RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Kelas

: K1

Mata Pelajaran

: Matematik

Tarikh

: 4 Mac 2014 ( Selasa )

Masa

: 0810 - 0840( 30 minit )

Bilangan Murid

: 5 orang

Tajuk

: Operasi Tambah Dalam Lingkungan 100

: 2.3 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah.

Standard Kandungan

Standard pembelajaran : 2.3.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tambah berdasarkan:
ii. teks
Kemahiran

: Menambah

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
i)

Menambah sekurang-kurangnya 5 daripada 10 soalan nombor dengan betul.

ii)

Menyiapkan soalan lembaran kerja sekurang-kurangnya 7 daripada 10 soalan dengan betul.

Perentasan kurikulum

: Bahasa Melayu, Kemahiran manipulatif,

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid pernah menambah dalam kehidupan seharian.

Penerapan Nilai

: Kerjasama, Keberanian, Kerajinan

Unsur Terapi

: Motor halus, Pertuturan, sosialisasi

Bahan Bantu Mengajar

: Komputer riba, Lembaran Kerja, balang ajaib

Elemen Merentasi kurikulum : Keusahawanan

Murid diberikan masalah matematik berdasarkan haiwan yang mereka teka. Kaedah : permainan Bbm: soalan matematik Kbkk: Nilai : bersemangat. Murid memberitahu apa yang dipelajari. Murid membuat lembaran kerja yang diberikan. Murid mendapatkan teka teki apabila muzik dihentikan. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Peranan guru Peranan pelajar Guru membimbing murid melakukan aktiviti pergerakan. kesabaran Guru mengedarkan lembaran kerja. Teka teki haiwan. Langkah 2 ( 8 minit ) Penutup ( 2 minit ) Lembaran kerja Rumusan Strategi/Kaedah / Bahan bantu mengajar/KBKK/Nilai murni Kaedah : demonstrasi Bbm: klip video Kbkk: Nilai : bersemangat . Setiap haiwan mempunyai masalah matematik yang telah dilekatkan. Kaedah : cara kerja Bbm:lembaran kerja Kbkk: Nilai : kesabaran Guru bertanya kepada murid apa yang dipelajari pada hari ini.Rancangan Pengajaran Harian Tajuk : Menambah dalam lingkungan 100 Langkah/Masa Set induksi ( 5minit ) Langkah 1 ( 15 minit ) Isi Kandungan Pergerakan berdasarkan video klip. Murid menyanyi dan melakukan pergerakan bersama guru. Guru memutarkan lagu.

Refleksi Pegajaran : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .