Platon

Gorgias sau despre retorică
CALLICLES SOCRATE CHAIREPHON GORGIAS POLOS. CALLICLES Este o vorbă, Socrate, că trebuie să soseşti ultimul la ră boi şi la bătălie. SOCRATE Oare c!iar aşa, cum se ice, am a"u#s şi #oi$, %rea t&r iu, 'u%ă %etrecere( CALLICLES )i *#că 'u%ă ce %etrecere mi#u#ată+ C!iar a'i#eauri Gor,ias #e-a *#.ă/işat0 o sume'e#ie 'e lucruri .rumoase. SOCRATE Pe#tru asta, Callicles, vi#ovat este #umai C!aire%!o# care #e-a .ăcut să ăbovim *# a,ora. CHAIREPHON Nu .ace #imic, Socrate, tot eu voi *#'re%ta lucrurile, căci Gor,ias, .ii#'umi %riete#, are să /i#ă %e#tru #oi altă cuv&#tare, 'acă vrei, acum, 'acă #u, altă'ată. CALLICLES Cum aşa, C!aire%!o#( Socrate 'oreşte să-l au'ă %e Gor,ias( CHAIREPHON Tocmai %e#tru asta am şi ve#it. CALLICLES Să şti/i că %ute/i ve#i la mi#e oric&#' vre/i. Gor,ias este oas%etele meu şi vă va /i#e cuv&#tarea. SOCRATE Eşti .oarte *#'atoritor, Callicles. Cre i, *#să, că are să 'iscute cu #oi( 1reau să a.lu care este %uterea artei lui, ce sus/i#e şi ce te *#vă/ăcel2. C&t 'es%re cuv&#tare, ar %utea s-o /i#ă, aşa cum s%ui, altă'ată. CALLICLES Cel mai bi#e ar .i să-l *#trebi c!iar %e el, Socrate, căci tocmai aceasta avea *# ve'ere *# cuv&#tarea lui. Cerea,a'i#eauri, celor 'i#ău#tru să-l *#trebe tot ce vor şi s%u#ea că va 'a răs%u#s la toate3. SOCRATE 4e mi#u#e, C!aire%!o#, ia *#treabă-l tu+ CHAIREPHON Ce să-l *#treb( SOCRATE Ce este el. CHAIREPHON Ce vrei să s%ui( SOCRATE *# ca ul *# care ar .i meşter 'e *#căl/ămi#te, /i-ar răs%u#'e .ără *#'oială că este ci mar. Acum %rice%i ce vreau să s%u#( CHAIREPHON Price% şi am să-l *#treb. S%u#e-mi Gor,ias, e a'evărat ce ice Callicles( Sus/ii că %o/i răs%u#'e la orice *#trebare /i se %u#e( GORGIAS Este a'evărat, C!aire%!o#. E5act acest lucru a.irmam acum c&teva cli%e şi *l a.irm 'i# #ou, că 'e mul/i a#i #ime#i #u m-a mai *#trebat vreu# lucru #eaşte%tat, CHAIREPHON Atu#ci, Gor,ias, o să-/i vi#ă uşor să-mi răs%u# i. GORGIAS Ai %rile"ul să mă %ui la *#cercare, C!aire%!o#. POLOS Pe 6eus, aşa e, 'ar 'acă vrei, C!aire%!o#, *#cearcă-mă %e mi#e. Gor,ias trebuie c-a a"u#s la ca%ătul %uterilor, at&t 'e mult a 'iscutat %&#ă acum. CHAIREPHON Ce vorbeşti, Polos( Cre i că ai să-mi răs%u# i mai bi#e 'ec&t Gor,ias(

POLOS Ce-/i %asă, 'i# mome#t ce am să-/i 'au satis.ac/ie( CHAIREPHON C&tuşi 'e %u/i# #u-mi %asă. 7ii#'că aşa 'oreşti, răs%u#'e-mi+ POLOS *#treabă+ CHAIREPHON Te *#treb. 4acă Gor,ias ar cu#oaşte %ro.esiu#ea .ratelui său, Hero'icos, cum ar .i #imerit să-l #umim( Oare #u la .el ca %e acesta( POLOS 4esi,ur. CHAIREPHON *# acest ca , ar .i %otrivit să-l #umim me'ic. POLOS 8i#e *#/eles. CHAIREPHON Iar 'acă ar %ractica arta lui Aristo%!o#, .iul lui A,lao%!o#, sau a .ratelui acestuia9, cum ar .i i#'icat să-l #umim( POLOS Pictor, .ără *#'oială. CHAIREPHON Pri# urmare, *# ce 'ome#iu este el s%ecialist şi cum ar .i %otrivit să-l #umim( POLOS O, C!aire%!o#, multe su#t artele ome#eşti ce se 'esco%eră 'i# e5%erie#/e %e calea e5%erie#/ei. *#tr-a'evăr, e5%erie#/a .ace ca e5iste#/a #oastră să 'ecur,ă co#.orm artei, iar li%sa e5%erie#/ei o lasă %e seama *#t&m%lării. Cu .iecare 'i#tre aceste arte, u#ii se ocu%ă *#tr-u# .el, al/ii *#tr-alt .el, *#să cu cele mai alese se ocu%ă cei mai aleşi 'i#tre oame#i. Gor,ias, care este u#ul 'i#tre aceştia, şi-a ales cea mai .rumoasă 'i#tre arte:. SOCRATE Se ve'e, Gor,ias, că Polos este %re,ătit 'e mi#u#e %e#tru a /i#e 'iscursuri, 'ar #u se /i#e 'e ce a %romis lui C!aire%!o#. GORGIAS Cum aşa, Socrate( SOCRATE Am im%resia că #u %rea i-a răs%u#s la *#trebare. GORGIAS 4acă vrei, *#treabă-l tu *#su/i. SOCRATE N-o .ac. 4acă ai vrea să-mi răs%u# i tu, cu mult mai %lăcut mi-ar .i să-/i %u# *#trebări. 4i# cele s%use, este clar %e#tru mi#e că Polos este mai versat *# aşa-#umita retorică 'ec&t *# 'ialectică. POLOS Pe#tru ce, Socrate( SOCRATE Pe#tru că, Polos, *#treb&#'u-te C!aire%!o# *# ce este s%ecialist Gor,ias, i-ai lău'at arta ca şi cum ar co#testa-o ci#eva, *#să #-ai răs%u#s care a#ume este. POLOS Nu am răs%u#s că este cea mai .rumoasă( SOCRATE 8a c!iar aşa. *#să #ime#i #u te *#treabă cum este arta lui Gor,ias, ci care este ea şi cum trebuie să-l #umim %e Gor,ias. Aşa cum mai *#ai#te, la cele *#trebate 'e C!aire%!o#, ai răs%u#s %recis şi scurt s%u#e şi acum tot aşa, care este arta lui Gor,ias şi ce #ume să-i 'ăm lui. ;ai bi#e, Gor,ias s%u#e-#e tu *#su/i cum trebuie să te #umim şi *# ce artă eşti s%ecialist( GORGIAS *# retorică, Socrate. SOCRATE Atu#ci trebuie să te #umim retor(< GORGIAS )i *#că u# bu# retor, Socrate, 'acă vrei să mă #umeşti =ceea ce mă m&#'resc că su#t>, cum ice Homer. SOCRATE 4e bu#ă seamă că vreau. GORGIAS Numeşte-mă, atu#ci. SOCRATE Oare %utem s%u#e că eşti ca%abil să-i .aci oratori şi %e al/ii( GORGIAS Acest lucru eu *l sus/i# #u #umai aici, ci %retuti#'e#i. SOCRATE *# acest ca vrei, Gor,ias, să #e co#ti#uăm ca %&#ă acum 'ialo,ul, *#treb&#' şi răs%u# &#' şi să am&#ăm %e#tru altă'ată 'iscursurile 'e mărimea celui *#ce%ut 'e Polos( 4ar să #u 'e mi#/i ceea ce %romi/i şi să .ii 'is%us să răs%u# i scurt la *#trebare.

GORGIAS Su#t u#ele răs%u#suri, Socrate, care te obli,ă să /ii lu#,i 'iscursuri, totuşi am să *#cerc să .iu c&t mai co#cis cu %uti#/ă. *#că şi cu aceasta mă lau', a#ume că #ime#i #u s%u#e mai multe lucruri *# mai %u/i#e cuvi#te 'ec&t mi#e. SOCRATE 4e aceasta şi este #evoie, Gor,ias. Să-mi .aci acum 'ova'a co#ci iei tale, iar altă'ată a am%lorii tale. GORGIAS Aşa voi .ace, şi vei s%u#e că #-ai mai au it u# om at&t 'e scurt la vorbă. SOCRATE 7ie. Tu s%ui că eşti s%ecialist *# arta retorică şi că %o/i să .aci oratori şi %e al/ii. *#să cu ce a#ume se ocu%ă retorica( ?esătoria se ocu%ă cu lucrarea !ai#elor, #u-i aşa( GORGIAS 4esi,ur. SOCRATE )i mu ica cu crea/ia melo'iilor( GORGIAS 4esi,ur. SOCRATE Pe Hera, Gor,ias, su#t *#c&#tat 'e răs%u#surile taie .ără %erec!e 'e scurte. GORGIAS Su#t co#vi#s, Socrate, că .ac lucrul acesta cum se ca'e. SOCRATE 4e acor'. Hai, 'e-mi răs%u#'e tot aşa şi cu %rivire la retorică, cu ştii#/a căror lucruri a#ume se ocu%ă ea( GORGIAS A cuv&#tărilor. SOCRATE Care a#ume, Gor,ias( Cele care arată cum se tratea ă bol#avii %e#tru a .i vi#'eca/i( GORGIAS Nu. SOCRATE Atu#ci retorica #u are *# ve'ere toate soiurile 'e cuv&#tări. GORGIAS Nu, .ără *#'oială. SOCRATE *#să *i .ace %e oame#i ca%abili să vorbească. GORGIAS 4esi,ur. SOCRATE )i bi#e*#/eles să şi ,&#'ească ceea ce vorbesc( GORGIAS 7ireşte. SOCRATE Aşa'ar, me'ici#a, 'es%re care vorbeam a'i#eauri, te .ace a%t să ,&#'eşti şi să vorbeşti 'es%re bolile oame#ilor( GORGIAS 7ără 'oar şi %oate. SOCRATE Atu#ci şi me'ici#a se ocu%ă 'e cuv&#tări. GORGIAS 4esi,ur. SOCRATE )i a#ume cele care se re.eră la boli( GORGIAS *#tocmai. SOCRATE Iar ,im#astica, cu cuv&#tările 'es%re bu#a stare şi reaua stare a tru%urilor(@ GORGIAS Ne,reşit. SOCRATE )i tot aşa este şi cu celelalte arte, Gor,ias. 7iecare 'i# ele are ca obiect acele cuv&#tări care se re.eră la lucrul cu care se ocu%ă res%ectiva artă. GORGIAS Aşa se %are. SOCRATE Pe#tru ce, 'eci, #u #umeşti retorice şi celelalte arte, care se .olosesc 'e cuv&#t, 'i# mome#t ce #umeşti retorică arta care are ca obiect cuv&#tările( GORGIAS Pe#tru că, Socrate, *#trea,a ştii#/ă a celorlalte arte, ca să ic aşa, are *# ve'ere o%era/iile ma#uale şi alte ac/iu#i 'e acest .el, *# tim% ce retorica #u se *#'elet#iceşte cu aseme#ea o%era/ie ma#uală, ci *#trea,a ei activitate şi *m%li#ire se reali ea ă %ri# cuvi#te. Pe#tru acest motiv co#si'er eu că, %e bu#ă 're%tate, retorica este arta 'iscursurilor. SOCRATE Oare %rice% eu se#sul 'e#umirii tale( Poate că mă voi lămuri mai bi#e. Ia răs%u#'e-miA E5istă tot .elul 'e arte, #u-i aşa( GORGIAS 4a.

La aseme#ea arte mi se %are că te re.olosesc *# mare măsură 'e cuv&#t. cre' eu. altele c!iar 'e #ici u# cuv&#t. *# le.a/ă 'e celelalte. Socrate. 4acă m-ar *#treba a%oiA =Ce #umeşti tu arta calculului(>. Cre' că ai au it Ia os%e/e oame#i c&#t&#' acel scolio#$0. #eav&#' #evoie 'ec&t 'e %u/i#e cuvi#te.SOCRATE 4i#tre toate aceste arte. Retorica este tocmai u#a 'i#tre artele care săv&rşesc şi *m%li#esc totul %ri# cuvi#te+ Nu este aşa( GORGIAS Aşa este.eri s%u#&#' că ele #u su#t retorică. cum su#t aritmetica.eră. că este o artă care se reali ea ă %ri# cuv&#t. D =Ce s%ui tu( Oare obiectul artei tale este cel mai mare bi#e(> D =Cum să #u . ar re%licaA =4ar cuvi#tele astro#omiei la ce se re. iar activitatea şi vi. Socrate(>.eşte. .ie să#ătatea. Gor. ar răs%u#'e %esem#e că este me'ic. a GORGIAS Ai 're%tate să %resu%ui şi să cre i asta. 'eloc sau %rea %u/i#. SOCRATE Acum iar s%ui ceva 'iscutabil şi c&tuşi 'e %u/i# lim%e'e. GORGIAS Ai răs%u#'e corect. =E5istă %e#tru oame#i vreu# bi#e mai mare 'ec&t să#ătatea(> 4acă. %e#tru că activitatea lor se reali ea ă *# tăcere. %e me'ic. 'eo%otrivă cu altele 'e acest soi. SOCRATE *#să eu cre' că %e #iciu#a 'i#tre ele #u vrei s-o #umeşti retorică şi că 'e . cu mărimea . i-aş răs%u#'e.ias. i-aş răs%u#'e că la mişcarea astrelor. SOCRATE Atu#ci 'u %&#ă la ca%ăt răs%u#sul %e care /i l-am cerut. i-aş răs%u#'e că şi aceasta este u#a 'i#tre artele care se reali ea ă *# *#tre. să . Socrate. ca *# a'u#area %o%orului.ă s%u#&#' că retorica este arta a cărei %utere stă *# cuv&#t. u#ele . me'icul. SOCRATE S%u#e-mi la ce se re.eometria. ar iceA =Socrate. "ocurile 'e #oroc. SOCRATE 7ă şi tu la .olosesc ac/iu#ea *# mare măsură. că 'i. a cărei . căci #u arta lui . 'e vreme ce se ocu%ă cu acelaşi lucru. că =*# toate celelalte %rivi#/e>$C calculul este tot u#a cu aritmetica. aşa cum este ca ul %icturii.a%t #u asta ai vrut să se *#/elea. 'ar ce vrei să s%ui %ri# asta( SOCRATE Că acum */i ri'ici *m%otriva ta %e %ro'ucătorii bu#urilor lău'ate 'e autorul scolio#ului.ace im%resia că %ri#tre acestea 'i# urmă aşe i tu retorica. SOCRATE E5istă *#să şi alte arte la care cuv&#tul este totul. cum s%u#e %oetul scolio#ului.ii să#ătos.ul *# cuvi#te. *#cearcă să-mi %reci e i obiectul retoricii.oarea lor re i'ă %e 'e-a-#tre.ac socoteala că cel mai bi#e-i să . că aritmetica este retorică(> *#să eu cre' că tu #u #umeşti retorică #ici . . *mi .ătură cu oricare 'i#tre artele 'e care am vorbitA =Ce este aritmetica. şi alte multe arte. ci a mea. Gor. 'i#tre care u#ele au cam tot at&tea cuvi#te c&te ac/iu#i.> D Iar 'acă l-aş *#trebaA =Ce eşti tu. %e %e'otrib şi %e comercia#t. al 'oilea să . %e'otribul . calcululB. iar la ac/iu#e. GORGIAS Am au it.ii bo. ca ti#e a'i#eauri. ca să ic aşa. Iar 'acă m-ar mai *#trebaA =Cu ce se ocu%ă(>. cu #umerele %are şi im%are.eră 'e aritmetică #umai *#truc&t cercetea ă mărimea #umerelor %are şi im%are .ii .eră ele. 'u%ă el.ie *# ra%ort cu ele *#sele. Iar 'acă m-ar *#treba ci#eva 'e astro#omie. Nu-i aşa( GORGIAS */i 'ai cu %ărerea cum #u se %oate mai bi#e. Socrate. căci atu#ci te-ar %utea i#ter%ela u# amator 'e subtilită/iA =Tu s%ui. Socrate(>. )i 'acă m-ar *#treba 'i# #ouA =Cu ce se ocu%ă ea(>. 'e sus/ii acestea(>. #u recur.ias te amă.rumos şi al treilea.eometria şi #ici aritmetica. %robabil că ar răs%u#'e. scul%turii şi al multor alte arte. *# care .el. Cel 'i#t&i. 4e vreme ce retorica este u#a 'i# acele arte care se . Socrate. Să icem că m-ar *#treba ci#eva. şi eu i-aş s%u#e că şi aceasta re'uce totul la cuvi#te.ias.at şi ci#stit.ace cel mai mare bi#e oame#ilor.or/ă stă *# cuvi#te.ime %ri# cuvi#te. care a#ume este lucrul %e care-l au *# ve'ere 'iscursurile ce /i# 'e retorică( GORGIAS Cele mai mari şi cele mai bu#e 'i#tre lucrurile ome#eşti. la vite a u#ora . Soarelui şi Lu#ii. i-aş răs%u#'e că se ocu%ă cu #umărul %ar şi im%ar.ie u#ele *# ra%ort cu celelalte$$. GORGIAS Ai 're%tate. 'ar ma"oritatea au mai multe cuvi#te. Gor.iecăruia. Socrate(> Eu i-aş răs%u#'e.

*# loc să vorbesc eu( Nu %e#tru ti#e o . 4atorită acestei %uteri. *# ecclesia %e membrii ecclesiei. ar vorbi comercia#tul.ăseşti vreu# bi#e mai mare 'ec&t bo.el 'e . . i-am s%u#e #oi. a%oi eu su#t u#ul 'i#tre aceia şi cre' că şi tu. Să ştii că. GORGIAS Ce-i cu asta.ace %e . Gor. %e#tru ca ea să 'ecur. %recum şi *# oricare altă a'u#are care ar .iecare stă%&#ul co#cetă/e#ilor săi. sus/ii că retorica este . 'acă Gor. către aceasta ti#'e. şi asu%ra căror lucruri se e5ercită ea.ere a retoricii. SOCRATE Ascultă-mă atu#ci.i e5istat alt %ictor *# a. Socrate.i se %are. .ara creării co#vi#. SOCRATE Care este %ri# urmare acesta( GORGIAS A .> 4u%ă %e'otrib.ac oame#ilor tru%uri . 'u%ă %ărerea ta. Aşa că am să te *#treb totuşi 'es%re ce co#vi#. =Cum să #u(>.i me'icul.ere vorbeşti ca şi asu%ra căror lucruri se e5ercită ea.ă *# aşa . 'ă oame#ilor libertatea şi .erii *# su. Socrate( SOCRATE */i s%u# acum. să #e răs%u# i care este 'u%ă ti#e bi#ele cel mai mare al oame#ilor al cărui %ro'ucător eşti tu. şi ei şi cu.ăuritoarea co#vi#. care eşti *# stare să vorbeşti şi să co#vi#. Socrate. 'acă mi-ai s%u#e că este u# %ictor 'e . G&#'eşte-te 'acă su#t *#'re%tă/it să te *#treb. vom s%u#e. iar comercia#tul va ve'ea că a. 'u%ă cum cre'. că acum ai e5%licat 'estul 'e %recis ce este. D =4ar. %e#tru ti#e. =Ce eşti(> D =Comercia#t. sclav */i va . uite. Socrate.i %e'otribul.ii#/e. GORGIAS Cel care.i o a'u#are cetă/e#ească$3. SOCRATE 4acă #-ar mai . *# a. că */i cerem.i#it-o cu e5actitate.i %ri# 'iscursuri %e "u'ecători *# tribu#ale.i mul/imile. Gor.lă %icturile Iui. este cel mai mare bi#e şi care. te mai *#treb %e ti#e. şi a#ume 'es%re ce .a ei ac/iu#e.i *#'re%tă/it să te *#treb ce . şi care este meseria ta(> D =Eu su#t %e'otrib. ar s%u#e.ere vorbeşti.at că retorica este *# stare şi 'e altceva.el 'e co#vi#.ias sau la oricare altul(>$2 Atu#ci i-aş s%u#e şi luiA =Cum aşa( Tu eşti %ro'ucătorul ei(> Ar răs%u#'e că 'a.rumoase şi vi.ă/ia. şi asu%ra căror lucruri se a%lică.uroase. Ori ai 'e a'ău. va s%u#e el.ii#/e.ias.-aş mira şi eu Socrate.ară 'e 6eu5is. şi meseria mea este să le .ost bu# răs%u#sul tău( GORGIAS Cum 'e #u( . ci %e#tru altul. omule. ic eu. co#si'eră.erea mea. Gor. arta retoricii şi. la r&#'ul meu i-aş iceA =Tu ci#e eşti.ias.ias /i-ar 'ove'i că bi#ele artei lui este mai mare 'ec&t al artei mele>.i .ii#/e %ictea ă şi u#'e se a. eu #-aş . care %ictea ă multe . SOCRATE Oare #u %e#tru . *#tr-a'evăr.ias+> 4eci.ar iceA =.i *# stare. oare #-ar .ac.a%tul că e5istă şi al/i %ictori.o#iseşte #u %e#tru si#e. Gor. sclav */i va .ătură cu %uterea 'e co#vi#. ci *# i#teresul 'iscu/iei. să co#vi#.elul( GORGIAS 4esi. să ştii că eu #u am *#/eles lim%e'e. Nu este aşa( GORGIAS *#tocmai.&#'eşte-te.erii$9 şi că *#trea. ese#/a ei. 'u%ă ce te-aş *#treba ce %ictor este 6eu5is$:. La care este lim%e'e că ar *#trebaA =)i care este bi#ele acesta( Să lămurească Gor. 'e tot . 'acă .ias %reti#'e că arta lui este sursa u#ui bi#e mai mare 'ec&t al artei tale>.oarte 'is%re/uitor .ă/ia este cel mai mare bi#e %e#tru oame#i(>. 'acă te-am *#/eles bi#e.a/ă 'e to/iA =Ia . *# le. E ca şi cum. la Gor.el *#c&t să 'evi#ă c&t mai lim%e'e obiectul ei.letele ascultătorilor( GORGIAS Nici'ecum. %e se#atori *# se#at.ias.> D =4ar cum aşa( Tu socoteşti că bo. Aceasta este ese#/a ei. 'u%ă ti#e. căci socotesc că ai 'e. căci #umai %resu%u# ce este ea. SOCRATE . *# acelaşi tim%.ăc&#' %resu%u#eri. 'u%ă co#vi#.ur. Pe#tru ce. 'acă e5istă ci#eva care *#tr-o 'iscu/ie cu altul vrea să ştie e5act 'es%re ce este vorba.

su#tem *#'re%tă/i/i. SOCRATE *#să %e#tru că #u este si#. te şi co#vi#. Socrate. SOCRATE Este clar că #u su#t acelaşi lucru. Co#si'eri că retorica este si#. vom %utea arăta că su#t arte ale co#vi#. şi ai să ve i ime'iat 'e ce. SOCRATE 4ar a cre'e( GORGIAS 4e aseme#ea.erii.el 'e co#vi#. 'e co#vi#. ci mai su#t şi altele. 4acă te-ar *#treba ci#evaA =E5istă. %otrivit i'eii tale.ura care reali ea ă acest lucru. GORGIAS Ai 're%tate.erea. 'u%ă cum cre'.ias.ura artă a co#vi#.ă la u# ca%ăt. SOCRATE Atu#ci şi aritmetica este .icată o #ouă *#trebare( GORGIAS 8a 'a. că vorbeşti 'es%re o co#vi#.alsă şi u#a a'evărată( GORGIAS Nici'ecum. 'e care am vorbit. GORGIAS 4esi. SOCRATE 8i#e socoteşti.e *# le.ăuritoare a co#vi#.ere şi cu %rivire la ce lucru reali ea ă arta retorică( Ori cre i că #u este "usti. Nu este aşa( GORGIAS 4esi. sau #u( GORGIAS 7ără 'iscu/ie. 'acă #e *#treabă ci#eva ce . co#vi#. 'e ti#e. să-l *#trebăm 'i# #ou %e i#terlocutorA Ce .ere re. ale u#ei a#umite co#vi#. 'e vreme ce aceasta /i-e %ărerea. SOCRATE Atu#ci retorica #u este si#. socotesc că su#t altceva. 4ar ca să #u te miri 'acă %u/i# mai t&r iu te voi *#treba iarăşi ceva ce %are a .ura care %ro'uce co#vi#. SOCRATE Pri# urmare #e şi co#vi#.ur. Gor. SOCRATE Tu co#si'eri că a şti şi a cre'e. asu%ra lucrurilor care su#t 're%te şi #e're%te$<. sau mai su#t şi alte arte( Am să . SOCRATE )i eu bă#uiam.alsă şi o cre'i#/ă a'evărată(>$@. GORGIAS Aşa se %are.e. SOCRATE Hai'e să cercetăm *#că ceva. *i răs%u#'em că cea care #e *#va/ă 'es%re mărimea #umerelor %are şi im%are. SOCRATE Aşa'ar. . Socrate. Ci#e te *#va/ă u# a#umit lucru. Oare aritmetica #u #e *#va/ă cele cu %rivire la #umăr şi tot aşa şi aritmeticia#ul( GORGIAS 7ără *#'oială.erea tribu#alelor şi a celorlalte a'u#ări.ere şi cu %rivire la ce.el 'e co#vi#.el 'e co#vi#şi.ur. aşa cum am arătat mai *#ai#te. o cre'i#/ă . %e#tru ca tu să 'uci %&#ă Ia ca%ăt e5%lica/ia. ca şi *# ca ul %ictorului. )i 'es%re toate celelalte arte. su#t totu#a. 'eci. SOCRATE Răs%u#'e. #u ca să mă le.i lim%e'e.e( GORGIAS 4esi. Gor. SOCRATE Să #e *#toarcem la artele 'es%re care vorbeam. SOCRATE *#să şi cei care ştiu şi cei care cre' su#t la . Cum */i s%u#. Numeşti tu u# a#umit lucru a şti( GORGIAS Numesc.ătură cu el. mai *#ai#te 'e toate. Socrate.erii. aşa cum i#te#/io#e i. GORGIAS Eu vorbesc.SOCRATE Atu#ci răs%u#'e-mi cu %rivire Ia retorică. GORGIAS )i eu cre' că %roce'e i bi#e. GORGIAS Ai 're%tate.ias. SOCRATE E5istă o ştii#/ă .ur.eri cu %rivire la u# a#umit lucru. reiau acum *#trebarea. eu te *#treb %e#tru ca 'iscu/ia să a"u#. sau su#t 'eosebite( GORGIAS 7ără 'iscu/ie. tu ai *#cuvii#/a. Socrate. ci %e#tru a #e obiş#ui să #u a#tici%ăm reci%roc %ri# %resu%u#eri asu%ra s%uselor #oastre.erii.eritoare la aceste lucruri.ias. Gor.iu mai %recis. ştii#/a şi cre'i#/a.

a %utere a retoricii. 'ec&t retorica. SOCRATE Să stabilim. GORGIAS 4esi. 'acă #e vei .at %e#tru ale. GORGIAS *#tocmai. 'eci. GORGIAS *#să 'acă ai cu#oaşte totul. SOCRATE Acestea se s%u# 'es%re TemistocleF c&t 'es%re Pericle.ur. GORGIAS )i c&#' se . că cea 'i# care se #aşte cre'i#/a. Socrate. sau şi 'es%re cele %ome#ite acum 'e Socrate(> Caută. şi #ici'ecum oame#ilor 'e meserie. SOCRATE Tocmai 'e acestea mi#u#&#'u-mă. Ce-ai 'e s%us 'es%re acestea.ără ştii#/ă şi cealaltă %e cu#oaştere. #ici să se lase tăiat sau ars 'e me'ic.ără alt meşteşu.ăuritoarea co#vi#. cel mai bi#e este să . mă stră'ui *# i#teresul tău. SOCRATE 4eci care este co#vi#. 'u%ă cum se ve'e. Aşa'ar. trebuie solicita/i #umai ar!itec/ii.aturi( Este lim%e'e că *# .acă ales mai 'e.erea 'e . să ve'em ce %utem s%u#e 'es%re retorică.e o%i#iile lor asu%ra acestor c!estiu#i. *# rest celor ale lui Pericle.ie ales me'ic. me'icul #ici #u va . *# %arte s.aturilor lui Temistocle.a%t te *#treabă ei. *#tr-a'evăr. Gor. Socrate.!ită leacul. este .a/ă se *#t&m%lă să .ur. 'acă s-ar %urta 'iscu/ia *# a'u#area %o%orului sau *# vreo altă reu#iu#e care 'i#tre cei 'oi să . căci tu *#su/i mi-ai arătat 'e mi#u#e 'rumul. #u su#t *#că *# stare să mă lămuresc.ă.i *# stare să s. vor 'a s.ratele meu şi al/i me'ici %e la c&te u# bol#av.ias( 4eoarece s%ui că eşti retor şi că . mer. SOCRATE 4acă este aşa. GORGIAS Nu. ca să ic aşa. SOCRATE Aşa'ar. i'urile Ate#ei. )i cu oricare alt om 'e meserie ar co#cura. Eu sus/i# că *# orice oraş ar mer.i bă.rabă 'ec&t orici#e.aturi #umai militarii şi #u oratorii. SOCRATE Aşa'ar. oare #u este tocmai atu#ci ca ul ca oratorul să #u 'ea s. cum acesta #u voia să *#. %e#tru .erea %e care o creea ă retorica *# tribu#ale şi *# celelalte a'u#ări.ace u#a 'i# ale. retorica. Gor.erii *#temeiată %e cre'i#/ă şi #u %e *#vă/ătură$B. #ici #-ar %utea *#tr-u# tim% scurt să i#struiască o mul/ime at&t 'e mare cu %rivire la c!estiu#i at&t 'e im%orta#te.aturi şi .i ales cel ca%abil să vorbească. *#treb&#'u-te eu. C&#' se .erea 'e me'ici.it vom avea.eri trebuie să . *# ce mă %riveşte. GORGIAS Eu voi *#cerca.&#' *m%reu#ă cu . cu %rivire la lucrurile 're%te şi #e're%te( Este cea 'i# care se #aşte cre'i#/a . iar c&#' se /i#e s.ro#t *m%otriva 'uşma#ilor sau %e#tru ocu%area u#ui teritoriu. să-/i 'e vălui cu claritate *#trea. ve i bi#e cum oratorii su#t cei care 'au s. #e%ut&#' me'icul să-l co#vi#. oratorul #u *#va/ă tribu#alele şi celelalte a'u#ări 'es%re lucrurile 're%te şi #e're%te.eriiA u#a care se *#temeia ă %e cre'i#/ă . sau co#structori 'e corăbii. 'ouă s%ecii ale co#vi#. Am să-/i 'au o 'ova'ă temei#ică.. 'e mult *#treb ce soi 'e %utere are retorica.ac să trium.ie ales cel mai %rice%utF c&#' este vorba 'e co#struirea 'e i'uri. 1ă &#'u-i mărimea *mi %are că este u# lucru 'ivi#0$.i 'ascăl( *# ce c!estiu#i vom .ătuim cetatea( Oare #umai 'es%re ce este 're%t şi #e're%t.e *m%reu#ă oratorul şi me'icul. co#si'eră că 'e . toate %uterile şi le /i#e *# stă%&#ire. Tu ştii. 'acă va vrea. G&#'eşte-te că. Socrate.GORGIAS Aşa este.aci oratori %e al/ii. 'esi.at *# seamă. ci 'oar le co#vi#. *#să se ruşi#ea ă să te *#trebe.erile 'e care ai vorbit. *#tr-a'evăr. 'acă vrei. eu *#sumi l-am au it %ro%u#&#'u-#e co#struirea i'ului 'i# mi"loc0C. A'esea.iecare 'i# aceste ale. Gor.ias. cu %rivire la lucrurile 're%te şi #e're%te. 'e .ără ştii#/ă sau cea 'i# care se #aşte ştii#/a( GORGIAS Este clar. sau %e#tru vreu# alt soi 'e meşteşu.a%t. %recum şi co#struc/ia %orturilor *şi 'atorea ă e5iste#/a.ie u#ul care ar vrea să 'evi#ă 'isci%olul tău D şi *mi 'au seama că su#t 'estul 'e mul/i 'i#tre aceştia G. căci %oate %ri#tre cei 'e .ii tu *#trebat asu%ra artei tale. 'e şa#tiere #avale. oratorul ar reuşi să se . eu reuşeam . ci va . să le răs%u# i.ormarea u#ui .ias. că arse#alele. =Ce %ro. 'e %orturi. Nu e5istă .ace o a'u#are *# cotate %e#tru ale. Socrate. ai ve'ea că *# ea cu%ri#'e.e.e#erali.

*#ai#te 'e ve#irea voastră. să te combat. 8a co#si'er că %rimul lucru este cu at&t mai ava#ta"os cu c&t e u# bi#e mai mare să . ci %e#tru a te ataca %erso#al.el *# ca ul oricărei arte 'e a lu%ta. Poate că ar trebui. să #e . C&t 'es%re mi#e.ias şi Socrate.a/a oricui. %uterea acestei arte şi 'e acest soi este ea.oarte ruşi#os. a. Pe#tru ce s%u# toate acestea( Pe#tru că mi se %are că *# acest mome#t #u eşti cu totul co#secve#t şi *# acor' cu cele ce-ai s%us la *#ce%ut 'es%re retorică. iar acum %robabil că vom ăbovi mai 'e%arte cu 'iscu/ia. Socrate. Gor. av&#' %rile"ul u#or aseme#ea 'iscu/ii.a/ă se căiesc că au avut . vreo altă ru'ă sau %riete#. %e#tru acest motiv #u trebuie 'etesta/i şi i . Acelaşi ar. *#tr-u# cuv&#t.a%tul că a#evoie %ot vorbitorii să-şi %reci e e u#ii . 4eci #u 'ascălii su#t răi.ii eliberat tu *#su/i 'ec&t să elibere i %e altul 'e u# rău . ci trebuie să se . 'eci. *#să #u este c&tuşi 'e %u/i# 'ator să u ur%e re%uta/ia me'icilor D %e#tru motivul că este *# stare s-o . #u %e#tru a eluci'a u# lucru.&#'im şi la cei 'e . #u %e#tru a te .oloseşte cum trebuie 'e retorică şi #u cel ce l-a *#vă/at. Totuşi.ă şi să se e5%lice *#tre ei. să 'iscutăm. atu#ci se su%ără şi co#si'eră că su#t 'e rea-cre'i#/ă u#ii . Ei i-au *#vă/at să se .a/ă 'e al/ii subiectul 'iscu/iei %e care o *#tre%ri#'. Gor. *#c!ei#' cu bi#e *#tru#ireaF 'acă i#tră *# 'is%ută. 4i# ce soi 'e oame#i su#t eu( 4i# cei care simt %lăcere să . #u arta este răs%u# ătoare.ie ur&t. *#c&t.ace elevul. că tu ai e5%erie#/a multor 'iscu/ii *# care ai remarcat . GORGIAS *# ce mă %riveşte.ii#' să se certe şi #u să eluci'e e obiectul 'iscu/iei. s-o .o#i/i 'i# cetate %e'otribii şi maeştrii 'e arme02.a/ă. 'acă .el 'e oame#i. şi u#ul s%u#e 'es%re celălalt că #u are 're%tate sau că #u este clar. Oratorul este ca%abil să vorbească *# . aşa'ar. o Socrate. Ast.irm că şi eu cores%u#' ceri#/elor %rescrise 'e ti#e. te-aş %utea c!estio#a cu %lăcereF 'acă #u. #-aş %utea avea o treabă at&t 'e im%orta#tă *#c&t. 4eşi a .a%t.a/ă 'e al/ii. At&t 'e mare este.ume#t se %otriveşte şi %e#tru retorică.c!estiu#e %e care oratorul să #u o trate e mai co#vi#.oarte mare. totuşi.olosesc cum trebuie.ă tem. %urtate 'e aseme#ea vorbitori.reşesc. 'eve#i#' %uter#ic la tru% şi la %um#. #ici rea %e#tru acest . %a#cra/iul şi lu%ta cu armele.at 'i# cetate 'ascălul %e#tru abu ul %e care-l .olosesc *# mo' #e"ust 'e tăria şi 'e arta lor.ă mul/imea 'u%ă vrerea lui. 'eve#i#' mai %uter#ic 'ec&t %riete#ii şi 'ec&t 'uşma#ii. şi #u %e#tru a ataca.ilistica. 'ar să şi combată %e cel ce . Cre' că #u trebuie 'etestat şi alu#. 'acă vreu#ul care . . . 'es%re orice. şi.acă D #ici a altor oame#i 'e meserie. să 'au *#t&ietate altor %reocu%ări.olosească cu "uste/e 'e retorică ca şi 'e arta 'e a lu%ta. Pe 6eus.acă şi altceva. acei care #-o .acem ime'iat şi să *#c!eiem 'iscu/ia. 'isci%olul %roce'ea ă *# mo' co#trar. rosti#' şi au i#' u#ii 'es%re al/ii aseme#ea lucruri *#c&t cei 'e . e5%ul at şi ucis cel ce #u se . răstălmăci#'u-i. trebuie să te . ci.olosi *m%otriva tuturor oame#ilor *#ve/i %u. cre' eu. se . CHAIREPHON =Au i/i.i 'i# acelaşi soi 'e oame#i ca mi#e. 8a u#ii s. o vreme eu le-am arătat o mul/ime 'e lucruri. se a%ucă să-şi bată tatăl. ocăr&#'u-se. . să-i stră%u#. ca să #u mă sus%ecte i că su#t 'oritor 'e 'is%ută. Pri# urmare este 're%t să . voi *#şivă arva celor care vor să asculte ce s%u#e/i. SOCRATE Eu cre'. să co#vi#. să se *#/elea. Cre' că #u este rău mai mare %e#tru u# om 'ec&t să aibă o o%i#ie .alsă asu%ra lucrurilor 'e care tocmai acum #e ocu%ăm03.ias. Pri# urmare 'acă şi tu s%ui că eşti u# ast.i şi să-i uci i.el 'e om. 4e cre i *#să că trebuie să re#u#/ăm.ie combătu/i. mama.recve#tea ă %alestrele.ără să-mi %lacă mai %u/i# c&#' su#t combătut 'ec&t c&#' combat la r&#'ul meu. Aşa că este ca ul să ve'em 'acă #u re/i#em %e u#ii.olosească cu 're%tate 'e arme %e#tru a se a%ăra 'e 'uşma#i şi 'e cei care-i #e're%tă/esc. 4ar 'isci%olii. aş re#u#/a.&#'ul să 'evi#ă au'itorii u#or ast.ost i#i/iat *# ve'erea u#ei 're%te *#trebui#/ări. 'e %uterea şi 'e arta *#vă/ată 'e la el. *# ca ul c&#' ai .&rşesc %ri# a se 'es%ăr/i .reşeşte.oloseşti 'e retorică ca 'e orice altă artă 'e a lu%ta00. care vor să . să te a%uci să-/i loveşti %riete#ii. 'oritori .ător 'ec&t oricare 'i#tre oame#ii 'e meserie 'i# mul/ime.

Socrate. ca %ro. cel ce #u se %rice%e va . .el cu oratorul şi retorica( Ea #u este 'eloc 'atoare să cu#oască lucrurile *# si#ea lor. SOCRATE Ascultă atu#ci.ur. a"u#.i cel mai *#c&#tat.esor 'e retorică.ireşte că el #u are cu#oşti#/ele %e care le are me'icul. #u ştiu 'acă m-am 'electat vreo'ată at&t 'e bi#e ca acum. *# . c!iar şi eu. *# .#ora#/i mai ştiutor 'ec&t cei ştiutori.ii#' me'ic.iecare.ără s-o *#ve/e( GORGIAS Este c!iar aşa. C!aire%!o#. #u( GORGIAS 4esi. care am a#u#/at că răs%u#' la tot ce 'oreşte . aş .e *#c&t %are. Gor.i mai co#vi#. *# .ie ştiutor şi trebuie să cu#oască toate acestea mai *#ai#te 'e a ve#i la ti#e ca să-l *#ve/i retorica( *# ca co#trar. #u am #ici o obiec/ie.i mai co#vi#. *# ce mă %riveşte.ace să %ară bu# . care este %uterea retoricii.rumos. Socrate. 'e a co#vi#.a/a celor ce se %rice% #u va . . . GORGIAS Ar . căci a 'esco%erit u# atare meşteşu.ă mul/imea.ără să le cu#oască.ie me'ic. %ri# *#'elet#icirea lui. . să ve'em.ător 'ec&t me'icul.ător 'ec&t cel ce se %rice%e( GORGIAS C!iar aşa. *l vei .a/a mul/imii.rumos sau ur&t.#or&#' celelalte arte. Sau este #evoie să .a%tul că. Callicles. aşa se *#t&m%lă. 'iscută şi *#treabă tot ce vrei.ător 'ec&t me'icul.ător *# oc!ii celor ce #u se %rice% 'ec&t cel ce se %rice%e.CALLICLES Pe ei.ur ruşi#os.ere 'atorită căreia.i vorbit bi#e şi eu să te . *# toate %rivi#/ele. SOCRATE *# . cel ce o cu#oaşte #umai %e aceasta #u se ve'e socotit mai %re"os 'e #iciu#ul 'i# oame#ii 'e meserie( SOCRATE 4acă oratorul este sau #u este mai %re"os 'e ceilal/i. Acum.a/a celor i. ce este . 'e văluie. Se %oate ca tu să .ie *# realitate( Ori vei . i. SOCRATE 7ără să .ias este 'e acor'. oratorul are aceeaşi atitu'i#e ca *# %rivi#/a să#ătă/ii şi a 'ome#iilor %ro%rii celorlalte arte. Aşa *#c&t. #u-l vei *#vă/a #imic 'i# toate acestea %e cel ce vi#e la ti#e D căci #u /i#e 'e meseria ta G. şi a#ume 'acă #ecu#osc&#' *# ese#/ă ce este bi#e şi ce este rău.e mai co#vi#. el meşteşu.ias( Pe 6eus.ias. 'acă 'es%re ce este 're%t şi #e're%t.ără *#'oială. asta *#seam#ă.i 'esi. SOCRATE Pe#tru ca să co#vi#. Cu *#cuvii#/area lor. oratorul este mai co#vi#. GORGIAS S%u#eam că asta se %etrece *# . ur&t şi .i cu totul i#ca%abil să-l *#ve/i retorica 'acă el #u cu#oaşte *# %realabil a'evărul asu%ra acestor lucruri( Cum stau lucrurile. 'e vreme ce oratorul %oate să . că este mai cu#oscătoare 'ec&t cu#oscătorii. Nu se *#t&m%lă aşa( GORGIAS *# acest ca . 'ar .ur.ără să .i *#/eles rău. *l vei . SOCRATE 7ii#' 'eci mai co#vi#. SOCRATE )i *# ca ul tuturor celorlalte arte #u se *#t&m%lă la . SOCRATE Atu#ci. u# mare ava#ta". GORGIAS Oare #u este. 'eşi este i.#ora#t %are *# . Tu s%ui că eşti ca%abil să i#i/ie i *# retorică %e orici#e vrea să *#ve/e 'e la ti#e( GORGIAS 4esi. 'acă a/i vrea să 'iscuta/i toată iua. GORGIAS Ai 're%tate. care am asistat la multe 'iscu/ii.a/a mul/imii. Gor. vom cerceta 'e *#'ată ce vom a'uce vorba 'es%re asta.ător 'ec&t me'icul. aşa cum s%u#eai a'i#eauri.a/a celor ce #u se %rice%.ător 'ec&t me'icul.a/a celor ce #u se %rice%( Căci. . ce #e'umerire *mi %ro'uc s%usele tale.eşte totuşi o co#vi#. 're%t sau #e're%t.ace *#să să %ară *# oc!ii celor mul/i u# cu#oscător al acestor lucruri. mai *#t&i.ie mai co#vi#. 'acă şi Gor. SOCRATE Aşa'ar. SOCRATE S%u#eai a'i#eauri că *# %rivi#/a să#ătă/ii. bi#e şi rău. tu. SOCRATE Ne. GORGIAS Este evi'e#t. să #u vreau tocmai eu.

Este a'evărat( GORGIAS 4esi.acă #e're%tă/i. 'i# acelaşi motiv. Ca să *#ve/i %e ci#eva retorica. POLOS Ce *#seam#ă asta.ias s-a s. s%u#e-mi.ias. GORGIAS 7ără *#'oială. iar *# ca că vi#e la el u# elev .ur. SOCRATE 4ar. . %e#tru că Gor.i mai bi#e s-o aba#'o#ăm.GORGIAS Eu cre'. GORGIAS Se %are că #u. ai s%us că oratorul se %oate totuşi . Nu este aşa( GORGIAS Aşa se %are. C&#'. c&#' te-am au it s%u#&#' acestea am cre ut că *# #ici u# c!i% #u %oate . ci#e a *#vă/at ce este 're%t #u este u# om 're%t( GORGIAS *#tocmai. 'i# acelaşi motiv. cel %u/i#. SOCRATE Aşa'ar. aşa a%recie i tu retorica( Sau cre i tu asta.ie 're%t.rumos. Gor. cel ce a *#vă/at ar!itectura este ar!itect. SOCRATE Nu este me'ic ci#e a *#vă/at me'ici#a.irmate.iecare ceea ce-l .iit să #u . Co#ti#u&#'u-#e cercetarea. SOCRATE Atu#ci. 'acă oratorul se . am 'eclarat că. GORGIAS E5act. Socrate.ă 'eclar mul/umit. iar ca om 're%t trebuie să vrea să săv&rşească #umai lucruri 're%te(09 GORGIAS Aşa se %are. şi *# rest. SOCRATE Acum se %are *#să că acelaşi orator #u %oate să . s%u#eam că retorica este arta 'iscursurilor %rivitoare #u la #umerele %arc şi im%are.oloseşte 'e %um# cum #u trebuie( )i că tot aşa. *# ca că #u le ştie. SOCRATE Pri# urmare. %u/i# mai *#ai#te.ie *# #ici u# c!i% #e're%t. 'iscu/ia merită să co#ti#ue. SOCRATE */i ami#teşti cum. Cum 'e se *#t&m%lă aşa. mir&#'u-mă şi co#si'er&#' că cele s%use su#t co#tra'ictorii. #u 'ascălul lui trebuie *#vi#uit şi e5%ul at 'i# cetate. 'e vreme ce ea tot'eau#a .olosească *# c!i% #e're%t 'e retorică şi c!iar să vrea să . SOCRATE )i cel ce a *#vă/at mu ica este mu icia#( GORGIAS 4esi. SOCRATE .acă acest lucru. . %u/i# mai t&r iu. tu te bucuri. SOCRATE Eu.ie 'u%ă ve#irea lui la ti#e. #u se %oate lămuri .ără multă bătaie 'e ca%.ăureşte 'iscursuri 'es%re 're%tate. SOCRATE *#să 'i# 'iscu/ie re ultă că s%ecialistul *# retorică este u# om 're%t. SOCRATE Iar la *#ce%ut.acă #e're%tă/i.ără aceste cu#oşti#/e *l va *#vă/a el *#suşiH şi cum 'i# această co#cesie a ieşit %oate o co#tra'ic/ie *# cele a. %e c&i#e0:. ci la 're%tate şi #e're%tate. trebuie ca s%ecialistul *# retorică să . #u-i aşa( GORGIAS 4esi.ie 'i#ai#te. este #ecesar ca el să cu#oască ce este 're%t şi ce este #e're%t.olosi *# c!i% #e're%t 'e retorică.i retorica u# lucru #e're%t.ur. 'acă şi tu socoteşti %ro. căci . că acestea tot 'e la mi#e le va *#vă/a. SOCRATE *# #ici u# ca #u va vrea omul 're%t să . GORGIAS 4esi. ci cel ce #e're%tă/eşte şi #u se .ur.oloseşte *# mo' #e"ust 'e retorică. ar .ie ştii#/a lui( GORGIAS E5act. *# #ici u# ca el #u va vrea să .oloseşte cum trebuie 'e retorică( Nu ai s%us tu acestea( GORGIAS Le-am s%us. iar 'acă #u. ve i acum tu *#su/i co#clu ia 'u%ă care este cu #e%uti#/ă ca oratorul să se . Gor.itabilă lu%ta 'e o%i#ii *#tocmai ca mi#e.ace să .ie 'e acor' cu ti#e cum că retorul #u %oate să #u cu#oască ce este 're%t şi bi#e şi .ias.ur.ilistul se . Socrate( Cu a'evărat. ai s%us că #u trebuie *#vi#ui/i şi #ici e5%ul a/i 'i# cetate %e'otribii %e#tru că %u. #u este .

'acă eu şi Gor. su#te/i voi cei ti#eri *# %rea"ma #oastră ca să #e s%ri"i#i/i via/a.rumos.rumoasă( POLOS Păi #-am a. Răs%u#'e-mi. #evr&#' să răs%u# i la *#trebările %use.i bu#ă. Pu#e-te *#să şi *# locul meu. SOCRATE Polos. POLOS Ce-i asta( N-am voie să vorbesc c&t vreau( SOCRATE Rău ai %ă/it-o. 'e mă *#trebi 'acă #-o . ce . POLOS *# acest ca . POLOS La ce te re. 'acă tu #u s%ui că este altceva. a.eri( SOCRATE Să-/i stă%&#eşti abu#'e#/a %e care te-ai a%ucat s-o 'es.ăşori la *#ce%ut.ur lucru.irma/iile a'mise ce /i se %are a #u . cum */i s%u#eam.el 'e artă este retorica.a%te şi vorbe.ă *#trebi cumva ce . tu ce s%ui că este ea( SOCRATE . %e#tru că %ui %re/ %e 'electare.i şi %e#tru mi#e o %ă/a#ie ur&tă să #-am voie să %lec şi să #u te mai au'( 4ar 'acă 'i# 'iscu/ia avută te su%ără ceva ce ai vrea să corecte i. #-ar . băiat 'e is%ravă ce eşti.ias şi cu mi#e.ăsesc . *#treabă sau răs%u#'e+ POLOS Aşa am să . ce .ormat *# artă. *# cartea citită rece#t 'e mi#e0@. c&#' #e clăti#ăm 'e bătr&#e/e.i si#. Aşa şi acum.ă u#a 'i# 'ouă.el 'e artă este bucătăria( . #u . SOCRATE Pri# urmare %rovoci şi tu %e orici#e să te *#trebe ceea ce 'oreşte. 4oar sus/ii că şi tu eşti la . SOCRATE Eu su#t 'e %ărere că #u este #ici'ecum o artă. 'acă. 'u%ă %ărerea mea( POLOS E5act. Polos( ai şi a. 'i# mome#t ce este ca%abilă să-i 'electe e %e oame#i( SOCRATE Ce. POLOS )i ce socoteşti tu că este retorica( SOCRATE I# lucru %e care tu. SocrateA Pe#tru că /i se %are că Gor. POLOS Ce a#ume( SOCRATE I# em%irism.el 'e ştiutor ca Gor.ias este *# 'ilemă *# %rivi#/a retoricii. 'eci.ri"ă 'e u# si#.i la aseme#ea 'iscu/ii */i trebuie o mare 'o ă 'e mo"icie. ca să-/i s%u# a'evărul. %rea bu#ule. POLOS Eşti 'e %ărere că retorica este u# em%irism( SOCRATE Su#t 'e %ărere. tu care stai *# %rea"ma #oastră. aşa cum am %roce'at Gor. r&#' %e r&#'.ii#'că ci#e cre i tu că o să s%u#ă că #u cu#oaşte ce este 're%t şi că #u %oate să-i *#ve/e şi %e al/ii(0< 4ar ca să a"u#. 'ă-#e s%ri"i#.ias. . u#'e e5istă cea mai mare libertate a vorbirii.ac. #u . ci. Ai tot 're%tul.lat că o socoteşti u# em%irism( SOCRATE Nu vrei cumva. tocmai aici ai . #u( POLOS Aşa sus/i#. combate şi lasă-te combătut. C!iar 'oresc să reiei oricare 'i#tre a. reia totul 'u%ă voia ta. 4acă tu ai vorbi mult. să mă 'electe i %u/i# şi %e mi#e( POLOS 8a 'a.ii#' *#trebat.lat 'e la mi#e.irmi că l-ai tra#s. ştii#'u-te *# stare să-i răs%u# i( POLOS 7ără *#'oială. %ri# .urul care #-are %arte 'e acest lucru. ce sus/i# eu că este.ăseşti că retorica este u# lucru .el 'e artă socotesc eu că este bucătăria( POLOS Te *#treb. SOCRATE *#treabă-mă atu#ci. POLOS Em%irismul cărui lucru( SOCRATE Al %ro'ucerii u#ei 'electări şi %lăceri. ve#i#' la Ate#a. cu co#'i/ia să ai . *#treb&#' şi .ias #e clăti#ăm *# 'iscu/ie. SOCRATE Acum .ără #oimă #e cultivăm #oi %riete#ii şi co%iii.tu *#su/i ai %rovocat-o cu *#trebările tale.

POLOS A cui. GORGIAS Care. e5istă u# cor% şi u# su. 'at . că e5istă o să#ătate %ro%rie . că #u este o *#'elet#icire ce /i#e 'e artă. %ri# #atura lui abil *# a-i c&şti.ară 'e ca ul c&#' este me'ic sau %e'otrib.rumoasă sau ur&tă( SOCRATE 8a ur&te. Gor.irm că e5istă %uti#/a 'e a .a%t ele #u su#t 'eloc aşa.iecăruia 'i#tre ele( GORGIAS 8i#e*#/eles. GORGIAS Pe 6eus.a%t #u su#t să#ătoşi. eu #u ştiu 'acă atare este retorica %e care o %ractică Gor.uşirii s%u# eu că este retorica.ăteala şi so. POLOS Aşa'ar bucătăria este tot u#a cu retorica( SOCRATE Nici'ecum.le. căci #-am a%ucat să s%u# *#că #imic clar.istica.el. eu o #umesc li#.li. #ici eu *#sumi #u %rice% ce s%ui tu. *# ce mă %riveşte. care %arte( SOCRATE Ai să *#/ele. .l&#' *#că ce %arte a li#.rumoasă. #u #e-am lămurit *#că ce . SOCRATE Este . ia s%u#e+ SOCRATE S%u# că este o %ractică 'e r&#'.let( GORGIAS Cum să #u( SOCRATE Co#si'eri.rumoasă. a. Polos.ias că-mi bat "oc 'e meseria lui.i oare răs%u#sul meu( *# co#ce%/ia mea. A %ro'ucerii u#ei 'electări şi %lăceri. mai 'e%arte. c&#' 'e .rumoasă sau ur&tă.ias. .iresc. să mă *#trebe+ Nea.ias. SOCRATE Eu a. 'u%ă %ărerea mea. Socotesc că mai su#t şi alte %ăr/i ale acestei *#'elet#iciri. ci u# em%irism şi o ruti#ă.a/ă să mă combată.ias. el #u ia seama că #u i-am răs%u#s şi mă *#treabă 'acă #-o co#si'er .uşire. . retorica este simulacrul2$ u#eia 'i# %ăr/ile %oliticii. Socrate. SOCRATE Ia să ve'emA se %oate *#t&m%lă ca această să#ătate să . ci u#a %ro%rie u#ui s%irit i#ve#tiv şi *#'ră #e/. 4acă #-am să reuşesc. u#a 'i# ele .letul să %ară să#ătoase. 4i# 'iscu/ie. Retorica 'e care vorbesc eu este ramura u#ei *#'elet#iciri0B c&tuşi 'e %u/i# . POLOS )i a%oi( S%ui că este . Tot %ăr/i ale li#.ie cam brutal a'evărul. *#treabă care a#ume %arte a li#.a %e oame#i2C. GORGIAS Su#t 'e acor'. POLOS Care este aceasta( SOCRATE Să #u . . Polos ăsta este t&#ăr şi iute. SOCRATE Su#t 'e %ărere. POLOS Iite că te *#treb. POLOS 4ar ce este. 'e teamă să #u crea'ă Gor.i *#/eles ce s%u#. *# co#ce%/ia mea #u este o artă. s%u#e+ SOCRATE */i s%u#. 4acă Polos vrea să a. %atru ramuri %e#tru tot at&tea 'ome#ii.SOCRATE 4e #ici u# .i o artă.ără să te "e#e i 'eloc 'e mi#e. Polos este 'e . N-am 'e . ele su#t *#să %ăr/i ale aceleiaşi *#'elet#iciri. GORGIAS Lasă-l %e el şi e5%lică-mi 'e ce s%ui că retorica este simulacrul u#ei %ăr/i a %oliticii( SOCRATE Am să *#cerc atu#ci să e5%lic ce este 'u%ă %ărerea mea retorica.ără ca ci#eva să-şi 'ea seama cu uşuri#/ă că 'e . Nu ar .i corect.ii#' bucătăria. Pe scurt. mai *#ai#te 'e a-i răs%u#'e ce este ea. E it să vorbesc. Co#si'erată a .&#'eşte el.&#' să-i răs%u#' 'acă o co#si'er .ii#' că trebuie să-/i răs%u#' ca şi cum ai . Gor.uşirii este retorica.ie #umai a%are#tă şi #u reală( Iată 'es%re ce este vorbaA mul/i oame#i lasă im%resia că au tru%ul să#ătos. Socrate( S%u#e.ace ca at&t tru%ul c&t şi su. căci eu lucrurile rele le #umesc ur&te. Polos. 4u%ă %ărerea ta. GORGIAS Ai 're%tate. Răs%u#'e-mi. 4acă vrei să a. Polos.uşirii co#si'er eu că su#t retorica.

vul. asu%ra #aturii lor. *# ca ul *# care su.oame29. Cum s%u#eam.ormă a li#.ăşoară şi tu u# 'iscurs. %e#tru că.ăteala este %e#tru .ăteala. căci am tot 're%tul.esc vorba. %e#tru că. *#. tru%ul ar "u'eca %u#&#' *# cum%ă#ă %lăcerile care i-ar reve#i lui şi lucrurile s-ar %etrece co#. *#să. *# ce %riveşte cu#oaşterea !ra#ei bu#e şi a celei 'ău#ătoare. . Ai a. #ici ei *#şişi şi #ici ceilal/i oame#i. 'ar 'acă ştiu.ără să ai *# ve'ere bi#ele.erit *#să *#. iar cea care cores%u#'e me'ici#ei este "usti/ia.iştii şi retorii se *#t&l#esc *# acelaşi 'ome#iu şi *# %reocu%ări comu#e şi #u %ot %reci a cu ce a#ume se ocu%ă.im#asticii $ i se substituie . se 'ivi'e *# %atru %ăr/i şi.ormelor şi culorilor. Polos( Ce-ai să te .a%t #u se %reocu%ă 'eloc 'e vreo *mbu#ătă/ire. Pe cea care se ocu%ă 'e su.ri"i#'u-se u#ele 'e *mbu#ătă/irea tru%ului.SOCRATE Să ve'em 'acă %ot să arăt mai lim%e'e ce vreau să s%u#.uşire şi co#si'er că este o *#'elet#icire ur&tă.im#astica şi me'ici#a. 'eşi este o si#.ă bucătăria 'e me'ici#ă.ace a cu#oaşte !ra#a cea mai bu#ă %e#tru tru% aşa .lat. #emai'eosebi#'u-se cele ce %rivesc me'ici#a. Asta #umesc eu li#.ăteala %e#tru .let o #umesc %olitică20. Eu #u #umesc artă *#'elet#icirea care este li%sită 'e cu#oaştere.ară şi #e'em#ă 'e u# om liber D care. retorica este li#. eşti liber să te . Reiese. celelalte 'e a su.im#astică. Cele %atru.icială.eşte %rostia *# #umele %lăcerii. uit&#' 'e cea #aturală care se ob/i#e %ri# . 'es. li#. *# tim% ce eu am 'es.ără mi#te %recum co%iii. oratorii bu#i trebuie co#si'era/i 're%t #işte li#.ice lor. sau *#ce%i u# 'iscurs( . 'ău#ătoare.im#astica şi "usti/ia cu le. iar 'acă #u eşti 'e acor' cu aceasta su#t .ă'ui#/ă %e#tru că. că ce este .uşitori vul. simulea ă că este arta %e care o u ur%ă. *# cetate. .el că. POLOS Ce vorbeşti(4u%ă %ărerea ta. #u este *# stare să se %ro#u#/e asu%ra cau ei s%eci.ie se'uşi 'e o . ce sus/i# eu că este retoricaA ea este %e#tru s%irit cores%o#'e#tul bucătăriei care se ocu%ă 'e tru%. 'ac-ar .a/ă cu co%ii sau cu bărba/ii . ci %ri# i#sti#ct23.ac. Iar 'acă eu #u ştiu să mă .!ea să 'isti#.el me'ici#ei i se substituie bucătăria care se %re.eră %ri# #atura lorF cum su#t. *#să celei care se ocu%ă 'e cor% #u %ot să-i 'au u# #ume u#ic.olosesc 'e răs%u#surile tale.oloseşti cum vrei 'e acest răs%u#s al meu.isla/ia. a ra.ii#'u-/i #ecesară o e5%u#ere. *# %olitică. amă.uşiriiF *# acelaşi c!i% . e5istă şi 'ouă arte 'eosebite. cu %rivire la ei.eometrii D %oate acum ai să mă %o/i urmăriA .i#ării vestime#ta/iei.ri"irii tru%ului. Ast. .im#astică. aşa'ar.rumuse/e arti. Aşa 'e t&#ăr şi #u-/i mai a'uci ami#te.aci mai t&r iu( POLOS 4eci eşti 'e %ărere că.uşirii. ci . Polos. şi #u ar ve.letul #-ar .ăcut u# lucru absur' #e%ermi/&#'u-/i să vorbeşti mult.i#' cu a"utorul ..ata 'e co#troversă. Poate am . D tu 'oar cu#oşti acestea D toate s-ar amesteca laolaltă. ea are 'ouă %ăr/i.ăşurat u# 'iscurs *#tre.ără *#cetare se'uce şi amă. ci 'e u# em%irism. #eav&#' C o cu#oaştere a lucrurilor %e care le o.uver#a tru%ul. că ele 'i. 'e cele ale să#ătă/ii şi 'e cele ale bucătăriei.ur.eră *#tre ele22. lasă-mă so . Ca să #u lu#.im#asticii este le. so. c&#' 'e . ca . D căci %e#tru ti#e vorbesc acum D să ti# i către %lăcere . am să mă e5%rim ca . Ele se *#ru'esc *#truc&t au D me'ici#a cu .&#' să .ari( SOCRATE *mi %ui o *#trebare. este so. )i acum. lăs&#'u-l să se co#'ucă si#.eră.ost ca%abil să te .orm teoriei lui A#a5a. me'icul ar muri 'e .oloseşti 'e răs%u#sul %e care /i l-am 'at.ie socotită la mare ci#ste. 'eşi *# u#ele %rivi#/e 'i.ură artă a *#. 'eci. me'ici#ei i se substituie bucătăria. Eu sus/i# că #u este vorba 'e o artă.isla/ie şi ce este bucătăria %e#tru me'ici#ă este retorica %e#tru "usti/ie2:.letului.im#astică ceea ce este bucătăria %e#tru me'ici#ăF mai mult 'ec&t at&t. *#veci#ate. vorbi#' %u/i#.istica %e#tru le. %artea care cores%u#'e .uşirea observă ce se *#t&m%lă #u %ri# cu#oaştere. .isla/ia D res%ectiv acelaşi obiect.iecărei arte. #u m-ai *#/elesF #-ai .ace ca oame#ii să .uşire( SOCRATE Am s%us că este o %arte a li#. %riete#e Polos. a"u#. substitui#'u-se .i să se co#cure e me'icul cu bucătarul 'e . 7ii#' vorba 'e 'ouă #aturi 'eosebite.oras2<. *#şelătoare.

Polos. şi am să-/i răs%u#' la am&#'ouă. Eu sus/i#. iar 'acă #u. 4acă eşti ca%abil să mă *#trebi.oarte %u/i#ă %utere *# cetate. POLOS 7ăc&#' ceea ce li se %are #imerit( SOCRATE E5act. POLOS Asta s%u#. Nu este aşa( POLOS 8a 'a. c!iar şi tu recu#oşti că este u# rău. POLOS Cum aşa( Nu uci' ei. POLOS C!iar aşa s%u#.acă ceea ce i se %are lui cel mai #imerit şi #umeşti acest lucru a avea %utere mare( POLOS Nu. SOCRATE *# ca ul acesta. oratorii care . răs%u#'e tu *#su/i. 'acă s%ui că %uterea *#seam#ă bi#ele %e#tru cel %uter#ic. ca să mă e5%rim 'u%ă .uşire( 4acă mă vei lăsa #ecombătut.ro ăvii şi e#ormită/i.lu ce sus/ii. *#tocmai ca tira#ii. 'acă a. #orocos Polos.ac ceea ce vor( SOCRATE Eu sus/i# că #u.ac ceea ce li se %are a . s%ui că #u.ustul tău3$.ac ceea ce vor. POLOS Cum 'ouă( SOCRATE Nu ai s%us. 'acă Polos #u-i 'ove'eşte lui Socrate că ei . 'u%ă bu#ul %lac. aşa cum s%ui. POLOS 4eci #u .&#'esc. *#să atu#ci mă *#trebi 'ouă lucruri 'i#tr-o'ată2@. s%u# că 'a.ără "u'ecată.i cei mai %u/i# %uter#ici 'i# cetate.i cel mai bi#e( SOCRATE )i acum recu#osc. SOCRATE Cum or să . cu toate că . POLOS S%ui . POLOS 8a vreau să-/i răs%u#'.POLOS */i %u# o *#trebare.iecare lucru %e care-l s%ui. POLOS Eu s%u# că #u( 4im%otrivă. POLOS )i asta #u *#seam#ă să ai o mare %utere( SOCRATE Nu. aşa cum s%u#eam a'i#eauri. că oratorii uci'. %e ci#e vor. că at&t oratorii c&t şi tira#ii au .ac #imic 'i# ceea ce vor. %e#tru . Ei #u . #u 'e%ose'ea ă şi e5%ul ea ă 'i# cetate %e ci#e cre' ei 'e cuvii#/ă( SOCRATE Pe c&i#e. Socrate+ SOCRATE Nu te *#verşu#a. %e ci#e vor.irm&#'u-l */i e5%rimi %ărerea. vei 'emo#stra că oratorii au mi#te şi că retorica este o artă şi #u o li#. 'eloc. 'u%ă s%usele lui Polos.ie %uter#ici *# cetate oratorii sau tira#ii. a'i#eauri cam *# aceşti terme#i. ca să a. combăt&#'u-mă %e mi#e. SOCRATE 6ău.ac *# cetă/i ceea ce li se %are #imerit şi tira#ii #u vor ob/i#e #ici u# bi#eF iar 'acă %uterea este u# bi#e. SOCRATE Su#t 'e %ărere că #u su#t 'em#i 'e #ici o co#si'era/ie. SOCRATE 7ie şi aşa %riete#e. c&#' sus/ii că %uterea mare este u# bi#e %e#tru cel ce o are. 4ove'eşte-mi co#trariul+ POLOS Nu recu#oşteai a'i#eauri că ei . . stau să mă .ac ceea ce vor( POLOS Omul ăstaH3C SOCRATE Eu sus/i# că ei #u . a %roce'a . că 'e%ose'ea ă şi alu#. POLOS 8a te *#treb. sau 'acă *mi %ui #umai o *#trebare.ac ceea ce li se %are lor că este cel mai #imerit2B. SOCRATE Cre i că este u# bi#e %e#tru u# om li%sit 'e mi#te să . *#tocmai ca tira#ii. SOCRATE Pri# urmare.ă 'i# cetă/i %e ci#e cre' 'e cuvii#/ă( POLOS 8a 'a. 'ove'eşte că su#t *# eroare. oratorii *mi %ar a . POLOS Cum #u su#t 'em#i 'e co#si'era/ie( Nu au %uterea cea mai mare 'i# cetate( SOCRATE Nu. ca să ic aşa. SOCRATE */i s%u# că este vorba 'e 'ouă *#trebări. Polos.

el. ci #umai 'acă avem vreu# .ur că cele #eutre *# ve'erea celor bu#e. oame#ii vor 'e .elul lor. 'u%ă %ărerea mea. să se %rime"'uiască. au *# ve'ere bi#ele( POLOS *#tocmai. uci'e %e altci#eva.ac. *# ve'erea căruia .ă 'i# cetate. iar alteori 'e #ici u# . #ici rele #u le vrem. a'ică #ici bu#. cum su#t şe'erea. Polos. #u-i aşa( POLOS Cu si. Ast.!it leacuri 'u%ă s. SOCRATE 4eci urmări#' bi#ele. %oate e5ista vreu# lucru care să #u .ur.ac. care su#t u#eori *# %arte bu#e. POLOS 4esi.el. aler. Căci %e#tru *#avu/ire %leacă ei %e mare. ori #eutru30. cei care săv&rşesc acestea. mersul.ă/ia şi celelalte 'e acest . lem#ele şi altele 'e .atul. #u ac/iu#ea #e i#teresea ă. să#ătatea.a/ia. *#tr-a'evăr( Eşti 'e %ărere că am 're%tate. SOCRATE Aşa'ar.ura#/ă.iscăm averi. u#eori *# %arte rele.ie ori bu#. *# ca ul că omor&m %e ci#eva.atul me'icilor. ori #u( 4e ce #u răs%u# i( POLOS Ai 're%tate. Socrate. ori rău.iecare 'ată #umai lucrul %e care-l . ci sco%ul %e#tru care ac/io#ea ă. sau *i ia avutul cre &#' că este s%re bi#ele său 'ar i se *#t&m%lă să iasă s%re răul său.ac( 4e e5em%lu. SOCRATE Pri# urmare tu #umeşti lucruri bu#e %rice%erea.olos vrem să săv&rşim toate acestea. la . .iecare 'ată.ac 'e . cum su#t %ietrele. #u ac/iu#ea *# si#e *l i#teresea ă. 'acă ci#eva.ă/irea. SOCRATE 4eci şi c&#' omor&m. co#si'er&#' că este s%re bi#ele #ostru să umblăm şi 'im%otrivă stăm ori 'e c&te ori cre'em că este s%re bi#ele #ostru să stăm( Nu-i aşa( POLOS *#tocmai. iar co#trariile lor le #umeşti rele(32 POLOS *#tocmai. socotim că ac/io#ăm s%re bi#ele #ostru. cre i că vor ceea ce .!it leacurile( POLOS Este clar că vor să se *#să#ătoşească. #avi. %e cele #ici bu#e. c&#' e5%ul ăm şi co#. #ici rele. sau cele bu#e *# ve'erea celor #eutre( POLOS 4esi. Nu %e acestea le ai *# ve'ere( Sau 'e#umeşti #ici bu#e. bo. *mbo. SOCRATE Pri# urmare. Căci ci#e s-ar a%uca 'e bu#ă voie să #avi. #ici rele alt soi 'e lucruri( POLOS 8a %e acestea. le #umeşti %e cele. sau u# alt lucru. SOCRATE 4ar #u am că ut 'e acor' că.!e e. SOCRATE 4e aseme#ea şi cei care %leacă %e mare şi cei ce se tru'esc cu vreu# comer/ #u vor #ici'ecum lucrul %e care-l . cum s%ui tu. umblăm. să e5%ul ăm 'i# cetă/i şi să 'e%ose'ăm 'e bu#uri.SOCRATE 4u%ă %ărerea ta. cei care *#. iar 'acă #e 'ău#ea ă #u le vrem.ie orator.!ea ă este. să *#. #ici rău( POLOS Cu #e%uti#/ă. le vrem.ie el tira#.el. să se a. SOCRATE Acum.el şi %e cele rele. ac/io#&#' %e#tru u# a#umit sco%.ite( 4ar sco%ul *# ve'erea căruia ei #avi. 're%t care *#. #u ac/io#ea ă el oare cum i se %are mai #imerit( . SOCRATE )i acum că su#tem 'e acor' cu acestea. #u vrem %ur şi sim%lu să măcelărim. SOCRATE Lucrurile #eutre se săv&rşesc *# ve'erea celor bu#e. %e cele bu#e. POLOS 7oarte a'evărat.ac ceea ce . sau *l alu#. SOCRATE 4ar #u se *#t&m%lă aşa şi *# toate celelalte ca uri( C&#' ci#eva ac/io#ea ă cu u# sco%. SOCRATE Iar #ici bu#e. s%u#e-mi. ci sco%ul %e#tru care ac/io#ăm( POLOS 7oarte a'evărat.!ită a'ică leacuri şi să su. .ere sau vor să se *#să#ătoşească.

SOCRATE A!. *#să 'acă aş .ii #e're%t.i #e*#cre ător.ace *# cetate ceea ce cre'e 'e cuvii#/ă #u are multă %utere şi i'ei #u . SOCRATE Pe 're%t sau %e #e're%t( POLOS Oricum ar . #u te-ar *#c&#ta mai mult să ai %uti#/a 'e a . POLOS 4eci #-ai %rimi să .i 'u%ă ti#e. Socrate( SOCRATE Aşa. aceasta *#seam#ă să ai *# cetate acea %utere 'e a . oare.ace *# cetate ce cre i 'e cuvii#/ă 'ec&t să #u o ai. 'acă %ri# tira# *#/ele.el.ace tot ce cre i 'e cuvii#/ă.el 'e %utere mare este la *#'em&#a tuturor. ab/i#e-te să mă *#treru%i.ace-o. SOCRATE *#seam#ă. 'acă a avea multă %utere este u# bi#e.ace ceea ce vrea. POLOS N-ai s%us acum că este u# #e#orocit( SOCRATE Cel ce omoară %e #e're%t. POLOS 4eci tu ai vrea să . POLOS Pe#tru mi#e. iar cel ce omoară %e 're%t #u este 'e i#vi'iat. şi mai %u/i# 'ec&t cel omor&t %e 're%t. că u# aseme#ea om are multă %utere *# cetate.rabă să . Aşa 'e mare este %uterea mea *# cetatea aceasta+> Cum tu ai .ăr&mat ca%ul u#uia 'i#tre ei.at sau să #e're%tă/esc sau să . omor&#'u-l %e 're%t.ii #e're%tă/it mai 'e. acela %e 'ată va . SOCRATE . cum am s%us. 'ar #ici 'e i#vi'iat #u este. !ai#a *i va .rabă 'ec&t să #e're%tă/eşti %e altul( SOCRATE Eu #-aş vrea #iciu#a 'i# 'ouă. este %e 'easu%ra şi 'em# 'e milă. )i 'acă eu socotesc că trebuie s. /i#&#' u# %um#al ascu#s şi /i-aş s%u#eA =Polos. #ici #-ai i#vi'ia %e cel ce l-ai ve'ea că omoară %e ci#e 'oreşte. să uci i. POLOS 4acă ar . POLOS Acesta să . %e#tru că cel mai mare 'i#tre rele este să . POLOS Cum aşa. Ast. SOCRATE 4eci am avut 're%tate să s%u# că omul care . Polos. POLOS Ce vrei să s%ui( SOCRATE Că #u trebuie să i#vi'ie i #ici %e cei 'e #ei#vi'iat.ur.ora %li#ă 'e lume.ace el şi ceea ce vrea. tot . 'u%ă %ro%ria ta recu#oaştere( POLOS Nu.ace ceea ce vrea.i mort. *#'ată va . Socrate.ii tira#( SOCRATE Nu. 4acă aş ve#i *# a. POLOS 4e !u#ă seamă.i obli. SOCRATE 4ar .ie cel mai mare( Nu este şi mai mare rău să .iu #e're%tă/it. #u este 'e i#vi'iat *# ambele ca uri( SOCRATE Nu me#i a rău.el. 'acă se *#t&m%lă să iasă s%re răul lui( 4e ce #u răs%u# i( POLOS Nu su#t 'e %ărere că . Polos. #ici %e #e#oroci/i.i s.ii #e're%tă/it( SOCRATE C&tuşi 'e %u/i#.i ru%tă.ai %u/i# 'ec&t cel ce omoară39. la ve'erea %um#alului meu %robabil că ai iceA Socrate.ăr&mat. %riete#e.POLOS 4esi. POLOS Cum aşa( Asta-i %ărerea ta 'es%re oame#ii la care mă re. eu tocmai am 'ob&#'it o miraculoasă %utere 'e tira#3:.iu eu #e're%tă/it 'ec&t să #e're%tă/esc %e altul. 'acă eu cre' 'e cuvii#/ă că u#ul 'i#tre oame#ii %e care-i ve i trebuie să moară. ci să-i com%ătimeşti33.ie( POLOS Pri# urmare cel ce omoară %e ci#e cre'e 'e cuvii#/ă. să săv&rşeşti tot ce-/i vi#e *# mi#te.e mai 'e. cel omor&t %e #e're%t este vre'#ic 'e milă şi #e#orocit. scum%ule+ C&#' vorbesc.i acelaşi lucru ca mi#e. este 'u%ă %ărerea ta u# #e#orocit 'em# 'e com%ătimire( SOCRATE Nu ast. iar 'acă !otărăsc să i se ru%ă !ai#a 'e %e el. aş ale. o ast. că *l 'es%oaie 'e avere sau *l *#c!i'e. să e5%ul e i.er( SOCRATE Cum să #u .

iul lui Per'iccas. Socrate.el( S%u#e ce 'elimitare stabileşti tu( POLOS Răs%u#'e tu *#su/i la asta. uci'eri. SOCRATE C&#' ici că este bi#e să se %roce'e e ast.ericit( SOCRATE Pe 6eus. #e. ai şti-o. co#.ie #e're%t( Neav&#' #ici u# 're%t la 'om#ia %e care o 'e/i#e acum.ericit.erabil să săv&rşeşti ce am s%us. aceasta *#seam#ă o %utere mare. SOCRATE Aşa'ar. Nu cre i că este aşa( POLOS 7ără *#'oială că aşa este.emeia. Nu %re. Socrate. POLOS Cu si. 'ar alteori 'im%otrivă( POLOS 4e bu#ă seamă. Polos. POLOS 4ar cum să #u . 'ove'eşte-mă+ POLOS 4e bu#ă seamă.i *# stare să-/i 'ove'ească cum #u ai 're%tate. #u-mi 'au seama+ POLOS Este clar. SOCRATE *i voi .oarte recu#oscător acelui co%il.ericit9C. SOCRATE Po/i să-mi s%ui ce ai 'e obiectat . SOCRATE *# ce mă %riveşte.ericirea( SOCRATE 4u%ă %ărerea mea. .a/ă 'e o aseme#ea %utere( POLOS Pot.ura#/ă.el ai %utea să i#ce#'ie i orice casă ai cre'e 'e cuvii#/ă. SOCRATE 1asă ică lucrul este recu#oscut şi 'e ti#e şi 'e mi#e. 'e aici #u-/i 'ai seama 'acă este . este vorba 'e o %utere mică şi 'e u# rău. 'u%ă "u'ecata ta( SOCRATE 4acă este #e're%t. 'om#i#' acum *# . că este bi#e c&#' eşti *#'re%tă/it să %roce'e i ast. este . %o/i ve'ea 'i# #ou cum %uterea cea mare %resu%u#e %e#tru ci#e ac/io#ea ă cum cre'e 'e cuvii#/ă ob/i#erea u#ui . 'acă .ace'o#ia( SOCRATE C!iar 'acă #u-l vă'.iu al sclavei lui Alcetes.i %e'e%sit. că şi 'es%re marele re. Socrate+ C!iar şi u# co%il ar .ericit( SOCRATE Nu ştiu. Polos.el. şi este rău c&#' #u eşti *#'re%tă/it. au' 'es%re asta.el şi /ie 'acă m-ai co#tra ice şi mai scoate 'i# rătăcire.ericit.i . SOCRATE Ce a#ume( S%u#e+ POLOS Că ci#e %roce'ea ă ast. SOCRATE Care a#ume( POLOS Cre' că-l ve i %e Arc!elaos3B.olos şi a u#ui bi#e.ratele lui Per'iccas. la . . POLOS Ce s%ui( Numai st&#' *# %rea"ma lui. iar cel #e're%t şi rău.el este vre'#ic 'e a . Să cercetăm şi următorul as%ectA #u am co#ve#it că u#eori este %re. POLOS 4eci şi Arc!elaos acesta este #e.aci bi#e u#ui %riete#. %recum şi arse#alele Ate#ei. 4u%ă cum se %are.itim sclavul lui Alcetes.eta să . e5%ul ări 'e oame#i. POLOS 4a.aci ce /i se #ă are. 4ar #u *#seam#ă că ai %utere mare c&#' . %riete#e.e ai să s%ui că #u ştii 'acă este . *# mo' le. *# ca co#trar. eu sus/i#.iscări 'e bu#uri. Eu sus/i# că bărbatul 'esăv&rşit şi bu#. Socrate.erici/i3@. Polos.i %e'e%sit #u este u# rău(3<. omule mi#u#at.ericit+ SOCRATE )i #-aş s%u#e 'ec&t a'evărul+ Căci #u ştiu 'acă este u# om virtuos şi 're%t. POLOS Ce cre i. ca .ericit sau #e.ast. Nu am stat *# %rea"ma lui. 'e aseme#ea şi . triremele şi toate celelalte vase %ublice şi %articulare. 'acă-/i este %e %lac ce au i. POLOS Ce vorbeşti( *# asta stă toată . #u am #evoie 'e e5em%le străvec!i %e#tru a te co#tra ice. SOCRATE A . este . POLOS Greu mai este să te co#tra ică ci#eva. Cele %etrecute ieri şi alaltăieri su#t *# măsură să te co#tra ică şi să-/i 'emo#stre e că mul/i oame#i #e're%/i su#t .

ar .i vrut să res%ecte 're%tatea ar .i slu"it lui Alcetes şi ar .i .ost .ericit, 'u%ă %ărerea ta. Ori acum, #emai%ome#it 'e #e.ericit a a"u#s, .ii#'că a comis cele mai mari #e're%tă/i. Trimi/&#' mai *#t&i 'u%ă stă%&#ul şi u#c!iul său, sub %rete5tul că-i va *#a%oia 'om#ia %e care i-o ră%ise Per'iccas, i-a ,ă 'uit şi i-a *mbătat, %e el *m%reu#ă cu .iul lui, Ale5a#'ru, %ro%riul său văr, a%roa%e 'e aceeaşi v&rstă cu el, şi, urc&#'u-i *#tr-u# car, i-a scos a.ară *# tim%ul #o%/ii, i-a ucis şi i-a .ăcut 'is%ăru/i %e am&#'oi. Săv&rşi#' aceste #ele,iuiri, #u şi-a 'at seama că a a"u#s cel mai #e.ericit om şi #ici #u i-a %ăsat, ci %u/i# mai t&r iu #-a vrut ca .ratele său, .iul le,itim al lui Per'iccas, u# co%il 'e şa%te a#i, căruia i-ar .i reve#it *# mo' le,itim 'om#ia, să .ie .ericit, 'u%ă ce l-ar .i crescut cum se cuvi#e şi i-ar .i ce'at 'om#ia, ci, aru#c&#'u-l *#tr-o .&#t&#ă, l-a *#ecat şi i-a s%us Cleo%atrei, mama acestuia, că aler,&#' 'u%ă o ,&scă a că ut *# .&#t&#ă şi a murit. 8i#e*#/eles, acum, ca u#ul care a săv&rşit cele mai mari #ele,iuiri 'i# ;ace'o#ia, este cel mai #e.ericit 'i#tre to/i mace'o#e#ii iar #u cel mai .ericit, şi %robabil că orice ate#ia#, *#ce%&#' cu ti#e, ar %rimi să .ie *# locul oricăruia 'i#tre mace'o#e#i *# a.ară 'e Arc!elaos. SOCRATE *#că 'e la *#ce%utul 'iscu/iei, Polos, te-am lău'at că ai o bu#ă .orma/ie retorică, 'ar #u eşti %rice%ut *# 'iscu/ia 'ialectică. )i acum, să .ie tocmai acesta ar,ume#tul %ri# care c!iar u# co%il m-ar combate şi %ri# care, 'u%ă cum cre i, su#t combătut 'e ti#e, c&#' s%u# că omul #e're%t #u este .ericit( 4e u#'e şi %&#ă u#'e, omule( 4oar #u su#t 'e acor' cu #imic 'i# ce s%ui tu. POLOS NI vrei să .ii, căci 'e .a%t eşti 'e aceeaşi %ărere cu mi#e. SOCRATE O, .ericitule, tu *#cerci să mă comba/i avocă/eşte, cu %roce'ee care-şi au locul *# %rocesele 'i# tribu#ale. Căci şi acolo, u#ii cre' că trium.ă asu%ra a'versarilor, 'acă *# s%ri"i#ul s%uselor lor ei a'uc martori mul/i şi re#umi/i, *# tim% ce %artea a'versă #u a'uce 'ec&t u# si#,ur martor sau c!iar #iciu#ul. Această ar,ume#tare #u are #ici o valoare %e#tru stabilirea a'evărului. I#eori ci#eva %oate să .ie victima u#ei mărturii .alse, 'e%use 'e #umeroşi oame#i cu va ă. Aşa şi acum, %e#tru ce sus/ii tu vei ,ăsi a%robare Ia mai to/i ate#ie#ii şi străi#ii, 'acă ai vrea să-i a'uci martori *m%otriva a'evărului s%uselor mele. */i vor .i martori, 'acă 'oreşti, Nicias, .iul lui Niceratos, *m%reu#ă cu .ra/ii săi, ale căror tre%ie'e stau *#şirate *# tem%lul lui 4io#Jsos, 'acă 'oreşti şi Aristocrates, .iul lui SKellios, a cărui .rumoasă o.ra#'ă se a.lă *# tem%lul 'i# 4el.i, 'acă 'oreşti şi *#trea,a .amilie a lui Pericle sau oricare altă .amilie 'e aici, %e care ai vrea s-o ale,i9$. 4ar cu, 'eşi su#t si#,ur, #u mă 'au bătutF căci tu #u mă co#str&#,i cu ar,ume#te a'evărate, ci a'uc&#' mul/i martori .alşi *m%otriva mea, *#cerci să mă *#'e%ărte i 'e bu#ul meu90 şi 'e a'evăr. Eu, *# sc!imb, 'acă #u voi reuşi să te a'uc ca si#,urul meu martor, %e ti#e, .ăc&#'u-te să ca i 'e acor' cu cele ce sus/i#, co#si'er că #u voi .i *m%li#it #imic 'i# ceea ce #e %reocu%ăF şi cre' că #ici tu #-ai .ace-o *# ca ul *# care #u */i voi .i eu si#,urul martor, lăs&#' 'eo%arte %e to/i ceilal/i. Primul este .elul 'e ar,ume#tare %e care-l lua/i *# co#si'era/ie, tu *m%reu#ă cu mul/i al/ii, 'ar %e celălalt #umai eu %u# %re/. Com%ar&#'u-le *#tre ele, să ve'em *# ce co#stă 'i.ere#/a. Lucrurile %e care le. 'iscutăm, *# #ici u# ca #u su#t 'e mică im%orta#/ă, căci se %oate s%u#e că a le cu#oaşte este .oarte .rumos iar a le i,#ora este .oarte ruşi#os. Ese#/a lor este a cu#oaşte sau a i,#ora ci#e este .ericit şi ci#e #u este. 4eocam'ată este *# 'iscu/ie .a%tul că tu cre i că este %osibil să .ie .ericit omul care săv&rşeşte #e're%tă/i şi trăieşte *# #e're%tate, 'e vreme ce co#si'eri că Arc!elaos este #e're%t şi totuşi .ericit. Nu *#/ele,em *#tocmai %ărerea ta( POLOS *#tru totul. SOCRATE *#să eu sus/i# că este u# lucru im%osibil. Iată o %rimă 'iver,e#/ă. 8i#e. 1a .i .ericit cel ce săv&rşeşte #e're%tă/i 'acă este "u'ecat şi %e'e%sit %e#tru ele( POLOS Nici'ecum, %e#tru că *# .elul acesta ar .i .oarte #e#orocit. SOCRATE Atu#ci, vi#ovatul care #u-şi %rimeşte %e'ea%sa, 'u%ă %ărerea ta, are să .ie .ericit(

POLOS 4a. SOCRATE 4u%ă %ărerea mea, Polos, omul vi#ovat, ca şi cel #e're%t, este *# orice ca #e.ericit, este c!iar mai #e.ericit 'acă #u este "u'ecat şi %e'e%sit %e#tru vi#a sa şi este mai %u/i# #e.ericit 'acă este "u'ecat şi %e'e%sit 'e ei şi 'e oame#i92. POLOS *#cerci să sus/ii #işte absur'ită/i, Socrate. SOCRATE ;ă voi stră'ui să te .ac şi %e ti#e să-mi *m%ărtăşeşti %ărerea, căci co#si'er cămi eşti %riete#. Iată acum *# ce co#stă 'i.ere#/a 'i#tre #oiA eu am sus/i#ut mai *#ai#te că a #e're%tă/i este u# rău mai mare 'ec&t a .i #e're%tă/it. POLOS *#tocmai. SOCRATE Iar tu, că a .i #e're%tă/it. POLOS 4a. SOCRATE Eu am a.irmat că cei vi#ova/i 'e #e're%tate su#t #e.erici/i şi tu m-ai combătut. POLOS 8i#e*#/eles, %e 6eus+ SOCRATE 4u%ă %ărerea ta, Polos+ POLOS Care este şi cea a'evărată. SOCRATE Se %oate. Tu *i co#si'eri .erici/i %e cei vi#ova/i care #u-şi %rimesc %e'ea%sa. POLOS C!iar *#tocmai. SOCRATE Eu tocmai %e ei *i co#si'er cei mai #e.erici/i, iar %e cei ce-şi %rimesc %e'ea%sa, mai %u/i# #e.erici/i. 1rei să res%i#,i şi această a.irma/ie( POLOS Asta este, mă ro,, *#că mai ,reu 'e combătut, Socrate. SOCRATE Nu #umai at&t, ci c!iar im%osibil, .ii#'că a'evărul #u %oate .i res%i#s. POLOS Ce vorbeşti( 4eci u# om care com%lotea ă *# mo' #ele,iuit *m%otriva tira#iei, c&#' este %ri#s, torturat, cio%&r/it şi i se ar' oc!ii, .ii#' su%us la multe ca #e 'e tot .elul, c&#' *şi ve'e co%iii şi #evasta su.eri#' aceleaşi c!i#uri, %e#tru ca *# cele 'i# urmă să .ie răsti,#it sau c!iar ars 'e viu, va .i ast.el mai .ericit 'ec&t 'acă, evit&#' acestea, se i#staurea ă tira# şi co#'ucător al cetă/ii şi-şi %etrece via/a .ăc&#' ce vrea, i#vi'iat şi %reamărit 'e cetă/e#i şi 'e străi#i( Asta #umeşti tu im%osibil 'e res%i#s(+ SOCRATE 1rei să ba,i ,roa a *# #oi93, stimate Polos, şi #u să ar,ume#te i *#tocmai ca a'i#eauri cu martorii. Totuşi, a"ută-mi %u/i# memoriaA ='acă ar com%lota *# mo' #ele,iuit *m%otriva tira#iei>, ai s%us( POLOS *#tocmai. SOCRATE ;ai .ericit #u %oate să .ie, 'e .a%t, #iciu#ul 'i#tre ei, #ici cel care ob/i#e tira#ia *# mo' #ele,iuit, #ici cel care este %e'e%sit, căci 'i#tre 'oi #e#oroci/i #iciu#ul #u %oate să .ie =mai .ericit> 'ec&t celălaltF şi totuşi cel care sca%ă 'e %e'ea%să şi 'om#eşte este mai #e#orocit. Ce *#seam#ă asta, Polos( R& i( Sau este vorba 'e o #ouă .ormă 'e ar,ume#tare, c&#' ci#eva sus/i#e ceva, să r& i 'e el, *# loc să-l comba/i( POLOS Cre i că mai este #evoie să .ii co#tra is, Socrate, c&#' sus/ii #işte lucruri %e care #ici u# om #u le-ar %utea rosti( *#treabă, %e orici#e vrei 'i#tre cci 'e .a/ă. SOCRATE Polos, eu #u mă %rice% *# %olitică, iar a#ul trecut, a"u#,&#' %ri# sor/i membru al se#atului, c&#' tribul meu a e5ercitat %rita#ia şi a trebuit ca eu să co#'uc votarea, am st&r#it r&sul 'atorită #eştii#/ei mele *# %roce'ura votării99. Aşa că #u-mi cere acum să-i %u# la vot %e cei 'e .a/ă, iar 'acă #-ai alte ar,ume#te mai bu#e 'ec&t %e ei, aşa cum */i s%u#eam a'i#eauri, ce'ea ă-mi rolul tău, ca să a.li ce ar,ume#tare trebuie 'u%ă %ărerea mea. Pe#tru ceea ce sus/i# eu, ştiu să-mi c&şti, u# si#,ur martor, a#ume %e *#suşi i#terlocutorul meu, şi #-am #evoie 'e mai mul/i, căci ştii#' să %u# la vot %e u#ul si#,ur, #u mai 'iscut cu cei mul/i. 1e i atu#ci, 'acă eşti 'is%us să-mi ce'e i rolul celui care ar,ume#tea ă, şi tu să răs%u# i la *#trebările mele. Eu cre',

*m%reu#ă cu ti#e şi cu to/i ceilal/i oame#i că a comite #e're%tatea este mai rău 'ec&t a .i victima #e're%tă/ii, a #u .i %e'e%sit este mai rău 'ec&t a .i %e'e%sit. POLOS Nici eu, #ici vreu# alt om #u cre'e aşa ceva. Tu ai acce%ta să su.eri o #e're%tate mai 'e,rabă 'ec&t s-o comi/i( SOCRATE )i tu ai acce%ta, ca şi to/i ceilal/i oame#i. POLOS Nici ,&#' 'e aşa ceva, *# ce mă %riveşte şi *# ce-i %riveşte %e al/ii. SOCRATE Oare vrei să-mi răs%u# i( POLOS 4e bu#ă seamăF căci vreau să a.lu ce ai %utea să s%ui. SOCRATE Ca să %o/i a.la, răs%u#'e-mi atu#ci ca şi cum am .i la *#ce%utul 'iscu/ieiA ce este mai rău, Polos, să #e're%tă/eşti sau să .ii #e're%tă/it( POLOS Să .ii #e're%tă/it, cre' eu. SOCRATE 4ar ce este mai ur&t( Să #e're%tă/eşti sau să .ii tu #e're%tă/it( Răs%u#'e. POLOS Să #e're%tă/eşti. SOCRATE Nu este şi mai rău, .ii#' mai ur&t( POLOS Nici'ecum. SOCRATE Price%F %e#tru ti#e #u su#t totu#a, 'u%ă cum se %are, .rumosul şi bi#ele, răul şi ur&tul9:. POLOS Nu, .ără *#'oială. SOCRATE 4ar cum aşa( Toate lucrurile .rumoase, cum su#t tru%urile, culorile, .ormele, su#etele şi moravurile, le #umeşti .rumoase, %e .iecare, .ără #ici o *#'re%tă/ire( 4e %il'ă, tru%urile .rumoase, #u s%ui că su#t .rumoase, co#si'er&#' utilitatea %ro%rie .iecăruia, sau co#si'er&#' %lăcerea %e care o %ro'uce %rivitorilor co#tem%larea lor( Ai cumva vreu# alt criteriu *# ce %riveşte .rumuse/ea tru%urilor( POLOS Nu am. SOCRATE Pri# urmare şi %e celelalte toate, .orme ca şi culori, le #umeşti .rumoase %e#tru as%ectul %lăcut, %e#tru utilitatea lor sau %e#tru am&#'ouă *# acelaşi tim%( POLOS 4esi,ur. SOCRATE Nu este la .el cu su#etele şi cu tot ce /i#e 'e mu ică( POLOS 4esi,ur. SOCRATE Iar *# 'ome#iul le,ilor şi moravurilor #u %ol .i alte criterii %e#tru .rumos 'ec&t utilul sau %lăcutul, sau am&#'ouă *# acelaşi tim%. POLOS Su#t 'e aceeaşi %ărere. SOCRATE Nu este la .el şi cu .rumuse/ea ştii#/elor( POLOS *#tocmai. Ce bi#e 'e.i#eşti acum, Socrate, .rumosul, *# .u#c/ie 'e %lăcut şi 'e bu#+9< SOCRATE Atu#ci ur&tul *l 'e.i#im %ri# co#trariu, a'ică %ri# #e%lăcut şi rău( POLOS Nea%ărat. SOCRATE 4eci c&#', 'i# 'ouă lucruri .rumoase, u#ul este mai .rumos 'ec&t celălalt, *l *#trece *# .rumuse/e .ie %ri# u#a 'i# cele 'ouă calită/i, .ie %ri# am&#'ouă, a'ică %ri# %lăcere sau %ri# utilitate sau %ri# ambele *# acelaşi tim%. POLOS 7oarte a'evărat. SOCRATE )i c&#', 'i# 'ouă lucruri ur&te, u#ul este mai ur&t 'ec&t celălalt, *l *#trece *# ur&/e#ie .ie %ri# #e%lăcerea ce %ro'uce, .ie %ri# răutateF #u este obli,atoriu( POLOS *#tocmai. SOCRATE Hai să ve'em ce s%u#eam a'i#eauri 'es%re săv&rşirea #e're%tă/ii şi 'es%re *#'urarea ei. Nu s%u#eai că este mai rău să .ii #e're%tă/it, şi mai ur&t să #e're%tă/eşti( POLOS Aşa s%u#eam.

ace vreu# om( POLOS Cre' că #u. SOCRATE 4acă #u este #e%lăcerea.el 'e ar. Să #e o%rim aici şi să e5ami#ăm acum al 'oilea lucru a.ume#tare cu altul. #ici am&#'ouă #u %ot . SOCRATE 1e i 'eci. SOCRATE Atu#ci #u este #e%lăcerea %rici#a *#trecerii.e si#. 'u%ă u# aseme#ea ra/io#ame#t. aşa cum cre i tu. Se %oate co#si'era că a %rimi %e'ea%sa este totu#a cu a is%ăşi %e 're%t o vi#ă( POLOS 4a. . cu 'a sau #u. cum com%ar&#' u# .ur. SOCRATE Ai %utea acce%ta ceva ce este mai rău şi mai ur&t *# locul a ce este mai %u/i# rău şi ur&t( Nu e ita să răs%u# i. SOCRATE A'ică 'atorită răului. SOCRATE Acum se %are că este şi mai rău. comiterea #e're%tă/ii ar .erite ori cau a este *# rău. 'ar mie-mi a"u#.eră mai mult cei ce #e're%tă/esc 'ec&t cei ce su#t #e're%tă/i/i( POLOS Nici'ecum #u se *#t&m%lă aşa. căci eu.atoriu( POLOS Cum să #u( SOCRATE Să ve'em mai *#t&iA oare 'atorită #e%lăcerii #e're%tă/irea *#trece *#'urarea #e're%tă/ii. #ici tu. POLOS Se %are. a'i#eauri. Socrate. ori este mai #e%lăcut şi lucrul este mai ur&t 'i# cau a #e%lăcerii su.ur.lectat. SOCRATE 4eci aveam 're%tate să s%u# că #ici eu. la ce te *#treb. SOCRATE *#să #u era u# lucru recu#oscut 'e cei mai mul/i oame#i şi 'e către ti#e. SOCRATE Răm&#e atu#ci cealaltă %osibilitate.SOCRATE 4acă este mai ur&t să #e're%tă/eşti 'ec&t să . 'esi. POLOS Aşa se %are.ie #e're%tă/itF căci re ultă că este mai rău.i mai rea 'ec&t *#'urarea ei. POLOS Este lim%e'e că 'a. POLOS Reiese că #u. #ici vreu# alt om #-ar acce%ta să #e're%tă/ească. ori este *# am&#'ouă. Polos. POLOS 4a. POLOS Nu. SOCRATE Pri# urmare. SOCRATE Ar %utea-o . Socrate. aşa cum %e 'e altă %arte cre' cu.ii #e're%tă/it( POLOS 4a.lat *# co#troversăA 'acă %e#tru cel vi#ovat 'e #e're%tate cel mai mare rău este să-şi %rimească %e'ea%sa. că este mai ur&t să #e're%tă/eşti 'ec&t să .ura ta recu#oaştere şi mărturie. SOCRATE G&#'eşte-te acum şi la altcevaA 'acă ci#eva ac/io#ea ă. sau 'acă este mai rău să #u-şi %rimească %e'ea%sa.eră-te cu cura" ra/iu#ii.ară 'e mi#e. POLOS Este şi %ărerea mea. *#tocmai ca u#ui me'ic şi răs%u#'e-mi. POLOS Nu aş %utea acce%ta.i cau a *#trecerii. trec cu ve'erea %e to/i ceilal/i. e5cel&#' *# rău. Polos. #u trebuie să e5iste şi u# obiect care su%ortă ac/iu#ea lui( POLOS 4esi. O. SOCRATE Po/i sus/i#e că toate lucrurile 're%te #u su#t . POLOS Aşa se %are9@. mai 'e. şi su.ii #e're%tă/it. Nu este şi aceasta obli.rabă 'ec&t să . Socrate. cer&#'u-/i votul #umai /ie. căci #-o să ai #imic 'e %ier'ut.rumoase 'ec&t *# măsura *# care su#t 're%te( 1orbeşte 'u%ă ce ai re. a. #u seamă#ă 'eloc *#tre eleF cu ti#e su#t to/i ceilal/i. Să cercetăm 'u%ă cum urmea ă.

se *#t&m%lă acelaşi lucruA e5istă ceva care este tăiat. %ri# is%ăşire. eu( Nu 'evi#e el mai bu# su. Socrate.ur. SOCRATE 4at . %recum este . 'eci. u# lucru 're%t( POLOS I# lucru 're%t. #u este la .el şi lovitura %rimită 'e către cel lovit( POLOS 4esi. SOCRATE Atu#ci celui ce is%ăşeşte i se *#'e%ărtea ă răutatea 'i# su. SOCRATE 4ar #u este cumva . iar celălalt le su%ortă. aşa ar'e şi cel ce este a%ri#s. SOCRATE C&#' ci#eva taie. 'acă este %e'e%sit %e 're%t(:$ POLOS Este %osibil.eră %e 're%t( POLOS Evi'e#t.ie şi ci#eva lovit( POLOS Trebuie.ace cel ce loveşte( POLOS 8i#e*#/eles. sau #u. SOCRATE 7ii#' .ur. SOCRATE )i 'acă-i 'ă .atoriu. SOCRATE Iar atu#ci c&#' ci#eva 'ă . su.rumoase( POLOS 7ără *#'oială. 'i#tre aceştia 'oi. POLOS Su#t 'e acor'.olosul aşa cum *l *#/ele. SOCRATE N-am că ut oare 'e acor' că lucrurile 're%te su#t . %ro'usă 'e ci#eva( POLOS Cum să #u( 4e cel care %e'e%seşte+ SOCRATE Cel ce %e'e%seşte corect. ve i 'acă eşti 'e acor' cu ce am s%us a'i#eauri. POLOS *#tr-a'evăr.ăcut să ar'ă( POLOS 8i#e*#/eles.oc. POLOS Aşa se %are. is%ăşirea este o stare %asivă sau o stare activă( POLOS *# mo' obli.SOCRATE 4ar obiectul care su%ortă res%ectiva ac/iu#e. %e'e%seşte şi %e 're%t( POLOS 4esi. că *#tot'eau#a .let( . POLOS Aşa re ultă. SOCRATE )i 'acă loveşte tare sau iute. a#ume cel ce este %e'e%sit. su#t şi bu#e( 4oar su#t %lăcute şi utile. SOCRATE *#tr-u# cuv&#t.ace cel ce ac/io#ea ă asu%ra lui( Iite ce vreau să s%u#A 'acă ci#eva loveşte.elul e. este o stare %asivă.ie ceva care să ia .leteşte.ii#' că eşti 'e acor'.rumoase. SOCRATE Atu#ci cel ce is%ăşeşte.rumoase. SOCRATE )i 'acă tăietura este mare sau a'&#că sau 'ureroasă.ur.oc să ar'ă tare sau 'ureros. SOCRATE 4eci su. POLOS 4esi. trebuie să . SOCRATE Săv&rşeşte. SOCRATE Atu#ci şi cel %e'e%sit. SOCRATE 4eci este s%re .eri#/a celui lovit este aşa cum o . u#ul săv&rşeşte lucruri .ectului:C.olosul lui( POLOS 4a. #u trebuie să . obiectul tăiat #u este aşa cum *l taie tăietorul(9B POLOS 7ără *#'oială. are 'e su%ortat lucruri bu#e. SOCRATE Este.oc( POLOS 7ireşte. SOCRATE Atu#ci.elul ac/iu#ii 'etermi#ă şi . #u este oare aşa cum *l .

POLOS Aşa am co#ve#it. SOCRATE 4ar 'e boală( Nu me'ici#a( POLOS 7ără *#'oială. 'e vreme ce. POLOS Aşa se %are.#ora#/ă. SOCRATE Nu cre i că e5istă *#să şi o 'e. POLOS *#tr-a'evăr. aşa cum am co#ve#it *# cele 'i#ai#te.i. #u re ultă 'i# cele s%use.ra'ări( Nu este cumva #e're%tatea şi *# . boala. laşitatea şi i.i ică( Nu s%ui că su#t rele slăbiciu#ea.letului su#t cele mai mari 'i#tre rele( POLOS Aşa se %are.letului( POLOS 7ireşte. SOCRATE Acum am co#ve#it *#să că #e're%tatea şi *# . SOCRATE 4ar e5cel&#' *# %rovocarea celor mai mari #ea"u#suri este şi cel mai mare 'i#tre relele care e5istă.ie am&#'ouă la u# loc. POLOS 7oarte a'evărat. i. Socrate. #u e5istă şi o *#treită 'e.#ora#/a 'ec&t sărăcia şi boala( POLOS 4u%ă %ărerea mea.e#eral 'e. ori este cel mai 'ureros:2 şi 'atorită e5cesului 'e su. SOCRATE Oare #u este eliberat 'e cel mai mare 'i#tre rele( Ia . materială. *#să.ie %a. ori am&#'ouă la u# Ioc.i asta. SOCRATE Pri# urmare.letească. SOCRATE 4ar 'e răutate şi 'e #e're%tate( 4acă aşa #u te 'escurci. Socrate( SOCRATE *#/ele. ur&/e#ia şi altele 'e . . cea mai ur&tă 'i#tre 'e. . %rovoc&#' u# mare #ea"u#s şi u# rău e5traor'i#ar. 'u%ă %ărerea ta. su. care este *#'elet#icirea care te sca%ă 'e sărăcie( Nu c&şti. #u este *# cau ă 'urerea.uba cea mai mare. SOCRATE 4ar *# starea lui . . boala şi #e're%tatea( POLOS 8a 'a. să ve'em altmi#teriA u#'e şi la ci#e 'ucem %e cei cu tru%ul bol#av. e5ist&#' trei stări. SOCRATE Acum.ra'are a su. #e*#. POLOS Nea%ărat.elul lor( POLOS 8i#e*#/eles.eri#/ă 'evi#e cel mai ur&t lucru.i ică. SOCRATE 7ii#' cea mai ur&tă este şi cea mai rea( POLOS Cum *#/ele.ra'area su. #estă%&#irea. SOCRATE Care o . . că cel mai ur&t este lucrul care %rovoacă .e#eral 'e.letului co#stituie cel mai ur&t lucru. SOCRATE *#seam#ă că 'e. laşitate şi aşa mai 'e%arte(:0 POLOS 7ără *#'oială.POLOS 4a.ul 'e ba#i( POLOS 8a 'a. SOCRATE *# ca ul acesta.ra'area su. SOCRATE Atu#ci #e're%tatea. ori este cel mai vătămător. %oate e5ista vreu# alt rău 'ec&t sărăcia( POLOS Nu altul 'ec&t sărăcia.letului este cea mai ur&tă 'i#tre toate.ra'area s%irituală( POLOS *# cea mai mare măsură. SOCRATE Atu#ci #u su#t mai 'ureroase #e're%tatea. SOCRATE Pe aceasta #u o #umeşti #e're%tate.ra'areA sărăcia.r&#area şi celelalte vicii ale su.ie #e%lăcerea cea mai mare. %e#tru că le *#trece %e celelalte *#tr-u# mo' #eobiş#uit.&#'eşte-te+ *# ce %riveşte starea materială a omului.

%e cei #e're%/i şi #e*#. sau %e am&#'ouă. 'oar. me'ici#a 'e boală. POLOS Lusti/ia le *#trece cu mult.ost eliberat 'e rău. #e'e băr&#'u-se 'e ea.it 'e %acie#/i( POLOS Nu am im%resia.ac *# #umele "usti/iei( POLOS Este lim%e'e că 'a. 'e 'e. SOCRATE 4u%ă el. 'i# mome#t ce este cea mai .i *#'e%ărtarea răului. %e'e%sit şi şi-a is%ăşit vi#a. ci #e%rimirea lui 'e la bu# *#ce%ut( POLOS Aşa este.ie *# tru%. POLOS Aşa se %are. POLOS 4esi.ul 'e ba#i eliberea ă 'e sărăcie.ur.rumoasă( POLOS 4a. SOCRATE 4eci c&şti. SOCRATE El. SOCRATE 4ar is%ăşirea #u *#sem#a eliberarea 'e răul cel mai mare. Nu-i aşa( POLOS Aşa e. Socrate.POLOS La me'ici.ie *# su.ost a'mo#estat. SOCRATE Acesta a . că . SOCRATE Care este oare cea mai mare . SOCRATE 4eci cel mai . SOCRATE Care cre i că este cea mai .r&#a/i( POLOS La "u'ecători. SOCRATE 4ar să ve'emA care este mai #e. 'eci. "usti/ia.ie bol#av 'e la bu# *#ce%ut( POLOS Să #u . POLOS Aşa se %are.ace mai 're%/i.letesc.ericit 'i#tre 'oi oame#i cu răul .ul 'e ba#i. Socrate.ie tratat 'e me'ic sau să #u .ericit om este cel ce #u are *# el răul su. SOCRATE Se %are. me'ici#a.letA cel ce este tratat şi vi#'ecat 'e rău. .el că-i *# ava#ta"ul bol#avului să-l su%orte ca să se . sca%ă 'e u# mare rău. SOCRATE *#să este util. 'eci. SOCRATE I#'e.ericirea #u ar .ericire %e#tru tru%ul omului( Să . vi#e cel care a . trăieşte cel care %oartă cu el #e're%tatea. SOCRATE Pri# urmare.ii#' ca o me'ici#ă co#tra răută/ii:3. "usti/ia 'e #e*#. 'eoarece s-a vă ut că acesta 'i# urmă este cel mai mare 'i#tre rele. SOCRATE Oare tratame#tul me'ical este %lăcut şi *#'ră. POLOS 7ireşte. sau cel #etratat care %ăstrea ă răul( POLOS Eu cre' că cel #etratat. Socrate. . "usti/ia *#/ele%/eşte %e oame#i şi-i . SOCRATE Cel mai rău.r&#are şi #e're%tate. POLOS 4esi. SOCRATE Oare cei ce %e'e%sesc corect #u o . SOCRATE Ca să-şi %rimească %e'ea%sa( POLOS *#tocmai.ur.rumoasă 'i#tre ele( POLOS La ce te re.acă să#ătos. . POLOS Este clar.ra'are( POLOS *#sem#a.eri( SOCRATE C&şti. bi#e*#/eles. ast. SOCRATE *#seam#ă că %ro'uce cea mai mare %lăcere sau utilitate.ie bol#av.

#u se lasă trata/i 'e ei. #ici %e'e%sit şi #ici să-şi is%ăşească vi#a.i şi e5cel&#' *# #e're%tate reuşeşte să #u . Am %utea sus/i#e altceva. care #u 'au socoteală me'icilor 'e relele tru%ului lor. SOCRATE S-a 'emo#strat %ri# urmare a'evărul lor( POLOS Aşa se %are. ca mărime.iuit şi #e're%t. SOCRATE Atu#ci. ce co#clu ii reies 'i# 'iscu/ie( 1rei să le 'e'ucem( POLOS 4acă cre i 'e cuvii#/ă.reşeşti.orm celor stabilite *m%reu#ă trebuie să te %ă eşti să #u săv&rşeşti #e're%tă/i. aşa cum s%ui tu că a %roce'at Arc!elaos. Polos.POLOS Se %are.ericirea să trăieşti cu u# su. SOCRATE Neis%ăşirea #-ar *#sem#a %erseverarea *# rău( POLOS 4esi. c&#' răm&# valabile %ri#ci%iile recu#oscute 'e #oi mai *#ai#te( Nu este #ecesar să %u#em 'e acor' co#statările 'e acum cu cele 'i#ai#te. Polos. Socrate( .răbi#'u-te ca #u cumva *#vec!irea bolii să . Polos. tu *#su/i sau altci#eva căruia *i %or/i 'e . SOCRATE 8i#e. tem&#'u-se ca #işte co%ii 'e 'urerea %rovocată 'e arsuri şi tăieturi. şi că *#tot'eau#a cel ce comite #e're%tatea este mai #e. %ar să %roce'e e la .rave boli.#or&#' cu c&t este mai mare #e.ur. *#tocmai ca la me'ic.ă vorbitorii cei mai co#vi#. o Polos. SOCRATE 7ii#'că i. #emaie5ist&#' altă solu/ie( POLOS Cum am %utea .ători:9. *# tim% ce eu cre'eam co#trariul.ri"ă. %are-se. .ie a'mo#estat. săv&rşirea #e're%tă/ii #u este 'ec&t al 'oilea 'i#tre rele. Nu eşti şi tu 'e aceeaşi %ărere( POLOS 8a 'a.el cum %roce'ea ă oame#ii cu%ri#şi 'e cele mai . oratori şi co#'ucători( POLOS Se %oate. #u a reieşit a .ace altmi#teri. 'e bu#ă voie să te 'uci acolo u#'e se %lăteşte cel mai re%e'e vi#a.o#isesc avu/ii şi %riete#i şi caută să a"u#.ost acestea s%usele mele( POLOS 8a 'a.i cel mai mare şi cel 'i#t&i 'i#tre rele. săv&rşi#' cele mai mari .let #esă#ătos.ericeai %e Arc!elaos %e#tru că.orm celor recu#oscute 'e #oi acum. */i 'ai scama. %riete#e( Tu *l . 'ar răm&#&#' orbi la ceea ce are util şi i.ără'ele. bu#ule. săv&rşi#' cele mai mari .ericit 'ec&t victima #e're%tă/ii. căci 'e aici re ultă u# mare rău. #u a 'at #ici o socoteală. *# com%ara/ie cu ceilal/i oame#i. )i 'acă acestea su#t a'evărate. Nu este aşa( POLOS 7ără *#'oială. N-au .ie elibera/i 'e cel mai mare rău.ără'ele. Neis%ăşirea #e're%tă/ii săv&rşite ar . POLOS Posibil. 'ec&t cu u# tru% #esă#ătos.ea trebuie co#si'erat 'eosebit 'e #e.acă su. 'e aseme#ea.letul ca#. cel ce #u-şi is%ăşeşte vi#a 'ec&t cel ce şi-o is%ăşeşte::. uit&#'use #umai la %artea ei 'ureroasă. ce mare #evoie mai este 'e retorică( Co#. 4e aceea ei . SOCRATE Aceştia.i. SOCRATE Iar eliberarea 'e acest rău. a#ume că şi Arc!elaos şi oricare alt om ce #u-şi is%ăşeşte . #ele. ca şi ceilal/i tira#i. SOCRATE Oare #u eram *# 'e acor' tocmai asu%ra acestui lucru.ac totul ca să #u 'ea socoteală şi să #u . a.el şi cei ce .ără'ele. SOCRATE 4acă .ericit. 'e 're%tate.i is%ăşirea lui( POLOS Se %oate. SOCRATE 4ar #u este tocmai cel care. ce este să#ătatea şi bu#a stare a tru%ului.re#os şi i#curabil. Co#.#oră. a'ică %utre'. au %roce'at a%roa%e la . la "u'ecător. 4acă su#tem 'e acor' că acesta este a'evărul. SOCRATE Nu re ultă că cel mai mare rău este #e're%tatea şi săv&rşirea ei( POLOS Aşa se %are.u.

ără'ele. %ri# 'e văluirea .ie orice. SOCRATE Lucrurile se i#versea ă. că e5trem 'e serios.irmate mai *#ai#te:@. sau a %ări#/ilor.iu al lui PJrilam%es %ă/eşti altele 'e acest .rumosul .im 'e acor' cu acestea. co#ce%&#' co#trariul rolului ei:<. Polos.i aceeaşi *# 'i. şi .olos. atu#ci %ri# orice mi"loc. %e#tru si#e ca şi %e#tru to/i cei a%ro%ia/i lui. 'acă e vorba 'e moarte. c&#' aşa.olositoare. să se lase *#lă#/uit. Callicles. c&t eşti tu 'e .iul lui Clei#ias. a. s-ar acu a *# %rimul r&#' %e si#e. sc!imb&#'u-/i %ărerea. . ce altceva 'ec&t o via/ă 'ea#'oaselea trăim #oi oame#ii. 'acă 'orim să .ără'ele. %are-se. să #u .ară 'e ca ul că ci#eva.ura .i să-l *#trebi.ă la "u'ecător. *#să. aşa *#c&t 'acă ci#eva sar mira 'e absur'itatea s%uselor tale. 'acă e5il.ie #e're%tă/it cumva 'e vreu# 'uşma#.iuit.ie 'at mor/ii cu #ici u# c!i%. retorica. Callicles.el.a%te şi %ri# vorbe.iecare 'i#tre #oi ar sim/i altceva 'ec&t ceilal/i. Socrate. 'u%ă %ărerea mea. 'acă sim/irea oame#ilor #u ar .iloso.el ca a'uc&#' vi#a la lumi#ă.ie cel 'i#t&i acu ator.a/i să . Socrate vorbeşte serios sau *# . 4acă 'uşma#ul #ostru #e're%tă/eşte %e ci#eva. mă . #u eşti *# stare să-i co#tra ici. ori trebuie să le a#ulăm şi %e acelea.eritele ei ma#i. să .ilor. să #u-i restituie. sau #u %utem.rumos.&#'esc că eu şi cu ti#e.aci cu#oscută altuia %ro%ria ta stare. %e#tru a%ărarea %ro%riei %ersoa#e vi#ovate. . Putem vorbi ast. #u ar . *#să 'e bu#ă seamă su#t *# acor' cu cele a. ast. ceea ce #u a reieşit 'eloc 'i# cele 'iscutate %&#ă acum. orice /i-ar s%u#e şi oricum /i-ar s%u#e că stau lucrurile iubi/ii tăi. că #u vei *#ceta să vorbeşti aşa. a ceea ce trebuie( SOCRATE O.ii#'că %e#tru cel ce #-are 'e . şi-/i sc!imbi %ărerea c&#' aşa. a co%iilor. şi %ri# . CALLICLES S%u#e-mi.ricoşe e.ri"ă %e care trebuie s-o avem va . să trăiască c&t mai mult tim% *# starea aceasta:B. să se o. să o %lătească. cum să te luăm. 4acă %ri# . s%ui ceea ce vrea el. 'i# *#t&m%lare. *# ecclesie. 'acă *#tra'evăr ea este 'e vreu# . .ace vi#ova/i 'e #e're%tate. avem aceleaşi se#time#te. 4acă cele comise merită lovituri. ca şi cum ar avea 'e su%ortat tăieturile şi arsurile me'icului. .urat mul/i ba#i.ro av. 'e #e're%tate. 1orbi#' aşa. ci %ăstr&#'u-i să-i c!eltuiască şi %e#tru el şi %e#tru to/i ai lui.acem toate lucrurile *m%otriva. iar tu 'emos-ul ate#ia# şi %e 4emos. . Tu #u te %o/i *m%otrivi 'ori#/elor şi !otăr&rilor iubi/ilor tăi<2. *# serios sau *# .acem rău cuiva.SOCRATE 4eci. 'acă ame#'ă.ie a'evărate cele ce sus/ii.iecare 'i#tre #oi 'oi av&#' c&te 'oi iubi/iA eu %e Alcibia'e. să %u#em Ia cale scă%area şi #eis%ăşirea luiF 'acă a . i-ai s%u#e %robabil. trebuie să-l *m%ie'icăm să 'ea socoteală şi să mear. ori su#tem obli.ii si#cer.e acolo. Polos( POLOS Acestea mi se %ar absur'e. iar cu .ere loviturilor. 4acă a"u#. ori a %atriei vi#ovate 'e #e're%tate. CALLICLES Pe ei.ără să /i#ă seama 'e 'urere. este . El *#suşi să . ci să 'ăi#uie . să se lase omor&t. 'acă ai vrea să .&#' să . 'atorată tocmai acestora. SOCRATE Pri# urmare. 'e seamă că *# orice oca ie.i 'eloc uşor să . ci să se %re i#te cu .ie el 'uşma#.ile sale merită moartea.ermitate şi bărbă/ie %e#tru 'ob&#'irea a ce este bu# şi .ie elibera/i 'e cel mai mare rău.iul lui PJrilam%es<$. 8a. S%u#e-mi. a %riete#ilor. să 'ea socoteală 'e ea şi să se *#să#ătoşească. Socrate.ia. . C!aire%!o#. Pe#tru aseme#ea ca uri. a%oi %e oricare 'i#tre ru'ele sau %riete#ii care s-ar .olos. . să %lece *# e5il. c&#' si#. ci . .estări. Trebuie să se silească %e si#e ca şi %e ceilal/i să #u se *#. care . #u #e este 'e #ici o utilitate retorica. 'acă la s%usele tale 'emos-ul ate#ia# */i răs%u#'e că #u ai 're%tate.ără să tăi#uiască ceva. 'ec&t c&#' ci#eva *i va *m%ie'ica %e iubi/ii tăi să mai vorbească aşa. tu. POLOS 4a. *# c!i% #e're%t şi #ele. c!iar aşa se *#t&m%lă. 'acă merită la#/uri. *#să cel mai bi#e ar .lumă(<C CHAIREPHON Eu cre'.olosi#'u-se 'e retorică %e#tru ca.el<0.i ca acesta să #u .ă%tuiască #e're%tă/i #u cre' că este 'e mare . .ără moarte *# ticăloşia luiF #e%ut&#'u-se acest lucru. . asta şi vreau.lumă( 4acă vorbeşti serios şi se *#t&m%lă să .

M# cele mai multe ca uri.rumos 'u%ă #atură şi este .lă *# co#tra'ic/ie *#tre ele.i. %e 're%t cuv&#t.olosesc 'e o liră 'e acor'ată şi 'iso#a#tă. i s-a *#c!is .ea se a. *#al/ă lau'e şi aru#că blesteme.e. 4i# cau a acestei recu#oaşteri.ume#tele tale. Polos.tuit #u este *# stare #ici să se a%ere. şi %ri#tre a#imale şi %ri#tre oame#ii 'i# toate cetă/ile şi 'e toate #eamurile.ea %ro%rie #aturii<@.irm&#' lucruri co#trarii %ărerii lor 'ec&t ca eu *#sumi. 'atorită acestei co#cesii.e. Pri# urmare.orm acesteia e'ucăm #oi %e cei mai bu#i şi .ii#'. Aşa'ar. ci ve/i . 'u%ă le.ile au .irm&#' că eşti *# căutarea a'evărului.el şi. a. c&#' i-a atacat %e sci/i. aşa cum .ia *#tot'eau#a este 'e aceeaşi %ărereF ea s%u#e ceea ce te miră acum %e ti#e. *# com%ara/ie cu celălalt iubit. Socrate. cu mult mai %u/i# #estator#ică. Callicles #u se va %u#e *# acor' cu ti#e *#su/i. #ici'ecum 'u%ă cea %e care o stator#icim #oi. care este iubita mea.rumos 'u%ă le.irea u#ui bărbat. tu !ăr/uiai le.i#eşte %ri# . 4ar #atura *#săşi arată.iecare 'ată 'e altă %ărere. E vă'it că aşa stau lucrurile %este tot.o. o. *#trebat 'e ti#e 'acă ar *#vă/a ce este 're%tatea %e cel #eştiutor care ar ve#i la el cu i#te#/ia să *#ve/e retorica. iar c&#' vorbeşte co#. A *#'ura #e're%tatea #u este *# . ceea ce ei tocmai #umesc a . iar 'u%ă le.ias că i s-a *#t&m%lat cu ti#e.ti#e 'es%re ceea ce #u este . ca să #u a"u#. %e#tru ei.ii. %e#tru care moartea este 'e %re. Socrate. ruşi#&#'u-se să s%u#ă ceea ce .lu *# armo#ie cu mi#e şi să mă co#tra ic. ei trebuie să-i 'emo#stre i. *# ce mă %riveşte. 'eşi su#t mai bicis#ici. Ei su#t bucuroşi.orm le.ume#te 'ema.ii.el. iar 'acă vei lăsa acest lucru #e'emo#strat. tu.<9. 'u%ă ce Polos a %ă/it acelaşi lucru 'e care-l *#vi#uia %e Gor. cum */i s%u#eam. cre'. o%reşte vorbele . )i atu#ci. %e 6eus. să #u mă a.iu *# 'e acor' cu corul %e care-l 'iri"e . a. este #e're%t şi ur&t să te stră'uieşti să ai mai mult 'ec&t cei mul/i. #atura şi le.orm #aturii. Co#. să aibă tot at&t c&t şi ceilal/i. *# loc să te miri 'e s%usele mele.i #e're%tă/it. a#ume a .#e e ci#eva 'acă #-ar %roce'a ast. tem&#'u-se.&#'ea. ci a u#ui sclav.at să se co#tra ică. %e#tru ava#ta"ul lor. 4u%ă #atură. căci .ii.ost obli.i #e're%tă/it. El s%u#ea că Gor. *# tim% ce . să au se i#'i.ea 'i# %u#ctul 'e ve'ere al #aturii. tu 'e#ature i se#surileA c&#' ci#eva vorbeşte co#. %e c&i#e eul e. cel mai ur&t lucru este cel mai rău. 'u%ă %ărerea mea. 7iul lui Clei#ias este 'e .erat vie/ii. %reabu#ule.&#'eşte se ve'e silit să se co#tra ică.ii#' #e're%tă/it şi bru. Eu cre' că le. Ea s%u#e #e*#cetat ceea ce au i acum 'e la mi#e<3 şi este. Pe#tru a *#s%ăim&#ta %e oame#ii mai %uter#ici.ura.i%te#ilor. lucru 'e care tu te-ai bucurat.ost stator#icite 'e oame#ii slabi şi mul/i. că este 're%t ca cel ca%abil să aibă mai mult 'ec&t cel #etreb#ic. te-a luat *# r&s.i #e're%t şi a #u 'a socoteală %e#tru #e're%tă/i #u este cel mai mare 'i#tre toate relele. %re. )i acum %erore i ast.e. a #e're%tă/i<:. C&#' ci#eva se ruşi#ea ă şi #u *#'ră #eşte să s%u#ă ceea ce . s-a *#temeiat Ner5es c&#' a mers asu%ra Ela'ei.orm le. că te av&#/i *# 'iscursuri ca u# a'evărat 'ema.ice şi ie. Acum iată că a %ă/it el *#suşi acelaşi lucru şi #u-l . *# realitate. a . %recum şi alte #e#umărate aseme#ea ca uri care s-ar %utea cita( Eu socotesc că aceştia ac/io#ea ă 'u%ă a'evărata #atură a 're%tului. Pe#tru aceasta se şi s%u#e că. că a . sau tatăl acestuia. u# si#. stator#icesc le.orm le.o.ăcută /ie.orm #aturii *l i#ter%ele i co#. cum că a #e're%tă/i este mai ur&t 'ec&t a . CALLICLES . cre'.er să mă .ias. Căci %e ce 're%t. recur.i toată via/a *# 'e acor'.iloso. Remarc&#' această %articularitate.ii mai %resus 'e al/ii.ac oame#ii.i se %are. că #e're%tatea co#stă *# a căuta să ai mai mult 'ec&t al/ii. oare. 4ar. Callicles. cel ce este mai %uter#ic 'ec&t cel ce este mai slab. ba.elicit 'eloc %e Polos %e#tru *#cuvii#/area . Tot aşa şi a'i#eauri cu %rivire la a #e're%tă/i şi a . %e cei ca%abili să aibă mai mult<<. s%u# că este ur&t şi #e're%t să . 'u%ă le. s-a ruşi#at şi a s%us că l-ar *#vă/a.i #e're%tă/it. tu *#su/i eşti 'e . c&#' Polos vorbea 'e ur&tul co#.iei.i #e're%t.G&#'eşte-te acum că şi eu su#t #evoit să ascult altele 'e acest . %recum şi cu cei mai mul/i oame#i.iloso.elF mai s%u#ea că. #ici să vi#ă *# a"utorai celor la care /i#e.i la ar.ă să aibă mai mult 'ec&t ei.ur om . la care 're%tul se 'e. %ri#s *# cursă 'e ar.a/ă la vorbele ci. c!iar.a%tul că cel %uter#ic co#'uce %e cel slab şi stă%&#eşte mai mult 'ec&t el. *l i#ter%ele i co#. să .

ea-i tuturor stă%&#ă.iloso. Su#t *#c&#tat să vă' că . căci lu&#'u-se 'u%ă 're%tul #aturii. C&#' vă' u# co%il.ără răscum%ăr şi . se . C&#' au i u# om . *mi su%ără urec!ile şi socotesc că este u# lucru vre'#ic co#'i/iei 'e sclav. cel mai #imerit este să te ocu%i 'e am&#'ouăF 'i# . ca u# om a"u#s la maturitate să mai . . *#tocmai ca %e #işte %ui 'e lei. ice el.ac o im%resie . am toată sim%atia .a%tă . *#c&t #u mai %o/i să . *# %iesa lui Euri%i'e 'e care am ami#tit. lăs&#' 'eo%arte .reabilă.e o #e#orocire %e#tru oame#i. Te5tul #u-l mai ştiu. *# care. . u# bărbat cu o #atură vi. .ie.ratelui său. Eu.ea ă *mi . *#vă/&#'u-i că oame#ii trebuie să . şi că aceasta *#seam#ă . cu #ecesitate a"u#. 7iloso. 'e . că acest bărbat merită #ea%ărat să .ea ă u# băiat t&#ăr. 'acă stăruie *# . să i. Cre' că şi Pi#'ar e5%rimă ceea ce sus/i# eu. .!i are co%ilărească.a/ă 'e Am%!io#.ora ei>.la-o 'acă. ci stă%&#ul #ostru. 'acă au' u# co%il vorbi#' cu serio itate.iloso.ali.ără să se %oată 'e băra 'e acest obicei.ace vre'#ic 'e vreo .rumosul şi 're%tul.ă u# bărbat 'esăv&rşit şi res%ectat@0. ast. =bărba/ii a"u#. omul acesta. *# care s%u#e că . Aceasta. %e c&t este util e'uca/iei. şi boii şi toate celelalte bu#uri ale celor mici şi . el s-ar *#ăl/a arăt&#'u-se că este #u sclavul.i se %are *#să u# lucru ri'icol.ur. ali#t&#'u-se şi "uc&#'u-se. căruia *i este *#că *#.a/ă 'e cei ce .ă'uit să se com%orte ast. cu toată bu#a *# estrare a .el că cei ce .ără răscum%ăr. iluştri>@9.!ere. 'ar o lau'ă %e cea cultivată 'e el. Omul . *#să 'acă stărui 'i#colo 'e c&t trebuie a"u#. este u# lucru bu# să te *m%ărtăşeşti. u# lucru %lăcut 'acă te /ii 'e ea cu măsură *# tim%ul ti#ere/ii.ără %utere su#t ale celor mari şi %uter#ici.ească *# com%a#ia a trei-%atru ti#erei@:.u.ure i o at&t 'e #obilă #atură su.irii lui. şi-i 'omesticim cu vră"i şi amă.iloso. *#.ea ă.el. Socrate.ace o im%resie 'e a.letească sub o 'e. 'e %lăcerile şi 'ori#/ele ome#eşti.armecele #oastre.mai %uter#ici 'i#tre #oi. Se %otriveşte vorba lui Euri%i'eA 7iecare străluceşte *# ceea ce-şi 'ă mai mult sili#/a. C&t 'e bi#e *# estrat ar .e e *#că. #eştiutori 'e le.el şi mie *mi vi#e să-/i s%u# cam aceleaşi lucruri ca acela .ie şi la o v&rstă matură. căci .iloso.uroasă. 'e om liber.iloso.reabil care şa'e bi#e u#ui co%il 'e co#'i/ie liberăF %e c&#'. oame#ii %olitici se .elul 'e a vorbi care are curs *# rela/iile at&t %rivate c&t şi %ublice ale oame#ilor.ace atu#ci să strălucească 're%tul #aturii@C. Socrate. Acelaşi lucru *l resimt eu şi .iloso. 4acă ar a%ărea.ără să e5%rime #icic&#' o o%i#ie im%orta#tă şi serioasă.&#' *#că. toate co#trare #aturii.uri#' sau *l ve i "uc&#'u-se.e #eom. Cum s%u#eam a'i#eauri. călc&#' *# %icioare scrierile şi . iar cel ce #u se %reocu%ă 'e . ic eu. tot aşa cum. *#tr-u# cuv&#t a"u#.ile care c&rmuiesc cetatea. 'i# %ărti#ire.ace %lăcere şi co#si'er că este u# lucru a.e #eştiutor 'e toate lucrurile *# care trebuie să se %ricea%ă cel ce urmea ă să a"u#.ia.ia este. că #esocoteşti. te-ai a%uca 'e lucruri mai im%orta#te.e e. C&#' su#t im%lica/i *#tr-o c!estiu#e %rivată sau cetă/e#ească. vei a. Socrate.iloso. cum s%u#e %oetul. care #icio'ată #u se va .u#'&#'u-se tot restul vie/ii *# u#.ără 'ăruială Heracle i-a ră%it boii lui GerJo#. 4e mărturie a'uc 7a%tele lui Heracle.u'uie. 4u%ă %ărerea mea. *mi . *i şa'e bi#e şi co#si'er că acesta este u# om liber.ac 'e r&s c&#' se amestecă *# 'iscu/iile şi 'e baterile voastre. şi ar . Socrate. socoti#' că ast. atu#ci cre'. Să co#'ucă straş#icei %uteri *i 'ă *#'re%tă/ire Cu m&#ă atotstă%&#itoare.ii a"u#. *# c&#tarea *# care s%u#e că Le.ă a se-#trec@@. Ast.ie.ăr&me şi să aru#ce toate acestea. 7iloso.i. *mi . C&#' vă' *#să u# om matur .@$ Cam aşa s%u#e.#ore *# toate %rivi#/ele obiceiurile ome#eşti.el se lau'ă si#. c&#' *i luăm 'e mici.ie e.e 'e *#'elet#icirea *# care se simte slab şi o vorbeşte 'e rău.ac 'e r&s. ca să %ălăvră.iloso. şi #u este ruşi#os ca u# t&#ăr să .oarte asemă#ătoare cu ali#tarea şi "oaca u#or oame#i maturi. ceea ce ar trebui să te %reocu%e şi 'es.i#' 'e i#ima cetă/ii şi ='e a. să s. */i %are ri'icol.uritorilor şi #emuritorilor. li%sit 'e bărbă/ie şi bu# 'e bătut.ile. Partea cea mai mare a ilei *şi %etrece Pe#tru ca %e si#e *#suşi s-a"u#. . a"u#. cre' eu.&#.iloso.iloso. 'esc&#tecele şi le. care să .a/ă 'e ti#eF aş ice că am aceleaşi se#time#te ca 6et!os .i ci#eva. u# om aservit@3.u.rumoasă şi #obilă.ie bătut. Că acesta este a'evărul.iri<B. Socrate.

Aşa că.esB2. CALLICLES Cum aşa( SOCRATE Eu su#t *#cre'i#/at că toate %ărerile cu.etului meu cu care tu te 'eclari 'e acor' su#t. s.a/a mai multor oame#i şi *#că *# le. s%re 'eosebire 'e ti#e. C&#' te au' acum. tu *#su/i o s%ui şi cuv&#tarea /i#ută %u/i# mai *#ai#te. Ia seama #u la oame#ii care *şi 'is%ută aseme#ea măru#/işuri.ăseşti ar. că a/i . re%uta/ia şi alte multe bu#uri. tu ştii că #-ai . %ri# acest . *# . 'eve#i#' %este măsură 'e *#vă/a/i.ură că *#tr-a'evăr eşti bi#evoitor cu mi#eF că eşti ca%abil 'e si#ceritate şi că #u te s. . Am *#t&l#it mul/i oame#i care #-au .ie %ălmuit . ci va/i *#'em#at u#ii %e al/ii să vă .ător@< şi #ici să 'ai altuia u# s. %e ti#e *#su/i.ost %atru oame#i care v-a/i asociat să stu'ia/i .ără să %o/i s%u#e cevaF iar 'acă ai . D să #u te sim/i "i. s. să te salve i 'i# cele mai mari %rime"'ii.o.ără să mai am #evoie 'e altă *#cercare( CALLICLES I#'e /i#teşte *#trebarea ta. su#t *#vă/a/i şimi su#t şi %riete#i. căci */i vorbesc aşa #umai cu bu#e i#te#/ii D #u cre i că este ruşi#os să . %e ti#e sau %e altul 'eo%otrivă cu ti#e. trăi#' . . te co#. Aceşti 'oi străi#i.iei.i *# stare să te a%eri. %e#tru o .ii#'u-se mai mult 'ec&t trebuie. 'e către 'uşma#i. Callicles.irea %e #eobservate. la 'e baterile "u'iciare. SOCRATE 4acă aş avea cumva su. 'u%ă %ărerea ma"orită/ii ate#ie#ilor. Socrate( SOCRATE Am să-/i s%u#.ericit să . trebuie să aibă trei calită/i. ocu%ă -te cu lucrurile #obile. Ascultă-mă. bu#ăvoi#/a şi si#ceritateaB0. ='i# care te ale.ica %ri# ea că su. lăs&#' %e seama altora %re/io ită/ile acestea>. %e care tu le ai %e 'e%li#.ura căscată.ătură cu c!estiu#i 'e cea mai mare im%orta#/ă. av&#' %oate cel mai bicis#ic şi mai ticălos acu ator. şi eşti şi bi#evoitor cu mi#e. 'ar #u vor să-mi s%u#ă a'evărul %e#tru că #u le %asă 'e mi#e. .ost ca%abili să mă %u#ă la *#cercare . . să #u vă %ră%ă'i/i . 'i# cau a ei.iei %arte. să te 'ucă la *#c!isoare.i 'es%uiat 'e toate bu#urile.a%t. Callicles.ie smi#teli. Al/ii su#t *#vă/a/i. su#t li%si/i 'e si#ceritate.ii#' *# stare să te a%eri.ii aşa cum sus/i# eu că su#te/i. Gor. )tiu. Am au it că. c&#' %o/i . cu ceea ce */i .letul 'e aur.letului. ai a"u#.oală>.letul 'e cea mai bu#ă 'i# ele. am o 'ova'ă si.ătui#'u-mă aceleaşi lucruri ca %e cei mai bu#i %riete#i ai tăi.ără'ele. *#t&l#i#'u-te %e ti#e. . sau %e altcareva.ias şi Polos.iloso.ie . Ai o e'uca/ie temei#ică. *#tr-a'evăr. A#'ro#.irmă. #e. =c&#' o *#'elet#icire lu&#'u-te *# %rimire.ătui#'u-vă *#tre voi %&#ă u#'e trebuie mers cu stu'iul. a *#vi#s !otăr&rea 'e a #u i#tra c!iar *# subtilită/ile . s. Oare.#it.at temei#ic. 'acă acesta ar vrea să ceară moartea ta@@.i .iul lui A#'rotio# şi NausicJ'e 'i# Holar. #ici să .a/a tribu#alului.ii#'că le-a li%sit ştii#/a ta.omă#ii. *#să.ie( 4acă acum te-ar lua ci#eva. =*#cetea ă cu subtilită/ile. tu. iubite Socrate.ume#tul verosimil şi co#vi#. care ar trebui #umite .ace bu# 'e #imic>.i cu casa .letul mi-este bi#e *#.ăsesc u#a 'i#tre %ietrele cu care se *#cearcă aurul(BC A%ro%ii#'u-mi su. şi a'evăruri. %riete#e.iala *#c&t. tu şi ceilal/i to/i care vă /i#e/i *#tr-u#a 'e .eri/i ca #u cumva. că te-ai ă%ăci şi-ai sta cu .e la moarte. *mi 'au seama că cel ce vrea să cercete e temei#ic bu#a sau reaua vie/uire a su. am şi 'at %este u# aseme#ea #orocB$. Socrate. cu o "u'ecată bu#ă.e 'e care #u eşti vi#ovat. Oare #u este aşa( Ei 'oi au mers at&t 'e 'e%arte cu s. ce is%ravă este. Tu ai toate aceste calită/i care li%sesc altora. 'acă aş veri. Ce 'ova'ă am( Am să-/i s%u#.ace re%uta/ia 'e *#/ele%t.i a'us *# .ia.i oare *#cre'i#/at 'e bu#a mea stare. 'i#tr-u# om *# estrat te .lă avu/ia. Tisa#'ru 'i# A%!i'#a.iloso. #u cre i că aş .iloso.ieşti. căci acum su#t co#vi#s că.ără 're%t 'e a cere socoteală. #-aş .ără #ici o ci#ste *# cetate(@B I# aseme#ea om D c!iar 'acă e cam . .ri"it. a#umeA ştii#/a. ci la cei 'e %artea cărora se a.iecare a cute at să vorbească co#trar %ro%riei lui o%i#ii.rosola# s%us D merită să .

Pri# urmare.M#c&t este lim%e'e %e#tru cele ce urmea ăA 'acă tu te 'eclari 'e acor' cu mi#e *#tr-o %rivi#/ă.ii *#cre'i#/at.ile acestuia. SOCRATE Atu#ci. aşa cum ai *#ce%ut.icat 'e mi#e şi 'e ti#e ca să #u mai .ii #e're%tă/it( Nu te 'a *#a%oi să răs%u# i la aceasta. ci 'i# #eştii#/ă. 'u%ă #atură. Oare *i #umeşti mai %uter#ici %e cei ce su#t mai tari şi trebuie ca cei slabi să asculte 'e cel tare. ci şi co#. 'at . Callicles.ireşte #ici #-ai .eriori. CALLICLES Acestea le-am s%us şi le mai s%u# şi acum.ace-o ca să mă amă. SOCRATE Atu#ci.or/a bu#urile celor slabi. #u #umai co#.e şi .icie#t veri.irmate mai *#ai#te şi m-ai *#vi#uit %e #e're%t c&#' ai s%us că eu cu#osc&#' co#tra'ic/ia 'i#tre le. la asta. SOCRATE Atu#ci. SOCRATE Nu cumva tocmai cei mul/i su#t cei ce co#si'eră. mi se %are.ii #e're%tă/it( Nu stau lucrurile ast. şi *# ce c!i% să a"u#.ială.ie #evoie să recur.orm le. SOCRATE 4eci şi ale celor mai bu#i( 7ii#'că cei mai %uter#ici su#t şi cei mai bu#i.icare. 'u%ă ti#e şi 'u%ă Pi#'ar. SOCRATE Oare %e#tru ti#e a .orm #aturii le. cu ce să se *#'elet#icească şi *# ce măsură. iar cel ca%abil să %ose'e mai mult 'ec&t cel #etreb#ic( 4acă-mi a'uc bi#e ami#te. c&#' este t&#ăr şi c&#' este bătr&#.el( S%er că #u te vei lăsa şi tu cu%ri#s 'e s. *# #umele 're%tului #aturii.alitatea.i mai bu#( A'i#eauri #-am . %riveşte lucrurile 'e care m-ai *#vi#uit tuA cum trebuie să .orm #aturii( Cel %uter#ic să ia cu .ie u# bărbat. lucrul va .irmare 'e la ti#e. sau #u. ca%ăt o co#. aşa cum ai s%us.eşti D *mi eşti 'oar %riete#. că este mai ur&t să #e're%tă/eşti 'ec&t să .ali şi că este mai ur&t să #e're%tă/eşti 'ec&t să . cum s%ui tu *#su/i.orm #aturiiF aşa *#c&t. 'acă mai %uter#ic. aşa cum ai s%us acum o cli%ă.ială.ac *#a'i#s.ii#' acum cu ti#e. ce ai vrut să s%ui.iuirile celor mul/i su#t toto'ată şi ale celor mai %uter#ici. mai tare şi mai bu# su#t acelaşi lucru. %e#tru că.ii. aşa cum ai motivat.reşit *# cele a.ost *# stare să *#/ele. Socotesc. că cetă/ile mari mer.i mai %uter#ic au acelaşi *#/eles( 4e. socoteşte-mă u# %rost #evre'#ic 'e a mai %rimi vreo 'o"a#ă altă'ată.eri şi este 'rea%tă e. cei mul/i aşa co#si'eră.rumoase. mai bu# şi mai tare su#t totu#a sau su#t lucruri 'eosebite( CALLICLES 4ar eu */i s%u# clar că su#t totu#a. asta s%u#eai că *#seam#ă 're%tatea.i mai %uter#ic este i'e#tic cu a . care eşti recu#oscut ca u# om *# stare să "u'ece bi#e.reşesc *# via/a mea #u o . SOCRATE Ast. Tu #-ai să co#.ur( Ei su#t şi cei care im%u# le. CALLICLES 7ără *#'oială.ii#' că ei su#t cei %uter#ici( CALLICLES 4a. le. este mai ur&t să comi/i o #e're%tate.i su. şi să . mai mul/i oame#i #u su#t mai %uter#ici 'ec&t u#ul si#. co#. că 'e . 'eoarece su#t mai %uter#ice şi mai tari( 4eci mai %uter#ic.ală şi #u să ai mai mult. *# . că este 're%t ca oame#ii să .ii mai bu# c!iar 'acă eşti mai slab şi mai #e%uti#cios. iar 'acă 'e acor' .ie e. 're%tul co#. a%rob&#'u-mă.rumoasă cercetare 'i#tre toate.ii mai %uter#ic şi *# acelaşi tim% mai rău( A .em şi la alt mi"loc 'e veri. mă vei %ri#'e *# viitor că #u %roce'e aşa cum am că ut 'e acor'.iuirile lor su#t . Aşa'ar. Callicles. CALLICLES *#tr-a'evăr. CALLICLES *#tr-a'evăr.el.a%t co#se#sul meu şi al tău vor avea ca re ultat a'evărul. cei mul/i că este 're%t să ai %arte e.irmi ceva 'i# #eştii#/ă sau 'i# e5ces 'e s.i mai bu# şi a . s%u#e-mi care este. cel ce este mai bu# să co#'ucă %e cei i#. CALLICLES 7ireşte.i#eşte-mi *# mo' clar. şi arată-mi *#'ea"u#s cu ce trebuie să mă ocu%. Ca s-o luăm 'e la *#ce%utB3. şi . ori %o/i să . %oate c-ai . Cea mai . 'u%ă %ărerea taB9. asu%ra celor mici. #u *#ceta să mă 'o"e#eşti. 'ec&t să o su. Să .

Asta cre' eu că vrei să sus/ii D şi #u .i mai %rice%ut *# această situa/ie. SOCRATE )i #u trebuie să aibă mai mult cel ce este mai bu#( .ac v&#ătoarea cuvi#telor G. că sclavii tăi su#t mai bu#i 'ec&t ti#e %ri# . *#să.iresc. 'e#ature se#surile ar. %e ci#e #umeşti tu mai bu#i. 'e care te . 'u%ă mi#e. SOCRATE . . Să ve'em ce s%ui mai 'e%arte. 'es%re ei este vorba. s%u#e-mi. CALLICLES 7ără *#'oială că aşa este. %e ci#e #umeşti tu mai bu#i( CALLICLES Pe cei ce valorea ă mai multB:. *# situa/ia aceasta( CALLICLES 7ără *#'oială.reşeşte u# cuv&#t. SOCRATE 4e a"u#s cu asta. ar . a .ume#t&#' *# #umele le.i mai bu# şi mai %uter#ic. 'u%ă cum e .ii#'. CALLICLES Omul ăsta #u co#te#eşte cu %rostiile+ S%u#e-mi. eu *#sumi bă#uiam 'i#ai#te că. iar *# co#sumarea şi *#trebui#/area !ra#ei 'e către %ro%ria-i %ersoa#ă. #u urmea ă că el. 're%tul co#. ca u#ul care este mai %rice%ut 'ec&t #oi.ii#'că este mai bu#( Ori.oloseai mai *#ai#te ca să-/i ba/i "oc mult şi bi#e 'e mi#e. ca i#sul mai bu# şi mai %rice%ut să co#'ucă %e cei i#ca%abili şi să %ose'e mai mult 'ec&t ei.ume#t&#' *# #umele #aturii co#tra celui ce vorbeşte co#.i ca acum. iarăşi 'e la *#ce%ut. #u *#/ele. %e#tru ti#e. atu#ci.ii u# 'ascăl mai bl&#'. sau #u. 'u%ă mi#e. %oate cre i că. să cre i că ai 'at %este u# c!ili%ir( Tu cre i că eu *#/ele. ori e vorba 'e alt soi 'e oame#i( CALLICLES Pe 6eus.i cumva %ri# mai bu#i şi mai %uter#ici %e cei ce su#t mai %rice%u/iB<. SOCRATE A'eseori. să #u 'e%ăşească măsura. 'e me'ici şi 'e alte %rostii. să v&#e i cuvi#tele şi c&#' ci#eva .ară. ca me'ic. %ri# mai %uter#ici altceva 'ec&t mai bu#i( Nu /i-am s%us a'i#eauri că.iuire *#seam#ă ceea ce %u#e la cale o a'u#ătură 'e sclavi şi 'e oame#i 'e toată s%e/a. . el trebuie să co#'ucă. care se str&#. Eu #u mă re. 'e la ti#e. aşa'ar. a%oi ar. *# calitate 'e co#'ucător trebuie să *m%artă totul.a%tul că su#t mai tari. Callicles( Nu stau lucrurile ast. Socrate. %e 6et!os. SOCRATE Nu ve i că tu rosteşti 'oar #işte cuvi#te.#atură. va . 'e băutură. 'e %uterea tru%ului lor. Socrate. SOCRATE Oare trebuie el să ia mai multă m&#care 'ec&t #oi . Asta *#seam#ă.erit. al/ii slabi.aci să . om 'e is%ravă. u#ii tari. bu#i 'e #imic *# a. %oate.ii. s%u#e. mai bu# %e cel ce este mai %rice%ut( CALLICLES Aşa-l #umesc. bu#ule( CALLICLES 1orbeşti 'e m&#care. la v&rsta ta. SOCRATE Ei bi#e.el. mai tare 'ec&t u#ii şi mai slab 'ec&t al/ii. CALLICLES Tocmai 'es%re asta vorbesc eu. altora mai %u/i#( 4acă se *#t&m%lă să . *#să !ai'e.ără să lămureşti #imic( S%u#e-mi. 'i# mome#t ce #u %e cei ce su#t mai tari( )i.i mai bu# este totu#a cu a . 4acă am . %rea*#vă/atule Callicles. mi#u#atule om.i mai %uter#ic( Ori. 'e bu#ă seamă.er la acestea+ SOCRATE Numeşti.ă iei %este %icior. o Callicles. ci să atribuie u#ora mai mult. . tu #u co#si'eri că 'oi oame#i su#t mai bu#i 'ec&t u#ul si#. ca să #u mă . le. aşa cum s%ui tu. mai mul/i oame#i str&#şi la u# loc şi am avea *# comu# multă m&#care şi băutură. 'acă #u vrea să aibă 'e su.orm #aturii.i mai %uter#ic. asta *#seam#ă a . laolaltă( SOCRATE 7ie.ă "ur că #u.ie cel mai slab 'i#tre to/i. CALLICLES . 'ar /i-am re%etat *#trebarea #ă ui#' să cu#osc %recis ceea ce sus/ii. Nici vorbă. iar aceia să i se su%u#ă şi co#'ucătorul să aibă mai mult 'ec&t cei ce su#t co#'uşi. u# om %rice%ut este mai %uter#ic 'ec&t eci 'e mii 'e oame#i li%si/i 'e %rice%ereF 'u%ă %ărerea ta.ur. *#să u#ul 'i#tre #oi. 'eşi este cel mai bu#.orm le.i 'e tot .u. s%u#&#' că u#ul este mai %uter#ic 'ec&t eci 'e mii. #u /i-e ruşi#e. #u-i revi#e %artea cea mai mică 'i#tre toate.ii co#tra celui ce vorbeşte *# #umele #aturii. %e#tru mi#e. 'ar am .elul.

Eu cre' *#să că lucrul acesta #u stă *# %uterea celor mul/i. şi cel mai bu# /esător trebuie să aibă cea mai mare ma#ta şi să se %limbe *mbrăcat cu cele mai multe şi mai . Se cuvi#e ca aceştia să co#'ucă statul şi este 're%t să aibă mai mult 'ec&t ceilal/i. şi să . Ci marul.e ele 'e mari. altă 'ată D cei mai %rice%u/i.el 'es%re acelaşi .ricultorul este %rice%ut şi 'esăv&rşitB@ *# %rivi#/a o.el 'e oame#i 'i# i#vi'ie şi. ci şi cura"oşi. %riete#e( Se co#'uc ei %e si#e. CALLICLES Care *#căl/ări(+ O /ii *#tr-u#a cu %rostiile. %riete#e şi s%u#e %e ci#e #umeşti mai bu#i şi mai %uter#ici şi *# ce %rivi#/ă( CALLICLES 4ar /i-am s%us că %e cei %rice%u/i şi cura"oşi *# ce %riveşte treburile statului. 'eci el trebuie să aibă 'i# abu#'e#/ă semi#/e şi să . ci %e cei care *şi arată i#teli. căci 'u%ă %ărerea comu#ă.ai *#t&i. care #u su#t #umai %rice%u/i. cu tot cura"ul şi cu toată %rice%erea. trebuie să umble *#căl/at *# cele mai mari şi mai multe *#căl/ări. SOCRATE 1e i. mai mult 'ec&t cei ce su#t co#'uşi. *m%li#i#' *#tot'eau#a orice voie a lor. aceleaşi şi tot aceleaşi.uver#are. SOCRATE 4ar *# ceea ce-i %riveşte. Socrate. ci #umai %e al/ii( CALLICLES Ce #umeşti tu a se co#'uce %e si#e( SOCRATE Nimic com%licat. #ici %e bucătari. Callicles. ca şi cum 'e ei #e ocu%ăm acum.olosească %e#tru %ăm&#tul lui %e cele mai multe.ie ca%abil să le satis. Socrate. #u mai co#te#eşti să vorbeşti 'e ci mari. 'ar şi 'es%re aceleaşi. a. 're%t care ei şi critică ast. D eu */i vorbesc acum cu toată libertatea D cer celui ce vrea să trăiască bi#e să-şi lase %asiu#ile să crească c&t mai mari. SOCRATE )i tu #-o să-mi s%ui o'ată. CALLICLES Pe to/i eii. a#ume că #icio'ată #u vorbeşti la .ără să 'ea *#a%oi 'i# slăbiciu#e su. SOCRATE 4acă #u te re. iar acum vii cu altceva.&#'it.orului. CALLICLES 8a tocmai 'es%re asta.estiile mele #u vrei. 'eci. 'e croitori. SOCRATE *#/ele.rumoase !ai#e( CALLICLES Care !ai#e(+ SOCRATE )i *#căl/ămi#te. 'e %il'ă.eri la acestea. este *#/ele%t şi stă%&# %e si#e cel ce coma#'ă %lăcerilor şi 'ori#/elor 'i# el$CC.acă oric&t ar a"u#.rumosul 'u%ă #atură. *# tim% ce eu te *#vi#uiesc 'e co#trariul. #u #umesc mai %uter#ici #ici %e ci mari. sau se lasă co#'uşi( CALLICLES Ce vrei să s%ui( SOCRATE Eu s%u# că . Ieşi 'i# *#curcătură. CALLICLES Ce amu a#t eşti+ 4u%ă ti#e #umai imbecilii su#t *#/ele%/i.CALLICLES 4ar #u m&#care şi băutură. Aşa .iecare om se co#'uce %e si#e. . *# ce a#ume abu#'ă omul mai %uter#ic şi mai %rice%ut care are 're%tul să %ose'e mai mult( Sau %oate #ici să %rimeşti su. 'e bucătari şi 'e me'ici. Sau #u este #ecesar să se co#'ucă %e si#e. SOCRATE Cum aşa( Orici#e *şi %oate 'a seama că #u 'es%re asta vorbesc. .el 'e lucruriF o 'ată %reci e i că mai bu#i şi mai %uter#ici su#t cei mai tari.ericit u# om care este aservit cuiva( Căci 're%tul şi . sus/i# că #estă%&#irea 'e si#e este ur&tă. CALLICLES 1orbeşti *#tr-u#a. bi#e*#/eles că trebuie să aibă 'i# abu#'e#tă cel mai %rice%ut şi mai bu# *# acest 'ome#iu. Cum ar %utea .e#/a *# treburile statului. #ici să s%ui tu *#su/i( CALLICLES ?i-am tot s%us-o.ără să le %u#ă stavilă. SOCRATE Nu #umai aceleaşi. %oate la altele..i . ascu# &#'u-şi slăbiciu#ea. s%u#&#' că mai %uter#ici şi mai bu#i su#t cei mai cura"oşi. . ca%abili . că eu #u te *#vi#uiesc %e ti#e 'e aceleaşi lucruri ca tu %e mi#e( Tu s%ui 'es%re mi#e că vorbesc mereu tot aceleaşi lucruri şi mă 'o"e#eşti. %reabu#ule Callicles. co#'ucătorii a'ică.leteascăBB.ii#' să săv&rşească ceea ce au . *# bu#a lui . Atu#ci %oate !ai#e.

ci lăs&#'u-le să a"u#.lă %asiu#ile. Pri# ciur D aşa cel %u/i# s-a e5%rimat el .ii#' #estă%&#ită şi #estăvilită.ie .ăurit. cum or să-şi im%u#ă. ca şi cum ar avea .&#'ul şi. %ri#tr-u# calambur a #umit-o butoi O%it!osP %e#tru că este *#cre ătoare O%it!a#o#P şi 'ocilă O%eistiKo#P iar %e cei #ec!ib ui/i Oa#oetoiP i-a #umit #ei#i/ia/i OamJetoiP. a *#/ele%tului şi a #estă%&#itului. că oame#ii c!ib ui/i su#t mai . lor *#şile. să #u 'ai *#a%oi *# #ici u# c!i%. *# co#trast cu ti#e. 'ar #u vor să s%u#ă. cu la%te şi cu alte licori rare.letului *# care se a. sau cu c&t s%u# mai multe %oveşti.rumuse/i care /i#e 'e "usti/ie şi 'e *#/ele%ciu#e clacă #u %ot o.reută/i. 'i# li%să 'e bărbă/ie$C$. SOCRATE 4ar şi via/a 'e care vorbeşti tu.ără #ici o valoare. co#vi#. Socrate.el. 1e i 'acă #u cumva se %otriveşte %e#tru via/a celor 'oi. Nu m-aş mira să aibă 're%tate Euri%i'e c&#' s%u#eA Ci#e ştie 'acă a trăi #u *#seam#ă a muri )i a muri a trăi($C3 )i %oate că. CALLICLES *# . le. %&#ă #u se lămureşte 'e-a bi#elea ce . ce cară a%ă %e#tru u# butoi . tira#ia sau 'om#ia.r&#ate. că #oi acum su#tem mor/i. .&#'u-te să-/i sc!imbi . Callicles.erici/i. #ici #u se mai si#c!iseşte *# vreu# . cu at&t reuşesc mai %u/i# să te *#'u%lec( CALLICLES Aici ai mai multă 're%tate. *# loc 'e o via/ă .el 'e via/ă trebuie să 'ucem. 'e . *#/ele. şi 'u%ă multă tru'ă şi . #-are 're%tate ci#e s%u#e că su#t .ără măsură. Oare am reuşit să te co#vi#.el că acea %arte a su. u#ul cu vi#. mai ur&t şi mai rău %e#tru acest soi 'e oame#i. ei aservesc %e oame#ii su%eriori %ri# #atură şi. Celelalte toate su#t arti.erici/i 'ec&t cei . Su.eri %riete#ilor mai mult 'ec&t 'uşma#ilor. .icii. Tu e5%rimi acum lim%e'e ceea ce .e#ios %lăsmuitor 'e mituri D %robabil sicilia# sau italic$C: G. "u'ecata şi critica ei( )i cum să #u 'evi#ă ei #e.ă'uie să *#c!i'ă #imic *# el 'i# cau a #estator#iciei şi uituce#iei lui$C<. %e care s%ui că *l cau/i. %e#tru că tocmai aceasta este a'evărata virtute( CALLICLES Aşa sus/i# eu. .i#e. mul/umi#'u-te tot'eau#a cu ceea ce-/i este la *#'em&#ă.letul celor #ec!ib ui/i l-a asemă#at cu u# ciur. SOCRATE Te-ai .ăurit cu u# ciur 'eo%otrivă 'e .ac virtutea şi .a/ă 'e mi#e G. u# i#.irea lor să 'ob&#'ească co#'ucerea.ăuri.erici/i su#t aceşti #ei#i/ia/i. 'acă vrem să . ă'ăr#icii . ei lau'ă cum%ătarea şi "usti/ia.ii#' trai#ice şi %li#e.elul acesta %ietrele şi mor/ii ar .ea mul/imii. 4ar ia s%u#e-miA sus/ii că 'ori#/ele #u trebuie *#. Pe aceasta. altul cu miere.lă %asiu#ile. ca stă%&#ă. tocmai *# cetatea %e care o co#'uc ei( *# ce %riveşte a'evărul. #estă%&#irea şi libertatea. SOCRATE 4eci. su#tem mor/iF aşa am au it o'ată vorbi#' %e u# *#vă/at.ăurit. că tru%ul #e este morm&#t şi că acea %arte a su.e su.a%t. care #u-i *#. SOCRATE Hai'e. su#t co#ve#/ii ome#eşti co#trare #aturii.irea ei se lasă *#'u%lecată şi mi#ată *# toate se#surile$C9. Socrate.i u# trai c!ib uit.erici/i cei ce #-au #evoie 'e #imic$C2. cu u# butoi .ără să aibă vreo o%relişte. iată cum stau lucrurileA via/a 'e %lăceri. e5em%lul cu cei 'oi oame#i care au multe butoaie .erici/i 'i# %rici#a acestei %reti#se . Callicles. ale u#uia .ericirea omului$C0. *#să arată lim%e'e ceea ce vreau eu să-/i 'emo#stre $C@. . %ri# . Av&#'u-le %li#e. Aceste *#c!i%uiri su#t %robabil cam bi are.olosit cu tot cura"ul 'e libertate *# cuv&#tarea ta.reu 'e %rocurat toate.letul.ără sa/ şi măsură.cum am s%us mai *#ai#te.i ori su#t ca%abili %ri# . să ale.&#'esc şi ceilal/i. 'atorită #esa/ului ei.iecare. care %rovi#e 'i# aceeaşi şcoală. ast. Te ro.ii 'e re. #e%ut&#' avea resurse %e#tru *m%li#irea %lăcerilor. Pe#tru cei care au %arte 'e la *#ce%ut să . acesta #u are #ici ce să mai toar#e *# ele. ce %oate . *#. atu#ci. a asemă#at-o. 'ec&t cum%ătarea( 7ii#'u-le %ermis să se bucure 'e toate bu#urile.i cei mai . să-/i a'uc altă ima.i. *# realitate.ro itoare mai este. .letului lor u#'e se a. 'acă su#t cumva *# stare 'e asta.im aşa cum se cuvi#e. să le %rocurăm 'e oriu#'e şi oricum *m%li#irea.ă c&t mai mari. el arată că 'i#tre locuitorii Ha'es-ului D %e care el *l #umeşte Aei'es ONevă utulP D cei mai #e. 'acă su#t *#cura"ate.

s%u#e-mi acum 'acă tot mai co#si'eri că %lăcerea este i'e#tică cu bi#ele.ace 'isti#c/ia care %lăceri su#t bu#e şi care su#t rele( Hai. SOCRATE Atu#ci tu vorbeşti 'e traiul u#ui %loier$$C. Callicles.ii#' via/a .ericită( Sau te *#cume/i cumva să s%ui că ei su#t . Socrate.ii#' . să . I#să trebuie.ere să . SOCRATE 8i#e. *# măsura *# care se bucură. CALLICLES Sus/i# că şi cel ce se scar%i#ă are u# trai %lăcut+ SOCRATE 4acă e %lăcut. Socrate. a.ieşti. 4ar s%u#e-miA Se %oate *#t&m%la să-/i .ăurile 'e scur. ce răs%u# i.tă 'e scăr%i#at.el 'e %lăcere. CALLICLES C!iar tu .ie mari 'e tot( CALLICLES C!iar aşa.oarte li#iştit *# %rivi#/a lor. . *#să tu #u te-ai ă%ăcit şi #ici #u te ruşi#e i. SOCRATE *# ca ul acesta #ici eu #u . .ără *#. SOCRATE E .oame şi.i.&#'eşte-te că bucuria #u %oate *#sem#a *# toate ca urile u# bi#e. 4ar. sau e5istă u#ele lucruri %lăcute care #u su#t bu#e( CALLICLES Ca să #u mă 'e ic s%u#&#' că *#seam#ă altceva. ci. *#tr-u# cuv&#t. căci 'ac-ar . să mă#&#ci($$$ CALLICLES 4esi.ie .ără să te s. %are-se.lăm&#'. trebuie să şi iasă mult. Co#ti#uă aşa cum ai *#ce%ut.ericit. sau #u( CALLICLES Nu mă co#vi#. Callicles.ias. Socrate.ără %erec!e eşti+ SOCRATE Iată 'e ce.i aşa.!erit şi să-şi %etreacă via/a scăr%i#&#'u-se( CALLICLES C&t eşti 'e absur'. 4oar *# asta stă %lăcerea vie/ii. Celălalt *şi %oate %rocura licorile ca şi cel 'i#t&i.ericit 'ec&t cel cum%ătat( Te co#vi#.el 'e u# trai . via/a 'e 'e mă/ #u este ea oare mi erabilă. #orocosule. Callicles.irmate. ori e #evoie să te mai *#treb( G&#'eşte-te. S%u#e-mi mai *#t&i.ur.i. .ie sete şi să bei 'e sete( CALLICLES )i %e 'easu%ra să ai toate celelalte 'ori#/i. aşa cum /i-am s%us a'i#eauri. 'acă aşa stau lucrurile. i-am ă%ăcit %e Polos şi %e Gor. 'ar cu .ii *# stare să cau/i *m%reu#ă cu mi#e a'evărul. ast.el că este #evoit să le um%le *#tr-u#a. cu %re/ul celor mai mari c!i#uri.irma/iile 'i#t&i şi #-ai să mai .ericit( CALLICLES *#tocmai.ericit 'acă se scar%i#ă #umai la ca%. că via/a cum%ătată este mai bu#ă 'ec&t cea li%sită 'e măsură. #ici #u se mai bucură. . . #ici #u se mai m&!#eşte. căci av&#'u-le %li#e. sus/i# că su#t u#a şi aceeaşi. iua şi #oa%tea.iesc #ici eu. şi ce 'ema. sus/ii că omul #estă%&#it este mai . Cel cu butoaiele %li#e #u mai resimte #ici u# . 'acă ci#eva co#ti#uă să te *#trebe cu %rivire la tot ce re ultă 'i# cele a.ăurite şi %utre'e. asta *#seam#ă a trăi ca o %iatră.reutate. 'uce u# trai . mi#u#atule %riete#. su#t . SOCRATE Să-/i . căci eşti u# om cura"os. ruşi#oasă şi #e. Aşa .ăc&#'u-i să se ruşi#e e.ci stă . să cobori 'iscu/ia %&#ă la aseme#ea subiecte( SOCRATE Oare eu o cobor %&#ă aici. . 'acă are %uti#/a să se scar%i#e #esti#. Numai să-mi răs%u# i. SOCRATE */i 'istru. %ri# cele ce-/i s%u#. *# a tur#a c&t mai mult+$CB SOCRATE *#seam#ă că. 'acă *#tra'evăr asta . şi #u .ac. şi #ici tu. *#seam#ă că-i şi . oare. 'isti#sul meu %riete#( Sau ci#e s%u#e că %ur şi sim%lu cei ce se bucură. să #u mă s. Socrate. 'eci . #u 'e al u#ui mort sau al u#ei %ietre. CALLICLES Nu /i-e ruşi#e.erici/i.ii *# stare să le *m%li#eşti. bucur&#'u-te ast. 'acă toar#ă mult.ac bi#e.erici/i 'acă au .ră'ire tot ce simt #evoia să aibă.aci asta. iar vasele sale su#t . 'acă vorbeşti *m%otriva o%i#iei tale.iecăruia 'i#tre cei 'oi.o.ericit şi cel ce are r&ie şi %o.

#u trebuie să se *#t&m%le cu ele ceea ce se *#t&m%lă cu să#ătatea şi boala( 7ără *#'oială că u# om #u %oate . *#tr-a'evăr. Callicles( CALLICLES 8i#e*#/eles.eră şi *#tre ele. să /i#em mi#te că.eră şi 'e bi#e.iecare 'i# ele. SOCRATE Ia să ve'em. S%u#e-mi. c&#' se va cerceta bi#e %e si#e *#suşi.i ceva e5traor'i#ar şi absur'.el cu %uterea şi slăbiciu#ea( CALLICLES 8a 'a.a%t. SOCRATE 4e bu#ă seamă.ur. */i me#/ii %ărerea.ie( SOCRATE 4eci.eri( SOCRATE Ia şi cercetea ă orice %arte a tru%ului 'oreşti. boala lui #u se #umeşte o. . SOCRATE 4ar #u se *#t&m%lă la .t almie( CALLICLES 4esi. SOCRATE 4ar c&#' sca%ă 'e o. %e r&#'. C&#' ci#eva este bol#av 'e oc!i. oare tot atu#ci %ier'e şi să#ătatea oc!ilor şi la urmă se ve'e li%sit 'e am&#'ouă( CALLICLES C&tuşi 'e %u/i#.talmie. aceşti oc!i #u %ot . CALLICLES 4u%ă %ărerea ta. SOCRATE 7ii#' stări co#trarii.ericirea. #u-i aşa( CALLICLES *#tocmai. Socrate. SOCRATE Să luăm atu#ci *# serios ceea ce s%ui( CALLICLES 7oarte serios.iecare 'i#tre ele($$3 . ca%ătă şi %ier'e. SOCRATE Nu s%u#eai a'i#eauri că. #u se ca%ătă şi se %ier' %e r&#'. *# #ici u# c!i%.irma/ia lui Callicles 'i# A!ar#ia$$2. SOCRATE Pe#tru că aşa socoteşti.. *m%reu#ă cu cu#oaşterea. %rea *#vă/atule.ăcut alu ie mai *#ai#te.erici/i *#cearcă o stare co#trarie celei trăite 'e #e. %recum şi co#trariile lor. SOCRATE )i cu iu/eala şi *#ceti#eala( CALLICLES *#tocmai. %lăcerea şi bi#ele su#t i'e#tice. SOCRATE 4e . SOCRATE 7ii#' cura"ul altceva 'ec&t cu#oaşterea. SOCRATE Ar . CALLICLES Iar Socrate 'i# Alo%eKe #u este 'e acor' cu aceasta.i *# acelaşi tim% să#ătos şi bol#av.i şi să#ătoşi *# acelaşi tim%. 'u%ă a. CALLICLES Nu. %e . CALLICLES 4a. SOCRATE Oare bi#ele şi . #ici #u %ier'e să#ătatea *# acelaşi tim% cu boala. #u cre i că cei . răul şi #e. %lăcerea şi cu#oaşterea su#t i'e#tice sau 'isti#cte( CALLICLES Su#t 'isti#cte. 'ar cu#oaşterea şi cura"ul 'i. e5%lică-mi.ericirea.erici/i( CALLICLES 8a 'a. Sau este 'e acor'( SOCRATE Nu este 'e acor'. şi cre' că #ici Callicles. s%u#eai că ele su#t 'ouă lucruri 'isti#cte( CALLICLES 7ără 'oar şi %oate.ar re ulta 'e bu#ă seamă multe 'i# lucrurile ur&te la care am . următoareleA E5istă ceva ce se #umeşte cu#oaştere( CALLICLES 4esi. SOCRATE Tu. 'i. ba c!iar altele multe %e 'easu%ra.ur. SOCRATE 4ar cura"ul este altceva 'ec&t %lăcerea( CALLICLES Cum să #u . e5istă şi cura"ul($$0 CALLICLES Aşa s%u#eam. CALLICLES La ce te re. te ro.

ca să a"u#. 4ar a bea. ce lucruri %oate omul să %iar'ă şi să aibă *# acelaşi tim%.ericire. c&#' eşti *#setat. . #u( CALLICLES 8i#e*#/eles.ias.ur. #u( CALLICLES 4esi. SOCRATE *#să tu a. aşa'ar. 'u%ă mi#e. ast. sau recu#oşti că orice #evoie. CALLICLES 4a.ă la ca%ăt 'iscu/ia.let. *# su. Se %etrec sau #u. SOCRATE *# acest ca . SOCRATE 8i#e.ur. 'esi. 'i# mome#t ce a. CALLICLES Cum #u se %oate mai 'e acor'. setea este. SOCRATE Iar băutura a'uce satis.ismele tale. Callicles. c&#' bea.ie *# acelaşi tim% #e.ericit #u %oate să . Callicles.ără *#'oială. sim/i %lăcere c&#' bei( CALLICLES *# cea mai mare măsură. SOCRATE Observi cum ai a"u#s să s%ui că ci#e se c!i#uieşte resimte şi %lăcere *# acelaşi tim%. S%u#eai că . 'u%ă ce te-ai . răs%u#'e 'e 'ra. SOCRATE Aşa'ar. SOCRATE 4acă cercetăm. SOCRATE )i totuşi eşti 'e acor' că ci#e se c!i#uie %oate să simtă %lăcere *# acelaşi tim%. SOCRATE Price%. sau 'acă vrei. *# tru%( Ceea ce este totu#a.irmi că bea. 4ar . 'esi.ă re. Să mer.isă. o stare c!i#uitoare. SOCRATE Te . Socrate$$9. că #u %rice%i.ericit( CALLICLES Aşa a. Su#tem 'e acor' cu acestea( Răs%u#'e.ometat.i vorba 'e bi#e şi 'e rău. CALLICLES Aşa se %are. %oate să .ur.irmi că ci#e este . este lim%e'e că #u %oate . . CALLICLES Eu #u %rice% so. SOCRATE Atu#ci %lăcerea #u *#seam#ă . . CALLICLES Ne%lăcută. SOCRATE 7ii#' *#setat. Gor. GORGIAS Nici o vorbă. CALLICLES Ce urmăreşti cu abera/iile tale( SOCRATE Să ve i c&t 'e sava#t eşti c&#' mă critici %e mi#e.ii#' *#setat( Ori lucrurile #u se %etrec *# acelaşi tim% şi loc.el că %lăcerea este altceva 'ec&t bi#ele. aşa că #u mai *#treba. SOCRATE 4eci c!i#uit( CALLICLES 4esi. SOCRATE 4eci şi setea( CALLICLES 7ără *#'oială.irm.ie altceva 'ec&t o stare %lăcută( CALLICLES Nu. *#treabă şi isco'eşte tot lucruri măru#te. #u-şi ast&m%ără o'ată cu setea şi %lăcerea( CALLICLES Nu *#/ele.em acum.oamea este o stare %lăcută sau #e%lăcută( . mai 'e%arte.CALLICLES 7ără 'iscu/ie. .ericire şi #ici c!i#ul #e.ără #ici o im%orta#/ă. SOCRATE Să #e *#toarcem la cele recu#oscute mai *#ai#te.oamea *# si#e este ceva #e%lăcut. aşa( CALLICLES Se %etrec. SOCRATE Să te *#treb mai 'e%arte.oamea %ro%riu.er la .acerea u#ei #evoi şi %lăcerea( CALLICLES 4esi. CALLICLES Socrate este tot'eau#a aşa. Orici#e 'i#tre #oi. ce s%ui.ur. orice 'ori#/ă este u# lucru #e%lăcut( CALLICLES Recu#osc.ul #ostru.urF *#să este %lăcut să mă#&#ci c&#' eşti *#.aci #umai.&#'it bi#e.

ost i#i/iat *# marile mistere *#ai#tea i#i/ierii *# cele mici.ie i'e#tice %lăcerea cu bi#ele sau #e%lăcerea cu răul( Cercetea ă. 'acă vrei. se *#tristea ă #umai laşii sau şi cei cura"oşi( CALLICLES )i u#ii şi al/ii. CALLICLES 4esi. CALLICLES *#treabă măru#/işurile şi . căci a'i#eauri vorbeai 'e cei cura"oşi şi i#teli. #umai. I#ele *#cetea ă *# acelaşi tim%.ără mi#te şi vesel( CALLICLES Cre' că 'a. aşa cum ai că ut 'e acor'. )i eu care cre'eam că #u este *#.ă'uie Iui Socrate să cercete e cum vrea el.ere#/a.aci a%recieri$$:.e#/i sau cei .el 'e tare.!iobi şi %e laşi( Nu. G&#'eşte-te+ Nu se #umesc bu#i cei ce au bi#ele *#tr*#şii. Se bucură. SOCRATE Po/i să-i #umeşti bărba/i bu#i %e #e. SOCRATE Norocos mai eşti. cei laşi sau cei cura"oşi( CALLICLES )i u#ii şi al/ii cre' că se bucură tare. se %are.ără mi#te şi vesel *# acelaşi tim%( CALLICLES 4esi. SOCRATE )i cei li%si/i 'e mi#te. SOCRATE Ai vă ut cumva vreu# bărbat . 'eci.ie şi trist. care.ără mi#te( CALLICLES Cre' că #u e mare 'i.rumoşii cei *# care sălăşluieşte . şi vesel( CALLICLES 4a. %e#tru că su#t 'e altă #atură. *#. )i ce-i cu asta( SOCRATE Este.GORGIAS )i ce te %riveşte %e ti#e( N-ai 'eloc că'erea să . care /i se %ărea că se bucură mai tare.ias. o'ată cu %otolirea . . SOCRATE Care 'i# ei se bucură şi se *#tristea ă mai tare( Cei i#teli.leacurile tale.u.el( CALLICLES Poate mai mult cei laşi. 'acă #u cumva . şi laşii( CALLICLES 7oarte mult. SOCRATE Ai vă ut cumva u# co%il .e#/i.eau 'uşma#ii. SOCRATE 4ar u# om cu mi#te care să . Nu eşti 'e acor' şi acum( CALLICLES 8a 'a. 'eci. că bi#ele #u-i i'e#tic cu %lăcerea şi #ici răul cu #e%lăcerea.iecare 'i#tre #oi *şi ast&m%ără o'ată cu setea şi %lăcerea( CALLICLES 4a. 'ar altele #u. SOCRATE Atu#ci. Callicles. căci ai . 'e u#'e te o%riseşi. şi alt as%ect. %riete#e.oamei şi a celorlalte 'ori#/e. bărba/i bu#i( CALLICLES 4e bu#ă seamă. SOCRATE Oare la . SOCRATE Nu are im%orta#/ă. 'u%ă cum se #umesc .ă'uit+$$< Răs%u#'e-mi. SOCRATE C&#' .avoarea ta. *#cetea ă şi %lăcerea( CALLICLES Aşa este.ur.ur. Cum ar %utea să . 4ar %e#tru ce( SOCRATE Pe#tru #imic. SOCRATE C&#' 'uşma#ii atacă. Nu-i #umeşti %e aceştia.rumuse/ea($$@ CALLICLES 8a 'a. SOCRATE 4e a"u#s cu asta. 'e aseme#ea. CALLICLES Am vă ut. SOCRATE Aşa'ar şi c!i#urile şi %lăcerile *#cetea ă *# acelaşi tim%( CALLICLES *#tr-a'evăr. sau a%roa%e la . Răs%u#'e-mi. 'acă aşa 'oreşte Gor. #u cre' că este *# . SOCRATE *#să bi#ele şi răul #u *#cetea ă *# acelaşi tim%. Ai vă ut *# ră boi vreu# om laş( CALLICLES 8i#e*#/eles.

CALLICLES 7ără *#'oială. SOCRATE 4ar tu s%ui că *m%ărtăşirea răului *i . av&#' %arte 'e bi#e. SOCRATE Rău.ai 'e%arte. SOCRATE Nu *#tr-o măsură mai mare cci ce o . SOCRATE Aşa'ar se *#tristea ă şi se bucură at&t cei . cei *# care răul este %re e#t( Nu *#seam#ă bi#ele. şi cei răi cu cei bu#i( Sau cei răi su#t *#că mai bu#i 'ec&t cei bu#i( CALLICLES Pe 6eus.ace %e cei răi să . CALLICLES 4a.el( CALLICLES 8a 'a. a'ică 'e %lăcere. 'u%ă cum s%ui. S%u#em că este bu# omul i#teli. se bucură şi se *#tristea ă cei bu#i a%roa%e la .ără mi#te şi laş( CALLICLES 4e bu#ă seamă. şi 'e trei ori. a'ică 'e 'ureri( CALLICLES 8a 'a.rumoase. SOCRATE Atu#ci. SOCRATE Să scoatem *m%reu#ă co#clu iile care reies 'i# cele stabilite.el cu cei răi( CALLICLES 4a. SOCRATE Nu s%ui *#să că se bucură şi se *#tristea ă cam la . a%roa%e 'eo%otrivă. SOCRATE . că este bu# cel ce se bucură( CALLICLES 4a.ac mai mult.ără mi#te.el oame#ii 'eşte%/i ca şi cei . laşii şi cura"oşii. 'urere( CALLICLES 8a 'a. SOCRATE 4eci. su#t bu#i cei ce se bucură 'e el( CALLICLES *#tocmai.( CALLICLES Se %oate.el cu cei răi. SOCRATE 4ar omul bu# se *#tristea ă şi se bucură 'eo%otrivă cu cel rău.ac mai %u/i#. SOCRATE Aşa'ar ci#e se bucură are %arte 'e bi#e.ac la . sau c!iar ceva mai mult cei laşi( CALLICLES 8a 'a. c&#' 'uşma#ii . mai mică cei ce o . *# e. #u-i aşa( CALLICLES Aşa este. #u ştiu ce vrei să ici$$B. su#t bu#i cei ce se bucură. 'i# mome#t ce se bucură( CALLICLES 8i#e*#/eles. cei laşi ca şi cei cura"oşi. c&#' s%ui că su#t bu#i cei *# care bi#ele este %re e#t şi răi.e#t şi cura"os. omul . SOCRATE 4ar ci#e se *#tristea ă #u are %arte 'e rău.u.ală măsură cei ce o . SOCRATE 4ar cei 'eşte%/i şi cura"oşi su#t bu#i.ie răi( Sau /i-ai sc!imbat %ărerea( CALLICLES 8a #u. 'acă #u c!iar mai mult cel rău. SOCRATE Nu ştii. cel ce se *#tristea ă( CALLICLES Nea%ărat.ără mi#te c&t şi cei 'eşte%/i. )i 'e 'ouă. %lăcere şi răul. s%u#e icala$0C că e bi#e să 'iscu/i şi să cercete i lucrurile . 'acă #u c!iar mai mult laşii 'ec&t cura"oşii( CALLICLES 4a. SOCRATE 4eci. SOCRATE Rău. cei laşi şi li%si/i 'e mi#te su#t răi( CALLICLES 4a. .SOCRATE Nu se bucură ei c!iar mai mult. SOCRATE Aşa'ar cei bu#i su#t cam la . răi cei ce se *#tristea ă.

ii com%ete#t. care este o %ractică şi #u o artă. să .em %lăcerile bu#e 'e cele rele$0$.ii#'u-mi %riete#. sau să-mi răs%u# i la *#t&m%lare. ale m&#cării şi ale băuturii( 4i#tre ele.ie bu#e şi altele rele( Aşa este( CALLICLES 4a. altele 'ău#ătoare( CALLICLES 4e bu#ă seamă. şi altele care cu#osc ce este bi#ele şi ce este răul.ac u# bi#e. te %ri# i 'e el.iecărui om *i este cu %uti#/ă să 'eci'ă care 'i#tre lucrurile %lăcute su#t bu#e şi care su#t rele.eşti.el 'e via/ă trebuie să 'ucă$09. Acum am . bucătăria. eu şi cu Polos co#si'eram că toate ac/iu#ile #oastre trebuie să aibă *# ve'ere bi#ele. . că #-ai să .acă . bucur&#'u-te ca u# co%il.ii 'is%us să mă amă.irma/ia că %lăcerea şi bi#ele su#t i'e#tice( Nu este obli. şi rele cele 'ău#ătoare( CALLICLES 7ără *#'oială.ii com%ete#t$03 %e#tru . laolaltă cu celelalte. )i eu care cre'eam. arta me'ici#ei. SOCRATE Te re. s%ui tu. SOCRATE Oare să .SOCRATE Aşa'ar. 'es%re care am vorbit.#oră bi#ele şi răul. Este %osibil. că e5istă *#'elet#iciri ce au *# ve'ere %lăcerea. SOCRATE 4eci. şi *# .ost *#şelat şi se %are că trebuie. SOCRATE 4ar #u cele 'ău#ătoare( CALLICLES Este lim%e'e că #u. că %e#tru orice om cu u# 'ram 'e mi#te #u %oate e5ista u# subiect 'e 'iscu/ie mai im%orta#t 'ec&t cel 'e bătut 'e #oi.atoriu. %oate c!iar este mai bu# cel rău. sau este #evoie să . care i. CALLICLES 7ără *#'oială. . şi tot . cum s%u#e o vorbă vec!e. #u 'isti#. Callicles. )i aşe am %ri#tre cele %rivitoare la %lăceri. #ici vreu# alt om. iar cele care %ro'uc co#trariul acestora su#t rele( CALLICLES 8i#e*#/eles. Oare eşti şi tu 'e %ărerea că sco%ul tuturor ac/iu#ilor este bi#ele şi că *# ve'erea lui trebuie să se . )i.i#'u-mă. ce . %reocu%&#'u-se #umai 'e aceasta. SOCRATE 4acă-/i ami#teşti. #u co#si'era că trebuie să-/i r& i 'e mi#e. şi lucrurile %lăcute trebuie . co#trar o%i#iei tale.ăcătorul. SOCRATE Oare .ie alese şi *#cercate( CALLICLES 8i#e*#/eles. la *#ce%ut. să . c&#' alt. SOCRATE Să #e ami#tim 'e cele ce vorbeam cu Polos şi Gor. SOCRATE Atu#ci şi %lăcerile şi 'urerile bu#e merită să . su#t bu#e. Cea la care mă *#'em#i tu. %e 6eus bi#e. SOCRATE Aşa se *#t&m%lă 'eci şi cu 'urerile. ce %er. SOCRATE )i su#t utile cele ce . ca u#ele %lăceri să . s%u#&#'u-mi că lucrurile stau c&#' aşa.el şi amă. 'acă-/i a'uci ami#te.ac u# rău( CALLICLES *#tocmai. Nu re ultă acestea.iecare 'i#tre ele( CALLICLES Este #evoie să . vai. şi #ici #u lua 're%t . rele cele ce . 'i# a. mul/umi#'u-mă cu ce-mi 'ai tu$00. u#ele su#t bi#e. tu */i *#c!i%ui că #ici eu. cele care . Callicles( CALLICLES Te ascult 'e mult.ie bu#e cele utile. 1e i 'oar. S%u#eam.ăc&#'u-/i voia co#stat că.ăcătoare.ias.ac !a 'e #eca .el 'e rău şi 'e bu# ca omul bu#. şi a#ume.lumă 'e-/i acor'ă ci#eva u# lucru. iar %ri#tre cele ce au *# ve'ere bi#ele. SOCRATE 1ai. ca şi cele stabilite *#ai#te.ăcute *# ve'erea bi#elui iar #u lucrurile bu#e *# ve'erea celor %lăcute. Ast. omul rău este la .lumă s%usele mele. Socrate.eri cumva la acele %lăceri tru%eşti.or/a sau vreo altă virtute a lui.el.acă toate celelalte lucruri şi #u bi#ele *# ve'erea lor( A'uci şi tu al treilea vot %e#tru o%i#ia #oastră($02 CALLICLES 4a.ac să#ătatea tru%ului.i' eşti că te %or/i cu mi#e %recum cu u# co%il.

ele #u cercetea ă.&#'eşte să rostească ceva care să-i .iei( )i %ri# ce se 'eosebeşte această via/ă 'e cea 'i#t&i( Poate că cel mai bi#e este D 'u%ă cum am şi *#cercat D să le 'eosebim şi. *# tim% ce celelalte. şi mă 'eclar 'e acor'. %oate că #u *#/ele. s%re 'eosebire 'a me'ici#ă care cercetea ă #atura celui %e care-l *#. se *#'rea%tă. #ici cau a acesteia. SOCRATE Nu se *#t&m%lă la . SOCRATE 7ii 'e acor'.olosi#'u-se 'e ea %e#tru a %ro'uce #oi %lăceri.let. 'acă socoteşti că am avut. au *# ve'ere. cea le. ale oricui. u#ele ce /i# 'e artă se *#.a ei %reocu%are.ativ %e#tru celelalte. către %lăcere.el să-i . că e5istă u# bi#e şi că e5istă o %lăcere.iloso. 1e i. căci #u le i#teresea ă #imic altceva 'ec&t să se 'es.ac %e %lac lui Gor.ace %arte 'i#tre *#'elet#icirile care urmăresc. %e#tru cele %e care le-ai cre'e 'e acest .i mai clar. ale tru%ului. mai *#t&i.iecare 'i#tre ele. SOCRATE 1oi . *#să. %e#tru care e5istă *#trea. 'u%ă ce am . mai bi#e să te *#treb eu şi tu să-mi răs%u# i a. 'ar că %lăcerea este altceva 'ec&t bi#ele şi că %e#tru . ale su. sau rele.el.ără #ici o socoteală. . bu#e.ără să se .icace #umai %e#tru u# si#. atu#ci.letului.ată 'e %lăcere.ost 'e acor'.el şi cu celelalte arte *#ru'ite.&#'i#'u-se la aşa ceva. Nu cre i că . Callicles. *# totală #eştii#/ă. 're%tate.letului şi mo'alită/ile %rocurării ei. Care %lăceri su#t bu#e. 'u%ă mi#e.ace %e %lacul mul/imii.ac bi#e sau . '&#' socoteală %e#tru .iecare 'i# ele e5istă %reocu%area şi stră'a#ia 'e a le 'ob&#'i. SOCRATE Po/i să-mi s%ui care *#'elet#iciri reali ea ă acest lucru( 4acă vrei. cum ar .ace/i voi. care su#t rele. 'acă te mul/umesc cele s%use şi 'acă #u e5istă şi *# %rivi#/a su. . eşti 'e acor' sau #u cu aceasta( 4e acor'( CALLICLES 4e bu#ă seamă. C&#' am .ai *#t&i. #e.acă %e au'itori mai a bu#i. #umai %lăcerea su. Cea 'i#t&i. S%u#eam că bucătăria #u este. #umai să #e *#c&#te. #u /i se %ar 'e acelaşi .letului alte aseme#ea %reocu%ări.letului.ără să te %reocu%e bi#ele ei( CALLICLES Cre' că 'a. . SOCRATE 4eci.laut. şi #u %e#tru 'ouă sau mai multe( CALLICLES 8a şi %e#tru 'ouă şi %e#tru mai multe.&#'ească 'acă acestea . ci o %ractică$0:.ur. . SOCRATE Oare li#. sau să-şi *#c!i#e via/a .el şi #e. ea %ăstrea ă 'i# ruti#ă şi e5%erie#/ă 'oar ami#tirea$0< a ceea ce se . . o Callicles.i c&#tatul 'i# cit!ară la co#cursuri($0@ CALLICLES 4esi. %e#tru ca 'iscu/ia să mear. să cercetăm c&#tatul 'i# .uşirea este e. %e 'e o %arte căutarea %lăcerii. să vorbească *# . eu şi cu ti#e. . Ele slu"esc %lăcerile.ri"eşte şi este *# stare să motive e tratame#tele sale.eluri 'e e5iste#/ă. sau #umai ceea ce 'es.uşiri.ată mul/imea s%ectatorilor( CALLICLES Lucrul este lim%e'e.i ce s%u#. Eşti 'e aceeaşi %ărere cu mi#e. .ă %&#ă la ca%ăt şi ast. %e 'e alta a bi#eluiH 4ar mai *#t&i. aşa cum . ori ai 'e obiectat( CALLICLES Nu am. o artă.ur su.ete %ri# orice mi"loace. . 7ără #ici u# temei.a'ică cele ce se cuvi# u#ui bărbat.ăcut 'isti#c/ia şi am că ut 'e acor' că este vorba 'e 'ouă . *# ce-l %riveşte %e Ci#esias. cre' că aseme#ea *#'elet#iciri e5istă şi că #u su#t altceva 'ec&t li#.ără să se %reocu%e 'e altceva( CALLICLES Aşa cre' şi eu. ca şi 'i#colo.a/a %o%orului.el($0@ Ci#esias. SOCRATE 4ar c&#tarea corală şi %oe ia 'itirambilor. ca să ic aşa. 'i#tre care. %o/i .ri"esc 'e bi#ele su. să cercetăm %ri# ce se 'eosebesc *#tre ele şi care 'i# ele merită să . *# ca ul acela. cre i că se . şi cu cele ce le-am s%us lor.ias.iul lui . 'e . .ie trăită. CALLICLES Nu.irmativ.ace 'e obicei. Eu. *#să.eles.ac rău.ără să cercete e #ici #atura. să %ractice retorica şi %olitica.

olositor.a%t. că ea ti#'e mai 'e. . sclavii laolaltă cu oame#ii liberi$20.o. răm&#e altceva 'ec&t cuv&#tul($2$ CALLICLES 7ără *#'oială că #u. caută #umai să-l *#c&#te. să #u .&#'ea c&#' c&#ta la cit!ară( 4e .ie că vor . care este stră'a#ia ei( Numai să %lacă s%ectatorilor. u#ul.e'iei( CALLICLES Este clar. . 4ar retorica ce se a'resea ă %o%orului ate#ia#. G&#'eşte-te #umai.ăta #u era bu# 'eoarece c&#tecul său %lictisea %e s%ectatori. 'u%ă cum cre' eu. %e#tru ce #u-mi s%ui şi mie ci#e este( CALLICLES Pe 6eus.a artă a 'itirambilor #umai %e#tru 'es.ost u# om 'e merit. Ori eşti 'e %ărere că %oe/ii #u retori ea ă *# .i su%ărătoare %e#tru ascultători. SOCRATE Este 'eci u# 'iscurs retoric.a/a %o%orului( CALLICLES Aşa se %are. cel care a murit #u 'emult şi %e care l-ai au it tu *#su/i( . SOCRATE *#să #-am s%us a'i#eauri că aceasta *#seam#ă li#.e'iei s%re ce ti#'e. %recum şi celorlalte %o%oare 'i# cetă/ile cu oame#i liberi.i %lăcute. CALLICLES *#tocmai.ătare( CALLICLES Aşa cre'.a/a s%ectatorilor( CALLICLES 8a 'a.acă su. că am 'esco%erit o retorică ce se a'resea ă u#ei mul/imi. ori şi ei.el 'e 'iscurs *# . SOCRATE 4e a"u#s.ie rostitF iar 'acă se . să icem. *# care co%iii şi .ii#'că se stră'uieşte să .eluri 'e retorică.iltia'e şi Pericle.&#'ească 'eloc 'acă %ri# aceasta *l .uşirea( CALLICLES 4e bu#ă seamă. .ie "os#ică. Socrate. la . al/ii su#t aşa cum *i 'escrii. SOCRATE Iată. ritmul şi metrul.el Cimo#. .li"&#' i#teresul comu# %e#tru cel %erso#al. . SOCRATE Aşa'ar aceste cuvi#te su#t rostite %e#tru marea mul/ime şi %e#tru %o%or.ace %lăcere.ie că #u( Care 'i# cele 'ouă atitu'i#i este %ro%rie tra.emeile su#t laolaltă cu bărba/ii.ie acela. SOCRATE 4acă. tatăl lui.ost cumva 'esco%erită c&#tarea 'i# cit!ară şi *#trea. SOCRATE Atu#ci crea/ia %oetică este u# .ăcut %e ate#ie#i mai bu#i. se %oartă cu %o%orul %recum cu co%iii. #ici %e#tru a-i 'es.ri"ă cetă/e#ilor. sau 'acă ai ştii#/ă 'e u# aseme#ea orator. să-l rostească şi să-l c&#te. SOCRATE 4ar acea au. iar cealaltă este #obilă . .letele cetă/e#ilor c&t mai bu#e şi se lu%tă *#tot'eau#a să s%u#ă cele mai bu#e lucruri. 'e c&#' a *#ce%ut să /i#ă 'iscursuri. CALLICLES 4a.ie că .uşire şi 'ema.ac mai bu# sau mai rău( CALLICLES Nu este c!iar aşa 'e sim%lu ceea ce *#trebi tu. Su#t u#ii care %ri# 'iscursurile lor %oartă 'e .ormă a li#.ie că vor .ustă şi mi#u#ată .eles$2C. %o/i să-mi #umeşti %e vreu#ul care. Nu %rea stimăm această retorică.ăseşte ceva #e%lăcut 'ar .rabă către 'es. %oe iei i se *#lătură mu ica. 'i# răi cum erau *#ai#tea lui($22 Eu. #-a . %e#tru că am vă ut că este o .SOCRATE 4ar . sau şi să lu%te ca tot ce este %lăcut şi *#c&#tător %e#tru ei. CALLICLES Ce vorbeşti( 4ar #-ai au it că Temistocle a . %ro%u#&#'u-şi ca cetă/e#ii să 'evi#ă mai bu#i 'atorită 'iscursurilor lor. oare 'e ce soi este( Socoteşti că oratorii vorbesc *#tot'eau#a %e#tru bi#ele su%rem. cea 'i#t&i este li#. SOCRATE Aşa( 4ar 'i#tre cei 'e o'i#ioară. 4acă su#t 'ouă . aşa'ar.ormă %oetică a tra. 'ar 'ău#ător. cre i că la bi#ele oame#ilor se . 4ar această retorică tu #-ai co#oscut-o #icic&#'. i-a . SOCRATE 8i#e.uşirii. #u %ot să-/i #umesc #ici u# orator 'i# iua 'e a i.ără să se . #ă ui#' să *#c&#te %e cetă/e#i şi #e. #u ştiu ci#e ar %utea să .ătarea şi *#c&#tarea s%ectatorilor.

să tro#e e virtu/ile şi viciile să 'is%ară. CALLICLES 4e ce #u-l s%ui tu *#su/i.r&#area. vei . sau 'atorită u#ei or'i#i şi armo#ii a#umite( CALLICLES 4i# cele 'i#ai#te re ultă şi valabilitatea acestei a.ie *#'e%ărtată #e*#. 'acă #u.letul( Este el bu# 'atorită 'e or'i#ii.ără să e i/i. SOCRATE )i 'es%re cor%urile #oastre #u s%u#em acelaşi lucru( CALLICLES 8i#e*#/eles. Eu co#si'er că stării 'e or'i#e a tru%ului i se %otriveşte 'e#umirea 'e tru% să#ătos.letului( *#cearcă să . SOCRATE Care este #umele stării 'e or'i#e şi armo#ie a tru%ului( CALLICLES Te re.eri su. )i ceilal/i oame#i 'e meserie me#/io#a/i. Callicles. iar #u %e cele 'atorită cărora 'evi#e mai rău. am să-l s%u# eu. rea cea . aceasta *#sem#&#' arta.e mai bu#.ie stator#icită *#/ele%ciu#ea şi să . să . av&#' tot tim%ul 're%t sco% să e5iste 're%tate *# s%iritele cetă/e#ilor.irma/ii. 'acă #u este acesta.e. %e co#structorii 'e vase.oare( SOCRATE *#tocmai.ost obli. ci cel %e care am . aşa'ar. %oate. Să ve'em 'acă cercet&#' %e *#'elete #u 'esco%erim că a e5istat u# aseme#ea om. Eşti 'e acor' sau #u( CALLICLES 7ie. care rosteşte totul *# ve'erea bi#elui su%rem. om al artei şi al bi#elui. SOCRATE 4acă vei căuta bi#e.ăsi. SOCRATE Nu este bu#ă casa *# care e5istă or'i#e şi armo#ie. a#ume.irmai tu mai *#ai#te. . să reali e i acele 'ori#/i. . %e %ictori. Socrate( SOCRATE 4acă %re. %&#ă ce totul se co#stituie *#tr-o lucrare stator#ică şi bi#e armo#i ată. Co#sim/i sau #u( CALLICLES Co#simt. 'e u#'e %rovi# să#ătatea tru%ului 'im%reu#ă cu celelalte calită/i ale lui. Su#tem 'e acor' că este aşa sau #u( CALLICLES 7ie aşa. 're%t care oame#ii su#t bu#i cetă/e#i şi *#/ele%/i.ie *#lăturată #e're%tatea.letelor toate 'iscursurile şi ac/iu#ile saleF 'acă va avea ceva 'e 'ăruit ascultătorilor va 'ărui. Priveşte. %u# *# or'i#e şi armo#ie$29 tru%ul ome#esc. at&t ale tale c&t şi ale celorlal/i+ 4ar.eri. să . %o/i să-mi ară/i %ri#tre ei u# aseme#ea om( CALLICLES Nu ştiu ce să mai s%u#. SOCRATE Cu aseme#ea . ei #u-şi aşea ă la *#t&m%lare materialele 'e care 'is%u# %e#tru o%era lor. ceea ce 'uce la 're%tate şi *#/ele%ciu#e$2:. 'acă /i se %are că am 're%tate. vreo'ată. 4ar a stării 'e or'i#e şi armo#ie a su. 'acă vrei.&#'uri.iuit şi 'e le. SOCRATE Iar or'i#ii şi armo#iei su. combate-mă. SOCRATE La . Iar tu. oratorul acela. va lua$2<. Omul virtuos.eri. SOCRATE 4ar su. %ri# *m%li#irea cărora omul a"u#. care se ocu%ă cu tru%ul. cum .ormă$23. a%robămă.ăseşti şi să rosteşti şi #umele acesteia. Este sau #u aşa( CALLICLES Aşa este. este cel %e care-l a. ar!itec/i. va o.ur. a#ume să saturi 'ori#/ele. la să#ătate şi vi.letului li se %otrivesc #ume 'e le.SOCRATE 4acă a'evăratul merit.a/i să-l recu#oaştem *# 'iscu/ia care a urmat. %e oricare vrei. 'acă 'e luat.el se *#t&m%lă şi cu o #avă( CALLICLES 4esi. . să icem.iecare aşea ă *#tr-o a#umită or'i#e eleme#tele 'e care 'is%u#e şi cum le sileşte să se %otrivească şi să se *mbi#e *#tre ele.ără să-şi %ro%u#ă o a#umită /i#tă( 1a %roce'a ca şi ceilal/i oame#i 'e meserieA c&#' *şi co#ce% lucrarea. va vorbi el la *#t&m%lare.ără #ici o or'i#e( CALLICLES 8a 'a. %e'otribii şi me'icii. urmări#' să 'ea %ro'usului lor o a#umită .

ca la ceea ce 'iscutau mai *#ai#te 'oi i#şi. să 'ai u#ui tru% bol#av şi #e#orocit multă !ra#ă. SOCRATE 4ar se s%u#e că #u-i voie să laşi la mi"loc #ici măcar %oveştile.iuirii lui. 'ar ce-o să . iar 'acă ci#eva 'i#tre voi socoteşte că a'mit lucruri i#e5acte.acem acum( Să #e o%rim *# mi"locul 'iscu/iei( CALLICLES Tu ştii mai bi#e.el. ci să le %ui u# ca%. să . CALLICLES Ce sil#ic eşti.&#'ute şi răs%u# &#'u-/i 'e u#ul si#.i se %are că şi ceilal/i su#t 'e acor'. CALLICLES Nu %o/i să-/i co#ti#ui 'iscu/ia . Socrate+ 4acă m-ai asculta. %e#tru ca ul că trebuie să 'esăv&rşim 'iscu/ia. sau ai %urta-o cu altci#eva. Callicles.ac mai rău($2@ Nu am 're%tate( CALLICLES 8a 'a. #e're%tă/ii şi #ele.letului( CALLICLES 7ără 'iscu/ie.r&#at.iresc. S%u# acestea. care #u mai %ot să-i %riască.ă/iş&#' restul. SOCRATE 8i#e.ie *#.r&#a( CALLICLES 8a 'a. c&#' *i este . u#ul. Eu. *# mo' evi'e#t. SOCRATE Cu su. ci să co#ti#ui tu 'iscu/ia. 'u%ă vorba lui E%ic!armos. Nu-i aşa( CALLICLES *#tr-a'evăr. căci cu to/ii avem. Nu s%u# 'i# ştii#/ă ceea ce s%u#. CALLICLES Nu mă i#teresea ă #imic 'i# ce s%ui tu şi /i-am răs%u#s #umai ca să-i . trebuie să i se i#ter ică 'ori#/ele şi să #u i se %ermită să . ci cercete şi eu *m%reu#ă cu voi.acă 'ec&t ceea ce *l a"ută să 'evi#ă mai bu#. iar 'acă vă' că o%o#e#tul meu are 're%tate.r&#ării. O să-mi e5%u#. SOCRATE Nu este asta s%re bi#ele su.oame să mă#&#ce c&t vrea. %are-se.als *# lucrurile %e care le 'iscutăm #oi. .el( C&t tim% este rău. SOCRATE 4eci *#. Socrate.ac . să .letului este mai bu#ă 'ec&t #e*#.a%t. %e#tru el trebuie că şi traiul este o #e#orocire. *#să 'acă #u vre/i.ără 'e ca%.olos 'e ob/i#ut. 'esi. cre' că va trebui să #e *#trecem cu to/ii *# a "u'eca ce este a'evărat şi ce este .ur( SOCRATE Să mi se *#t&m%le. SOCRATE Ci#e altul vrea( Să #u lăsăm 'iscu/ia #etermi#ată.ie vorbi#' %e#tru ti#e *#su/i. ba 'im%otrivă. GORGIAS *# ce mă %riveşte. %e#tru ca să #u rătăcească .SOCRATE La ce . SOCRATE Oare %e omul să#ătos. cum cre'eai tu mai *#ai#te. 4a sau #u( CALLICLES 4a. acelaşi .r&#area su. SOCRATE Omul ăsta #u su%ortă să i se 'ea a"utor şi să *#'ure tocmai lucrul %e care-l 'iscutăm #oi. 'u%ă cum este . 4acă vom %roce'a ast. .acă toate 'ori#/ele. *i . vreau să te ascult *#. c&t 'e multF *# tim% ce omului bol#av.oloseşte.ă'uie #ici'ecum să-şi *m%li#ească %o. 'e %il'ă. băutură aleasă şi toate celelalte. să re#u#/ăm şi să #e 'es%ăr/im.ur. me'icii #u-l lasă să-şi satis. SOCRATE Nu cre' că-i este %lăcut să trăiască u#ui om cu tru%ul #e#orocit.ac %e %lac lui Gor.letul #u se *#t&m%lă la . #u-i *#. . su#t %rimul care so recu#oască. 'e . c&#' *i este sete. *#treabă %e altci#eva. #e*#. SOCRATE 4ar a-i i#ter ice ceea ce 'oreşte. *#tr-u# 'iscurs %ărerea mea. să se *m%otrivească şi să mă combată. ai lăsa baltă 'iscu/ia asta.ie i#tero. 'eci.ie aşa.ias. Socrate.#ora#/ei. să .r&#area$2B.ur($3$ O să cam trebuiască.ta( Eşti şi tu 'e acor'( CALLICLES 4a. Răs%u#'e şi la restul *#trebărilor ca să ca%ete şi 'iscu/ia asta u# ca%$3C.a/ă acum 'e u#ul si#. #u *#seam#ă a-l *#. să bea. 'i# %rici#a i. eu #u cre' că trebuie să #e 'es%ăr/im. CALLICLES Nu %rice% ce tot vorbeşti tu.

Aşa *#c&t se im%u#e. )i 'acă mă vei co#tra ice %e 're%t. aşa cum . G Omul *#/ele%t trebuie să săv&rşească cele cuve#ite . 'acă vrem să . *# tim% ce omul #emer#ic. G Atu#ci virtutea #u re ultă 'i# or&#'uiala şi co#stitu/ia armo#ioasă a .a/ă 'e ei.ăcător al meu. ori su.ace bu#i %ri# %re e#/a lui( D *#tocmai. co#. #ici să caute. 'u%ă mi#e.iecăruia( Aceasta este %ărerea mea.u.elul #u este 'ată 'e *#t&m%lare.eri#'u-#e cu cea mai mare .let. 4e bu#ă seamă. ce cre' şi ce sus/i# eu că este a'evărat.el stau lucrurile. %lăcerile şi 'urerile care trebuie.atoriu.u. ci să evite sau să caute #umai lucrurile şi oame#ii. *m%reu#ă cu Callicles. căci #-ar mai .iecăruia este cea care *l . 'e%u#&#' toate e. . iar 'e #estă%&#ire să .ii#' aşa cum am e5%licat. ci te voi *#scrie ca %e cel mai mare bi#e. Acesta este.ias.i %&#ă la ca%ăt. G 4ar virtutea . Gor. .ri"ă să a"u#.orm %ietă/ii. s%eci.orm 're%tă/ii. G Nu su#tem bu#i.i *#/ele%t 'acă #-ar săv&rşi ce se cuvi#e.ie vreo %ersoa#ă %articulară. %e#tru ca cel ce . %rimi#'u-#e %e'ea%sa. el *m%li#eşte bi#ele şi . el este li%sit 'e mi#te şi #e*#.letul *# care e5istă armo#ie. 4acă tu %o/i. #ea%ărat să o .ie bu#( Aşa cre'. iar bi#ele cel ce #e .ă 'e ce #u se cuvi#e. Callicles. Obli. c&t #e /i# %icioarele.i co#ti#uat *#că să mă *#tre/i# cu acest Callicles. 'u%ă %ărerea mea. 4eci su.ie şi cura"osF căci #u se %otriveşte cu u# om *#/ele%t. atu#ci 'e bu#ă seamă ci#e vrea să . %ios. tu. aş .ericit trebuie să 'orească şi să %ractice *#/ele%ciu#ea.ii#' bu#. ca şi a vie/uitoarelor 'e tot .erici/i.rumosul *# toate ac/iu#ile luiF *m%li#i#' bi#ele este se#i# şi .aci tu. cura"os. 'eci. cel %u/i# ascultă-mă şi o%reşte-mă c&#' /i se %are că #u am 're%tate. %riete#e. G Atu#ci u# su.i 'at re%lica lui Am%!io# co#tra tira'ei lui 6etlios$30. să .ie . a . Săv&rşi#' cele ce se cuvi# .ie #oi. Ast.im .ăcută *# ve'erea bi#elui.em a 'a socotealăF iar 'acă a"u#.iecărui i#strume#t. sau bi#ele *# ve'erea %lăcerii( G Plăcerea *# ve'erea bi#elui. Nu su#t *# stare să vorbesc altmi#teri 'ra. G 4eci e5iste#/a u#ei a#umite armo#ii.ur şi mer. cel ce se o%u#e *#/ele%ciu#ii este rău. aşa cum am co#ve#it eu.em totuşi *# această situa/ie. 'e u#ul si#.r&#atul.ie aşa. %riete#e. SOCRATE Ascultă-mă cum re um 'iscu/ia 'e la *#ce%ut. este armo#ios( G Cum să #u .ică . Callicles. arată-#e. 're%t. 'i# temei#icia şi arta 'e care are %arte .r&#at. Pe#tru că.a/ă 'e ei şi 'e oame#i.orturile. Nu este %lăcerea aceea care #e *#c&#tă %ri# %re e#/a ei.ie( G 7ii#' armo#ios este *#/ele%t( G Cu toată #ecesitatea. CALLICLES 1orbeşte *#ai#te. ac/io#ea ă co#.ie vreo cetate.ericit.ericit. at&t #oi c&t şi toate c&te su#t bu#e. G Oare %lăcerea şi bi#ele su#t i'e#tice( G Nu su#t i'e#tice.ace să . SOCRATE S%u# că 'acă su. .a/ă 'e oame#i.iecărui tru%. G 4ar su.acem. G Plăcerea trebuie . El este cel ce se %oartă co#trariu *#/ele%tului. #u vrei totuşi să termi#ăm *m%reu#ă 'iscu/ia.letul *#/ele%t este bu#. #ici să .let *# care e5istă această armo#ie este mai bu# 'ec&t u#ul #earmo#i at( Nea%ărat. Trebuie să mai . %&#ă ce i-aş . Callicles. ştii#' la #evoie să le *#'ure cu tărie. este #e. ci re ultă 'i# or&#'uiala. sco%ul %e care trebuie să-l avem *# ve'ere c&t trăim. .letul *#/ele%t este bu#. %ri# %re e#/a u#ei a#umite virtu/i( Este obli.ă Callicles.im cu to/ii.ie u#ul 'i#tre %riete#ii #oştri. #u( 7ără *#'oială. .ie %e 'e%li# u# om bu#$32F . e #e*#. %e care tu *l lău'ai. #u mă voi su%ăra %e ti#e. ca omul *#/ele%t.iecare 'i#tre ele. Nu stau aşa lucrurile( Aşa cre' eu. CALLICLES 1orbeşte. care săv&rşeşte #umai rele. .atoriu să . Iată. şi . 4acă am 're%tate.SOCRATE 4ar *# ce mă %riveşte. at&t #oi c&t şi cetă/ile.

Re ultă.i altmi#teri.ace. aşa cum le-am e5%rimat *# 'iscu/ia 'i#ai#te.ume#te 'e . cu at&t este şi mai reaF şi că acela ce vrea să . Acum. Eu #u su#t 'e %ărere. *#tr-u# cuv&#t toată #e're%tatea care mi se %oate . #u vă' cum s-ar %utea *#'re%tă/i o altă %ărere *# a. şi să acu i %e . cea mai mare ruşi#e. *#/ele%ciu#e şi 're%tate.ate. eii şi oame#ii trăiesc *# u#ire.l&#'u-mă la c!eremul oricui. %e %riete#ii şi ru'ele tale. *# le. 'ar 'e . Callicles. Polos.ăr&ma/i. %e at&t este 'e . 'ec&t ast.ii#' bu#ă retoricaF iar ceea ce cre'eai că Polos a recu#oscut 'e ruşi#e. a mea şi a lucrurilor mele. ca să vorbesc %e şleau. mie şi bu#urilor mele. #u %e#tru mi#e este mai ruşi#oasă şi mai rea. tocmai %e#tru aceasta .ii *# stare. su#t *#tărite şi le.ac o'ată. #ici #u 'evi# #e. este mai rea şi mai ruşi#oasă %e#tru cel ce o săv&rşeşte 'ec&t %e#tru mi#e care o *#'ur. iar 'acă eu #u cu#osc cum stau lucrurile. şi ci#e #u se %oate u#i. Poate . ceea ce ar *#sem#a u# rău #emăr. #imic #u mă *m%ie'ică să o mai . cu riscul.eometrie #u te %reocu%i. 'acă #e're%tatea este răul cel mai mare %e#tru cel ce o săv&rşeşte. 'u%ă c&te vă' %&#ă acumF %e acestea 'acă #u le s. şi #u !aos.olosească.ă avutul. că ruşi#ea cea mai mare este să #u .ii mele. %e #e're%t.ara le.r&#are.i *#'ră. căci #u-i este cu %uti#/ă să se u#ească cu ci#eva.erici/i cei ce su#t aşa.rumos să . *#tocmai ca acum. #ici 'e vreu# eu. 'eşi eşti at&t 'e *#vă/at. a.el. toate co#seci#/ele arătate mai *#ai#te. să #u *#. căci lovirea sau tăierea %e #e're%t.ie el *# stare să se . care este a"utorul 'e care trebuie să . %riete#ie.iu. *#tocmai ca u# om scos *# a.ii.ii#' *#că şi mai mare. arăt&#'u-se că #u %ri# %osesia *#/ele%ciu#ii şi 're%tă/ii 'evi# .alitatea . %e c&t este %osibil.ătură cu care tu m-ai *#trebat 'acă le luam *# serios. sau să-i smul. o Callicles( . M# co#seci#/ă.ericire să .ă'uie %asiu#ilor să se 'e lă#/uie. *# ce %riveşte %ărerea mea.o#ească 'i# cetate sau. #ici să mă salve 'i# cele mai mari %rime"'ii.ii *# stare să te a%eri 'e el şi tot %e at&t este 'e ruşi#os să #u .erici/iF ori 'acă ea este cea a'evărată.acă 'e r&s$3<. 'e aceea I#iversul acesta se #umeşte Cosmos$39 %riete#e.iuit.ace *#tr-a'evăr 'e r&s( Oare #u acela care *l va scă%a 'e cea mai mare 'au#ă( Re ultă. altmi#teri. *mi me#/i# *#tot'eau#a o%i#ia. #ea%ărat. %e care orici#e vrea %oate să-l %ălmuiască. armo#ie. 4u%ă cum este 'e mare . A *#'ura aşa ceva este.aci. Callicles. 'eşi mi-am s%us-o 'e mai multe ori %&#ă acum.ie u# orator a'evărat trebuie să .el se *#t&m%lă cu tăierea tru%ului sau a %u#.ii *# stare să te a%eri %e ti#e. tu sau careva mai cute ător 'ec&t ti#e.ara celei e5%rimate 'e mi#e. c&#' s%u#eam că trebuie să te acu i %e ti#e *#su/i.ias că recu#oscuse 'e ruşi#e. să-l i .ie om 're%t şi cu#oscător al 're%tă/ii. . %ră'area casei mele. ori %e %riete#. Callicles. . #u-/i 'ai seama că e. a#ume. 'e a se . 'eci. şi #ici #e*#. I# aseme#ea i#s #u %oate . Eu co#si'er. să ve'em ce *#'re%tă/ire are mustrarea %e care mi-o . 'u%ă %ărerea ta. Su#t 'e %ărere că tu #u te .&#'eşti la acestea şi. şi %roce'&#' ast. *# al treilea r&#' 'e al treilea rău şi aşa mai 'e%arte. cum că #u su#t ca%abil să mă a%ăr. Tu cre i că trebuie cultivate e5cesele. #-am *#t&l#it #icio'ată %e ci#eva *# stare să e5%rime o altă %ărere. că Cerul şi Păm&#tul.ier şi 'e o/el. *# ca ul că #u-şi is%ăşeşte vi#a. ceea ce la r&#'ul său. răm&#e să ve'em ce re ultă 'e aici. cum te e5%rimi tu cu 'uritate. *# al 'oilea r&#' să #u te a%eri 'e al 'oilea rău.el.ti#'e s%re . sau %e vreu# %riete# ori ru'ă.eometrică are mare %utere şi %ri#tre ei şi %ri#tre oame#i$3:.it #ici 'e vreu# om.ie stă%&#it 'e 're%tate şi 'e *#/ele%ciu#e.iecare rău. cu c&t săv&rşirea #e're%tă/ii este mai ruşi#oasă 'ec&t *#'urarea ei. ori o%i#ia mea trebuie res%i#să.uirea şi aservirea mea. este cea mai mare ruşi#e şi la .el. Aşa st&#' lucrurile. era 'eci a'evărat. #u se %oate *m%riete#i$33. Pri# urmare. că lucrurile stau ast. *i re%roşa lui Gor. 'e ar. să-l uci'ă.i#it şi u# trai 'e om #ele.ără să se . *# cel mai rău ca . %e mi#e.erici/i 'atorită răută/ii cei ce su#t #e. Le. *#vă/a/ii s%u#. că %ălmuirea mea. #ici să *#cerce *m%li#irea lor. 'acă au săv&rşit o #e're%tate. O%i#iile mele.

ace #e're%tă/i.ie #e're%tă/it( CALLICLES Este clar că cea 'i# urmă %osibilitate. c&#' am că ut 'e acor' că #ime#i #u comite #e're%tatea 'e bu#ă voie.ii#' că e5istă 'ouă situa/ii. Nu este aşa( CALLICLES 8a 'a.i 'e a"u#s să #u vrea acest lucru( Ori. trebuie. să se e'uce s%re a a"u#. Socrate.i #e're%tă/it.lă ci#eva cu mult mai bu# 'ec&t el. SOCRATE Iar 'acă u# t&#ăr 'i# acea cetate se va *#trebaA =*# ce c!i% aş %utea cu să a"u#. Tu #u cre i( CALLICLES 8a 'a. Socrate.ie.im s. .et#icii co#'ucerii$3B. 'u%ă vorba vec!ilor *#/ele%/i. CALLICLES 7ără *#'oială. u# rău mai mic. sau să .i #e're%tă/it.i #e're%tă/it( Pri# . iar a .i #ici'ecum i#teresat să-l aibă %riete#. CALLICLES 8i#e*#/eles. acesta va a"u#. SOCRATE 4ar c&#' săv&rşeşte #e're%tatea( Oare 'acă vrea să #u #e're%tă/ească. om maro şi să #u mă su%ere #ime#i(>.e %riete#ul lui. ori şi *# acest ca este #evoie să 'ob&#'ească o a#umită %utere şi artă. . SOCRATE 4eci.acem #e're%tă/i.erior tira#ului #-ar %utea a"u#. %are-se. a'mite să .e c&t mai asemă#ător cu acesta. calea i#'icată este să se 'e%ri#'ă 'e mic să aibă aceleaşi %re.eri#/e şi a#ti%atii ca stă%&#ul lui. Callicles. 'acă va avea %uterea. Nu este aşa( CALLICLES 8a 'a. se a'u#ă ci#e se aseamă#ă$9C. Pri# ce mi"loc ar %utea omul a"u#.ire ca el. SOCRATE 4eci. #umai 'ob&#'i#' %uterea 'e a #u . ca să %o/i 'uce %&#ă la ca%ăt 'iscu/ia.im 'eloc #e're%tă/i/i sau c&t mai %u/i#( Să ve'em 'acă eşti 'e acor' cu mi#e. av&#' aceeaşi .ără re erve( CALLICLES *#tocmai. D 'u%ă cum se %arc.ie #e're%tă/it 'e al/ii şi să 'ob&#'ească *# cetate o mare %utere. %e care 'acă #u le *#va/ă şi #u le %ractică va comite #e're%tă/i( Ce-mi %o/i răs%u#'e. să 'ob&#'im o a#umită %utere şi artă$3@. la o c!estiu#e 'e . #u se va teme tira#ul 'e acesta.e *# situa/ia 'e a avea ambele ava#ta"e. %e#tru ca să #u .ie #e're%tă/it. CALLICLES 1e i. SOCRATE Ce artă #e *#va/ă să #u . SOCRATE 4at . şi el #u va . că su#t . va reuşi el să #u . căci tira#ul l-ar 'is%re/ul şi #-ar . va . SOCRATE Aşa'ar. iar *# cetate se a. lău'&#' şi critic&#' aceleaşi lucruri. asta este 'e a"u#s.e să #u mai . aca%ar&#' c!iar tira#ia. El va avea o mare %utere *# cetate şi #ime#i #u-l va su%ăra #e%e'e%sit.el. sau să co#'ucem #oi *#şi#e cetatea. ci cu to/ii o comit i#volu#tar( CALLICLES Aşa trebuie să . c&#' este la co#'ucere u# tira# sălbatic şi #ecivili at.CALLICLES Numai ast. Eu cre' că %riete#ia cea mai mare 'i#tre 'oi oame#i este c&#'. s%u#em că a #e're%tă/i este u# rău mai mare. care. cea 'e a #e're%tă/i şi 'e a . 4u%ă %ărerea mea.i #e're%tă/it. CALLICLES )i asta este a'evărat.or/ă sau %ri# voi#/ă( Iată ce vreau să s%u#A ca să #u . SOCRATE 4ar #ici ci#eva cu mult i#.icare.ata să te lau' c&#' s%ui ceva bu#( Cre' că %ărerea ta este e5cele#tă. cum s%u#e/i voi.elul acesta( Co#si'eri că *# 'iscu/ia 'e mai sus eu şi Polos am avut vreo "usti. 'e a #u #e're%tă/i şi 'e a #u . SOCRATE Să ve'em 'acă mă a%robi şi *# co#ti#uare. #e%ut&#' să se *m%riete#ească cu el.ie co#'us şi să se su%u#ă co#'ucătorului. SOCRATE Răm&#e vre'#ic 'e %riete#ia tira#ului #umai acela. trebuie.

letul %ri# imitarea stă%&#ului şi 'atorită %uterii %e care o va avea. multe boli 'e #evi#'ecat.ro ăvească cu salvarea #oastră. 'esi. c&#' a"u#. omule mi#u#at. şi cărora le-a . #avi. coboară la /ărm şi se %limbă %e l&#. SOCRATE Aşa'ar. ocu%&#'u-se cu acele arte care #e sca%ă *#tot'eau#a 'i# %rime"'ii. arta care #e a'uce salvarea *# tribu#ale( CALLICLES Pe 6eus.e#eral.ă *# situa/ia 'e a săv&rşi c&t mai multe #e're%tă/i. 'emo#str&#' tuturor că tot omul trebuie să 'evi#ă co#structor 'e . 'acă vrea.acă traiul c&t mai lu#. cumva.letul. Socrate+ Nu ştii că cel ce imită %e tira#. aşa cum mă *#'em#i tu să mă ocu% cu retorica.i. care u#eori este mai im%orta#t %e#tru salvarea #oastră 'ec&t u# . că el se va stră'ui să a"u#.ri"ească să-şi . %oate să uci'ă %e cel ce #u-l imită şi să-i ia avutul( SOCRATE )tiu. CALLICLES Eu #u %rice% cum 'e răsuceşti tu.SOCRATE 4ar #ici #u va săv&rşi #e're%tă/i( Cum ar . se *#t&m%lă şi cu co#structorul 'e maşi#i 'e ră boi. 'acă vrea.ericire %e#tru el că #-a murit şi cu #imic #u-i %oate .i%t. #u cre'. 'eci. şi va avea multă i#. a'i#eauri %e Polos.ie e meseria aşa cum . căci el %oate salva oraşe *#tre. sau 'e la şi mai mare 'ista#/ă. 'u%ă ce #e-a salvat. mai %re/ios 'ec&t tru%ul său. %e#tru ci#e stă să "u'ece. #ici *# ce %riveşte tru%urile. sau 'i# Po#t. care este silit să trăiască *# răutate. Callicles. 'eşi reali ea ă acelaşi lucru ca eloci#/a "u'iciară.ume#tele sale. bu#urile şi . at&t %e #oi c&t şi %e co%iii.erat. La . *#tocmai ca retoricaF 'ar ea este mo'estă şi la locul ei. 'oar #u su#t sur' ca să #u vă au' %e ti#e. El "u'ecă. 4acă el /i se %arc 'e mică im%orta#/ă. 4i# aceste motive.i#a %&#ă aici. a%roa%e.a/iei. că omul trebuie să se *#. #e cere 'ouă 'ra!meF iar cel ce %ose'ă această artă. este o #e.ătuiesc 'e bi#e.letele. Aşa este( CALLICLES Se %are. %e#tru această mare bi#e.ro ăveşte.ăcut u# rău. via/a #u este 'e %re. SOCRATE 4ar şi *#otul sca%ă 'e la moarte %e oame#i. lu&#'u-şi aerul că a săv&rşit ceva mi#u#at. care salvea ă #u #umai su. 'e tribu#al sau 'a orice altceva( El ştie . #e cere.el. %e to/i.ace/i voi. 'u%ă ce a săv&rşit aseme#ea lucruri. El este *# stare.i aseme#ea co#'ucătorului.i cu %uti#/ă. 'i# cele mai mari %rime"'ii. şi să-şi elo.ără să aibă 'e 'at #ici o socoteală$9$.ator. 'ar că asta *#seam#ă uci'erea u#ui om virtuos şi bu# 'e către u# ticălos. 'i# cetate. să a%recie e că este 'e #eştiut căror %asa.atorul #u-şi %oate %ermite să se . iar 'acă #e a'uce 'i# E.eri 'i# E. #elăs&#'u-i să se *#ece *# valuri. 'i# mome#t ce-şi va strica şi ticăloşi su. Iar cel ce %oartă *# su.emeile #oastre. cre' eu. %riete#e( Nu cre i cumva că şi *#otul este o ştii#/ă 'e toată *#sem#ătatea( CALLICLES Pe 6eus.olos. SOCRATE Ce vorbeşti. bi#e cu#osc&#' că #u i-a 'ebarcat cu #imic mai bu#i 'ec&t *i *mbarcase.lue#/ă asu%ra lui( Eu cre'. ci şi tru%urile şi avutul.rave şi 'e #evi#'ecat #u s-a *#ecat *# mare. şi #u se . Cre i. ce este cu a'evărat im%orta#t$90.letele lor. el se va ale. cu cea mai mo'estă *#.ă corabie. Au i-mă şi tu %e mi#e c&#' s%u# că %oate să-l uci'ă.i 'e vreu# . bu#ule Callicles. CALLICLES )i asta #u este *#că mai revoltător( SOCRATE Nu.ă/işare$92.ă mare şi %e l&#. cum s%u#eam mai *#ai#te. i'eile *#suşi *# "os. Cre i că asta *i este cu %uti#/ă oratorului 'e tribu#al( 4acă ar vrea să vorbească. *# situa/ia 'e a avea #evoie 'e el. 'e . 'ebarc&#'u-#e la /ărm. 'oi oboli. . am să-/i me#/io#e *#sem#ătatea #avi.eri le-a .ăcut u# serviciu. sau 'ec&t oricare altul. #ici *# ce %riveşte su.i 'e . 'e vreme ce va . trebuie oare să trăiască şi-i va . că 'acă vreu#ul care %oartă *# tru%ul lui boli . cre'. el ar %utea să vă *#. ca să #u vorbesc 'e #avi.acere.ur că te s. care este u# om #e're%t.oarte bi#e că %e#tru omul ticăloşit. cu totul 'im%otrivă.olos 'acă-l sca%ă 'e mare.iecare 'ată.e cu cel mai mare rău. s%u#&#' asta 'e #e#umărate ori. 4acă #e a'uce te.u#'e cu ar.

Nu-i aşa( CALLICLES 7ie aşa. 4urata vie/ii #oastre #u trebuie să #e %reocu%e şi #ici #u trebuie să tremurăm %e#tru via/a #oastră. 'evi#e ri'icol 'is%re/ul tău.acem c&t mai bu#i( 7ără aceasta. i#'i. ca multoraA #u su#t %e 'e-a-#tre. meserie cu care #ici o alta #u se %oate com%ara.a/ă 'e co#structor. mi se *m%otriveşteF *#să. Nu am stabilit #oi toate acestea($9B CALLICLES 4a.ii %e 'e%li# asemă#ător lor. mi#u#ate %riete#.&#'ul celor ce vor să 'ob&#'ească mari avu/ii. oare.a/ă. SOCRATE *#să cealaltă. 'acă tu trebuie să 'evii c&t mai asemă#ător 'emosului ate#ia#. . ci %ri# *#. SOCRATE 4ar meto'a care cultivă %lăcerea este vul. şi cre &#'u-le %e .ară şi #u %oate *#sem#a altceva 'ec&t li#.u.uşire. SOCRATE Aşa'ar. 'e altă %ărere. c&t şi 'e me'ic şi 'e celelalte meserii care su#t .aci o socoteală . ci. 'acă vom cerceta mai mult şi mai bi#e tot aceste lucruri.. 'acă #u cumva #oble/ea şi virtutea *#seam#ă altceva 'ec&t arta 'e a salva %e al/ii şi %e ti#e *#su/i.ără să 'evii ai'oma stă%&#irii şi *# bi#e. să #e ocu%ăm *# aşa . #u trebuie. %ersoa#a şi meseria.i iubit 'e el şi a a"u#. 'acă su%erioritatea #u este ce s%u# eu şi virtute *#seam#ă acea calitate care #e salvea ă %e #oi *#şi#e şi avutul #ostru. ca să #u %ă/im. #umi#'u-l co#structor 'e maşi#i ca şi cum l-ai ocări şi #u vrei să-i 'ai .e mare *#tr-o cetate. ceva vre'#ic 'e %riete#ia lui 4emos.el 'e cetate şi 'e cetă/e#i *#c&t să-i .letului tău. 'i#ău#trul su. Cu cele mai scum%e lucruri vom avea 'e %lătit 'ob&#'irea acestei %uteri *# cetate. aşa cum 'oreşti.e la mare %utere *# cetate. ci#e te va mo'ela ca să .maşi#i 'e ră boi.emei. Callicles.irea lui şi se su%ără %e#tru cele străi#e lui.i se *#t&m%lă acelaşi lucru. at&t %e#tru su. Aşa'ar. 'ra. #orocosule. . ceea ce se ice că %ă/esc vră"itoarele tesalie#e care coboară Lu#a 'e %e cer$9<. %e#tru a . at&t . Tu *i 'is%re/uieşti.el( CALLICLES 8i#e*#/eles.&#'im *# ce . 'u%ă %ărerea mea. . care 'i#tre calită/ile artei %roslăvite 'e ti#e *#'re%tă/eşte 'is%re/ul tău %e#tru co#structor şi %e#tru to/i ceilal/i %e care i-am me#/io#at acum( )tiu.let c&t şi %e#tru tru%F u#a care cultivă %lăcerea. c&t şi su. 'acă vrei tu. %oliticia# şi orator. Să ve'em 'acă este *# ava#ta"ul tău şi al meu.ă 'e soartă$99.ii ai'oma cu el 'acă vrei să săv&rşeşti ceva vre'#ic 'e %riete#ia 'emosului ate#ia# şi. 'acă aşa */i este %e %lac.olos *# săv&rşirea vreu#ei bi#e.iului tău 'e #evastă %e . acela te va .letul 'e care se *#.ri"ire.ără *#'oială.e.i bu# şi curat. te vei co#vi#. Avem ceva 'e s%us la aceasta. Poate eşti.i 'i#tr-u# #eam mai bu# 'ec&t ei. #-ar e5ista #ici u# . Callicles( CALLICLES Nu ştiu cum se .el 'e oame#i su#tem. *#să. Nu %ri# imita/ie. aşa cum am 'esco%erit *# 'iscu/ia 'i#ai#te. c&#' s%u# că #ime#i #u %oate să .ace.ră'irea ei. 'acă su#tem cu a'evărat bărba/i.ere#t ce .ace. . 'ob&#'it #u %ri# cultivarea %lăcerii.ul co#vi#s$9@. Să ve'em. să #e . şi *# rău. *#să.ul meu. #u ti#'e ea să 'ucă la 'esăv&rşire at&t tru%ul. ci %ri# #atura ta trebuie să . SOCRATE Pe#tru că 'ra. cealaltă bi#ele. Putem vorbi ast.el #e vom trăi c&t mai bi#e răstim%ul 'e via/ă %e care-l avem 'e trăit$9:A 'acă să #e co#.ostea %e#tru 'emos. vei s%u#e că tu le eşti su%erior şi că te tra. cumva. totuşi.iica acestuia. 'acă .aceri. co#'uceri sau alte %uteri #u ar . Socrate. #ici s-o iei %e a lui %e#tru ti#e$93. %e 6eus.ăcute %e#tru ocrotirea #oastră.reşită. 'ar cre' că ai 're%tate. 7iecare 'i# ei se bucură 'e cuvi#tele rostite %otrivit cu .ormăm or&#'uirii statului *# care trăim. . */i . *# ca ul 'e .a%t. 4acă tu */i *#c!i%ui că ci#eva te %oate *#vă/a arta 'e a a"u#.ume#te el ar avea 'i# belşu.iul lui PJrilam%es.ri"eşte( CALLICLES 4e bu#ă seamă. lăs&#'u-#e *# seama eilor. )i ar. Reami#teşte-/i cum s%u#eam că e5istă c&te 'ouă meto'e 'e *#. 4e .

D şi *#că am mai co#struit multe altele 'e u#ii si#.ost bu#i %oliticie#i. 'acă am co#struit vreo'ată o casă %e#tru %riete#ii #oştri sau %e#tru #oi. SOCRATE Aceasta este valabil %e#tru toate.ăsi că 'ascălii #oştri au . 'e mai multe ori. SOCRATE Acum. %e 6eus. *# acest ca ar . Pe to/i eii. %ri#tre oame#ii liberi sau %ri#tre sclavi( S%u#e-mi. la r&#'ul meu. *#că 'e c&#' erai u# om 'e r&#'. bărbat sau . care .ur. #u #e-am .ac la . este clar că . CALLICLES 4esi. 'acă stă%&#im sau #u meseria 'e co#structor.ăcut sau #u( CALLICLES 4a.ace.ără valoare. %ri#tre străi#i sau co#cetă/e#i.el. mai *#t&i.ie activitatea %olitică la #oi. mai bi#e sau mai rău. SOCRATE A%oi. aseme#ea lucruri. omule 'e is%ravă. . Aşa'ar. ami#teşte-/i acum 'e oame#ii %e care i-ai #umit cu %u/i# mai *#ai#te şi s%u#e-mi 'acă *i co#si'eri a . Putem sus/i#e "uste/ea celor s%use. eu %e ti#e şi tu %e mi#e. Iar 'acă. 'e r&s( Pot #işte oame#i să a"u#. .ă at&t 'e #ebu#i.ie el sclav. 'i# mai răi cum erau *#ai#te. ce-ai răs%u#'e( Care om a 'eve#it mai bu# 'atorită *#tovărăşirii cu ti#e( E i/i să răs%u# i.i . Nu cre i că este o #ebu#ie să %roce'e i ast. să ve'em cum stă *#suşi Socrate cu să#ătatea tru%ului( P&#ă acum a .ără mi#te. #e're%t. olăritul 'oar 'i#tr-u# ulcior D să se %reti#'ă bu#i %e#tru o activitate %ublică şi să *#'em#e şi %e al/ii la aceasta($:C. ci vr&#' cu bu#ă cre'i#/ă să ştiu cum cre i tu că trebuie să .iltia'e şi Temistocle.ul şica#ei te *#treb. mai *#ai#te 'e a . 'e %il'ă. 'acă ci#eva te-ar *#treba acestea.ost bu#i.ie mai bu#( E5istă vreu#ul. #e-am *#'em#a u#ii %e al/ii să *#tre%ri#'em co#struc/iile cele mai mari 'e i'uri. cu toate că ai reuşitele tale. 'u%ă ce #e-am 'es%ăr/it 'e ei D #umai aşa st&#' lucrurile.ii#' mai *#ai#te ticălos. #ici u# străi#. Callicles. sau #u( Răs%u#'e+ Am . 'acă #-am avut #ici u# 'ascăl şi 'acă #u %utem arăta 'ec&t că ori #-am . u# om bu# şi virtuos. mai *#ai#te 'e a . #e-am cerceta.&#'ul să #e a%ucăm 'e lucrări %ublice.ur. *#c&t. Callicles. 'acă #e-am %reti#'e me'ici. 'atorită lui Callicles. #u ar trebui să #e cercetăm şi să stabilim.rumoasă sau ur&tă. *# al 'oilea r&#'. Cimo#.i %racticat şi avut succes 'e multe ori *# meserie D *#vă/&#'. te-aş *#treba. a 'eve#it.ost ci#eva vi#'ecat 'e boală 'e către Socrate. #u este ca ul să #e cercetăm u#ul %e altul( Ia să ve'em. Iar 'acă am 'esco%eri că #ime#i #u şi-a *#să#ătoşit tru%ul 'atorită #ouă.iecare 'i#tre ci şi-a . cum s%u#e %roverbul. Callicles a . SOCRATE 4acă au .i lucrat ca meseriaşi 'e r&#'.ăcut mai multe. %ri# această cercetare.ăcut #ici o co#struc/ie. ca%abili 'e o e5ercitare %ublică a meseriei. am %utea avea . *#să.i o #ebu#ie să #e a%ucăm 'e lucrări %ublice şi să #e *#'em#ăm u#ii %e al/ii la aşa ceva. #ici u# cetă/ea#. #e %oate %reocu%a altceva 'ec&t I'eea 'e a . %e bu#ă 're%tate. la . am . că acesta este sco%ul omului %olitic( Am . Socrate+ SOCRATE Nu 'e 'ra.ie %reocu%area bu#ului cetă/ea# *# statul său.i cetă/e#i c&t mai bu#i( Oare #-am că ut 'e acor'. #e*#. I-a . 'esi.ie om liber( )i cu.emeie.ost 'e acor'.ost bu#i şi vesti/i şi că am co#struit *m%reu#ă cu ei multe case . Este vorba 'e Pericle. şi 'e la ci#e am *#vă/at-o( Ar trebui sau #u( CALLICLES 8i#e*#/eles. %e#tru că /i-ai *#ce%ut cariera 'e %oliticia# *# tim% ce mă *#'em#i şi mă 'o"e#eşti că #u .ost 'e acor'. mai *#ai#te 'e a te %u#e *# serviciul cetă/ii( CALLICLES */i %lace să şica#e i.el( CALLICLES 8a 'a.uri.r&#at şi . C&#' i#trăm *# via/a %olitică a cetă/ii #oastre. . ocu%&#'u-#e cu treburile cetă/ii.el.rumoase. ori că am .SOCRATE 4acă.ăcut co#cetă/e#ii mai bu#i. . sau #u( CALLICLES 4e bu#ă seamă că 'a. 'acă aceasta trebuie să . arse#ale sau tem%le.ăcut %e vreu#ul 'i#tre cetă/e#i să . voi răs%u#'e eu %e#tru ti#e. 'ar . şi 'acă această casă este .

ama#tă *m%otriva lui. #u muşcă. SOCRATE 4ar cei 're%/i #u su#t şi bl&# i. sau. *# loc 'e #e're%/i cum erau. ca să #u-i mai au'ă . c&#' Pericle a *#ce%ut să vorbească %o%orului. şi eu şi tu. mai 're%/i. au 'eve#it cetă/e#i bu#i şi virtuoşi.&rşi %ri# a le . SOCRATE Cum aşa( Oame#ii #u trebuiau să 'evi#ă.i .i 'orit *# #ici u# ca . că la *#ce%ut Pericle era res%ectat.atoriu.ace să a"u#.ost u# bu# %oliticia# cel care i-a avut *# . 'oar 'umireşte-mă 'acă ate#ie#ii au . Să vorbim acum 'e Cimo#. ba l-au şi co#'am#at la e5il. 'acă ar . %e 'easu%ra( Pe .ost 'e acor' cu mi#e. SOCRATE Nu mai este vorba 'e au it 'e la al/ii c&#' ştim %recis.ă mai sălbatice 'ec&t le-a luat( Nu cre i( CALLICLES 4e bu#ă seamă. CALLICLES 1rei să . şi *#că . 'u%ă s%usele talc. u# ticălos$:2. CALLICLES Probabil. ar . ate#ie#ii erau mai răi 'ec&t *# %erioa'a c&#' şi-a rostit ultimele 'iscursuri.ăcut %e ate#ie#i le#eşi şi laşi.ătorul 'e la . la s.iu 'e acor'( SOCRATE Numai 'acă /i se %are că am 're%tate. %alavra. l-au co#'am#at %e#tru .ri"itor 'acă.iltia'e. c&#'.i *#t&m%lat 'acă .ost u# rău co#'ucător( SOCRATE 7ără *#'oială. Socrate. lu&#' *# %rimire #işte a#imale care #u lovesc cu co%ita.ost u# bu# %oliticia#.lasul. sălbătici#'u-le.ri"itor 'e oame#i( CALLICLES 8a 'a. SOCRATE *#să el i-a . Sau #u cre i că este u# rău *#. 'atorită lui. %e#tru că a i#stituit %e#tru %rima 'ată remu#era/ia %e#tru slu"bele %ublice$:$. CALLICLES Ei şi( *#seam#ă că Pericle a . căci ai .ri"itor 'e a#imale acela care lu&#'u-le *# %rimire bl&#'e. că u# *#.i co#si'erat u# r&u *#. SOCRATE Nu %robabil. Nu l-au ostraci at tocmai cei %e care el i-a slu"it. ceea ce #u şi-ar . CALLICLES 7ie şi aşa. 'e cai sau 'e boi. şi 'u%ă ale tale. ceea ce s-ar .urt. ci obli.ost vicia/i 'e acesta. SOCRATE . 'esi.ari.ur. SOCRATE Oare Pericle #-a .ai sălbatici #u *#seam#ă mai #e're%/i şi mai răi( CALLICLES 7ie. SOCRATE Pe 6eus.ri"itor 'e mă.ost u# *#.ost *mbu#ătă/i/i 'e Pericle. 4ar mai t&r iu. cum s%u#e Homer($:9 Ce %ărere ai( Nu-i aşa( CALLICLES 8a 'a. ca să-/i . cu totul 'im%otrivă. şi că ate#ie#ii #-au %ro#u#/at #ici o co#'am#are i#.ri"ă($:3 CALLICLES 4e bu#ă seamă. Eu tot au' că Pericle i-a . omule. sau #u( CALLICLES 7ără *#'oială. ece a#i 'e ile( Cu Temistocle #-au .ac %e %lac. %e ba a celor co#ve#ite. co#si'er&#'u-l.a/ă 'e el *#suşi. CALLICLES 4e la cei cu urec!ile ru%te$:0 au i tu acestea.ii şi lacomi 'e ba#i. CALLICLES Nu. SOCRATE Re ultă atu#ci că Pericle #u a .ăcut la .SOCRATE 4eci.el. le .&rşitul vie/ii Iui Pericle.arato#. #-au 'ecretat să-l a v&rle *# %ră%astie. ar s.ace să se %oarte ast.. SOCRATE 7ă-mi atu#ci %e %lac răs%u# &#'u-mi şi la altcevaA 7ace şi omul %arte 'i#tre vie/uitoare. aşa cum am co#ve#it.ăcut mai sălbatici 'e cum erau c&#' i-a luat *# %rimire.el. 'i# mome#t ce acesta era u# bu# %oliticia#+ CALLICLES Pri# urmare( SOCRATE Nimic. *#vi#. au . ba %u/i# a li%sit să-l co#'am#e şi la moarte. #ici #u *m%u#. %e vremea c&#' erau mai răi.

ca şi cum ai %rice%e ce s%u#. *# ce %riveşte *#'u%lecarea şi stăvilirea %asiu#ilor.ăseşte ci#eva 'e .ost bu#i cetă/e#i. iar c&#' te *#treb ci#e su#t aceia *mi %ui *#ai#te aseme#ea oame#i %e#tru %olitică. bucătarii.i . 'acă se . .ost slu"itori ai statului.ro ave.ost oratori. /esătorii. c&#' su#t *#setate. ci. că%ăt&#' lau'e 'e Ia aceştia. %e 're%t. #-au %racticat a'evărata retorică D căci #-ar .im#astică.ost 'e acor'. . 'acă #-au că ut 'e %e car 'e la bu# *#ce%ut.ără să reuşim să #e *#/ele. SOCRATE Se %are 'eci că aveam 're%tate c&#' s%u#eam mai *#ai#te că #u ştim să .im#astică şi o artă me'icală.erioare. care. arse#ale şi multe altele asemă#ătoare. cea care este *# măsură să #e %rocure !ra#ă. s-o . *# cli%a c&#' */i vorbesc şi c&#' te 'eclari 'e acor'. *#să %e#tru trecut #u erai şi me#/io#ai %e aceşti bărba/i.ri"itori ai tru%uluiF 'e orici#e #u ştie că %e l&#.olosesc *#tr-a'i#s 'e aceleaşi %il'e ca să %rice%i mai uşor.ri"itori ai tru%urilor. *#.olosească 'e serviciile lor. %rimele su#t i#.ro avă.el şi *# ce %riveşte su.el 'e bu#uri.aci im%resia că *#/ele.ost slu"itori mai eloşi 'ec&t cei 'i# %re e#t şi mai ca%abili să %rocure cetă/ii cele ce-şi 'orea.letul. *# materie 'e co#struit corăbii. !ai#e. ci marii şi curelarii.ace %e co#cetă/e#i. sau care su#t bu#ii *#. cum s%ui tu. Lucrul #u este %osibil #ici *# co#'ucerea carului.ii#'. SOCRATE Eu. *# mai multe r&#'uri. lucruri i. #u te %rice%i 'eloc la . #u-i co#'am# că au . *#truc&t ele cu#osc care !ra#ă şi băutură este bu#ă şi care este 'ău#ătoare %e#tru să#ătatea tru%ului.im#astică. I#să. %e#tru că u#ul %re%ară o %&i#e . băutură.it!aicos. aceasta este si#. c&rciumarii. slu"itoare şi vul.i %ă/it aşa ceva.im#astica şi me'ici#a. #ici %e 'e%arte #u se %ot com%ara *# *#.lă cum %ot tru%urile oame#ilor.i. cum su#t brutarii. #ici *# vreu# alt 'ome#iu. ca să ic aşa.#u i#terve#ea %rita#ul($:: 4e ar .ustorii.ri. Te-ai su%ăra. su#t mi#u#a/i *#. *#să aceştia. *# cetate. oame#i bu#i şi aleşi. 'u%ă ce *i . 'acă /i-aş s%u#eA Omule.aturi.ac să %iar'ă şi vi.ost răstur#a/i G. *#căl/ămi#te şi toate c&te 'oresc tru%urile$:@.ă%tuiri cu orici#e vrei 'i#tre cei vec!i$:<. stă%&#ele lor.orii lor %e cei care i-au *#'estulat. s%re a-i . vii şi s%ui că e5istă. Tu erai 'e acor' %e#tru %re e#t. ei se co#si'eră.eluri 'e arte care #e cultivă su. 4ar. #u este 'e mirare că. c&#' tru%urile #e su#t *#. Că lucrurile stau la . .ometate. Tu ai .oarte serios că T!eario# brutarul.olosit. ei erau cu mult mai 'estoi#ici 'ec&t cei 'e astă i. căci tot tim%ul 'e c&#' vorbim #u *#cetăm să #e *#v&rtim *# "urul aceloraşi c!estiu#i.em u#ul cu altul. 'ar #ici 'e li#. care au . 'u%ă ce şi-au 'omesticit caii şi au 'eve#it şi ei co#'ucători mai bu#i. ei #-ar .a/ă să le 'ea s. ast. mai t&r iu. 'i# cau a i. 4e aceea.ri"itoare ale tru%ului. 'i#tre artele care %rivesc tru%ul.are *# tim% ce celelalte. sau . Tu *mi vorbeşti 'e u#ii care se %rice% să slu"ească şi să *#tre/i#ă %o.ura reali are 'em#ă 'e u# bu# cetă/ea#. este o artă slu"itoare. *# #ici u# ca #u a"u#.ost. că e5istă 'ouă . Cum %e acestea #i le %rocură #e.ere#/ă *#tre cei 'i# trecut şi cei 'e astă i. aco%erămi#te.el că. cum ai . *#să s-a vă ut că şi ei su#t 'eo%otrivă cu cei 'i# %re e#t.tele.#orate 'e toate celelalte. aşa . %oate. %ri# co#vi#. #eav&#' !abar ce *#seam#ă 'esăv&rşirea şi bi#ele tru%urilor. 'acă au .ă .letul şi tru%ulF 'i#tre ele. %are-mi-se şi ai *#/eles. *mbuibă şi um.urate.ere şi %ri# . %riete#e. . %u/i# mai t&r iu. şi Sarambos #e. care s-ar cuve#i să Ie co#'ucă %e toate şi să se . şi su#t co#si'era/i şi 'e al/ii. mi-ai s%u#e . sau meseriaşii care %ro'uc ast. #ici o 'i. *# cli%a c&#'. su#t.acă. CALLICLES 4ar cei 'e acum. Or. 1i itiii bu#i. i'uri. ceilal/i bucate şi vi#uri . #u vă'. ba cre' că au . Sau cre i că este %osibil( CALLICLES Nu cre'. care a scris 'es%re bucătăria sicilia#ă$:B.ă toate acestea mai e5istă o artă .ri"itori 'e tru%uri.oarea %e care o aveau mai *#ai#te.#ora#/ei lor. a'evăratele *#.i .i e5istat *# cetatea #oastră vreu# bu# om 'e stat.ace 'acă *#treb&#'u-te %e#tru . Su#t 'e acor' cu ti#e că.ustorul 'e vi#uri. tu *mi . 4ar iată că 'iscu/ia #oastră #e %u#e *#tr-o situa/ie ri'icolă.uşire #u s-au . să 'evi#ă mai bu#i.or/ă. iar c&#' su#t *#. #u vor *#vi#ui %e#tru bolile şi %e#tru %ier'erea vi.

. cre &#'.tele.iştii. 'acă o . %e el *l *#vi#uiesc. iar %e Temistocle.ac. 'eclar&#' că au stat la c&rma cetă/ii şi s-au *#.*mbuibarea. tot at&t %e c&t le.ăcut at&ta bi#e cetă/ii.im#astica 'ec&t me'ici#a$<9.olos celor cărora se a#.ie$<:. Callicles. la u# mome#t 'at. Lau i %e oame#ii care i-au *#'estulat %e ate#ie#i. 4eocam'ată /i# u# 'iscurs co#ti#uu. #orocosule. ea a .ost %e #e're%t 'us la %ieire 'e către cetatea *# .ă. 'uşi 'e ea la %ieire. Se s%u#e că ei au .e 'e seamă că.ace şi rău 'acă ar %utea.eră %ri# ceva u#ii 'e ceilal/i( Retorul este totu#a cu so. cu i'uri.lată şi *mbuibată #esă#ătos 'e către vec!ii ei co#'ucători. tocmai 'atorită *#vă/ăturii %e care o 'au. sau %e %riete#ul meu Alcibia'e. *# tim% ce lau'ă %e cei 'i#ai#te. %e 6eus ocrotitorul. tributuri şi cu alte aseme#ea ă'ăr#icii$<C. . C&#' are să vi#ă *#să cri a 'e slăbiciu#e.ri"it să .ără s%iritul 're%tă/ii. s%u# ei. Probabil că se *#t&m%lă celor ce-şi ic %oliticie#i acelaşi lucru ca şi so.ul o mi#ciu#ă.ie cum #u se %oate mai bu#ă.i *# stare să vorbeşti. %roce'e i acum ai'oma lor. să-i acu e %e 'isci%oli că se %oartă rău cu ei. Cimo# şi Pericle *i vor lău'a. %e ei. *# realitate.ăcut cetatea mare. #evr&#' să-mi răs%u# i+ CALLICLES Tu #-ai . 'acă ci#eva #-ar sta să-/i răs%u#'ă( SOCRATE Tot ce se %oate. c&#' #e're%tatea #u mai e5istă *# ei( Nu cre i că este absur'. aceştia se su%ără şi se vaită că au 'e *#'urat #erecu#oşti#/a co#cetă/e#ilor. *l blestemă şi i-ar .ost um. 'u%ă ce 'ascălul a scos #e're%tatea 'i# ei.rumoasă 'ec&t retorica.istica este mai .acerile %rimite 'e la ei$<2. Callicles.ii#' acum 'e s%iritul 're%tă/ii. Poate că te vor acu a %e ti#e. Nu-i aşa( CALLICLES 7ără *#'oială. că retorica este o artă sublimă.iştilor.ac totuşi următoarea %rostie. 'es%re care am au it că s-a %etrecut cu oame#ii 'e stat 'i# trecut.ru#tea căreia s-a a. Iar tu. %e#tru că #u le %lătesc remu#era/ia şi #u le acor'ă co#si'era/ia cuve#ită %e#tru bi#e. 4u%ă ce au . că este cum #u se %oate mai rea( Cre i că 'i.a"aseră să le . iată-i acum. *şi sc!imbă %ărerea şi o acu ă.ost 'e #ici u# . care su#t răs%u# ători 'e su. at&t 'e *#vă/a/i cum su#t. ori 'e c&te ori cetatea %u#e sub acu a/ie %e u#ul 'i#tre %oliticie#i %e#tru săv&rşire 'e #e're%tă/i. 4ar s%u#e-mi.et#icii ce vor . %e #e're%t.eri#/ele lor.ără să se ba. %riete#e( Cum m-ai silit să /i# 'e-a bi#elea u# 'iscurs. sau .isla/ia este mai .istul. 'eşi #u su#te/i voi vi#ova/i 'e catastro. Nicic&#' u# co#'ucător 'e cetate #a .i atu#ci 'e .#ora#/ă. sau %oate su#te/i #umai %ărtaşi la vi#ă$<$.a%tul că #-au . 7ără *#/ele%ciu#e şi . SOCRATE 4ar ce ai 'e s%us 'es%re oame#ii care.lat$<0. Căci so. se acu ă *# acelaşi tim% %e ei *#şişi 'e . bu#ule. că elevii *i #e're%tă/esc. ei au um%lut cetatea cu %orturi şi arse#ale. Eu cre'eam că #umai oratorii %oliticie#i şi so. ate#ie#ii vor *#vi#ovă/i %e s. Iar tu.a/ă.istica.ără #oimă. care su#t răs%u# ători 'e #e#orocire. SOCRATE Oare #u-i au i s%u#&#' aseme#ea lucruri %e cei care sus/i# că e'ucă %e oame#i *# s%iritul virtu/ii( CALLICLES 8a 'a. Observ că.oarte *#ru'it cu el. atu#ci c&#' vor %ier'e şi vec!ile bu#uri. sau. so.a%t. Poate e5ista ceva mai li%sit 'e se#s( Nişte oame#i care au 'eve#it bu#i şi 're%/i. 'is%re/uieşti so. %e#tru că tu #u vrei sămi răs%u# i. cum or să .ie ei #e're%/i.rumoasă 'ec&t "usti/ia şi .iştii #-au 're%tul. #u cre i că este li%sit 'e se#s ca ci#eva care sus/i#e că l-a . 'i# i. 'uşma#ă să#ătă/ii. Aceasta este %e 'e-a-#tre. le-a a'us boala. vă' că se *#t&m%lă şi acum u# lucru . Totuşi.ă cele 'ob&#'ite 'e ei. că este totuşi u# ticălos( CALLICLES Su#t 'e aceeaşi %ărere. *# toate. stă%&#i/i . a'eseori se %l&#. 'u%ă ce a 'eve#it bu# 'atorită lui. . 4eşi sus/i# că ei su#t 'ascăli ai virtu/ii. 4ar 'e ce te si#c!iseşti 'e #işte oame#i li%si/i 'e im%orta#/ă($<3. aşa cum *i s%u#eam şi lui Polos. *m%li#i#'u-le toate %o. 'e . 'acă #u te vei %ă i.ăcut om bu# %e u# altul să-i re%roşe e. %e l&#.

se %are. #u stabileşte să-i ac!ite ba#ii. la r&#'ul meu. Ia r&#'ul meu.acere care . 'e rău au.&#'eşti. 'acă este a'evărat ce sus/i#.SOCRATE )i.aturi %e care le 'ai. *#tocmai ca u# me'ic. ca să #u-/i re%et.ii#' si#.ă re%e'e.icia ă 'e u# alt soi 'e serviciu. căci eşti 'ator să co#ti#ui să s%ui ce . %ri# cuvi#tele %e care le rostesc 'e .ace să mă aşte%t la aceasta( CALLICLES 1reau.i u# ticălosF căci #ici u# om 'e treabă #u %oate acu a %e cel ce #u i-a .elul *# care u# om %oate 'eve#i 'esăv&rşit şi-şi %oate c&rmui casa şi cetatea cel mai bi#e. să-i li#. u# ticălos va uci'e u# om bu#F #ici că-mi va lua ceea ce am.ăcut u# aseme#ea bi#e *l şi %rimeşte *# sc!imb. SOCRATE . Callicles. *# ca că acesta.i t&r&t la tribu#al. este si#.u.acerea. #u va avea #ici u# %ro. ci#e *#lătură tocmai #e're%tatea #u mai este *# %rime"'ie să .ace %e cel ce o %rimeşte să 'orească să o *#a%oie e ca recu#oşti#/ă.acă bu#i %e oame#i. 'acă *#tr-a'evăr este *# stare să-i . *#să. . 'e%ose'&#'u-mă. iar 'acă #u.ac c&t mai bu#i.i cu a'evărat li%sit 'e mi#te.e#erosule. SocrateF .iecare 'ată.el( CALLICLES *#tocmai. 'e aceea. *#'ată ce i-a tra#smis %rice%erea 'e a . Callicles.i 'eloc im%osibilă c!iar moartea mea. Aşa că vorbeşte.ura bi#e.ăcut #ici u# rău. Nu-i aşa( CALLICLES Su#t 'e acor'. la tribu#al ame#i#/at 'e vreu#a 'i# %rime"'iile 'e care vorbeşti. care are *#/ele.ere bi#e.ii#'că 'acă #u vei %roce'a ast.ura#/ă bi#e. SOCRATE *# ce %riveşte. se %oate *#t&m%lă să-l li%sească %e %e'otrib 'e răs%lată. 'acă a"u#. %oate 'e cel mai ticălos şi mai #etreb#ic i#s+ SOCRATE Aş . CALLICLES Su#t 'e %ărere că trebuie să le .ă *#'em#i.i iute. cel care mă va 'uce acolo va . ast. 'e %il'ă *# materie 'e co#struc/ii sau *# alte meserii. acum. ca să #u ic si#. *# acest ca . ci 'i# cau a #e're%tă/ii *#săşi. către ce cale 'e *#.iu %e %lac. 'acă-/i %lace. . 1rei să-/i s%u# ce mă .u. ca u# sclav 'i# .ără %lata %e loc. 'eci.olosi %e #e're%t 'e bu#ul meu. ci. că. că.aturi 'ec&t 'acă /i se 'au ba#i %e#tru aceasta$<<. Este a'evărat( CALLICLES 4a.it.ra/ie($<@ S%u#e-mi a'evărul. 'e %il'ă.ă. tot aşa se va . Ori #e're%t *#seam#ă ur&t iar ur&t *#seam#ă rău. că mă va uci'e ci#e va vrea. se co#si'eră o ruşi#e să 'eclari că #u 'ai s. cu aceeaşi libertate cu care mi-ai vorbit la *#ce%ut.elH SOCRATE Nu-mi s%u#e ce mi-ai re%etat 'e at&t ca ori. .urul care-şi %oate o. 'acă #-aş cre'e că *# această cetate oricărui om i se %oate *#t&m%lă să %ă/ească aşa ceva. aşa cum m-a 'e%ose'at %e #e're%t. Socrate.erea a'evăratei arte %olitice şi a %u#erii ei *# %ractică.ur 'acă cel ce a . CALLICLES 7ireşte. Căci #u cre' că oame#ii săv&rşesc #e're%tatea 'i# cau a *#ceti#elii la .i cu %uti#/ă să-şi o. Nu stau lucrurile ast. SOCRATE Pri# urmare. că tu #u %o/i %ă/i #imic 'i# toate astea. #u . 4eoarece.ie #e're%tă/it.u. SOCRATE Cre' că su#t u#ul 'i#tre %u/i#ii ate#ie#i 'e astă i$@C. 'acă %e'otribul *l *#va/ă să . ci să %ro'uc cel mai mare bi#e.Jsia$<B. )i #-ar .ri"ire a cetă/ii mă *#'rumi( Să mă lu%t cu ate#ie#ii ca să-i .ur. cu toată si#ceritatea. #u este #ici o ruşi#e să ici ba#i %e#tru toate celelalte s. 'acă stai retras 'e o %arte şi că #u %o/i .el că se co#si'eră 'e bu# au. eu #u urmăresc să . C&#' ci#eva be#e. av&#' *#cre'ere *# el. #umai lor le-ar . SOCRATE 4e aceea.acerea . *#să eu su#t bi#e *#cre'i#/at că. 'e bu#ă seamă. CALLICLES C&t 'e *#cre'i#/at %ari. SOCRATE Preci ea ă-mi. Tu ce cre i( CALLICLES Aşa este. SOCRATE Este lim%e'e că.eri *# si. bi#e*#/eles.urul.uşesc( CALLICLES 6i. ca să #u-/i re%et.aci %e voie. sau să-i slu"esc şi să le i#tru *# .

Am că ut 'e acor'.ă să locuiască *# I#sulele 7erici/ilor.a/a tribu#alului. 'u%ă moarte să mear. ca omul care şi-a %etrecut via/a *# 're%tate şi cre'i#/ă.eră. Ce cre i că-i mai răm&#e 'e . *#să 'e #e're%tate #e temem cu to/ii.i să mor 'i# cau a #ecu#oaşterii li#.elul cel mai bu# 'e a te a%ăra. 'e mai multe oriF 'acă-/i va sta *# a%ărare . Sosirea *# Ha'es este %e#tru su.elul. o %rea . 4ar voi . că este bi#e să . tăi#'u-i şi ar &#'u-i. atu#ci. #emaiştii#' ce să s%u#ă( CALLICLES 7ără *#'oială. SOCRATE )tiu că aceeaşi %ă/a#ie m-ar aşte%ta şi %e mi#e. #ici %e cei ce le %rimesc.ace să ame/ească$@$.oame şi 'e seteF #u ca mi#e. Posei'o# şi Pluto# au *m%ăr/it *#tre ei stă%&#irea %e care au luat-o 'e la tatăl lor.ur omF iar 'acă ar urma să mor 'i# cau a #e%uti#/ei 'e a i#voca această a%ărare. eu #u aş avea ce s%u#e *# . CALLICLES Cre i.el că cele ce urmea ă /i le voi s%u#e ca %e #işte a'evăruri.i "u'ecat. "u'ecători erau oame#ii *# via/ă care-şi "u'ecau seme#ii *# iua c&#' ei urmau să moară. s%u#&#' a'evărulA G. Socrate. a#ume căA D =Pe 're%t s%u# cu toate acestea. şi *# . CALLICLES 4i# mome#t ce ai is%răvit cu celelalte.i *#vi#uit că stric ti#eretul. iar %e cei mai mici 'i#tre voi *i strică. 'acă ai %arte 'e acel lucru cu care ai .a%tul că #-ai rostit sau săv&rşit #imic rău *m%otriva oame#ilor şi a eilor.ace acest om vouă. co%ii. că acesta este .e la tribu#al. #ici %e#tru mi#e. #ici %e#tru u# altul. 'acă ar . care vă *#'estule cu multe 'ulciuri şi bu#ătă/i 'e tot . #-aş %utea s%u#e #ici a'evărul. a. is%răveşte acum şi cu c!estiu#ea asta. vasă ică. Cum s%u#e Homer.ăime %e cei v&rst#ici. ast. su#t 'is%us să-/i 'escriu cum stau lucrurile.ic/iu#e.olositoare. %e#tru mi#e. care este şi acum %usă *#tot'eau#a *# vi.a/a mul/imii. le 'ă băuturi amare şi-i sileşte să su. Căci #-o să %ot s%u#e că le-am o.ea. co%ii.oare 'e către ei. aşa cum ar . 'acă mi-ar 'ove'i ci#eva că #u %ot i#voca această a%ărare. .lat *#tr-o situa/ie at&t 'e .letul *#cărcat 'e #ele. "u'ecători.ăcut me'icului. şi *# .a/ă 'e u# si#.uşirii retorice.ace ruşi#e 'e re%roş. 4e . slăbi#'u-i şi su. Pri# urmare.Acestea toate. . 'acă aş a"u#.i "u'ecat 'e co%ii u# me'ic acu at 'e către u# bucătar.oarte m&!#it.ă *# locaşul 'e is%ăşire şi %e'e%sire care se #umeşte Tartar$@2.ară 'e cei cu totul #esăbui/i şi laşi. 4acă aş . 'e%arte 'e releF iar cel ce a trăit *# #e're%tate şi #ecre'i#/ă să mear. 'e mai multe ori.cea mai mare %lăcere şi 'eoarece #u vreau să . SOCRATE Nu cre i că el se va *#curca cu totul.a%tul *#suşi al mor/ii #u se teme #ime#i.ac s%re bi#ele vostru>. a.oc&#'u-i. eu le-am . ori că 'e. *# 'e%li#ă beatitu'i#e. ba c!iar . mi s-ar . *#să.a/a c&torva oame#i.rea( 4acă ar răs%u#'e. *i .ost şi tu 'e acor'. cum se s%u#e. *# tim%ul lui Cro#os şi la *#ce%utul 'om#iei lui 6eus.iuiri cea mai mare #e#orocire.i . 4i# tim%ul lui Cro#os a e5istat %e#tru oame#i le.lat *# %uterea lor. vorbi#'u-i 'e rău *# %articular sau *# %ublic.el că voi avea %robabil 'e *#'urat soarta care mă aştea%tă. #ici altceva.ii *# situa/ia 'e a #u te %utea a%ăra *# %ro%ria-/i cetate( SOCRATE 4a. Să ve'em 'acă se mai %oate a%ăra u# aseme#ea om. 6eus.rumoasă %ovestire. 4acă 'oreşti.ac . su#t *#cre'i#/at că m-ai ve'ea su%ort&#' moartea cu uşuri#/ă. SOCRATE Ascultă. *# tim% ce.ere 'e .i *# situa/ia 'e care-i vorbeam lui PolosA voi . aş . cum cre i că ar %rotesta aseme#ea "u'ecători( Nu straş#ic 'e tare( CALLICLES Trebuie să cre'em că 'a.ra/ii aşa cum mă *#'em#i tu. este o istorisire realăF$@0 ast. tocmai eu care #u %u# %re/ #ici %e cei ce le o. şi o .erit %lăcerile co#si'erate 'e ei bi#e. multe rele vă .ăcut %e#tru să#ătatea voastră>. *# a. %e care cre' că o vei socoti o . c&#' acu atorul Sui s%u#eAO.ăc&#'u-l să se *#'oiască.ăcătoare şi .

tru%ul şi su. mer. *l trimite ime'iat sub %a ă acolo u#'e va urma să *#'ure c!i#urile care i se cuvi#.ras răm&#e . căci este vr&stat şi %li# 'e cicatricele %ro'use 'e s%er"ururile şi #e're%tă/ile cu care . aşa cum o ştiu acum. 'eci să . 4e %il'ă. 'u%ă moarte.ii#' *#că *# via/ă.letul .ime sau *# cea mai mare %arte şi 'u%ă moarte.olosul lor să *#'ure c!i#uri şi . %ri# &#' su.ormită/i şi ur&/e#ii.letul *i este %li# 'e 'i. li%sei 'e măsură şi stă%&#ire *# ac/iu#i$BC.let su#t vi ibile.elul cum şi-a /i#ut tru%ul *# tim%ul vie/ii. *#'ată ce a murit. . ca să %rivească cu su.ie "u'eca/i 'u%ă ce au murit$@9. ele se vă' şi 'u%ă moarte. sau 'i# %rici#a !ra#ei. li se %re i#tă mul/i martori care atestă că ei au trăit *# s%iritul 're%tă/ii. . . sau să servească 'e e5em%lu altora.r&#ării.e. Lu'ecătorii su#t im%resio#a/i 'e acestea. şi ca'avrul lui are %lete. şi. Pe cei 'i# Asia *i va "u'eca Ra'ama#t!Js şi %e cei 'i# Euro%a.letul omului %e#tru 'ob&#'irea . 'eci. %riveşte su. s%use 6eus.iecărui lucru. *# . i-au s%us că şi *#tr-u# loc şi *# altul se *mbul esc oame#i #e%otrivi/i %e#tru locaş. şi 'u%ă moarte ca'avrul acestuia este mare.olos 'e %e urma ei. %e 'oi #ăscu/i 'i# Asia. 'u%ă %ărerea mea. %e#tru ca "u'ecata să . ast.eră aceştia vor 'eve#i 'e teamă mai bu#i. . se ve'e *# *#tre.a/a "u'ecătorului.rumoase. %e#tru ca "u'ecata asu%ra strămutării oame#ilor să .&#' la 6eus. 'estrăbălării. *şi vor /i#e "u'ecata %e %a"iştea 'e la răscrucea 'e u#'e %leacă u# 'rum către I#sulele 7erici/ilor şi alt 'rum către Tartar$@:.oi.el că 'e'uc 'i# ea următoarea stare. voi curma această stare.. căci ei su#t "u'eca/i . Le-a răs%u#s atu#ci 6eusA =Eu. şi #atura. .reşeli 'e *#'re%tatF este *# . 'acă ci#eva a avut *# tim%ul vie/ii u# tru% mare 'i# #atură. starea %e care o avea %e c&#' trăia omulF tru%ul lasă să se va'ă #atura sa. Pluto# şi c&rmuitorii I#sulelor 7erici/ilor.letul le este *#văluit 'e oc!i. u#ul 'e celălalt$@<. Iată. Eac. 'e%arte 'e toate ru'ele sale. . acesta o%ri#'u-i. . A%oi.ai *#t&i. Toate 'i# su.ost 'es%uiat 'e tru%. cu to/ii.iecare 'i# ele *şi %ăstrea ă.letul .ăcute rău.a%tă a sa l-a *#sem#atF$@B şi toate *# el su#t str&mbate 'e mi#ciu#ă şi tru.ri"irile şi %ătimirile %ri# care a trecut.Ca urmare. căci #imic #-a crescut 're%t 'i# %rici#a li%sei a'evărului. 'u%ă ce şi-a lăsat %e %ăm&#t toate %o'oabele. ce li se cuvi#e %e 're%t. 4u%ă ce s-au 'es%ăr/it. ast.ate 'e ceilal/i 'oi. sau ale altor ră#i 'i# tim%ul vie/ii. ast. iar 'acă a . Lui . 'e urec!i şi 'e *#tre. "u'ecă/ile erau . am *#cre'i#/area că este a'evărată.ie c&t mai 'rea%tă>. *m%rici#a/ii se %re i#tă *mbrăca/i. o a#umită %erioa'ă 'e vreme.ie 'rea%tă. at&t cele %ro%rii c&t şi cele ale *m%rici#a/ilor. Ei. #u . su. %e care. ei trebuie "u'eca/i .ol. Pe ei *i *m%ie'ică toate aceste veşmi#te. C&#' a"u#. Tuturor celor su%uşi u#ei %e'e%se.ăseşte #imic să#ătos *# el.ă .iecăruia. 4i# cau a #e*#. oame#ii 'i# Asia. ca u#ii care "u'ecă . 'u%ă ce el a .i#os *i voi 'a *m%uter#icirea 'e a 'eci'e asu%ra ca urilor #e'e le.&#' mai bu#i. şi *#cercările %ri# care a trecut su. care vă &#' ceea ce su.oartea. li se *#t&m%lă sau să tra. 4e aceea. #u %oate .iii mei.ost u# oro%sit şi a avut %e tru% cicatrice ale loviturilor 'e bici.ost . %recum şi toate *#.ul/i 'i#tre cei cu su. sau 'i# am&#'ouă. Callicles.letul. %e u#ul 'i# Euro%a. Eac. Tra.iecăruia. s%use. %ovestirea. )i "u'ecătorul trebuie să . 4acă omul a . am %us 're%t "u'ecători %e .ras şi 'u%ă ce moare şi aşa mai 'e%arte. Acum "u'ecătorii 'au se#ti#/e rele.oloase 'e %e urma %e'e%sirii lor 'e către ei şi 'e către oame#i to/i cei care săv&rşesc . *# .ără să ştie al cui este.letul marelui re. li%si#'u-l 'e orice ci#stire.ie. al vreu#ui alt re.i altceva 'ec&t se%ararea a 'ouă lucruri.el că.ă/ii iar c&#' vi#e "u'ecata. Iar 'acă %urta %lete.el că su. La "u'ecată.iecare .e sau co#'ucător. şi 'u%ă moarte tru%ul lui lasă să se va'ă sem#eleF sau 'acă a avut *# via/ă membre s.i#os şi Ra'ama#t!Js. cam *# aceeaşi măsură. *#ai#tea voastră.ie . ei trebuie să *#cete e să-şi mai cu#oască 'i#ai#te moartea. 'eci mort. Callicles.letele #evre'#ice su#t *m%o'obi/i cu tru%uri . au i#'-o. . ve'e că su.a/a lui Ra'ama#t!Js. cu ob&rşie aleasă şi cu bo. *#tr-u# cuv&#t. a'eseori.ii#' ei *#şişi *#veşm&#ta/i.letul său. Cu#osc&#' acestea. Su#t 'e %ărere că acelaşi lucru se %etrece şi cu su. I-am %oru#cit lui Prometeu să #u-i mai *#ştii#/e e$@3.letul$@@.ăr&mate sau str&mbe. a"u#.ul lor tru%.

'u%ă %ărerea mea. Cum */i s%u#eam. i#tre oame#ii cu %utere se a. . re. #u au #imic 'e c&şti.reu.el$B0. altmi#teri #u se %oate *#'e%ărta #e're%tatea 'i# ei$B$. ci să . La .i.ăsi ceva mai bu# şi mai a'evărat.iui/ii care sosesc *#tr-u#a acolo.ă. #umai . .iloso. 'acă e a'evărat ce s%u#e Polos. /i#tui/i ca #işte %il'e . ci ve#i#' *# .ec/i. *l co#tem%lă cu a'mira/ie şi-l trimite *# I#sulele 7erici/ilor$B3.i %utut . C&teo'ată.iul lui LJsimac!os.ura căscată acolo.&#' acolo. Poate cre i că cele ce /i-am s%us su#t %oveşti şi le 'is%re/uieşti ca %e #işte scor#eli 'e babă. *#să. care se ve'e a .i %ălmuit ruşi#os şi vei . să trăiesc şi să mor. cum s%u#e că l-a vă ut O'iseu al lui HomerA Cu sc!i%tru Leit *# aur el şe'ea %e scau# )i "u'eca %e mor/i. c&#' Ra'ama#t!Js acela %u#e m&#a %e u# aseme#ea om #u ştie #imic 'es%re el.ără'ele. c&#' vei .reci.i utilă şi aici şi *# lumea cealaltă$B:. că voi trei. au e5istat şi aici.i *# m&#a lui te vei ă%ăci şi vei sta cu . I#ul. şi 'em# 'e toată lau'a.ără să se a. vre'#ici 'e toată a'mira/iaF căci este u# lucru .el. stă%&#i şi c&rmuitori 'e cetă/i. şi TitJos. şi %oate că vei . au al/ii care *i vă' cum. c&#' *mi va .a/a "u'ecătorului. 'eşi #imic #u *m%ie'ică să e5iste şi %ri#tre ei bărba/i bu#i.ilor lor. *# locaşul lui Ha'es. 4e aceea el este mai .i i#sultat *# tot .!ea ă /i#&#' u# sce%tru 'e aur. Callicles. 'u%ă ce au . trebuie să se %reocu%e. Ast. 1e i.ericit 'ec&t cei care au avut această %utere. 4esco#si'er&#' ci#stirile. şi vor mai e5ista. cre'. al u#ui .iul E. 'ar cei mai mul/i 'i#tre co#'ucători. Eu.i#os şa'e şi-i su%rave. 4ar cei care au săv&rşit cele mai . %recum şi to/i tira#ii aseme#i lui. la r&#'ul meu.i şi Arc!elaos. %e c&t eu aici.reşeli. care şi-a *m%li#it me#irea lui. 'acă.ără leac.im #oi #e're%tă/i/i şi că omul.ără'ele. ca Ta#tal. şi 'acă ei *#şişi. *# estra/i cu virtutea 're%tei . şi */i atra. cre' *# aceste %ovestiri şi caut să a%ar *# . . tu.ii#' 'e #elecuit. ca u# vi#ovat . am .rabă 'ec&t să .i 'at să mor.ură aceasta a rămas. te *#'em# şi %e ti#e.iuite .ie bu# cu a'evărat$B<.ost res%i#se toate celelalte.răitoare. ca o %rivelişte ame#i#/ătoare %e#tru #ele. ate#/ia că #u vei . că trebuie să #e %ă im să #u #e're%tă/im mai 'e. %e#tru căutarea a'evărului. şi *# alte %ăr/i.lă şi ticăloşii cei mai *#răi/i. c&#' *i arată %e re.i *# stare să te a%eri la %rocesul şi la "u'ecata 'e care /i-am s%us. su%uşi ca #elor veş#ice *# Ha'esF *#să %e Tersit.ost tira#i.i 'eloc 'e mirare. cu at&t mai mult. ca cel ce are toată %uterea 'e a săv&rşi #e're%tă/i să-şi 'ucă totuşi via/a *# s%iritul 're%tă/ii. su#t răi. #ime#i #u l-a arătat is%ăşi#' mari . tot cercet&#'.ite #eco#te#it *# via/ă. #u i-a stat *# %uteri să . bu#ule. si#. căci lui.ie ast.el %roce'ea ă şi Eac.ias. Eu ic că u#ul 'i#tre ei va . *#'ură %e#tru veş#icie cele mai mari.i#ei. au săv&rşit cele mai mari şi mai #ele.reci. #u să %ară că este bu#. #u %ute/i 'emo#stra că trebuie 'usă altă via/ă *# locul acesteia.rave #e're%tă/i. vă &#' u# alt . #ici 'i# ci#e se tra. căci ei. .oste 'e a'evăr. 'atorită %uterii lor. 7iecare 'i# ei *m%arte 're%tatea /i#&#' *# m&#ă o var.el 'e su. a . al vreu#ui om 'e r&#' sau al altcuiva. %e c&t *mi va .eri#/e. *#'ură ceea ce i se cuvi#e. *#să cel mai %robabil.oarte multă . cre' eu. a"u#.aimă %ri#tre .eri#/e şi %e %ăm&#t şi *# Ha'es. 4i#tre at&tea i'ei. Sisi.letul c&t mai să#ătos. mai 'ureroase şi mai cum%lite su. să iei %arte la această via/ă şi la această lu%tă. %e c&t *mi stă *# %uteri. A"u#. Este c!e aş %e#tru ei şi Homer. #ici ci#e este.let. %e care %u# %re/ cei mai mul/i oame#i.&#' 'i# cau a lor #evi#'ecabili. ca u# om cu a'evărat %li# 'e virtute. *i *#'em# %e to/i ceilal/i oame#i. Polos. Callicles. Callicles. 'i# cau a . care su#t. cu .su.ost Aristi'e$B2.eF el ştie #umai că este u# ticălos şi vă &#'u-l atare *l trimite *# Tartar.i şi %e c&rmuitori. ceea ce #-ar . servesc 're%t e5em%le. . care su#te/i cei mai *#vă/a/i 'i#tre .i.at. Callicles. tot at&t 'e mult. care a trăit *# cre'i#/ă şi 'ra. %e care eu o %u# mai %resus 'e toate lu%tele ce se 'au aici. Aseme#ea oame#i su#t %u/i#iF 'e bu#ă seamă.a/a "u'ecă/ii cu su. şi cu Gor.olosiri a c&rmuirii care li se *#cre'i#/ea ă. )i mai cre' că mul/i 'i#tre cei %e'e%si/i e5em%lar au .i cu %uti#/ă. mai %resus 'e orice. ca %e oricare alt ticălos 'e r&#'.elul$B9. at&t *# via/a %rivată c&t şi *# cea %ublică. voi *#cerca. 'u%ă ce a i#'icat 'acă *l socoteşte vi#'ecabil sau 'e #elecuit. oame#i %er.

le5io#are 'i.icat 'e . căci #u are #ici o valoare. creea ă o cores%o#'e#/ă *#tre cei 'oi membri ai . #umai atu#ci vom 'a s. *# .. . *#'ură cu cura". tocmai #oi care #icio'ată #u %utem avea co#secve#/ă *# i'eile #oastre. Palame'es. 2 Ce sus/i#e*# ori.ictive ca Elo.!iob.ă%tuit ceva rău.iş&#'u-şi tale#tul şi %rice%erea sa 'e 'ascăl.istul Oe%a#.ir co#'ucător să #e .ii#' al 'oilea bi#e. o%erele lui Gor.i .ă/işa.e.ă Omacrolo. Acesta tocmai a termi#al o 'emo#stra/ie retorică st&r#i#' a'mira/ia au'itoriului. socoti#'u-te #e. em%eiros.eriteP em%eirio#. sau alloi allo# allosF %aro#omasii-leA Kala tJc!e#. aşa cum */i arată "u'ecata.ra ei Ota %arisaP.istului Pro'icos. %ictorul mo#ume#telor 'i# Ate#a O'e e5. Lasă-i %e al/ii să te 'is%re/uiască.#. 0 *# te5t. şi a#ume a 'eve#i 're%t %ri# is%ăşirea #e're%tă/ii săv&rşite. Orice li#. A se ve'ea mai 'e%arte %asa"ele 33@ a şi 33B c.uşire. 'acă co#si'erăm că este #ecesar. trebuie %racticată tot'eau#a #umai *# ve'erea 're%tă/ii. 'e %il'ă Heracle la răscrucea 'rumurilor către 1irtute şi 1iciu a so. *#cre ător *# ea. c&t şi *# moarte. 9 Celebrul Poli.iaP sau o 'iscu/ie 'ialectică co#ce#trată Obrac!Jlo. acesta . iar #u %e cea la care mă *#'em#i tu.M# ca că ci#eva a . %u/i#i sau mul/i.ra ei 'i%lasiolo. a 'emo#stra iar mai "os la %ara. %iese 'e virtuo itate u#'e erau a'mirate i#ve#tivitatea şi te!#ica literară a retorilor res%ectivi. Ea #e arată că cea mai bu#ă cale a vie/ii stă *# %racticarea 're%tă/ii şi a celorlalte virtu/i.istului retor. a#ume eloci#/a 'emo#strativă sau e%i'eictică al cărei obiect *l co#stituiau 'iscursurile %e teme . Retorica. care %ractică virtutea$B@. 'acă aşa .eră la auto%re e#tarea %e care o . Aşa'ar.ias.iaP %e orice temă. c&#' vom .aturi 'ec&t su#tem acum. %e aceasta o vom urma.ias.olosim 'e i'eea %e care am 'esco%erit-o acum. sau 'iserta/iile morale %e teme mitice. eve#tual să-l a#.ăcea so.ias.i OLes!ea c#i'ie#ilorP 'i# secolul 1 *. Callicles$BB. 3 Ca%acitatea 'e a răs%u#'e la orice *#trebare i s-ar %u#e.e#ul oratoric i#ve#tat 'e Gor.i mai bu#i să 'ăm s. căci #u /i se va *#t&m%lă #imic rău 'acă eşti cu a'evărat u# om 'esăv&rşit şi bu#. Ascultă-mă şi *#tovărăşeşte-mă acolo.ace 'e ruşi#e. a e5%u#e. Kata tec!#e#.iul Ele#ei.i sur%ri#s şi *#curcat 'e vreo %roblemă #ecu#oscută.răbi să #e 'ăm im%orta#/ă. 'e a im%rovi a oric&#' o cuv&#tare lu#. #e vom ocu%a cu treburile cetă/ii. . sau cu orice altceva #i se %are #imerit.i %racticat ast.a"e e.orme . M#tr-at&t 'e #eştiutori su#tem+ Ca 'e u# . : Pasa"ul este o %astişă a stilului bo.ericit şi *# via/ă şi 'u%ă moarte. Se %ot remarca *# co#struc/ia . la . S7QR)IT $ Socrate şi C!aire%!o# vi# acasă la Callicles ca să cu#oască %e retorul Gor.elmaP a. #umai atu#ci. c!iar şi acea %ălmuire ruşi#oasă. Stoa PoiKileP şi 'i# 4el. .ără a %utea .i 're%t. cum se ve'e că su#tem acum.aturi. %e 6eus. să te i#sulte.a/a acelor care ve#eau să-l au'ie e.#ot.iile Ore%etarea aceluiaşi cuv&#t mo'i. at&t *# via/ă.el virtutea *# comu#. #e-am şi .ic %ro ei retorice scrise 'e Gor. Ne-am .i#al e%a#. co#stituia u#a 'i# virtu/ile %ri#ci%ale ale so. şi aceasta *# %roblemele cele mai serioase.ias şi 'e elevii săi. 4u%ă ce vom . 'acă vorF ba. u#'e o'ată a"u#s vei .at or#ame#tat. s%eci.el ca orice altă activitate.a/ă 'e si#e sau .ii#'. 'u%ă calitatea 'e a . se re. *#'em#&#'u-i şi %e ceilal/i. e%i'eiK#Jmi D a *#.ra.ul 33< c substa#tivul e%i'eiKsis Otra'us %ri# cuv&#tareP 'e#umeşte .a/ă 'e al/ii. el trebuie %e'e%sit.elletai. trebuie evitată.

. $9 *# ori.i#al eue5ia D bu#a stare.rabă materiei oratoriei "u'iciare 'ec&t celei %olitice 'e care se ocu%ă 'ialo. *# tot cursul 'ialo.ace totuşi com%romisul să acor'e %oliticie#ilor iluştri o%i#ia a'evărată ca u# corolar al 'octri#ei a#am#esis-ei %e care o co#ce%e %rima 'ată *# acel 'ialo.ost 'ată 'e lo.o#.i total re. Cel citat 'e Plato# se atribuie 'e către scoliaşti c&#' lui Simo#i'e. $3 Se me#/io#ea ă eloci#/a %olitică şi cea "u'iciară.ă%tuieşte lucruri 'um#e eieşti> O%ara.ormulare *# 'ialo.iul Ele#ei.reci.ra.ias. $: 6eu5is 'i# Heracleea.< I# .ul.alse %e care se ba ea ă retorica. Gor. 'o5aP.ert al secolului al 1-lea *.ias.orti. $$ A se ve'ea aceeaşi . :.i#i/ia aceasta a . A treia %osibilitate D cre'i#/a sau o%i#ia a'evărată.ca cei ce .ra. Ge#ul i#ve#tat 'e *#suşi Gor. 0:$ c-'. şi. 0$ *# Elo. s%ecie lirică mult cultivată *# toate e%ocile 'e către %oe/ii . IA 0.ul C!armi'es.istiKe. va . 'o5a-alet!esP 'e cea .ias va o%u#e *# mo' absolut ştii#/a %e care se ba ea ă arta %olitică cre'i#/ei . *# %rocesele-verbale ale şe'i#/elor ecclesiei şi se#atului ate#ia#.e. %ri# această . 4e . Teub#er. o%i#ie *# alte te5teP. *# cele mai multe ca uri orator este si#o#im cu %oliticia#.#.e O%isteutiKeP şi #u 'e a *#vă/a O'i'ascaliKeP este rea. $< 4u%ă cum se va ve'ea. ec!ivale#tă cu 'o5a. I.irmată mai t&r iu 'e Aristotel *# Retorica.o.i> care %e o *#ti#'ere 'e < Km u#eau Ate#a cu %ortul Pireu.i co#sem#at teoretic abia 'e Aristotel *# Retorica. retor *#seam#ă teoreticia#ul artei cuv&#tului. @ I# ori.ormulă se i#tro'uceau ame#'ame#tele ulterioare u#ei %ro%u#eri. 're%t #ervul %oliticii statului.ias s%u#ea 'es%re cuv&#t căA =este u# stă%&# care *# ciu'a tru%ului său mi#uscul şi #evă ut *#. 'e.u ată %oliticie#ilor retori. $C Te5tual G.#abile.&#'itori %olitici ca Tuci'i'e. ceea ce trebuie sub*#/eles şi *# ca ul 'e .os.ica/ii i#e5%u.. %e 'e altă %arte.a/ă.e. 0C0 a.loritor eco#omic. această %reci are va crea a%oria lui Gor. către mi"locul secolului al 1-lea *. %e temeiul se%arării retoricii 'e etică.alsă O%seu'e %istis. $. 'ar *# co#ti#uare el se va a%lica cel mai 'es vorbitorilor %ublici tra'uc&#'u-se %ri# orator O399 aP. B *# te5t D lo. să#ătatea şi ca!e5ia. stat *#. $BCBP.receşte. $0 Scolio#ul este c&#tecul 'e ba#c!et.ias va .irmă că obiectul 'eme.i ică su#t terme#i !i%%ocratici %e care Plato# *i *#trebui#/ea ă şi *# se#s moral *# alte %asa"e. Pseu'o-Ne#o. Gor. *#truc&t *# sistemul 'emocra/iei ate#ie#e calitatea oratorică era trăsătura ese#/ială a omului %olitic.e#o# şi 8a#c!etul. *# ca'rul cre'i#/ei-o%i#ii 'isti#.ii *#temeietori ai retoricii. co#trar te ei %lato#icie#e. Plato# va . $@ 4u%ă cum se ve'e. ar cores%u#'e se#sului mo'er# 'e calcul. cre&#' u# com%le5 'e . sicilie#ii Cora5 şi Tisias. $:: a. Plato# o%erea ă mai *#t&i 'isti#c/ia *#tre ştii#/ă-cu#oaştere Omat!esis-e%istemeP şi cre'i#/ă O%istis. *# P!ai'ros. reaua stare . %e temeiul 'isti#c/iei *#tre retorică şi artele 'i'ascalice. $2 *# Ate#a.#. @ *# e'i/ia Plato#.a%t ea cores%u#'e mai 'e.ac %ro%u#eri *# a'u#area %o%orului>. Prima oară. terme#ul 'e retor com%ortă mai multe se#suriA *# %asa"ul 'e .i#al %eit!ous 'emiour. %ictor celebru 'i# ultimul s. $B Această calitate a retoricii 'e a co#vi#. ba#ul este co#si'erat 'e .ului Gor. *# . Gor. 0C Este vorba 'e aşa-#umitele = i'uri lu#.e cre'i#/a a'evărată O%istis.ias este elevul lor. A se ve'ea *# s%ecial %asa"ul @$ a D e 'i# .e#o#.oriei este bi#ele şi răul. c&#' lui E%ic!armos. Socrate a.a/ă.

'e obicei. a so.a#tomă a mortului 'i# Ha'es.isticii 'i# 'ialo. Co#tra so.ravitatea actului co#"urării 'ivi#ită/ii.isla/ie "usti/ia R acestei să#ătă/i. %a.rec.i iceA . *# 'iscu/ia cu Polos.ică comu#ăA crearea R . 0@ Re. A se ve'ea şi Alcibia'e.i#alitate 'ec&t bi#ele.&sca. este 'etermi#ată 'e .ita/iei sale #eobiş#uite. I#vocarea 'ivi#ită/ii e. mai t&r iu.alsă e5iste#/ă. co#.ii#' Aristo.e#erică 'e %!iloso%!ia. 09 Co#. <@A #ime#i #u vrea răul. 0@2-0@3. 0B Pe#tru co#ce%tul 'e activitate. Asu%ra .ectul u#ui act i#volu#tar O3:@ cP. la 3@0 b este re'ată *# *#tre. 3<0 c. I. ca%. 229-22:. cu . 02 I'eea este %re e#tă *# Elo. . *# co#te5tul 'e . *# aceiaşi terme#i.i o%rit %e oame#i să se "ure %e ei. Plato# citea ă tratatul şi *# P!ai'ros.ist. ca . co#. elevul lui Gor.erire la tratatul lui Polos 'es%re retorică. 09$-090P şi re%re i#tă o a%olo. 03 7ormula va reve#i *# mome#tele cruciale ale 'ialo. 4u%ă u#ii sava#/i ca 4ummler. 22 Prima serie 'e cores%o#'e#/e Oa#tistro.leteştiA le.i%tea#ă. şi *# 'iscursul e%i'eictic al lui Isocrate.eri la a#ti-valoarea morală a s%iritului so.istul. 'eci 'e valoare i#telectualăF *# tim% ce a#'reia O*#'ră #e/P şi 'ei#e %rosomilei# a#t!ro%ois Oabilitatea 'e a-i c&şti.ii#' şi 'e Isocrate. %e cele rele #u le vrem şi. 0: 7ormula *#trea. Este %osibil ca Plato# să . A se ve'ea Nota #oastră i#tro'uctivă. Po!le# ar . $3. *#'elet#icire uma#ă. Euri%i'e. A se ve'ea 3:3 c şi 3:9 b-c.ică cu cu#oaşterea Oe%istemeP. 20 Politica O%olitiKe tec!#eP este arta e'ucării su.i#e. 8usiris. virtutea OareteP se i'e#ti.avoarea so. Plato# *#trebui#/ea ă o varietate 'e terme#i. I'eea a#alo. miticul Ra'ama#t!Js ar .i%te#e A#ubis.ii#' res%ectul 'eosebit al .ias O'iscursul Nicocles şi Asu%ra sc!imbului 'e bu#uri. ast.P şi re.ii#' e.eP *#tre artele care au ca obiect #atura ome#ească *# cele 'ouă com%o#e#te. lăs&#'u-i să i#voce a#imalele ce /i# 'e cultul eilor. . $$3. %recum .ativ i#tui/ia so.el că ştii#/a 're%tă/ii obli.i aşe at re%lica *#tr-u# aseme#ea co#te5t %e#tru a 'isocia mai clar %e Socrate 'e so. Oreste.&#' ate#/ia asu%ra serio ită/ii sco%ului cercetării 'ialectice *#tre%ri#seA %roblema cu#oaşterii a'evăratei .a# cu %iesa Norii.ormulată 'e Socrate *# 'e. berbecul.ra#tă a eticii %e#tru Socrate şi Plato#. 0<B. %ar. .oras.racturi si#tactice %ro%rii e5%rimării a. A se ve'ea cercetarea 'ialectică a so.ă a i#voca/iei care revi#e eli%tică şi la 3:: c.i vorba 'e %aro'ia u#ui %asa" 'i# 'iscursul lui Isocrate. *# o%i#ia %ublică a Ate#ei. versul 3B$ şi urm.isticii şi retoricii ca arte ale a%are#/ei.i#ar. 'eci %arte i#te. 0:< c. #u ale realită/ii.a/ă .i ice.i#al ei'olo#. 3:@ c-eA lucrurile bu#e. le vrem.i%te#ilor> OA#ubisP.i#i caracterul 'e .im#astică me'ici#a restabilirea să#ătă/ii su. $$9.isticF stoc!astiKe %sJc!e O%ătru# ătorP ar 'e. $<.iştilor.e#o#. sub 'e#umirea mai .i ic şi %si!ic. 'at . cum su#t . %ortvocea o%o i/iei .a %e oame#iP s-ar re.ului. se#s %reluat şi 'e Plato# %e#tru a 'e.i#i #e. lu%tele.00 A#alo.ul So. 2C Cele trei calită/i ale s%iritului so.imeA =Pe c&i#e. este co#ce%ută 'e so.oloseşte cuv&#tul %ra.ul Sui'as.işti Oa se ve'ea şi Prota. mai "os e%ite'euma. 4u%ă le5ico. ima.iul Ele#ei.letului uma#. c&i#ele. atră.a/ă 'e acu a/iile a'use ei *# e%ocă.ă la săv&rşirea 'e lucruri 're%te iar actul volu#tar #u %oate avea altă .iei culturii s%iritului.im#astica.işti. 0< I#ter%elarea lui Polos este %li#ă 'e a#acoluturi.ra. A se ve'ea Isocrate. acce#tua . 9$2 a.isticii şi retoricii. răul ..iei vec!i a %olisului .e# %ro5im al artei şi em%irismului.u#'a/i. 9CC c.ie a e'uca/iei so.ericiri uma#e şi #u 'e baterea eristică. 03-0<. %reluată .mateia sau e%ite'eusis 'erivate 'i# aceleaşi ra'icale. alteori %ra.istice . la 3:: e.orm co#ce%/iei socratice-%lalo#icie#e.ia e.im#astica a%are şi *# Statul lui Plato#. *# . *# se#sul ori.istului li%sită 'e o ba ă ra/io#ală.ia so.isticii cu artele culturii . eul e.u#c/ia a#alo.orm i'eolo. 'i# care a%are u# %asa" rostit *# c!i% 'e %astişă 'e *#suşi %erso#a"ul Polos la 33@ c. 2$ *# ori.ma.recilor %e#tru cultura şi reli.

i#esc a%are#/a *# co#trast cu realitatea.erici/i şi eu'aimo#ia D .erta.at!osP. care se %otrivesc s%iritului limbii rom&#e. A se ve'ea 'isti#c/ia similară *# Prota.ericire. %e#tru %rima 'ată . Cele 'ouă mo'alită/i . II. %e mu icia#ul Timot!eos 'i# . *#tre a#ii 3$2 D 2BB *.ace ceea ce ti se %are #imerit O'oKei#P care ar cores%u#'e *# co#ce%/ia socratică 'i. $@C G$@9.ica la 3<@ a D 3<B e.i#al. 32 Co#. II. *# te5t este o %aro#omasie Oloste PoleP care s-ar re'a a%ro5imativ %ri# =#orocos Polos>. 23 *# ori. care urmărea să %u#ă i#terlocutorul so.a%t 'e to/i .#are. %e#tru calită/ile sale 'e om 'e stat.reacă *#tre a . 30 Te5tual =*#tre ele> D meta5J touto#.ect al autoreali ării uma#e *# e5terior. Plato# se va o%ri la i'eea că cea mai rea 'i#tre . re. *#/eleasă 'e Polos ca e. res%ectiv al em%irismului şi al artei *# co#ce%/ia %lato#ică.olosi#' 'ouă varia#te %e#tru 'oKei#A a se cuve#i şi o se %ărea #imerii.e#erate> este tira#ia. la a#ti%o'ul 'octri#ei socratice.resului 'iscu/iei. 4u%ă mărturia lui Aristotel ORetorica.ocat 'e i#'i.#. 2: A%ari/ia li#. 4u%ă cum se ve'e 'i# restul %asa"ului e5%o itiv. 2B O%o i/ia 'i# .orm moralei cure#te ilustrată şi 'e scolio#ul citat 'e Socrate la 39$ e.at!o#. a .#ousaP. re.ilet.ericirii uma#e.&#'itorii %olitici a#tici.oras. 9:9 c-9:: a. #u %ri# cu#oaştere Oou .ormele ='e.istica Retorica 2< 4u%ă teoria lui A#a5a. 3: *# 'iscu/ia asu%ra . 3B Arc!elaos.isimul O'ouă c!estiu#i *#tr-o *#trebareP. A se ve'ea re. su.ost or'o#at 'e ra/iu#ea %rimor'ială ONousP *#tr-u# cosmos.ace'o#iei.ormularea %ita. Cele 'ouă com%o#e#te ale %er.orică a 'octri#ei 'es%re cosmos la 9C@ a.isla/ia Lusti/ia Găteala 8ucătăria So.e'ici#a Le.ormulat *# aceiaşi terme#i ca *# Plato#.eometricăA Gim#astica .istului *# *#curcătură Oa%oriaP. #u este *#că vorba 'e 'octri#a I'eilor. A se ve'ea şi Isocrate. $CCA 0.rave ale acestei co#. ci mai 'e.uver#ăm&#t 'i# Statul. obiectul. mult elo.e. 4u%ă cum se %oate 'e'uce 'i# %asa"ul 39: '-e. 3C A%osio%e ă Oretice#/ăP ilustr&#' .ere#/ei 'i#tre actul volu#tar ra/io#al şi actul i#volu#tar li%sit 'e ra/iu#e.uşirii creea ă o #ouă serie a#alo.rabă 'e a'a%tarea meto'ei !i%%ocratice la stu'iul et!os-ului.ace ceea ce vrei Oboulest!aiP şi a . 9C 4esăv&rşit şi bu# OSalos Ka. res%ectiv 'e valoarea i#telectuală şi morală uma#ă. 3< Socrate se o%reşte %rovi oriu la această aser/iu#e *# i#teresul %ro.oarte sce#ic reac/ia lui Polos.u at o.ec/iu#ii s%irituale al căror co#/i#ut este 'at 'e cultură O%ai'eiaP şi 're%tate.istic cure#t D %aralo.oras !aosul u#iversal a .ias. %e %ictorul 6eu5is. ci ca o %ro%or/ie .ele l-ar . 39 Trebuie *#/eles =%e #e're%t> aşa cum se va clari.. 3@ Eu'aimo#es D .ormulată 'e Plato#. i'eea *şi are ori.ormelor 'e .rumosP iar rău Ote5tual %o#eros D . 3$ A'ică *# ma#iera barocă a retorului Gor.istice. 29$ '.ias e#u#/&#'u-l ca %remisă #ecesară %e#tru 'ob&#'irea .u ii 'e valori. 4u%ă cum se ve'e #e're%t este o%o abil lui 'esăv&rşit O.ele . . 22-29. im%lica/iile mult mai . #e%ărăsi#'u-şi #icio'ată cetatea #atală. 02P. am re'at-o *# tra'ucere . căci *# rest el va 'emo#stra tocmai co#trariul. 2@ Socrate *i re%roşea ă Iui Polos că a u itat u# ra/io#ame#t so.#oseolo. %ri# sim/ire Oaist!ome#eP. 33 Socrate rea'uce criteriul etic-"usti/iar 'i# 'iscu/ia cu Gor.sc!imbului 'e bu#uri.i#ea *#tr-u# loc comu# al 'octri#ei so. o%i#ie *m%ărtăşită 'e ..ice o%use 'e.i i#vitat şi %e Socrate care i-a re. Ele#a.ică ce este *#/eleasă #u ca u# ra%ort aritmetic. 29 A se ve'ea la 90$ e D 900 a u#'e se reia te5tual com%ara/ia.ost u# mece#at al literelor care a atras la curtea lui %e %oe/ii Euri%i'e şi A.iat 'e Tuci'i'e *# Istoria ră boiului %elo%o#e iac.

care. IA <A $9P. $@ şi Helle#icele.e#tul.e'ici#a tru%ului este tot tim%ul o %ara'i.ere la rolul "ucat 'e Socrate *# tim%ul %rocesului .iloso.oras. . @< e.iii lui Pericle. I.ra'are. 90 *# te5t ousia.emorabilia.icat lo. Ne#o. Aristocrates este şe.mă a me'ici#ii s%iritului. e5%rimă latura e5terioară a #e%lăcerii.rumosutil.ormat i#telectualP. Răs%u#surile lui stereoti%eA #ai O'aP.a/ă 'e %u#ctul 'e ve'ere al lui Polos care este cercetat acum.ormo>.ost şi el strate. Cele trei vicii.i#i 'i# %ractica me'icală.ăcută %rima co#cesie.icat 'e re%e'e tuturor %resiu#ilor lui Socrate. Acelaşi lucru se *#t&m%lă *#locui#'u-se blabero# D 'ău#ător. *#sem#&#' i#i/ial stare. Polos ce'ea ă #e"usti. vi#ovatul #e%e'e%sit.ism sema#tic.i cercetate *# 'iscu/ia cu Callicles O3B$ eP. $0$ e G$00 a. :0 4e.at!o# D bu#.i#use. Hi%%ias maior.u#c/iei etice-e'ucative s%eci.ic *# 'octri#a morală socratică. 9$ Numele citate su#t ale celor mai %roemi#e#te %erso#alită/i ale e%ocii. 99 I#'ica/ia %are să se re. om 'e stat şi . u#'e se 'iscuta im%orta#/a %e'e%sei ca reme'iu social. . Asu%ra KaloKa.e. 0B@ a-b şi Prota. avere.e. Acest so.i#al to %oiou# D a. a'ică sta.ăsi#'u-şi moartea *# 'e astrul armatei ate#ie#e 'i# Sicilia *# a#ul 3$2 *. :: Arc!elaos.i co#'us votarea Oc.. :C *# ori.a/a i#sta#/ei "u'iciare.ericirii uma#e a#tici%ea ă "u'ecata ra'icală asu%ra oame#ilor 'e stat ate#ie#i 'i# 9$B a D b. :9 Ră#ii.e.oras. 0<B. so%!ia Oştii#/ă-%rice%ereP şi a#'reia Ocura"ulP. 'u%ă cum am vă ut. . ca membru al comisiei lu#are a se#atului ce 'e/i#ea %uterea e5ecutivă *# stat O%rita#iaP ar .ticăloşit.ec/iu#e. co#si'erat a . la 3<9 a.at!ia.ii bătăliei #avale 'e la Ar.i#al %o#eria *#sem#&#' reaua-stare *# o%o i/ie cu bu#a stare eue5ia 'ată 'e KaloKa. to %as!o# D obiectul. *# ori. 9@ O'ată . 9B Ima. Socrate e5%rimă o %ărere co#trarie *# Alcibia'e. %er. răm&#e ca atare o misti. :$ S%re 'eosebire 'e Prota. amat!ia şi 'eilia se o%u# virtu/ilor 'iKaiosJ#e O're%tateP.e#eralilor 'e la Ar.ia cu care se s%erie co%iii.i cel mai #e. cum%ătareP şi viciul o%us ei aKolasia O#estă%&#ireaP O3<< 'P vor . 4i#tre . :2 A#iaros O'urerosP. 203 a Gb. re#u#/&#' să mai lu%te %e#tru sus/i#erea te ei sale. 'e%ăşeşte cu mult acce%/ia 'e util *#sem#&#' bi#e.e. .ură ac!itarea cul%abilului *# .ie cu tratame#tul me'ical.o#. $$2.i#use.at!iei marelui re.e#o#. .ericit 'u%ă criteriul etic a%licat 'e Socrate. terme#-c!eie *# vocabularul .#.#. %.i#use 'i# a#ul 3C: *.ice artei %olitice. IA $.orm !i%%ocratismului s%iritual %reco#i at 'e Socrate-Plato#. 222 '.ul .ericit om 'e Polos.alşi %e#tru stabilirea a'evărului . Cea 'e a %atra virtute.a%t i#volu#tară. Se va ar.ac/iu#ii oli. c&#'.. a%oi substa#/ă. autor al loviturii 'e stat 'i# a#ul 3$$ *. A se ve'ea 9C3 e. :3 Lusti/ia co#stituie latura e5ecutivă a .icare . Pericle cel T&#ăr a . "usti.ia stabilită *#tre me'ici#ă şi "usti/ie. %riete#ii şi eloci#/a su#t 'eci cele trei mi"loace care asi. 93 Te5tualA =Ne ară/i %e . cu KaKos D rău. 92 Noua te ă socratică 'erivă 'i# a#alo. ese#/ă. 9< Terme#ului o%!elimo# care e5%rima utilitatea i se substituie aici a. A se ve'ea o 'iscu/ie asu%ra ra%ortului *#tre bi#e-. %!ai#etai Oaşa se %areP 'e#otă a%atia *# care a că ut %erso#a"ul. la Ar. aici ea a%are ca reme'iu moral subiectiv co#.ra'at uma#P este o%o abil lui bu# Ocultivat. mai t&r iu u#ul 'i# strate.i cel mai .ar!ice. 'e. a%are a . A%recierea acestor %erso#alită/i ca martori . a'iKia. 4i# co#te5t se 'e'uce clar se#sul evolu/iei lui sema#tice s%eciale. *# Alcibia'e I.ume#ta 'ialectic rolul curativ-ree'ucativ al %e'e%sei "u'iciare. 'e . %ri# a#alo. com%o#e#tă a 'esăv&rşirii uma#e so%!rosJ#e O*#/ele%ciu#e.#.ic a#tic eli#.e#eral ate#ia# care s-a ilustrat *# tim%ul ră boiului %elo%o#e iac. 9: A se ve'ea Nota #oastră i#tro'uctivă. . Nicias..

ăseşte ca atare *# 'iscursul Asu%ra sc!imbului.oros D oratorul %olitic care.or/ei. %leo# ec!ei# D a avea mai mult ca al/ii. <$ Perso#a"ul este real. care ar . o%o i/ia reală #-ar .ra.oras.ace'o#iei. mai ales versurile $C<C G $C@C.#io#P.rumosului e. şi 4emos #umele . %ar.i#al.i. .letelor #e're%te.ii#' c!iar .iu al sării. aşa cum s-a vă ut. lău'at %e#tru .i o . *# co#trast cu 'ialecticia#ul. .osulANu %e mi#e mă au i/i.ic/iu#e.i co#si'erat e'ucatorul #e. 'eme. Com%ara/ia lui Socrate cu oratorii %olitici este sarcastică.ormulată 'e PolJcratesA #u Socrate a avut asce#'e#t asu%ra lui Alcibia'e.ii ale cerşetorilor şi e5ila/ilor.i#al O909 aP. <C *# te5t %ai ei O.ru#tării totale 'i#tre .i#a/ie şi i#ve#tivitate so. Acum se %u#e %remisa co#. I1A 3A $B şi $A 0A 3C. Co#cor'a#/a cu 'octri#a lui Callicles se re. al lui Isocrate ca u# .iloso. %%. imoralismul lui Callicles este absolut.el *# toate celelalte %rivi#/e ale 'octri#ei . *# . "oc 'e ima.irma/ie se#sul 'e re%lică Ia acu area . 0$2P.ul #u %oate . E5istă u# Elo.ăseşte *# Norii lui Aristo. 'eoarece %reco#i ea ă ca ul su..ravitatea .ea uma#ă.ura#/a şi im%orta#/a ma"oră a misiu#ii care-i revi#e.ia e'uca/iei uma#e cu 'omesticirea şi 'resura .lumeşteP. 0@C. <3 Pe#tru %rima 'ată *# 'ialo. 'e u#'e şi 'e#omi#ativul %leo#e5ia. Restul re%licii lui Socrate atestă si. e'i/ia 4ielsP.erea 're%tului #aturii *# cu totul alt se#s *# Prota.receşte %o%or. *# co#ce%/ia lui Hi%%ias. cores%o#'e#ta me'ici#ii tru%ului. 'eci .oarea lo. Callicles *#treabă 'acă #u cumva 'emo#stra/ia lui Socrate este o %iesă 'e virtuo itate.o#. 'e u#'e co#statarea =absur'ită/ii> te ei lui Socrate.iarelor se .osulH> O*# . . retorica bi#elui.m.iloso. com%ortă o im%reci ie a ra%ortării.letului ome#esc 'i# mitul es!atolo. Ge#ul este ilustrat mai t&r iu 'e Lucia# 'i# Samosata etc.ravă a ceea ce %are acum u# "oc s%iritualA oratorul %olitic este u# li#.ace u# "oc 'e cuvi#te similar cu cel 'e aici *#tre 'emos. <B A#alo.ia. <9 *# te5t. )i come'io. <0 A se ve'ea la 9$2 a D e e5%licitarea .ra/ie calită/ilor sale 'e su%raom.astului %erso#a" ate#ia#. ca 'ealt. Aceeaşi 'octri#ă a%are şi *# Ne#o. A se ve'ea şi Nota #oastră i#tro'uctivă. atribuite retorului Alci'amas. a'ică co#ve#/ia uma#ă.rumuse/ea lui. <$P %e#tru această a. #u u# a'evărat %oliticia#. 22< c G'.emorabilia. ca ştii#/ă a a'evărului.eb Ocome'ia Oraşele.ume#ta/iei lui Socrate care co#tra ice sistemul 'e valori cure#t *# via/a %olitică.iloso.ică a ar. s%ecie e%i'eictică mult cultivată 'e so. :B I'eea #u %are o i%ote ă iro#ică ce se 'e voltă 'i# răstur#area te ei lui Polos. şi %oliticia#. a#tici%&#' 'iscu/ia 'es%re co#'i/ia meta. Socrate i#vocă cu toată .uşitor al %o%orului. <2 S-a %ro%us OLouis Humbert. 'ouă mo'uri 'e e5iste#/ă 'iametral o%use.erea .e cu o%i#ia lui Callicles.e O#omosP şi #atură O%!JsisP. 23$ cP co#ver.iu al muştei. Se citea ă elo. i#curabile. o%. %.ratele vitre. *# 'iscursul Ra/io#ame#tului #e're%t.a%t a#ularea artei-simulacru care este retorica şi *#locuirea ei cu "usti/ia.işti.ic . al lui Plato# *#suşi şi a%are *# come'ia atică co#tem%ora#ă. << *# ori. <@ Aşa'ar.0@9. /i#ea 'iscursuri lu#.co#vi#. Come#tariul lui T!rasJmac!os *# Statul OI. <: A se ve'ea *#/ele. u# Elo. @C *#tocmai ca Arc!elaos care a 'eve#it 'i# sclav re.ul Eu%olis . 0$2 D 0$9.istică O%ai. Perso#i.iA le.ar!ică.i ică a su. :@ Polos recu#oaşte ri.a%t %o itiv.ra..i *#tre le. 4u%ă cum ve'em.ra.ea #aturii D #omos %!Jseos D cea a'evărată şi le. .ără ştii#/ă> a au'itoriului.me#tul 9C. ci i#vers. 22: '. ci *#tre 'ouă le. Pe %la# %olitic o%o i/ia se tra'uce *# a#ti'emocratism şi as%ira/ie oli.:< =Co#trariul rolului ei> *#seam#ă 'e .i s%eculat 'e Socrate %&#ă la re'ucerea la absur' O3BC b D 3B$ aP. . lucru care va .cit. ci Lo.a#.ele . urmări#'.icarea este similară celei e#u#/ate 'e Heraclit c&#' i#vocă Lo.

ii#' *# #ici u# ca u# a. IN. Se re.ea #aturii O#omos tes %!JseosP. @2 1ersurile citate su#t 'i#tr-o tra. B: D B<P.ormării omului liber. .uăF %e#tru a re ulta se#sul 'orit 'e Callicles trebuie *#/eleasă le.ăşura u# 'uel retoric *#tre cei 'oi . B0 *# ori. Teo. B$ *# ori. el . Pe#tru or.ici acest Nomos basileus este u# %ri#ci%iu cosmic şi *# acest se#s va răs%u#'e şi Plato# citatului 'i# Pi#'ar. @0 Potrivit co#ce%/iei ate#ie#e 'i# e%oca lui Pericle. v. c.ăseşte se#sul Iui Callicles *#tr-u# %asa" 'i# tratatul aşa-#umit A#o#Jmus Lamblic!i şi *# Le. %%.i#al !ermaio#. BC Piatră !eraclea#ă sau li'ia#ă cu care se *#cercau metalele %re/ioase.iloso.ormau o !eterie cu as%ira/ii oli. *# .e co#ve#/ia morală uma#ă.ob. a'e%tul vie/ii co#tem%lative.ra/i %e tema co#trastului 'i#tre via/a activă Obios %raKtiKosP şi via/a 'e co#tem%la/ie Obios teoretiKosP sus/i#ute %e r&#' 'e 6et!os. 'eve#i#' u# loc comu# al co#ce%/iei 'es%re cultura retorică *# o%o i/ie cu cultura . *# %rimul r&#'.istice trebuie să ocu%e #umai a'olesce#/a cetă/ea#ului . 'e la Hermes D eul c&şti. Socrate *#ce%e %ri# a combate 'ialectic eleme#tele te ei lui Callicles. IIA$A$.ume#ta/ieiP. @B *# se#sul 'e om 'e.emorabilia. *#să *#tr-u# im# or. @9 Homer. %arr!esia D libertatea e5%rimării..e#eric 'eocam'ată. *# Hero'ot OIIIF 22P şi *# Prota. A se ve'ea *# Tuci'i'e.ace o%o i/ia 'i#tre eleut!eros şi a#eleut!eros.a%t #u i se %otrivea lui Socrate care-şi e5ercita 'ialectica #umai *# %ublic.ătaşi.me#tul citat. I#ter%retarea lui este cu totul ambi. 33< b şi T%. Ilia'a. *#'elet#iciri %ro%rii co#'i/iei 'e sclav. A se remarca 'i# această .ică %reco#i ată 'e Plato#. Retorica. *#tr-u#a 'i# sce#e se 'es.i.e'ie %ier'ută a lui Euri%i'e. A#'ro# era u#ul 'i#tre cei 3CC 'e oli.ar!ice. 'e aseme#ea Pericle ca %erso#a". 'e u#'e #o/iu#ea 'e arte liberale %ro%rii . *# Tuscula#ae. 4es%re %ietre. B3 Stabili#' că sco%ul 'iscu/iei este %roblema 'e.iloso.ii#' acum u#ul 'i#tre .irmat *#că o%/iu#ea 'e.rabă lui Plato#. cu caracter . A se ve'ea Aristotel.ul.e %ri# le.eme#i 6et!os şi Am%!io#. Se %oate %resu%u#e că cei %atru .ra#c!e/ea vorbirii #esilite. al #orocului. <$3 e..oras O22< c-'P se *#/ele.@$ Nu se ştie 'i# ce %iesă %i#'arică %rovi#e . .rast. iar NausicJ'e . 'iscursul lui Pericle 'es%re Ate#a ca şcoală a Greciei. IIA 3C. ma#uale. a'e%tul %rimului mo'. I'eea este %reluată 'e Isocrate.iloso. @: Remarca 'e . . 32:. ca *#temeietor al Aca'emiei. 3.ra ă caracterul absur' şi ireal al %rocesului.amilie 'e bo.i#al.avorit al so.ar!i care au co#'us Ate#a *# 3$$. #e. cartea I1. ci mai 'e. servilis.ile lui Plato#. 0:: şi mai t&r iu 'e Cicero. A#tio%e.ului.ără a-l *#t&r ia 'e Ia i#trarea *# via/a %olitică u#'e se reali ea ă cu a'evărat ca om util statului. care 'erivă 'i# %ri#ci%iul absolut ce .oreici O9C@ aP.ic O:3A $P.ului. căci Socrate #u şi-a a.i#itivă %e#tru mo'ul 'e via/ă co#tem%lativă.i#al se . cores%u# &#' *# lati#eşte terme#ilor liberalis. La r&#'ul său. @@ Prima me#/io#are a %rocesului . $A0 şi IIA 03. *# 4iscursul asu%ra sc!imbului 'e bu#uri. @3 *# ori.ra ări 'u%ă tira'a lui 6et!os.i#irii e5iste#/ei i'eale. citi#' la r&#'ul său %e or. tatăl oratorului şi istoricului A#'rotio#. $< c. #u #ea%ărat a'evărul. B2 4i#tre %erso#a"ele citate #u %utem s%u#e #imic 'es%re Tisa#'ru. Subiectul era 'at 'e %eri%e/iile A#tio%ei.iloso. şi arte servile.ia ca şi alte 'ome#ii ale e'uca/iei so.ora.uver#ea ă lumea. 'ar #u 7iloso. iubita lui 6eus şi mama celor 'oi .ra'at civic %ri# %ier'erea 're%turilor cetă/e#eşti OatimiaP.ici şi %ita. I &#' 'e u# %roce'eu .ăcea %arte 'i#tr-o .iştilor Ocome#tariul %oe/ilor *# s%ri"i#ul ar. $A0A 3:. u#'e este citat 'i# #ou Pi#'ar Oe'i/ia 4eutsc!le-Cro#. @< Ceri#/a ese#/ială a 'iscursului retoric era să reali e e verosimilitatea Oto eiKosP şi %ersuasiu#ea Oto %it!a#o#P. Socrate va i#te#/io#a să-i 'ea re%lica lui Am%!io# O9C: bP. Callicles %resară *# tot restul 'iscursului său versuri şi %ara.ra. şi 'e Am%!io#.

*# care c&rmuirea 'e si#e sau autarc!ia este 'ată 'e 'omi#area ra/iu#ii asu%ra a.olosită 'e Plato# ca %ara'i. $C$ . I'eea or. 'e ca%acitatea lor *# res%ectivul 'ome#iu.ăurit. $A9F Isocrate.ra.B9 Rela/ia mai %uter#ic OKreitto#P i'e#tic cu mai bu# Obeltio#P este re'usă la absur' 'acă se i#ter%retea ă mai %uter#ic ca .e'ia %ier'ută PolJi'osF o .ico-%ita.oloseşte *# s%ri"i#ul ar. ca%abil i#telectualiceşte.me#t 'i# P!rJ5os.ică ce %relucra mitul 'es%re %e'ea%sa 4a#ai'elor.ică a. $C2 *# . B@ *# ori. Ima.istului Pro'icos. %!ro#imos *#seam#ă şi i#teli.eritoare la ciclul e5iste#/elor.e#/ă şi 'i#amism %olitic.me#t 'i# P!ilolaos O4iels.u#c/ie care se com%u#e 'i# *#/ele%ciu#e-cum%ătare Ocom%o#e#ta structurală a et!os-uluiP şi re%rimarea a.emorabilia.ricultorilor.ii#' cea !e'o#istică. aşa cum este .a%t o a#ti-etică a#ti-'emocratică. Eco#omicul. A se ve'ea *# Prota.erea lui Socrate %u#ctul 'e %lecare lo.i#ile %ita.uver#ată.emorabilia. A se ve'ea mitul es!atolo.a#tasiei %oetului.ii#' vorba 'e virtutea s%eci. E5em%lul lui Ner5es *i o.at!os.mă morală %e#tru ilustrarea co#'i/iei #e.letului uma# #emo'elat 'e asce a or.oria atela"ului 'i# P!ai'ros. 'e .erii ra/io#ale. $C@ $C@ Pasa" sem#i.ic %e#tru această ec!ivalare. *#să *# co#te5t este vorba 'e o i#teli.oreul P!ilolaos me#/io#at mai sus.ică.ăseşte la ci#icul A#tiste#e. I'eea se re. 09<. a'ică mai tare.orala socratică este co#si'erată morală 'e sclav.i ică. :. i#i/iat şi el *# misterele or. A se ve'ea %ortretul 'i#amic al ate#ie#ilor *# Tuci'i'e. 'ialecticeF mitul #u i#te#/io#ea ă să .ericirii. Ima. $C0 4estrăbălarea OtrJ%!eP şi #estă%&#irea OaKolasiaP se o%u# so%!rosJ#e-ei. i#clusiv *# etica ci#icilor.ormulată *#tr-u# . este .er# să care a%ă *#tr-u# butoi . .at!os Obu#P are u# 'ublu com%arativA amei#o# şi beltio# care su#t a%roa%e si#o#ime. morala 'e stă%&# şi 'e om liber . ca%.o#. 32<-333F Scrisoarea a 1ll-a. Su%raomul lui Callicles subor'o#ea ă i#telectul 'om#iei a. elevul lui Socrate.orie or. 'eci #ei#i/iat *# misterele or. 29@ c. Asu%ra sc!imbului 'e bu#uri.or/ă materială. $C9 *# 'octri#a metem%si!otică.oreice %e care le cu#oscuse *# cercul lui Socrate i s-au re*m%ros%ătat autorului *# tim%ul călătoriei *# Italia. iar mai t&r iu *# morala e%icureicilor şi stoicilor. $C: Poate .uver#at 'e *#/ele%ciu#e şi 're%tate.erat tra'ucerea %ri# %rice%ut.ume#ta/iei o cu#oscută ale. caracteristici ale ate#ia#ului e%ocii lui Pericle. ci u# %ro'us al . 'e *m%li#ire a virtu/ii şi .e#/ă a%licată. B< *# ori.oreică este re.oric *# se#sul 'octri#ei %ro%rii.ice sau 'e %ita. co#'am#ate *# i#. Callicles răs%u#'e că %e cel ce este amei#o#. %ar.ectelor care 'ictea ă o #ouă etică.larea si#o#imiilor so.e#t. $CC Co#'ucerea 'e si#e O!eauto# ar!ei#P este co#ce%/ia ce re ultă 'i# re%re e#tarea su.i#ea su.a%t cu s%iritul 're%tă/ii 'iKaiosJ#e 'i# alte %asa"e similare.letului ome#esc ca o cetate bi#e . tru%ul OsomaP este socotit morm&#tul OsemaP s%iritului care is%ăşeşte o %e'ea%să străvec!e %ri# sur.reacă a'"ectivul a. aşa *#c&t am %re.ericirii su. Socrate atribuie această calitate eilor şi oame#ilor care ti#' să se a%ro%ie 'e co#'i/ia 'ivi#ă.ra. 29B b. $C.ic. .ăseşte la to/i elevii Iui SocrateA Plato# OStatul.ie o revela/ie a a'evărului absco#s. . A se ve'ea Statul.ice. . La *#trebarea lui Socrate %e ci#e #umeşte el beltio#.ectelor Oe#KrateiaP si#o#imă 'e . 7ormularea co#ce%/iei este socratică şi se re. A se ve'ea Ne#o. $C< Plato# .i#al Kalos Ka.oras O22< a-cP %ersi.i vorba 'e Em%e'ocle. BB I#teli. %recum şi ale.o#.ormulare similară *#t&l#im şi *#tr-u# .!iu#ul *# e5iste#/a terestră. $3P. :A@. I. B: *# . IA <C şi IIA 3C. $C3 1ersurile su#t 'i# tra. Este aici u# %rim e5em%lu 'e %relucrare a mitului ale. 22$ 'PF Ne#o. iar libertatea Oeleut!eriaP se o%u#e 'iKaiosJ#e-ei *# ca'rul acestui #ou i'eal 'e e5iste#/ă uma#ă. 'ar *# aceeaşi măsură la 4emocrit. .ectelor.icativ %e#tru im%orta#/a %e care o acor'a Plato# co#vi#.i#al. 09C.letului #e.

icat 'e %er.ume#t %e care Socrate *l o%u#e te e !e'o#iste a i'e#tită/ii 8i#elui cu PlăcereaA 8i#ele şi Răul su#t stări ce se e5clu'.oarte %re e#t *# memoria lui Plato#. sau comicului E%ic!armos.ericiri uma#e. 3@< 'P.ur> etc. $0< .os. $09 Re*#toarcerea la obiectul retoricii este 'e. şi Callicles ca'e *# aceeaşi a%atie.iloso. $0C Scoliastul atribuie %roverbul lui Em%e'ocle.mosJ#eP. 'ău#ătoare vie/ii active O3@9 c. %&#ă la 9C9 '. 3:9 a. $A3CA =ate#ie#ii su#t #eobosi/i. celebrate. @$. Re%lica lui Callicles *#tăreşte şi mai mult caracteristica acestei #eoboseli ate#ie#e O%olJ%ra. *# tim% ce Plăcerea #u %oate e5ista 'ec&t *# .a%t. *şi %etrec toată via/a *# mi"locul tru'elor şi %rime"'iilor>. u#ul 'i# cei şa%te *#/ele%/i. $$@ Aceste .. $03 Te5tualA tec!#iKos D cel care %ose'ă tec!#e. 3B< aP. care este. 'u%ă cum am vă ut.e co#clu ia %ara'o5ală 'e voltată 'i# %ro%riile-i %remise .ic al ate#ie#ilor 'i# Tuci'i'e. se *#c!eie *# acest mome#t.e#/ă. arta res%ectivă. co#si'er&#'u-le moleşeli ale s%iritului. $$9 Callicles. la aceleaşi recu#oaşteri ca *# %asa"ul 3:@ b-c. 'eci im%licit 'e cu#oaştere Oe%istemeP. 4eocam'ată.alse. ele se *#ca'rea ă *# măsura comu#ă uma#ă.i co#si'erate . #u mai este *# stare să obiecte e cu ceva.i'ul O%a#our.iei. Socrate simulea ă că este misti.ume#t co#tra i'e#ti.a/ă 'e cel ce era.erme#ii 'octri#ei i'eilor 'e voltată ulterior 'e Plato#. 6icala se atribuie lui Pittacos. 'eci #u %ot coe5ista. $$$ 4ori#/a este co#si'erată 'e Plato# u# com%ositum 'e #e%lăcere /i 'e mul/umire %rovocată 'e *#lăturarea acesteia.#eme D ami#tirea. $$0 La 3B$ b.icării bi#elui cu %lăcerea. 'u%ă cum ve'em. Ca *#tr-u# e%iso' 'e come'ie 'e situa/ie. 3: ' şi P!ai'o#. c&#' el este a'us %e aceeaşi %o i/ie ca şi Polos.e#o#. 39 e.a #umele oratorului *m%reu#ă cu 'emoticul acestuia $$3 Se sc!i/ea ă aici %rimul ar. %rovocat 'e i#terve#/ia bruscă a lui Callicles.a/ă>. $$< Pe#tru a %artici%a la marile mistere 'e la Eleusis era obli.a%t se vorbea 'e %!ro#esis Oi#teli. u#'e 'e . c&#' crai#icul stri.istrului . *# .atorie i#i/ierea %realabilă *# micile mistere. servi#' ca %u#ct 'e %lecare %e#tru atra.ace că #u *#/ele. 'e u#'e Pa#ur. 'e . $0$ Callicles aba#'o#ea ă %o i/iile 'e la 3B9 a G'. 4e acum *#ai#te. $02 4eturul cercetării. stereoti%eA ='e bu#ă seamă>. %rimăvara. stări co#comite#te aşa cum se va ve'ea 'i# 'emo#stra/ia 'ialectică ce urmea ă O3B: 'P.ormulări %ot . su#t tot tim%ul %e 'rumuri *# ve'erea 'ob&#'irii a c&te ceva. elevul său. %rice%ereP. $00 Te5tual D =să mă mul/umesc cu ce am *# .u#c/ie 'e Ne%lăcere O3B: c. urmări#'u-se co#turarea a'evăratei %olitici %ri# co#trast cu simulacrul ei şi.$CB O'ată mai mult se im%u#e similitu'i#ea cu #otele %ortretului %si!olo. ='esi.ul P!ilebos. iro#ic subli#iate atu#ci. $$2 Se imită %roce'ura luărilor 'e cuv&#t 'i# a'u#ările civice.ormale.i#al !ara'riosF scoliastul %reci ea ă că este vorba 'e o %asăre care =%e c&t mă#&#că %e at&t evacuea ă>. la Ate#a. stabili#'u-se al 'oilea ar.iciau toam#a. 'is%re/uieşte subtilită/ile . %roblema a'evăratei . ca să 'ea . .u#c/ie 'e acestea. $0: A se ve'ea 3:2 b. %rovoc&#' o sce#ă 'e bu#ă calitate comică. $$C *# ori. Plato# #u a co#ce%ut *#că teoria a#am#e ei. :C b. Ne%lăcerea şi Plăcerea *#cetea ă *# acelaşi tim% O3B< c-'P. $$: A se remarca to#ul im%erativ al ma.i#itivă. Cele mari se o.actorului memorie u# rol mult mai im%orta#t. A se ve'ea 'ialo.e al lui RabelaisP Callicles.erea lui Callicles *#tr-u# %ara'o5. . A se ve'ea . Răs%u#surile lui su#t . $$B Callicles se .

ia cu ştii#/a !i%%ocratică este o'ată mai mult %ara'i. 4u%ă cum ve'em. care a. $32 A .letului #ei#i/iat O3B2 b-cP şi ale. $33 Su%raomul !e'o#istic.iuit O#omimosP *#seam#ă 'isci%li#at. $20 *# teatrul ate#ia# aveau acces to/i locuitorii. cit!aristica %e#tru e'uca/ia ti#eretului. a *#.iul Ele#ei. aşa cum %reco#i a %olitica Iui Pericle O9$< bP. su%us le.oria su.ăsesc %e scară u#iversală O9C: '-eP. a'ică *#/ele%/i. Euri%i'e este şi el u# au'itor al so. 0:3 c.at!o# ei#aiP. este e5clus 'i# sistemul social i'eal. *# care sălăşluieşte 're%tatea O'iKaiosJ#eP.r&#a şi aKolasia D #e*#. . $2C Am&#'oi su#t %oe/i 'itirambici 'i# e%ocă.u#c/ia eco#omică-socială a statului este 'etermi#ată 'e .a# *# Păsările. Le.iştilor. 22C b. ceea ce cores%u#'e stilului său 'e %ro ă %oetică. $0B *# co#ti#uare. #ici 'e oame#i. a#ti-social. 8roaştele etc. $3$ 1ersul este citat 'e At!e#aios O8a#c!etul so. $2$ Aceasta era teoria lui Gor.ias şi este im%licită şi *#tr-o re%lică euri%i'ia#ă OOreste. a'ică Kalos Ka. Li%seşte 'e aici #umai so%!ia D *#vă/ătura. $2@ A#alo.ormă Oei'osP ese#/ială 'octri#ei i'eilor #u este *#că .iuitP şi #omos Ole.a#ism. $2< Re.ume#ta/iei 'octri#ale 'e aici.at!os.ii. 2BB '. v&rstă sau co#'i/ie socială. %reco#i at 'e Callicles. #eiubit #ici 'e ei. Socrate i#te#/io#ea ă să . %ri# co#trast cu . A%recierea aceasta . re%lică la cea a lui 6et!os. I'eea se *#t&l#eşte *# Hele#a lui Gor. 'e mare %o%ularitate.e *#seam#ă armo#ie. A se ve'ea şi Crito#. Cu re erva aceasta. co#si'erat . Plato# recoma#'ă şi *# Statul. 2C@ cP.ost a#ali at *# Prota.oria %e'e%selor 'i# Ha'es O909 e G90: aP care co#stituie o ilustrare a ar. 'eci bu# cetă/ea#.u ă rolul e'ucativ corurilor 'io#isiace care evoluau la serbările 'io#isiace şi Pa#ate#ee.ace le. %ara.istică. me#/io#a/i şi 'e Aristo.u#c/ia etică-e'ucativă su%raor'o#ată ei şi #u i#vers.ere#t 'e se5. :9@ '. ea #u este e5%resia u#ui 'at a%rioric. BASocotesc că orice crea/ie %oetică este u# 'iscurs care are metru şi o #umesc ca atare>. 1II. tira'ă. @$< cF 8a#c!etul. -A se ve'ea Le. le. versurile BC9-BC<P. ce se re.ia vie/ii 'e co#tem%la/ie.erire la retribuirea cetă/e#ilor şi la im%o area lor. %rece'ată şi urmată 'e ima.$0@ Cit!ara era i#strume#tul #obil.oras. %resu%u#e u# com%le5 'e virtu/i al căror co#/i#ut a . $2: Or'i#ii şi armo#iei s%irituale *i cores%u#' co#ce%tele 'e #omimo# Oor&#'uit co#. $3C A se ve'ea *# P!ai'ros.lautul Ove i mitul co#cursului 'i#tre A%ollo şi sile#ul .eP.iştilor şi al lui Socrate.ma 'e ba ă %e#tru ştii#/a %olitică.ii.ormularea similarăA 'iscursul este ca u# or.i#i mitice. $2B *# ori.ias. re. .i#al u# "oc 'e cuvi#te *#tre Kola est!ai. a'u#&#'u-se %&#ă la 2C CCC 'e oame#i.ra &#' tira'a lui Am%!io#. i#'i.ile. Le. . 'i# care #u %oate li%si tocmai ca%ul.orma a%are ca u# re ultat.ormulată ca atare aiciA .orm le.ătura *#tre cele 'ouă ima. $30 *# te5t r!esis.acă a%olo.ost me#/io#at mai 'evreme O3<< bP. %recum şi corurilor 'itirambice. $23 Co#ce%/ia 'es%re .irma *# Elo. %ro%or/io#alitatea armo#ioasăP su#t cele 'ouă com%o#e#te ese#/iale ale u#ei o%ere 'esăv&rşite. $22 Acesta este criteriul co#sta#t %e care-l a%lică *# "u'ecata asu%ra oame#ilor 'e stat ai Ate#eiA 'acă au .i %e 'e%li# u# om bu# Oteleios a#'ra a. 'u%ă cum se va ve'ea la 9C@ a.#ora#/aP a . al cărei o%o#e#t amat!ia Oi. ale.ii#' ca eleme#t a#ti-uma#.ost sau #u e'ucatori ai %o%orului. iar cei *# care sălăşluieşte acest cosmos se #umesc cosmioi sau so%!ro#es. ca u# %ro'us. a re%rima. 92 c. $29 Ta5is Oor'i#ea stator#icăP şi Cosmos Oarmo#ia.arsJasP.r&#are. $<9 e. re%re e#tat 'e Callicles.

atorie *# ve'erea i#stituirii . 2C cP. această te ă va . 3<2 '. $:C Se . Celui mare i se 'ă mai mult. li#. $B9 bF LJsis. 0$3 b. Em%e'ocle a stabilit %ri#ci%iul u#ită/ii şi a.urul %ro. $3B E#u#/ată *#tr-u# co#te5t care i#.a/ă. %ri#tre care retorica as%ira la locul 'e .ului. i#clusiv cea a lui Gor. $9$ *# co#clu ie.icie#tă şi com%letată 'e #ecesitatea cu#oaşterii tec!#e-ei.oras O20< aP. ca %remisă obli.esiu#ile liberale. Co#ce%/ia este reluată 'e Aristotel *# Etica Nicoma!ică. ca u# corolar al 'isti#c/iei 'i#tre tec!#e şi em%eiria. 'e#umeşte e.ile.ului cu Polos O3@C eP.ra.e %ri# e. M#ce%&#' cu acest %asa " se co#turea ă 'i# ce *# ce mai clar se#sul a%olo.oliul i#telectual al .i 'i# ce *# ce mai si.ora a 'e#umit %rima 'ată I#iversul cosmos. *# Le. <9< b. asu%ra im%orta#/ei actului volu#tar %e#tru 'ob&#'irea bi#elui.le5ibil. este .esio#ist al artei %olitice O90$ eP. 'e Isocrate *# Areo%a.. $99 4e .alitate . Plato# *#/ele. a'ică aristocratică.ului care vorbeşte şi *# #umele lui.irmă %osibilitatea a%licării ei. .1III. $92 Pri# co#trast cu oste#ta/ia /i#utei so. $3< Si.ită a se#sului ori. omul #u se %oate a%ăra să #u .alitatea .iloso. acela 'e a săv&rşi el *#suşi #e're%tă/i O9$2 aP.i#ar 'e or'i#e or'i#ea statală. 'e#umi#'u-l A%!ro'ite sau P!ilotes OPriete#iaP. cu c&t virtutea este mai mare. *# ultimă i#sta#/ă "u'ecata #e.ă la ab/i#erea 'e la %artici%area la via/a %olitică reală.i victima #e're%tă/ii #u este u# rău OT%. A se ve'ea e. $3: E.ativă asu%ra oame#ilor 'e stat ai Ate#ei. $9: A se ve'ea aceeaşi i'ee *# T%.ier şi o/el su#t o.irm&#' or. *#/ele. vră"itoarele tesalie#e riscau să-şi %iar'ă ve'erea şi să le %arali e e %icioarele *# această su%remă *#cercare. a.oras. A se ve'ea Prota. 0@ b.i#alului şi ca atare a. $9B Reluarea 'i!otomiei artelor uma#e are ca sco% a#ali a e5i.ru#te. A%licarea la via/a %olitică va arăta că oame#ii 'e stat ate#ie#i au .eometrică. te a 'e la 3:@ a-e.i#ită/ii cosmice.ura#/a 'octri#ei se s%ri"i#ă %e 'e-o %arte %e co#statarea socratică a #eştii#/ei tuturor i#terlocutorilor cerceta/i.alitatea aritmetică e. 2< c. 0A 0. 22< c-'F 8a#c!etul.iticul.ăsită i#su.a%t se#sul acesta se re.. Aceasta obli. a'ică *#tre 'ileta#tism şi %ro. celui mic mai %u/i#.ii#' 're%tatea O'iKaiosJ#eP. E5%lica/ia %e care i-o 'ă Socrate se re. Ci#stirile su#t cu at&t mai mari.i#ită/ile cu A%ărarea şi Crito# se *#mul/esc.esio#ism.uşi#' %o%orul.ie #e're%tă/it .uver#ării i'eale.$39 Pita. To#ul %olemic va . %otrivit cu #atura . 3@@ b.iştilor. 3@ b. 1I. .iecăruia.leteşti 'e care se ocu%ă această %arte a 'ialo.ost 'ileta#/i ai %oliticii O9$B a-cP.erite 'e ra/iu#ea %lato#ică.alitatea sc!ematică i#stituită 'e 'emocra/ie . 1A :.ormulate la 9C3 e %e#tru calitatea 'e orator %olitic i'eal.alitatea .e#/elor .eometrică Oisotes .ără criteriul valoriiF e. *# tim% ce Socrate este si#.u#'ame#tată cosmic ca şi *# %asa"ul 'e .eră la ambi/ia sa %olitică 'e-a "uca u# rol. 99@ b.i#alul 'ialo. %e 'e altă %arte ar.ace o%o i/ia *#tre *#'elet#icirea %rivată Oi'ioteuo#tasP şi activitatea %ublică O'emosieuei#P. $9@ Lui Callicles i se *#t&m%lă acelaşi lucru ca *# . $3@ 4u%ă cum ve'em. 2B c-' şi Crito#. $9< 4u%ă Sui'as. se *#t&l#eşte *# .ără riscul 'e a că'ea *#tr-u# rău ca%ital. 0$A 00F mai t&r iu Plutar! *# SJm%osio#.i reluată te5tual *# Statul.ume#tele 'e .ăseşte *# ma5ima rostită 'e Hector *# Ilia'a.ias.&#' %ri# aceasta or'i#ea u#iversalăF acce%/ia lăr. $90 A .eometriKeP este e5%licată 'e scoliast ca . Este co#seci#/a subli#ierii rolului e'uca/iei şi mo'elării su. $93 Este o %re"u'ecată comu#ă a#tic!ită/ii care 'esco#si'era artele ma#uale *# co#trast cu %ro.ectul *#cercării 'e-a o a%lica %ractic *# Scrisorile 1II şi 1III.eometrică #orma socială i#stituită 'e Licur. %resu%u#e 'istribu/ia %ro%or/io#ală cu virtutea uma#ă.etic al . *# S%arta. $9C 6icala este 'es citată 'e Plato#A Prota.me#tele lui 4emocrit.ur şi mai i#.

*# co#trast cu Alcibia'e şi Critias.a/ă 'e elevul său.a/etelor retoricii %olitice.itate ale co#cetă/e#ilor şi le i#su.oras se vorbeşte 'e virtutea lui %olitică. cu%ri# ător %e#tru a#ali a com%le5ă a . 1IA $0C sau IN. Nicăieri la Plato# #u re. el. si#. elevii lui Socrate.ia.i#al. Plato# re%roşea ă lui Pericle acelaşi lucru ca urmare a i#stituirii i#'em#i a/iilor %e#tru "ura/ii tribu#alelor şi membrii a'u#ărilor %oliticeF *# terme#i !i%%ocratici. şi bu# co#'ucător al Ate#ei. II. cu to/ii 'eo%otrivă 'e vi#ova/i 'e că'erea Ate#ei.aşti %e#tru Ate#a.oare asu%ra a#alo.ia lui Socrate i-a . le#eşi şi %alavra.ia lui Socrate scrisă 'e retorul Liba#ios *# sec.ume#ta/iei care reia 'e mai multe ori aceleaşi %u#cte.iştilor acelaşi lucru ca lui Socrate. 1IA $2:. O%i#ia 'e . A%olo.2 şi *# Plutar!. Pericle.olosit mai *#ai#te 'e Callicles %e#tru a etic!eta %reocu%ările . *# Prota. *# acelaşi tim% ca om %olitic %ra.iloso. *l va acu a 'e *mbuibarea şi *#. $29 şi Hero'ot.i#i/ia i#i/ială a retoricii 'ată la 3:9 b Gc.istru să co#vi#.ă *#seam#ă că #a .ăcut %e ate#ie#i la/i Ocitat te5tual *# A%olo.ace alu ie. re%lică la 'iatriba lui PolJcrates.eră %rile"ul reluării %e#tru a treia oară a 'i!otomiei arte-li#. *#vă/&#' 'e la ma.ice ale lui Socrate la 3B0 c.a/ă se e5%lică %ri# caracterul %olemic al 'ialo.istul . %robabil. %ri# mersul circular al ar.la *#'ră #eală c&#' erau 'escura"a/i O$$A9BA0P. $<9 Se revi#e ast. $<0 Co#trast voit %ara'o5al cu situa/ia lui Socrate. co#si'er&#'u-l %e Socrate u# %erso#a" #e.lorie %e#tru Ate#a OLiba#ios. omul care *mbl&# ea s%iritele a.iştilor.alsă. Ia a#ec'ota 'es%re Cora5 şi elevul său Tisias.i#itiv %e Socrate. Acesta 'i# urmă. ci co#ti#uatorii %oliticii lui Temistocle.acă acest lucru. I1 e.ost .i u# răs%u#s 'irect la acu a/ia lui PolJcrates că . *m%re"urările 'i . $:B Os%e/ele sicilie#e şi *# . iată. 8a#c!etul so. omul %olitic . *# co#trast cu =cei ce-şi ic %oliticie#i>.istrului.matic re%roşea ă so.ătuitor al %o%orului.uşiri. i#utile *# via/a %ublică. 'eci #-are ce 'atora ma. $:<P.a/ă 'e %o%or. %ro%rie Iui Pericle. sub #umele lui Callicles s-ar ascu#'e Critias *#suşi D #u su#t elevii lui Socrate. at&t cea reală c&t şi cea .ast %e#tru Ate#a.işti ca elev al lui Gor. *l co#vi#.resiv 'e to/i co#cetă/e#ii lui. I.ias. $:0 Se re. 'iscul%&#'u-l 'e. $<C *# ori.el e5%rimată. *# ultimă i#sta#/ă %e#tru a-i . oame#i #e.iloso.ă. re. care e5alta %e Pericle. 90<P.i#ame#tul lor OAt!e#aios.ii. .i ice viole#te. Socrate se 'etaşea ă %ro. ti# &#' acum să 'escrie u# cerc *#c!is.răşarea tru%ului statului ate#ia# O9$@ eP.ăsesc *# Tuci'i'e. $:@ Persiste#/a lui Callicles *# o%i#ia sa o. Pericle 29. iar *# P!ai'ros c!iar 'e calitatea lui 'e . $<9 i'eea e5istă 'ar alt.ace răs%u# ători 'e 'e astrul Ate#ei *# ră boiul %elo%o#e iac.ăsim o "u'ecată at&t 'e 'ură asu%ra marelui om 'e stat.ă. $:3 Tuci'i'e i#sistă tocmai asu%ra calită/ii 'e bu# s. 1II. co#'am#at %e #e're%t la moarte.$:$ A%recierea %oliticii lui Pericle %are a .el la 'e. *# . IIA 9BA $0 şi :9A 0.P. $<2 Se . )i aceşti oame#i 'e stat erau cita/i 'e PolJcrates ca titluri 'e .ului. %&#ă la aureolarea 'i# .ost *#vă/at să .iei 'i#tre bucătărie şi %olitica %racticată 'e oame#ii 'e stat ate#ie#i.e#ere cele italice erau vestite %e#tru o%ule#/a şi ra.eră la aristocra/ii ate#ie#i sim%ati a#/i ai e'uca/iei s%arta#e care-şi oste#eau tru%ul *# e5erci/ii . %reocu%ările o/ioase. Cimo#.&rşitul vie/ii.e#o# 'e o%i#iile lui a'evărate. $<$ Aşa'ar Alcibia'e şi Critias D %otrivit u#ei i%ote e.#.orma/iile 'es%re eve#ime#tele %etrecute se . $:< A se ve'ea aceeaşi o%i#ie *# Tuci'i'e. %e#tru a i#sista cu mai multă ri. $:: I#. $:2 A se ve'ea *# Tuci'i'e.e să #u ia ba#i 'e la elevF 'acă #u reuşeşte să-l co#vi#.urul %oliticia# a'evărat. $<: So.u ă să-i %lătească o#orariulA 'acă l-a *#vă/at să co#vi#. $:9 *# O'iseea. :9.i#al %!lJaria a .iloso.ra/iei *# care a că ut Pericle la s. $<3 Callicles 'is%re/uieşte %e so.

*# come#tariul asu%ra tira#iei lui Tiberius. 039 c-03B '.ice. $@B Pasa"ul este %ara. a . A se ve'ea *# Prota. A se ve'ea şi Statul.işti. ca o me'ici#ă co#tra 'e.i. a Iui Plato# *#suşi. $<B Sclavii 'i# . 03 b.ătesc 'escrierea "u'ecă/ii absur'e a lui Socrate. care se socoteau e'ucatori ai virtu/ii civice.ică.letului. *# ca ul ti#eretului. P!ai'ros.ia !i%%ocratică a su. 'es%re tratame#tele 'ure. iar %e 'e altă %arte %re.letul este eliberat 'i# vălurile tru%eşti care-l /i#eau ascu#s Osoma este sema su. ci şi to/i ceilal/i #ele. Socrate #u solicita o#orariu %e#tru %ro. $@3 A se ve'ea acelaşi rol atribuit tita#ului *# Esc!il.ic. $@2 A se remarca 'i. $@C *# această aser/iu#e se recu#oaşte Socrate 'i# A%. 1IA 93C şi.istice %e care o o%era Socrate *# #umele %ro%riei i.olositoare.i#ea lu%tei me'icului cu %acie#tul racor'ea ă *#trebarea retorică %e 'e-o %arte la a#alo. :$3 a G:0$ b. %a. $C< c-$$3 c.a/ă O900 eP su.r&#area Oe5ousiaP şi 'estrăbălarea OtrJ%!ePF s%iritului 're%tă/ii O'iKaiosJ#eP i se o%u# li%sa 'e măsură O!JbrisP şi #estă%&#irea OaKratiaP.ormator %olitic.orm 'octri#ei or. #e.Jsia erau cei mai 'is%re/ui/i *# Ate#a.oras.ri"irea Ot!era%eiaP şi ima.ace să ame/eascăP. *# A#ale. 0B$. $B$ Co#ce%/ia !i%%ocratică 'es%re boli curabile şi i#curabile. $@< T se ve'ea P!ai'o#.o'el 'i# O'iseea este %e#tru or.iui/i.reacă eu%oria lorP.esiu#ea sa 'e e'ucator. A se ve'ea Nota #oastră i#tro'uctivă.ia care era 'e tra'i/ie !omerică şi %i#'arică. ca terme#i me'icali.e#o#. 1IA :.orm co#ce%/iei or.oreic.ormule. Aici Ha'es-ul este co#ce%ut co#.erea ă că este vorba 'e semă#area #e*#cre'erii *# s%iritul ti#eretului .ii#' *m%ăr/it *#tr-o lume a 're%/ilor OC&m%iile EliseeP şi Tartarul u#'e-şi is%ăşesc vi#a #u #umai Tita#ii.a/ă 'e ştii#/a şi 'e valoarea celor v&rst#ici. a li%si 'e resurseP se re.ace să se *#'oiască. 'i# acest %u#ct 'e ve'ere. $BC Se reia. <2 a.iile %rece'e#te i#tre me'ici#ă şi %olitică O3:3 b-e.let.ativul calită/ilor i'eale 'escrise la 9C< D 9C@A *#/ele%ciu#ii Oso%!rosJ#eP i se o%u# acum #e*#. 'ia%!teirei OstricăP şi a%orei# %oiei O*i .letului cu tru%ul este o 'e voltare %lato#ică . versul 03@. Este vorba. 9C$ aP. =u#ul 'i#tre %u/i#ii ate#ie#i> ca re. 'e co#testarea sistematică a .ic 'i# A%olo. :3 c. %rimeau o#orariu ca şi aceştia 'i# urmă.iloso. 'e.. este c!eia i#ter%retării %asa"ului ale cărui ima. su#t relua/i la 900 b *# acce%/ie socială 're%t ca%etele 'e acu are. solicit&#' ştii#/a. a'ică %re e#/a resurselor %ro%rii oame#ilor co#sacra/i O*# .ra at 'e Tacit. Gor.ere#/a . su.ără %rece'e#t *# 'octri#a or. 'eci li%să 'e resurse Oa%oriaP.amare a activită/ii lui Socrate. 903 a.#ora#/e.urea ă miturile 'i# P!ai'o#.esio#işti ai u#or arte lucrătoare Oba#ausoiP 'esco#si'erate 'e so.$<< Co#structorii.ici locul 'e /i#ere a "u'ecă/ii.itul este aşa'ar e5%resia cre'i#/ei şi #u a cu#oaşterii lui Plato#. $@0 . . 'ar şi %erso#alitatea autorului. asu%ra 'ualismului tru%-su. Acu a/ia 'e coru%ere a ti#eretului este . Statul. 'e 'i. Prometeu.a%t a%oria şi #eştii#/a acestora 'i# urmă.ormitatea OasJmetriaP şi ur&/e#ia Oaisc!rotesP su. ca %ro. iar acu a/ia că a %rovocat a%oria O*# se#sul . 2$@ e şi .i#i/ia acestei virtu/i.rumuse/ii OKallosP i se o%u# 'i.ias %re.e#o# O<B-@CP. artiştii %lastici.letului D 3B2 aP.i#i su#t #umai a%are#t or.u. )i. a%licate tru%ului.alselor valori %olitice sau so. iar *#crucişarea 'e 'rumuri este re%re e#tată simbolic 'e U %ita. 'u%ă cum ve'em. A se ve'ea aceeaşi re%re e#tare *# E#ei'a. $@$ *# te5t. %asa"ul 'e .ăseşte *# . *# ca ul ultimei .ice. e5%usă la 3@C b D c D ' şi 3@$ b. $<@ Terme#ii !i%%ocratici 'i# această re%lică D *#. $@: Pa"iştea 'e as. O0B 'P.oreice. ca . iar 'i# %u#ct 'e ve'ere estetic armo#iei OcosmosP şi .ormulată *# A%ărarea. 'ar .a/ă 'e mitul es!atolo. %oe/ii.ice-%ita. $@@ A#alo. me'icii.ra'ării lui. s%re a 'ove'i 'e . $@9 Co#.

ast. $B< Para. *# co#clu ie.urile lui Lucia# 'i# Samosata care-şi au ori. $BB Calea .$B0 Co#si'era/iile asu%ra răută/ii şi %e'e%selor a%licate tira#ilor su#t #umai . .ului.ra are . a'&#cirea *# si#e a .i ică. v.iloso. Irmătorul %asa" #e atra.ere#/a .ului are ca . i#'i. $B9 Ima. $B@ *#'em#ul %re. obiectul %ri#ci%al al 'ialo. I'eea se re.letului.ului este acum ra%ortată la e5iste#/a viitoare a su.ăseşte *# Statul.ormator i'eal.o# ci#ic 'i# literatura . %recum şi 'ialo. su%erioritatea 'octri#ei şi e5iste#/ei ca%ătă co#. i'ealul imoralist al .ă/işate ca ireale.i#alitate %er. 'e re. *# #o#valoarea i#telectuală a oratorilor %oliticie#i. cu valabilitate meta.alitate.i#ile %rocesului lui Socrate 'i# 3@: c şi 900 c su#t *#. 9B0. *# Statul.icativă este şi re.letul acestuia. Se creea ă su. Sem#i. i#s%irată 'i# Cei şa%te co#tra Tebei. 229 a.estia u#ui *#'em# %atetic care co#ti#uă să 'ăi#uie *# urec!ile au'itoriului.irmări ce su#t la i#ter.el că #u %oate ate#ta la libertatea i#terioară a .ec/io#area Iui *# ve'erea misiu#ii %olitice.erirea la Tersit. NIA 9<:-:CCP. %rimul bu. $B2 Aristi'e este u#a#im elo.i ica. ca li%site 'e valoare *# com%ara/ie cu a'evăratul %roces care este "u'ecata 'i# Ha'es. %e#tru Plato#. *#so/ite 'e i#vocarea lui. *i su#t *#toarse acum ca u# ecou. su. Scor#elile 'e babă *şi 'ove'esc im%orta#/a ca o com%li#ire.ericirii e5terioare *şi are aşa'ar e5%lica/ia *# #eştii#/a şi #ee'ucarea Oa%ai'eusiaP.alsă re%re e#tare.ăsească o solu/ie bu#ă. totuşi. :0C c.reşită a vie/ii.urea ă *# acelaşi tim% atitu'i#ea ci#icului şi a stoicului.oarte răs%&#'ită *# a#tic!itate.alitate şi *#/ele%ciu#e.i#ea *# scrieri me#i%ee sau c!iar mai vec!i 'ec&t acestea.i#ea lui Socrate este %roiectată *# mit.ere#/a mitului cu meta.ului.reacă.e ate#/ia că.i. *# care Callicles sc!imbă rolul cu Socrate.iloso. Se %ot cita 'iatriba ci#icului A#tiste#e. este *#tru%at *#tr-o maimu/ă.iat %e#tru s%iritul său 'e 're%tate. 'e#umită Arc!elaos sau 4es%re re. acolo u#'e ştii#/a uma#ă este #e%uti#cioasă să . $B: Ima. Ia 3B0 c.a/ă 'e ceea ce este o .iloso. $B3 Reluarea co#trastului *#tre via/a activă şi a'&#cirea *# si#e a .ii#' mai 'e. Găsirea căii celei bu#e a vie/ii este.ormal i#s%irate 'i# Homer OO'iseea. Iltimele cuvi#te rostite 'e Callicles.rabă *#ru'ite cu co#ce%/iile ci#icilor 'es%re re. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful