Goran Tomka - Pozorište bez publike

UNIVERZITET UMETNOSTI
FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI
BEOGRAD

Pozorište bez publike: analiza
diskursa o publici

Student: Goran Tomka
Mentor: Milena Dragićević Šešić

Beograd
10.04.2012.
1

2 . U odnosu na pomenute teorijske i  praktične diskusije. životu u Srbiji. nepoznata i udaljena. i šire kulturnom. Istovremeno  savremena teorija i praksa kulturnog menadžmenta i umetnosti ponovo aktuelizuje pitanje aktivnog  učešća publike. Analiza upućuje na to da je diskurs o publici generalno redak i nepopularan. programiranju.  kao i da se publika percipira gotovo uvek kao pasivna.Pozorište bez publike Apstrakt Poslednja istraživanja kulturnih potreba i navika u Srbiji ukazuju na sve manje interesovanje građana. Ovo ukazuje na  nezainteresovanost pozorišta za svoju publiku i nudi moguć odgovor na problem niskog nivoa učešća  građana u pozorišnom.  Na ova pitanja utiču i kretanja u tehničko‐tehnološkoj. interakcije i participacije u odlučivanju. u radu se analizira diskurs o publici koji u intervjuima konstruišu neki od najznačajnijih  glumaca naše pozorišne scene.  pogotovo mlađih. za učešće u bilo kakvoj formi institucionalizovane kulture i umetnosti. potrošača i građanina/građanke.Goran Tomka . sociološkoj i političkoj sferi koja  doprinose novoj definiciji publike. finansiranju i kreaciji umetničkih  vrednosti.

  the great divide)  u  kulturi dovodi  do sve  učestalijih  poziva  za  demokratizaciju  kulture.  odnos  umetnika  i  publike  predstavlja  osovinu  i  osnovu  čitavog  kulturnog  sistema1 .  menadžeri.  Međutim.  Prema Dragićević‐Šešić i Stojković (2007).  ali  i  relacije  moći  i  odlučivanja  unutar  sistema. a fortiori.  Na  ovoj relaciji zapravo se  dešava  magija  umetnosti. publika  ne  može  da  zadovoljava  svoje  kulturne  potrebe  bez  produkcije  stvaralaca”  (Molar.  šezdesete  i  sedamdesete  godine dvadesetog veka na velika vrata uvode  inkluziju. a  kasnije i participaciju  u sam  centar političkog  i  socijalnog  diskursa  (Đukić.  2000. njena publika se smanjuje. 3 . p. p. Ona zaključuje: ““romb kulture” ukazuje na to  da odnos između umetnosti i društva nikada nije neposredan” (Aleksander. U istorijskom smislu.  Bayliss. Tako. I jedna  i druga  nastaju iz redova  porodica  umetnika  i  publike. 2000). priča.  a  mogli bismo  da  kažemo i  da  su granice  između ovih  porodica bile  nejasne. U početku.  ona  suštinska razmena vrednosti. Viktorija  Aleksander  naglašava  značaj  posrednika  u  okviru  kulturnog  sistema  modifikujući  romboidnu  šemu  Grizvoldove tako da u centar postavlja distributere (prikaz 2. 2007. nešto  drugačijeg.  a  odnos  umetnik  ‐  publika  sve  više  posredovan.  Molar.  2004. period šezdesetih jeste  period demokratizacije  kulture  u kojem  1 O ovom odnosu govori i Vendi Grizvold (Wendy Griswold.  ali  značajno  menjaju  komunikacijske  odnose. prikaza kulturnog sistema. dostupnost.  istovremeno  prepuštajući veliki deo stanovništva  komercijalnoj. Carpentier.  2011.  Njihov odnos  bio  je  neposredan  i neposredovan.  2009. Kulturni sistem prema Molar. 1994).20). K.  Kao  što  on  kaže :“stvaralac ne  postoji bez publike  i.).110).  donatori i mecene  (prikaz 1. kako se umetnost vekovima razvijala pretežno za ukus i potrebe elite.  novinara.Goran Tomka .Pozorište bez publike Kulturni sistem u stalnoj promeni Ukoliko posmatramo kulturni sistem kao skup odnosa između ključnih porodica koje ga čine (Molar.  Umetnost  postaje  profesionalna. odnosno umetnički sistem predstavlja rudiment kulturnog sistema. Ovaj  veliki raskol (tzv. te  dve porodice ‐ umetnici i publika ‐ bile su jedine porodice koje učestvuju u umetničkom stvaranju i razmeni. odnosno da su mnogi pripadali i jednoj i drugoj porodici i barijere  za  ulazak su bile  niske.). 2000).  edukatora  ‐  i porodicu donosioca  odluka  ‐ kulturna  politika.  Donosioci odluka Stvaraoci Publika Posrednici Prikaz 1. stavljajući pomenuti odnos takođe u centar svog.  odnos  umetnik ‐ publika.  ali i  udaljen.  sponzori.  masovnoj  kulturi. simbola i slika koja čini srž kulture jednog društva. (2000) Usložnjavanje  i  razvijanje  društva  pa  tako  i  kulturnog  sistema  uvelo  je  dve  nove  porodice  na  scenu  –  porodicu posrednika  ‐  eksperata.

  američki Improv  everywhere  ili  belgijski  Ontroerend  Goed sa svojim ekperimentalnim.2  I različite  umetničke  forme pronalaze  nove  načine  uključivanja publike. medicinska.  koje  sa  sobom  nose  brojne  ekonomske  krize. Uranjajuće  pozorište  (immersive  theatre). povezivanja.  velikom  penetracijom i interaktivnim sadržajima nudi nezapamćene mogućnosti izbora.  Internet  sa  svojom  nehijerarhijskom  arhitekturom. 4 . tehnološka i druga rešenja i nova otkrića. 2004). prezentacije i  saradnje.  flashmob‐ovi  i  pozorište  jedan‐na‐jedan  zauzima  sve  veći  broj  naslova  u  novinama. ali i čitavim pristupom. 1994) sve je češće zaslužna i za naučna.  vesti  potpisuju  “građani‐novinari”  (citizen  journalism)  a  “kolektivna  inteligencija”  novih  virtuelnih  zajednica  (Pierre Levy. Već deceniju kasnije  dolazi  i  period  kulturne  demokratije  (tzv.  trijumf  neo‐liberalnih  politika (Tomka.  bottom‐up  policy). 2010).  saradnje  i  interakcije. direktnim i interaktivnim predstavama privlače pažnju festivala. Nakon  osamdesetih  i devedesetih.  “kulturni  razvoj”  sedamdesetih)  koja  podrazumeva  ne  samo  pristup.  već  i  aktivnu  participaciju  u  kulturnom  životu  i  stvaralaštvu.  Muzeji  se  ponose  etiketom  “participativni  muzej” (Simone.  Kultura  i  umetnost  nisu  izuzeti  iz  ovih  promena. ali i savremenom stvaralaštvu osnovni cilj kulturne politike. 2004).  prva  decenija novog milenijuma ponovo otvara  temu  participacije. “instrumentalizovanje” kulture i umetnosti (Skot‐Hansen prema Bayliss. ali i  zapanjujući razvoj telekomunikacionih  tehnologija.  U  kulturnoj  politici  (ali  i  u  drugim  politikama)  sve  je  prisutniji  princip  “od  dole”  (eng.Pozorište bez publike Umetnost Stvaraoci Distributeri Potrošači Društvo Prikaz 2.Goran Tomka .  domovi  kulture  u  SFRJ  i  kulturni centri širom  Evrope ‐ Kulturhäuser u Nemačkoj. community art centres u Velikoj Britaniji. ali i trenutno aktuelan  projekat (mart‐april 2012) Centra za kulturnu dekontaminaciju pod nazivom “Muzej objekata” koji poziva građane da  dostave predmete i tekstove iz ličnog sećanja na devedesete u Srbiji koji će potom biti izloženi.  Šešić  i  Stojković  nazivaju  ovaj  period  “zajednički”  (shared)  definisanih  kulturnih  politika  (2007). pa  čak i čitavih muzeja  bazira  se na  participaciji i kokreaciji  sadržaja  sa  publikom. (2007) je pristup kulturnoj baštini. vrate umetnost  ljudima.  Kompanije  se  okreću  potrošačima  i  kraudsorsuju  (crowdsourcing)  kreativna  rešenja. a sve  veći broj izložbi. Moglo bi  se  reći da  je misija ovih kulturnih institucija  da svojim programima.  2 Kao ilustraciju možemo navesti sada već renomirani primer Muzeja prekinutih veza u Zagrebu. V. Romboidna šema kulture prema Aleksander.  Kulturne  institucije  koje  najbolje  oslikavaju  ovaj  period  su  multimedijalni  društveni  centar  Pompidu  u  Parizu.  a  trupe  kao  što  su britanski  Punchdrunk. medija i  publike. odnosno ponovo ojačaju onaj osnovni “umetnički sistem” i relaciju umetnika i publike.

  direktno  i  neposredno  razmenjuje  i  ostavlja  slobodu  interpretacije. donosi olakšanje ovakvim  brigama  i  daje  glas  publici.  uključuje. ali i kreativne i produkcione  potencijale  koji je  nužno definišu  kao  angažovanu. bila je previše “aktivna” publika koja.1): 5 .  menja  i  transformiše.  da  kontroliše.  “U  dvetnaestom  veku.  obrnuto. p.  Paralelno  sa  tim.  dobacivao. 2008).  zaključivanja  i  ko‐kreacije. Publika je sve edukovanija. odabire. svađali se i ometali predstavu ukoliko im se  nije dopadala. Sve do kraja 18. Niži staleži otvoreno su se bunili.  Kako  Bišop  navodi. komentarišu.  veka  biće  “Pro‐Am  revolucija”  (profesionalni  amateri).  uključena/udaljena. 2006). glumce i delo.  Jedan od mogućih odgovora  je pozivanje publike u kreativan proces (Saito. razvijaju se  masovni mediji.  manipulisana/manipulativna.  Istražujući  pozorišnu publiku od 17  veka  do danas. priče.  spremni da zabeleže. ako su dvadeseti vek oblikovali profesionalci. 2004). ima istančaniji ukus. Zbog  toga  Buč govori o individualnoj publici.  kritičari  su  se  bojali  aktivne  publike. ali  i vladara. javnost i individue (Butsch.Pozorište bez publike Promene publike Promene  u kulturnom sistemu. razgovaralo. profesor Ričard Buč definiše  tri različita koncepta  publike  koji su  dominirali u različitim epohama ‐ gomila. demografski i politički uticaji definišu i poziciju publike  u samom  kulturnom  sistemu.  razne  uredbe. pa  čak i umetnička  dela.  često  agresivna.  ali  i  sve  veći  nivo  obrazovanja  kreiraju  jednu  rafinisaniju  publiku. Danas  su ljudi “gladni” konverzacije i interakcije  (Gunatillake.  Ključno  pitanje  u istraživanju  publike  u  dvadesetom  veku  sada  je.5). osnovna briga pozorišnih poslenika.  pravila  ponašanja. U pozorištu se jelo. a  ako je  pozvana i da  izađe  na  scenu.  Međutim. p.  Ne  samo  da  publika  postaje  aktivna  u  recepciji  sadržaja.  aktivnu  i  uključenu.  ali  i  lako  kreira  nove  sadržaje  i  tako  zaobilazi  čuvare  (gate  keepers). Pozorište u neku ruku  postaje  arena  prosvetiteljstva  i duhovnog uzdizanja. Internet. 2007. zavisna i pasivna” (Livingstone.  a  neretko  ometao i prekidao predstave. uticaj  medija  i umetnosti  na  publiku.  jedan  od  ključnih  izazova  za  savremenu  umetnost postaje  pitanje  nedostatka kontakta  i udaljavanje  (Bishop. Bogatiji stalež  sedeo  je  na  sceni. veka publika je  bila  gomila. Stoga. koja poštuje pozorište.  Pro‐amateri  su  opremljni. 2003). 2003. slavljen kao “demokratičan medij”.  Ovakva  publika  (a  ovaj  pojam  sve  češće  zamenjuju  korisnici  i  učesnici)  naravno  zahteva  i  drugačiju  umetničku  koncepciju  koja  poziva. jedna od ključnih odrednica 21. podele  (šeruju)  i preoblikuju značenja. slike. 2008). okupivši se u pozorištu. radio i  televizija  koji  tehnološkim  dostignućima  šokiraju  i  opčinjavaju  publiku. kartalo. pilo.  selektore i razne pozicije moći. publici koja traži da  zadovolji svoj specifičan ukus.  ona  taj  sadržaj  redefiniše. Publika  se  definiše  kroz  atribute  pasivna/aktivna.  vešti  i  angažovani. udaljavanje  i približavanje  različitih “porodica”.  “Publika  od  aktivne  postaje  bespomoćna.  u  dvadesetom  njihove  pasivnosti” (Livingstone. nove  tehnologije i različiti  ekonomski.  glasna  i  ometajuća. 2003). kritički sagledava  i uči kroz pozorište. može da postane divlja rulja i ugrozi  osnovne društvene vrednosti (Livingstone.  Kao  što  Lidbiter  i  Miler navode  (Leadbeater &  Miller.Goran Tomka .

  svaki  naredni  nivo  participacije  podrazumeva  sve  veće  uključivanje  učesnika  (publike)  u  proces  donošenje  odluka.  bliska  i  otvorena. angažovanost i posvećenost javnosti. Zatim  dolaze  kuratorska i  interpretativna  participacija. Poziv je  sa kraja kreativnog  procesa prešao  na sam početak.com donira od 1 do više stotina dolara za  kreiranje umetničkog dela.  dok  je  najviši  nivo  inventivna  participacija  koja  pretpostavlja  i  zajedničku  kreaciju  samog  umetničkog  dela. Ipak. Mnogi autori  danas  slave  participativnu  umetničku  praksu. 2010). Osnovna pretpostavka je: participativnije je  bolje.  Neretki  su  primeri  zloupotrebe  ove  želje  publike  za  učešćem. Danas. da je komunikacija na relaciji publika‐umetnici u participativnim projektima uvek  iskrena.  Međutim. medija i donatora3. od nezavisne scene i. stoga delo postaje proces koji dobija značenje uključivanjem drugih u njegovu realizaciju. zajedničko  svim  ovim  promišljanjima  jeste  da  kretanje  ka  višim  nivoima participacije uvek predstavlja poželjan smer kretanja.  situacija  je  daleko  od  takve.  interakciju  i  participaciju  naglašavajući  pritom  da  se  pristup  ili  interakcija  često  poistovećuju sa  participacijom  (Carpentier.  pogotovo  u  okruženjima  u  kojima  su  kulturne institucije i umetnici u dužem periodu funkcionisali u otežavajućim socio‐političkim i ekonomskim  uslovima. Naravno.  Simon  govori  o  četiri  nivoa  participacije.  Dakle. Jedan  od  zaključaka  prošlogodišnjeg istraživanja  mogućnosti  i  izazova  kraudsorsinga  u  praksi  kulturnih  organizacija  u  Srbiji  bio  je  da  su  naše  ključne  kulturne ustanove još uvek izolovane jedne od drugih. Zbog  toga  Karpentijer  (2011)  poziva  na  promišljanje  “hladne  glave”  i  objektivno  proučavanje  fenomena  participacije.  2011).  osnaživanje.kickstarter. već gledano kao  mogućnost.  Međutim.Pozorište bez publike Relativno  skoro  počeo  sam  da  shvatam  da  suština  “pozivanja”  u  umetnosti  nije  dovođenje  ljudi  u  galeriju. pregledom literature i naročito blogosfere u oblasti kulture. 2005) koji govori o pet oblika participacije.  Za  razliku  od  nje. U  našem kulturnom sistemu prisutna je  (ako ne i dominantna)  ideologija samodovoljnosti.  Veliki  broj  autora  bavio  se  klasifikovanjem  različitih  formi.  odnosno  sve  veće  preuzimanje  kontrole  i  odgovornosti za stvaralački proces.  uključivanje  publike  dolazi  u  mnogim  i  različitim  oblicima. Prema njemu najniži  nivoi  participacije  su ambijentalna participacija i  participacija kroz posmatranje. ograničenu seriju knjige ili potpisan primerak  CDa). nove oblike finansiranja umetnosti i kulture koji u web 2.  2011).  postoje  najmanje  dva  problema  u  vezi s  tim.  od  najnižeg jednostavnog doprinosa već osmišljenom sadržaju. ravnopravnost i  kulturni  diverzitet  (Carpentier  &  Dahlgren. poziv  kreće zajedno  sa kreiranjem samog  koncepta. od publike (Tomka. ono donosi vidljivost.  nivoa  i  načina  participacije. dobija boravak u studiju. mesto u autobusu na turneji.  Prvi je  činjenica  da  participacija  ne  znači nužno  demokratizaciju. preko saradnje i ozbiljnije  ko‐kreacije sadržaja  zajedno sa  publikom  do hostinga koji podrazumeva  prepuštanje  resursa  za kreaciju publici (Simon.0  okruženju oživljavaju individualno donatorstvo uključujući i nagrađujući vernu i odanu publiku pristupom bekstejdžu umetničke  produkcije (svako ko na specijalno izrađenim sajtovima kao što je www. stiče  se utisak da je participativna  kultura danas dominatna.  2011). 6 .Goran Tomka . može biti način kreiranja same umetnosti [u originalu]. najvažnije.  Nešto drugačiji pristup ima  Braun (Brown.  Niko  Karpentijer  razlikuje  tri  nivoa  učešća  i  to  pristup. a  jedna  3 Ne treba prevideti ni participativno budžetiranje i crowdfunding. privrženost. Takav  slučaj  je  svakako  i sa  našom zemljom. Osim toga. ali i preterane  komercijalizacije  i kulturnog  populizma  u nastojanju da  se  publika  uključi.

  koji je  svojim  Sistemom ostvario  presudan  uticaj na glumce u Jugoslaviji u drugoj polovini 20.  uzbudljivijem. Adam Miler (18. Bruk.  p.  Breht je  bio  oštar  kritičar  teatra  svog  vremena. ali pre svega. Po njemu.  Pobornici  suparničkih  teorija  neretko  su  karakterisali  ono  “drugo”  pozorište  dosadnim  i  beskorisnim  i  svojim  idejama  nastojali  da  doprinesu  zabavnijem.  1997). Kritika ovakvog pristupa  stiže  veoma  rano.  da  je  dosadan  i  da  čitava  pozorišta  sa  svojim  impozantnim  zgradama  i  budžetima  više  nemaju svrhu  (prema  Jevtović. koje  smo pominjali i  pre. Glumce  i publiku ‐ “nas” i “njih” ‐ razdvaja  “četvrti zid”  koji je  providan sa strane  publike. 137). Te  ideje  je  mnogo  kasnije  razvijao  i čuveni Stanislavski.  “čudesnijem”  pozorištu. da  joj ne udovoljava  i ne  flertuje  sa njom. veku). stilovi glume.  On  tvrdi  da  je  “teatar  bez  kontakta  sa  publikom  besmislica”. Grotovski. Obinjak naglašava da se glumci moraju “ponašati kao da su tu.  a  svaki  direktan  kontakt  sa  publikom  je  nepoželjan (Roždestvenskaja.  Potpuno prepuštanje  liku ‐  “istinita  igra”  ‐  i empatija  koju  publika  oseća  (zaraza  scenskim  osećanjima)  jedino  su  oružje  glumca.  poželjan  broj  publike u auditorijumu.  daćemo  sasvim  kratak  pregled  različitih  stavova na ovu temu.Goran Tomka . Po njemu pozorištu treba vratiti “izvorni  oblik  kada  je  bilo  zajednička  proslava. Novije trupe  poput  čuvenog  Living  Teatra  i  radovi  Grotovskog  i  Mejerholjda  nastoje  da  kroz  prisniji  odnos  sa  publikom  i  direktnu  interakciju  probude  skrivene  osećaje.  Različita  stanovišta  u  pogledu  odnosa  glumaca  prema  publici  uticala  su i  na  mnoga  druga  značajna  pitanja  pozorišta  kao  što su uređenje  scene.  itekako  prisutne  i  aktuelne. 1990).  angažovanom  pozorištu.  ali je  realan na  strani  glumaca  (Jevtović.  duhovnu.  možemo primetiti da  su dihotomije aktivna/pasivna publika. Glumci  treba  da  se  usredsrede  na  svoje  partnere  i realno  proživljavanje  svojih  psihičkih  stanja.  Publika u pozorištu U dugoj i razvijenoj tradiciji promišljanja uloge  i značaja publike u pozorištu i odnosa glumaca  prema njoj. zalažu se za jasno razdvajanje  svega što se dešava na pozornici od publike.  Prvi pobornici realističnog pozorišta. p.  a  ne  jednostrani  spektakl. koje  će gledaoce podstaći da kritički promišljaju svet oko sebe.141). Osnovni zadatak  glumca  je da  zaboravi na  publiku.  2005. na pitanje svrhe i značaja pozorišta uopšte. pretvarajući se  da gledaoci uopšte  nisu prisutni” (prema  Stjepanović 2005. Publika u Sistemu pozorište prima pasivno. Ovaj  diskurs  kasnije  podržavaju  naročito  stvaraoci orijentisani  ka  političkom. među kojima i Obinjak (još u 17. blizu/daleko od publike.200). Ipak.  podstaknu  promišljanje  i  ličnu.  politički  relevantnijem.Pozorište bez publike od ključnih odlika  ovakve  klime  je  nepoverljivost i distanciranost upravo na relaciji dve  ključne porodice u  kulturnom sistemu ‐ stvaralaca i publike. 1997. vek) nastoji da  redefiniše prostorne  odnose u  pozorištu i izbriše podelu na “one  koji vide”  i “one koji su viđeni”. 2006). Kako bismo  naknadno  postavili  diskurse  o  publici  u  kontekst  ovih  debata. danas  bi se  ovakvo pozorište  smatralo prilično pasivnim (Bishop. Zbog toga se zalaže za pozorište koje će biti zabavno. Arto.  na mestu koje  je prikazano. ni on ne  podržava  ulazak  u publiku i kako  Bišop navodi. koje će publiku aktivirati.  hladno  predstavljanje”  (prema  Stjepanović.  među kojima  su svakako najznačajniji Breht. svaki pokušaj direktne komunikacije sa  publikom unižava  pozorište. veka. p.  ali i  društvenu  7 .

   Istraživanje diskursa o publici Iako  je  participaticipacija  u  umetnosti i  kulturi  trend.  1992.  ideal pozorišta  je  “idealna  komunikacija”  između glumca  i gledaoca. da  je  vladala  “aktivna  tišina”  i da  je  sa  glumcima  stvorena  zajednica  (Jevtović.  2011a. 8 . a neko  da  iz sigurnosti tame  promatra. svedena. pogotovo one mlađe. p.   Ni jedna  ni druga  forma  nisu  superiorne  niti daju  konačan odgovor na  pitanje  kojim  se  bavimo  u  ovom  radu.  implikacija  i  značenja. a  često se scena i  gledalište  stapaju  u  jedinstven  prostor. Sigurno  je  da  različita  publika.  imaju  svoje  pozorište  kojem  su privrženi.  Međutim. Zbog toga.49).  interaktivne  tehnologije  i  sve  manji  broj  hijerarhijskih  i  autoritarnih  društvenih  sistema. p.  pretpostavka  je  da  bi  takvo  pozorište  bilo  prijemčivije.  obrađene  i  objavljene  u  monografijama  o  glumcima  ‐  4 Prema navedenim istraživanjima 0.  Međutim.  prostorom i celokupnim odnosom  profesionalnih  pozorišta  u  zemlji.  Neko  voli  da  je  aktivno uključen.  a  sve  ostalo  s  njihovog  aspekta  predstavlja  “nepubliku”.  Međutim.  Istraživanje  ima  za  cilj da  ispita  gledišta  i stavove  istaknutih  dramskih  stvaralaca  prema  publici.  Ključno  pitanje  je  na koji  način  i u  kojoj  meri  vodeći  glumci  u Srbiji pričaju  o svojoj  publici.  2010.  ukoliko  uporedimo  ključne  pretpostavke  potonjih  pristupa  glumi.51).  medijima  i  biznisu  (koje  smo  prethodno  navodili):  publika  postaje  grupa  gledalaca/učesnika  (individualizacija).147). 1990). U takvom setingu istraživanje  odnosa  pozorišnih stvaralaca i publike  ima  veliki značaj u našoj zemlji jer može da ponudi odgovore na pitanje zašto je to tako.  potpuno zbližavanje  i  izjednačavanje (Jevtović. manje  od 10% mladih u  toku godine  posećuje  kulturne  institucije. Gledaoci  nakon  predstava  Grotovskog  navode  da  su  se  osećali  uključeni.  teži  se  brisanju  razlika  i  hijerarhije  (sharing).Pozorište bez publike akciju. p. Naime.3% srednjoškolaca i 0% ukupne populacije navelo je posete kulturnim institucijama kao jednu od tri omiljene aktivnosti u slobodnom vremenu.  naviknute  na  društvene  mreže. gledaoci aktivno doprinose toku same predstave (crowdsourcing). Ukoliko govorimo o privlačenju  mlađe  publike.  relativno  su  retka  istraživanja  obima.  pa  i pojedinci.Goran Tomka .  prema  Stjepanoviću.  glumci  i  publika  čine  zajednicu  (community  art).  poseta kulturnim  institucijama  najnezastupljenija  je  aktivnost  u  slobodno  vreme  među  svim  uzrastima4   (Mrđa. zaključuje i režira  svoj doživljaj pozorišnog dela.  Ipak. Scena  u radovima ovih stvaralaca  je  okružena  publikom sa više  strana. Ovo naročito čudi s obzirom na rezultate  istraživanja učešća mladih i šire publike  u kulturnom životu u našoj zemlji.  istražujući  sekundarne  izvore  ‐  intervjue  selektovane. a pogotovo barijera  i izazova  aktivnog učešća  publike. a to je: kako pozorište učiniti prijemčivijim i privući veći broj publike.  odnosno  da  pozorišta  privlače  vrlo uzak  krug  privrženih  posetilaca. većina  pozorišne  publike  veoma  je  zadovoljna  repertoarom.  Cvetičanin  2007). te ostvariti  značajniji  društveni  uticaj. 2005. Po  Grotovskom. on teži da ne koristi pojmove glumac i gledalac i naziva ih  saučesnicima (Roždestvenskaja.  Kako  ovo  tumačiti?  Verovatno  je  da  je  pozorišna  publika  veoma  malobrojna.  možemo  da  vidimo  vrlo jasne  paralele  sa  teorijama  i praksom  novih participativnih stremljenja  u  kulturi.  2011b. Istovremeno.  ona  hladnija  i  distanciranijana  forma  pozorišta  i  danas  se  u  našoj  sredini  smatra  “najpoželjnijom i najozbiljnijom” (isto.

  Dakle.Pozorište bez publike istraživanje  istovremeno  posmatra  posredno  i  stavove  novinara. p. istraživanje  ima  i elemente  kvantitativnog. Vlastimir Đuza Stojiljković. Bora Todorović.  2004. p. 2005.  Metod  istraživanja  je  analiza  diskursa. Takvih celina  ima  trideset dve  i pojavljuju se  u 18 analiziranih  intervjua. U radu analizirani su intervjui sa poslednjih deset dobitnika  “Dobričinog prstena”: Mira Banjac.Goran Tomka . amaterska pozorišta. Predrag Ejdus.  ali  i kako  bi  u  posmatranje  bili uključeni  i predstavnici  druge  dve  porodice. Kao  takva.  on  konstituiše  osećaj subjektivnosti i odnose  moći” (Stojnov. on je utkan u samu socijalnu realnost i kao takav on je kreira i utiče na nju. ali samo onih koji su  ušli u izbor za monografije o navedenim glumcima. 9 . Iz celokupnog materijala.  kritičari  i  istraživači  u  oblasti  pozorišta. Pozorišni muzej Vojvodine  i Savez  dramskih umetnika Srbije (od skora udruženje).  Monografije  koje  su  analizirane  posvećene  su  kao  što  je  rečeno  dobitnicima  Dobričinom  prstena.  kritičara  urednika  i  vodećih  ljudi  umetničkih  asocijacija. koji se  bave  odnosom sa  publikom. ali mereći učestalost priča o publici u intervjuima. Voja Brajović.  2002).  “Diskurs  otelovljuje  značenje  i  društvene  odnose. donosilaca odluka i posrednika) prema porodici publike.  istraživanje  posredno  analizira  odnos  tri  porodice  kulturnog  sistema  ‐  stvaralaca.  Obuhvat  istraživanja  je  elitna  pozorišna  scena  u  Srbiji. izdvojeni su oni delovi teksta.  Svetlana Bojković. ekperimentalne trupe i  festivali. Miša Janketić. kao i procesa koji utiču na  konstrukciju  tih  odnosa  (Jorgensen  &  Phillips.109). Prema tome.  najprestižnije  nagrade  u  oblasti  dramske  umetnosti  koju  dodeljuje  Savez  dramskih  umetnika  Srbije  (najznačajnije  i  najprestižnije  udruženje)  za  životno  delo  (većina  glumaca  provelo  je  svoj radni vek  u  najprestižnijim pozorištima  u  zemlji: u Narodnom  pozorištu.  istraživanjima  i  kulturnom  životu  prepoznati  kao  značajni  za  ovaj  odnos:  distanciranost.  diskurs  nije  samo  opis  realnosti.44).  Međutim. Stevo Žigon.  2002). neiskrenost. S obzirom da odgovara  na  pitanja kako? i šta? glumci i novinari pričaju o publici. Petar Banićević.  U  ovom  slučaju. “diskurs  je  način saznavanja  i izražavanja  koji konstruiše  specifičnu verziju  realnosti”  (Marvasti.  Izdavači monografija  su Savez i pozorišni muzeji u  Beogradu  i  Novom  Sadu.  Jugoslovenskom  dramskom pozorištu i Srpskom  narodnom  pozorištu). a  objavili su ih Muzej pozorišne  umetnosti Srbije.  diskriminacija. istraživanje je  pre  svega  kvalitativno.  nezainteresovanost.  a  urednici  su  renomirani  novinari.  Ukupno je analizirano 74 intervjua objavljenih u različitim novinama i monografijama.  celine. analiza diskursa  je pogodna  za  analizu socijanih odnosa i mehanizama. a  istraživanje  ima  za  cilj da  analizira  diskursivnu praksu ovog odnosa  (način govora  i  sadržaj)  i  to  pre  svega  u  okviru  kategorija  koje  su  u  prethodnim  teorijskim  radovima.  Sekundarni izvori (kao i sam metod)  su odabrani kako bi uticaj istraživača  prilikom prikupljanja  podataka  bio  sveden  na  minimum  (naturalizovan  proces). Ksenija Jovanović.  Ovo  proističe  iz činjenice  da  su glumci  u fokusu  dobitnici  Dobričinog  prstena.  radi  se  o  odnosu  pozorišnih  stvaralaca i publike.  Istraživanjem nisu obuhvaćeni alternativna i nezavisna scena. Cilj ovog metoda je da utvrdi sisteme socijalnih  značenja  koji  se  nalaze  u  osnovi  diskursa  (Ritchie  &  Lewis.

  Taj  odnos  je  takođe  hijerarhijski. koji je  (kao i odnos  prema  božanstvima)  nužno jednostran i  nikada ne dobija odgovor. odnosno obrasci govora o publici. naročito starijeg sveta: Mnogo volimo da gledamo vas kao  glumca.220) Iako je obožavateljska kultura više vezana za film.  mapirani  su  tzv.  a  stvaraoci  učitelji. “imanje obožavatelja” je očigledno stvar prestiža. imaginaran odnos sa ličnošću koju obožava.  interpretativni repertoari  (Ritchie  &  Lewis.  Koncept pozorišta  koje  edukuje. Takav odnos možemo primetiti u nekolicini analiziranih tekstova: “Imali smo na portirnici u Jugoslovenskom Dramskom jedno mesto  sa strane.  Fenomen  obožavatelja  je  klasičan  argument  za  dokazivanje narcisoidnosti masovne kulture u kojoj postoji nekolicina obožavanih i masa koja nastojeći da  “dotakne  zvezde”  ulazi u odnos  obožavanja.  U  takvom  konceptu. pasivni konzument koji na intenzivniji način od uobičajenog  ispoljava svoje divljenje poznatoj ličnosti (klubu.  Jedna  od  društvenih  funkcija  umetnosti i umetničkih organizacija jeste  da  edukuju stanovništvo i omoguće  im pristup najvišim  sferama  ljudskog  stvaralaštva.  za  moja  pisma  iz  cele  zemlje. prema  glumcima. On/a ulazi u  nerealan. pa čak i proizvodu). 2002).  publika  “igra  u  pozorištu”. p.  jer kad  gledamo  vas. Publika koja uči (đaci) Bavljenje  i  poznavanje  umetnosti  smatra  se  nekom  vrstom  prosvetiteljskog  ideala. 2003. ne piše se pokojnom Džejms Dinu  ili Elvisu Prisliju – koji je tada bio živ – nego nekom od nas!” Voja Brajović (Babić.138) “Dosta rano sam čuo od beogradske publike. S obzirom da  se  radi o  odnosima  u  pozorištu.” Mihailo Janketić (Pašić. trupi.Goran Tomka .  želja  za  fotografijama  i  raznorazne  stvari  [. takav odnos  istovremeno ukazuje i  na distanciranost kao i na potrebu da se publici povlađuje i udovoljava ne bi li se takav odnos održao. organizaciji.  publika  je  učenik.  znamo  da  će  biti  nešto  ozbiljno  i  dobro.Pozorište bez publike Publika kroz njene uloge U  odabranim  sekvencama  intervjua  koji  problematizuju  odnos  glumaca  prema  publici.  čestitke.]  Ja  sam  zaista  donosio [kolegama] da im to pokažem i kažem: ‐ Evo šta smo uradili. p.  činilo  se  adekvatnim  da  se  obrasci grupišu prema  različtim  ulogama  koje.  uz  navođenje  najreprezentativnijih izvornih tekstova. onaj koji podučava  poseduje  moć i ‐ u duhu  Fukoove  analize  odnosa znanja  i  moći ‐  teži  da  odnos  ostane  takav. 2010.  I  dosta  rano. Na takav obrazac ukazuje i nekolicina analiziranih tekstova: 10 . televiziju i radio (masovne.  odlučio  sam da  sačuvam tu sliku o sebi. odvojeno od druge pošte.  1992).. Međutim.  Najpre  ćemo  opisati  svaku  od  uloga. elektronske medije) i u svetu  pozorišta. bendu. Fan je na neki način “rezultat zvezde koju obožava” i  predstavlja  produkt  masovne  kulture  (Jenson.. Publika koja obožava (fanovi) Obožavatelj je neimenovani pripadnik publike.  politički  i duhovno  osvešćuje  prisutan je  u  promišljanjima mnogih pozorišnih stvaralaca. a  potom ćemo analizirati uloge  međusobno i u širem društvenom  kontekstu u nastojanju da razumemo predominirajući diskurs o publici.

  2010).  ali  iz  drugih  razloga.Goran Tomka .  Skoro  savršena  predstava. ništa od toga  oni  nisu  imali. nedostojna.  zvala  se  Vasa  Železnova.249) Publika koja se zabavlja (publika) Pozorište  može  biti  i  mesto  u  kojem  se..  izazove  smeh  i  učini  vreme  provedeno  u pozorištu prijatnim.  prati  i  obožava  iz  različitih  razloga. 2003.  koji  nisu  pripremljeni za ono što će ćuti u toku predstave.  koji  nema  lik. Televizija. kao poziv na preispitivanje sebe i vlastitog života.  na  neke  ljude  u  publici.  čiji  su  motivi  i  potrebe  nepoznati.225) Publika koja ne prati (ometači) Za  razliku  od  prethodnih  uloga  publike  u  kojima  ona  prihvata. imala pozorište kao  jedinu  zabavu.  U  analiziranim tekstovima  (kao i u primeru gore) prisutna je i bojazan da  je  ovakve  publike  sve  više: a njeno  prisustvo na predstavi sluti na kraj: Rodoljupci  su. 2008.  Analiza  pozorišne  publike  u Srbiji pokazuje  da  redovna  publika  najviše  voli  upravo ovakvo pozorište  (Mrđa. Srbin voli da ide u pozorište gde se psuje vlast.  Uloga  glumca  u  takvom  pozorištu  je  da  zabavi.  Bila  je  još  jedna.  sem onog  gramofona s  kučetom. p. 2008..  ima  brojnu i jaku konkurenciju. p.  Pozorište  kao oblik  zabave. danas.  publika  zabavlja. a možda nažalost. kao otrežnjenje. CD.  neuka je.  “ventilira”. 2003.  A  i  jedna  i  druga  predstava su se ugasile uglavnom zbog toga što nisu imale publiku. Pa to je pozorište!  Mihailo Janketić (Pašić. Primeri ovakvog obrasca su: Postojala je izuzetna privrženost publike koja je možda srećom. nepripremljena.  bili  vrhunska  predstava  u  našem  pozorištu. bez obzira na to što  će ona na prvim.  smeje  se  i  provodi. koja  po svemu sudeći dolazi iz  porodica  posrednika  i donosioca odluka i  11 .  druži.247) Ovakva  publika  je  neprijatelj  koji  vreba  iz  mraka.15) Naš narod voli predstave u kojima se  psuje vlast.  u  analiziranim tekstovima značajno je prisutan i obrazac pogleda na publiku u kojem publika odbija saradnju.  Ksenija Jovanović (Jovanović.  Često  smo  u  prilici  da  igramo  pred  gledaocima  koji  nas  ne  prate. p. Mihailo Janketić (Pašić. To je  publika  premijera. ne prati i odbacuje:   Glumac  mog  repertoara  danas  je  lišen  sreće  i  zadovoljstva  da  izlazi  pred  publiku  s  kojom  je  lako  uspostaviti  kontakt. za  razliku od nekada.225) Publika koja ocenjuje i očekuje (sudije) Druga  vrsta  publike.  i  po  mišljenju  učesnika  u  njoj  i  svih  ljudi  od  teatra. 2004.Pozorište bez publike Predstava  upućuje  na  večite  teme  života. p.  kritička  i  “osvešćena”  takođe  izaziva  nelagodu. drugim i  trećim  izborima glasati za tu vlast.  ona  zaista  deluje  kao  neprijatno  buđenje iz sna. Petar Banićević (Krilović. p.  ona  koja  je  pismena.  nalik  na  elizabetansko  pozorište.  eventu‐  lano neku ploču.  Ksenija Jovanović (Jovanović.

 jer je ovo publika koja ocenjuje i očekuje: Moja publika  nije  brojna.  Petar Banićević (Jovanović. … Međutim. suština ovog odnosa je saradnja jer obe strane  poseduju zajednički cilj.  Ksenija Jovanović (Jovanović.  … Postigli  smo  dobar  uspeh.  pohvaljuje.  probirljiva i  pozorišno  pismena i meni je stalo da tu publiku ne razočaram ni jednim svojim izlaskom na scenu. bez obrira na to. beogradska je publika.  kako  ja kažem. 12 . p. 2009. u ovom slučaju je obrnut. R.261) Mislim da glumac treba da igra do  poslednjeg  daha. pored ostalog. prebrodim. a očigledno sam bila u krizi.  partner. tako  da je. 13) U  nastavku ćemo  se  najpre  osvrnuti  na  pitanje  učestalosti  iskaza  o  publici u  celokupnom  tekstu  koji  je  istraživan.13) Publika koja podržava i sarađuje (prijatelji) Poslednja  od uloga publike  je uloga koja. Mira Banjac (Krčmar..  Nisam  populistička  glumica. Publika je  ovde  prijatelj. bio on društvena ili duhovna promena ili zabava. Taj diskurs  ćemo na kraju postaviti u prethodno iznesene teorijske okvire i klimu kulturnog života u Srbiji.Pozorište bez publike kao takva poseduje moć.  inspiriše  i  pokreće.  Potom  ćemo  analizirati navedene obrasce međusobno i identifikovati obrise  dominantnog diskursa o publici. 2004. 2008. Napravili smo  jednu  divnu  predstavu  komada Ruski ljudi  Konstantina Simonova. za  razliku od ostalih.  Ova  publika  prašta. 2005. p. odobrovolje i zadovolje. pomogla mi i ohrabrila me da tu  krizu. a  glumcima  je cilj da ovu publiku privole.  podrška  glumcu  i  čitavom  pozorištu.Goran Tomka . koja nas je podržavala. Primeri ovog obrasca slede. Moja publika  je  kritična. ne ukazuje na hijerarhijski odnos.25) S prvom [ulogom u  Beogradu]  nisam imala sreće. p. p. Ne  samo zbog sebe već zato što ga publika dobro  pamti… Petar Banićević (Krilović. to uticalo na to da se ja posvetim ovom poslu [glumi]. Rezultat  toga  će  biti odgovor na  pitanje  u  kojoj  meri  se  o  publici uopšte  priča. Hijerarhijski odnos koji je  takođe prisutan. negde smo dobili  neku nagradu… imali smo puno zahvalne publike. namignula i galantno  prešla preko tog  mog  neuspeha. Pozicije moći u ovom odnosu nisu u fokusu pažnje.

 čitaoci novina ne vole da čitaju o publici.  Ipak.  Kao  takva  publika  je  distancirana. Isto tako. dakle  onoga ko autonomno vodi proces. možemo zaključiti da je diskurs o  publici redak i nepopularan u razgovorima koji se vode između porodica stvaralaca.  mainstream  pozorišnom  diskursu. Kao  prvo.  Analizirani tekstovi o publici.  nude  dodatne  kvalitativne  argumente  ovoj tvrdnji.  većina  uloga   publike.  razgovori  mahom  ostaju  unutar  tri  pomenute porodice (prikaz 3. pokazuju da je  relacija glumci‐publika u ovim diskursima  vrlo  jasno  hijerarhijski određena.  Dakle.  ono  što se  prvo nametnulo  kao  zaključak  je  da se  o  publici  zapravo  jako  malo  govori.  u  ukupnom  javnom.  Donosioci odluka Stvaraoci Publika Posrednici Prikaz 3. u vidu intervjua. zaključak je da je (bez obzira  na  različite njene uloge  i tipove)  publika  u  čitavom pozorišnom  sistemu  marginalizovana. ona  je  pasivni  posmarač sistema koji je u odnosu na nju samodovoljan. izvođača  i zvezde.  ideje.  odnosi  sa  rediteljima. nadređena.  Razgovori koje  o pozorištu vode  novinari i kritičari s  glumcima. ali opet  uviđamo hijerarhijski odnos. u ulozi sudije publika je kao arbitar. Za razliku od tih. Obožavatelji.). Kulturni sistem bez publike.  odnos  s  publikom  nije  ključna  tema.Pozorište bez publike Značenja iza uloga Pozorište  je  kompleksan  sistem  u  kojem  se  prepiću  značenja. nedostatak iskaza o publici ne znači nužno da  glumce  ne  zanima  publika!  Mnogo  je  mogućih  razloga  za  ovako  marginalno  pojavljivanje  publike:  novinari  nisu  postavljali takva  pitanja.  Naravno.  Odnosi  koji  su  znatno  više  prisutni  u  posmatranim  intervjuima  su  odnosi  među  glumcima.  Šta  više. posrednika i donosioca  odluka  u  pozorištu.  upravnicima.  i  u  tim  intervjuima. Ukoliko pođemo  od  ranije  navedene  tvrdnje  da  diskurs  nije  samo pasivni opis  realnosti.  marginalizovan. Hijerarhija  je  sistem  odnosa  koji ukazuje  na  to da postoje različiti nivoi moći.. uči i biva  zasmejana  hijerarhijski je  podređena  glumcima koji se  pojavljuju u ulozi učitelja.  a  koji  su  selektovani  kao  najznačajniji  za  prikaz  dela  velikih  glumaca. Ovo  ukazuje  da  je  diskurs  o  publici  generalno.Goran Tomka .  ciljevi  i  motivi  različitih  grupa. urednici monografija  nisu  birali  intervjue  u  kojima  se  priča  o  publici..  već da  je  sam deo nje i da  je  aktivno kreira.  publika  kao  tema  razgovora  pojavljuje  se  u  samo  18. teško je  razlučiti razloge to. koje  su u prethodnom delu opisane.  U  ukupno  74  intervjua  koji  su  analizirani.  učenici  i publika koja se zabavlja s  obzirom da  se  divi. glumci  ne  vole  da pričaju o publici.  13 . U  procesu analize  i selekcije  materijala  za  obradu. ukazuju nam  na  različite  aspekte  tog života  i odnose  između grupa.  novinarima.

  Stjepanović.  da  sebe pomirim s  tom ličnošću”  (Jovanović. 2008: 247). aktivni saučesnik.  1997.  izaziva u  njemu  promenu. taj kontakt mi je pomogao da tačnije i  na jedan prečišćen način odredim odnos  prema tom liku. Ovo je  donekle  očekivano  s  obzirom  da  su  glumci u fokusu istraživanja  glumili  u  velikim  repertoarskim  pozorištima  u  kojima  su  veoma  retke  eksperimentalne  predstave  koje  uvode interakciju i nastoje da uključe publiku. Publika dakle  pasivno prima.  Kao  takav.  Naravno. ne  razmenjuje.Pozorište bez publike kao  i  da  viši  nivo  uvek  poseduje  više  moći.  nijedan  od  uočenih  diskursa  o  publici  ne  ukazuje  na  aktivan  doprinos  publike  stvaralačkom  procesu.Goran Tomka . gluma je  lična ispovest pred publikom sa kojom razmenjujem ne  samo  energiju.  mnoge  umetnosti  ne  uključuju  interakciju  i  kao  takve  nisu  ništa  manje  vredne  i  značajne. Publiku kao nedefinisanu.”  (Jevtović. 1992:46). 2008: 237).  1992.  na  iskreni  i  suštinski  značaj  razmene  sa  publikom  je  uloga  prijatelja i saradnika. Iskaz koji ukazuje  na  mogućnost naučenog diskursa je i sledeći: Za mene.  sam  termin  “publika”  koji  se  gotovo  bez  izuzetka  koristi  u  analiziranim  tekstovima  takođe  ukazuje na  distanciranost.  ime  i  značaj kao individua. jedini diskurs koji ukazuje  na  integraciju  publike  u  pozorišni  sistem.  ukoliko nije podržan stvarnim stavom o značaju publike  nije relevatan za sam odnos. Sa  jedne  strane sa publikom se razmenjuje. Znam da sve  to  dopire do duša tih ljudi i  da među  nama postoji jaka emotivna  veza. Zanimljivo je da  u analiziranim tekstovima ne postoji ni jedan  iskaz koji upućuje  na odnos  bilo  kog glumca  sa  jednim  gledaocem/gledateljkom koji imaju  svoj lik.  među  nivoima.  Svetlana Bojković (Šukuljević Marković.  ali onaj koji  jedini govori  istinu  sa scene  u formi lične ispovesti  je  glumac.  Glumac  Teatra  Laboratorijuma  svom  snagom  i  celim  bićem  deluje  na  gledaoca  pojedinačno. kao  poželjan  diskurs  on  se  u  upotrebi može  vrlo  lako  pojaviti  kao  naučen  diskurs.  kao što je  iskaz “postojimo  samo  dok smo u  kontaktu  sa  publikom” (Jovanović.  Međutim.  uvek  ukazuje  na  distanciranost. distancu i neprijateljstvo. Zbog toga. nepoznatu masu koja  sedi u tami i promatra  zamenjuje individua. 2007: 369) U  ovom iskazu vidimo neku vrstu protivurečnosti. a u slučaju Katarine Detroa. Na žalost.  nego i istinu  koju govorim sa scene.  on  ga  izaziva. Već smo pominjali da se u diskursu pozorišta Artoa. Takav diskurs ‐ pozorište ne postoji bez publike ‐ prisutan je i dominantan u  teoriji  pozorišta  i  glume  koji  srećemo  u  udžebinicma  glume  (Jevtović.  14 . Kao  drugo.  Prva  svakako  ukazuje  na  nerazumevanje. Kao  četvrto.  Vertikalna  komunkacija.  Zapravo  samo  jedan  iskaz  upućuje  na  neku  vrstu  doprinosa  (Ksenija  Jovanović):  “Kontakt  sa  publikom za mene je uvek nova provokacija.  Kao  treće. Dakle  publika je uvek  publika.  2005). Od mapiranih  uloga  nehijerarhijska  je  uloga  ometača  i uloga  prijatelja.  postavlja  se  pitanje  koliko  su  iskazi  u  intervjuima  koji  ukazuju  na  neku  vrstu  simbioze  i  povezanosti glumca  i publike  društveno poželjni. da ga na izvestan način svedem na svoju  meru. Grotovskog i drugih publika  zamenjuje  pojmom  gledalac:  “Glumac  svesno  ulazi  u  sukob  s  gledaocem. gledalac (ovo kretanje  ka individui je takođe u skladu sa istorijskim  razvojem publike  koju proučava Buč (2008)).  na  hladan  odnos.  šokira. ona  ne prelazi rampu i  ne  meša  se  u  zbivanja  na  sceni. ovaj narativ je redak.

  Ukoliko na to dodamo više nego očitu nepopularnost govora o publici uopšte. odobrava.  lakše  i bolje  načine  za  kreiranje  zajednica  aktivne  publike. veliki broj organizacija ne uspeva da kreira ovakvu promenu.Pozorište bez publike Međutim. ali i u umetnosti i pozorištu. distanciranost i pasivnost publike. možemo da zaključimo da je  publika  u  značajnoj  meri  marginalizovana  unutar  pozorišnog  sistema.Goran Tomka . Ovi iskazi ukazuju na različite uloge publike u pozorišnom sistemu. na  bazi analiziranih tekstova. a na drugoj faktičko marginalizovanje publike.  U  74  analizirana intervjua sa poslednjih deset dobitnika “Dobričinog prstena”.  I može biti da su  ta umetnička istina i  ta lepota za kojima mi  tragamo  dok spremamo  predstavu.  društvenog razvoja.  pogotovo  mlađa. postavlja se pitanje kako. neke istinske posvećenosti. izgleda dominantan diskurs  o publici koji  konstruišu glumci.  navikla  je  i  zahteva  interaktivne. u samo 18 intervjua pronađeni su  bilo kakvi iskazi o publici.  Organizacije  koje  shvataju ovaj  trend  pronalaze  nove. Iza ovoga krije  se  set  vrednosti. koje iz tame promatra kreaciju koja se odigrava na sceni. ne  razume.  Ilustraciju  ovakvog  diskursa  nalazimo u jednom od analiziranih iskaza: Čovek shvati da je ovo što mi pokazujemo produkt nekog istinskog  traganja. Na žalost ove  potonje publike je sve više. Barijere  za  učešće  publike  danas  su  niže  zbog  tehnološkog.  stavova  i  obrazaca  mišljenja. nezainteresovane  su za  saradnju i partnerstva.  Umesto zaključka ‐ Pozorište i ideologija samodovoljnosti “Participativni preokret” (participatory turn) primetan je  danas u mnogim oblastima ljudskog delovanja. obožava i  podržava ili ne prati. ometa i odbacuje. da su  15 . ovde  zapravo  imamo  sukob u kojem na jednoj strani imamo stanovište  u kojem  je  razmena  sa  publikom sine qua non pozorišta.  Na kraju. pa  tako i u kretanjima unutar kulturnih politika i menadžmenta  u kulturi. Ona može biti upućena i neupućena i  u  skladu sa tim prati. muzejima. kulturnim centrima.  koji  nazivamo  ideologijom samodovoljnosti.  Publika.  nehijerarhijske  i  dinamične  procese  komunikacije. One gube svoju publiku.  organizacionih  i  individualnih  navika. možemo da izvedemo sledeći zaključak. galerijama  ‐ i  on nužno za  posledicu ima  dalje  degradiranje značaja i uloge tih organizacija  u društvu. a dominantne  crte  tih uloga  ukazuju na diskurs  koji pre  svega definišu hijerarhičnost.  Međutim. kao stvaraoci i novinari i kritičari kao posrednici unutar pozorišnog sistema?  Oslanjajući  se  na najučestalije  obrasce o publici. Publika je  udaljeno mnoštvo  bez lika i imena.  U  ovom  radu videli smo  da  je  u pozorišnom  sistemu  u Srbiji ovakva  ideologija  više  nego  prisutna. ne  primećuju inovacije  i kretanja  koje  dolaze  od pojedinaca. malih  grassroot  pokreta. saradnika i partnera. zatvaraju  se  u sve  uže  i  uže  krugove  odabranih  pratilaca  i “poštovaoca”. Ovakav  scenario primetan je u svim sferama  kulture  ‐ u pozorištima. One  postaju neme  za  nove  tehnologije  i  društvena  zbivanja.  projekata  i  organizacija  i postaju  nepristupačne.  ekonomskog  i  opšteg.

 lepše i istinitije dok publika ne uđe u salu. pokažemo publici. pozorište sa publikom. udaljava se od centra društvenih zbivanja i gubi značaj. a epilog je pozorište bez publike. kao gotov produkt.  ono  zapravo marginalizuje sebe.  Ukoliko  pozorište  marginalizuje  i  udaljava  svoju  publiku. Ovo je  istovremeno u  jakom  kontrastu sa  poželjnim.  Sistem  postaje  inkluzivniji  i  participativniji.Pozorište bez publike vrednije nego ona istina i ona lepota koju.  Međutim. 2002: 224) Sudeći po ovome.  Pozorište  šireći  svoju  publiku  postaje  mesto  susreta i razmene.  16 . možda  i naučenim  diskursom  u  kojem  je  publika  sine  qua non  pozorišta.  sagovornike. postaje angažovano.  Ključni  akteri  u  sistemu  prepoznaju  publiku  odnosno  gledaoce  kao  inspiraciju.Goran Tomka . Ovakvom scenariju suprotstavlja se drugi koji ukazuje  na promenu paradigmi unutar pozorišnog sistema.  publika  nije  pasivni  receptor  već  se  aktivno  uključuje  stvaralačkom  procesu.  pa  čak  i  samih  dela.  jako  je  značajno  ovde  primetiti  da  problem  sa  marginalizacijom  publike  nije  samo  pitanje  demokratizacije  kulture  i  ravnopravnosti. Ovo je scenario  u kojem ideologija samodovoljnosti ostvaruje trijumf.  ko‐kreatore  programa. pozorište je zapravo i vrednije.  Mihailo Janketić (Pašić. relevantno.

 Denmark’s  creative  potential: The  role of culture  within Danish urban development  strategies.  Beograd:  Institut za  pozorište. (2006).  The  concept  of  participation:  If  they  have  access  and  interact.  film. Jevtović. Jenson. 7‐12.  Carpentier. London: Pine Forge Press. radio i televiziju. Darrin (2004). London: Whitechapel. In Luisa  Lewis  (Ed.  Creswell.  &  P. NY: Elsevier.  Final  report. (2011). Clandinin. 7‐12.. Beograd: Clio.  Baker.  Vladimir  (1997a).  do  they  really  participate? Časopis za upravljanje komuniciranjem. The Citizen Audience: Crowd. New York: Routledge. Brown.  Mission  2.  P. marketing. E..  McGaw. Bayliss. 9‐29).  (in press). Vesna  (2010).  Rohan  (2008).  Thousand Oaks: Sage Publications.  Philadelphia  and  Camden  Cultural  Participation  Benchmark  Project. Cultures and Societies in a Changing World. Časopis  za upravljanje komuniciranjem. Stojković.). P. 17 .  Butsch.  John  (2006). (pp.  Griswold.  In  B. Kultura: menadžment.Pozorište bez publike Reference Aleksander. Social Impact of the Arts Project. Bishop.  Zbornik  radova  Fakulteta  dramskih  umetnosti.  London: Mission Models Money.Goran Tomka . &  Huber. 6(21).).  Pozorišna  publika:  svedok  ili  saučesnik. London: Routledge. Fandom as  Pathology: The Consequences  of  Characterization.. 196‐211). 6(21). J. Richard (2008). Publics. Joli (1992). Sociologija umetnosti: istraživanja lepih i popularnih formi. Dahlgren. animacija. Wendy (1994).  Siromašno  pozorište. M.  Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  amongs  Five  Approaches.  Alan  (2005). Interrogating audiences: Theoretical horizons of participation.  Narrative  inquiry. Claire (Ed. radio i televiziju. Beograd: Clio. Participation.  Beograd:  Fakultet  dramskih  umetnosti. FDU. B. International Journal of Cultural Policy. New York. film. (pp.  Peterson  (Eds. Carpentier.  Vladimir  (1992). (2007).  Nico  (2011).  J. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti. 10(1). Đukić.  Jevtović.  Država i  kultura:  studije  savremene  kulturne  politike.). Viktorija (2007).) The  Adoring Audience: Fan culture and popular media.  International encyclopedia of education (3rd ed.  D. N.  Institut  za  pozorište. Individuals.0:  Advice  for  arts  &  cultural  organisations  from  the  social  web. 6‐28. Gunatillake. Dragićević Šešić.  University of Pennsylvania.

Mrđa.Pozorište bez publike Jevtović. Jørgensen. Vladimir (1997b). Lévy.  New York: Columbia University Press.  Amir  (2004). Novi Sad: Sterijino pozorje.  (2002).  Kulturni  život  i  potrebe  učenika  srednjih  škola  u  Srbiji. Gluma III: Igra. Beograd: Clio. Kulturni život i potrebe studenata u Srbiji.  Natalija  (1990).  SCENA:  Časopis za pozorišnu umetnost.  (2004).  Livingstone. Srivastava.  (2003).  Kulturne  potrebe.  L'intelligence  collective:  pour  une  anthropologie  du  cyberspace.  Problem  glumac‐gledalac  u  rediteljskim  sistemima  XX  veka.  Framework  Analysis:  A  Qualitative  Methodology  for  Applied  Policy  Research.. 72‐79. Simone.  P.  Qualitative  Research  Practice:  A  Guide  For  Social  Science  Students  And  Researchers. Mrđa Slobodan (2011b).  navike  i  ukus  građana  Srbije  i  Makedonije.  Predrag  (2007). London: LSE Research Online.  L. Slobodan (2010). Pozorišna publika u Srbiji. The Pro‐Am Revolution:  How  enthusiasts  are changing  our  economy  and  society. Mrđa. Beograd: Gea. Roždestvenskaja.  Paris:  Éditions  La  Découverte.  Miller.  Slobodan  (2011a). Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog  razvitka.Goran Tomka . Leadbeater. 47‐53. Sonia (2003).  Audience  Evolution ‐  New Technologies  and  the Transformation  of  Media Audiences.  J. Uzbudljivo pozorište.0. C. Cvetičanin. Media audiences. Journal of administration and governance. Molar. Boro (2005). Napoli. Stjepanović. London: Demos.  Philip  (2010). Klod (2000).  Thomson.  B. Nina (2010).  J.  Thousand  Oaks:  SAGE  Publications. 18 . Participatory museum. Marvasti.  A. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.  Qualitative  Research  in  Sociology:  An  Introduction.  Pierre  (1994). Santa Cruz: Museum 2.  Thousand  Oaks:  SAGE  Publications.  Discourse  Analysis  as  Theory  and  Method.  M. Kulturni inženjering.  Lewis.  Beograd:  Zavod  za  proučavanje kulturnog razvitka. 4(2). Thousand Oaks: Sage. Ritchie.  (2009). 2(5). interpreters. users.  Niš:  Odbor  za  građansku inicijativu....  Phillips.

 Dragana (2008). Radović. 19 . Mira Banjac njom samom. Ludus.  2007).).  Practice  of  Invitation:  Art  and  meaningful  participation. Vlastimir Đuza Stojiljković. Jovanović. Feliks (2003). Jovanović. Glumački posao je teži od rata.  Preuzeto  sa  (22. Raško (priredio) (2005). Beograd: Savez dramskih umetnika Srbije.org/research/ participation.pdf Wernli  Saitô. 213‐232. Monografije i drugi izvori o glumcima Babić. When Audience  and Artist Become  the Artwork: Participation  as  the vital tissue  for art in the  everyday context. Dragan (2010). 14‐15. Mira Banjac.  Momentarium. Jovanović. Beograd: Savez dramskih umetnika Srbije. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja. Zoran (priredio) (2001). Beograd: Savez dramskih umetnika Srbije.  Dušan  (2005).  Goran  (2011). Tomka. Svetlana Bojković.org/research/artlife. Wernli Saitô. Branka (2004). mart 2012): http:// www. Nick (1999). Beograd: Savez dramskih umetnika Srbije. Beograd: Savez dramskih umetnika Srbije. Ksenija (2007). Beograd: Savez dramskih umetnika Srbije. Beograd: Savez dramskih umetnika Srbije.  Connecting  With  The  Audience:  Implementing  Crowdsourcing  In  Praxis  Of  Serbian  Cultural Organizations (master thesis).  Od  psihologije  ličnosti  ka  psihologiji  osoba:  Konstruktivizam  kao  nova platforma u  obrazovanju i vaspitanju. Krčmar. Goran (2004). 2005). Belgrade: University of Arts. Zoran (priredio) (2003). Veljko (priredio) (2004). Dijalozi o Voji Brajoviću. Bošković. Jovanović. Zoran (priredio) (2009). 315‐ 332.Pozorište bez publike Stojnov. Beograd: Udruženje dramskih umetnika Srbije. Jovanović.  Markuz  (May  31. Bora Todorović ‐ umetnik spontanosti. Zoran (priredio) (2008). 118‐119. Mihailo Janketić.pdf Zangwill. Šukuljević Marković. Ksenija Jovanović. Beograd: Savez dramskih umetnika Srbije. Petar Banićević. Pašić. Predrag Ejdus. The Journal of Aesthetics and Art Criticism. Glumci govore (knjiga 2. Zoran (priredio) (2002). Novi Sad: Prometej. 57(3).Goran Tomka . Momentarium. 47(3‐4). Privredna izgradnja. Vesna (2009).momentarium. Beograd: Savez dramskih umetnika Srbije.  mart  2012):  http://www. Preuzeto sa (22. Krilović. Stevo Žigon. Neoliberalizam ‐ doktrina savremenog sveta. Markuz (November 30. Art and Audience.momentarium. Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine. Maksimović. Tomka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful