‫

"
‪ 6 :" ." 16.90 : " 
• 921  • "'
  " .‬‬

‫  
 

‫קו האמונה‬
‫‪ -‬מתשנ"ד לתשע"ד‬

‫הרב שלמה הלפר‪ ,‬רב קהילת חב"ד בתל‪-‬‬
‫אביב‪ ,‬בראיו מיוחד ל"בית משיח" במלאת‬
‫עשרי שנה לז" אדר תשנ"ד‪ .‬ראיו‬

‫סגולה‬
‫לשנה מעוברת‬

‫מה הגיב הרבי כאשר חסיד‬
‫הבטיח ב לזוג חשוכי ילדי‪ .‬מופת‬

‫הלב של‬
‫יהודי רוסיה‬

‫הרבי מל המשיח בהתכתבות מיוחדת ע‬
‫הרב גרונר‪ :‬אי להתחשב בדעת של יהודי‬
‫רוסיה‪ ,‬בקשר להפגנות למענ! שליחות‬

‫התקשרות בשצעדרי ‬

‫לקראת יו ההילולא של הרבי הרש"ב ‪-‬‬
‫פרק על הקמת הסני של ישיבת "תומכי‬
‫תמימי" בשצעדרי‪ .‬היסטוריה‬

‫  
 

 ‬

2 0 1 4 …  ’ ˜ ‡ ‡ ” • Š ƒ •

10ƒŒ5‹‡–—Ž‡’Ž‰‹‡Š—ƒ–‡ | 1‚Œƒ•‹‡‡˜€ƒ‡Ž•‹‡‡˜€ | 72ŒŽ‚‰•–‡Ž | 16‡–‚ƒ€‚ƒ—~
www.bagir-il.com
€‡—‚Š˜‡Ž | 1‚Œƒ•‡Š~‡–„ƒ‡Ž•‡~Š˜*˜€˜‡–•˜~outlet ˜€˜‡–•

3

• 921 ‘  

Đāĥþ Ğú Ěÿ
ĤĥėđĚđ ĘđďĎ ěĚđČč
,ģĤč ĕĜčč čĥđĕ ĐĕĐĥ
,ĤĔĞĚđ ĤĕĕČĚ
...ĐĘĕĘĐ đĦđČ Ęė ēĝĠ ĦđďĎĐ
ĤĎĤčĝģđ ĕĜĕĘģĤĔĘ đČčĥ ďĞ
ęĐĘ đĤĚČđ
,đĜĕĦđčĤ
!ęĘđĞĐ Ęėč ,đĒ ĦđĜĚđČė ěĕČ
1599-500-830 :ĦđēđģĘ ĦđĤĕĥ

2 ĘČĤĥĕ ĕėĘĚ :ęĕĘĥđĤĕ 113 ČčĕģĞ ĕčĤ ¤ 18 ěĕĤĠĘĐ :ģĤč ĕĜč 
“‘
' " •

4

ďÂĝč

?ĐĤđĦĐ ĤĠĝč ĐėĒĕ ĕĚ

Đđĥĥ ĐĘĤĎĐĐ
ĕĠĘČĚ ĤĦđĕ
ğĝėđ čĐĒ
!đĒĤďĒĐ

ēĝĠ ĕĜĠĘ ĐĘĤĎĐĐ
:ęĕčĤ ĦĘČĥĘ
.ĐĤđĦ ĤĠĝ ĦčĕĦė Ęĥ ÂĐĥĞ ĦđđĢĚà ęđĕģč ĖĦđČ ĐėĒĚ ĐĤđĦĐ ĤĠĝč ĐĕĕėĒĐ ¤
ĔĕĘēĦ ďčĘč ĐĦČ !ĐėđĒĐ Ęĥ ĕĥĕČĐ đĥđėĤ đĜĕĐ ĐĤđĦĐ ĤĠĝ ¤
ĖĕĤĕģĕ ĦĚĥĜ ĕđĘĕĞĘđ ĖĦđėĒĘ ĐĤđĦĐ ĤĠĝ ĝĜėĕ ĦĝĜė Ħĕč ĐĒĕČĘ
ĐėđĘĐĦĐ ěđĚĕĚč ęĎ ĖĦđČ ĐėĒĚ ĐĤđĦĐ ĤĠĝč ĐĕĕėĒĐ ¤
ĖĘĥ ĦĝĜėĐ ĦĕčĘ ĐĤđĦĐ ĤĠĝ ĦĝĜėĐ ĘĞ ĦđĤĥčĚĐ čđēĤ ĦđĞďđĚčđ
đĚĢĞč Ĥēčĕ ĐėđĒĐ
ĐĤđĦĐ ĤĠĝ Ďđĝ ĦČ
(ęÂčĚĤ) ęĕĕđčĥ ěđĕďĠė ĐĘđďĎ ĐđđĢĚ ĖĘ ěĕČ ęĕĕčĤĞĐ ęĕĤĠėĐĚ ęĕďĘĕĐđ ęĕĥĜĐ ĦĘĢĐĘ ĥďđģ ĐĘĤĎĐĐ ĦđĝĜėĐ

:ęĕēČĘ ďĕĘ đĕĥėĞ đĎĕĕē ĦÂĝ ĘĞ ĐĘĤĎĐč ĦđĠĦĦĥĐĘ

1800-620-640
077-3136224 ÄĝĚ ĕĘđģ ČĦč ęĝĤĠĦĕ ĐėđĒĐ ęĥ ¤ ĐėđĒĘ ĦĕďĕĕĚ ĤĝĚĕĦ ĐĞďđĐ ¤
46 ğĕĞĝ ĕĠĘ ĝĚ ĕėĤĢĘ ĦđĤėđĚ ĦđĚđĤĦĐ ¤ ĤĥĞĚ ĕĠĝėĚ ęđĤĦĘ ěĦĕĜ ęĕĜčĤĐ ģĝĠ ĕīĠĞ ¤
ēÂđĤ ēđģĕĠč ĐĘĤĎĐĐ ¤ 13.4.14 ďÂĞĥĦ ěĝĕĜ ĎÂĕ ěđĥČĤ ęđĕč ĐÂĒĞč ęĕĕģĦĦ ĐĤđĦĐ ĤĠĝ ĘĞ ĐĘĤĎĐĐ ¤

5

• 921 ‘  

:ĦđĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ

057-3125770
054-2534770 
“‘
' " •

6

‫תוכ ענייני‬

‫‪28‬‬
‫תוכן עניינים‬

‫‪44‬‬

‫‪28‬‬

‫קו האמונה ‪ -‬מתשנ"ד לתשע"ד‬

‫‪34‬‬

‫חוצפה של קדושה‬

‫‪36‬‬

‫סגולה לשנה מעוברת‬

‫הרב שלמה הלפרן‪ ,‬רב קהילת חב"ד בתל‪-‬אביב‪ ,‬בראיון‬
‫מיוחד ל"בית משיח" במלאת עשרים שנה לז"ך אדר תשנ"ד‬

‫סיפור אישי מלבב‬

‫מה הגיב הרבי כאשר חסיד הבטיח בן לזוג חשוכי ילדים?‬

‫‪ 40‬הלב של יהודי רוסיה‬

‫הרבי מלך המשיח בהתכתבות מיוחדת עם הרב גרונר‪ :‬אין‬
‫להתחשב בדעתם של יהודי רוסיה‪ ,‬בקשר להפגנות למענם!‬

‫מדורים‬
‫‪ 10‬דבר מלכות‬
‫‪ 14‬לוח שבועי‬
‫‪ 15‬דבר המערכת‬
‫‪ 18‬הפרשה החסידית‬
‫‪ 19‬מאוצר המלך‬
‫‪ 22‬התוועדות חסידותית‬
‫‪ 62‬יומנו של תמים ב–‪770‬‬
‫‪ 65‬שלימות הארץ‬
‫‪ 67‬מהנעשה והנשמע‬
‫‪ 74‬חסידים איין משפחה‬

‫‪ 44‬אליאס עולה בגבעה‬

‫סיפורו המרתק של הרב אריאל אליאס‪ ,‬שהיה בן לאם גויה‪,‬‬
‫התגייר ונהיה חב"דניק‪ ,‬עד שהגיע לשליחות בגבעת שמואל‬

‫‪40‬‬
‫ 
‬
‫ " 
  ‬
‫©  
‬
‫ 
  
 ‬

‫‪52‬‬

‫התקשרות בשצעדרין‬

‫‪58‬‬

‫השבת שמרה מטיסת המוות‬

‫לקראת ב' ניסן‪ ,‬יום ההילולא של הרבי הרש"ב ‪ -‬פרק על‪,‬‬
‫על הקמת הסניף של ישיבת "תומכי תמימים" בשצעדרין‬

‫יהודי מאוסטרליה רכש כרטיס בטיסה ‪ 370‬שיוצאת ממלזיה‬
‫ב–‪ 1‬למרץ‪ .‬ברגע האחרון ביטל כדי שלא לחלל שבת‪ ,‬וניצל‬


 ‬
‫ 

‬
‫  ‬
‫ 
 ‬
‫ ‬
‫ 

‪:‬‬
‫  ‪  ,‬‬


  ‪– , -‬‬
‫‪744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213‬‬

‫ ‪0800–778–718 :‬‬
‫‪222 :‬‬
‫‪241 :‬‬

‫ ‪8000–778–718 :‬‬
‫ ‪240 :‬‬
‫ ‪242 :‬‬
‫  ‪BMoshiach@gmail.com :‬‬
‫ 
‪http://chabadshop.co.il :‬‬

‫ ‪60840 " 201 ..‬‬
‫ ‪03 9602–600 :‬‬
‫ ‪03 9607–289 :‬‬
‫ 
‪bm770@netvision.net.il :‬‬
‫‪kyr770@gmail.com :‬‬
‫ ‪BM_mazk@netvision.net.il :‬‬
‫‪beis7701@gmail.com :‬‬

‡
˜
‡
’~Œ
Œ
”
˜ƒ

‹‡–‚—Š—Š
˜Œƒ“‡Ž„‡ƒ˜”Œ

“‡Ž„‡ƒ 

‹†–ƒ‡‚
˜ƒ‰‡–’ƒ
Š‰ƒ˜‚˜~‹€‚Ž—‚ 
˜ƒŽ•ŠˆŒ”Š˜ƒ—–‚Š 

“‡Ž„‡ƒ˜ƒ”Œ
…ƒ‡Œ–‡…Œ

¸½Áò¶ÄÁ½»²¸¸Ç½ɴŽÉ¿½µ³»É´ÇÈï 
¼¸Çµ´¶¼¿¸¯´¼¸Á±Ç¸¶»º¼¸Ã»¶´½³ÄÁ½¼¸º´ÇÁ½
¸´¯Çº¼Æ²´°»ÇÈï´¼´¸´É´¯°È´½¸È» 

Ǹ¸¿°³À´º½¼¸²²Ç½³¾¶»´È 

¼¸Á±Ç¸¶¹´É°¼¸¸½Áû¶´½³ 
²¸ɲ´°ÁÆÇ´¹¯»µÇ°É´·´½¯»»ÇÁ¿¸Ã 
ÈǸ¼¸²°´Á³»º°¶Ç´½¼¸¶¸±È½É´´Å 
²´²¸Ç³¾¶»´È°³¸³È³¾¸¯º´½º 
¼¸ÅÁÇ´¿É°³¸Ã¯ 
¼¸Á±Ç¸¶»º»¸»º³ÆÀó
¯¸Å´½¸¿È³´À¸¿º½²¶¯Ç´¿É°

´¿½¸³³»Á½»¾¸¯ÈÇ´²¸³

¾¸Ç²³½³¾½¾¸Ç²³½»

É´ÇÈï»»¼Á·´É´ÇȺ¼¸Èö½È¼¸È¿¯»
²¶´¸½°É´º¸ÇÃɴŽ¯»½¶½Æ½ɴŽ³

ǸÅƳÉ»¸¶É½³²¸¶¸³³¸¸Ã¯½³
¯²¿»°Ç³ɶ±È³°³µ¸Ç¯³²Á´

Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Š 

‡Œ„‚Š‹‡•ŒŠ
±¸È³»¾É¸¿

Ñ
Ù
È
Ý
Î
È
ÒÌÑÔ
dz³
È
³½´Å¸Á°³½ ¶´¸½Ǹ¶½
ƽ»²

¾¸½µ³»¼¸² 

É´¿½µ³´¼¸·Çû 

matzos123@gmail.com 
“‘
' " •

8

9

• 921 ‘  

‫דבר מלכות‬

‫מדוע נקרא‬
‫המשיח מצורע?‬

‫לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה‬

‫‪)  : 

.‬‬
‫(‪    ..‬‬
‫ )  ‪( .‬‬
‫     ‬
‫    
‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫    ‬
‫   
) ( ‪ ,‬‬
‫  ) (‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   – ‬
‫    ‬
‫  ‪   -‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  () ..‬‬
‫ ‪  , ,‬‬
‫     ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   
 ‬

‫‪10‬‬

‫• " '
‘“‬

‫ 
  ‬
‫    
  ‬
‫    ‬
‫] ‪  ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪,   ..‬‬
‫   ‬
‫ [‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫ )  ‬
‫    
(‪ ,‬‬
‫  
  ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪:‬‬
‫  
  ‬
‫   )– ‬
‫  
 (‪ ,‬‬
‫ ‪, 
 ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ ) (‪  ,‬‬

‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ 
'"‪   ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ) 

‫ (‪.‬‬
‫‪ .   .‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‪:  ,‬‬
‫   ‪,,‬‬
‫   
‪– ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  )   ,‬‬
‫    (‪ ,‬‬
‫  
   ‬
‫  ‪   -‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ) (‪ ,‬‬
‫ 
?‬
‫    ‬
‫  

   ‬
‫‪.   
,‬‬

‫צילום‪ :‬שמעון רומנו‬

‫משיח נקרא בשם ״מצורע״‪ ,‬כי ענין הגאולה הוא ‪-‬‬
‫היציאה מכל מיצרים וגבולים‪ ,‬תגבורת הקדושה‪,‬‬
‫שהיא התגלות האלקות שלמעלה ממדידה והגבלה‪.‬‬
‫וזה גופא בא על ידי זה ש״חלינו הוא נשא גו׳״‪ ,‬שבזה‬
‫נעשה הבירור והזיכוך היותר אחרון של בני ישראל‬
‫בעקבתא דמשיחא‪ ,‬ובמילא נעשים כלים להתגלות‬
‫של ״אורות עליונים״ * השיחה בשלימותה עם המראי‬
‫מקומות נדפסה בלקו"ש חל"ז ע' ‪ 33‬ואילך‬

-  ,  
,  ,  
. 
 
 ,  ] 
  
  
 ,   
 ,  
  
 
  , 
 
   , 
– ,  , 

 ,  
. 
 
   
,    
)   
 , 
–   ,”( 

  ,  

.[ 

  – .

(–  )  

  ,  
, 
  -  

 , 
. 
  
  

   ,
 
    
 , 
,   
 
    
  ] 
,    [ 
  

.  , 
( 
  )

11

• 921 ‘  

 , 

  
 ,  

.   
  ] 
–  , 

  ,)  
  
 
.[ 
 
  - ( 
,    . 
 
    
,  , 
( )  , 
.(
 )  
 
   – 
  ,   

)    
 
,  ,( 
–)  
, 

 ,(
 

  
 
 ]  
)  
  –  
  , (
.[   
 
 ,  
.   
   
:  
–  
. 
  
  ,  

  " 
..    
 )   
,  - (  
  
  
-  ,  
  ,  


  , 
    
- 
  
 
 

 ,   
 
..   
 .  
 
   
 ' ,   
,( )  
,  
.   
,   ,  
, 
   
    
 
   ) 
  , 
  ,( 

.  ( )  
 –   . 

   

  
: ,  

    , 
   , 
  
 
 ,   
  .. 
  
 –  ,  
 . . 
,  .  
 ) 
 
  ( – 
. 
  ,  , 
  ,  
 - 


,   

    
 
 
:  
, 
  
 (  ) 

Ž

‹‡Žƒ‰˜Œ
…’Š

…‡—Œ˜‡ 

‹‡‡ƒŽŒ‚Š‚•Š—‡€Œ 
‹‡Žƒ‰˜Œ‘ƒŒ‹‡~–ƒ•‚ƒ 
˜~–•Š–ƒ‚Œƒ‹‡—–Œ 
˜~ƒ~”Œ˜ƒ…’‚€… 
‹‡…Š”ƒŒ‚‹‡Žƒ‰˜Œ‚ 
‡’Š‡…‚˜‡Š–˜ƒ‡ 
˜ƒ–Œƒ…‚ƒ‹‡–ƒ‡‚‚ 
˜–ƒŒ‚†‡Œ‰

…‡—Œ˜‡ 
‡‡ƒŽŒŠ~‚ƒ‡Š‡€‚‘–ƒ”‡‘ƒŒ‚ 
ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡ 

“‘
' " •

12

‫ב“ה‬

‫תנועת הנוער‬
‫”צבאות השם“‬
‫בארה“ק‬

‫לרגל י"א ניסן‪ ,‬יום הולדתו של הרבי מלך המשיח‬
‫מוזמנים כל חיילי וחיילות ’צבאות השם‘ ל‪-‬‬

‫לונה‬
‫פארק‬
‫ענק‬
‫עשרות מתקני‬
‫לונה פארק‬
‫חוויתי‬
‫ורכבת‬
‫בהרי הפארק‬
‫ספינת פיראטים‬
‫קרוסלה · בנג'י גובה‬
‫קיר טיפוס · אומגה‬
‫מכוניות קארטינג‬
‫ועוד מגוון ענק‬

‫יום חמישי י' ניסן‬

‫מסע‬
‫של עבר‬
‫והווה‬

‫בפארק הקסום נאות קדומים )ליד נתב“ג(‬

‫ליום מלא וגדוש בחוויות‬
‫חסידיות ומאתגרות‬

‫מתוועדים‬
‫ומתקשרים‬

‫מופעי‬
‫אמנים‬
‫קרקס תוכים‬

‫נצא לדרך במנהרת הזמן‬
‫בשטחיה הקסומים‬
‫של נאות קדומים‪.‬‬
‫נטחן קמח ונלבן לבנים‬
‫נכין בשמים‬
‫ונשאב מים‬
‫נכתוב עם קולמוס‬
‫ונכין מצות‪.‬‬
‫ועוד ים של חוויות‬
‫מיוחדות בטבע!‬

‫נוסעים‪ ,‬מנגנים‬
‫ומגוון של פעלולים‬
‫מדהימים‪.‬‬

‫נשב בקבוצות ונתוועד‬
‫נלמד על מהותו של יום‬
‫וההתקשרות לנשיא הדור‬
‫מתוך חומר חסידי עשיר‬

‫הקוסם ברוך‬
‫מופע מרתק‬
‫מעולם אחר‬

‫האירוע‬
‫המרכזי‬

‫מחיר רגיל ‪48‬‬

‫שעשוע חסידי‬
‫הרפתקאות‬
‫ומשימות חסידיות‬
‫בליווי פרסים‬

‫באמפי הענק של השמורה‬
‫מנחם וחברי סדרת "במחנה" מנסים לפענח את‬

‫קהלת צבאות השם‬
‫ממופעים מפתיעים‬
‫ושל תוכנית ה'ראלי'‬

‫מופע סוחף ומרתק על האתגר הכי גדול‬
‫בחייהם של חברי הסדרה‬

‫‪₪‬‬

‫מחיר מסובסד‬
‫ל‪ 2000-‬כרטיסים בלבד‬

‫‪30‬‬

‫‪₪‬‬

‫סוחחי‪ ,‬חסידי‬
‫ף ומרגש‬

‫מוקד המידע והרישום של יום צבאות השם‪ ,‬בטלמסר צבאות השם ‪058-3299770‬‬
‫למעונינים – ניתן לרכוש כרטיסי הסעה מכל רחבי הארץ ב‪ ₪ 30-‬בלבד‪.‬‬

‫היום יתחיל בשעה ‪ 10:00‬בבוקר‬
‫ויסתיים בשעה ‪ 18:00‬בערב‬

‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד‬

‫אירועים לבנים ולבנות יתקיימו‬
‫במתחמים שונים ובהפרדה‬
‫לאורך כל היום‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪13‬‬  

   
 

 
– 

18:07 18:56 18:57 18:27 18:35 18:15  
19:17 20:03 19:57 19:34 19:34 19:32  

 , 

 , 

 " 

18:59 9:37 6:31 

19:19 9:50 6:41 – 

 " 

18:59 9:38 6:32 

19:18 9:51 6:42 – 

– 
  : ' 
  : 
 
 
" " : 

– 
  : ' 
  : 
 
 
" " :  

 ,  

 , 

 " 

19:01 9:36 6:28 

19:21 9:48 6:37 – 

 
 : ' 
– 
  : 
 

" " :  

 , 

 " 

19:02 9:35 6:26 

19:23 9:46 6:34 – 

 : ' 
–  

  : 

 
," " ," " : 
" " ," " ," "

 
 

" 

18:58 17:40
13:16 12:45 9:39 6:33 
19:17 17:58
13:31 13:00 9:52 6:44 – 
– 
  : '
   : 
 
" " : 

 " 

19:00 09:36 6:29 

19:20 9:49 6:39 – 

.   : ' 
– 
 
 
  : 
 

" " ," " :  

 ,


 " 

19:01 9:35 6:27 

19:22 9:47 6:36 – 

 
 : ' 
– 
  : 
 

" " : 

“‘
' " •

14

‫דבר המערכת‬

‫פעולתו‬
‫של משיח‬
‫כאשר נמצאי בזמ שמל המשיח פועל על העול כולו‪ ,‬עלינו‬
‫להיות ולהראות 'דוגמא חיה' כיצד הוא פועל בראש ובראשונה עלינו‪.‬‬
‫כפי שהרבי ציי לא פע‪ ,‬כי מה שקורה בליובאוויטש משפיע על‬
‫העול כולו‪ ,‬וכא נית להבי זאת ‪ -‬ככל שפעולתו של מל המשיח‬
‫ניכרת עלינו‪ ,‬כ היא תהיה בגילוי בעול כולו‬

‫ח‬

‫ ‪   ,‬‬
‫‪    ,‬‬
‫‪ , 
 ,‬‬
‫ " 
 
" ‬
‫  ‪ " " 
 .‬‬
‫" ‪ 
 
   -‬‬
‫‪ 
 ,  
 ,‬‬
‫‪.‬‬
‫      ‬
‫    
‪ - " .‬‬
‫   
 ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ ,  
,   
,‬‬
‫‪.‬‬
‫ ‪ , ' 
' ,‬‬
‫     ‬
‫ 
' '‪ 
 
 .‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫   ‪,   ,‬‬‫     ‪.‬‬
‫      ‬
‫ ‪ ' 
 , 
   ,‬‬
‫ '   ‪   ,‬‬
‫  ) ( ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪     ,‬‬
‫ 
‪, 
    ,‬‬
‫     ‬

‫ ‪    -‬‬
‫‪.‬‬
‫ 
   
‪,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫ ‪ , ,  -‬‬
‫ ‪."  –  
,‬‬
‫     ‪   ,‬‬
‫ ‪–  
,   ,‬‬
‫  " " "‪ 
. ,‬‬
‫ ''   ‪.  ,‬‬
‫     ‪ -‬‬
‫ " "‪  
." " ,‬‬
‫ 
    ‪ ,‬‬
‫  
     ‬
‫ "‪."    ,‬‬
‫    ‬
‫‪  ' 
'   ,‬‬
‫   ‪ ,   .‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  ‪,     -‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫    ‪  , " -‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫     
  ‪.‬‬
‫  ‪ ,   ,‬‬
‫ ‪   ,   ,‬‬
‫   
‪:  ,‬‬
‫    
  !‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪15‬‬ 

“‘
' " •

16 

ˆŠ—‹ƒŠ…

‚

‚

–Šƒ
‡–‚Š— 
ƒŽŠ—‹ƒŠ
…‚
Š‡”‚Š 
‹‡‡…
Š—‚‡‡…˜~Š‡”‚Š˜ƒŽŒ„‚ˆŠ—‡ƒ‡—‰
Š—
‚‡‡… ˜~ Š‡”‚Š ˜ƒŽŒ„‚ ˆŠ —‡ ƒ‡—‰

‹‡‡˜Ž—‚˜Š…–‚…ƒŽŒ‚Š‡‚ 

‡–‚Œ–ŠƒŠ‚Š–€‚‘˜˜—‚Šƒ 
Š—‚‡‡…˜Š”‚Š‚Œƒ–˜~‡‚˜ƒ’˜˜—‚‚

‹‡‡˜Ž—‚˜Š…–‚…ƒŽŒ
Šƒ…‰˜Š˜—‚Š˜ƒ’‡…‚•ƒ•„‚ 

‡Œ’…‹ƒ‰ƒ‡—‰‹‡Œ–ƒ˜"‹‡’˜˜—Œˆ‡~
˜ƒ…’Š Ĭ 180Š— 
–—Œ‡’‰Œ”˜‚Š‚Šƒ‰‡˜ƒ’˜˜—‚‚––ƒ—‡~ 
•‡Ž‰ƒŠ~‡–~ƒŠ—ƒ…ƒ•‡’—˜
‚–‡‡~
€‹‡‡•˜˜‚Š–€‚‚ 
–’ŒŠ‹‰Œ—‹sms˜ƒ‚ƒ…Š‡—‚–‚‚‹ƒ‡ 
‚Š–€‚‹‰˜ƒ’˜˜—‚˜~…‡†‚Š 

_¯®°¯´ð«_°»­´Á»·ô¬½¯·ºÅ´»Å°¹°ÃÅ 
_ÃÅ´¬_®°®Ä«_º°·ÂÄ«
_®°·_²¿¶_¸´·Ä°Ã´_
_Å°´ÃÂ_®Ã½_Å´·½ÅÃÁ»_
_Å°¬°²Ã_Å¿Á_´¶«·¹Å´ÃÂ_ 

ÇÁÃÀ¶½¾µ½²Ä¾¶°Ľ®Ľ®±¼²®Æ´¶µÅÁ
¹´Å±´²½»Æ¿
¾»¼²®Æ´ 
¶­ÅÆ­®±»²Åǹ²º¶Á¾²½º¶µÅÁ¹

17

• 921 ‘  

‫הפרשה החסידית‬

‫אשה כי תזריע‬
‫הרב יוסף אברהם פיזם‪,‬‬

‫מנהל ת"ת חב"ד ומשפיע בתות"ל הקריות‬

‫איש מזריע תחילה‬
‫ " " 
‪  :"  :‬‬
‫ ‪ .    .‬‬
‫    ‪ ,"  – :‬‬
‫  ‪ "  ,  ,‬‬
‫ "‪ .    .‬‬
‫‪,  , –   ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫'‪ " " 
, ,  ,‬‬
‫  ‪.  ,‬‬
‫) ‪(
, ,  ,‬‬

‫אשה תלד בכל יום‬
‫ " " 
‪ " :"  :‬‬
‫ "‪   ,   .‬‬
‫‪.    ,‬‬
‫) ‪( , " ,‬‬

‫וילדה זכר‬
‫ " " 
‪ 
  :‬‬
‫  ‪ ," "  .‬‬
‫ " "‪ : ,   ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫‪.‬‬

‫פתגם השבוע בעניני גאולה ומשיח‬

‫   
‪ ,‬‬
‫ ‪ " 
 
] 
 ,‬‬
‫ 
  
"‪  " ,‬‬
‫"* 
 
‪  ,‬‬
‫ 

"[ 
   
‬
‫) 

 
(‪ 
 ,‬‬
‫ 

 

 ' ‪,‬‬
‫ ‪."'  " "
-‬‬
‫*( " " 
" ) 
' "( " ‬
‫  '" ‪.  

-‬‬
‫ " ‪"'
-‬‬

‫לע"נ הרב זלמן יודא ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה‬

‫ביום השמיני‬
‫ " " 
" ‬
‫  " 
  ‪  .‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ ‪ .   " ,‬‬
‫  
 "  ‪ .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ – ‪   "    770‬‬
‫‪:"    ,‬‬
‫      ‬
‫ ‪  "  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪:"  ,   :  .‬‬
‫     
  – )‬
‫     (‪.‬‬
‫)    ‪( 
  /‬‬

‫)  ‪(' '  ,‬‬

‫ותזרני חיל‬
‫ " " 
"‪: ,    :‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,  ,‬‬
‫‪  ," " :  .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫)  " ' (‬

‫כח הנעלם‬
‫ " " 
"‪"   :‬‬
‫ ‪ ."  " :  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫) " ‪( ' , ,‬‬

‫‪18‬‬

‫• " '
‘“‬

‫וביום השמיני ימול‬
‫ " "  
 "‪  :‬‬
‫       ‬
‫ ‪ ?  :" " :"  .‬‬
‫‪.‬‬
‫ " "‪,   " :‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫"?  ‪ ...    " :‬‬
‫      '"!‬
‫    ‪  " :‬‬
‫ " )   ‪  ,‬‬
‫ (‪ 
  .   
 ,‬‬
‫ "      '"‪,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫ " "‪!"'    " :‬‬
‫)  ‪(86 ' " ,  ,‬‬

‫מאוצר המל‬

‫הא לדעתו‪ ,‬שכלו של‬
‫בורא היקו צרי להיות‬
‫כמו שכל הנברא?‬
‫מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבחור‬
‫שהיו לו שאלות על הנהגתו של הקב"ה‬
‫‪—  (2‬‬
‫"‬
‫ — 
‪" :‬‬
‫] [ ‪ ,‬‬
‫‬
‫ 
‪

 ,‬‬
‫ 

 

‫ 
 
—‬
‫ 
 ‬
‫‬
‫ 
‪
 , 
,‬‬
‫ ‬
‫
—  ) ‬
‫   ‬
‫—   ‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫‬
‫   ‬
‫‬
‫ 

 

‫ 
 ((‬
‫ 
 ‬
‫ ‬
‫ ] [ ‬
‫?!‬
‫ 

?!‬
‫ ‬
‫‪
 (3‬‬
‫ 

‫ ‪ 

— ' ...‬‬
‫   " ‬
‫ 
   ' —‬
‫ 

  

 ‪,‬‬
‫  
" ]‬
‫[ '‪— 
 
.‬‬
‫ 
 
) 

‫   
(‪ ,‬‬
‫ 
 
‪ 
 '
 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫) 
( ' — 
  ‬
‫  
  ‬
‫) 
 " ] [(‪ 
.‬‬

‫   )  ‬
‫]  [  

‫ '(‪  [  ] ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ ' '‪.‬‬

‫ " ‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪19‬‬ 

“‘
' " •

20

21

• 921 ‘  

‫התוועדות חסידותית‬
‫אחד החידושים העיקריים של חסידות חב"ד הוא‬
‫"עבודה בכח עצמו"‪ .‬כלומר‪ ,‬לא לסמוך על מתנות‬
‫שמקבלים מלמעלה‪ ,‬מהקב"ה‪ ,‬מהרבי או מהרב‬
‫והמשפיע שלו • כל זמן שאין אדם עובד ומתייגע כדי‬
‫להגיע להישגים בכח עצמו‪ ,‬עדיין אין כאן מאומה‪ .‬אף‬
‫שיש כאן הרבה מאד‪ ,‬אבל כל זה הוא ממה שנתנו לו‬
‫ולא משל עצמו • התוועדות יום הולדת‬
‫מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‪,‬‬
‫משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון‬

‫בכוח עצמו‬
‫ובסייעתא דשמיא‬

‫מ‬

‫  " '‬
‫  ‪ :‬‬
‫  ‬
‫ " "‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫   ‬
‫ '   ‬
‫  ‪-   .‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫ ‪ "  ,  ,‬‬
‫ "‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ " "   ‪ :‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ , :   .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪'  , ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫  " '  ‪:‬‬
‫"  "‪"#$"  ,‬‬
‫ "&‪   - "%‬‬

‫‪22‬‬

‫• " '
‘“‬

‫  ‪.‬‬
‫  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪, ,‬‬
‫ "‪   :‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫המעלה של יום הולדת‬
‫ "   ‬
‫    "‪.‬‬
‫ 
" " " ‬
‫"‪ ," " ,‬‬
‫ "  ‪ -‬‬
‫ "  ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‬

‫ " ‪  ,‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  " "‪.‬‬
‫   ‬
‫?    ‬
‫ ?   ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪    :‬‬
‫ "  "‪.‬‬
‫  
 
 

‫ ‪,   
.‬‬
‫   ‪ "  ,‬‬
‫    "‪.‬‬
‫ ‪   " ,‬‬
‫‪."  ,‬‬
‫ ‪ 

  ,‬‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫   " " ‬
‫   ‬
‫  '  ‬
‫‪.‬‬

‫    

‫  ‪   :‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ;  ‬
‫ "‪  ." " :‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫  ‪ .  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫     ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‬
‫ " )  ‬
‫ "  " ‪  -‬‬
‫ ( ‪:"  " -‬‬
‫  " " ‬
‫‪,("  ") " ,‬‬
‫  )"  "(‪,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫    

‫ 
 
 ‪ ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫‪     ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫" " ;  ‬
‫  
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
 

‫ ‪   .‬‬
‫ ‪." 
" ,  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪
   ,‬‬
‫ " "  ‪.‬‬

‫שיהיה שלך‬
‫  

 ‪  ,‬‬
‫ ""  ‬
‫   ‬
‫  ? ‬
‫  
 ‬
‫  " " ?‬
‫    ‪-‬‬
‫  
  ‬
‫   ‬
‫ 
   ‬
‫ " ‪ -‬‬
‫   ‬
‫  ‬
‫ "‪.    ,‬‬
‫  
 ‬

‫ƒ‬

‫השבת נקרא בתורה את פרשת החודש‪ .‬עבר זמן רב‬
‫מאז שמעו ישראל את בשורת הגאולה מפי משה רבינו‪,‬‬
‫ועדיין הם לא ראו את הגאולה‪ ,‬ובאותם ימים קשים‬
‫נדרש מהם לעבוד "בכח עצמו"‪ :‬לקחת את האליל של מצרים‬
‫ולקשור אותו בכרעי המיטה; "משכו וקחו לכם" ‪ -‬משלכם דווקא‪.‬‬
‫  ‪,"   ,‬‬
‫   ‬
‫‪   ,‬‬
‫  ‪. 
 ,‬‬
‫    "‬
‫ 
 " 
" ‪-‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ "  
  ‬
‫   ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪'  ," ) ,‬‬
‫ "(   ‪  .‬‬
‫   ‬
‫‪   ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫‪.  "" ,‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫   ‬
‫‪."   " ,‬‬
‫   ‬
‫ "  ‬
‫ " "‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ""   ‬
‫  ‪ "  -‬‬
‫ ; ‪  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪ .‬‬
‫ 
   

‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪ ,  -‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫ " "  ‪,‬‬
‫  
 ‬

‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬

‫שפשוף בכפתורי השרד‬
‫   ""‬
‫ ‪  : ,‬‬
‫    ‬
‫‪ 
 

  ,‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫   
 ‪ 
.‬‬
‫    ‬
‫ " " "‪ 
,‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫  "  ‪.‬‬
‫" " 
 ‬
‫" "‪  ,‬‬
‫ ‪ " ,‬‬
‫"‪.‬‬
‫  "‬
‫ " ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪"  " .‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  " :‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫     ‪,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  ‪ 
-  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪"  ,‬‬
‫)   ‪" ,‬‬
‫  
" 
'(‪.‬‬
‫   ‬
‫ "   "‬
‫ " "  ‬
‫ 
 
 ‪-‬‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪23‬‬

‫התוועדות חסידותית‬

‫ ‪ ,  ,‬‬
‫ "  "‪ ,‬‬
‫ 
   
‪ .‬‬
‫   )‬
‫ ' "(‪  
 .‬‬
‫   

 ‬
‫  
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪ "   .‬‬
‫ 
' ‪"   .‬‬
‫  " "‪  ,‬‬
‫   
  ‪,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     "‬
‫  " ‪ :‬‬
‫  ‪. '
  ,‬‬
‫  ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ "  "‪.‬‬
‫   ‬
‫" " ‪   -‬‬
‫  ‪ 
-‬‬
‫ ‪.‬‬

‫משכו וקחו לכם‬
‫    ‬
‫‪    .‬‬
‫  
  ‪ ,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫   " "‪ :‬‬
‫    ‬
‫; " " ‪ -‬‬
‫ ‪    -‬‬

‫‪24‬‬

‫• " '
‘“‬

‫    
‪.‬‬
‫     ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬

‫  
  ‬
‫ 
 ‪  
 ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬

‡–Šƒ†Š 
˜ƒŠƒ„˜ƒ‡† 
˜ƒ–‡‚Œƒ 
˜ƒ–‡‡˜ƒ˜ƒ‡Ž‚Š‡‡~˜‡Œ‡„ƒƒ–• 
˜ƒ–‡‚Œ‚ƒ˜ƒŠƒ„‚˜ƒ‡†‚˜~‹‰–ƒƒŽ‡Œ„‡ 
•–ƒ‡ƒ‡Ž‡–Š‡€‚Š 
‹Šƒ‚‡…–…‡˜Š˜ƒ‡†‹‰–ƒ‡Œ„Ž 
‚ŽŽƒ˜ƒ~‹€“‡•ƒ~…’Šƒ‡†ƒ”’…˜‹~ 
‚‚~‹‰Š

•–ƒ‡ƒ‡ŽŠ‚‡† 
1,100ŒŠ…‚ 
…’‚€…
…ŠŒ‚‹‡…’˜—’ƒ…
‹‡˜–‰–Œ‚Œƒ•…’˜—’ƒ…
˜‡•Š†‡~‚–‡‡‡–:Ž~ƒ–’–—‰…’
˜‡˜’–”‚–‡‡–‡†~‡–~‚‹‡‚‘ƒ…Š‡–‚ŒŠ–—‰…’ 

ƒŠ”Š”‹‡†–’Š 
054-4263263–•
03-5370317•’Š†

KEREN@AYALAGROUP.CO.IL

054-4635330‡„ƒ

UZI@AYALAGROUP.CO.IL

25

• 921 ‘  

3
3
3
3 

¯»½¶½Æ½È¿¯ ɴŽ ²¸ɲ´°Á°³Ç´½ÈɴŽɸ¸Ã¯½

š

ƽÁ³»²±½²°¶É»¸³Æ°Ç¯·¸»È»²¿³ÂÀ´¸»¯Çȸ°Ç³ɶ±È³°²¶´¸½ǴŸ 
¼¸Ç´²¸³°´³º»³°¼¸²¶´¸½¼¸Ç²À³¸ÃÁ ³ ¸Ã¯³ǽ±²Á´³Ç¸ÅÆÉÁȽ³Ç´½È
Ų°³ɶ±È³°´É´ÇȺ°ɸÁ¸°È´»°·Èȶ½¸Æ¿´³Ç´½È¶½Æ³É¿¸¶·´É´ÇÈÁ½´É´½´ÇÉÉÈÇ󴼸·¸¶³ÉǸÅÆ ¯ 
¼¸»È´Ç¸ɸ²Ç¶³³²Á³ 
¼´¸»º°¸´Ã¸¿³É»¸¶É¸¿Ã»³Æ¸²°ÉÇ°´Á³ɲ¶´¸½³Ã¿°³ÈÁ¿¶½Æ³¸´Ã¸¿ 

°

¸Á ³´´Å½ɴŽ¼È»ɸÈÁ¿³°¸¯È³É»´Áà ¼¸»Æ¸½¸º¯»»Ç´±À¼¸¸¶¼¸½ǯ°½ɴȽȳ¾¸°¾½µ°´¿»È¼¸½³ É°¸¯È
É¿¸É¿»¼¸»º³¼¸½³»ÈÂÀ´¿¾´¿¸À»²°È°»´½¸´»¸½³µÇ°»Á ɺɽ¸»º¯» ¼¸²¶´¸½¼¸»º°¼¸¿»¼¸½³²¶´¸½¶¸±È½ 
ɴƲ»º¼´¸À°¼¸½°¼¸Ã·È¿³È¸»»¼¸½³ 

±

¼¸Ç°´Á ³È¸»³½¼¸Á±Ç¸¶ ɴƲ Ædz·À´Ç¸¿½³ÇÁÆ°É°Èǽ´È ÇÁ½Á¿¯Ã È» ¸²¸»Á¼¸¸²¸°ɸÈÁ¿ÆÅ°³Éȸ»
±Æ º ³À¸Á°¶½Æ³»ÆȽÉ´½ºÇ´¿É»Ç´µ¶½°³¿´Ç¶¯³³Å½³ÉÀ¸¿º²Á³¿´È¯Ç³ ÁǸ¸½³À¸Á»¼¸½³É¿¸É¿½ 
¸½Áò¶ÉÈÇÁ°´º´¾´»¸¸¿Ç¿¸À´É´ÃúɴƲ »º ¸»¶½È»³ ³»¶Ç´Á¸È½É´¶Ã³¿¸³È 

² 

²´°¸Á³¾½µ»º°´¸²¸°ÆÅ°³ɯƸµ¶½²°´Á³È¹ºɸ»±Ç³È´´²¼ÁÇ¿¸Ã¸Á ¸¿´È¯Ç³³À¸Á³²´°¸Á ³ 
ǴǸƻǸ´´¯±´µ¸½°ɱµ´½½³¸¸Ã¯½³¸½Áò¶ÉÈÇÁ°´º´¾´»¸¸¿Ç¿¸À¼¸È°´»³º¸ÇÁ°´³È¸»°¼¸²°´Á³ 

´ 

ɴƲ»º»¶É½³Ǹ¸¿°¼¸À´º½³·À´Ç¸¿½¼¸¸´ÈÁ³º¸ÇÁ³¸¿Ã»¼¸¸²¸°ÂÀ´¿²´°¸Á»É´¿¶»´È 

µ

³º¸ÇÁ³É»¸¶É»²ÁÆÅ°³É´º¸É¶¼ÁÉ´ÆÀÁɳ»¼¸²¶´¸½¼¸²°´Á¼¸²½´ÁɴŽ»ÆÅ°³»Èɸ¿²¸³Æ´»¶³Ƕ¯» ¶ 
 É´ÆÀÁɳ¯»»²½´Á³³Å½ ÆÅ°»È°Å½k¸³¸¯»È³²ÃƳº ¼¸º´ÇÁ½°
ɸ²¸»È¸¿²¸»´±»±¸Á ²¶´¸½°³Ç¸³½³·¸È°²´²¸Ç ³·À´Ç¸¿½¼¸²¶´¸½¼¸º´ÇÁ½¼Á²Çÿ°³Å½»ºɴŽ³ɯ¼¸²²Ç½ · 
¸¿²¸¯Å´¸´À¿º´½³Å½»º»ÈÆÅ°Çȯº¼¸º´ÇÁ½¸¿È»Ç°´¶½È »¯Çȸ¸Á
¼Çµ°¸´Æ¸¿´ÆÇÀ½³»ÈÇ´»º¸½°³¸¸ÇȳɴƲ »º ²¶´¸½¸´Æ¸¿ƴǸÃÇ°´Á³³·À´Ç¸¿½ ÇÁ»²¸¸Ç ÇÇ´¶½°ɴŽ³ǴǸ¶ 
¶¸±È½¸²¸»Á¾´¸Æ¸¿ÉƸ²°´°´±¸¿´Ǹ´´¯Ķ»°¼¸½³È´°¸É´²¶´¸½É´ÈÇ°½¼Á¼¸½ 

¸

²Á»Æ½³»ÁɴŽ³ɶ¿³»ɴƲ »º »¶´½³Ǹ¸¿°³À´º½¾¶»´È»²Çÿ°³Å½»ºÉ´Ç°´Á½ɴŽ³ǴǸ¶³Ƕ¯» ¯¸ 
»¶´½ Ç´¿É»³À¿º³»º¸Ç¶¯´ É´Èȶ½Æ´²° Ǹ¸¿°´·Á »Æ½¸°±»ÁÇ´¿É»ɸ²¸¸½³À¿º³°»Æ½»ÁɴŽÈ´»È 
 Ç´¿É»³À¸¿º»³¿É½³°ɴŽ»È³¸»É°Å½¾¸¯ Ǹ¸¿³
Ç´¿É³ɸɶÉȹº²ÇÿDz¶°¯Å½¿³µ± »È³´°±Ķ»°ÆÀ´½³ȯÇ´¿É»ɴǸ³½°»¯Çȸ¸Á ɸ¿²¸É´À¿º´½ɴŽ³ °¸ 
¾½µ³»º¾´È¯ÇÇ´¿Éº´¿¸²´³¸´»±ȯ°¾´°¸»Ç°´Á
¼Á ¼¸½¼Çµ°²¶´¸½¸´Æ¸¿¼¸Ç°´ÁÇÇ´¶½³¼¸º´ÇÁ½³Ç¿¸Ã³¼¸»º³ É·»¶´½³²´°ÁÉÆÀóɴƲ »È Ç´µ¶½»º¸Ç¶¯ ±¸
¸´Æ¸¿´³Å¸¶Ç¼¸Ç°´Á¼¸²°´Á³»º¸²¸²¶´¸½¶¸±È½¸²¸»Á¾´¸Æ¸¿ÉƸ²°´°´±¸¿´Ǹ´´¯Ķ»°¼¸½³È´°¸É´²¶´¸½É´ÈÇ°½
¼¸¸²¸³°´±¸¿¼¸½³»ÈÂÀ´¿¾´¿¸À»²°È°´»½¼¸µÇ°³»Á²¸ Á±½¯»» ¸¿´Ç·Æ»¯¾¸Á°¼¸»Á´Ã³¼¸²¶´¸½¼¸µÇ°°¼¸½° 
¶¸±È½¸Á ¾´¸Æ¸¿³Æ¸²°´¸½Áò¶ É´Èȶ½Æ´²°Ǹ¸¿É´°±½°
¶¸¿½É´»´Ãº´¸³¸¯»ÈÆ´²°»¶¸±È½²½´Á ³»´Á½É´º¸¯°¼Á·´É´º¸ÇøÀ´½³²¶´¸½È´°¸´Ç´¿É°ɴŽ³ɸ¸Ã¯Ƕ¯» ²¸
³»¶ȸÇý´¾¸²À°ɴŽ³ɯ³Àº½³»¶ÉÈÇó»³½¸¯É½³É´½º°´»À´ǸŻ¸»ºɴȽȽ³É´»±Á°ɴŽ³ɯ 
¾¸²º
¸²º¹´É´ɴƲ »È Ç´µ¶½»ºÉ»¸¶É°¼¸µ¸Çº½³É°È¸Ç½´È¼¸²´³¸¼¿¸³ɴŽ³ɸ¸Ã¯°´³º¸ÇÁ°´³È¸»°¼¸²°´Á³»º ´· 
³´´Å½ɴŽ¼È»³²´°Á 
¶½È´ÇȺ¶ÀÃɺǰ° 

Ǹ¶ 
±Æ» ½³ 

³»°´³ 
»»´º

¯»

matza770@gmail.com 
»¸¸½¸¯²¸¸¿É´¿½µ³´¼¸·Çû
RFY_F%LRFNQHTR»¸¸½¸¯²¸¸¿É´¿½µ³´¼¸·Çû 
“‘
' " •

26

ubhcr ,pue

Kupas Rabbeinu
Lubavitch

jhanv lkn r"unst e"f ,uthab ,j,

(718) 756–3337 ^

P.O.B . 288 B r o o k l y n , New Yo rk 11 2 2 5 ^

ohyj ,ugn

(718) 467–2500

s"ga,wv 'wc rst z"y /v"c

!vcurn vfrcu cr ouka 'uhjha ohnhn,vu a"bt kfk

ihzruznk tkt ihzrzn ihtu - unmg sgc rcsnv b"a, p"ehu p"a 'n"vn r"unst e"f ,jhan gye
//djv hfrm kf kkuf 'ohyhj ,ugn - tnrd inzva ihbgvc yrpcu //vesmc tkt ihktdb ktrah iht"
tkt 'vesm htcd ka utuck ih,nn ubhta 'cuau tumrs iputc ,uhvk vfhrm vzc ,uexg,vva
sug i,ubu ;hxun 'ohyhj ,ugn i,ba hrjtk oda tkt - sug tku 'ohyhj ,ugn i,hk unmgc .r
" rugha uz ,pxu,k ihtu 'rfa uk ihphxun //;hxunv kfu 'vfrcv hpk ;hxun lrc,b hrva //r,uh
kf ka o,up,,av s"g rhfzvk _ jxpv dj hbpk ouh ohauka _ ohrup ka ,uhusguu,vc dvub jhanv lkn r"unst e"f
/"ohyj ,ugn" ,esmc ,jtu sjt
,t dujk ovk ruzgk 'jxpv djk raec wha a"bt ka ,ujpan f"ufk ,hpxf vrzg yhaun ubrus thab hcrv _ gushf
/cck cuyu vjna lu,n djv
z"sgu 'uz vrzgk ,ueuezv a"bt ka ,ujpanv vktk ,rzugu 'uz lrsc vfhann _ vsxuuv ,uba lanc "ubhcr ,pue"
/wufu wha ohjuka vnfk

,ugn irek vchsb jurcu vcjr shc our,k ubh,aecc 'uhjha ohnhn,vu a"btk vzc ubt ohbup 'vzk ot,vc
vfhn,vk ohbhg iuhkfc ,ufjna ',ujpanv i,ut jnak vpuev ,kvbvk raptk '"ubhcr ,pue" sh kga ohyj
/cck cuyu vjna 'vjubn lu,n djv ,t udujh iv od z"hgu 'ubhcr ,puen ,ukcen iva
/jcuan vz hrv vcrnv kfu :rntb uz vkusd vumn kgu

vnf kfu 'rguanvn r,uh iv ,ucurn vktf ,ujpan _ ubbuctsk rat ghsuvk ubh,cujn
/vfhn,vu vrzgv vcr,,u cjr,, _ vpuev cjr,,a
,ugnk gdubca yuapu icun ',uzhrzc ,uhvk vfhrma ubrvzuv vumnu vumn kfk gdubc otcu
/sgun sugc vrzgv ghd,a hsfc -wev vjhac– k"bf 'vmujbu vcuaj stn thv ,uzhrzv _ ohyj
thab r"unst e"f tuv _ jhanv lkn ,ukd,vc vnhkavu ,h,hntv vkutdk vfzb _ vkutdv ,t ,crena vesmv ,ufzcu
ub,kutd kg asj rha lk vsubu / / ohjxpv inu ohjczv in _ hahkav asenv ,hcc _ oa kftbu" 'a"nn s"hnu ;fh, ubrus
/"ubapb ,usp kgu

jnau raf jxpv dj ,frcc
ubhcr ,pue sgu
rgbtrd chk vsuvh crv

itxpnhx ksbgn ouka crv

'"ohrup ,hcdn" "yca s"uh ,hcdn" "vbav ire" "sngn" rucg od jukaku ;hxuvk ohkufh ,jtu sjt kf 'icunf /c/b
/vkgnk vnuarv ,cu,fv h"pg 'wufu ,uhcdnv rta rucgu
/hftkn ,hre 1247 /s/, r"unst ,pue ire :e"vtc ,cu,fv

27

• 921 ‘  

‫לחיות ע הרבי | הרב שלמה הלפרן‪ ,‬רב קהילת חב"ד בתל‪-‬אביב‪,‬‬

‫אמונה‬

‫אחת‬
‫מתשנ"ד‬
‫לתשע"ד‬
‫עשרים שנה חלפו מאז ז"ך באדר תשנ"ד‪ ,‬היום בו‬
‫אירע ה'סטרוק' השני‪ ,‬וזעזע פעם שניה את עדת חסידי‬
‫חב"ד בעולם כולו‪ ,‬כמו גם מאות אלפי יהודים • פנינו‬
‫אפוא אל הרב שלמה הלפרן שליט"א‪ ,‬רב קהילת‬
‫חב"ד בתל אביב ששהה אז בחצרות קדשנו במסגרת‬
‫שנת ה'קבוצה'‪ ,‬ולצד שחזור אירועי הימים ההם‪,‬‬
‫דיבר בלבביות רבה על האמונה 'של פעם' לעומת‬
‫זאת 'של היום'‪ ,‬ומסיים בהצעה פרקטית לכלל חסידי‬
‫חב"ד שזכו לראות את הרבי • ויהי בעשרים שנה!‬
‫ראיין‪ :‬מנחם זיגלבוים‬

‫‪28‬‬

‫• " '
‘“‬

‫בראיון מיוחד ל"בית משיח" במלאת עשרים שנה לז"ך אדר תשנ"ד‬

‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪29‬‬

‫ראיון מיוחד‬

‫י‬

‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ –  ‬
‫  
‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ ‪– , 
 .‬‬
‫ –‪ 
,‬‬
‫    ‬
‫  –‪.30– 20‬‬
‫    ‬
‫   ‪ .27‬‬
‫ 
  ‪, ,‬‬
‫  "   " ‬
‫ "‪"    
.‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‪ , .‬‬
‫‪,  "  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
 "   ‬
‫  " ‪  .‬‬
‫   ‪...‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪   -‬‬
‫  ‪ -‬‬
‫ 
 "  


‫"‪.  "  ,‬‬
‫   
  ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪, 
  .‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ ‪ .  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫  
  ‪.‬‬
‫  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ -‬‬
‫    "‬
‫  "‪   ,‬‬
‫    "‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  
 ' '‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬

‫‪30‬‬

‫• " '
‘“‬

‫  ‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  -‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫   

‫    ‬
‫  
‪.‬‬

‫"זכר חסדו ואמונתו‬
‫לבית ישראל"‬
‫   ‬
‫   ‬
‫    " ‬
‫ "  ‪  -‬‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
   -‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  "  "‪,‬‬
‫   

‫ ?!‬
‫"   "‪ ,‬‬
‫ ‪' '  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ' '‪  .‬‬
‫ '  "
'  ‬
‫    
‪-‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪.
"  ,‬‬
‫"  ‪  ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‪ ' .‬‬
‫ '‪,'   ' ,‬‬
‫'    ‬
‫ '‪  . ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 
  '‪  ,‬‬
‫'‪,   .‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪ , , -‬‬
‫‪   ,‬‬

‫   "‪.‬‬
‫    ‬
‫    '‬
‫  
 ‪.‬‬
‫"   ‬
‫    ‬
‫  "‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   

‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪
 , ,‬‬
‫'   "‪ .‬‬
‫  –‪  770‬‬
‫ 
 "  "  ‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫עדכונים חיים‬
‫   ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ " .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   " "‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   "‪,‬‬
‫  ‪  " .‬‬
‫    ‬
‫ ' '‪    .‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫"  ‪ .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ ‪ ."  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     
 ‬
‫'' '‪ ,  ,‬‬
‫  "  ‬
‫    ‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫    

‫‪    .‬‬
‫   "‪.‬‬
‫ 

 

‫

 

‬
‫ 
 
 
 ‪.‬‬
‫  

 ‬

   
?‬
‫"  
‬
‫‪   
 .‬‬
‫  ; ‬

‫  
  ‪.‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫) (   ‬
‫  ‪ ," " ,‬‬
‫    

‫   ‪ .‬‬
‫  "  ""‪.‬‬
‫
 


 "‬
‫?‬
‫" "   ‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ' '‪  .‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ " ‪  ... ...‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫" ‪ ,‬‬
‫  ''  ‪ .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ‪ .  , ,‬‬
‫ ‪..."  .‬‬
‫    ‬
‫  
  

‫ ‪, ' '   ,‬‬
‫    "  "‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ]  ‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪   .[.. -‬‬
‫    ‪.‬‬
‫"  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪
 ,   ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ; ‬
‫ 
   ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫
 ?‬
‫"   ‬
‫   ‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫  ‪
 ,‬‬
‫   
‬
‫   "‪.‬‬

‫ƒ‬

‫רגע לפני העיקול אני מביט מבט נוסף לעבר בית הכנסת‬
‫החב"די התל–אביבי שבו התקיימה האסיפה המרכזית‬
‫שבה הוחלט כי חסידי חב"ד בארץ ישראל יקבלו על עצמם את‬
‫נשיאותו של הרבי והכתרתו לנשיא הדור השביעי‪ ,‬ויודע כי הכול‬
‫נמשך כמו פעם‪ ,‬בתמידיות הווה מתמשכת‪ ,‬רק שצריך לדעת‬
‫להציף את החוויה הזאת ולחיות אותה‬
‫    ‬
‫ –‪   ,770‬‬
‫    ‪.‬‬
‫"   ‪ .‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫‪ -    ,‬‬
‫  ''‪.‬‬
‫ 

 ' ‬
‫ 
'?‬
‫"   ‬
‫ ‪ .   -‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
 ‬

‫ ‪   .‬‬
‫‪ 
  .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   –‪  770‬‬
‫ ‪.   .‬‬
‫   
‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
  

‫ 
 ?‬
‫"   ' '‪,‬‬
‫     ‬
‫   ' '‪ ,‬‬

‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪31‬‬

‫ראיון מיוחד‬

‫ƒ‬

‫בכ"ז אדר התעוררתי לאיזו הודעה לא ברורה שאמרה כי‬
‫קרה משהו‪ .‬עוד לא היה ברור מה בדיוק קרה‪ ,‬עד שהגיעה‬
‫הודעה של המזכירות ששוב היה 'סטרוק'‪ .‬אני זוכר שהתפלאתי‬
‫ואמרתי‪ :‬למה המזכירות משחזרת כעת הודעה שהייתה לפני‬
‫שנתיים‪ .‬המילים כ"ז אדר‪ ...‬סטרוק‪ ...‬היו כל כך מוכרות‪ ,‬שהייתי‬
‫בטוח שיש טעות וזה קשור להודעה ישנה מלפני שנתיים‪.‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫   ‪ , ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫‪  .   ,‬‬
‫  ‪  ' :‬‬
‫   '‪ .‬‬
‫    ‬
‫   
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫"‪  ,‬‬
‫    ‬
‫)  ( ‬
‫  ‪ ' .‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫    ‬‫‪...  ,‬‬
‫" ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫‪.    ,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫  ‪,   .‬‬
‫   

‪...‬‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬
‫   ‪,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫   '  '‬
‫     ‬‫  
‪  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 

?‬
‫) ‪ " (  ,‬‬
‫  " ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫     ‬

‫‪32‬‬

‫• " '
‘“‬

‫  ‪  1414‬‬
‫ 

"  "‪" .‬‬
‫ 

‪   ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫    

‫ ‪  .‬‬
‫  ‬
‫' '  "  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫'  '‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
"‪.‬‬   ‬
‫  
?‬
‫"   
‪-‬‬
‫ 
  ‪,770– 
,‬‬
‫ 
 ‪ ,   .‬‬
‫ " ‪     ,‬‬
‫ ‪
  .‬‬
‫  ‪,
 ,‬‬
‫  
 
 ‪ ,‬‬
‫‪''  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ "‪.‬‬

‫להאמין היום‬
‫   ‬
‫  
‬
‫   ‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
?‬
‫"‪   .  
,‬‬
‫    ‪
 ,‬‬

‫!    ‬
‫   ‪.‬‬
‫"    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   
‪.‬‬
‫     ‬
‫‪     ,‬‬
‫ 
‪    .‬‬
‫   ‬
‫  
' ' 
‪,‬‬‫    ‬
‫   ‬
‫ 
 
‪   ...‬‬
‫  
?! ‬
‫   "‪ ,‬‬
‫  " "‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫" 

 "‪,‬‬
‫ 
 ‪ 

 ,‬‬
‫ ‪ 

 
.‬‬
‫ 
‪ 

  ,‬‬
‫ 
‪?  ,‬‬
‫"  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  
‪  .‬‬
‫ " ‪,"   ,‬‬
‫ 
 
' ‪ -‬‬
‫ ‪,"    .‬‬
‫   ‬
‫ ‪,"   .‬‬
‫ " ""‪.‬‬
‫
  
 ‬
‫" – " "?‬
‫"  '' ‪ ,‬‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫ ‪."  -‬‬
‫‪ 
 ,‬‬
‫ ‪
 

 :‬‬
‫   ‪. 
 .‬‬

‪  ,

,‬‬
‫ 


‪  
.‬‬
‫  


 


‫?‬
‫"  ' '‪  .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ' '‪  .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫" ‪  :‬‬
‫ 
 ' '‪ ,‬‬

‫   ‬
‫‪   .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  
 

‫ ‪   -‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"  ‪, ,‬‬
‫    ‬
‫‪  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
  
‪ 
, .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ;  ‪ :‬‬
‫     ‬
‫  
–‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫ ‪. 
 -‬‬
‫" 
 
 ‪,‬‬
‫ '  ' ‬
‫    ‬
‫ ‪ ,  :‬‬
‫"  "‪ ,‬‬
‫ "  "
‪  ,‬‬
‫  ‪ .  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"  " ‬
‫ ‪,   , , ,‬‬
‫  
 ‬
‫  
‬
‫‪    .‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫ ‪   ,  ...‬‬
‫     ‪,‬‬‫    ‬
‫ ‪ '  ,‬‬
‫  '‪.‬‬
‫"   ‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪    -‬‬
‫"
 "   ‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫"   ‬
‫    ‬

‫ƒ‬

‫"זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל" במילים אלה של הפסוק‬
‫בוחר הרב הלפרן לשקף את הימים ההם בהם הרבי שהה‬
‫בבית הרפואה "בית ישראל" שבמנהטן ‪ -‬כאשר למרות שהמצב‬
‫היה קשה ובדרך הטבע שום דבר לא היה נראה כראוי‪ ,‬בכל זאת‬
‫עדת החסידים עמדה איתנה באמונתה כי אור הגאולה הולך‬
‫ומפציע‬
‫ ‪    ,‬‬
‫' ) 
‪  :‬‬
‫  ‬
‫    ‬
‫ ‪  "   ,‬‬
‫  ; ‪ ,‬‬
‫   ‪  .(...‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫‪   ,‬‬
‫‪." ,‬‬
‫• • •‬
‫   ‬
‫  – ‪ .‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬

‫  ‪ .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
    ‬
‫    "‬
‫–   ‬
‫    "‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪ ,  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪,  
 ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪33‬‬

‫מזווית אישית‬

‫חוצפה‬
‫של קדושה‬
‫עשרי שנה אחרי‪:‬‬

‫נמצאים אנו קרוב ל–‪ 20‬שנה מאז ג' תמוז‪ .‬בחורים שיוצאים‬
‫לשליחות בישיבות ברחבי העולם‪ ,‬נולדו כבר אחרי ג' תמוז‪ .‬ועם‬
‫זאת ‪ -‬לעולם לא היה דור עם אמונה כה איתנה בצדיק‪ .‬לעולם לא‬
‫היה דור כה מסור ומחויב לרבי • סיפור אישי מלבב‬
‫מאת הת' אהרן וולקו‬
‫תרגום מאנגלית‪ :‬צ' יענקלביץ‬

‫א‬

‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ 
' ‪  .‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫"    ‬
‫  ‪ , .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‬
‫     ‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫ ‪ ,"  "  20‬‬
‫    ‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬

‫‪34‬‬

‫• " '
‘“‬

‫
' ‪   ,‬‬
‫  

‪  .‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫  "‪  ,‬‬
‫ 


 ‪.‬‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪    .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫•‬
‫    ‬
‫  ‪    .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫‪,   .‬‬

‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‬
‫‪:    .‬‬
‫" ?  ‬
‫   "‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪ . ,‬‬
‫  
‬
‫‪  ,‬‬
‫ ‪,  .‬‬
‫ 
  ‬
‫ !‬
‫"  "‪.  ,‬‬
‫" ??"   ‬
‫    ‬

‫   ‪!   -‬‬
‫   
‬
‫   ‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  "
  ‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫ 
   ‬
‫  
  ‬
‫    ‪ .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  "   ‪-‬‬
‫‪ ,
 .
 
,‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫" "‪    .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  " "‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‬
‫  ‪ 
 -‬‬
‫  ‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪ !  -  ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
‪     ,‬‬
‫    ‪ ...‬‬
‫ ;  ‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪- :‬‬
‫   
 ‬
‫ ""‪ -  .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫‪.   .‬‬
‫‪   ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪ . ,‬‬
‫ ‪:‬‬
‫" ‪, 
  ,‬‬
‫   
‪, .‬‬
‫ ‪.   ,‬‬

‫     ‬
‫   ‬
‫  ‪
"  .‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫   ‪,  -‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‪-  -‬‬
‫  ‪"" . 3,000‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
‪"...‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪:‬‬
‫"   "‬
‫  ‪  " .‬‬‫  ‪  ,‬‬

‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‬
‫‪   .‬‬
‫" ‪    .‬‬
‫ 
  
  ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫•‬
‫    ‪:‬‬
‫   –‪  20‬‬

' ‪  .‬‬
‫  ‪. '
  ,‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫     ‬

‫ƒ‬

‫היו לי שתי אופציות‪ :‬האחת ‪ -‬לפוצץ את הבועה ולהגיד‬
‫לו מה השווי האמיתי של ה"קמע"‪ .‬השניה ‪ -‬לשמור את‬
‫התובנה לעצמי‪ ,‬לחייך ולהמשיך ללמד‪ .‬צדדתי אפוא באפשרות‬
‫השניה‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 
 
‪.  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪, ' :‬‬
‫    ‪ 
,‬‬
‫  '‪  .‬‬
‫  ‪  :‬‬
‫  ‪ 
 ,  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‪ , :‬‬
‫"‪.‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‬
‫""‪,    .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ , .‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪  .‬‬

‫  ‪ .‬‬
‫   ‪.  ,‬‬
‫   ‬
‫    ‪.‬‬
‫     ‪:‬‬
‫" 
" ‪.  -‬‬
‫    ‪:‬‬
‫ ‪
. ,  ,‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ "     ‬
‫    "‪ .‬‬
‫    ‪ :‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ‬
‫   
‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪,‬‬
‫   
 ‬
‫ !‬

‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪35‬‬

‫בדידי הווה עובדא‬

‫סגולה‬
‫לשנה‬
‫מעוברת‬

‫מררתו הלכה וגאתה בקרבו‪ ,‬הוא הרגיש כי רימו‬
‫אותו‪ ,‬והחל להצר את צעדיו של החסיד הנכבד הלזה‪.‬‬
‫משנקפו עוד שבועות נוספים‪ ,‬הוסיף מעשה על‬
‫מעשיו ‪ -‬והוא נטל כסא והתיישב בפתח בית מלונו‬
‫של ר' שמואל בצלאל‪ ,‬וקרא בפני כל עובר ושב שלא‬
‫להכנס למקום שבעליו הוא רמאי ושקרן‪ ,‬כדבריו‪.‬‬
‫הוא פתח במערכת תעמולה נגד ר' שמואל בצלאל‪,‬‬
‫בהרגישו כי הוא רימה אותו‪.‬‬
‫מאת מנחם זיגלבוים‬

‫א‬

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ "  ‬
‫  ‪,‬‬
‫  " ' ‬
‫  "‪  .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫  ' ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫‪36‬‬

‫• " '
‘“‬

‫  ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪ .  60 ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ , 
  .‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   '  ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  '  ‪:‬‬
‫" ?  ‬
‫   ‬

‫    " ‬
‫  "‪.‬‬
‫  ' ‬
‫ ‪, ,  ,‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ "   ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪ ,   -‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬

‫‪'   
 ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪. ' ,‬‬
‫  '  ‬
‫ ‪:‬‬
‫" ‪   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ "‪.‬‬
‫" ?" ‪.‬‬
‫ '  '  '‬
‫  ‪. "! " :‬‬
‫"   ‬
‫ "‪.‬‬

‫ƒ‬

‫כעבור שבועות ספורים קיבל מכתב מהרבי‪ .‬היה זה 'מכתב‬
‫כללי' שנכתב ושוגר "אל בני ובנות ישראל בכל מקום‬
‫שהם"‪ ,‬ברוח של ימי הפורים הממשמשים ובאים‪ .‬לקראת סוף‬
‫המכתב כתב לו הרבי כבדרך אגב )תוכן(‪ :‬אם לא מסוגלים לקיים‪,‬‬
‫מדוע מבטיחים?!‬
‫ ‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪   ' .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬

‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪37‬‬

‫בדידי הווה עובדא‬

ĐďĀ ĀłĐÿ Đÿ ęĞü
Ęĺþ ęĕďü ĀĘĕ üĘ

Đ“č

Ƚ½

ČŞ ď þĘ þĕ ğČÿ
!Ĥďþ Ŏý Łÿ ęŃĀ Ĥø üĜ

ĕđĠĕĢč
ĐĕĢĜĕĚĘ
ēĝĠ Ęĥ ĐďĎĐĐĚ ęĕĤēčĜ
ĤēčĜ ęĕĞĔģ
.ěĕĞĐ ĦČ ęĕėĥđĚĐ ęĕĤđĕĢđ ĦđčĕĐĤĚ ĦđĜđĚĦ ęĞ
.ĕĜđĞčĢđ ĘđďĎ ĔĚĤđĠč ,ďēđĕĚč ĐĐđčĎ ĐĝĠďĐ ĦđėĕČ
ĦđĤēčđĚĐ ęĕĤĠĝĐ ĦđĕđĜēč ĎĕĥĐĘ
077-5123-770 :ĦĕĥČĤ ĐĢĠĐ 

         .    
  ,    
  
 "   . 
.    
-  
,     
.   .  
'  
  ,  
, ' "  ,  
' ."   ,  
.   ," "  
,  
 ,  
  
.     
 -   ,  
, '    
      
' 
   . , 
.  
 , 
 .   
,  " "   
 . 
  
.   '  
 ,   ' 
  
 .    

-     ,  
  " , 
      
  .   
.   , 
 .      
   " 
 ' '
.    ," 
:( ) 
     
!?  ,   
' . .  , ,  
, 

 
 , 

 
 , 


 '
  '
 
    - '  

. 
 
  ,  , 
  .  
 
,  ,   , 
 ,  "    
.   
.  "    
 
    
 ,  , 
 ."     
"     
. 
(' 
 ' "  )

ďĞþ Āđ ę ĀĘ āđĞ øĘ ÿēĕĥü Ĉ ĚĀă ÿĐ Ėø þĘĚþ đă Ĝĕčăý Ĥÿ øđ đă ĜĤý āđĚ đă Ĝ ýĜ āđďČú ĕ üēøĕ 
“‘
' " •

38

‫מחשבה חסידית‬

‫מה הבעייה‬

‫באנחות?‬

‫בעיצומם של ימי האבל על השלוחים שנפטרו בדמי ימיהם ‪-‬‬
‫למדנו שטובה פעולה אחת מאלף אנחות‪.‬‬

‫ב‬

‫מאת הרב נפתלי אסטולין‬

‫   ‬
‫ "  ‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫  " ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   
‪,‬‬‫    ‪." " ,‬‬
‫  " " ' ‬
‫ ‪ [ " ] "" :‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫‪    .‬‬
‫ ‪."  ,‬‬
‫ 
"  ‬
‫ "‪ .   ,‬‬
‫ 
 ‪  
  .‬‬
‫ ‪ 
    ,‬‬
‫ 
 ‪,  
,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  
   
‪,‬‬
‫    " ‪  ,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫?   ?  ‬
‫  ?! ‪,   ,‬‬
‫  " 
‬
‫ ‪ , ,‬‬
‫  "‪,  , ,‬‬
‫ ‪? ...‬‬
‫   ‬
‫‪ .   .‬‬
‫ 
    
‬
‫  "  ‪!  :‬‬
‫  
  "‬
‫' ' "‪,  ,‬‬
‫   ‪ "  .‬‬
‫    ‬
‫ ‪ ,   ,‬‬

‫ 
  " ‪ 
:‬‬
‫‪!   ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪: 
   ,‬‬
‫" ‪."   ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫  ‪,  .‬‬
‫ 
‪.  ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫ 
   ‪ -‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ?‬
‫ 
 ‪ :  ,‬‬
‫    ‬
‫  "‪   ,‬‬
‫  ‪  - ?  .‬‬
‫ ‪ .  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
  -‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫     " ‪:‬‬
‫" ‪"   ,‬‬
‫   ‪,  ,‬‬‫    ‬
‫   ‪  -‬‬
‫‪,   , .‬‬
‫    ‬
‫‪ ,
 ,‬‬
‫ '  
 '‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪ "  ,‬‬
‫ "‪  - " " ,‬‬

‫  ‪ .‬‬
‫‪ , ,‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  ‪,  -‬‬
‫ 
   ‬
‫) ‪    ( %‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪    -‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•‬
‫  ‪  
.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪ -  
, .‬‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫  ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪ -  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    

‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫  
   

‫ ‪   ,  -‬‬
‫    

‫‪ ,    .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪    -‬‬
‫  
‪.‬‬
‫    ‬
‫   
  ‬
‫  "!‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪39‬‬

‫מענות קודש | הרבי מלך המשיח בהתכתבות מיוחדת עם הרב גרונר‪:‬‬

‫הלב‬

‫של יהודי רוסיה‬
‫‪40‬‬

‫• " '
‘“‬

‫אין להתחשב בדעתם של יהודי רוסיה‪ ,‬בקשר להפגנות למענם!‬

‫ב‬

‫בחורף תשל"א סערו הרוחות בעולם‬
‫היהודי בעקבות משפט לנינגרד‪,‬‬
‫בו נידונו שני יהודים למוות ותשעה‬
‫יהודים למאסר עולם‪ ,‬ובכל רחבי‬
‫העולם נערכו הפגנות סוערות נגד‬
‫המימשל הרוסי • הרבי התנגד‬
‫נחרצות להפגנות‪ ,‬ואמר כי הן אינן‬
‫מועילות‪ ,‬ורק מזיקות ליהודי רוסיה‪.‬‬
‫באחת משיחותיו התבטא הרבי כי‬
‫אין להתחשב בדעתם של יהודי‬
‫רוסיה‪ ,‬כפי שאין מתחשבים בדעתו‬
‫של חולה שצריך לעבור ניתוח •‬
‫לאחר ההתוועדות העיר הרב יהודה‬
‫לייב גרונר‪ ,‬מזכירו האישי של הרבי‪,‬‬
‫לדברי אדמו"ר הזקן ועוד מהראשונים‬
‫בקשר לחולה‪ ,‬ופתח התכתבות‬
‫מרתקת שנמשכה הלוך ושוב •‬
‫"בית משיח" מביא את ההתכתבות‬
‫המלאה‪ ,‬עם הרקע ההיסטורי של‬
‫הפרשייה‪ ,‬בפירסום ראשון‬
‫הביא לדפוס‪ :‬אברהם רייניץ‬

‫ "   ‬
‫    
  ‬
‫   ‬
‫  ‪   .‬‬
‫‪ .    - ,‬‬
‫ 
   ‪ 
 ,‬‬
‫  
  ‪  
 ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫  ‪    
 .‬‬
‫  ‪ 
     ,‬‬
‫‪
.      ,‬‬
‫“ “‪   ,  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   
   ‪,‬‬
‫  ‪  , ‘  ,‬‬
‫     ‬
‫ 
‪.  15–   
,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  6000  
 .‬‬
‫   “  ”‬
‫ ‪  
  40  -‬‬
‫   ‪.  .‬‬
‫ “    
 ‪,‬‬
‫   ‪  ,” :‬‬
‫“‪     ‘ .‬‬
‫ 
“ ‪     ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪   
 ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫     ‪,‬‬

    
‪ ,‬‬
‫
  – ‪   .‬‬
‫ 
   ‪  
 .‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫‪. .  ,‬‬
‫    ‪ 
 ,‬‬
‫    
 ‪ 
  ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  
   ‬
‫  ‪    ,‬‬
‫ 
  “ ‪.‬‬

‫הרבי‪ :‬לשאול את המומחים‪ .‬לא את החולה‬
‫     
 
‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪    
.‬‬
‫   
 
‪  ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬

 ‪:‬‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪41‬‬

‫מענות קודש‬

‫ 

   

‫   ‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫    

‫   ‪   -‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ‬
‫   
‪:‬‬
‫  ‬
‫   ‬
‫    ‬‫  ‪ , .‬‬
‫   ‬
‫‪   ,‬‬
‫   !  ‬
‫ 
   ‬
‫   ‬
‫   ‪...‬‬
‫   ‬
‫‪   ,  ,‬‬
‫   ‬
‫    ‪ .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫ !‬
‫    ‬‫   ‬
‫  – ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
‪  -‬‬
‫    –‪,‬‬‫ ‪  . -‬‬
‫  ‪– ,‬‬

‫‪42‬‬

‫• " '
‘“‬

‫‪...–   ,‬‬
‫ 
 ‪ ,  ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫     ‬
‫ ‪    .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫    ‪...‬‬
‫    ‬‫ 
  ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  “‪  ...‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪, .‬‬
‫   ‬
‫‪
,   ,‬‬
‫‪   
 ,‬‬
‫    ‬
‫   ? ‪,‬‬
‫    ‬
‫?!‬
‫   ‪’ :‬‬
‫ ?    ‬
‫  !‘‪,‘ ’  .‬‬
‫   ‪,‘ ’   ...‬‬
‫ 
  ‪   ,‬‬
‫    

‫   ‪ :‬‬
‫   ; ‬
‫ ‪  , 
 ,‬‬
‫    

‫ ‪    ,‬‬

‫ 
  ‬
‫ ‪ !   -‬‬
‫  !‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪-  ,‬‬
‫ ‪  " ,‬‬
‫   " " ‪:‬‬
‫
  
 ‪,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫ 
‪ .  ,‬‬
‫ 
 


 ‪-‬‬
‫  )   ‬
‫  '   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  (‪.‬‬
‫  ' " ‬
‫ " '‪  :‬‬
‫ ‪ ' ,‬‬
‫    ‪-‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  "  

‫ 
 ‪.'  -‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪ 
  " :‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
  ‬
‫‪,    ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪.  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ , -‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪.‬‬

‫הרדב"ז‪ :‬שומעים לחולה‪,‬‬
‫כיוון ש"לב יודע מרת נפשו"‬
‫
  ‬
‫  ‪ – -‬‬
‫ " )   ‪,‬‬
‫ 
    ‬
‫  (‪  ,‬‬

‫ "  "‪  ,‬‬
‫    ‪: 
  .‬‬
‫" " "    ‬
‫ 
‪ " –   ,‬‬
‫ "‪   ,   ,‬‬
‫ "    "‪.‬‬‫ "  " " ' " )  "(‪ :‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫  ‪,  , -‬‬
‫  ‪   
 .‬‬
‫  ‪,  ,  -‬‬
‫ ‪. .     .‬‬
‫ '   "  ‪ :‬‬
‫ ? ?   '‬
‫][    ‪   ,‬‬
‫    ‪ , -‬‬
‫    ‪   . .‬‬
‫ ‪     . .‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫  ‪
    ,‬‬
‫ ‪ .    -‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ 
 ‪"  " 
,‬‬
‫   
‪   

 ,‬‬
‫ ‪ " : ,    -‬‬
‫  ‪."   
 . .‬‬
‫ ‪  , 
 ,‬‬
‫ )  (  
‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  
  "  ‬
‫ "‪-     " :‬‬
‫   ‪   . .‬‬
‫  ‪, 
 ,"' 
  ,‬‬
‫"   ‪ 
,  ,‬‬
‫    ‪ ,  ,‬‬
‫"‪.‬‬

‫הרבי‪ :‬דעת הרדב"ז‪,‬‬
‫רק כששייך לומר שהחולה מבין‬
‫ ‪ 
 ,   ,‬‬
‫   ‪:‬‬
‫ 
   )‬
‫    
 (‪ "  ,‬‬
‫ ]  [" ‪  , , -‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ – 
   ‬
‫  " ‪ 
 ,   " :‬‬
‫ 
"‪  ] "
 "
:" ,‬‬
‫ [ ‪  "   , -‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‪  "  , .‬‬
‫     ‪ , .‬‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪43‬‬

‫מענות קודש‬

‫ ‪ .   ,‬‬
‫ ‪(   )    :‬‬
‫ ‪    .  ,‬‬‫ ‪   , -   ,‬‬
‫  ‪     ,‬‬
‫‪.‬‬
‫ ‪ " 
    ,‬‬
‫]  ["‪," - ."  
 
!? : ,‬‬
‫   "  
  ‬
‫   ‪.  ,‬‬
‫  "   ‪ ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    ‪"   -‬‬
‫ "‪!?[ ] " 
:  ,‬‬

‫מה ההבדל בין אוכל לניתוח?‬
‫   ‪   
  ,‬‬
‫ ‪:‬‬
‫‪   ,"     
.‬‬
‫ ‪)    ,‬‬
‫      ( ‪ -‬‬
‫
 ‪" ,  
 "   :‬‬
‫ ? ?"‪   ,‬‬
‫]‪  .[     
,‬‬
‫ "     
 '‬

‫‪44‬‬

‫• " '
‘“‬

ĐĞĕĚĔĚ ĐĘĢĐĘ ĐģĘēĚĐ | ęĕēČĘ ďĕ ěđĎĤČ

ĘČĤĥĕĚ ĦēČ ĥĠĜ ĘĕĢĚĐ Ęė

ĐĥđĤď
ĐģđģĒĐ ĐĚĕĝģĚ ĐĘđĢĕĜĘ
ĦĕĥĎĤ ĐėĕĚĦĘ
ĐēĠĥĚĘ ĐďđĚĢ Ĥđĕď Ħďĕēĕ
ĐĤđĝĚđ ĐĚē

ġĤČĐ ĒėĤĚč
ęĘđĐ ęđĘĥĦ
050-3061085 :ĕĤĕĚ ęĕĔĤĠĘ
miri@yadl.co.il

ĐĞĕĚĔĚ ĐĘĢĐĘ ĐģĘēĚĐ | ęĕēČĘ ďĕ ěđĎĤČ

Đ/ĥđĤď

ĦďčđĞ
‫עם כושר שיכנוע והתמסרות‬
‫לעבודה מאתגרת של הצלת‬
‫נפשות מטמיעה והתבוללות‬
‫• עדיפות לבעלי רקע טיפולי‬
‫• נסיון בעבודה עם אנשים במצוקה‬
‫ • נסיון באינטייק‬+40 ‫• גיל‬

yadl@yadl.co.il :‫קו"ח‬

220/7 ‫ לציין משרה‬03-5796518 :‫או לפקס‬

45

• 921 ‘  

‫מענות קודש‬

‫ 
   ‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫)  ‪(  
 ,‬‬
‫   ‪.‬‬‫      ‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  
‬
‫  ‪ -‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ ‪  , -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  
‬
‫   ‪ -‬‬
‫    ‬
‫ ‪  , ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫‪.    ,‬‬
‫ "‪ ,  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫]    ‬
‫  [‪   , .‬‬
‫ 
' ' 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ " " ] ‪,‬‬
‫    ‬
‫
' ' 
‪ ,‬‬
‫  " ‬
‫  " ‪  -‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ "  "‪ ,‬‬
‫  [‪.‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫" "  
 ‬
‫   ‪ -‬‬
‫
    ‬
‫ " ‪ " :‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪." -‬‬
‫  
 ‬
‫" 
] ["‪  : ,‬‬
‫ 
  
‬
‫ 
  
‬‫ 
  " ] [ ‬
‫ ‪ 
   -‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫" ] [  ‬
‫  
  ‬

‫‪46‬‬

‫• " '
‘“‬

‫שלילה החלטית‬
‫
 ‪,   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫‪:   ,‬‬
‫" " " ‬
‫  )   ‬
‫ (   
 ‬
‫  " " "‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   "‪ :" ,‬‬
‫    ‬
‫]  [ ‬
‫ 
   ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫  ‪ ,‬‬

  ‪ ,‬‬
‫  '‪.‬‬
‫    ‪:‬‬
‫   ‬
‫     ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫‪ 
    ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫‪   :‬‬
‫    ‬
‫  '‪.‬‬
‫   "‬

‫ " ‪   :‬‬
‫     ‬
‫   ‬‫ ‪.‬‬
‫‪  "   ,‬‬
‫   ‬
‫   
‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫" "‪
 : ,‬‬
‫ 
 ‪  =] " -‬‬
‫ [ 
 
  ‪.‬‬
‫    "‪,‬‬
‫   ‪-‬‬
‫    ‬
‫ ‪ .  ,‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫ " ‪,    .‬‬
‫ 
 "‪  ,‬‬
‫  
 

‫ ‪  -‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫]   ‬
‫" "‪  
,‬‬
‫    "‪,‬‬
‫  " " ‬
‫ ‪   " :‬‬
‫   ‬‫‪ , ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ ,  -‬‬
‫ ‪ ] " ' ,‬‬
‫" "  ‬
‫   ‬
‫ "‪ - .["  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ "‪ ,  ,‬‬
‫![‪.‬‬
‫•‬
‫    ‬
‫   ‬

‫ ‪  ,‬‬‫   ‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫ ‪  "  ,‬‬
‫ "‪ 
  .‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ,‬‬‫  ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪
 -‬‬
‫ "  "‪ ,‬‬
‫ ]   ‬
‫ ‪.[  -‬‬
‫    ‬
‫ ‪
 
,‬‬
‫  
 ‪-‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪51 
/‬‬
‫ ‪ ( 
)    ,‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫ 
 ]  ‬
‫ [‪  ,  ] .‬‬
‫    ‬
‫[   " 
' ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪  ' .‬‬
‫ 
 ]‬
‫ [‪ 
 

 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫" '
  ‬
‫ "   ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ] [ ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ] ‬
‫  ‪."[...‬‬
‫ 
'  ‬
‫   
 ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ " " ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‪-‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪   .‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬‫ ‪.‬‬

‫"  "‪:‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‬
‫   ‪,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    " ‬
‫ "‪.‬‬
‫   ‬
‫     ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ '' ‬
‫  ‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫התקופה האחרונה‬
‫של הישיבה‬

‫ " " ‬
‫   ‬
‫ ‪:   ,‬‬
‫" ' ‪  ,‬‬
‫‪   .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪."  ,‬‬
‫ 
 ‬
‫   ‬
‫  ‪  
.‬‬

  ‪,‬‬
‫  " 
  ‬
‫    '
‪.‬‬
‫•••‬
‫   " ‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 

‪  .‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬

‫המלך ‪ -‬לב כל ישראל‬
‫    ' ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ " "‪   ,‬‬
‫ "  "‪ ,‬‬
‫   
 ‬
‫   ""  ‬
‫ ‪,"  " 
 .‬‬

‫    ‬
‫    ‬
‫  "  "‪:‬‬
‫"   "‪ ,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫  ‬
‫]' ' [‪ .‬‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫ ]  [‪ ,‬‬
‫ 
‪ "  ,‬‬
‫ "  
 ] ‬
‫  ‪ " " .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
‪  ,[. .. -‬‬
‫    ‬
‫  "‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫‪    ,‬‬
‫    ‬
‫   
‪  .‬‬

‫‪," " , 
:‬‬
‫   ‪ ,   ,‬‬
‫‪ ,(") "  ,"  ,‬‬
‫‪"  ,  "  ,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪47‬‬

‫שצעדרי | התקשרותם של התמימים משצעדרין לאדמו"ר הרש"ב‪ :‬מדי שנה‪ ,‬לקראת‬

‫הישיבה‬
‫שהאצילה מהודה‬
‫על חסידי שצעדרי‬
‫לקראת ב' ניסן‪ ,‬יום ההילולא של‬
‫הרבי הרש"ב‪ ,‬מייסד ישיבת תומכי‬
‫תמימים ‪ -‬מפרסם "בית משיח"‬
‫את הפרק השלישי בסדרת‬
‫הפרקים על העיירה שצעדרין‪,‬‬
‫על הקמת הסניף של ישיבת‬
‫"תומכי תמימים" בלב העיירה‪,‬‬
‫מה שהשפיע רבות על האווירה‬
‫החסידית אוטנטית של תושביה‬
‫• בראשות הישיבה ובהנהלה‬
‫עמדו שורה של דמויות‬
‫חסידיות‪ ,‬גאוני קמאי‪ ,‬חסידים‬
‫מופלגים בעבודת ה' שלהם‪,‬‬
‫בקיאים בנגלה ובחסידות שהיו‬
‫לדמויות מופת עבור התמימים‬
‫• בשצעדרין הוקם דור חדש‬
‫של תמימים שבעצמם הפכו‬
‫לדמויות מובילות בדור השישי‬
‫והשביעי של ליובאוויטש‬
‫מאת שניאור זלמן ברגר‬
‫ " 
"   
 

‫‪48‬‬

‫• " '
‘“‬

‫ח‬

‫חודש תשרי‪ ,‬נסעו רובם ככולם לליובאוויטש כדי לשהות בראש השנה בצילא דמהימנותא‬

‫ 

 
 


‫ 
   ‬

‫  

‫ 
  ‬

‫  


‫ 

 ) (‬

‫ ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   "‬
‫"  ‪.‬‬
‫    ‬
‫  
 ‬
‫ ‪ , 

 .‬‬
‫   "  ‬
‫ ‪ ,  
 
,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫  ‪
  .‬‬
‫ 
'  ‪.‬‬
‫  " "‬
‫
     ‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  "  ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ " ' " )   (‪.‬‬
‫ '     ‬
‫  ‪,   .‬‬
‫ '  ' ‪' .  ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ''  ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫" "  ‪,   ,‬‬
‫   ‬
‫‪. " "  ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  " " ‪ ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬

‫    ‪ ,‬‬
‫   "  

‫ "  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫   " " ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪,    ,‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪.   
,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪    
,‬‬
‫‪  ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪ 
  .‬‬
‫  ' '  

‫   ‬
‫  ‪.‬‬

‫ה‬

‫הקמת הישיבה‬
‫ב"אלקנה'ס שול"‬
‫ " " ‬
‫   " " ‪,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫  ‪ "   ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫     ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪ ," " ,‬‬
‫     ‬
‫  
  ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ 
   
.‬‬
‫    ‬

‫הרב שאול זיסלין‬
‫ מנהל ומשפיע‬‫   ‬

‫לדמותו של משגיח‪:‬‬
‫'תמים' אמיתי ו'פנימי' בתכלית‬
‫    ‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ 
 ‪, 
  ,‬‬
‫    '  '‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪  , .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪49‬‬

‫היסטוריה חב"דית‬

‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫– 
 ‪:‬‬
‫"   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪,   .‬‬
‫   )  (‪,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ ‪   . -‬‬
‫ ‪' ' '' ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫ "  "‪ ,‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ ‪,   .‬‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"  ‬
‫‪,   .‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫  "  ‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫    

‫    "‬
‫"‪.‬‬
‫    ‬
‫  '‪ ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
'  ‬
‫ "   

‫ ‪   .‬‬
‫‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫לדמותם של ראשי הישיבה‬
‫    ‬
‫  ‪"  ,‬‬
‫  "‪  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫   

‫‪50‬‬

‫• " '
‘“‬

‫ "‪   .‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫"   "‪:‬‬
‫" " ] ‬
‫ [   ‬
‫    ‬
‫  
‪ .‬‬
‫ 
  "‬
‫   
 ‪.‬‬
‫   "  ‪:‬‬
‫ "   "‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ " 
  ‬
‫ ""‪ .‬‬
‫   "‪  ,‬‬
‫   ‬
‫]   ‬
‫ [‪,   ,‬‬
‫  " ‪  ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‬
‫    ‬
‫  ) (‪  .‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫  "   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ , 
 , .‬‬
‫   " ‬
‫‪  ,‬‬
‫"   ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪   
 
,‬‬
‫ "‪  .‬‬
‫ ‪ " 
 .‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
  " :‬‬
‫  !"  ‬
‫  ‪ " :‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫"‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 ) ( ‬
‫ ‪.‬‬

‫   
 ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫ ‪ .' '   
-‬‬
‫   ‬
‫  
 ‬
‫    ‬
‫  
  
‪ .‬‬
‫ 
'  ‬
‫ ‪  , 

" :‬‬
‫  "‪.‬‬
‫   
‬
‫    
 ‬
‫  ‪.‬‬

‫ראש הישיבה‬
‫שנולד בזכות הנפילה‬
‫    ‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪  .‬‬
‫ "   ‪ ,‬‬
‫ " " ‬
‫  ‪:‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫  '' 

‫ ‪  .‬‬
‫   " ‬
‫" "‪  .  ,‬‬
‫ 

‪ .‬‬
‫ 
 ‪" " ,‬‬
‫"   ‪.‬‬
‫    " ‬
‫ "‪:" "  .‬‬
‫"    "‪.‬‬
‫ ‪   "  ,‬‬
‫  ‪  , -‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
 
  ‬
‫ ]  ‬
‫ [‪   .‬‬
‫      ‬
‫‪ .   ,‬‬
‫ "   ‪,‬‬
‫  "  ‪ .‬‬
‫    " ‬
‫ "  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫" "  "  "‬
‫   ‪.‬‬

‫   

‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫
  

‫ 
 ' ‪ " ,‬‬
‫ "  

‫פירות מבורכים‬
‫בישיבת שצעדרין‬
‫   ‬
‫  ‪:‬‬
‫"   ‬
‫' ' ) ( 
‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
‪ ,   ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫   '' ‬
‫ ‪  [] :‬‬
‫  ‪ - '' ,‬‬
‫‪"   [ ] .‬‬
‫   '' ‬
‫   "‪.‬‬
‫"   ‬
‫  ‪   .‬‬
‫  "   ‬
‫‪    ,‬‬
‫;   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    
"‪.‬‬
‫ 
' ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫"   ‪.‬‬
‫   
  ‬
‫ ‪   
.‬‬
‫ –  ‪ ,‬‬
‫  ‪,  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬

‫ 
  ‪ " ,‬‬
‫ " 
‬

‫ ‪   .‬‬
‫   ‪[] ,‬‬
‫    ‬
‫ ' ' 
 ‬
‫ "‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫‪ :  .‬‬
‫   ‪   -‬‬
‫‪ " -   ,‬‬
‫ 
 "  "‬
‫  ‪ '
  ,‬‬
‫ " 
 " ‬‫ ‪ -   ,‬‬
‫ " " ‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫ " "  ‬
‫‪ - '  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪,   -‬‬
‫  ‪, -‬‬
‫ ‪, - ' ,‬‬
‫ ‪-   ,‬‬
‫ ‪.   , ,‬‬

‫מקום אכילתם‬
‫של התמימים‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫     ‪,‬‬

‫ 

‫ 

  ‬

‫  ‪.' 
' :‬‬
‫  ‬
‫    ‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬

‫קרון מיוחד לנוסעים לרבי‬
‫   ‬
‫    " ‬
‫ " ‪,   ,  .‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫"   "   ‬
‫ 
' ‪:‬‬
‫"   ‬
‫ )   ‬
‫‪   ,‬‬
‫(‪   ,‬‬
‫   ‪' :‬‬
‫ )   ‬
‫   (;‬
‫ '  ; '  ‬
‫ '   
‪.‬‬
‫"   ]  ‬
‫ [   
‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫' ‪  ... ' .‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪47‬‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪51‬‬

‫שליחות | הרב אריאל אליאס‪ ,‬שליח הרבי לדוברי רוסית בגבעת שמואל‪" :‬כאשר‬

‫אליאס עולה‬
‫‪52‬‬

‫• " '
‘“‬

‫האמונה במשיח ברורה אצל השליח‪ ,‬ללא ספיקות ‪ -‬זה מתקבל אצל המקורבים בלי בעייה"‬
‫הרב אריאל אליאס ורעייתו רחל‬
‫עשו דרך ארוכה עד שהגיעו‬
‫לשליחות בקרב דוברי רוסית‬
‫בגבעת שמואל‪ .‬אריאל עצמו‬
‫היה בן לאם גויה שחווה הצקות‬
‫אנטישמיות בגלל היותו "יהודי"‪...‬‬
‫הוא היה חבר בכנופיות רחוב‪,‬‬
‫אבל מילט את עצמו משם‪ ,‬למד‪,‬‬
‫השתלם ונסק עד שהגיע לארץ‬
‫ישראל • בכל מקום שהלך‪ ,‬פגש‬
‫בחב"דניקים‪ .‬מה הפלא שנעשה‬
‫בעצמו לחב"דניק לאחר הגיור‬
‫• סיפור חיים משולב בסיפורי‬
‫פעילות מרתקים‬
‫ראיין‪ :‬נתן אברהם‬

‫"כ‬

‫בגבעה‬

‫  
‪,‬‬
‫   ‬
‫‪  
  .‬‬
‫    ‬
‫ –  ‪   ,‬‬
‫‪    :‬‬
‫   
"‪...‬‬
‫     ‪,‬‬
‫    

‫  – ‪  .‬‬
‫    ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫   
  ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬

‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪53‬‬

‫בשליחות המלך‬

‫   ‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ 
‪ .‬‬
‫    ‪-‬‬
‫  
 
‬
‫  
  ‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  " .‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫      ‬
‫"‪.‬‬

‫השגחות פרטיות בסיביר‬
‫   ‪.‬‬
‫"   ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫?   ‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ 
  "‪.‬‬
‫    
‬
‫  
‬
‫  
 ‬
‫  
   ‪,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"  
‪,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ ‪,   .‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪,  ,
,‬‬
‫   ‬
‫  "‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫    ‬
‫‪   " " .‬‬
‫ ‪,    .‬‬
‫   
‪,‬‬
‫    ‬
‫"‪.‬‬
‫   –‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫    ‬
‫ ‪  " .‬‬
‫   ‬
‫' '‪  .‬‬
‫    ‬
‫‪.    ,‬‬

‫‪54‬‬

‫• " '
‘“‬

‫     ‬
‫ ‪
 ' :‬‬
‫‪."'   ,‬‬
‫  ‬
‫   '‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫‪    ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫"  ‬
‫    ‬
‫ '  '‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫  ‪ .‬‬
‫   "‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫" 

 ‬
‫   
 ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‬
‫    ‪.‬‬

‫חבר המהפכות‬
‫" 
  ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ ‪  ;  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫  ‬
‫ "‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‪" .‬‬
‫   ‬
‫   ‪.  ,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫    ‬
‫‪,   .‬‬

‫   ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
   ‪, ,‬‬
‫ ‪. 
 ,‬‬
‫" 
 
‬
‫     ‪,‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‬
‫ "‪.‬‬
‫  ‪,‬‬
‫    

‫     ‬
‫   ‬
‫‪.‬‬
‫"   ‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫   ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫‪.‬‬
‫" ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫‪   .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‬
‫    ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ "‪.‬‬
‫  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪' ' "  " .‬‬
‫ 
‪   ,‬‬

‫ 
  ‬

‫  ‪  .‬‬
‫  ‬
‫      ‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫   ‬
‫   ‬
‫   ‬
‫    ‪ " .‬‬
‫  –‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫‪ ,''   .‬‬
‫ ‪ " .‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫"‪.‬‬
‫   ‬
‫     ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  " 
 ‬
‫  ‪  .‬‬

‫ 
 "‬

‫  ‪   .‬‬
‫    ‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫מהפכה בחיים‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬
‫ 
 
‪ .‬‬
‫   ‬
‫‪    " .‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫    ‬
‫   "‪.‬‬
‫    

‫ – ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ "  ‬
‫ ' ' ‪ " .‬‬
‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫‪   ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫– ‪.‬‬

‫"   ‬
‫  ' ' ‬
‫ 
 
 ‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫    ‬
‫ ?   ‪ :‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬
‫ "‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫‪    " .‬‬
‫ 
  ‬
‫–  ‪  ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  ; ‬
‫ "‪.‬‬
‫   
‪,‬‬
‫  
 
  ‬
‫ 
 "   ‬
‫‪  " .‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪ 
 " .‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪  "  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫"‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪55‬‬

‫בשליחות המלך‬

‫ 
  ‬
‫   " 
 ‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫" 
  ‬
‫  ‪
  .‬‬
‫  
 

‫   ‪ ,‬‬
‫ 
  "‪ ,‬‬
‫  "   
 ‬
‫ "   
 ‬
‫   "‪.‬‬

‫שידוך משמים‬
‫  ‪, ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ' 
 '‬
‫ 
‪   .‬‬
‫   " ‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‬
‫ " ‪ *  .‬‬
‫  ‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫   " ‬
‫  ‬
‫   ‪  .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫" "  
 ‬
‫ " ‪   ,‬‬
‫ ‪  ." ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ ‪ , .‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫   " ‪ -‬‬
‫  "‪.‬‬

‫מהפכה בגבעת שמואל‬
‫  ‬
‫    ‬
‫ 
  

‫‪ 
 
 .‬‬
‫
 ‪ ,‬‬

‫‪56‬‬

‫• " '
‘“‬

‫‪,  .‬‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫' '‪  . ,‬‬
‫ 
 ‬
‫    ‬
‫‪.‬‬
‫"   ‬
‫ 
  ‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫   
‪. ,‬‬
‫  
  
 ‬
‫ 
 
‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ‪,‬‬
‫   ‬
‫‪ ,  ,‬‬
‫  
  ‬
‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫•    
‬
‫  ?‬
‫"    
 ‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
 
  ‪ .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  
‪ .‬‬
‫ 
   
‬
‫   "‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ "‪.‬‬
‫ " " ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪, ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"    ‬

‫  
‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪ .‬‬
‫  
  ‬
‫   ‬
‫ 
;  
‬
‫   ‬
‫  
   ‬
‫ ‪  .   ,‬‬
‫  
  ‬
‫    ‪.‬‬
‫"   ‪  ,‬‬
‫‪   .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
  
‪,‬‬
‫    

‫ "   ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ '  '‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫     

‫ ‪,  .‬‬
‫   ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫    
‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫   ‬
‫ "‪.‬‬
‫• 

 

 

‬
‫ 
   
‬
‫  
?‬
‫"   ‬
‫ ‪   
,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫‪  ,  .‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬

‫" ‪  ,  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪  .  ,  ,‬‬
‫      ‬
‫      ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫  ;   

‫ "‪.‬‬
‫• ‪. 

 
 
 ,‬‬
‫   
  ‪?

,‬‬
‫" 
 ‪'    ,‬‬
‫'‪  . 
   ,‬‬
‫     ‪ 
 ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫  
‬
‫ ‪ '  ,‬‬
‫'  ‬
‫  '' ‬
‫ ‪.‬‬
‫"   '‬
‫ '‪   ,‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
  

‫ ‪ .‬‬
‫  
   ‬
‫  ‬
‫    
‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫ ‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ''‪  ,‬‬
‫    
‪   .‬‬
‫    
 ‪,‬‬
‫   ‪ , . .
.‬‬
‫ 
‪ ' -   .‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫ 
'‪ 

   ' :  .‬‬
‫ 
 ‪     ,‬‬
‫ ?   
'! ‬
‫     
‪.‬‬
‫"    ‬
‫       ‪ ,‬‬
‫  ?  
 
‪  ,‬‬
‫    "‪.‬‬

‫ישועה כפולה בזכות פורים‬
‫  ‪ .  
   
,‬‬
‫  
 ‪–   ,‬‬
‫ ‪  .     .‬‬
‫ ‪      ,‬‬
‫  
‪.    ,‬‬
‫"  
  ‪  .‬‬
‫    
– ‪   ,‬‬
‫   ‪  
  .‬‬
‫   
  
‪  .‬‬
‫      
 ‬
‫‪    . ,‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫ ‪ ,     .‬‬
‫   
  ‪. 
 .‬‬
‫"    ‬
‫   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  –  ‬
‫   
; ‬
‫  ‪   .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫"    ‬
‫ '
 ' ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
"   
 ,‬‬
‫"‪.‬‬
‫"   ‬
‫    ‬
‫    ‪  .‬‬
‫   
‪ –   ,‬‬
‫   ‪ , ' –  ' -‬‬
‫    ‪     ,‬‬
‫ ‪.   ,  
  .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫"     ‪  -‬‬
‫ ‪ 
, 
   .‬‬
‫"  ‪ .  
    ,‬‬
‫    ‪    ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫"  
    ‬
‫    ‪     ,‬‬
‫  "‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪57‬‬

‫סיפור‬

‫השבת שמרה‬

‫מטיסת המוות‬
‫חז"ל אומרים שהשבת שומרת על שומריה‪ .‬אנדי‪ ,‬יהודי‬
‫מאוסטרליה‪ ,‬יכול להעיד על אמיתות דברי חכמינו ז"ל • אנדי‬
‫נוהג לרכוש כרטיסי טיסה אצל סוכן נסיעות שומר תורה ומצוות‪,‬‬
‫ביקש כרטיס בטיסה מספר ‪ 370‬שיוצאת ממלזיה ב–‪ 1‬למרץ‪ .‬אלא‬
‫שהסוכן לא הרשה לעצמו לכרטס ליהודי אחר בתאריך שחל‬
‫בשבת • לאחר דין ודברים נעתר מיועדנו להקדים את טיסתו ליום‬
‫שישי ולעשות את השבת בבית חב"ד בבייג'ין ‪ -‬וחייו ניצלו • "בית‬
‫משיח" חושף את התכתובת המלאה בין אנדי לבין סוכן הנסיעות‬

‫מ‬

‫ ‬
‫ ‬
‫   ‬
‫  ‬
‫  
‬
‫  – ‪,370‬‬
‫  ‪.  239‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ ‪:   .‬‬
‫   
‬
‫   ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  ‪ -‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   
‬
‫ ‪  dansdeals.com‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‬
‫‪.‬‬
‫   ' ‬
‫  ‪:‬‬

‫‪58‬‬

‫• " '
‘“‬

‫מאת‪ :‬צ‪ .‬יענקלביץ‬

‫   ‬
‫ ‪777 
  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ – ‪ 370‬‬
‫  ‪12:35‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪   -‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫–   ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫•‬
‫"   ‬
‫ ‪."   ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‬

‫    ‪.‬‬
‫ 
‪  
  ,‬‬
‫ 
;  ‬
‫‪.   ,‬‬
‫  ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ –  ‬
‫  ‬
‫‪  , . .‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪, ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪:‬‬
‫ " ‪,(13.01.14) " ,‬‬
‫
‪  ," 
1:58‬‬
‫ 

 
 ‪:‬‬

‫  
' ‬
‫ ‪,   .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪:‬‬
‫‪. 

 -  1‬‬
‫‪ 

-  3‬‬
‫ ‪.‬‬
‫‪. 
' 
 -  8‬‬
‫‪.   -  12‬‬
‫  ‪  .1 :‬‬
‫ 
‪ 3   ,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫‪   .2‬‬
‫ ‪.‬‬
‫‪ 
   .3‬‬
‫   
'
 ‬
‫‪ . –'–   -‬‬

‫ƒ‬

‫ברכות משדה התעופה ‪ .LAX‬אני עולה על טיסת דלתא‬
‫בעוד ‪ 55‬דקות‪ .‬שקלתי מחדש; אתה צודק‪ ,‬הייתי צריך‬
‫לשמור יותר ]על השבת[‪ .‬אני אסתדר ללא היום הנוסף בקואלה‪.‬‬
‫היות ויש לי עוד לילה בבייג'ינג‪ ,‬האם אתה יכול להציע מקום‬
‫לסעודת ליל שבת בבייג'ינג?‬
‫   
  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
  ' 
'
‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
‪, 
 
,‬‬
‫ 
 


‪ ,‬‬
‫ 
‪
:   ,‬‬
‫ 
 


‬
‫ '   ‪ 
.‬‬

‫  
 ‪
.‬‬
‫  
 
‪:‬‬
‫ ‪. :‬‬
‫ ‪.2014 ,  13 , :‬‬
‫   ‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪: .‬‬
‫‪  ,  $3890‬‬
‫ ‪ ) .‬‬
‫ (‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪59‬‬

‫סיפור‬

2014  14  : 
 ,
www.
:  

.chabadbeijing.com 
,  
, 
' 
"   
, "   
,     
   
. 
 

 

8–
,  ' , 
  
.  

  , ' 
.    
 :
2014  8 : 
. . :
, ' 
   
  .MH370 
.  .  

  . 
.  ! 
.    
.   
–    
. 

 

 , 
 
,  
 

 

:  

.2014  9 ,  : 
!   . 
  .  
.  . 

ƒ

‫ אני לא מצליח‬.MH370 ‫בוודאי שמעת מה אירע לטיסת‬
‫ אתה מציל חיים‬.‫ זה נס אמיתי‬.‫להפסיק לחשוב על זה‬
‫ אני‬.‫ אני לא מסוגל לחשוב יותר! נדבר בהמשך השבוע‬.‫אמיתי‬
.‫לא יודע כיצד להודות לך כראוי‬
.  , 


2014  14 , : 
 ' : 
 . 
  
 .
 24 
, 
' 
-  

.  
 .  
:

   
 
 : 
 . :
.2014  14 , : 
, 
.LAX  
. 55   
 , ; 
  .[ ]  
 .   
 , 
' 
  
   
? 
' 

  
 

 ,  
 - 
 
 , 

, '  
 
:
 , 
 . :

, 
 


 
  
  


 
: ' 
 :
.14  , 
. . :
.    
]   ,  
 :  .
 [ 

' 
-  
  .  
,   
.
.  
 
 
 
 

, 

  
 
 
 
, 


. 

 

 
 
 
 
,
 


:
 
 :
.2014 14  , 
. . :
 
.  
.  
 
  

 
 
... 
ĐėĤčĐ ĦČ 'Đ ĐđĢ ěČė

s
he

t

ri c

ěĕĤďĐĚĘ Ĥĥė

ro
wn

Under t

ěĕđĤč 'ĕĞĥĕ ğĝđĕ čĤĐ • ĕĕđđĥ čģĞĕ ěĤĐČ čĤĐ

KOSHER

Heights

ĝĔ
ĕ

ėĥ ģ " ģď Ģ " ďč Ħē
ģ ĦĜđ
ěđČĤ č"ĐĤČ ģĤđĕ đĕĜ ěĕĘģđĤč ĎĥĐ Ħ

ēĦ

ĕĐ

B
.
t su rooklyn, New York U.S.A of C
per
Din
v i s i on
of the Beth

( 

))   . 
 "   . 
 .
  . 
   
 
.
(SPLIT)  
 . 

" 
  | LUBAVITCHMEAT@GMAIL.COM • 347.735.7375 : -   

“‘
' " •

60

ubhcr ,pue

Kupas Rabbeinu
Lubavitch

jhanv lkn r"unst e"f ,uthab ,j,

(718) 756-3337 ^

P.O.B . 288 B r o o k ly n , Ne w Yo rk 11 2 2 5

^

(718) 467-2500

B”H 16th of Adar II, 5774

M O ’O S CHI T T I M
To All Anash and Temimim wha' Sholom U'vrocho!
Excerpt of a Sicho Kedoisho, which speaks for itself
The Jews will be redeemed solely through tzedokah... In particular, this applies with regards to
the matter relevant at present, maos chittim, tzedakah given for Pesach that includes all of the
needs of the holiday.
Our involvement with this must be in a manner of ratzo and shov, i.e., one should not wait
for the tzedakah collector, but instead, rush to give him maos chittim on his own initiative
(ratzo). Moreover, even after he has already given maos chittim, he should go and give a second
time (shov).... For one who has been blessed should increase his gifts according to the blessing he
has been given. And who ever increases will be given additional reward. Indeed, there is no limit
to this additional reward. From the sichos Shabbos Parshas Vayakhel-pikudei, 5750
It is well known that "Kupas Rabbeinu" endeavors to continue implementing all of the holy
projects and activities which the Rebbe has established. Amongst these activities is the Rebbe's
practice to extend financial aid to those families in need of their various Pesach necessities.

Accordingly, we are at this time urging and requesting each and every Anash member and Tomim uhjha to contribute generously to "Kupas Rabbeinu," in order to
enable the administration to provide for these families and thus afford them with the
opportunity to celebrate Pesach with contentment and joy.
Regarding this Mitzvah it is stated: "Whoever increases (in giving) is praiseworthy."
Unfortunately, the amount of families in need of this financial assistance is more
than generally assumed. As such, the more generous your contribution to "Kupas
Rabbeinu," the greater the number of families receiving assistance will be.
And since, with regard to all Mitzvahs we are instructed to act with Simcha and zest, it is all
the more pertinent with regard to the aforementioned, as it is of paramount importance that the
funds be received and distributed as soon as possible.
In the merit of Tzedakah which hastens the Geula, may we merit the true Geula Shlaimah,
with the revelation of Melech HaMashiach – The Rebbe Nasi Doreinu, immediately, Mamash.

Chag HaPesach Kosher V'Sameach, Vaad Kupas Rabbeinu

Rabbi Sholom Mendel Simpson

Rabbi Yehuda Leib Groner

P.S. 1) The traditional "Magvis Yud Shevat, Purim" can also be sent at this time, as well as all other Magvios.
2) All funds should be sent to the following address only; Donations are tax deductible
KUPAS RABBEINU, P.O. Box 288, BROOKLYN, N.Y. 11225

In Eretz haKodesh: KEREN KUPAS ADMU"R, P.O. Box 1247, KIRYAT MALACHI – ISRAEL

61

• 921 ‘  

‫ 
 
–‪770‬‬
‫פתגם מיוחד מהיום יום‪ ,‬שמעורר למשהו שאולי‬
‫לפעמים קצת שוכחים‪ .‬אוהבים את הרבי מלך המשיח‬
‫שליט"א? מהו הביטוי האמיתי לכך‪ • ..‬יומן חגיגות חג‬
‫הפורים בבית חיינו‬

‫אוהבי מה‬
‫שהאהוב אוהב‬
‫"  " ‪:‬‬
‫   ‪ '  ,‬‬
‫  ? ‪ '  :‬‬
‫   ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  "  ‬
‫'"‪ 
 
,   
 ,‬‬
‫ 

 
"‪.‬‬
‫  ‬
‫
 ‪   ,‬‬
‫ ‪."  
  
 ,‬‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫    ‬
‫
    "‬
‫     ‬‫ ‪.‬‬
‫'  '‪ ,‬‬
‫  ‪ 
' 
.‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫ ‪;    ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
   " ‬
‫ ;   ‬
‫   ' '‬
‫ 
–‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ . -‬‬
‫   ‬
‫  "‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  ‪
 .‬‬

‫‪62‬‬

‫• " '
‘“‬

‫'    '‪ .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫" "  '  ‪-‬‬
‫ –   '‪.‬‬
‫  ‪ ' '  ,‬‬
‫  "  ‬
‫"  " ' ‬
‫ "?   ‪  ,‬‬
‫ ‪ , 
 ,‬‬
‫ '  ' 
 ? ‬
‫  " ' 
‪ '..‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ?  ' '  '‬
‫ 
  ‪  , .‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
"  
  ‪,‬‬
‫ 

 

 
"‪  ,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪.   -‬‬
‫ ‪'  
,‬‬
‫'  " ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪ , .‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪, -‬‬
‫ ‪  , .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   "  "‬
‫"     ‪ "..‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪, .‬‬

‫   ‪..‬‬
‫    
‬
‫  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  
!‬
‫ ‪.'  ' - 770 ,‬‬

‫יו ראשו‪ ,‬י"ד אדר שני‬
‫חג הפורי בליובאוויטש!‪..‬‬

‫ ‪   ,‬‬
‫   ' '‪ ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ' ' ‬
‫ '  '  "‬‫  ‪.‬‬
‫   ' '‪ ,‬‬
‫  '  
'‬
‫  ‪  .‬‬
‫ " " ‬
‫"  
  "‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
‪     ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫     ‪-‬‬‫ 
   ‪.‬‬

‫ ‪ 
 
 

  ,‬‬

‫ ‪ ,‬‬
‫ "     ‪,‬‬
‫   ‪ , .‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ''  

‫‪.‬‬
‫  

‫ 
   "‬
‫ ‪   ,‬‬
‫
  ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫‪,   ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪, .‬‬
‫
   ‬
‫  " 
!‪ .‬‬
‫!‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫"‪  .‬‬
‫ ‪, ''   ,‬‬
‫  
'  ‪ ..'..‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪, .‬‬
‫   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫‪..‬‬
‫ –‪  ,770‬‬
‫ '   ‬
‫" 
 ‪.‬‬

‫  
 
 
   ‬

‫יו שני‪ ,‬ט"ו אדר שני‬

‫ ‪ 
  ,‬‬
‫‪. 
 ,‬‬

‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ )‪.(..‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ "  ‬
‫  ‪.‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪"' .‬‬
‫ ‪ '   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    !‪.‬‬

‫יו רביעי‪ ,‬י"ז אדר שני‬

‫שוש פורי‬

‫יו שלישי‪ ,‬ט"ז אדר שני‬
‫  ‬
‫  
' ‬
‫  ' ‪  .‬‬
‫ 
  "  
‪.‬‬
‫  


!‪..‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫    "‪.‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ ‪.770‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪. ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   "  ‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
 
 ,‬‬

‫    


‫  ‪, , 
-‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ' ‪.'..‬‬

‫יו חמישי‪ ,‬י"ח אדר שני‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  

 ‬
‫  ‪  '  ,‬‬
‫'' 
   ‪,‬‬
‫     '‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   '  ‬
‫ ' '  ‪,‬‬
‫   '"  ‬
‫'‪ 
,   .‬‬
‫   ‬
‫  ‪."  " -‬‬
‫ 
 ‬
‫ ‪  ,   ,‬‬
‫‪    ,‬‬
‫  "‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪63‬‬

770–  

,Đ Āēĕ üŠĝø

Đ"č

?Ĥ ýĚāđČ Čđă Đ Đ ÿĚ 
¼´±ÇɼÁƒ¶Àûȳ²±³
ÉÇ°´²½ɸǰÁ» 
Ç´²¸À½³²±³³»È¯»½³¶À´¿³»»´º 
¸±³¿½¸Ã»É´¸ÈÁ½É´ºÇ²³¾Æµ³Ç´½²¯ 
¸Á·Æ»º»È¯»½Ç°À³´°Ç³ɸ°´²°¶ 
¹»½¸°Ç³»È³²±³³»ÁÀÀ´°½³²±³³
¯·¸»È¶¸È½³

¸·ÆÇô¸É´²¸²¸Š
É´¯Å½É³»¶´¿Š
¶»´Æ´¯¸ÇÆŠ 
¸°Ç´Æ½»ɸ»¯¸²¸¯³¿É½
°Ç´Æ½»ɸ»¯¸²¸¯³¿É½½
Ç´°¸Å¼¸Ç²À»²°¶¸ÉÉ°
¼¸¸Ç´°¸Å¼¸Ç²À»²°¶¸É°
¼¸Ç´³»¼±´¼¸²¸½»É
»É»
ȃ
É»
¼¸Ç´³»¼±´¼¸²¸½»É»

…†•‚€‰‹ 

 
, 
,    
.  
' 
  
 ,  
  .  

 ,   
 '  '  

  - '  '
.   - "
.
 ' 
 
 ,  
,   "   
 ''  .
.   

,  ,  
   
  
. 
 ,  
,  ,"   

"    
'  " " 
 .   ' 
 '   
 , .' 
, 770  
"  
.'  
,  
 ' ' 
'   ' ,  
  

. 
  

  
 . 
, 
  
   
 ,  
, . "
.  
  
 , 
'   
  ' 
  ,
.   

,‫יו שישי‬
‫י"ט אדר שני‬
,  
,   
   
"  
.'   '
! 
' 
  
' ' ,  

,' 
'  

   

.. ' ' 
.  

'‫ פ‬,‫שבת קודש‬
,‫ כ' אדר שני‬,‫שמיני‬
‫שבת פרה‬
  

•

—††~

"ĤĚýĚ āđČā Č Čđă Đ ĐĚ"
Đ ÿĚ" ěĕčüčĀĕ ĤĤďďþ ĝăþ čăÿ ğĦĦ
Ħýă Ħÿă ĥø Ĉ ĚüĚ Ęė
ĘėăĀ đĕĥĀ Ĉ ėøėĞÿ

Ƚ½

ɴǶ°´½³É´¸´¿¶°±¸È³» 
ɸȯdzÅó
³ÈƳº¸Çº°ÇÃÀÉÇ´²³½°¼±±¸È³»

ďĞđ ęĘđĞĘ ēĕĥĚĐ ĖĘĚ đĜĕčĤđ đĜĤđĚ đĜĜđďČ ĕēĕ

20 

“‘
' " •

64

‫  ‪ 
/‬‬
‫למרבה הצער רבים מהפוליטיקאים שלנו אינם‬
‫מבינים את ההבדל בין ישראלי לבין יהודי‪ .‬שוב ושוב‬
‫אנחנו שומעים את הניסיון לקבוע מחדש מיהו יהודי‬
‫לפי מיהו ישראלי‪ .‬כבר לא שמירת מצוות התורה הם‬
‫המתכון להשתייכות לעם היהודי אלא הניואנסים‬
‫הישראלים שנשמרים באדיקות‬

‫בי מיהו יהודי‬
‫למיהו ישראלי‬
‫מאת‪ :‬שלום בער קרומבי‬

‫א‪.‬‬

‫ ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ "  .‬‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫" "  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  "  ‬
‫   ‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‬
‫ 
‪ ,   ,‬‬
‫  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫ – –‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪ "  " ,‬‬
‫‬
‫‬
‫  ‪.‬‬
‫   " ‬
‫   ‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
‪-   :‬‬

‫  " " ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫  ‬
‫ 
   

‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  "   ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‪,‬‬
‫   

‫    
 ‬
‫    ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  .  ,‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫    ‬
‫  ‪  -‬‬
‫   ‬
‫– "  ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪  " ,‬‬
‫  – 
‬

‫  ‪ .‬‬
‫ 
  ‬
‫  
   ‬
‫‪ 
 .‬‬
‫   ‬
‫  
‪  .‬‬

   ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬

‫ב‪.‬‬
‫"   

‫‪    .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫‪   .‬‬
‫  
   ‬
‫    ‬
‫  ‪  -‬‬‫    ‪.‬‬
‫     ‬
‫   " ‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪65‬‬

‫  ‪
 /‬‬

‫ƒ‬

‫כל ח"כ זוטר בטוח שהוא יודע מהי דעת התורה יותר‬
‫מדעת הראשון לציון‪ .‬כבר לא הרבנים הם הסמכות‬
‫העליונה להחליט בנושא הגיור‪ ,‬אלא חברי הכנסת‪ ,‬הם‬
‫אלו שמחליטים כיצד אמור להיראות הגיור‬
‫' '   ‬
‫  
‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫     ‬
‫ ‪.   
,‬‬
‫   " ‬
‫' '     ‬
‫   ‬
‫‪ .   .‬‬
‫    "‬
‫   ‬
‫    ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫‪    ...‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  ‪ , ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪ :  .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫?  "‪.‬‬
‫    ‬
‫ " 
  ‬
‫ ‪ 
 
 ..‬‬
‫   ‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫  –  ‬
‫    ‪ 
 .‬‬
‫?  "‪  .‬‬
‫"  " ‬
‫ ‪ 
 
 
" :‬‬
‫    ‬
‫– "‪ –  ,‬‬
‫   
 ‬
‫   
‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬

‫‪66‬‬

‫• " '
‘“‬

‫ ‪  .‬‬
‫ ‪
 
  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫ג‪.‬‬
‫   ‬
‫ "    ‬
‫' '‪  .‬‬
‫   ‬
‫   "‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   
‬
‫     ‬
‫ ‪  .‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫     ‬
‫   ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫    –‬
‫ 
  "‪ " :‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
‪  '  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
 
 ‪, -‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫  
 " "‪.‬‬
‫   ‬
‫  
  ‬
‫   ‪ " .‬‬
‫ '  ‬
‫ 
   ‬
‫  ' ‬
‫ 
  "‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  –‬
‫ 
    
‬

‫    ‪:‬‬
‫"   

‫    ‬
‫    ‬
‫‪   

 ,‬‬
‫   ‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪:   .‬‬
‫"‪  ,  .‬‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫  ‪  ,  ,‬‬
‫ 
 '‪  ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪, ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫    ‪, .‬‬
‫   ‬
‫     ‬
‫ ‪  
' ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫  ‪ , .‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ '   ‪, ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫"‪-   .‬‬
‫    ‬
‫ ‪  . ,‬‬
‫   ‪-‬‬
‫  '‬
‫   ‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫ 
 
  ‪ ,‬‬
‫ 
 
‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫"‪   .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬‫     ‬
‫    ‪.‬‬

‫ ‬

‫השבתו השנתי של הרופאי החב"דיי‬
‫    ‬
‫   "‪    ,‬‬
‫  ‪ , .‬‬
‫    – ‪.‬‬
‫  "  " 
 ‪,‬‬
‫  ‪ "    .‬‬
‫   "  ‪ ,‬‬
‫     
‪ ,‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫  ' " ‪.‬‬
‫     ‪-‬‬
‫    ‪ ' - ,‬‬
‫     ‪ " ,‬‬
‫ ‪
) "  
"  " ' ,‬‬
‫ (‪"   " , 
" ,‬‬
‫ 
‪  - ' 
 " ,

 " ,‬‬
‫  ‪     .‬‬
‫   
‪. :‬‬
‫ 
  "   ‬
‫ '   "  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  ‪ ,   .‬‬
‫   "   ‬
‫   ‪.   ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  ,  
  ,‬‬
‫     ‬
‫      
 ‬
‫     ‬
‫ 
     ‪ .‬‬
‫  ' '‪.‬‬

‫חנוכת הבית‬
‫ל"בית חינו ליובאוויטש" בכפר חב"ד‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  

   "   " ‬
‫ "‪"   "   .‬‬
‫    ' '‪  ,‬‬

‫פריז חגגה דינר יוקרתי לאימפריית החינו‬
‫   ‪" "   ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  ‪   ,"  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫   "‪  ,‬‬
‫     '‪ ,‬‬
‫ ‪,   
   .‬‬
‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪67‬‬

‫‬

‫  "‪,‬‬
‫ 
 ‬
‫   ‬
‫   "‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫ 

‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ " '  ‪   ,‬‬
‫"  '   ‪    .‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫ ‪'   ,‬‬
‫      " ‪,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   " ' ‪,‬‬
‫   '  '  
‪,‬‬
‫   ' '‪  ,‬‬
‫     "‪.‬‬

‫הפקה חדשה‪ :‬כרטיסי משיח ע‬
‫הברכות הנאמרות בזמ הגאולה‬
‫ ‬
‫  ‪,‬‬
‫   ‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‬
‫  ‬
‫  " ‬
‫‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫"      ‬
‫   
‪ "   ,‬‬
‫  
"‪.  ,‬‬
‫  ‪052–7168524 :‬‬

‫ברו דיי האמת‬
‫הרב מאיר כה ע"ה‬
‫   ‪.  36‬‬
‫   ‪
 ,‬‬
‫‪ "  ,  .‬‬
‫ '‪   , "   .‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫   ‪    .‬‬
‫‪.. .. . .‬‬

‫השלוחה מרת רבקה ברבר ע"ה‬
‫     ‬
‫  "   ‪ ,‬‬
‫  ‪. 49‬‬
‫    ‪" -‬‬
‫   ‪   ,‬‬‫ ‪.  ,  
.‬‬
‫  ‪" " "  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫‪,      ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫     ‪:‬‬
‫  ‪ ,  , , , ,‬‬
‫ 
  ‪    :‬‬
‫ ‪; , 
  :‬‬
‫   
‪  ;  ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫‪.. .. .‬‬

‫הת' יוסי פאיל ע"ה‬
‫ ?!    ‬
‫'  "  
‪   ,‬‬
‫ ‪
 
   .‬‬
‫ ‪      .‬‬
‫ ‪  .   ,‬‬
‫  "‪ " .  ,  ,‬‬
‫  "   "‪,‬‬
‫ ‪.. .. . .‬‬
‫‪20‬‬

‫‪68‬‬

‫• " '
‘“‬

‫הרב אליעזר גלט ע"ה‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
"‪ ,‬‬
‫‪  . 69‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫  
 " ‪ .‬‬
‫    ‬
‫   " ‬
‫    ‬
‫‪  16–  .‬‬
‫    ‬
‫‪    ,‬‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫   
‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫  – ‬
‫ )– (‪   ,‬‬
‫  " ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
    "‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫   

‫ ‪   ,‬‬
‫  
 " ‪,‬‬
‫   "‬
‫ "‪    ,‬‬
‫ ‬

‫איש החינו‬
‫ "   ‬
‫ " ‪   ,‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‬
‫    

‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬

‫ ' '‪ .‬‬
‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ ‪  
.‬‬
‫  
‪   
.‬‬
‫   
 ' ‬
‫ '‪ ,  ,‬‬
‫ 
'  ‬
‫ 
 ‪  
.‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫   " ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ ' '‪  ,‬‬
‫  "  ‬
‫  ‪
.  ,‬‬
‫     ‬
‫ "   ‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫    "‬
‫   ‬
‫‪.‬‬
‫  '' ‬
‫ 
   ‪ " :‬‬

‫    ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪   :‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  " ‬
‫  " ""‪.‬‬
‫  
 
 ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫   ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪  
.‬‬
‫‪  ,  ,‬‬
‫–    ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  " ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ) (  
‪,‬‬
‫ "  ‪  ,‬‬
‫  "  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   "‪ ,‬‬
‫ " ‪.  ,‬‬
‫"   "‬
‫   "‪. ,‬‬

‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪69‬‬

‫‬

‫קייב‪ ,‬אוקראינה‪ :‬למרות המצב המתוח‪ ,‬אלפי חגגו ע חב"ד‬

‫פלטבוש‪ :‬מצוות הפורי נחגגו חדורות בבשורת הגאולה‬

‫צפת‪ :‬מאות מילדי העיר בפעילות פורי חב"דית‬

‫חיפה והקריות‪ :‬אירוע מושקע לדוברי הרוסית‪ .‬צילו‪ :‬מיקי גביזו‬

‫קיבוצי‪ :‬מרכז 'ופרצת' ער שלושי מסיבות‬

‫צ'רקסי‪ ,‬אוקראינה‪ :‬שמחה ומשתה ויו טוב‬

‫מטה בנימי‪ :‬פורי סוער באר בנימי שבשומרו‬

‫רחובות‪ :‬אלפי נחשפו למבצע פורי של מרכז 'דעת'‬

‫‪70‬‬

‫• " '
‘“‬

‫האמפי‪ ,‬הודו‪ :‬שמחה ללא גבולות ע מאות מטיילי‬

‫נתניה‪ :‬למעלה מ‪ 1,000 -‬ילדי בכינוס פורי ענק‪ .‬צילו‪ :‬לוי ישראלי‬

‫כפר סבא‪ :‬העיר צהלה ושמחה ע השלוחי והתמימי‬

‫יצהר‪ :‬תלמידי הישיבה בפעילות שיא ע החיילי‬

‫פלורידה‪ :‬פעילי בית משיח שימחו את יהודי הפרברי‬

‫אלעד‪ :‬השליח התוועד וניג‪ ,‬סג ראש העיר השתת צילו‪ :‬יהודה שוור‬

‫נתניה‪ :‬אלפי נחשפו למצוות החג ולאוהל המגילה‬

‫בית שא‪ :‬ממשיכי בדרכו של השליח בפעילות עניפה‬

‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪71‬‬

ƒŠ’—Ž~˜ƒŽ‰–”‚ƒƒŒ‡–…Š˜‡ƒ—‚‚†‚‚

‡—‡~ƒ”‡…’Š—‚€‚
70
45D7 •–‡ƒ‡–˜~
—˜
‚‡Ž
‘•ƒ˜

‚‚†‚‚—ƒ‡˜
Œ”…—‰Š—ƒ
U D

ĦđĜđĚĦ ĦĠĝđĐĘ ĦđĤĥĠČ
ĦđĤĥ ęĞ ,ēĝĠ Ęĥ ĐďĎĐ
ĤēčĚđ
ęĕčđĢĕĞ
ěđĎĎĚč
.ďđĚĞ Ęėč ęĕĕĥĕČ ęĕĔĝģĔđ
ĦĕďđĐĕ ĦĕĥĕČ ĐĜĦĚ - ĕďđĕ
.ĐĜėđĦ ĦďĤđĐ ČĘĘ ,Đĥģ đČ ĐėĤ ĐėĕĤėč ęĕēĝđĜ

www.u-d.co.il

info@u-d.co.il :ĦčđĦėĘ ęėĘĥ ĝĕĔĤėĐ ĤĠĝĚ ęĞ ĘĕĕĚ đēĘĕĥ ĐčĔĐĐ ĦĘčģĘ

³»´¯±³ÉÇ´È°ÉÅ󻸽»´Á¾´Á´°È 

ƒ–—•˜‚˜ƒ’–†”‚Š

‹‰‡Š~–ƒ„…Žƒ‚ƒ‚ƒ–‡~—‚‚ŒŒ‡˜ƒ—Š‡’ 
Š‰˜…~‚†‚—ŒŒŠ˜‡Ž2ŠƒŠ’—Ž~‡†–‰˜€”‚˜ƒ’•˜˜ƒ†‚‚
…Š†2‡~ŠŒ‚–Œ€2Š‚—…Œ‚Š˜ƒŽƒŒ˜‚2—ƒ–‡’˜–…~‡ƒ”‰~~‡†–‰

ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡ 
“‘
' " •

72

73

• 920 ‘  

‫נולדו במזל"ט‬
‫• '  


‫ ‪ -  
,‬‬
‫ ;  ' ‬
‫   ‪; ,‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫• ' 

‫ ‪;  - ,‬‬
‫  '  ‬
‫ 
‪ ' ; ,‬‬
‫  ‪' ; ,‬‬
‫   ‪. ,‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫
'‪ -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '   ‪,‬‬
‫ ‪ ;  -‬‬
‫ ' 
‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪ ;  -‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫ ;   ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  
‪  ,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• '  ‪  ,‬‬
‫ ‪ ;  -‬‬
‫ '  ‪; ,‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫ ; '  ‪,‬‬
‫  " ‬
‫ "; ' ‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫• '  ‬
‫ 
‪ -  ,‬‬
‫ ;   ‪,‬‬
‫ ;‬
‫‬

‫‪74‬‬

‫• " '
‘“‬

‫ ‪.  ,‬‬
‫• '  

‫ ‪-  ,' 
 ,‬‬
‫ ;  ‬
‫ '  ‪ ; ,‬‬
‫ '  ‪,  ,‬‬
‫ 
; ' ‬
‫ ‪; 
,  ,‬‬
‫ '  
‪,‬‬
‫ ‪. 
,‬‬
‫• '   ‪,‬‬
‫ 
‪ -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' 
 ‬
‫ 


‪ -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' ‪ ,‬‬
‫ ‪.  -  ,‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ " " " ‪,‬‬
‫ ‪;  -‬‬
‫  '  ‪,‬‬
‫;  ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• ' 
 
‪,‬‬
‫  ‪;  -‬‬
‫  ' ‬
‫ ‪' ;"  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ "; '   ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' 
‪,‬‬
‫  ‪;  -‬‬
‫  '  ‪,‬‬
‫ "; ' ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ "  ; ‬
‫ '   
‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫  " ‪;  -‬‬
‫  ' ‬
‫ ‪' ;"  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ";  ‪. ,‬‬
‫• '   ‪,‬‬

‫ 
‪ -  ,‬‬
‫ ;   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
‪
' ; ,‬‬
‫ ‪" " " ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫• '  ‪  ,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• ' 
‪ ,‬‬
‫ " ‪ ;  -‬‬
‫ '  
‪ ,‬‬
‫ 
; '  ‪,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫• '  ‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫ ;  ' ‬
‫ ‪" "  ,‬‬
‫ ; ' ‬
‫‪, 
 ,‬‬
‫;  
‪" ,‬‬
‫  " " ‬
‫ "  ;   ‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫• '  ‪, 
,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• ' ‪,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫• '  ‬
‫‪;  -  ,‬‬
‫  '   ‪,‬‬
‫ " " "  
‪,‬‬
‫';  ‪ ,‬‬
‫
'‪.‬‬
‫• '  

‬
‫ 

 ‪- ,‬‬
‫ ;  ‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫" " "  ‬
‫ ; ' ‬
‫  ‪;  ,‬‬
‫ '  ‬
‫  ‪  ;  ,‬‬
‫ ‪" " " ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪ - '
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫•‬
‫• ' 

‪,‬‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '   


‫
‪;  - ,‬‬
‫  '  ‬
‫ ‪" " " ,‬‬
‫ ;  ‬
‫ ‪  ; ,‬‬
‫‪ ; ,‬‬
‫ '   ‪" ,‬‬
‫" " 
; '‬
‫   ‪;"  ,‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫  " ‪.‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫  " ‪;  -‬‬
‫  ' ‬
‫ ‪' ;"  ,‬‬
‫ 
 ‪."  ,‬‬
‫• '  ‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‬
‫‪ -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫  ‪;  -‬‬
‫  ' ‬
‫
 ‪' ; ,‬‬
‫  ‪ ;"  ,‬‬
‫ 
‪;"  ,‬‬
‫ '   ‬

 ‪" "   ,‬‬
‫ 
; '  ‬

 ‪" " " ,‬‬
‫    ;‬
‫ '  ‬
‫  ‪. 
,  ,‬‬
‫• '  ‪ ,‬‬
‫ " ‪ ;  -‬‬
‫   ‪; ,‬‬
‫ '   

‪,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ 
'‪ -  ,‬‬

‫ ‪.‬‬
‫• ' 
 ‬
‫ ‪- "  ,‬‬
‫ ;  ‬
‫ '  ‪;"  ,‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫• ' ‬
‫
'‪,‬‬
‫‬
‫ ‪,‬‬
‫ ‪  -‬‬

‫הגיעו למצוות‬
‫• '  ‪,‬‬
‫  ‪ '  
-‬‬
‫ ; ‬
‫ '  ‪. ,‬‬
‫• '  
‪,‬‬
‫  ‪ '  
-‬‬
‫;   ‬
‫‪' ;  ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫ " ‪'  
-‬‬
‫ ‪.‬‬

‫באו בקשרי שידוכי‬
‫• ‪ 
,‬‬
‫  '  ‬‫ "

‬
‫ '  
‪,‬‬
‫ " " " ‬
‫ ;  ' ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• ' 
 ‪,‬‬
‫ " ‪'  -‬‬
‫   "
 ‬
‫ ' 

‪,‬‬
‫ ;  '‬
‫  ‪."  ,‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪ '  -‬‬
‫   "


‫ '  
‪,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫• ' 
 ‪,‬‬
‫  ‪'  -‬‬
‫   "

‫ 
 '  ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' 
‬
‫ 

 ‪ -  ,‬‬
‫ '  

‫   "
‬
‫ ' 
 ‪,‬‬
‫ ;   ‬
‫ ‪' ; ,‬‬
‫  ‪" " ,‬‬
‫"  ; '‬
‫  
‪; ,‬‬
‫ ' ‬
‫ 
‪.  ,‬‬

‫הקימו בית בישראל‬
‫ בית חב"ד‬‫• ' ‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫ '  "


‫ ' 
‬
‫ 

‪;"  ,‬‬
‫  ' ‬
‫ ‪ ; ,‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' 

‫ 

 ‪-  ,‬‬
‫  ' ‬
‫ 

 "

‬
‫ '   ‪,‬‬
‫ ‪'  ;  ,‬‬
‫  ; '‬
‫  ; ' ‬
‫ 
;  ‬
‫ 
; '‬
‫ – ‪.‬‬
‫• ' 
‪,‬‬
‫ ‪'  -‬‬
‫  "
 
‬
‫ ' ‪. ,‬‬

‫• '  ‪,‬‬
‫  " ‪  -‬‬
‫' 
 "
 ‬
‫ ' 
 
 ‪; ,‬‬
‫  ' ‬
‫ 

‪ ' ; ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• ' ‪,‬‬
‫ ‪ '  -‬‬
‫ 

 "
 '‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫• '  

‫ ‪ -  , ,‬‬
‫ '  ‬
‫ 
 "
  '‬
‫   ‪, ,‬‬
‫ ;  '‬
‫  ;  ‬
‫ ;   ‪.‬‬
‫• '  

‫ ‪  -  ,‬‬
‫'  
 "

‫
 '  ‬
‫‪ ; ,‬‬
‫ '  ‪; ,‬‬
‫ '   ‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫'  "

‬
‫‪" " " ,‬‬
‫ " ‪.‬‬
‫• '  ‬
‫ ‪ - "  ,‬‬
‫ '   "

‫
 ' ‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫• ' 

‪,‬‬
‫  ‪'  -‬‬
‫   "‫ '  ‬
‫‪ ; ,‬‬
‫ '  ;‬
‫ '  ‪ ,‬‬

‫" " "  ‪,‬‬
‫ ;  ‪.‬‬
‫• ' ‬
‫ ‪" " ,‬‬
‫"  ‪ -‬‬
‫ '  "
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪  -‬‬
‫'   "
 ‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫ ";   ‬
‫ ‪.  ' ; ,‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫'  
 "


‫ ' 

‪,‬‬
‫ ;  ‬
‫ '   ‪. ,‬‬
‫• ' ‬
‫ ‪- "  ,‬‬
‫  ' 

‫ "
 ' ‬
‫  ‪; ,‬‬
‫  ‬
‫  ‪;"  ,‬‬
‫ ' ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• ' 

‫‪  , ,‬‬
‫  ' ‬‫  "

‬
‫ ' 

‫‪,  ,‬‬
‫
; ‬
‫ '  ‬
‫ 
 ; '‬
‫  ;‬
‫ ' ‬
‫ 
‪.‬‬

‫‪:khhn ujka _ ohbufsgk‬‬
‫‪chsidim@gmail.com‬‬

‫  ‘ ‪• 921‬‬

‫‪75‬‬

‫מדור צרכנות‬
‫ארגו יד לאחי מגביר פעילות‬
‫למניעת הטמיעה וההתבוללות‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫  
‬
‫    ‬
‫    ‪, ,‬‬
‫ 
 ‪    ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ ‬
‫   ‬
‫  

‫ ‪ ,‬‬
‫ – ' '‬
‫  
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‬
‫  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫‪.‬‬

‫הסתיי המבצע‬
‫הענק של "עו אנ"ש"‬
‫   "  " ‬
‫" "" 
  
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫" "" 
  ‬
‫   
‪   ,‬‬
‫ " ""  ‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫  ‪ , I-ROBOT‬‬
‫   
  ‬
‫‪   
  .‬‬
‫    ‬
‫
 ‪ < 770   .‬‬
‫     ‬
‫ ‪  < 400   .‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ " ""  " ‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‪  
 ,‬‬
‫ ‪   " ,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫ 
 "  "‬

‫‪76‬‬

‫• " '
‘“‬

‫ "" 
  ‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  
 
‬
‫ ‪   .‬‬
‫ " ""  
 "‬
‫ ""    ‬
‫
‪.‬‬

‫בדיקת "גלובס"‪:‬‬
‫בזק כבר לא יקרה‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ 
  –‪" 59.90‬‬
‫  ‪,   .‬‬
‫  
  
‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ' 
' ‪, " ,‬‬
‫   ‪."  -‬‬

‫ ‪  
,‬‬
‫‪ . 
  ,‬‬
‫ 
   ‪   ,‬‬
‫   

 ‬
‫
  ' 
'‪ .‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫   

‫     ‬
‫  ' 
'‪   ,‬‬
‫ 

 ‪   :‬‬
‫   
‪   ,‬‬
‫  ‪. < 299‬‬

‫מאוחדת משדרגת את מער המוקד‬
‫הטלפוני לרווחת לקוחותיה‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪  ,' ' .‬‬
‫ 
 "‪ ,‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪ .    ,‬‬
‫ –‪    
70%‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬

‫קולקציית נעליי‬
‫חדשה ברשת בגיר‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 
‪ 
 ,‬‬
‫  
‪, 
  .‬‬
‫     

‫ ‪ ,   ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬

‫ 
 
 ‬
‫     ‬
‫ ‪3833*   , .‬‬
‫     
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫       ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  ‪ , .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫"  ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫  "   

‫    
 ‬
‫ ‪ ,    " .‬‬
‫  ‪  
  .‬‬
‫    ‬
‫ 
 "‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫      ‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫      ‬
‫‪.‬‬  

! #$  

ž¡¨‡ ً ‡Ü©£‹Ü‡²¨Ž ©«£‹ª‡Ü§ŽÝ 
§š‹ ±Ž²Ø š£ž‹ ² ¬ £¦ˆ
‹ š £ÜŽ
‹ ² ´Ž¬ÞŽ ¦šŒ ² ً
‡ £ §Ž¬¦‡ 
ž¦£¦‹ ¡§
 šž
‹ 暑 œ‡ ¦àå‡
‹  £‹ ž› àØïàى
‡ ¬Ž£ ¦šŒ ² ً
࣠
Ž¬£Ý‹ ïŽ šÏ žæš‘ ݇ žŽ ž› àØï‡ ¦šŒ ² ً
‡ £ àى¬Ž£ šÏ 
šÓ›ï žæš‘ ݇ žŽ ؍ š£ž‹ Ž¬ØӞ‡
‘ £ £ÜŽ
‹ ² ´Ž¬ÞŽ §¦àš 
¦šŒ ² ً
‡ £ ಇ ¡Ž
‡ £ šÏ ž¦£¦‹ ¡ §š‹ §ŽÝ §£š
‹ ªï‡ šÏ¦‡ 
šÓ›ïšÓÜž

暑 ݇ žŽ ž› àØ´‡ ܋
"Ó ‡¦Ó ´Ó±Ó¦‡¡çŽ Žž£Œï؇ ´Ó²à؇±Í£Œš
‹ Ó›‰¬¦Ø©
 ¨‡
Ž  šàž£Œ²Ø‡ ï‹ 
ž¦¬‡ ¨Ž ¦ž
‡ ⏠¨Ž æ‡ ¨ž 
ž› àØ´‡ ܧ£
‹ ²‡‹  Ó¡žæ®‹ ´‡ ܧ£
‹ ܋ ²‡ ¨ž
Ž ªÚ žŽ ؚ²Ü‡ 
઴Ӛ
 ͐®ž‰ ïŽ Ø ´£¨£‹
‹ ªê‡ žÓ›‰¬ÜŽ §£±à«‰
‹ ¬ŸŽ 
§¦Ó¬ šŒ²ÓÜ ͍¦ç žŽ £Œª®‡ ¦‹ Ó¨‰¬¦Ž ²´Œ Ó£ §£‹£àš²‡ 
ž¦¬‡ ¨Ž ¦‡ ¨£
‹ ±Ó¦ˆ
‹ š ²Óš²£š‹ ¨ÓÜ
Œ Ø©
 ¨‡
Ž   šàž©« £‹ª 
£à¦ï šÏ‡Ÿ Ÿ£¦šŒ ¨Œ Ž¬£Ý‹ ¨Ž £±Ïˆ
‹ šž ²Óšž žâ ¨Ž æ‡ 
ž¦œ‡ ª‹ §‹£²Ž °‡ ¨‹ ܇ ؍ Ó¨å‡ ±à㝋 ܇ §š ž ´ŽÓ›‰¬ÜŽ 
´Ó²¨Ž
‡ ¦§¦š œ‡ চŒ ² ً
‡ ££Œª›‡ ¦šàžÍà²
‹
܏ ØÓì žŽ 
žš ¨‘
‡ ¢£Œ²¬‰ Ø¢¨
Ž
ܧ£
‡ ¬à±
‹ Øà£
‡ ž§
 Þë‹ ¨§
‹ žŒ ؍
"²ØìŽžžŽ¨ 
±Ž² šÓ›ï žæš‘ ݇ žŽ ؍ ²Œ›Óé؍ ² ¬ £¦ˆ
‹ š £ÜŽ
‹² 
²Œ›Ó«¦šŒ ² ً
‡ £ £ŒªÜ¦
‡ Øž
 › àØï‡ žŽ ´ŽÓ›‰¬ £Œ£‡ ¦Ž¬ 
žÓ›‰¬ ¦Ø؍
 ¡ šàžØ£Œ
 ²Ø‡ ´‹ Üž
‡ £ž‡ 
‹ 暑 ݇ žŽ ؍ 
žæš‘ ݇ žŽ ؍ ²Œ›Óé؍ Ž¬ØӞ‡
‘ £ £ÜŽ
‹ ² Ó´ç‘
 ¬¦‡ ´£¨‹ °Ž
‡¬ 
£ŒªÜ¦
‡ ا
 °“ ¨ž
‹ Ó›‰¬ šÏ¦§Ž
‡ Ý ž¦¬‡ ¨Ž ¦‡ ¨šÓ›
‹
ï 
©¨‡
Ž   šàžØ ©« £‹ª ؍¡Ü‡ ¦šŒ ݏ ª‹ ؍ ©Œ¬Ó¢ ¦šŒ ² ً
࣠
ž¦¬‡ ¨Ž ¦‡ ¨ž
‹ ²š ž ¦Ø
"¦Ž¬®‡¦žŽ¨à 
²¨ÓšŽ
Œ ¬àãžŽ ؏²‡ ç‹ žŽ £´‹ › Ó¢¦±Ž
‡ «®‹‡ ª ¦Ž¬®Ü‡ 
©££
‹ ´‰
‹ ¬ ©« £‹ª›à
‡ ણ´Œ ӛ‰š উšœ‡ ª‹ ©« £‹ªÜ‡ ´Ó²à²Ü‡ 
²žŒ ¨ઇ
Ž ªÓ崇 ï 
‹ š¦
 šŒ ݏ ž‹ ¦‡ 
›Ó¢ઌ´›Ó¢‡¦§ŽÝšæš·´›Ó¢‡¦±Ž²šÏž  
©ŒªÓ凴‹ž‡¦¯à²¦›ãŽ¡£‹ªš‰ 

¬š¡³Ÿ±¦®¬ 

²›Þ §Œž ·¦‡°š §£‹é‹èŽž ©«£‹ª
² šÜŽž Íà²Ü 
§Ž¬Žê ¦¥‡Ü §£‹¨£‹ž‡¨Ž §Œž એ´Óš ͎š ž²‡œØ‹’ ŽÜ؍
"§Ž¬ŽêŽž·程 ¬Ž¨Ø‡‹ª«Œªž £Œš¦Ž¬؏¡ ¨Œ 
£ï‹ Ž
‡ 枑 «Œª¦Ž¬
"§Øž²ì«Œªž £Œš 
¦ÓÝžŽ £¡‹ š £Œ²¡‰ šŽ §£Ø
‹ ¡Š žÚ ؋ £ï‹ Ž
‡ ¦Óª 
ؚ² Ü ¥‘ ¨‡ žŽ ²šŽ ïžŽ £¦©
‹ ïŽ ª‹ ´š  ¦¥›à£Œ
‡ ²Ø‡ ï‹ 
žªÚ žŽ 
žªÚŽžؚ²´š§£‹œ‡œÓ¡ઇ¡Žªš‰£‹¦Ž¬àãŽž£‹®‡å 
£Œ²Ø‡ ‹ï؍¡´Žæ¡‹‡´‹Ü 
žœž‡
 ªžŽ ¦Ž žªÚ žŽ ؚ²šàž£Œ²Ø‡ ï©Ó¥
‹
ªž §ŽÝ 
§¦Ó¬ž ´š œ£ž‡
‹ ªžŽ ¦‡ 
ž ²¡Ž ܏ ß܏ ؍ ´£¬‹ ›‡ ⋠žŽ 
´šŽ £²‹ ܇ §Ó£ £Œ²Ø‡ ï‹ 
š܇ ž¨ ¦‡ ؑ
‡ ž žš£
 ²‹ ܇ žŽ 
¬Ž›â žŽ £Œ²‡ «‹ ¦ž
‡ ªÚ žŽ ؚ²¬ŽÜ±‹‡ ª š‡
 Ÿ§š ž
"žŽ¨‡¦žªÚŽžؚ²©«£‹ªžïŽš‡Ÿ 
´£é‹‹ 螎 žœž‡
 ªžŽ žŽ ¦Ø žªÚ žŽ ؚ² šàž £‹ªš‰ 
£ŒªÜ‡ àš°
‡ £ ©« £‹ª ؍¡Ü‡ ¬Ž›â žŽ ¨Œ ž¦¬‡ ¨Ž æ‡ Ø 
¬Ž›â žŽ ´Ó¨Ó¡૲‡ ± ž ؍¡Ü§‹
‡ £²Ž °‡ ç‹ ¨¦
‹ šŒ ² ً
࣠
žæš‘ ݇ ¦Øž
 ªÚ žŽ ؚ² šàž£‹ªš‰  š ¨à´Ó²£
Œ
ދ šŽ ž 
§¦Ó¬ž¦Ž
 ¬çŒ Ø´£
 鋋 螎 žœž‡
 ªžŽ ¦Ž žªÚ žŽ ؚ²¼ 
žØ¡‰Ž²‡´‹ž žªÓؚ‹²ž žæ‘š‡ÝŽžØ ±Œ¦Ó¡ ©£Œš 
ž£‹´‰¬ž žæ‘š‡ÝŽž £ŒÜŽœ‡¦ ͎š ©«£‹ª؍¡‡Ü ·¦‡°š 
š±‡ŸŽÞ؍ ´²¨ Ӛž ž¬ŒÞ ߏª‡Ø£ ž¨Œ¦Ú‡ Žž žæ‘š‡ÝŽž 
¦ŒšÝ‹ª£Œ²Ø‡ ‹´‡Ü 

´Ü ڎ žŽ §Ó£ ²±›Ü‡ £Ý‹ èŽØ §£æ‹ ž‹ ï‡ žŽ 
´Ó²£å‡‹  ¨Ž ž²ÓïŽÜ š²±‹‡ è؍ ؍¡žŽ ´Ø
Ž ²® à 
؍¡ §£¥‹ ²‡ › ¨´
‡ ܏ ؎ ܧ£
‡ ‹ ¨Ó¬àª
‡
¡Ž
‡ ªš‰ £åએ
‹ ¦ 
©« £‹ª 
¢àØê ©ÓÜ؇ ¡ žÙ‰
 ¬ªŽŸ‡ àšÓÜ ŸØ ¥Ž
‡¬ 
؍¡¦͎
‡ Ɥ
‡ ª²š‰ ؍¡Øž
 áز£
 ܋ «‡ ¨£
Ž ܎
‹ ²ž 
Ž¦ÓªણŒÜ²Ž žØ çØž
  Žë¨šàžž
‹
¡ ¨‡ Ù¦
‹ ؍ 
؍¡žŽ ¦å¦Ž¬Ž¬£ê‹ ؇ ¨ž
Ž áز
 š‰ 
 Ü‡ 
£ÜŽ
‹ ²žŽ
 ¦ÓªÓÜØ©
 « £‹ª ؍¡ ͏å §š 
‹ š 
²ÓޞŽ ¦ØણŒ
 ܲŽžØ ¨š¢£
 ¦‹ ؇ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ 
šàžØ £šŽÞŸŽ›à
‡ £šŽÞŸŽÜ‡ ©Ó²‰¡šŽ ¦šŒ ÓÝ એæ؍ 
Ó¬´Óܲ‡ žŽ ¦àÍ£
‡ ؋ ¨‡ žŽ ¦ણŒ
‡ ¦¬ Ÿ‡ ¡Ž ¨Œ Ù؍
 ¡ 
ž¡ ¨‡ ً ܝӬ‡
‡ Ÿ 
àªï š‹ ¨Œ ¡ š ¦å ´æ ž‘ žŽ §Ó£ ´šŽ²±‡ ¦‡‹ Ÿ 
©ïŒ £‹ šàž žªï ¨Ž Ó £šŒ ›Ø¡Ž
‡ ¦ ¦£¡‹ ´‡ žŽ ¦‡ Í£²‹ ° 
§£‹ªÓì؍ žªï ¨Ž šÏ ©› àçŽå š¢£
 ¦‹ ؇ £ÜŽ
‹ ²¦ 
ž²àØì‡ Øž
 ªï ¨´£‹
Ž ª¡à²ž
 ªï ¨š
Ž 暍 ´àª‰¡ÜŽ 
¦å¨¦Œ
‹ ܱŽ £‡ £ÜŽ
‹ ²ž Øž
 ªï ¨§£
Ž ¬‹ ° ›‡ ¨‹ ¦ààç
‡
¦‹ ¦‡ 
žŒÜ²‡ žŽ Ó¦ §²œ‡ ï‹ š£ž‡
‹ Ÿ àªï š‹ ¨Œ ¡ š Ÿ‡ ¡ š 
´¡Ž
Ž ªžŒÜ²‡ žŽ 
Ž¡£‹Øç Žž͍¦çŽž£‹¡‡£

Áš²¿š –¹µ›Ÿ «´
› ¤À™ ¨”Ÿ 

¦šŒ ݏ ª‹ ©« £‹ªÜ‡ ؍ ²Œ›Ó« Ž¬ØӞ‡
‘ £ £ÜŽ
‹ ² ©Ó¥ª 
£Œ²Ø‡ ´‹ ܇ š± Ÿ‡ ގ ؍ ²Œ›Ó« ² ¬ £¦ˆ
‹ š £ÜŽ
‹ ² Ó´ç‘
 ¬¦à
‡ 
ß܏ Ø´
 ®« Óª´±Ï¡‡ ¨Ž Üž
‡ £à¦ïÓ ´
‡
±Ï¡‡ ¨¦
Ž šŒ ݏ ª‹ 
§£š
‹ èïŽ žŽ £ŒªØ§£
‡ ±‹ ¦Ó¡
‡
"š£‹ž‡Ÿ 
žæš‘ ݇ žŽ šÓ›ï©
 ®š ž £šŒ ܧ£
‡ ±‹ ¦Ó¡§£
‡
š
‹ èïŽ žŽ 

¹Ç´Á 
# 
# %#%¼¸ÃÉÉȽ  
# %  
# ## ¼¸Ç´¸¯
% ²´½¸Á´°´Å¸Á
Ƴǯ  ÇÁ´¿³ÉÁ´¿É   

!# 

&

†•–’

§£‹±Ó¡‡²§£‹àž‡£ž£ˆ¡žØ
 £Ž¡²àދ
Ø 
§ŽÝž£žž
 ؐ ¨
²Ó´à¡£¦‹ اӱ
‡
¨‡ ܧŽ
‹ ݣ܎
‹ ²ž§
 ¬´Ó£
‹ ¡‡ ¦¦Ž
‹ ¥àãØ´
 ª¨¦Ž
‡ ¬ 
´à‰¬ŸŽ´‡ ž‹ žŽ ¨²£
Œ °‹ ±‡ ïŽ ž£«à²
‡ ܝŽ
‡ Ü¡£Œ
Ž £«‰
‹ ¡¦Ž ¡Ï
Ž ؇ ¦Ž
‹ ¬à›Ø¦
 ¥Üœ
‡ šŒ ÓÞ 
ણŒã¡´£Œ
Ž ܨ£
‹ ²‹ ¢©
 ¨Ó£©Œ
 ¥Ÿ‡ Ž¬à›Ø¦
 ¥Ü£
‡ ܎
‹ ²ž¦
 ؍ 

§£®à®
‹ °§£
‡ ؏
‹ ªš‰´Ó²Ù
‡ ¬©¢ ì žŽ ²¡ žŽ ÍÓ´Üž
‡ ²²‡ Ù´
 ¢
 ¦¡‘
‡ ¨ž¨ ¨ އ 
à›£Ø‹ ±‡ ž‡
‹ Ÿ ´«å ²Ž
‡ ®š‰ åŽ §ž £Œª ‡ š àÙ¬ §£›‹ ØÓ£
‡ §± ¦‡ ¡ §£‹ ¨Ó¬
‡ §± ¦‡ ¡ 
²¡ žŽ ¦ØÓ 
 岇 ¨ ܝ
‡ ¨Ó¬
Œ ž©Ó®

¦â žŽ ²£Ø‹ ¥‡ çŽ ¨§£
‹ š‹ °Óã
‡ žŽ ´Ó¦Ó쎦 

§ã«‘ ¨§Ó±
‡
¨ ¦‡ ¡Œ
Ž ¦Óأ܎
‹ ²ž ؍ å‡ Ø›
 ¢£
Œ žŒ žØ ¨
²¬Ž£´š ´Ó²¨Ž
‡ ¦Ÿ‡
‹ ²´àã
‡ ¨‹ ؎
‡ œÜ‡ Ø£
 ꦎ
‹ ¬­šŽ 
²´Œ Ó£žŒÜ²‡ žŽ §£›Ó²
‹ ±´
‡ ¨ˆ
 šÜ §£±Ó¡ 

²Ž›¬Š ž§£‹
 ªÓ¦«ž
‡ ؐ ¨
²¦Ø²à«
 ç žŽ Óªàݲ‡ š‹ Üž
‡ ± Ó¡²‡ žž
 › ±‡ «Ó¨
‡ ܇ 
ব ӝӛ¥‡ ¦‡‹ Ÿž£«à²´Ž
‡ ª£‹ ¨£Œ
‡ ¥¥Óï¦
‡ š £ÜŽ
‹ ²ž¦
 Ø´à‰
 ¬ŸŽ´‡ ž‹ ¨£
Œ ¡²àÞ
Ž ؋ 
²Ó šŒ ž¦
 娧£
‹ ¡à¦
‹ ڇ žŽ Ÿ‡ ŽÜ¡£Œ
Ž £«‰
‹ ¡¦Ž¦åàš
‡ › à 

§‹£êŽ ¦‡ šŽ ¦Ø§à¥

«ž
‡ ؐ ¨ 
²¦¡Ž
‡ ¦Ø‹
‡ è؍ å‡ Ø͏
 ¥¦ž
‡ ܏ é‹ žŽ §ŽÝ ž´‡
 £žÓ 
 
£¨
‹ ¦Ó¬ž §£¡à¦
‹ ڇ žŽ «à襋 ܇ Ó´à®ï‡ ïŽ Ø‡ ž‹ ¦‡ 
ž« £¢‹ «£¢‹ ²Ž
‡ å
²à›‰¬ ²¦ÓÞ 
žØ ¨ 
² ¡Ž±¦ šª³´ ´ŽªØ‡ ܋ 
܋ §Œã±Ž ´‡ ž‹ ؍ 
´Ž²´‹‡ £ ´š §ŒæØÓï
‹ š‡
‹ Ÿ §à¥é‡ žŽ šÓ¦
Ó¦¨´
‡ š 
©ŒÝ²‡ š‹ ؍ §£ê‹ ¨¬
‡ 잎 ²à›‰¬ ´Ó›Ó¡
ӛӡžŽ 
ž£«à²£Œ
‡ ›Œ ¡‰ ²Ž ܇ 

² ¦°šŒ £å‹ šŒæêŽ ´‡ ž‹ šÏ ¡ š ­­šŽ 
¦¥Ü‡ ا£
 ى
‹ ¬¨à£
Ž žàæ
 šŒ å Ø§£
 ²‹ › Þž
‡ ؐ ¨ 
£ê‹ «Ž
‡ 垎 Ó›ë ¨´
Ž š àš²Ÿ£²›Œ ¡‰ ؍ 姎
‡ §Ž¬êŽ §Ó£ 
ž¦¬‡ ¨Ž ¦‡ ¦Ø §à¥«‡ Ó²à›‰¬ àœ£Û‹ ž‹ ±à¡ÞžŽ 
¦Ž¥àã؍ ´ª¨‡ ¦Ž¬ ²¦ÓÞ ­¦š §£
§£²‹ ٍ
‡ ¬¨Œ 
§£²Œ
‹ ›¡‰ žŽ àأ݋ ž‹ ؍ å؏
‡ ¡´‹
 £ÜŽ ´Óª
´Óª±‡ ¦‹ 
§¦šŒ ؍ žØ ¨ 
²¦‡ ­«å žŽ §à¥«‡ ´š 
›à㡋 ܇ žª¬‰ èŽØ ¥à
‡ "£²à›‰
‹ ¬ ž  §§š‹ žŽ 
£à饋 ¦²£
‡ ›‰
‹ ¬¨£‹
Ž ªš‰ £æ‹ Ø­
 «å žŽ ´š Ž¬£Óž
‹ 
ž£«à²
‡ ܧ£
‡ ¡à¦
‹ ڇ žŽ §£›
‹ ã¡Ø
¡Ž Ø´Ó›Ó¡
 ´Ó›Ó¡žžŽ 
²´Œ ӣܛàØ
‡
¡ ž Ÿ‡ £²‹ ì ¬‹ ž±
 ²ê žŽ ¦Ž¬š²±‹‡ ª
žž°²‹‡ £§šš
‹ ܏ žŽ Ž¬à›ÚŽ
Ü 
§ž £Œ¦¬‰ ´Óæ‘¬ê‡ žŽ ¦å¨²
‹ ´Œ Ó£ÓØ®Ž
‡ ª ´š ²Ž«¨Ÿ£
 ¦¬ žØ ¨ 
²¦ØŸ£
 㡎 ܇ 
žåŽ¬²Žê«‘ 

#$%&  

Œ žŒ ¬¨Ž ؋
‡ ª £ÜŽ
‹ ²ž¦
 ØÓ¦Ó±
 
àܐ«ª £ÜŽ
‹ ²ž¦
 ØŸ£
 ²› Þ²
‡ ¡ žŽ ¦Ž¦¡‰ ܎ ›¢£ 
à£´àš£Ù‡
‹ 覎 §£¬‹ ܏ ²‡ šŽ ž´Ž
 ªØ‡ Üž
‹ ¦¬‰ çŽ žŽ ¦Ž¬ 
¢ › ؇ à£´àš
 ¬‹ žŒ £ÜŽ
‹ ²ž‡
 Ÿšª³´ 
Ž¬£®Ó¨²
‹ ܏ ‘ ç‡ žŽ ©£ª‡ ¬‹ ž ز£
‹ ²ž ¦Ø Ž¬à£ ´à£«‰
‹ ¡ ²¨‰
Ž š¨Ž ܇ 
Üڎ
Ž ²ž £ÜŽ 

ž› ±‡ «Ó¨
‡ ï ¬Ž
‡ £Ÿ‡ 
šàžӨڇ ؍ 
ž¬ ï ®‡ žŽ žŽ žš ܏  š‡
 Ÿ
‡ 
¦žŽ ±‡ ¦‹ £ÜŽ
‹ ²ž ²£Ü‹ «‡ ž‹ š¦ê žŽ žŒÜ²‡ ¨Ž ¦
 ܇ ¡Œ
Ž ¥Óª ž£ž ؍ §££
‹ «‰
‹ ¡žŽ 
š²±‹‡ ª ܋ ž¬ ؏ ߴӚ
‹ ئŽ
Œ ¬²¨‰
 šçŽ žŽ ¦ØÓ¨
 ؇ 
§¦Ó¬ž´Óç‘

š¦Øž
 ²£Ü‹ žŽ ²£¬§ 
ž› ±‡ «Ó¨
‡
‡ ª ણŒ¦šŒ «¡Ž
Œ £´‡ ¨‹ £ÜŽ
‹ ²ž
 
£´Œ å‡ ²Ž
‡ 㨋 ž± ¬ °‡ ž¬ ¨‡ ؋ 
ડŽ
‡ ªš‰ ØŽ
 ¬Œ Ó£šàžØ
Ó£šàžØએ
 ¦ Ž¬£Óž
‹ ¦ž
‡ °Ó²šàž²¡ žŽ 
šàž‡Ÿ Ó؝‡ ± £Œ²›‡ ދ ´š §£¬‹ ¨ÓØ
‡ ž› ±‡ «Ó¨
‡ ܇ ´Œ¬å 
§£‹ªÓ¦«ž
‡ ؐ ¨ 
²͏娩Ӱ
‹ ² ¬Ž›Ù‡ 
£ÜŽ
‹ ²ž¦
 Ø
 ¡£
Ž ¦‹ ڏ žŽ § 
£ÜŽ
‹ ²ž¦
 Øàæ
 šŒ Ÿ£²› Þ±Œ
‡ Ꚏ ´‡ ž‹ ¦¦
‡ ¥£ šÏ²àÞڋ žŽ ©ŒÝ²‡ šŽ ¨àž
‡ › ±‡ «Ó¨
‡ ܇ 
ž® Œ£¬‰ ؍®ª¦Ž¬§£²‹ ± §‹£¨Ž åӴӚࣈ
‡
¡ž Ÿ‡ ©¨‡
Ž á܎ ±à㝋 ÜŸ£
‡ ¦šŒ ଣ݋ ž‹ 
§Ž ãØ´ÓªÓ£

¬Ž
‡ ² ¦Ž¦ØÓ¬
‡
¦­Œ
‡ ²¢ °‡ žž
‹ ؐ ¨ 
²©ŒÝ²‡ š‹ Ø
£
 ¡²àÞ
Ž Ú

‹ žŽ 

´§ ¿¸¡» Á¤¼¸»  °œ§ Æ£ ½œ 
¾¥´ÅǤ œ°¥´É´§ º»œ ½£ 
ÁÀ£§  É¯¥»§¬È¢ ³¤Å´§ °Æ£œ§ ³¥´¯ 

šàž ž£¦‡ ¢£
Ž š‹ ¨Œ ±£¦
‹ ²ÝŽ ¦Þ‡‡ ª¬¨ ©ÓزŒ
‡ Ý ›Ž²ž ž£ž §£¨‰
‹ šÓ螎 ¡Ž šŽ 
²¨Ž š §ŽœŸ‡ žážŽ šÙÓèŽ
Œ ¦ ²Ø
 ±Ü‡ £ÜŽ
‹ ²ž ¨Œ ¦ŒÜ±‹ šàžØ ž› àØï‡ š£²‹ ±‡ ž‹ 
‹ŸÞ ›Ž²ž
 ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨šàž£

܎
‹ ²ž Øà¨
 ï‡ ¡Ž
‡ £§æå‘ Ø©š
 婌ݲ‡ šŽ ¦Í£
‡ ²‹ ë Ø 
͍¦¨š
 ¢£
 ¦‹ زӨ
‡
‡ šŽ ±¥
´à¥¦‡ çŽ žŽ ´Ž¦Ü ±Ž 
¦Ø¡
 é ‘ª›´Ž å ©ÓØ¡Ž
໠
²Ó¨‡ šŽ ±¥¦ØÓ´à¥

¦‡ ¨§
Ž ž £Œ¦¬‰§£¦‹ ܎
‡ ±¨©š
‡ 姣®‹ « šˆ èžŽ ¦å¡£
Ž ؋ ç žŽ 
ž¨Ž ¦¥›à
‡ ÓªÓ°²‡ ¦¥Ü‡ ؍®ª ´à²£«‹ ¨‡ ܋ ¦¬®‡ ¦‹ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ š¢£
 ¦‹ ؇ 
›› ¦Œ ›à¢‡Ÿž¡ ¨‡ ÙÍÓï
‹
¨ààª
‹ ï š‹ ¨،
Œ ²Þ ㋠ڍ 
´š š²±‡ ¦‡‹ Ÿ ©Œã¬Ž ¦‡ à桌 žŒ §£®‹ ï‡ ïŽ Ø‡ ç‹ žŽ Ÿ‡ ¦ž ì žŽ ©£ŒÜ à±æ‘
‡ ¡ §£êŽ
‹ ޞŽ 
´à¥¦‡ çŽ žŽ ´Ž¦Ü ±Ž ¦Ž¬ §ï¡Ž
‡ ¦ §¥£Œª£Œ¬Üš£
‡ žž
‹ 汎 £¥‡‹ Ÿ ؚ² ›¥Ü¡
‡ é ‘螎 
¢šŽ ¦¢
‡ šŽ ¦¼´ÓØ
‡
± ؑ
‡ ±¨´Ó®
‡
£ ´Ó²° ±´Óå‘
‡
²š‰ "¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨¦
 ؍ 
਴‡ ¡ž
 ណ ¡é ‘螎 ¦Ø§£
 êŽ
‹ ޞŽ ¦Ž¬´Ó¨£´‰
‹ ¡Ó¬‡ŸÓ¬Ü§£
‡ êŽ
‹ ޞŽ àšæ‡ ¨Ž ´‡ ž‹ 
§£Ø
‹ ªš‰ ž® «Œ š‰ ž­Ó«
 ܇ 
´²› Ó¡¼­ïŒ ïŽ Ø‡ ¨¦
‹ ¥¦´
‡ ¡‘
 £¨ž
‡ ²àØïà±
‡ æ‡ ¡ž
‹ ® «Œ š‰ žž
 ¨‡
 ãïŽ «‡ ž‹ ؍ å‡ 
´Ó¡£Û‹ žŽ ¦¥Ü‡ žæš‘ œ‡ à ¡£
Ž ؋ ¨ ¦Ž¬ ²Ü ‘ ¨‡ ž®£šŒ ß܏ ›à´å؍ žØ
 ¡‰ 
¡Ž šŽ ž£ž´
 ²› Ó¡žŽ ´š ©£¥‹ žŒ Ø£
 ¨
‹ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²ž¦
 ا£
 ²‹ ¨‰
 šçŽ žŽ Ÿ‡ 
¦Øž
 ²Ó ¨
Œ ¨¦‡ ¦§£
‹ °Ó²
‹ ا£
 ؏
‹ ªš‰ ¦Ž ² ¬‰ ¦Ž ¬ £¨ž
‡ £žž
  Ÿ‡ §£²à¡Ž
‹ ܞŽ 
žæš‘ œ‡ à¡£
Ž ؋ ¨£Œ
 ª£‡ ª‡ ¬‹ Ü£
‡ ܎
‹ ²ž 
¡ š 岏
‡  à¨à¡‘
 £¨ž
‡  ¡‰ ¨ž
Ž ¦£‡ ¦Ž ӴӚÜàš
‡ ²«¢£‡
‡ £žŽ ©àšŽ²±´Ó›Ó¡
‡
²‡ 
§£¬‹ «Óê
‡ ͚Ž §£²‹ ž ²‘
‡ ž¨‡ §žŒ ؍ å‡ §´£Œ
 ›¦‡ ¨‹ ०‡ ž §£ÜŽ
‹ ² §£Ø
‹ ªš‰ 
ŸØ ¥Ž
‡ ¬ž£ž ئӝ
 ݞŽ «ªå žŽ ¦Ž¬§æå‘ à›Ø‡ ¡
 ¡ š Žë¨§£
‹ °
‹ ²¨‹
‡ ª§£‹ ¬ °‡ ܋ 
¦¥£Ó¨°Ž
‡ ¬ÜšàžÍ£
‡
šŒ ›ØŽ ¡
 ¡ š ¦å£‹ªØŽ
Œ ë¨à²
‹ ¨Óšž
Œ
áÚž
 ¨¦
Ž 妎¬Ÿ‡ 
´àæŽÝ´‡ ž‹ žŽ ´š ¦¬®‡ ¦£Œ
‹ å©
‡ ¢ ± àžÚ ¨Ž Üàæ
‡ ®‰
‹ š² ¬‰ ¦Ž Ÿ‡ ¯¨‰
 šçŽ
Ž Ü­ïŒ ïŽ Ø‡ ž‹ ¦‡ 
ӝ£›à
‡ ²£å‡‹  çŽ
Ž ¦ ©ÓØ¡Ž
‡ ª ‹ŸÞ ›Ž²ž ؎ݪ‹ «ªå žŽ ´²¡Š ¨ ¦‡ £Ú‹ ؋ §Ó£Ü‡ 

͏å͍²¬Œ ܬ
‡ ¨ ؋
‡ ªž
ž£žž
   
Ž¬£Ý‹ žŽ ¦ž
‡ °Ó²£‹ªš‰ "žØ ì ›Ž ܠࠏ
‡ ¦¦¥£žï šŽ ¼ 
žž¨£‹
 ªê‡ 
§Ó±¨©£
 šŒ £¦§Ž
‹ ÝØž
 š Ó²šÏžï šŽ ¼ 
"«Œªå ž‹ ¦‡ 
¢šŽ ¦¢
‡ šŽ ¦ž
‡ ؏ ì ›Ž Ü­
‡ ¡‡ ¦šÏ¼
‹ 
ેªå £‹ §æå‘ 
à®é‡ šŽ ´‡ ž‡
‹ Ÿ ଣ݋ ž‹ Óš¨‡ §£ÜŽ
‹ ² §£Ø
‹ ªš‰ 
©ŒÝ²‡ š‹ Ø©Óؚ

²‹ ž«
 ªå žŽ ´šŽ²±‡ ¦¦
‹
ئӝ
 ݞŽ §¦àšžÍÓ´
 Ü¢
‡ šŽ ¢šŽ 
Ž¬Ÿ‡ žªà¥Ú‡ žŽ £Œ›ØÓ

Ü¡£Œ
Ž £«‰
‹ ¡ ؎蚎 ¨¦
Œ ¡Œ ž؏
 ¡ ž ¡£
Ž ؋ ¨ž
 ⍠¨Ž 
¦Œ¦Óå´£‹ å ²‡ ç žŽ §£¨£
‹ ¨‹ 
‡ ¥¨Óï´Ž
‡
›£Ø£
‹ ¨§£
‹ ¨£
‹ ¨‹ ï‡ žŽ £Œ£¨‹ ¦‡ ïŽ §£²à¡Ž
‹ ܦŽ 
±à㝋 ܇ ؍ §¦Ó¬ž £Œ›¡‰ ²‡ ¨ §£¡à¦
‹ ؇ £Œª£¨‹ ¦å §ŽœŸ‡ §£¬£
‹ ê‹ Ø‡ ¨à
Ž §£‹ªÜ ²Ž 
²Ó šŒ ܏ §žŒ §ŽÝࣞ©
 ¨‡
Ž  ӴӚ܇ 
«ªå žŽ ¦Ø´£‹
 ª¥‡ ï žŽ Ÿ‡ žê ¦š žê¨šŒ
‹ ¦¨ž

£žž
 à¬‡ãžŽ ž¬ ڎ
Ü 
šÙÓª
Œ ¦²
‡ ؍
 ±Ü§£
‡ ¨àš‡
‹ ª àšÙ
‡ ªŸ‡ à²Ü‡ Þ§£‹
‹ ªÓا£‹ªÜ ²Ž ž¦£¡‹ ´‡ ž›àØ
‹
¡ ž 
²£‹Ÿš‰ ܏ ž Ü ±Œé¬Ž ´‹‡ £¡ š Ÿ‡ ¡ š ¦åØ¡
 ²¥‘
‡ ¨à›àØ¡ž
 çŽ
 坎¬Ÿ‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ 
͍¦¨²Ó´
 Üž
‡ æݎ ´‹‡ £ £ÜŽ
‹ ²ž Øàê
 °§
‹ 楑 Ÿ‡ ¡‘
 £¨¡
‡ ´Ž ¨¦
 Øž
 ؏
 ݲ‡ žŽ ž´‡
 £ž 
žæš‘ ݇ žŽ ´š š£›
‹ £Ÿ‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ 
ž £šŒ ܧ
‡ ز‡ ¦Í£
‹ ²‹ ° šàžŸ£¦¬ Ø©
 ¢ ± «£¢‹ ²Ž
‡ å ¦ŒÜ±¦
‹ ž ì ÜŽ ¡ š ¦å 
থà£
‡ žæšŒ ž §£«£
‹ ¢‹ ²Ž
‡ 垎 ´Ž² ‡ ¬ ܇ ¡‘
 £¨‡ ܋ ž¡ ¨Ž ´‡ ¨‹ šàž §£¨à¡
‹ ï‡ 
£±‹ ®‡ ïŽ žŽ ´š ¡ š ¦¥¦‡ ±Œæ¡Ž ¦‡ ¡£
Ž ؋ ¨ žâ ¨Ž ܇ §£š
‹ ²¡‰ šŽ ž Í، ¨‡ ž ܎ 
¡£
Ž ؋ ç žŽ ´šŽ › ž‰ ¦Ø¦Ó
 ݞŽ ͏²¬‰ çŽ
Ž ÜÓ¦§£š‹ ´‡ çŽ žŽ  

!# 

!

' 

²Ó¨‡ šŽ ±¥ ¦Ø Ӵ०‡ ¨Ž ¦¬ ´š ણŒ¦¬ §£¦‹ ܎
‡ ±¨‡ ચ
 «ªå ܎ 
؍®ª´à²£«‹ ¨‡ ÜÓªÓ°
‹
²¦
‡ ¥å´Óى
‡
¬¦Ž Ÿ‡ ¦¬®‡ ¦‹ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨š
 ¢£
 ¦‹ ؇ 
¦Ø´Ó²£

ì‹ žŽ ¦å¦Ž¬ž ´š ౣ܋ ‡ ž‡
‹Ÿ 
¦Ø ¦ÓÝ ±àܱŽ
‡ Ü ´Óª±‡ ¦‹ àžØ£
 ¨‹ ¡Ž¦Ø‡
 Ÿ ›žŒ ¦Ž ´‡ ž‹ ©ÓØ¡Ž
‡ ª ›Ž²ž
 ¥ÜÓš
‡
¨¢àØ
‡
ê "žç
 ¦§£¦‰
‹ šÓØ§ï šŽ ´Ü ؎ ¦ž
‡ ±Ø‡ ¨Ž 
Ӫ؍
‡ £Ž¬à›Ø¦ 
´à‰¬ŸŽ´‡ žӚŽ
‹ ¬à²šŒ šÜ žŽ Ž¬à›Ú žŽ Í؍ ¨ Üž
‡ ÙÓ¬
 Ø£
 ¨¦
‹ åØŽ
 ¬à›± ²«Œ 
´Ü ؎ £Œª®‡ ¦‹ ž±Ø‡ ¨Ž ±àܱŽ
‡ Ü ´à²£å‡‹  çŽ
Ž ¦ «£‹ª¥‡ ¨Ž §¦Ó¬Ü §Ó±¨ ¦¥Ü‡ 
¡ š ¦¥¦£
‡ ܎
‹ ²žšŒ
 ²Ó±§‹£²Ž žŠ ë ÜŽ ´Ü ؎ Ü£
‡ ܎
‹ ²ž¦
 Ø´à‰
 ¬ŸŽ´‡ ž‹ žŽ §à㫋 ›à
‡ 
£ÜŽ
‹ ²žÓæ
 ØŽ
 ¬à²šŒ žӚ´à‰

¬ŸŽ´‡ ž‹ žŽ ¦Ž¬ §æ¥‘ ¦ £
‡ ²‹ ¥‡ žŽ ¦±àÜ
‡
±Ž
‡ Ü ©´Ž èØ 
±àܱŽ
‡ ܞŽ ´š Ó¦©´Œ Óª©Œå¨²
‹ ¡Ž šŽ ¦à©Œ
‡ ݲ‡ šŽ çŽ
‡ ¦
§£‹ã¡Ž ¦ 
±àÜ
‡
±Ž
‡ ܞŽ ¨œŒ
Œ  Ó¨ 
±àܱŽ
‡ Ü›´Ž ¥ Ÿ‡ ±àܱŽ
‡ ܦŽ ±´ ê £¨‹ °‡ žšàž‡
‹
Ÿ͏åžÙ ¬ ©ÓØ¡Ž
‡ ª›Ž²ž§Ž
 Ý 
´Ž¦Ü ±Ž ©Ž£ª‡ ¬‹ ܧӱ
‡
¨à§Ó±

¨¦
 ¥Üà£
‡ ž‹‡ ãØ´Óã‘
 ¬‰ ŸŽ´‡ žŽ
‹ ¦²Ø
 ±Ü«
‡ ª¥‘
‡ ¨ž  
§¬ ž£Œ
 £‡ ¦Ž¬£ÜŽ
‹ ²ž¦
 ØÓ´à¥

¦‡ ¨Ž 

਴‡ ¡ ا£
 ؏
‹ ªš‰ ¦Ø§
 £›´ ¥‡ ܴண
‹
®‹ °‡ ܧ£
‹ šŒ
‹ ¦¨§£
‡ êŽ
‹ Þž¬ ܏ ²‡ šŽ 
§àØ­²°¨ž
‡ £žšÏ§£

êŽ
‹ Þ¦Ž š¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²ž¦
 Ø´à¥

¦‡ çŽ žŽ ´Ž¦Ü ±Ž ¦Ž¬ 
Óš¨‡ ž£ž šàž £å‹ žªà¥Ž ܇ ž  ´š žÙ ¬ ©ÓØ¡Ž
‡ ª ›Ž²ž ²¡Œ šŽ ²› ޏ 
žæšŒ ž§£
 êŽ
‹ ޞŽ ¦Ž¬ ±Ž² £ÜŽ
‹ ²ž¦
 Øž
 › àœï‡ žŽ ž£ž‡ ïž
‹ ¨´Ž
Ž ¬Ž ¦ ©²±‘
‡ «¨‡ 
²ªÓ²Ý‡ ¦Ü££Œ
‡ ¦›Ž²ž²£
 凋  çŽ
Ž ¦§£êŽ
‹ ޞŽ ´š ©´Ž ªšàžž¡‡
 ª¨£Œ
‹ ²¡‰ šŽ §‹£²Ž žŠ ë ÜŽ 
Ó²‡ ¡Ž ¦͎
‡ ¦ž‡
Ÿ 
²ŒÜŽ ¨‡ ²ªÓ²Ý‡ ›Ž²ž ŸŽìžŽ ¦Ž¬ ´à¦£ž‹ ›‡ ܋ ©Ó®¦â žŽ ¦Œ°¦‡ °‹ §Óš´‡ ê‹ 
›Ž²ž£
 ܎
‹ ²ž ¨ž
Œ › àØïÎ
‡ ¦،
‡ £²žŒ ¨©š
Ž ¥¦šÓܝ‹
‡
ŸÞ 
²´à²£ž‹ ¨‡ ܋ 
¡Ž± žŒèž
‹ ²ªÓ²Ý‡ ›Ž²ž ´š ؐݮ‡ ¦‹ ²žŒ ¨à
‹ ¦‹ ¯² ¯š ©ÓØ¡Ž
໠
§£à£
‹ ¬‡‹ Ÿ ´Ó¥²Ü‡ ࣞ ±´ ê ÜŽ ©¢ ± ±´ ê Ó¦ ¢£ØӞ‡
‹ Ÿ ²£å‡‹  çŽ žŽ ²¨Ž š 
²´Œ ӣ܇ ؏ݲ‘ ¨‡ ž£ž ©ÓØ¡Ž
‡ ª ›Ž²ž Ó¦ ઴
‡ è؍ ´Ó¨£´‰
‹ ¡žŽ ¦Ž¬ £ÜŽ
‹ ²ž ¨Œ 
£ÜŽ
‹ ²ž‡
 ŸžªÓ¥‡èžŽ ͍²Þ žŽ ¦Ž¬§žŒ Ø£Œ
 ²¨Ž
‡ œ¦‡ ¡à¢
Ž ܏ ž£ž‡
 Ÿ©£›‹ žŒ šàžŸØ ¥Ž
‡¬ 
©£ª‡ ¬‹ ž¦
 娞
‹ 벑 ¨
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ 
§£²à¡Ž
‹ ܞŽ ¦ÓÝ؎¬²Ž ž£ž‹‡ ª›à²
‹ › ޏ žŽ §Œ«²Ž
‡ 괇 ž²
‹ žŒ ¨Ø£
Ž ¡‹ 
£ÜŽ
‹ ²ž ¦Ø ž› àØï‡ žŽ §¬‹ ±´ ê žŽ ´š ž¦Þ œ‡ žŽ ܇ §Œæ°Ž ¦‡ ´à²£ž‹ ¨‡ ܋ ఏ² 
¦Ó¨´‡ š §£Ø
‹ ªš‰ žà¨
 ´‡ ¡Ÿ£
 ¦¬ Ø´à¥

¦‡ çŽ žŽ ´Ž¦Ü ±Ž ¦Ø¡
 é ‘螎 §¬
‹ ¡Ž
Ž£ 

 š ž´‡
 £ž ؍ žØ
 ݲ‡ žŽ žŽ ´š ણ›‹ ï Ø £Œå‡ ±Ž² §£æ‹ ¨‹ žçŽ
 å ­£«Óž
‹ ¦‡ £´£
‹ °
‹² 
©£Ó²Üž
‡ £¬‡ ؇
Ž £­Œ«Ó£àš²‡ ± §£¨
‹ £§´Óš
 Ü
‡
Üž
‹ £ž ا£
 ²à¡Ž
‹ ܞŽ ¡Ž šŽ ¦§
‡ 楑 ¦‡ 
©àšŽ²±¼͍
‡ ¦ç žŽ ´Žªà¥Ø¦
‡ Ø©£
 ދ žŽ ´£Œ›Ü²Œ
‡ ›¡šàž‡
 Ÿ©£Ó²Ü›Ž
‡ ²žÓ¦§£

š‹ ²Ó±§Óã
‡
žŽ 
²Œê«šàž͏
‹
¥Ÿ‡ «¢£‡
‡ £žŽ 

uƒ‚—puz Œq ƒs  

£ÜŽ
‹ ²ž ¨ž
Œ › àØ泥
‡ ²à¡Ž
‹ Ü ¦Øž
 ° à›±Ó¬§
‡
¬
‹ ¡Ž
Ž £ £ï‹ ¦Ž
‡ ܱŽ
‹ ¬à›ØӴӚ

܇ 
¬Žéª‹ šÏડŽ
‡ ªš‰ Øà²
 ¨‡ š 
 š§
 æå‘ ž£¦Ž
‡ ²¢‡ «Óš
‡ ܇ Ø£‹
 ª£
‡ «²£
‹ ¬‹ ܏ ´à¡£¦‹ ؇ ¦Ž
‹ ¬«ª‡ ¦‹ 
ડŽ
‡ ªš‰ ŸŽ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ´š š£›‹ ž ¦‡ ´à£²¡‰ šŽ ž ´š એ¦ ²Ž«¨ £Œ²ž‰ £ÜŽ
‹ ²ž £å‹ "žç
¦ 
ž¬ £«‡‹ 螎 ¦Ø©
 ¨‡
Ž ណ Ž¬£Ý‹ ŽãØ£Œ
 ª®‡ ¦Ó¬
‹
Ø
 ¡à¢
Ž ܏ ©Œ¥¦ ´Ó¡åžŽ ¦¥Üž
‡  Ü §£¦‰
‹ ¬Óê 
Ž¬«ª‡ ¦͌
‹ ²¢ °‹‡ ªšÏš¦£çŒ ¨àž
‹ æݎ ´‹‡ £¡£
Ž ؋ ¨ 

†r •r 

‹‰p Œj ”j ¦q 
uj uƒŽ€ju –j ~q

˜ ƒu ‰Šj Œuq ‚˜
q Šq ru • 

q Š¦˜
q ƒs Œ‡˜n …l qƒ pŽ‰up 
"§£
‹ ¦£¦§Ž
‹ Ý͏ãØž
Ž áا£
 ¬‹ Ó£§
‡ ï šŽ "ÓæØ´à¥

¦‡ çŽ žŽ ´Ž¦Ü ±Ž ¦Ž¬´Ó¨£´‰
‹ ¡žŽ Ÿ‡ «ªå žŽ ¨¡
Œ ¨Ž Ù£
 ܎
‹ ²žÍ£
 šŒ §´ š²±‡

uj 
‹‰p Œj j”¦q ˜~
„s uƒ—{ ¦l 

¦Ø«
 ®¢ؚ²¨ણ
Œ ¥‹ ž
 ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨¦
 Ø´à¥
 ¦‡ çŽ žŽ ´Ž¦Ü ±Ž ¦Ž¬§ž £Œª®‡ ܲŒ
‹ ܝŽ ㇠ا£
 š‹ ´‡ ¨£
Ž «‹ ¡Ӛ²à¡

܏ ¨àØ
‹ ìŽ
‡ ›à§£
‹ ¦£‡ ஫‡ š‹ 
Ÿ£¦¬ §ï¡Ž
‡ ¦§£®‹ ï‡ ïŽ Ø‡ çŽ
‹ ¦àªï§àã
‡ «‹ ¦à´à¥
‡
¦‡ çŽ žŽ ´Ž¦Ü ±Ž 
´Ó›Ó¢´Ó²ÓÙÜÓ¦²
‡
ێ
Œ ›¦à
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨š
 ¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²¦ ͏岡Ž šŽ ¡Œ
Ž àŽ ¦à²
‡ ¥‹‡   

# 

#$%&  

( 
«£«›› §³ ž²Ÿ± ž¨ ±Ÿ›¦Ÿ šŸžž ²Ÿ š¦ ¬£œž¦ ¤£²° šŸž ­Ÿª 
´ŸŸ±ª§£¦££¡ž¨¥§£œŸ«Ÿ¦£š¨Ÿ§£¦¥ž £š§³³£§£¦¥ž¨¥ 
§Ÿ±¨ž¦¬²Ÿœš¦¦Ÿ¥£šŸž³¬£¨ž¦¥²Ÿ°£±›§Ÿ±¨ž¦¬ž²£¨³ž 
£²³®š©ŸŸ£¥¦¥¨ž ž 
¬´®Ÿž"²³±ž³£š¤²²£›¬ž¦²Ÿ¨ššŸžž ž¬£¨ž´šŸ 
²°šª 
"§Ÿ±¤¦£´²¨šž¨´¬¨³š¦£¦¬±¬ žš¦³¨¨ 
¤£³¨ž £¦¬ ²› ²¨š š¦ ¤š ²°šª ²ž²ž 
§Ÿ¦¥ ´²¨š š¦
 
Ÿ¨Ÿšª› 
£²¦Ÿ¦«ž ²£³¥¨› Ÿ´Ÿš ££°¦ ²«¨ ²£›¬´ ±² ²³±ž ³£š¦ 
©Ÿ®°›Ÿª¦³²³±³£š¤²¬Ÿ›³£ª®¦²›¥²³±ž³£š¦£´¡¦³³ 
²Ÿ¨š šŸž ž ž ²£³¥¨› ²›Ÿ¨ ž¨ ¦¬ ¬Ÿ£ ²›¥ šŸž ¦š²³£ 
´šŸ¦²£›¬´ž´šŸ²£³£ž¤²®«¨´š§³Ÿ¦³£²³±¤´£š²Ÿ°£¦ 
¦¥´šŸ¤´£š±²Ÿ¤š²³±²°Ÿ£šŸž§Ÿ£ž¨›±¬¨ž´ŸŸš´Ÿš²Ÿžž 
£¦š´Ÿ²£³£²£›¬¨©›Ÿ¨¥ž´š¤¦©´ŸªšŸž³¬£¨ž 
²°šª²¨š£´ª›ž›Ÿ¢ 
±´£ªŸ£¦¬§££«›Ÿ²±ž¬Ÿ›³›´Ÿš°Ÿ´¦Ÿª¨¨ž®°¨£ªš 
©³¬ž ´š ¢¦®Ÿ Ÿ¦³ ž¦£œ²ªž ©¨ ž±Ÿ¨¬ ž®£š³ ­š³ ²°šª 
Ÿ¨££´«ž§Ÿ£ž¦Ÿ¦³ž¡Ÿª¨ž´Ÿ±Ÿž ž¡ªš› 

›¬³´
ž´Ÿ›Ÿ¡² 
´«ª¥ž´£›¨¢²›¦š² ¡³¥´²¡Ÿš¨›²¬´¬³²›¥Ÿ ž´£ž 
¯£°ž šŸž £Ÿ¦ ›²ž §¬ š´Ÿ²›¡› ²Ÿ¬£³Ÿ ´£›²¬ ´¦£®´ ²¡š¦ 
©££ª¬¨©Ÿ³£¦²›¥¨ž ›¥³£šŸŸ›£›²¬žž¬Ÿ²ž²¡Ÿš¨ŸªŸ¬³› 
´Ÿ´£°ž²£³¥¨›´Ÿ³¡³£§š 
²£³¥¨ ´š ¦£¬®¨Ÿ ´¦ž ´š ›¢£ž ²œŸ« Ÿ´´±›¦ ²ž£¨ šŸž 
²¡š¦Ÿ²£³¥¨ž©ŸŸ£¥¨Ÿ¬¨³ª§£³Ÿ¦±§£³¬²´Ÿ´£°ž¦³ž¢¦±žž 
§¦š«²Ÿ²››£›²¬žž¬Ÿ²ž¦³Ÿ¦Ÿ±¬¨³ª©¥¨ 
²¡š¦Ÿ ¢±³ ¦³ ¬œ² ž£ž 
Ÿ¦Ÿ± ¬¨³ª ›Ÿ³ ©¥¨

ƒ–ƒ~‡Ž—Š‡

†‡•–’ 

˜ƒ˜‡”
›¬³´ž©¢«£ªœ®š´Ÿ£²›¨ 
´Ÿ¦¥Ÿ³¨§££¦œ²›©¢±žŸª¡¦Ÿ³£ª®¦³´¦°¡¨ž¦¬›³£²°šª 
§£¬œ²ž±®«©£š±Ÿ®£«›Ÿ¨°¬¦¤££¡šŸžŸ´šªž¦ž¦£œ²ª©³¬¨ 
´£›£«š¨žžŸ›¬ž¦¬Ÿ²Ÿ›¬£Ÿ°£®žŸ£žž¡Ÿª¨ž¦³Ÿ¦¦ž§£ª¢±ž 
Ÿ¦ž³¬š¦©Ÿ£¦¬žŸ±®¨£¦¬
ž£¬±¦š 
²Ÿ²¢ž©Ÿœ²š›ž³±žŸ 
¦¦¥¤²›´Ÿ¡ªž 
ž¬Ÿª´› Ÿ´Ÿš ­¦³ £¦¬ ¬´®¦ § ¨  Ÿ¦³ £²¦Ÿ¦«ž ©Ÿ®¦¢ž  
ž°Ÿ² šŸž ž¨ œ°ž ¦¬ £¦¬ ¦³ Ÿ²®«¨ ´š žš²³¥ ¡ªšªŸ ž¦°¬
""§¬®ž 
¯¨š´¨´£¨Ÿ®ž¤Ÿ´¦²¨š §¥£¦¬§Ÿ¦³ §Ÿ¥££¦¬§¦š« 
Ÿ¡Ÿ²²°Ÿ±´š´ŸŸ«ž¦ 
"©«¡¨´Ÿ¬££´¦›±£¦¬›£³ž§Ÿ¥££¦¬§¦š« 
Ÿ´Ÿš¢¦±šŸž³²³±ž³£š¨¡ŸŸ££´¦›£±§£¨£ž³Ÿ¦³£ª®¦ 
´³±›³Ÿ¨¥´Ÿ›Ÿ¡²¦Ÿ´Ÿš²£›¬žŸ 
§¦±š´ž¦§£¨£ž³Ÿ¦³Ÿ¦Ÿª´ª›³±ž£¦¬§ž¨ž©££Ÿ°¨ 
"¬¨Ÿ³ž´šž³¡žš²ŸžŸ¦²£›¬´´¬¥ 
²°šª¤²ª¢¦¡ž›¬¨Ÿ³ 
²Ÿ š›š±ŸŸŸ´ŸšŸª¨±¨§´«š¦©¥›Ÿ 
´Ÿ›Ÿ¡²¦ ¤Ÿ¨« žªŸŸ¥ ¤¥¦ ž´£ž ´Ÿ›Ÿ¡² 
¦£¡ ¦³ ›Ÿ³¡ «£«› š°¨ª 
¦´› £¦š²³£ž ²£ŸŸšž  

!# 

$

)

{mjkimrl”i”mmg 

   

#   

˜~…‡–‚Š‚„Šƒ—…Š‡…’Œ—ŒŒ‚„‡‰‹ƒ•~ƒ‡…‡—Œ—‚ƒƒ•Œ‡Ž~Š€~—˜ƒ‰…Š 
‹‡ƒ‡…†‹˜~ƒ‚„ŠŠ€‹‡Ž—‚Œ‰–‰–‚ƒ‚˜‡—ƒ‡‡Š—–…Š—ƒŠƒ€‚
"Š—‰ŽƒŠƒ€‚˜~…‡–‚Š‚‡Ž~ƒ‚‹€‡Šƒ~‹‡Ž—‚Œ‰‡Ž’Š‹ŠŽ‚—Œ‡Š—ƒ‹€— 
‚’‡˜‡ƒŽŠ—‡–€‡Ž~ƒ—‹ƒ•Œƒ†‚˜~~ƒ”ŒŠ‚ŽŒ‡Ž~‹‡‡˜Ž’ƒ~Š‰ 
˜ƒ‰ƒ‚€…‚Šƒ€‚‰ƒ‹—‹‡ŽƒƒŽ…Ž~—˜…ƒƒ–Œ–”…‹ƒŽŠ—•–ƒŠƒ‰Š‰Šƒ€ƒ 
…ƒ‡Œ‚˜—Š‹‡Ž~Œ‚„‡‰‹‡Œ—€‚~ƒŠ‚˜ƒ~‹‡–‡~—Œ‹‡Œ’‚–‚ƒ 
˜ƒŒ‡Ž‚–‚˜ƒ— 
‹—‡˜‡‡‚‹‡Œ’–’ŒŠ~‹—–•Œ~Š†Œ‰‡Ž~‹‡†‡—‰˜˜ƒŽ…—‡‡Š—~~Š 
–‰ƒŒ‡Š—~~˜ƒ””ƒŽ‚„˜ƒ~—–—Š—˜ƒ~’ƒ•‡ƒ˜‚Š˜…ƒ‡Œ~Œ‚—€–‚‚„ƒ 
ƒŠ”~˜ƒŽ•Š‹‡~ƒƒŠ—–—ƒ‡‚˜~‹‡‰‡–Œ~Œ‹Šƒ‰ƒ‹‡ƒ‚‡Š‹€ƒ‹‡‡ƒ€Š‹€ 
ƒ‚„ƒŽŠ—˜‡Šƒ–•—ŒŒ~”ŒŽ—Šƒ€‚˜Ž‰‚˜‡Š…‡‹‡‰Šƒ‚ƒŽ…Ž~˜— 
‡˜Š‰‚Šƒ~€—‡Š–Œ~~~‹—–•Š‚ƒ~~Œ‡Ž~ƒ~Œ—‡ƒ•‡˜˜Ž‰˜‡ 
˜~˜ƒ~–ŠƒŠ‰ƒ˜‹˜~‹€„~—•Œ‚˜‡‡Šƒ‡‚‡ƒ‹‡Š—ƒ–‡Š‹‡ŽŽ‚ŠƒŠ‡˜Ž‰‚ 
ƒŽŠ—˜Ž‰‚˜‡ 
‹‰Š—˜Ž‰‚˜‡Š˜ƒƒ…–‹‰Š—–‡‚Š‹‡†–’–˜ƒ‡‹‰ŒŒ‹€ƒŒ—Š…Œ—~ 
Š~–—‡“–~‹‡‡…‚ˆ‡~ŠŠ‰ƒ˜‡‚ƒ 
‹‡–…Š‡Š—‹‡˜‰Œ‚˜~˜ƒ~–‚Š‹‡Šƒ‰‡‹˜~‹~‹ƒ•˜‰Œ‡˜ƒ~‹˜Š~— 
‚„Š–’ŠŠƒ‰‡~ŠŠ—ŒŠ‡Ž~‰—‡Š–Œ~~ƒ‚ƒ–‚„‹~‡Š—~~˜~‡˜Š~—‹‰Š— 
˜Š–—’~‡~‡‰‚„Š‡‚…’—ŒŠ“ƒ…Œƒ‚—‡Œ—–ƒ~‡Š—‹‡–…‚Œ…~‘~Š 
‹‹‡˜‰Œ–—•ƒŽŠ—‡—Œ—‡‚Š—ŒŒ‚Œƒ‚—‡Œ‚Š‡Š…—–ƒ~ƒ‡€‡‚„~Š 
ƒŽ–ƒ~Œ‰ƒŒ˜ƒ‡‚ŠŠƒŠ‚„Š~–—‡‹‡ƒ–• 
‹~ƒ‡Š—‹‡˜‰Œ‚˜~‹‰Š—‹‡–…Šƒ~–˜—‹‡‰Œ‡Ž~„~ 
‚‡‚‡‚„‹Œ”Š˜ƒ–ƒ—‚Œ‰‘‡ƒ‚Š‹€‹‡Šƒ‰‡‹‚‹‡”ƒ–‹‚ 
Š~–—‡“–~Œ‹‡Š‡ƒ–‡‰‚Š‡Š‡—~Œ‡‡ŽŒ
Š~ƒŒ—‚Šƒ~€˜ƒ~–˜‚Š 
˜ƒ‰ŠŒ‚Ž‡‰—˜‡ 

~ƒ‡ˆ—Œ‚ 

% 

#$%&  

"´š´¦›±§šž©Ÿ®¦¢›¡¡Ÿ³¨šŸž³±£«ž¢²›¦š´£›²¬› 
©´£ªš¦Ÿ´Ÿ´£°ž²£³¥¨¨±¡²´žž¬Ÿ²ž³žš²ª¥¬±²£³¬²›Ÿ³Ÿ 
Ÿ£²›´š¬Ÿ¨³¦ž£ž 
ž²£ž›žž¥³¨ª³ž¨¨ž¤š´Ÿ¡š´Ÿ±Ÿ¬©£ šž¢²›¦š 
§Ÿ£ž¤³¨›´Ÿ´£°ž²£³¥¨›¢¦±ªš¦­«Ÿª²›£¥Ÿ¦ 
ž¬Ÿ²ž 
Ÿ¨°¬¦²¨š
¡¦°Ÿ¨±£®«¨š¦²£³¥¨ž¦³§Ÿ±£¨ž 

©£¨¢ž¦¤£²°£´££ž¦žŸš›žŸ±ªž´Ÿš£¦±Ÿ£›£¨´Ÿ¨¬£š¦ 
²´Ÿ£ Ÿš Ÿ¨°¬ ¦žŸšž ¤Ÿ´› £¦Ÿš ²´Ÿ£ ›Ÿ¢ §Ÿ±¨› ²£³¥¨ž ´š 
¤£š ¦›š Ÿ¨°¬ Ÿ¦³ ²£³¥¨ž¨ ´Ÿ¡£³ ¢²££¦ £´¦Ÿ¥£ Ÿ¦ ž£ž ›Ÿ¢ 
ž°Ÿ²š¦£ªšŸ²£³¥¨ž¦¬¬£¨§Ÿ³£¦©£š³¥´š ´Ÿ³¬¦²³®š 
©Ÿ¥£«ž Ÿ¦³ ¦žŸšž ¤Ÿ´¦ «ª¥ž¦Ÿ "¡š ­š §££´ª› ²›› ›²¬¦ 
ž ž ž¬Ÿ²ž³ ²›´«¨ "§£ª®› §³ £¦ ž®°¨ ž¨ ¬Ÿ£ £¨ ›² šŸž 
Ÿ¦ ©£š §š ´¬¦ ²³®š £š žš²ª šŸž³ ž¨¨ §£¨´ ´Ÿ¡® ž›²ž 
Ÿ¦ ©£š³ žŸŸ±¨ £ªš
§Ÿš´® ¬²ª šŸž 
§³ ´²´«ª ž¨¦°¨ Ÿ £š 
©£±´¨£´Ÿšž›¢Ÿ¦±£šŸž©¥§š³ž›£›«ž´š´¨¦°¨³ž¨¦°¨

´Ÿ´£°ž²£³¥¨´š 
©¡¦Ÿ³ž£¦´Ÿ›¥››³££´žŸž¢¦±žž²£³¥¨´šž›£¥šŸž 
´š ¦¥›£¦Ÿš 
Ÿ¨°¬¦¬›³¡
£´²¬³³£®¥¨²´Ÿ£›¥²Ÿ¨›°¨ž 

¦³ž²¢¨žž¨¦¦¥›£¦²Ÿ²›š¦"ž ž²Ÿ®£«›©²´š›²¬¦¤£²°£ªš 
ž²¢¨ž³£œª¦Ÿœ£²¦³¦´³Ÿ¨©¥Ÿ«š¦šŸž³²¨Ÿš£¨ž ž²Ÿ¡›ž
"
£¦¬´Ÿ¦¬¦ 
š£žŸ¦³ 
´š´Ÿ¡¦¢£¦¡ž­Ÿ«›¦²››¢²›¦š¢›¡´žž¥Ÿ²šž¬³ 

´Ÿ¥¦¨²› 
²®«Ÿ¦³§£²®«ž­¨¨­¦³§££´ª›²¡¨¦Ÿ´¢¦¡ž 
¦³Ÿ´²Ÿ´Ÿ¨£¦¡Ÿ¢›³ž¨ 
§£²®«ž´Ÿª¡›²›¬³¬Ÿ›³›³¥²³ 
Ÿ¨°¬¦²ž²ž 
²Ÿ ¬££šŸŸ›£›²ž 

‹‡–•‡‚‡ŽŒƒ‡•ƒ— 
Š~–—‡“–~‹‡ƒ‚‡‚Š‰—…ƒ†‡˜‡‡‚‡‡ŽŒ‹‰˜‰Œ˜~~ƒ–•Š~Œ‡˜‡Ž‚Ž 
‚„‚‹ƒ•Œ‚˜~–‡‰Œ~Š—ŒŒ‡Ž~—ŠŠ€•–‚„‚~–Ž‰Š~‡–Œ‚Š˜ƒ‰‚‡Š‹‡–€ 
‡Š—~~Š—‹‡–ƒ’‡–—~Œ“ƒ… 
•ƒ…–‹ƒŠ…•–‡Š‚~–Ž‚„‹‡‡˜ŽŠ~Š~–—‡“–~Š‡€‚ŠŠƒ‰‡‡˜‡‡‚—‡~ƒƒŠ‚ 
ƒ’˜Ž‹‚Œ•Š…Š~Šƒ€‚˜~‹‡…‡–Œ—‹‡—Ž~—‡—ƒ‡‡Ž~‚Šƒ~€•–‹—€˜‡— 
ˆ‡–”‡Šƒ~„~‡ŽƒŒ‰‹‡Ž†•‹‡Š‡Š‚Œ‡~˜Œ~Š—ŒŒƒ„‚ˆ–‚—‡Š–Œ~~~ŠŠ‰ƒ

*

… rŠ°j Ën q‡·j ~rŽ… qŠ°j 

§£¡
‹ ¦Ø‹
‡ è؍ §£›à´
‹ å‡ §£›‹ ï ¥‡ ¨‹ šÏ šàž §Ó㞎 ¡¦Ø‹
‡ è؍ ²šŽ ÞžŽ ›² ©Œ¥š ؍ 
´Óª¨‡
  žŽ šàž§Ó㞎 ¡¦Ø‹
‡ èز
 šŽ ÞžŽ ›²§£²àê
‹ éŽ
‹ ÜÓ¨å¦àܧ
‡
¬ž
‹ ® ¢‰
 ¬¨Ž ܇
‡ èز
 šŽ Þ ²š Øো
‡ £¨à¦
Ž ¨Ž ؇ ¡´ÓªÓÜ
Ž
؇ ¡´ÓŸ

°‡ ¨²Ž
‹ ›à´Ó葴¡‰ ¦Ž 
¦Ž¬ ¡¦Ø‹ 
´ÓªÓØ´Ó¬‰ ŸŽ§£‹ªàݲ‡ š£Œ
‹ £‡ 

´«ªå‡ žŽ ´£Œ›Ü‡ ´Ó¬Ó瞎 ¡à¦
Ž ¦Ž¬ 
Ÿ£¦¬ Ÿ‡ £‹ªÓª£ŒÜ ¦œÜ‡ ­ŽÞ £à¦ï ž£ž 
ž¬  Ó瞎 ¦Ž¬ ´Ó«ê ‘
‡ ¨ ´Ó®à®°‡ ´Ó²àØ
àØ 
›Œ¦ਣÙ§£
‹ ²‹ ± £‡ §£¦‹ æŽ
‡ 괇 ¨
‹ £›´Ž ¥‡ Ü›
‹ ïŽ ¥‹‡ ª 

Øç ¨Ž £ ›´Ž ¥‡ ܋ ›ïŽ ¥‹‡ è؍ ›ï ¥‡ ¨‹ ¦ŒÜ±Ž ¦‡ ²´Œ Ó£ žŒÜ²‡ žŽ ¨ ¡
‡ ª ¦› ¡‰ 
¦àܧ¬²
‹ ì ¬‹ ž‡
 Ÿ£¦£
‹ ›‹ ؇ ܋ 

£ï‹ ؎
‡ ݪ‹ ´«ªå‡ žŽ ´£ŒÜ £Œ¦æŽ
‡ 괇 ç‹ ¨‹ ¡ š £‹ªš‰ ؍ ©Ÿ£Œå 
£¦²Œ
‹ ࡎ ´‡ žž
‹ ²žŒ ¨Ž
‡ ¬ žÜ ²‘ ¨›Œ
‡ ¦ ´¨àÙ
Ž ´‡ Üž
‹ ¬  Ó瞎 ´š £´š
‹ ²± Ÿ‡ ©› àçŽå 

²£šŽÜݎ žŽ ¦ØÓª
 Ü´Ž
‡ 贑 ¡‰ ¦Ž žª¨‡
  žŽ ܲ
‡ ܏ ‘ ¨§
‡ ´ «ž
‡ ¬  Ӟܲ
‡ ܏ ‘ ¨šÏ£
‡
å‹ 
²± ãžŽ Ø£›£‡
‹ £®Ž 

­«š £¦‹ ،£ §£‹ªÓØ §£œ‹ à騋 §£®‹ « šŠ ›Œ›Ó¡ £‹ªš‰ §¥¦ Ž¬àã؍ £®‹ å‡ 
­«š ´Óæ‘Ý ­«š žæš‘ œ‡ à¡£
Ž ؋ ¨´Ó±Œ

ܝ‡ ¨­
Ž «š £ÜŽ
‹ ²ž¦
 Ø´Óªà¨

ï¦
‡ ؍ 
Ө؇ ¦£àš
‹ ²ž§£
 ¦àÜ­
‹ «š©› àçŽå§ŽœŸ‡ §£šÓœÓÝ
‹ 
²´Œ ӣ܇ ²£
‹ 螎 šÏ šàž žážŽ ­«šÜ £ï‹ ¬Ž
‡ ¦‡ ²´Œ ӣ܇ ¡‘
 £ç‡ žŽ ¦àܞŽ 
¦à›¦©
‡ › àçŽå ©ŒàåŽ ´‡ ¨£‹
‹ ªš‰ ŸŽ ²´Œ ӣܛàØ
‡
¡ ž šæš ²´Œ ӣܲ
‡ ± ãžŽ šÏ§ŽœŸ‡ 
´àªçŽ
‡ Þ ‡ ž‹ žŽ Ó ¼šÏ§š‡
‹ ŸžážŽ ¦àܞŽ ¦Ž¬§ï ¬‡ ¨Ž ز
‡ › 壚Ž
‡ ޟŽŽÜ¡Ž 
ӝӛ¥‡ ¦¦
‹ šŒ ² ً
‡ £ ²šŽ Þ £Œ£‡ ¦Ž¬ ±Žêª‡ ž‘ Ÿ‡ Ÿ«³´´ŽªØ‡ Üš
‹ ° £ ŽÜ¡¦àÜ
Ž 
´Ó²Œª ¦Øž
 ªà¨ï،
‡ £ ¦àܞŽ ¦Ž¬ š¢£
 ¦‹ Ø
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²ž¦
 ؍ 
´Ž¬ÞŽ žª£Üž
‹ ¨ ¥‡ ¡›àï

¥‡‹ Ÿ©£æ‹ ®‹ ´à´
‡ ܏ ؎ 

´Óª¨‡
  žŽ ²šŽ ÞžŽ £´Œ à²ØŒ Üž
‡ ¦ì ïŽ ›±¬Œ £åž
‹ ²° ±‡ Ü›
‹ ïŽ ¥‹‡ ªžª¨‡
  žŽ žŽ ¦Ž¬ 
£´£
‹ š
‹ ²­¦šŽ  š´£

Ø£
‹ š‹ åÓ ž
‡
ª¨‡
  žŽ àš²š
‡ èš©
 ¬‰ Ž£¦ଣ
‡ ݋ žšÏ´Ó܎
‹
² 
š²Óª§£Ø
‹ ªš‰ ©Ó¨‰ž ¡¢
Ž ÜØ£
 ¨‹ °Ž
‡ ¬¦£
‡ ï‹ ›‡ ؎ ¡¼´£Œ

Ü ´£Ø£
‹ š‹ åÓ ž
‡
ª¨‡
  žŽ 
¦Ž¬ §£¦‰
‹ ¬¨Ž šÏ ¡¢
Ž Ü §žŒ Ÿ‡ žè´‘ ¡‰ ¦Ž žª¨‡
  žŽ à¦Ü‡ ±‹ šÏ §žŒ ؍ žá¨‹ à›¦
‡ ¬ª 
²šŽ Þ܎ ¦¦¥‡ Üž
‹ ´‡
 £žž
 £¬ ܇ žŽ ا
 ï ¬Ž
‡Þ 
à掜ï´‹
‡ £ÜŽ ¦Ž §¥£Œ¦š‰Ž¬£Ý‹ çŽ Ø²
 šŽ ÞžŽ ´š à±Þ‡ ›‡ ï´
‹ ¨ˆ
 šÜ §šž
‹ ²±‡ ¨¦
‹ ¥Ü‡ 

¦àÜ ´Ž«ê ‡ žŽ ͏å §´ «‡ §£¦àÜ
‹ §£«£
‹ ê‹ ‡ ¨Ž šÏ ଝ‡ ïŒ Ø 
§£‹ ¡‘
 £¨§£
‡ ¬à²
‹ šŒ Ó›¥‡ ¦±Ž
‹ ²Ÿ‡ š¨¦Ó
‡
Ý Ó›¥¦´
‡ ›Ø ¡
໠
¦àܧ£«£
‹ ê‹ ‡ ¨
Ž š¨§£
‡ ‹ ¡‘
 £¨§£
‡ ؏
‹ ªš‰ Ӛ 
à¨ï‡ ¡‘
‡ ž ŽÜ¡¦à›
Ž
ÜØ
‡ çŒ ïŽ Ø‡ ž‹ ¦¦
‡ ¡Œ žŒ ²šŽ ÞžŽ اÓãŽ
 Ü 
²à㰋 ž£
 ¦¬ Ÿ‡ ´¡‘
 £¨‡ ´¨ ´ ӡ܇ à暌 ž §£¦àÜ
‹ žŽ 
²´ å š¢£
 ¦‹ ؇ £ÜŽ
‹ ²ž ¦Ø ž¨£
 ´‰
‹ ¡žŽ 
§Ó£ ӴӚ ¦Ø Í£²‰
‹ šïŽ žŽ Ÿ‡ ¡£
Ž ؋ ¨ 
©Óؚ²‹ ž §Ó㞎 ´Ó®¢Ž
‡ ¬¨
Ž ¦Ž¬ 
¦œ² ¦‡ ´Ó«ê ‘
‡ ç؍ ´Ó®¢‰
 ¬¨
Ž 
´Ó²å¨‹
‡ ªŸ‡ ؏¡ ž ¦àܞŽ 
žªà¨ï‡ žŽ ž« ê‡ ‘
‡ ž §£‹ª® «‡ šŽ ¦‡ 
¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ £ÜŽ
‹ ²ž ¦Ø 
´¨ ´ Ó¡žŽ ¦àܞŽ ´Ž«ê ‡ žŽ 
´š ´ÓšâŽ
‡ ›¨‡ ´Ó®¢‰
 ¬çŽ žŽ Ÿ‡ 
´Ø ¡Ó²
 ؍ ¦ÓÝžŽ Ó›åžŽ 
£ÜŽ
‹ ²¦ ²šŽ ÞžŽ ´¥² ¬‰ ¨Ž 
´à£«‰
‹ ¡¦Ž Ÿ‡ š¢£
 ¦‹ ؇  

!# 

&

+

Ęėĕ
ø Ěü .ĕ 
­ŒéŸŽ´‡ ž¢
‹ ڎ
Œ 괇 ž‡
‹ Ÿ ͎¦ž§£
 ¦à܎
‹ Ü Øàçڋ žŽ ؍ å
‡ ¡Ó¦
Ž ؇ ç‹ žŽ Ÿ‡ ž® ¢‰
 ¬çŽ žŽ ²à›‰¬ 
à暌 §£Ø
‹ ªš‰ ›£Ü‹ ¡‡ ´Ž å‡ §´Óš
 ­«šˆ ¦ à桌 žŒ §£‹ªÓØ §£Ø
‹ ªš‰ £±‹ ®‡ ïŽ §ž ¦ 
²¡ «‡ ç‹ ¨‹ §£«‡‹ ª²Ž
‡ 괇 ¨‹ ­šŽ ؍ à暌 å ،£Ÿ‡ §£‹ª® «‡ šŽ Ӛ §£š
‹ ¦àÜ §£š
‹ ²±‹‡ ª 
§£¦à›
‹ ܇ 
Ó›¥‡ ¦‹ §ŽÝ §£š‹ °Ó£
‡ §£¦àÜ
‹ žŽ ´¡Ó®à
Œ ͌¦Óž §ž ܏ Øàçڋ žŽ ؍ å‡ §ÓãŽå 
£šŽ²¡‰ šŽ ž£
 ¨£Œ
‹ ²›‡ šŽ ²Œê«Ÿ£
‹ ¦¬ ŽÜ¡¦àÜÓ¨
Ž
å
‡ ¡‘
 £¨§
‡ šӚŽ
 ¬à²šŒ 
´Ž²›‡ ¡¦
 Ø£
 š
‹ ¦àܞŽ ´à²Ú
Œ žŽ šàž¦šŒ ² ً
‡ £ ¯²š ܧ£
‡ ¦àÜ
‹ žŽ ´Ž«ê ‡ žŽ ¦Ž¬ 
¦šŒ ² ً
‡ £²šŽ Þ 
­ŒéŸŽ´‡ ç‹ Ø±
 ¦¡ӴӚ¦
Œ
›ÚžŽ £àž‡
‹ £ ØàÞ¡©
‹ › àçŽå ،£ ©šå §ŽÝ žš 
ž« ê‡ ‘
‡ žØ žš ° ¨‡ žŽ šàž ¦àܞŽ ¦Ž¬Ø ²àãë‹ žŽ Í، ¨‡ ž «ê ‘
‡ ¨ Ÿ£¦¬ Ÿ‡ ¦à܎¦ 
ߴӚ´Óì

¡Ž ¨´Ó܎
‡
²´Óª£‹ ¨à¦
‡ šŒ ² ً
‡ £¯²š Üž
‡ ªÓؚ²
‹¦ 
§¦Ó¬ž ¦¥Ü‡ ²Óš¦ §£š‹ °Óã
‡ ؍ §£¦àÜ
‹ žŽ ¦Ø ߎ ӛÝžŽ ²ê «‡ ç‹ žŽ ›±¬Œ 
šàž ÓÜ šÙÓª
Œ Ó¨°Ž
‡ ¬¦‡ ²¡ÓÜ
Œ ©® «‡ šŽ ¦å §£ÜŽ
‹ ² §£‹ªÓ£¦£
‡ ¨‹ ¦Ž¬ ¨Ó¬
Œ ؍ 
§£‹ ¡‘
 £¨‡ ¦œŸ‡ ¬Ž›° Ӛ ´¨
 㫑 ¨‡ žª£‹ ¨‡ ­Œ«Óš šàž ӴӚ‡Ÿ Œì¨Ž ´‡ ¨‹ 
Øç‘
 ¡¨؏
‡ æؑ ¨´Ž
‡ ²à°Ü§£
‡ ¦àÜÓ¨
‹
姣
‡ ‹ ¡‘
 £¨§£
‡ ¦àܧŽ
‹
Ý §£±‹ ê ª‡ ¨‘ §¦Ó¬Ü 
§Ž¬¢§
Ž ¬§£
‹ ¦àÜàæ
‹
‹ šŸŽ¡£Œ
®‰
Ž ²§¬§£
‹ ¦àܦàÝ
‹
¬Ӛ
‹ 
£Œ®¦‡ šŽ ¦‡ à殉
‹ šŸŽ ´Óš¨Œ ¦‡ Ž¬£Ý‹ žŽ ¦‡ ¦¥£ §£²£
‹ ‡‹ ª §£¦àÜ
‹ ¦Ø §²£¡‹ ¨‡ 
«à®Þ‡ ´à¬¢ §¬‹ à«ê‡ ‘
‡ žØ à暌 §žŒ ²´Œ ӣ܇ §£²‹ ± ㇠žŽ §£¦àÜ
‹ žŽ §£²
‹ ¦ÓÞ 
©Ó£¦£
‡ ¨ž
‹ ØÓ¦
 ؇ ܧ£
‹ ²‰
‹ ¡Ó鞎 ©£ŒÜ ²å¨‹
‡ ª Íஞ«Ó¢

¨«Ž
 ꝑ
‡ ž ÓÜž å ¦àÜ 
ॏ  §žŒ Ÿ‡ ߎ ӛÝžŽ §²£¡‹ ¨‡ ›±¬Œ š¨‡ §£¨‹ « ²‘
‡ ®¨‡ §£¦àÜ
‹ ،£ §£²
‹ ¦ÓÞ 
à暌 å §£¦àÜ Ó¬‡
‹
Ÿ ²¡Ú žŽ £‹ªê žŽ ¦ Ü ¨ž
‹ ªÓ㞎 §£‹ ¡‘
 £¨´Ó¨
‡
، ¦‡ 
§¦Ó¬Ü §£‹ Óܧ
‡
žŒ 
Ó £šŒ §Ø´
Œ ²ï ïŽ «‡ ¨£Ž
‹ ¦àšŽ¬Œ Ó££¨š
‹ ï ›Ž
‡ «¦Ø§¬
 £‡ Ó܎Üٌꡎ ¦àéŽ
‡ ªï‡ 
§£²
‹ ªÓ£¦£
‡ ¨‹ ¦§
‡ ¥´‡ š ͐®ž‰ ïŽ Øž
 袎 ±²
‡ £ª‡ ´Žéê‹ 
¦¥£ ²«¨ ¡Ï
Ž ؇ ¦‹ ©£ª‡ ¬‘ ç‡ Ø £¨‹ §£¦àÜ
‹ ´Óš²‡ ¦‹ ²£
‹ ª ²› å‡ §Ó㞎 
ž¬ £ë‹ çŽ Ø ´ÓªÓ²´‡ ê‹ žŽ ²š Øà
‡ £‹ªÓ²¢‡ ±
‡ ¦š ²šŽ Þ «±Ž
‡ ® ¡Ï
Ž ؇ ¦‹ ²ÚŽ
Œ ±´‡ ž‹ ¦‡ 
¦àܧ£Ø‹ ²ÓÞ§
‡ ª£šŒ Ÿ‡ ž£œ‡ Ó¦Óª¥‡ ⍠žŽ 
¦Ü ±‘ ¨‡ §¦Ó¬Ü ؍ ´Ó²¨Ž
‡ ¦ ›ŽÝšŽ 
§š Ó›¥‡ ¦‹ žªà¨ï‡ §¬‹ ¦àÜ ´šŽ ° Ӟ؍ 
à¬£ë‹ ž‹ ؍ å‡ š¨‡ ¦ÓÝ Ó›å š£ž‹ §ã«‘ ¨‡ 
²Ó¨‡ šŽ ¦ØÓ´
 ªà¨ï§
‡ ¬¦àÜš£
‹
°Óž
‹ ¦š
‡ š
Ø£
š¢¢¢£
 £¦‹ Ø
‡ ££Ü
£Ü܎
‹ ²Ž ¦ 
´šážŽ ž¬ ë žŽ žŽ ´š š¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²Ž žž¦Ž
Ø©Œ
±Œ ᏞŽ
 ¦Ž
¦¦ŽØ
 ©Œ
©±
± 
¦Øž
 ªà¨ï‡ žŽ ¦Ž¬ §ï¡Ž
‡ ¦ Ü ¥‘ ¨šÏž
‡
áز£
 ܋ «‡ ž
‹ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²ž 
£ÜŽ
‹ ²ž¦
 ØÓ´
 ªà¨ïž
‡ ¬ £®Ó¨šÏŽ
‹
Ü¡¦à›
Ž
ܧŽ
‡ Ý ©Œ¥¦ ©Œ±ážŽ ²Ó¨‡ šŽ 
©Ž£ª‡ ܦ
‹ Øš
 暍 
¦Ø ž²â çŽ
Ž ¦ ²› ޏ ¦å ¦ŒëªŽ¦‡ ²Ø ®‡ š Í£šŒ ´Óš²‡ ¦‹ §£ž‹ ‡ ¨Ž ©®š ¦¥Ü‡ 
¦¥£ž› ؏ ¡‡ ¨£
Ž ¦‹ Üž
‡ ® ¢‰
 ¬¨Ž ¦
‡ ¨ °‘
‡ çØ¢àØ

ê ¦àÜà殉
‹ š´Óª£¬‡ çŽ žŽ ´Ž°® ž‰ 
ž²â çŽ
Ž ¦ ¦àÜŽ¬Ï±‡ ¦‡‹ Ÿ ´à£«‰
‹ ¡žŽ ²ÓšÜ§
‡ ¦Ó¬ž´
 š ²£š‹ çŒ Ø£
 ¦‹ ¥‡ ¦͐
‹ ®ž‰ ¦Ž 
¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²ž¦
 Ø´àæŽ

Ý´‡ ž‹ žŽ ´š š£›‹ ž ¦‡ 

( 

#$%&  

ŽÜ¡Ž 
´š àš£°‹ ¨‡ ž‹ ؍ £Œª®‡ ¦‹ §£›‹ ï ¥‡ ¨‹ ࡦ‡ ؏ Í£šŒ §¥¨‡ °Ž
‡ ¬¦‡ §Ž¬êŽ §ï ›‡ ؉
Ž¡ 
ž²à°Ü²
‡ šŽ Þ ´¡£
Ž ¦‹ ئŽ
‡ ¬ §Œæ؎ ¦©Ó£
‡ ¬Ž
‡ ²ž¦Ž
 ¬ ›ØŽ ¡£
 ¨¦
‹ ¦¥‡ ›à"§£
‹
¦àÜ
‹ žŽ
"Ó å 
Ž¬ Óš¨‡ ´ª£ª‡ ¬Ž ¨‡ ž¦šŒ ؇ Ó  
¦Ž¬ §à¦Ø‡ ïŽ žŽ ¦àܞŽ ´š àš£°‹ ¨‡ ž‹ ؍ 
¦ŒÜ±Ž ç‡ žŽ ¦Ž¬ š± Ÿ‡ ގ ¦¢à¨
 ž£ž ›ï ¥‡ ç‹ žŽ 

šª£‡ ›Ž àÝ
´¡£
Ž ً Ó¨å
‡ ¡Œ
Ž ¦ÓڞŽ ¦Ž¬Ž šÏ‡Ÿ 
§Œæ؎ ¨‡ ž£ž ²šŽ Þ ¦ŒÜì‹ Ø £ç‹ ؍ ͏å ©Ó®
©Ó®¦âŽ
Ü 
¦ŒÜ±Ž ¦©
‡ £ª‡ ¬‘ ¨ž
‡ ££žšÏ¦¦¥Ü£¦àšØ²š
žšÏ¦

¦¥‡ Ü£Ž
‹ ¦àšØ²
 šŽ Þ¦¬ 
¦Ž¬ 
ž²¬‰ ªŽ žš
 ²Ÿ‡ ²šŽ Þ ´£Œ›¦‡ £¦‹ ݇ ª‡ šŽ ²Ó¦
‡ Ž¬£Ý‹ ž‹ ͍²¬Œ ܇ žªØ £Œª®‡ ¦‹ 
Ó ‡Ÿߏ¦² ¬‰ ¦Ž ¦¥£šàžŽ°£Œå´àª£‰
‹ ¬ÜŽ ߴӚ¦
 šŽ ؝
 ²Óæ
‡ žŽ ž¥ÓÜž²£¬‹ °‡ 
ž£
 ¡‹ š ¨Ž
Œ ¬£Ý‹ ž‹ Ø›
 ï ¥‡ ¨²à›‰
‹ ¬§Œæ؎ ¦­
‡ «å £ŽÞߏ¦©£šŒ ØÓ¦ž

´‡
 ª¬ 
Ó¡¨Ü‡ ž¦¬  š ¨à
Œ ›ï ¥‡ ç‹ žŽ £¨Œ އ ´š Ó«£å‹ ¨‹ §Œæ؋ ¨ ¡
‡ 螎 ²Óæ
‡ žŽ 
¨Ž °‘
‡ ï §à¦Ø‡ ïŽ ¦Ž ž¡
 ¥Óž¥à
‡ ¡Ó¦
Ž ؇ ç‹ žŽ ²à›‰¬ §Œæ؇
Ž £ ›ï ¥‡ ç‹ žŽ ¡Œ
Ž ¦ÓØ©Ó£¬Ž
‡² 
ž²£¬‡‹  ž¦Ü ±Ž ¼ž® ¢‰
 ¬¨¦
Ž ¥¦‡ 
à²Ø‡ ®‡ šŽ £‡ ¡Ó¦
Ž ؇ çŽ
‹ ¦ ¬Ž›ì ㋠؝£
 ¡‹ š ž²£
 ¡‹ ç‡ žŽ Ÿ‡ ¦àÜŽÜ Øàçڋ žŽ ´à¡Óª 
͌¦Œ£ ž® ¢‰
 ¬¨Ž ¡Ó¦
Ž ؇ ¨‹ ²£¡‹ ¨‡ §ŽÝ ͏å ²šŽ Þ ¡Ï
Ž ؇ ¦‹ §£Ø
‹ ªš‰ š¨‡ žŒÜ²‡ žŽ ¦‡ 
²« ¦Ø ÓªÓ£¬Ž
‡ ²Ÿ‡ §Ó㞎 ±¡
Ž ² šÏ ©Œ¥š ­±´Ü‡ ¦£ž‹ ¦Ž
‡ ªÓ² ©Ž¬¢ Œ²Œ£Ÿ‡ 
¡ š £‹ªê ¦Ø£‹
 ŸØܦàÜž
‡
± £ê‡‹ ªž´£
‹ ¦‹ ݇ ª‡ šŽ žž
 ¦Ø ¨‡ ç žŽ ¦ŒÜ±Ž ´‡ ž¦£
‹ ž
‹ ¦Ž
‡ ªÓ² 
ž¡Óª
 žæ±Ž ¦‡ ž¥®‡ ž ²šŽ ÞžŽ ´¡£
Ž ¦‹ Øà
‡ žª£‹ çŽ
‡ Ü ²´Œ ӣ܇ ¦Óណ Ž¬ÜŒ ¢‡ çŽ žŽ 
ž¦Ó ‡Ÿ 
´Ó¦Ø ¨‡ ¨ӴӚà°

ç‡ šž
‹ ²žŒ ¨Ž
‡ ¬Ÿ‡ ¢ÚŽ
Œ 괇 ž‡
‹ Ÿ ͎¦ž§£
 ¦à›
‹ ÜØàç
‡
ڋ žŽ 
¦Ž¬ ž¡
 ¥ÓžžŽ ž´‡
 £ž§£
 ¦àÜ
‹ žŽ ¦Ø´£
 ²‹ ì ¬‹ žž
 ²â çŽ žŽ ²› ¬ ܍ §¦Ó¬Ü ´Ó܎² 
§à¦ ؇ ïŽ žŽ 

-  

!# 

)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful