You are on page 1of 1

E-Latihan Sukses Total

(Total Success E-Training)

Pengenalan

Banyak e-latihan yang wujud dalam pasaran tetapi fokusnya kepada perniagaan atau
kemahiran umum. Setakat ini, tiada lagi e-latihan yang memfokuskan kepada pendidikan
Islam secara berterusan dan berkala – mungkin disebabkan pendidikan ini wajar
diperoleh daripada sumber rasmi. Namun tidaklah salah apabila diwujudkan e-latihan ini
untuk memenuhkan masa individu yang banyak melayar internet agar pendidikan setiap
individu ini terarah dan mempunyai hala tuju.

Falsafah

• Berasaskan kepada konsep Action Learning atau marhalah dalam mendekatkan
diri kepada Allah yang dinyatakan oleh Ibn Qoiyim dalam Madari us Salikin
• Mengumpulkan pelbagai sumber daripada individu yang pelbagai sebagai
resource person.
• Peserta akan mengikuti email dari sehari ke sehari berasaskan kepada tajuk-tajuk
yang sesuai dengan keperluan dan tahap masing-masing.
• Bukan pembelajaran formal tetapi lebih kepada pendidikan praktikal yang wajar
didalami bagi menuju kehidupan berjaya secara total.

Rujukan
• Al-Quran dan as-Sunnah
• Merujuk kepada koleksi artikel, video dan audio serta bahan bercetak yang sesuai.

Mekanisme
• Komunikasi dengan peserta dan penyampaian bahan ialah melalui:
o Email
o Web
o Muat turun audio, video, bahan bercetak yang sesuai.

Kesimpulan

Semoga e-latihan ini dapat direalisasikan dengan jaya. Ameen.