You are on page 1of 78
 
^_LMTI GA_ PBI
OILYPMGYE D_ILPY_IT
JAWIET
OILYPMGYE D_ILPY_IT
 OILYPMGYE @L_HJITT OILYPMGYE DBLAT
 OILYPMGYE _I@IK^PMAJ 
―Mj tbi
Catbmd
 trl`mtmaj a Ljji _mdi. . . . Cmvi tbms ta ljs a Ttipbijmi Kiyir”s
Pwmemcbt 
 ar BOA”s
Prui Oeaa` 
 sirmis.‛
TEF 
B
―Pbi lutbars crauj` tbimr Dlstir ware` mj tbi dajdriti, shmeeueey fuxtlpasmjc tbi lrdlji,
klcmdle
 ware` wmtb Cltemj”s jarkle sautbirj emistyei. . . . XGljs wmee[ peil` ar kari.‛
WA]L
 (stlrri` rivmiw)―L
eusb
 Tautbirj catbmd.‛
BAEE] OELDH
,
Jiw ]arh Pmkis
 oistsieemjc lutbar a
Pmtbi6 L Ka`irj Glirmi Plei
 lj`
Pbi Dae`ist Cmre mj Dae`tawj
―Tklrt, tixturi` lj`
rakljtmd
.‛
Hmrhus _ivmiws
Klcmdle, oriltbeiss.
  Fust Flri` Fr.
 
O]
HLKM CL_DML & KL_CL_IP TPABE
EMPPEI, O_ASJ LJ@ DAK^LJ]Oastaj
 Jiw ]arh

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.
Anytime. Anywhere. Any device.
No Commitment. Cancel anytime.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505