P. 1
Analiza Programa

Analiza Programa

|Views: 3|Likes:
Published by Alina Streba

More info:

Published by: Alina Streba on Mar 28, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

Analiza programei şcolare la disciplina Limba şi literatura română clasele I-IV

I. II. III. IV.

Introducere Structura programei Reflectii personale Perspective

I.

Introducere

Disciplina Limba şi literatura română a ocupat şi ocupă un loc important, chiar privilegiat, între disciplinele din planul de învăţământ pentru clasele I – a IV-a. Cred acest lucru deoarece, aceasta disciplină este aşeyată pe prima poziţie în toate planurile de învăţământ din România – limba română fiind studiată, în primul rând, ca limbă maternă, dar şi ca limbă a doua – limbă naţională, în cazul elevilor aparţinând minorităţilor, care urmează cursurile în limba maternă. Pe de altă parte, o analiză a ponderii orelor de limba şi literature română faţă de celelalte discipline din planul de învăţământ pentru clasele primare evidenţiază faptul că această disciplină are alocată aproximativ o treime din numărul total al orelor. Actualul curriculum a fost elaborat, în variantă experimentală, în 1992, servind ca punct de plecare în desfăşurarea unui amplu experiment pedagogic. După patru ani de verificare în şcolilepilot şi în cele în care s-a extins experimentul în anii următori, ca rezultat al discuţiei în cadrul comisiei de experţi de pe lîngă Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei şi al opiniil or pedagogice din republică, curriculum-ul a fost finalizat în versiunea prezentată în aceste pagini. La redactarea curriculum-ului s-a ţinut cont de o serie de principii şi cerinţe pedagogice vizînd scopul şi structura disciplinei: • adoptarea unui curriculum pertinent în raport cu finalităţile educaţiei, flexibil şi deschis, care ar permite să se elaboreze seturi didactice alternative;

afectiv-emoţionale şi psihomotorii. standardele curriculare de performanţă. • perfecţionarea metodologiei învăţămîntului prin experimentări alternative şi printr-o pregătire anterioară a cadrelor didactice.• renunţarea la ansamblul de prescripţii şi de reguli academice şi insistenţa asupra lărgirii aspectului funcţional-aplicativ şi asupra necesităţii de a focaliza pe experienţa trăită de copil. obiectivele cadru. Programele şcolare actuale au mutat accentul de pe învăţarea centrată pe profesor pe învăţarea centrată pe elev. în plan teoretic.IX. „pe interiorizarea unui mod de gândire specific fiecărui domeniu transpus în şcoală prin intermediul unui obiect de studiu. conţinuturile învăţării. a paradigmei comunicativ-funcţionale de studiere a limbii materne în clasele primare şi asigurarea coerenţei cu cea din clasele V. a proceselor intelectuale. programa de limba şi literatura română cuprinde:      nota de prezentare. obiectivele de referinţă corelate cu exemple de activităţi de învăţare. • reducerea “enciclopedismului” şi activizarea dezvoltării deprinderilor de lectură şi de scriere. prin sporirea stimulării şi a formării unei motivaţii intrinseci şi a unor aptitudini esenţiale în structura personalităţii. Celelalte componente ale programei au ca principal scop realizarea cu . II. Actualele programe şcolare subliniază importanţa rolului reglator al obiectivelor pe cele două niveluri de generalitate: obiective cadru şi obiective de referinţă. • coordonarea. cu obiectivele vizate şi cu gradul de dificultate a unităţilor de conţinut prin care se realizează acestea. Structura programei Structural. • renunţarea la concepţia şi experienţa tradiţională a manualelor şcolare separate (de limbă şi de citire) şi acceptarea elaborării acestora în raport cu principiul integrator al disciplinei.

acestea permit identificarea si rezolvarea. Competentele reprezinta ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi dobandite prin invatare. in contexte diverse. “limba română şi vorbirea coerentă”. Ea include două componente: “citirea şi dezvoltarea vorbirii”.IV reprezintă o disciplină inter. ca parte a programei scolare pentru clasele I-IV. III. cu o împletire organică de conţinut lingvistic (lexic. argumenteaza structura didactica adoptata si sintetizeaza o serie de recomandari considerate semnificative de catre autorii programei.şi multidisciplinară.sunt obiective care specifica rezultatele asteptate ale invatarii la finalul unui an de studiu si urmaresc progresul in formarea de capacitati si achizitii de cunostinte ale elevului de la un an de studiu la altul.” 1.succes a obiectivelor de către elevi. 3. . Obiectivele cadru sunt obiective cu grad ridicat de generalitate si complexitate. Nota de prezentare. Toate elementele acestor discipline formează un complex didactic unic şi multifuncţional. a unor probleme caracteristice unui domeniu. alături de acestea sînt prevăzute şi elemente din disciplinele “Ştiinţe”. Obiectivele de referinta . fonetică. Reflecţii personale Studiul practic al limbii române în clasele I . gramatică). Ele se refera la formarea unor capacitati si atitudini generate de specificul disciplinei si sunt urmarite de-a lungul mai multor ani de studiu. gîndire estetică (literatură. descrie parcursul obiectului de studiu respectiv. centrarea pe obiective reprezintă unica modalitate ce face ca sintagma centrare pe elev să nu rămână un slogan fără conţinut. În contextul învăţământului obligatoriu. 2. arte plastice) şi procese psihologice (limbaj şi comunicare). “Educaţia muzicală”. Obiectivele cadru au o structura comuna pentru toate disciplinele apartinand unei arii curriculare si au rolul de a asigura coerenta in cadrul acesteia. “Arte plastice”.

prin studiul limbii şi al literaturii române în clasele primare se urmăreşte formarea celor patru deprinderi de bază – ascultarea. presupunând abilităţi fundamentale de comunicare sau etape necesare în construirea unor asemenea abilităţi. buni receptori şi producători de texte orale şi scrise. Tematica propusă pentru alegerea textelor este universul copilăriei. elevii devenind. adică se trece de la învăţarea despre limbă şi literatură la învăţarea limbii şi a literaturii. domeniul elemente de construcţie a comunicării propune exclusiv conţinuturi de tip descriptiv. al comunicăriibşi al textului (literar/nonliterar). Cu o singură excepţie. Se observă uneori neconcordanţe între modul în care sunt formulate obiectivele de referinţă şi activităţile de învăţare: obiective relevante pentru viaţa reală sunt ilustrate prin activităţi de învăţare decontextualizate. modelul comunicativ-funcţional.Actuala programă de limbă şi literatură română impune o nouă paradigmă. elevul ajungând de la activităţile de receptare la cele de producere a mesajului. Conţinuturile disciplinei sunt grupate în trei domenii: lectură. obiectivele referitoare la receptarea şi producerea mesajelor orale sunt în cea mai mare măsură relevante pentru contexte de viaţă reală. Accentul se pune pe abordarea funcţională a limbii române. multe dintre acestea constituind doar etape în formarea unor deprinderi de scriere. mai puţin de jumătate dintre conţinuturi sunt relevante pentru universul referenţial al elevilor (dintre acestea. Aproximativ jumătate dintre activităţile de învăţare sugerate indică situaţii de învăţare relevante pentru experienţele şi universul de referinţă al elevilor. academic. obiectivele referitoare la comunicarea scrisă au ponderea cea mai scăzută în ceea ce priveşte relevanţa pentru viaţa reală. ceea ce deschide posibilităţi de valorificare a experienţelor proprii ale elevilor în receptarea textului. comunicare şi elemente de construcţia comunicării. vorbirea. ci disciplina limba şi literatura română. Activităţile de învăţare sunt expediate în formulări generale care trimit la categoriile generice de exerciţii din manualele de metodică. citirea şi scrierea –. nu se studiază ştiinţa. mizând pe formarea şi dezvoltarea abilităţilor fundamentale de comunicare orală şi scrisă. Mai mult de jumătate dintre obiectivele de referinţă au ieşire în viaţa reală. Astfel. de la înţelegerea pasivă la crearea activă a textului. vizând studiul integrat al limbii. nerespectând astfel viziunea comunicativfuncţională anunţată în notele de prezentare ale programelor). treptat. Conţinuturile recomandate în cadrul categoriei mic din perspectiva universului său organizare tematică sunt relevante pentru şcolarul . obiectivele de referinţă au relevanţă pentru viaţa reală.

la continuarea prezentării regulii în practica la clasă. la exersarea decontextualizată a acesteia şi la aşteptarea ca elevii să folosească structura în situaţii de comunicare. cele din domeniul elementelor de construcţie a comunicării). În schimb. întărirea practicilor de predare-învăţare-evaluare de tip interdisciplinar. de asemenea. Perspective Este necesar ca modelul comunicativ-funcţional să fie asumat la toate nivelurile programei (obiective de referinţă. Este necesară. deoarece enunţarea în programă a categoriilor gramaticale conduce la perpetuarea tiparului de predare – învăţare separată a gramaticii. Se recomandă prezentarea mai detaliată a activităţilor de învăţare. decontextualizate (în special. astfel încât să nu existe discrepanţe majore între acestea. Conţinuturile de tip funcţii ale limbii sunt relevante ca acte de vorbire fundamentale. cum pot fi valorificate elementele de construcţie a comunicării în receptarea şi în producerea textelor orale şi scrise. IV. Este necesară renunţarea la prezentarea listei cu elemente de Construcţie a comunicării. astfel încât să se excludă învăţarea gramaticii în sine. conţinuturile referitoare la elementele de construcţie a comunicării nu sunt relevante pentru viaţa reală – ele reprezintă doar categorii gramaticale. . Este necesară accentuarea strategiilor de integrare a conţinuturilor disciplinei în cadrul orelor de limba şi literatura română (de exemplu. cum se îmbină activităţile de receptare cu cele de producere a textului sau activităţile de comunicare orală cu cele de comunicare scrisă). Este utilă eliminarea unor conţinuturi mai puţin funcţionale.referenţial. activităţi de învăţare şi conţinuturi).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->