Hh Hhhh H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H

Naporan ovaj scribd L L L L L L L L AAAAAAAAAahahahah Prozor.05. $ma dana ad prostom rač!nicom nije potrebno obja%njavati. Potrebno je slo&enom! Ne ih veli ih promjena nastalo na ovom sajt!. jedva sam če ao da do#e lijepo vrijeme a sad mi se ne da iza"i.prosto nevjerovatno((( Bigge 04. a ja posmatram ga s ove mračne strane.H hJa napora čovječe! Postaje def. Ni sad mi se ne da iza"i..al uploada ne. Ne a o je gl!po da ve" nisam vani..2013.. stora.. !ako e napo"an ova sc"i#d sa ovim uploadovanem $ opet mi izlaz %ali. lijep dan iza... a stalno uploadu em.. 'talno moram !ploadovati.nikad .. godine U Zenici Evo sad će godina kako nema izlaska.

&e e &e e Eee ' ss ' 's ( tt &z z zz .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful