Filme de (re)văzut: Fotbalişti fără adăpost, emigraţi în Australia

Alex. eo !erban "o#umentarul Australia, regizat de $laudiu %it#u şi #o&produs de '() şi de ibraFilm, a fost prezentat în avanpremieră la *+FF ,--. în faţa unei săli pline #are a rîs şi a aplaudat & in#lusiv în timpul filmului. !i n&au fost aplauze de #omplezenţă (#ine aplaudă /de #omplezenţă/ în timpul unei proie#ţii01). 2ovestea unei e#3ipe de şase fotbalişti /3omeleşi/ din *imişoara #are a4unge, lovind mingea #u pi#iorul, la un #ampionat mondial la %elbourne, în Australia şi bate e#3ipa 56A pare aproape un film din #ategoria Full Monty...

2ovestea este, într&adevăr, neverosimil de spe#ta#uloasă. 7n prima parte îi vedem pe protagonişti & în grupuri de #îte doi sau de unul singur & filmaţi în /adăposturile/ lor (#orturi sau #ase abandonate), povestind o existenţă anterioară în#ă şi mai pre#ară #înd trăiau prin #anale. 5e detaşează /raisonneur/&ul grupului & un 4urnalist (1) lo#al pe nume 8adu %untean (ni#io legătură #u regizorul lui Boogie). "ar toţi #eilalţi sînt interesanţi, fie#are în felul său. $e e frumos, în a#est film, e #ă nu simţi ni#io #lipă regia, deşi /a#torii/ se adresează dire#t #amerei de filmat. 9ste, #e&i drept, un do#umentar de televiziune: dar #e bine&ar fi da#ă televiziunile ar programa numai astfel de do#umentare1 ;iaţa pe #are o vedem pe e#ran apare netru#ată, simplă şi dire#tă #a şi oamenii #are o povestes#. A4ungi să te ataşezi de a#eşti #opii abandonaţi mult înainte de a ateriza ei la %elbourne.

"upă primul lor zbor #u avionul, fotbaliştii noştri se trezes# / down under/, unde #onta#tul #u o #ivilizaţie bazată pe demnitatea persoanei şi respe#tul diferenţelor are efe#tul unei revelaţii. /$e zi e a#olo, vineri0 5îmbătă0/, întreabă unul, de4a tată. /Aaa, ai#i e de4a dumini#ă1/ %irările se ţin lanţ. /'omeleşii/ des#operă nu doar o altă ţară, #i o altă viaţă. +ar din#olo de mirări sînt mărturiile sin#ere & unele, sfîşietoare. "e #e trebuie să trăieşti într&o ţară #are nu te respe#tă0, par să spună #ei mai mulţi. 8om<nia privită de la mare distanţă este mi#ă&mi#ă. a propriu şi la figurat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful