unazad). Definicija pojma: dekurzivno obračunavanje kamate Dekurzivno obračunavanje kamate.11 . Izrada: K= 10. pa je stoga kasnija (ukamaćena) vrijednost uvećana glavnica.000 KM u banku i želi da mu se to isplati u obliku renti utoku 7 godina uz godišnju kamatnu stopu 11% na početku svake godine.11na 7 ( 1. nacraniju (diskontovanu) vrijednost.22 KM. . kao čistu glavnicu.

kamata se obračunava početkom perioda.Definicija pojma: anticipativno obračunavanje kamate Kod anticipativnog obračuna kamate.10² Iznos K = 299. na kasniju vrijednost kao čistu glavnicu. pa je stoga ranija vrijednost umanjena glavnica. RENTE RASTU PO ARITMETICKOJ PROGRESIJI Ova j sisteje najjednostavnije pojasniti kroz zadatak a) anticipativne Zadatak cemo dati šematski: K=? R R+10 R+20 ---------------------------------------------------------0 k= 10% 1 2 3 R1 = 100 KM Koliki je iznos K? 1 1 K= 100 + 110x-------------.+ 120 x --------------------1. za period unapred.10 1.11 KM .

10³ ( 1.10 ( 1.40 KM RENTE RASTU PO GEOMETRIJSKOJ PROGRESIJI a)anticipativno I rente (R) kao i ulozi (u) mogu rasti ili opadati za odredeni procenat tj.1.10 . a n= 3 godine 1.10³.20 ) .20 ³) K= 1000 x ----------------------------------1.+ 110 x ----------------. te da godišnja kamatna stopa k=12% tj. Formula za izracunavanje ovih velicina glasi: r(rn-qn) K = R1 x ------------------------rn(r-q) Uzmimo da je t procenat povecanja ili smanjenja svake slijedece rente i da iznosi 20%. po geometrijskoj progresiji.10³ K= 262.1.+ 120 x ---------------1.b) dekurzivne Isti ovaj zadatak posmatrat cemo kao da je banka isplacivala rente na kraju godine tj.10 1. Prva renta R1= 1000 KM. dekurzivno 1 1 1 K= 100 x -----------.10² 1.

a kod amortizacije zajma banka daje kredit te je onapovjerioc i kredit joj se vraca kroz otplatu anuiteta. da li je to banka ili neko drugo lice. Kod racuna renti povjerilac je komitent i on deponuje u banku novcana sredstva kako bi u narednom periodu uživao rentu.1.440 KM. 1. Samo je pitanje ko se javlja kao povjerioc. O tome cemo govoriti poslije.20 ) K= 2.c)dekurzivno Isti primjer posmatran dekurzivno: (1. ANTICIPATIVNE Vidjet cemo kasnije da se rente mogu posmatrati kao anuiteti i da slobodno možemo pisati da je (R) = (a).200 KM i 1.Da kažemo odmah da anuitet sadrži otplatui kamatu u sebi. Prva renta je 1000 KM a svaka slijedeca je za 20% veca tj.10 .10 ³ .1. JEDNAKE MJESECNE RENTE.982.10 ³ ( 1. .70 KM Znaci da trebamo uplatiti ovaj iznos K da bi dobili tri rente na kraju sve tri godine.20 ³ ) K = 1000 x -------------------------------1.

.1) K = R ( 12 +------------------------) x -------------------------200 1.upotrebom komforne kamatne stope Izrada a) kombinacijom prostog i složenog kamatnog racuna K = 100.12 .1 ) K=R ( m +--------------) x ------------------------200 r n (r-1) ( 12 + 1 ) x 12 ( 1.000 k= 12% n= 5 m=12 . na kraju svakog mjeseca u toku 5 godina.1 ) 100 = 0.12 5.000 KM i da se renteisplacuju dekurzivno. To znaci da ce biti isplaceno60 jednakih mjesecnih renti. Koliki je iznos rente(R)? Izrada K = 100.1 ) R = 2170. DEKURZIVNE Uzmimo sada da je godišnja kamatna stopa 12 %. da je iznos K=100.70 b) upotrebom komforne kamatne stope Komfornu kamatnu stopu za mjesec dana cemo izracunati na slijedeci nacin: c= (12 r .12 . Izracunajte iznos mjesecne rente R. Neko je uložio u banku 100. Zadatak cemo riješiti na dva nacina i to.95% JEDNAKE MJESECNE RENTE .1) 100 c= (121.kombinacijom prostog i složenog kamatnog racuna .000 KM i želi da mu se isplacuju mjesecne anticipativne rente utoku 5 godina.000 k= 12% n= 5 m=12 -------------------R=? (m+1)x k ( r n. Kamatna stopa je 12 % godišnje.12 5 ( 1.Zadatak.

Želimo li da broj renti bude beskonačan.1 ) x 12 (1.pdf .12 5 ( 1.20 Vječna renta Vječna renta (eng.hr/zg/rif/kolegiji/20101214_PM.-------------------R=? ( m-1 ) x k ( r n. Neka je ta svota uložena u banku uz složenu dekurzivnu kapitalizaciju i kamatnu stopu p (uz odgovarajući dekurzivni kamatni faktor r). Pretpostavimo da želimo na osnovu svote A osigurati bezbroj postnumerando renti iznosa R. Vječna renta je renta čije isplate počinju određenog trenutka i traju vječno. Pretpostavka za vječne isplate je unaprijed uloženi iznos novca. Iz tog razloga viječna rrenta ne može biti vezana za jedno fizičko lice. Vječna renta se može isplaćivati vječito. pri čemu iznos kamata na uloženu svotu u određenom intervalu odgovara visini željene isplate.12 .hr/default.agram-brokeri.1) 100.1 ) K = R x ( m + -----------------) x ------------------------200 r n( r . Na osnovu relacije za sadašnju vrijednost n postnumerando isplata dobit ćemo: U tom se slučaju isplaćuje samo kamata. dječije i školske ustanove.1 ) ( 12 .000 = R x ( 12 + ------------------) x ------------------------------200 1.12 5 . a uplata ostaje nenačeta.6 rn 1 R rn 1 R 1 R A  lim R  n   lim n   lim (1  n )  n  r (r  1) r  1 n r r  1 n  r r 1 5 6 http://www.aspx?id=2034793 http://www. moramo izračunati graničnu vrijednost An kada broj razdoblja koji teži u beskonačnost. Vječna renta je obični anuitet čije isplate ili primitci nekad ne prestaju.1 ) R = 2191. samo onda kada je uplatom obezbjeđena kamata koja je jednaka iznosu rente. perpetuity) je investicija koja donosi jednake periodične isplate investitoru kroz infinitno vrijeme5 Karakteristika viječe rente jeste neograničena trajnost toka isplata. njeni korisnici mogu biti npr.oss.unist.

000 KM? Godišnja dekurzivna kamatna stopa je 5%.05 A =? . Rješenje: R = 1.Dakle. moramo uložiti A novčanih jedinica i vrijedi: R A  r 1 ili A  100  R p U slučaju prenumerando rente na jednak način dobit ćemo: Rr A  r 1 /  ili / A  R  (100  p ) p Primjer 1. uz dekurzivnu kamatnu stopu p. Koliku svotu trebamo uložiti na račun u banci da bismo osigurali vječnu mjesečnu prenumerando rentu u iznosu od 1. ukoliko želimo osigurati vječnu postnumerando rentu veličine R.000 KM p= 5%  r = 1.

000 KM http://www.com/doc/147857864/Finansijska-i-Aktuarska-Matematika-Pitanja http://de.hr/zg/rif/kolegiji/20101214_PM. m = 12  rl = / A  m r  12 1. uložimo li 246459.hr/old/data/materijali/Predavanja%201-6.%20FM1.00 r 1 1.00KM možemo doživotno uživati u blagodatima mjesečne rente od 1.004074 R  r 1000  1.00486755  1 Dakle.unist. podrazumijeva se da primjenjujemo konformnu kamatnu stopu.00486755   246459.pfst.com/doc/110665165/Skraceno-Finansijska-matematika http://www.scribd.pdf .Budući da nije eksplicitno zadano.oss.pdf http://www.scribd.05 = 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful