P. 1
Tropare Sfinti

Tropare Sfinti

|Views: 11|Likes:

More info:

Published by: edanutaflorea@yahoo.fr on Mar 28, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2015

pdf

text

original

1.

Sfantul Serafim Rose (2 septembrie) Ca un credincios nevoitor al Sfantului Gherman Ai inflorit ca o roza duhovniceasca in Platina (eu voi spune: ca un trandafir duhovnicesc) Ca un luminator al Ortodoxiei in America Scrierile tale aduc nadejde intregii lumi nvatandu!ne pe noi credinta cea adevarata O" sfinte cuvioase Serafime #oaga!te lui $umnezeu pentru noi% 2. Troparul Sfântului Daniil Sihastrul (18 decembrie) &ntru tine" p'rinte" cu os(rdie s!a m(ntuit cel dup' chip) c'ci lu(nd crucea ai urmat lui *ristos +i lucr(nd ai ,nv'-at s' nu se uite la trup" c'ci este trec'tor" ci s' poarte grij' de suflet" de lucrul cel nemuritor% Pentru aceasta" +i cu ,ngerii ,mpreun'" se .ucur'" Prea Cuvioase P'rinte $aniil" duhul t'u% 3. Troparul Sfintei Cu ioase !aria "#ipteanca (1 aprilie) &ntru tine maic' cu os(rdie s!a m(ntuit cel dup' chip) c' lu(nd crucea ai urmat lui *ristos) și lucr(nd ai ,nv'țat s' nu se uite la trup" c' este trec'tor) ci s' poarte grij' de suflet" de lucrul cel nemuritor% Pentru aceasta și cu ,ngerii ,mpreun' se .ucur'" cuvioas' /arie" duhul t'u% $. Troparul Sf. Cu ios %&rinte Serafim de Saro (2 ianuarie) $in tinerețe 0!ai ,ndr'git pe *ristos" fericite" și numai 0ui" 1nul" ai dorit cu ,nfl'c'rare s' ,i slujești" prin rug2ciune ne,ntrerupt' ,n pustie" nevoindu!te cu inima plin' de umilinț' do.(ndind iu.irea lui $umnezeu și ar't(ndu!te ales al /aicii $omnului% Pentru aceasta ne rug'm ție: /(ntuiește!ne pre noi cu rug'ciunile tale" preacuvioase Serafime" P'rintele nostru% '. Troparul Sfantului "frem cel (ou (' mai) Ai str'lucit ca soarele pe Colina 3eprih'ni-ilor +i ai urcat la $omnul pe calea martiriului" d(ndu!-i sufletul su. loviturile necredincio+ilor" Sfinte P'rinte 4frem" /are /ucenic al lui *ristos% Pentru aceasta" ai f'cut ca dumnezeiescul har s' se reverse ne,ncetat spre cei ce cu evlavie ,-i strig' -ie: slav' Celui Ce -i!a d'ruit putere" slav' Celui Ce -i!a d'ruit harul t'm'duirilor" slav' Celui Care d' tuturor t'm'duiri prin tine%

). Troparul Sfin*ilor +mp&ra*i Constantin ,i "lena (21 mai) Chipul Crucii 5ale pe cer vaz(ndu!l +i ca Pavel chemarea nu de la oameni lu(nd" cel ,ntre ,mp'ra-i Apostolul 5'u" $oamne" ,mparateasca cetate ,n m(inile 5ale o a pus" pe care

6

p'ze+te!o totdeauna .land povatuitor al 1ngrovlahiei" numai cu smerenia ai .iulie) Purtatorule de chinuri" sfinte si tamaduitorule Pantelimoane" roaga pe milostivul $umnezeu" ca sa dea iertare de gresale sufletelor noastre% 12.nt(i pe scaun +ez'tori +i lumii .n pace" pentru rug'ciunile 3'sc'toarei de $umnezeu" unule iu.ucurandu!te" .nv'-'tori" St'p(nului tuturor ruga-i!v'" pace lumiii s' d'ruiasc' +i sufletelor noastre mare mil'% 1.ogate% Parinte erarhe Grigorie" roaga pe *ristos $umnezeu sa mantuiasca sufletele noastre% $e dulceata gurii tale celei sfintite ce indulceste 7iserica si de focul ravnei tale se minuneaza cetele ceresti" ca ostenindu!te in talmacirea sfintelor invataturi ale parintilor celor de demult" ai daruit turmei tale .erarh /ri#orie Dasc&lul (22 iunie) ndreptator credintei si chip .oteza in repejuni pe Cel propovaduit te!ai invrednicit% $rept aceea" pentru adevar nevoindu!te" .ine ai vestit si celor din iad pe $umnezeu Cel ce S!a aratat in trup" pe Cel ce a ridicat pacatul lumii si ne!a daruit noua mare mila% 11. Troparul Sf.oan 3ote4atorul (21 au#ust) Pomenirea dreptului cu laude" iar tie destul iti este marturia $omnului" naintemergatorule" ca te!ai aratat cu adevarat si decat proorocii mai cinstit" ca si a . Troparul Sfântului . Troparul Sfin*ilor 0postoli %etru .ucuria cunoasterii lui $umnezeu" Sfinte erarhe Grigorie% Preacinstit truditor in ogorul dumnezeiestilor slove" intelepte urmator al Sfintilor Parinti" .itorule de oameni% -.landetelor" invatator infranarii te!a aratat pe tine" turmei tale" adevarul lucrurilor% Pentru aceasta ai castigat cu" smerenia cele inalte" cu saracia cele .it!ai" P'rinte" /untele Athonului" mai presus de fire vie-uind" +i cea a $uhului ai ar'tat nou'" dumnezeiasca lucrare) pentru aceasta" cu cuviin-' cinstind pomenirea ta" : .oachim și 0na (1 septembrie) Pomenirea drepților 5'i" $oamne" pr'znuind" pentru d(nșii" rug'mu!ne Ție" m(ntuiește sufletele noastre% 12.ntre apostoli mai .iruit mestesugul celor potrivnici% Pentru aceasta" Sfinte erarhe Grigorie" roaga pe *ristos $umnezeu sa ne daruiasca noua pace si mare mila% 8. Troparul Sfantului !are !ucenic si tamaduitor %antelimon (2.i %a el (21 iunie) Cei ce sunte-i . . Troparul Sfinților și drepți dumne4eiești p&rinți . Troparul Sfântului Siluan 0thonitul (2$ septembrie) 8 am avut icoana9 &mpodo.

n vremurile din urm' adev'rat prieten al . .i /a riil (8 noiembrie) /ai!marilor .'vi-i!ne din nevoi" cei ce sunte-i mai!mari peste cetele puterilor de sus% 1).ucura" Cuvioasa /aica Parascheva" duhul tau% 1$.ogate vindec'ri celor ce cu evlavie strig': Slav' lui *ristos" Celui ce te!a prosl'vit< Slav' Celui ce minunat te!a ar'tat< Slav' Celui ce prin tine lucreaz' tuturor t'm'duiri< 1-.erarh (ectarie (1 noiembrie) Pre cel n'scut . 0postol 0ndrei (32 noiembrie) =iu al Galileei si frate al lui Petru" dintre pescari in so. Troparul Sfin*ilor 0rhan#heli !ihail .landetilor" invatator infranarii te!ai aratat pe tine" turmei tale" adevarul lucrurilor% Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte" cu saracia cele > . Troparul Sf. Cu .ucurie cand in #omania iarasi ai venit" unde pe *ristos $omnul 0!ai propovaduit% Cel dintre Apostoli mai .octombrie) ntru tine" Parinte" cu osardie s!a mantuit cel dupa chip" ca luand Crucea" ai urmat lui *ristos si lucrand ai invatat sa nu se uite la trup" caci este trecator" ci sa poarte grija de suflet" de lucru cel nemuritor% Pentru aceasta si cu ingerii impreuna se . Troparul Sf. %arasche a (1$ octombrie) ntru tine" /aica" cu osardie s!a mantuit cel dupa chip" ca luand Crucea" ai urmat lui *ristos si lucrand ai invatat sa nu se uite la trup" caci este trecator" ci sa poarte grija de suflet" de lucru cel nemuritor% Pentru aceasta si cu ingerii impreuna se . Troparul Sf.erarh (icolae () decembrie) ndreptator credintei si chip .Siluane" din inim' sl'vim pre Cela ce pre tine 7isericii mare propoveduitor al lui *ristos te!au dat% 13.n Silivria și ocrotitorul 4ghinei" pre cela ce s!a ar'tat .orul Apostolilor intai ai fost chemat" Andrei cel minunat" iar de la mormantul tau din Patra chemi popoarele la $umnezeu si atunci ne!ai umplut de .unelor!s'v(r+iri" pre Sf(ntul erarh 3ectarie s'!l cinstim cei credincio+i ca pre un dumnezeiesc slujitor al lui *ristos" c' izvor'+te .ucura" Prea Cuvioase Parinte $imitrie" duhul tau% 1'.nt(i!chemat +i lui Petru frate adev'rat" st'p(nului tuturor" Andreie" roag'!te" pace lumii s' d'ruiasc' +i sufletelor noastre mare mil'% 18. Troparul Sfântului . Dimitrie cel (ou 3asarabo (2.oievozi ai o+tirilor cere+ti" rug'mu!v' pe voi" noi nevrednicii" ca s' ne acoperi-i pe noi" prin rug'ciunile voastre" cu acoper'm(ntul aripilor m'ririi voastre celei netrupe+ti" p'zindu!ne pe noi cei ce c'dem cu deadinsul +i strig'm: z. Troparul Sf.

Sfânta !are !uceni*& Tatiana (12 ianuarie) /ielu+aua 5a" isuse" 5atiana" strig' cu mare glas: pe 5ine" /irele meu" 5e iu. Troparul Sfântului Cu ios .ind s'r'cia lui *ristos" acum te .'veasc' prin poc'in-' de tot r'ul% 23.ncetat r'.decembrie) &ntru r'.erarh Spiridon (12 decembrie) So.darea ta ți!ai agonisit plata ta" fericit' =iloteea" .ngerii 0!ai sl'vit pe $umnezeu% Pentru aceasta nu .n pe+ter' pustniceasc' .d(nd" .mp'r'-esc .itorule de nevoin-' +i r(vnitorule .it +i +arpele .inevoind" pe s'raci miluindu!i și pe fl'm(nzi s'turandu!i) roag'!te lui *ristos $umnezeu" .n /'n'stirea Prislop +i .mpreun' m' r'stignesc" +i .ntru ispite ne.orului celui dint(i te!ai ar'tat ap'r'tor +i de minuni f'c'tor" de $umnezeu purt'torule Spiridoane" p'rintele nostru% Pentru aceasta cu femeia cea moart' .mpreun' cu ..n groap' tu ai vor. . Sfânta 7enia din %etro#rad8 cea nebun& pentru 9ristos (11 septembrie) u.ngeri ai avut .oan de la %rislop (13 septembrie) u.unia acestei lumi" prin smerenia Crucii ai primit puterea lui $umnezeu% Pentru aceasta" do.nceta a te ruga pentru sufletele noastre< C .ntru cele sfinte" Cuvioase P'rinte oane< P'r'sit!ai cele trec'toare +i ai ales pe cele ve+nice" luat!ai jugul lui *ristos .esc +i pe 5ine c'ut(ndu!5e m' chinuiesc +i .n aur l!ai pref'cut% ?i c(nd ai c(ntat tu sfintele rug'ciuni" .(ndind darul ajutor'rii prin minuni" =ericit' Aenia" roag' pe *ristos $umnezeu s' ne iz.n necazuri .ndulce+ti de osp'-ul cel ve+nic) cu ne. Troparul Sfintei !uceni*e 5iloteea (.un' fecioar'" s' m(ntuiasc' sufletele noastre% 22.unia cea p'rut' ai ru+inat ne. Sfântul Cu ios 6osima ($ aprilie) Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor +i cu suspinurile cele dintru ad(nc ai f'cut ostenelile tale .nsutit roditoare) +i te!ai f'cut lumin'tor lumii" str'lucind cu minunile" @osima" p'rintele nostru% #oag'!te lui *ristos $umnezeu ca s' m(ntuiasc' sufletele noastre% 22.ngrop cu 7otezul 5'u) +i p'timesc pentru 5ine" ca s' .ntru 5ine) +i mor pentru 5ine" ca s' viez pentru 5ine" +i ca o jertf' f'r' prihan'" prime+te!m' pe mine ceea ce cu dragoste m' jerfesc Bie% Pentru rug'ciunile ei" ca un milostiv" m(ntuie+te sufletele noastre% 2$. Troparul Sf.mpreun' cu tine slujind" preasfin-ite% Slav' Celui ce te!a pream'rit pe tine) slav' Celui ce lucreaz' prin tine tuturor t'm'duiri% 21.ogate% Parinte erarhe 3icolae" roaga pe *ristos $umnezeu sa mantuiasca sufletele noastre% 11.mpreun' m' .'t'i suferind" .

mp'r'teasa o ai .mp'r'teasc'% &naintea C'ruia . Sfanta !are !ucenita "caterina (2' noiembrie) Cu . Troparul Sfantului !ucenic Sa a de la 3u4au (12 aprilie) /ucenicul 5au $oamne" Sava" intru nevointa sa" cununa nestricaciunii a do.it!a si ale demonilor neputincioasele indrazniri% Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre" *ristoase $umnezeule% D .mpreun' cu .ngerii st(nd" roag'!te pentru noi" cei ce cinstim sf(nt' pomenirea ta% 2).ncununat cu cunun' .asile" roag' pururea pe *ristos $umnezeu s' m(ntuiasc' sufletele noastre% 2-.ncredin-at" dimpreun' +i pe prigonitorul l!ai mustrat" mireas' de $umnezeu chemat'" fericit' 4caterina< Cu .ntunericul l!ai gonit) iar pe .ucurie ai alergat la c'mara cea cereasc'" c'tre *ristos" /irele cel preafrumos" +i de la $(nsul te!ai . Troparul Sfantului Cu ios :asile de la %oiana !arului (2' aprilie) &nv'-'torule al dreptei cinstiri de $umnezeu" pov'-uitorule al c'lug'rilor" propov'duitorule al harului" dasc'lul rug'ciunii min-ii celei cu trezvie lucrate" P'rinte Cuvioase .2'.n-elepciunea ca +i cu razele soarelui ai luminat pe filosofii p'g(ni +i ca o lun' prealuminoas'" care str'lucea .n noaptea necredin-ei" .andit de la 5ine" $umnezeul nostru) ca avand puterea 5a pe chinuitori a invins) zdro.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->