You are on page 1of 2

REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

Forma sintetic la data 15-mar-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er.

(la data 10-dec-1997 actul a fost aprobat de Hotarirea 766/1997 )

A!"T#LUL "$ !revederi generale

Art% 1
$rezentul regulament are ca o%iect sta%ilirea modului de ncadrare n categorii de im&ortanta a constructiilor' n sco&ul a&licarii diferentiate a sistemului calitatii' conform legii. (onstructiile re&rezinta lucrarile conce&ute si e)ecutate &entru nde&linirea unor functii economico-sociale sau ecologice. *le sunt caracterizate' de regula' n ra&ort cu necesitatea de ada&tare la conditiile locale de teren si de mediu' cu durata mare de utilizare' cu +olumul im&ortant de munca si de materiale nglo%ate.

Art% 2

Art% & Art% '

$re+ederile &rezentului regulament se a&lica tuturor constructiilor noi sau e)istente. (onstructiile se ncadreaza' du&a im&ortanta lor' n urmatoarele categorii, a(de im&ortanta glo%ala' denumite categorii de im&ortanta' care &ri+esc ntreaga constructie' su% toate as&ecteleb(de im&ortanta s&ecifice' denumite clase de im&ortanta' care &ri+esc ntreaga constructie sau &arti ale acesteia' su% anumite as&ecte.

A!"T#LUL ""$

ategorii de importanta

Art% )
(ategoriile de im&ortanta a constructiilor se sta%ilesc n conformitate cu metodologia a&ro%ata de catre .inisterul /ucrarilor $u%lice si Amena0arii 1eritoriului' &entru realizarea de ni+eluri de calitate determinate de res&ectarea cerintelor' &recum si &entru delimitarea o%ligatiilor care re+in &ersoanelor 0uridice si fizice im&licate' n conditiile legii' tinnd seama de urmatoarele as&ecte, a(im&licarea +itala a constructiilor n societate si n natura - gradul de risc su% as&ectul sigurantei si al sanatatiib(im&licarea functionala a constructiilor n domeniul socioeconomic' n mediul construit si n natura - destinatia' modul de utilizare etc.c(caracteristici &ro&rii constructiilor - com&le)itatea si considerentele economice. (ategoriile de im&ortanta care se sta%ilesc &entru constructii sunt, - constructii de im&ortanta e)ce&tionala 2A3- constructii de im&ortanta deose%ita 243- constructii de im&ortanta normala 2(3- constructii de im&ortanta redusa 253. (ategoria de im&ortanta se sta%ileste de catre &roiectant' la cererea in+estitorului' n cazul constructiilor noi' sau a &ro&rietarului' n cazul constructiilor e)istente' atunci cnd este necesar' &entru lucrari de inter+entii sau n alte cazuri. $entru fiecare constructie se sta%ileste o singura categorie de im&ortanta si aceasta +a fi nscrisa n toate documentele tehnice &ri+ind constructia, autorizatia de construire' &roiectul de e)ecutie' cartea tehnica a constructiei' documentele de asigurare. (lase de im&ortanta (lasele de im&ortanta se sta%ilesc &rin reglementari tehnice si au la %aza criterii s&ecifice. (lasele de im&ortanta se coreleaza cu categoriile de im&ortanta de catre &roiectant' la constructiile noi' si6sau de catre e)&ertul tehnic atestat' la constructiile e)istente' n sco&ul sta%ilirii conditiilor de a&licare a com&onentelor sistemului calitatii.

Art% *

Art% 7

Art% + Art% 9

A!"T#LUL """$ ,ispo-itii .inale


(ategoria si clasa de im&ortanta sta%ilite &entru o constructie nu se +or modifica dect la schim%area destinatiei sau n alte conditii care im&un aceasta' &rin documentatii moti+ate.

Art% 1/ Art% 11

7n+estitorii sau &ro&rietarii &ot sa &re+ada &rin clauze contractuale cu &roiectantii cerinte su&erioare celor cores&unzatoare categoriei sau clasei de im&ortanta a constructiei. -8888$u%licata n .onitorul 9ficial cu numarul :52 din data de 10 decem%rie 1;;<
Forma sintetic la data 15-mar-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er.