Στρατηγικές διδασκαλίας
Γενικά:
Συνίσταται η παρουσία σας στη σχολική αίθουσα, νωρίτερα χωρίς να διακόπτετε. Το πότε και πόσο πρέπει να
βρίσκεστε στην τάξη εξαρτάται από τις ανάγκες του προγράμματος και την συνεννόηση που έχει γίνει με τον
καθηγητή. Ωστόσο είναι σημαντικό να φτάνετε πάντα στην ώρα σας χωρίς όμως να διακόπτετε κάποιο μάθημα που
ίσως να προηγείται.
Η οργάνωση των δραστηριοτήτων σας πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγούν με οικονομία
χρόνου στην υλοποίηση των στόχων σας.
να αποτελείτε ένα θετικό πρότυπο για τους μαθητές.
να ζητάτε από τον καθηγητή ανατροφοδότηση.
να αποτελείτε πηγή έμπνευσης των μαθητών και να τους παρακινείτε θετικά για το μέλλον .
να αφήνετε τον καθηγητή να επιβάλει τους κανονισμούς της τάξης για την συμπεριφορά. Είστε επισκέπτης και
όχι αυτός που επιβάλλει την πειθαρχία.
Στρατηγικές Διδασκαλίας
Μιλήστε για τον εαυτό σας, για τις προσδοκίες σας και για το τωρινό σας επάγγελμα.
Απαραίτητη κρίνεται η ενημέρωση των μαθητών για το περιεχόμενο του προγράμματος ή της παρουσίασής
σας και η εξακρίβωση των μέχρι τώρα γνώσεών τους σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Βοηθητική κρίνεται η χρήση παραδειγμάτων που θα διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν την
παρουσίασή σας.
Χρησιμοποιώντας την ερωτηματική-διαλογική μορφή εισήγησης , δίνετε άμεση επανατροφοδότηση στους
μαθητές και σας δίδεται η ευκαιρία να διαγνώσετε τυχόν δυσκολίες που έχουν εκείνοι σε συγκεκριμένες γνωστικές
περιοχές.
Οι ερωτήσεις για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και απλότητα, να
μην υποβάλλουν την απάντηση, αλλά να καθορίζουν το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα διαμορφώσει ο μαθητής την
απάντηση, να μην επιδέχονται μονολεκτικής απάντησης και να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του μαθήματος.
Με τη χρήση κατάλληλων ερωτήσεων (και ιδιαίτερα ανοικτού τύπου ερωτήσεων) κρατάτε τους μαθητές
ενεργούς και δραστήριους. Ενδείκνυται η υποστηρικτική ανατροφοδότηση των μαθητών με περισσότερες
πληροφορίες, στην περίπτωση που δυσκολεύονται να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Η βοήθεια μπορεί να γίνει με
νύξεις, ή με επαναδιατύπωση ή αλλαγή της εστίασης της αρχικής ερώτησης, ή ακόμη και με ανάλυση της αρχικής
ερώτησης σε επιμέρους ερωτήσεις. Αυτό θα βοηθήσει να κρατήσετε το ενδιαφέρον των μαθητών ενεργό και
εξακριβώστε εάν κατανόησαν το περιεχόμενο.
Επιδιώξτε την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών. Ενθαρρύνετε ιδιαίτερα τη συμμετοχή μαθητών με
ήσυχο προφίλ, συγχαίροντάς τους για τις ιδέες τους ή τις απαντήσεις τους.
Στην περίπτωση που απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες από τους μαθητές , προτείνεται η χρήση
παραδείγματος ή η παρουσίαση της συγκεκριμένης διαδικασίας πριν την διατύπωση του ερωτήματος .
Εμπλουτισμός της παιδαγωγικής πρακτικής με τη χρήση της επανάληψης και ανασκόπησης των βασικότερων
σημείων και εννοιών που θέλουμε να επισημάνουμε καθώς και με τη χρήση κατάλληλων ερωτήσεων. Ιδιαίτερα
ευεργετική είναι η ενθάρρυνση προς τους μαθητές να διατυπώνουν απορίες – ερωτήσεις . Αντενδείκνυται ο αρνητικός
σχολιασμός των ερωτήσεων των μαθητών.
Χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας- σχηματισμός ομάδων των 2 έως 5 ατόμων. Η σύνθεση της
ομάδας δεν είναι τυχαία, αλλά προκαθορισμένη. Συμβουλευτείτε τον καθηγητή για τη σύνθεση των ομάδων και
αριθμήστε τις προκειμένου να λειτουργούν πιο ευέλικτα. Συνίσταται η μη συχνή αλλαγή των ομάδων και η από μέρους
σας βοήθεια σε αυτές που το ζητούν.
Εξηγήστε όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται τις δραστηριότητες πριν δώσετε τα ενημερωτικά έντυπα ή πριν χωρίσετε
τους μαθητές σε ομάδες. Εάν είναι εφικτό, γράψτε στον πίνακα επιγραμματικά τους στόχους και τις κατευθύνσεις.
Να θυμάστε ότι πρέπει να γράφετε καθαρά στον πίνακα ή στις διαφάνειες.
Συνίσταται η διακριτική στάση απέναντι σε μαθητές που έχουν ιδιαιτερότητες . Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης σας με τον καθηγητή ζητήστε να σας ενημερώσει για σχετικά θέματα.
Προτείνετε η χρήση αληθινών παραδειγμάτων, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να τα συσχετίζουν με δικές
τους εμπειρίες. Η χρήση του χιούμορ λειτουργεί αποτελεσματικότερα με αληθινά παραδείγματα.
Βεβαιωθείτε ότι οι δραστηριότητές που προτείνετε και οι μέθοδοί σας έχουν ποικιλία, ώστε να κρατάτε
ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών. Για να διατηρηθεί η προσοχή των μαθητών και για να μετατραπεί αυτή σε
ενεργό συμμετοχή, πρέπει να υπάρχει ποικιλία ερεθισμάτων.
Χρησιμοποιείστε τις απόψεις που διατυπώνουν οι μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρετε θετική
ανατροφοδότηση στους μαθητές που συμμετέχουν, αλλά και χρήσιμο υλικό για την ανάπτυξη του διαλόγου.
Εάν κάποια φορά, δεν μπορέσετε να παρευρεθείτε σε μία συνάντηση-μάθημα, απολογηθείτε ευγενικά και
δώστε εξηγήσεις για την απουσία σας. Οι μαθητές θα το εκτιμήσουν.
Προσπαθήστε οι ενέργειες σας να έχουν γενικότερα στόχο την ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων στους
μαθητές: ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων, σωστής διαχείριση του χρόνου, δημιουργικής και
κριτικής σκέψης.

E. • Το βραβείο για την «Καλύτερη Εταιρία» απονεμήθηκε στη μαθητική εταιρία «USHARE». • Έπαινος Διαδικτυακού Επιχειρηματικού Μοντέλου στη μαθητική εταιρία «istART» του 3ου ΓΕΛ Κηφισιάς. επαίνους σε μαθητικές επιχειρήσεις που διακρίθηκαν σε συγκεκριμένους τομείς.» του Κολλεγίου Ανατόλια και • Έπαινος Προώθησης Επιχειρηματικής Ηθικής στη μαθητική εταιρία «Ethical Bank of Greece (EBG) » των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.» των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα. ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα της Λετονίας. της Σχολής Μωραΐτη.Αποτελέσματα Διαγωνισμών Με χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τις νικήτριες ομάδες των εμπορικών μαθητικών εκθέσεων «TRADE FAIRS 2013».K. η οποία δημιούργησε ένα “εργαλείο-καθοδηγητή” (περικάρπιο) με χρήσιμες πληροφορίες για άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις. • Έπαινος Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας στη μαθητική εταιρία «YOU DRIVE» του ΕΠΑΛ Καλλονής. \ Η μαθητική εταιρία «ET. του Α’ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού. και • το βραβείο για το πιο «Καινοτόμο Προϊόν» έλαβε η εικονική εταιρία «ET. • Έπαινος Καλύτερης Αξιοποίησης Προϊόντων Ελληνικής Φύσης. της Σχολής Αυγουλέα-Λιναρδάτου. η οποία παρουσίασε εφαρμογή smartphone (My Pharmacy) που ειδοποιεί τον κάτοχο για την επικείμενη λήξη των φαρμάκων του και του προτείνει τρόπους διάθεσής τους. • Έπαινος Ανακύκλωσης απονεμήθηκε στη μαθητική εταιρία «Ray Bone». η οποία δημιούργησε ιστοσελίδα ανταλλαγής αντικειμένων σε χαμηλές τιμές. επίσης. με σκοπό τη βοήθεια των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων της κοινωνίας. στις 13-15 Μαρτίου. • Το βραβείο για το «Καλύτερο Περίπτερο» έλαβε η μαθητική εταιρεία «Sine Qua Non». • Έπαινος Πράσινης Ανάπτυξης στη μαθητική εταιρία «RevoRootionInc. . Το ΣΕΝ/JA GREECE απένειμε. των Εκπαιδευτηρίων «Κωστέα-Γείτονα» είχε τη μεγαλύτερη συνολικά βαθμολογία και στις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό «JAYE European Trade Fair 2013».K.». • Έπαινος Κοινωνικής Επιχείρησης στη μαθητική εταιρία «GRIZZLY BEAR» του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών.E. στη μαθητική εταιρεία «MASTEAXA» του Γυμνασίου Νέα Γενιά Ζηρίδη και στη μαθητική εταιρεία «iAminteo» του Γυμνασίου Αμυνταίου Φλώρινας.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful