Pildoras (Pills)

Proseso: Kailangang uminom ang babae ng isang kontraseptibong tableta araw-araw. Kabutihan: Ligtas at mabisa kung tama ang

paggamit.  Ginagawang regular ang regla kung ito ay hindi regular. Kakulangan:  Hindi maaaring gamitin ng mga babaing tuloy-tuloy ang pagpapasuso.  Hindi maaari sa mga babaing may diabetes, sakit sa puso, bato, atay, at mataas ang presyon ng dugo.  Hindi ipinapayo sa mga babaing mas bata pa sa 18 anyos at mga babaing higit na sa 35 anyos.

 Pagpapainiksyon ng isang dosis ng kontraseptibo kada tatlong buwan upang pigilan ang pagbubuntis. Kabutihan:  Mabisa, simple, at napakaginhawa  Nagtatagal ng 3 buwan ang isang iniksyon Kakulangan:  Pagkakaroon ng bahagyang bahid ng dugo kahit hindi pa panahon ng pagreregla.

3. Wala pang anim na buwan ang sanggol.  Isang uri ito ng natural na pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya.

Basal Body Temperature

Intra-Uterine Device (IUD)

Proseso:  Gumagamit ng isang maliit at malambot na bagay na yari sa plastic, na ipinapasok sa matris ng babae upang pigilang magbuntis.

Proseso:  Pagtala ng temperatura ng katawan pagkagising sa umaga,bago simulan ang anumang gawain sa parehong oras araw-araw upang malaman kung hinog (fertile) o hindi-hinog (infertile) ang isang babae.  Isang uri ito ng natural na pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya.

Mucus/ Ovulation/ Billing
Proseso: P agmamasid, pagtatala, at pagbibigaykahulugan sa mga pagbabagong nagaganap sa uhog na nagmumula sa kuwelyo ng matris (cervical mucus) upang malaman ang mga araw na ligtas at di-ligtas para sa pagtatalik. Kabutihan:  W alang artipisyal na bagay na ipinapasok sa katawan.  M abisa kung wasto ang paggamit.  I sang uri ng natural na pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya. 

Kondom (Condom)

Kabutihan:   

pagsuot nito.  Nagbibigay-proteksyon laban sa mga sakit at impeksyon na naisasalin sa pamamagitan ng relasyong sekswal. Kakulangan: Maaaring maging sagabal habang nakikipagtalik.  Maaaring mapunit o mahugot habang nakikipagtalik, at sa gayon ay papasok din ang semilya sa ari ng babae.

Proseso: Isinusuot ang isang malambot at manipis na gomang supot sa matigas na ari ng lalaki bago makipagtalik. Kabutihan: Ligtas at mabisa kung tama ang

 

Maaaring alisin kung naisin na ng babae ang magbuntis Ligtas at mabisa Maginhawa at hindi nakakasagabal sa pagtatalik Kakulangan: Bahagyang hirap pagkatapos maipasok ang IUD Maaaring mahugot.

Mga Natural Na Pamamaraan Ng Pagpaplano Ng Pamilya
 Lactational Amenorrhea Method (LAM)
Proseso:  Pagpipigil ng obulasyon ng babae.

Iniksyon

Proseso:  Pagpapainiksyon ng isang dosis ng kontraseptibo kada tatlong buwan upang pigilan ang pagbubuntis.

Upang maging mabisa, dapat mayroon lahat nitong mga sumusunod na kondisyon: 1. Tanging gatas ng ina lamang ang ipinapasuso 2. Hindi pa bumabalik ang regla ng ina

“Ang Pagpaplano Ng Pamilya Ay  WithdrawalMahalaga, Method  Ay Magandang Kinabukasan Upang Masang boluntaryong pag-alis ng ari ng lalaki mula sa ari ng babae bago umabot sa Ay Madama.” ‘climax’, na kung

saan maglalabas na ng semilya ang lalaki, habang nakikipagtalik.

Paraang Kalendaryo (Calendar Rhythm)

Bahagyang hirap na mararanasan; kailangang magpahinga muna sa mabigat na trabaho ng 2 o 3 araw pagkatapos ng operasyon

Proseso:  Pag-alam sa mga araw na ligtas at di-ligtas para sa pagtatalik, batay sa mga nakaraang pagreregla. Kabutihan: Walang artipisyal na bagay na ipinapasok sa katawan Kakulangan: Hindi ipinapayo sa mga babaing hindi regular ang regla.  Ang pagkukwenta sa mga araw ay maaaring maging abala para sa ilang babae.

Pagtatali Sa Lalaki (Vasectomy)
Proseso:

Lualhati, Richard Mapiscay, Ma. Richel Mendoza, Rosa Mia Nicolas, Jean Therese

 Pinuputol at tinatalian ang anurang-punlay (vas
deferens) na dinadaaanan ng punlay (sperm) ng lalaki. Kabutihan:

Mr. Valeriano Santiago, RN Clinical Instructor

 Ligtas, mabisa, at permanenteng paraan ng

Pagtatali Sa Babae (Tubal Ligation)

kontrasepsyon para sa mga lalaki.  Nangangailangan lamang ng isang simpleng operasyon na maaaring isagawa sa klinika.  Hindi nakakaapekto sa pakikipagtalik at sa pagkalalaki ni mister. Kakulangan:  Pangangailangang umiwas muna sa mabigat na trabaho mga 3 araw pagkatapos ng operasyon.

Proseso:  Pinuputol at tinatalian ang dalawang anurang-itlog (fallopian tubes) ng babae. Kabutihan: Ligtas, mabisa, at permanenteng paraan ng kontrasepsyon na nangangailangan ng simpleng operasyon.  Hindi nakakaapekto sa pakikipagtalik kay mister.  Naaayon para sa mga babaeng ayaw nang magkaanak o kuntento na sa bilang ng kanyang anak. Kakulangan:

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya, kumonsulta sa inyong doktor, nars, o kumadrona sa klinika, health center o ospital na pinakamalapit sa inyo.

Handog Ng Norzagaray College
BSN 103-A/ Group A2
Flores, Ma. Fe Gabriel, Ivy Garcia, Kesselyn Garingo, Jeovina Gumasing, Mary Janine Gutierrez, Sunshine Hernandez, Baby Jane Lamurena, Jacquelyn Lopez, Christine Anne

“Ang Pagpaplano Ng Pamilya Ay Mahalaga, Upang Mas Magandang Kinabukasan Ay Madama.”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful