You are on page 1of 2

Antoine de Saint-Exupry: Fohsz Uram, nem csodkrt s ltomsokrt fohszkodom, csak er t krek a htk!

znapokhoz" #an$ts me% a kis lpsek m&'szetre( #%y lelemnyess s !tletess, ho%y a napok sokfles%)en s for%ata%)an ide*)en r!%z$tsem a szmomra fontos felismerseket s tapasztalatokat( Se%$ts en%em a helyes id )eoszts)an( A*ndkozz )iztos rzket a dol%ok fontoss%i sorrend*)en, els ran%+ 'a%y csak msodran%+ fontoss%nak me%$tlshez( Er t krek a fe%yelmezetts%hez s mrtktartshoz, ho%y ne csak tfussak az leten, de rtelmesen osszam )e nap*aimat, szlel*em a 'ratlan !r!m!ket s ma%aslatokat( ,rizz me% att-l a nai' hitt l, ho%y az let)en mindennek simn kell mennie( A*ndkozz me% azzal a *-zan felismerssel, ho%y a nehzs%ek, kudarcok, sikertelens%ek, 'isszaessek az let ma%t-l ad-dradsai, amelyek r'n n!'eked.nk s rlel d.nk( /.ldd el hozzm a kell pillanat)an azt, akinek 'an ele%end )tors%a s szeretete az i%azs% kimondshoz( Az i%azs%ot az em)er nem ma%nak mond*a me%, azt msok mond*k me% nek.nk" #udom, ho%y sok pro)lma ppen +%y old-dik me%, ho%y nem tesz.nk semmit" /rlek, se%$ts, ho%y tud*ak 'rni( #e tudod, ho%y milyen na%y sz.ks%.nk 'an a )tors%ra"

Add, ho%y az let le%sze)), le%neheze)), le%kockzatosa)) s le%t!rkenye)) a*ndkra mlt-k lehess.nk( A*ndkozz ele%end fantzit ahhoz, ho%y a kell pillanat)an s a me%felel helyen 0 sza'akkal 'a%y sza'ak nlk.l 0 e%y kis *-s%ot k!z'et$thessek( ,rizz me% az let elszalasztsnak flelmt l( 1e azt add nekem, amit k$'nok, hanem azt, amire sz.ks%em 'an( #an$ts me% a kis lpsek m&'szetre( 2e%yen olyan a napod, amilyennek szeretnd(