P. 1
Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce

|Views: 41|Likes:
Published by vesepeja
Přípravný text Fyzikální olympiády
Přípravný text Fyzikální olympiády

More info:

Published by: vesepeja on Mar 29, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

Sections

 • Úvod
 • 1 Zákon elektromagnetické indukce
 • 1.1 Historie objevu
 • 1.2 Elektrické pole indukované pohybem vodiče v mag- netickém poli
 • Příklad 1 – jednoduchý alternátor
 • Příklad 2 – balistický magnetometr
 • 1.3 Elektrické pole indukované rotací Faradayova kotouče
 • 1.4 Elektrické pole indukované časovou změnou magne- tického pole
 • 1.5 Indukované elektrické pole
 • Příklad 3 – vírové elektrické pole
 • Příklad 4 – experimentální proudový vozík
 • 2 Indukčnost vodičů a energie magnetického pole
 • 2.1 Vlastní indukčnost vodiče a vlastní indukce
 • Příklad 5 – indukčnost solenoidu
 • 2.2 Vzájemná indukčnost vodičů a vzájemná indukce
 • Příklad 6 – vzájemná indukčnost dvou solenoidů s těsnou vazbou
 • 2.3 Energie magnetického pole
 • a) Energie magnetického pole jediného vodiče
 • b) Hustota energie magnetického pole
 • c) Energie magnetického pole soustavy vodičů
 • 2.4 Indukčnost některých vodičů
 • a) Vlastní indukčnost válcové cívky a přímého drátu
 • b) Vlastní indukčnost toroidu
 • c) Vlastní indukčnost koaxiálního kabelu
 • d) Vzájemná indukčnost dvou plochých cívek
 • e) Závěrečný poznatek o indukčnosti
 • 3 Elektrické obvody s proměnným proudem
 • 3.1 Přechodné děje v elektrickém obvodu
 • 3.2 Obvody střídavého proudu
 • a) Obvod s R, L v sérii
 • Příklad 7 – rezonance v obvodu s R, L, C v sérii
 • Příklad 8 – energie v obvodu s R, L, C v sérii
 • 4 Aplikace elektromagnetické indukce
 • 4.1 Vázané oscilační obvody
 • 4.2 Transformátor
 • a) Transformátor při chodu naprázdno
 • b) Zatížený transformátor
 • c) Výkon transformátoru
 • Příklad 9 – transformátor jako soustava vázaných obvodů
 • 4.3 Vířivé (Foucaultovy) proudy
 • Příklad 10 – ohřev vířivými proudy
 • 4.4 Skinefekt
 • 4.5 Betatron
 • Příklad 11 – Kerstův betatron
 • 5 Úlohy
 • Řešení úloh
 • Literatura

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE

(Elektrodynamika 3) Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral

Obsah
Úvod 1 Zákon elektromagnetické indukce 1.1 Historie objevu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Elektrické pole indukované pohybem vodiče v magnetickém poli Příklad 1 – jednoduchý alternátor . . . . . . . . . . . . . . . . . Příklad 2 – balistický magnetometr . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Elektrické pole indukované rotací Faradayova kotouče . . . . . 1.4 Elektrické pole indukované časovou změnou magnetického pole 1.5 Indukované elektrické pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příklad 3 – vírové elektrické pole . . . . . . . . . . . . . . . . . Příklad 4 – experimentální proudový vozík . . . . . . . . . . . . 2 Indukčnost vodičů a energie magnetického pole 2.1 Vlastní indukčnost vodiče a vlastní indukce . . . . . . . . . . . Příklad 5 – indukčnost solenoidu . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Vzájemná indukčnost vodičů a vzájemná indukce . . . . . . . . Příklad 6 – vzájemná indukčnost dvou solenoidů s těsnou vazbou 2.3 Energie magnetického pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Energie magnetického pole jediného vodiče . . . . . . . . . . b) Hustota energie magnetického pole . . . . . . . . . . . . . . c) Energie magnetického pole soustavy vodičů . . . . . . . . . . 2.4 Indukčnost některých vodičů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Vlastní indukčnost válcové cívky a přímého drátu . . . . . . b) Vlastní indukčnost toroidu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Vlastní indukčnost koaxiálního kabelu . . . . . . . . . . . . . d) Vzájemná indukčnost dvou plochých cívek . . . . . . . . . . e) Závěrečný poznatek o indukčnosti . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 4 5 10 12 13 14 16 18 20 23 23 24 25 26 28 28 28 29 30 30 31 32 34 35

3 Elektrické obvody s proměnným proudem 3.1 Přechodné děje v elektrickém obvodu . . . . . . . . . . . 3.2 Obvody střídavého proudu . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Obvod s R, L v sérii . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Obvod s R, L, C v sérii . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Fázové vztahy mezi napětím a proudem na prvcích R, Příklad 7 – rezonance v obvodu s R, L, C v sérii . . . . Příklad 8 – energie v obvodu s R, L, C v sérii . . . . . . 4 Aplikace elektromagnetické indukce 4.1 Vázané oscilační obvody . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Transformátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Transformátor při chodu naprázdno . . . . . . b) Zatížený transformátor . . . . . . . . . . . . . c) Výkon transformátoru . . . . . . . . . . . . . . Příklad 9 – transformátor jako soustava vázaných 4.3 Vířivé (Foucaultovy) proudy . . . . . . . . . . . . Příklad 10 – ohřev vířivými proudy . . . . . . . . 4.4 Skinefekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Betatron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příklad 11 – Kerstův betatron . . . . . . . . . . . 5 Úlohy Řešení úloh Literatura

. . . . . . . . . . . . L, C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 36 38 38 40 43 43 45 47 47 50 51 53 53 54 55 56 57 59 62 64 70 76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obvodů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Úvod
Elektromagnetická indukce patří k významným fyzikálním jevům, které tvoří nejen jeden z důležitých pilířů teorie elektromagnetického pole, nýbrž který také nachází široké aplikace v technice, např. v energetice, měřící či komunikační technice. Bez zařízení jako jsou alternátory, transformátory, betatrony, antény aj., by stěží mohla existovat současná civilizace, i když si to řadový občan ani neuvědomuje. Předložený text se zabývá elektromagnetickou indukcí a jejími základními fyzikálními aplikacemi. Tvoří třetí díl elektrodynamiky – volně navazuje na texty [13], [14], které byly zaměřeny na magnetické pole. Nejprve je věnována pozornost zákonu elektromagnetické indukce – rozboru Faradayových experimentů a matematické formulaci zákona. Poté se definuje a počítá vlastní a vzájemná indukčnost vodičů. Pozornost je věnována rovněž energii magnetického pole, přechodným jevům a významným obvodům střídavého proudu. Důležitou součástí textu jsou aplikace elektromagnetické indukce, které jsou fyzikálně zajímavé a prakticky významné – vázané oscilační obvody, transformátor, Foucaltovy proudy, skinefekt a betatron. Při výkladu látky byla dodržena osvědčená metoda – popis experimentu, teoretický výklad, formulace zákonitosti, aplikace, řešený příklad, úlohy. V textu je zařazeno 11 příkladů. Na závěr je zadáno 16 úloh k řešení, přičemž výsledky řešení (případně u obtížnějších úloh i naznačené řešení) jsou uvedeny.

3

Několik let soustavně a pečlivě experimentoval až konečně r. vyslovil ideu o jednotě všech sil a jevů v přírodě (podobně jako už před ním I. která se rozprostírá mezi interagujícími objekty a která zprostředkovává konečnou rychlostí silové působení (interakci). N S 3. že při průchodu elektrického proudu vodičem vzniká v jeho okolí magnetické pole. To jej přivádí k myšlence. 1): 1. Tím řešil staletý problém okamžitého působení na dálku („actio indistans ). protože jej to nesvedlo na scestí v době vznikajících teorií končících mnohdy ve slepé uličce). syn kováře bez systematického vzdělání. kdy byl učiněn objev. že když elektrický proud vyvolává magnetické účinky. Faraday byl ryzí experimentátor bez matematického vzdělání (ve své době to bylo svým způsobem štěstí. Newton) a ideu o existenci elektrického a magnetického pole1 jako entity šířící se konečnou rychlostí v prostoru. pak by se měl magnetickým polem nějak vyvolat elektrický proud (ptá se: „jak přeměnit magnetismus v elektřinu? ). Nebyl však ve své době pochopen. Problémem se od r. 1831.1 Zákon elektromagnetické indukce Historie objevu Po roce 1820. Je překvapující.1 1. v době od srpna do října provedl tři základní experimenty s elektromagnetickou indukcí (viz obr. 1821 intenzivně zabýval zejména Angličan Michael Faraday (1791 – 1867). jako reality. (I ) (II ) N S Obr. 1 Faradayovy experimenty s elektromagnetickou indukcí 1 Faraday je i autorem fyzikálního pojmu pole. 2. že tento původem knihařský tovaryš. začali fyzikové hledat děj opačný – jak magnetickým polem vyvolat elektrický proud. 4 .

přešla výchylka magnetky v opačnou. tak se magnetka2 . že změnou magnetického pole se indukuje elektrické pole. Při vsouvání magnetu zjistil výchylku na jednu stranu. že vystačíme se zákony pro magnetické pole elektrického proudu. 34. který je jednoduchou variantou experimentu 2 na obr. Neumann (1798 – 1895). Faradayův indukční zákon zařadil r. Těmito pokusy Faraday prokázal. Faradayovým objevem se začala rozvíjet teorie nestacionárního elektromagnetického pole. Výhodné je umístit spojovací vodič se zkoumaným proudem u našeho pokusu mezi tyto magnetky – citlivost bude dvojnásobná. Přitom je lhostejné. Vytvořil soustavu dvou cívek na společném železném prstenci. při vysouvání na opačnou stranu. jehož obvod a osa byly pomocí klouzavého kontaktu vodivě spojeny drátem.2 Elektrické pole indukované pohybem vodiče v magnetickém poli Nejprve se budeme věnovat nejjednoduššímu případu elektromagnetické indukce. pak je výchylka nezávislá na geomagnetickém poli. Po přerušení proudu v první cívce se magnetka vychýlila na opačnou stranu a vrátila zpět. 1855 J. rovnoběžně umístěná pod vodorovným drátem spojujícím konce druhé cívky (II ). Při druhém pokusu zasouval do vzduchové cívky (solenoidu) tyčový permanentní magnet. 2 Faraday 5 . Jeho matematickou formulaci podal až v r. Při použití jen jedné magnetky musí mít spojovací vodič severojižní orientaci. Když pak do jedné (I ) přivedl přes spínač elektrický proud z baterie. zda pohybujeme magnetem nebo cívkou. vychýlila a poté se vrátila do původní polohy. Pro třetí pokus zhotovil měděný kotouč. pod nímž se nacházela indikační magnetka. když směr otáčení změnil. 2. C. Zajímavé přitom je. Dnes užíváme pro indikaci indukovaného proudu galvanometr. jejichž výklad byl předmětem publikace [13]. 1845 teoretik F. Když kotoučem otáčel v magnetickém poli permanentního magnetu. pozoroval výchylku magnetky v jednom směru. Jakmile pohyb magnetu zastavil. 3.1. použil zavěšenou astatickou magnetku – viz [14] str. 1. Maxwell (1831 –1879) do své soustavy hlavních rovnic elektromagnetického pole. V následujícím textu provedeme teoretický výklad Faradayových pokusů a odvodíme obecný tvar indukčního zákona. Všechny tyto tři jevy se dají popsat jediným obecně platným indukčním zákonem. rozhodující je relativní pohyb. Jde o soustavu dvou rovnoběžných magnetek se vzájemně opačně orientovanými póly. E. vrátila se magnetka do původní polohy. 1.

která má v našem případě velikost Fmg = evB . bude na záporné nositele náboje q = −e (elektrony) působit magnetická složka Lorentzovy síly Fmg = −ev × B (viz [13]. 2). tak se silový účinek magnetického pole na elektrony v pohybujícím se vodiči postupně zeslabuje a zcela vymizí.dS = ldr C Ii l B Ui Fe v Ei Fmg U R dr Obr. Budeme-li vodičem vůči magnetickému poli pohybovat relativní rychlostí v . neboli v × B + E = 0 . když v rovnovážném stavu bude platit Fmg + Fe = 0 . neboli intenzita E elektrostatického pole je namířena proti intenzitě Ei indukovaného (neelektrostatického) pole. 2 K elektromagnetické indukci při pohybu vodiče v magnetickém poli Nechť se v homogenním příčném a časově neměnném magnetickém poli o indukci B (= konst ) nachází pohyblivý přímý vodič (tyčka) o aktivní délce l (obr. Jak hustota elektronů na dolní části vodiče vzrůstá. přičemž pohyb elektronů je omezen na úsečku (lineárního) vodiče. Protože aktivní část pohybujícího se vodiče je přímá a v každém bodě předpokládáme stejné B (magnetické pole jsme volili homogenní). Tím vzniká ve vodiči elektrostatické pole o intenzitě E . Její „motorické působení na záporně nabité elektrony modelujeme indukovaným elektrickým polem o intenzitě Ei = Fmg −e = v × B. Primárním činitelem probíhajícího děje uvnitř vodiče je magnetická (neelektrostatická) síla Fmg . Působením magnetické síly Fmg se elektrony budou přemísťovat k dolní části vodiče. bude i indukované elektrické pole podél vodiče homogenní a můžeme proto snadno vypočítat 6 . které působí na elektrony silou Fe = −eE opačného směru než má síla magnetická. Vodič se může posouvat po rovnoběžných drátech (o zanedbatelném odporu) připojených k rezistoru o odporu R. neboť v ⊥ B . (1) Ve výše popsaném stavu rovnováhy bude tedy platit rovnice Ei + E = 0 . 30). str. Tak se dolní část vodiče nabíjí záporně a horní kladně.

Element plochy lze považovat za vektor. V posledním výrazu bylo využito pravidlo pro vektorový součin: c × a = −(a × c). (3) neboť podél uzavřené křivky C (viz obr. využijeme-li vlastnosti vektorového součinu (viz obr. [13]. resp. 3 Platí (a × b) · c = (c × a) · b = −(a × c) · b. v uzavřeném elektrickém obvodu. tj. 2). Především skalární součin Ei ·l popisuje obecnější případ než znázorňuje obr. resp. str. 12. který nám umožní obecnější vyjádření indukčního zákona. V uzavřeném elektrickém obvodu. 2). dt dt dt kde dS je vektorový element plochy rovinného elektrického obvodu opsané tyčkou za čas dt.indukované elektromotorické napětí mezi konci tyčky Ui = Ei l = Blv. R R (4) Směr indukovaného proudu je zřejmý z obr. neboť na základě geometrické interpretace vyjadřuje tento součin objem rovnoběžnostěnu nad vektory a. 2 a obecně jej určuje Flemingovo pravidlo pravé ruky: Položíme-li pravou ruku na vodič tak. intenzity Ei indukovaného pole. pro který platí pravidlo o záměně členů3 . 3). vzniká elektrické pole jen podél úseku l . kde je Ei = konst . Z matematického hlediska představuje vztah (3) smíšený vektorový součin tří vektorů. prochází indukovaný elektrický proud Ii = Ui Blv = . Vrátíme se k výsledku (3). Pro vektorové vyjádření ve výrazu (3) jsme tyčku popsali vektorem l ve směru indukovaného proudu. dostaneme dt Ui = (v × B ) · l = −(B × v ) · l = −(v × l ) · B = =− 1 1 dS (v dt × l ) · B = − (dr × l ) · B = − × B. po připojení rezistoru o odporu R (viz obr. pak prsty ukazují směr indukovaného proudu. 7 . Násobíme-li rovnici ještě dt faktorem . 2 – tyčka se může vzhledem k rovnoběžným drátům pohybovat šikmo. aby indukční čáry magnetického pole vstupovaly do dlaně a palec ukazoval směr pohybu vodiče. (2) Příslušné indukované elektromotorické napětí lze vyjádřit i obecněji pomoci integrálu – viz např. Pak Ui = C Ei · dl = Ei · l = (v × B ) · l . c. b.

že B · dS = dΦ je element magnetického indukčního toku. Popsaný indukční jev je v obecném souladu se zákonem zachování energie. 1834 H. 3 Vektor dS elementu plochy jako aplikace vektorového součinu. Obr. Neboli indukované elektromotorické napětí v elektrickém obvodu je rovno rychlosti změny magnetického indukčního toku procházejícího obvodem. že indukované napětí je takového směru. 4 K energetické bilanci elektromagR netické indukce Abychom vodič udrželi v rovnoměrném přímočarém pohybu rychlostí v . jak si ukážeme energetickou bilancí pokusu z obr. která má podle Ampérova dr R zákona (viz [13]. která jej vyvolala. směr vektoru dS je kolmý k ploše a určuje se podle pravidla pravé ruky Uvážíme-li dále. a tím vykonat na dráze dr = v dt elementární práci dW = F ′ · dr = F ′ v dt = B 2 l2v2 U2 dt = i dt = RIi2 dt. str. můžeme vztah pro indukované elektromotorické napětí psát v konečném tvaru Ui = − dΦ . Lenz (1804 – 1865) a jev se označuje jako Lenzův zákon. že brání změně magnetického indukčního toku. dt (5) který je obecným vyjádřením Faradayova zákona elektromagnetické indukce. R R (6) 8 . Znaménko minus v (5) vyjadřuje jev. F. PůsobeB l Ii ním magnetického pole B pak F bude na pohyblivou tyčku půF′ Ii sobit reakční magnetická síla v F .l dS dS vd t= dr Obr. musíme na něj působit vnější silou F ′ = −F (viz obr. 2. Tak to vyjádřil r. 4). 24) veliB 2 l2 v kost F = BIi l = . Pohybem vodiče rychlostí v se bude v obvodu indukovat proud Ii podle (4).

i když v teorii elektromagnetického pole se označuje W . tedy jako přírůstek kinetické energie kmitavého pohybu iontů v krystalické mřížce rezistoru. podmiňujícím magnetickou indukci. Tato práce se spotřebuje na zvětšení kinetické energie volných elektronů ve vodiči.kde Ui a Ii je dáno vztahy (2) a (4). (3) a (5). dostaneme výsledné pole Bc = B + Bi (obr. která jej vyvolala) můžeme vysvětlit i superpozicí magnetických polí. V teorii elektrických obvodů se pracuje s obvodovou veličinou svorkové napětí U – je to napětí. za kterou považujeme i indukované napětí Ui podle výrazů (2). Typickým příkladem je otáčení smyčky v homogenním magnetickém poli (viz příklad 1). Poznámka: V dosavadním výkladu jsme soustavně pracovali s veličinou elektromotorické napětí Ue . Toto napětí 4 Energii budeme v této publikaci označovat všeobecně užívaným symbolem E . Složíme-li primární magnetické pole B s magnetickým polem Bi vyvolaným indukovaným proudem Ii (obr. které zřejmě naznačuje. v níž se indukuje napětí) elektronickým voltmetrem (s velkým vnitřním odporem) nebo osciloskopem jako napětí naprázdno (U0 ). tedy dW = dEk 4 . indukovaný proud je takového směru. které naměříme na zdroji (např. že proti pohybu vodiče. F je reakční magnetická síla působící proti pohybu vodiče rychlostí v Velikost indukovaného napětí závisí podle Faradayova zákona (5) na rychlosti změny magnetického indukčního toku. že brání změně. Bi F B v F Ii v Bc Obr. neboli zvýšením teploty vodiče. kterou tok prochází. 9 . Té se ve vyšetřovaném případě dosahuje časovou proměnností plochy. Tato změna vnitřní energie je rovna Jouleovu teplu dU = dW. 5 K výkladu Lenzova zákona užitím superpozice magne- tických polí. V důsledku ohmického odporu R vodiče se tato energie projeví jako přírůstek vnitřní energie dU rezistoru. aby se odstranila kolize se symbolem pro velikost E intenzity E. Na tomto principu je založena výroba elektrického proudu v alternátorech a dynamech. působí mechanický odpor popsaný reakční magnetickou silou F . 5a). Jev popsaný Lenzovým zákonem (tj. na baterii nebo na cívce. 5b).

2 Na 2N stranách cívky o délce b se v souladu se vztahem (2) indukuje elektromotorické napětí 10 B b B ω Ui ω α0 Obr. 7 K výpočtu indukovaného napětí . Rovina cívky svírá s rovinou kolmou k indukčním čarám počáteční úhel α0 (obr. Viz rovněž poznámku na str. který bude otáčet rotorem tohoto generátoru při jeho zatížení rezistorem o odporu R (indukčnost obvodu pro jednoduchost neuvažujte). Na obr. a to v opačném směru. dt (7) Nebude-li řečeno jinak. b a N závitech se rovnoměrně otáčí úhlovou rychlostí ω v homogenním magnetickém poli o indukci B . 42. u zdroje stejnosměrného proudu od pólu plus k minus). a a) Odvoďte vztah pro napětí na svorkách tohoto jednoduchého generátoru střídavého proudu (alternátoru). že má tedy opačnou orientaci než napětí elektromotorické Ue . 7) a v sin α = ω sin(ωt + α0 ). resp.U má definovaný kladný směr od bodu s větším potenciálem k bodu s potenciálem nižším (resp. 2 je orientovaným obloukem označeno indukované elektromotorické napětí Ue a orientovanou úsečkou napětí na svorkách U . budeme v dalším textu pracovat s napětím elektromotorickým podle (5). Podstatné je. b) Jaká bude časová závislost momentu síly a výkonu motoru. Příklad 1 – jednoduchý alternátor Obdélníková cívka o rozměrech a. Řešení a) První způsob Strana cívky o délce b protíná v poloze popsané úhlem α = ωt + α0 indukční čáry rychlostí o velikosti (obr. 6). obvodové indukované napětí bude U= dΦ . Pak svorkové . 6 Cívka v magnetickém poli B S α α v v sin α α 2 a/ Obr.

8. 7). kdežto moment síly a výkon jsou nezáporné (v souladu s průběhem funkce sin2 α). tj. tj. Protože cívka má N závitů. R Ui = B · 2N b · v sin α = N Babω sin(ωt + α0 ) = N BSω sin(ωt + α0 ). po dosazení za Ui ω ωR Obr. dt b) Při zatížení alternátoru rezistorem o odporu R bude obvodem cívky procházet proud N BSω Ui Ii = = sin(ωt + α0 ) (9) R R a proti otáčení působí na cívku dvojice sil F . je výkon hnacího motoru roven elektrickému výkonu alternátoru. 0 R Neuvažujeme-li mechanické ztráty. Φ1 = B · S = Bab cos α = BS cos(ωt + α0 ). F U2 P Ii Pak M = = i . Ii − F R B ω Týž výsledek dostaneme. vypočteme-li užiα tím výrazů (8) a(9) výkon P = Ui Ii alternáa sin α toru a vyjádříme jej pomocí momentu síly. V obecné poloze popsané úhlem α cívky prochází jedním závitem indukční tok daný skalárním součinem vektoru indukce B a vektoru S rovinné plochy závitu (viz obr. 11 . že síla F mění znaménko (v souladu s průběhem funkce sin α). bude celkový tok Φ = N Φ1 . Druhý způsob K výsledku se dostaneme rychleji užitím obecného tvaru (5) indukčního zákona. Indukované elektromotorické napětí je zřejmě střídavé o amplitudě N BSω . 8 K výpočtu momentu síly M = (N BS )2 ω sin2 (ωt + α ). Indukované napětí dostaneme ze vztahu (5) derivací: dΦ Ui = − (8) = N BSω sin(ωt + α0 ).kde S = ab je plošný obsah jednoho závitu. Pro jejich velikost platí F = BIi N b. jejichž směr je zřejmý z obr. Hnací motor alternátoru musí tedy překonávat B moment dvojice sil ω M = F a sin α = (N BS )2 sin2 (ωt + α0 ). P = M ω = Ui Ii = (N BSω )2 sin2 (ωt + α0 ). Z odvozených výsledků je zřejmé.

dt Ui = RI = R n B Obr. dt kde dS = d(N a2 cos α) = N a2 d(cos α) = −N a2 sin α dα je celková změna plochy všech závitů při pootočení cívky v obecné poloze o dα. Řešte nejprve obecně. pak pro hodnoty: a = 20 mm. bude pro velikost Q R měřené indukce platit B = 0 2 = 10 mT. Řešení a) Podle indukčního zákona a Ohmova zákona platí Ui = − B dS . α a) Jaký náboj Q projde galvanometrem připojeným k cívce. že při projití náboje v krátkém časovém intervalu změříme jeho první (tj. π . balistickým galvanometrem – viz úlohu 15) tak. b) Poznatku z bodu a) využijte k určení velikosti B . N a2 B B Pak dQ = − dS = sin α dα. N = 6.6 Ω. že její normála n svírá se směrem indukce úhel α ∈ 0. balistickou) výchylku β. 12 . kde k je balistická konstanta určovaná experimentálně průchodem známého náboje (při vybití kondenzátoru Q = CU ).Příklad 2 – balistický magnetometr Čtvercová cívka o straně a má N závitů a je umístěna v homogenním magnetickém poli o indukci B tak. R R N a2 B Q= R α2 2 pro α1 =0. Náboj pak je Q = kβ . Q0 = 30 µC a R = 1. když cívkou pootočíme z polohy α1 do α2 . α2 =π α1 N a2 B sin α dα = (cos α1 − cos α2 ) R b) Protože v uvažovaném případě (cos α1 − cos α2 ) = 2. Elektrický odpor obvodu je R. 9 K výpočtu momentu síly dQ . když při otočení z polohy α1 = 0 do α2 = π prošel galvanometrem náboj Q0 . 2N a Poznámky • Náboj měříme málo zatlumeným galvanometrem s dlouhou dobou kyvu (tj.

Ten není z hlediska indukčního zákona ve formulaci (5) na první pohled již tak zřejmý. od osy O ke kontaktu K. magnetické pole B je na celé polovině. homogenní Protože jednotlivé vektory jsou na sebe kolmé. Hustota elektronů u osy se bude zvětšovat. neboli v × B + E = 0 . zůstává rovněž časově neproměnná. které na elektrony působí silou Fe = −eE opačného směru než je síla Fmg . a) r0 O r o b) r0 O o dS ω ω Fm e B K Fe v B K K′ ω dt Obr. Intenzita neelektrostatického indukovaného elektrického pole Ei je Nejprve provedeme výklad mikroskopický (obr. nemusíme cívkou otáčet. Na 1. Potom je S = konst. Ei = Fmg −e =v ×B 13 . 10a). Mezi kontaktem K a osou O vznikne elektrostatické pole o intenzitě E . 10 K výkladu indukovaného pole u Faradayova kotouče. má síla velikost Fmg = Beωr a míří v našem případě k ose O. v němž se indukuje proud. Na vodivostní elektron nacházející se na poloměru r mezi osou O a klouzavým kontaktem K . Pak B = 0 2 . Postavíme ji kolmo k indukčním čarám a vypneme (nebo zapneme) proud do elektroQ R magnetu. tj. Kotouč se otáčí v homogenním časově neproměnném magnetickém poli a linie obvodu. působí v magnetickém poli B v důsledku jeho rychlosti v magnetická složka Lorentzovy síly Fmg = q v × B = −ev × B . V rovnovážném stavu bude Fmg + Fe = 0 . kde v = × r . 1.• Měříme-li pole elektromagnetu. a B se změní od B do 0.3 Elektrické pole indukované rotací Faradayova kotouče Nyní se zaměříme na výklad třetího Faradayova experimentu z obr. kdežto u obvodu kotouče zmenšovat.

stejně jako v případě prvního Faradayova experimentu – viz výraz (1). je r0 Ui = C E · dl = 0 Bωr dr = 1 2 . 11 K výkladu elektromagnetické indukce změnou budicího proudu 14 . Bωr0 2 Budeme-li chtít jev indukce vysvětlit užitím zákona ve tvaru (5). dB dt Ii S (II ) (I ) G Obr. protože závisí na vzdálenosti r od osy O. tedy napětí mezi body O a K . 10b) a opíše plošku dS = r0 ω dt. 1. který se za element doby dt pootočí o elementární úhel ω dt 1 2 (viz obr. představíme si.4 Elektrické pole indukované časovou změnou magnetického pole Nyní se konečně dostáváme k výkladu prvního Faradayova experimentu na obr. Indukované elektrické pole je nehomogenní. že část uzavřeného obvodu mezi O a K je dána pohyblivým poloměrem délky r0 . Pro velikost intenzity indukovaného elektrického pole zřejmě platí Ei = Bv = Bωr. Napětí indukované v elektrickém obvodu C kotouče. 1. Velikost indukovaného napětí pak 2 bude dΦ dS 1 2 |Ui | = =B = Bωr0 dt dt 2 v souladu s výše odvozeným výrazem.

který cívky navinul na prstencové železné jádro. např. je podstata akceleračního indukčního jevu v základech obecné teorie relativity. 1976 a 1981 lze najít řešení i pro rychle proměnné (nestacionární) proudy.2. že magnetické pole. Fyzikální podstata obou těchto indukčních jevů je však zcela odlišná. který má velikost rovnou plošnému obsahu S a směr daný směrem vnější normály podle pravidla pravé ruky (srovnejte s obr. 1 se jí dosahovalo proměnností plochy elektrického okruhu. Ve vydání [4] z r. které je již náročné. v pohybu vodiče v magnetickém poli B = konst . Výpočtu transformátoru bude věnována pozornost v článku 4. které vytváří (jeho indukční čáry jsou na obr.2) i při časové změně magnetického pole (čl. který popisuje Lenzův zákon. Na pro15 . akcelerační indukované pole. 1 a obr. se jí dosahuje změnou indukce magnetického pole buzeného v cívce (I). při časově proměnném proudu ve vodiči (a to buď v tomto vodiči anebo ve druhém vodiči. vzniká při zrychleném pohybu nabité částice. tzv. 1962) český fyzik Zdeněk Horák (1898 – 1987). 1. Indukovaný proud Ii je takového směru. jehož aplikaci jsme rozšířili i na případ B = B (t). 1. který je v jeho blízkosti). v případě experimentu 1. Tím oproti vzduchovým cívkám při pokusu na obr. 11 vyznačeny čárkovaně). 3b). 11. např. 11 podstatně (µr ≈ 103 krát) zvětšil – při stejném budicím proudu – indukci B a současně výrazně omezil rozptyl magnetického pole. Původ pohybového indukovaného pole je v setrvačném pohybu nabité částice ve vnějším magnetickém poli. jehož jiná obdoba je na obr. že pro velikost indukovaného napětí je rozhodující rychlost změny magnetického toku. Relativistická podstata obou jevů je diskutována v [10]. zapínáním a vypínáním budicího proudu. Můžeme psát dΦ dB Ui = − = −S · . který projde plošným obsahem S rovinné plochy závitů cívky (II). Poznámka: K výpočtu elektromotorického napětí při elektromagnetické indukci vznikající při pohybu vodiče v magnetickém poli (čl. kde S = konst . 11 můžeme posoudit prozíravost Faradayova uspořádání.4) jsme použili stejný konečný tvar (5) indukčního zákona. které je vybudilo. V případě experimentu 2 a 3 na obr. 11 můžeme rovněž posoudit jev. Druhý jev. Z obr. Relativistické odvození akceleračního indukovaného pole poprvé podal (r. je namířeno proti poli. Na tomto prvním Faradayově experimentu jsou založeny transformátory střídavého proudu. (10) dt dt je vektor rovinné plochy. Rozhodující přitom je rychlost změny magnetického indukčního toku Φ. Ze srovnání experimentů z obr. Jestliže podstatu pohybového indukčního zákona lze najít v zákonech speciální teorie relativity.Z tvaru (5) indukčního zákona je zřejmé. podrobně ve [4]. tj.

že bude časově proměnný úhel α = α(t) mezi vektory B . kterou prochází indukční tok. tj. [6]. 1962/63 (viz např. S = n S . S = = S (t). 1/2. Změnou plošného obsahu S obvodu vodiče v magnetickém poli. kde šlo o rovnoměrnou rotaci cívky (α = ωt + α0 ). vektor S = n S (t). Pak se magnetický indukční tok Φ = B · S mění s časem v důsledku změn obou veličin a indukované elektromotorické napětí (5) v obvodu podle pravidla o derivaci součinu funkcí bude Ui = − d dΦ = − (B · S ) = − dt dt dS dB ·S +B ·n dt dt . můžeme shrnout takto: 1. Nechť magnetické pole na uvažované ploše obvodu je funkcí času. 2) je naopak nulový první člen. tj. Z tohoto vztahu budeme vycházet v dalších úvahách. 11) je druhý člen v (11) nulový. Indukované elektromotorické napětí při rovnoměrné rotaci je Ui = − dΦ dα = BS sin α(t) = BSω sin(ωt + α0 ). tj. resp. 1. bude S = N S1 . Časově proměnná pak bude efektivní plocha. kde n je jednotkový vektor vnější normály rovinné plochy. dt dt (12) Bude-li rotovat cívka o N stejných závitech plošného obsahu S1 . je velmi pozoruhodné. obr. Pak Φ = B · S = BS cos α(t). Feynman ve svých přednáškách z r. P. jak provádět časovou změnu magnetického indukčního toku. B = B (t) a rovněž plošný obsah S rovinného proudového obvodu je také funkcí času. vysvětlení ovšem nepodává. Způsoby. díl. i když tyto vektory budou mít časově neproměnnou velikost. obr. B = B (t) 2. u druhého experimentu (obr. tj. (např. (11) U prvního Faradayova experimentu (obr. jak jsme poznali u příkladu 1. že výpočet indukovaného elektromotorického napětí při obou těchto jevech je dán jediným výsledným (a jednoduchým) vztahem (5). Časové změny magnetického indukčního toku lze dosáhnout rovněž tím. str. Změnou velikosti B . 295). 2. resp. pohybem části vodiče nebo vysouváním – zasouváním cívky do magnetického pole) 16 .5 Indukované elektrické pole Nejprve shrneme a zobecníme poznatky získané rozborem základních Faradayových experimentů. 1/1. I když jsou oba popisované indukční jevy svou podstatou zcela odlišné.blém rozdílnosti popisovaných indukčních jevů upozornil i R.

Elektrostatické pole je vytvářeno náboji v klidu a platí pro ně E · dl = 0. Změnou úhlu α mezi směrem B a směrem S . Dosadíme-li (13) do indukčního zákona. které cirkuluje po uzavřené křivce C . Zcela jiná situace je u elektrického pole vzniklého elektrostatickou indukcí. Kdybychom v tomto poli chtěli zavést potenciál. po kružnici) v elektrostatickém poli z určitého bodu a vrátíme se do něho. na situaci částice s kladným jednotkovým nábojem. otáčením cívky v magnetickém poli) Nyní se ještě podívejme na indukční zákon (5) resp. dt (14) který má velký význam v Maxwellově teorii elektromagnetického pole. α = α(t). Indukované elektrické pole je vírové. jak vyplývá ze srovnání vztahů (14) a (15). Vztah (15) říká. číselně rovna indukovanému napětí (např. 17. str. (např. Rovnice (14) vyjadřuje. Bude ještě vhodné porovnat vlastnosti elektrostatického pole s elektrickým neelektrostaickým polem vzniklým elektromagnetickou indukcí. kterou elektrické pole o intenzitě E vykoná při přemístění kladného jednotkového náboje podél orientované uzavřené křivky C . Nejen to – na jiné křivce anebo při jiné rychlosti změny magnetického pole – bychom dostali libovolné 17 . tj. dostaneme vztah C E · dl = − dΦ . Když s ní oběhneme po libovolné uzavřené křivce (např. C (15) jak jsme poznali v [12]. že elektrostatické pole je nevírové. Pravá strana rovnice (14) je nenulová a tudíž pro toto pole nelze zavést elektrický potenciál. protože bychom měli pro určitý bod prostoru dva potenciály. Elektromotorické napětí Ue = C E · dl (13) v rovinném uzavřeném elektrickém obvodu popsaném křivkou C – viz str. bude vykonaná práce nulová bez ohledu na velikost a tvar této křivky. (11) z jiného hlediska. V indukovaném elektrickém poli bude v důsledku platnosti rovnice (14) tato práce při přenesení kladného jednotkového náboje nenulová. To ovšem není možné. Tento výrok si můžeme vysvětlit např.3. 12 v [13] – představuje práci. Ui = 3 V). že měnícím se magnetickým polem je indukováno elektrické pole. Proto mohl být pro ně zaveden elektrický potenciál ϕ. musel by vzrůst o tuto hodnotu.

Jaké napětí a proud se bude indukovat v prstenci 5 o poloměru r2 = 6r1 . Příklad 3 – vírové elektrické pole Prozkoumejme vlastnosti elektrického pole indukovaného proměnným magnetickým polem. 13). Neboli. 13) je zřejmé. není možné pro indukované elektrické pole potenciál zavést jednoznačně. že elektrické pole se indukuje v rovnině kolmé ke změně indukce B . že je obepíná (obr. Ui = 5 V). Obr. Protože indukované pole má intenzitu Ei ve směru tečny k této kružnici. obr. 12 K příkladu 3 V poloze 3 leží právě polovinou své plochy v oblasti měnícího se magnetického pole.jiné napětí (např. 12). 250 mm . 12. je zvolená křivka C siločárou tohoto pole. umístíme-li tento prstenec do čtyř poloh podle obr.0 Ω v případě časové změny magnetického pole podle bodu b). 13 Vírové elektrické pole Z Faradayova zákona (viz např. 3 5 dB b) = A = konst. přičemž závislost 2 dt r2 E = E (r) znázorněte v případě b) graficky pro r O r ∈ 0.. musel by v tomto bodě být zároveň i potenciál ϕ(A) + Ui . r0 1 c) Vypočtěte indukované napětí a proud 4 B v kovovém prstenci o poloměru r1 = 10 mm r1 a odporu R1 = 1. Pro jeho výpočet si v této rovině zvolíme uzavřenou křivku C . které homogenně vyplňuje prostor válce o poloměru r0 . který leží mimo magnetické pole tak. 18 .0 T · s . určete jaký bude mít směr intenzita Ei tohoto pole v rovině kolmé k indukci B a jak se bude měnit velikost Ei v závislosti na vzdálenosti r od osy magnetického pole. za niž budeme z hlediska symetrie úlohy volit kružnici se středem na ose o (procházející bodem O) a o poloměru r (obr. kdyby v bodě A byl potenciál ϕ(A). Protože ve vírovém poli je Ui = 0. Protože tyto siločáry jsou uzavřené. v poloze 4 již leží mimo tuto oblast. je indukované elektrické pole vírové. bude-li r0 = 50 mm a A = −1 = 2. Řešení Ei O r0 r C B Obr. Uvažujme tyto případy časové proměnnosti magnetického pole a) B = Bm sin ωt. tj. Jeho odpor je R2 = 6R1 .

14. resp. použijeme indukční zákon ve tvaru (14). 2 r2 B ω Ei = 0 m cos ωt pro r ≥ r0 . siločáru o poloměru r. (16) (17) pro r ≥ r0 . 2 r a) Ei = přičemž funkční závislost E = E (r) pro tento případ a zadané numerické hodnoty je znázorněna na obr. r0 ) . resp. Proto můžeme psát Ei · dl = C C Ei dl = Ei C dl = 2πrEi = dΦ . dt Protože vektory indukce B a plochy S vymezené rovinnou křivkou C mají vzájemně opačný směr (např. r0 . 19 . r0 . 2 Φ = −πr0 B pro r ≥ r0 . Pak Ei = − r dB 1 dΦ = 2πr dt 2 dt Ei = 2 r0 dB 2r dt pro r ∈ 0. Za uzavřenou křivku C užijeme kružnici. r0 . vektor B na obr. Její element dl a vektor Ei mají v určitém jejím bodě stejný směr a vektor Ei ve všech jejích bodech stejnou velikost. 13 míří do nákresny a vektor S v souladu se směrem oběhu po hraniční křivce C míří z nákresny). 2 2 r0 A1 Ei = pro r ≥ r0 .Pro výpočet velikosti intenzity Ei . můžeme psát Φ = B · S = BS cos 180◦ = −πr2 B pro r ∈ 0. 2r A b) Ei = r pro r ∈ 0. V jednotlivých případech je rBm ω cos ωt pro r ∈ 0. funkční závislosti Ei = Ei (r).

S3 = πr1 . kterou prochází proměnné mag1 2 2 . u kroužku 1 a 5 si můžeme správnost řešení ověřit i užitím výsledků (16) a (17) pro intenzitu indukovaného pole. Obr. Pozoruhodné je. dt dt kde S je obsah plochy příslušného kroužku. netické pole. že indukované pole je nenulové i na kružnicích o poloměru r > r0 . tj. U4 = 0. které již neleží v magnetickém poli. U5 = 5π · 10−3 V. I5 = π · 10−3 A. ze kterého ve sledovaném případě vychází Ui = − d dB (B · S ) = S = SA. I4 = 0. Indukované napětí v těchto případech je Ui = 2πrEi . 15). vně klesá podle rovnoosé hyperboly. Intenzita lineárně vzrůstá od osy magnetického pole až k jeho okraji. 6 U symetrických úloh. Indukovaný proud je I1 = I2 = 2π · 10−4 A. S4 = 0. Pro zadané A vychází U1 = U2 = 2π ·10−4 V.50 40 30 20 10 O Ei mV · m−1 E0 r0 50 r mm 100 150 200 250 Pole má zřejmě největší intenzitu E0 = 50 mV · m−1 pro r = r0 . 5 I3 = π · 10−4 A. U3 = π ·10−4 V. Příklad 4 – experimentální proudový vozík Proveďme myšlenkový experiment s lehkým vozíkem o hmotnosti m. který se se zanedbatelnými jízdními odporovými silami může pohybovat po dlouhých vodorovných přímých kolejnicích o rozteči l. 14 Indukované elektrické pole v příkladu 2b c) Pro elektromotorické napětí indukované v kroužcích 1 až 5 je rozhodující indukční zákon. Vozík se v podstatě sestává z jediné nápravy na kolečkách. která vodivě spojuje kolejnice (viz obr. Pro jednotlivé kroužky je S1 = S2 = πr1 2 2 S5 = πr0 = 25S1 . 20 .

Odtud pro okamžitý proud dostaneme 1 I = (Ue − Blv ). indukuje se v jeho nápravě elektromotorické napětí Ui = Blv namířené proti napětí Ue a pro uzavřený elektrický obvod podle 2.Kolejnice se nacházejí v homogenním magnetickém poli. Řešení a) Na vozík v klidu působí podle Ampérova zákona síla o velikosti F0 = BI0 l. když od proudu I0 odečteme indukovaný proud Ui Blv Ii = = . Obr. 15 Proudový vozík v magnetickém poli Počáteční podmínky: v (0) = 0. Pak celkový proud I = 0. m m mR Jakmile se vozík pohybuje rychlostí v . x(0) = 0. Mezní stav pohybu nastane. Počáteční zrychlení vozíku má tedy velikost a0 = F0 BI0 l BUe l = = . R Ke stejnému výsledku dospějeme. Bl 21 . které má svislý směr a jsou prostřednicB tvím reostatu připojeny ke zdroji o elektromotorickém napětí Ue . I v Reostatem upravíme celkový odpor obvodu na R. F a) Vypočtěte velikost počátečního l x zrychlení a 0 a mezní rychlosti vm . O R b) Odvoďte funkční závislost rychUe losti v = v (t) a dráhy x = x(t) vozíku. R R který je v souladu s Lenzovým zákonem namířen proti proudu I0 . když indukovaný proud právě vykompenzuje proud I0 . Z toho mezní rychlost je vm = Ue . Kirchhoffova zákona platí Ue − Blv = RI .

R Pak po zavedení mezní rychlosti vm je dv B 2 l2 = (vm − v ). Pro kontrolu si můžeme ověřit.b) Pohybová rovnice vozíku je m dv = F. pádu kuličky ve vodě – za působení odporové síly podle Stokesova vztahu (viz [15]. dt mR Po separaci proměnných a po integraci dostaneme B 2 l2 mR 0 t v dt = 0 dv vm − v neboli B 2 l2 vm t = ln . str. 8). že pro t = 0 je v = 0 a mezní stav v = vm nastane pro t → ∞. dostaneme integrací funkce v = v (t) druhou hledanou dt funkci: Ue x= Bl 0 t 1−e − B 2 l2 t mR dt = Ue mR t+ 2 2 Bl B l e − B 2 l2 t mR −1 . Výpočty provedené v tomto příkladu jsou analogické řešení např. dt kde F = BIl = Bl (Ue − Blv ). mR vm − v Odtud hledaná okamžitá rychlost vozíku je v = vm 1 − e − B 2 l2 t mR Ue = Bl 1−e − B 2 l2 t mR . dx Uvážíme-li v = . 22 .

že vodič (cívka). dostaneme jednoduchý vztah Φ = LI . 23 . že magnetická indukce B v okolí vodiče je přímo úměrná elektrickému proudu I . klade jeho průchodu odpor. Výpočtům obvodů s proměnným proudem budeme věnovat více pozornosti v kap. hysterezní smyčky v [14]). bude vytvářet časově proměnné pole. že indukované napětí je namířeno proti primární změně proudu. Přejděme nyní od indukce B k indukčnímu toku Φ = B · dS . Indukčnost L je pro neferomagnetické prostředí konstantní veličinou. Je-li B ∼ I . Proto je indukčnost cívky s feromagnetickým jádrem poněkud závislá na proudu. Je-li vodič ve feromagnetickém prostředí. v němž se nachází. Znaménko minus v (19) v souladu s Lenzovým zákonem značí. Použijeme jej k výpočtu indukčnosti některých vodičů. (18) kde veličina L se nazývá vlastní indukčnost vodiče. dt dt dt (19) Tento jev se nazývá vlastní indukce (dříve označovaný samoindukce). kterým prochází časově proměnný proud. Pak se v něm podle indukčního zákona (11) bude indukovat elektromotorické napětí Ui = − dΦ d dI = − (LI ) = −L . která jev vyvolává (obr. přes níž magnetické pole prochází.1 Indukčnost vodičů a energie magnetického pole Vlastní indukčnost vodiče a vlastní indukce Při zkoumání magnetického pole elektrického proudu užitím Biotova – Savartova – Laplaceova zákona (viz [13]) jsme poznali. závislou na velikosti a tvaru vodiče a na magnetických vlastnostech látkového prostředí. 3. že L nezávisí na I . Výraz (18) se nazývá statický definiční vztah pro indukčnost . Z toho vyplývá. Bude-li vodičem procházet proměnný proud. musí být i Φ ∼ I . který cívkou prochází. 16). závisí L také na magnetickém sycení feromagnetika (viz např. kde integrujeme přes celou plochu.2 2. Označíme-li konstantu úměrnosti L. Těmito komplikacemi se však nebudeme zabývat a pro jednoduchost budeme předpokládat.

tj. Nám nyní poslouží k definici její jednotky: [L] = Ui ∆t V·s Wb = = =H ∆I A A (henry). Henryho (1797 – 1878). Jedním závitem bude procházet tok Φ1 = πr2 B . z něhož jsou vinuty závity předpokládejte velmi tenký. Řešení Užitím zákona celkového proudu vypočteme nejprve indukci magnetického pole solenoidu (viz např. Vodič má indukčnost jednoho henry5 . Okrajové jevy dané rozptylem magnetického pole neuvažujte. l Toto pole je homogenní ve všech bodech uvnitř solenoidu. přímé cívky o N rovnoměrně hustě vinutých závitech o poloměru r ≪ l. 1832 objevil jev vlastní indukce. kde l je délka solenoidu. [13]. který r. abyste mohli zanedbat pole uvnitř drátu. R – proměnný odpor. l 5 Název jednotky indukčnosti je na počest amerického fyzika J. Drát. kde Wb=V· s – weber – je jednotka magnetického indukčního toku. 24 . příklad 6): N B = µ0 H = µ0 I. Ui – indukované napětí) Výraz (19) lze považovat za dynamickou definici vlastní indukčnosti L. celkový tok všemi závity tedy bude Φ = N Φ1 = µ0 πr2 N2 I. když se v něm při změně proudu jeden ampér za jednu sekundu indukuje napětí jednoho voltu. 16 K diskusi o směru indukovaného napětí při vlastní indukci (Ue – elektromotorické napětí primárního zdroje.R klesající I rostoucí Ue Ui Ue R rostoucí I klesající Ui Obr. Příklad 5 – indukčnost solenoidu Vypočtěte vlastní indukčnost solenoidu.

2 Vzájemná indukčnost vodičů a vzájemná indukce 1 2 Φ1 Φ12 Bude-li procházet první smyčkou proud I1 . Zde vzniká ovšem problém.Porovnáme-li tento výsledek se vztahem (18). Tuto podmínku však teoreticky splňuje jen cívka neomezené délky s hustě vinutými závity.4 a. že její magnetické pole je omezeno jen na její vnitřní objem V . Část tohoto toku Φ12 bude procházet plochou druhé smyčky. dostaneme pro vlastní indukčnost solenoidu výraz 2 N2 N L = µ0 πr2 = µ0 V. (20) l l kde V je objem pole solenoidu a N délková hustota závitů. 2. vzniká na jejich okrajích rozptyl magnetického pole. 17 K výkladu vzájemné indukčnosti smyček 1 a 2 kde M12 je konstanta úměrnosti. Tento tok je přímo úměrný toku Φ1 a ten je podle (18) přímo úměrný proudu I1 . Poznámka Solenoid je idealizovaná cívka. 2. (21) Mějme dva uzavřené vodiče (smyčky) v určité vzájemné poloze (obr. Výraz (20) platí pro l vakuum a lze jej použít prakticky pro všechny diamagnetické a paramagnetické látky. která bude mít pro dané magnetické sycení relativní permeabilitu µr . u níž se předpokládá. že délka indukčních čar není stejná.b. bude indukční tok procházející první smyčkou úměrný tomuto proudu: Φ21 = M21 I2 . Platí tedy jen pro tenký toroid a výraz (20) pro velmi štíhlou válcovou cívku. když takový solenoid stočíme do anuloidu a dostaneme tak toroid . Bude-li naopak druhou smyčkou procházet proud I2 . vznikne magnetické pole s celkovým indukčním tokem Φ1 . Můžeme proto psát Φ12 = M12 I1 . že tedy indukce B závisí na vzdálenosti od osy toroidu. používá se proto pro vzduchové cívky. O vlivu konečné délky solenoidu a konečné tloušťky toroidu na L pojednáme v čl. Tomu lze zamezit. 17). I1 Obr. bude její indukčnost L′ = µr L. Vložíme-li do celého vnitřního prostoru solenoidu feromagnetickou látku. 25 (22) . Protože skutečné cívky mají konečnou délku.

bylo by Ui21 = Ui12 . henry.Konstanty úměrnosti M12 . Příklad 6 – vzájemná indukčnost dvou solenoidů s těsnou vazbou Na štíhlém válci o poloměru r. že mezi cívkami soustavy existuje těsná vazba. 1). S ohledem na konfiguraci solenoidů můžeme uvažovat. L2 cívek. Jedna má N1 a druhá N2 závitů. délce l a permeabilitě µ jsou rovnoměrně v hustých závitech navinuty dvě vzájemně izolované cívky drátem zanedbatelného průřezu. Jen když by I˙2 = I˙1 . Faraday (viz 1. str. na vzájemném uspořádání obou vodičů a na permeabilitě prostředí. Lze obecně dokázat (viz např. bude se v první cívce indukovat napětí Ui21 = − dΦ21 dI2 = −M . tedy S2 = πr2 N2 . Doprovází jej jev vlastní indukce – v první cívce se současně indukuje napětí U1 = −L1 I˙1 . 17 procházet proměnný proud I1 . l že toto pole prochází kruhovými plochami všech závitů druhého solenoidu. Určete vzájemnou indukčnost M této soustavy cívek a všechny vztahy mezi M a vlastními indukčnostmi L1 . 64). u cívek na tvaru a velikosti závitů a jejich počtu). Její jednotka je stejná jako jednotka L. která 26 . dt dt (24) Jev se nazývá vzájemná indukce. [3]. (23) Veličina M se nazývá vzájemná indukčnost vodičů 1. 2. Bude-li první smyčkou na obr. že M21 = M12 = M. Rovnost (23) ověříme na řešení vzájemné indukčnosti dvou solenoidů (příklad 6). tj. bude vytvářet magnetické pole N o indukci B1 = µI1 1 . Řešení Bude-li prvním solenoidem procházet proud I1 . Jev vzájemné indukce objevil r. Říká se. M21 závisí na tvaru a velikosti vodičů (tj. 1831 M. dt dt (25) Napětí jsou obecně různá. Bude-li naopak druhou cívkou procházet proměnný proud I2 . experiment na obr. bude se ve druhé smyčce indukovat elektromotorické napětí Ui12 = − dΦ12 dI1 = −M .

N1 N1 N2 neboli √ M = 1. že mezi těmito indukčnostmi a vzájemnou indukčností (26) platí vztahy 2 N2 N2 N1 L2 = L1 . ke kterému jsme dospěli při řešení příkladu 6 platí pro zvláštní případ soustavy cívek s velmi těsnou vazbou. Výsledek je souměrný k oběma indexům. Φ2 = L2 I2 . V obecném případě soustavy dvou cívek platí tyto definiční vztahy Φ12 = M I1 . dostali bychom pro vzájemnou indukčnost stejný výsledek (26). tj. jak plyne z komutativního zákona pro součin N1 N2 . L1 L2 Φ1 Φ2 M kv = √ ≤1 L1 L2 27 protože Φ12 ≤ Φ1 . Pak indukční tok procházející druhým solenoidem je Φ12 = B1 S2 = µ kde vzájemná indukčnost je M12 = µ πr2 N1 N2 = M21 = M. l l Je zřejmé. Φ21 = = B2 πr2 N1 . M = L1 = L2 = L1 L2 . l (26) πr2 N1 N2 I1 = M12 I1 . který projde prvním solenoidem. Konstantu (28) . L2 = µ . Odtud Φ21 = M I2 . Φ21 ≤ Φ2 . L1 L2 (27) Činitel induktivní vazby Vztah (27). Φ1 = L1 I1 . l Pokud bychom postup obrátili – nechali bychom proud I2 procházet druhým solenoidem a počítali tok Φ21 . Tím je ověřena platnost rovnosti (23) pro uvažovaný případ. Jednotlivé cívky soustavy mají v souladu se vztahem (20) vlastní indukčnosti 2 2 πr2 N1 πr2 N2 L1 = µ .se vyznačuje zanedbatelným rozptylem magnetického pole. M2 Φ12 Φ21 = · ≤ 1.

2 (29) Tohoto výsledku lze vhodně využít pro výpočet indukčnosti.4b). která se projeví jako přírůstek energie magnetického pole. o kterém budeme předpokládat. Ui + Ue = 0. b) Hustota energie magnetického pole Nyní energii magnetického pole vyjádříme pomocí veličin H . které je možno považovat také za homogenní a do sebe uzavřené – viz čl. že je v celém jeho vnitřním objemu homogenní a ve vnějším prostoru nulové (v tomto směru je názornější uvažovat pole tenkého toroidu. indukčnosti L a proudu I ). V praktických případech nastane alespoň částečný rozptyl magnetického pole. Vyjdeme z výrazu (29). kterou magnetické pole dosáhne při vzrůstu proudu od 0 na I . pro cívky s nejtěsnější vazbou je kv = 1. Pak vzhledem k (19) je dEmg = Ue I dt = −Ui I dt = LI dI. Protože napětí je rovno práci potřebné k přemístění kladného jednotkového náboje mezi dvěma body o potenciálním rozdílu U .nazýváme činitel induktivní vazby. které je nositelem energie. 2. který upravíme pomocí vztahu (18) a budeme jej aplikovat na magnetické pole solenoidu. kterou musí vykonat vnější zdroj elektromotorického napětí Ue na překonání samoindukčního elektromotorického napětí Ui v cívce při vzrůstu proudu na hodnotu I . v odst. takže kv < 1. tj. B . které se užívají k jeho popisu. je I Emg = L 0 I dI = 1 2 LI .3 Energie magnetického pole a) Energie magnetického pole jediného vodiče Při průchodu elektrického proudu vodičem (cívkou) vzniká v jeho okolí magnetické pole. Energii magnetického pole budeme počítat jako práci. Celková energie. Indukované napětí musí být v rovnováze s vnějším elektromotorickým napětím. 1 . cívky od sebe vzdálené anebo magneticky odstíněné) je kv = 0. Se ztrátami Jouleovým teplem nebudeme pro jednoduchost počítat. Nejprve vyjádříme tuto energii pomocí veličin charakteristických pro vodič (tj. vykoná vnější zdroj při přemístění elementárního náboje dQ = I dt práci dW = Ue I dt. Platí 28 . přičemž pro cívky bez vazby (tj. Podle těsnosti vazby je kv ∈ 0. b) pak použitím veličin pole (tj. intenzity H a indukce B ). 2.

Ui1 + Ui21 + Ue1 = 0. druhý člen vzájemnou magnetickou energii uvažované soustavy proudovodičů. Pak energie soustavy je =d Emg = 1 1 2 2 L1 I1 + M I1 I2 + L2 I2 . 2 2 První a třetí člen představují vlastní magnetickou energii uvažovaných proudovodičů. které musí být v rovnováze s vnějším napětím Ue1 . 2 2 µ N2 µπr2 l kde V = πr2 l je objem magnetického pole solenoidu. přičemž za L dosadíme výsledek (20) pro µ a za 2 2L 2 Φ = Bπr N . Pak součin velikostí vektorů v (30) nahradíme skalárním součinem vektorů H . B nemají stejný směr. u kterého vektory H . L2 . přičemž jimi budou procházet proudy narůstající z nulové hodnoty na I1 a I2 . tj. kterou vykonají vnější zdroje. V 2 µ 2 2 (30) Tento výsledek lze zobecnit pro nehomogenní pole. a) bude práce. případně i na pole anizotropní. Pak tedy Emg = Emg = 1 B 2 π 2 r4 N 2 1 B2 = V. B mají bod od bodu jinou velikost a směr. Podobně pro napětí na druhé cívce musí platit rovnováha: Ui2 + Ui12 + Ue2 = 0. 2 (31) c) Energie magnetického pole soustavy vodičů Mějme soustavu dvou nepohyblivých vodičů (cívek) o indukčnostech L1 . 2 2 přičemž u závěrečné úpravy bylo využito poznatku o diferenciálu druhé mocniny proměnné a diferenciálu součinu proměnných. Pro element této energie platí dEmg = Ue1 I1 dt + Ue2 Ie dt = −(Ui1 + Ui21 )I1 dt − (Ui2 + Ui12 )I2 dt = = L1 I1 dI1 + M (I1 dI2 + I2 dI1 ) + LI2 dI2 = 1 1 2 2 L1 I1 + d(M I1 I2 ) + d L2 I2 . u kterého veličiny H . rovna energii magnetického pole soustavy proudovodičů. Hustota energie magnetického pole je wmg = Emg 1 B2 1 1 = = µH 2 = HB. Pak se v první cívce bude indukovat napětí Ui1 + Ui21 . Stejně jako v odst. B : wmg = 1 H ·B .1 2 Φ2 LI = . 29 . M .

Proto indukčnost reálné cívky bude menší než udává vztah (20).2 0 0. (32) l Hodnota korekčního koeficientu k závisí na podílu jejího průměru d = 2r a d d délky l.2. Pro = 0 je k = 1.6 0.959 ≈ 1. 30 .4 0.1 0.5 1 2 5 10 d l Obr. 18 Korekční koeficient k pro výpočet indukčnosti podle vztahu (32) Zredukuje-li se cívka na jedinou kruhovou smyčku o poloměru r vytvořenou z drátu o poloměru r0 . který je zpracován l podle [1]. 436).2 0. k 1.8 0.4 Indukčnost některých vodičů a) Vlastní indukčnost válcové cívky a přímého drátu V příkladu 5 jsme poměrně snadno vypočetli indukčnost dlouhé štíhlé válcové cívky (solenoidu) – teoreticky neomezeně dlouhé cívky. str. Problém se v praxi řeší empiricky zavedením koeficientu k do vztahu (20): πr2 N 2 L = kµ .0 0. 18.1 je k = 0. který je analyticky obtížně vyhodnotitelný. U reálné cívky nastává především na jejich koncích rozptyl magnetického pole. Se zvětšujícím se l l d faktorem koeficient k výrazně klesá (viz graf na obr. má indukčnost (podle [1]): L = µr ln 8r 7 − r0 4 . pro = 0.

tj. tj. Nechť je na něm navinuto N závitů tenkého drátu tak. Protože cívka má N závitů. Pak vlastní indukčnost toroidu je dána výrazem (20). Toroid je navinut na jádře. Funkci B = B (x). u nichž se výrazně neprojeví skinefekt (viz čl. na válci o poloměru r podstavy. aby rovnoměrně pokryly celý povrch anuloidu.Přímý drát o délce l a poloměru r0 má indukčnost L= µl 2π ln 2l 3 − r0 4 . b) Vlastní indukčnost toroidu Uvažujme toroid (cívku navinutou na anuloidu. bude element indukčního toku procházející všemi závity dΦ = N dΦ1 a celkový 31 . že je pro uvažované sycení konstanta (µ ≈ konst. bude-li r ≪ R. (obr. projeví se závislost velikosti magnetické indukce B na vzdálenosti x od osy. resp. B lze indukci magnetického pole považovat 2 po celé ploše S = πr za konstantu jako u solenoidu. 2π (R + x) Výpočet magnetického indukčního toku toroidu s kruhovým průřezem naráží na problémy při integraci. v němž nahra2r díme l délkou 2πR osy toroidu. Pro vysoké frekvence je nutné provést korekce i na tento jev. R+x r2 N 2 SN 2 O L=µ =µ . jehož osa je stočena do kružnice o poloměru R). Bude-li toroid tenký. tj. 4. Tyto vztahy platí pro frekvence. 20) má plošný obsah S = ab a jeho elementem bude procházet tok dΦ1 = Badx. H = H (x) jsme řešili v [13] užitím zákona celkového proudu – viz výraz (28): B= I Obr. který se v praxi rovněž využívá.4). o jehož permeabilitě předpokládáme. Průřez (obr. (33) R 2R 2πR Bude-li r srovnatelné s R.). 19). 19 Toroid µN I . Výpočet proto provedeme pro obdélníkový průřez.

R µS N 2 µabN 2 = . uplatní se skinefekt. V prostoru mezi vodiči je látka o permeabilitě µ. Budeme předpokládat r1 ≪ r2 . Protože vnitřní a vnější vodič kabelu tvoří dohromady uzavřený proudový okruh. proud prochází povrchovou vrstvičkou tohoto vodiče a magnetické pole uvnitř je zanedbatelné. 21). Úlohu nejprve vyřešíme užitím statického definičního vztahu (18). 20 K výpočtu indukčního toku v toroidu s obdélníkovým průřezem 2 Výsledek (34) musí pro b ≪ R přejít do tvaru (33) ve vyjádření s plošným obsahem S . jak si ukážeme. prochází vnějším vodičem stejný proud jako vnitřním vodičem. 32 . R+x 2π 2R − b a dx x Vlastní indukčnost tedy je L= µaN 2 2R + b Φ = ln . I 2π 2R − b (34) b R o Obr. skládajícího se z centrálního válcového vodiče o poloměru r1 a vnějšího válcového vodiče o poloměru r2 . 6 Protože koaxiálními kabely se zpravidla přenášejí vysokofrekvenční proudy. rozvinemeli logaritmus v řadu a zanedbáme členy vyššího řádu: b 1+ b 2R + b 2R ≈ ln 1 + ln = ln b 2R − b 2R 1− 2R Pak L= ≈ ln 1 + b R ≈ b . abychom mohli zanedbat magnetické pole uvnitř centrálního vodiče6 .indukční tok je µaN 2 I 2π − b 2 Φ= b 2 dx µaN 2 I 2R + b = ln . ovšem opačného směru (obr. 2πR 2πR c) Vlastní indukčnost koaxiálního kabelu Nyní odvodíme vlastní indukčnost přímého dlouhého souosého (koaxiálního) kabelu o délce l.

Užitím zákona celkového proudu (viz např. je rozprostřeno pouze v prostoru mezi vodiči a podle téhož zákona můžeme určit velikost jeho indukce vztahem B=µ I . že magnetické pole vně kabelu je nulové. bude plošným elementem ldr procházet indukční tok dΦ = Bldr a celkový tok bude Il Φ=µ 2π r2 r1 r2 r dr r1 dr Il r2 =µ ln . l 2π r1 (37) 33 . [13]) můžeme snadno nahlédnout. Protože indukce (35) závisí na r. Jak uvidíme dále. I 2π r1 (36) Úlohu můžeme řešit také výpočtem energie magnetického pole užitím výrazů (30) a (29). r2 . význam má délková hustota indukčnosti definovaná vztahem L′ = µ r2 L = ln . 2πr pro r ∈ r1 . Pak bude mít pole v tomto objemu energii dEmg = wmg dV = Celková energie je Emg µlI 2 = 4π r2 B2 µlI 2 dr dV = . 21 K výpočtu vlastní indukčnosti koaxiálního kabelu Pak indukčnost koaxiálního kabelu je L= Φ µl r2 = ln . (35) l I I Protože kruhové indukční čáry tohoto pole protínají kolmo všechny roviny procházející osou kabelu. 2 Výraz v kulaté závorce je indukčnost – v souladu s výsledkem (36). r 2π r1 Obr. vytkneme si z prostoru elementární prstenec o objemu dV = 2πrldr. 2µ 4π r dr 1 = r 2 r1 µl r2 ln 2π r1 I2 = 1 2 LI .

243 – 245. Vyjádříme-li permeabilitu a permitivitu užitím jejich hodnot pro vakuum. 40) C 2πε C′ = = . bude mít magnetické pole v bodech roviny cívky v malém okolí její osy O podle [13] str. Bude-li vnější cívkou procházet proud I2 . m m m·A V·m m d) Vzájemná indukčnost dvou plochých cívek Určíme vzájemnou indukčnost dvou plochých kruhových cível o poloměrech r2 ≫ r1 (obr. Podrobnější pojednání o těchto jevech lze nalézt v [10]. dostaneme L′ C ′ = µε = kde 1 c v=√ ′ ′ =√ µ r εr LC (40) µr εr 1 = 2. 18 indukci o velikosti N2 I2 B2 = µ0 . 2r2 Je-li r1 ≪ r2 . bude pro magnetický tok procházející N1 závity první cívky (přibližně) platit r2 N2 O r1 . tj. c2 v (39) je rychlost elektromagnetických vln. které se nacházejí ve vakuu teoreticky v jedné rovině a které mají N1 a N2 závitů. tj. ε = εr ε0 .Budeme-li počítat délkovou hustotu kapacity téhož kabelu. 22). str. 2r2 34 . a přihlédneme-li ke vztahu (18) nebo (52) v [13]. dostaneme (viz [12]. µ0 ε0 = c−2 .N1 Obr. které přenáší koaxiální kabel. (38) r l ln 2 r1 Vynásobením výrazů (37) a (38) dostáváme zajímavý vztah L′ C ′ = µε. µ = µr µ0 . str. 22 Dvě ploché cívky 2 Φ21 = πr1 N1 B2 = µ0 2 πr1 N1 N2 I2 = M I2 . Užitečné ještě bude analyzovat jednotky ve vztahu (39): [L′ C ′ ] = H F V·s C s2 · = · = 2.

2r2 (41) e) Závěrečný poznatek o indukčnosti Z dosavadních výsledků je zřejmé (viz vztahy (26). že vzájemná indukčnost je přímo úměrná součinu počtu závitů cívek ve vazbě. N1 N2 . (32). tj.Pak podle (22) má soustava vzájemnou indukčnost M = µ0 2 πr1 N1 N2 . (41)). kdežto vlastní indukčnost je dána druhou mocninou počtu závitů cívky – viz např. 35 .

které bude mít opačný směr. tj. i. dáme-li spínač S na obr. Pro kvantitativní popis těchto jevů použijeme 2. než je naznačeno na obr. zkratuje se cívka přes rezistor R2 a proti zmenšování proudu bude působit v cívce napětí. který pro jednotlivé polohy spínače S má tvar7 (R1 + R2 )i = Ue − L R2 i = −L di dt di dt pro polohu 1. Předpokládáme počáteční podmínku pro proud it=0 = I0 a integrujeme do obecného stavu. 23 K výkladu přechodného jevu v obřeno proti vzrůstu proudu. které je namíObr. L Přepneme-li spínač po dosažení ustáleného stavu do polohy 2 „zapnuto . 23. 36 . dostaneme rovnici R2 di = − dt. i I0 L I0 7 V souladu se zvyklostmi v aplikované teoretické elektrotechnice a elektronice budeme označovat okamžité hodnoty proudu a napětí malými písmeny.1 Elektrické obvody s proměnným proudem Přechodné děje v elektrickém obvodu Přivedeme-li do obvodu elektrický proud. i L kterou můžeme integrovat. kdežto pro konstantní hodnoty (např. amplitudy) ponecháme označení velkými písmeny. u. protože změnu proudu při jeho vzrůstu provází jev vlastní indukce. Kirchhoffův zákon. nevzroste proud i R R1 2 okamžitě na hodnotu I0 = Ue . (42) (43) pro polohu 2. 23 do polohy 1. popsaného proudem i a časem t: i di i R2 = ln = − t. R1 + R2 Ue S 1 Ui protože při vzrůstu proudu se 2 v cívce indukuje elektromotorické napětí Ui . Jednodušší je řešit rovnici (43). vodu s R. nevzroste jeho hodnota ihned na ustálenou hodnotu danou nominálními hodnotami obvodu. Separujeme-li proměnné.3 3. proto ji vyřešíme jako první. Např.

Odtud i = I0 e kde τ2 =

t τ2

,

(44) (45)

L R2

je časová konstanta obvodu při vybíjení. Je to doba, během níž proud i klesne právě e-krát. Rovnici (42) převedeme do tvaru analogického tvaru (43) substitucí u = (R1 + R2 )i − Ue , Rovnici (42) upravíme na tvar (R1 + R2 )i − Ue = − kde τ1 = (R1 + R2 )di L , R1 + R2 dt L R1 + R2 neboli u = −τ1 du , dt (46) du = (R1 + R2 )di (Ue = konst.).

je časová konstanta obvodu při nabíjení. V upravené rovnici můžeme separovat proměnné du dt =− . u τ1 Integrujeme pro danou počáteční podmínku: i = 0 pro t = 0, neboli u = −Ue . Horní mez je i pro t, neboli po separaci u = (R1 + R2 )i − Ue pro t. Pak ln neboli i= Ue R1 + R2 1−e

(R1 + R2 )i − Ue t =− , − Ue τ1
t τ1

= I0

1−e

t τ1

.

(47)

Funkční závislost proudu na čase při zapnutí (47) a vypnutí (44) obvodu z obr. 23 je znázorněna na grafech v obr. 24. V obou grafech je pro zajímavost nakreslena tečna v bodě t = 0; v obou případech je určena jednoduchými souřadnicemi.

37

i I0 1

i I0 1

0,5 t τ1 5

0,5 t τ2 5

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Obr. 24 Časový diagram proudu v obvodu na obr. 23; a) při zapnutí proudu, b) při jeho vypnutí

3.2

Obvody střídavého proudu

a) Obvod s R, L v sérii Uvažujme obvod cívky o indukčnosti L a elektrickém odporu R (neboli cívku a rezistor spojené do série – obr. 25) připojený ke zdroji s periodicky proměnným elektromotorickým napětím podle funkce ue = Um sin ωt, kde Um je amplituda napětí, ω = 2πf = a T perioda. i (48)

2π úhlová frekvence, f frekvence T

Protože R a L jsou v sérii, bude jimi procházet stejný proud R i = Im sin(ωt − ϕ), (49)

ue uiL L

kde Im je amplituda proudu a ϕ je fázový posun proudu za napětím (48). Veličiny Im a ϕ máme určit řešením. Proti vzrůstu proudu (49) v obvodu působí v cívce elektromotorické napětí uiL = −L di dt (50)

Obr. 25 Obvod s R, L v sérii

38

a pro napětí v obvodu musí podle 2. Kirchhoffova zákona platit Ri = ue − L di . dt (51)

Tuto rovnici vyřešíme tak, že předpokládáme průběh napětí a proudu podle funkcí (48) a (49), přičemž neznámé veličiny Im , ϕ určíme tak, aby rovnice (51) byla splněna pro každý okamžik. Po dosazení z (48) a (49) do (51) máme RIm sin(ωt − ϕ) = Um sin ωt − ωLIm cos(ωt − ϕ). (52)

Protože tato rovnice musí být splněna pro každé t, můžeme si zvolit dva vhodné okamžiky, pro něž se tato rovnice zjednoduší: t1 = 0 : ωt2 − ϕ = Z rovnic plyne tg ϕ = ωL , R Im = Um Um cos ϕ = R R 1 1 + tg2 ϕ =√ Um . R 2 + ω 2 L2 (53) π : 2 −RIm sin ϕ = −ωLIm cos ϕ, RIm = Um sin π +ϕ 2 = Um cos ϕ.

Výraz pro amplitudu můžeme vyjádřit ve tvaru Im = kde Z= R2 + (ωL)2 =
2 R 2 + XL

Um , Z

(54)

(55)

je impedance obvodu a XL induktance . Jejich jednotkou je zřejmě ohm . Vztah (55) se využívá k určování vlastní indukčnosti cívek. Elektrický odpor R určíme z měření stejnosměrným proudem (např. ohmetrem). Pak cívku zapojíme do obvodu střídavého proudu známé frekvence f , změříme napětí na cívce a proud jí procházející. Jejich podíl8 určí v souladu s (54) impedanci Z . Indukčnost pak vypočteme užitím vztahu (55): √ Z 2 − R2 L= . 2πf Měření indukčnosti touto metodou vyžaduje kvalitní generátor sinusově proměnného napětí. Je-li výstupní signál generátoru zkreslený, uplatní se při měření také jeho vyšší harmonické složky, což může vést ke znatelným chybám měření.
8 Protože veličiny jsou v podílu, je lhostejné, zda jde o jejich amplitudy nebo měřené efektivní hodnoty.

39

Připojíme-li do obvodu zdroj střídavého napětí (48). Kirchhoffova zákona platit Ri = ue + ueC + uiL . dt C dt2 (57) Rovnice (57) je z fyzikálního hlediska pohybovou rovnicí elektrického tlumeného oscilátoru buzeného harmonicky proměnným napětím. která mají opačný směr než napětí elektromotorická Toto napětí ueC na kondenzátoru můžeme považovat za elektromotorické. provedeme derivaci rovnice napětí podle času a dosadíme do ní výraz (56) a derivované výrazy (48) a (50). Pak L d2 i di i +R + = ωUm cos ωt. Po jeho nabití působí proti elektromotorickému napětí zdroje stejně velké napětí na kondenzátoru opačného směru a proud ustane. L. i R uR ue us uiL L uL ueC C uC Obr. které je namířené proti vloženému elektromotorickému napětí ue . 25 rozšíříme o sériově zapojený kondenzátor o kapacitě C (obr. Z uvedené úvahy je zřejmé. Protože podle (56) známe jen derivaci napětí na kondenzátoru. L. C C neboli dueC i =− . Při přivedení kladného elementárního náboje za čas dt. dq = idt. se změní elektromotorické napětí na kondenzátoru o dueC = − dq idt =− . 26 Obvod s R. Pokud bychom tento obvod připojili je zdroji stejnosměrného napětí. C v sérii Obvod z obr. vznikne v obvodu střídavý proud. Vedle elektromotorických napětí jsou zde vyznačena svorková napětí uR . že na kondenzátoru se vytváří napětí. Z matematického hlediska jde o nehomogenní diferenciální rovnici druhého řádu s konstantními 40 . 26 musí podle 2. procházel by obvodem proud jen po dobu nabíjení kondenzátoru. C v sérii. dt C (56) Při proměnném proudu se současně v cívce indukuje elektromotorické napětí (50) a pro rovnováhu napětí v obvodu na obr. 26). kterým se kondenzátor bez časového omezení střídavě nabíjí a vybíjí.b) Obvod s R. uL a uC . tj.

Protože homogenní rovnice popisuje tlumené kmity podle klesající exponenciální funkce. kterou má budicí napětí (48). = ωUm cos ϕ + C 2 − sin ϕ Sečteme-li druhé mocniny těchto rovnic a dělíme-li tyto rovnice mezi sebou. aby ωt1 − ϕ = 0 (ωt1 = ϕ) ωt2 − ϕ = neboli RIm = Um cos ϕ. Je-li XC > XL . budeme hledat jen řešení proudu pro ustálený stav . Z odvozených vztahů je zřejmé. π 2 ωt2 = ϕ + π 2 pak pak ωRIm = ωUm cos ϕ. Předpokládáme tedy opět řešení ve tvaru (49) s neznámou amplitudou Im a fázovým posunem ϕ a o úhlové frekvenci ω . tj. − ω 2 LIm + Im π . můžeme si pro ustálený stav zvolit takové okamžiky t1 .koeficienty. Její obecný integrál se skládá ze součtu obecného integrálu příslušné homogenní rovnice (tj. Je-li XL > XC . s pravou stranou nulovou) a tzv. partikulárního integrálu úplné rovnice. XL = ωL induktance a XC = kapacitance . má 41 . ωL − 1 ωC Im = Um sin ϕ. fázový posun ϕ je pro takový obvod záporný. má obvod kapacitní charakter . Z tg ϕ = 1 R ωL − 1 ωC = XL − XC . že proud (49) není ve fázi s elektromotorickým napětím (48). t2 tak. L. R (58) = R2 + (XL − XC )2 (59) 1 ωC je impedance obvodu s R. C Protože rovnice musí být splněna pro každé t. dostaneme hledané neznámé charakteristiky proudu: Im = kde Z= R2 + ωL − 1 ωC 2 Um . které se po jistém čase utlumí. Po dosazení příslušných derivací proudu (49) do (57) dostaneme rovnici −ω 2 LIm sin(ωt − ϕ) + ωRIm cos(ωt − ϕ) + Im sin(ωt − ϕ) = ωUm cos ωt. C v sérii. proud předbíhá napětí.

Zvláštní případ nastane. kterými jsou svorková napětí na jednotlivých prvcích R. tedy okamžitá napětí uR . 26. 1. dostaneme dříve uvedenou rovnici (57). (63) a výraz (64). uL = L di . jak se běžně užívá ve fyzice. Kirchhoffova zákona bude okamžité elektromotorické napětí ue vtištěného zdroje rovno součtu okamžitých hodnot těchto napětí. přičemž uR = Ri. pro níž ω0 L − tedy pro 1 ω0 = √ LC (T homsonův vztah). proud je opožděn za napětím. která jsou rovněž vyznačena na obr. L. Svorková napětí prvků (62) až (64) mají význam pro měření – jsou to napětí. Pak podle 2. která měříme voltmetrem anebo jejich časový průběh znázorňujeme osciloskopem připojeným ke svorkám prvku. ω0 C Při této úhlové frekvenci je amplituda Im maximální (Imax = je v rezonanci . Poznámka: V předloženém výkladu jsme použili elektromotorická napětí (50) a (56) na cívce a kondenzátoru.2 jsme uvedli. že teorie elektrických obvodů dává přednost obvodovým veličinám. fázový posun ϕ je kladný.obvod RLC R 1 = 0. uL a uC . [2]. tj. dt C Dosadíme-li do derivované rovnice (61) příslušné derivace napětí (48). (60) Um ) . 42 . Pak Z = R a ϕ = 0. neboli ue = uR + uL + uC .obvod induktivní charakter . K řešení složitějších obvodů se s výhodou užívá symbolická metoda založená na pojmu fázor (Podrobněji viz např. [3]). dt (62) (63) (64) (61) duC i = . [1]. (62). Již v poznámce v čl. C . když XL = XC . C tento stav nastane pro úhlovou frekvenci ω = ω0 . Pro dané L.

3. R2 = 50 Ω. Napětí na svorkách kondenzátoru dostaneme integrací 2 výrazu (64) po dosazení z (65). L. L. Pak výsledné napětí je rovné napětí uR a je ve fázi s proudem. že obvodem s R. R3 = 100 Ω.c) Fázové vztahy mezi napětím a proudem na prvcích R. Na rezistoru bude napětí (62). C v sérii prochází střídavý proud s nulovým počátečním fázovým posunem: i = Im sin ωt (65) a určeme svorková napětí na jednotlivých prvcích obvodu. Jde o případ rezonance v sériovém RLC obvodu. neboli uR = RIm sin ωt. Zde byl zvolen zvláštní případ uC = −uL . 2. R1 = 20 Ω. L. 26) těmito hodnotami: L = 0. Um = 100 V a třemi úrovněmi odporů: 1. L. C Příklad 7 – rezonance v obvodu s R. u i uL uR i 0 T 2 T t uC Obr. Vypočtěte rezonanční frekvenci ω0 a f0 obvodu a amplitudy proudu při rezonanci. C Předpokládejme. C = = 1. 43 . 27 Časový diagram proudu a napětí na prvcích R. neboli napětí je fázově opožděno o π oproti proudu (65). Zřejmě je uC = Im C sin ωt dt = − Im Im π cos ωt = sin ωt − ωC ωC 2 . Na svorkách cívky bude napětí (63). Nakreslete funkční závislosti Im = Im (ω/ω0 ) a ϕ = ϕ(ω/ω0 ) podle vztahů (58). C v sérii Je dán obvod s R.10 mH. Přehledně jsou časové 2 průběhy proudu a napětí znázorněny na obr. které je ve fázi s proudem. L. které π předbíhá proud o . C v sérii (obr. neboli uL = ωLIm cos ϕ. 27.0 µF.

5 − π 2 Obr.5 3 ω ω0 0 0.Řešení 1 ω Frekvence ω0 = √ = 1. R3 = 100 Ω ϕ v sériovém RLC obvodu na relativní úhlové frekvenci 44 . Im 5 A 1 4 3 2 1 0 π 2 0.5 1 1.5 1 2 3 ω ω0 ϕ 1. Im3 = 1. pro odpor R1 = 20 Ω.0 · 105 rad · s−1 .5 3 1 2 3 2 2.0 A. ω ω0 Závislost amplitudy Im a fázového posunu ϕ na relativní úhlové frekvenci je na obr. ω0 kde ω0 je rezonanční úhlová frekvence. 28. f0 = 0 = 16 kHz. Im2 = 2. 28 Závislost amplitudy proudu Im a fázového posunu ω .0 A. 2π LC Amplitudy proudu při rezonanci jsou Im1 = 5. R2 = 50 Ω.5 2 2.0 A.

dt (68) q di + L = −Ri. L dt LC dt2 (69) což je pohybová rovnice elektrických kmitů v obvodu. Počáteční stav: obvod rozkmitáme např. L. C v sérii Analyzujte energii v uzavřeném obvodu s R. C dt dt Pak kde i = dq . Dostaneme ji derivací rovnice (68): d2 i R di 1 + + i = 0. dt Derivací rovnice (66) a dosazením z (67) dostaneme q dq di + Li = −Ri2 . Častější je vyjádření pohybové rovnice pomocí okamžitého proudu i. platné pro buzený sériový RLC obvod. (70) L dt LC dt2 Tato rovnice je zvláštním případem obecnější rovnice (57) pro Um = 0. C v sérii. 45 . Řešení Elektromagnetická energie obvodu E = Ee + Emg = q2 Li2 + 2C 2 (66) není konstantní – v důsledku zapojeného rezistoru nastává její disipace (rozptyl). tak.Příklad 8 – energie v obvodu s R. když jsme za nezávisle proměnnou volili okamžitý náboj q na kondenzátoru. C dt Po vyjádření proudu i pomocí náboje q a po úpravě je d2 q R dq 1 + + q = 0. L. který není připojen k vnějšímu zdroji napětí a pomocí energetické bilance odvoďte pohybovou rovnici kmitů tohoto oscilátoru. že nabijeme kondenzátor připojením ke zdroji stejnosměrného napětí a pak zdroj odpojíme. Rychlost této disipace (ztrátový výkon) se projevuje jako tepelný výkon rezistoru: dE (67) = −Ri2 .

9 Podrobnější rozbor řešení této diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty pro případ mechanického oscilátoru lze najít např. Konstanty I0 . kde součinitel tlumení δ a úhlová frekvence ω ′ jsou dány výrazy δ= R . ω0 přičemž ω0 je úhlová frekvence netlumených kmitů. pro proud (v případě podkritického tlumení) je9 i = I0 e−δt sin(ω ′ t + α). v minulém studijním textu [15] na str. Jejich řešením je funkce pro tlumené kmity s exponenciálně ubývající amplitudou. 46 .Matematicky jsou diferenciální rovnice (69). 2L ω′ = 1 − LC R 2L 2 = 2 − δ2.16 – 21. α se určí z počátečních podmínek. např. (70) podobné.

29 jsou vyznačena svorková napětí na prvcích obvodu. začne se kondenzátor přes cívku vybíjet. je jednoduchý buzený elektrický oscilátor. protože předpokládáme R1 = R2 = 0). jako rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů. Kirchhoffova zákona musí být v každém okamžiku jejich součet roven nule samostatně pro každý oscilátor (úbytek napětí na rezistorech je nulový. která mají opačný směr než napětí elektromotorická – viz poznámku na konci čl. 29 Dva spřažené elektrické oscilátory. že nabijeme kondenzátor prvního oscilátoru připojením ke zdroji o napětí U . Všechna napětí jsou proměnná.4 4.2b).2b. Je základním elementem elektronických komunikačních systémů. avšak musí se nacházet v dynamické rovnováze tak. 3. Indukovaný proud i2 bude nabíjet kondenzátor na napětí u2 a v cívce se v důsledku proměnného proudu i2 indukuje samoindukční napětí uL2 a zpětnovazebné do prvního obvodu napětí uM 1 .1 Aplikace elektromagnetické indukce Vázané oscilační obvody Elektrický obvod s R. který jsme analyzovali v čl. i1 i2 M U +q1 −q1 C u1 uL1 uM 1 L L uL2 uM 2 u2 +q2 C −q2 1 2 Obr. 3. že podle 2. L. které rozkmitá také tento oscilační obvod. Připojíme-li posléze ke kondenzátoru cívku přepnutím přepínače. radarů aj. V důsledku indukční vazby popsané vzájemnou indukčností M se bude ve druhém obvodu indukovat napětí uM 2 . Oscilátory rozkmitáme např. tak. Nyní se budeme zabývat jednoduchým případem takových obvodů – vyřešíme vlastní kmity soustavy dvou stejných induktivně spřažených elektrických oscilátorů podle obr. zesilovačů) jsou také vázané (spřažené) oscilační obvody. vyznačená napětí na jednotlivých prvcích jsou svorková (obvodová) Pro jednoduchost neuvažujme elektrický odpor vodičů v obvodech. C v sérii. mobilních telefonů. 29. 47 . V obvodu začne vzrůstat proud a v cívce se bude indukovat elektromotorické napětí namířené proti změně proudu i1 (na obr. Důležitým prvkem elektrických systémů (např.

1 + kv C (L + M ) 48 (75) . dt dt uL2 = −LC      d2 u2 . dt2 (73) (74) Z matematického hlediska nyní již jde o dvě samostatné diferenciální rovnice. dt dt dt Napětí na svorkách cívek pak jsou uL1 = L uM 1 = M di1 d2 u1 = −LC 2 . musí platit −u 1 + u L 1 + u M 1 = 0 . dt dt dt dq2 d(Cu2 ) du2 i2 = − =− = −C . dt2 d2 u1 .Z hlediska experimentálního ověření činností těchto vázaných oscilačních obvodů je vhodné pracovat s uvedenými svorkovými (obvodovými) napětími – budeme tedy hledat funkce pro napětí u1 . které fyzikálně popisují harmonické kmity o úhlových frekvencích ω1 = 1 ω0 =√ . Zvolíme-li za kladný směr při oběhu po uzavřené smyčce obvodu vyznačené směry proudů i1 . a rozdíly u1 − u2 . u2 : u1 + LC u2 + LC d2 u1 d2 u2 = 0. dt2 d2 (u1 − u2 ) = 0. i2 v obvodech jsou dány vybíjením vztahy d(Cu1 ) du dq i1 = − 1 = − = −C 1 . přičemž proudy i1 . i2 . dt2 (71) kondenzátorů a tudíž (72) di2 d2 u2 = −M C 2 . dt2 dt2 Výhodné bude hledat funkce pro součty u1 + u2 . 2 + MC dt dt2 d2 u2 d2 u1 + M C = 0. u2 na svorkách kondenzátoru (ta můžeme snímat osciloskopem). dt dt u M 2 = −M C Po dosazení do rovnic (71) dostaneme soustavu vázaných diferenciálních rovnic druhého řádu pro napětí u1 . pro něž z těchto rovnic dostaneme u1 + u2 = C (L + M ) u1 − u2 = C (L − M ) d2 (u1 + u2 ) = 0. −u 2 + u L 2 + u M 2 = 0 .

neboť sinus je funkce lichá. Z obecných integrálů (77). =√ 1 − kv C (L − M ) 1 ω0 = √ LC (76) vlastní úhlová frekvence osamoceného oscilátoru. B2 určíme z počátečních podmínek. A2 . u2 = 0. dt d(u1 − u2 ) = −Cω2 (A2 cos ω2 t − B2 sin ω2 t). Pak z rovnic (77) a (78) dostaneme B1 = B2 = U a z rovnic (79) a (80) A1 = A2 = 0. i1 = i2 = 0. Funkce rozdílových 49 . použijeme lineární kombinaci obou možností: u1 + u2 = A1 sin ω1 t + B1 cos ω1 t. (74) vyhovují funkce sinus a kosinus a protože jde o rovnice druhého řádu. pro něž v souladu s (72) platí i 1 + i 2 = −C i 1 − i 2 = −C d(u1 + u2 ) = −Cω1 (A1 cos ω1 t − B1 sin ω1 t). (78) diferenciálních rovnic (73) a (74) tak vyplývají partikulární integrály u1 + u2 = U cos ω1 t. u1 − u2 = A2 sin ω2 t + B2 cos ω2 t. 2 2 2 (81) (82) u1 − u2 = U cos ω2 t. dt (79) (80) Ze situace popsané v úvodu tohoto článku plynou počáteční podmínky: pro t = 0 je u1 = U . Rovnicím (73). (77) (78) kde integrační konstanty A1 . kv = M L činitel induktivní vazby (jde o zvláštní případ výrazu (28) pro L1 = L2 = L). B1 . což vede ke změně znaménka u napětí u2 . neboli pro jednotlivá napětí funkce u1 = u2 = U ω1 − ω2 ω1 + ω2 (cos ω1 t + cos ω2 t) = U cos t · cos t. Protože ω2 > ω1 .ω2 = kde je 1 ω0 > ω1 . 2 2 2 U ω1 − ω2 ω1 + ω2 (cos ω1 t − cos ω2 t) = −U sin t · sin t. je rozdílová úhlová frekvence ω1 − ω2 < 0. Pro tento výpočet určíme ještě proudy.

Vztah mezi amplitudami Um1 . N2 . 30). 30 Časový diagram napětí u1 a u2 na kondenzátorech obvodů z obr. 31) složené ze železných plechů (plech se používá proto. u2 (viz obr. 29 je na obr.0 µF (f1 = 145 Hz.frekvencí jsou ve srovnání s funkcemi součtových frekvencí pomalu proměnné a lze je považovat za proměnné amplitudy kmitů napětí u1 .0 H. Záznam byl získán řešením na PC pomocí programu Famulus . Elektrický odpor vinutí pro jednoduchost zanedbáme. aby se omezily ztráty vířivými proudy). Časový diagram napětí u1 a u2 pro zvolené parametry obvodů z obr. 4 2 u 0 1 −2 −4 0 2 4 6 8 ·10−2 t 4 2 u 0 2 −2 −4 0 2 4 6 8 ·10−2 t Obr. M = 0. Do vstupní cívky –primární (1) – se přivádí střídavý proud. že cívky se vinou na feromagnetické jádro (obr. 30. čímž se ve výstupní cívce – sekundární (2) indukuje střídavé napětí stejné frekvence. 29 pro L = 1. Toho se dosahuje tím.2 Transformátor Transformátor se skládá ze dvou cívek o značné vlastní a vzájemné indukčnosti. Um2 vstupního a výstupního napětí závisí na počtech závitů N1 . C = 1.20 H.0 V 4. 50 . f2 = 178 Hz) a U = 5.

že všechny magnetické indukční čáry Φ vybuzené primární cívkou budou procházet sekundární cívkou. Pak magnetizační proud img = Rmg Φ N1 (85) je dán konstrukcí jádra (to určuje Rmg ). že primární vinutí připojíme ke zdroji o elektromotorickém napětí ue1 = Um1 sin ωt. jeho sycením magnetickým polem (Φ) a počtem závitů N1 primární cívky. Φ2 = N2 Φ. Platí Umn Φ= . (86) dt dt 51 . je mezi nimi těsná induktivní vazba. Sekundární cívkou tedy neprochází proud a do primární cívky se z ní zpětně neindukuje žádné napětí. Nechť primární cívka je připojena ke zdroji elektromotorického napětí ue1 (84). 17). Proměnný magnetizační proud img v ní vyvolá proměnný magnetický indukční tok Φ1 = N1 Φ. chod naprázdno). Rmg kde Rmg je magnetický odpor jádra a Umn = N1 img je magnetomotorické napětí v obvodu primární cívky. (83) 1 2 ue2 ue1 N2 N1 Obr. str. [14]. bude pro celkový magnetický indukční tok primární a sekundární cívkou platit Φ1 = N1 Φ. v důsledku něhož se v cívce indukuje elektromotorické napětí dΦ1 dΦ ui1 = − = − N1 . Můžeme proto předpokládat. když sekundární cívka není připojena k zátěži a neodebírá se z ní výkon (tj. 31 Transformátor Magnetizační pole Φ v jádře vybudíme tak. a) Transformátor při chodu naprázdno Uvažujme nejprve jednoduchý případ činnosti transformátoru. (84) Příslušný magnetizační proud img můžeme určit užitím Hopkinsonova zákona (viz např. Protože cívky mají N1 a N2 závitů.Protože obě cívky jsou na společném feromagnetickém jádře.

dt dt N1 (89) kde pro amplitudu napětí na sekundární cívce zřejmě platí Um2 = kde k = N2 U U N U . PoN1 díl maximálních nebo efektivních hodnot napětí na svorkách obou vinutí je tedy roven podílu počtu závitů obou vinutí. kde Φ je dáno (88). 52 . Po dosazení do (87) z (84) a (86) dostaneme Um1 sin ωt = N1 dΦ .Podle 2. (87) protože odpor R1 primárního vinutí zanedbáváme (R1 → 0). Z toho je zřejmé. Kirchhoffova zákona platí ue1 + ui1 = R1 img = 0. že elektromotorické napětí indukované v sekundárním vinutí je fázově posunuto o π . Z (89) je zřejmé. že magnetický tok Φ i magnetizační prod img jsou fázově π opožděny za napětím ue1 o . neboli m2 = 2 = 2 = k. dostaneme Φ=− Um1 Um1 π cos ωt = sin ωt − ωN1 ωN1 2 . se v této cívce indukuje elektromotorické napětí ue2 = − dΦ2 dΦ N2 = − N2 = − Um1 sin ωt = Um2 sin(ωt − π). 2 V důsledku proměnného magnetického indukčního toku Φ2 = N2 Φ procházejícího N2 závity sekundární cívky. (88) Magnetizační proud podle (85) pak bude img = Rmg Um1 π sin ωt − 2 2 ωN1 . dt Separujeme-li dt na levou stranu a integrujeme. N1 m1 Um1 U1 N1 (90) N2 je transformační poměr a U1 . U2 efektivní hodnoty napětí. neboli je v protifázi oproti elektromotorickému napětí v primárním vinutí.

Při chodu transformátoru naprázdno je I2 = 0. neboli musí platit Φ1 = −Φ2 . To ′ ′ ′ nastane tehdy. Zanedbáme-li ztráty transformace (účinnost transformátoru může být až 98%). Ten musí být takový. tj. Im2 I2 N1 U1 (92) c) Výkon transformátoru Výkon P2 odebíraný ze sekundárního vinutí je u skutečného transformátoru vždy menší než příkon P1 přiváděný do primárního vinutí. účiník pro 2 primární cívku je nulový. 53 . přičemž cos ϕ1 a cos ϕ2 jsou účiníky. efektivní hodnoty těchto zatěžovacích proudů zřejmě platí Im1 I1 N2 U2 = = = = k. Ten vyvolá přídavný magnetický tok Φ′ 2 . aby v souladu s (91) platilo i1 Φ′ = −Φ′ 1 = N1 2. Pro amplitudy resp. můžeme brát cos ϕ1 ≈ ≈ cos ϕ2 ≈ 1. pro nějž podle Hopkinsonova zákona (tedy analogicky vztahu (66)) platí Φ′ 2 = N2 i2 . Rmg (91) V důsledku tohoto proměnného toku se v primárním vinutí vybudí magnetický tok Φ′ 1 . Rmg Musí tedy být N1 i1 = −N2 i2 . ′ Přídavný tok Φ1 bude vybuzen zatěžovacím proudem i1 tak. Je-li sekundární cívka zatížena připojením rezistoru. bude P2 = U2 I2 cos ϕ2 = P1 = U1 I1 cos ϕ1 . P2 = 0 a tedy i P1 = 0. aby se neporušila rovnováha napětí (87). π Protože U1 = 0. když tok Φ′ 1 právě vyruší to Φ2 . Proud i1 je tudíž v protifázi s proudem i2 . neboli ϕ1 = . Pak U2 I2 = U1 I1 v souladu s (92). kde jsme výpočet provedli pomocí efektivních hodnot napětí a proudu.b) Zatížený transformátor Zatížíme-li sekundární vinutí transformátoru připojením spotřebiče (jeho odpor R2 musí splňovat podmínku R2 ≪ ωL2 ). bude jím procházet sekundární zatěžovací proud i2 . I1 = 0. musí být cos ϕ1 = 0.

Sekundární cívka o indukčnosti L2 a N2 závitech je připojena k zátěži o odporu R2 . N1 Pro amplitudu Um2 a efektivní hodnotu U2 zřejmě platí Um2 U2 N2 = = =k Um1 U1 N1 v souladu s výsledkem (92). takže M = L1 l2 . 32 Transformátor jako soustava vázaných obvodů s těsnou vazbou Potom M ue1 + (L1 L2 − M 2 ) i2 Obvody transformátoru (obr. Řešení i1 L1 ue1 uiL1 uiM 1 M L2 uiL2 uiM 2 R2 ue1 − L1 −M Obr. L1 R2 N1 2 neboť vlastní indukčnost je úměrná druhé mocnině počtu závitů (L1 ∼ N1 . 54 . V důsledku uzavřeného√ feromagnetického jádra uvažujte činitel induktivní vazby kv = 1. že ji vyjádříme z první rovnice a dosadíme do druhé. Uvažujte. neboli sekundární napětí transformátoru je N2 u2 = R2 i2 = −Um1 sin ωt. dt Protože kv = 1 je L1 L2 − M 2 = 0. že primární cívka má indukčnost L1 . dt dt Z rovnic vyloučíme derivaci proudu i1 tak. Cívka je připojena ke zdroji o elektromotorickém napětí ue1 = Um1 sin ωt. 2 L2 ∼ N2 ). 32) jsou popsány soustavou rovnic di2 di1 −M = 0. Odvoďte výrazy pro okamžitý proud a napětí v sekundárním vinutí. dt dt di1 di2 − L2 = R2 i2 .Příklad 9 – transformátor jako soustava vázaných obvodů Řešte transformátor jako soustavu dvou vázaných obvodů s velmi těsnou vazbou. N1 závitů a zanedbatelný odpor R1 → 0. Pak pro sekundární proud platí i2 = − M 1 ue1 = − L1 R2 R2 L2 Um1 N2 ue1 = − sin ωt. di2 = −L1 R2 i2 . Pak napětí na rezistoru o odporu R2 .

Proto mají malé ztráty pocházející od vířivých proudů. že brzdná síla je úměrná rychlosti pohybu. Nahradíme-li např. 33 Vířivé proudy ve vodivé desce brzdná síla F . Tyto ztráty se zmenšují zvětšováním elektrického odporu jádra. Jsou-li vyvolány pohybem směr pohybu desky vodiče. brzdí jeho pohyb. 55 . 4 drátový vodič kovovou deskou (obr. 33).. Je tomu např. že jádro se sestavuje ze vzájemně odizolovaných plechů nebo se použije jádro feritové 10 . J. že proměnné magnetické pole vytváří ve vodičích elektrické pole. která jej vyvolala. jsou to feromagnetika (µr ∼ 102 až 103 ) s velkým měrným odporem (104 až 108 Ω · m). které se projevuje tokem uzavřených elektrických proudů. dynam.3 Vířivé (Foucaultovy) proudy Z dosavadního výkladu plyne. Toho se dosahuje tím. že při velké rychlosti je velká. motorů). Tím se podstatně liší od tření. v jádrech transformátorů anebo točivých elektrických strojů (alternátorů. vzniknou v ní při jejím pohybu napříč magnetickým polem vířivé proudy . Poprvé je popsal francouzský fyzik L. u experimentu na obr. Jev samozřejmě nemůže být omezen jen na tento typ vodičů a musí se projevovat rovněž u prosorových (trojrozměrných) a plošných (dvourozměrných) vodičů. Dodud jsme vesměs uvažovali tenké drátové („ jednorozměrné ) vodiče. V těchto případech provází existenci těchto proudů Jouleovo teplo a tedy ztráty elektromagnetické energie dané zvětšováním vnitřní energie uvažované soustavy. i vysokofrekvenčních (vyjímečně až do 1010 Hz). Jejich význačnou vlastF F ností – v souladu s Lenzovým pravidlem – je. jež brání změně. která se pohybuje v poli permanentního magnetu). Výhodou těchto brzdicích systémů je. Brzdného účinku vířivých proudů se využívá u elektrických brzd a ke tlumení měřicích přístrojů (pohyblivá část systému je opatřena vodivou destičkou. Mg. Vířivé proudy vznikají v souladu s podstatou elektromagnetické indukce i v nepohyblivých vodičích. Foucault (1819 – 1868) a nazývají se rovněž Foucaltovy ′ proudy .4. při nulové rychlosti nulová. že mají takový směr. tzn. Proti akční síle F ′ na obr. B 10 Ferity jsou polovodivé sloučeniny železa a kyslíku nebo i jiných prvků (Cu. Ni). které se nacházejí v proměnném magnetickém poli. 33 působí Obr.

který se indukuje v kotouči a jeho výkon. Řešení h a) Z kotouče vyjmeme elementární prstenec o poloměru r. dostaneme pro celkový indukovaný proud v kotouči výraz γBm ωh I= sin ωt · 2 Amplituda proudu má tedy velikost Im = 2 γBm ωhr0 = 139 A.00 mm vložíme do magnetického pole o indukci B = Bm cos ωt. 34 K výpočtu vířivých proudů rdr = 0 2 γBm ωhr0 sin ωt. str. 2πr dt 2 B r0 r Podle Ohmova zákona v lokálním tvaru (viz např. kde Bm = 30. (závislost γ na teplotě zanedbejte). 10).70 · 107 Ω−1 · m−1 = konst. Hustota hliníku je ̺ = 2. tloušťce h a šířce dr.Příklad 10 – ohřev vířivými proudy Hliníkový kotouč o poloměru r0 = 40. V souladu se vztahem (16) se v něm indukuje vírové elektrické pole o intenzitě Ei = − dr 1 dΦ r = Bm ω sin ωt. 4 r0 Obr.70 · 103 kg · m−3 měrná tepelná kapacita hliníku je c = 896 J · kg−1 · K−1 . tj.0 mT.0 mm a tloušťce h = 1. Vypočtěte: a) Proud. [13]. aby jej indukční čáry protínaly kolmo. proudová hustota j = γ E . 4 Element výkonu proudu indukovaného na elementárním prstenci určíme ze vztahu hdr dP = Ui2 dG = (2πrEi )2 dG. má proudová hustota na poloměru r velikost r j = γ Bm ω sin ωt. 2 Uvážíme-li. b) Vzrůst teploty kotouče za časový interval τ = 240 s. kde γ je konduktivita. konduktivita (měrná elektrická vodivost) hliníku γ = 3. ω = 100π rad · s−1 tak. kde dG = γ 2πr 56 . že elementární prstenec má obdélníkový průřez o plošném obsahu dS = hdr.

Proměnný elektrický proud pak vyvolá proměnné magnetické pole o časově proměnné indukci B . T 0 2 Práce elektrického proudu v časovém intervalu τ se spotřebuje na vzrůst vnitřní energie kotouče: ˆ τ = cm∆ϑ. který tělesem vodiče prochází. uplatní se při ohřevu kotouče jeho střední hodnota za jednu periodu T . které dosahuje cyklicky proměnný výkon. K výkladu skinefektu ve válcovém vodiči o poloměru r0 si představme situaci naznačenou na obr.je vodivost elementárního prstence.36 · 10−2 kg je hmotnost kotouče.6 K. – angl. slupku 57 . b) Protože výkon proudu je periodickou funkcí času. které se uplatňují při skinefektu je v tom. neboli skinefektu 12 . Významný rozdíl mezi vířivými Foucaltovými proudy a vířivými proudy. že v případě těch druhých postačí proměnné magnetické pole proudu. který ve vodiči vyvolá vtištěné elektrické pole o intenzitě Ev (t). musíme jej připojit k vnějšímu zdroji elektromotorického napětí. Teplota vzroste o ∆ϑ = Pm τ = 32.4 Skinefekt Vířivé proudy ve vodičích jsou příčinou důležitého povrchového jevu . slovo pro kůži. P 2 kde m = πr0 h̺ = 1. 2cm 4. jehož indukční čáry jsou uzavřené kružnice ležící v rovině 11 S 12 skin tímto výpočtem se setkáváme při výpočtu efektivní hodnoty proudu a napětí. 35a). Aby vodičem mohl procházet střídavý proud o proudové hustotě j (t). 0 kde Pm = 2 2 4 πγBm ω hr0 = 330 W 8 je největší hodnota. Po dosazení za Ei a integrací přes celý kotouč dostaneme 2 2 πγBm ω h 2 P = sin ωt · 2 r0 r3 dr = Pm sin2 ωt. Podle věty o střední hodnotě11 je T Pm ˆ= 1 P Pm sin2 ωt = . který způsobuje omezení průchodu vysokofrekvenčních střídavých proudů vodiči.

Protože jde o parciální diferenciální rovnice. 35 a) K výkladu skinefektu. [11]. je toto řešení náročné. přičemž siločáry tohoto pole jsou uzavřené křivky ležící v rovinách procházejích podélnou osou válce. dt a) b) f0 = 0 Hz f1 = 25 kHz f2 = 60 kHz f3 = 120 kHz Ei (t) f4 = 400 kHz j j0 B (t) Ev (t) dB 1 f0 dt f1 f2 r0 −1 0 f3 f4 1 r r0 Obr.6 mm. Proudová hustota bude tedy největší u povrchu vodiče a ve směru k ose bude klesat. Řešením tohoto problému můžeme zjistit. str. že její směr u povrchu je souhlasný se směrem vtištěného pole Ev a tudíž v oblasti vzdálenější od povrchu (na obr. str. Pro zájemce s dobrými základy diferenciálního počtu je však dobře zvládnutelné pro případ vodivého poloprostoru (viz např. 35a v blízkosti podélné osy válce) má opačný směr. dj j (t). 180). bude se efekt zvýrazňovat se vzrůstající frekvencí procházejícího proudu. b) Rozložení proudové hustoty po průřezu kruhového válcového vodiče při různých frekvencích proudu (průběh funkcí je řešen pro měděný vodič o poloměru r0 = 0. pro poloviční poloměr budou uvedené frekvence čtyřnásobné) Obě elektrická pole se skládají a o toku proudu vodičem rozhoduje výsledné pole E = Ev + Ei .kolmé k podélné ose válce. Cirkulace indukovaného pole Ei má takový směr. že proudová hustota se zmenšuje se vzdáleností od 58 .10): j = γ E přímo úměrná E . Proudová hustota je podle Ohmova zákona v lokálním tvaru (viz [13]. V důsledku proměnnosti magnetického pole se ve vodiči indukuje vířivé elektrické pole o intenzitě Ei . Protože velikost Ei závisí na rychlosti změny magnetického pole. Kvantitativní řešení skinefektu je spojeno s řešením soustavy Maxwellových rovnic.

která se se zvětšující se frekvencí zmenšuje. tak u vysokofrekvenčních proudů je to jen tenká vrstvička vodiče u jeho povrchu. aby indukční čáry ležely kolmo k trajektorii elektronů. 35b). Kerst urychlovač elektronů –betatron. Řešení skinefektu pro technicky nejběžnější případ. Výsledek numerického řešení pro tento případ je naznačen na obr. avšak jejich pohyb je brzděn odporem vodiče.0036 mm. Proto se s využitím Jouleova tepla při průchodu vysokofrekvenčního proudu ohřeje na kalicí teplotu jen povrch součásti a při následném prudkém ochlazení v kalicí lázni se zakalí jen povrchová vrstva součásti. klikových hřídelů spalovacích motorů). které ovšem nelze vyjádřit v uzavřeném analytickém tvaru. musí být trubice umístěna v magnetickém poli tak. 36). tj. 1941 D.5 Betatron Na principu elektromagnetické indukce sestrojil r. je spojeno s řešením Besselových diferenciálních rovnic. což je málo vhodné pro její dynamické namáhání. W. válcových nebo obdélníkových trubek).povrchu – klesá podle exponenciální funkce. Proto se u betatronu elektrony pohybují uvnitř vakuové prstencové trubice s příčným oválným průřezem (obr. Měřítkem poklesu j je vzdálenost δ . nebude jejich pohyb brzděn a mohou dosáhnout velké rychlosti a kinetické energie. Z dosavadního výkladu víme. Ve vodiči toto pole urychluje volné elektrony. aby se elektrony pohybovaly po kruhové trajektorii o poloměru r0 . výkonové obvody vysílačů) ve formě dutých těles (např. budou siločáry tohoto pole kružnice. Přitom indukce B0 v bodech trajektorie musí 59 . Chceme-li. Pokud bychom zakalili celý objem součásti. Jestliže u stejnosměrného proudu (a prakticky i u nízkofrekvenčních proudů) se uplatní ve stejné míře všechny elementy přůřezu vodiče. jak je tomu u betatronu.0 mm.11 mm a pro televizní frekvenci 300 MHz dokonce jen δ = 0. Proto se pro vedení těchto proudů používají vodiče s relativně velkým povrchem – buď ve formě lanka složeného z velkého množství tenkých izolovaných drátků nebo pro výkonové soustavy (např. Jestliže pro měď a zvukovou frekvenci 1000 Hz je δ = 2. že indukované elektrické pole je vírové a pokud zajistíme osovou symetrii magnetického pole. ale i křehká. Budou-li elektrony ve vakuu. pro kruhový válec. U těchto součástí požadujeme tvrdý povrch ke zmenšení opotřebení třením a houževnaté jádro ke zvýšení odolnosti proti lomům. v níž velikost hustoty klesne e-krát. Skinefektu se s výhodou využívá k vysokofrekvenčnímu ohřevu pro povrchové kalení exponovaných ocelových součástí (např. Existence skinefektu má závažné důsledky pro vedení vysokofrekvenčních proudů. 4. byla by sice součástka tvrdá. tak pro rozhlasovou frekvenci 300 kHz je δ = 0. Indukované elektrické pole má podle (14) intenzitu E .

Odtud mv p = . pro jehož intenzitu platí podle (14) vztah 2πr0 E = − dΦ . 2πr0 dt 60 . neboli mv 2 = B0 ev. dt (94) Toto pole působí na elektron tečnou silou o velikosti e dΦ F = −eE = . 36 Osový řez betatronem a půdorys jeho trubice. aby dostředivá síla na trajektorii o poloměru r0 byla rovna síle magnetické. pólové nástavce ˆ B B0 stabilní trajektorie záření γ vakuová trubice terčík r0 vakuová trubice elektronové dělo Obr. (93) B0 = er0 er0 kde p je velikost okamžité relativistické hybnosti elektronu. Úpravou ˆ = 2B0 pro stabilní pólových nástavců se dosahuje podmínky B pohyb elektronů Elektron je urychlován na kruhové trajektorii o poloměru r0 indukovaným elektrickým polem. r0 kde m je okamžitá (relativistická) hmotnost elektronu.být taková.

např. můžeme z (96) určit. Newtonovým pohybovým zákonem způsobí v časovém intervalu dt změnu hybnosti d(mv ) = F dt = e dΦ. V průběhu urychlení vzroste jeho rychlost z malé velikosti v ≈ 0 na hodnotu v . jaká musí být střední hodnota indukce ˆ B ve srovnání s indukcí B0 (93) podél trajektorie: ˆ = 2p = 2B0 . 2πr0 (95) Má-li elektron v betatronu dosáhnout velké rychlosti a energie.která v souladu s 2. 2πr0 (96) Vyjádříme-li indukční tok Φ plochou kruhu omezeného trajektorií o poloměru 2 ˆ r0 . 36). 37 Průběh toku Φ v betatronu s vyznačením periodicky se opakujících intervalů ∆t. Integrací vztahu (95) pak dostaneme p = mv = e Φ. Současně tok magnetického pole musí vzrůst z hodnoty Φ = 0 na Φ. která se blíží rychlosti světla. Toho se dosahuje vhodným tvarem pólových nástavců elektromagnetů – ve střední části vytvářejí menší magnetickou mezeru (obr. musí tedy být střední hodnota magnetické indukce uvnitř trajektorie rovna dvojnásobku její hodnoty podél trajektorie. ve kterých lze dosáhnout urychlení elektronů 61 . musí se v průběhu velkého počtu oběhů udržet na stabilní kruhové trajektorii. tj. Φ = πr0 B . Φ dΦ >0 dt Φ = Φm sin ωt t 0 ∆t = 5 ms ∆t = 5 ms dopad elektronů na terčík T = 20 ms vstřik elektronů elektronovým dělem Obr. B er0 (97) Má-li být trajektorie elektronu stabilní. síťové frekvence 50 Hz. Požadované proměnnosti magnetického pole podle (94) se dosahuje napájením cívek elektromagnetu střídavým proudem.

36). Např. c) Určete nejkratší vlnovou délku záření γ . Urychlené elektrony se na konci urychlovacího intervalu ∆t odkloní např. přičemž poloměr rovnovážné trajektorie elektronů byl r0 = 1. Při tomto dopadu se prudce zabrzdí. když je Φ > 0 a > 0. W. kterou při jednom oběhu získává.6261 · 10−34 J · s je Planckova konstanta. 1945 velký betatron. Kerst sestrojil již r. 62 . u zmíněného betatronu na Ek = 15 MeV je λmin = 8. Tak např. může vyzářený foton mít energii až Ek = hνmax a tedy vlnovou délku až c hc λmin = = . lze pro proces urychloT dΦ vání využít maximálně časový interval ∆t = . ke kontrole kvality odlitků velkých rozměrů) anebo k ničení nádorů při léčbě rakoviny. Tyto ztráty rostou se čtvrtou mocninou energie částice. Příklad 11 – Kerstův betatron D. která je malá proti energii 400 eV. Se vzrůstající energií elektronů v betatronu však vzrůstají ztráty energie způsobené elektromagnetickým zářením. (98) νmax Ek kde h = 6. který urychloval elektrony na kinetickou energii Ek = 100 MeV.3 · 10−14 m. u betatronu na 100 MeV elektron vyzáří na konci urychlovacího intervalu při každém oběhu energii 12 eV. Např. jeli urychlována. ˆ indukce magnetického pole uvnitř trajekb) Jaká musí být střední hodnota B torie elektronů a indukce B0 podél jejich trajektorie na konci urychlovacího intervalu. u betatronu československé výroby elektron za 5 ms vykoná 1. a) Vypočtěte hmotnost. např.00 m.Protože pak časový průběh toku Φ je podle obr. rychlost a hybnost elektronů na konci každého urychlovacího intervalu. které vznikne po dopadu urychlených elektronů na terčík. přídavným magnetickým polem (získaným proudovým impulsem ve vinutí elektromagnetu) a dopadají na wolframový terčík uvnitř trubice (viz půdorys betatronu na obr. které vydává každá nabitá částice. Toto velmi tvrdé záření γ se užívá pro defektoskopii (např.6 · 106 oběhů a dosáhne energie 15 MeV. přičemž se generuje γ záření ve velmi širokém spektrálním rozsahu. 4 dt V průběhu doby ∆t vykoná elektron velké množství oběhů a dosáhne požadované energie. 37. kdežto u betatronu na 300 MeV elektron získanou energii při jednom oběhu na konci urychlování právě vyzáří a urychlování již je neefektivní. Bude-li mít elektron kinetickou energii Ek .

Ek (102) ˆ B = 0.34 · 10−20 kg · m · s−1 . Pak v ≈ c.335 T. p≈ Ek = 5.29 · 10−5 )c = c − 3870 m·s−1 = 2.511 MeV.37 · 10−20 kg · m · s−1 . můžeme u našeho betatronu s vyhovující přesností zjednodušit vztahy (100). c ˆ ≈ 2Ek = 0.24 · 10−14 m. 2 (99) Ze vztahu pro relativistickou hmotnost dostaneme rychlost na konci urychlení: v =c 1− Numericky Hybnost elektronu po jeho urychlení je p = mv = me c + Ek c 1− v = 0. Poznámka Protože kinetická energie Ek je mnohem větší než klidová energie elektronu me c2 = 0. 2 c) Nejkratší vlnová délka brzdného záření je dána vztahem (98).9979 · 108 m·s−1 ≈ c. v němž položíme výraz pod odmocninou roven jedné. (101) a (102) do tvaru.667 T. me c2 me c2 + Ek 2 me m =c 1− me c2 me c2 + Ek . že hmotnost elektronu po urychlení je m = me + Ek Ek = me 1 + c2 me c2 2 = 196.9999871c = (1 − 1. B ecr0 63 . že na konci urychlovacího intervalu střední hodnota indukce magnetického pole musí být ˆ = 2p = 2Ek B er0 ecr0 Pak B0 = 1+ 2me c2 = 0.Řešení a) Z relativistického vztahu pro celkovou energii elektronu mc2 = me c2 + Ek plyne. (100) = Ek c 1+ 2me c2 .79 · 10−28 kg.7 me = 1. b) Ze vztahu (97) po dosazení za hybnost (101) dostaneme.671 T. Ek (101) Pro dané hodnoty p = 5. Po dosazení je λmin = 1.

5 Úlohy Plochá cívka má na poloměru r0 celkem N závitů ve tvaru Archimédovy spirály (obr. které jsou hustě vinuty od středu k okraji cívky (cívku lze dobře vytvořit např. jak lze z naměřených indukčností La . Vypočtěte indukované napětí v cívce v čase t = 0. na destičce s tištěnými spoji). 2r0 1. Jaká bude výsledná indukčnost těchto cívek. Lb určit vzájemnou indukčnost M spojovaných cívek. c) Navrhněte.300 s. Do pole (obr. 64 . 39) umístíme cívku o N = 24 obdélníkových závitech o rozměrech a = 200 mm. Jaký proud bude cívkou procházet při jejím zkratování. má-li odpor R = 1. jehož indukce se mění podle vztahu B = Bm cos ωt a je kolmá k rovině cívky. L2 jsou umístěny blízko sebe tak. b = = 250 mm tak. Cívka v nehomogenním poli Uvažujme nehomogenní magnetické pole o indukci B (x. t). Vypočtěte elektromotorické napětí.20 Ω. kde veličiny B . Vinutí ve tvaru Archimédovy spirály Obr. jejíž velikost je dána funkcí B = 15x3 t2 . že jejich vzájemná indukčnost je M . t jsou v jednotkách SI. 39 Cívka v nehomogenním poli Dvě cívky o indukčnostech L1 a L2 jsou umístěny daleko od sebe. které se indukuje v cívce. b) závity budou vinuty ve vzájemně opačném směru. Sériové řazení blízkých cívek Cívky o indukčnostech L1 . x. Jaká bude vlastní indukčnost těchto cívek při jejich zapojení do série tak. 4. b) paralelně. 38). 38 Vinutí ve tvaru Archimédovy spirály 2. Řazení odlehlých cívek y B 0 b a x Obr. že a) závity obou cívek budou vinuty ve stejném směru. 3. spojíme-li je a) do série. že indukční čáry vstupují kolmo do roviny cívky. Cívka se nachází v periodicky proměnném magnetickém poli.

40 Soustava dvou plochých cívek 8. její strana b je rovnoběžná s vodičem a vodič leží v rovině cívky (obr. Permeabilita prostředí µ ≈ µ0 . a) Vypočtěte vzájemnou indukčω nost soustavy (pro ω = 0).0 ms. poloměru r1 ≪ l a počtu závitů N1 je zasunut druhý solenoid stejné délky o poloměru r2 < r1 a N2 závitech tak. 40). Její střed je ve vzdálenosti r0 . c) Cívkou (1) bude procházet stejnosměrný proud Im a cívka (2) se bude otáčet úhlovou rychlostí ω . 7. Uvažujte. b) Vypočtěte napětí indukované N2 N1 a v cívce (2). Vypočtěte vzájemnou indukčnost této soustavy cívek a zdůvodněte. z nichž cívka (1) má N1 a cívka (2) N2 závitů. vložíme-li do solenoidu železné jádro o střední permeabilitě µ ¯r ≈ 1000 pro uvažované sycení jádra. Prostředím je vzduch. Cívka a přímý vodič Je dána soustava přímého dlouhého vodiče a rámové cívky o stranách a. Jak se veličiny změní. 41). 6. Soustava dvou plochých cívek Uvažujme soustavu dvou plochých cívek se závity o poloměru a. že jádro vyplňuje vnitřní prostor solenoidu. že osy jsou rovnoběžné.5. Roviny cívek jsou rovnoběžné a vzdálené od sebe b ≫ a (obr. Jak velké napětí se bude indukovat v cívce. Vypočtěte vzájemnou indukčnost soustavy solenoidu a cívky. b a N závitech. bude-li cívkou (1) procházet střídavý proud a (2) (1) i1 = Im cos ωt. 65 . Vzájemná indukčnost dvou solenoidů Do solenoidu o délce l. proč nezávisí na r1 a na vzájemné vzdálenosti os solenoidů.0 A za ∆t = 10. Soustava solenoidu a ploché cívky Na solenoidu délky l = 400 mm a průřezu S = 500 mm2 o N1 = 1000 závitech je uprostřed navinuta krátká cívka o N2 = 20 závitech stejného poloměru. Jaké se bude v ní indukovat napětí? b Obr. když v solenoidu vzroste proud o ∆I1 = 5.

Soustava solenoidu a otočné cívky Uvažujme soustavu dvou vzduchových cívek z obr. které se bude indukovat v cívce.0 A a otočnou cívkou budeme z výchozí polohy α = 0 rovnoměrně otáčet úhlovou rychlostí ω = = 60π rad · s−1 . 9. 42. Odvoďte výraz pro indukované napětí v otočné cívce a vypočtěte jeho amplitudu. V bodech A. který má na délce l = 300 mm N1 = 240 rovnoměrně navinutých závitů o poloměru r. N1 a α l N2 2r Obr. a) Vypočtěte vzájemnou indukčnost M soustavy cívek v závislosti na úhlu α. 43a) s velmi tenkou stěnou (h ≪ r0 ) prochází střídavý proud i = Im sin ωt. jehož přívody jsou upraveny 66 . Uvnitř solenoidu kolmo k jeho ose je otočně uložena úzká rámová čtvercová cívka o straně a = 40 mm s počtem N2 = 100 závitů.a b r0 Obr. Jde o solenoid. Indukce v okolí trubky bokorys Přímým vodičem ve tvaru kruhové trubky (viz obr. 41 Soustava cívky a přímého vodiče a) Určete vzájemnou indukčnost této soustavy vodičů. 42 Soustava dvou cívek 10. bude-li přímým vodičem procházet střídavý proud i = Im cos ωt. b) Solenoidem necháme procházet proud I1 = 2. B povrchu vodiče je připojen voltmetr. b) Určete napětí.

Padající cívka Plochá čtvercová cívka o straně a = 20 mm a hmotnosti m = 2. Konduktivita materiálu trubky je γ . R.5 g má N = 12 závitů. 43c – zde jdou vodiče těsně podél povrchu vodiče.a) podle obr. m. avšak při průletu magnetickým polem je indukce B nastavena tak. přičemž rozměry pólu jsou stejné jako cívky a pole je homogenní. elektrický odpor vinutí je R = 0. a) r0 h b) c) l r0 + h a A l B A B V V Obr. Po uvolnění začne cívka padat volným pádem (odpor prostředí neuvažujte). a proto se výrazně neuplatní vířivé proudy indukované v trubce střídavým proudem). Přívodní konce cívky jsou zkratovány. c) jaká musí být indukce B . kde h = 300 mm. 43 Experiment s elektromagnetickou indukcí v okolí trubky.60 Ω. N a mg h B a Obr. aby podmínky experimentu byly splněny. Jaké napětí udává voltmetr v prvním a ve druhém případě? Předpokládejme přitom rovnoměrné rozložení proudu v příčném průřezu trubky (trubka je tenká. Cívku umístíme do svislé roviny nad póly magnetu podle obr. 44 Situace cívky před pádem 67 . Určete a) jaké napětí U se v cívce indukuje při průletu magnetickým polem a jaký proud I cívkou při tom prochází. b) podle obr. b) jakým výkonem P je vinutí cívky ohříváno při průletu magnetickým polem. 43b. 44. aby cívka dráhu 2a prolétla konstantní rychlostí. jíž prochází střídavý proud 11.

b) Potřebnou velikost indukce magnetického pole podél trajektorie (B0 ) ˆ ) celkového magnetického pole a střední hodnotu magnetické indukce (B uvnitř trajektorie. Na pásek. Teorie balistického galvanometru Elektrické náboje lze měřit balistickým galvanometrem. který má hmotnost m. c) Výstupní hmotnost a rychlost elektronu. b) Odvoďte rovnici x = x(t) pro dráhu pásku. jehož zjednodušená teorie je předmětem řešení této úlohy. 46 Padající pásek mezi póly magnetů . 45). 45 Řez trubkou jejíž indukční čáry kolmo protínají osu trubky. Určete: a) Výstupní kinetickou energii Ek elektronů. Elektrony se urychlují na kruhové trajektorii o poloměru r0 = 250 mm. Základem přístroje je lehká cívka 68 m N B S v Obr. Skinefekt. 15. 13. Vířivé proudy v trubce Dlouhá tenkostěnná trubka. je na koncích vodivě zaslepena.0 · 10−14 m.12. který se indukuje v trubce. 14. Brzdění pásku vířivými proudy Dlouhý úzký přímý pásek z neferomagnetického kovu necháme volně padat ve svislé orientaci ze stavu klidu mezi póly magnetu s homogenním polem o indukci B (obr. Má velikost Fv = kBv . kde k je konstanta a v velikost okamžité rychlosti. neuvažujte. jejíž průměr je 2(r + h). m Obr. Betatron Betatron má sloužit k produkci elektromagnetického záření o vlnové délce až λmin = 5. stejně jako ovlivnění vnějšího pole indukovaným proudem. Trubka je umístěna v homogenním časově proměnném poli o indukci h r B (t) B = B cos ωt. bude kromě tíhové síly působit brzdná síla Fv vyvolaná vířivými proudy. a) Odvoďte funkční závislost rychlosti na čase a stanovte její mezní velikost vm . Vypočtěte celkový vířivý proud. 46). kde r je vnitřní poloměr a h tloušťka stěny (obr.

že má N čtvercových závitů o délce strany a) zavěšená na svislém torzním vlákně tak. který v krátkém časovém intervalu τ projde cívkou. Natočení cívky. Vlákno má torzní tuhost kt a otočný systém moment setrvačnosti J . resp.(uvažujte. 16. Měření magnetického pole Určete velikost indukce B magnetického pole pomocí hustě navinuté zkušební cívky. Cívka je spojena vodiči o zanedbatelném odporu s balistickým galvanometrem o odporu Rg = 16. že τ ≪ T .50 cm2 .34 · 10−4 C. Odpor cívky je R = 4. se měří opticky pomocí zrcátka připevněného ke spoji vlákna s cívkou. každý o ploše S = 1. Odvoďte základní rovnici balistického galvanometru Q = kβ . Určete balistickou konstantu k za předpokladu. Když cívku rychle vysuneme z měřeného pole do místa. zkroucení vlákna. V základní poloze je rovina cívky kolmá k B . projde galvanometrem náboj Q = 2. která má N = 20 závitů. kde B ≈ 0. podle níž je (první) největší výchylka β (neboli amplituda kmitů systému) přímo úměrná náboji Q. kde T je perioda vlastních kmitů systému.0 Ω. Tlumení systému je zanedbatelné. 69 . že se může natáčet v homogenním magnetickém poli o indukci B .00 Ω a rovina cívky svírá s indukcí B úhel α = 60◦ .

l ∆t Po vložení jádra bude M ′ = µ ¯r M = 31. a) Závity ve stejném směru: La = L1 + L2 + 2M. Protože toto pole je homogenní v celém objemu vnější cívky. 1 c) M = (La − Lb ). Element cívky o poloměru r a šířce dr obsahuje celkem N dr r0 závitů o plošném obsahu dS = πr2 N dr. Ui′ = µ ¯r Ui = 15. 1 1 1 b) Paralelní řazení = + . 4 5. b) Závity v opačném směru: Lb = L1 + L2 − 2M. 4 2 2R 3.2 mV. Φ = 2 πr0 N Bm ω sin ωt.14 · 10−5 H. nezávisí M ani na vzdálenosti os cívek. Ii = = 35. r0 Indukční tok celou cívkou πN Φ=B r0 Indukované napětí Ui = 2. Lp L1 L2 4. M = µ0 2 πr2 N1 N2 . a) Sériové řazení Ls = L1 + L2 . že na něm nezávisí indukce pole vnější cívky. 3 15ab4N 2 15 4 15ab4N t t .2 mA. 70 . M = µ0 N1 N2 S = 3.4 mH. l Vzájemná indukčnost nezávisí na r1 proto.7 mV.Řešení úloh 1. Ui = ab N t = 42. l µ N N S ∆I1 |Ui | = 0 1 2 = 15.7 V. 6. pokud druhá cívka zůstává uvnitř první cívky. 3 r0 r2 dr = 0 2 πr0 N Bm cos ωt.

2π 2r0 − a 9. Elektrické pole vodivého proudu v trubce má podle Ohmova zákona intenzitu o velikosti Im sin ωt Ev = . Z plochy závitu vyjmeme ve vzdálenosti r od vodiče element – proužek o ploše bdr. Pak µ N b 2r0 + a a) M = 0 ln . l µ0 N1 N2 a2 I1 ω cos ωt. l µ0 N1 N2 a2 I1 ω = 23. 2 2 3 2 b3 2 (b + a ) µ0 πa4 N1 N2 ωIm sin ωt. Pak a) M = b) u ≈ µ0 πa4 N1 N2 µ πa4 N1 N2 ≈ 0 . l b) ui = − amplituda Um = 10. a) M = µ0 N1 N2 a2 | sin α|. 8. tj. 2 b3 c) Napětí bude stejné jako v případě ad b). 2π 2r0 − a µ N bωIm 2r0 + a b) ui = 0 ln sin ωt. Protože b ≫ a uvažujeme pole ve všech bodech kruhu o poloměru a stejné jako na ose (srovnejte s příkladem 3 v [13]). určíme přes něj tok magnetického pole od přímého proudovodiče a integrujeme. 2πγr0 h a) Voltmetr naměří napětí U . 47) časově proměnným magnetickým polem Φ proudu v trubce. 2π r0 + h 71 .7. Φ= S B · dS = µ0 lIm sin ωt r0 + h + a ln .7 mV. které vedle napětí Uv = Ev l dané proudem v trubce zahrnuje napětí Ui naindukované ve smyčce C přívodních drátů (obr.

musí být tato práce rovna práci tíhových sil. W = 2mga. 72 . bude se Φ rovnoměrně zmenšovat a indukované napětí bude mít stejnou velikost U . Přitom se bude v cívce indukovat napětí U .i A S Ev C U V l B a Pro smyčku C platí E · dl = − C dΦ . bude se tok Φ cívkou rovnoměrně zvětšovat z nuly do maxima Φm = BN a2 . avšak opačnou polaritu. γr0 h r0 + h b) Protože nyní plošný obsah smyčky je S → 0. Doba průletu polem t = √ 2gh a) Protože cívka se podél pole pohybuje rovnoměrně. naměří voltmetr jen napětí U ′ = Uv = lIm sin ωt. 47 K výpočtu napětí v obvodu C Pak U= lIm 2π sin ωt r0 + h + a + µ0 ω ln · cos ωt . (103) 2gh = 315 mA. Indukované elektrické pole vykoná práci W = U 2 2a √ . Když bude cívka opouštět pole. 11. 47) Ev · l − U = − dΦ . R 2gh Protože rychlost cívky se při průletu magnetickým polem nezvětšuje. Pak U= Indukovaný proud I= mg R 4 Rmg 4 2gh = 189 mV. dt Obr. dt neboli (obr. tj. 2πγr0 h 2a .

dt Separací proměnných a integrací pro v od 0 do v o pro t od 0 do t dostaneme v= mg kB 1−e − kB t m . 13. Na trubce vytkneme prstencový element s rovinou kolmou k B . Celkový vířivý proud v trubce dostaneme integrací pro α ∈ 0. a) Pohybová rovnice pro kladný směr dolů je m dv = mg − kBv. t c) Na dráze a.324 T. pohybující se rychlostí v = 2gh. tj. za čas ∆t = . aN 4 2gh 12. vzroste indukční tok o ∆Φ = Φm = BN a2 2 a indukované napětí |U | = BN a 2gh musí být rovno napětí (103). Pak √ Rmg √ B= = 0. π : Obr. α B 2(l + 2r) 2l r Toto pole vyvolá podle Ohmova zákona h proud o hustotě ji = γEi . Prochází jím tok Φ = 2lr sin α · Bm cos ωt a indukované pole má intenzitu dα Ui Ui Ei = ≈ = ωrBm sin α · sin ωt. který tvoří závit nakrátko (obr. 48). který je zřejmě √ roven výkonu tíhové síly cívky P = mgv . 73 . 48 K řešení vířivých proudů Ii = 2γωr2 hBm sin ωt.b) Cívka je ohřívána výkonem indukovaného proudu P = U I = mg 2gh = 59.5 mW. Element proudu je dIi = ji hrdα.

když argument exponenciální funkce poroste nad všechny meze – tedy pro t → ∞. Podle zákonů elektrodynamiky (viz např.51 · 10−29 kg.5me = 4.97 · 10−12 J = 24. τ 74 . 14. kB Tuto rychlost určíme také přímo z pohybové rovnice. Pak vm = mg . kde úhlové zrychlení je ε≈ ∆ω ωb − 0 ωb = = .8 MeV ≈ 25 MeV.9973 · 108 m · s−1 . 15. b) Do funkce v = v (t) dosadíme do levé strany derivaci funkce x(t) podle času.675 T. 28) působí na cívku moment síly M = ISB = QN a2 B . λmin ˆ = 0. jejíž pravou stranu položíme rovnou nule. b) Podle (102) je B podle (100) je v = 0. Pak je nulové zrychlení (brzdná síla se vyrovná tíhové síle). ∆t τ τ Velikost momentu síly je dána působením magnetického pole na cívku. B0 = 0. τ [13]. jíž Q projde proudový impuls I = .99978c = 2.Mezní stav pohybu nastane. Při projití náboje Q za čas τ dojde ke změně pohybového stavu cívky podle pohybové rovnice Jε = M . −1 .337 T. c) Podle (99) je m = 49. S využitím vm je dx = vm dt Integrací x= mg m t+ kB kB e − kB t m 1−e − g t vm . a) Ek = hc = 3. str.

t=0 neboli β √ kt N a2 B = Q. že se galvanometrem nechá projít známý náboj (vybije se kondenzátor: Q = CU ). N S sin α 75 . J o úhlové výchylce (balistická výchylka β je rovna amplitudě ϕm ): ϕ = ϕm sin Ω t = β sin Ω t a s počáteční úhlovou rychlostí ωb . N a2 B kde balistická konstanta galvanometru je √ Jkt k= . 16.80 T. Zájemce o přesné řešení balistického galvanometru odkazuji na práci [16]. v níž se uvažuje konečná doba τ ve vztahu k periodě kmitů a nenulové tlumení systému. Musí tedy platit dϕ dt Odtud Q= = ωb . J J Jkt β = kβ. B = Q(R + Rg ) = 1. J Poté se soustava chová jako netlumený torzní oscilátor konající vlastní kmity o úhlové frekvenci kt Ω= . N a2 B Určuje se zpravidla experimentálně tak.Pak úhlová rychlost cívky po projití náboje Q za čas τ bude ωb = N a2 B Q.

str. Knihovnička fyzikální olympiády č. Bratislava. SNTL/ALFA 1966. [3] Haňka.: Co víte o dějinách fyziky.: Elektrostatika.: Fyzika. B. MAFY 2002. Knihovnička fyzikální olympiády č. [7] Irodov. 2002. Knihovnička fyzikální olympiády č. [11] Vybíral. 39. [2] Halliday.: Magnetické pole ve vakuu. HORIZONT 1986. 2001. Brno – Praha. 8. Walker. 76 .: Fyzikální pole z hlediska teorie relativity. M. [9] Malíšek. [12] Vybíral. Praha. [15] Vybíral. MAFY 2000. Pedagogická fakulta v Hradci Králové. [8] Krempaský. MAFY 2001. L. R. Jemná mechanika a optika 8/1988. SPN 1980. Sands. Leighton.: K teorii torzních balistických měřicích přístrojů.: Fyzika. Hradec Králové 1984. MAFY 1997. Hradec Králové.: Elektřina a magnetismus.: Fyzika. Havelka. [14] Vybíral. Moskva. B. Havlíčkův Brod. [10] Vybíral. Část 3 – Elektřina a magnetismus. B. E. I. Hradec Králové. Hradec Králové. Resnick. [4] Horák. Hradec Králové.. 1981. B. J. Z.. B.: Pohyb těles s vlivem odporových sil. D. vydání.. SPN 1976. B. VUTINUM – PROMETHEUS 2000. 237 – 239. Praha.: Magnetické pole v látce. Edice „SCIO ME MULTA NESCIRE č. L. B.: Teorie elektromagnetického pole.. SNTL/ALFA 1982.. Krupka.: Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu.. Knihovnička fyzikální olympiády č. Hradec Králové. MAFY 1999.Literatura [1] Fuka. (Elektrodynamika 1). Praha. 49. 3. 1976. [6] Feynman. Bratislava. B. Zdeborová. ALFA/SNTL 1982. Praha.. B. J. [5] Hubeňák. R.: Osnovnyje zakony elektromagnetizma.: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. 55. SPN 1979. V. (Elektrodynamika 2). J. Fragment 2000. Vysšaja škola 1983. F. R. P. 42. Praha. [13] Vybíral. J.: Teorie elektromagnetického pole. [16] Vybíral.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->