Quantum Maestru ZenZen cu Vincent Keisen Vuillemin Master & Directorul Departamentului Inginerie al CERN

Organizatori
founded by Master Myoken

Quantum Zen
Bucureşti 22-25 aprilie 2010

nr.Șos.00.O perspectivă Zen asupra fizicii moderne ora 19. 25 aprilie . 24 aprilie și Duminică.16 (Gara Filaret) dona ie recomandată 25 lei Va avea loc un dialog de aproximativ două ore cu Maestrul Keisen. însă temele tratate în fiecare dintre ele sunt diferite.ro sau la tel. 0726 328 919 .mokushozen. aprofundând experien a. în special fizica cuantică. Vineri. Centrul Seeds for Happiness . și cele dezvoltate în lumea modernă. putând fi abordate individual.00. teisho – discursul.str. Fabrica de Chibrituri. Este o ocazie minunată de a descoperi modul de via ă zen care poate schimba modul nostru de via ă către o spiritualite mai înaltă. Maestrul Keisen este interesat de rela ia dintre abordarea meditativă şi cea știin ifică. pe tema fundamentelor practicii zen și a rela iei acesteia cu via a cotidiană. Conferin a va fi pe în elesul tuturor. 23 aprilie . sau doar la una dintre ele. vom asculta învă ămintele Maestrului în kusen – învă ătura orală din timpul zazenului. Muzeul Ţăranului Român. Sala Bernea . Sâmbătă. fără a fi nevoie de cunoștin e specifice.Quantum Maestru ZenZen cu Vincent Keisen Vuillemin Master & Directorul Departamentului Inginerie al CERN Quantum Zen Bucureşti 22-25 aprilie 2010 La invita ia Maestrului Myoken. După o introducere privind istoria zenului. nr. Complexului nr. Pe parcursul fiecărei zile.str.Două zile de practică Zen ora 09.00. o serie de evenimente în prezen a Maestrului Keisen. Există deci posibilitatea de a participa la ambele zile. în special în fizica cuantică și generarea de materie/anti-materie. conferin a va sublinia principalele trăsături ale practicii zen. Cele două zile sunt prezentate ca un tot unitar. Kiseleff. Se va realiza o compara ie între abordările intuitivă și știin ifică. Mokusho Zen House și Centrul Seeds for Happiness au astfel plăcerea să vă invite la Quantum Zen. 22 aprilie .Practica Zen și via a cotidiană – conferin ă introductivă ora 19.Quantum Zen . a originilor sale budiste și a dezvoltării sale milenare. și mondo – întrebări și răspunsuri. maestru zen şi doctor în fizică cuantică. expunerea învă ăturilor. cum sunt interdependen a și vacuitatea. mai multe informaţii şi înscrieri la: www. și se inten ionează a fi o bază pentru viitoare reflec ii asupra acestor idei. avem ocazia de să parcurgem primii pași pe Calea Zen. 2A (metrou Dristor) 75 lei/zi sau 100lei/ambele zile Sub conducerea directă a Maestrului Keisen. precum şi de începuturile Universului şi originea materiei în raport cu vacuitatea.3 intrare 25 lei Subiectul conferin ei se va concentra asupra rela iei dintre principalele concepte Zen. succesorul său Maestrul Zen Vincent Keisen Vuillemin este prezent pentru prima dată în România. de abordarea timpului în budismul zen şi relativitatea. Joi. Datorită celor două activită i desfășurate. Templul Mokushozen-Ji . influen a acesteia asupra vie ii cotidiene și ce înseamnă să fii călugăr zen în societatea modernă. vom practica împreună zazen. Este o ocazie minunată de a descoperi modul de via ă zen ce poate schimba lumea noastră către o spiritualitate mai înaltă.

urmându-l pe Maestrul Etienne Mokusho Zeisler. favorabilă unei mai mari deschideri către umanitate. conducând perioade de practică intensă (sesshin) şi inând prelegeri pe tema relaţiei dintre Zen şi Știin ă. Zenul contribuie la o mai bună în elegere a sinelui. Venind în România sper să ajut practica zen. ne permit să ne situăm mai bine în această vastitate. acesta a participat de asemenea la o multitudine de experimente. împreună cu o în elegere integrată ce izvorăște din practica zen reprezintă cheia trezirii aflată la îndemâna oricui. pentru compasiune şi trezire. În elegerea conceptelor moderne ale fizicii. în spiritul actualizării învă ăturii care îi fusese transmisă de către Maestrul Zeisler. Maestrul Keisen dă învă ătura în Dojo Zen Geneva și călătorește frecvent în Europa şi America de Sud. şi în special fizica. Lumea are nevoie de o nouă paradigmă. în întâlnirea cu oamenii din București şi în interac iunea cu ei. Sper ca această călătorie să contribuie la realizarea ambelor eluri. Elve ia. Știin a. Laboratorul European de Fizica Particulelor Elementare de la Geneva.ro . CERN găzduiește cel mai puternic accelerator de particule. unde conduce Departamentul de Inginerie. Keisen a condus practica zen zilnică a Dojo-ului din Geneva. În prezent. primul discipol al Maestrului Deshimaru. LHC (Large Hadron Collider). În timpul secolului XXI. Keisen a continuat practica zazen. unul dintre ele ob inând Premiul Nobel. Keisen este. mai multe informaţii despre Maestrul Keisen Vuillemin la www. În același timp.mokushozen. menit să aducă noi descoperiri în procesul de în elegere a originii materiei şi anti-materiei. Desigur că toate acestea au schimbat viziunea pe care o aveam asupra universului şi au apropiat-o cumva de conceptele intuitive ale Budismului şi zenului privind natura tuturor lucrurilor. În anul 2007 a primit transmisiunea Dharmei (shiho) de la Maestrul Yvon Myoken Bec. într-o modalitate plină de pace. de asemenea. Timp de mulţi ani.Quantum Maestru ZenZen cu Vincent Keisen Vuillemin Master & Directorul Departamentului Inginerie al CERN Vincent Keisen Vuillemin Maestrul Zen și Directorul Departamentului Inginerie al CERN Vincent Keisen Vuillemin a intrat pe Calea Zen la începutul anilor '80. știin a şi spiritualitatea se vor apropia din ce în ce mai mult. în Templele Hobo-Ji și Taisen-Ji (Ungaria). fizician al CERN. După moartea Maestrului său în 1990. a ridica conștien a tuturor asupra în elegerii conceptelor de bază ale legilor universului nostru. o cale spirituală cu o contribu ie esen ială pentru pacea lumii. are nevoie pentru a supravie ui de o schimbare a min ii şi spiritului oamenilor. No iunea noastră asupra timpului şi a spa iului a fost spulberată la fel ca şi abordarea pur deterministă. devenind astfel cel de-al 85-lea Patriarh al Zenului. au trecut prin schimbări majore în în elegerea lumii noastre microscopice (prin dezvoltarea fizicii cuantice) şi a universului (prin teoria relativită ii lui Einstein). Doctor în fizică. În anul 1987 a primit ordinaţia de călugăr zen la Templul Gendronniere din Franta.

mokushozen. Pentru detalii. organizând de asemenea şi perioade de practică intensă unde puteţi avea oportunitatea să coaseţi kesa (veşmântul sacru zen). Inaugurat în 2009. ce include o sală de medita ie.ro . inclusiv una dintre cele mai bogate colec ii de căr i budiste din România. Centrul func ionează într-o loca ie nouă în vecinătatea parcului Carol.mokushozen.ro www. să primiţi ordinaţia de bodhisattva (laic) sau cea de călugăr zen.ro mai multe informaţii la: www. Craiova. să practicaţi tradiţia oryoki. mai multe informaţii la: www. unde oamenii își pot (re)descoperi componenta spirituală a existen ei și pot învă a să se bucure cu adevărat în și de Prezent.hu founded by Master Myoken Centrul Seeds for Happiness Centrul Seeds for Happiness este o oază de liniște într-o lume agitată.seedsforhappiness. Ungaria şi Croaţia: Mokushozen-Ji din Bucureşti (primul loc de practică Zen din Europa de Est). şi Mokusho Zen Dojo din Oradea. o sală de conferin e cu o capacitate de 80 de persoane și o bibliotecă cu peste 700 de volume pe teme spirituale și dezvoltare personală. Hobo-Ji (primul templu zen din Europa de Est) şi Taisen-Ji din Budapesta. scrie i-ne la adresa info@seedsforhappiness.Quantum Maestru ZenZen cu Vincent Keisen Vuillemin Master & Directorul Departamentului Inginerie al CERN Organizatori Mokusho Zen House Mokusho Zen House a fost fondată la începutul anilor ‘90 de Maestrul Zen Yvon Myoken Bec cu scopul de a răspândi învăţătura Maestrului Zen Taisen Deshimaru şi marelui său discipol. Zagreb şi Debrecen. Maestrul Zen Mokusho Zeisler. La ora actuală Mokusho Zen House reuneşte mai multe temple şi dojo-uri din România. Mokusho Zen House oferă de mai bine de 15 ani facilităţile necesare practicii zilnice a Căii Zen în templele şi dojourile sale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful