Şcoala Centrală Concurs ”Realiști fără egal”

Str. Icoanei, nr. 3-5, sector 2, Bucureşti 18 martie 2014
Tel: 021211.84.84 Fax: 021211.96.98

1

Subiecte concurs disciplina fizică

f1) Un copil priveşte o piatră aflată pe fundul unui bazin de adâncime m 5 = h , plin cu apă
( 3 / 4 =
apa
n ). Piatra este privită dintr-un punct aflat deasupra suprafeţei apei, pe aceeaşi verticală cu
piatra. Imaginea acesteia este situată la adâncimea:
A) m 1,25
B) m 2,75
C) m 15 , 3
D) m 3,75
f2) Două lentile subțiri cu distanţele focale
1
f şi
2
f sunt puse în contact. Distanţa focală echivalentă a
sistemului optic format este:
A)
2 1
f f +
B)
2 1
1 1 f f +
C) ) ( ) (
2 1 2 1
f f f f + ·
D) ) ( ) (
2 1 2 1
f f f f · +
f3) Legea mişcării unui corp cu masa de kg 10 este dată de relaţia
2
10 6 t t x + + = . Forţa de frecare la
alunecare dintre corp şi suprafaţa orizontală reprezintă 20% din greutatea acestuia. Cunoscând că
accelerația gravitațională este
2
m/s 10 g = , valoarea forței de tracțiune exercitată asupra corpului, paralel
cu suprafața orizontală, este:
A) N 50
B) N 40
C) N 30
D) N 20
f4) Un corp cu masa kg 1 = m este lansat de la sol, vertical în sus, cu viteza iniţială m/s 10
0
= v . Energia
potenţială a sistemului corp pământ la o înălţime egală cu o pătrime din înălţimea maximă la care poate
ajunge acesta este:
A) J 5
B) J 5 , 7
C) J 12,5
D) J 15
f5) Un gaz ideal este supus unei transformări izoterme în care presiunea sa creşte cu 20% . Volumul
gazului:
A) scade cu 20%
B) creşte cu 33,3%
C) crește cu 60%
D) scade cu 16,6%
f6) O cantitate dată de gaz ideal suferă procesul reprezentat în graficul
din figura alăturată. Căldura eliberată de gaz în urma acestui proces
are modulul egal cu J 600 . Variaţia energiei interne a gazului este:Şcoala Centrală Concurs ”Realiști fără egal”
Str. Icoanei, nr. 3-5, sector 2, Bucureşti 18 martie 2014
Tel: 021211.84.84 Fax: 021211.96.98

2

A) J 760 ÷
B) J 440 ÷
C) J 440
D) J 760
f7) Dintr-o sârma de aluminiu cu rezistivitatea µ şi aria secţiunii transversale S se confecţionează un
circuit ca în figura alăturată. Raza cercului fiind r , rezistența echivalentă între punctele A și B este:
A)
2
2 t
µ
+
=
S
r
R
AB

B)
t
t
µ
2
4 +
=
S
r
R
AB

C)
t
t
µ
+
=
2 r
S
R
AB

D)
t
t
µ
+
=
4
2
S
r
R
AB

f8) n generatoare identice dezvoltă aceeași putere P pe un rezistor, atât la legarea lor în serie cât și la
legarea în paralel. Puterea dezvoltată de un singur generator pe același rezistor este:
A)
( )
2
2
4
1 P
n
n +

B)
( )
2
4
1 P
n
n +

C)
4
P
2
n

D)
( )
2
2
1 2P
n
n +

f9) Un corp de masă kg 5 , 0 = m , legat de un resort elastic, poate oscila armonic pe un plan orizontal,
fără frecare. Sub acțiunea unei forțe orizontale N 400 = F , corpul este deplasat din poziția de echilibru
cu cm 2 = x . Lasând liber corpul, viteza sa maxima este:
A) 1m/s
B) 2m/s
C) 4m/s
D) 8m/s
f10) O coardă din oțel (
3
kg/m 8000 = µ ) fixată la ambele capete, are lungimea m 4 , 0 = l și diametrul
mm 2 , 0 = d . Coarda este acordată cu un diapazon la frecvența fundamentală Hz 500 = v . Tensiunea la
care este supusă coarda are valoarea:
A) N 24,6t
B) N 12,8t
C) N 0,82t
D) N 4,8t
Subiectele elaborate de
Prof.Corina Dobrescu - Colegiul Național ”Tudor Vianu”, sector 1
Prof. Manuela Ștefănescu -Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza”, sector 3

Şcoala Centrală Concurs ”Realiști fără egal”
Str. Icoanei, nr. 3-5, sector 2, Bucureşti 18 martie 2014
Tel: 021211.84.84 Fax: 021211.96.98

3

Răspunsuri itemi concurs fizică:

f1) D f2) C f3) B f4) C f5) D
f6) B f7) D f8) A f9) C f10) B

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.