BOLŢI

ASANAREA STRUCTURILOR PORTANTE ISTORICE
RESPONSABIL DISCIPLINĂ: prof. dr. ing. B. Szabó
boltă în cruce / R. Cehă
B
O
L
Ţ
I
Element de structură portantă istorică
aparţinând subansamblurilor de
planşee boltite, dispus după
o suprafaţă curbă, cu reazeme
capabile de preluare a împingerilor,
clasificat după următoarele criterii:
(a) conformare geometrică şi
mecanică:
(1) forma conturului suprafeţei
acoperite:
(i) rectangular (pătrat, dreptunghiular,
poligonal, neregulat),
(ii) curbiliniu (circular, eliptic etc.);
(2) nr. curbelor directoare ale
suprafeţei:
(i) boltă simplă,
(ii) boltă compusă;
TERMINOLOGIE – BOLŢI I.
realizată prin
tehnologie
în solzi
boltă cilindrică,
cupolă, realizată prin tehnologie inelară
B
O
L
Ţ
I
(3) complexitatea curburii suprafeţei:
(i) boltă de translaţie – cu curbură
simplă,
(ii) boltă de rotaţie – cu curbură dublă;
(4) numărul direcţiilor de descărcare:
(i) boltă cu descărcare unidirecţională,
(ii) boltă cu descărcare bidirecţională;
(5) modul de rezemare:
(i) boltă deschisă,
(ii) boltă semideschisă,
(iii) boltă închisă;
(6) modul de alcătuire:
(i) boltă fără nervuri,
(ii) boltă cu nervuri pe intrados,
(iii) boltă cu nervuri pe extrados;
boltă boemă, realizată în coadă de rândunică
boltă mănăstirească, realizată în solzi
TERMINOLOGIE – BOLŢI II.
B
O
L
Ţ
I
(ii) boltă de rotaţie – cu curbură dublă/Baia Mare
(i) boltă de translaţie – cu curbură simplă/Bonţida
(3) după
complexitatea
curburii suprafeţei:
TERMINOLOGIE – BOLŢI III.
B
O
L
Ţ
I
(5) după
modul de rezemare:
TERMINOLOGIE – BOLŢI IV.
(i) boltă închisă – în oglindă/Florenţa
B
O
L
Ţ
I
(5) după
modul de rezemare:
(iii) boltă deschisă – a vela/Florenţa
TERMINOLOGIE – BOLŢI IV.
B
O
L
Ţ
I
(i) boltă fără nervuri/Bonţida
(6) după modul
de alcătuire:
(ii) boltă cu nervuri pe intrados Cricău
(iii) boltă cu nervuri pe extrados/Satulung
TERMINOLOGIE – BOLŢI V.
B
O
L
Ţ
I
(b) materiale utilizate:
(1) pentru calote:
(i) zidărie de piatră
(ii) zidărie de cărămidă;
(2) pentru nervuri :
(i) piatră,
(ii) piese speciale din
argilă arsă,
(iii) cărămidă obişnuită;
zidărie de piatră pentru calote
Jelna – Bistriţa-Năsăud
TERMINOLOGIE – BOLŢI VI.
(c) tehnologii de execuţie:
(1) felul zidăriilor:
(i) în coadă de rândunică,
(ii) inelare, (iii) în solzi etc.;
boltă în oglindă, în
coadă de rândunică
(2) modul de ghidare:
(i) cu cintre şi astereală pe toată
suprafaţa boltită,
(ii) cu cintre numai în
dreptul nervurilor,
(iii) fără cintru.
boltă
în
cruce,
în solzi
TERMINOLOGIE – BOLŢI VII.
B
O
L
Ţ
I
B
O
L
Ţ
I
CARACTERISTICI DE BOLTĂ
f – naşterea bolţii,
g – perete de rezemare,
h – element de boltă,
i – extradosul bolţii
TERMINOLOGIE – CARACTERISTICI DE BOLTĂ I.
CARACTERISTICI DE BOLTĂ
a – deschiderea bolţii,
b – suprafaţa mediană,
c – săgeata bolţii,
d – linia mediană a bolţii,
e – frontonul bolţii,
B
O
L
Ţ
I
CARACTERISTICI
DE BOLTĂ
j – axa bolţii,
k – profilul bolţii,
l – intradosul bolţii,
m – linia naşterii bolţii,
n – axa cheii bolţii,
TERMINOLOGIE – CARACTERISTICI DE BOLTĂ II.
CARACTERISTICI
DE BOLTĂ
o – rostul bolţii,
p – fruntea bolţii,
r – arc dublou, s – cheia bolţii
ş – cheia suspendată a bol ţii
B
O
L
Ţ
I
CARACTERISTICI DE BOLTĂ
t – nervura pătratică a bolţii, u – calotă de boltă,
v – dreapta directoare a bolţii, z – planul naşterilor,
TERMINOLOGIE – CARACTERISTICI DE BOLTĂ III.
B
O
L
Ţ
I
BOLTĂ A VELA / BOEMĂ
Tip de boltă,
element de structură portantă istorică,
aparţinând subansamblurilor de
planşee boltite: cupolă suspendată,
înscrisă într-o semisferă, din care se
îndepărtează părţile care rămân în afara
planurilor verticale ce trec prin laturile
dreptunghiului înscris în cercul de bază al
semisferei; arcele frontale sunt
semicirculare, suprafaţa bolţii fiind
o parte din semisferă; este agreată mai ales
de stilul baroc, deoarece se poate utiliza
la spaţii alăturate:
(a) conformare geometrică şi mecanică:
(1) forma conturului suprafeţei
acoperite: pătrat sau dreptunghiular;
bolţi pentru
spaţii alăturate
geometria bolţii a vela
TERMINOLOGIE – BOLTĂ A VELA / BOEMĂ I.
B
O
L
Ţ
I
(2) numărul. curbelor directoare
ale suprafeţei: boltă simplă;
(3) complexitatea curburii suprafeţei:
boltă de rotaţie – dublă curbură;
(4) numărul direcţiilor de descărcare:
cu descărcare bidirecţională;
(5) modul de rezemare: în cele
4 puncte de colţ – boltă deschisă;
(6) modul de alcătuire: boltă fără
nervuri sau cu nervuri pe extrados;
boltă a vela: zidărie
în coadă de rândunică
mecanica bolţii a vela
bolţi a vela: biserica reformată Aiud
TERMINOLOGIE – BOLTĂ A VELA / BOEMĂ II.
B
O
L
Ţ
I
(c) tehnologii de execuţie:
(1) felul zidăriilor: în coadă de
rândunică sau inelară;
(2) modul de ghidare: fără cintru
de ghidaj.
bolţi a vela: biserica unitariană Cluj-N.
(b) materiale utilizate:
zidărie de cărămidă
(de piatră mai rar);
extradosul bolţii a vela: biserica unitariană Cluj-N.
TERMINOLOGIE – BOLTĂ A VELA / BOEMĂ III.
B
O
L
Ţ
I
BOLTĂ CALOTĂ A VELA /
BOEMĂ
Tip de boltă,
element de structură portantă
istorică, aparţinând
subansamblurilor de planşee boltite:
cupolă suspendată,
înscrisă într-o calotă de sferă,
din care se îndepărtează părţile
care rămân în afara planurilor
verticale ce trec prin laturile
dreptunghiului înscris în cercul
de bază al calotei sferice;
arcele frontale sunt segmente
de cerc, suprafaţa bolţii
fiind o parte din calota sferică;
este agreată mai ales de stilul baroc,
deoarece se poate
utiliza la spaţii alăturate:
geometria bolţii calotă a vela
TERMINOLOGIE – BOLTĂ CALOTĂ A VELA I.
mecanica bolţii calotă a vela
B
O
L
Ţ
I
(a) conformare geometrică şi mecanică:
(1) forma conturului suprafeţei acoperite: pătrat sau dreptunghiular;
(2) numărul. curbelor directoare ale suprafeţei: boltă simplă;
(3) complexitatea curburii suprafeţei: boltă de rotaţie – dublă curbură;
(4) numărul direcţiilor de descărcare: descărcare bidirecţională;
(5) modul de rezemare: în cele 4 puncte de colţ – boltă deschisă;
(6) modul de alcătuire: boltă fără nervuri sau cu nervuri pe extrados;
boltă calotă a vela: zidărie
în coadă de rândunică
TERMINOLOGIE – BOLTĂ CALOTĂ A VELA II.
boltă calotă a vela: castelul Károlyi – Carei
B
O
L
Ţ
I
(c) tehnologii de execuţie:
(1) felul zidăriilor: în coadă de
rândunică sau inelară;
(2) modul de ghidare: fără cintru
de ghidaj.
(b) materiale utilizate:
zidărie de cărămidă
(de piatră mai rar);
TERMINOLOGIE – BOLTĂ CALOTĂ A VELA III.
boltă calotă a vela în coadă de
rândunică: castelul Károlyi – Carei
bolţi calotă a vela: R. Cehă.
B
O
L
Ţ
I
BOLTĂ CILINDRICĂ
Tip de boltă, element de
structură portantă,
aparţinând
subansamblurilor de
planşee boltite: forma
străveche de boltă, fiind
denumită după categoria
de curbă directoare; în
Evul Mediu era adesea
segmentată cu dublouri
(centuri de boltă); dacă
arcul frontal este
semicircular, avem de a
face cu bolţi în plin
cintru;
boltă cilindrică
cu zidărie în solzi
boltă cilindrică – eforturi, acţiuni, reacţiuni
TERMINOLOGIE – BOLTĂ CILINDRICĂ I.
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ CILINDRICĂ II.
boltă cilindrică – Roma
B
O
L
Ţ
I
forme speciale: înclinate
(dispuse sub rampele de
scări), boltă cilindrică cu
penetraţii, semiboltă
cilindrică;
dacă se împarte o boltă cilindrică peste un plan
pătrat în patru sferturi prin secţionare cu două
planuri diagonale, definim câte două sferturi de
boltă „calote“ şi celelalte două „oarbe“ :
boltă cilindrică cu penetraţii
boltă cilindrică inclinată – cetatea Alba Iulia
Cetatea Timişoara
TERMINOLOGIE – BOLTĂ CILINDRICĂ III.
B
O
L
Ţ
I
(a) conformare
geometrică şi
mecanică:
(1) forma
conturului
suprafeţei
acoperite: pătrat,
dreptunghiular,
inelar;
(2) nr. curbelor
directoare ale
suprafeţei: de regulă
boltă simplă;
(3) complexitatea
curburii suprafeţei:
boltă de translaţie –
simplă curbură;
(4) numărul direcţiilor de descărcare:
descărcare unidirecţională;
(5) modul de rezemare: pe două laturi
paralele – boltă semideschisă;
(6) modul de alcătuire – fără nervuri, cu
nervuri pe intrados sau pe extrados;
boltă cilindrică – cetatea Oradea
TERMINOLOGIE – BOLTĂ CILINDRICĂ IV.
B
O
L
Ţ
I
(b) materiale utilizate:
zidărie din piatră sau
cărămidă;
(c) tehnologii de execuţie:
(1) tehnologia zidăriilor: în
coadă de rândunică, în solzi
sau inelară;
(2) modul de ghidare:
pe cintre cu astereală.
boltă
cilindrică
cu penetraţii
boltă cilindrică inelară
TERMINOLOGIE – BOLTĂ CILINDRICĂ V.
B
O
L
Ţ
I
BOLTĂ ÎN CRUCE
Tip de boltă, aparţinând
subansamblurilor de
planşee boltite:
se constituie din
întrepătrunderea
ortogonală a două bol ţi
cilindrice
identice, rezultând bolta
cu patru calote; vârfurile
centrale se întâlnesc într-
un singur punct de
închidere – cheia bolţii;
se pot realiza din atâtea
calote câte laturi are
suprafaţa de boltit;
proiecţiile orizontale ale
calotelor sunt
triunghiuri;
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN CRUCE I.
boltă în cruce romană
bolţi în cruce - Florenţa
bolţi în cruce - Siena
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN CRUCE II.
geometria
bolţii în cruce
bolţi în cruce - Veneţia
calotele se intersectează în unghi drept sau de alte valori în muchii ce apar pe
intrados – uneori sub formă de nervuri – cărora le corespund dolii pe
extrados; arcului frontal semicircular îi corespunde un arc de dolie eliptic;
stabilitatea bolţii se asigură prin
fixarea cheii de boltă; de-a lungul
istoriei se identifică varianta romană,
romanică şi gotică:
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN CRUCE III.
bolţi romanice în cruce cu nervuri din piatră pe intrados – Anglia
B
O
L
Ţ
I
(a) conformare geometrică şi
mecanică:
(1) forma conturului suprafeţei
acoperite: pătrat sau poligonal;
(2) numărul curbelor directoare
ale suprafeţei: de regulă boltă
simplă;
(3) complexitatea curburii
suprafeţei: boltă de translaţie – cu
curbură simplă;
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN CRUCE IV.
mecanica bolţilor în cruce
bolţi în cruce - Veneţia
B
O
L
Ţ
I
(4) numărul direcţiilor de descărcare:
descărcare bidirecţională;
(5) modul de rezemare: reazemă în
patru colţuri: boltă deschisă;
(6) modul de alcătuire: boltă
fără nervuri sau cu nervuri pe
intrados;
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN CRUCE V.
nervurile bolţilor romanice
(b) materiale utilizate:
zidărie din piatră sau cărămidă;
bolţi în cruce - Florenţa
B
O
L
Ţ
I
(c) tehnologii de execuţie:
(1) felul zidăriilor: începând din
colţuri, de preferat în coadă de
rândunică, astfel încât calotele
care se intersectează, să fie
perpendiculare pe arcul de dolie;
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN CRUCE VI.
acest mod de zidire
asigură arcului de dolie o
rezistenţă sporită, un fel
de reazem pentru calotele
adiacente; arcul poate fi cu
o cărămidă mai înalt
decât calotele; în cazul
bolţilor cu nervuri, întâi se
montează nervurile, după
care urmează zidirea
bolţii;
boltă în cruce – biserica reformată Luna
boltă în cruce gotică
B
O
L
Ţ
I
(2) modul de
ghidare: de regulă pe
cintre montate
numai în dreptul
arcelor frontale şi
diagonale; dacă
nervurile sunt din
piatră, este
obligatorie utilizarea
cintrelor.
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN CRUCE VII.
tehnologie în solzi
bolţi în cruce – Florenţa
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN CRUCE ROMANĂ I.
BOLTĂ CU MUCHII INTRÂND/
BOLTĂ ÎN CRUCE ROMANĂ
Tip de boltă în cruce, forma de bază a
bolţilor în cruce; provine din intersecţia
a două bolţi cilindrice în plin cintru
cu diametre egale şi axe perpendiculare;
liniile cheilor bolţilor
sunt drepte orizontale,
arcele diagonale jumătăţi de elipsă,
arcele frontale semicercuri:
(a) conformare geometrică
şi mecanică:
(1) forma conturului suprafeţei
acoperite: pătrat;
(2) numărul curbelor directoare
ale suprafeţei: boltă simplă;
(3) complexitatea curburii suprafeţei:
boltă de translaţie – simplă curbură;
boltă în cruce romană
mecanica bolţilor în cruce romană
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN CRUCE ROMANĂ II.
(4) după numărul
direcţiilor de descărcare:
descărcare bidirecţională;
(5) după modul de rezemare:
boltă deschisă
(reazemă în patru colţuri);
(6) după modul de alcătuire:
de regulă boltă fără nervuri;
(b) materiale utilizate:
zidărie din piatră sau cărămidă;
nervuri (dacă există) din piatră
(c) tehnologii de execuţie:
(1) după felul zidăriilor: în solzi,
dar de preferat
în coadă de rândunică;
(2) după modul de ghidare:
pe cintre, numai în dreptul
arcelor frontale şi diagonale.
boltă în cruce romană
cu tehnologia în solzi
boltă în cruce romană – R. Cehă
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN SEGMENŢI I.
BOLTĂ ÎN SEGMENŢI
Boltă cilindrică în arc frânt,
flancată de
sferturi oarbe de boltă:
(a) conformare
geometrică şi mecanică:
(1) forma conturului
suprafeţei acoperite:
dreptunghiular;
(2) numărul curbelor
directoare ale suprafeţei:
boltă simplă;
(3) complexitatea
curburii suprafeţei: boltă
de translaţie – simplă curbură;
(4) numărul
direcţiilor de descărcare:
cu descărcare bidirecţională;
boltă în segmenţi –
conformare geometrică
boltă în segmenţi –
comportare geometrică
B
O
L
Ţ
I
(5) după modul de rezemare:
pe tot conturul – boltă
închisă;
(6) după modul de alcătuire:
boltă fără nervuri
sau cu nervuri pe extrados;
(b) materiale utilizate:
zidărie de cărămidă
(de piatră mai rar) ;
(c) tehnologii de execuţie:
(1) după felul zidăriilor:
în solzi sau
în coadă de rândunică;
(2) după modul de ghidare:
pe cintre cu astereală.
boltă în segmenţi – castelul Teleki, Satulung
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN SEGMENŢI II.
boltă în segmenţi,
tehnologie în solzi
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ MĂNĂSTIREASCĂ I.
BOLTĂ
MĂNĂSTIREASCĂ
Boltă cilindrică, alcătuită
din patru sferturi oarbe :
(a) conformare
geometrică şi mecanică:
(1) forma conturului
suprafeţei acoperite: pătrat;
(2) numărul curbelor
directoare
ale suprafeţei: boltă simplă;
(3) complexitatea curburii
suprafeţei: boltă de
translaţie – simplă curbură;
(4) numărul direcţiilor
de descărcare: cu
descărcare bidirecţională;
boltă mănăstirească –
conformare geometrică
boltă mănăstirească –
comportare mecanică
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ MĂNĂSTIREASCĂ II.
boltă mănăstirească, în solzi
(5) modul de rezemare: pe tot conturul – boltă închisă ;
(6) modul de alcătuire: boltă fără nervuri sau cu nervuri pe extrados;
(b) materiale utilizate:
zidărie de cărămidă (de piatră mai rar) ;
boltă mănăstirească – castelul Teleki, Satulung
(c) tehnologii de execuţie:
(1) după felul zidăriilor: în solzi sau în coadă de rândunică;
(2) după modul de ghidare: pe cintre cu astereală.
boltă mănăstirească – Bistriţa
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ STELATĂ I.
BOLTĂ STELATĂ
Boltă în cruce (cilindrică)
alcătuită din mai multe câmpuri
determinate de nervuri :
(a) conformare
geometrică şi mecanică:
(1) forma conturului
suprafeţei acoperite: pătrat;
(2) numărul curbelor directoare
ale suprafeţei: boltă simplă;
(3) complexitatea
curburii suprafeţei: boltă
de translaţie – simplă curbură;
(4) numărul
direcţiilor de descărcare:
cu descărcare bidirecţională;
boltă stelată – comportare mecanică
boltă stelată – conformare geometrică
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ STELATĂ II.
(5) modul de rezemare: în puncte – boltă deschisă ;
(6) modul de alcătuire: boltă cu nervuri;
(c) tehnologii de execuţie:
(1) felul zidăriilor: în solzi sau
în coadă de rândunică;
(2) modul de ghidare:
nervuri pe cintre cu astereală,
câmpurile zidite chiar fără.
(b) materiale utilizate:
zidărie de cărămidă şi nervuri
din piatră
sau cărămidă specială;
boltă stelată –
biserica evanghelica Bistriţa
nervurile unei bolţi stelate
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN PLASĂ I.
BOLTĂ ÎN PLASĂ
Boltă cilindrică, alcătuită din
mai multe câmpuri
determinate de nervuri :
(a) conformare
geometrică şi mecanică:
(1) forma conturului
suprafeţei acoperite:
pătrat, sau dreptunghiular;
(2) numărul curbelor
directoare ale suprafeţei:
boltă simplă;
(3) complexitatea
curburii suprafeţei: boltă
de translaţie – simplă curbură;
(4) numărul
direcţiilor de descărcare:
cu descărcare unidirecţională;
nervurile unei bolţi în plasă
boltă în plasă – comportare mecanică
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN PLASĂ II.
(5) modul de rezemare:
pe 2 laturi – boltă semi-deschisă ;
(6) modul de alcătuire:
boltă cu nervuri;
(b) materiale utilizate:
zidărie de cărămidă
şi nervuri din piatră
sau cărămidă specială;
(c) tehnologii de execuţie:
(1) după felul zidăriilor:
în solzi sau
în coadă de rândunică;
(2) după modul de ghidare:
pe cintre cu astereală.
boltă în plasă – biserica reformată, Zăuan
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN PLASĂ II.
boltă în plasă – biserica reformată, Nyírbátor-Ungaria
boltă în plasă – biserica reformată, Nyírbátor-Ungaria
B
O
L
Ţ
I
BOLTĂ SFERICĂ-CUPOLĂ
Boltă semisferică;
în unele cazuri, trecerea de la
planul pătrat al spaţiului de
acoperit la forma circulară se face
prin intermediul pandantivelor
sau al trompelor de colţ;
uneori cupola păstrează dispoziţia
poligonală, fiind alcătuită
din segmente sferice;
din motive estetice sau
tehnologice forma cupolei
diferă uneori de forma
semisferică,
fiind eliptică sau în arc frânt;
cupolele cu lanternă,
cu tambur sau cupolele duble
sunt caracteristice domurilor
renascentiste:
cupolă cu pandantive – conformare geometrică
cupolă realizată prin tehnologie inelară
TERMINOLOGIE – BOLTĂ SFERICĂ-CUPOLĂ I.
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ SFERICĂ-CUPOLA II.
(a) conformare
geometrică şi mecanică:
(1) forma conturului
suprafeţei acoperite:
circular, pătrat;
(2) numărul curbelor
directoare
ale suprafeţei: boltă simplă;
(3) complexitatea
curburii suprafeţei:
boltă
de rotaţie – dublă curbură;
(4) numărul
direcţiilor de descărcare:
cu descărcare bidirecţională;
cupolă cu pandantive – biserica ortodoxă, Athena
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ SFERICĂ-CUPOLA III.
cupolă cu pandantive – biserica ortodoxă, Athena
cupolă cu pandantive – biserica ortodoxă, Athena
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ SFERICĂ-CUPOLA IV.
(5) modul de rezemare:
pe contur – boltă închisă
sau prin intermediul pandantivelor;
(6) modul de alcătuire:
boltă fără sau cu nervuri;
(b) materiale utilizate:
zidărie de cărămidă
şi nervuri din piatră ;
(c) tehnologii de execuţie:
(1) după felul zidăriilor:
în solzi sau inelară
(2) după modul de ghidare:
nervuri pe cintre cu astereală,
de la anumită înălţime
cupolă – Pantheon, Roma
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ SFERICĂ-CUPOLA V.
cupolă – Florenţa
cupolă – Florenţa
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTIȘOARĂ I.
boltişoară, realizată cu tehnologie în solzi
boltişoară cu subansamblu de pardoseală
BOLTIȘOARĂ – BOLTĂ
PRUSEASCĂ
Tip de planşeu mixt , cu elemente
portante principale din oţel
lucrând la încovoiere şi cu elemente
secundare lucrând la efort axial:
bolta cilindrică de curbură redusă
(din cărămidă),
reazemă pe grinzi metalice
dispuse la aproximativ 1 m distanţă
inter-ax, constituind un
tip de planşeu agreat în eclectism;
profilele metalice în I susţin
bolţi foarte aplatizate;
săgeata bolţii, de 2-3 cm,
permite realizarea unor suprafeţe
drepte tencuite pe intrados,
realizându-se un tavan plan
sub şirul de astfel de bolţi.
B
O
L
Ţ
I
(a) Conformare geometrică
şi mecanică după :
(1) forma conturului
suprafeţei acoperite:
dreptunghiular, pătrat;
(2) numărul curbelor
directoare ale suprafeţei:
boltă simplă;
(3) complexitatea curburii
suprafeţei: boltă de
translaţie – simplă curbură;
(4) numărul direcţiilor de
descărcare: cu descărcare
unidirecţională;
(5) după modul de rezemare:
pe contur – boltă semiînchisă
(6) după modul de alcătuire:
boltă fără nervuri
TERMINOLOGIE – BOLTIȘOARĂ II.
boltişoară, cu tehnologie inelară castelul Károlyi – Carei
B
O
L
Ţ
I
(c) tehnologii de execuţie:
(1) felul zidăriilor: în solzi, inelară sau în
coadă de rândunică;
(2) modul
de ghidare: nervuri pe cintre cu astereală
TERMINOLOGIE – BOLTIȘOARĂ III.
(b) materiale utilizate:
zidărie de cărămidă
profile metalice;
boltişoară realizată cu tehnologie în coadă de rândunică
boltişoară pe grinzi din lemn cu
tehnologie inelară, casa
Luxemburg – Sibiu
B
O
L
Ţ
I
BOLTĂ
ÎN OGLINDĂ
Boltă în segmenţi,
din care se taie
cu un plan orizontal
zona de cheie,
închisă cu
o boltă mănăstirească
foarte aplatizată;
se compune din două părţi:
partea inferioară,
compusă din semicilindri,
adeseori cu penetraţii,
respectiv cea superioară,
o calotă mănăstirească;
zidirea părţii inferioare
este realizată în solzi,
iar a părţii superioare
în coadă de rândunică;
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN OGLINDĂ I.
dacă săgeata bolţii este 1/36 din lungimea
diagonalei, bolta admite curbura în
mâner de coş foarte aplatizată, iar partea de
oglindă, o boltă mănăstirească aproape plană;
legarea rândurilor în coadă de rândunică
la colţuri se face cu ajutorul unor bolţari
de dimensiuni mai mari;
boltă în oglindă, realizată cu tehnologie
în solzi, respectiv în coadă de rândunică
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN OGLINDĂ II.
dacă dolia de colţ
nu este verticală, ci
cu tangentă înclinată,
toată zidăria este
realizată în
coadă de rândunică;
zidăria este executată
pe cintre cu astereală,
liantul având rol
hotărâtor, mai ales
în zona de oglindă,
unde rezistenţele la forfecare şi la întindere îşi spun cuvântul; de aici rezultă
şi interdicţia de a încărca bolta; bolta în oglindă apare în Renaştere şi
permite dispunerea picturilor pe suprafeţe mari; în cazul sălilor cu
suprafaţă mare, zona centrală se poate realiza din grinzi de lemn,
care pot prelua şi încărcările provenite din pardoselile de deasupra bolţilor;
este posibilă şi montarea luminatoarelor în locul oglinzii:
Boltă în oglindă – Ungaria
B
O
L
Ţ
I
TERMINOLOGIE – BOLTĂ ÎN OGLINDĂ IV.
(c) tehnologii de execuţie
(1) felul zidăriilor: în solzi
sau în coadă de rândunică;
(2) modul de ghidare:
pe cintre cu astereală.
(a) conformare geometrică şi mecanică:
(1) forma conturului suprafeţei acoperite: dreptunghiular;
(2) numărul curbelor directoare ale suprafeţei: boltă compusă;
(3) complexitatea curburii suprafeţei: boltă de translaţie – cu o curbură simplă;
(4) numărul direcţiilor de descărcare: cu descărcare bidirecţională;
(5) modul de rezemare: pe tot conturul – boltă închisă;
(6) modul de alcătuire: boltă fără nervuri sau cu nervuri pe extrados;
(b) materiale utilizate:
zidărie de cărămidă
(de piatră mai rar);
Boltă în oglindă – Ungaria
B
O
L
Ţ
I
Cheia bolţii, bolţarul de încheiere – Levoce / Slovacia
TERMINOLOGIE – BOLŢI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful