You are on page 1of 99

KOLACI VAS PONOS

IZABRANI REGEPTI
DR. OElKER • PODRAVKA

o
KOPRIVNI.CA·

PREDGOVOR
Prtpremiti dobre i jeftine kolace uspjetl, zelja je svake dornacice. brzo, jednostavno i bez rizika da nece

Prod vama je knjiga u ko]o] je sakupljeno gotovo osamdesetqodlsn]e iskustvo i masta za pripremanje kolaca, koja je u raznim varijantama obisla cijelu [vropu. Francuskinje, Italijanke, Austrijanke, Norvezanke, Oankinje, 8vedanke i naravno, Nijernlce peku kolace po receptima Ora Oetkera (Etker), koji su posebno prilagodeni svakoj nacionalnoj kuhinji. lrnc Ora Oetkera, koji s pravom nosi titulu »doktor za kolace«. nije novo i nepoznato nasim domacicama. Proizvodi pod tim imenom vee su odavno stekli popularnost kod nas. Pa cak ovo nije prva knjiga recepata namijenjena nasim dornacicarna. Prva rnnogo skrornnija knjlzlca starnpana je prije vise od trideset godina i jos ima sacuvanih primjeraka. Kvaliteta i popularnost proizvoda Ora Oetkera potakli su » Podravku- da stupi u poslovnu suradnju s ovom renomiranom firmom i kao rezultat toga pojavili su se kod nas krajem 1967. g. prasak za pecivo i vanilin secer proizvedeni po licenci i recepturi Ora Oetkera. Asortiman ovih proizvoda stvom sve vise trose. svaki dan se prosiru]e i potrosaci ih sa zadovolj-

Nadamo se da eete uz pornoc ovih recepata i proizvoda Dr. Oetker-Podravka s lakocorn peel kolace i pripremati slastice, jer smo prije svakog poglavlja dali opsirne i ilustrirane upute, tako da ce yam ovaj po sao biti pravo zadovoljstvo, a vase obitelji uzlvat ce u odltcnim kolacima. Radi bolje preglednosti i snalazen]a poglavlja se razlikuju po bojama, a fotografije u boji najpopularnijih kolaca pornocl ee vam kod izbora da pripremite one sto zelite. Lelimo yam mnogo uspjeha i dobar tek. Dr. Oetker-Podravka

Opcenita
Pribor: Za mjerenje

pravila za pecen]e
Temperatura i vrijeme pecenia Pored pravilne izrade tijesta, potrebno je obratiti painju na temperaturu i vrijeme pecen]a. Oni su razlicitl za svaku vrstu tljesta. Pecnicu uvijek najprije zagrijte. Zapamtite (zaptslte) sat i minutu kada ste staviii kolac na pecen]e, da bi mogli kontrolirati vrijeme pecenja. Vrijeme naznaceno u receptim a je samo radi orijentacije. Kada upoznate vas stednjak rnoci cete vrijeme pecenja odrediti vastrn iskustvom. Kod stavljanja oblika iii lima u pecnlcu pazite da stoje vodoravno da se tijesto ne slije na jednu stranu. Sve kolace stavljajte u pecntcl na resetku, da sa peku u sredini pecnice da ne zagore. Pripazite da kolac bude zaista na pravllnoj visini u pecnici (na resetki). Ako je previsoka, resetku treba malo spustiti. Prije nego sto kolac izvadite iz pecnice napravite probu da Ii je tijesto peceno i to tako da iglu za pletenje iii cackalicu ubodete u kolac. Ako na igli iii cackalici ne ostaje tijesto, kolac je pecan. Postupanje s kolacima poslije pecenja

sastojaka kod prired'ivanja koje imati vagu iii posudu za mjerenje od plastlcne mase iii porculana, na kojo] su oznacene rnjere za tekuce sastojke i one u prahu. Samo prtdrzavanjem uputa i tacnlrn mjerenjem dobit cete onakve kolace kakve vidite na nasirn slikama. U receptima je kolicina praska za pecivo cesto navedena u malim (cajnim) zlicama. Ravna zlica praska za pecivo »DR.OETKER" sadrzl

laca, potrebno

3 g.
Mijesana i biskvitna tijesta najbolje se pripremaju u posudama od porculana iii plasticne mase s oblim dnom. Posude od emajla i aluminija se ne prepcrucaju (emajl se lako ostecu]e, a od aluminija tijesto postaje sivo). Da se posuda pri mijesanju ne bi micala stavite ispod nje vlaznu krpu. 7.0 prired'ivanje mijesanih tijesta sluztte se kuhacorn (preporucarno kuhacu s rupom), a za lzradu biskvitnih tijesta je potrebna metlica 20 snijeg iii mikser. Za sljan]e brasna trebate sito. Vrlo prakticna JC i kartica od celuloida iii plastike. S njorn mozete lako skupiti ostatke tijesta i poravnati tljcsto u lirnu. Svi obllci (modli) i limovi treba da 5e dobro operu i osuse poslije upotrebe. Sastojci za pripremanje kolaca moraju biti prvorazredne kval itete. Lost. sastojci (kao uze'IIi rnaslac), mogu da pokvare OkU5 kolaea. I ~rosno treba da bude suho i bez grudica. Ako 1.()lile sacuvatl vee otvoreni prasak za pecivo, .navlte g8 U metalnu kutiju i herrneticki zaIVOI ile da ne bi postao vlazan. Idj(l koja upotrebljavate rnoraju biti svjeza iii dobro cuvana na hladnom. Treba ih razbijati Ihld sallcorn jedno po jedno i uvjeriti se da su IIvjl)io. I lnuouto nekuhanog rnlljeka mozete upotrijebiti I III omljesano kiselo mlijeko. AI, f) upotrebljavate kravlji sir, pazite da bude Itvlpl i dobro ocijed'en. IlIlIellI
III

Kada pecete kolace u oblicima (kao mramorni kolac, srnecl hrbat i slicno), poslije pecenja ostavite ih da stoje desetak minuta, pa tek onda ih izvadite iz oblika. Punjene kolace izvadite odmah i ostavite da se ohlade. Kolace koji mogu dulje stajati stavite u kutiju koja se dobro zatvara.

tijesta

1'1111 III ndivanja tijesta drzite se tacno uputa jlCllociinc vrste tijesta, koje se nalaze na 11111"11\11 nvakog poglavlja. I "I III VI !lIe lijesta oznacene su slljedecim bo-

III ff 111
1IIIIIIf'IIIIIO

ujoeto plavo 1111 rI' II 1111";[0 ruzicasto Ill'll· 1/11,,0 i'lcslo iuto IlillIlIlll l)l\c":cno tijesto zeleno

=

=

=

=

111111111

umcdo

MIJESANO TIJESTO

lzrada i pecen]e tijesta
altledeclm

Sastojke koji su navedeni u receptima pripremajte redom u cdredenlrn kolicinarna: mas lac III margarln. secer, vanilin secer "DR. OETKER". jaja. sol. mirodije (klinclc. cimet itd.), brasno, kakao. -Gustin- (jestlvi skrob) "OR.OETKER". prasak za pecivo » DR. OETKER«. mlijeko, voce (qrozdlce, Ijesnjaci. badem).

9

Potrebne pripreme

1. Pomlje sajte brasno s praskorn za pecivo. Ako prema receptu trebate upotrijeblti I -Gustin« iii kakao pornljesajte ih takoder s brasnorn (izuzevsi za mramornl kolac).

2. Prosijte

brasno s praskorn

za pecivo.

Na taj nacin brasno i prasak za pecivo bit ce ravnomjerno pornijesani, kolac ce se bolje i ujednacenije dici.

3. Priredite

voce na sltledeci

nacm:

a) Grozdice ope rite u mlakoj vodi, ostavite da se Ocijede i obrlstte ih suhom krpom. b) Ljesnjake prema receptu rezlte u listlce, przlte iii sameljite. c) Bademe oljustlte. Stavite ih u vrelu vodu (2 do 3 minute). Ocijedite ih, skinite kozicu I nareztte, d) Kandirano voce izrezlte na rezance III kockice.

4. Za mljesano

tijesto

namazite lim (oblik)

mekim

maslacem iii margarinom, te posipajte mrvicama. Cetvrtaste oblike oblozfte masnim papirom, jer se kolac lakse vadi. Utinite to na slljedecl natin: na papir nacrtajte dno oblika u kojem cete peel tijesto i lzrezite gao Dno oblika i stranice namazlte dobro maslacem iii margarinom, polozlte na mas no dno papir, prijedlte rukom preko njega tako da na njemu ostane sloj masnoce. Narnasten papir izvadite iz oblika, te ga preokrenite i ponovo poloiite u oblik tako da masna strana papira bude okrenuta prema tijestu.

III

Izrada tijesta
Maslae (margarin) mljesajte dok se ne zapjeni, postepeno dodajte secer, vanilin secer, jaja, sol i mirodije. Brasno pomijesano s praskorn za peeivo umijesajte naizmjenee s mlijekom. Dodajte samo toliko mlijeka da dobijete ttjesto koje se tesko skida s kuhace. Priredeno voce dodajte tljestu posljednJe, lagano rnijesajuct. Tijestom punlte oblik.

1. -Maslac (margarin) pjeni ... "

mijesajte

dok

se

ne

za-

Vazno je da maslae ne bude prevtse mekan, a ni previse tvrd. Ako je maslae tvrd, rnijesajte ga u posudi koju ste isprali toplom vodom. Za rnijesanje najbolje je uzeti kuhacu 5 rupom. Drztte je sto je rnoquce nize da bi lakse mijesall. Mijesajte u posudi s oblim dnom okrecucl na lijevu stranu. Maslae je dobro lzrnijesan kada na kuhaci ostaju kornadici maslaca u obliku siljaka.

'J .....

postepeno

dodajte

secer, vanilin

secer ... "

l'lnnosto

lzrnljesanorn maslaeu dodajte zlieu po i vanilin secera. Mljesajte dok masa 1111 postane [ednollcna. Preporucljlvo je upotrije1,111'litniji secer.

>11(;usecera

IlVlll\()

[aje razbijte ned sallcom i provjerite da Ii 10 Ilvl"/C. Masi dodajte jedno po jed no, a ne sva 11111 odlodanput. Treba dobro izmijesatl masu od 1111 m.mluca, secera i jaja da postane glatka i da I[ 11 1l10jkristallcl secera vise ne osjete.

, 11

4. " ... sol i mirodije Poslije

jaja umtjescjro

801 I nih ocnjc.

5. -Brasno

pomijesano
5

lesalte naizmjence

5 praskom za pecivo mlijekom ..«

urni-

Kad urntjesate 2-3 fliee brasna dodajte malo mlijeka. Tako einite dok ne utrosite eijelu kollclnu brasna.

6. -Dodajte samo toliko mlljeka, da dobijete tijesto koje se tesko skida 5 kuhace.« Koliclna mlijeka se ne rnoze tacno naznaclti jer ovisi 0 velicini jaja. Tijesto je dobro kada se tesko skida s kuhace. Ako tijestu dodate previse mlijeka rnoze se desitl da prilikom pecenja sjedne. lzuzetak , su kolacl s mnogo maslaea i jaja, a s malo iii bez tekucine, Ta tijesta mogu biti meksa, jer [aja ne dozvoljavaju da za vrijeme pecenja tijesto sjedne.

1. -Prlredeno voce I1Imo mlloiajuci."

dodajte

tijesfu

posljednje,

la-

8. »Tijestom punite prireden obllk.« Tijesto izgladite viljuskorn iii nozern. Oblik u kojem se tijesto pece treba da bude do 2/3 pun.

Pecen]e mllesanlh tijesta
Pri pecenju rntjesanlh tijesta drztte se uputa u receptima. Pecite ih u unaprijed zagrijanoj peenici. Prije nego sto izvadite kolac iz peen ice provjerite da li je pecen pomo6u cackallce ili igle za pletenje, koja se ubode u kolac. Cackalica iii Igla za pletenje moraju biti poslije provjeravanja clste, bez ostataka tijesta. Kolac najpriJe odvojite nozern od ruba, a zatim ga izvadite.

Tijesto: 250 9 brasna. 250 9 meda 50 9 secera 50 9 maslaca (margarina) 2 jaja 1 vre6ica vanilin secera »DR.OETKER« sok i korica od 1/2 limuna 2 male zlice cimeta 1 mala zlica samljevenih klincica 3 male zlice praska za pecivo "DR. OETKER" 2 velike zllce mlijeka Nadjev: 4 vel ike zlice od kajeija Za posipavanje: 50 9 strugane cokolade marmelade

Valentin torta

Med, secer i maslae polako rastopite i stavite u zdjelu da se ohladi. Hladnoj masi dodajte sok i koru od '/2 limuna i mirodije. Brasno pornijesajte s praskorn za pecivo i postepeno dodajte priredeno] masi. Ako je tijesto previse gusto urntjesajte jos malo mlijeka, ali samo toliko da se tijesto tesko cdva]a od zlice. Tijesto stavite u narnastenl oblik za tortu (promjera 24 em). oblozen pergamentnim papirom. Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 45-50 minuta. a u elektricnom stednjaku na temperaturi od 180 do 2000 C. 35-40 minuta. Pecenu tortu prereztte, donji dlo premazlte marmeladom od kajsija, pa preko marmelade prevucite polovicu priredene kreme od maslaca. Priredivanje kreme

Krema od maslaca: vre6ica praska za puding "DR.OETKER« okusa vanilin 100 9 secera 1/2 1 mlijeka 200 9 maslaca

Skuhajte puding s 1/2 I mlijeka i 100 9 secera. Stavite ga da se ohladi. Prije nego se puding sasvim ohladi dodajte pjenasto umu6eni maslac (da bi krema uspjela ne smiju ni mas lac ni puding biti prehladnll). Sve dobro izmijesajte. Preostalom polovicom kreme premaztte tortu izvana i posipajte struganom cokoladorn.

-

Tijesto: 100 g maslaea iii margarina 150 9 secera 1 vre6iea vanilin secera "DR. OETKER"

Vijenac s Ijesnjacima

2 laja
?OO {I brn~na

" ""1111 illoo praska za 1""lvII .1)1l 01 TKER" I vulll III 1111 II "'III"I~1l
II I lI!liI( VIIlII" 11'11111111\11

Mijesajte maslac (margarin) dok se ne zapjeni, postepeno dodajte secer, vanilin secer i jaja. Brasno prosijte s praskorn za pecivo, te urnijesajte zlicu po zltcu naizmjence s mlijekom priredeno] masi. Upotrijebite samo toliko mlijeka da dobijete tijesto koje se tesko orlvaja od zltce. Na kraju urnijesajte samljevene Ijesnjake. Tijestom II111HIIlIto prstenasti oblik.

I'll, III'
III,

I ~I

"""1 f1\n""II1IHI
"II

II

,

rl'Oclllltll~u na srednjoj temperaturi oko 50 minuta, a u elek1\0-45 minuta na temperaturi od 200 do 2200 C. I "llIllrllIlI 1\()lrt<": prcmaflte marmeladom i posipajte samljeve111111 111111

II

Ij

111111

1111

Tijesto: . 120 9 maslaca (ili margarina) 150 9 secera 1 vrecica vanilin secera "DR. OETKER" i 3 jaja ,200 9 brasna 50 9 -Gustlna"DR. OETKER .. 4 male zliee praska za peeivo "DR. OETKER .. 4 vel ike zliee mlijeka . 100 9 neoljustenoq badema 100 9 samljevenih ljesnjaka Za punjenje: 4 velike zlice marmelade od kajsija Za premazivanje: 2 vel ike zlice od kajsija Za
1/4

Praznicka torta

marmelade

ukrasavanler
ljesnjaka

60 9 samljevenih

Maslac rnijesajte dok se ne zapjeni dodajucl postepeno secer, vanilln secer i jaja. Brasno, »Gustin « i prasak za pecivo izmljesajte, te dodajte prirecienoj masi naizmjenee s mlijekom. Upotrijebite toliko mlijeka da se tijesto tesko odvaja od i.liee. Na kraju umijesajte mljevene Ijesnjake i .baderne. Tijesto stavite u oblik za tortu pro-, mjera 24 em, te peeite u stednjaku na vtso] temperaturi 45-50 ml-: 0 nuta, a u elektricnorn stedjaku na temperaturi od 200 do 220 C 30-40 minuta. Dobro ohlacienu tortu razrezlte i napunite marmeladom. Prernazite je marmeladom i posipajte ljesnjactma, a ukrasite tucenlrn slatkim vrhnjem i ervenom marmeladom.

I vrhnja
1 vrhom puna i.liea secera
malo ervene marmelade

Tijesto: 250 9 maslaea (margarina) 250 9 secera 3 jaja 2 vel Ike i.liee ruma

Mramorni kuglof
Maslae (margarin) mijesajte dok se ne zapjeni, secer. jaja i rum. Brasno prosijte 6 praskorn za pomalo dodajte masi s maslaeem. Naizmjenee s samo tollko mlijeka da se tijesto ne razilazi, vee od zltce . postepeno dodajte peeivo, te ga malobrasnorn dolljevajte da se tesko odvaja

hOO

n

bmlma
111111'11\11 ItI

1 vrnclon
poclvo

• 1111 01 11<1 Ito( "I .. '/,,1 11111,.,1\11

II

I,

Odvojite 2/3 tijesta i stavite u namasten oblik za kuglof. U ostatak umljesajte kakao, secer i toliko mlijeka da bi opet dobili tijesto koje (10 tcsko odvaja od zlice. Stavite ovo tamno tijesto na svijetlo. Da 1,1 hllo allcno mramoru izrnijesajte vilicom obje vrste tijesta. Pecite II nll,dl"lll~1I oko 70 minuta na vise] temperaturi, a u elektricnorn sted11111111 IIrl It mpnrnlurt od 2200 C oko 60 minuta.

I(

,.
~\

Tijesto: 100 9 maslaca (margarina) 200 9 secera 1 vanilin secer

Kolac od maka

»DR. OETKER« 3 jaja 1 iliciea eimeta 200 9 samljevenog
sok od pola limuna maka 200 9 brasna 1 prasak za pecivo Maslae (margarin) mijesajte dok se ne zapjeni dodajuci postepeno secer, vanilin secer, jaja, clmet, limunov sok i mak. Brasno prosijano s praskorn za peeivo dodajte naizmjence s mlijekom. Stavite samo toliko mlijeka da dobijete tijesto koje se tesko odvaja od zlice. Pecite u narnastenorn i nabrasnjenorn cetvrtastorn obliku u stednjaku na viso] temperaturi 40 minuta, a u elektricnorn stednjaku 30-35 rnlnuta na temperaturi od 200 do 2200 C. Pecen kolac razrezite i nadjenite marmeladom od ribiza. Glazura: Prosijani secer mljesajte sa sokom od limuna i s toliko dobijete glatku gustu smjesu. Njom prelijte kolac. vode da

»DR. OETKER«

'/8 I

mlijeka

,, "

Nadjev: 4-5 zliea marmelade Glazura:

od ribiza

200 9 secera u prahu 2-3 zllce limunovog soka
malo vrele vode

'-,
\

Tijesto: (za oblik promjera 24 em) 150 9 maslaea iii margarina 150 9 secera 1 vrecica vanilin secera

Sacher torta

"DR.OETKER ..
" iumanjka

1tiD"
I I
I 'J

eokolade llle lOll prn1'lko za peeivo 111\ 01 11(1 n..
I 11111 III 1'1111111111 II

~ll"lJII>rrli'lllll

I1I1IJol<o

Maslac (margarin) sa secerorn, vanilin secerorn i zurnanjclrna mljesajte dok se ne zapjeni. Urnljesajte u masu razrneksanu cokoladu. Brasno prosijte s praskorn za pecivo i dodajte postepeno priredenoj masi. Mlijeka upotrijebite toliko da se tijesto tesko odvaja od iliee. Na kraju lagano urnljesajte u masu cvrsto tuceni snijeg. Tijesto pecite u narnastenorn i papirom oblozenorn obliku za tortu u stednjaku na srednjoJ temperaturi 60 minuta, a u elektricnorn stednjaku 40-50 minuta na temperaturi od 200 do 2200 C.

,

I

ttl
III

IIlltlll

1:" qlnzuru
Outnvlio

III I Irll I

,

II

11111111

1rlndnu

lagano rastopite cokoladu i umilesajte mas lac i rum. da se izmijesana masa malo ohladi, a zatim njome prevucite tortu.

III

TijestQ: 1'00 9 mastaca Hi margarina 150' 9 secera 3 ja1a 150 9 brasna 50 9 Gustlna »DR.OETKER« 2 zlice praska za pecivo DR. OETKER" 1 vrecica vanilin secera DR.OETKER

Vijenac s rumom

Za natopiti:

6 :tlica vode 6 z,lica ruma
50 9 secera

Mijesajte mas lac (margarin) dok se ne zapjeni, postepeno dodajte secer, vanilin se6er i jaja. Brasno prosijte s -Gustlnorni praskorn za pecivo i malo-pomalo dodajte priredenoj rnasi. Tijesto pecite u prstenastom obliku koji ste prethodno namazali i posulf brasnorn. Pecite u stednjaku oko 45 minuta na srednjoj temperaturi, a u elektricnorn stednjaku 40 minuta na temperaturi od 2000 C. Peceni kolac izvadite Iz oblika te ga okrenite tako da raspueana strana dode gore. Vodu I secer kuhajte, ohladite i ohladenoj tekuclnt dodajte rum, Polovinom tekuclne natopite kolac, Da biste ga lakse natopili, probodite ga na vise mjesta drvenom iglom. , Ostatak ruma ostavite poklopljen. Sada ohladeni kolac okrenite i prerezite. Gornju polovinu natopite preostalim rumom. Donji dlo vijenca namazite marmeladom i jednorn treclnorn cvrsto tucenoq vrhnja, Poklopite ga gornjim dijelom i prernaztte ostatkom vrhnja. Ukrasite crvenom marmeladom. •

Za punjem:je i ukrasavanje:
od kaJsija 2 del siatkog vrhnja 2 zlJe,e secera malo ervene marmelade

3 Nice marmelade

Tijesto: 250 9 maslaca ill margarina 250 9 secera 2 jaJa', sok i kora od pola [imams 4 z'l:lce samlj.evenog elrrreta 1 zlica samljevenih klinci6a 500 g. br.asna 1 vreclca praska ' za pecivo "DR. OETKER" 1 del mlijeka .300 9 qrozdica

Engleski kolac s mirodijama
Mijesajte mas lac (margarin) dok se ne zapjeni, postepeno dodajte secer, limunov sok, mirodije i jaja. Brasno prosijte s praskorn za pecivo, ,te urnijesajte zlicu po zlicu naizmjence s mlijekom u priredenu masu. Upotrijebite samo toliko mlijeka da dobijete tijesto koje se tesko odvaja od :tlice. Na kraju umijesajte oprane grozdice i pecite u narnastenom i brasnorn posutom cetvrtastom obliku. Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi oko 70 minuta, a u elektrtcnom stednjaku na temperaturi od 2000 C 60 rnlnuta.

Tijesto: 206 9 maslaca (margarina) 120 9 secera 1 vre6ica vanilin secera '»DR OETKER" 150 9 bresna 150 g, » Gustlna»DR. OETKER" 1 00 9 Ijustenog i samljevenog badema

Poljupci s bademom

.Glazurer 100 g. secera u prahu

1-2

20 9 kakaa zlice vrele vode 50 9 rastopljenog rnaslaca

Maslac mijesajte dok se ne zapjeni postepenv dodaju6i secer I vanilin secer. -Gustin- i brasno prosijte i dodajte mast. Na kraju umije- , sajte badem. Tijesto stavite u vrecicu za obllkovanje i istiskujte razllclte oblike na narnasten i brasnorn posut lim. Se6er, kakao i vodu mijesajte dok masa ne postane glatka. Dodajte rastopljen maslac jOs topao, sve dobro tzrnijesajte. Dio kolaclca prelijte priredenom glazurom. Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 10-15 minuta, a u elektrlcnorn stednjaku na ternperaturi od 180 do 2000 C 10 minuta.

20

Tijesto:

Dobos torta
(rnarqarina) Maslae mijesajte dok se ne zapjeni I dodajte postepeno secer. vanilin secer, iumanjke I rum. U tu smjesu urnijesajte ilieu po zlicu brasno prosijano s praskorn za peclvo I na kraju veoma oprezno i cvrstl snljeg. Ispecite na srednjo] temperaturi (vrijeme pecen]a: 10 mlnuta) pojedinacno 7 listova za tortu, stavljajuci za svaki list na dno oblika po 3 ilice prlpremljenog tljesta. Krema: Prasek za puding, kakao I secer porntjesajte sa 6 iliea mlljeka, a ostalo mlijeko neka zavri. Skinite ga sa stednjaka, ulljte otopljenl prasak za pudlng I stavlte da jOs jedanput zavri. Pustite da se pudlng ohladi, ali ga cesce promiiesajte. Ohladen ·puding umijesajte ilicu po zltcu u pjenasto tzrnljesan mas lac (margarin), all pazlte da maslae I puding ne budu prehladni, jer se onda zqrusaju. Svakl list narnaztte kremom I sastavite tortu. Jedan list ostavite za gornji. Krokant: Secer rastopite u prozirnu zutu tekucinu kojorn naglo prelljte gornji list torte. Odmah noiem izrezite 12 [ednakih dijelova I stavite ih jedan po jedan na tortu. Noz prlje rezanja namastite iii zarezlte \u limun.

200 9 maslaca 200 9 ~eGera

1 vanilin secer "OR.OETKER" 4 zumanjka 1-2 iliee ruma

200 9 brasna
.2 ilice

»DR.
Krema:

praska za pecivo OETKER«

4 bjelanjka

"DR. OETKER" okusa cokolade 20 9 kakaa 150 9 secera 1/2 I mlijeka 250 9 maslaca (margarlna)
Krokant:

1 pudlng

300 9 secera

,

Tijesto:

Kuglof s grozdicama
(margarlna)

250 9 maslaca 200 9 secera
1 vrecica

vanilin secera "OR.OETKER« 4 [aja, sok i kora od jednog limuna

500 9 brasna
1 vrecica praska za pecivo "DR. OETKER« 1/8 I mlijeka 250 9 qrozdlca Tijesto:

Maslac mijesajte dok se ne zapjenl, postepeno dcdavajuci secer, vanilln secer, jaja, sok I koru llrnuna. Brasno prosljte s praskorn za peclvo, te 9a dodajte prlredenoj masi zllcu po zlicu naizmjence s rnlijekorn. Najzad dodajte oprane i osusene groidiee. Stavlte masu u narnasten oblik za kuglof. Tijesto pecite u stednjaku na vise] temperaturi oko 50 mlnuta, a u elektricnorn stednjaku 45-50 minuta na temperaturl od 2200 C.

200 9 maslaca (margarina), 150 9 secera
1 vrecica vanilin "DR. OETKER" 1 jaje secera

Medvede sape

150 9 brasna
1tiO 0 ..Gusttna110

-DR.OETKER. II 1llIl)I()nlh I 1IIIIIIIIClvonih badema

Maslae mljesajte dok se ne zapjenl, dodajte secer. vanilin secer i jaje, zatim malo-pomalo brasno prosljano s »Gustlnom-. Na kraju urnijesajte badem. VreCicu za obllkovanje tijesta (s izrezanim nastavkom) napunite I na namasteni, brasnorn posuti lim nanesite tijesto u obliku medvedih sapa. Peclte u stednjaku na vise] temperaturi oko 10-15 rnlnuta, a u elektricnorn stednjaku 10-12 minuta na temperaturi od 200 do 2200 C. Kakao s prosljanim secerorn u prahu I s vodom miiesajte dok masa no postane glatka. '"inpu pi cmazite ,.1,111111 provuctte marmeladom priredenom od kajsija glazurom. i spojite dvije po dvi]e. Sa

Tijesto:
200 9 maslaea (margarina)

Kraljevski

kolac

150 9 secera 1 vreclca vanilin secera "DR.OETKER « 2 jaja

sok i kora ad pole
limuna zlica ruma 350 9 brasna 1 vrecica , praska za peelvo »DR.OETKER" 150 9 -Gustina« oko »DR.OETKER",
1/8

I mlijeka

250 9 qrozdica

Maslac mljesajte dok se ne zapjeni, dodajte postepeno secer, vanilin secer, Jaja i mirodije. Brasno, "Gustin « i prasak za peeivo prosijte I naizmjenee s mlijekom dodajte priredeno] masi. Mlijeka dodajte toliko da dobijete tijesto koje se tesko odvaja od illee. Na kraju umljesajte groidiee i napunite tljestorn cetvrtastt oblik, koji ste namastili i posuli mrvieama. Tijesto peeite u stednjaku na vise] temperaturl 80-90 minuta, a u elektricnorn stednjaku na temperaturi od .200-2200 C 50-60 minuta.

lijesto:
100 9 maslaca (margarine) 150 9 secera 4 jaja 100 9 cokolade (rtbane) 50 9 brasna 2 vrecice praska za pudlng "DR.OETKER « okus cokolade 1 1'/2 mala iliea praska za peeivo .DR. OETKER«, oko ? illco mlijeka /1)" hndomn (1II1IlltJ1Wf1i samljevenog)

Srnecl hrbat

IIIII

III " villi" vodo
III 111111111111111'

1111

Maslae mijesajte dok se ne zapjeni, dodajte secer, jaja i cokoladu. Brasrto, prasak za peeivo, te prasak za cokcladnl pudlng prosijto I postepeno umijesajte u masu. Mlijeka stavite toliko da se tijesto tesko odvaja od iliee. Na kra]u dodajte badem. Tljesto stavite u rebrasti oblik za kolace koji sto namazali. Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturl 60 minute, a u elektricnoru stednjaku 50 minuta na temperaturi od 200 do 2200 C. 70 qlazuru mijesajte kakao i secer s vodom dok masa ne postan« !lIIO'" i glatka, zatim dodajte rastopljeni vruc: maslae. Ohladen kolr« Pllllllil/itc tanko marmeladom. 1'1111\11 mnrmclade prelijte glazuru i ukrasite bademom.

,I ,

Porodicna

torta

Tljesto: (za oblik promjera 24 em) 100 9 maslaea (margarina) 200 9 secera 1 vrecica vanilin secera "DR. OETKER" 2 jaja 300 9 brasna 50 9 -Gustina..DR.OETKER" 1 iliciea praska za pecivo "DR. OETKER« 30 9 kakaa i oko 8 velikih iliea mlijeka Za punjenje;

Mucsajte maslae (margarin) dok se ne zapjeni. Postepeno dodajte ',I'cer, vanilin secer i jaja. Brasno prosijte s -Gustlnorn-, praskorn 'I pecivo i kakaom, te dodajte naizmjenee s mlljekom priredenoj III.lSi. Upotrijebite samo toliko mlijeka da dobijete tijesto koje se 1(";1(0 odvaja od iliee. I 'nclte u narnastenorn obliku za tortu u srednje toplom stednjaku III\() 45 minuta. Ohladeni kolac prereiite, namaiite marmeladom i I'w,ipojte secerorn. II oloktricnorn stednjaku peeite 35--40 minuta na temperaturi 2000 C.

3-4 iliee

marmelade

Za posipavanje: malo secera u prahu

ojni kolac

Tljesto: 170

9 maslaca (margarina)
1 vre6iea vanilin »DR.OETKER« 4 jaja 1 iliea

250 9 secera

secera

samljevenih klincica na vrhu noza muskata iliciea samljevenog cimeta 300 9 brasna 1 vrecica praska za puding "DR.OETKER«

okusa cokolade

1'1
I I
I' t

(III

II q.u ln) rnijesajte dok se ne zapjeni, dodajte secer, vanilin
I brasno, prasak za pecivo i masi zajedno s mlijekom. u stednjaku na srednjoj stednjaku 45-50 minuta

1II Ii odije. Prasek za puding, HIli 1/IIIljP'IIljte, te dodajte priredenoj

I tI,

4 male iliee
praska za pecivo ..DR.OETKER .. 100 9 ribane 1-2 vellku ~ol~ol"dl1

III It I IVII" LI narnesten oblik. Peeite I IIIJI 1 ,Iltll III II GO minuta, a u elektricnorn I 11111111 111111 0<1 2000 C.

ille"

mill'

III

Tijesto:

Cokoladni
iii margarina secera »DR.OETKER«

kolac

150 9 maslaea 300 9 secera
4 [aja 2 male iliee

1 vre61ea vanilln

100 9 300 9 100.g

2

6
Tijesto:

samljevenog eimeta mala illea samljevenlh kllncica cokolade brasna -Gustina« "DR.OETKER" male iliee praska za peeivo »DR.OETKER« veliklh zlica mlljeka

Maslae (margarin) mijesajte dok se ne zapjenl, postepeno dodajte secer, jaja I mirodije. Umljesajte u masu razmeksanu cokoladu. Prasak za peeivo, -Custtni brasno prosljte I dodajte malo-pomalo prlredenoj masi naizmjenee S mlijekom. Upotrijebite samo tollko mlijeka da se tljesto tesko odvaja od illee. Peeite u narnastenorn obliku za tortu (promjera 24 em) koji ste posuli brasnorn. Prije pecenja tljesto poravnajte nozern iii zllcom narnocenorn u hladnoj vodi. Peeite u stednjaku na vlso] temperaturi 40-50 minuta, a u elektricnom stednjaku na temperaturi od 200 Co 40-45 minuta.

Otilia
(margarlna)

250 9 maslaea 200 9 secera

1 vreclca vanilin secera »DR.OETKER" 4 jaja 1-2 zllce ruma 200 9 brasna 50 9 Gustina »DR.OETKER« 1 mala zliea praska za peelvo »DR.OETKER« 150 g Ijustenog samljevenog

Maslae (margarln) rnljesajte dok se ne zapjeni. Postepeno dodajte secer, vanilin secer, jaja i rum. Gustin. prasak za peelvo I brasno prosljte i dcdajte zlleu po zlicu masi. Na kraju umijesajte badem I cokoladu. Tijesto peelte u cetvrtaatorn obliku narnastenorn I posutom mrvieama. Peelte u stednjaku trlcnorn stednjaku

baderna

100 9 sitno
Tijesto:

rezane

cokolade

50-60

na srednjoj temperaturl oko 80 minuta, a u elekminuta na temperaturi od 2200 C.

Torta od Ijesnjaka s vrhnjem
jaja

6
200 9

secera
vanilin secera ,.DR.OETKER« ljesnjaka "Gustina« »DR.OETKER« brasna ravna mala iliea praska za peelvo »DR.OETKER«

1 vre6ica

250 9 50 9 50 9
1

Za punjenje:

4-5

velikih

zliea

marmelade

Jaja rnljesajte dok S9 ne zapjene metlleom za snljeg I dodajte postepeno secer i vanilin secer. "Gustin". brasno, prasak za peeivo, I ljesnjake izrnijesajte I dodajte prtredeno] masi I,JZ lagano rnljesanjo. Tijesto peeite u narnastenorn I mrvieama posutom obliku za tortu promjera 24 em. Peeite u stednjaku tricnorn stednjaku

Za ukrasavanle: 2 del slatkog vrhnja 1 vreclca vanllin secera »DR.OETKER" 100 9 ribane cokolade

50-60

na srednjoj temperaturi 60-70 mlnuta, a u elok minuta na temperaturi od 2000 C. Rub i povrslnu nama7.ll:u I posipajte cokoladom

Tortu razrezite 2 puta i punite marmeladom. cvrsto tucenirn vrhnjem s vanllin se6erom Stavlte je na hladno mjesto.

26

.Ananas torta"

-

reeept

na stranicl

IIfl

DIZANO TIJESTO
Izrada

pecen]e tijesta

Prije pripremanja tijesta rasporedite sastojke u kolicinarna navedenim u receptima, sltjedeclm redom: mlijeko kvasac »DI-GO« brasno sol mas lac (margarin) seeer vanilin secer »DR. OETKER« jaja limunova korica rum grozdice

Prethodne pripreme
Kvasac s jed nom zlicicom seGera otopite u 5 zlica mlakog mlijeka i ostavite na toplom mjestu 15 minuta. Brasno prosijte u zdjelu, dodajte sol, otopljeni maslac (margarin), secer, vanilin secer, jaja razrnucena s mlijekom, naribanu limunovu koricu, rum i kvasac. Sve dobro tzrnljesalte kuhacorn i tucite dok se' na tijestu ne pojave mjehurlcl. Sada umijesite grozdice ako to recept trazt. Dno zdjele pobrasnite i zdjelu pokrijte krpom. Ostavite tijesto da se dize na top 10m mjestu oko 50 minuta. Svako dizano tijesto mora se najmanje dvaput dici. Kad je dovoljno dignuto, prebacite ga na dasku za rnijesenje i dalje postupite prema receptu.

28

I,

jednom ilicom secera otopite u 5 111111 IIlhlkog mlijeka ... « IllIlplllo u mlakom mlijeku otopite secer, a ","1,1 rlodajte suhi kvasac -di-qo-. Za vrijeme ", lutlll prornljesajte ga nekoliko puta. Iljlllllljoblte uvijek onu koliclnu kvasca koja je '''I'IIII~ona u receptu. Od prevelike kollcine I "11111)11 tljesto naglo raste i dizanje se ne rnoze IIlInlllvltl ni u pecnlcl.
VII 110 8

I

" ••. I ostavite na toplom mjestu 15 mlnuta.« Nfl toplom mjestu (od 200 C) kvasceve gljivice 110 brze aktiviraju.

~I) »Brasno prosijte u zdjelu.«
Neposredno prlje pripremanja brasno, jer sijanjem u brasno pospjesuje dizanje. tijesta prosijte dode zrak koji

4)

»dodalte sol, otopljeni mas lac (margarin).« I slatka dizana tijesta trebate posoliti. Pazite da mas lac ne dode Izravno u dodir s kvascom, jer mast sprecava djelovanje kvascevlh gljivica.

..»
29

'--7fi

5) -[aja razrnucena s mIiJokom ... Za dizana tijesta potrobnn jo tr-kuclnn. pa se uzlrna mlijeko. Nemojto u/oll VI{H) Jl1Ja ncgo sto je navedeno u receptu, lor od jnjn je tijesto suho.

6) »naribanu Iimunovu koricu, rum i kvasac.« Limunova korica tijestu daje aromu, a rum 9a prorahljuje jer se iz njega dlzu pare.

7) »Sve dobro lzmljasajte kuhacorn, zatim tucite dok se na tijestu ne pojave mjehurici .« Dobro tuceno tijesto mora izbacivati rnjehunce I odvajati se ad kuhace.

8) »Sada umijesite groidice ako to recept traii. .. Od grozaica tijesto posta]e slvo, pa ih morate umijesiti u posljednji cas.

30

9) -Dno zdjele pobrasnite i zdjelu pokrijte krporn.« Zdjelu pobrasnite da se tijesto ne primi za dno, pokriva se da bi se brze j ujednacenije diglo.

10)

» Ostavite da se tijesto diie na topJom mjestu oko 50 rninuta.« Mjesto na kojem se kolacl dlzu mora biti umjereno toplo, ne prevru6e i ne na propuhu.

»Svako dlzano tllesto mora se najmanje dvaput dici.« -Kad [e dovoljno dignuto prebacite ga na dasku za mijesenje j dalje postupite prema receptu.«

P ccnje dizanih tijesta
uspjell, treba ih znati dobro IIII'tll I. Pc6nicu zagrijte unaprijed. Ako odozdo pre1111 IJ lH'eC, stavite lim s kolacern na crijep iii okre1111111 IIiVU za pecenje. Ako je, naprotiv. gornje grijaliJ" 1,1( u. pokrijte kolac pergamentnim papirom. 1'1 viii :'() minuta pecen]a ne otvarajte pecnicu. I ka111111'1 I/bJegavajte precesto otvaranje. Vrijeme pe11111111 ovlsl 0 debljlni kolaca. 1'111 11111 kolnc (iuto zazaren) odmah izvadite iz lima I l")tlllhilto sscerorn. Svjeze peceni dizani kolaci

11,1 III dizani kolacl

IIIM\I)

110

rezu.

"Ol-GO" suhog kvasea (30 9 svjezeq) 150 9 maslaea (margarina) 70 9 secera 1 vanilin secer ,.OR.OETKER" 1 eijelo jaje 4 zumanjka 2-3 iliee ruma, ribana kora jednog limuna 500 9 brasna, malo soli 1/4 I mlijeka 150-200 9 qrozdica

Tijesto: 1 vre6iea

Kuglof
Sadrza] vrecice -di-qokvasca i 1 zllclcu mlakog mlijeka i ostavite na toplom mjestu

~ec()1'11 oroplto 15 mlnutu.

u 5 ilica

Maslae (margarin) mijesajte dok se ne zapjenl I dcdajto postepcno secer, vanilin secer, jaje, zumanjke, rum i narlbanu koru od limuna. Na tu rnjesavinu prosijte soljeno brasno, dodajte kvasac I potrebno mlijeko. Tucite tijesto kuhacorn dok se na njemu ne pojave mjehuri6i. Zatim ga pokrijte i stavite na toplo mjesto da se digne (50 minuta). Jos jedanput istueite tijesto, dodajte qrozdice i stavite ga u narnasten i nabrasnjen oblik za kuglof. Umjesto brasna rnozete uzeti mrviee iii samljevene orahe. Pustite tijesto da se digne do 3/4 oblika i peeite u stednjaku na vise] temperaturi 55-60 minuta, a u elektricnom stednjaku 50-55 minuta na temperaturi od 200 do 2200 C. Pecent kolac posipajte secerom.

Tijesto: 1 vrectca

Makovnjaca

,.Ol-GO" suhog kvasea iii 20 9 svjezeg kvasea 400 9 brasna, malo soli

50 9 secera l/S I mlijeka 2 jaja
80 9 rastopljenog (margarina), pola limuna maslaca koriea od Sadriaj vre6ice -di-qokvasea i 1 zlicicu se6era otopite u 5 zltca mlakog mlijeka i ostavite na top 10m rnjestu 15 minuta. -Brasno prosijte u zdjelu, dodajte sol, ostale sastojke i kvasac, dobro izrnijesajte i tucite kuhacorn dok se ne pojave mjehurici, Tijesto pokrijte i ostavite da stojl na top 10m mjestu 50 minuta. Kad je dovoljno dignuto prebaeite 9a na dasku i dobro izvaljajte 1/2 em debljine. narnazlte nadjevom. zavijte, poloiite na narnasten lim i ostavite jos 10 minuta da se dize. Narnazite jajem i peclte u stednjaku na vlsoj ternperaturl 40-50 minuta, a u elektricnorn stsdnjaku na temperaturi od 200 do 2200 C 40-50 minuta. Nadjev: lzmijesajte mak, secer, vanilin secer, rned, cimet i ribanu limunovu koru s vrelim mlijekom u gustu masu. Tada dodajte grozaice. Ohladenim nadjevom punite tijesto.

Nadjev: 200 9 samljevenog

maka 100 9 secera 1 vanilln seter "DR. OETKER« 2 iliee meda 1/2 zliciee eimeta ribana kora od jednog limuna 1/16 I mlijeka

50 9 qrozdica

32

Tijesto: kao za rnakovnjacu

Jastuclci sa sirom

Nadjev: 250 9 sira 20 9 qrozdlca
vrhnja 1 zumanjak 50 9 maslaca 50 9 seeera 1 vanilin secer »OFt OETKER" malo soli Za premazjvanje: 1 jaje malo mlijeka

'/2 dl

Tijesto tanka izvaljajte, izrezite kvadrate 12 X 12 em. U sredinu stavite nadjev, kojl(pripremite na slijedeci nacin: lzmljesajte mas lac sa secerorn i vanilin secerom, dodajte zurnanjak, pasirani sir, qrozdice i vrhnje. Vrhove kvadrata skupite u sredini. Sada [astucice naslazite na narnasten lim, pustite ih da se malo dignu, premazlte jajern i peeite u stednjaku na vlso] temperaturi 40--45 minuta, a u elektricnorn stednjaku na temperaturi od 200 do 2200 C 35-40 minuta.

Tijesto: 1 vrecica »Ol-GO« suhog kvasca iii 25 9 svjezeq 500 9 brasna, malo soli 60 9 seeera 1/4 I mlijeka 2 laja 80 9 maslaea (margarina), ribana kora jednog limuna

Sace
Sadrza] vrecice »di-qo- kvasea i 1 zliclcu secera otopite u ·5 zllea mlakog mlijeka i ostavite na toplom mjestu 15 minuta. Brasno prosljte u zdjelu, dodajte sol, ostale sastojke I kvasac, sve dobro izrnijesajte i tueite kuhacorn dok se ne pojave rnjehurlci. Tijesto pokrijte i ostavite da sto]i na toplorn mjestu 50 minuta. Kad je dovoljno dignuto prebaeite ga na dasku, promijesite i naclntte valjak debeo 4-5 em. Hezlte komade stroke em, stavljajte u sredinu malo marmelade i stisnite rubove. Mazlte ih rnascu, slaiite u lim i pustite da se malo dignu. Peeite u stednjaku na vise] temperaturi 40-50 minuta, a u elektrlcnorn stednjaku na temperaturl od 200 0 do 220 C 40-50 minuta. Pecene kolace razdvojite i posipajte secerorn.

1'/2

Nadjev: 15-20 9 marmelade

Tijesto:
kao za rnakovnjacu

Orehnjaca

Nadjev: 4 zurnanika 100 9 secera , /a I rnlljeka 250 9 samljevenlh

oraha 2 ploclce narlbane cokolade, malo kline ca, eimeta, limunove kor ee, vre6ica vanilin se6era »OR. OETKER«, malo ruma

Mijesajte zumanjke za secerorn. Dodajte mlijeko, klincic, cirnet, limunove koriee, rum, cokoladu i samljevene orahe. Kad je tijesto dovoljno dignuto prebaeite ga na dasku, lzvaljajte 1/2 em debljine, namaiite nadjevom, zavijte i polozite . na narnasten lim i ostavite [os 10 minuta da se dize. Namaiite jajem i peeite u stednjaku na vlso] temperaturi 40-50 minuta, a u elektricnorn sted0 njaku na temperaturi od 200 do 220 C 40-50 minuta.

34

.PRHKO TIJESTO

Pripremanje

pecen]e tijesta

Sastojcl navedeni u receptu moraju bit! priredeni sujedecrm redom: brasno (kakao),

prasak za peclvo »DR. OETKER«,
vanilln secer »DR. OETKERc, sol. mirodije (kltncic], cimet), jaja, mlijeko iii voda (prema receptu), maslac (margarin), voce (prema receptu: grozdice, ljesnjac}, badem)

36

Potrebne

pripreme

1. Maslac treba da bude tvrd, zato 9a Izvjesno vrijeme prije rada stavite na hladno.

2. Voce priredite prema uputama za rnijesano tijesto.

3. Za prhko tijesto oblcno se ne trebaju mazati oblici i limovi. Izuzetak cine posebno vlazna (mli- . [ecna) tijesta.

Pripremanje

tijesta

Brasno s praskorn za pecivo prosijte na dasku za rnljesenje tijesta. U sredinu utisnite udubljenje, stavite unutra secer, vanilin secer, sol i mirodije, jaja i tekuclnu, ako to traii recept, i viljuskorn pomijesajte s toliko brasna da dobijete gustu rnasu. Smjesi dodajte komadice hladnog maslaca, kao i voce, pokrijte ih brasnorn i sve umijesite. Napravite iz tijesta valjak. Ako se lijepi stavite 9a na hladno iii dodajte malo brasna,

1. -Brasno s praskom za pecivo prosijte na dasku za mijesenje tllesta.« Sljanjern se cestice brasna i praska za pecivo ravnornjerno pornljesaju, Ako je u receptu navodena upotreba kakaa, dodajte ga brasnu.

""'1

• lJ nredlnu utisnite udubljenje,« I'Wl106u ilice iii rukom utisnite udubljenje cije noka ostane pokriveno slojem brasna.

III

3. '"•.. stavite unutra seter, vanllln seter, sol i rnirodije, jaja i tekucinu. ako to trail recept ... " Sastojte stavlte navedenlrn redorn. JDJa prije upotrebe pojedinacno razbljte u soltcu da bi provjerili jesu II svjeza. Ako moroto upotrijebiti tekucinu, dodajte ju na secer.

4. '",., i viliuskom pornijesajte s toIiko brasna da
dobijete gustu masu.«

5. »Smjeal dodajte komadlce hladnog maslaca (margarina), kao i voce,« Potrebno je da mas lac bude hladan i cvrst ako hocerno dobiti dobro lzradeno tijesto. Od previse mekanog rnaslaca tijesto postaje Ijepljivo, tesko se s njime radi. Masna tijesta se mrve ako se uzme vise brasna nego je navedeno, a kolac ostane tvrd. Prije upotrebe razrezite mas lac na kornadice. Ako treba dodati voce, stavite ga na mas lac.

6, ,...• pokrijte ih brasnom.,.« Prije mijesenja mas lac pokrijte stitill od topline ruke.

brasnorn

da bi ga

38

7. " ... i sve urnijesite.« Da bi sastojke sto .bolje medusobno povezali, umijesite ih u kuglu.

8. Sam proces mijesenja sastoji se iz tri dijela: dizanja tijesta, pritiskivanja tijesta i okretanja.

a) Dizanje tijesta Uhvatite tijesto odozdo, pod ignite ga i okrenite na drugu stranu. Vazno je da tijesto laqano drzlte rukama da se nepotrebno ne grije.

b) Pritiskivanje tijesta 'J ljcsto mijesite samo dlanovima ruku da ne po:oI;lne mekano.

Okretanje tijesta ()I,,('nite ga na nabrasnjen dio daske za rnije'It!fljll. Tljesto se na taj nacln nece lijepiti. .II Ovoko mijesite tako dugo dok tijesto ne poIIIIIIH' glatko. Brasno povremeno sakupite ispod 111"11111,tako da se rnijesenjern utrosi cijela koli, 11111 brasna.
I )

I' )

9. -Napravite

iz tliesta

valjak.

Ako se Jijept stavite

ga na hladno

iIi dodajte

malo brasna.«

Tijesto se lakse razvalja ako lz njega napravite valjak. Masno tijesto se nece lijepiti ako ga stavlte na hladno. Tijestu koje ste radlll s rnlljekorn dodajte brasna,

10. PriJe nego sto tijesto razvaljate daske sve ostatke od rnljesenja ravnornjerno brasnorn.

odstranite i posipajte

s je

11. i 12 a Ne razvaljajte vel ike komade tijesta (naroc ito ne za male kolace), jer se pri ponovnorn mljesenju i valjanju rnoze promijeniti kvaliteta tljesta. Valjak se mora lagano okretati preko tijesta (ne pritiskujte previse).

40

12. Prhko tijesto za kolace s vocern pecite u oblicima za tortu iii limovima. Za oblik za tortu razvaljajte u vellcln: njenog dna 2/3 tijesta, a iz ostatka napravite valjak debljine prsta. Stavite ga uokolo dna oblika i pritisnite prstima uz straniee tako da dobijete rub visok otprilike 3 em. Tijesto izbodite viljuskorn da se ne bi pravili rnjehurlci.

Pecenle prhkog tijesta
Prhko tijesto pecitc prema uputama u receptima u unaprijed zagrijanoj pecnlct. Kad je kolac pecen izvadite ga iz lima i poloztte na resetku za tortu da se ohladl.

II I

Tijesto: 150 9 brasna 150 g Gustlna ,.DR. .OETKER« 1 jaje

Cajni staplcl
s -Gustlnorni prosijte na dasku za rnljesen]e, Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite jaje i zumanjak, pa mijesite s toliko brasna da dobijete gustu masu. Dodajte kornadlce hladnog maslaea (margarina), umijesite glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi, ostavite ga da se ohladi. Razvaljajte tijesto 3 mm debljine, izrezlte u komade od 2 em slrlne i 8 em duzine, namazite ih snijegom od bjelanjka i posipajte secerorn i vanilin secerorn. \ Peeite u stednjaku tricnom stednjaku na srednjoj temperaturi

Brasno pornijesajte

2em g

1 zurrtenjak
rnaslaca (margarina)

Za premazivanjet
1 bjelaoj'ak

10 minuta na temperaturi

10--15 minuta, a u elekod 180-2000 C.

];J.jestQ~

preagna

Delikatni »S«

Brasno pornijesajte s -Gustlnorn « i praskorn za peeivo i prosijte na dasku za mijesenje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer, jaje i zurnanjak i pornijesajte s toliko brasna da dobijete gustu masu. Masi dodajte komadi6e hladnog maslaea (margarina), pa umijesite glatko tijesto. Ako se tijesto lljepl, ostavite ga da se ohladi. . Napravite duge trake debljine olovke i lzrezite u komade duge 10 em. Urnocite ih u bjelanjak i ljesnjake, dajte im oblik slova "S" i stavite na narnasteni lim. . Peeite u stednjaku tricnorn stednjaku na srednjoj temperaturi 15-20 minuta, a u elek10-12 minuta na temperaturi od 180-200° C.

42

Tijesto:

200 9 brasna 50 9 -Gustina-DR.OETKER .. 2 male zliee praska za peeivo "DR. OETKER"

lslerl (tirolski kclacici)

100 9 secera
1 vre6ica vanilin secera »DR. OETKER" sok od pola limuna 1 jaje 120 9 maslaca (margarina) Za punjenje oko 3 vel ike zlice crvene marmelade Za posipavanje: malo secera u prahu

Brasno, ... Gustin- i prasak za peclvo pornljesajte i prosijte na dasku za rrujesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u ko]e stavite secer, vanilin secer, Iimunov sok i jaje. Porntjesajte s toliko brasna da dobijete gustu masu. Dodajte kornadice hladnog maslaca (margarina), te umijesite glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi, ostavite 9a da se ohladi. Tijesto razvaljajte tanka i lzrezlte okruglim oblikom (promjer 8 em) kolute. Odvojite pola koluta i tz svakog izrezite 3 kolutica. Kolute peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi 10-12 minuta, a u elektricnom stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180-2000 C. Kad su pecenl eijele koiute narnazlte marmeladom i poklopite kolutima s otvorima, te posipajte secerorn.

Tijesto:

Slatke zvjezdice

250 9 brasna
3 zlicice praska za peclvo .DR. OETKER« 60 9 secera u prahu 1 vanilin secer .DR. OETKER.. 1 zumanjak 1 zlica mlijeka 100 9 maslaca iii margarina Glazura: 120 9 secera u prahu 1 bjelanjak 1 zlicica limunovog soka 1 zllca vrele vode ako je potrebno

Brasno i prasak za pecivo pomijesajte i prosijte na dasku za mijesenje, U sredinu utisnite udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer, zumanjak, mlijeko i s jednim dijelom brasna naclnite gustu smjesu. Sada dodajte kornadice hladnog maslaea (margarina), pokrijte preostalim brasnorn i brzo umijesite glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi, pustite da se ohladi. lzvaljajte 9a tanko, izrezite oblikom za zvjezdice i naslazite na lim. Pecite u stednjaku na vlso] temperaturi 25-30 mlnuta, a u elektricnorn stednjaku na temperaturi od 200 do 2200 C 15-20 minuta. Za glazuru pomijesajte prosijan secer s toliko bjelanjka, soka od Iimuna i ako je potrebno vrele vode, da dobijete gustu smjesu. Njome prevucite ohladene zvjezdice.

r

44

Tijesto: 150 9 brasna 1 mala zliea praska za pecivo "DR.OETKER" 100 9 secera 1 vrecica vanilin secera "DR. OETKER" 1 jaje 50 9 maslaca (margar!'n) Za premazivanje: 2-3 velike iliee od kajsija marmelade

Trokuti 5 Ijesnjacima

Krema: 100 9 maslaea (margarina) 100 9 secera 1 vre6iea vanilin secera "DR. OETKER" 2 velike iliee mlijeka 100 9 samljevenih Ijesnjaka 100 9 grubo rezanih ljesnjaka

Glazura: 100 9 secera

u prahu

2 male pune ilice kakaa 1 mala zlica rastopljenog maslaea oko 2-3 velike iliee vrele vode Tijesto: 200 9 brasna 50 9 -Gustlna.DR. OETKER" 1 mala iliea praska za peeivo ,.DR.OETKERc 50 9 secera 1 vrecica vanilin secera ,.DR.OETKER« 1 velika zltca kiselog vrhnja 150 9 maslaea (margarina) Krema: 1 vrecica pudinga -Flanaokusa cokolade 50 9 secera 4 velike iliee hladnog mlijeka za umuclvan]e '/4 I mlijeka 150 9 maslaea (margarina)

Brasno pornijesajte s praskorn za peeivo i prosijte na dasku za mijesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer, jaja i pomijeSajte s toliko brasna da dobijete gustu masu. Dodajte komadi6e hladnog maslaca (margarina) i umljeslte glatko tijesto. Ako se lijepi, ostavlte da se ohlad1. Razvaljajte tljesto veliclne 30X 22 em, stavite na lim oblozen papirom i namasten. namailte marmeladom. Za kremu mljesajte maslae, secer, vanilin secer s mlijekom, stavite da zavri i urnijesajte samljevene i narezane ljesnjake. Sve stavite na hladno. Rashladenom masorn premazite tijesto prekriveno marmeladom. Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi oko 25-30 minuta, a u elektrlcnom stednjaku 15-20 minuta na temperaturl od 1800 C. Kolac poslije pecenja malo rashladite, zatim reiite u kvadrate od 6X6 em i podijelite svaki u 2 trokuta. Za glazuru mijesajte kakao sa secerorn u prahu, rastopljenim rnaslaeem i s toliko vrele vode da dobijete gustu glatku masu. Oba ostra kuta kolaclca namaiite priredenom glazurom.

Flana tortice

• "L

Glazura:
100 9 secera u prahu, 20 9 kakaa 1-2 vel ike iliee vrele vode 20-30 9 rastopljenog maslaea (margarina)

Brasno pornijesajte s -Gustinom- i praskorn za pecivo i prosijte na dasku za mijeSenje. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer i kiselo vrhnje i nacinite s jednim dijelom brasna gustu masu. Dodajte kornadice hladnog maslaca (margarina) i urnljesite glatko tijesto. Aka se tijesto lijepi ostavite da se oh ladi. Razvaljajte ga 3 mm debljine i izrezite okruglim oblikom tortiee. Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 10-12 minuta, a u elektricnorn stednjaku 10 minuta na temperaturi od 1800 C. -Flanu- okusa cokolade izrnijesajte sa 4 iliee hladnog mlijeka. Ostalo mlijeko stavite da zavri, pa skinite sa stednjaka, umijesajte -Flanu- i stavite da ponovno zavri. Ovu rnjesavinu ulljte' u jednu zdjelu da se ohladi i promljesajte nekoliko puta za vrijeme hladenja. Maslac rnljesajte dok se ne zapjeni i dodajte ilicu po ilicu ohladenoj ..Flanl«. Za glazuru rnljesajte kakao i prosijani secer u prahu s toliko vode da dobijete gustu masu: Tome dodajte topao maslac. Tortieu namaiite kremom, poklopite drugom tortlcom, premaiite glazurom i ukrasite s malo kreme.

46

Tijest,,; 80 9 maslaoa iii marqartna

Ladice S oraslma

50 9 secera
1 vrecica vanilin secera'

»DR. OETKER 1 jaja
150

it

g' brasna 50 9 »Gustlna"DR. OETKER« 1 ilicica praska za peclvo ..DR. OETKER «

Nadjev:

liOO 9 sarnljevenlh 50 9 secera
3 zlice vode

oraha

Maslac mijasajte dok se ne zapjeni sa seeerom, jajern i vanllln secerorn. Dodajte brasna koje ste prosijali s -Gustinomi praskorn za peeivo. Umijesite tijesto koje treba da bude glatko, razvaljajte ga na debljinu od 2 em, te izrezite oblikom za ladice, stavite na narnasten i brasnorn posut lim. Tljesto pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 20--25 minuta, a u elektricnorn stednjaku 20 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C. Pecene ladice premazlte orasima izrnljesanim sa secerr=n i vodom. Spojite dvije po dvije. Za glazuru rnijesajte prosijani secer u prahu sa sokom od lirnuna ' i s toliko vode da mjesavina postane gusta. Prevucite time ladice i ukrasite orasima.

Glazura: 80:9 secera u prahu
1 zlica soka od llmuna
malo vrele vode

Za ukrasavanje:
nekoliko oraha

Tijesto:

Ploske s narandiama
peclvo
Brasno prosijte s praskorn za pecivo na dasku za mijesen]e.

250 9 brasna
1 mala zlica praska za 100'9

,.DR. OETKER",

secera 1 vrecica vanllin secera
·OR. OETKER« iii rnarqartna

1 jaje
120 9 maslaca Nadjev:

U sredinu utisnite udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer, jaje i umijesite gustu masu. Dodajle kornadice maslaca iii margarina i mijesite dok ne dobijete glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi ostavite da se ohladi. Nadjev:

200 9 neoljustenoq
samljevenog 150 9 badema

secera
rlbana
kora od

1-2 narandze sok od narandze
1 illita

Pomijesajte samljevene bademe sa secerom i rumom, korom 1 narandze i s toliko narandzrncq soka da se dobije maziva masa. Tijesto razvaljajte na dva jednaka dijela velicine 30 X 25 em. Jednim 'dljelom prekrijte dno lima u kojem cete peel. Prernazite ga nadjevorn, prekrijte drugom polovinom i pritisnite rubove. Nekoliko puta probodite tijesto viljuskorn. Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 25 minuta, a u elektricnorn stednjaku 20 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C. Za glazuru rnljesajte secer u prahu s toliko soka od narandze da dobijete gustu tekuclnu. Peceno tijesto jos toplo prernazlte glazurom rezite ploske 1 X 4 em.

rurna

Glazura:
70,9 secera u prahu 1 zlica soka od narandze

48

Cokoladne tortice

Tijesto:

300' 9 brasna 80
Brasno i prasak za pecivo prosijte na dasku za rnijesen]e. U rukom utisnite udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer i Umljesite glatko tljesto dcdajucl komadlce hladnog maslaca rina) I toliko brasna da masa postane gusta. Razvaljajte ga, okruglim oblikom kolutlce (promjera 6 cm).
Peeite ih na narnastenorn limu u stednjaku na srednjoj oko 10-15 minuta, a u elektricnom stednjaku 10-12 temperaturi od 180 do 2500 C. Nadjev: Rastopite na pari cokoladu. umijesajte u nju mas lac i rum i ostavite da se ta krema ohladl da bi se mogla mazati. Pecene tortiee premazite I spojite dvije po dvije. Glazura: Rastopite cokoladu i maslac, umijesajte secer i toliko vode da dobijete gustu, jednolicnu masu, premaztte tortice i posipajte ih bademom. sredinu mlijeko. (margatzrezrte 1 .zlicica praska za peeivo "DR.OETKER« 9 secera 1 vre6ica vanilin se6era ,.DR.OETKER" 2 zlice mlijeka 9 maslaca (margarina)

150

Nadjev:

temperaturi minuta na

50 9 cokolade 50 9 maslaca
1-2 zlice ruma
Glazura:

50 9 cokolade
1 iJiea maslaea

100 9 secera u prahu 2 zllce vrele vode Za posipavanje:
malo rezanih iii samljevenih badema

Kolac s makom

Tijesto:

200 9 brasna
1 mala zllca
praska za pecivo »DR.OETKER" 1 00

g secera
1 vrecica
vanilin secera »DR.OETKER« maslaca iii margarina

Brasno i prasak za peeivo prosijte na dasku za mljesenie, u sredinu rukorn utisnite udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer i maslac lvrozan na kornadice. Iz priredene mase umijesite glatko tijesto. '/:. tljcsta razvaljajte i stavite u narnasten i brasnorn posut oblik za 1()l11i prornjera 24 em; tljesto izbodite viljuskorn r peclte ga tako da budo ctsto svijetle boje.
II outntka tijesta oblikujte valjak kojim oblozite ohllk.: !i pccenorn podlogom u vlsini od 3 em.
(:VI

120 9

Nadjev:

strane

rashladenog

200 9 maka
4 zumanjka 1 velika ilica topJe vode 150 9 secera kora i sok od 1 limuna 4 bjelanjka 50 a -Gustina»DR.OETKER 1 00 g grozaica 1 mala zllca clrneta
v

Mlj,·!';.ljlo dok se ne zapjene 4 zumanjka, secer i vodu, tome dodajte nto iuccn snljeg iz bjelanjaka, cimet, sok i koru limuna. Na to <lud''Ilo ..Gustin«, qrozdlce i mak lagano rnijesajucl. Masu stavite IHI puccnu podlogu oblozenu preostalim tijestom, poravnajte i sve IIII"rlno pecite u stednjaku 30-35 minuta na srednjoj temperaturi, II Illt'klr icnorn stednjaku 25-30 minuta na temperaturi od 180 do
~j()()n

C

49

liijesto: 200 9 brasna 50 9 -Gustlna-

Siani kolacl
"OR.OETKERc

3 vel ike zliee praska za peeivo

"OR.OETKERc
1 mala zllca soU 1 zurnanjak g :3 velike zlice voge f 120 9 maslaea (matgarifla9c Za premazivanje: Brasno pomijesajte s »Custinorni praskorn za peeivo i prosijte na dasku za rnijesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite sol, zurnanjak, vodu i s jednim dijelom brasna nacinite gustu masu. 00dajte kornadice maslaea (margarina), te umiJesite glatko tijesto. Ako se iijepi, ostavite da se ohladi. Tijesto tanka izvaljajte, izreztte okruglim obllkom (3-4 em promjera), te stavite na lim. Namazite bjelanjkorn i posipajte kuminom, makom, sirom iii solju. Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi

1 bjelanjak
Za posipavanje: malo' kumina, maka ribanog sira iii sof Tiiesto:
!,i

elektrlcnorn stednjaku 1.0 minuta na temperaturi

oko 10-12 minuta, a u od 180 do 2000 C.

Stapici sa sirom
"DR. OETKERc

200 9 brasna
3 male zllce praska za peeivo

malo soli 1 [aje 100 9 maslaea (margarina) \ 100 9 ribanog sirs

Za premazivanje:
malo mlijeka
I

Brasno pcrnijesajte s praskorn za peeivo 1 prosijte na dasku za mijesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite sol i jaje. Nacinlte 5 jednim dijelom brasna gustu masu. Oodajte kornadice hladnog maslaea (margarina) i ribani sir, te urnljesite 91atko tijesto. Ako se lijepi, ostavlte da se ohladi. Izvaljajte tijesto oko 3 mm debljine, rezite u trake duge 7 em, narnazite ih mlijekom i posipajte sirom. Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi oko elektricnorn stednjaku 10 minuta na temperaturi siroke 1 em, a

Za posipavanje:

oko

.

30 9 ribanog sira (parmezana)

10-12 minuta, a u od 180-2000 C.

Ttlesto.
~5,0 9 brasna ~ vre6ica praska za pe~J¥0 "DR. OE'fKERc ') " malo soli 1 zumanjak bjelanjka 1 velika zliea vode 1 velika zllca oeta 120 9 maslaea (margarina)

Poqaclce

sa sunkom

1/2

'/2

Brasno pom ljesajte . s praskorn za peeivo i prosijte na dasku za rntjesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u ko]e stavite sol, zurnanjak, bjelanjka, oeat i vodu. S jednim dijelom brasna nacinlte gustu masu. Dodajte kornadice hladnog maslaea (margarina), te umijesite glatko tljesto. Ako se lljepl, ostavite da se ohladi.

Nadjev:

200 ~ nekuhane

sunke

1 kuhano J,aje 1 bje:lanjak
Za ,premazivanje:
1/2 bjelanjka

~unku i jaja izreztte u male koekiee i pornljesajte s bjelanjkom. Tijesto tanko izvaljajte, razdijelite na dva dijela. Na jednu polovinu stavljajte u razmaku od 5 em po jednu malu zltcu nadjeva. Oko nadjeva prernazlte bjelanjkom. Pokrijte drugom polovinom tijesta, pritisnite dobro rubove i lzrezite okruglim oblikom (promjer 5 em) poqaclce tako da nadjev dode u sredinu. Poqaclce premazite rnjesavinom mlijeka i zumanjka i naslazite na narnasten lim. Peeite u stednjaku na srednjoj elektricnorn stednjaku 10-15 temoeraturt oko 15-20 minuta na temperaturi minuta, a u od 180 do

1 zumanjak 1 mala zliea

mlijeka

2000 C.

50

,
f
Tijesto:

100 9 svjezeg
3 4 1 1

200 9

slra vel ike zliee ulja vellke. zliee mlijeka jaje vreclca vanilin secera ,.DR. OETKERc vrecica praska za peeivo ,.DR. OETKERc brasna, maio soli

Pita ad jabuka

Nadjev:

1 kg jabuka
1 vreclca vanilin "OR.OETKERc 1 00 9 groidiea 1-2 zliciee eimeta 100 g secera Za posipavanje secera

i premazivanje:

150 9 na listice
rezanog badema

80 9 maslaca 50 9 secera
1 vreclca vanilin secera

Sir pornijesajte 5 mlijekom, jajem, uljem, solju i vanilin secerorn. Prosijte brasno s praskom za peeivo i umijesite s masom od sira. Jabuke ogulite, oclstite od kostica. narezite na kornadice i skuhajte sa secerorn, vanilln secerom, eimetom j opranim groidieama. Pazite da se jabuke ne raskuhaju. Kad su kuhane ostavite ih da se ohlade. Polovinu tijesta razvaljajte u veliclnl lima na kojem cete peel kolac, stavite ga na lim, naslaztte ohladene jabuke tako da sa strane ostane rub od 1/2 em. Orugom polovieom razvaljanog tijesta prekrijte jabuke. Tijesto prernazlte sa 80 9 rastopljenog maslaea izmijesanog sa 50 9 secera, 1 paketicern vanilin secera i posipajte sa 150 9 na Ilsnce izrezanog badema. Peelte u stednjaku trlcnorn stednjaku na srednjoj temperaturi 25-30 minuta, a u elek20-25 minuta na temperaturi od 180-200° C.

TIjesto:

Puzevl
sira

'50 9 dobro ocijedenog 5 ilica mlijeka
1 zumanjak 6 iliea ulja

80 9 secera
1 vreclca praska za pecivo "DR. OETKER c malo soli 300 9 brasna 1 vreclca vanilin se6era -OR.OETKER .. Za premazivanje:

1 bjelanjak
Nadjev:

Sir postepeno pornljesajte s mlljekom, zurnanjkorn, uljern. i:iecerom, vanllin secerorn i solju. U priredenu masu umtjesajte brasno izrnljesano s praskorn za peeivo. Mijesite dok masa ne bude glatka. Ako se tijesto lijepi dodajte JOS brasna. Tijesto razvaljajte u velicini 45 X 20 em, prernaztte bjelanjkom i poSipajte mjesavlnorn secera, vanilin secera, opranih qrozdica i sitno izrezanog badema. Tijesto savijte sa duze strane i rezite kolute stroke 1,5 em. Peeite ih na narnastenorn

50 9 se6era
I

1 vreclca vanilin secera 150 9 groidiea 50 9 oguljenih sitno narezanih badema

25-30 minuta, a u elektricnom 20-25 minuta.

limu u stednjaku na srednjoj temperaturi stednjaku na temperaturi od 1800 C

52
.l

Siani kolaci

punjeni sirom

Tljesto: 200 9 brasna 50 9 -Gusttna,.OR.OETKER« mala zlica praska za peeivo ,.OR.OETKER" 1 mala zliea soli bjelanjak 1/2 zurnanjka 2 vel ike zliee mlijeka iii vode 100 9 maslaea (margarina)

Brasno pornrjesajte s -Gustinomi praskorn za peeivo i prosijte na dasku za rnljesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u ko]e stavite sol, bjeJanjak, 1/2 zumanjka i vodu (mlijeko) i s jednim dijeJom brasna nacinite gustu masu. Oodajte kornadlce hladnog maslaca (margarina) i umijesite u glatko tijesto. Ako se lijepi ostavite da se ohladi. Tijesto razvaljajte tanko i izrezite na kvadrate velicine 4 X 4 Gin, naslaztte na lim, premazite razrnucenim zumanjkom i mlijekom i posipajte sirom I kurninorn. Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi oko 10-12 minuta, a u clektrlcncm stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180 do 200° C. Maslac mljesajte ' dok se ne zapjeni, umijesajte sir, sol i papriku i prcmazite jedan kvadrat priredenim nadjevom, pa poklopite drugim kvadratorn.

Za premazivanje:
1/2

1 velika

zumanjka zliea

mlijeka

Za posipavanje: malo ribanog kumina Nadjev: 50 50 sira

9 maslaea 9 mljevenog
malo soli

sira i paprike

Iloscici sa sunkom

Tijesto: 200

9 brasna
2 male zlice praska za peclvo

11111 ~1I11

pOlllijeSajte

s praskorn

za peeivo

i prosijte

na dasku

za

111111 1111111" I Jtisrute u sredinu udubljenje u ko]e stavite sol, zumanjak 1"IIIh, I 1101, 'nile s jednim dije!om brasna gustu masu. Oodajte kornatill
1111
II

",OR.OETKERc malo soli 1 iumanjak 3 vel ike ilice vode 100 9 maslaea (margarina) Nadjev: 100 9 kuhane sunke malo soli i papra 50 9 fino rezane ervene paprike 1 velika zltca kiselog vrhnja Za premazivanje:

maslaca (margarina), 11111111, 1I'IItlvilo ga da se ohladl.
11111111111'1

te umijesite

glatko

tljesto.

Ako

i pomijesajte s paprikom, solju, paprorn, i II'" 11111 vII,lllplli Tijesto razvaljajte tanko i lzrezite okrugle ploce u VIti" ltil "lid Inlll' Podijelite ih na osam dijelova. Na kracu stranu 11111111111 r 1,'VIIIlJlu nadjov I zavijte ih u roscice.
~11111111

I 111/1111

II kockice

II

11111110""""

11111 lid

11,,111111111
~'I!IIIIIIIII

II)

nuslazrte roscrce, prernazite ih bjelanjkom, peeite u '1lI'dnjoj temperntun 15-20 minuta, a u elektricnorn l~) mlnuto no teruperuturi od 180 do 2000C.

1 bjelanjak

53

Tijesto: 150 9 svjezeg sire 4 velike zlice mlijeka 1 jaje 4 velike illce ulja 250 9 brasna 1 vreclca praska za pecivo

Zalogaj za gurmane
...
Pomljesajte sir s mlijekom, jajem i uljern. Brasno prosijte s praskorn za pecivo, te polovinu brasna pornijesajte sa sirom, mlijekom, uljem i jajem, a s drugom polovinom umijesite tijesto, Tijesto razvaljajte u list velicine otpriJike 36 X 36, iz njega rezite kvadrate 9 em vel ike, Na izrezano tijesto stavite kornadic sunke I komadi6 sira, savljte u obliku valjka. Rubove dobro pritisnite. Polozrte tako priredeno tijesto na lim za pecenje, premaztte ga mlijekom. Pecite u stednjaku na viso] temperaturi 15-20 minuta, a u elektrlcnorn stednjaku na temperaturi od 200-220° C 10-15 minuta.

,.DR. OETKERc
Nadjev: 150 9 strove slj1ilke~ (tanko narezarne9

100 9 ernentaler alra
(tanko narezanoq) Za premazivanje: malo rnlljeka

TIjesto: 150 9 svjezeg siree 4 iiHce mn1e~~ 1 zuman):als V2 bjelan,jk~ 4 ilice u[ja 1 ifiea soli 250 9 brasna 1 vre6ica praska za pecivo

Hrenovke u tijestu

• DR. OET~ER"
Za punjenje: 12 hrenovkl Za premazivanje: malo mliJeka 1 1/2, blelar:tjka,

Svjezi sir pornljesajte s mlijekom, zumanjkom, 1/2 bjelanjka, uljem, solju i polovinom brasna, koje ste prosljali s praskorn za pecivo. S ostatkom brasna umijesite iz ove mase tijesto. Tljesto razvaljajte na debljinu od 3 mm, lzreztte 12 komada veliclne 16X 10. Cijelu hrenovku zavljte u tijesto, premazite mlijekom, a sa strane bjelanjkom. Pecite u narnastenorn limu u stednjaku na srednjoj temperaturi oko .20 rnlnuta, a u elektrlcnorn stednjaku 15 minuta na temperaturi od 180 do 2000,C,

TIjesto: 150 9 svjezeg sire 4 vel ike ilJoe mUjeka 1 iurnanjak 1/2 bjelanjka 4 ilice ulja 1 mala iNca soli 250 9 brasna 1 vrecica praska za pecivo

Siani kolaclci sa sunkom

... DR. OEtI(ER ..
c

Nadjev: 100 g' SiJ0~e §umke 100 9 kuhame' ,,$UAB:e 2 mala klsela krastavca 1 kuhano jaje Za premaziy,anje: malo mli~eka

Svjez! sir pornljesajte s mlijekom, zurnanjkorn, '/2· bjelanjka, uljem, solju i dcdajte postepeno brasno izrnljesano s praskorn za pecivo, te umijesite tijesto . Tijesto razvaljajte i lzrezite na velicinu 7X 14 em, te premazlte bjelanjkom. Nadjev: Sitno izrezite sunku, krastavce i jaja. Na svaki komadi6 tijesta stavite malo nadjeva. Napunjeno tijesto savijte s krace strane, te polozlte na narnasten lim i premazite mlijekom. Peelte u stednjaku na srednjoj temperaturi 25-30 minuta, a u elektricnorn stednjaku oko 20 minuta na temperaturi od 180° C.

54

Tijesto: 200 9 brasna 50 9 »Gustlna c ,.DR.OETKER« 1 mala zllca praska za peeivo -DR.OETKER« 1 00 9 secera 1 vreclca vanilin secera ..DR.OETKER« 1 velika zllca mlijeka 50 9 neljustenoq samJjevenog badema 200 9 maslaea (margarina)

- Trokuti s bademom

Brasno pomljasajte s -Gustinorni praskorn za pee iva I prosijte no dasku za rnljesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje u koje stavite secer, vanilin secer i mlijeko, te nacinlte s jednim dijelom brasna gustu rnasu. Dodajte kornadlce hladnog maslaea (margarina) i badem, to umijesite u glatko tijesto. Razvaljajte 4 valjka debljine 2 em, rastanjito ih na 3 em strtne i 1 em debljine i stavite na hladno tako dugo dok se tljesto ne stvrdne. Zatim ga rezlte u trokute, pritisnlte na svakl jedan badem I naslaztte na lim. Peeite u stednjaku trlcnorn stednjaku na srednjoj temperaturi 15-20 minuta, a u elek10-15 m inuta na temperaturi od 1800 C.

Za ukrasavanle:
100 9 oljustenoq badema

Tilesto: , 200 9 brasna
1 mala iliea praska za peeivo
,.DR.OETKER«

Lincer torta

150 9 seeera
vanilin secera ,.DR. OETKER« 1/2 iliee samljevenih klincica 1 mala zliea samljevenog eimeta 1 jaje 150 g maslaea (margarina)

1 vrecica

150 9 neljustenoq
samljevenog badema

Brasno pornljesajte s praskorn za peeivo i prosijte na dasku za rnijesenje. Utisnite u sredinu udubljenje u ko]e stavite secer, mirodije, vanilin secer i jaje, te naclnite s jednim dijeJom brasna gustu rnasu. Dodajte kornadlce hladnog maslaea (margarlna) i badem, te umijesite glatko tijesto. Ako se lijepi, ostavite ga da se ohladi. okrugJo (promjera 24 em) I lzrezite razvaljajte na dno oblika za tortu, narnazite marmeladom ostavljajuc! rub od 1 em. Na to ukrsteno naslazite trake i namazlte lh razmucenim zurnanjkorn. Skoro polovinu tijesta razvaljajte

Za punjenje: \ 100-150 9 marmelade Za premazivanje:
1 zurnanjak 1 mala zlica mlijeka

16-20 traka Iste strtne. Ostalo tijesto

Pecite u stednjaku tricnorn stednjaku

na srednjoj temperaturi 30-35 minuta, a u elek20-25 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.

56

Dukati

Tllesto:
250 g brasna 1 mala ziiea praska za pecivo ,.DR. OETKER« 100 9 secera 1 vrecica varulln secera ,.DR. OETKER" 1 jaje 1 velika iliea rnliieka 150 9 maslaca (margarina) Nadjev: 100 9 rnaslaea

[ II Ii 1111l 1'1111"
f' 'I

pornijesajte s praskorn za peeivo i prosijte na dasku za mijeUtisnite u sredinu udubljenje u koje stavite secer, vanilin 1.1)0 i mlijeko i nacinite s jednim dijelom brasna gustu masu.

I" ..L!Jlp kornadice hladnog maslaea (margarina) i umijesite u glatko III' II" Ako se lijepi, ostavlte da se ohladi. Tijesto razvaljajte tanko, I I' I'" kolutove (od 4 em prornjera) i naslaztte lh na narnasten lim. I 't I lin II :itcdnjaku na srednjoj temperaturi oko 10-12 minuta, a u , II I II" 110m stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C. I " ul,llv mijesajte maslae dok se ne zapjeni, dodajte malo-pomalo II, ut , v.uulln secer, kakao ] naposljetku rum. Tom srnjesom namaiite IIJIIIIIIVO lwei su pecenl i spojite ih dva po dva.
II

50 9 secera u prahu
1 vrecica vanilln secera "DR. OETKER" 20 do 30 9 kakaa 1 velika ilica ruma

Glazura: 50 9 secera u prahu
20 9 kakaa 1-2 vel ike zlice

'II
I"

I Ifill

mljesajte

secer u prahu s kakaorn i s toliko vode da do-

Itil'

qu-itu I glatku mjesavinu. Njome prernazlte pola svakog koluta.

vrele vade

Kolocici

S

orasima

Tiiestc: 350 9 brasna
3 zlic.e oraska za pecivo ..DR.OETKER« 200 9 secera 1 vanilin secer "DR. OETKER" 2 zumanjka 3' zuce mlijeka 100 9 rnaslaca (margarina) 150 9 samljevenih oraha malo soli

1\1 1 1111 flllllllJIlIllllte s praskom za peclvo i prosljte na dasku za mljenllill" I) III1,dIIlU utisnito udubljenje u koje stavite secer, vanilin ~(lr '11. 1101, zunmnjke i mlijeko i sve pornllesajte s jednim dijelom III !lAllI' 1111 Itl <Ioblli gustu smjesu. Na nju stavite komadice hladnog 11111111111 II (ui.uq arinal i samljevene orahe, pokrijte preostalim I IlIlflll' 'III I 11110 urmjesite glatko iijesto. Ako se Iljepi stavite ga na 11111""11 I (I ujosto izvaljajte 1/2 em debelo, izrezlte okruglim oblikom (111111111"111 ') (111) kolutice I naslazite ih na narnasten 11m.

11111 1111 II III1'dlllrllw na vlso] temperaturl '15-20 minuta, a u elektric111111' 1I1t1t1111.1I\11 lid temperatun od 200 do 2200 Coke 10 do 15 minuta. I 1'1"111111,,1,,, 1',lucite cvrst snljeq (da zarez nozern ostane vidljiv).
,',11.1'1 IIhu Ill'

Za ukrasavan]e:

/llcu po ilieu

u snijeg. rnarmeladom i ukrasite snijegom pornocu 100

2 bjelanjka

11111 Ville.'
VIlli'''
(I

kolutice namazlte III 1I1<l"ilsovanje.

9

secera

:llllvllo u nt(lcilljul< 111'111""1'11111,

da se snijeg susi 10-15

minuta na veoma blagoj

Za premazivanje:
4 zliee ervene marmelade

5'1

Tijesto: 400 g brasna 200

Ruska pletenica

9 svjeieg sira 3 velike illce mlljeka 1 jaje 1 bjelanjak 1/2 zumanjka l/S I ulja 80 9 secera 1 vrecica i 2 male zlice praska za pecivo "OR.OETKER.

Nadjev: 100 g oljustenoq badema 200 9 grozoica 50 g secera 1 vrecica vanilin secera ,.DR. OETKER. 1 mala ilica cimeta 50 9 razrneksanoq maslaca (margarina) Za premazivanje: 1 mala zlica mlijeka

Svjezi sir pornijesajte postepeno s mlijekom, bjelanjkom, 1/2 zumanjka, uljem, 1 cijelim jajem, secerorn i solju. 2/3 brasna pomijesajte s praskom za pecivo I dodajte postepeno u priredenu masu. Mijesite dok tijesto ne bude glatko. Ako se ti}esto lijepi dodajte malo brasna. Za nadjev pornijesajte rom i cimetom. badem s groiaicama, secerorn, vanilin

sete-

Tijesto razvaljajte tako da bude za 10 em dulje od lima, premazlte ga rastopljenim maslaeem I prtredenlrn nadjevom. Savijte ga s duze strane. Prereiite ga po dufinl na dva dijela i prepletite tako da je prerezana strana okrenuta uvijek prema gore. Prepleteni kolac prernazlte rnjesavinorn zumanjka i mlijeka. Pecite ga u narnastenorn limu u stednjaku na vise] temperaturl 45 do 50 rnlnuta, a u elektricnorn stednjaku na temperaturi od 200 do 2200 C 40-45 minute.

TIjesto: 150

9

Roscici s orasima

-,

dobro ocljedenoq svjezeg sira 3 vel ike iliee mlijeka 1 }a}e 6 veltkth iliea ulja

80 9 secera 1 vreclca vanilin secera ,.OR.OETKER" 300 9 brasna 1 vreclca praska za pecivo "DR. OETKER c Nadjev: 200 9 samljevenih iii oraha 100 9 secera 1-2 ilice ruma 1 bjelanjak 4-5 iliea vode Za premazivanje: 1 iumanjak 1 iliea mlijeka ljesnjaka

Svjezl sir rnljesajte s mlijekom, jajem, uljem, secerom, vanilin secerorn i sol]u. 2/3 brasna prosijte s praskorn za pecivo i dodajte postepeno priredenoj masi. Umijesite glatko tijesto s ostatkom brasna, Ako se tiiesto lljepi, dodajte jOs brasna. Za nadjev mijesajte esnjake iii orahe sa secerorn. rumom lanjkom, dodajte malo vode dok masa ne postane maziva. i bje-

Tijesto podijelite na 3 dijela. Svaki dio razvaljajte u velicini oblika za tortu. Hazrezite ga na 4, pa zatim na osam dijelova. U osmine stavite prireden nadjev. Savijte u obliku rosclca. Gotove roscice premazlte mjesavtnorn iumanjka I mlijeka. Pecite u stednjaku na vlso] temperaturi 25-30 minuta, a u elektricnom stednjaku na temperaturi od 2000 C 20-25 minuta.

58

Tijesto: 200 9 brasna 2 male illee praska za peelvo

Cokoladni stapici

,.DR.OETKER«
100

9 seeera
1 vrecica vanilin secera

"DR.OETKER"
1 zumanjak bjelanjka 100 9 maslaea iii rnarqarfna
1/2

Za premazivanje:

'/2

bjelanjka

Za posipavanje: 100 9 ljustenih i po duzln! izrezanih badema Nadjev: 3 velike zllce marmelade od kajsija Glazura: 50 9 secera u prahu 1 mala iliea kakaa 1 velika iliea vrele vode

Brasno I prasax za peeivo pornijesajte i prosijte na dasku za mijesen]e. Utisnite u sredlnu udubljenje, stavite secer, vanilin secer, iumanjak I bjelanjka i mtjesajte s toliko brasna, da dobijete gustu masu. Na to dodajte komadlce hladnog maslaea (margarina) i umljesite glatko tijesto. Ako se lijepi, ostavite ga da se ohladi. Tijesto tanko razvaljajte, rezite u stapice 2 em slrtne i 8 em duzine, premaiite ih bjelanjkom i posipajte bademom.

'/2

Peeite u narnastenom limu na srednjoj temperaturi 10--15 minuta, a u elektrlcnorn stednjaku 10 minuta na temperaturi od 180--200° C. Pecene staplce premaiitemarmeladom.tespojltedvapodva.Za glazuru mijesajte prosljanl secer u prahu i kakao s toliko vrele vode da dobljete gusti prellv. Njime premaiite stapice sa strane.

Tijesto: 200 9 brasna 2 male iliee praska za peeivo

Kolac s jabukama

"DR. OETKER"
50 9 secera 1 vrecica vanilin secera

,.DR. OETKER ..
kora od pola Iimuna 1 bjelanjak '/2 zumanjka 2-3 iliee mlijeka 50 9 maslaea iii margarina Nadjev: 1 kg jabuka 100 9 secera 80 9 groidiea Za premazivanje:

Brasno pomljesajte 5 praskom za peeivo i prosijte na dasku za mijesen]e. Utisnite u sredinu udubljenje, stavite unutra secer, vanilin secer, koru od limuna, bjelanjak, '/2 zumanjka, mlijeko i mtjesajte s toliko brasna da dobijete gustu masu. Dodajte kornadice hladnog maslaea (margarina), brasno i umijeslte glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi dodajte jOs malo brasna. Oljustite jabuke, odstranite kostice, izrezite ih u komadice, skuhajte sa secerorn i ostavite da se ohlade. Tijesto razdijelite na dva dijeJa i razvaljajte ga u dva lista vellclne oblika za tortu. Jedan list stavite na narnasteno dno oblika tako da ostane rub od '/2 em. Pokrijte ga ohladenim jabukama I groidieama, pa zatlm drugim listom. Namaiite povrsinu rnjesavlnorn zurnanjka i mlijeka i probodite nekoliko puta viljuskorn. Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi 30 rnlnuta, a u elektncnorn stednjaku 20--25 minuta na temperaturi od 2000 C.

,/2

zumanjka 1 mala zltca mlljeka

60

I k I

b idornom

Tijesto:
150 9 brasna

'/2

male zliee praska za peeivo "DR. OETKER«

100 9 secera
1 vrecica vanilin secera "DR. OETKER" 1 zurnanjak 1 velika zlica rnlijeka 100 9 maslaca (rnargarina) Za premazivanje: 1 bjelanjak Za ukrasavanje: oko 50 9 oljustenoq i raspolovljenog baderna

k

u

TlloBto;

~OO9 brasna
bO 9 -Gustina ..

• OR. OETKERc mala zllea praska za pecivo -OR.OETKERc 100 9 aecera 1 vrecica vanilin secera "OR.OETKERc 2 iumanjka 150 9 maslaea (margarina) Krema od badema: 2 bjelanjka

100 9 secera 1so 9 neljustenog
12 rnlnuta. 01 u 180 do 2000 C.

(pola samljevenog pola narezanog,) badema Tijesto:
300 9 brasna 50 9 -Gustlna-

IJ

nJ olmn

"DR.OETKER
3 male zllce praska z:a

peeivo "DR. OETKER .. ill pur lvo I proaljtc na .11' ,I.. II "",11/\1111111 IllInlllln II 111111111111 111111111101110 U ko]o stavite f I! I, 11111111 rll"~III.JII",nllll,1 I ,,,llIulu. 1 II )nd"lm dlllliom brasna 11111 '1111. 11111.111 IlI11UII I )lIIlrqlo 1'1111"11111 II 11I.ld1100 mnslnca (marga11111), II IInljl VIlIIIl 11111'\"1111\11 I '1",,,1, lei 1111111,,"111' n,.1lko tijcsto. Ako '". 111"1'1, ,1.111 III" dll 110 0111,,111 III1/VIIIIIIIIII IJII '/1 em dcbclo. lzrezite 1IIIIIUlifti ,.1,111"'11 (', em) II 1\0It II II' CI I IIdlll.',Tllo III no narnasteni lim. I'llt Ilu II I"lldllllll", 1111 '11 odnlo] 1""11)(11,11111 1 25 mlnuta. a u elektric111f11l 1'11"""1111\11 ,II) 1IIIIIIIIn nu tumpu: "hili od 180 do 2000 C. 1 1'1' 111111111\1111111111 ""lioq 1,II~ocvrst dn zarez noza u njemu ostane vltlillv, 1111111"111111'1 hoc!'1 zllcu po "ieu I napunite njime vreclcu za III" n(lnvlIlIl1I V,lII"1I kolutloo promoiltc marmeladom i ukrasite snin .( 1111111111111 111111"'11111

"'flAil!! 1"1"11111"'11111

200

9 secera
1 vreclca vanilin secera

»OR. OETKER~ 3 velike ince rnlijeka, 100 9 maslaca (margarina). 150 9 samljevenih ljesnjaka 1 mala zltca eimeta Za ukrasavanje: 2 bjelanjka
100 9 secera

II 1111111

Za premazivanje: oko 4 vel ike zlice ervene marmelade

61

-,-

r • ~

o

Izrada i pecenje tijesta
Pripremlte ih navedenim redom i prema odredenim
kollclnarna. jaja,

voda,
secer,

vanilin secer "OR.OETKER«, mirodije, .
brasno i kakao,

-Gustln- (jestivi skrob) »OR. OETKER", prasak za pecivo "OR.OETKER., Ijesnjacl III bademi prema receptu.

r"l ...... -t •

,
'"

62
_ \ 1::::-

-..
.::::

, fa
t,

'

__

'

.

,

f'.

!

I'ttll

hue pt IPI'( mo
prornn IIPlIl1
70

I 11'111,,111 I IlIldlllll11 pi II ndllo 1'1 1111111 1111HlII'
1

ml-

11hll
""III I

111111

1111111111 pili 1111 It ohllchnn 1'111111 I 1111111 11111111 pltpll om

III IIII\()vII1111

1Iltili

III 11111 IIlelll

1111 1111 1IIIlIHIori 1lI1('ln'

I"

III 1111111 III 11111 IIlelll
1'"11 ,,1,llIn 111t1llllllllllllll

III

II lII'ltl\ Inllllil filII III 11111 1111111 PII Itlil II" uu 11111 II1ImirH 11111 III (11111 ,I, 111,,,,,11"11111 , IIln I) 111111 11I11t!

III I,ld,111

111'11111111

'III'

,III

11[1111111'110

dno I priliekivanjem NlIll1(1{)lon paplr III 1111111" I 11111110 ()lllo~ll.u ohlll< III 11m,tnko do mesne II fUill pllplill budo okronuta promo ujcetu.
"llIvllo
Iltl

, ) 1"'I'It

1I11111r1~1()llo

Uti

ulotrun

mnunoco.

I ruin tijesta
ruotllcorn za snije9 zumanjke i toplu vodu I lin postepeno 213 secera i vanilin secer, dill, 1111 rlobllcte kremu. Umijesajte mirodije.
"III In 1111

IIII II.

cvrst snijeg i dodajte mu zlicu ontutak secera nastavljajuci tUG!. Snijeg 11111111 hili tnko cvrst de se u njemu vidi zarez notltlll : )llllo{J stnvlto na kremastu masu od zurnaIIlrlhll, 1111 nlogA prosljte brasno s praskorn za pecivo I t ruuttnom-. Pomljesajte sve veoma lagano i 1'11111 '110 (no vrtact). Tijestom punite oblik (lim) na111111111111 I pnplrorn oblozen.
lilt lie"

I "11111111101,[1lstuclte

r

1. ,.Tucite metlicom za snijeg zumanjke ... " Svako jaje razbijte zasebno u salicu da bi so uvjerili da je svjeze. Da bi od bjelanjaka dobill cvrst snijeg morate ih oprezno odvojiti od zumanjaka.

II
2. -, .. i toplu vodu .•.
c

Vodu dcdajte zumanjcima. Koliclna vode naznacena u receptima je sarno priblizna, jer ona u stvari ovisi 0 veltcini jaja. Treba upotrijebiti vise vode kad SLJ ja.la malena, a vaorna malo kad su velika. Dobro tucite zurnanjke s vodom prije nego 6ete lrn dodati secer.

,.
I

~<

3. ,...• dodajuci im postepeno 2/3 secera, vanilin secer, dok ne dobijete kremu. Umljesajte mirodije ... Nemojte staviti sav secer najedanput, vee malopomalo. Tada urnljesajte mirodije.

,
.

,
• ...

t

I

I~' .• "

I

....


I, "1,111111111<" IIHllclto ~vrnt snlJoo I dodajte III II plI illnll (I"I"tuk ftll~()r'n nl'Rtovlj;'lJuci
111!J1111 1IIIHh '"ln ""''''',.
\/,llIil IIHII'I

mu tuci.

hili tnko t,vrnt du

lin

II nJumu

vidi

111'111111 IIIII}II Ililpioll [udluo ollcl'l 111«) rvrut Iljohlllllw 1110110htll 1'10"1,111 d'i I Villi"" 111111"(111, /llll1n 1111110011 (Iorloll,") (IIH':,II hI llrl did I" 11111111 dnl, Ihllit nll(:irljrlll IInin"l 1111 IlIlIh 11111111 tlllll; II 111111111111 11111"1111tllillfl p,111I 1111(111111111 IH"I

l~' 111111"ll

6 • IIlVltt
ilfl

11111U III I,,, hili 'II hlllill 1111 IIttUIUJllktl, IIlflU11 1'11111111 III U 1111 III u.l,uUl IU1f1lvn I ,f II 111111111', 1'0111111 IIlh. UVIJ hili II 11(1 I flllI n.mn."

1111111111111, 111\1) 1III1IIpi ,,,"Hlllv,,, 1110 I1II 1111 III ,,1"11111. nVII pomlllll'"JI tI oprovuo I IO{Jul)o n 11111111111' 1\1,1) 1I111111i0 dodllil nruuluc. rustopttc '",11111.

1111 1111,11·,

III

III, 11111111111 nlllllcilio 1 1I1l1Ij()~(llto mnlo pornalo u HViI IIHllio brvo <III enlJog no sjcdne.

It

• rlJlHltom napunite oblik (lim) narnasten
II1Il1

papi-

oblofcn.«
9[-1 karticom za tijesto.

I IIIII\"'IOJI0

65 .;. iiiE:;: ..-

.,

Pecenje

biskvitnog tijesta

1. Biskvitno tijesto mora se peel odmah nakon lzrade. Pecite ga prldrzavajuc! se uputa. Prije nego sto izvadite ' biskvit iz peel, provjerite da Ii je pecen pornocu cackallce iii Igle za pletenje, tako da ju ubodete u kolac, Ako cackallca iii igla za pletenje ostanu clste, biskvitno tijesto je peceno, Izvadite ga iz peen ice i ostavite da se malo ohladi. Tada ga odvojite noiem od ruba i izvadite.

-

f

~

M\

..

2. Da bi se biskvitno ttjesto sasvim ohladilo, stavite ga na iieani podloiak za hladenje torte i skinite papir. (Ako biskvit necete upotrljebitl istog dana, ostavite ga na papiru do dovrsavan]a kolaca.)

.. 'I

•.

,
I
of

.."

..

~1 .
L

J

#I

" •

,

t •

I ,

66
,

.

,

,


.1
1_

~ ...

a-

---------------

N I Jllko

, 11111)1

nvlota III m] blakvit rolade
hudn

'"

III """11111111111

111111111111"

11111111111111

..~

"01 ,el
11111 11111 fI 1IIIIItt III II" 1"""flllI 1/1 11111111 I 111111111

I plo kr
Tijesto I: 4 iumanjka 80 9 secera 1 vre6ica vanilin secera ..

:tnpjono motllcorn ZEI enlJeg dodaju61 OUOOIIi I VIIlIIIIIl ~o6or. Tuclte tako dugo dok ne II IJlolllIIlCllm tutuclte cvrstl snijeg kojemu dodajte III I" (11)1111111 11I1\lu'l 111011 po :illcu oatall secer. 8nljeg mora da bude I " " 1""11 eI" IflllIl 110111 ontnno vldljlv. Stavite snijeg na kremu. 11 I 1111 \)11 I" IIlIljlu b'lll\lIo pomllo()ono s praskorn za pecivo i sve I, 111111 pI 111111111(111110 III 1,1 Ilfl( 1111 II 1111111 ko]l 1110 nnrnuvnll ml)~6u i obloilli papirom u I dlll"I," 1111 III udllloj I (1111pOI "Iw I 20 mlnuta. I) u elektrtcnom sted111111II 1'1 11111111111 lin lOlllpomturl od 180 do 2000 C. I I '[ III hlnkvlt prookronlto no poplr kOJI ala posull ~o6erom. 8 jos Ir"dllil hlukvltn ektnlto paplr na kojern se pekao, a zajedno s paplrom II I 11111 nln on prookrenull savtjte u roladu.
1111 IIU

1101\

-DR. OETKERc
4 bjelanjka 120 9 brasna na vrhu noia praska za pecivo

i

-DR. OETKERc

I I1II

istucite cvrstl snijeg. dodajte uz sta.lno rnljesanje ilicu I"' II,,, llflccr i vanil in secer. 8nijeg treba da bude tako cvrst da 111111 1111"'111 bude vidljiv. Zumanjke dodajte snijegu jedan po jedan 11111'1 UIII,,"o tukuci metlicom za snijeg. Na ,izmijesa'nu kremu prosijte 1'"""111 pllll1lJt'sano s praskorn za pecivo i -Gustinorn- i .sve lagano
11I111"k.l 111'1111111 1llIlto.

Tijesto II: 5 bjelanjka 140 9 secera 1 vreclca vanilin secera

-OR.OETKERc
5 iumanjka 100 9 brasna 20 9 -Gustlna-

PC)( Ito u IImu koji ste namazali rnascu i oblozill papirom u nn srednjoj temperaturi 20 rninuta, a u elektrlcnorn sted111111 II 1;1 mlnuta na temperaturi od 180 do 2000 C. 11111 11111 hlukvlt orcokrenlte na papir koji ste posuli secerom. 8 jos 1"1 Ii. III htnkvlto skinlte papir na kojem se pekao, a zajedno s paplI run lilt Iwll oto ga preokrenuli savijte u roladu.
It I

I III}

""1.11,,,

III

-OR.OETKERc
na vrhu noia praska za pecivo

.OR.OETKERc
67

Tliesto:
slijedite upute za biskvit za rolade i plcske I NadJev I: 250 9 sarnljevenih ljesnjaka 150 9 meda 1/~1 slatkog vrhnja ".,1-2 ilice ruma Nadjev

Biskvit-rolada

«.

II: 150-200 9 marmelade
se6er u prahu badem iii ljesnjaci (oljustenl i u listice rezani) iii ribana .cokolada P.ec'eni biskvit istresite na papir posipan secerorn. Napunite ga kremom od samljevenih Ijesnjaka pomijesanih s medom, vrhnjem I rurnorn iii samo marmeladom. Savijte ga s krace strane. Roladu posipajte secerom iii narnazlte demom, Ijesnjaeima iii cokoladom. marmeladom i posipajte

Za ukrasavanie:

ba-

f

Za punjenje I premazivanje: secera lz jedne biskvit-rolade biskvit-rolada punjena moiete brzo marmeladom. napraviti tortu. Potrebna je 1

1/21 slatkog vrhnja . 2 vre6iee vanilin
1-2

Torta iz biskvit-rolade

"DR.OETKER" velIke iliee secera

Za ukrasavanje: nekoliko tresanja vocnl zele iii

Siskvit-roladu razrezite na 20 j'ednakih komada. Polovinu naslazite na tanjur za tortu i premazlte polovinom cvrsto tucenoq i zasecerenog vrhnja. Vrhnje pokrijte opet redom kolutova rolade. Citavu tortu prernazite ostalim vrhnjem i ukrasite vocern.

Tijesto: zliee ruma 150 9 secera 1 vrecica vanilin secera »DR.OETKER .. 150 9 brasna 50 9 -Gustlna»DR. OETKER" , i 112 mala zllca praska za peeivo "DR. OETKER" 100 9 rastopljenog maslaea (margarina) 3 ja.ia 3 velike

Biskvit s rumom

.

Jaja i rum tueite dok se ne zapjene, dodajte pomalo secer, vanilin secer i tueite dalje dok ne dobijete kremu. Brasno, -Gustln- i prasak za pecivo pornijesajte, dodajte priredeno] masi zajedno s rastopljenirn maslaeem (margarinom). Tako priredeno oblik. tijesto stavite u narnasten i mrvieama posut cetvrtastt a u elek-

Glazura:
150 9 secera u prahu 30 9 kakaa 1-2 velika iliee ruma 1 velika iliea vrele vode

Peeite u stednjaku na srednjo] temperaturi 40-50 minuta, tricnorn stednjaku na temperaturi od 180 do 2000 C.

Kakao rnijesajte s prosijanim secerorn u prahu, rumom i s toliko vode da dobijete gustu glatku· masu kojom prelijte kolac.

68

..

Tljesto:
slijedite uputu ..... za biskvlt za rolade'i ploske I Nadjev: 1 vrecica pudinga -Flana.DR.OETKERc ok usa vanilin

Konfekti-rolada
-Flanu- mijesajte sa secerorn i 6 zlica hladnog mlijeka, ostalo mlijelw pustite da zavre. Uklonite ga sa stednjaka i ulijte urnucent pra~ttl~ za -Flanu-, a onda stavite da jOs jednom provrL Ovu smjesu stavltu u zdjelu da se ohladl, ali prornljasajte cesce da se na povrslnt nu nacini korica. Maslac rnljesajte dok se ne zapjeni i dodajte mil -Flanu- zlicu po zlrcu. Da bi krema btla glatka ni mas lac ni ..Flanane smiju biti hladni. Zelirano voce .sltno tzrezite i urnijesajte u po .. lovinu kreme. Hazvijte ohladenu roladu, narnazite tom polovinom kreme i ponovo savijte. Izvana roladu premaztte kremom u kolu niste urnijesali zelirano voce, ukraslte je vocem .

100-150 9 secera
3/8

I hladnog ,mlijeka

200 9 maslaca (margarina) 200-250 9 zelirano'g voca


...


Tijesto: Nadjev: osuseni

Punc-tortlce

slijedite uputu za biskvit-rolade i ploske

ostaci

biskvita Peceni biskvit istresite na papir oblikom (5 cm promjera) izrezite na lim da se osuse u stednjaku, koji ste posuli secerom. Okruglim kolutice, a ostatke biskvita stavlte za tijesto), izrnijesajte i s toliko ruma da do-

\ 50-1 00 9 ribane cokolade

zlica marmelade od ribiza 100 g samljevenih oraha 3-4 vel ike zlice ruma Za ukrasavan]e: malo crvenoq zeliranog

4-' 5 velikih

Osusene ostatke biskvita usitnite (valjkom s orasima, ribanom cokoladorn. marmeladom bijete gustu mazivu rnjesavinu.

Za posipavanje: secer u prahu

Svaki kolutic premaztte priredenom masom, te pokrijte drugim kolutom. Spojite kolutlce (tortlce), posipajte secerorn u prahu i ukraslte komadi6ima zeliranoq voca.

..
lijesto: slijedite

-- ,
,
kaye

.-

Rolada s kremom od kave
Mljevenu kavu prelijte vrelom vodom i ostavite da stoji 5 minuta. Ocijedite je, dodajte toliko mlijeka da dobijete oko 1 tekuclne . Prasak za puding prornijesajte sa secerorn i 6 velikih zlica kaye kojoj ste dodali mlijeko. Ostalu kavu stavite da zavri. Uklonite je sa stednjaka, polako dodajte izrnijesani prasak za puding i stavite da [os jed nom zavri. Smjesu stavite u zdjelu da se ohladi ali cesce prornljesajte da se na povrslnt ne nacinl korica.

upute za biskvit rolade i ploske II • , ~ Krema od kave:

80--100 9 mljevene

-

'12

vode I mlijeka 1 vreclca 'praska za puding. »DR. OETKER. okusa vanil in 150 9 secera 200 g maslaca (margarina)
3/8

'/41

Za posipavanje: 70---100 9 u listice rezanog prienog badema

tv1aslac mljesajte dok se ne zapjeni i dodajte mu pudinq, zlicu po zlicu, Da bi krema bila glatka maslac i puding ne smiju biti hladni. Ohladenu roladu oprezno razvijte, napunite kremom (malo kreme ostavite za ukrasavan]e) i opet savijte.

70

'I-~ ~,. t-_.,t:" -,.
--1· .".
«
....

.. ...... ,.,
_

Ostavljenom

kremom

narnazlte je izvana i posipajte

bademom.

r ,.. .,.,
I

r
"\'"

'II.

---

~

fA

~I

• _
,

_

N 'pol on-tortice
1'11.1,1111111 II 111111, lin (~vllll llillJoO (011 1110111 dn budo tako cvrst da 1111 11111 11111111"1 vkllllv) doclnjto, "1111111Vllrtlll(~1 IIIel, illcu po ilieu til 1 I 11111111 IIIlt' til I 'oloVlllll t1t1111I,luvllnlll 1100'nJo10l UllllJoBojte u I 1 ill' 1IIIItili 1111111111 dotillv(ljllOI J()~ lolll«) Ilnl"lnlnlw kollko [o po11,111111 lill III' ulu lin IJlldu Iloplllvo (niH! IIIJ IJlIII\ 1"lw Illopl, dodujto
1111

I

Tijesto: 2 bjelanjka 250 9 secera u prahu 1 vanilin secer

". DR. OETKEl;lc
250 9 samljevenlh Tjesnjaka Krema: 120 9 biljne masti 100 9 secera u prahu 20 9 kakaa 1-2 velike iliee ruma 2 iumanjka

I" 11111) III ,111'111 1IIIIUlil 1111111 dllhlJlll1I Iltl dlUII,1t fll 111110(11]1110 ponlpnnu 11 Illlt 1111 I III 0' 111111'1 II PIIIIIII, 11111 1111 III 1111111111 uhllkom (promjaro 'III) I II, I h\fl lin III lUI 11111 1111111 1111 11111111111111111111 Pili Oilmont poI I III

"

I'

I

"1111111111111 1111 1,11'11','11111111 od ?OOO C II 111111111 "" In"III"11i 1111 t1ll1dlllllj Ir'"II'"11111I1I '0 ~b mlnutn, lIllll" 1I111Il1 111111111'''" I II 111/1l1I II,I "'I Illtl,I"1 I1M"'" II JlIIIIHI I knkno 111111111111 II dlllill I 1111111111 """" " 11111111111 ()VII lIiI"CHIVIIIII 1111101'111)10 I ""1111111 Itlill IlliI'l 11111 1IIIIIIIlii lilt 1IIIIilllll'1 Illul"n, II IlId" III ClIIIIIVlll) " I 1111 11""1111 I "tVI dlill "I
II
I

Itt III I ,II

Glazura:
I'

II I II II 1111111

100 9 secera u prahu 1 mala iliea kakaa 1 velika iliea ruma 1 mala illca vrelevvode Zo ukmsavanje: nekoliko polovine badema ljesnjaka iii oljustenoq

! III till" 111111111111 iI)lu 1\1t1\ItO, 1>I01l11lltti ('w6ur I 111111 II tollko vrolo v ,tI" tI" d" tll"llI U~IIIIII I oilltl(ll 1l1l1t1U. -lor lieu pr omoznc krornom, I" 'III" II dlllUClll1 tortlcout, to pruvuclto glazurom, ukraslte bademom.

Blskvit-ploske
I 'lit "111 biskvit jos topao istresite na papir koji ste posuli II I'"JlII 11.1 kojem se biskvit pekao oprezno skinite. secerorn, ·11111111- 1l1ijesajte sa secerorn i sa 6 ilica mlijeka, a ostatak mlijeka ,II,lvllq tid zavri. Skinite zavrelo mlijeko sa stednjaka, dodajte urnu1'11111 Pfll!l.ll( za ..Flanu- i stavite da jOs jednom zavri. Smjesu ulijte II lrillll" <i(l so ohladi, ali cesce mljesajte de se ne naclni kozlca na IHIVIIIlIli Mnslac (margarin) mljesajte dok se ne zapjenl, te ga dotI"I'" /llclI po ilicu kuhanoj -Flan!-. I
!

Tljesto: slijedite uputu biskvit-rolade Nadjev: 1 vreclca okusa
3/8 I hladnog

....
za ploske

II ~

..Flanevanilin mlijeka

..OR.OETKERc 100-150 9 secera 100 9 maslaca (margarina)
Za premazivanje: 2-3 • r" vel ike iliee marmelade ...4

Itl doblli glatku kremu 11111'1 bill sasvlrn hladni.
III

pri mijesanju

ni maslac

ni ..Flana-

ne

'ilspolovite, narnazite jednu polovinu marmeladom i polovi1111111 1\1 ('1110, pokrijte drugom polovinom i premaiite kremom. lzrefite JIlt 1111\1' "X 8 em i ukrasite ih kremom.

I \jI,lwll

-~
":l

.c, ...

71
lIl'

.

...

r

i

tn

+

Tijesto: 3 jaja 200 9 secera 1 vrecica vanllin secera -OR.OETKER· 1-2 vel Ike iliee ruma 1 mala illca clmeta 1 mala ilica klincica samljevenog kardamoma 200 9 brasna na vrhu noza praska za pecivo ·OR.OETKERc

Keksi s mirodijama
Jaja tucite dok se ne zapjene metlicom za snijeg dodajuci malo-pomalo secer, vanilin secer i mirodije. Tucite tako dugo dok ne dobijete kremu. Kremi dodajte brasno prosijano s praskorn za pecivo laqano rnljesajuci. Tijestom ravnomjerno ispunite namasteni lim. Pecite u stednjaku tricnorn stednjaku Nakon Pustite Pecene 10 minuta da se dalje kekse na srednjoj temperaturi 15-20 minuta, na temperaturi od 2000 C 15 minuta. pecenja pece. iz lima jos tople, jer se hladni keksi lome. razreztte tijesto u velicini a u elek-

od 2,5 X 6 em.

..

izvadite

Tijesto:

Osja

gnijezda

3 bjelanjka 250 9 secera
1 vrecica vanilin secera "DR. OETKER. 30'g kakaa 250 9 oljustenoq i grubo rezanog badema

Iz bjelanjaka istueite cvrstl snijeg (tako da zarez noza ostane vidljiv), dodajte nastavljajuci tuci secer i vanilin secer ilicu po zlicu. Na masu prosijte kakao, te lagano prornijesajte. Na kraju umijesajte badem. Pornocu 2 male ilice oblikujte osja gnijezda masten lim posut brasnorn. Pecite (susite) temperaturt od 1600 C 30-40 minuta. i stavljajte u stednjaku ih na nana nizo]

r
I


Tijesto:

Biskvit

5

2 jaja , 100 9 secera
1 vreclca vanilin secera "OR.OETKER· 70 9 brasna • 40 g -Gustina»OR.OETKER. 1/2 male zlice praska za peeivo -OR.OETKERc 20 9 rastopljenog maslaca (margarina) Krema: vreclca praska za puding »OR.OETKER. okusa cokolade 150-200 9 secera 3/8 I mlijeka 150 9 maslaca (margarina) Za posipavanje 100-120 rubova: cokolade

eokoladnorn

kremom

Jaja tucite dok se ne zapjene rnetlicom za snijeg. Oodajte postepeno secer i vanilin secer i nastavite tuci dok ne dobijete krernu. Sada dodajte brasno prosijano s - Gusrmcmi praskorn za pecivo uz lagano rnijesanje zajedno s rastopljenim maslacem. Cetvrtast oblik prernazite m~scu i posipajte mrvicama, te napurute tijestom. Pecite u stednjaku na srednjoj temperaturi 30 minuta. a u elektricnom stednjaku 20 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C. Za kremu pornijesajte prasak za puding sa 6 iliea hladnog mlijeka i secerorn, a ostalo rnlijeko neka zavri. Skinite rnlijeko sa stednjaka, ulijte polako prasak i stavite da jos jedanput zavri. Smjesu pustite de se ohladi u jednoj zdjeli, ali prornijesajte cp.sce da se na povrsinl ne nacini kozica. Maslac (margarin) rnljesajte dok se ne zapjenl i dodajte ga zlicu po ilicu pudingu. Oa bi se dobila glatka krerna ni mas lac ni puding kad ih rnijesate ne smiju biti potpuno hladni. Oobro ohladeni biskvit prerezite; napunite polovinom kreme i poklopite. Ostalom kremom prevucite citav kolac i ukrasite ga, a so strane posipajte ribanom cokoladorn.

9 ribane

72
I

_. L ~

I 01 .. ~Icl od
1
"

III

IJogo

Tijesto: bjelanjka '50 9 secera Za ukrasavanje: 1/4 I slatkog vrhnja , vreclca vanilln .OR.OETKERc 3

1110111111111"
1111111111

filii 'Ii III

lilt 1111 ,'vllIll IInlllltl (t'(liln 11111 Ifll(() t:v,ol do zarez noza vldillv) cillclnllf,\1 III vt ljumu IIIC 1111111 nocor ilicu po

III II II ""lrUIIII "111"11111 " ,illlll,lI I1pll filII (hllliit IIIlIII 1111 111111111(1101) I III ,11'11111111 111111111 11111 I I'llnllfi II ~1()dIIJIII\l1 IHI 11I/1l1 111111111111111111 10 DO 11111111111, fl " Id"ld, Ii IHlJlllilCllinllllw (lO 11111111111 "" 11111111111ItlllI I od 10011 C. II , 011111111111 Iltll
111i1"

secera

1\tI11I(,I<~1

till

uruuo 11,,11,) diU""

I doll II" nvtjotlozutu
Ilipoilio
VdlllJUll1.

I" ill I
11111111111 1IJIIlfl,'l!1 Pll1l1l1l~111I 11I~1I1l111I1I11I11'1I11 IIYn, II 1111 1111111111 Illqllnllu [fll'lllIlIl 1'III~fllIlll1
VIIIIIIIIIII

dvn po

111,,11"111

PolJtlp ,

ocr kukn

Tljosto: 4 b1elanjka

1111 1111 I~VIIIII 11111)1111 II 1')0111111111,11 I nll(~,tlll, 1"1111\111 elmlll)!11 poulllpoJlo II,,, I'" )lie II, II fill 1~1I1j1l vuulllu (}O(;()I I (;1111111. l(oIHlI10VU bl n~llo 11111111I""j111 11I{lIIiIO U olliJoy. Od to !fWDO obllkujto pornocu dvljo malo II, " Iwlwtl pullupco I poclto Ih u nnmestonorn Ilmu u stednJaku na 1111111111111 torupcrnturt 30·-35 minute, a u elektrlcnorn stsdnjaku III :)1, ,,,IIILlto nil tcmperaturl od 2000 C.

"'200 9 secera
1 vrecica
1/2

200 9

vanilin secera -OR.OETKERc male illee clmeta kokosovog brasha

'vJozdice
I 1lllIlol1)oko
IIr'll

s cimetom

Tijesto:

. 3 bjelanjka

01,1III!

Istuclte evrstl 9nlj0g (8nlj09 treba do bude tako cvrst vldl zaroz nota). Oodojto naetavtjejuct tucl secor I vanilin secer uo zllcu. Od te rnase uzmite dvlje vel Ike zllce za glazuru.

250 9 secera
II
vanllin sefera »OR.OETKERc 1 mala zllca cimeta· 9 samljevenog badema

1 vrecica

I' III (Joslali snljeg umljesajte cimet I bademe. Na daski posutoj , uuljovunlrn bademom III secerom u prahu izvaljajte tijesto 1/2 cm ell hulo. Izrezite zvjezdice, stavite na narnasten 1 papirom obloien 11111, 10 prornaztte snijegom kojl ste ostevili za glazuru. 1'llIlliu u stednjaku na niio] temperaturl oko 30--40 minuta, a u 1""I\III(~rlorn stednjaku 20-25 minuta na temperaturi od 1800 C. I rllill 111 izvadite zvjezdice moraju blti jOs malo mekane.

300

Plskote
11111111)11(0 tuclte dok se ne zapjene metlicom za snljeg, dodajucl 1I11111)"pOnltllo 2/3 secera i vanilin secer. Tuclte dalje dok ne dobijete hi 1111111. Iz bjelanjaka istuclte cvrstl snlJeg (take cvrst da zarez noia " "I"flill ostane vldljlv) I dodajte nastavljajuct tucl ostatak sscera, 'IIIII"!) wnljesojte u kremu, a na sve zajedno prosijte "Gustin" sa 1" '''''HIt)) I praskom za peclvo, te lagano pornijesajte.

Tljesto:

2 iumanjka 50 9 secera
• 1 vreclca vanllin .OR.OETKER. 2 bjelanjka secera

I brasnom posutom llmu pornocu vre61ee za strcanje '1Idll'''Jto od te mase male plskote i peeite cdmah u stednjaku na 11Ulii tomperaturl 12-15 minuta, a u elektrlcnom stednjaku 10-12 1IIIIIIIIli no temperaturl od 1800 C.

I' muunatanom

50 9 brasna 309 -Gustlnas,
.OR. OETKER~ mala illes praska za peeivo DR. OETKER
c

73

TORTE
Punjenje torte
1. Biskvit izvadite na papir tako da gornja strann bude okrenuta prema dolje. Hazreztte ga u Iistovo cvrstim koneem iii dugim nozern. Da bi debljlnn listova bila podjednaka, prije rezanja naclnltc vrhom noza na rubu biskvita zarez 1 em dubok.

2. Ako ste u zarcz stavili jak konac, krajeve konca ukrstite i stcgnitc tako da orereze biskvit.

3. Da se prerezani list ne bi prelomio pod njega uvueite papir tako kako pokazuje slika.

4. Dignite

gornji

list pornocu papira.

74

11 "I" llilill

hlu] vII III 11111 1111'"11" 1111 I", I 1111

olllll!

1101

morn

bili

11

/"

1"""'''illI I 1"111111111

II IlIltll

·1 >11 01

1,,11 "dllllil 1\11111111 111111111111111 11(1 II. ill 111111111111,,<111

II

I Iri1()vc torte stavljajte 11I1)(~1I paplrn.

jedan

na drugi

opet

po-

II I >t lI!!i list

namazite

kremom

prekrijte

trecirn

lr-uom

75

Ukrasavanje

torte kremom od maslaca

1. Rub i povrsinu slaea.

torte

prernazite

kremorn

od rna-

2. Rub rnozete ukraslti cokoladnlrn mrvleama, Ijustenlrn rezanirn iii usttnjenlm przenirn bademom iii ljesniacima. Ljesnjake iii bade me stavite na papir na kojem se nalazi torta i dizanjem papira posipajte je sa strane.

3. Prije nego ukrasite tortu, razdijelite gomji dio koncem iii nozern na jednake dijeJove. (Tortu od 24 em promjera na 12 do 16 dijelova.)

4. Prj ukrasavanju torte vrecrcu za ukrasavanje drzite okomito iznad torte. Pazlte da se vre6ica od ruke ne ugrije previse, jar 6e krema postati tekuca.

5. Tortu stavite

na posebni

ravnl tanjur.

N. I ulll\!) pl'llllJ( ru
I!

nl,lnUnV HlJe

tnrle

111111111111 11111(111" 1111 1" ..111"11111 Ilflt',lrlO liI(I'IlIIlIl lortu. lit 11"'11 It" 1111" ell! II I(lliln loil I1t!VJtll'lltl IWlll" 11" '111111111 II 1'111111111 (Ill 1,'lIllIplitl. 11111'''''0'1 III I filii 1111VtilJIII~1 otllllJul1l:

"v-Ifl illl~'
Villi." II
1111111

" III" IIlinvtllllo
1111\11111

'1"
IllIlill

"ItIii 1111,111 d,,1 Iii" >"IInllll v"III~lilllt '111111101111111 11"IIMn
1\

11""'11""

In

cil'ItO
11111111111111

Illwlltll'(I I.wlld

I 11011111111111

1~IJ11

I"tlil II II 11111111'
,,11111111111,11111111111111

11111111111 1,,11\111)111
111I,11t't1i11 11I11fl,

'I'IHIII II1Illnin vl)IIl~IIH' 1\1," III IHIVlllhl1 III,

~ Iluvllo orto
l tnvnlm ortnmo ukraalto eljelu tortu iii samo sredlnu U obtlku t'oootke, Meduprostore rnozete 1I1,,'lIultlzvjczdtcumc, uoe6erenlm vocem iii ko111'I(Jl61mo foloo,


I

I~

I

I. Vnlovi
Volovlto ukrasite rub i sredinu. Valovi su naro(':11:0 Iljepi ako reljefno stoje na torti.

l

4. Prelomljene crte: Ako valove razrnaknete dobit tete elk-oak crtu. Upotrtjeblte ju za ukrasavanje ruba torte.

77
II II .,
I

5. Prelomljene crte sa zvjezdicama Nacirute jednu zvjezdicu na svakom vrhu cik-cak crte.

6. Ruiiee
Vrecicu za ukrasavanje drzite okomito, pritisnite, rukom naclnlte mali krug i podignite vrecicu.

7. Lukovl I splrale
Veoma lljep ukras za rub su lukovi kojima dodajemo male uzlove. Ako ih zbijemo jednog do drugog, onda nastaju splrale. Njih rnozete okrenuti 5 desne strane nalijevo iii obratno.

8. Puzevi Ova kruzica stavite jedan na drugi, produzite oblom crtom i napravlte opet jedan puz.

9. Crta s ruzarna Pocnite u sredini, nacinlte dva do tri koluta jedan oko drugog, produzite crtu i napravite opet jednu
ruzu,

l~t. -

,i, uvl.t:.
I'rll'

IIjt)
III II" 1,ltI

lot

Ie
IIII

qln711rom
nln 1111111 qlll
11111111.

1III hlllllill

Id Ii vii
I plil,

1111 1'1 1111'1111'

dn
IVIlitllI 111111,,11,

fI(I

III"

11111 1111

promahi Ilpllo! II
1111111111'

II

1""11111

11'1111111
II

ql1111\11

l]fqllllill

lid

If

I,

11111 IH"IJlII

1111 111111111111

1III11I

, II"

'11111/1111

III

1)1 III vnllklm
11I1lo.

11010m

tako da se pro-

Noi dl/llo koso i pritisnite uunvhu luku I numnllo <Iii okrctntl,

IlIflvfI IlIlllw

:1 nll1/lll'lI 1<0)0

jo tekla preko ruba takoder raz11I1l/llo e1r/ccl noz ukoso povlacecl qa odozdo prornu !Joro.

·1

101 III IlIoi.do ukrnsiti ljustentrn polovinarna badoo1ll (Ijosnjaka). Glazura ne smije biti tvrda. jer :11' burlcm necc prllljepitl. Zato je potrebno brzo
Indltl.

V"LIIO jc da tortu sto prije stavite na tanjur iii
opet prlcekajte da se glazura sasvim (lnacc na glazuri nastanu pukotine). stvrdne

Tijesto: 4 jaja 150

Biskvit za torte s kremom I.
(za obllk vanilin secera laja tueite metlicom za snijeg dodavajuci postepeno secer i vanilln secer, dok iz mase ne postane pjenasta krema.· -Gustln-, brasno I prasak za pecivo prosijte, te dodajte priredenoj kremi uz lagano mljesanje, Naizmjenee s brasnorn dodajte i rastopljeni maslac (margarin). Tljestom napunite oblik za tortu s narnastenlm i nsbrasnlenim dnom. Peeite u stednjaku na srednjoj temperaturi oko 30 minuta, a u elektrlcnorn stednjaku 20 min uta na temperaturi od 180 do 2000 C. promjera 24 em)

9 secera
~ vreclca

"OR.OETKER ..
100 9 bras a 50 9 "Gustlna«

"DR. OETKER ..

'/2

male zlice praska za peeivo

"OR.OETKER
30 9 rastopljenog (margarina)

..
maslaea ,

o
Tijesto: 4 zumanjka 100 9 secera 1 vrecica 2 bjelanjka vanilln

Biskvit za torte s kremom II.
(za oblik promjera 24 em) Zumanjke tueite dok se ne zapjene metlicom za snlJeg. Oodajte malopomalo 2/3 secera i vanilin secer i tucite dalje dok ne dobijete kremu. Iz bjelanjaka istucite cvrsti snijeg kojem dodajte uz stalno mijesanje ostatak secera. Snljeg dodajte kremi, na njega prosljte brasno potnljesano s praskom za pecivo. Lagano prornljesajte sve zajedno. Tijesto stavite suli brasnom,
U

+~d~
obllk
,

"DR. OETKERc 100 9 brasna

'/2

male zliee praska za peeivo

za rasklapanje
,

koji ste namazali

rnascu

i po-

..OR.OETKERc

Peeite u stednjak~ trlcnorn stednjaku

na 'srednjoj temperaturi 25-30 minuta, a u elek20 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.

80

III kvlt
I.

_, torto s kremom III.
(III)

Tijesto: 4 bjelanjka 150

1Iltlih

11111111111111:1.4

9 secera
1 vreclca vanilin secera

1 1Qljl'lI'I,,111 1111111II" t VI nil 1111'11111(Oil 1110111 11111 l,tI~n (',vrnt on zarez 1111 n 111'11111111 vl.Hltv). clllllniin III IIlnlllo 1111.111"1111111 illlllJ po ilicu III fll, 111111111 "11I'1l! I 111111111111\11. 1011111 d(l(lnll'l 111111'11111 j)l'olllllino o Il41f 111111111 I 1111111111111 1\ pOllvo I IlIonWI !lVII It""dlll) 1/111111)~lljlo.
III
III I II'
11I1f1l

"OR.OETKERc
4 zurnanjka 100 9 brasna 50 gf"Gustlnac

'11£1 " 011111,
lUI

III 1111111

Iwll

1'111 """'1111111

IlIIlMIi

I penult
II 0101<-

It II
'"

"DR. OETKERe
mala zlica praska za pecivo

IIIf

II .1111111111"
II clllllllll

11111(1"1111 11111111111111",1 11111 III 111111111(1, (\
111'"11111 1111

1111111

II

1""'1'"""",1

nd

1110do 2000

C.

-OR.OETKERc

.

.
I

III kvlt za torte s kremom IV.
(In uhllk promlera

24 em)

Tljesto: 3 zurnanjka 3-4 vel ike iUce tople vode 150 9 secera 1 vreclca vanilin secera

}""ll1l1lll<o, 2/3 ~ocera, vanilin secer i vodu mijesajte dok se ne zaI>lono. Mliol dodojte cvrsto tuceni snijeg iz bjelanjaka, kojem stedodllil prooatalu '/3 secera. Brasno. "Gustine i prasak za pecivo pl'OlIlJlu 1 dodajte priredenoj masi lagano rnijesajucl. Tijesto stavite LJ obllk zn tortu, I<oji ste namazali mascu i oblozllt papirom. iloc:lto u ~tednJal<u na srednjoj temperaturi 15-20 minuta, a u eleklr'IOllom §todnjoku 15 minuta na temperaturi od 180 do 2000 C.

"DR. OETKERe

3 bjelanjka
100 9 brasna 1009 -Gustlna-

"OR.OETKERe
9.g praska za pecivo

-

"DR. OETKERc
(3 rayne male iliGe)

I

,-JI

I

I

Tijesto: slijedite uputu za biskvit torte III Za nadjev i ukrasavanje: 500 9 jagoda

za

Torta s jagodama

SOdo
100

9 secera
I slatkog vrhnja 1 vrecica vanilin secera
"DR. OETKER <t nekoliko lijepih jagoda

1/2

Jagode operite, tzrezlte napola i posipajte prerezlte i pokrijte jagodama donji dio.

vanilin

secerom.

Biskvit

Jednu trecinu cvrsto tucenoq slatkog vrhnja sa secerom razrnazite preko jagoda, pa poklopite gornjim dijelorn. Citavu tortu premazlte slatkim tucenirn vrhnjem i ukrasite jagodama .

..
Tijesto: slijedite uputu za biskvit torte II Nadjev:

za

Ananas torta
(slika na stranici

27)

1 konzerva ananasa

(6-8 koluta) 1~1 soka od ananasa 1/41 vode
30do 40 9 - Gustina,.DR.OETKERe 50 9 secera 1/2 I slatkog"'vrhnja 70do 100 9 secera u prahu Za natopiti: 3-4 vel ike zlice ruma


Ananas stavite na site da se ocijedi. 4-5 koluta izrezite na male komadice, a 3 koluta izrezito na 4 dljcla. Od soka oduzmite 1 veliku ilicu, a dodajte lnu 1/" I vode. "Gustine mijesajte sa secerorn i 4 velike zlice soka, a preostali sok stavite da zavri. Uzavreo sok skinite sa stednjaka, dodajte razrnucenl "Gustine, stavite ponovo na stednjak da jOs jednom zavri. -Gustinkremu stavite da se ohladi i ~~jte joj izrezano voce. Cvrsto tuceno vrhnje pomijesajte sa secMmn I polovinu dodajte ohladenoj kremi. Biskvit razreztte, donju polovinu natopite rumom. namazite kremom i pokrijte. Strane i povrsinu torte narnazite tucenim slatkim vrhnjem i obloztte cetvrtinarna ananasa. Ukrasite s preostalim tucenirn slatkim vrhnjemt s malo crvene marmelade. Umjesto ananasa rnozete upotrijebiti i neko drugo voce iz kompota, a sok iz kompota pri kuhanju kreme s -Gustlnom-.

...... '
I

Za ukrasavanje: malo crvene

"
J

.. l

marmelade

..
Tllesto:
Slijedlt~ uputu za blskvit torte III Krema: 1 vreclca praska za puding .DR. OETKER. okusa cokolade 150do 200 9 secera . 3/8 I mlijeka 200 9 maslaca (margarina)
Za ukrasavanje: svjecice cokoladne

Rodendanska torta
za Prnsak za puding pomijesajte sa secerorn i sa 6 ilica hladnog rnlljoke, a ostalo mlijeko stavite da zakuha. Hazmucenl prasak za puding pomijesajte sa zakuhanim mlijekom, stavlte na vatru da jos jed nom zavri. Masu ulijte u zdjelu I ostavite da se ohladi, ali promljesajte cesce da se na povrslnl ne nacini koiica. Maslac (margarin) mljesajte dok se ne zapjeni, dodajte ga ilicu po ilicu u puding, ali ne posve rashladen. Sve dobro izrnljesajte. Blskvit dvaput prereztte. donju plocu namazite sa 1/" kreme i poklopite drugim dijelom. Ponovno premaztte kremom i pokrijte tre6im dijelom. Prevucite cijelu tortu natanko kremom. Strane i dva centimetra povrsine torte od ruba prema sredini posipajte cokoladnim mrvicama. Ravnomjerno poredajte svje6ice i ukrasite tortu preosta10m kremom.

mrvice

~.

I•
Tijesto: slijedite uputu za biskvit za torte III Krema ad kave: 50-60

Torta s kremom od kave
Mljevenu kavu prelijte vrelom vodom i ostavite da stoji 5 minuta. Izmjerite kavu i dopunite do 1/2 I mlijekom. Prasak za puding pomiiesajte sa secerorn i 6 zlica kaye kojoj ste dodali mlijeko. Ostalu tekuclnu stavite da zavri. Zavrelu kavu maknlte sa stednjaka, ulijte polako razmu6eni prasak za pudfng I pustite da jos jednom zavri. Ovu smjesu stavite u zdjelu da se ohladl, ali cesce promtjesajte da se ne bi na povrslnl nacinila kozlca. Maslac (margarin) rnljesajte dok se ne zapjenl I dodajte pudingu illcu po zllcu. Da bl krema bila glatka, puding ne smije blti sasvlm hladan kad ga mijesate 5 kremom od maslaca. Biskvlt prereilte na 3 dijela, namazlte donji dio sa 1/4 kreme I poklopite drugim dijelom koji namailte polovinom ostale kreme i pokloplte trecim dljelom. Citavu tortu premaiite preostalom kremom J posipajte cokoladom.

t

9 mljevene kave 1/41 vode

It'"
• I

3,5 dcl mlijeka 1 vrectca vanllin pudinga ..DR. OETKER. 200 9 maslaca (margarine) 150 9 secsra Za ukrasavan]e: 100 9 ribane cokolads

KOLACI IZ KUHANO PECENOG TIJESTA

,~,..#- .

.* J:f~<j

."

·"''',i,.J
.,,!

Pripremanje i pecenle tijesta
Sastojci navedeni ovim radom: voda, mas lac (margarin),
sol,

u uputama moraju biti prtredent

brasno, jaja, prasak za pecivo

,.DR. OETKERc

86

I' HI' luu prlprome
I'fllllllill I",\I)IHI

Jllllltjlllli

llil 11I"!1I10

prozraci

postane

rahlo.

I

1111111

I( uh.mo tijesto posutom

pecite limu.

na lako narnastenorn stranu

i bras-

01) l~ri1sno stavite

na jednu

lima (po du-

IJ 1111).

II) Oa bi se brasno jednako rasporedilo udnrite drugom stranom lima po stolu.

po limu

lzruda tijesta
Vorlu,
dll IIIVI II

mnslac (margarin) i sol stavite u jedan lonac Sklnite sa stednjaka, nasipajte odjedanput nvu hi I rnijcsajte (kao igance!) dok ne dohllnlo Olllllw rnnsu koja se odvaja od lonca. Stavite !'"flllVII 1101 vatru i kuhajte jos jednu minutu nepreIIllllln fllllolJOjUCI. Vruce tijesto istresite u zdjelu te IIrIlIJIIIIIIJIIl Jnjn, jcdno po [edno. Ako se tijesto jako IIJIIII. " prj nktdnn]u so kuhace nastaju siljci, nemojte vlflll cJodflvull jojJ. U ohladcnu rnasu urnijesajte

"rlllO

1"

1111111\

'n

POr-IVD.

87

1. ..Vodu, rnaslac (margarln) I sol stavite u jedan lonac da zavru. Skinite sa stedniaka i nasipajte odjedanput sve brasno ... Vaino je da pri kuhanju ne nastanu grudice od brasna, a da bi to izbjegli upotrijebite kipucu vodu i nasipajte sve brasno odjedanput.

2.

» ••• I mijesajte (kao 19ancel) dek ne dobijete glatku masu koja se odvaja od lonca ...

eim ste naslpali brasno u vodu morate brzo rnl[esatt dok ne dobijete glatku masu koja se odvaja od lonca.

3... Stavite ponovo na vatru I kuhajte jos 1 minutu neprestano mijesajuci.« Ponovnim kuhanjem tljesto postaje cvrsce, Kao znak da je tijesto dovoljno kuhano, na dnu lonca ce se pojaviti kozica.

4. »Vruce tijesto istresite u zdjelu ..... U zdjelu se stavlja da se

brie ohladi.

5......

te umijesajte jaja, jedno po [edno.«

Jaja dodajte vrucern tijestu jedno po jedno jer se lakse umijesaju. Nernojte prestati mtjesatt tako dugo dok ne dobijete glatku i gustu masu.

II

'I
I I

AI
III
I'

II

nM

"Jullto [ako sjaji, a pri skidanju
lill

sa ku[aja,«

II I

IIl1l1tl1lu t1l1jcl, nemojte vise dodavati
III II

II It I

juju razlicite velicine IIjo:1111 prlje nego cete staviti
1111

isprobajte posljednje

I 'I"
AlII Uri 11j":;lo tcsko odvaja sa iliee, jaje ne treba dlldlill III llvluc mekano tijesto nece se dici.

,

·U ohladenu masu umijesajte prasak za pecivo.« It'i.1Sak za peeivo d o d a j t e hladnoj 111 .. s i. A k 0 gad 0 d ate tap I a m t i j est u ,I II' 10 vat e pre ran a.

e

II III Izradu vroclcu za I\I\() zelite IJI'IHoment ul]u,

kolacica upotrijebite 2 male zliee iii ukrasavanje i oblikujte ih na limu. tljesto peel oa ulju, stavljajte ih na paplr, pa tek onda na vrucu mast iii

I tl

(~C

!lio kuhano-pecenoq tijesta

1(,IIHII1I1 1l!IC1'1I0 I.ijosta peeite prema uputama u 1t111'I'"IlId II unuprljod zagrijanoj pecnict. Tek pred 11111 ItClI'lIlljl1 oprozno otvorite pecnicu taka da ko1111 I 1111 111(1111111, l'u6nicu no otvorajte prvih 20 minuta. AI " 1111':010 IHI ulju (rnastl), onda go dobro zagrijte Inl " till l\oln(;1 no uplju previae rnasnoce.

89

Tijesto: I vode 50 9 maslaca IIi margarine malo soli 150 9 brasna 3-4 [aja 1 mala ilica praska za pecivo
1/6

Pikantni ustipci

»OR.OETKERc
Za premazivanje: malo mlijeka Za posipavanje: malo maka kumina i paprike Nadjev: majoneza od 1 iumanjka 1-2 male zlice gorcice (senfa), malo soli mala illca secera mala ilica soka od limuna iii octa l/S I ulja 109 -GustlnaVodu, sol i mas[ac zagrijte do vrenja u loncu. Zatim maknite lonae s peel, dcdajte odjednom sve brasno. Masu mijesajte dok ne bude glatka (ne smije imati grudice) i prokuhajte jOs 1 minutu. Vruce tijesto stavite u jednu posudu i urntjesajte jaja (jedno po jedno). Pustite da se ohladi, pa umijesajte prasak za pecivo. S dvije male zlice iii vreclcorn za oblikovanje tijesta naclnite hrpice u vellclni oraha i stavIjajte na narnasten i brasnorn posut lim. Sada te hrpice tijesta prernazite mlijekom i posipajte makom, kuminom iii paprikom. Tijesto pecite u stednjaku na vlso] tcmperaturi 30-40 minuta, a u elektricnorn stednjaku 25-30 minuta na temperaturi od 2200 c. Za vrijeme ne sjedne. pecon]a no otvarujtc pc6nicu prvih 20 minuta da tijesto Kado jo peccno prerezite kolacice iznad polovine.

"OR.OETKERc
l/sl vode 150 9 sitno rezane kuhane sunke 1-2 sitno rezana kisela krastavca 1 sitno izrezana jabuka 50do 100 9 kuhanog graska

Majoneza za nadjev: zumanjak, qorcicu (senf), sol, ocat iii sok od limuna i secer stavite u zdjelu i tucite metlicom za snijeg (iii upotrijebite mikser) dok masa ne postane gusta. Zatim polagano (kap po kap), uz neprestano tucenje, dodavajte ulje. -Gustln- razrijedite s vodom i ugrijte ga do vrenja neprestano rnijesajuci. Dobivenu masu jOs dok je vruca umijesajte u majonezu. Sunku, kisele krastavce, jabuku (sitno izrezane) i grasak dodajte majonezi, te time nadjenite kolacice i poklopite ih. takoder

90

,
Tijesto: vode 50 9 maslaea iii margarina malo soli

'/4 I

Kolutici s jagodama
Vodu, mas lac i sol zagrijte do vrenja u loneu. Zatim maknite lonao s peel i dodajte odjednorn brasno. Masu rnilesajte dok ne budo glatka i prokuhajte (1 minutu) dok se tijesto ne pocne odvajati od lonea. Vruce tljesto stavtte u jednu posudu i dodajte jaja jed no po jedno. U ohladeno tl]esto umijesajte prasak za peeivo. S vre61 com za oblikovanje tijesta naCinite kolutice promjera 10 em. Pecllo u stednjaku na visokoj temperaturi 30-40 minuta, a u elektricnorn stedniaku na temperaturi od 2200 C 25-30 minuta. Ne otvarajte pe6nleu prvih 20 minuta da kolac ne sjedne. Peceno kolutice prereiite. Cvrsto tueite 2 del slatkog vrhnja sa 10-200 seeera u prahu i vanllln se6erom. Tucenirn vrhnjem napunite koluttcs. Na vrhnje stavite jagode iii kornadlce sipajte secerom u prahu. ananasa. Izvana kolutlce po-

1809 brasna
4-6 jaja
1 ravna mala fliea praska za peeivo

.DR. OETKERc
Nadjev:

'/2 kg

Jagoda iii ananasa 1 vrecica vanilin secera

.DR.OETKERc
2 del slatkog vrhnja

10do
20 9 secera u prahu

Tijesto:

-Flana«: desert
Vodu, maslae, sol zagrljte u loneu do vrenja. Lonae skinite 5 vatre I dodajte odjednom s -Gustlnornprosijano brasno uz stalno mljesanle. Kuhajte dok se masa ne poena odvajati od lonea (oko 1 min.) . U vruce tijesto urnljesajte [aja. Masa mora biti sjajna i glatka. Tijesto ohladite i tada dodajte prasak za pecivo. S vre6ieom za oblikovanje tijesta iii pornocu male iliee nacinite kolace u veliclni manjeg oraha. Peeite na namazanom i brasnorn posutom limu u dobro zagrijanoj pecntcl u stednjaku na vlso] temperaturi 30-40 minuta, a u elektrtcnorn stednjaku 25-30 minuta na temperaturi od 2200 C. Pecntcu ne otvarajte prvih 20 minuta da tijesto ne sjedne.

'/4 I

vode

iii margarina malo soli 150 9 brasna 30 9 • Gustina c

50 9 maslaea

• OR. OETKERc
4-6 jaja
1 iliciea praska za pecivo

"DR.OETKERc
Cokoladna krema:
pudinga ..Flana1 vreclca

"OR.OETKERc
okusa cokolade

50 9 secera
kakaa 4 del mlijeka 4 del slatkog vrhnja

Cokoladna

krema:

1-2 iliee

1 vrecrcu "Flanec okusa cokolade priredite prema uputi, samo uzmlta 4 del mlljeka umjesto '/21. Kuhanu flanu stavite u jednu zdjelu I ostavite da se hladi. Da krema na povrsinl ne doblje kozicu potrebno }e cesce prornljesatl. . Cvrsto tuceno vrhnje lzmljesano sa kakaom umijesajte u hladnu kremu i punite prerezane kolace. Sada naclnite glazuru. Kakao I prosijani secer mliesajte s vodom dok masa ne bude glatka. Premaiite desert. .

Glazura:

100 9 secera u prahu
200 9 kakaa 1-2 fliee vrele vode

92

'.

Tijesto:

Princes ustipcl
(margarina) Vodu, mas lac, sol zagrijte u loneu do vrenja. Lonae skinite s vatro i dodajte odjednom s -Gustlnomprosijano brasno uz stalno rnljosan]e. Kuhajte dok se masa ne pocne odvajati od lonea (oko 1 min.).

1/81 vode
30 9 maslaea malo soli 30 9 -Gustlna~OR. OETKER« 70 9 brasna 2-3 jaja
1/2 male iliee

U vruce tijesto urnijesajte jaja. Masa mora bltl sjajna i glatka. Tijesto ohladite i tada umijesajte prasak za pecivo. S vrecicorn za tijesto iii pornocu 2 male iliee oblikujte kolace u velicini manjeg oraha.
Peeite ih na namazanom I brasnorn posutom limu, u dobro zaqrijano] pecnici u stednjaku na vlso] temperaturi 30-40 minuta, a u elek· trtcnorn stednjaku na temperaturi od 2200 C 25-30 minuta. Pecntcu ne otvarajte prvih 20 minuta da tijesto ne sjedne. Za nadjev pomijesajte prasak za puding sa secerorn i 4 vel ike zlice mlijeka. Ostalo mlijeko zagrijte do vrenja, onda ga skinite sa stednjaka, ulijte u nJ mlijeko s praskorn I pustite da zavri. Ovu masu stavite u jednu zdjeJu da se ohladi. Cesee prornijesajte da se ne bi nacinila kozlca na povrsinl pudinga. Cvrsto tuceno vrhnje urntjesajte u puding. pocono I napola prerezane kolace. Sa priredenom kremom napunito Posipajte ih secerorn u prahu.

praska

za peeivo

"OR.OETKERc Nadjev:

Y2 I rnlijeka 1 vrecica praska za puding
"OR.OETKER« okusa vanilin

50 9 secera
3/8

I slatkog

vrhnja

Tijesto:

1/8 I vode
30 9 maslaea iii margarina malo soli 30 9 -Gustlna"OR.OETKER« 70 9 brasna 2-3 jaja 1/2 male iliee praska za peclvo "DR. OETKER« Nadjev: 100 9 maslaea 150 9 sira za mazanje 1-2 velike iliee kiselog vrhnja 1 mala iliciea sitno narezanog persuna Za posipavanje: malo sitno rezanog persuna, maka, kumina iii paprike

Ust~!)ci sa slrorn

Vodu, maslae, sol zagrijte u loneu do vrenja. Skinite lonae s vatre i dodajte odjednom s -Gustinom« prosijano brasno uz stalno mijesan]e. Kuhajte dok se masa ne pocne odvajatl od lonea (oko 1 min.).

U vruce tijesto umijesajte jaje. MDSD mom bltl sjajna i glatka. Tijesto ohladite i tada umijesajte prasak za peeivo. Tijesto protisnlte kroz vrecicu za oblikovanje I napravite hrpiee u vellcini oraha. Stavljajte ih na narnasten i brasnorn posut lim. Peeite tijesto u dobro zagrijanoj pecnicl u stednjaku na viso] temperaturi 30-40 minuta, a u elektricnom stednjaku 25-30 mlnuta na temperaturi od 2200 C.
Pecnicu ne otvarajte prvih

20 minuta da tijesto ne sjedne.

Pecene kolace razreiite, nadjenite pjenasto urnucenom kremom od maslaea (margarina) i sira za mazanje, kojoj ste dodali kiselo vrhnje j persun i sve dobro izrnijesali. Poklopite ih gornjim dijelom som pa posipajte kuminorn, i odozgo tanka premazite lstorn. sinje-· persunorn, makom iii paprikom: ."

94

l'

,~.,.
';,

1

""'{'~ 'ir~" ~
....
4;

• q

'it "'-i i

~

/~

I

;'

l~,

KREME
1 vreclca pudinga

- DR. OETKER c
okusa limun 60 9 se6era 150-200 9 razlicitog voca (ananas, kajslje. breskve, jaqode, rlblz) sok od 3 narandie dopunlte vodom do 3,4 dcl, a 1 narandiu Izreiite na kriske slatko tuceno vrhnje

Vocna krema
Prasek za puding i secer rnljesajte sa 6 zliea soka od narandie. Preostali sok prokuhajte. uklonite s vatre i dodajte mu razrnucenl prasak za puding, te mijesajuei zakuhajte. Vruci puding stavite u staklenu zdjelu da se ohladi. Cesee promuesajte. Voce lzreztte u kockice I umljesajte u ohladent puding (die voca ostavite za ukrasavanle). Na vocnu kremu stavite cvrsto tuceno vrhnje izrnljesano sa secerorn. Ukrasite vocern. Umjesto u staklenu zdjelu, kremu rnozete razdljeliti u stroke case.

Cas a s ananasom
1 vreeica 60 9 seeera
1/2 pudinga

- DR. OETKER c
okusa vanilin

iii limun

I mfljeka
1 konterva od 1 kg
ananasa

Prasak za pudlng porrujesajte sa secerom I sa 6 illea rnlijeka, a ostalo rnlijeko neka provrl, rnaknlte ga s vatre i urnijesajte priredenl puding. Stavite na vatru da jos jed nom provrl. Puding stavite u zdjelu da se ohladi. Promijesajte ga nekollko puta. Slatko vrhnje i vanilln secer tucite. Kad je tuceno napunite vreclcu za ukrasavanje .da bl kasnlje mogli ukrasiti kremu. Ananas oeijedlte i izrezlte na sitne kornadlce. 3-4 krlske ananasa ostavite za ukrasavan]e. Kornadlce ananasa umijesajte u hladni puding, napunite njime 4 do 6 case. Slatkim tucenlm vrhnjem ukrasite u obliku spirala i dodajte polovinu ,koluta ana nasa.

1 del vrhnja 1 vre6ica

vanilin aetera

-DR. OETKERc.

vre6ica

-Galette·

-DR.OETKERcc okusa vamltn
#it <if~11 ornog vlna
Za ukl'asavanje: 2 del slatkog vrhnja

Krema od vina

50 9 secera
1 vreclca vanilin secera

-DR.OETKERc 50 9 prienog
badema maio crnog grozea

-Galettu- vanilin priredite prema uputl, ali umjesto .nlijeka upotrijebite erno vino. Slatko vrhnje tucite cvrsto metlieom za snijeg dodajucl secer, vanilin secer. Uzmite 6-8 casa za sarnpanjac, nim vrhnjem, przentm badernorn napunite ih kremom. i qrozdem. ukrasite tuce-

Hladni rum-puding s bademom
vrecica -Galette.DR. OETKER.
okusa punea

-Punc-qalettu- priredite sa 4 dcl mlijeka prema uputi na vreclci. Slatko vrhnje cvrsto tucite metlicom za snijeg dodajucl secer. Odvojlte 2-3 zlice tucenoq vrhnja, a ostatak pornijesajte s prienlm
badernorn.

4 del 1 dcl 50 9 200 9

mlijeka slatkog vrhnja
secera

prienog badema

Uzmite 5-6 casa za vermut, napunite ih do poloviee -Galettorn-. Na ..Galettu- stavite smjesu badema i tucen'og vrhnja. Kremu ukrasite tucenlrn vrhnjem koje ste za to odvojili.

vrecica pudfngii)

..Galetta2 del 1 4 dcl
2

Kakao krema sa salatom od banana

1

"DR. OETKERc. okusa kakao slatkog vrhnja vrecica vanilin se6era .DR. OETKERc mlijeka zlice curacao .(~irtiSo~ likera ravna velika fliea
secera

2 banane

Za

'ukrasavanler

malo cokoladnlh mrvlea

Banane izrezite na koluti6e, pomtjesajte sa secerorn i curacaom I ostavite da stoje 15 minuta. U mlijeko sobne temperature urnljesajte -Galettu-. Mljesajte rnetllcom za snijeg 1 minutu dok masa ne postane glatka. Slatko vrhnje I vanilin secer tucite cvrsto. Polovinu slatkog tucenoq vrhnja umijesajte u -Galettu-, a drugu polovinu ostavite za ukrasavanje .• Galettome napunite 4-6 visokih casa i ostavite nekoliko minuta da sto]i. Tada prekrijte -Galettu- slojem priredenih banana i ukrasite tucenirn vrhnjem i cokoladntm mrvicama.

98

salata s »Flanorn- okusa cokolade
Vocna

2 grape fruita 3-4 narandie 2-3 banane 150 9 ribiza (rtblz moze zamijeniti sezonsko voce jagoda, mafrJ1i9 ;jlli marellca, M®ley se upotrljeblt! 1 voce lz kompota sltne iirezano na kockice) 2-3 ilice limunovog soka 1 vrecica vanilin secera

-Flanu- i secer izrnijesajte sa 6 ilica mlijeka, ostatak mlijeka stavite da zavri. Zavrelom mlijeku dodajte lzrnljesanu -Flanu c i ponovno kratko vrijeme zakuhajte. Kuhanu "Flenu. ostavite da se ohladi i povremeno promljesajte, Cvrsto istucite slatko vrhnje i pornljosajte s ohladenom -Flanorn-. Voce oclstlte i izrezite na 'sttne kocklce. Pornljesajte sa sokom limuna i vanilin secerom. Preko voca prelijte priredenu -Flanu-. Servirajte u slrokim casarna eije je dno prekrito kockicama leda.

..DR. OETKERe
Za preliv: upotrijebite 1 paketlc pudinga ..Flaaa«

"DR. OETKiR",
okusa COk0Ia€lE~ 160 9 secera 1/2 I mlijeka i 1 del slatkog vrhnja

Casa s ribizom .
vre6ica Prasek za puding pornijesajte sa 6 illca hladnog mlijeka, a ostalo mlijeko stavite na stednjak da zavri. Zavrelo mlijeko skinite sa stednjaka, dodajte mu umtiesanl prasak za puding, te stavite na stednjak da jOs jedanput zavri. Kuhani puding stavite u zdjelu da se ohladi, ali ga povremeno mijesajte. 81atko vrhnje tucite dodajucl mu secer. 2-3 ilice tucenoq vrhnja ostavite za ukrasavanje kreme, a ostatak pomijesajte s opranim i ociscenim ribizom. Punite naizmjence siroke case pudingom i vrhnjem u koji ste umllesal! ribiz i konjak. Ukrasite tucenlrn vrhnjem i jednim grozdom ribiza. pudinga

"DR. OETKERe
okusa v8f\tllin 2 vre6ice 3,5 del mlijeka 1 del slatkog 500 9 ribiza 50 9 secera vanllln se6era

..DR. OETKER.
vrhnja

2-3 zlice konjaka

99

paketlc okusa

pudinga vanilin

-Flana-

.13Ft OETKERc
pakettc vanllln secera
mlij,eka 1 del slatkog vrhnja

Kontesa »Flana«
Prasak za ..Flanu- mljesajte s 5 zlica mlijeka. Ostalo rnlijeko neka provrl. Vrelo mlijeko maknite s vatre, umljesajte priredenu ..Flanu-, pa pustite da jo13jednom provri. Vrucu -Flanu- ulijte u 4 do 6 casa, koje ste prethodno isprali toplom vodom. 4 do 6 lijepih Jagoda izdvojite, ostatak zqnjecite, pomijesajte sa secerorn i konjakom. Slatko vrhnje tucite
c

~/2 I

-DR. OETKERc

500 9 [aqoda
~3 ~Iice konjaka 1 mala ilica secera u prahu

cvrsto s vanilin

secerorn.

Na ohladenu ",Flanu stavite red zqnjecenih jagoda, pa red slatkog tucenog vrhnja. Ukrasite tucenirn vrhnjem pornocu vrecice za ukrasavan]e i jagodama koje ste izdvojlll,

1 vreclca

pudinga

-Flana-

-Flana-

-

vanilln s grozdem

".DR. OETKERc
Prasek za -Flanu- pornljesajte sa secerorn i 6 velikih zlica mlijeka, a ostalo mlijeko ostavite da zavri, Uklonite ga sa stednjaka, ulijte razrnucenl prasak i stalno mijesajuci stavite da ponovno zavri.

-Flanu- u!ijte u male oblike i ostavite da se ohladi. Hladnu -Flanuistresite na tanjurice, ukrasite grozdem i tucenlrn vrhnjern i posipajte bademorn.

10).0

SAOR2:AJ
Prodgovor Opeenlta pravlla za pecenje Prlbor ..............................•• Izrada tljesta Temperatura 1 vrijeme pecenja Postupanje B kolaclrna poslije pecenja . . . . MIJesano tlJesto (plava boja) lzrada 1 pecenje tljesta ................• Koleel .....•.•.•......•...••...••....• Olzano tlJesto Prethodne pripreme ...• . . . . . . . . . . . . . •• Pecen]e dizanih tijesta .........•......• Kolael ......•....••................... Prhko tijesto (ruzieasta boja) Pripremanje i pecen]e tijesta Kolael •................................

5

7 7 7 7

9 14

28 31 32

36 42

Biskvitno tijesto (zuta boja) Izrada I pecenje tijesta •................ 62 Nekoliko savjeta za pripremanje biskvit rolade •.• ' . . ..• • . . . • ... • . . • . • . . . . . . . ... .. 67 " .. 68 Kolael

...........

Torte a) Punjenje torte ...•..•...••.......... b) Ukrasavan]e torte kremom od maslaca c) Nekoliko primjera za ukrasavanje torte d) Prevlacenje torte glazurom .•......... Kolael ••....•••... ~. . • . • • . . . . . . . . . . .. Kuhano-peeenc tiJesto (zelena boja) Prlpremanje i pecenje tijesta ........•... Kolacit •....••.. , .. , .....•.•.....•... Kreme (smeda boja) ••.......•....•...• Abecedni popls recepata

74 76 77 79 80

1. ••

86 90 96 103

102

ABECEDNI POPIS RECEPATA
Ananas torta .........•.......... r. • • •• Blskvlt-ploske ........••............... Blskvlt-rolada .....•..•...• ,............ Biskvit s eokoladnom kremom Blskvit s rumom ......•................ Biskvit za' rolade I ploske Blskvit za torte s kremom I. Blskvlt za torte s kremom II. Biskvlt za torte s kremom III. Biskvit za torte s kremom IV. •.......... Cajni kolae •..•.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cajni staptcl ...••• • . . . . • . • . . . . . . . . . . .. Casa s ananasom Casa s rlbizom ..•••..... '.............. Cokoradnl kolae Cokoladnl staplel .••..•................ Cokoladne tort Ice .•..•................. Dehkatnl lOSe ••.•••..•...•.........•... Desert za kavu ..••.•..•.•••...•....... Dobos torta ••.•• • . . . . . . • . . . . . • • . . . . .• Dukatl • • • . . . • • • • • . . • . . . . . . . . . • . . . . . .. Engleskl kolac s mirodijama ,.Flana e desert •..•.................... ·Franae tortice '.................. -Flana-wentltn s grozdem Hladnl rum-puding s bademom Hrenovke u tijestu Isleri (tirolskl kolactct) ..•.............. Jastuclc! sa sirom •..•...•............. Kakao krema sa salatom od banana Keksi sa bademom Keksi sa mirodijama Kolaeiei od sniJega ..............•..... Kolaei6i s Ijesnjaclma Kolacici S orasima Kolae od maka ........•.............•. Kolae s jabukama ......•....... .: . . . . .. Kolae S makom Kolutl61 s jagodama Konfekti-rolada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kontesa -Flana Kraljevskl kolac Krema od vina ..•..................... Kuglof ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kuglof s grozdicama Ladlce s orasima
<I ••••••••••••••••••••••

82

71 68
72

Lineer torta .•..•... • . . . . . • . . . . • . • . . • . .. Makovnjaca . . . • . . • . . . • • . . . • •. Medvede sape ...........•.••..•...••• Mramornl kuqlof .••..•.•.......•....•.. Napoleon-tortice . • . . • . . . . • . . . . . . • . . . ..
Orehnjaca ......•.....•..•..•..•.•.•.•

56 32 22 16

71
34

68 67 80 80 81 81

25
42

96 99
26 60 49 42 61 22
57

20 92

46
100

Osja gnljezda ...•..•.....•.••.•.•.•.•• Otilla .......•...... . . . . . . . . . . . . • . . . . .• Plkantnl ustlpcl PI§kote Pita od jabuka .......................• Ploske s narandzama Pogaelce sa sunkom ................•.. Poljupcl s bademom Poljupcl od kokosa Porodlcno torta . . . . . . . . . . . . . . .. Praznleka torts Princes ustlpol Punc-tortlce Puievl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hodendanska torte .,................... Rolada 8 kremom od kovo Roselel sa Aunkom Roselel 8 oraslmc Ruska plotenlco ...................•••. Sacher torte " ,....

72

26
90 73

52 48 50
20 73

25 16 94 70
52

84 70

sa
t II

I II III

98
54

Sace

t

,

•••••••

,

~

I

••

I

••••

t , I .,
I I I I •• I

,'1
U
I

44

34 98 61 72 73 61 G" 10
00 49 92 70
100

Slanl kolu~1 .••..• ,... ., •• Slonl 1<01001 pun] 111 utrnm • Slonl 1<01n61 1111 l'lwl~(()m '" Slntko zvjo/cllou .,.
I I I I • I • I

I

I

•••

• I I •••

I

I ••

I •

fa'i

I I

• ,

I • I

I

I I

I

I •

I • I

1,

I

I

I I I

I

I

• I

••

I

II
t

Srnn61 hrbnr ••••••• t1tnpl61 till nh mn " lort'll II hlulwll 101Hd.
I

Iff

•••

I

I I I

• ,

I

I • I

I

•••••

I

If'

• I ••

I ,

I I

I

I

I

II

,.

I

'f'
I. I ••••

••••
I ••• f , , • ,

I

I

"

nil
I

rill III

lid 11"I\llll1hl1

I

VIIIIIII1II1

,

I

• I

1or til U Illundllnm ., ••...•. TOI tu " In OIllC)1Tl od kuve , .....•.

I •

I •

m'
60 46 94 14 14 20

~tI

I

••

114

24 96 32 22 48

Trokutl 0 badomom I • • • • • • . • • • • • • •• Trokutl 9 IJeAnJacimo UAtlpcl 80 strom Valentin torta Vljenac 8 Ijesnjaclma VIJennac s rumom Vocna krema Vocna salata s -Flanom- ok usa cokolade Zalogaj za gurmane •................... Zvjezdiee s cimetom

96
99 54 73

103