P. 1
TKB lớp Đ7LT-KT102

TKB lớp Đ7LT-KT102

|Views: 4|Likes:
Published by vanhung2809
tkb
tkb

More info:

Published by: vanhung2809 on Mar 27, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013 Tháng Từ ngày Đến ngày GIÁO VIÊN
Cô Thảo Cô Hà Cô Thọ Cô Thảo Cô Thọ

Lớp LT TC - ĐH Đ7LT-KT102 LỚP BUỔI THỨ MÔN
Kế Toán Kế Toán Kế Toán Kế Toán Kế Toán Tối Tối Tối Tối Tối Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Toán CC 1 Kinh tế vi mô Nguyên lý CN Mac 1 Toán CC 1 Nguyên lý CN Mac 1

12 10 14
Toán cc1 KT vi mô Nguyên lý 1 Toán cc1 Nguyên lý 1

12 17 21
Toán cc1 KT vi mô Nguyên lý 1 Toán cc1 Nguyên lý 1

12 24 28
Toán cc1 KT vi mô Nguyên lý 1 Toán cc1 Nguyên lý 1

1 31-Dec 4
Toán cc1 Ngỉ Nguyên lý 1 Toán cc1 Nguyên lý 1

1 7 11
Toán cc1 KT vi mô Nguyên lý 1 KT vi mô KT vi mô Cô Thảo : 0974953666 Cô Hà : 0988236819 Cô Thọ : 01686242799

Buổi sáng : Từ 7g30 đến 11g30 Buổi chiều : Từ 13g30 đến 17g Buổi tối : Từ 18h đến 21g

Giáo viên quản lý : C. Hải 0989569368

ĐC : Trường TC KTKT thương mại HN
ngõ 1, phú đô, mễ trì từ liêm, HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013 Tháng Từ ngày Đến ngày GIÁO VIÊN
Cô Lam Thầy T.Anh Cô Nghị Thầy Chiến Thầy T.Anh

Lớp LT TC - ĐH Đ7LT-KT102 LỚP BUỔI THỨ MÔN
Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Tối Tối Tối Tối Tối Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Kế toán tài chính Quản trị học Quản lý tài chính Giáo dục quốc phòng Quản trị học

3 11 15
KT TC QT học QL TC GD QP QT học

3 18 22
KT TC QT học QL TC GD QP QT học

3 25 29
KT TC QT học QL TC GD QP QT học

4 1 5
KT TC QT học QL TC GD QP QT học

4 8 12
KT TC QT học QL TC GD QP QL TC

4 15 19
KT TC QT học QL TC GD QP

4 22 26
KT TC QT học QL TC GD QP QL TC

4 29 3-May

5 9 10
KT TC QT học QL TC GD QP QL TC

GD QP QL TC

Buổi sáng : Từ 7g30 đến 11g30 Buổi chiều : Từ 13g30 đến 17g Buổi tối : Từ 18h đến 21g

Giáo viên quản lý : C. Hải 0989569368

ĐC : Trường TC KTKT thương mại HN
ngõ 1, phú đô, mễ trì từ liêm, HN

Cô Lam : 0913 545 387 Thầy T.Anh : 0976453484 Thầy Chiến : 0912494564 Cô Nghị : 01266482080

Giang : 0973510758 ĐC : Trường TC KTKT thương mại HN ngõ 1. mễ trì từ liêm. phú đô.Lớp LT TC .ĐH Đ7LT-KT102 LỚP BUỔI THỨ MÔN Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Tối Tối Tối Tối Tối Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Toán cao cấp 2 Kế toán các ngành KD ĐG Kế toán các ngành KD ĐG Thị trường tài chính Tháng Từ ngày Đến ngày GIÁO VIÊN Cô Nhiên Cô Nhiên Cô Huyền 9 9 13 GD QP KTNKD ĐB KTNKD ĐB TT TC 9 16 20 9 23 27 9 30 4-Oct 10 7 11 GD QP TT TC 10 14 18 GD QP TT TC GD QP GD QP GD QP KTNKD ĐB KTNKD ĐB TT TC KTNKD ĐB KTNKD ĐB KTNKD ĐB KTNKD ĐB KTNKD ĐB TT TC TT TC TT TC TT TC TT TC Thầy Chiến : 0912494564 Cô Nhiên 0915323428 Cô Huyền: 0919441858 Buổi sáng : Từ 7g30 đến 11g30 Buổi chiều : Từ 13g30 đến 17g Buổi tối : Từ 18h đến 21g Giáo viên quản lý : C. HN .

KT TC .

.

Lê nin1 Toán cao cấp 1 Kinh tế vi mô Kế toán tài chính Kế toán các ngành KD đặc biệt Quản lý tài chính Quản trị học Tự chọn 1 ( Thị trường tài chính ) Giáo dục quốc phòng 3 3 2 3 3 4 4 3 3 45 45 30 45 45 60 60 45 Điện thoại .62 PHAN ĐÌNH GIÓT Thời gian Tên môn học đvht số tiết GV Giảng dạy Thi hết môn Bắt đầu Kết thúc Lần1 Lần2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác .tt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ĐỊA ĐIỂM HỌC: TT ĐT KT & KT .

62 PHAN ĐÌNH GIÓT Thời gian Tên môn học đvht số tiết GV Giảng dạy Thi hết môn Bắt đầu Kết thúc Lần1 Lần2 4 4 4 3 Điện thoại Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 2 Kinh tế lượng 3 Luật kinh tế 4 Kế toán chi phí .tt 1 2 3 4 5 6 7 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ĐỊA ĐIỂM HỌC: TT ĐT KT & KT .62 PHAN ĐÌNH GIÓT Thời gian Tên môn học đvht số tiết GV Giảng dạy Thi hết môn Bắt đầu Kết thúc Lần1 Lần2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác .Lê nin2 Toán cao cấp2 Toán kinh tế nâng cao Kinh tế vĩ mô Marketing căn bản Quản lý nhân lực Chuyên đề Lập kế hoạch kinh doanh 5 3 4 4 4 4 2 75 45 60 60 60 60 Điện thoại tt 1 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ III LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ĐỊA ĐIỂM HỌC: TT ĐT KT & KT .

62 PHAN ĐÌNH GIÓT Thời gian Tên môn học đvht số tiết GV Giảng dạy Thi hết môn Bắt đầu Kết thúc Lần1 Lần2 8 Điện thoại 1 Thực tập tốt nghiệp .5 Thuế và hệ thống thuế VN 6 Ngoại ngữ chuyên ngành 7 Tự chọn 2 3 3 3 tt 1 2 3 4 5 6 7 8 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IV LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ĐỊA ĐIỂM HỌC: TT ĐT KT & KT .62 PHAN ĐÌNH GIÓT Thời gian Tên môn học đvht số tiết GV Giảng dạy Thi hết môn Bắt đầu Kết thúc Lần1 Lần2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Kế toán quốc tế Kế toán quản trị Kiểm toán tài chính Phân tích tài chính và đầu tư Tự chọn 3 Tổ chức công tác kế toán trong DN Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 3 3 3 4 3 4 2 Điện thoại tt THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ V LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN ĐỊA ĐIỂM HỌC: TT ĐT KT & KT .

2 Khóa luận tốt nghiệp 14 .

mễ trì từ liêm. phú đô.Giang : 0973510758 ĐC : Trường TC KTKT thương mại HN ngõ 1. phú đô. HN Lớp LT TC .2013 Tháng Từ ngày Đến ngày GIÁO VIÊN Cô Hay Cô Lý Thầy Huy Cô Lý Thầy Huy Lớp LT TC .ĐH LỚP BUỔI Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Tối Tối Tối Tối Tối Đ7LT-KT102 THỨ MÔN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Chuyên đề lập kế hoạch KD Kinh tế vĩ mô Nguyên lý CN Mac-Lenin 2 Kinh tế vĩ mô Nguyên lý CN Mac-Lenin 2 11 25 29 12 2 6 CĐLKHKD KT vĩ mô NLCNML2 KT vĩ mô NLCNML2 12 9 13 CĐLKHKD KT vĩ mô NLCNML2 KT vĩ mô NLCNML2 KT vĩ mô NLCNML2 KT vĩ mô NLCNML2 Buổi sáng : Từ 7g30 đến 11g30 Buổi chiều : Từ 13g30 đến 17g Buổi tối : Từ 18h đến 21g Giáo viên quản lý : C.ĐH LỚP BUỔI Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Kế toán 2 Tối Tối Tối Tối Tối Đ7LT-KT102 THỨ MÔN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Quản trị nhân lực Marketing Quản trị nhân lực Toán kinh tế Marketing Tháng Từ ngày Đến ngày GIÁO VIÊN Thầy Tuấn Thầy Hùng Thầy Tuấn Thầy Hùng Thầy Hùng 2 24 28 3 3 7 3 10 14 Marketing QTNL Toán KT Marketing QLNL QTNL Toán KT Buổi sáng : Từ 7g30 đến 11g30 Buổi chiều : Từ 13g30 đến 17g Buổi tối : Từ 18h đến 21g Giáo viên quản lý : C.Giang : 0973510758 ĐC : Trường TC KTKT thương mại HN ngõ 1.TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC PHÒNG ĐÀO TẠO THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 . HN . mễ trì từ liêm.

12 16 20 CĐLKHKD KT vĩ mô NLCNML2 KT vĩ mô NLCNML2 12 23 27 CĐLKHKD KT vĩ mô NLCNML2 KT vĩ mô NLCNML2 12 30 3-Jan 1 6 10 1 13 17 1 20 24 CĐLKHKD CĐLKHKD KT vĩ mô NLCNML2 NLCNML2 KT vĩ mô NLCNML2 NLCNML2 Thay Huy : 0985817689 Cô Hay : Cô Lý : 0934660688 3 17 21 Marketing Toán KT 3 24 28 QTNL Marketing QTNL Toán KT Toán KT 3 31 4-Apr Toán KT Marketing QTNL Toán KT Toán KT 4 7 11 Toán KT Marketing QTNL Toán KT Toán KT 4 14 18 4 21 25 Thầy Hùng: 0947064469 Thầy Tuấn: 0982215890 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->