You are on page 1of 310

URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Centralny Rejestr Umw za rok 2013


F-P-SZJ/013/01/03

LP.

NUMER
UMOWY

RODZAJ
UMOWY

OGLNY OPIS UMOWY


(przedmiot umowy)

1.

Umowa1/F
S/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

2.

Umowa2/O
P/CP/13

CP

Umowa najmu i sprzeday

3.

Umowa3/O
P/CP/13

CP

Sprzeda
i dostarczenie prasy

4.

Umowa4/F
S/CP/13

5.

Umowa5/F
S/CP/13

CP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

STRONY UMOWY

WL
i
Towarzystwo
Handlowe ALPLAST
Sp. J.
WL
i
Nestle Waters Polska
S.A.
WL
i
Kolporter
Sp. z o.o.

WARTO

206 063,96 z

48 177,86 z

WL
i
Gmina Trzydnik Duy

541 792,60 z

WL
i
Fundacja ECO

431 002,08 z

DATA

DATA

PODPISANIA

REJESTRACJI

UMOWY

UMOWY

28 grudnia 2012
r.
2 stycznia 2013
r.
11 grudnia 2012
r.
28 grudnia 2012
r.

28 grudnia 2012
r.

2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

6.

Umowa6/F
S/CP/13

7.

Umowa6/D
T/CP/13

CP

8.

Umowa8/D
T/CP/13

CP

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Umowa9/O
P/CP/13

Umowa10/
FS/CP/13
Umowa11/
FS/CP/13
Umowa12/
FS/CP/13
Umowa13/
FS/CP/13
Umowa14/
FS/CP/13

CP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowanie
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowanie

Bezgotwkowa sprzeda
benzyny bezoowiowej

WL
i
Fundacja Inicjowania
Rozwoju Spoecznego
WL
i
Zbigniew Winnicki
WL
i
Jerzy Kostrzewa
WL
i
CILON
W. Ku
Cz. Kus
C. Ku
sp.j.
WL
i
Fundacja Inicjatyw
Lokalnych Hominum

420 935,30 z

Do kwoty:
439 713,00
brutto

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Rycki

409 261,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
I
Regionalne Centrum
Integracji Europejskiej

456 600,77 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
I
Miasto ukw

275 288,10

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
I

CP

373 971,40 z

862 515,00 z

28 grudnia 2012
r.
10 grudnia 2012
r.
28 grudnia 2012
r.

2 stycznia 2013
r.

2 stycznia 2013
r.
2 stycznia 2013
r.
2 stycznia 2013
r.
12 grudnia 2012
r.
17 grudnia 2012
r.

2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.
2 stycznia 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.
3stycznia 2013 r.

ramach PO KL

15.

16.

17.

Umowa15/
FS/CP/13
Umowa16/
FS/CP/13
Umowa17/
FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania

18.

Umowa18/
FS/CP/13

19.

Umowa19/
DT/CP/13

20.

Umowa20/
DT/CP/13

CP

21.

Umowa21/
DT/CP/13

CP

22.

Umowa22/
OP/CP/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania
Dostawa tonerw i tuszy

IKNOW.PL Micha
Czelej
WL
I
TAWA Taurogiski
Waldemar
WL
I
Drexpol Konsulting sp.
z o.o.
WL
I
Puawska Szkoa
Wysza
WL
I
Stowarzyszenie
Kamienie Milowe
WL
I
Przedsibiorstwo
Komunikacji
Samochodowej w
Radzyniu Podlaskim
WL
I
Przedsibiorstwo
Komunikacji
Samochodowej w
ukowie
WL
I
Mariusz uczyski
WL
I

637 742,00 z

732 240,00 z

168 919,90 z

144 720,00 z

238 603,99 z

28 grudnia 2012
r.
28 grudnia 2012
r.
28 grudnia 2012
r.
28 grudnia 2012
r.

21 grudnia 2012
r.

21 grudnia 2012
r.
21 grudnia 2012
r.
7 stycznia 2013
r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3stycznia 2013 r.

3 stycznia 2013 r.
7 stycznia 2013 r.

23.

Umowa23/
OP/CP/13

CP

Przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego pn. Ocena
sytuacji kobiet w
wojewdztwie lubelskim w
kontekcie wsparcia
oferowanego w ramach PO
KL

24.

Umowa24/
KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

25.

Umowa25/
KE/CP/13

26.

Umowa26/
KE/CP/13

27.

Umowa27/
KE/CP/13

28.

Umowa28/
KE/CP/13

29.

Umowa29/
KE/CP/13

30.

Umowa30/
KE/CP/13

31.

Umowa31/
KE/CP/13

32.

Umowa32/

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek

Dalimex
Sp. z o.o.
WL
I
Konsorjum firm:
Marta RzeczkowskaOwczarek i
Zachodniopomorska
Grupa Doradcza
Sp. z o.o.
WL
i
Remigiusz Torenc
WL
i
Anna Legwant
WL
i
Beata Domitroca
WL
i
Maria Bubiek
WL
i
Piotr Dugosz
WL
i
Piotr Dugosz
WL
i
Monika Strawa
WL
i
Anna Stasiak-Godyska
WL

68 105,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
2 stycznia 2013

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

KE/CP/13
33.

Umowa33/
KE/CP/13

34.

Umowa34/
KE/CP/13

35.

Umowa35/
KE/CP/13

36.

Umowa36/
KE/CP/13

37.

Umowa37/
KE/CP/13

38.

Umowa38/
KE/CP/13

39.

Umowa39/
KE/CP/13

40.

Umowa40/
KE/CP/13

41.

Umowa41/
KE/CP/13

42.

Umowa42/
KE/CP/13

43.

Umowa43/

dydaktyczn nad stypendyst


CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP

Umowa na opiek

i
Agnieszka
Nowiszewska
WL
i
Edyta Choomej
WL
i
Dorota Gajda
WL
i
Jolanta Michalczyk
WL
i
Leszek Zbucki
WL
i
Anna Cios
WL
i
Marta Klasura
WL
i
ukasz Gawry
WL
i
Ewa Dec
WL
i
Krzysztof Bolibok
WL
i
Anna Teresa
Szadowska
WL

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

KE/CP/13
44.

Umowa44/
KE/CP/13

45.

Umowa45/
KE/CP/13

46.

Umowa46/
KE/CP/13

47.

Umowa47/
KE/CP/13

48.

Umowa48/
KE/CP/13

49.

Umowa49/
KE/CP/13

50.

Umowa50/
KE/CP/13

51.

Umowa51/
KE/CP/13

52.

Umowa52/
KE/CP/13

53.

Umowa53/
KE/CP/13

54.

Umowa54/
KE/CP/13

dydaktyczn nad stypendyst


CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

i
Beata Bkaa
WL
i
Agata Berezecka
WL
i
Anna Chory
WL
i
Sylwester Barya
WL
i
Jolanta Prokopowicz
WL
i
Magorzata Krasowska
WL
i
Dorota Wujec
WL
i
Teresa Zganiacz
WL
i
Andrzej Skiba
WL
i
Renata Maksymowicz
WL
i
Andrzej okaj
WL
i
Anna Piotrowska

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

55.

Umowa55/
KE/CP/13

56.

Umowa56/
KE/CP/13

57.

Umowa57/
KE/CP/13

58.

Umowa58/
KE/CP/13

59.

Umowa59/
KE/CP/13

60.

Umowa60/
KE/CP/13

61.

Umowa61/
KE/CP/13

62.

Umowa62/
KE/CP/13

63.

Umowa63/
KE/CP/13

64.

Umowa64/
KE/CP/13

65.

Umowa65/
KE/CP/13

66.

Umowa66/
KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

WL
i
Joanna Mazur
WL
i
Ewa Wjtowicz
WL
i
Magorzata Kasprzak
WL
i
Grayna Kurczuk
WL
i
Remigiusz Torenc
WL
i
Mariusz Kamiski
WL
i
Ewa Panecka
WL
i
Dariusz wieka
WL
i
Mirosw Trociuk
WL
i
Magorzata Drozd
WL
i
Aleksandra Hetman
WL
i

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
2 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

67.

Umowa67/
KE/CP/13

68.

Umowa68/
KE/CP/13

69.

Umowa69/
KE/CP/13

CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP
70.

Umowa70/
KE/CP/13

71.

Umowa71/
KE/CP/13

72.

Umowa72/
KE/CP/13

73.

Umowa73/
KE/CP/13

74.

Umowa74/
KE/CP/13

75.

Umowa75/
KE/CP/13

76.

Umowa76/
KE/CP/13

77.

Umowa77/
KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

Agata Kpka
WL
i
Edyta Choomej
WL
i
Piotr Dugosz
WL
i
Andrzej okaj
WL
i
Agnieszka
Nowiszewska
WL
i
Lidia Bijak
WL
i
Jzef Jakowski
WL
i
Ryszard Wooszyn
WL
i
Beata Nowak
WL
i
Ryszard Kowal
WL
i
Magorzata Kasprzak
WL
i
Magorzata Kasprzak

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

78.

Umowa78/
KE/CP/13

79.

Umowa79/
KE/CP/13

80.

Umowa80/
KE/CP/13

81.

Umowa81/
KE/CP/13

82.

Umowa82/
KE/CP/13

83.

Umowa83/
KE/CP/13

84.

Umowa84/
KE/CP/13

85.

Umowa85/
KE/CP/13

86.

Umowa86/
KE/CP/13

87.

Umowa87/
KE/CP/13

88.

Umowa88/
KE/CP/13

89.

Umowa89/
KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

WL
i
Zbigniew Kordyaczny
WL
i
Edyta Choomej
WL
i
Hanna Kowalczyk
WL
i
Magorzata Gwd
WL
i
Anna Modzelewska
WL
i
Dorota Skowron
WL
i
Zenon Steczkiewicz
WL
i
Aneta Jagiea
WL
i
Mariusz Kawecki
WL
i
Emilia Mikiewicz
WL
i
Matylda Bijas
WL
i

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
2 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

90.

Umowa90/
KE/CP/13

91.

Umowa91/
KE/CP/13

92.

Umowa92/
KE/CP/13

93.

Umowa93/
KE/CP/13

94.

Umowa94/
KE/CP/13

95.

Umowa95/
KE/CP/13

96.

Umowa96/
KE/CP/13

97.

Umowa97/
KE/CP/13

98.

Umowa98/
KE/CP/13

99.

Umowa99/
KE/CP/13

CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP

100.

Umowa100
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Ustalenie warunkw do
zawarcia umowy rocznej

Sylwia TrzciskaPydy
WL
i
Beata Bartosz
WL
i
Dorota Drwal
WL
i
Grayna Przychodze
WL
i
Sylwia TrzciskaPydy
WL
i
Magdalena Augustynek
WL
i
Krystyna Maik
WL
i
Piotr Jakubiec
WL
i
Ewa Kosiska
WL
i
Leszek Blichacz
WL
i
Magorzata Makowska
WL
i

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto
-

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
r.
4stycznia 2013 r. 8 stycznia 2013 r.

CP

101.

Umowa101
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

102.

Umowa102
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

103.

Umowa103
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

104.

Umowa104
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

105.

Umowa105
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

106.

Umowa106
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

107.

Umowa107
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

108.

Umowa108
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

109.

Umowa109
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

110.

Umowa110
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

111.

Umowa111
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

Przewozy Regionalne
sp. z o.o.
WL
i
Cezary Soszka
WL
i
Marzanna Tarowska
WL
i
Edyta Choomej
WL
i
Elbieta Szalast
WL
i
Maria Jarmu-Snopek
WL
i
Marta Agata Krupa
WL
i
Dorota Gajda
WL
i
Maria Kiliaska
WL
i
Edyta Paruch
WL
i
Grayna Konik
WL
i
Wiesawa Widomska

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

112.

Umowa112
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

113.

Umowa113
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

114.

Umowa114
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

115.

Umowa115
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

116.

Umowa116
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

117.

Umowa117
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

118.

Umowa118
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

119.

Umowa119
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

120.

Umowa120
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

121.

Umowa121
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

122.

Umowa122
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

123.

Umowa123

CP

Umowa na opiek

WL
i
Bogdan Kdziora
WL
i
Magorzata Gwd
WL
i
Jolanta Prokopowicz
WL
i
Urszula WodekSowiska
WL
i
Tomasz Grbski
WL
i
Agata Krzywicka
WL
i
Dorota Selak
WL
i
Wiesawa Szyszkowska
WL
i
Wiesawa Jusiak
WL
i
Remigiusz Torenc
WL
i
Grayna Topolska
WL

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
2 stycznia 2013

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13

dydaktyczn nad stypendyst

124.

Umowa124
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

125.

Umowa125
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

126.

Umowa126
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

127.

Umowa127
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

128.

Umowa128
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP
129.

129KE/CP/
13

130.

Umowa130
/KE/CP/13

131.

Umowa131
/KE/CP/13

132.

Umowa132
/KE/CP/13

133.

Umowa133
/KE/CP/13

134.

Umowa134

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek

i
Leszek Bober
WL
i
Agnieszka Zarczuk
WL
i
Elbieta Wjcik
WL
i
Marta Agata Krupa
WL
i
Agnieszka
Nowiszewska
WL
i
Elbieta Kargul
WL
i
Dorota AdamczykFiorek
WL
i
Kamil Rzd
WL
i
Katarzyna Czerniawska
WL
i
Agnieszka Sacha
WL
i
Magorzata Trociuk
WL

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
2 stycznia 2013

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13
135.

Umowa135
/KE/CP/13

136.

Umowa136
/KE/CP/13

137.

Umowa137
/KE/CP/13

138.

Umowa138
/KE/CP/13

139.

Umowa139
/KE/CP/13

140.

Umowa140
/KE/CP/13

141.

Umowa141
/KE/CP/13

142.

Umowa142
/KE/CP/13

143.

Umowa143
/KE/CP/13

144.

Umowa144
/KE/CP/13

dydaktyczn nad stypendyst


CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP

145.

Umowa145
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

i
Leszek Szalast
WL
i
Alicja Kdzierska
WL
i
Ewa Manowiec
WL
i
Beata Niewczas
WL
i
Edyta Sadowska
WL
i
Jolanta Pasierb
WL
i
Dorota Gajda
WL
i
Dorota Kozie
WL
i
Monik OldzkaKozakiewicz
WL
i
Ewa Gaczyska
WL
i
Iwona Ilczuk
WL
i

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
3 stycznia 2013

brutto

r.

8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
8 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

146.

Umowa146
/KE/CP/13

147.

Umowa147
/KE/CP/13

148.

Umowa148
/KE/CP/13

149.

Umowa149
/KE/CP/13

150.

Umowa150
/KE/CP/13

151.

Umowa151
/KE/CP/13

152.

Umowa152
/KE/CP/13

153.

Umowa153
/KE/CP/13

154.

Umowa154
/KE/CP/13

155.

Umowa155
/KE/CP/13

156.

Umowa156
/KE/CP/13

157.

Umowa157

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek

Barbara Duda
WL
i
Joanna Kozak
WL
i
Grzegorz Wierucki
WL
i
Beata Dziudzik
WL
i
Lila Wlaz
WL
i
Jzef Bil
WL
i
Alicja Skiba
WL
i
Gerda Herbut
WL
i
Agata Wska
WL
i
Grayna Zych
WL
i
Urszula Kdra
WL
i
Marzena Gla
WL

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
3 stycznia 2013

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13
158.

Umowa158
/KE/CP/13

159.

Umowa159
/KE/CP/13

dydaktyczn nad stypendyst


CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP
160.

Umowa160
/KE/CP/13

161.

Umowa161
/KE/CP/13

162.

Umowa162
/KE/CP/13

163.

Umowa163
/KE/CP/13

164.

Umowa164
/KE/CP/13

165.

Umowa165
/KE/CP/13

166.

Umowa166
/KE/CP/13

167.

Umowa167
/KE/CP/13

168.

Umowa168
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

i
Magorzata Sadurska
WL
i
Jadwiga Grabo
WL
i
Patrycja Lipska
WL
i
Lucyna Bubiczynkowska
WL
i
Sylwia Adamczuk
WL
i
Wioletta Staszewska
WL
i
Romana Kpista
WL
i
Bogumia Murawska
WL
i
Joanna Wjtowicz
WL
i
Justyna Kozysa
WL
i
Barbara Dudziska
WL
i

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

169.

Umowa169
/KE/CP/13

170.

Umowa170
/KE/CP/13

171.

Umowa171
/KE/CP/13

172.

Umowa172
/KE/CP/13

173.
Umowa173
Ena
/KE/CP/13
w
174.

Umowa174
/KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

Ewa Grodecka
WL
i
Iwona Kmie
WL
i
Lucyna erebiec
WL
i
Romualda Sotysiuk
WL
i
Magorzata Kiesz
WL
i
Aneta Derlak
WL
i
Elbieta Wjcik

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

WL
i
Magorzata Karpiska

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

WL
i
Joanna Rosiska
WL
i
Rafa Nowak
WL
i
Boena Wjtowicz

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

CP

175.

Umowa175
/KE/CP/13

176.

Umowa176
/KE/CP/13

177.

Umowa177
/KE/CP/13

178.

Umowa178
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

CP
179.

Umowa179
/KE/CP/13

180.

Umowa180
/KE/CP/13

181.

Umowa181
/KE/CP/13

182.

Umowa182
/KE/CP/13

183.

Umowa183
/KE/CP/13

184.

Umowa184
/KE/CP/13

185.

Umowa185
/KE/CP/13

186.

Umowa186
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP
187.

188.

Umowa187
/OP/CP/13
Umowa188
/FS/CP/13

wiadczenie usug
informatycznych
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Boena ZikowskaOwieja
WL
i
Monika Jako-Wr
WL
i
Boena Patek
WL
i
Danuta Margal
WL
i
Ewa Grodecka
WL
i
Urszula Kdra
WL
i
Dorota Nazarewicz
WL
i
Barbara Dudziska
WL
i
E-STUDIO Software
Nowakowska I Mdrek
Sp. k. z siedzib
w Lublinie
WL
i
Unizeto Technologies
S.A.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

99 155,12 z

2 stycznia 2013
r.
8 stycznia 2013
r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

CP
189.

Umowa189
/FS/CP/13

190.

Umowa190
/KE/CP/13

191.

Umowa191
/KE/CP/13

192.

Umowa192
/KE/CP/13

193.

Umowa193
/KE/CP/13

194.

Umowa194
/KE/CP/13

195.

Umowa195
/KE/CP/13

196.

Umowa196
/KE/CP/13

197.

Umowa197
/KE/CP/13

198.

Umowa198
/KE/CP/13

199.

Umowa199
/KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

WL
i
Unizeto Technologies
S.A.
WL
i
Beata Furmanek
WL
i
Agata Wierciska
WL
i
Marek Wojtyczka
WL
i
Barbara Balwierz
WL
i
Ewa wik
WL
i
Volodymyr Sidlyarchuk
WL
i
Jolanta Noworol
WL
i
Dariusz Schulz
WL
i
Sylwia Warowna
WL
i
Anna Skocze

883 407,60 z

8 stycznia 2013
r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

CP
200.

Umowa200
/KE/CP/13

201.

Umowa201
/KE/CP/13

202.

Umowa202
/KE/CP/13

203.

Umowa203
/KE/CP/13

204.

Umowa204
/KE/CP/13

205.

Umowa205
/KE/CP/13

206.

Umowa206
/KE/CP/13

207.

Umowa207
/KE/CP/13

208.

Umowa208
/KE/CP/13

209.

Umowa209
/KE/CP/13

210.

Umowa210
/KE/CP/13

211.

Umowa211

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek

WL
i
Magorzata PiszczPtasiska
WL
i
Aleksandra Petkiewicz
WL
i
Maria Bartoszczyk
WL
i
Beata Tarczo
WL
i
Barbara Kukier
WL
i
Dorota Trochimiuk
WL
i
Izabela Siuch
WL
i
Marzena Szymaniak
WL
i
Barbara Wierzbicka
WL
i
Ewa Kaczor
WL
i
Monika Mierzwiska
WL

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
3 stycznia 2013

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13

dydaktyczn nad stypendyst


CP

212.

Umowa212
/KE/CP/13

213.

Umowa213
/KE/CP/13

214.

Umowa214
/KE/CP/13

215.

Umowa215
/KE/CP/13

216.

Umowa216
/KE/CP/13

217.

Umowa217
/KE/CP/13

218.

Umowa218
/KE/CP/13

219.

Umowa219
/KE/CP/13

220.

Umowa220
/KE/CP/13

221.

Umowa221
/KE/CP/13

222.

Umowa222
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

i
Grayna Sieko
WL
i
Agnieszka
Wawrzusiszyn
WL
i
Magdalena Dygu
WL
i
Monika Mierzwiska
WL
i
Anna Skocze
WL
i
Ewa osiewicz
WL
i
Aneta Kwanik
WL
i
Piotr Bdek
WL
i
Anna Godzisz
WL
i
Anna Doroszewska
WL
i
Monika Zitek
WL
i

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

223.

Umowa223
/KE/CP/13

224.

Umowa224
/KE/CP/13

225.

Umowa225
/KE/CP/13

226.

Umowa226
/KE/CP/13

227.

Umowa227
/KE/CP/13

228.

Umowa228
/KE/CP/13

229.

Umowa229
/KE/CP/13

230.

Umowa230
/KE/CP/13

231.

Umowa231
/KE/CP/13

232.

Umowa232
/KE/CP/13

233.

Umowa233
/KE/CP/13

234.

Umowa234

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek

Krystyna ukaszuk
WL
i
Marianna Roman
WL
i
Pawe Frydrych
WL
i
Ewa Wrbel
WL
i
Elbieta Zajc
WL
i
Anna Maria aczek
WL
i
Marzena Kornatowska
WL
i
Anna Skocze
WL
i
Zofia Siudym

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

WL
i
Iwona Skrska

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

WL
i
Agnieszka Kulig
WL
i
Marcin Stec
WL

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
3 stycznia 2013

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13
235.

Umowa235
/KE/CP/13

236.

Umowa236
/KE/CP/13

237.

Umowa237
/KE/CP/13

238.

Umowa238
/KE/CP/13

239.

Umowa239
/KE/CP/13

240.

Umowa240
/KE/CP/13

241.

Umowa241
/KE/CP/13

242.

Umowa242
/KE/CP/13

243.

Umowa243
/KE/CP/13

244.

Umowa244
/KE/CP/13

245.

Umowa245
/KE/CP/13

dydaktyczn nad stypendyst


CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

i
Mariola Wanat
WL
i
Dorota Maleszyk
WL
i
Elbieta Gmitrowicz
WL
i
Magdalena Grela
WL
i
Jolanta Mrz
WL
i
Agnieszka Szmidt
WL
i
Dariusz Druzic
WL
i
Anna Wochowicz
WL
i
Magorzata Dzido
WL
i
Joanna Szewczuk-Taras
WL
i
Izabela Stelmach
WL
i
Marzena Szymaniak

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

246.

Umowa246
/KE/CP/13

247.

Umowa247
/KE/CP/13

248.

Umowa248
/KE/CP/13

249.

Umowa249
/KE/CP/13

250.

Umowa250
/KE/CP/13

251.

Umowa251
/KE/CP/13

252.

Umowa252
/KE/CP/13

253.

Umowa253
/KE/CP/13

254.

Umowa254
/KE/CP/13

255.

Umowa255
/KE/CP/13

256.

Umowa256
/KE/CP/13

257.

Umowa257
/KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

WL
i
Agata Czapska
WL
i
Anna Jakimowicz
WL
i
anetta Matwiejczuk
WL
i
Elbieta Kdrak
WL
i
Ewa Kurasiewicz
WL
i
Barbara Zu
WL
i
Zofia Siudym
WL
i
Marzena Bas
WL
i
Kazimiera Kania
WL
i
Dariusz Schulz
WL
i
Agnieszka Nowak
WL
i

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

CP

258.

Umowa258
/KE/CP/13

259.

Umowa259
/KE/CP/13

260.

Umowa260
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

261.

Umowa261
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

262.

Umowa262
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

263.

Umowa263
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP
264.

Umowa264
/KE/CP/13

265.

Umowa265
/KE/CP/13

266.

Umowa266
/KE/CP/13

267.

Umowa267
/KE/CP/13

268.

Umowa268
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

Daniel Lipski
WL
i
Urszula Kdra
WL
i
Gerda Herbut
WL
i
Agnieszka Muka
WL
i
Renata SzyperMichauszko
WL
i
Joanna Kunicka-Jung
WL
i
Anna Giecko
WL
i
Joanna ChmielewskaDaczyszyn
WL
i
Magorzata Sadurska
WL
i
Joanna Kunicka-Jang
WL
i
Agnieszka Kiciska
WL
i

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
3 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

269.

Umowa269
/KE/CP/13

270.

Umowa270
/KE/CP/13

271.

Umowa271
/KE/CP/13

272.

Umowa272
/KE/CP/13

273.

Umowa273
/KE/CP/13

274.

Umowa274
/KE/CP/13

275.

Umowa275
/KE/CP/13

276.

Umowa276
/KE/CP/13

277.

Umowa277
/KE/CP/13

278.

Umowa278
/KE/CP/13

279.

Umowa279
/KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

Katarzyna Pierzchalska
- Kmie
WL
i
Marek Duda
WL
i
Zofia Siudym
WL
i
Agnieszka Kucharczyk
WL
i
Zofia Siudym
WL
i
Alicja Kurczaba
WL
i
Anna Boruczenko
WL
i
Agnieszka Kucharczyk
WL
i
Marcin Wrona
WL
i
Teresa Stankiewicz
WL
i
Joanna Daszczuk
WL
i
Ewa Wiechnik

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

3 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

280.

Umowa280
/KE/CP/13

281.

Umowa281
/KE/CP/13

CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP
282.

Umowa282
/KE/CP/13

283.

Umowa283
/KE/CP/13

284.

Umowa284
/KE/CP/13

285.

Umowa285
/KE/CP/13

286.

Umowa286
/KE/CP/13

287.

Umowa287
/KE/CP/13

288.

Umowa288
/KE/CP/13

289.

Umowa289
/KE/CP/13

290.

Umowa290
/KE/CP/13

291.

Umowa291

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek

WL
i
Iwona Smoliska
WL
i
Katarzyna Koper
WL
i
Dorota ChabrosChimiuk
WL
i
Anna Boruczenko
WL
i
Anna Mizeracka
WL
i
Grzegorz Wierucki
WL
i
Joanna Mrz
WL
i
Anna Markowska
WL
i
Teresa Pietrzak
WL
i
Joanna Futera
WL
i
Anna Czarnota
WL

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
4 stycznia 2013

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13
292.

Umowa292
/KE/CP/13

293.

Umowa293
/KE/CP/13

294.

Umowa294
/KE/CP/13

295.

Umowa295
/KE/CP/13

296.

Umowa296
/KE/CP/13

297.

Umowa297
/KE/CP/13

298.

Umowa298
/KE/CP/13

299.

Umowa299
/KE/CP/13

300.

Umowa300
/KE/CP/13

301.

Umowa301
/KE/CP/13

dydaktyczn nad stypendyst


CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP

302.

Umowa302
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

i
Agnieszka Wakulska
WL
i
Marta Salamendra
WL
i
Ewa Chmiel
WL
i
Emilia Kramer
WL
i
Marzanna
Marcinkowska
WL
i
Agnieszka Kucharczyk
WL
i
Ewa Wiechnik
WL
i
Magorzata Wlizo
WL
i
Albina Kozaczuk
WL
i
Zofia Siudym
WL
i
Elbieta Gmitrowicz
WL
i

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
4 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

303.

Umowa303
/KE/CP/13

304.

Umowa304
/KE/CP/13

305.

Umowa305
/KE/CP/13

306.

Umowa306
/KE/CP/13

307.

Umowa307
/KE/CP/13

308.

Umowa308
/KE/CP/13

309.

Umowa309
/KE/CP/13

310.

Umowa310
/KE/CP/13

311.

Umowa311
/KE/CP/13

312.

Umowa312
/KE/CP/13

313.

Umowa313
/KE/CP/13

314.

Umowa314

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek

Ewa Wiechnik
WL
i
Marzena Szymaniak
WL
i
Elbieta Szpitun
WL
i
Anna Jastrzbska
WL
i
Tadeusz Wiater
WL
i
Ewa Go
WL
i
Jerzy Mitura
WL
i
Hanna Koryl
WL
i
Iwona Andrzejkiewicz
WL
i
Teresa Wilkowicz
WL
i
Mariusz Dobrosz
WL
i
Ewa Grodecka
WL

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
4 stycznia 2013

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

/KE/CP/13

dydaktyczn nad stypendyst


CP

315.

Umowa315
/KE/CP/13

316.

Umowa316
/KE/CP/13

317.

Umowa317
/KE/CP/13

318.

Umowa318
/KE/CP/13

319.

Umowa319
/KE/CP/13

320.

Umowa320
/KE/CP/13

321.

Umowa321
/KE/CP/13

322.

Umowa322
/KE/CP/13

323.

Umowa323
/KE/CP/13

324.

Umowa324
/KE/CP/13

325.

Umowa325
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

i
Anna Gska
WL
i
Katarzyna
Pierzchalska-Kmie
WL
i
Aurelia Kaczor
WL
i
Joanna Sudykowska
WL
i
Elbieta Abramowicz
WL
i
Cezary Dmowski
WL
i
Beata Adasik
WL
i
Boena Matyjaszczyk
WL
i
Maria Kaczor
WL
i
Beata Oworuszko
WL
i
Piotr Bdek
WL
i

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
4 stycznia 2013

brutto

r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

326.

Umowa326
/KE/CP/13

327.

Umowa327
/KE/CP/13

328.

Umowa328
/KE/CP/13

329.

Umowa329
/KE/CP/13

330.

Umowa330
/KE/CP/13

CP
CP
CP
CP
CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP
331.

Umowa331
/KE/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst
CP

332.

Umowa332
/KE/CP/13

333.

Umowa333
/OP/CP/13

CP

wiadczenie usugi
telekomunikacyjnej

334.

Umowa334
/OP/CP/13

CP

wiadczenie usug.

335.

Umowa335
/DT/CP/13

CP

336.

Umowa336
/OP/CP/13

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania
wiadczenie usugi
polegajcej

Ewa Zapasa
WL
i
Barbara ymieko
WL
i
Aneta Kwianik
WL
i
Ewa Kocik-Bielawska
WL
i
Elbieta Wierzchowska
WL
i
Magorzata urek
WL
i
Urszula OprawskaAbduajew
WL
i
Barbara WrblewskaPizo
WL
i
Netia S.A.
WL
i
Futuro Exito Sp. z o.o.
WL
i
Lidia Grabias
WL
i

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

brutto

r.

14 003,55 z

10 stycznia 2013

10 stycznia 2013

brutto

r.

r.

2 687,55 z

10 stycznia 2013

10 stycznia 2013

brutto

r.

r.

21 grudnia 2012

10 stycznia 2013

r.
4 stycznia 2013

r.
10 stycznia 2013

r.

r.

650 z brutto

9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

9 stycznia 2013 r.

337.

Umowa337
/OP/CP/13

CP

338.

Umowa338
/OP/CP/13

CP

339.

Umowa339
/RPO/Dz/1
3

Dz

340.

Umowa340
/RPO/Dz/1
3

341.

Umowa341
/RPO/Dz/1
3

Dz

342.

Umowa342
/RPO/Dz/1
3

Dz

343.

Umowa343
/RPO/Dz/1
3

344.

Umowa344
/KP/Z/13

Dz

Dz
Z

na sprztaniu pomieszcze
Filii UMWL
w Zamociu
wiadczenie usugi
polegajcej
na sprztaniu pomieszcze
Filii UMWL
w Zamociu
wiadczenie usugi
polegajcej
na sprztaniu pomieszcze
Filii UMWL
w Zamociu
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach PRO
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach PRO
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach PRO
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach PRO
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach PRO
Weryfikacja wnioskw

Dorota Wojtas
WL
i
Katarzyna Zawilak

650 z brutto

WL
i
Magdalena Mil

650 z brutto

WL
i
Kaczorowski Tadeusz

120,00 z
brutto
za wniosek

4 stycznia 2013

10 stycznia 2013

r.

r.

4 stycznia 2013

10 stycznia 2013

r.

r.

7 stycznia 2013

11 stycznia 2013

r.

r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 z brutto

7 stycznia 2013

11 stycznia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Stanisaw Klepacz

60,00 z brutto

7 stycznia 2013

11 stycznia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Mirosaw Korbut

60,00 z brutto

9 stycznia 2013

11 stycznia 2013

za wniosek

r.

r.

9 stycznia 2013

11 stycznia 2013

r.

r.

11 stycznia 2013

11 stycznia 2013

r.

r.

WL
i
Robert Zajkowski
WL
i

120,00 z
brutto
za wniosek
2 400,00 z

345.

Umowa345
/OP/CP/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia
z zakresu udzielania
pierwszej pomocy
przedlekarskiej
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

346.

Umowa346
/FS/CP/13

347.

Umowa347
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

348.

Umowa348
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

349.

Umowa349
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

350.

Umowa350
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

351.

Umowa351
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

352.

Umowa352
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

353.

Umowa353
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP

Magdalena Sawa
WL
i
Wojewdzkie
Pogotowie Ratunkowe
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej w Lublinie

1 610,00 z

14 stycznia 2013

14 stycznia 2013

netto

r.

r.

WL
i
Lubelska Fundacja
Odnowy Zabytkw

290 335,00 z

7 stycznia 2013

14 stycznia 2013

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

2 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Piotr Krzysztofiak
WL
i
Jolanta Pasierb
WL
i
Agnieszka Kucharczyk
WL
i
Krystyna Mazurek
WL
i
Leszek Bober
WL
i
Kamil Kamiski
WL
i
Sylwia TrzciskaPydy

354.

Umowa354
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

355.

Umowa355
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

356.

Umowa356
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

357.

Umowa357
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

358.

Umowa358
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

359.

Umowa359
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

360.

Umowa360
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

361.

Umowa361
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

362.

Umowa362
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

363.

Umowa363
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

364.

Umowa364
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

365.

Umowa365

CP

Umowa na opiek

WL
i
Jzef Kozysa
WL
i
Anna Lipska
WL
i
Sylwia TrzciskaPydy
WL
i
Krzysztof Socha
WL
i
Maria Sielatycka
WL
i
Mirosaw Strzakowski
WL
i
Ewa Michoska
WL
i
Anna Jaszczuk
WL
i
Gabriela Dziaduszek
WL
i
Marek Kiryluk
WL
i
Leszek Szalast
WL

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
4 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

/KE/CP/13

dydaktyczn nad stypendyst

366.

Umowa366
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

367.

Umowa367
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

368.

Umowa368
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

369.

Umowa369
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

370.

Umowa370
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

371.

Umowa371
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

372.

Umowa372
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

373.

Umowa373
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

374.

Umowa374
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

375.

Umowa375
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

376.

Umowa376
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

i
Elbieta Kaczorowska
WL
i
Anna Majchrzak
WL
i
Andrzej Skiba
WL
i
Leszek Bober
WL
i
Adam Sabat
WL
i
Iwona Oszust
WL
i
Adam Majchrzak
WL
i
Edyta Choomej
WL
i
Dorota Kowaleko
WL
i
Ewa SzpikowskaGowacka
WL
i
ukasz ukiewicz
WL
i

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
8 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

377.

Umowa377
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

378.

Umowa378
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

379.

Umowa379
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

380.

Umowa380
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

381.

Umowa381
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

382.

Umowa382
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

383.

Umowa383
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

384.

Umowa384
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

385.

Umowa385
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

386.

Umowa386
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

387.

Umowa387
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

Mirosaw Pietrzycki
WL
i
Ewa Gumienik
WL
i
Marek Krasiski
WL
i
Katarzyna Grzyb
WL
i
Maria Bibuek
WL
i
Zenon Steczkiewicz
WL
i
Maria Magorzata
Gbrys
WL
i
Andrzej Capik
WL
i
Marek Krasiski
WL
i
Marzena Grecka
WL
i
Ewa Gumienik
WL
i
Wiesawa Widomska

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

388.

Umowa388
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

389.

Umowa389
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

390.

Umowa390
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

391.

Umowa391
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

392.

Umowa392
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

393.

Umowa393
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

394.

Umowa394
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

395.

Umowa395
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

396.

Umowa396
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

397.

Umowa397
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

398.

Umowa398
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

WL
i
Beata Trzciska Staszczyk
WL
i
Boena Kolber
WL
i
Urszula Kotliska
WL
i
Magorzata Drozd
WL
i
Dariusz wieka
WL
i
Andrzej Skiba
WL
i
Jarosaw Grzeszczuk
WL
i
Agnieszka
Zarczuk
WL
i
Alicja Rogalska
WL
i
Ewa Suplewska
WL
i
Bogumia niadwka

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

399.

Umowa399
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

400.

Umowa400
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

401.

Umowa401
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

402.

Umowa402
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

403.

Umowa403
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

404.

Umowa404
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

405.

Umowa405
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

406.

Umowa406
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

407.

Umowa407
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

408.

Umowa408
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

409.

Umowa409
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

410.

Umowa410
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

WL
i
Lidia Dubaj
WL
i
Marta Agata Krysa
WL
i
Boena Kolber
WL
i
Dariusz wieka
WL
i
Barbara Flis
WL
i
Maria Rbacz
WL
i
Robert Sadurski
WL
i
Katarzyna Dobek
WL
i
Renata Jarczuk
WL
i
Jakub Duba
WL
i
Maria Gobiowska
WL
i

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
8 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

411.

Umowa411
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

412.

Umowa412
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

413.

Umowa413
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

414.

Umowa414
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

415.

Umowa415
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

416.

Umowa416
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

417.

Umowa417
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

418.

Umowa418
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

419.

Umowa419
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

420.

Umowa420
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

421.

Umowa421
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

Renata Hrycaj
WL
i
Marian Saran
WL
i
Remigiusz Torenc
WL
i
Jzef Jakowski
WL
i
Agnieszka Tymoszuk
WL
i
Mirosaw Trociuk
WL
i
Urszula Furtak
WL
i
Agnieszka Kucharczyk
WL
i
Magorzata
opuszyska
WL
i
Anna Domaska
WL
i
Andrzej Sikora
WL
i
Krystyna Maik

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

840,00 z

r.
8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

4 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

422.

Umowa422
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

423.

Umowa423
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

424.

Umowa424
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

425.

Umowa425
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

426.

Umowa426
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

427.

Umowa427
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

428.

Umowa428
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

429.

Umowa429
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

430.

Umowa430
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

431.

Umowa431
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

432.

Umowa432
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

433.

Umowa433
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

WL
i
Romualda Czerwieniec
WL
i
Grayna Jaroszyska
WL
i
Emilia Mikiewicz
WL
i
Jarosaw Staszczak
WL
i
Romualda Czerwieniec
WL
i
Grayna Kurczuk
WL
i
Magorzata Zieliska
WL
i
Tomasz Uchyniak
WL
i
Mirosaw Saach
WL
i
Piotr Dugosz
WL
i
Anna Olszowy
WL
i

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
8 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

434.

Umowa434
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

435.

Umowa435
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

436.

Umowa436
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

437.

Umowa437
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

438.

Umowa438
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

439.

Umowa439
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

440.

Umowa440
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

441.

Umowa441
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

442.

Umowa442
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

443.

Umowa443
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

444.

Umowa444
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

445.

Umowa445

CP

Umowa na opiek

Jadwiga Gbal
WL
i
Teresa Atras
WL
i
Helena Maksymiec
WL
i
Marzena uka
WL
i
Renata Wawryniuk
WL
i
Anna Izabela Jaszczuk
WL
i
Mirosaw Trociuk
WL
i
Zofia Grzeczyska
WL
i
Krzysztof Fioka
WL
i
Barbara Jarmosiewicz
WL
i
Jacek Rayski
WL
i
Urszula Furtak
WL

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
8 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

/KE/CP/13

dydaktyczn nad stypendyst

446.

Umowa446
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

447.

Umowa447
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

448.

Umowa448
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

449.

Umowa449
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

450.

Umowa450
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

451.

Umowa451
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

452.

Umowa452
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

453.

Umowa453
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

454.

Umowa454
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

455.

Umowa455
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

456.

Umowa456
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

i
Bogumia niadwka
WL
i
Katarzyna Kwiatek Farion
WL
i
Marek Mikiewicz
WL
i
Magorzata Kasprzak
WL
i
Leszek Bober
WL
i
Lidia Dubaj
WL
i
Katarzyna Grzyb
WL
i
Grayna Przychodze
WL
i
Ilona Czernecka
WL
i
Dorota Skowron
WL
i
Marek Bednarczyk
WL
i

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto
840,00 z

r.
8 stycznia 2013

r.
15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

457.

Umowa457
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

458.

Umowa458
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

459.

Umowa459
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

460.

Umowa460
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

461.

Umowa450
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

462.

Umowa462
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

463.

Umowa463
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

464.

Umowa464
/DT/CP/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowanie

465.

Umowa465
/DT/CP/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowanie

CP

wiadczenie usug

466.

Umowa466
/OP/CP/13

Mirosaw Pietrzycki
WL
i
Piotr Dugosz
WL
i
Beata Niewczas
WL
i
Agnieszka Bukowska
WL
i
Iwona Kosiuk
WL
i
Izabela wi
WL
i
Magorzata Klimczak
WL
i
Edyta BajdaKowalczyk
WL
i
Spka jawna Top Bus
Sowiski G.
WL
i
Spdzielnia Pracy
Transportowospedycyjna
TRANSPED
WL
i

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

840,00 z

8 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

10 grudnia 2012

15 stycznia 2013

r.

r.

20 grudnia 2012

15 stycznia 2013

r.

r.

1 328,40 z

10 stycznia 2013

15 stycznia 2013

brutto

r.

r.

467.

Umowa467
/OP/CP/13

468.

Umowa468
/R/CP/13

469.

Umowa469
/FS/CP/13

470.

471.

472.
473.

Umowa469
/FS/CP/13

Umowa469
/FS/CP/13

Umowa469
/FS/CP/13
Umowa473
/OP/CP/13

CP

Przeduenie wsparcia
technicznego

CP

Korzystanie
z informacji geologicznej za
wynagrodzeniem

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

wiadczenie usug

Nette sp. z o.o.


WL
i
system Data Sp. z o.o.
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Spdzielnia
Mleczarska w Rykach
WL
i
Europejski Instytut
Psychologii Biznesu
C.H. Fryszkiewicz Sp.
J.
WL
i
Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej Oddzia
Regionalny w Lublinie
WL
i
Miasto Radzy
Podlaski
WL
i
Towarzystwo rozwoju i
Promocji Wsi
Romaszki
WL
i
LubMAN UMCS

46 701,87 z

1 stycznia 2013

16 stycznia 2013

brutto

r.

r.

17 grudnia 2013

17 stycznia 2013

r.

r.

11 stycznia 2013

17 stycznia 2013

r.

r.

11 stycznia 2013

17 stycznia 2013

r.

r.

1 044 924,78

11 stycznia 2013

17 stycznia 2013

r.

r.

11 stycznia 2013

17 stycznia 2013

r.

r.

20 227,35 z

09 stycznia 2013

17 stycznia 2013

brutto

r.

r.

1 315,00 z

271 982,00 z

252 651,88 z

47 581,26 z

sp. z o.o.

474.

Umowa474
/FS/Dz/13

Dz

475.

Umowa475
/FS/
Dz/13

Dz

Osobista ocena merytoryczna


wnioskw o dofinansowanie
projektw w ramach PO KL
na lata
2007-2013
Osobista ocena merytoryczna
wnioskw o dofinansowanie
projektw w ramach PO KL
na lata
2007-2013

476.

Umowa476
/FS/CP/13

CP

Umowa przeniesienia praw


autorskich

477.

Umowa477
/FS/CP/13

CP

Umowa przeniesienia praw


autorskich

478.

Umowa475
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

479.

Umowa479
/RPO/CP/1
3

CP

Odkaanie w komorze
fumigacyjnej przeznaczonej
do archiwizacji dokumentacji
konkursowej ZPORR

480.

Umowa480
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

481.

Umowa481

CP

Umowa o dofinansowanie

WL
i
Dorota Posyniak

WL
i
Cezary Czarnocki
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywnoci
Spoecznej Triada
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywnoci
Spoecznej Triada
WL
i
BAZUS
Sp. z o.o.
WL
i
Marek Gwizda
WL
i
FUDA Agnieszka
Laskowska
WL

3 985,20 z
brutto
150/200 z

20 listopada

17 stycznia 2013

za wniosek

2012 r.

r.

150/200 z

20 listopada

17 stycznia 2013

za wniosek

2012 r.

r.

10 stycznia 2013

18 stycznia 2013

r.

r.

10 stycznia 2013

18 stycznia 2013

r.

r.

17 stycznia 2013

18 stycznia 2013

r.

r.

20 664,00 z

4 stycznia 2013

22 stycznia 2013

brutto

r.

r.

1 545 735,25

23 stycznia 2013

23 stycznia 2013

r.

r.

1 225 346,00

23 stycznia 2013

24 stycznia 2013

212 866,20 z

projektu systemowego w
ramach PO KL

/FS/CP/13
482.

Umowa482
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

483.

Umowa483
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

484.

Umowa484
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

485.

Umowa485
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

486.

Umowa486
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

487.

Umowa487
/OP/CP/13

CP

Sprzeda oraz dostarczenie


mebli.

488.

Umowa488
/FS/Dz/13

Dz

489.

Umowa488
/RPO/CP/1
3

490.

Umowa490
/OP/CP/13

CP

CP

Osobista ocena merytoryczna


wnioskw o dofinansowanie
projektw w ramach PO KL
Kompleksowa organizacja
drugiej edycji wydarzenia
pn. Roadshow na tropie
RPO WL.
Umowa najmu

i
Narodowe Forum
Doradztwa Kariery
WL
i
Agnieszka Nowak
WL
i
Beata Tarczo
WL
i
Renata Gierszon
WL
i
Remigiusz Torenc
WL
i
Agnieszka Nowak
WL
i
Przedsibiorstwo
Zaopatrzenia Szk
CEZAS
Sp. z o.o.
WL
i
Artur Pro
WL
i
Iwona Drath
WL
i
Zesp Szk nr 5 im.
Jana Pawa II

r.

r.

23 stycznia 2013

24 stycznia 2013

r.

r.

23 stycznia 2013

24 stycznia 2013

r.

r.

8 stycznia 2013

24 stycznia 2013

r.

r.

8 stycznia 2013

24 stycznia 2013

r.

r.

23 stycznia 2013

24 stycznia 2013

r.

r.

40 742,52 z

18 stycznia 2013

24 stycznia 2013

brutto

r.

r.

150/200 z

20 listopada

25 stycznia 2013

brutto

2012 r.

r.

15 202,80 z

24 stycznia 2013

25 stycznia 2013

brutto

r.

r.

Opata

2 stycznia 2013

25 stycznia 2013

czynszowa

r.

r.

840,00 z
840,00 z
840,00 z
840,00 z
840,00 z

491.

Umowa491
/DT/CP/13

492.

Umowa492
/RPO/Dz/1
3

493.

Umowa493
/RPO/Dz/1
3

CP

Dz

Dz

494.

Umowa494
/OP/CP/13

CP

495.

Umowa495
/OP/CP/13

CP

496.

Umowa496
/OP/CP/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowanie
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL
Porozumienie w sprawie
okrelenia zasad organizacji i
odbywania studiw
podyplomowych w zakresie
suby publicznej
wiadczenie usug

Nadzorowanie obiektu

497.

Umowa497
/OP/CP/13

CP

Nadzorowanie obiektu

498.

Umowa498

CP

Umowa o dofinansowanie

WL
i
Usugi Transportowe
Stanisaw
Szwaczkiewicz
WL
i
Anna Szeweko
WL
i
Tadeusz Kaczorowski
WL
i
Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawa II
w Lublinie
WL
i
Futuro Exito Sp. z o.o.
w Lublinie
WL
i
MIRO
MONITORING Spka
z o.o.
w Lublinie
WL
i
MIRO
MONITORING Spka
z o.o.
w Lublinie
WL

2 stycznia 2013

28 stycznia 2013

r.

r.

28 stycznia 2013

28 stycznia 2013

r.

r.

28 stycznia 2013

28 stycznia 2013

r.

r.

2.400,00 z

28 stycznia 2013

29 stycznia 2013

za osob

r.

r.

2 015,97 z

29 stycznia 2013

29 stycznia 2013

brutto

r.

r.

120,00 z za
kady
wniosek
120,00 z za
kady
wniosek

190,65 z
brutto

3 grudnia 2012 r.

miesicznie

202,95 z
brutto
274 360,31 z

3 grudnia 2012 r.

30 stycznia 2013

30 stycznia 2013
r.

30 stycznia 2013
r.
30 stycznia 2013

projektu systemowego w
ramach PO KL

/FS/CP/13

499.

Umowa499
/DT/CP/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowanie

500.

Umowa500
/OP/CP/13

CP

Dostp do baz LexPolonica


Perfecta

501.

Umowa501
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

502.

Umowa502
/FS/CP/13

CP

503.

Umowa503
/OZ/CP/13

CP

504.
505.

Umowa504
/FS/CP/13
Umowa505
/FS/CP/13

CP
CP

Zabezpieczenie rodkw
finansowych
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

i
Instytut Organizacji
przedsibiorstw i
technik informacyjnych
WL
i
Grzegorz Kawcki
PPHU GRZE
WL
i
LexisNexis Polska Sp. z
o.o.
WL
i
Fundacja Q
WL
i
Midzynarodowe
Centrum Doskonalenia
Kadr Sp. z o.o.
WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny im. St.
K. Wyszyskiego SP
ZOZ
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywnoci
Spoecznej Triada
WL
i

r.

r.

2 stycznia 2013

30 stycznia 2013

r.

r.

6 767,46 z

28 stycznia 2013

30 stycznia 2013

brutto

r.

r.

25 stycznia 2013

31 stycznia 2013

r.

r.

31 stycznia 2013

31 stycznia 2013

r.

r.

21 stycznia 2013

4 lutego

r.

2013 r.

1 lutego

4 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

4 lutego

773 118,00 z

317 746,80 z

238 838,52 z

916 410,94 z
812 352,00 z

ramach PO KL

506.

Umowa506
/DT/CP/13

507.

Umowa507
/OP/CP/13

CP

508.

Umowa508
/OP/CP/13

CP

509.

Umowa509
/OP/CP/13

510.

Umowa510
/OP/CP/13

511.

Umowa511
/OP/CP/13

512.

Umowa512
/OP/CP/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowanie
Umowa uyczenia punktu
publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP
CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu

O.K. Centrum
Jzykw Obcych
Sp. z o.o.
WL
i
Ireneusz Sendecki P.W.
IRKOM
WL
i
WORD
w Lublinie
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe im. Prof. St.
Liebharta
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki im.
Papiea Jana Pawa II
WL
i
Samodzielny Publiczny
Psychiatryczny Zakad
Opiekuczo-Leczniczy
w Celejowie
WL
i
WOMP
w Lublinie
WL
i
Medyczne Studium

2013 r.

2013 r.
5 lutego

7 grudnia 2012 r.

7 869,91 z

13 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

14 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

15 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

15 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

15 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

15 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

2013 r.

do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

513.

514.

515.

516.

517.
518.

Umowa513
/OP/CP/13

Umowa514
/OP/CP/13

Umowa515
/OP/CP/13

Umowa516
/OP/CP/13

Umowa517
/OP/CP/13
Umowa518
/OP/CP/13

CP

CP

CP

CP

CP
CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Umowa uyczenia punktu
publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Umowa uyczenia punktu
publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu

Zawodowe im.
Stanisawy
Leszczyskiej w
Zamociu
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe
im. Stefanii Woynki
w Janowie Lubelskim
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe im. Z.
Bagiskiej w Parczewie
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe im.
Wadysawy Szoc w
Chemie
WL
i
Samodzielne Publiczne
Sanatorium Grulicy
i Chorb Puc w
Poniatowej
WL
i
Muzeum Zamoyskich w
Kozwce
WL
i
Wojewdzka Biblioteka

7 869,91 z

28 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

16 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

12 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

20 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

19 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

15 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

519.

520.

Umowa519
/OP/CP/13

Umowa520
/OP/CP/13

521.

Umowa521
/OP/CP/13

522.

Umowa522
/OP/CP/13

523.

524.

Umowa523
/OP/CP/13

Umowa524
/OP/CP/13

CP

CP

CP

do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

Publiczna im. Henryka


opaciskiego

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki im.
Jana Boego
w Lublinie

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Umowa uyczenia punktu
publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

WL
i
Biblioteka
Pedagogiczna w Biaej
Podlaskiej
WL
i
Muzeum Nadwilaskie
w Kazimierzu Dolnym
WL
i
Okrgowy Szpital
Kolejowy SPZOZ
w Lublinie
WL
i
Lubelskie
Samorzdowe Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli
w Lublinie
WL
i
Muzeum Wsi
Lubelskiej

7 869,91 z

25 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

22 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

19 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

22 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

28 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

525.

526.

527.

Umowa525
/OP/CP/13

Umowa526
/OP/CP/13

Umowa527
/OP/CP/13

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

CP

528.

Umowa528
/OP/CP/13

CP

529.

Umowa529
/OP/CP/13

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

w Lublinie
WL
i
Szpital
Neuropsychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej im. Prof.
M. Kaczyskiego w
Lublinie
WL
i
Wojewdzki Urzd
Pracy
w Lublinie
WL
i
Wojewdzka
Przychodnia SkrnoWenerologiczna
SPZOZ
w Lublinie
WL
i
Kolegium
Pracownikw Sub
Spoecznych
w Lublinie
WL
i
Nauczycielskie
Kolegium Jzykw
Obcych
w Zamociu

7 869,91 z

25 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

27 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

30 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

Umowa530
/OP/CP/13

Umowa531
/OP/CP/13

Umowa532
/OP/CP/13

Umowa533
/OP/CP/13

Umowa534
/OP/CP/13
Umowa535
/OP/CP/13

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

WL
i
Kolejowy Szpital
Uzdrowiskowy w
Naczowie

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe
w Puawach

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT
Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu

WL
i
Pedagogiczna
Biblioteka Wojewdzka
im. KEN
w Lublinie
WL
i
Samodzielna Publiczna
Stacja Pogotowia
Ratunkowego
i Transportu
Sanitarnego
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe im. Janusza
Korczaka
w ukowie
WL
i
NKJO
w Puawach

7 869,91 z

26 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

28 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

30 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

HOTSPOT
536.

Umowa536
/OP/CP/13

537.

Umowa537
/OP/CP/13

538.

Umowa538
/OP/CP/13

539.

Umowa539
/OP/CP/13

540.

Umowa540
/OP/CP/13

541.

Umowa541
/OP/CP/13

542.

Umowa542
/OP/CP/13

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny w
Biaej Podlaskiej
WL
i
WORD
w Biaej Podlaskiej
WL
i
Orodek Praktyk
teatralnych
Gardzienice
WL
i
SRM
w Chemie SPZOZ
WL
i
Wojewdzki Orodek
Kultury
w Lublinie
WL
i
Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej
w Lublinie
WL
i
Biblioteka
Pedagogiczna w
Zamociu

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z
brutto

6 grudnia 2012 r.

5 lutego
2013 r.

7 869,91 z

30 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

543.

Umowa543
/OP/CP/13

544.

Umowa544
/OP/CP/13

545.

Umowa545
/OP/CP/13

546.

Umowa546
/OP/CP/13

547.

Umowa547
/OP/CP/13

548.
549.

Umowa548
/OP/CP/13
Umowa549
/OP/CP/13

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu
bezprzewodowego typu
HOTSPOT

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

CP
CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT
Zbirka zuytych baterii i
akumulatorw

WL
i
WORD
w Chemie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej Grulicy
i Chorb Puc w
Adampolu
WL
i
Wojewdzki Szpital dla
Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Suchowoli
WL
i
Wojewdzki Zarzd
Melioracji
i Urzdze wodnych
w Lublinie
WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny
Samodzielny Publiczny
WL
i
Muzeum Lubelskie
w Lublinie
WL
i
REBA Organizacja

7 869,91 z

30 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

29 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

18 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

7 869,91 z

8 stycznia 2013

5 lutego

brutto

r.

2013 r.

7 869,91 z

24 stycznia 2013

5 lutego

brutto

r.

2013 r.

7 869,91 z

22 listopada

5 lutego

brutto

2012 r.

2013 r.

3 stycznia 2013 r

5 lutego
2013 r.

550.

Umowa550
/FS/CP/13

551.

Umowa551
/FS/CP/13

552.

Umowa552
/FS/CP/13

553.

Umowa553
/FS/CP/13

554.

Umowa554
/FS/CP/13

555.

Umowa555
/FS/CP/13

556.

Umowa556
/FS/CP/13

557.

Umowa557
/FS/CP/13

Odzysku S.A
WL
i
Lubelski Park
NaukowoTechnologiczny S.A.
WL
i
Lubelski Park
NaukowoTechnologiczny S.A.

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Kkolewnica

73 31,66 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Adam Walczyk

713 163,60 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
i
Bigorajska Agencja
Rozwoju Regionalnego
S.A.
WL
i
Lubelska Szkoa
Wysza w Rykach
WL
i
PULS Systemy
Organizacji Szkole
Sp. z o. o.
WL
i

969 112,00 z

176 950,60 z

212 560,90 z

644 258,40 z

371 679,42 z
769 135,20 z

28 stycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

28 stycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

ramach PO KL

558.

Umowa558
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

559.

Umowa559
/KP/Z/13

Wykonanie czynnoci w
ramach PROW dla
Departamentu KP

560.

Umowa560
/OZ/CP/13

CP

Umowa na dokoczenie
realizacji stau
podyplomowego

561.

Umowa561
/OZ/CP/13

CP

Umowa na dokoczenie
realizacji stau
podyplomowego

562.

Umowa562
/RPO/Dz/1
3

Dz

Osobiste wykonanie oceny


merytorycznej projektw

563.

Umowa563
/RPO/Dz/1
3

Dz

Osobiste wykonanie oceny


merytorycznej projektw

Dz

Osobiste wykonanie oceny


merytorycznej projektw

CP

Umowa o dofinansowanie

564.
565.

Umowa564
/RPO/Dz/1
3
Umowa565

O.K. Centrum
Jzykw Obcych
Sp. z o.o.
WL
i
LECHAA
858 834,11 z
CONSULTING Sp. z o.
o.
UMWL
2 500,00 z
i
Beata Szonobrutto
Szczepanik
WL
i
Lubelskie Hospicjum
dla Dzieci im. Maego
25 896,69 z
Ksicia, NZOZ
Stomatologia
w Lublinie
WL
i
Lekarze Specjalici
25 896,69 z
NZOZ
w Lublinie
WL
60,00 z brutto
i
za wniosek
Jan Magryta
120,00 z
WL
i
brutto za
Grayna Bartoszewska
wniosek
WL
60,00 z brutto
i
za wniosek
Adam Brodziak
WL
1 439,10 z

1 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

5 lutego

2013 r.

2013 r.

15 tycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

15 tycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

25 tycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

25 tycznia 2013

5 lutego

r.

2013 r.

25 tycznia 2013

5 lutego

r.
5 lutego

2013 r.
6 lutego

ryczat m-c za
projektu systemowego w
ramach PO KL

/FS/CP/13

30 000 kopii
i
Gawe Wodzimierz

4,31 brutto

2013 r.

2013 r.

6 500,00 z

29 tycznia 2013

6 lutego

brutto

r.

2013 r.

21 113,00 z

29 tycznia 2013

6 lutego

brutto

r.

2013 r.

1 lutego

7 lutego

2013 r.

2013 r.

479,70 z

11 stycznia 2013

7 lutego

brutto/miesic

r.

2013 r.

350,00 z

30 stycznia 2013

8 lutego

brutto

r.

2013 r.

2 500,00 z

8 lutego

8 lutego

brutto
1 268 000,00

2013 r.
1 lutego

2013 r.
8 lutego

wykonanie sto
kopi poza
limitem

566.

Umowa566
/OP/CP/13

567.

Umowa567
/OP/CP/13

CP

Zorganizowanie imprezy
choinkowej dla dzieci
pracownikw

CP

Wykonanie paczek
noworocznych dla dzieci
pracownikw
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

568.

Umowa568
/FS/CP/13

CP

569.

Umowa569
/OP/CP/13

CP

Konserwacja wewntrznej
sieci telefonicznej w
obiektach UMWL

570.

Umowa570
/PT/Dz/13

Dz

Przygotowanie autorskiej
wystawy fotografii.

571.

Umowa571
/KP/Z/13

Weryfikacja wnioskw
o patno.

CP

Umowa o wsparcie realizacji

572.

Umowa572
/KE/CP/13

UMWL
i
Agencja
Agroturystyczna
Scena Juno
WL
i
Robert Worobij
WL
i
Zwizek Stowarzysze
Forum Lubelskich
Organizacji
Pozarzdowych
WL
i
Krzysztof Kowalski
Ireneusz Kiczyski
WL
i
Oleksandra Radczenko
UMWL
i
Maria Dbicka
WL
i

395 003,85 z

573.

574.

575.

Umowa573
/FS/CP/13
Umowa574
/FS/CP/13

Umowa575
/FS/CP/13

zadania publicznego

Lubelska Unia Sportu

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Pawe Krokowski

551 402,40 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Pawe Krokowski

814 179,60 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

576.

Umowa576
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

577.

Umowa577
/OP/CP/13

CP

Usuga dostpu do internetu

578.

Umowa578
/FS/Z/13

Umowa Zlecenia

579.

Umowa579
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

580.

Umowa580
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

581.

Umowa581

CP

Umowa o wsparcie realizacji

WL
i
Agencja Rozwoju
SpoecznoGospodarczego Sp. z
o.o.
WL
i
wydawnictwo Czelej
Sp. z o.o.
WL
i
TAU INTERNET SP. z
oo.
UMWL
i
Artur Smyl
WL
i
Wiesaw Szkutnik
WL
i
Ludowy Klub Sportowy
DWERNICKI
WL

2013 r.

2013 r.

6 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

5 412,00 z

30 stycznia 2013

8 lutego

brutto

r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

8 lutego

259 429,49 z

222 588,90 z

15 000,00 z
30 000,00 z

1 900,00 z
100 000,00 z

zadania publicznego

/KE/CP/13

582.

Umowa582
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

583.

Umowa583
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

584.

Umowa584
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

585.

Umowa585
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

586.

Umowa586
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

587.

Umowa587
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

588.

Umowa588
/DT/CP/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowanie

589.

Umowa589
/DT/CP/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw

i
Lubelski Wojewdzki
Szkolny Zwizek
Sportowy
WL
i
Lubelski Zwizek
Koszykwki
WL
i
Wojewdzki Zwizek
Piki Siatkowej
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Pywacki
WL
i
Okrgowy Zwizek
Karate
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Podnoszenia
Ciarw
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Bokserski
WL
i
BP TOUR
Sp. z o.o.
WL
i

26 500,00 z

26 500,00 z

31 000,00 z

6 000,00 z

30 000,00 z

12 000,00 z

2013 r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

7 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

28 stycznia 2013

8 lutego

2013 r.

7 lutego

8 lutego

2013 r.

2013 r.

finansowanie
590.

Umowa590
/OP/Z/13

Wykonanie czynnoci

591.

Umowa591
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

592.

Umowa592
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

593.

Umowa593
/OP/CP/13

CP

Sprzeda
i dostarczenie papieru do
drukarek
i kopiarek

594.

Umowa594
/OP/CP/13

CP

Przekazanie rodkw
finansowych

595.

Umowa595
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

596.

Umowa596
/KE/CP/13

597.

Umowa597
/KE/CP/13

598.

Umowa598
/DT/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Okrelenie wzajemnych praz


i obowizkw stron przy

Andrzej Kupiec
UMWL
i
Anna Czuryo
WL
i
Parafia p. w. Chrystusa
Odkupiciela
WL
i
Hrubieszowskie
Stowarzyszenie
Folklorystyczne
WL
i
Biuro Market Leszek
Kulina Spka Jawna
WL
i
Ministerstwo Zdrowia
WL
i
Marek Gudkw
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Lekkiej
Atletyki
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Narciarski
WL
i

1 500,00 z

7 lutego

8 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

1 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

7 621 329,21

7 stycznia 2013

11 lutego

r.

2013 r.

8 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

11 lutego

2013 r.

2013 r.

25 stycznia 2013

11 lutego

r.

2013 r.

3 500,00 z

1 400,00 z

59 796,45 z

974 816, 76 z

42 000,00 z

8 000,00 z
50 000,00 z

realizacji zadania
inwestycyjnego
599.

Umowa599
/KE/CP/13

600.

Umowa600
/PT/CP/13

CP

601.

Umowa601
/KE/CP/13

CP

602.

Umowa602
/PT/CP/13

603.

Umowa603
/OP/CP/13

604.

605.

606.
607.

Umowa604
/FS/CP/13
Umowa605
/FS/CP/13
Umowa606
/FS/CP/13
Umowa607
/FS/CP/13

CP

CP

CP

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego
Wsppraca w ramach
organizacji
Midzynarodowej
Konferencji Naukowe
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowanie
Wykonanie usugi
polegajcej na realizacji
kampanii informacyjnopromocyjnej
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

Gmina Jzefw nad


Wis
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Rugby w
Lublinie
WL
i
Gmina Lublin,
Polska Akademia Nauk
WL
i
MAX Sp. jawna
WL
i
MAX Sp. jawna
WL
i
SG24 Sp. z o. o.
WL
i
Altkom Akademia
S.A.
WL
i
Altkom Akademia
S.A.
WL
i
Krajowa Izba
Gospodarcza
WL
i

13 500,00 z

8 800,00 z
brutto

1 lutego

12 lutego

2013 r.

2013 r.

9 stycznia 2013 r

12 lutego
2013 r.

5 lutego

12 lutego

2013 r.

2013 r.

4 lutego

12 lutego

2013 r.

2013 r.

154 103,01 z

8 lutego

13 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

1 723 500,00

13 lutego

13 lutego

2013 r.

2013 r.

1 206 762,00

13 lutego

13 lutego

2013 r.

2013 r.

1 112 448,03

13 lutego

13 lutego

2013 r.

2013 r.

292 506,30 z

8 lutego

13 lutego

2013 r.

2013 r.

13 800,00 z
-

608.

Umowa608
/FS/Dz /13

ramach PO KL

Gmina Niedrzwica
Dua

Dz

Wykonanie dziea
polegajcego na osobistym
sporzdzeniu pisemnej opinii

WL
i
Barbara Matysik

1 000,00 z

Dz

Wykonanie dziea
polegajcego na osobistym
sporzdzeniu pisemnej opinii

WL
i
Barbara Matysik

1 000,00 z

609.

Umowa609
/FS/Dz/13

610.

Umowa610
/MI/CP/13

CP

Udzielenie krtkoterminowej
poyczki pieninej

611.

Umowa611
/MI/CP/13

CP

Udzielenie krtkoterminowej
poyczki pieninej

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Stowarzyszenie B-4

784 462,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Stowarzyszenie B-4

402 285,00 z

612.

613.

Umowa612
/FS/CP/13
Umowa613
/FS/CP/13

614.

Umowa614
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

615.

Umowa615
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

616.

Umowa616

CP

Umowa o wsparcie realizacji

WL
i
PKS w Zamociu
WL
i
PKS
w Midzyrzecu
Podlaskim

WL
i
Wschodnia Agencja
Rozwoju Sp. z o.o.
WL
i
Fundacja Restaure
Basilicam
WL

500 000,00 z

300 000,00 z

245 777,56 z

3 600,00 z
11 000,00 z

9 stycznia 2013

13 lutego

r.

2013 r.

9 stycznia 2013

13 lutego

r.

2013 r.

14 lutego

14 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

14 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

14 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

14 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

14 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

5 lutego

15 lutego

zadania publicznego

/KE/CP/13

617.

Umowa617
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

618.

Umowa618
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

619.

Umowa619
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

620.

Umowa620
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

621.

Umowa621
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

622.

Umowa622
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

623.

Umowa623
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

624.

Umowa624
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

i
Okrgowy Zwizek
Kolarski
WL
i
Okrgowy Zwizek
Judo w Lublinie
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Tenisa
Stoowego
w Lublinie
WL
i
Lubelski Zwizek Piki
Rcznej
WL
i
Lubelskie Towarzystwo
Kajakowe Fala
WL
i
UKS Sprint w UlanMajorat
WL
i
AZS Klub rod. WL
Oddzia/Lublin
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek uczniczy
WL
i

7 500,00 z

11 000,00 z

26 500,00 z

7 500,00 z

4 000,00 z

98 000,00 z

8 000,00 z
50 000,00 z

2013 r.

2013 r.

6 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

6 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

7 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

7 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

7 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

8 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

626.

Umowa626
/OP/CP/13

CP

Umowa uyczenia punktu


publicznego dostpu do
internetu bezprzewodowego
typu HOTSPOT

627.

Umowa627
/OP/CP/13

CP

wiadczenie usugi

628.

Umowa628
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

629.

Umowa629
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

630.

Umowa630
/FS/ CP /13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

631.

Umowa631

CP

Umowa o wsparcie realizacji

625.

Umowa625
/R/CP/13

Lubelski Zwizek
Zapaniczy w Lublinie
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Gmina
Zakrzwek
WL
i
Medyczne Studium
Zawodowe w Bigoraju
WL
i
Hyperion Wschd
sp. z o. o.
WL
i
Okrgowy Zwizek
Teakwondo
Olimpijskiego w
Lublinie
WL
i
rodowo-Wschodni
Wojewdzki Zwizek
Badmintona
w Zamociu
WL
i
Instytut Monitorowania
Mediw
Sp. z o.o.
WL

14 lutego
600,00 z

2013 r.

15 lutego
2013 r.

5 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

1 623,60 z

31 stycznia 2013

15 lutego

brutto

r.

2013 r.

6 lutego

15 lutego

2013 r.

2013 r.

11 lutego

18 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

18 lutego

2013 r.

2013 r.

11 lutego

18 lutego

7 869,31 z

15 000,00 z

8 000,00 z

195,57 z
140 000,00 z

zadania publicznego

/KE/CP/13

632.

Umowa632
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

633.

Umowa633
/PR/CP/13

CP

Uczestnictwo w konferencji

634.

Umowa634
/PT/CP/13

CP

Organizacja akcji
promocyjnej

635.

Umowa635
/DT/Z/13

Opracowanie pisemnej oferty

636.

Umowa636
/OP/CP/13

CP

Karty dla pracownikw

637.

638.
639.

Umowa637
/OP/CP/13
Umowa638
/KE/CP/13
Umowa639
/KE/CP/13

CP

CP
CP

wiadczenie usug serwisu


oprogramowania
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

i
Wojewdzkie
zrzeszenie Ludowe
Zespoy Sportowe
w Lublinie
WL
i
Towarzystwo
Regionalne
im. Wacawa
Tuwalskiego
WL
i
Politechnika Lubelska
WL
i
Iwona Grna
WL
i
Instytut Rozwoju i
Promocji Kolei Sp. z o.
o.
WL
i
VanityStyle Sp. z o.o.
WL
i
HUBR Eryk Gaan
WL
i
Lubelski Zwizek Piki
Nonej
WL
i

2013 r.

2013 r.

18 lutego

18 lutego

2013 r.

2013 r.

5 000,00

14 lutego

18 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

10 000,00 z

14 lutego

19 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

65 805,00 z

1 lutego

19 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

15 lutego

19 lutego

2013 r.

2013 r.

1 lutego

19 lutego

2013 r.

2013 r.

12 wrzenia

19 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

19 lutego

2013 r.

2013 r.

6 700,00 z

615,00 z
brutto za
miesic
26 500,00 z
1 200,00 z

640.

Umowa640
/R/CP/13

CP

Dotacja celowa

641.

Umowa641
/R/CP/13

CP

Dotacja celowa

642.

Umowa642
/FS/CP/13

CP

Umowa o przeniesienie praw


autorskich

643.

Umowa642
/FS/CP/13

CP

Umowa o przeniesienie praw


autorskich

644.

Umowa644
/OZ/CP/13

CP

Zgoda na umorzenie
wierzytelnoci

CP

Umowa na produkcj,
personalizacj i dystrybucj
blankietw zawiadcze
ADR

645.

Umowa645
/DT/CP/13

646.

Umowa646
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

647.

Umowa647

CP

Umowa o wsparcie realizacji

Lubelska Okrgowa
Wojewdzka Liga
Obrony Kraju
WL
i
Wojewoda Lubelski
Jolanta Szono-Koguc
WL
i
Wojewoda Lubelski
Jolanta Szono-Koguc
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywnoci
Spoecznej Triada
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywnoci
Spoecznej Triada
WL
i
Okrgowy Szpital
Kolejowy SP ZOZ w
Lublinie
WL
i
Polska Wytwrnia
Papierw
Wartociowych
WL
i
Centrum Jana Pawa II
WL

1 143 000,00

15 lutego

21 lutego

2013 r.

2013 r.

15 lutego

21 lutego

2013 r.

2013 r.

20 lutego

21 lutego

2013 r.

2013 r.

20 lutego

21 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

22 lutego

2013 r.

2013 r.

21 lutego

22 lutego

2013 r.

2013 r.

14 lutego

25 lutego

2013 r.
18 lutego

2013 r.
25 lutego

64 000,00 z

1 176,57 z

14 100,00 z
9 600,00 z

/KE/CP/13

zadania publicznego

648.

Umowa648
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

649.

Umowa649
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

650.

Umowa650
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

651.

Umowa651
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

652.

Umowa652
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

653.

Umowa653
/OP/CP/13

CP

Wykonanie analizy/
ekpertyzy

654.

Umowa654
/OZ/Z/13

Przeprowadzenie kontroli

i
Stowarzyszenie
Przyjaci Zespou
Pieni i Taca :Jawor
Uniwersytetu
Przyrodniczego
WL
i
Lubelskie
Stowarzyszenie
OwiatowoWychowawcze
WL
i
Fundacja Rozwoju
Owiaty Lubelskiej
WL
i
Lubelski Zwizek
Taekwon-do
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
SAFEGE
WL
i
dr med. Zbigniew
Hupert

5 800,00 z

3 700,00 z

6 000,00 z

673 913,28 z

783 441,60 z

59 000,00 z

350,00 z

2013 r.

2013 r.

18 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

18 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

8 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

25 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

25 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

19 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

18 lutego

25 lutego

2013 r.

2013 r.

655.

Umowa655
/FS/CP/13

656.

Umowa656
/FS/CP/13

657.

Umowa657
/FS/CP/13

658.

Umowa658
/FS/CP/13

CP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Karolina
ChadzypanagiotisJurkiewicz
WL
i
Centrum doradczoSzkoleniowe PROJEKT
Mariusz i Dorota
Galiscy
Sp. J.

464 350,00 z

136 194,50 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Katarzyna Galant

148 035,85 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Koskowola

279 533,30 z

659.

Umowa659
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

660.

Umowa660
/FS/CP/13

CP

Departament Europejskiego
Funduszu Spoecznego

661.

Umowa661
/FS/CP/13

CP

Departament Europejskiego
Funduszu Spoecznego

662.

Umowa662
/OP/CP/13

CP

Uruchomienie usugi

663.

Umowa663

CP

Umowa o dofinansowanie

WL
i
Bigorajska Agencja
Rozwoju Regionalnego
WL
i
Gmina Firlej
WL
i
DTS-SYSTM
Tadeusz Stam, Danuta
WL
i
GTnet Spka Jana
WL

318 436,96 z

196 695,42 z

143 516,40 z

5 229,00 z
391 82,30 z

26 lutego

26 lutego

2013 r.

2013 r.

26 lutego

26 lutego

2013 r.

2013 r.

26 lutego

26 lutego

2013 r.

2013 r.

15 lutego

27 lutego

2013 r.

2013 r.

21 lutego

27 lutego

2013 r.

2013 r.

27 lutego

27 lutego

2013 r.

2013 r.

21 lutego

27 lutego

2013 r.

2013 r.

31 stycznia 2013

28 lutego

r.
28 lutego

2013 r.
28 lutego

projektu systemowego w
ramach PO KL

/FS/CP/13
664.

Umowa664
/OP/CP/13

CP

wiadczenie usug na
zasadach okrelonych przez
producenta oprogramowania

665.

Umowa665
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

666.

Umowa666
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

667.

Umowa667
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

668.

Umowa668
/GI/CP/13

CP

669.

Umowa669
/GI/CP/13

CP

670.

Umowa670
/GI/CP/13

CP

671.

Umowa671
/GI/CP/13

CP

672.

Umowa672

CP

Osobiste wykonani
czynnoci zwizanych z
wyborem wykonawcy
raportu kocowego
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
przyznanie stypendiw
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
przyznanie stypendiw
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
przyznanie stypendiw
Osobiste wykonanie oceny

i
Lubelska Szkoa
Biznesu Sp. z o.o.
WL
i
Andrzej Pomaraski
WL
i
Stowarzyszenie
Inicjatyw Spoecznych
Jedno
WL
i
Fundacja Sztukmistrze
WL
i
Tomaszowskie
Towarzystwo
Regionalne im. J.
Petera

brutto

2013 r.

2013 r.

18 696,00 z

28 lutego

28 lutego

brutto

2013 r.

2013 r.

20 lutego

28 lutego

2013 r.

2013 r.

21 lutego

28 lutego

2013 r.

2013 r.

21 lutego

28 lutego

2013 r.

2013 r.

6 100,00 z

3 200, 00 z

2 400,00 z

WL
i
Bartosz Jwik

4 375,00 z

12 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
Kazimierz Gowniak
WL
i
Krystyna J.
Konstankiewicz
WL
i
Andrzej L. Dawidowicz
WL

4 500,00 z

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 z

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 z

7 lutego

1 marca

brutto
4 500,00 z

2013 r.
7 lutego

2013 r.
1 marca

/GI/CP/13

merytorycznej wnioskw o
przyznanie stypendiw
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
przyznanie stypendiw
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
przyznanie stypendiw
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
przyznanie stypendiw
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
przyznanie stypendiw
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
przyznanie stypendiw
Osobiste wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
przyznanie stypendiw

673.

Umowa673
/GI/CP/13

CP

674.

Umowa674
/GI/CP/13

CP

675.

Umowa675
/GI/CP/13

CP

676.

Umowa676
/GI/CP/13

CP

677.

Umowa677
/GI/CP/13

CP

678.

Umowa678
/GI/CP/13

CP

679.

Umowa679
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

680.

Umowa680
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

681.

Umowa681
/FS/Z/13

682.

Umowa682
/R/CP/13

CP

Weryfikacja merytoryczna i
formalno-rachunkowa
wnioskw o patno
Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z

i
Cezary Pasterniak
WL
i
Ewa A. Lekka-Kowalik
WL
i
Krzysztof Bartuzi
WL
i
Stefania Jezierska-Tys
WL
i
Dariusz Jodowski
WL
i
Piotr Janczarek
WL
i
Barbara Surowska
WL
i
Lubelska Organizacja
wojewdzkiej Ligi
Obrony Kraju
WL
i
Lubelski Klub
Sportowy Guchych
Spartan Lublin
UMWL
i
Magdalena Kiciska
Skarb Pastwa
Marszaek

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 z

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

3 761,00 z

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 z

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 z

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

3 761,00 z

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 500,00 z

7 lutego

1 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

18 lutego

1 marca

2013 r.

2013 r.

25 lutego

1 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

1 marca

2013 r.
18 lutego

2013 r.
1 marca

2013 r.

2013 r.

1 000,00 z

28 000,00 z

2 500,00 z
600,00 z

informacji geologicznej

Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Gmina Piaski
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Powiat Krasnostawski
WL
i
Antoni Rutka

683.

Umowa683
/R/CP/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

684.

Umowa684
/FS/Dz/13

Dz

Osobiste Sporzdzenie
pisemnej opinii

CP

Porozumienie
w sprawie przekazania
punktu publicznego dostpu
do internetu

WL
i
Nauczycielskie
Kolegium Jzykw
Obcych w Chemie

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Lubelski

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Joanna Biszek

685.

686.

Umowa685
/OP/CP/13

Umowa686
/FS/CP/13

687.

Umowa687
/FS/CP/13

688.

Umowa688
/PT/Dz/13

Dz

Autor4skie zaprojektowanie
stoiska targowego regionu
Lubelskiego

689.

Umowa689
/OP/CP/13

CP

Wycena lokali mieszkalnych,


nieruchomoci

690.

Umowa690
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

WL
i
Bogusaw Doba
WL
i
Eugeniusz Orze
WL
i

11 lutego

1 marca

2013 r.

2013 r.

1 000,00 z

9 stycznia 2013

4 marca

brutto

r.

2013 r.

27 lutego

4 marca

2013 r.

2013 r.

3 030 017,76

1 marca

4 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

4 marca

2013 r.

2013 r.

6 lutego

4 marca

2013 r.

2013 r.

4 marca

4 marca

2013 r.
8 lutego

2013 r.
4 marca

2013 r.

2013 r.

300,00 z

462 860,98 z

2 000,00 z
22 000,00 z
261 943,83 z

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

692.

Umowa692
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

693.

Umowa693
/OP/CP/13

CP

Dostawa kwiatw i
kompozycji kwiatowych

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

691.

Umowa691
/KE/CP/13

694.

Umowa694
/FS/CP/13

695.

Umowa695
/FS/CP/13

696.

Umowa696
/FS/CP/13

697.

Umowa697
/FS/CP/13

698.

Umowa698
/FS/CP/13

CP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Muzeum wsi Lubelskiej


WL
i
Powiat Kranicki
WL
i
Gmina Wierzbica/
szkoa Podstawowa w
wicicy
WL
i
Pracownia Futura
Czesawa Turowska
WL
i
ACTON TRAINING
CENTRE LIMITED
Sp. z o.o.
WL
i
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny

22 lutego

4 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

60 500,00 z

28 lutego

5 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

27 lutego

5 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

31 000,00 z

97 633,00 z

263 772,37 z

406 035,96 z

874 753,32 z

WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny

783 109,18 z

WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny

978 600,79 z

699.

700.

Umowa699
/FS/CP/13

Umowa700
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Marek Gudkw
WL
i
Stowarzyszenie
Nauczycieli i
Wychowawcw
Przyjazna Szkoa
WL
i
Deinde
Sp. z o.o.
WL
i
Lubelski Orodek
Doradztwa Rolniczego
w Koskowoli
WL
i
Polska Gieda Pracy Sp.
z o.o.
WL
i
Puawskie Centrum
Przedsibiorczoci

914 667,84 z

461 232,00 z

701.

Umowa701
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

702.

Umowa702
/R/CP/13

CP

Porozumienie LODR

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Sawin

154 764,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
CEE
Sp. z o.o.

538 252,78 z

703.

704.

705.

706.

Umowa703
/FS/CP/13
Umowa704
/FS/CP/13
Umowa705
/FS/CP/13
Umowa706
/FS/CP/13

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

228 368,08 z

21 lutego 2013 r.

26 lutego 2013 r.

988 634,80 z

227 373,69 z

5 marca
2013 r.
5 marca
2013 r.

1 marca

5 marca

2013 r.

2013 r.

27 lutego 2013 r.

5 marca
2013 r.

1 marca

6 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

6 marca

2013 r.

2013 r.

707.

708.

709.

Umowa707
/FS/CP/13
Umowa708
/FS/CP/13

Umowa709
/KE/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Miasto Lublin

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Caritas Polska

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

710.

Umowa710
/PT/CP/13

CP

Promocja wojewdztwa
Lubelskiego podczas
Midzynarodowych
Halowych Zawodach
Konnych CSI3 - Cavaliada

711.

Umowa711
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

712.

Umowa712
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

713.

Umowa713
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

WL
i
Radzyskie
Towarzystwo
Muzyczne im. K.
Lipiskiego
WL
i
Midzynarodowe Targi
Poznaskie
sp. z o.o.
WL
i
Wojewdzkie
Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej
w Lublinie
WL
i
Oddzia Regionalnej
Olimpiady Specjalnej
Polska - Lubelskie
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Sumo

192 826,52 z

1 054 014,03
z

10 800,00 z

50 000,00 z
brutto

1 marca

6 marca

2013 r.

2013 r.

27 lutego 2013 r.

26 lutego 2013 r.

28 lutego 2013 r.

8 000,00 z

26 lutego 2013 r.

5 000,00 z

28 lutego 2013 r.

6 000,00 z

27 lutego 2013 r.

6 marca
2013 r.

6 marca
2013 r.

6 marca
2013 r.

6 marca
2013 r.

6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.

WL
i
Wojewdzki Zwizek
Tenisowy
WL
i
Oddzia Regionalny
Olimpiady specjalnej
Polska-Lubelskie

714.

Umowa714
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

715.

Umowa715
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

716.

Umowa716
/FS/Dz/13

Dz

Sporzdzenie opinii o
wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Gasek

Sporzdzenie opinii o
wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Gasek

Sporzdzenie opinii o
wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Gasek

Sporzdzenie opinii o
wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Gasek

Sporzdzenie opinii o
wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Gasek

717.

718.

719.

720.

Umowa717
/FS/Dz/13
Umowa718
/FS/Dz/13
Umowa719
/FS/Dz/13
Umowa720
/FS/Dz/13

Dz

Dz

Dz

Dz

721.

Umowa721
/OZ/CP/13

CP

Zabezpieczenie rodkw
finansowych

722.

Umowa722

CP

Opracowanie oraz wykonani

WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny w
Biaej Podlaskiej
WL

6 965,00 z

25 lutego 2013 r.

11 500,00 z

28 lutego 2013 r.

300,00 z
brutto za

21 lutego 2013 r.

wniosek
300,00 z
brutto za

21 lutego 2013 r.

wniosek
300,00 z
brutto za

21 lutego 2013 r.

wniosek
300,00 z
brutto za

21 lutego 2013 r.

wniosek
300,00 z
brutto za

21 lutego 2013 r.

wniosek

6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.
6 marca
2013 r.

3 075 200,00

5 marca

6 marca

2013 r.

2013 r.

9 400,00 z

6 marca

6 marca

/OP/CP/13

723.

Umowa723
/DT/CP/13

CP

724.

Umowa724
/DT/CP/13

CP

725.

Umowa725
/FS/CP/13

CP

726.

Umowa726
/KP/CP/13

727.

Umowa727
/OP/CP/13

CP

728.

Umowa728
/OP/CP/13

CP

729.

Umowa729
/FS/CP/13

CP

CP

druku biuletynu
informacyjnego CzowiekNajlepsza inwestycja
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw przy
realizacji zadania
inwestycyjnego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Usuga Hotelarsko Restauracyjna
Przeprowadzenie szkolenia
pt. Kosztorysowanie robt
budowlanych aspekty
praktyczne
Przeprowadzenie szkole
lekarzy i lekarzy dentystw
w ramach stau
podyplomowego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

i
Tomasz Jwik

brutto

WL
i
Robert Nabrzcki

WL
i
Powiat Parczew i
Gmina Parczew
WL
i
Energia dla Firm
WL
i
Uzdrowisko Naczw

WL
i
Instytut Konsultantw
Europejskich

2013 r.

2013 r.

4 marca

7 marca

2013 r.

2013 r.

2 768 300,00

22 marca

7 marca

2013 r.

2013 r.

1 435 918,60

7 marca

7 marca

2013 r.

2013 r.

20 060,00 z
brutto

28 lutego 2013 r.

7 marca
2013 r.

41 355,00

6 marca

8 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

7 marca

11 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

11 marca

2013 r.

2013 r.

WL
i
Marzena Kowalczyk

32 940,00 z

WL
i
Gmina Siedliszcze

316 341,90 z

730.

731.

Umowa730
/FS/CP/13
Umowa731
/FS/CP/13

732.

Umowa73/
FS/CP/13

733.

Umowa733
/FS/CP/13

734.

Umowa734
/FS/CP/13

735.

Umowa735
/FS/CP/13

736.

Umowa736
/DT/CP/13

737.

Umowa737
/DT/CP/13

738.

Umowa738
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
GIS- Expert Sp. z o.o.

175 195,70 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Miasto Chem

166 705,35 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Drukarnia DAKO
Kozio i Wsplnicy Sp.
J.

952 232,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Syntea S.A.

415 993,75 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Lubelska Fundacja
Rozwoju

440 179,94 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Ulhwek

518 730,28 z

WL
i
Gmina Niemce

20 000,00 z

22 lutego 2013 r.

WL
i
Gmina Niemce

199 203,00 z

22 lutego 2013 r.

558 398,88 z

1 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

CP

CP
CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
i

21 lutego 2013 r.

11 marca
2013 r.

1 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

4 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

1 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.
12 marca
2013 r.
12 marca
2013 r.

739.

740.

Umowa739
/FS/CP/13
Umowa740
/FS/CP/13

Umowa741
/R/CP/13

ramach PO KL

Polska Fundacja Or.


Wpierania Rozwoju
Gospodarczego OIC
Poland

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Susiec

345 198,46 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Miedzyrzec
Podlaski

271 727,38 z

Przedmiotem umowy jest


wsppraca dotyczca
organizacji konkursu Rolnik
Lubelszczyzny

WL
i
Porozumienie Targi
Lublin S.A.

CP

12 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

12 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

11 marca

12 marca

2013 r.

2013 r.

741.

Umowa741
A/OP/CP/1
3

743.
744.

Umowa742
/FS/CP/13
Umowa743
/FS/CP/13

CP

Sukcesywne wykonywanie
napraw w samochodach
subowych UMWL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
i
Japan - Serwis

WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i

67 000,00 z
brutto

662 758,20 z
473 331,05 z

11 lutego 2013 r.

12 marca
2013 r.

13 marca

13 marca

2013 r.

2013 r.

13 marca

13 marca

2013 r.

2013 r.

ramach PO KL

CP

Administracja przydzielon
numeracj przez
Usugodawc na rzecz
Usugobiorcy

746.

Umowa745
/OZ/CP/13

CP

Umowa w sprawie zlecenia


realizacji zada z zakresu
medycyny pracy w 2013 r.

747.

Umowa746
/OP/CP/13

CP

Umowa
w sprawie przekazania
dotacji podmiotowej

748.

Umowa747
/OP/CP/13

CP

Umowa w sprawie zlecenia


realizacji zada z zakresu
medycyny pracy w 2013 r.

749.

Umowa748
/OP/CP/13

750.

Umowa749
/OP/CP/13

745.

Umowa744
/OP/CP/13

751.

Umowa750
/OP/CP/13

CP

CP

CP

Usuga audytu Projektu


Budowa Regionalnej
Infrastruktury Informacji
Przestrzennej
Przeprowadzenie szkole
w zakresie orzecznictw
lekarskiego bioetyki i prawa
medycznego dla lekarzy
staystw
Przeprowadzenie szkole w
zakresie transfuzjologii
klinicznej dla lekarzy
medycyny w ramach stau
podyplomowego w 2013 r.

Lubelska Fundacja
Rozwoju
WL
i
Uniwersytet Marii
Curie-Skodowskiej
WL
i
Samodzielny Publiczny
Akademicki Zakad
Opieki Zdrowotnej
w Lublinie
WL
i
WOMP
w Lublinie
WL
i
WOMP
w Lublinie
WL
i
Przemysaw Ura

600,00 z

4 marca

13 marca

rocznie

2013 r.

2013 r.

98 600,00 z

25 lutego 2013 r.

1 440 000,00

6 marca

13 marca

2013 r.

2013 r.

2 895 700,00
z

25 lutego 2013 r.

13 marca
2013 r.

13 marca
2013 r.

12 177,00 z

6 marca

13 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
Lubelska Izba Lekarska

99 500,00 z

27 lutego 2013 r.

WL
i
Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w
Lublinie

88 800,00 z

14 marca
2013 r.

11 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

752.

Umowa751
/OP/CP/13

753.

Umowa752
/FS/CP/13

CP

CP

Dostawa pucharw wraz z


graweracj, medali,
statuetek, dyplomw, pater
oraz dyplomw
drewnianych.
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Wykonanie usugi
polegajcej na
przygotowaniu do druku 54
tron artykuw z zakresu
rolnictwa i rodowiska
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

754.

Umowa753
/R/CP/13

CP

755.

Umowa754
/FS/CP/13

CP

756.

Umowa755
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

757.

Umowa756
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

758.

Umowa757
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

759.

Umowa758
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

WL
i
TRYUMF
Sp. z o. o.
WL
i
Adam Kolibski;
Dariusz Pawusiak
WL
i
Lubelski Orodek
Doradztwa Rolniczego
w Koskowoli
WL
i
Lechaa Consulting Sp.
z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie
Przyjaci Taca
WL
i
Stowarzyszenie
Kulturalno-Owiatowe
Wglin Pnocny
WL
i
Stowarzyszenie Pro
Musica Antigua
WL
i
Towarzystwo
Przyjaci Ziemi

19 519,88 z

6 marca

14 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

30 000,00 z

5 marca

14 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

2 137 157,24

14 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

4 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

8 marca

14 marca

2013 r.

2013 r.

4 450,00 z

7 000,00 z

700,00 z

4 500,00 z
6 000,00 z

760.

761.

Umowa759
/KE/CP/13

Umowa760
/FS/CP/13

762.

Umowa761
/OP/CP/13

763.

Umowa762
/OP/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

czyskiej
WL
i
Integracyjne centrum
sportu i Rekreacji
START

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Lublin

CP

CP

Wykonanie czerwonych
okadek Marszaka,
Wicemarszaka, Czonka
Zarzdu Przewodniczcego
Sejmiku, oprawy
dokumentw
archiwizowanych i
legitymacji dla potrzeb
UMWL
Dostawa pucharw
metalowych, dyplomw
drewnianych oraz trofew
szklanych dla potrzeb
Departamentu rolnictwa
i rodowiska UMWL

764.

Umowa763
/OP/CP/13

CP

Dostawa podkadw MDF z


graweracj na metalowym
podkadzie cznie z etui dla
potrzeb Kancelarii Marszaka
UMWL

765.

Umowa764
/R/CP/13

CP

Umowa Licencyjna

WL
i
Roman Wodarski

WL
i
Tryumf
Sp. z o.o.
WL
i
WL
i
Tryumf
Sp. z o.o.
WL
i
Skarb Pastwa
Minister rodowiska

6 000,00 z

18 lutego 2013 r.

15 marca
2013 r.

13 marca

15 marca

2013 r.

2013 r.

78 535,50 z

15 marca

18 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

11 867,10 z

6 marca

18 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

13 808,11 z

6 marca

18 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 marca

18 marca

2013 r.

2013 r.

216 348,00 z

766.

Umowa765
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

767.

Umowa766
/OP/CP/13

CP

Umowa
o korzystanie
z Kanalizacji kablowej TP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

768.

Umowa767
/FS/CP/13

769.

Umowa768
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

770.

Umowa769
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

771.

Umowa770
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

772.

Umowa771
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

773.

Umowa772
/R/CP/13

CP

Przeprowadzenie kampanii
promujcej wojewdztwo
lubelskie

WL
i
Joanna Mirosawa Wieczorek
WL
i
Telekomunikacja
Polska S.A.
WL
i
Powiat Rycki
WL
i
Lubelskie
Stowarzyszenie
Fantastyki Cytadela
Syriusza
WL
i
Stowarzyszenie Barwy
Tczy
WL
i
Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich Oddzia w
Lublinie
WL
i
Lokalna Grupa
Dziaania Roztocze
Tomaszowskie
WL
i
POLSKAPRESE Sp. z

12 marca

18 marca

2013 r.

2013 r.

124,61 z

22 stycznia 2013

18 marca

miesicznie

r.

2013 r.

1 781 690,00

19 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

8 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

13 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

14 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

14 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

58 000,00 z

8 marca

19 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

294 789,46 z

6 000,00 z

3 600,00 z

16 000,00 z

1 300,00 z

774.

775.

776.

777.

778.

779.

Umowa773
/FS/CP/13

Umowa774
/MI/CP/13

Umowa775
/OP/CP/13

Umowa776
/OZ/CP/13

Umowa777
/OZ/CP/13

Umowa778
/OZ/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Zorganizowanie konferencji
prasowej poczonej
z uroczystoci wmurowania
kamienia wgielnego
w zwizku
z realizacj projektu pn.
Lubelskie Centrum
Konferencyjne

CP

Wykonanie i dostawa
plakatw do potykaczy

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych

o.o.
WL
i
Lubelska Agencja
Ochrony rodowiska
S.A.

WL
i
Grzegorz Koczkodaj

WL
i
Magdalena Szymala
Marek Skowronek
Idea Studio s.c.
WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny w
Biaej Podlaskiej
WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny im. St.
K. Wyszyskiego SP
ZOZ
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Wojewdzki Szpital

1 290 890,80

19 marca

19 marca

2013 r.

2013 r.

9 225,00 z

19 marca

19 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

34 825,11 z

15 marca

19 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

31 100,00 z

25 lutego 2013 r.

26 800,00 z

25 lutego 2013 r.

31 500,00 z

25 lutego 2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

780.

781.

782.

783.

784.
785.

Umowa779
/OZ/CP/13

Umowa780
/OZ/CP/13

Umowa781
/OZ/CP/13

Umowa782
/OZ/CP/13

Umowa783
/OZ/CP/13
Umowa784
/OZ/CP/13

zawody medyczne

Specjalistyczny w
Chemie

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

CP
CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne
Umowa na pokrycie kosztw
ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

WL
i
Okrgowy Szpital
Kolejowy
w Lublinie
SP ZOZ
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki im
Papiea Jana Pawa II w
Zamociu
WL
i
Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej
SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Kolejowy Szpital
Uzdrowiskowy w
Naczowie SP ZOZ
WL
i
SP ZOZ Szpital
Neuropsychiatryczny w
im. Prof. M.

28 690,00 z

25 lutego 2013 r.

29 925,00 z

25 lutego 2013 r.

30 600,00 z

25 lutego 2013 r.

17 018,00 z

25 lutego 2013 r.

5 150,00 z

25 lutego 2013 r.

27 450,00 z

25 lutego 2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.
19 marca
2013 r.

786.

Umowa785
/OZ/CP/13

CP

787.

Umowa786
/OZ/CP/13

CP

788.

Umowa787
/OZ/CP/13

CP

789.

790.

791.

Umowa788
/OZ/CP/13

Umowa789
/OZ/CP/13

Umowa790
/OZ/CP/13

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne
Umowa na pokrycie kosztw
ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne
Umowa na pokrycie kosztw
ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

Kaczyskiego w
Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Wojewdzki Szpital
Psychiatryczny w
Radecznicy
WL
i
Samodzielny Publiczny
Psychiatryczny ZOL w
Celejowie
WL
i
SP ZOZ Grulicy i
Chorb Puc w
Adampolu
WL
i
Samodzielny Publiczne
sanatorium Grulicy
i Chorb Puc w
Poniatowej
WL
i
Stacja Pogotowia
Ratunkowego SP ZOZ
w Biaej Podlaskiej
WL
i
stacja Pogotowia
Medycznego
w Chemie
SP ZOZ

9 890,00 z

25 lutego 2013 r.

4 950,00 z

25 lutego 2013 r.

5 500,00 z

25 lutego 2013 r.

1 500,00 z

25 lutego 2013 r.

26 830,00 z

25 lutego 2013 r.

29 477,00 z

25 lutego 2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

792.

793.

794.

Umowa791
/OZ/CP/13

Umowa792
/OZ/CP/13

Umowa793
/OZ/CP/13

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

795.

Umowa794
/OZ/CP/13

CP

Umowa na pokrycie kosztw


ksztacenia podyplomowego
i podnoszenia kwalifikacji
pracownikw wykonujcych
zawody medyczne

796.

Umowa795
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

797.

Umowa796
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

798.

Umowa797
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
i
SP stacja Pogotowi
Ratunkowego
i Transportu
Sanitarnego
w Zamociu
WL
i
Wojewdzka
Przychodnia
Stomatologiczna SP
ZOZ
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Akademicki ZOZ
w Lublinie
WL
i
Wojewdzki Orodek
Medycyny Pracy
Centrum
ProfilaktycznoLecznicze
w Lublinie
WL
i
Muzeum Lubelskie
WL
i
Muzeum Lubelskie
WL
i

30 810,00 z

25 lutego 2013 r.

4 800,00 z

25 lutego 2013 r.

4 940,00 z

25 lutego 2013 r.

9 390,00 z

25 lutego 2013 r.

31 000,00 z
192 938,00 z
271 818,20 z

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

19 marca
2013 r.

11 marca

20 marca

2013 r.

2013 r.

11 marca

20 marca

2013 r.
19 marca

2013 r.
20 marca

2013 r.

2013 r.

799.

Umowa798
/FS/CP/13

800.

Umowa799
/FS/CP/13

801.

Umowa800
/FS/Dz/13

ramach PO KL

Stowarzyszenie
Rozwoju
i Promocji Wsi Maszki

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Katarzyna Ostroga

85 096,30 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Bigorajski

729 533,00 z

Dz

Sporzdzenie opinii o
wniosku o dofinansowani
projektu w ramach PO KL

WL
i
Arkadiusz Gasek
WL
i
Marek Chrzanowski
WL
i
Alina Betlej
WL
i
Wojewdzkie
Pogotowie Ratunkowe
SP ZOZ
w Lublinie

802.

Umowa801
/GI/Dz/13

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

803.

Umowa802
/GI/Dz/13

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

804.

Umowa803
/OZ/CP/13

CP

Przeszkolenie pracownikw

CP

Zorganizowanie imprezy
promocyjno-targowych pod
nazw Kiermasze
witeczne

WL
i
Micha Bielecki

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

WL
i
Lubelski Zwizek
Orientacji Sportowej

805.

806.

Umowa804
/PT/CP/13
Umowa805
/KE/CP/13

CP

300,00 z
brutto za
wniosek
10 000,00 z
brutto
68 000,00 z
brutto

20 marca

20 marca

2013 r.

2013 r.

20 marca

20 marca

2013 r.

2013 r.

1 stycznia 2013

20 marca

r.

2013 r.

25 lutego 2013 r.
25 lutego 2013 r.

20 marca
2013 r.
20 marca
2013 r.

12 marca

20 marca

2013 r.

2013 r.

15 000,00 z

12 marca

20 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

31 600,00 z

2 600,00 z

21 marca
2013 r.

807.

Umowa806
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

808.

Umowa807
/OP/CP/13

CP

Wynajem powierzchni
wystawienniczej

809.

Umowa808
/FS/CP/13

CP

Umowa o przeniesienie praw


autorskich

810.

Umowa809
/FS/CP/13

CP

Umowa o przeniesienie praw


autorskich

811.

Umowa810
/KE/CP/13

CP

Umowa na opiek
dydaktyczn nad stypendyst

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

812.

813.

Umowa811
/FS/CP/13
Umowa812
/FS/CP/13

814.

Umowa813
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

815.

Umowa814

CP

Okrelenie wzajemnych

WL
i
Wojciech Koda
WL
i
Lubelski Zwizek
Stowarzysze Agroturystycznych
WL
i
Iwona Nakielska; Rafa
Sobiech
WL
i
Iwona Nakielska; Rafa
Sobiech
WL
i
Sylwia TrzciskaPydy
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy
Krynice
WL

31 stycznia 2013

21 marca

r.

2013 r.

99 500,00 z

20 marca

21 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

5 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

5 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

420,00 z

6 marca

22 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

22 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

22 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

21 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

31 stycznia 2013

22 marca

29 736,00 z

456 464,83 z

484 085,90 z

110 350,78 z
310 000,00 z

/DT/CP/13

816.

Umowa815
/DT/CP/13

817.

Umowa816
/DT/CP/13

CP

CP

praw i obowizkw stron


przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego

818.

Umowa817
/R/CP/13

CP

Umowa przekazania
w uytkowanie grnicze
zoa wd leczniczych
Naczw

819.

Umowa818
/OP/CP/13

CP

Publikacja ogosze
prasowych

820.

Umowa819
/OP/CP/13

CP

Publikacja ogosze
prasowych

821.

Umowa820
/OP/CP/13

CP

Realizacja kampanii
promocyjno-wizerunkowej
RPO WL

822.

Umowa821
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

823.

Umowa822
/RPO/Dz/1
3

Dz

Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o

i
Midzyrzec Podlaski
WL
i
Midzyrzec Podlaski

14 000,00 z

WL
i
Bigoraj

35 000,00 z

Skarb Pastwa
i
Zakad Leczniczy
Uzdrowisko
Naczw S.A.
WL
i
SPES
sp. z o.o.
WL
i
Media Regionalne
sp. z o. o.
WL
i
Don Brando Sp. z o.o.
WL
i
Zamojskie
Towarzystwo
Renesans
WL
i
Jan Tadeusz Polski

r.

2013 r.

31 stycznia 2013

22 marca

r.

2013 r.

28 lutego 2013 r.

22 marca
2013 r.

12 marca

22 marca

2013 r.

2013 r.

14 marca

25 marca

2013 r.

2013 r.

6 marca

25 marca

2013 r.

2013 r.

675 270,00 z

19 marca

25 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

19 marca

26 marca

2013 r.

2013 r.

120,00 z

11 marca

26 marca

brutto za

2013 r.

2013 r.

1 857,50 z

27 482,40 z

34 442,10 z

1 800,00 z

824.

Umowa823
/RPO/Dz/1
3

Dz

825.

Umowa824
/RPO/Dz/1
3

Dz

826.

Umowa825
/RPO/Dz/1
3

827.

828.

829.

Umowa826
/RPO/Dz/1
3

Umowa827
/RPO/Dz/1
3
Umowa828
/RPO/Dz/1

Dz

Dz

Dz

Dz

dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny

wniosek

WL
i
Jan Magryta

60,00 z brutto

20 marca

26 marca

za wniosek

2013 r.

2013 r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 z brutto

20 marca

26 marca

za wniosek

2013 r.

2013 r.

20 marca

26 marca

2013 r.

2013 r.

20 marca

26 marca

2013 r.

2013 r.

WL
i
Boena Grzegorczyk

WL
i
Tadeusz Kaczorowski

120,00 z
brutto za
wniosek
120,00 z
brutto za
wniosek

WL
i
Marta Smal-Chudzik

60,00 z brutto

11 marca

26 marca

za wniosek

2013 r.

2013 r.

WL
i

60,00 z

20 marca

26 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL

830.

Umowa829
/RPO/Dz/1
3

831.

Umowa830
/RPO/Dz/1
3

832.

Umowa831
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

833.

Umowa832
/OZ/CP/13

CP

Umowa w sprawie
udzielenia poyczki
pieninej

834.

Umowa833
/OZ/CP/13

CP

Umowa w sprawie
udzielenia poyczki
pieninej

835.

Umowa834
/OP/CP/13

Dz

Dz

CP

Przepro-wadzenie szkolenia
z zakresu Doskonalenie
przepro-wadzanych
wewntrznych audytw

Stanisaw Klepacz

WL
i
Adam Brodziak

60,00 z

20 marca

26 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 z

20 marca

26 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

20 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

3 504 613,87

26 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

26 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

6 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Kickboxingu
WL
i
Okrgowy Szpital
Kolejowy
SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki im.
Jana Boego w Lublinie
WL
i
DEKRA Solutions
Sp. z o.o.

3 000,00 z

375 575,00 z
2 600,00 z

836.

Umowa834
/OP/Dz/13

Dz

837.

Umowa836
/FS/CP/13

CP

838.

839.

840.

Umowa837
/OP/CP/13

Umowa838
/FS/CP/13
Umowa839
/OP/CP/13

jakoci w UMWL
Przygotowanie i
przeprowadzenie szkolenia
okresowego BHP dla
pracownikw UMWL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Joanna Duda

1 200,00 z

WL
i
Powiat Bigorajski

263 686,45 z

CP

Organizacja usug
cateringowych

WL
i
Anna SzymaskaTyburek CATRINGLUBLIN.PL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Syntea S.A.

CP

Umycie szklanek elewacji w


budynku przy ul. Stefczyka
3oraz przy ul. Czechowskiej
19

WL
i
MAJ-MAX Hubert Maj

841.

Umowa840
/OP/CP/13

CP

Organizacja usug
cateringowych

842.

Umowa841
/KE/Dz/13

Dz

Umowa o wykonanie dziea

843.

Umowa842
/KE/Dz/13

Dz

Umowa o wykonanie dziea

844.

Umowa843

Dz

Umowa o wykonanie dziea

WL
i
Anna SzymaskaTyburek CATRINGLUBLIN.PL
WL
i
Wiesaw Kapro
WL
i
Marta SzermiskaMazur
WL

25 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

20 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

29 997,50 z

20 marca

27 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

27 marca

27 marca

2013 r.

2013 r.

13 132,35 z

28 marca

28 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

20 marca

28 marca

2013 r.

2013 r.

25 marca

28 marca

2013 r.

2013 r.

25 marca

28 marca

2013 r.

2013 r.

25 marca

28 marca

326 174,57 z

22 940,00 z

300,00 z

300,00 z
300,00 z

/KE/Dz/13
845.

Umowa844
/KE/Dz/13

Dz

Umowa o wykonanie dziea

846.

Umowa845
/RPO/Dz/1
3

Dz

Wykonanie
60 sesji fotograficznych

847.

Umowa846
/PR/Dz/13

848.

Umowa847
/FS/CP/13

849.

Umowa848
/FS/CP/13

Dz

CP

CP

25 marca

28 marca

2013 r.

2013 r.

20 400,00 z

27 marca

28 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

42 000,00 z

5 marca

28 marca

brutto

2013 r.

2013 r.

28 marca

29 marca

2013 r.

2013 r.

15 marca

29 marca

2013 r.

2013 r.

22 marca

29 marca

2013 r.

2013 r.

20 marca

2 kwietnia 2013

27 861,00 z

2013 r.
20 marca

r.
2 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

300,00 z

275 502,20 z

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Sawomir Nadonek

560 390,40 z

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

851.

Umowa850
/DT/CP/13

CP

Promocja projektu : Zakup


taboru kolejowego...

CP

2013 r.

WL
i
Krzysztof Woniak

Umowa849
/KE/CP/13

Umowa851
/OP/CP/13

2013 r.

Wykonanie dokumentu
Prognozy oddziaywania na
rodowisko dotyczce oceny
realizacji zaktualizowanej
Strategii Rozwoju
Wojewdztwa Lubelskiego
na 2006-2020
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

850.

852.

i
Andrzej Mazur
WL
i
Jan Arnal
WL
i
Wojciech Lembryk

wiadczenie usug
cateringowych dla
Departamentu Kultury,

WL
i
Witold Wooszyn

WL
i
Stowarzyszenie Pomoc
Dzieciom
Niepenosprawnym
Krok za krokiem
WL
i
Przewozy Regionalne
WL
i
Agata i Mirosaw

6 500,00 z

22 764,64 z

Edukacji i Sportu

853.

854.

855.

856.

Umowa852
/FS/CP/13

Umowa853
/FS/CP/13
Umowa854
/FS/CP/13

Umowa855
/FS/CP/13

857.

Umowa856
/FS/CP/13

858.

Umowa857
/FS/CP/13

859.

Umowa858
/FS/CP/13

Augustyniak GRAFMARINA s.c.


WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju SpoecznoGospodarczego
Wiedza

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Pawe Krokowski

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat widnicki

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Lubelska Agencja
Ochrony rodowiska
S.A.
WL
i
Lubelskie Centrum
Consultingu Sp. zo.o.
WL
i
Wysza Szkoa
Ekonomii
i Innowacji
w Lublinie
WL
i
Micha Czelej

29 marca

2 kwietnia 2013

2013 r.

r.

26 marca

2 kwietnia 2013

2013 r.

r.

1 071 134,20

25 marca

2 kwietnia 2013

2013 r.

r.

1 817 376,55

28 marca

2 kwietnia 2013

2013 r.

r.

3 kwietnia 2013

3 kwietnia 2013

r.

r.

27 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

28 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

797 679,60 z

597 924,74 z

559 033,92 z

594 498,36 z

451 695,58 z

860.

Umowa859
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
TEB Edukacja Sp. z
o.o.

427 343,22 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Agnieszka Laskowska

453 497,92 z

861.

Umowa860
/FS/CP/13

862.

Umowa861
/DT/CP/13

CP

863.

Umowa862
/DT/CP/13

CP

864.

Umowa863
/FS/CP/13

CP

865.

Umowa864
/OZ/CP/13

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego

866.

Umowa865
/OZ/CP/13

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego

867.

Umowa866
/OZ/CP/13

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Turobin
WL
i
Gmina Turobin
WL
i
Vena Art.
Sp. z o.o.
WL
i
Stomatologiczne
Centrum Kliniczne
Uniwersytetu
Medycznego
w Lublinie
WL
i
SP Szpital Kliniczny Nr
4 w Lublinie
WL
i
Gabinet
stomatologiczny Ewa
Fedak
w Bigoraju

2 500,00 z
65 000,00 z

10 516,50 z

28 744,10 z

36 032,50 z

28 744,10 z

29 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

28 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

11 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

11 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

8 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

13 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

13 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

13 marca

3 kwietnia 2013

2013 r.

r.

Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
okrelonych czynnoci
Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
okrelonych czynnoci
Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
okrelonych czynnoci
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

868.

Umowa867
/FS/Z/13

869.

Umowa868
/FS/Z/13

870.

Umowa869
/FS/Z/13

871.

Umowa870
/FS/CP/13

CP

872.

Umowa871
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

873.

Umowa872
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

874.

Umowa873
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

875.

Umowa874
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

876.

Umowa875
/OP/CP/13

CP

Wykonanie
Wg projektu zabudowy
stoiska Regionu Lubelskiego

877.

Umowa876
/OP/CP/13

CP

Organizacja usug
cateringowych

WL
i
Teresa Drzewiecka
WL
i
Anna Rzepecka
WL
i
Jakub Abramiuk
WL
i
Masters centrum
Szkolenia Biznesu
WL
i
Direct Press Sp. z.o.o.
WL
i
A&A Polaska Sp.
Jawna
WL
i
Jolanta Poniak
WL
i
Lubelski Zwizek
Karate Tradycyjnego
WL
i
Konarski Bzowski Sp.
J.
WL
i
Anna SzymaskaTyburek

11 marca

4 kwietnia 2013

2013 r.

r.

29 marca

4 kwietnia 2013

2013 r.

r.

28 marca

4 kwietnia 2013

2013 r.

r.

4 kwietnia 2013

4 kwietnia 2013

r.

r.

8 marca

4 kwietnia 2013

2013 r.

r.

4 kwietnia 2013

4 kwietnia 2013

r.

r.

4 kwietnia 2013

4 kwietnia 2013

r.

r.

27 marca

5 kwietnia 2013

2013 r.

r.

57 687,00 z

15 marca

5 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

27 900,00 z

20 marca

5 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

16 200,00 z
15 000,00 z
17 400,00 z

368 597,40 z

13 284,00 z

353 509,56 z

673 146,72 z

6 000,00 z

878.

Umowa877
/OP/CP/13

CP

Organizacja usug
cateringowych

879.

Umowa878
/OP/CP/13

CP

Organizacja usug
cateringowych

880.

Umowa879
/OP/CP/13

CP

Organizacja usug
cateringowych

881.

Umowa880
/OZ/CP/13

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego

882.

Umowa881
/PT/CP/13

CP

883.

Umowa881
/PT/CP/13

CP

884.

Umowa883
/PT/CP/13

CP

885.

Umowa884
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

Umowa
dotacji

Umowa
dotacji
Umowa
dotacji

WL
i
Anna SzymaskaTyburek
WL
i
Anna SzymaskaTyburek
WL
i
Anna SzymaskaTyburek
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 1
w Lublinie
WL
i
Stowarzyszenie
Inicjatyw Spoecznych
Jedno
WL
i
Lokalna Organizacja
Turystyczna Kraina
Lessowych Wwozw
WL
i
Lokalna Organizacja
Turystyczna Kraina
Lessowych Wwozw
WL
i
Fundacja Szansa dla

18 414,00 z

20 marca

5 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

7 750,00 z

20 marca

5 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

35912,50 z

20 marca

5 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

13 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

22 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

22 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

21 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

21 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

72 065,00 z

4 000,00 z

2 000,00 z

4 000,00 z
7 000,00 z

Umowa

886.

Umowa885
/PT/CP/13

CP

887.

Umowa886
/OP/CP/13

CP

Zakup licencji programu


antywirusowego
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

888.

Umowa887
/DT/CP/13

CP

889.

Umowa887
/DT/CP/13

CP

890.

Umowa887
/DT/CP/13

CP

891.

Umowa890
/FS/CP/13

CP

892.

Umowa891
/FS/CP/13

CP

893.

Umowa892
/FS/CP/13

CP

894.

Umowa893
/FS/CP/13

CP

dotacji

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Niewidomych w
Warszawie
WL
i
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osb z
Upoledzeniem
Umysowym
w cznej
WL
i
Point Sp. z o.o.
WL
i
Gmina Wyryki
WL
i
Gmina Wyryki
WL
i
Gmina Wyryki
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Justynwki
WL
i
POL-INOWEX S.A.
WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Polska Fundacja

22 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

40 405,50 z

29 marca

8 kwietnia 2013

brutto

2013 r.

r.

25 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

25 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

25 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

29 marca

8 kwietnia 2013

2013 r.

r.

4 kwietnia 2013

8 kwietnia 2013

r.

r.

4 kwietnia 2013

8 kwietnia 2013

1 274 019,04

r.
2 kwietnia 2013

r.
9 kwietnia 2013

r.

r.

4 000,00 z

656 904,00 z

3 690, 00 z
32 580,00 z

430 367,60

231 609,10 z
600 525,60 z

895.

Umowa894
/FS/CP/13

896.

Umowa895
/OP/CP/13

897.

Umowa896
/OP/CP/13

CP

CP

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o udzielenie pomocy
rzeczowej z budetu
Wojewdztwa Lubelskiego
dla Gminy Niedwiada
Umowa o udzielenie pomocy
rzeczowej z budetu
Wojewdztwa Lubelskiego
dla Gminy Ostrwek

898.

Umowa897
/OZ
/CP/13

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

899.

Umowa898
/OP/CP/13

CP

Wykonanie wg projektu
zabudowy stoiska Regionu
Lubelskiego na targach

900.

Umowa899
/OP/CP/13

CP

Realizacja zabezpieczenia
technicznego podczas Gali
Ambasador Wojewdztwa
Lubelskiego 2012 r.

901.

Umowa900
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

Orodka Wspomagania
Rozwoju
Gospodarczego OIC
Poland z siedziba w
Lublinie
WL
i
Gmina Miejska Biaa
Podlaska

9 kwietnia 2013

9 kwietnia 2013

r.

r.

2 kwietnia 2013

9 kwietnia 2013

r.

r.

2 kwietnia 2013

9 kwietnia 2013

r.

r.

3 433 113,60

9 kwietnia 2013

10 kwietnia 2013

r.

r.

23 001,00 z

27 marca

10 kwietnia 2013

brutto

2013 r

r.

87 945,00 z

5 kwietnia 2013

10 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

3 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

251 709,37 z

WL
i
Gmina Niedwiada

182 000,00 z

WL
i
Gmina Ostrwek

191 000,00 z

WL
i
Okrgowy Szpital
Kolejowy SP ZOZ w
Lublinie
WL
i
Konarski Bzowski Sp.
Jawna
WL
i
GISO G. KUJDA W.
KUJDA S.J.
WL
i
Lokalna Organizacja
Turystyczna Zamo i
Roztocze

4 000,00 z

902.

Umowa901
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

903.

Umowa902
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

904.

Umowa903
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

905.

Umowa904
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

906.

Umowa905
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

907.

Umowa906
/PT/CP/13

CP

Umowa
dotacji

WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
w Bigoraju
WL
i
Fundacja Aktywnoci
Obywatelskiej
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
Miejskie
w Lublinie
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
Miejskie
w Lublinie
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
W Zamociu
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia

2 000,00 z

494 533,00 z

6 500,00 z

2 000,00 z

1 800,00 z

1 700,00 z

3 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

2 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

3 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

3 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

3 kwietnia 2013

11 kwietnia 2013

r.

r.

908.

Umowa907
/MI/CP/13

CP

Aktualizacja operatw
szacunkowych

909.

Umowa908
/OP/CP/13

CP

Wykonanie koncertu
autorskiego

910.

Umowa909
/PT/CP/13

CP

911.

Umowa910
/PT/CP/13

CP

Przeprowadzenie
uroczystoci wrczenia
honorowego tytuu
Ambasador Wojewdztwa
Lubelskiego 2013
Przeprowadzenie
uroczystoci wrczenia
honorowego tytuu
Ambasador Wojewdztwa
Lubelskiego 2013

912.

Umowa911
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

913.

Umowa912
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

914.

Umowa913
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

W Zamociu
WL
i
Korporacja SEDPOL
Sp. z o.o.
WL
i
Beata Elbieta Pietras
(pseudonim Beata
Kozidrak)
WL
i
Marcin Krawczyk
WL
i
Dorota Gardias
WL
i
Towarzystwo
Przyjaci i
Sympatykw Orkiestry
Symfonicznej im. K.
Namysowskiego
WL
i
Stowarzyszenie
Przyjaci i
Wychowankw OSM I
i II stopnia
WL
i

3 500,00 z

8 kwietnia 2013

12 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

40 000,00 z

12 kwietnia 2013

12 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

5 000,00 z
brutto

26 marca 2013 r.

12 kwietnia 2013
r.

12 kwietnia 2013

8 600,00 z

26 marca 2013 r.

29 000,00 z

25 marca 2013 r.

3 300,00 z

26 marca 2013 r.

7 400,00 z

8 kwietnia 2013

15 kwietnia 2013

r.

r.

r.

15 kwietnia 2013
r.

15 kwietnia 2013
r.

915.

Umowa914
/KE/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

916.

Umowa915
/PT/CP/13

CP

Opracowanie
i zrealizowanie materiaw
programowych

917.

Umowa916
/OP/CP/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia

918.

Umowa917
/FS/Z/13

919.

Umowa918
/DT/CP/13

920.

Umowa919
/DT/CP/13

921.

Umowa920
/OP/CP/13

922.
923.

Umowa921
/RBP/CP/1
3
Umowa922
/KE/CP/13

CP

Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
okrelonych czynnoci
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

wiadczenie usugi wsparcia


technicznego sprztu
sieciowego HP

CP
CP

Umowa stypendialna

Oddzia
Woj. Zw. Ochotniczych
Stray Poarnych RP
Woj. Lub.
WL
i
Biaopodlaskie
Stowarzyszenie
Jazzowe
WL
i
Telewizja Polska S.A.
WL
i
Instytut Konsultantw
europejskich
WL
i
Sebastian Piotrowski
WL
i
Gmina Annopol

70 000,00 z

WL
i
Gmina Annopol

180 000,00 z

8 kwietnia 2013

15 kwietnia 2013

r.

r.

27 675,00 z

9 kwietnia 2013

15 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

8 marca

15 kwietnia 2013

2013 r.

r.

10 kwietnia 2013

15 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

16 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

16 kwietnia 2013

r.

r.

4 000,00 z

31 740,00 z

1 190,00 z

WL
i
Niver Niwiscy
WL
i

43 053,85 z

12 kwietnia 2013

16 kwietnia 2013

netto

r.

r.

9 kwietnia 2013

16 kwietnia 2013

WL
i

400,00 z
x

r.
5 kwietnia 2013

r.
17 kwietnia 2013

r.

r.

924.

Umowa923
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

925.

Umowa924
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

926.

Umowa925
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

927.

Umowa926
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

928.

Umowa927
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

929.

Umowa928
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

930.

Umowa929
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

931.

Umowa930
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

932.

Umowa931
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

933.

Umowa932
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

934.

Umowa933
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

935.

Umowa934

CP

Umowa stypendialna

Monika Bodziak
WL
i
Weronika Bielecka
WL
i
Daniel Adamczyk
WL
i
Aleksandra Bogacz
WL
i
Klaudia Borejko
WL
i
Anna Brzozowska
WL
i
Klaudia Drodyk
WL
i
Adam Dudek
WL
i
Aleksandra Emerla
WL
i
Mateusz Gbka
WL
i
Malwina Gowacka
WL
i
Katarzyna Golecka
WL

6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.
5 kwietnia 2013

r.
17 kwietnia 2013

/KE/CP/13
936.

Umowa935
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

937.

Umowa936
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

938.

Umowa937
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

939.

Umowa938
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

940.

Umowa939
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

941.

Umowa940
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

942.

Umowa941
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

943.

Umowa942
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

944.

Umowa943
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

945.

Umowa944
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

946.

Umowa945
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

i
Maciej Hoowiecki
WL
i
Aleksandra Hus
WL
i
Krystyna Jabczyska
WL
i
Marta Jacak
WL
i
Elbieta Jakubiec
WL
i
Tomasz Janiga
WL
i
Olga Jankowska
WL
i
Gabriela Jaczak
WL
i
Jacek Jeremicz
WL
i
Izabela Kaua
WL
i
Bartomiej Kawaek
WL
i
Katarzyna Kawaek

x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

947.

Umowa946
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

948.

Umowa947
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

949.

Umowa948
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

950.

Umowa949
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

951.

Umowa950
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

952.

Umowa951
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

953.

Umowa952
/OZ/CP/13

CP

Profilaktyka zaburze
depresyjnych wrd
modziey w wieku 16-17
lat

954.

Umowa953
/OZ/CP/13

CP

Program profilaktyki
chorb odstresowych na
terenie wojewdztwa
lubelskiego na lata 20122015

955.

Umowa954
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

956.

Umowa955
/KE/CP/13

WL
i
Karolina Kisiak
WL
i
Agata Klimczak
WL
i
Joanna Klimczak
WL
i
Agnieszka
Koksanowicz
WL
i
Jakub Kostya
WL
i
Hanna Kostya
WL
i
Fundacja Praesterno
WL
i
Wojewdzki Orodek
Medycyny Pracy
Centrum
ProfilaktycznoLecznicze w Lublinie
WL
i
Joanna Kozie
WL
i

400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

400,00 z
x
6 miesicy

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

9 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.
5 kwietnia 2013

r.
17 kwietnia 2013

r.

r.

159 000,00 z

48 737,50 z

400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x

957.

Umowa956
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

958.

Umowa957
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

959.

Umowa958
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

960.

Umowa959
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

961.

Umowa960
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

962.

Umowa961
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

963.

Umowa962
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

964.

Umowa963
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

965.

Umowa964
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

966.

Umowa965
/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

967.

Umowa966

CP

Umowa stypendialna

Sebastian Kozub
WL
i
Nina Krawczyk
WL
i
Paulina Krl
WL
i
Piotr Krzaczkowski
WL
i
Henryk Ku
WL
i
Patyk Ku
WL
i
Aniela Lembryk
WL
i
Karol Lenart
WL
i
Paulina Lewczuk
WL
i
Magorzata Lewczuk
WL
i
Polskie Radio
Regionalna Rozgonia
w Lublinie Radio
Lublin
WL

6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

34 440,00 z

11 marca 2013 r

400,00 z

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013
r.
17 kwietnia 2013

/KE/CP/13
968.

Umowa967
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

969.

Umowa968
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

970.

Umowa969
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

971.

Umowa970
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

972.

Umowa971
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

973.

Umowa972
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

974.

Umowa973
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

975.

Umowa974
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

976.

Umowa975
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

977.

Umowa976
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

978.

Umowa977
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

i
Kinga Lipiec
WL
i
Diana Lipska
WL
i
Adrian Litewka
WL
i
Emil asocha
WL
i
Milena Majewska
WL
i
Paulina Majewska
WL
i
Martyna Massalska
WL
i
Weronika Matwiejczuk
WL
i
Ewelina Misztal
WL
i
Zuzanna Nierubca
WL
i
Marcin Olesiejuk
WL
i
Piotr Ostrowski

x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

979.

Umowa978
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

980.

Umowa979
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

981.

Umowa980
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

982.

Umowa981
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

983.

Umowa982
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

984.

Umowa983
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

985.

Umowa984
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

986.

Umowa985
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

987.

Umowa986
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

988.

Umowa987
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

989.

Umowa988
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

990.

Umowa989
/KE/CP/13

WL
i
Elbieta Pawelec
WL
i
Ewelina Pawlak
WL
i
Oliwia Pietrzak
WL
i
Patrycja Pojenta
WL
i
Oleksandra Radczenko
WL
i
Karolina Rak
WL
i
Katarzyna Rayska
WL
i
Agnieszka Rzewska
WL
i
Wiktoria Rzewska
WL
i
Magorzata Skabana
WL
i
Izabela Smoter
WL
i

400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.
5 kwietnia 2013

r.
17 kwietnia 2013

r.

r.

991.

Umowa990
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

992.

Umowa991
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

993.

Umowa992
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

994.

Umowa993
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

995.

Umowa994
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

996.

Umowa995
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

997.

Umowa996
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

998.

Umowa997
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

999.

Umowa998
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

1000.

Umowa999
/KE/CP/13

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

Umowa100
1001. 0/KE/CP/1
3
1002. Umowa100

Nikodem Sobek
WL
i
Paulina Soroka
WL
i
Katarzyna Stadnik
WL
i
Jagoda Stadnik
WL
i
Jakub Stefaniak
WL
i
Wiktoria Szpindor
WL
i
Jakub Szumowski
WL
i
Paula Tetrych
WL
i
Anna Tosiek
WL
i
Julia Trojanowska
WL
i
Marcelina Trojanowska
WL
i
Kamil Turczyn
WL

6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.
5 kwietnia 2013

r.
17 kwietnia 2013

1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.

1/KE/CP/1
3
Umowa100
2/KE/CP/1
3
Umowa100
3/KE/CP/1
3
Umowa100
4/KE/CP/1
3
Umowa100
5/KE/CP/1
3
Umowa100
6/KE/CP/1
3
Umowa100
7/KE/CP/1
3
Umowa100
8/KE/CP/1
3
Umowa100
9/KE/CP/1
3

Umowa101
1011. 0/OP/Dz/1
3
Umowa101
1012. 1/RBP/CP/
13
1013. Umowa101
2/RBP/CP/

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

Dz

Przygotowanie i
przeprowadzenie
Specjalistycznego szkolenia
dla pracownikw UMWL

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

i
Matusz Turecki
WL
i
Aleksandra Wapiska
WL
i
Magorzata Waryszak
WL
i
Beata Weber
WL
i
Micha Wyla
WL
i
Agnieszka Zagraba
WL
i
Wiktoria Zalena
WL
i
Natalia Zozula
WL
i
Michalina Zyga

x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy

WL
i
Ireneusz Rymanowski
WL
i
Gmina Zamo
WL
i

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

r.

r.

1 200,00 z

16 kwietnia 2013

17 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.
27 listopada

r.
18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.

13
Umowa101
3/RBP/CP/
13
Umowa101
4/RBP/CP/
13
Umowa101
5/RBP/CP/
13
Umowa101
6/RBP/CP/
13
Umowa101
7/RBP/CP/
13
Umowa101
8/RBP/CP/
13
Umowa101
9/RBP/CP/
13
Umowa102
0/RBP/CP/
13
Umowa102
1/RBP/CP/
13
Umowa102
2/RBP/CP/
13
Umowa102
3/RBP/CP/
13
Umowa102

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

Gmina kiewka
WL
i
Miasto Zamo
WL
i
Gmina Zakrzwek
WL
i
Gmina Zakrzew
WL
i
Gmina Wysokie
WL
i
Gmina Wierzbica
WL
i
Gmina Firlej
WL
i
Gmina Grabowiec
WL
i
Gmina Janowiec
WL
i
Gmina Jzefw
WL
i
Gmina Jeziorzany
WL
i
Gmina Kock
WL

22 padziernika

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

27 listopada

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.
7 lutego

r.
18 kwietnia 2013

1026.
1027.
1028.
1029.

4/RBP/CP/
13
Umowa102
5/RBP/CP/
13
Umowa102
6/RBP/CP/
13
Umowa102
7/RBP/CP/
13
Umowa102
8/OP/CP/1
3

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Przeprowadzenie badania,
opracowanie i publikacj
raportu kocowego

Umowa102
1030. 9/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa103
1031. 0/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa103
1032. 1/KE/CP/1
3
1033. Umowa103
2/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

i
Gmina Kode
WL
i
Gmina Lena Podlaska
WL
i
Gmina Rachanie
WL
i
Miasto Lublin
WL
i
Maciej Maj
WL
i
Parafia
Rzymskokatolicka pw.
w. Rodziny
WL
i
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i
Modziey Promyk
WL
i
Stowarzyszenie
Midzynarodowe
Warsztaty Muzyki
Kameralnej
WL
i
Lubelski Zwizek
Stowarzysze
Agroturystycznych w

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

7 lutego

18 kwietnia 2013

2013 r.

r.

50 430,00 z

12 kwietnia 2013

18 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

8 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

8 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

10 500,00 z

14 800,0

6 600,00 z

2 500,00 z

Umowa103
1034. 3/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

Umowa103
1035. 4/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

Umowa103
1036. 5/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

1037.

Umowa103
6/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

1038.

Umowa103
7/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

1039. Umowa103
8/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

Naczowie
WL
i
Lokalna Grupa
Dziaania Owocowy
Szlak
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
w Radzyniu Podlaskim
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
W Bigoraju
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
W Bigoraju
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
W Bigoraju
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia

1 500,00 z

1 000,00 z

1 200,00 z

2 000,00 z

500,00 z

3 000,00 z

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

Umowa103
1040. 9/DT/CP/1
3
Umowa104
1041. 0/DT/CP/1
3
Umowa104
1042. 1/DT/CP/1
3
Umowa104
1043. 2/DT/CP/1
3
Umowa104
1044. 3/DT/CP/1
3
Umowa104
1045. 4/DT/CP/1
3
Umowa104
1046. 5/KE/CP/1
3
Umowa104
1047. 6/KE/CP/1
3
Umowa104
1048. 7/KE/CP/1
3

Miejski
w Lublinie
WL
i
Gmina
Ludwin
WL
i
Miasto
ukw

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Trzydnik Duy

250 000,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Szczebrzeszyn

928 375,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Krasnystaw

322 617,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

WL
i
Gmina Wola
Mysowska
WL
i
Klaudia Kolano
WL
i
Wojciech Pudeko
WL
i
Emilia Giska

520 419,00 z

82 070,00 z

50 000,00 z
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy

28 lutego 2013 r.

19 kwietnia 2013
r.

5 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

25 marca 2013 r.

19 kwietnia 2013
r.

5 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

19 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.

Umowa104
8/KE/CP/1
3
Umowa104
9/KE/CP/1
3
Umowa105
0/KE/CP/1
3
Umowa105
1/KE/CP/1
3
Umowa105
2/KE/CP/1
3
Umowa105
3/KE/CP/1
3

Umowa105
1055. 4/KE/CP/1
3

1056.

Umowa105
5/FS/CP/13

Umowa105
1057.
6/FS/CP/13
1058. Umowa105
7/FS/CP/13

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa stypendialna

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Kacper Kiecano
WL
i
Bartomiej Kiecano
WL
i
Dorota Sacewicz
WL
i
Paulina Tarasiuk
WL
i
Mikoaj Zieczuk
WL
i
Gmina Dbowa Koda
WL
i
Orodek Praktyk
Teatralnych
Gardzienice
WL
i
Instytut Edukacji i
Nowych Technologii
sp. z o.o.
WL
i
Zw. Stow. Forum Lub.
Org. Pozarzdowych
WL
i
Fundacja Rozwoju

400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
400,00 z
x
6 miesicy
100 000,00 z

805 080,52 z

361 838,60 z

660 634,92 z
978 414,96 z

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

22 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

10 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

11 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

1059.

Umowa105
8/FS/CP/13

Umowa105
1060.
9/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa106
1061. 0/OP/Dz/1
3

Dz

1062.

Umowa106
1/OP/Dz/1
3

Dz

1063.

Umowa106
2/FS/CP/13

CP

Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracownikw UMWL
Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracownikw UMWL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa106
1065.
4/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa106
1066. 5/OZ/CP/1
3

CP

Zabezpieczenie rodkw
finansowych

Umowa106
1064.
3/FS/CP/13

1067. Umowa106
6/OP/Dz/1
3

Dz

Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia

Lubelszczyzny
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Zakad Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej
ZETO Sp. z o.o.

1 119 352,20

11 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

10 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013

r.

r.

852 379,20 z

WL
i
Edyta Zarosa

1 200,00 z

23 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

brutto

r.

WL
i
Jerzy Kaczmarski

1 200,00 z

16 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

brutto

12 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

3 792 731,77

19 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

15 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

2 077 088,21

19 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

600,00 z

23 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

WL
i
Mariusz Goliski
WL
i
Katarzyna
Mieczkowska-Czerniak
WL
i
A.B.M. Janiszewcy
WL
i
Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej
WL
i
Edyta Winiewska

104 515,74 z

609 161,76 z

Umowa106
6/OP/Dz/1
3

Dz

Umowa106
1069. 8/OZ/CP/1
3

CP

1068.

Umowa106
1070. 9/OP/CP/1
3

CP

Umowa107
1071.
0/FS/CP/13

CP

Umowa107
1/FS/CP/13

CP

1072.

Umowa107
1073.
2/FS/Dz/13

Dz

1074.

Umowa107
3/FS/Dz/13

Dz

1075.

Umowa107
4/OP/Dz/1
3

Dz

dla pracownikw UMWL


Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracownikw UMWL
Przekazanie rodkw
finansowych
Umowa
najmu
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Sporzdzenie opinii w
zakresie oceny strategii
wdraania projektu
innowacyjnego testujcego
pt. Lubelska Pracownia w
ramach PO KL
Sporzdzenie opinii w
zakresie oceny strategii
wdraania projektu
innowacyjnego testujcego
pt. PI ART.AKTYWATOR w ramach
PO KL
Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracownikw UMWL

WL
i
Ra Dyrka
WL
i
Miasto Chem
WL
i
Zesp Szk nr 5 im.
Jana Pawa II
WL
i
Gmina Aleksandrw
WL
i
Gmina Niemce

600,00 z

30 000,00 z
Opata za
godzin
lekcyjn
249 010,70 z
873 063,72 z

WL
i
Barbara Matysik

1 000,00 z

WL
i
Barbara Matysik

1 000,00 z

WL
i
Katarzyna Czyran

brutto

brutto

150,00 z

22 kwietnia 2013

23 kwietnia 2013

r.

r.

23 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

r.

r.

2 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

r.

r.

23 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

r.

r.

10 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

r.

r.

11 marca 2013 r.

11 marca 2013 r.

24 kwietnia 2013
r.

24 kwietnia 2013
r.

24 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013

r.

r.

Umowa107
1076. 5/OP/Dz/1
3

Dz

Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracownikw UMWL

Umowa107
1077. 6/OP/CP/1
3

CP

Wykonanie powierzchni
wystawienniczej w Kijowie.

Dz

Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracownikw UMWL

Umowa107
1078. 7/OP/Dz/1
3
Umowa107
1079. 8/OZ/CP/1
3
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.

Umowa107
9/RPO/Dz/
13
Umowa108
0/RPO/Dz/
13
Umowa108
1/RPO/Dz/
13
Umowa108
2/RPO/Dz/
13
Umowa108
3/RPO/Dz/
13
Umowa108
4/OP/Dz/1
3

CP

Dz
Dz
Dz
Dz
Dz
Dz

Realizacja programu
zdrowotnego
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie
Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia

WL
i
Aleksandra SzysiakSawa
WL
i
Atlas Business Service
Sp. z o.o.
WL
i
Kazimiera Kapro
WL
i
Wojewdzki Orodek
Medycyny Pracy CP-L
w Lublinie
WL
i
Ewa Kowalczyk
WL
i
Katarzyna Szumska
WL
i
Beata Pleskaczyska
WL
i
Anna Makwka
WL
i
Leszek Kleszczyski
WL
i
Barbara Wickowska

25 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

5 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

25 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

120,00 z za

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

wniosek

r.

r.

60,00 z za

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

wniosek

r.

r.

120,00 z za

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

wniosek

r.

r.

120,00 z za

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

wniosek

r.

r.

120,00 z za

24 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

wniosek
150,00 z

r.
25 kwietnia 2013

r.
25 kwietnia 2013

r.

r.

150,00 z

75 938,97 z

600,00 z

238 740,00 z

1086.

Umowa108
5/OP/Dz/1
3

Umowa108
1087.
6/FS/CP/13
Umowa108
1088. 7/RPO/Dz/
13
Umowa108
1089. 8/RPO/Dz/
13
Umowa108
1090. 9/R/CP/1
3

Umowa109
1091.
0/FS/Dz/13
Umowa109
1092.
1/FS/Dz/13

1093.

Umowa109
2/FS/CP/13

1094. Umowa109
3/FS/CP/13

Dz

CP

Dz
Dz

CP

Dz

Dz

CP
CP

dla pracownikw UMWL


Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla pracownikw UMWL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie
Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej
Sporzdzenie opinii
w zakresie oceny strategii
wdraania projektu
innowacyjnego
Sporzdzenie opinii
w zakresie oceny strategii
wdraania projektu
innowacyjnego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

WL
i
Agnieszka Kowalska
WL
i
Lubelskie Centrum
Consultingu Sp. z o.o.
WL
i
Rafa Floras
WL
i
Wojciech Piskorski
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
i
Ryszard Sierakowski

300,00 z

415 58,58 z
60,00 z za
wniosek
60,00 z za
wniosek

300,00 z

WL
i
Marcin Dygo

1 000,00 z

WL
i
Marcin Dygo

1 000,00 z

WL
i
Solar-Bin Ductum
Sp. z o.o.
WL
i

brutto

brutto

25 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

25 kwietnia 2013

25 kwietnia 2013

r.

r.

20 marca 2013 r.
20 marca 2013 r.

11 lutego 2013 r.

11 marca 2013 r.

11 marca 2013 r.

26 kwietnia 2013
r.
26 kwietnia 2013
r.
26 kwietnia 2013
r.

26 kwietnia 2013
r.
26 kwietnia 2013
r.

1 171 795,20

25 kwietnia 2013

26 kwietnia 2013

r.

r.

580 381,80 z

25 kwietnia 2013

26 kwietnia 2013

r.

r.

ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa109
5/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa109
1097. 6/OP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie badania

Umowa109
1098. 7/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa109
1099. 8/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa109
1100. 9/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa109
1095.
4/FS/CP/13

1096.

Solar-Bin Ductum
Sp. z o.o.
WL
i
Minister Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
WL
i
Zarzd Regionu
rodkowowschodniego
NSZZ Solidarno
WL
i
ITTI Sp. z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie
Przyjaci i
Wychowankw
Zespou Taca
Ludowego UMCS
WL
i
Stowarzyszenie
Popierajce
Funkcjonowanie i
Rozwj Modziey
Orkiestry Dtej
Henryczki
WL
i
Stowarzyszenie
Zamojski Klub Jazzowy
w Zamociu

25 kwietnia 2013

26 kwietnia 2013

r.

r.

26 kwietnia 2013

26 kwietnia 2013

r.

r.

107 379,00 z

23 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

11 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

18 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

442 280,71 z

588 816,00 z

21 200,00 z

6 400,00 z

10 000,00 z

Umowa110
1101. 0/KE/CP/1
3

WL
i
Towarzystwo
Muzyczne im. Henryka
Wieniawskiego
WL
i
Przemysaw
Omieczyski

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Magorzata Becik

358 912,70 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Wlka

526 659,32 z

Umowa110
1105.
4/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa110
5/PT/CP/1
3

CP

Umowa o wsppracy

Umowa110
1107. 6/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa110
1108. 7/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa110
1102.
1/FS/CP/13
Umowa110
1103.
2/FS/CP/13
Umowa110
1104.
3/FS/CP/13

1106.

WL
i
Przemysaw
Omieczyski
WL
i
Evento S.A.
WL
i
Zamojskie
Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej
WL
i
Okrgowy Zwizek
Kolarski
w Lublinie

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

2 kwietnia

2 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

2013 r.

r.

r.

18 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

22 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

4 700,00 z

749 925,00 z

736 816,80 z

3 000,00 z

3 200,00 z

Umowa110
1109. 8/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa110
1110. 9/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa111
1111. 0/OP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie badania

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa111
1113. 2/R/CP/1
3

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa111
1114. 3/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Umowa przekazania dotacji

Umowa111
1112. 1/R/CP/1
3

1115. Umowa111
4/OZ/CP/1

WL
i
Lubelski Zwizek
Jedziecki
w Lublinie
WL
i
Lubelski Zwizek
Jedziecki
w Lublinie
WL
i
PSDB
Sp. z o.o.
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Gmina Milejw
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Zakad Gospodarki
Komunalnej w
Puchaczowie
WL
i
Tomaszowski
Uczniowski Klub
Sportowy Roztocze
WL
i

22 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

17 kwietnia 2013

29 kwietnia 2013

r.

r.

239 727,00 z

29 kwietnia 2013

30 kwietnia 2013

brutto

r.

r.

9 kwietnia 2013

30 kwietnia 2013

r.

r.

22 kwietnia 2013

30 kwietnia 2013

r.

r.

19 kwietnia 2013

30 kwietnia 2013

r.

r.

24 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

1 400,00 z

300,00 z

1 500,00 z

3 200,00 z
30 000,00 z

Umowa111
1116. 5/PT/CP/1
3

CP

Porozumienie w sprawie
wsporganizacji
Lubelskiego Kiermaszu
Turystycznego

Umowa111
6/R/CP/1
3

CP

Umowa dotacji

Umowa111
1118. 7/R/CP/1
3

CP

Umowa dotacji

CP

Umowa na przeniesienie
praw autorskich

CP

Umowa na przeniesienie
praw autorskich

1117.

1119.

Umowa111
8/FS/CP/13

Umowa111
1120.
9/FS/CP/13

Umowa112
1121. 0/OP/CP/1
3

CP

1122. Umowa112

CP

Przedmiot umowy
realizowany jest w ramach
Projektu pn. Pilotaowy
system gospodarowania
odpadami
Umowa o dofinansowanie

Samodzielny Publiczny
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny w
Chemie
WL
i
Lubelska Regionalna
Organizacja
Turystyczna
WL
i
Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej
WL
i
Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej
WL
i
Lubelska Agencja
Ochrony rodowiska
WL
i
Chemskie
Stowarzyszenie
Rozwoju SpoecznoGospodarczego CIVIS
WL
i
sm32 STUDIO Mark
Mucharski
WL

12 000,00 z

17 kwietnia 2013

6 maja

brutto

r.

2013 r.

22 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

22 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

25 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

15 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

5 843,00

30 kwietnia 2013

6 maja

brutto

r.

2013 r.

3 690,00 z

19 kwietnia 2013

6 maja

10 000,00 z

1 000,00 z

projektu systemowego w
ramach PO KL

1/FS/CP/13

Umowa112
1123. 2/KE/CP/1
3

1124.

Umowa112
3/FS/CP/13

Umowa112
1125. 4/DT/CP/1
3
Umowa112
1126. 5/DT/CP/1
3
Umowa112
1127. 6/DT/CP/1
3
Umowa112
1128. 7/DT/CP/1
3
Umowa112
1129. 8/DT/CP/1
3

i
Polskie Radio
Regionalna Rozgonia
w Lublinie Radio
Lublin S.A
WL
i
Parafia Rzymsko
Katolicka p.w. w.
Apostow Piotra i
Pawa
WL
i
Fundacja Sztuki im.
Brunona Schultza

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Modliborzyce

861 041,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Ostrw Lubelski

35 000,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Jeziorzany

20 000,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Trzebieszw

100 000,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Trzebieszw

100 000,00 z

2 600,00 z

9 200,00 z

r.

2013 r.

24 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

24 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

17 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

19 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

15 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

19 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

19 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

Umowa112
1130. 9/DT/CP/1
3
Umowa113
1131. 0/DT/CP/1
3
Umowa113
1132.
1/OZ/Z/13

1133.

Umowa113
2/OZ/Z/13

Umowa113
1134.
3/OZ/Z/13

1135.

1136.

Umowa113
4/OZ/Z/13

Umowa113
5/OZ/Z/13

1137. Umowa113
6/OZ/Z/13

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Zakrzwek

30 000,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Milanw

116 700,00 z

Z
Z

Wykonanie oceny zasadnoci


zastosowania przymusu
bezporedniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu

WL
i
Marzena Serafin
WL
i
Piotr Krzewicki
WL
i
Cezary Rzepkowski
WL
i
ukasz Derebas
WL
i
Grzegorz Opielak
WL
i

15 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

19 kwietnia 2013

6 maja

r.

2013 r.

9 maja

6 maja

2013 r.

2013 r.

9 maja

6 maja

2013 r.

2013 r.

9 maja

6 maja

2013 r.

2013 r.

9 maja

6 maja

2013 r.

2013 r.

9 maja

6 maja

2013 r.

2013 r.

300,00 z /

22 kwietnia 2013

6 maja

400,00 z

r.

2013 r.

300,00 z /
400,00 z
brutto
300,00 z /
400,00 z
brutto
300,00 z /
400,00 z
brutto
300,00 z /
400,00 z
brutto
300,00 z /
400,00 z
brutto

1138.

Umowa113
7/OZ/Z/13

1139.

Umowa113
8/GI/CP/13

CP

1140.

Umowa113
9/GI/CP/13

CP

Umowa114
1141.
0/GI/CP/13

CP

Umowa114
1/GI/CP/13

CP

1142.

1143.

Umowa114
2/GI/CP/13

1144. Umowa114
3/GI/CP/13

CP
CP

bezporedniego wobec osoby


z zaburzeniami
psychicznymi
Wykonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego wobec osoby
z zaburzeniami
psychicznymi
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach

Jolanta Mazur
WL
i
Waldemar Zielnik

brutto
300,00 z /
400,00 z
brutto

22 kwietnia 2013
r.

6 maja
2013 r.

WL
i
Dominik Grygiel

3 656,00

22 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Agnieszka M Kotwicka

3 656,00

22 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Justyna Tomio

3 656,00

22 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Agnieszka Adamczuk

3 656,00

22 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
ukasz Damian
Chabudziski
WL
i

1145.

Umowa114
4/GI/CP/13

CP

1146.

Umowa114
5/GI/CP/13

CP

1147.

Umowa114
6/GI/CP/13

CP

Umowa114
1148.
7/GI/CP/13

CP

Umowa114
8/GI/CP/13

CP

1149.

1150.

Umowa114
9/GI/CP/13

1151. Umowa115
0/GI/CP/13

CP
CP

projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach

Aleksandra BulendaRybak
WL
i
Katarzyna A. BirukUrban

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Krzysztof Nepelski

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Aleksandra Robak

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Paulina Gil-Kulik

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Karolina M. Tarasiuk

3 656,00

23 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Agnieszka T.
Staszowska
WL
i

Umowa115
1152.
1/GI/CP/13

CP

1153.

Umowa115
2/GI/CP/13

CP

1154.

Umowa115
3/GI/CP/13

CP

Umowa115
1155.
4/GI/CP/13

CP

Umowa115
5/GI/CP/13

CP

1156.

1157.

Umowa115
6/GI/CP/13

1158. Umowa115
7/GI/CP/13

CP
CP

projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach

Kamila Borowic
WL
i
Krzysztof . Pytka

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Aleksandra Kuta

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Agata Natalia

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Marzena K. Marzec

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Tomasz Miturski

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

3 656,00

24 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Dorota A. HaasaMajchrzak
WL
i

Umowa115
1159.
8/GI/CP/13

CP

Umowa115
9/GI/CP/13

CP

1160.

1161.

Umowa116
0/GI/CP/13

CP

Umowa116
1162.
1/GI/CP/13

CP

Umowa116
2/GI/CP/13

CP

1163.

projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia
Umowa o przekazanie
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
stopnia

Umowa116
1164. 3/OZ/CP/1
3

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego

1165. Umowa116

CP

Umowa stypendialna

Dominika J. FranczakBalmas
WL
i
Micha Pays

3 656,00

25 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Ewelina B. Czyewska

3 656,00

25 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

3 656,00

26 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Marcin Maciejewski

3 656,00

29 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

WL
i
Magdalena Giziska

3 656,00

29 kwietnia 2013

6 maja

z/mc

r.

2013 r.

24 kwietnia 2013

7 maja

r.

2013 r.

30 kwietnia 2013

7 maja

WL
i
Krzysztof K.
Wojtanowicz

WL
i
Niepubliczny Zakad
Opieki Zdrowotnej
Wglin Medical
w Lublinie
WL

24 432,48 z

6x

4/KE/CP/1
3
Umowa116
1166. 5/OP/CP/1
3

CP

Organizacja 6 eventw

Umowa116
1167. 6/OP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie badania
pogbionego

Umowa116
1168. 7/OP/CP/1
3

Umowa116
1169.
8/FS/CP/13

Umowa116
1170.
9/FS/CP/13
Umowa117
1171.
0/FS/CP/13
Umowa117
1172.
1/FS/CP/13
Umowa117
1173.
2/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

i
Agata elazowska
WL
i
ESPRO Consulting
Sp. z o. o.
WL
i
Ewa Joachimczak

250,00 z

r.

2013 r.

49 800,00 z

30 kwietnia 2013

7 maja

brutto

r.

2013 r.

80 011,50 z

30 kwietnia 2013

8 maja

brutto

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

25 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

25 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

WL
i
Poznaski Inkubator
Przedsibiorczoci

902 959,83 z

WL
i
Grzegorz Miszczak

434 756,40 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Jolanta Poniak

501 777,98 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Fundacja Liderzy
sukcesu

207 882,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Marek Gudkw

290 895,26 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Sylwia Panek

523 315,60 z

1174.

1175.

Umowa117
3/FS/CP/13
Umowa117
4/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Janusz Adamowicz

174 073,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Euro Compass

385 947,20 z

Umowa117
1176. 5/OP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie szkole
lekarzy dentystw w ramach
stau podyplomowego 2013
r.

Umowa117
1177. 6/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa117
1178. 7/RBP/CP/
13

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Dz

Przygotowanie dokumentu o
roboczej nazwie Strategia
Transgraniczna
Wojewdztwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

1179.

1180.

Umowa117
8/FS/CP/13

Umowa117
9/PR/Dz/13

WL
i
Wojewdzkie
Pogotowie Ratunkowe
SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Stow. Men. i Organ.
Kultury Smok
WL
i
Gmina Kranik
WL
i
Omega
Sp. z o. o.
WL
I
Andrzej Antoni
Miszczuk

56 800,00 z

600,00 z

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

30 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

29 kwietnia 2013
r.

8 maja

10 kwietnia 2013

2013 r.
8 maja

r.

2013 r.

24 kwietnia 2013

8 maja

r.

2013 r.

44 900,00 z

29 kwietnia 2013

8 maja

brutto

r.

2013 r.

1181.

Umowa118
0/FS/CP/13

Umowa118
1182.
1/FS/CP/13
Umowa118
1183. 2/R/CP/1
3

1184.

Umowa118
3/FS/Dz/13

Umowa118
1185. 4/OZ/CP/1
3

1186.

Umowa118
5/FS/CP/13

1187. Umowa118
6/RPO/Dz/
13

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Centrum Doradztwa
Gospodarczego Sp. z o.
o.

452 830,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Rycki

430 420,00 z

CP

Wykonanie usugi
inwentaryzacji bazy
surowcowej dla 8 gmin
wojewdztwa lubelskiego

WL
i
Przedsibiorstwo
Geologiczne
POLGEOL S.A.

Dz

Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach PO KL na lata 2007013

WL
i
Dorota Posyniak

CP

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Dz

Umowa o wykonani
weryfikacji projektu
zoonego w ramach RPO

WL
i
Szpital
Neuropsychiatryczny
im Prof. M.
Kaczyskiego SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Centrum doradztwa
Gospodarczego Sp. z
o.o.
WL
i
Adam Brodziak

26 kwietnia 2013

9 maja

r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

9 maja

r.

2013 r.

34 440,00 z

9 maja

9 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

150/200

12 kwietnia 2013

9 maja

z brutto

r.

2013 r.

9 maja

9 maja

2013 r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

9 maja

r.

2013 r.

705 000,00 z

438 039,70 z

60,00 z brutto 24 kwietnia 2013


za wniosek

r.

9 maja
2013 r.

Umowa118
1188. 7/RPO/Dz/
13

Dz

WL na lata 2007-2013
Umowa o wykonani
weryfikacji projektu
zoonego w ramach RPO
WL na lata 2007-2013
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Tadeusz Kaczorowski
WL
i
Euro Konsult Sp. z
o.o.
WL
i
Krzysztof Zientarski

Umowa118
1189.
8/FS/CP/13

CP

Umowa118
1190. 9/KP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie szkolenia
dla pracownikw DKP

CP

Dostawa kompletnych,
gotowych do eksploatacji
kart rozszerze urzdzenia
sieciowego w raz z
moduami SFP

Umowa119
1192. 1/OP/CP/1
3

CP

Przygotowanie, organizacja i
obsuga konferencji

1193.

Umowa119
2/FS/Dz/13

Dz

Umowa na wykonanie oceny


merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie

WL
i
PROSPECTS
PUBLISHER Sp. z o.o.
WL
i
Cezary Czarnocki

1194.

Umowa119
3/FS/Dz/13

Dz

Umowa na wykonanie oceny


merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie

WL
i
Cezary Czarnocki

Umowa na wykonanie oceny


merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie

WL
i
Cezary Czarnocki

Umowa na wykonanie oceny


merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie

WL
i
Dorota Posyniak

Umowa119
1191. 0/OP/CP/1
3

1195.

Umowa119
4/FS/Dz/13

1196. Umowa119
5/FS/Dz/13

Dz
Dz

WL
i
Apius Technologies Sp.
z o.o.

120,00 z

24 kwietnia 2013

9 maja

r.

2013 r.

9 maja

9 maja

2013 r.

2013 r.

4 900,00 z

8 maja

10 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

29 kwietnia 2013

10 maja

r.

2013 r.

145 878,00 z

13 maja

13 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

brutto za
wniosek
605 808,00 z

26 400,00 z

200,00 z
brutto
150/200 z
brutto za
wniosek
150/200 z

13 marca 2013 r.

13 maja
2013 r.

3 kwietnia 2013

13 maja

r.

2013 r.
13 maja

brutto za

18 marca 2013 r.

wniosek
150/200 z

5 listopada 2013

13 maja

brutto za

r.

2013 r.

2013 r.

wniosek
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Iwona ebrowska

335 071,45 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Iwona ebrowska

335 551,05 z

Umowa120
1202.
1/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa120
1203. 2/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa120
3/R/Dz/13

Dz

1205. Umowa120

CP

Umowa119
1197.
6/FS/CP/13
Umowa119
1198.
7/FS/CP/13
Umowa119
1199.
8/FS/CP/13
Umowa119
1200.
9/FS/CP/13
Umowa120
1201.
0/FS/CP/13

1204.

Wykonanie stoiska
promocyjnego wojewdztwa
lubelskiego
Umowa o korzystanie za

WL
i
SYSTEMA sp. z o.o.
WL
i
NS Konsulting sp. z
o.o.
WL
i
NS Konsulting sp. z
o.o.

WL
i
Gmina
Krynice
WL
i
Powiatowe Miejskie
Zrzeszenie Ludowe
Zespow Sportowych
w Zamociu
WL
i
Stanisaw Szyszko
Skarb Pastwa

13 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

10 maja

14 maja

2013 r.

2013 r.

23 kwietnia 2013

14 maja

r.

2013 r.

5 500,00 z

9 maja

14 maja

brutto
600,00 z

2013 r.
19 kwietnia 2013

2013 r.
14 maja

859 230,00 z

473 273,80 z

733 954,80 z

125 522,22 z

3 500,00 z

wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

4/R/CP/1
3
Umowa120
1206. 5/PT/CP/1
3

CP

Umowa na zakup czasu


antenowego

Umowa120
1207. 6/OP/CP/1
3

CP

Przeprowadzenie szkolenia

Umowa120
1208. 7/OP/CP/1
3

CP

Wykonanie audytu
zewntrznego

Umowa120
1209. 8/R/CP/1
3

CP

1210.

Umowa120
9/GI/CP/13

Umowa121
1211.
0/GI/CP/13
1212. Umowa121
1/FS
/CP/13

CP

CP
CP

Wygoszenie prelekcji
dotyczcej roli agroturystyki
Umowa przekazania
stypendium
w ramach Projektu
Stypendia naukowe dla
doktorantw II
Umowa przekazania
stypendium
w ramach Projektu
Stypendia naukowe dla
doktorantw II
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
CERSANIT IV Sp. z
o.o.
WL
i
Diecezja Siedlecka
WL
i
Centrum Ksztacenia
Ustawicznego
WL
i
Baej
Biliski
AUDMAX
WL
i
Prof. Dr hab. Bogusaw
Sawicki
WL
i
Dominika Nowakowska
WL
i
Magdalena Magorzata
Jander
WL
i
Agencja Centr

r.

2013 r.

10 000,00 z

26 kwietnia 2013

14 maja

brutto

r.

2013 r.

15 997,00 z

29 kwietnia 2013

15 maja

brutto

r.

2013 r.

2 maja

15 maja

2013 r.

2013 r.

2 000,00 z

14 maja

15 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

3 656 z/m-c

6 maja

15 maja

przez 12m-cy

2013 r.

2013 r.

3 656 z/m-c

13 maja

15 maja

przez 12m-cy

2013 r.

2013 r.

338 190,50 z

9 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

10 332,00 z

Umowa121
1213.
2/FS
/CP/13
Umowa121
1214.
3/FS
/CP/13
Umowa121
1215.
4/FS
/CP/13
Umowa121
1216.
5/FS
/CP/13
1217.

Umowa121
6/FS
/CP/13

Umowa121
1218.
7/FS
/CP/13
Umowa121
1219.
8/FS
/CP/13
Umowa121
1220.
9/R
/CP/13

ramach PO KL

Ksztacenia i
Doskonalenia

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
CNJA Edukacja

274 200,40 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Polska Gieda Pracy

484 169,28 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Obsza

498 299,78 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Piotr Wasak

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
PWSZ
w Zamociu

CP

Wygoszenie prelekcji
dotyczcej sposobw
zwikszania siy
ekonomicznej gospodarstw
rolnych

WL
i
Prof. Dr hab. Dionizy
Niezgoda

WL
i
Consultor
Sp. z o.o.
WL
i
Consultor
Sp. z o.o.

699 809,20 z

7 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

7 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

25 kwietnia 2013

16 maja

r.

2013 r.

7 maja
2013 r.

16 maja
2013 r.

7 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

9 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

1 960 186,50

16 maja

16 maja

2013 r.

2013 r.

2 000,00 z

16 maja

16 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

475 875,95 z

480 890,56 z

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

Umowa122
1222. 1/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa122
2/PT/CP/1
3

CP

Umowa dotacji

Umowa122
1224. 3/OP/CP/1
3

CP

Dostawa papieru do drukarek


i kserokopiarek

Umowa122
1225. 4/RBP/CP/
13

CP

Umowa Partnerska

Umowa122
1226. 5/OP/CP/1
3

CP

Sprzeda oraz dostarczenie


artykuw biurowych

Dz

Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
okrelonych czynnoci

Umowa122
7/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1229. Umowa122

CP

Umowa o dofinansowanie

1221.

1223.

1227.

1228.

Umowa122
0/FS
/CP/13

Umowa122
6/FS/Dz/13

WL
i
PP.H.U
ANTIDOTUM
Andrzej Likos
WL
i
Klub Sportowy
Guchych Hetman
ukw
WL
i
Sawomir T.
Juraszewski
WL
i
Dalimex
Sp. z o. o.
WL
i
Gmina Piaski
WL
i
Biuro Plus Lucyna i
Adam Koptyra Sp. j.
WL
i
Tomasz Oko
WL
i
PULS Systemy
Organizacji Szkole
Sp. z o.o.
WL

26 marca 2013 r.

17 maja
2013 r.

6 maja

17 maja

2013 r.

2013 r.

25 kwietnia 2013

17 maja

2013 r.

17 maja

17 maja

2013 r.

2013 r.

22 kwietnia 2013

17 maja

r.

2013 r.

23 356,00 z

13 maja

17 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

150/200 z za

17 lipca

17 maja

wniosek

2012 r.

2013 r.

20 maja

20 maja

2013 r.

2013 r.

20 maja

20 maja

2 500,00 z

660 000,00 z

2 300,00 z

397 457,50 z
458 164,78 z

1230.

1231.

8/FS/CP/13

projektu systemowego w
ramach PO KL

i
PULS Systemy
Organizacji Szkole
Sp. z o.o.

Umowa122
9/FS/Dz/13

Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
okrelonych czynnoci

WL
i
Artur Gasek
WL
i
Artur Gasek

Umowa123
0/FS/Dz/13

Dz

Dz

Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS
okrelonych czynnoci

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa123
1233. 2/OP/CP/1
3

CP

Sprzeda
i dostarczenie artykuw
biurowych

Umowa123
1234. 3/OP/CP/1
3

CP

Umowa na realizacj obiektu


budowlanego

Umowa123
4/PT/CP/1
3

CP

Zakup czasu antenowego

Umowa123
1232. 1/R/CP/1
3

1235.

Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Gmina
Krzczonw
WL
i
Przedsibiorstwo
Annex
WL
i
AERONAVAL DE
CONSTRUCCIONES
E INTALACIONES
SAU
WL
i
Grupa Wydawnicza
Sowo
Sp. z o.o.

2013 r.

2013 r.

300,00 z

21 stycznia 2013

20 maja

brutto

r.

2013 r.

300,00 z

18 grudnia 2012

20 maja

brutto

r.

2013 r.

16 kwietnia 2013

20 maja

r.

2013 r.

20 995,05 z

17 maja

20 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

295 477 327,3

22 maja

23 maja

5 z brutto

2013 r.

2013 r.

26 kwietnia 2013

23 maja

r.

2013 r.

900,00 z

9 800,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Beata Romejko

602 370,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
ukasz Dymek

779 609,64 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa124
1242.
1/FS/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa124
1243. 2/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

1236.

1237.

1238.

Umowa123
5/FS/CP/13

Umowa123
6/FS/CP/13

Umowa123
7/FS/CP/13

Umowa123
1239.
8/FS/CP/13
Umowa123
1240.
9/FS/CP/13
Umowa124
1241.
0/FS/CP/13

WL
i
Jerzy Wieczorek
WL
i
O.K. Centrum
Jzykw Obcych
Sp. z o. o.
WL
i
O.K. Centrum
Jzykw Obcych
Sp. z o. o.

WL
i
VIVID CONSULTING
Sp. z o.o.
WL
i
VIVID CONSULTING
Sp. z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy
Rodzinie Podaj Do

445 240,00 z

317 560,92 z

358 288,70 z

594 670,71 z

795 602,00 z

2 500,00 z

22 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

22 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

22 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

22 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

17 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

16 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

16 maja

23 maja

2013 r.

2013 r.

21 maja

24 maja

2013 r.

2013 r.

Umowa124
1244. 3/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

Umowa124
4/PT/CP/1
3

CP

Umowa
dotacji

Umowa124
1246.
5/R
/CP/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa124
6/OP
/CP/13

CP

Dostawa materiaw
eksploatacyjnych

1245.

1247.

Umowa124
1248.
7/OZ/Z/13

Umowa124
8/OZ/Z/13

1249.

Umowa124
1250. 9/DT/CP/1
3
1251. Umowa125
0/DT/CP/1

CP
CP

Dokonanie oceny zasadnoci


zastosowania przymusu
bezporedniego
Dokonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron

WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Lokalnego
Automobil Klub
Chemski
WL
i
LGD Owocowy
Szlak
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Polski Zwizek
Dziakowcw Rodzinny
Ogrd Dziakowy
Spoem LSS
WL
i
MAK
Sp. z o. o.
WL
i
Krzysztof Woch
WL
i
Leszek Korpysz
WL
i
Gmina Chem
WL
i

21 maja

24 maja

2013 r.

2013 r.

21 maja

24 maja

2013 r.

2013 r.

10 maja

24 maja

2013 r.

2013 r.

16maja

27 maja

2013 r.

2013 r.

300/400 z

20 maja

27 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

300/400 z

15 maja

27 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

5 kwietnia 2013

28 maja

r.

2013 r.

19 kwietnia 2013

28 maja

r.

2013 r.

2 500,00 z

2 500,00 z

300,00 z

816 673,26 z

15 000,00 z
25 830,00 z

3
Umowa125
1252. 1/DT/CP/1
3
Umowa125
1253. 2/DT/CP/1
3
Umowa125
1254. 3/DT/CP/1
3
Umowa125
1255. 4/DT/CP/1
3

CP
CP
CP

CP

przy realizacji zadania


Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

Gmina Piaski
WL
i
Gmina Tarnogrd
WL
i
Gmina Michw
WL
i
Gmina Siennica Rana

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Jzefw

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Jzefw
WL
i
TEMPO TRAINING &
CONSULTING
WL
i
ZAiKS - Ambasador
WL
i
Przedsibiorstwo
Annex Sp. z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie
Wszystko Gra
WL
i
Petit Skad Druk

Umowa125
1256. 5/DT/CP/1
3

CP

1257.

Umowa125
6/FS/CP/13

CP

1258.

Umowa125
7/PT
/CP/13

CP

Umowa Licencyjna Jednorazowa

1259.

Umowa125
8/OP
/CP/13

CP

Sprzeda i dostarczenie
materiaw biurowych

1260.

Umowa125
9/PT
/CP/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

1261. Umowa126
0/OP
/CP/13

CP

Opracowanie oraz
wykonanie biuletynu
Lubelski Informator Unijny

66 615,00 z
45 000,00 z
40 000,00 z

254 354,00 z

19 kwietnia 2013

28 maja

r.

2013 r.

13 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

13 maja
2013 r.

28 maja

13 maja

2013 r.
28 maja

2013 r.

2013 r.

27 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

27 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

27 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

16 maja

28 maja

2013 r.

2013 r.

45 000,00 z

15 maja

29 maja

brutto

2013 r.

2013 r.

243 738,00 z

412 118,10 z

3 075,00 z

20 984,99 z

9 500,00 z

Puls Regionu

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa126
1264.
3/OP
/CP/13

CP

Uczestnictwo w cyklu 4
cyklu 4 festynw
organizowanych przez Radio
Lublin

Umowa126
4/PT
/CP/13

CP

Zakup czasu antenowego

Umowa126
1266.
5/PT
/CP/13

CP

Realizacja przedsiwzicia
promocyjno-medialnego

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa126
1262.
1/FS
/CP/13
Umowa126
1263.
2/FS
/CP/13

1265.

Umowa126
1267.
6/R
/CP/13
1268. Umowa126
7/OP
/CP/13

CP

Organizacja I Targw
Turystyki wiejskiej i
Kulturowej w miejscowoci

Oprawa Wojciech Guz


i Wsplnicy Sp.
Komandytowa
WL
i
Vision Consulting
Sp. z o. o.
WL
i
Vision Consulting
Sp. z o. o.
WL
i
Polskie Radio
Regionalna Rozgonia
w Lublinie
WL
i
Grupa Wydawnicza
Sowo
Sp. z o. o.
WL
i
Fundacja Kultury
Duchowej Pogranicza
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Gmina
Borzechw
WL
i
Agencja Rozwoju

22 maja

29 maja

2013 r.

2013 r.

22 maja

29 maja

2013 r.

2013 r.

21 maja

29 maja

2013 r.

2013 r.

9 800,00 z

29 kwietnia 2013

31 maja

brutto

r.

2013 r.

28 maja

31 maja

2013 r.

2013 r.

609 256,80 z

285 657,20 z

73 800,00 z

15 000,00 z

300,00 z

10 maja
2013 r.

59 000,00 z

29 maja

brutto

2013 r.

3 czerwca 2013 r.

3 czerwca 2013 r.

Wierzchowiska

CP

Sprzeda
i dostarczenie artykuw
biurowych

Umowa126
1270.
9/OP
/CP/13

CP

Sprzeda
i dostarczenie artykuw
biurowych

Umowa127
0/OP
/CP/13

CP

Promocja wojewdztwa
lubelskiego

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa127
1273.
2/OP
/CP/13

CP

Przygotowanie dodatkw
promujcych PO KL w
wojewdztwie lubelskim

Umowa127
1274.
3/OP
/CP/13

CP

Dostawa materiaw
promocyjnych

Umowa127
1275.
4/RPO
/CP/13

CP

Wykonanie usugi przewozu


grupy osb

1269.

1271.

Umowa126
8/OP
/CP/13

Umowa127
1272.
1/FS
/CP/13

1276. Umowa127
5/FS
/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

Lokalnego
Sp. z o.o.
WL
i
Przedsibiorstwo
Annex
sp. z o. o.
WL
i
Biuro Plus Lucyna i
Adam Koptyra S. J.
WL
i
Stowarzyszenie
Aeroklub Lubelski
w Radawcu
WL
i
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Samorzdowych
WL
i
Agora S.A.
w Warszawie
WL
i
Idea Studio s.c.
WL
i
PPUH Guzowski Bus
Serwis
WL
i
Centrum Rozwoju i

5 009,48 z

31 maja

brutto

2013 r.

13 728,55 z

3 czerwca 2013

brutto

r.

20 000,00 z

22 kwietnia 2013

brutto

r.

974 971,08 z

27 maja
2013 r.

17 158,50

29 maja

brutto

2013 r.

25 358,92 z

27 maja
2013 r.

800,00 z

31 maja

brutto

2013 r.

1 035 760,00

29 maja

2013 r.

3 czerwca 2013 r.

3 czerwca 2013 r.

3 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.
4 czerwca 2013 r.

Umowa127
1277.
6/FS
/CP/13
Umowa127
1278.
7/FS
/CP/13
Umowa127
1279.
8/FS
/CP/13
Umowa127
1280.
9/FS
/CP/13
Umowa128
1281.
1/FS
/CP/13
Umowa128
1282.
1/FS
/CP/13

1283.

Umowa128
2/PT
/CP/13

1284. Umowa128
3/PT

ramach PO KL

Integracji Spoecznej
Sp. z o.o.

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Agnieszka Skrzypczyk

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Piotr Zimo

231 080,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
EUROPART Sp. z o.o.

143 765,54 z

CP
CP

Promocja wojewdztwa
lubelskiego podczas
rozgrywek sportowych
Promocja wojewdztwa
lubelskiego podczas

WL
i
Tomasz
Grski
WL
i
Tomasz
Grski
WL
i
Orodek Szkolenia
KURSOR Kauniak
Sztandera
Sp. J.

WL
i
Uczniowski Klub
Tenisa Stoowego
Alfa Radzy Podlaski
WL
i

304 850,00 z

591 498,00 z

633 990,48 z

983 809,80 z

29 maja
2013 r.
29 maja
2013 r.
29 maja
2013 r.

29 maja
2013 r.

29 maja
2013 r.
28 maja
2013 r.

15 000,00 z

14 maja

brutto

2013 r.

15 000,00 z

14 maja

brutto

2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

4 czerwca 2013 r.

5 czerwca 2013 r.
5 czerwca 2013 r.

/CP/13

1285.

Umowa128
4/OP
/CP/13

rozgrywek sportowych

CP

Zaprojektowanie i
przeniesienie na
Zamawiajcego materiay
promocyjne wojewdztwa
Lubelskiego
Zaprojektowanie i
przeniesienie na
Zamawiajcego materiay
promocyjne wojewdztwa
Lubelskiego

SPR Lublin Sportowa


Spka Akcyjna
WL
i
Mariusz Matuszewski

120 617,74 z

5 czerwca 2013

brutto

r.

WL
i
Mariusz Matuszewski

175 691,97 z

5 czerwca 2013

brutto

r.

793 648,89 z

13 maja

brutto

2013 r.

Umowa128
1286.
5/OP
/CP/13

CP

Umowa128
6/OP
/CP/13

CP

Dostawa Materiaw
eksploatacyjnych

WL
i
Automatyka Biurowa

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Fundacja ECO

736 340,76 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Powiat Tomaszowski

202 093,80 z

Umowa128
1290.
9/PT
/CP/13

CP

Porozumienie na okrelenie
zasad wsppracy w ramach
organizacji Parady
Rowerowej

Umowa129
0/OP
/CP/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia
Kontrola Zarzdcza

1287.

Umowa128
1288.
7/FS
/CP/13
Umowa128
1289.
8/FS
/CP/13

1291.

1292. Umowa129
1/OP
/CP/13

CP

Przeprowadzenie konferencji
gospodarczo-inwestycyjnej

WL
i
Lubelska Regionalna
Organizacja
Turystyczna
WL
i
Polski Instytut Kontroli
Wewntrznej Sp. z o.o.
WL
i
Prospects

4 czerwca 2013
r.
5 czerwca 2013
r.

12 000,00 z

20 maja

brutto

2013 r.

3 750,00 z

5 czerwca 2013
r.

207 870,00 z

22 maja

brutto

2013 r.

5 czerwca 2013 r.

5 czerwca 2013 r.

5 czerwca 2013 r.

6 czerwca 2013 r.

6 czerwca 2013 r.

6 czerwca 2013 r.

6 czerwca 2013 r.
6 czerwca 2013 r.

1293.

Umowa129
2/OP
/Dz/13

Dz

Przeprowadzenie szkolenia
BHP

1294.

Umowa129
3/MI
/CP/13

CP

Umowa Objcia Akcji

Umowa129
1295. 4/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa129
1296. 5/R/CP/1
3

CP

Targi EKOLOGIA 2013

CP

Przeprowadzenie dziaa
promujcych walory
wojewdztwa Lubelskiego
podczas Nocy Kultury

CP

Wykonanie
i Dostarczenie materiaw
promujcych

Umowa129
1297. 6/PT/CP/1
3
Umowa129
1298. 7/OP/CP/1
3
Umowa129
1299. 8/KE/CP/1
3

CP

Umowa129
1300. 9/PT/CP/1
3

CP

1301. Umowa130

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego
Promocja wojewdztwa
lubelskiego podczas
Pierwszego Maratonu
Lubelskiego
Wykonanie Materiaw

Sp. z o. o.
WL
i
Joanna Duda
WL
i
Spka Port Lotniczy
Lublin S. A.
WL
i
Towarzystwo
Regionalne
Hrubieszowskie im. S.
Staszica
WL
i
Robert Bielwka
WL
i
Warsztaty Kultury w
Lublinie
WL
I
Adam Widuch
WL
i
Klub Sportowy
Guchych Hetman
ukw
WL
i
Fundacja Rozwoju
Sportu w Lublinie
WL

1 200,00 z

5 czerwca 2013
r.

10 000 000,00

6 czerwca 2013

r.

1 300,00 z

5 czerwca 2013
r.

3 874,50 z

22 maja

brutto

2013 r.

15 000,00 z

5 czerwca 2013

brutto

r.

32 222,15 z

31 maja

brutto

2013 r.

5 000,00 z

50 000,00 z
9 789,00 z

6 czerwca 2013 r.

7 czerwca 2013 r.

7 czerwca 2013 r.

7 czerwca 2013 r.

7 czerwca 2013 r.

7 czerwca 2013 r.

10 czerwca 2013

10 czerwca 2013

r.

r.

4 czerwca 2013

10 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

10 czerwca 2013

0/OP/CP/1
3
Umowa130
1302. 1/OP/CP/1
3

1303.

Umowa130
2/FS/CP/13

Umowa130
1304.
3/FS/CP/13
Umowa130
1305.
4/FS/CP/13
Umowa130
1306. 5/OP/CP/1
3
Umowa130
1307. 6/OP/CP/1
3
Umowa130
1308. 7/DT/CP/1
3
1309. Umowa130
8/DT/CP/1

Promocyjnych
Wojewdztwa Lubelskiego
CP

Wykonanie materiaw
promocyjnych

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

CP

CP
CP

Opracowanie redakcyjne,
graficzne oraz druk
wznowienia publikacji
Formy wypoczynku na
Lubelszczynie
wiadczenie usug w
zakresie prowadzenia
Biuletynu Informacji
Publicznej
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw

i
Grzegorz Koczkodaj
WL
i
Irina Chicherina
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju SpoecznoGospodarczego
Wiedza
WL
i
Altkom Akademia
Sp. A.
WL
i
Altkom Akademia
Sp. A.
WL
i
Alina agodowska

brutto

r.

r.

17 266,13 z

10 czerwca 2013

11 czerwca 2013

brutto

r.

r.

1 100 388,00

5 czerwca 2013

11 czerwca 2013

r.

r.

1 512 380,80

7 czerwca 2013

11 czerwca 2013

r.

r.

1 093 458,30

7 czerwca 2013

11 czerwca 2013

r.

r.

16 766,40 z

5 czerwca 2013

12 czerwca 2013

brutto

r.

r.

11 czerwca 2013

12 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

13 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

13 czerwca 2013

r.

r.

WL
i
E-STUDIO
SOFTWARE Sp. J.

900,00 z

WL
i
Lubelskie Linie
Autobusowe

WL
I

finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

3
Umowa130
1310. 9/KE/CP/1
3
Umowa131
1311. 0/OP/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Porozumienie
w sprawie wspdziaania w
realizacji zada publicznych

Umowa131
1312. 1/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa131
1313. 2/KE/CP/1
3

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa131
1314. 3/KE/CP/1
3
Umowa131
1315. 4/KE/CP/1
3
Umowa
1316. 1315/PT/C
P/13

CP

Umowa
1317. 1316/PT/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego pn. I
Oglnopolski Raj Pieszo
Rowerowy ,,Poznaj
Roztocze
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego pn. VI
Oglnopolski Roztoczaski
Rajd Rowerowy ,,Jastrzbia
Zdebrz

PKS Wodawa
WL
i
Marzena Grzeszczyk
WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Klub Sportowy
Budowlani Lublin
WL
i
Lubelski Klub Karate
Tradycyjne
WL
i
WL
i
Stowarzyszenie
Rodzina
WL
i
Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy
Rodzinie ,,Podaj Do
WL
i
Stowarzyszenie
Przyjaci Roztocza
,,Jastrzbia Zdebrz

280,00 z
-

1 600,00 z

7 600,00 z

8 000,00 z

7 000,00 z

2 000,00 z

3 000,00 z

10 czerwca 2013

13 czerwca 2013

r.

r.

23 maja

13 czerwca 2013

2013 r.

r.

7 maja

13 czerwca 2013

2013 r.

r.

6 maja

13 czerwca 2013

2013 r.

r.

5 maja

13 czerwca 2013

2013 r.

r.

5 maja

13 czerwca 2013

2013 r.

r.

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

Umowa
1318. 1317/PT/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1319. 1318/PT/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1320. 1319/PT/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1321. 1320/PT/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1322. 1321/OP/C
P/13

CP

Organizacja jednodniowej
wycieczki poczonej ze
zwiedzaniem

Umowa
1323. 1322/OP/C
P/13
1324.
Umowa
1323/FS/D
z/13

CP
Dz

Sprzedanie i dostarczenie
gadetw/
upominkw promocyjnych
Umowa na sporzdzenie
opinii w zakresie oceny
strategii wdraania projektu

WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
w Radzyniu Podlaskim
WL
i
Polskie Towarzystwo
Schronisk
Modzieowych Zarzd
Oddziau Biaa
Podlaska
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
w Radzyniu Podlaskim
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
w Radzyniu Podlaskim
WL
i
DAFI studio I. Drath,
M. Falkowska s.c.
WL
i
JOCKER studio Sp. j.
WL
i
Antoni Rutka

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

5 czerwca 2013

14 czerwca 2013

r.

r.

6 273,00 z

3 czerwca 2013

14 czerwca 2013

brutto

r.

r.

29 758,98 z

31 maja

14 czerwca 2013

brutto
1 000,00 z

2013 r
24 stycznia 2013

r.
14 czerwca 2013

r.

r.

700,00 z

1 000,00 z

1 500,00 z

1 000,00 z

innowacyjnego testujcego
pt.: Wyj na prost w
ramach PO KL na lata 20072013

1325.

Umowa
1324/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1326.

Umowa
1325/GI/D
z/13

Dz

Zapewnienie pgodzinnego
wystpu artystycznego

1327.

Umowa
1326/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1328.

Umowa
1327/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Polska Fundacja
Orodkw
Wspomagania i
Rozwoju
Gospodarczego
WL
i
Nuran Alimbajew,
Maciej Rysak, Piotr
Grzelak, Szymon
Krzemie
WL
i
Instytut Doradztwa
Sp. z o.o.
WL
I
Marek
Gudkw

1329.

Umowa
1328/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Katarzyna Rzeczycka

Zaprojektowanie i
wykonanie materiaw
promocyjnych na potrzeby
RPO WL
Organizacja jednodniowej

WL
i
MOHO
Sp. z o.o.
WL

Umowa
1330. 1329/OP/C
P/13

CP

1331.

CP

Umowa

14 maja

14 czerwca 2013

2013 r.

r.

2 400,00 z

11 czerwca 2013

14 czerwca 2013

brutto

r.

r.

7 czerwca 2013

17 czerwca 2013

r.

r.

13 czerwca 2013

17 czerwca 2013

r.

r.

14 czerwca 2013

17 czerwca 2013

r.

r.

199 574,88 z

7 czerwca 2013

17 czerwca 2013

brutto

r.

r.

5 143,68 z

10 czerwca 2013

17 czerwca 2013

586 068,48 z

45 997,45 z

98 265,66 z

41 941,23 z

1330/OP/C
P/13

wycieczki poczonej ze
zwiedzaniem

Umowa
1332. 1331/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1333. 1332/MI/C
P/13

CP

Wykonanie opinii
ekonomiczno-prawnej

1334.

Umowa
1333/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1335.

Umowa
1334/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1336. 1335/OP/C
P/13

CP

Wykonanie i dostarczenie
projektu i druku materiaw
informacyjnych w postaci
plakatw i folderw

Umowa
1337. 1336/OP/C
P/13

CP

Wydanie Katalogu Firm


Wojewdztwa Lubelskiego

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1338.
1339.

Umowa
1337/FS/C
P/13
Umowa
1338/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

i
DAFI studio I. Drath,
M. Falkowska s.c.
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Lokalnego
Gminy Telatyn
WL
i
COMPER
Fornalczyk i
Wsplnicy, S.J.
WL
i
Lubelska Fundacja
Rozwoju
WL
i
Eturia
Sp. z o. o.
WL
i
GGUTEKPRESS Sp. z
o.o.
WL
i
Rafa Ellert
WL
i
4system Polska Sp. z
o.o.
WL
i
4system Polska Sp. z

brutto

14 000,00 z

28 500,00 z

r.

r.

11 czerwca 2013

17 czerwca 2013

r.

r.

10 czerwca 2013
r.

17 czerwca 2013
r.

5 czerwca 2013

17 czerwca 2013

r.

r.

29 maja

17 czerwca 2013

2013 r.

r.

4 305,00 z

27 maja

17 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

11 739,00 z

28 maja

17 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

28 maja

17 czerwca 2013

2013 r.

r.

28 maja

17 czerwca 2013

2013 r.

r.

238 295,80 z

368 861,45 z

443 530,59 z
441 641,84 z

o.o.

1340.

Umowa
1336/FS/D
z/13

Umowa
1341. 1340/OP/C
P/13
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.

Umowa
1341/GI/D
z/13
Umowa
1342/GI/D
z/13
Umowa
1343/GI/D
z/13
Umowa
1344/GI/D
z/13
Umowa
1345/GI/D
z/13
Umowa
1346/GI/D
z/13
Umowa
1347/GI/D
z/13
Umowa

Dz

Umowa na sporzdzenie
opinii w zakresie oceny
strategii wdraania projektu
innowacyjnego testujcego
pt.: Istotne kompetencje w
poszukiwaniu zatrudnienia
w ramach PO KL na lata
2007-2013

CP

Zapewnienie prawidowej
realizacji inwestycji

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie

WL
i
Antoni
Rutka
WL
i
ECM Group Polska
S.A.
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL

1 000,00 z

24 stycznia 2013

18 czerwca 2013

brutto

r.

r.

3 305 010,00

18 czerwca 2013

18 czerwca 2013

z brutto

r.

r.

2 600,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 500,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 200,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

3 200,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 600,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 400,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 200,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto
3 000,00 z

2013 r.
21 maja

r.
19 czerwca 2013

1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.

1348/GI/D
z/13
Umowa
1349/GI/D
z/13
Umowa
1350/GI/D
z/13
Umowa
1351/GI/D
z/13
Umowa
1352/GI/D
z/13
Umowa
1353/GI/D
z/13
Umowa
1354/GI/D
z/13
Umowa
1355/GI/D
z/13
Umowa
1356/GI/D
z/13
Umowa
1357/PT/C
P/13
Umowa
1358/DT/C
P/13
Umowa
1359/DT/C
P/13

bada naukowych
Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

CP
CP
CP

Emisja materiau
promocyjnego wojewdztwa
lubelskiego
Okrelenie szczegowych
warunkw udzielenia przez
WL pomocy finansowej
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron

i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Dawi Baszczak
WL
i
Agata widziska
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Maciej Piotrowski
WL
i
Ireneusz Nieko
WL
i
Ireneusz Nieko
WL
i
Agora S.A.
WL
i
Gmina Styca
WL
i
Gmina Cycw

brutto

2013 r.

r.

2 500,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 950,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 700,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

3 000,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 500,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 600,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 900,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

2 900,00 z

21 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

43 050,00 z

27 maja

19 czerwca 2013

brutto

2013 r.

r.

22 kwietnia 2013

20 czerwca 2013

11 740 294,04

r.
6 maja

r.
20 czerwca 2013

2013 r.

r.

944 000,00 z

WL i Gmina

przy realizacji zadania

Cycw
Umowa
1361. 1360/DT/C
P/13
Umowa
1362. 1361/DT/C
P/13
Umowa
1363. 1362/DT/C
P/13

CP
CP
CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Usuga polegajca na
usuwaniu wyrobw oraz
odpadw zawierajcych
azbest

CP

Usuga polegajca na
usuwaniu wyrobw oraz
odpadw zawierajcych
azbest

CP

Usuga polegajca na
usuwaniu wyrobw oraz
odpadw zawierajcych
azbest

Umowa
1367. 1366/OP/C
P/13

CP

Usuga polegajca na
usuwaniu wyrobw oraz
odpadw zawierajcych
azbest

1368.

CP

Umowa
1364. 1363/OP/C
P/13

Umowa
1365. 1364/OP/C
P/13
Umowa
1366. 1365/OP/C
P/13

Umowa
1367/OP/C
P/13

Usuga polegajca na
usuwaniu wyrobw oraz
odpadw zawierajcych

WL
i
Gmina ukw
WL
i
Gmina Jastkw
WL
i
Gmina ukw
WL
i
Przedsibiorstwo
Wywozu Nieczystoci
staych ALMAX
sp. z o.o.
WL
i
Zakad Gospodarki
Komunalnej
GRONECKO
WL
i
Zakad Gospodarki
Komunalnej
GRONECKO
WL
i
rodowisko
i Innowacje
sp. z o.o.
WL
i
P.P.H.U. WAGRA

20 maja

20 czerwca 2013

2013 r.

r.

23 maja

20 czerwca 2013

2013 r.

r.

29 maja

20 czerwca 2013

2013 r.

r.

567 926,64 z

17 czerwca 2013

20 czerwca 2013

brutto

r.

r.

14 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

14 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

13 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

14 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

685 777,00 z
345 009,30 z
39 360,00 z

80 332,56 z

942 444,72 z

990 403,20 z
928 454,40 z

azbest

CP

Usuga polegajca na
usuwaniu wyrobw oraz
odpadw zawierajcych
azbest

1370.

Umowa
1369/FS
/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1371.

Umowa
1370/OZ /
CP/13

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

Dz

Przygotowanie
i przeprowadzenie szkolenia
nt. Ochrona danych
osobowych

Umowa
1369. 1368/OP/C
P/13

Umowa
1372. 1371/OP/D
z/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1374. 1373/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

1375.

CP

Umowa
1373. 1372/KE/C
P/13

Umowa
1374/KE/C
P/13

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Wacaw Ostrowski
WL
i
Centrum Gospodarki
Odpadami, Azbestu i
Recyklingu CARO
Roman Kulik
WL
i
Lubelska Regionalna
Organizacja
Turystyczna
WL
i
SP Szpital Wojewdzki
im. Jana Boego
w Lublinie
WL
i
Pawe Fajgielski
WL
i
Katolickie
Stowarzyszenie
Modziey
Archidiecezji
Lubelskiej
WL
i
Stowarzyszenie
Filmowe CineEuropa
WL
i
Wschodnia Agencja

1 652 400,00

14 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

19 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

1 930 000,00

12 czerwca 2013

20 czerwca 2013

r.

r.

4 800,00 z

21 czerwca 2013

brutto

r.

350 238,80 z

7 500,00 z

40 000,00 z
895 324,32 z

21 czerwca 2013
r.

11 czerwca 2013

21 czerwca 2013

r.

r.

11 czerwca 2013

21 czerwca 2013

r.

r.

13 czerwca 2013

21 czerwca 2013

r.

r.

Umowa
1376. 1375/KE/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1377. 1376/OP/C
P/13

CP

Usuga promocyjna

Umowa
1378. 1377/RPO/
CP/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia
pt. Projekt VAT w
projektach finansowanych ze
rodkw Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego aspekty
praktyczne
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1379. 1378/KE/C
P/13

CP

Umowa
1379/FS/C
P/13

CP

Umowa
1381. 1380/KE/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
1382. 1381/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

1383.

CP

Umowa o wsparcie realizacji

1380.

Umowa

Rozwoju
Sp. z o.o.
WL
i
Fundacja Rozwoju
Nauki i
Przedsibiorczoci
WL
i
Modart Marcin
Komandowski
WL
i
Europejskie centrum
Ksztacenia Eureka
Sp. z o.o.
WL
i
Lubelski Zwizek
Koszykwki
WL
i
Agnieszka Kdzierska
WL
i
Stowarzyszenie Nowe
Miasto
WL
i
Tarnogrodzkie
Towarzystwo
Regionalne
WL

311 731,20 z

230 010,00 z

26 100,00 z

1 000,00 z

541 224,00 z

7 000,00 z

9 900,00 z
2 100,00 z

13 czerwca 2013

21 czerwca 2013

r.

r.

17 czerwca 2013

21 czerwca 2013

r.

r.

10 czerwca 2013

24 czerwca 2013

r.

r.

13 czerwca 2013

24 czerwca 2013

r.

r.

24 czerwca 2013

24 czerwca 2013

r.

r.

24 czerwca 2013

25 czerwca 2013

r.

r.

24 czerwca 2013

25 czerwca 2013

r.

r.
25 czerwca 2013

zadania publicznego

1382/KE/C
P/13
Umowa
1384. 1383/OP/C
P/13

CP

Opracowanie strategii,
reklama, organizacja oraz
obsuga przez wykonawc
konkursu
o nazwie
RPO w kalejdoskopie

Umowa
1385. 1384/R/C
P/13

CP

Wykonanie wygoszenia
prelekcji

Umowa
1386. 1385/OP/C
P/13

CP

Umowa na wiadczenie
usug telefonii komrkowej

Umowa
1387. 1386/PT/C
P/13

CP

Opracowanie powierzonych

Umowa
1387/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1388.

Umowa
1389. 1388/PT/C
P/13
1390.
Umowa
1389/R/C
P/13

CP
CP

Przeprowadzenie dziaa
promujcych walory
Wojewdztwa Lubelskiego
Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

i
Wojewdzki Zwizek
Piki Siatkowej
WL
i
FENOMEN Sp. z o.o.
WL
i
Piotr Stankiewicz
WL
i
Polkomtel
Sp. z o.o.
WL
i
Maciej Maj
WL
i
Fundacja Inicjatyw
Spoecznych Barwy
Ziemi
WL
i
Fundacja Latajca Ryba
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Spdzielnia rolniczoHandlowa w
Fajsawicach

r.

12 czerwca 2013

25 czerwca 2013

r.

r.

800,00 z

25 czerwca 2013

26 czerwca 2013

brutto

r.

r.

45 578,88 z

27 czerwca 2013

27 czerwca 2013

brutto

r.

r.

3 000,00 z

14 czerwca 2013

27 czerwca 2013

brutto

r.

r.

18 czerwca 2013

27 czerwca 2013

r.

r.

25 czerwca 2013

27 czerwca 2013

r.
5 czerwca 2013

r.
28 czerwca 2013

r.

r.

271 707,00 z

341 630,46 z

55 000,00 z
300,00 z

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1392. 1391/OP/C
P/13

CP

Sprzeda
i dostarczenie papieru do
drukarek i kopiarek

Umowa
1393. 1392/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1394. 1393/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1395. 1394/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1396. 1395/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1397. 1396/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

1398.

CP

1391.

Umowa
1390/FS/C
P/13

Umowa
1397/KE/C
P/13

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

WL
i
MASTERS Centrum
Szkolenia Biznesu
WL
i
Agencja HandlowoUsugowa WIDOK
Sp. z o.o.
WL
i
Lubelski Zwizek
Koszykwki
WL
i
Okrgowy Zwizek
Kolarski
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Rugby
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek uczniczy
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Podnoszenia
Ciarw
WL
i
Lubelski Zwizek
Zapaniczy

393 054,00 z

3 044,25 z

26 500,00 z

11 000,00 z

13 500,00 z

8 000,00 z

30 000,00 z
50 000,00 z

20 czerwca 2013

28 czerwca 2013

r.

r.

28 czerwca 2013

1 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

Umowa
1399. 1398/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1400. 1399/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1401. 1400/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1402. 1401/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1403. 1402/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1404. 1403/OP/C
P/13

CP

Dostosowanie systemw
EZD u Partnerw Projektu

Umowa
1405. 1404/OP/C
P/13

CP

Produkcja publikacji

1406.

CP

Dostosowanie systemw
EZD u Partnerw Projektu

Umowa
1405/OP/C

w Chemie
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek
WL
i
rodkowo-Wschodni
Wojewdzki Zwizek
Badmintona w
Zamociu
WL
i
Lubelski Zwizek Piki
Nonej
WL
i
Wojewdzki Zwizek
Piki Siatkowej
WL
i
Okrgowy Zwizek
Tenisa Stoowego
WL
i
Zakad Elektroniki
Techniki Obliczeniowej
ZETO
Sp. z o.o.
WL
i
VENA ART. Sp. z
o.o.
WL
i

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

26 czerwca 2013

2 lipca

r.

2013 r.

168 989,70 z

3 lipca

3 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

62 730,00 z

26 czerwca 2013

3 lipca

brutto

r.

2013 r.

255 999,90 z

3 lipca

3 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

42 000,00 z

8 000,00 z

26 500,00 z

26 500,00 z

11 000,00 z

P/13

1407.

Umowa
1406/FS/C
P/13

1408.

E-Studio Software
Nowakowska i Mdrek
Sp. J.
WL
i
Fundacja Rozwoju
Sportu w Lublinie
WL
i
Projekt
MP
z duym potencjaem
WL
i
Warsztaty Kultury
w Lublinie

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1407/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1409. 1408/PT/C
P/13

CP

Przeprowadzenie dziaa
promujcych walory
wojewdztwa lubelskiego

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Bychawa

10 000,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Bychawa

7 000,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina Spiczyn

35 000,00 z

Umowa
1413. 1412/DT/C
P/13

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

1414.

CP

Umowa
1410. 1409/DT/C
P/13
Umowa
1411. 1410/DT/C
P/13
Umowa
1412. 1411/DT/C
P/13

Umowa
1413/DT/C
P/13

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron

WL
i
Gmina Niedrzwica
Dua
WL
i
Gmina aziska

4 lipca

4 lipca

2013 r.

2013 r.

5 lipca

4 lipca

2013 r.

2013 r.

20 000,00 z

4 lipca

5 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

29 kwietnia 2013

5 lipca

r.

2013 r.

29 kwietnia 2013

5 lipca

r.

2013 r.

21 czerwca 2013

5 lipca

r.

2013 r.

12 czerwca 2013

5 lipca

r.

2013 r.

12 czerwca 2013

5 lipca

r.

2013 r.

384 968,26 z

341 262,30 z

150 000,00 z
116 916,00 z

przy realizacji zadania


Umowa
1415. 1414/DT/C
P/13
Umowa
1416. 1415/R/C
P/13
Umowa
1417. 1416/R/C
P/13

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Gmina aziska

CP

Wykonanie pokazw
obrazujcych sposoby
przetwarzania misa
woowego

WL
i
Jacek Jakubczak
WL
i
Wojciech Pawluk
WL
i
SEMIUS
Sp. z o.o.
WL
i
Akademickie
Stowarzyszenie
Inicjatyw Spoeczno Edukacyjnych
WL
i
Gmina Ludwin
WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Pawe Kdzierski
WL
i

CP

Wygoszenie prelekcji

1418.

Umowa
1417/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1419.

Umowa
1418/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1420.

Umowa
1419/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1421.

Umowa
1420/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1422.
1423.

Umowa
1421/FS/C
P/13
Umowa
1422/FS/C

CP
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

12 czerwca 2013

5 lipca

r.

2013 r.

400,00 z

2 lipca

8 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

600,00 z

28 czerwca 2013

8 lipca

brutto

r.

2013 r.

27 czerwca 2013

8 lipca

r.

2013 r.

1 080 650,00

24 czerwca 2013

8 lipca

r.

2013 r.

1 lipca

8 lipca

2013 r.

2013 r.

1 lipca

8 lipca

2013 r.

2013 r.

1 058 858,94

26 czerwca 2013

8 lipca

z
224 762,60 z

r.
21 czerwca 2013

2013 r.
8 lipca

r.

2013 r.

395 465,00 z

286 385,25 z

399 808,00 z

658 901,22 z

P/13
Umowa
1423/GI/D
z/13
Umowa
1424/GI/D
z/13
Umowa
1425/GI/D
z/13
Umowa
1426/GI/D
z/13
Umowa
1427/GI/D
z/13
Umowa
1428/GI/D
z/13

ramach PO KL
Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

Dz

Umowa na przeprowadzenie
bada naukowych

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1431. 1430/OP/C
P/13

CP

Zorganizowanie imprezy
integracyjnej dla 291
pracownikw

Umowa
1432. 1431/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie akcji
promocyjnej

Umowa
1433. 1432/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

1434.

CP

Umowa o wsparcie realizacji

1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.

1430.

Umowa
1429/FS/C
P/13

Umowa

Andrzej Lubaski
WL
i
Agnieszka Komor
WL
i
Agnieszka Komor
WL
i
Agnieszka Komor
WL
i
Urszula Soler
WL
i
Micha Thlon
WL
i
Micha Thlon
WL
i
Szkoa Podstawowa nr
27 w Lublinie
WL
i
Zajazd Kmicic Boena
Strugalska
WL
i
Don Brando
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Pywacji
WL

2 800,00 z

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

2 800,00 z

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

2 800,00 z

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

2 500,00 z

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

3 100,00 z

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

19 500,00 z

17 czerwca 2013

9 lipca

brutto

r.

2013 r.

10 lipca

10 lipca

2013 r.

2013 r.

38 100,00 z

21 maja

10 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

76 998,00 z

10 lipca

10 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

2 lipca

10 lipca

2013 r.

2013 r.

2 lipca

10 lipca

349 015,05 z

31 000,00 z
5 000,00 z

1432/KE/C
P/13
Umowa
1435. 1434/OP/C
P/13
Umowa
1436. 1435/FS/C
P/13
Umowa
1437. 1436/OP/C
P/13
Umowa
1438. 1437/OP/C
P/13

zadania publicznego

CP

CP
CP

CP

Sprawowanie funkcji
nadzoru nad realizacj usugi
polegajcej na usuwaniu
wyrobw oraz odpadw
zawierajcych azbest
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Zaprojektowanie,
opracowanie i wdroenie
aktualizacji mapy
Sukcesywna dostawa
rodkw czystoci i
papierowych rodkw
higienicznych

Umowa
1439. 1438/OP/C
P/13

CP

Usuga polegajca na
usuwaniu wyrobw oraz
odpadw zawierajcych
azbest

Umowa
1440. 1439/OZ/C
P/13

CP

Zabezpieczenie rodkw
finansowych

Umowa
1441. 1440/OZ/C
P/13

CP

Zabezpieczenie rodkw
finansowych

i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Jedziecki
WL
i
Tomasz Wojtalewicz
WL
i
gmina Tyrzowice
WL
i
Koszot Anna
WL
i
Elbieta yko
WL
i
Przedsibiorstwo
Wywozu Nieczystoci
staych ALMAX
sp. z o.o.
WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny im.
Stefana Kardynaa
Wyszyskiego
WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny w
Biaej Podlaskiej

2013 r.

2013 r.

78 000,00 z

5 lipca

11 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

10 lipca

11 lipca

2013 r.

2013 r.

10 455,00 z

2 lipca

11 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

42 536,34 z

9 lipca

12 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

645 093,72 z

4 lipca

12 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

2 100 000,00

9 lipca

15 lipca

2013 r.

2013 r.

9 lipca

15 lipca

2013 r.

2013 r.

353 739,99 z

Umowa
1442. 1441/OZ/C
P/13

CP

Udzielenie poyczki
pieninej

Umowa
1443. 1442/OZ/C
P/13

CP

Udzielenie poyczki
pieninej

Umowa
1444. 1443/OP/C
P/13

CP

Dostarczenie instalacji,
konfiguracji
i wdroenia
oprogramowania
przeznaczonego do
zarzdzania informacjami
rodowiskowymi

Umowa
1445. 1444/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania
pogbionego

1446.

Umowa
1445/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1447.

Umowa
1446/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1448.

Umowa
1447/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1449.

Umowa
1448/KE/C

CP

Porozumienie
w sprawie wsppracy

WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki im.
Jana Boego
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki im.
Jana Boego w Lublinie
WL
i
Atmoterm
S. A.
WL
i
Qality Watch Sp. z o.o.
WL
i
CEE
Sp. z o.o.
WL
i
Gmina Ulhwek
WL
i
Spdzielcza Kasa
Oszczdnociowo
Kredytowa Wisa
WL
i

25 czerwca 2013

15 lipca

r.

2013 r.

3 000 000,00

11 lipca

15 lipca

2013 r.

2013 r.

5 lipca

16 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

16 lipca

2013 r.

2013 r.

9 lipca

16 lipca

2013 r.

2013 r.

10 lipca

16 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

16 lipca

2013 r.

2013 r.

24 czerwca 2013

16 lipca

r.

2013 r.

550 000,00 z

638 370,00 z

148 768,50 z

272 355,79 z

540 886,52 z

312 619,32 z
-

P/13

w zakresie organizacji
kierunku europeistyka
prowadzonego na Wydziale
Filozofii
i Socjologii UMCS
w Lublinie

Umowa
1449/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1451. 1450/OZ/C
P/13

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

1450.

Umowa
1452. 1451/DT/C
P/13

Umowa
1453. 1452/DT/C
P/13

Umowa
1454. 1453/DT/C
P/13

Umowa
1455. 1454/DT/C
P/13

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Umowa w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

Uniwersytet Marii
Curie-Skodowskiej w
Lublinie
WL
i
Gmina Miejska Biaa
Podlaska
WL
i
samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki im.
Papiea Jana Pawa II
WL
i
Gmina Chodel

WL
i
Powiat Opolski

2 796 550,05

11 lipca

17 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

17 lipca

2013 r.

2013 r.

21 czerwca 2013

17 lipca

r.

2013 r.

215 163 087,8

12 lipca

17 lipca

6 z

2013 r.

2013 r.

10 lipca

17 lipca

2013 r.

2013 r.

4 lipca

17 lipca

2013 r.

2013 r.

432 955,08 z

104 291,00 z
warto
kosztorysowa

WL
i
Miasto Kranik

115 000,00 z

WL
i
Gmina Jabonna

166 667,00 z

1456.

Umowa
1455/FS/C
P/13

CP

1457.

Umowa
1456/PT
/CP/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Opracowanie cyklu
materiaw programowych
na potrzeby publikacji w
Internecie

CP

Produkcja i emisja na antenie


Radia Lublin cyklu 8 audycji
na ywo z cyklu
Turystyczne Pery Regionu
Lubelskiego

Umowa
1459. 1458/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1460. 1459/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

1458.

Umowa
1457/PT
/CP/13

Umowa
1461. 1460/FS/C
P/13
Umowa
1462. 1461/PR/D
z/13

CP
Dz

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Wygoszenie
2 wykadw poczonych
z prezentacj

1463.

Umowa
1462/GI/C
P/13

CP

Kompleksowe wiadczenie
usug doradztwa i obsugi
prawnej

1464.

Umowa
1463/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Ludwin
WL
i
POLSKAPRESSE SP.
z o.o.
WL
i
Polskie Radio
Regionalna Rozgonia
w Lublinie Radio
Lublin S.A.
WL
i
Okrgowy Zwizek
Judo w Lublinie
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Bokserski
WL
i
Gmina Karczmiska
WL
i
Korneliusz Pylak
WL
i
Kancelaria Adwokacka
Adw. Dr Arkadiusz
Grzdkowski
WL
i
Gmina Tarnawatka

17 lipca

17 lipca

2013 r.

2013 r.

30 000,00 z

3 lipca

17 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

20 000,00 z

3 lipca

17 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

4 lipca

18 lipca

2013 r.

2013 r.

1 lipca

18 lipca

2013 r.

2013 r.

11 lipca

18 lipca

2013 r.

2013 r.

4 000,00 z

4 lipca

18 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

30 000,00 z

18 lipca

19 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

19 lipca

19 lipca

2013 r.

2013 r.

302 344,75 z

7 500.00 z

12 000,00 z

432 649,05 z

316 957,44 z

1465.

Umowa
1464/FS/C
P/13

1466.

Umowa
1465/FS/D
z/13

CP

Dz

Umowa
1466/FS/D
z/13

Dz

Umowa
1468. 1467/OZ/Z
/13

1467.

Umowa
1469. 1468/OZ/Z
/13
Umowa
1470. 1469/OZ/Z
/13

Dokonanie oceny zasadnoci


zastosowania przymusu
bezporedniego

CP

Umowa
1472. 1471/DT/C
P/13

CP

1473.

CP

Umowa
1472/KE/C

Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wnioskw o dofinansowanie
projektw w ramach PO KL
na lata 2007-2013
Dokonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego
Dokonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego

Umowa
1470/FS/F
S/13

1471.

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wnioskw o dofinansowanie
projektw w ramach PO KL
na lata 2007-2013

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

WL
i
Gmina Janw Lubelski
WL
i
Maciej Szafraski

WL
i
Anna Giszczak
WL
i
lek. Med. Piotr Skubis
WL
i
lek. Med. Sylwia
Raszczepkin
WL
i
lek. Med. Marek
Piotrowski
WL
i
Gmina Skierbieszw
WL
i
OMEGA - BUS
WL
i

17 lipca

22 lipca

2013 r.

2013 r.

5 czerwca 2013

22 lipca

r.

2013 r.

27 czerwca 2013

22 lipca

r.

2013 r.

300 lub 400 z

8 lipca

22 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

300 lub 400 z

8 lipca

22 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

300 lub 400 z

8 lipca

22 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

22 lipca

22 lipca

2013 r.

2013 r.

10 lipca

22 lipca

2013 r.

2013 r.

12 lipca

23 lipca

808 530,44 z

150/200 z
brutto za
wniosek
300,00 z
brutto za
wniosek

564 006,92 z

13 800,00 z

P/13

Umowa
1474. 1473/R/C
P/13

Umowa
1475. 1474/R/C
P/13

1476.

Umowa
1475/OP /
CP/13

Umowa
1477. 1476/FS/C
P/13
Umowa
1478. 1477/FS/F
S/13
1479.
Umowa
1478/OP/C
P/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

CP

CP
CP
CP

Umowa na organizacj
promocji wojewdztwa
lubelskiego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Wykonanie druku albumu
fotograficznego

Stowarzyszenie na
Rzecz chru
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
i
Przedsibiorstwo
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej czna
Sp. z o.o.
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
i
Polskie Koleje
Pastwowe S.A.
WL
i
Stowarzyszenie DWA
BRZEGI
WL
i
Halina Bystrzycka
WL
i
Miasto Lublin
WL
i
Biaostockie Zakady

2013 r.

2013 r.

5 lipca

23 lipca

2013 r.

2013 r.

12 lipca

23 lipca

2013 r.

2013 r.

100 000,00 z

8 lipca

23 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

23 lipca

23 lipca

2013 r.

2013 r.

23 lipca

23 lipca

16 949,40 z

2013 r.
15 lipca

2013 r.
23 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

2 100,00 z

300,00 z

99 701,86 z
442 604,08 z

Umowa
1480. 1479/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie szkole w
ramach stau
podyplomowego w 2013 r.

Umowa
1481. 1480/OZ/C
P/13

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

Umowa
1482. 1481/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego ex-ante

Umowa
1483. 1482/PT/C
P/13

CP

Dotacja przedmiotowa

Umowa
1484. 1483/PT/C
P/13

CP

Dotacja przedmiotowa

1485.

CP

Dotacja przedmiotowa

Umowa
1484/PT/C
P/13

Graficzne S.A.
WL
i
Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
WL
i
samodzielny Publiczny
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny w
Chemie
WL
i
Agrotec Polska Sp. z
o.o.
Ecorys Polska Sp. z o.o.
WL
i
Polskie Towarzystwo
Schronisk
Modzieowych w
Bigoraju
WL
i
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddzia
w Chemie
WL
i
Polskie Towarzystwo
Schronisk
Modzieowych w
Bigoraju

3 lipca

23 lipca

2013 r.

2013 r.

12 lipca

23 lipca

2013 r.

2013 r.

381 300,00 z

17 lipca

24 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

2 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

84 000,00 z

490 000,00 z

1000,00 z

1700,00 z

800,00 z

Umowa
1486. 1485/PT/C
P/13
Umowa
1487. 1486/PT/C
P/13
Umowa
1488. 1487/PT/C
P/13
Umowa
1489. 1488/PT/C
P/13
Umowa
1490. 1489/PT/C
P/13
Umowa
1491. 1490/FS/C
P/13

CP

CP

Dotacja przedmiotowa

CP

Dotacja przedmiotowa

CP

Przeprowadzenie dziaa
promujcych walory
Wojewdztwa Lubelskiego

CP
CP

Umowa
1492. 1491/R/C
P/13

CP

1493.

Dz

Umowa
1492/RPO/
Dz/13

Dotacja przedmiotowa

Przeprowadzenie dziaa
promujcych walory
Wojewdztwa Lubelskiego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Poprowadzenie
konferansjerki podczas
regionalnego finau XIII
Jubileuszowej edycji
Konkursu Nasze Kulinarne
Dziedzictwo Smaki
Regionw
Wykonanie oceny
strategicznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata

WL
i
WZ LZS w Lublinie
WL
i
WZ LZS w Lublinie
WL
i
Oddzia Miejski PTTK
w Lublinie
WL
i
Cine Europa z
siedzib w Lublinie
WL
i
Barbara Mazur
WL
i
Gmina Biaopole

16 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

16 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

15 lipca

24 lipca

2013 r.

2013 r.

15 000,00 z

24 czerwca 2013

24 lipca

brutto

r.

2013 r.

20 000,00 z

24 czerwca 2013

24 lipca

brutto

r.

2013 r.

24 czerwca 2013

24 lipca

r.

2013 r.

700,00

1500,00

2500,00 z

251 230,79 z

WL
i
Krzysztof J. Karman

1 000,00 z

12 lipca

24 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
Micha B. Jastrzbski

120,00z

4 lutego

24 lipca

brutto/wniose

2013 r.

2013 r.

Umowa
1494. 1493/RPO/
Dz/13
Umowa
1495. 1494/RPO/
Dz/13
Umowa
1496. 1495/RPO/
Dz/13
Umowa
1497. 1496/RPO/
Dz/13
Umowa
1498. 1497/RPO/
Dz/13

Dz

Dz

Dz

Dz

Dz

Umowa
1499. 1498/RPO/
Dz/13

Dz

1500.

Dz

Umowa
1499/RPO/
Dz/13

2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata

WL
i
Stanisaw Grzegorczyk
WL
i
Jan Magryta
WL
i
Ryszard Dados
WL
i
Jan Magryta
WL
i
Adam Brodziak
WL
i
Micha B. Jastrzbski
WL
i
Zbigniew Orze

60,00z

4 lutego

24 lipca

2013 r.

2013 r.

11 stycznia 2013

24 lipca

r.

2013 r.

11 stycznia 2013

24 lipca

r.

2013 r.

11 stycznia 2013

24 lipca

r.

2013 r.

11 stycznia 2013

24 lipca

r.

2013 r.

4 lutego

24 lipca

2013 r.

2013 r.

60,00z

4 lutego

24 lipca

brutto/wniose

2013 r.

2013 r.

brutto/wniose
k
60,00z
brutto/wniose
k
120,00z
brutto/wniose
k
60,00z
brutto/wniose
k
60,00z
brutto/wniose
k
120,00z
brutto/wniose
k

Umowa
1501. 1500/RPO/
Dz/13

Dz

2007-2013
Wykonanie oceny
strategicznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013

Umowa
1502. 1501/OP/C
P/13

CP

Przygotowanie projektw
informacyjno-promocyjnych

Umowa
1503. 1502/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

1504.

Umowa
1503/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1505.

Umowa
1504/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1506.

Umowa
1505/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1507. 1506/R/C
P/13

CP

Umowa
1507/FS/C
P/13

CP

1508.

Opracowanie Raportu z
wykonania programu
ochrony rodowiska
wojewdztwa lubelskiego za
lata 2011-2012
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Barbara Kramek
WL
i
Piotr Orowski
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Narciarski
WL
i
Marek Gudkw
WL
i
Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych
SIL
WL
i
Ach Zielone Stow.
Na Rzecz Rozwoju
Miejscowoci Zielone
i Okolic
WL
i
Majka-Smuszkiewicz
Anna Eko-Geo
WL
i
Gmina Kamie

60,00z

11 stycznia 2013

24 lipca

r.

2013 r.

23 lipca

25 lipca

2013 r.

2013 r.

17 lipca

25 lipca

2013 r.

2013 r.

1 464 038,40

25 lipca

25 lipca

2013 r.

2013 r.

25 lipca

25 lipca

2013 r.

2013 r.

25 lipca

25 lipca

2013 r.

2013 r.

20 910,00 z

24 lipca

25 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

26 lipca

26 lipca

2013 r.

2013 r.

brutto/wniose
k
15 033,06 z

8 000,00 z

438 705,44 z

102 259,52 z

182 277,44 z

Umowa
1509. 1508/RPO/
Dz/13
Umowa
1510. 1509/KE/C
P/13

1511.

1512.

Dz

CP

Umowa
1510/FS/D
z/13

Dz

Umowa
1511/

CP

Wykonanie oceny
strategicznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013

WL
i
Tadeusz Kaczorowski

brutto/wniose

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

WL
i
Lubelskie Towarzystwo
Kajakowe Fala

7 500,00 z

Umowa na sporzdzenie
opinii o wniosku o
dofinansowanie projektu w
ramach PO KL na lata
2007-2013
Uyczenie 2 namiotw,
postawienie, wyposaenie
zoenie oraz zabranie

Umowa
1513. 1512/MI/C
P/13

CP

Wykonanie oceny stanu


technicznego

Umowa
1513/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1514.

1515.
1516.
1517.
1518.

Umowa
1514/FS/C
P/13
Umowa
1515/FS/C
P/13
Umowa
1516/FS/C
P/13
Umowa
1517/FS/C

CP
CP
CP
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Usuwanie wyrobw oraz
odpadw zawierajcych

WL
i
Arkadiusz Gasek
WL
i
Jacek Kowalczyk
WL
i
Tadeusz Lato
WL
i
Miasto Rejowiec
Fabryczny
WL
i
Gmina Wyryki
WL
i
Gmina Niemce
WL
i
Gmina Kamie
WL
i

120,00z

11 stycznia 2013

26 lipca

r.

2013 r.

18 lipca

26 lipca

2013 r.

2013 r.

5 czerwca 2013

29 lipca

r.

2013 r.

12 000,00 z

12 lipca

29 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

26 lipca

30 lipca

2013 r.

2013 r.

19 lipca

31 lipca

2013 r.

2013 r.

19 lipca

31 lipca

2013 r.

2013 r.

1 461 252,48

22 lipca

31 lipca

2013 r.

2013 r.

26 lipca

31 lipca

836 989,20 z

2013 r.
31 lipca

2013 r.
31 lipca

brutto

2013 r.

2013 r.

300,00 z
brutto/wniose
k

65 190,00 z

389 179,50 z

171 515,18 z

P/13
Umowa
1519. 1518/RPO/
CP/13

azbest
CP

Wykonanie 14 rysunkw

Umowa
1520. 1519/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego

Umowa
1521. 1520/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1522. 1521/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1523. 1522/OP/C
P/13

CP

Organizacja cyklu dziaa


edukacyjnych

Umowa
1524. 1523/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Dz

Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach PO KL na lata 20072013

1525.

Umowa
1524/FS/D
z/13

GRESBUD Sp. z o.o.


WL
i
Henryk Sawka
WL
i
Pracownia Bada i
Doradztwa ReSource Korczyski,
Sarapata Sp. J.,
WL
i
Parafia
Rzymskokatolicka
Trjcy Przenajw. w
Krasnymstawie
WL
i
Fundacja na Rzecz
Osb
Niepenosprawnych i
Potrzebujcych Pomocy
WL
i
MODART Marcin
Komandowski
WL
i
Fundacja
Pro Arte
WL
i
Maciej Szafraski

55 000,00 z

9 maja 2

31 lipca

brutto

013 r.

2013 r.

53 013,00 z

31 lipca

brutto

2013 r.

1 800,00 z

4 050,00 z

29 lipca
2013 r.

29 lipca
2013 r.

49 077,00

23 lipca

brutto

2013 r.

15 600,00 z
150/200 z
brutto/wniose
k

24 lipca
2013 r.
12 kwietnia 2013
r.

1 sierpnia 2013 r.

1 sierpnia 2013 r.

1 sierpnia 2013 r.

2 sierpnia 2013 r.

2 sierpnia 2013 r.

2 sierpnia 2013 r.

Umowa
1526. 1525/MI/Z/
13

Wykonanie wyceny
udziaw

Umowa
1527. 1526/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1528. 1527/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1529. 1528/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1530. 1529/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1531. 1530/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1532. 1531/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

WL
i
Spka
Przedsibiorstwo
Komunikacji
Samochodowej w
Midzyrzecu Podlaskim
Sp. z o.o.
WL
i
Midzyszkolny Klub
Sportowy Padwa
Zamo
WL
i
Midzyszkolny Klub
Sportowy Padwa
Zamo
WL
i
Muzeum Zamoyskich w
Kozwce
WL
i
Teatr Muzyczny
w Lublinie
WL
i
Teatr im. Juliusza
Osterwy w Lublinie
WL
i
Filharmonia im. H.
Wieniawskiego w
Lublinie

2 300,00 z

2 800,00 z

111 217,00 z

100 000,00 z

510 000,00 z

82 500,00 z

24 lipca
2013 r.

23 lipca
2013 r.

23 lipca
2013 r.
5 lipca
2013 r.
5 lipca
2013 r.
5 lipca
2013 r.
16 lipca
2013 r.

2 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

Umowa
1533. 1532/KE/C
P/13

1534.

Umowa
1533/FS/C
P/13

Umowa
1535. 1534/PT/C
P/13

CP

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Przeprowadzenie dziaa
promujcych walory
wojewdztwa lubelskiego

Umowa
1536. 1535/PT/C
P/13

CP

Promocja wojewdztwa
lubelskiego podczas XIV
Wojewdzkich Igrzysk
Rekreacyjno-Sportowych
LZS

Umowa
1537. 1536/OP/C
P/13

CP

Pomoc finansowa w formie


dotacji

1538.
1539.

Umowa
1537/FS/C
P/13
Umowa

CP
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie

WL
i
Wojewdzki Zwizek
Tenisowy

6 925,00 z

WL
i
Stowarzyszenie
Samorzdw
Euroregionu Bug

Analiza
i badania
spoecznogospodarcze
223 319,74
Tworzenie
Strategii
72 460,00
Wdraanie
Strategii
74 439,83

WL
i
Zakad Leczniczy
Uzdrowisko
Naczw S.A.
WL
i
Wojewdzkie
Zrzeszenie Ludowe
Zespoy Sportowe
w Lublinie
WL
i
Gmina Rejowiec
Fabryczny
WL
i
Pawe Krokowski
WL

26 lipca
2013 r.

26 lipca
2013 r.

20 000,00 z

19 lipca

brutto

2013 r.

18 000,00 z

31 lipca

brutto

2013 r.

30 000,00 z

6 sierpnia 2013

brutto

r.

511 368,20 z
250 285,88 z

1 sierpnia 2013
r.
30 lipca

5 sierpnia 2013 r.

5 sierpnia 2013 r.

6 sierpnia 2013 r.

6 sierpnia 2013 r.

6 sierpnia 2013 r.

6 sierpnia 2013 r.
6 sierpnia 2013 r.

1538/FS/C
P/13

projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1540. 1539/OP/C
P/13

CP

Dostawa sprztu
komputerowego drukarek i
urzdze wielofunkcyjnych

Umowa
1541. 1540/OP/C
P/13

CP

Dostawa sprztu
komputerowego drukarek i
urzdze wielofunkcyjnych

CP

Dostawa sprztu
komputerowego drukarek i
urzdze wielofunkcyjnych

Umowa
1542. 1541/OP/C
P/13
Umowa
1543. 1542/OP/C
P/13
Umowa
1544. 1543/OP/C
P/13
Umowa
1545. 1544/DT/C
P/13

CP
CP

CP

Umowa
1546. 1545/BG/C
P/13

CP

1547.

CP

Umowa
1546/FS/C

Dostawa sprztu
komputerowego drukarek i
urzdze wielofunkcyjnych
Dostawa sprztu
komputerowego drukarek i
urzdze wielofunkcyjnych
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Zaprojektowanie
i wykonanie ukadu
pomiarowo-rozliczeniowego
wraz z montaem dla
serwerowni
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

i
CRH AKADEMOS
Sp. z o.o.
WL
i
CORRADO -Konrad
Burczyski
WL
i
Reset-PC W.
KondratowiczKucewicz, A. Zams
Sp.j.,
WL
i
Apius Technologies Sp.
z o.o.
WL
i
INTEGRIT S.A.
WL
i
Tomasz Szablewski
WL
i
Gmina Spiczyn
WL
i
REMER Tomasz
Augustyniak, Bolesaw
Staniszewski spka
jawna
WL
i

2013 r.

29 716,80 z

2 sierpnia 2013
r.

14 366,40 z

2 sierpnia 2013

brutto

r.

3 499,57 z

2 sierpnia 2013

brutto

r.

68 378,41 z
2 678,70 z

150 000,00 z

2 sierpnia 2013
r.
2 sierpnia 2013
r.
5 sierpnia 2013
r.

5 000,00 z

19 lipca

brutto

2013 r.

185 715,62 z

29 lipca
2013 r.

6 sierpnia 2013 r.

6 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r.
7 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r.

P/13
Umowa
1548. 1547/OP/C
P/13

ramach PO KL
CP

Zorganizowanie 5 wyjazdw
studyjno-szkoleniowych

Umowa
1549. 1548/OP/C
P/13

CP

Zorganizowanie 1 wyjazdu
studyjno-szkoleniowego

Umowa
1550. 1549/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1550/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1552. 1551/OP/C
P/13

CP

Zorganizowanie 1 wyjazdu
studyjno-szkoleniowego

Umowa
1553. 1552/OP/C
P/13

CP

Dostawa sprztu
komputerowego

1551.

Umowa
1554. 1553/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
1555. 1554/RPO/
Dz/13

Dz

1556.

CP

Umowa
1555/RBP/

Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wnioskw o dofinansowanie
projektw w ramach RPO
WL na lata 2007-2013
Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wnioskw o dofinansowanie
projektw w ramach RPO
WL na lata 2007-2013
Umowa Partnerska

Gmina Aleksandrw
WL
i
SunSnow&More
WL
i
Modart - Marcin
Komandowski
WL
i
Muzeum Nadwilaskie
w Kazimierzu Dolnym
WL
i
Gmina Ludwin
WL
i
Agencja Rozwoju
Lokalnego
Sp. z o.o.
WL
i
Andrzej Pomaraski

524 000,00 z

7 755,00 z

6 sierpnia 2013
r.
6 sierpnia 2013
r.

1 038 266,36

22 lipca

2013 r.

220 841,00 z

31 lipca
2013 r.

8 sierpnia 2013 r.

8 sierpnia 2013 r.

8 sierpnia 2013 r.

9 sierpnia 2013 r.

126 850,00 z

6 sierpnia 2013

brutto

r.

265 063,77 z

2 sierpnia 2013

12 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Piotr Kienig

60,00 z brutto

29 lipca

12 sierpnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 z brutto

29 lipca

12 sierpnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i

9 lipca

12 sierpnia 2013

2013 r.

r.

9 sierpnia 2013 r.

1557.
1558.
1559.
1560.
1561.

CP/13
Umowa
1556/RBP/
CP/13
Umowa
1557/RBP/
CP/13
Umowa
1558/RBP/
CP/13
Umowa
1559/RBP/
CP/13
Umowa
1560/RBP/
CP/13

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

Umowa
1562. 1561/KE/Z
/13

Umowa
1563. 1562/KE/Z
/13

Umowa
1564. 1563/KE/Z
/13

1565.
1566.
1567.

Umowa
1564/FS/C
P/13
Umowa
1565/FS/C
P/13
Umowa

CP
CP
CP

Przeprowadzenie
postpowania
egzaminacyjnego nauczycieli
kontraktowych
Przeprowadzenie
postpowania
egzaminacyjnego nauczycieli
kontraktowych
Przeprowadzenie
postpowania
egzaminacyjnego nauczycieli
kontraktowych
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie

Gmina Adamw
WL
i
Gmina Werbkowice
WL
i
Gmina abunie
WL
i
Gmina Urzdw
WL
i
Gmina Terespol
WL
i
Gmina Tyszowce

25 czerwca 2013

12 sierpnia 2013

r.

r.

9 lipca

12 sierpnia 2013

2013 r.

r.

16 lipca

12 sierpnia 2013

2013 r.

r.

16 lipca

12 sierpnia 2013

2013 r.

r.

9 lipca

12 sierpnia 2013

2013 r.

r.

WL
i
Ewa o

240,00 z

12 sierpnia 2013

13 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Bogumia Roziewicz

160,00 z

12 sierpnia 2013

13 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Alicja Ciszek Roskal

320,00 z

12 sierpnia 2013

13 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

8 sierpnia 2013

13 sierpnia 2013

r.

r.

8 sierpnia 2013

13 sierpnia 2013

r.
29 lipca

r.
13 sierpnia 2013

WL
i
Gmina Lubartw
WL
i
Gmina Bychawa
WL

481 598,36 z
440 470,44 z
713 037,94 z

1568.

1566/FS/C
P/13

projektu systemowego w
ramach PO KL

i
Puawskie Centrum
Przedsibiorczoci

Umowa
1567/GI/C
P/13

Umowa wykonawcza na
udzielenie w roku 2013
dofinansowania na
funkcjonowanie na terenie
WL COIE

WL
i
Minister Gospodarki

434 016,00 z

Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej

300,00 z

Umowa
1569. 1568/R/C
P/13

Umowa
1570. 1569/OP/C
P/13
1571.

Umowa
1570/FS/C
P/13

Umowa
1572. 1571/DT/C
P/13
Umowa
1573. 1572/PT/C
P/13
1574.

Umowa
1573/FS/Z/
13

CP

CP

CP

CP

CP

CP
Z

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Opracowanie oraz
przeprowadzenie zaj
lekcyjnych w szkoach z
terenu wojewdztwa
lubelskiego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Promocja wojewdztwa
lubelskiego
Wykonanie w ramach PO
KL dla Departamentu EFS

WL
i
Agencja Reklamowa
Cumulus Jan Matysik

2013 r.

r.

30 kwietnia 2013

14 sierpnia 2013

r.

r.

29 lipca

14 sierpnia 2013

2013 r.

r.

15 492,00 z

19 sierpnia 2013

19 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

9 sierpnia 2013

19 sierpnia 2013

r.

r.

30 lipca

19 sierpnia 2013

2013 r.

r.

31 lipca

19 sierpnia 2013

2013 r.

r.

14 sierpnia 2013

19 sierpnia 2013

r.

r.

WL
i
Gmina Krasnystaw

473 878,41 z

WL
i
Gmina Niemce

10 000,00 z

WL
i
Polska Liga
Koszykwki S.A.
WL
i
Artur Smyl

15 000,00 z
15 000,00 z

okrelonych czynnoci
1575.
1576.
1577.
1578.

1579.

Umowa
1574/GI/C
P/13
Umowa
1575/GI/C
P/13
Umowa
1576/KE/Z
/13
Umowa
1577/KE/Z
/13
Umowa
1578/FS/D
z/13

Umowa
1580. 1574/DT/C
P/13
1581.
1582.
1583.
1584.

Umowa
1580/OP/C
P/13
Umowa
1581/OZ/Z
/13
Umowa
1582/FS/C
P/13
Umowa
1583/KE/Z

CP

Przeprowadzenie panelu
branowego

CP

Przeprowadzenie panelu
branowego

Z
Z

Dz

CP

CP
Z
CP
Z

Przeprowadzenie
postpowania
egzaminacyjnego nauczycieli
Przeprowadzenie
postpowania
egzaminacyjnego nauczycieli
Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wnioskw o dofinansowanie
projektw w ramach PO KL
na lata 2007-2013
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Sporzdzenie wyceny
Dokonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Przeprowadzenie
postpowania

WL
i
Andrzej Hadzik
WL
i
Andrzej Tucki
WL
i
Jolanta wiestowska
WL
i
Andrzej Hulajko

23 000,00 z

29 lipca

19 sierpnia 2013

brutto

2013 r.

r.

29 lipca

19 sierpnia 2013

2013 r.

r.

160,00 z

12 sierpnia 2013

20 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

320,00 z

12 sierpnia 2013

20 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Joanna Sobczuk

150/200 z

12 kwietnia 2013

20 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

5 sierpnia 2013

20 sierpnia 2013

r.

r.

7 503,00 z

20 sierpnia 2013

21sierpnia 2013

brutto

r.

r.

300/400 z

5 sierpnia 2013

21sierpnia 2013

brutto

r.

r.

20 650,00 z

1sierpnia 2013 r.

240,00 z

12 sierpnia 2013

r.
22sierpnia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Gmina Spiczyn
WL
i
Eugeniusz Orze
WL
i
Wanda Bajkowska
WL
i
Wojciech Koda
WL
i

24 000,00 z

70 000,00 z

21sierpnia 2013

/13
Umowa
1585. 1584/KE/Z
/13

egzaminacyjnego nauczycieli
kontraktowych
Przeprowadzenie
postpowania
egzaminacyjnego nauczycieli
kontraktowych

1586.

Umowa
1585/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1587.

Umowa
1586/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1588. 1587/R/C
P/13

CP

Porozumienie
w sprawie przeprowadzenia
dziaa promujcych
wojewdztwo lubelskie

Umowa
1588/FS/C
P/13

CP

Umowa
1590. 1589/OZ/C
P/13

CP

1589.

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa na dokoczenie
realizacji stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa
1591. 1590/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatkw
Nadbuaskiego Oddziau
Stray Granicznej
w Chemie

1592.

CP

Umowa dotacji

Umowa
1591/R/C
P/13

Boena Barbara Jarmu


WL
i
Anna Barczak
WL
i
Urszula Smoecka
obek Gwiazdeczka
WL
i
Zarzd Regionu
rodkowowschodniego
NSZZ Solidarno
WL
i
Polska Izba Produktu
Regionalnego
i Lokalnego
WL
i
Powiat widnicki
WL
i
Praktyka Lekarska
Dentystyczna
WL
i
Nadbuaski Oddzia
Stray Granicznej w
Chemie
Wojewdzki Funduszu
Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej

160,00 z

12 sierpnia 2013

22sierpnia 2013

brutto

r.

r.

21 sierpnia 2013

22 sierpnia 2013

r.

r.

22 sierpnia 2013

23 sierpnia 2013

r.

r.

9 000,00 z

12 lipca

23 sierpnia 2013

brutto

2013 r.

r.

14 sierpnia 2013

23 sierpnia 2013

r.

r.

12 sierpnia 2013

27 sierpnia 2013

r.

r.

6 sierpnia 2013

27 sierpnia 2013

r.

r.

5 sierpnia 2013

28 sierpnia 2013

r.

r.

781 789,56 z

310 349,00 z

138 218,55 z

14 372,05 z

65 000,0 z
600 000,00 z

i
WL
Umowa
1593. 1592/DT/C
P/13
Umowa
1594. 1593/DT/C
P/13
Umowa
1595. 1594/DT/C
P/13
Umowa
1596. 1595/RPO/
CP/13

CP

CP
CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Aktualizacja systemu pod


nazw Wirtualny spacer z
RPO WL

CP

Przygotowanie i
przeprowadzenie VI
Mistrzostw Polski Urzdw
Marszakowskich w Pice
Nonej

Umowa
1598. 1597/OP/C
P/13

CP

Udzia w dofinansowaniu
wydatkw Komendy
Wojewdzkiej Policji
w Lublinie

Umowa
1599. 1598/OP/C
P/13

CP

Opracowanie graficzne,
edytorskie i merytoryczne
ulotek, plakatw

1600.

Dz

Umowa
1597. 1596/PT/C
P/13

Umowa
1599/GI/D
z/13

Umowa na opracowanie
Raportu kocowego w
ramach projektu
systemowego Kapita
Intelektualny Lubelszczyzny

WL
i
Miasto Hrubieszw
WL
i
Gmina Niemce
WL
i
Gmina Siedliszcze
WL
i
2MSYSTEM Mariusz
Mynarczyk
WL
i
Orodek Sportu i
Rekreacji
w Zamociu
WL
i
Komenda Wojewdzka
Policji
w Lublinie
WL
i
Agencja Reklamowa
Cumulus Jan Matysik
WL
i
Agnieszka KolasaNowak

30 lipca

28 sierpnia 2013

2013 r.

r.

16 sierpnia 2013

28 sierpnia 2013

r.

r.

30 lipca

28 sierpnia 2013

2013 r.

r.

55 350,00 z

19 lipca

28 sierpnia 2013

brutto

2013 r.

r.

10 000,00 z

23 sierpnia 2013

28 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

28 sierpnia 2013

28 sierpnia 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

r.

r.

7 000,00 z

5 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

20 000,00 z

767 808,00 z
20 418,00 z

300 000,00 z

17 730,00 z

1601.

Umowa
1600/GI/D
z/13

Dz

2010-2013
Umowa na przeprowadzenie
weryfikacji metody
badawczej i jej recenzji w
ramach projektu Kapita
Intelektualny Lubelszczyzny
2010-2013

Umowa
1602. 1601/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
1603. 1602/OP/C
P/13

CP

Zorganizowanie cyklu
dwudniowych Posiedze
Grupy Roboczej

Umowa
1604. 1603/R/C
P/13

CP

Umowa
dotacji

CP

Przeniesienie wasnoci oraz


dostarczenie
i zamontowanie mebli
magazynowych

Umowa
1605. 1604/PR/C
P/13
Umowa
1606. 1605/OP/C
P/13

CP

Przygotowanie materiaw
szkoleniowych

Umowa
1607. 1606/KP/C
P/13

CP

Porozumienie w sprawie
wsplnej realizacji imprezy
XV Lubelskie wito
Chleba

1608.

CP

Umowa na usug PayByNet

Umowa

WL
i
Pawe Rydzewski
WL
i
Stowarzyszenie
WeRwA
WL
i
Targi Lublin S.A.
WL
i
Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki wodnej
WL
i
EMI Plus
WL
i
Agencja Rozwoju
Lokalnego
Sp. z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie
Parterstwo
Producentw Cebularza
Lubelskiego
WL

3 500,00 z

5 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

26 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

r.

r.

26 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

r.

r.

5 sierpnia 2013

29 sierpnia 2013

r.

r.

58 500,00 z

29 sierpnia 2013

30 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

27 000,00 z

20 sierpnia 2013

30 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

wg cennika

27 sierpnia 2013

30 sierpnia 2013

2 400,00 z

68 000,00 z

20 910,00 z

8 351,70 z

1607/OP/C
P/13
Umowa
1609. 1608/OP/C
P/13
Umowa
1610. 1609/KP/C
P/13

Umowa
1611. 1610/OP/C
P/13

CP

CP

CP

Sprzeda oraz dostarczenie


mebli dla potrzeb
Regionalnego Biura Projektu
Zapewnienie namiotw
wystawienniczych w czasie
XV Lubelskiego wita
Chleba w Muzeum Wsi
Lubelskiej
Umowa na dostaw,
wdroenie i utrzymanie
Systmu sprawozdawczoci i
gospodarowania odpadami
komunalnymi w ramach
Projektu Wrota
Lubelszczyzny
Informatyzacja
Administracji

Umowa
1612. 1611/OP/C
P/13

CP

Sprzeda oraz dostarczenie


mebli biurowych

Umowa
1613. 1612/OP/C
P/13

CP

Dostawa foteli biurowych

Umowa
1614. 1613/OP/C
P/13

CP

Sprzeda i dostarczenie
mebli

1615.

Dz

Umowa
1614/FS/D

Sporzdzenie opinii w
zakresie oceny strategii

i
Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.
WL
I
KAMAR
Marek Kaszak
WL
i
Dobre Strony Micha
Bielecki

WL
i
MAX Elektronic S.A.

WL
i
Andrzej Bakan Inter
Office
WL
i
Andrzej Bakan Inter
Office
WL
i
Andrzej Bakan Inter
Office
WL
i

r.

r.

1 832,00 z

30 sierpnia 2013

30 sierpnia 2013

brutto

r.

r.

26 800,00 z

30 sierpnia 2013

2 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

30 sierpnia 2013

2 wrzenia 2013

r.

r.

15 052,74 z

2 wrzenia 2013

2 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

7 084,80 z

2 wrzenia 2013

2 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

8 142,60 z

2 wrzenia 2013

2 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

1 000,00 z

31 lipca

2 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

1 499 370,00
z brutto

z/13
Umowa
1615/FS/D
z/13

Dz

Umowa
1617. 1616/DT/C
P/13

CP

1616.

wdraania projektu
innowacyjnego w ramach
PO KL
Sporzdzenie opinii w
zakresie oceny strategii
wdraania projektu
innowacyjnego w ramach
PO KL
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

Umowa
1618. 1617/DT/C
P/13

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

1619.

Umowa
1618/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1620.

Umowa
1619/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1621.

Umowa
1620/FS/C
P/13

CP

Dziaania zwizane
z promocj Wojewdztwa
Lubelskiego oraz
pszczelarstwa na
Lubelszczynie

Antoni Rutka
WL
i
Joanna Sobczuk

1 000,00 z

26 lipca

2 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
Gmina Siedliszcze

296 065,69 z

28 sierpnia 2013

2 wrzenia 2013

r.

r.

30 lipca

2 wrzenia 2013

2013 r.

r.

1 sierpnia 2013

3 wrzenia 2013

r.

r.

8 sierpnia 2013

3 wrzenia 2013

r.

r.

2 500,00 z

30 sierpnia 2013

3 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Gmina Garbw
WL
i
Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
WL
i
Stowarzyszenie
Pomocy Modziey
i Dzieciom
Autystycznym oraz
Modziey i Dzieciom o
pokrewnych
zaburzeniach Wsplny
wiat
WL
i
Wojewdzki Zwizek
Pszczelarzy
z siedzib

40 000,00 z

526 317,64 z

468 310,11 z

CP

Umowa na dokoczenie
realizacji stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa
1623. 1622/OZ/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

1624.

Umowa
1623/FS/C
P/13

CP

Przeniesienie praw
autorskich

1625.

Umowa
1624/FS/D
z/13

Umowa
1622. 1621/OZ/C
P/13

Dz

Umowa
1626. 1625/OZ/Z
/13

Umowa
1626/FS/D
z/13

Dz

1627.

Umowa
1628. 1627/FS/Z/
13
1629.

Umowa
1628/OP/C
P/13

Z
CP

Umowa na wykonanie oceny


merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie w ramach
PO KL
Dokonanie oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego
Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie w ramach
PO KL
Wykonanie
w ramach PO KL dla
Departamentu EFS UMWL
okrelonych czynnoci
Modernizacja Budynku
Teatru Muzycznego w
Lublinie oraz Filharmonii

w Lublinie
WL
i
Prywatna Praktyka
Stomatologiczna
Barbary Tomasiak
w Lublinie
WL
i
Stowarzyszenie na
rzecz Chru
Rezonans
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Aktywnoci
Spoecznej Triada

5 748,82 z

1 000,00 z

12 sierpnia 2013

3 wrzenia 2013

r.

r.

4 wrzenia 2013

4 wrzenia 2013

r.

r.

26 sierpnia 2013

4 wrzenia 2013

r.

r.

WL
i
Cezary Czarnocki

250,00 z

27 czerwca 2013

4 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
Arkadiusz Niedoborek

300/400 z

5 sierpnia 2013

5 wrzenia 2013

brutto
150/200 z

r.

r.

27 czerwca 2013

5 wrzenia 2013

r.

r.

WL
i
Maciej Szafraski

brutto za
wniosek

WL
i
Magdalena Kiciska

2 700,00 z

30 sierpnia 2013

5 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

WL
i
BUDIMEX

853 800,00 z

28 sierpnia 2013

5 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

im. H. Wieniawskiego w
Lublinie
Umowa
1630. 1629/PT/C
P/13

CP

Umowa Licencyjna na
uywanie znaku towarowego
marki Lubelskie

CP

Umowa Licencyjna na
uywanie znaku towarowego
marki Lubelskie

CP

Umowa Licencyjna na
uywanie znaku towarowego
marki Lubelskie

Umowa
1633. 1632/PT/C
P/13

CP

Umowa Licencyjna na
uywanie znaku towarowego
marki Lubelskie

Umowa
1634. 1633/PT/C
P/13

CP

Umowa
1635. 1634/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
1631. 1630/PT/C
P/13
Umowa
1632. 1631/PT/C
P/13

Umowa
1636. 1635/DT/C
P/13

CP

1637.

CP

Umowa
1636/PT/C
P/13

Umowa Licencyjna na
uywanie znaku towarowego
marki Lubelskie
Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wnioskw o dofinansowanie
projektw w ramach PO KL
na lata 2007-2013
Umowa o dofinansowanie
dotacji celow z budetu
pastwa na zakup i
modernizacj kolejowych
pojazdw szynowych
Festiwal Trzech Kultur

WL
i
Lubsadem
Sp. z o.o.
WL
i
Obst Spka Akcyjna
WL
i
MUSI LUBLIN
Sp. z o.o.
WL
i
AS-BABUNI
Sp. z o.o.
WL
i
KM Magnum Sp. z o.o.
WL
i
Adam Brodziak
WL
i
Wojewoda Lubelski
Pani Jolanta Szono Koguc
WL
i
Muzeum Pojezierza
czysko

6 sierpnia 2013

6 wrzenia 2013

r.

r.

6 sierpnia 2013

6 wrzenia 2013

r.

r.

6 sierpnia 2013

6 wrzenia 2013

r.

r.

6 sierpnia 2013

6 wrzenia 2013

r.

r.

6 sierpnia 2013

6 wrzenia 2013

r.

r.

60,00 z brutto

29 lipca 202013

6 wrzenia 2013

za wniosek

r.

r.

7 293,750,00

3 wrzenia 2013

9 wrzenia 2013

r.

r.

15 000,00 z

14 sierpnia 2013

9 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

Umowa
1638. 1637/OP/C
P/13

CP

Wykonanie materiaw
promocyjnych

Umowa
1639. 1638/KP/C
P/13

CP

Zorganizowanie i
przeprowadzenie szkolenia

Umowa
1640. 1639/OP/C
P/13

CP

Dostawa sprzeda energii


elektrycznej

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

Umowa
1641. 1640/DT/C
P/13
Umowa
1642. 1641/DT/C
P/13
Umowa
1643. 1642/DT/C
P/13
1644.
1645.

Umowa
1643/FS/D
z/13
Umowa
1644/FS/D
z/13

CP
CP

Dz
Dz

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Sporzdzenie opinii w
zakresie oceny produktu
finalnego projektu
innowacyjnego testujcego
Umowa na wykonywanie
oceny merytorycznej
wnioskw o dofinansowanie
projektw w ramach PO KL

Wodawskiego we
Wodawie
WL
i
Anita Makarska Gurgacz
WL
i
Lubelski Orodek
Doradztwa Rolniczego
w Koskowoli
WL
i
PGE Obrt S.A.
Oddzia
z siedzib w Lublinie
WL
i
Gmina Naczw
WL
i
Gmina Telatyn
WL
i
Gmina Telatyn

53 751,00 z

30 sierpnia 2013

9 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

100 000,00 z

9 wrzenia 2013

9 wrzenia 2013

netto

r.

r.

127 785,60 z

28 sierpnia 2013

10 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

1 052 641,00

5 sierpnia 2013

10 wrzenia 2013

r.

r.

28 sierpnia 2013

10 wrzenia 2013

r.

r.

28 sierpnia 2013

10 wrzenia 2013

r.

r.

17 220,00 z
19 926,00 z

WL
i
Antoni Rutka

1000,00 z

18 lipca

10 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
Dorota Posyniak

150/200 z

27 czerwca 2013

10 wrzenia 2013

brutto za

r.

r.

wniosek

na lata 2007-2013
Umowa
1645/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Sprzeda
i dostarczenie
zamawiajcemu papieru do
drukarek i kopiarek dla
potrzeba UMWL w Lublinie

CP

Sprzeda
i dostarczenie artykuw
biurowych

Umowa
1650. 1649/OP/C
P/13

CP

Sprzeda
i dostarczenie artykuw
biurowych oraz materiaw
papierniczych

Umowa
1651. 1650/OP/C
P/13

CP

Sprzeda i dostarczenie
materiaw biurowych

Umowa
1652. 1651/OP/C
P/13

CP

Sprzeda i dostarczenie
materiaw biurowych

CP

Przygotowanie i
przeprowadzenie Konkursu
Smaki Lubelszczyzny
2013

1646.

Umowa
1647. 1646/DT/C
P/13
Umowa
1648. 1647/OP/C
P/13
Umowa
1649. 1648/OP/C
P/13

Umowa
1653. 1652/PT/C
P/13

WL
i
Fundacja Obszar
Dziaa Artystycznych
Lublin
WL
i
Przewz Osb
Sylwester Grda
WL
i
Przedsibiorstwo
Annex Sp. z o.o.
WL
i
Biuro PLUS Lucyna i
Adam Koptyra Sp. j.
WL
i
Przedsibiorstwo
Annex Sp. z o.o.
WL
i
Przedsibiorstwo
Annex Sp. z o.o.
WL
i
Przedsibiorstwo
Annex Sp. z o.o.
WL
i
Willa Win Sp. z o.o.

12 300,00 z

6 wrzenia 2013

10 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

26 sierpnia 2013

10 wrzenia 2013

r.

r.

3 090,00 z

2 wrzenia 2013

11 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

8 002,01 z

29 sierpnia 2013

11 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

2 875,71 z

2 wrzenia 2013

11 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

1 118,87 z

2 wrzenia 2013

11 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

2 593,44 z

9 wrzenia 2013

11 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

18 600,00 z

29 sierpnia 2013

11 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

Umowa
1654. 1653/RPO/
Dz/13
Umowa
1655. 1654/RPO/
Dz/13
Umowa
1656. 1655/RPO/
Dz/13

Dz

Dz

Dz

Umowa na wykonanie oceny


merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013

Umowa
1657. 1656/R/C
P/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa
1658. 1657/R/C
P/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

1659.

CP

Umowa
1658/R/C
P/13

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

WL
i
Tadeusz Kaczorowski

9 czerwca 2013

12 wrzenia 2013

r.

r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 z brutto

9 czerwca 2013

12 wrzenia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Anna Szeweko

60,00 z brutto

9 czerwca 2013

12 wrzenia 2013

za wniosek

r.

r.

23 lipca

12 wrzenia 2013

2013 r.

r.

6 sierpnia

12 wrzenia 2013

2013 r.

r.

9 sierpnia

12 wrzenia 2013

2013 r.

r.

Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Gorzelniami Jagieo
Sp. z o.o.
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
I
Rodzinny Ogrd
Dziakowy
AKADEMICKI w
Elizwce
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego

600,00 z

300,00 z

2 520,00 z

Umowa
1660. 1659/DT/C
P/13

CP

Produkcja blankietw
zawiadcze ADR

Umowa
1661. 1660/PT/C
P/13

CP

Umowa Licencyjna na
uywanie znaku towarowego
marki Lubelskie

1662.

Umowa
1661/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1663.

Umowa
1662/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1664.

Umowa
1663/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

I
Zakad Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Annapolu
WL
i
Polska Wytwrnia
Papierw
Wartociowych S.A.
WL
i
Lubelski Rynek
Hurtowy S.A.
z siedzib
w Elizwce
WL
i
Agencja Rozwoju
Roztocza
Sp. z o.o.
WL
i
Biaopodlaskie
Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego
WL
i
Gmina Wlka

32,52 z netto

12 lipca

13 wrzenia 2013

szt.

2013 r.

r.

6 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

27 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

384 680,72 z

320 735,31 z

491 827,27 z

1665.

1666.
1667.
1668.
1669.

Umowa
1664/FS/C
P/13

Umowa
1665/FS/C
P/13
Umowa
1666/FS/C
P/13
Umowa
1667/FS/C
P/13
Umowa
1668/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1670.

Umowa
1669/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1671.

Umowa
1670/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1672.
1673.

Umowa
1671/FS/C
P/13
Umowa
1672/FS/C

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

WL
i
Gmina Konstantynw

WL
i
Powiat Bigorajski
WL
i
Gmina Podedwrze
WL
i
Gmina Wlka
WL
i
Gmina Konstantynw
WL
i
Stowarzyszenie na
Rzecz Ekorozwoju Wsi
Chrulanki Jzefowskie
i Idalin
WL
i
Ewa Sp. Cywilna
Jacek Samonek,
Karolina Kaznowska
WL
i
Gmina Puchaczw
WL
i

28 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

2 941 175,79

22 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

21 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

27 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

28 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

29 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

26 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.
30 sierpnia 2013

r.
13 wrzenia 2013

267 791, 15 z

317 467,80 z
572 971,59 z
243 867,66 z

101 279,34 z

753 707,65 z

211 824,94 z
257 874,42 z

P/13

1674.

Umowa
1673/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1675.

Umowa
1674/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1676.

Umowa
1675/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1677.

Umowa
1676/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1678.

Umowa
1677/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1679.

Umowa
1678/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1680.

Umowa
1679/FS/C
P/12

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1681.

Umowa

CP

Umowa na realizacj dziaa

Gmina Opole Lubelskie


WL
i
Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej Oddzia
Regionalny
w Lublinie
WL
i
Gmina Rejowiec
Fabryczny
WL
i
Zwizek Stowarzysze
Forum Lubelskich
Organizacji
Pozarzdowych
WL
i
Piotr Wasak
WL
i
Gmina Jzefw nad
Wis
WL
i
Gmina Miejska Biaa
Podlaska
WL
i
Polskie Radio
Regionalna Rozgonia
w Lublinie ,,Radio
Lublin S.A.
WL

194 380,40 z

423 877,58 z

105 604,52 z

417 256,20 z

102 047,00 z

291 347,65 z

167 150,00 z

343 266,40 z

r.

r.

27 sierpnia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

2 wrzenia 2013

13 wrzenia 2013

r.

r.

16 wrzenia

16 wrzenia 2013

2013 r.

r.

9 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

11 wrzenia

16 wrzenia 2013

2013 r.

r.

3 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

3 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

6 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

1680/FS/C
P/13

promujcych PO KL

1682.

Umowa
1681/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1683.

Umowa
1682/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1684.
1685.

Umowa
1683/FS/C
P/13
Umowa
1684/FS/C
P/13

1686.

Umowa
1685/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1687.

Umowa
1686/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1688.

Umowa
1687/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

1689.

Umowa
1688/FS/C
P/13

CP

Umowa na realizacj dziaa


promujcych PO KL

CP

,,Od wiedzy do kompetencji

CP

,,Ksztacenie zawodowe

1690.
1691.

Umowa
1689/FS/C
P/13
Umowa

i
Mariusz Goliski
WL
i
Tempo Training&
Consulting
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Jezioro
WL
i
Wioletta Rak
WL
i
Wioletta Rak
WL
i
Monika Grzesiak Chmura
WL
i
Klub Tenisa
Stoowego ,,OPTIMA
WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Stowarzyszenie ,,Pod
Zielon Koniczynk
WL
i
Gmina yrzyn
WL

r.

r.

4 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

6 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

4 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

1 228 480,91

4 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

6 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

30 sierpnia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

2 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

3 wrzenia 2013

16 wrzenia 2013

r.

r.

9 wrzenia 2013

17 wrzenia 2013

r.
10 wrzenia

r.
17 wrzenia 2013

461 814,47 z

133 685,93 z

934 933,05 z

117 536,28 z

261 105,11 z

245 259,00 z

374 930,00 z

432 440,45 z
133 724,49 z

1690/FS/C
P/13
Umowa
1692. 1691/OP/C
P/13
Umowa
1693. 1692/RBP/
CP/13
Umowa
1694. 1693/KM/
Z/13

CP

CP
Z

Umowa
1695. 1694/RBP/
CP/13

CP

Umowa
1696. 1695/RBP/
CP/13

CP

Umowa
1697. 1696/OP/C
P/13

CP

Umowa
1697/FS/C
P/13

CP

Umowa
1699. 1698/OP/C
P/13

CP

1700.

Dz

1698.

Umowa

i
szansa na przyszo
Grzegorz Michakowski
,,Paulinka
WL
Umowa o sprzeda i
i
dostarczenie mebli
,,DRZEWIARZ BIS
Sp. z o.o.
WL
Umowa partnerska
i
Gmina Komarw Osada
Umowa na tumaczenie z
UMWL
jzyka polskiego na jzyk
i
angielski i odwrotnie
Krzysztof Buczyski
WL
i
Umowa partnerska
Miasto Tomaszw
Lubelski
WL
Umowa partnerska
i
Gmina Tereszpol
Umowa na wykonanie i
WL
dostaw 300 sztuk Medali
i
Pamitkowych WL oraz 300
COLUMB EU Sp. z
sztuk etui
o.o.
WL
i
Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Zakad
Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego
WL
Umowa o wiadczenie usugi
i
serwisowej urzdze
Profelektronix Sp. z
sieciowych firmy CISCO
o.o.
Umowa o dzieo z
WL

2013 r.

r.

18 255,66 z

30 sierpnia 2013

18 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

5 sierpnia 2013

18 wrzenia 2013

r.

r.

6000,00 z

17 wrzenia

18 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

19 sierpnia 2013

18 wrzenia 2013

r.

r.

5 sierpnia 2013

18 wrzenia 2013

r.

r.

15 723,09 z

16 wrzenia

18 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

18 wrzenia

18 wrzenia 2013

2013 r.

r.

6 987,34 z

16 wrzenia

19 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

25 000 z

23 sierpnia 2013

19 wrzenia 2013

1699/KM/
Dz/13

1701.

Umowa
1700/GI/C
P/13

Umowa
1702. 1701/PT/C
P/13

CP

CP

przeniesieniem praw
autorskich (przygotowanie
projektu ,,Kraina
mechatroniki)
Umowa na przygotowaniu,
organizacji i obsudze
jednodniowej konferencji dla
COIiE
Umowa na przygotowanie i
przeprowadzenia dziaa
promujcych walory WL
podczas Festiwalu Partnerw
Lwowa

Umowa
1703. 1702/OP/C
P/13

CP

Umowa organizacji
wycieczki

Umowa
1703/FS/C
P/13

CP

Umowa na dostaw
niszczarek do papieru dla
Departamentu FS

1704.

Umowa
1705. 1704/OP/C
P/13

CP

Umowa
1706. 1705/PT/C
P/13

CP

Umowa
1707. 1706/DT/C
P/13

CP

Umowa na przygotowanie,
organizacj i obsug 10
jednodniowych spotka
informacyjnych
Przeprowadzenie dziaa
promujcych wojewdztwo
lubelskie
Umowa na okrelenie
wzajemnych praw i
obowizkw przy realizacji
zdania remontowego pn.
,,Remont drogi
Wojewdzkiej Nr 809

i
Mariusz Hamerski
WL
i
EUROPA S.A.
WL
i
Dobre Strony Micha
Bielecki
WL
i
Biuro Usug
Turystycznych ,,CoralTour
WL
i
Biuro Plus Lucyna i
Adam Koptyra sp.j.
WL
i
MODART Marcin
Komadowski
WL
i
SIGMA SA
WL
i
Gmina Jeziorzany

brutto

r.

r.

11 940,00 z

17 wrzenia

19 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

10 000 z

5 wrzenia 2013

19 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

19 wrzenia

19 wrzenia 2013

2013 r.

r.

3763,80 z

10 wrzenia

19 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

12 wrzenia

20 wrzenia 2013

2013 r.

r.

12 300,00 z

4 wrzenia 2013

20 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

16 sierpnia 2013

20 wrzenia 2013

r.

r.

40 545,00 z

20 910,00 z

70 000,00 z

Umowa
1708. 1707/OP/C
P/13

Umowa
1709. 1708/KE/C
P/13
Umowa
1710. 1709/KE/C
P/13

CP

CP

CP

Umowa
1711. 1710/OP/C
P/13

CP

Umowa
1712. 1711/R/C
P/13

CP

Umowa
1713. 1712/MI/C
P/13

CP

Umowa na materiay
promocyjne na potrzeby
projektu pt.
,,Przeciwdziaanie
wykluczeniu cyfrowemu w
WL
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego pn.
,,wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego pn.
,,wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej
Omowa o organizacj
Olimpiady Wiedzy dla
studentw
Umowa na korzystanie z
informacji geologicznej za
wynagrodzeniem
Umowa na przygotowanie
notyfikacji pomocy
publicznej w zw. z
planowanym
dofinansowaniem projektu
pn. Budowa Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie

1714.

Umowa
1713/FS/C
P/13

CP

,,Wyspa angielskiego

1715.

Umowa

CP

,,Nauczyciel nowej ery

WL
i
Agencja Reklamowa
OPTIMA Anita
Makarska-Gurgacz

42 971,90 z

19 wrzenia

20 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

16 wrzenia

24 wrzenia 2013

2013 r.

r.

13 wrzenia

24 wrzenia 2013

2013 r.

r.

227 000,00 z

3 wrzenia 2013

24 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

18 wrzenia

24 wrzenia 2013

2013 r.

r.

68 880 z

12 wrzenia

24 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

24 wrzenia

24 wrzenia 2013

2013 r.

r.

17 wrzenia

24 wrzenia 2013

WL
i
Lubelski Zwizek
Karate Tradycyjnego

1500 z

WL
i
Okrgowy Zwizek
Judo w Lublinie

2800 z

WL
i
MODART Marcin
Komadowski
WL
i
Gmina Rudnik
WL
i
COMPER Formalczyk i
Wsplnicy, Sp. j.
WL
i
WSPiA
w Lublinie
WL

300 z

296 600,31 z
300 552,87 z

1714/FS/C
P/13
Umowa
1716. 1715/PT/C
P/13
Umowa
1717. 1716/R/C
P/13
Umowa
1718. 1717/R/C
P/13

Umowa
1719. 1718/R/C
P/13
Umowa
1720. 1719/R/Z/
13

CP

Umowa na przeprowadzenie
dziaa podczas V
Europejskiego Festiwalu
Smakw

CP

Umowa na postawienie
namiotu podczas V
Lubelskiego spotkania z
tradycj i kultur owieck

CP

Umowa na przygotowanie i
postawienie sceny podczas V
Lubelskiego spotkania z
tradycj i kultur owieck

CP

Umowa
1721. 1720/RPO/
Dz/13

Dz

1722.

Dz

Umowa
1721/RPO/

Umowa na wykonanie
pokazu sokolniczego ()
podczas V Lubelskiego
spotkania z tradycj i kultur
owieck
Umowa na poprowadzenie
konferansjerki podczas V
Lubelskiego spotkania z
tradycj i kultur owieck
Umowa o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL 2007 2013
Umowa o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o

i
Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw Warszawa
WL
i
Stowarzyszenie
Kresowa Akademia
Smaku
WL
i
Plan System Jerzy
Schab
WL
i
Agencja
Artystyczna ,,Capital
s.c. Ewa Pysiewicz,
Stanisaw Pysiewicz
WL
i
Drapole.pl Piotr
Zadworny
WL
i
Krzysztof Jerzy
Karman
WL
i
Adam Brodziak
WL
i

2013 r.

r.

55 000,00 z

3 wrzenia 2013

24 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

22 sierpnia 2013

24 wrzenia 2013

r.

r.

5700,00 z

22 sierpnia 2013

24 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

3 000,00 z

22 sierpnia 2013

24 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

1 000,00 z

22 sierpnia 2013

24 wrzenia 2013

brutto

r.

r.

8 sierpnia 2013

24 wrzenia 2013

r.

r.

60,00 z

8 sierpnia 2013

24 wrzenia 2013

brutto/wniose

r.

r.

4 100 z brutto

60,00 z
brutto/wniose
k

Dz/13
Umowa
1723. 1722/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
1724. 1723/PT/C
P/13

CP

Umowa
1725. 1724/OP/C
P/13

CP

Umowa
1726. 1725/OP/C
P/13

CP

Umowa
1727. 1726/OP/C
P/13

CP

Umowa
1728. 1727/MI/C
P/13

CP

dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL 2007 2013
Umowa o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL 2007 2013
Umowa o przeprowadzenie
dziaa promocyjnych
podczas Gali wrczenia
nagrody Zacnego uczynku
Umowa o przeprowadzenie
szkolenia z zakresu
Zarzdzania sob w czasie
Umowa o nabycie i oddanie
do uywania samochodu
marki Opel Astra IV
Umowa na przygotowanie
ofert inwestycyjnych COI w
ramach projektu Tworzenie
i rozwj sieci wsppracy
COI
Umowa o przekazanie
rodkw finansowych na
dofinansowanie ,,Budowy
VII Komisariatu Policji wraz
z Policyjn Izb Dziecka w
Lublinie

Umowa
1729. 1728/R/C
P/13

CP

Umowa na korzystanie
z informacji geologicznej

1730.

CP

Umowa o dofinansowanie

Umowa

Aneta Soja
WL
i
Jan Magryta
WL
i
Fundacja Zacny
Uczynek
WL
i
Fundacja Inicjatyw
Menederskich
WL
i
Autolux sp.z o.o.
WL
i
GIS Support Sp. z o.o.
WL
i
Komenda Wojewdzka
Policji w Lublinie
Skarb Pastwa
Marszaek WL
i
Magorzata Dudkowska
WL

k
60,00 z

8 sierpnia 2013

24 wrzenia 2013

r.

r.

20 000 z

18 wrzenia

25 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

20 wrzenia

25 wrzenia 2013

2013 r.

r.

95 000 z

24 wrzenia

25 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

60 681 z

17 wrzenia

25 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

2 135 197,19

26 wrzenia

26 wrzenia 2013

2013 r.

r.

25 wrzenia

26 wrzenia 2013

2013 r.

r.

20 wrzenia

26 wrzenia 2013

brutto/wniose
k

2 800 z netto

300,00 z
43 152,00 z

1729/CP/C
P/13
Umowa
1731. 1730/OP/C
P/13
Umowa
1732. 1731/OZ/Z
/13

1733.

Umowa
1732/GI/C
P/13

projektu systemowego w
ramach PO KL

r.

23 wrzenia

26 wrzenia 2013

2013 r.

r.

300/400 z

16 wrzenia

26 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

29 450,00 z

12 wrzenia

27 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
Jakub Abramiuk

17 400,00 z

19 wrzenia

27 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
San Markos Sp. z o.o.

350 000,00 z

20 wrzenia

27 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

20 wrzenia

27 wrzenia 2013

2013 r.

r.

214 000,00 z

20 wrzenia

30 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

152 554,00 z

23 wrzenia

30 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Wykonanie zadania
polegajcego na dokonaniu
oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego

WL
i
Janina Pitek

Przygotowanie analizy stanu


inwestycji zagranicznych

WL
i
Instytut Nauk
Spoeczno
Ekonomicznych sp. z
o.o.

CP

Umowa
1735. 1734/OP/C
P/13

CP

Umowa
1735/FS/C
P/13

CP

Umowa
1737. 1736/OP/C
P/13

CP

1738.

CP

Umowa
1737/OP/C

2013 r.

CP

Umowa
1734. 1733/FS/Z/
13

1736.

i
Gmina Miasto Lublin
WL
i
INTERLOGOS S.C.
Anna Olejniczak,
Jarosaw Olejniczak

Rozpatrywanie protestw,
odwoa oraz sporzdzenie
dokumentacji zwizanej
z procedur odwoawcz
Wykonanie zadania
polegajcego na produkcji
spotu promujcego
wojewdztwo lubelskie
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Dostawa dwch
samochodw
Dostawa dwch
samochodw

WL
i
Gmina Dorohusk
WL
i
CRH agiel AUTO
Sp. z o.o.
WL
i

666 455,94 z

198 083,41 z

INTER AUTO Wiesaw


Siwek

P/13
Umowa
1739. 1738/OP/C
P/13
Umowa
1740. 1739/RBP/
CP/13

Umowa
1741. 1740/RBP/
CP/13

CP

CP

CP

Umowa
1742. 1741/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
1743. 1742/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
1744. 1743/RPO/
Dz/13

Dz

1745.

CP

Umowa
1744/RBP/

Wykonanie usugi
polegajcej na umyciu
szklanej elewacji w budynku
przy ul. Stefczyka 3 i
Stefczyka 3B
Produkcja materiaw
programowych
przeznaczonych do emisji w
telewizji oraz zakup czasu
antenowego
Produkcja materiaw
programowych
przeznaczonych do emisji w
telewizji oraz zakup czasu
antenowego
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007 - 2013
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007 - 2013
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007 - 2013
Przedmiot umowy
realizowany jest w ramach

WL
i
MAJ MAX Hubert
Maj

16 152,79 z

30 wrzenia

30 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

73 844,28 z

13 wrzenia

30 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

15 933,42 z

17 wrzenia

30 wrzenia 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
Adam Brodziak

60,00 z brutto

30 sierpnia 2013

30 wrzenia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
I
Jan Magryta

60,00 z brutto

30 sierpnia 2013

30 wrzenia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Ryszard Kuniar

60,00 z brutto

30 sierpnia 2013

30 wrzenia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i

15 854,70 z

17 wrzenia

30 wrzenia 2013

2013 r.

r.

WL
i
Telewizja Polska S.A.
z siedziba
w Warszawie
WL
i
Polskie Radio
Regionalna Rozgonia
w Lublinie Radio
Lublin S.A.

1746.

CP/13

Projektu

Umowa
1745/FS/C
P/13

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Promocja wojewdztwa
lubelskiego podczas test
meczu ulowego z udziaem
reprezentacji Polski
organizowanego w Lublinie
w dniu 12.10.2013r.

Umowa
1747. 1746/PT/C
P/13
Umowa
1748. 1747/DT/C
P/13
Umowa
1749. 1748/DT/C
P/13
1750.

1751.
1752.

Umowa
1749/FS/C
P/13
Umowa
1750/FS/C
P/13
Umowa
1751/FS/C
P/13

CP

CP

CP

Porozumienie w sprawie
wsplnej realizacji projektu

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP
CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1753. 1752/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania

1754.

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron

Umowa
1753/DT/C

Diecezja Siedlecka
rozgonia radiowa
Katolickie Radio
Podlasie
WL
i
Marek Gudkw
WL
i
Fundacja Best
Speedway Promotion
w Lublinie
WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Gmina Rejowiec
WL
i
CREATOR
Sp. z o.o.
WL
i
Gmina Zalesie
WL
i
Gmina Skierbieszw
WL
i
Pectore-Eco Sp. z
o.o.
WL
i

1 padziernika

1 padziernika

2013 r.

2013 r.

35 000,00 z

27 wrzenia

1 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

193 714 256,4

16 wrzenia

1 padziernika

5 z

2013 r.

2013 r.

20 wrzenia

1 padziernika

2013 r.

2013 r.

26 wrzenia

1 padziernika

2013 r.

2013 r.

1 padziernika

1 padziernika

2013 r.

2013 r.

27 wrzenia

1 padziernika

2013 r.

2013 r.

35 670,00 z

25 wrzenia

2 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

12 lipca

2 padziernika

2013 r.

2013 r.

638 634,79 z

27 000,00 z

430 135,53 z

209 014,98 z
615 410,76 z

przy realizacji zadania

P/13
Umowa
1755. 1754/R/C
P/13
Umowa
1756. 1755/DT/C
P/13

Umowa
1757. 1756/DT/C
P/13

CP

Przeprowadzenie dziaa
promocyjnych

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

Umowa
1758. 1757/R/C
P/13

CP

Umowa
1759. 1758/R/C
P/13

CP

Merytoryczne
poprowadzenie IV
Ecoforum Po pierwsze
rodowisko

Umowa
1759/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1761. 1760/PR/D
z/13

Dz

Wykonanie obowizkw
opracowania diagnozy
statystycznej

1762.

CP

Umowa o dofinansowanie

1760.

Umowa

Miasto Terespol
WL
i
Euro Dag Dagmara
Frydecka

8 000,00 z

WL
i
Jan Kostruba

WL
i
Bogumi Daszczyk

WL
i
Krzysztof Karman
WL
i
Telewizja Polska S.A.
WL
i
Bialskopodlaskie
Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego
WL
i
Centrum Bada i
Edukacji Statystycznej
GUS
WL

27 wrzenia

2 padziernika

2013 r.

2013 r.

19 wrzenia

2 padziernika

2013 r.

2013 r.

25 wrzenia

2 padziernika

2013 r.

2013 r.

3 000,00 z

16 wrzenia

2 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

6 wrzenia 2013

2 padziernika

r.

2013 r.

3 padziernika

3 padziernika

2013 r.

2013 r.

23 lipca

3 padziernika

2013 r.

2013 r.

30 wrzenia

3 padziernika

491 011,33 z

5 000,00 z
294 156,75 z

1761/FS/C
P/13
Umowa
1763. 1762/PT/C
P/13

CP

projektu systemowego w
ramach PO KL
Porozumienie stron w
sprawie organizacji
Kongresu Inicjatyw Europy
Wschodniej
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Umowa
1763/FS/C
P/13

CP

Umowa
1765. 1764/OP/C
P/13

CP

Umowa licencyjna

CP

Umowa licencyjna na
uywanie znaku towarowego
marki Lubelskie

CP

Umowa licencyjna na
uywanie znaku towarowego
marki Lubelskie

1764.

Umowa
1766. 1765/PT/C
P/13
Umowa
1767. 1766/PT/C
P/13
Umowa
1768. 1767/OP/C
P/13
Umowa
1769. 1768/OP/C
P/13
1770.

Umowa
1769/OZ/Z
/13

CP

CP
Z

Przeprowadzenie szkolenia
z zakresu Zarzdzania
projektami
w systemie MS Project
kurs podstawowy
Przeprowadzenie szkolenia
pt. Umowy o roboty
budowlane praktyczne
aspekty dla beneficjentw
RPO WL na lata 2007-2013
Wykonanie zadania
polegajce na dokonaniu
oceny zasadnoci
zastosowania przymusu

i
Gmina Niedwiada
WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Tomasz Wilczkiewicz
WL
i
Wolters Kluwer Polska
S.A.
WL
i
ZL Naczw Zdrj Sp.
z o.o.
WL
i
Fabryka Cukierkw
Pszczka Sp. z o.o.
WL
i
KOMAKO Wschd
Sp. z o.o.
WL
i
Centralny Instytut
Analiz Polityczno Prawnych
WL
i
Marcin Cabaj

2013 r.

2013 r.

5 000,00 z

27 wrzenia

3 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

2 padziernika

3 padziernika

2013 r.

2013 r.

91 020,00 z

30 wrzenia

4 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

6 sierpnia 2013

4 padziernika

r.

2013 r.

6 sierpnia 2013

4 padziernika

r.

2013 r.

3 900,00 z

30 wrzenia

4 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

29 510,00 z

23 wrzenia

4 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

300/400 z

18 wrzenia

4 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

13 000,00 z

bezporedniego
Umowa
1771. 1770/KE/C
P/13

CP

Umowa
1772. 1768/OP/C
P/13

CP

Umowa
1773. 1772/DT/C
P/13

CP

Umowa
1774. 1773/OZ/Z
/13

Umowa
1775. 1774/OZ/Z
/13

1776.
1777.

Umowa
1775/FS/C
P/13
Umowa
1776/FS/C
P/13

CP
CP

Umowa
o wsparcie realizacji zadania
publicznego
Umowa na zakup czasu
reklamowego w lokalnych
kinach oraz rozgoniach
radiowych
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Wojewdzka Biblioteka
Publiczna im.
Hieronima
opaciskiego w
Lublinie

270 000,00 z

20 wrzenia

4 padziernika

2013 r.

2013 r.

WL
i
Don Brando Sp. z o.o.

89 790,00 z

WL
i
Andrzej Dybiec

padziernika
2013 r.

7 padziernika
2013 r.

26 wrzenia

7 padziernika

2013 r.

2013 r.

300/400 z

18 wrzenia

7 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
T. Masiak

300/400 z

18 wrzenia

7 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Waldemar Taurogiski

1 489 096,21

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Fundacja na Rzecz
Wspierania
Wychowania

174 992,15 z

Wykonanie zadania
polegajce na dokonaniu
oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego
Wykonanie zadania
polegajce na dokonaniu
oceny zasadnoci
zastosowania przymusu
bezporedniego

WL
i
A. Ostrowski

3
padziernika

7 padziernika
2013 r.

2013 r.
1

7 padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

1778.

1779.

1780.

1781.

Umowa
1777/FS/C
P/13

CP

Umowa
1778/FS/C
P/13

CP

Umowa
1779/FS/C
P/13

CP

Umowa
1780/FS/C
P/13

CP

Umowa
1782. 1781/R/C
P/13
Umowa
1783. 1782/R/C
P/13

CP

CP

Umowa
1784.
1783/MI/C
P/13

CP

1785.

Dz

Umowa
1784/FS/D

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

i Edukacji
SKRZYDA
WL
i
CONSULTOR Sp. z o.
o.
WL
i
CONSULTOR Sp. z o.
o.

3
478 443,64 z

2013 r.
3
480 039,50 z

WL
i
Gmina Biaa Podlaska

342 329,71 z

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina Annopol

354 834,09 z

Zorganizowanie i
zrealizowanie dziaa w
ramach obsugi artystycznej
VI Eko-festynu

WL
i
Park Historyczny
Sowiaski Grd
WL
i
Polski Zwizek
owiecki Zarzd
Okrgowy
w Lublinie
WL
i
PKS
w Bigoraju
Sp. z o.o.
WL
i

Umowa poyczki
Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o

padziernika
2013 r.
1

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

Dziaania zwizane z
promocj Wojewdztwa
Lubelskiego oraz krzewienie
ochrony rodowiska
naturalnego

padziernika

padziernika
2013 r.
1

2 000,00 z
brutto

padziernika
2013 r.
3
padziernika
2013 r.

7 padziernika
2013 r.
7 padziernika
2013 r.
7 padziernika
2013 r.
7 padziernika
2013 r.
8 padziernika
2013 r.

6 000,00 z

13 wrzenia

8 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

1 000 000,00
z
150/200 z
brutto za

8
padziernika
2013 r.
9 lipca 2013 r.

9 padziernika
2013 r.
9 padziernika
2013 r.

z/13

dofinansowanie projektw w
ramach PO KL na lata 20072013
Sporzdzenie opinii w
zakresie strategii wdraania
projektu innowacyjnego

Umowa
1785/FS/D
z/13

Dz

Umowa
1787. 1786/PT/C
P/13

CP

Umowa
dotacji

Umowa
1788. 1787/PT/C
P/13

CP

Umowa
dotacji

Umowa
1789. 1788/PT/C
P/13

CP

Umowa
dotacji

Umowa
1790. 1789/PT/C
P/13

CP

Umowa o prace projektowe

Umowa
1791. 1790/OZ/C
P/13

CP

Wykonanie zadania
polegajcego na realizacji
programu zdrowotnego

1792.

CP

1786.

Umowa
1791/OZ/C

Wykonanie zadania
polegajcego na realizacji

Arkadiusz Gasek

wniosek

WL
i
Marcin Dygo
WL
i
WIMED Oznakowanie
Drg Sp. z o.o.
WL
i
Samodzielny Publiczny
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny w
Chemie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny w
Chemie
WL
i
PROJEKT, Polsko
Belgijska Pracownia
Architektury Sp. z o.o.
WL
i
Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej im.
w. Jana z Dukli
SPZOZ
WL
i

1 000,00 z

18 wrzenia

9 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

9 padziernika

10 padziernika

2013 r.

2013 r.

10 padziernika

10 padziernika

2013 r.

2013 r.

10 padziernika

10 padziernika

2013 r.

2013 r.

56 000,00 z

26 wrzenia

10 padziernika

netto

2013 r.

2013 r.

21 584,27 z

400 000,00 z

52 000,00 z

9
86 400,00 z

padziernika
2013 r.

86 400,00 z

10 padziernika
2013 r.

10 padziernika

padziernika

2013 r.

P/13
Umowa
1793. 1792/GI/Z/
13
Umowa
1794. 1793/GI/Z/
13

programu zdrowotnego

Wykonanie usugi
obejmujcej
przeprowadzenie panelu
branowego oraz
Wykonanie usugi
obejmujcej
przeprowadzenie panelu
branowego oraz
Wynajem studia
telewizyjnego Gala
Turystyczne Pery i Pereki
Lubelszczyzny 2013

Okrgowy Szpital
Kolejowy SPZOZ
w Lublinie

2013 r.
4

WL
i
Mariusz Kicia

25 000,00 z

WL
i
Robert Zajkowski

25 000,00 z

WL
i
Telewizja Polska S.A.

34 000,00 z

20 wrzenia

14 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

11 padziernika

14 padziernika

2013 r.

2013 r.

200,00 z

24 wrzenia

14 padziernika

brutto

2013 r.

2013 r.

brutto

brutto

padziernika
2013 r.
4
padziernika
2013 r.

Umowa
1795. 1794/PT/C
P/13

CP

1796.

Umowa
1795/KM/
Dz/13

Dz

Ustne tumaczenie
z jzyka angielskiego

WL
i
Krzysztof Buczyski

1797.

Umowa
1796/FS/D
z/13

CP

Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach PO KL

WL
i
Anna Giszczak

1798.

Umowa
1797/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gmina abunie

440 987,76 z

Umowa
1798/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
WSEI Lublin

583 949,93 z

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Koczkodaj Grzegorz

352 704,65 z

padziernika

Wykonanie druku publikacji

WL

10 059,00 z

2013 r.
11 padziernika

1799.

1800.
1801.

Umowa
1799/FS/C
P/13

CP

Umowa

CP

123,00 z

9
padziernika
2013 r.
11
padziernika
2013 r.
3

11 padziernika
2013 r.
11 padziernika
2013 r.

14 padziernika
2013 r.
14 padziernika
2013 r.
14 padziernika
2013 r.
14 padziernika

1800/OP/C
P/13
Umowa
1802. 1801/OP/C
P/13
Umowa
1803. 1802/OP/C
P/13
1804.

Umowa
1803/FS/C
P/13

Umowa
1805. 1804/DT/C
P/13

Umowa
1806. 1805/DT/C
P/13
Umowa
1807. 1805/R/D
z/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia z
zakresu obsugi MS Excel

i
DRUKARNIA ALFGRAF
WL
i
Unizeto Technologies
S.A.

brutto

10
9 525,60 z

Okrelenie warunkw i zasad


wsppracy pomidzy
stronami umowy

WL
i
MIKROBIT Sp. z o.o.

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Gdela Krystyna
Akustica - Med

471 381,40 z

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

WL
i
Anna Kozie
KOZIOEK

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

WL
i
Konrad Hasiuk
KONBO

Wykonanie fotografii

WL
i
Krzysztof Wasilczyk

CP

Dz

1808.

Umowa
1807/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

1809.

Umowa

CP

Umowa o dofinansowanie

WL
i
MELTING POT P.
Kossowski
WL

2013 r.

21 600,00 z
brutto

padziernika
2013 r.
9
padziernika
2013 r.

666 390,00 z

2013 r.
15 padziernika
2013 r.
15 padziernika

2013 r.

2013 r.

23 wrzenia

16 padziernika

2013 r.

2013 r.

30 wrzenia

16 padziernika

2013 r.

2013 r.

padziernika
2013 r.

337 153,00 z

14 padziernika

15 padziernika

7
3 000,00 z

2013 r.

16 padziernika
2013 r.

11 padziernika

16 padziernika

2013 r.

2013 r.

11 padziernika

16 padziernika

Umowa
1809/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

i
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
WL
i
Gmina Lublin

Umowa
1811. 1810/DT/C
P/13

CP

Okrelenie warunkw
udzielenia pomocy
finansowej

WL
i
Gmina Megiew

360 000,00 z

Umowa
1811/FS/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

WL
i
Iwona Urbaska

473 215,56 z

Umowa
1812/KM/
Z/13

Tumaczenie ustne z jzyka


niderlandzkiego

WL
i
Marcin Lipnicki

500,00 z

1808/FS/C
P/13
1810.

1812.

1813.

1814.

Umowa
1813/FS/C
P/13

Umowa
1815. 1814/RPO/
Dz/13
Umowa
1816. 1815/RPO/
Dz/13
Umowa
1817. 1816/OP/C
P/13

projektu systemowego w
ramach PO KL

CP

Dz

Dz

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Wykonanie weryfikacji
projektu zoonego
w ramach
RPO WL
Wykonanie weryfikacji
projektu zoonego
w ramach
RPO WL
wiadczenie usug serwisu i
biecej konserwacji
systemu KSAT2000

WL
i
Artur Dbiski
WL
i
Adam Brodziak
WL
i
Tadeusz Kaczorowski
WL
i
Centralny Orodek
Informatyki Grnictwa
S.A.

117 236,98 z

2013 r.

2013 r.

11 padziernika

16 padziernika

2013 r.
4

2013 r.
17

padziernika

padziernika

2013 r.
11

2013 r.
17

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.
17

30 wrzenia
2013 r.

padziernika

17

2013 r.
17

padziernika

padziernika

2013 r.
8

2013 r.
17

padziernika

padziernika

120,00 z

2013 r.
8

2013 r.
17

brutto za

padziernika

padziernika

niosek

2013 r.

2013 r.

5 350,50 z

30 wrzenia

brutto

2013 r.

613 136,40 z

60,00 z brutto
za niosek

18
padziernika
2013 r.

Umowa
1818. 1817/OP/C
P/13
Umowa
1819. 1818/OP/C
P/13
Umowa
1820. 1819/OP/C
P/13
Umowa
1821. 1820/OP/C
P/13
Umowa
1822. 1821/OP/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Przeprowadzenie szkolenia
Umowa
o wiadczenie usug
dystrybucji energii
elektrycznej
Umowa
o wiadczenie usug
dystrybucji energii
elektrycznej
Umowa
o wiadczenie usug
dystrybucji energii
elektrycznej
Umowa
o wiadczenie usug
dystrybucji energii
elektrycznej
Dofinansowanie Projektu
Regionalne Obserwatorium
Terytorialne w
wojewdztwie lubelskim

Umowa
1823. 1822/PR/C
P/13

CP

Umowa
1824. 1823/RBP/
CP/13

CP

Umowa
1825. 1824/RBP/
CP/13

CP

Umowa Partnerska

1826.

CP

Umowa Partnerska

Umowa
1825/RBP/

Umowa Partnerska

WL
i
Polska Agencja
Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A.

2 460,00 z
brutto

WL
i
PGE Dystrybucja S.A.

WL
i
PGE Dystrybucja S.A.

WL
i
PGE Dystrybucja S.A.

WL
i
PGE Dystrybucja S.A.

18

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

27 wrzenia
2013 r.
25 wrzenia
2013 r.
24 wrzenia
2013 r.
25 wrzenia
2013 r.

18
padziernika
2013 r.
18
padziernika
2013 r.
18
padziernika
2013 r.
18
padziernika

2013 r.
18

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

WL
i
Minister Administracji i
Cyfryzacji

820 207,50 z

WL
i
Gmina Chrzanw

WL
i
Gmina Potok Wielki
WL
i

CP/13
Umowa
1827. 1826/RBP/
CP/13
Umowa
1828. 1827/RBP/
CP/13
Umowa
1829. 1828/RBP/
CP/13
Umowa
1830. 1829/RBP/
CP/13
Umowa
1831. 1830/RBP/
CP/13
Umowa
1832. 1831/RBP/
CP/13

Gmina Godziszw
CP

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska

Umowa
1833. 1832/RBP/
CP/13

CP

Umowa
1834. 1833/RBP/
CP/13

CP

Umowa Partnerska

1835.

CP

Umowa Partnerska

Umowa
1834/RBP/

Umowa Partnerska

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

WL
i
Gmina Batorz

WL
i
Gmina Wodawa

WL
i
Gmina mud

WL
i
Gmina Leniowice

WL
i
Gmina Dzierzkowice

WL
i
Gmina Urszulin

WL
i
Gmina Spiczyn

WL
i
Gmina Konopnica

padziernika

padziernika

2013 r.
1

2013 r.
18

padziernika

padziernika

WL
i

CP/13
Umowa
1836. 1835/KE/C
P/13
Umowa
1837. 1836/PT/C
P/13
Umowa
1838. 1837/OP/C
P/13

1839.

Umowa
1838/GI/C
P/13

Umowa
1840. 1839/PT/C
P/13
Umowa
1841. 1840/OP/C
P/13

1842.
1843.

Umowa
1841/FS/C
P/13
Umowa
1842/FS/C

CP

Umowa
o wsparcie realizacji zadania
publicznego

CP

Umowa Licencyjna na
uywanie znaku towarowego
marki Lubelskie

CP

Opracowanie graficzne,
dokonanie korekty skadu
oraz druku Raportu
kocowego

CP

CP

CP

CP
CP

Umowa konsorcjum
jednostek samorzdu
terytorialnego
Przeprowadzenie autorskiego
kulinarnego pokazu
promujcego walory
kulinarne Wojewdztwa
Lubelskiego
Dofinansowanie wydatkw
Ochotniczej Stray Poarnej
w Paszkach Duych
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w

Gmina Trzebieszw
WL
i
Stowarzyszenie
Rozwoju Kultury
Akademickiej
WL
i
Spdzielcza
Mleczarnia Spomlek
WL
i
Agencja wydawniczo
Reklamowa Magic
WL
i
Konsorcjum Jednostek
Samorzdu
Terytorialnego
WL
i
Agnieszka Filiks
WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w Paszkach
Duych
WL
i
Lechaa Consulting
Sp. z o.o.
WL
i

7 200,00 z

9 901,50 z
brutto
3 000-6 000 z
dla
koordynator
w

2013 r.

2013 r.

21

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

21

padziernika

padziernika

2013 r.
10

2013 r.
21

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

27

22

wrzenia

padziernika

2013 r.

2013 r.

5 000,00 z

15 padziernika

brutto

2013 r.

22
padziernika
2013 r.

22

22

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

22

22

393 578,09 z

padziernika

padziernika

935 072,64 z

2013 r.
22

2013 r.
22

5 000,00 z

P/13

Umowa
1844. 1843/OP/C
P/13

Umowa
1845. 1844/OP/D
z/13

ramach PO KL

CP

Dz

Umowa
1846. 1845/KE/C
P/13

CP

Umowa
1846/FS/C
P/13

CP

1847.

Umowa
1848. 1847/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia
pt. Poprawno udzielania
zamwie publicznych
w ramach projektw
dofinansowanych ze
rodkw unijnych dla
beneficjentw
Przygotowanie i
przeprowadzenie
specjalistycznego szkolenia
dla dyrektorw
departamentw UMWL
w Lublinie
Dotacja
celowa
Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL
Przeprowadzenie szkolenia
z zakresu praktycznych
zasad przeprowadzania
inwentaryzacji w drodze
spisu
z natury

Umowa
1849. 1848/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatkw

1850.

CP

Dofinansowanie wydatkw

Umowa

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

22

22

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

14

23

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

23

23

padziernika

padziernika

2013 r.
24

2013 r.
24

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

21

24

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

25

25

10 000,00 z

padziernika

padziernika

5 000,00 z

2013 r.
25

2013 r.
25

Fundacja ECO

WL
i
Grzegorz Miszczak

WL
i
Krzysztof Gsiorek
WL
i
Gmina Kazimierz
Dolny
WL
i
Lubelska Fundacja
Rozwoju
WL
i
Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Zakad
Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z
o.o.
WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w Wohyniu
WL

32 231,00 z
brutto

900,00 z

500 000,00 z

559 244,60 z

2 047,00 z
brutto

1849/OP/C
P/13

1851.

1852.

Umowa
1850/GI/C
P/13
Umowa
1851/GI/C
P/13

Umowa
1853. 1852/OZ/C
P/13

Umowa
1854. 1853/OZ/C
P/13

CP

Umowa o dofinansowanie w
ramach Funduszu
Partnerskiego

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

CP

CP

Umowa
1855. 1854/OZ/C
P/13

CP

1856.

CP

Umowa
1855/MI/C
P/13

Umowa
o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa
o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa
o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw
Umowa na wykonanie
operatw szacunkowych

i
Ochotnicza Stra
Poarna w
Janiszkowicach
WL
i
ECORYS Polska
Sp. z o.o.
WL
i
PLAY POKEN &
SPYBUS
WL
i
Okrgowy Szpital
Kolejowy
SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Wojewdzka
Przychodnia
Stomatologiczna SP
ZOZ
w Lublinie
WL
i
Niepubliczny Zakad
Opieki Zdrowotnej
FARMED
w Lublinie
WL
i
Korporacja SEDPOL

782 719,00 z

118 907,25 z

68 985,84 z

8 623,23 z

3 813,00 z

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

23
lipca 2013 r.
27
wrzenia 2013 r.

25
padziernika
2013 r.
28
padziernika
2013 r.

23

28

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

23

28

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

23

28

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

28

29

padziernika

padziernika

Umowa
1857. 1856/OZ/C
P/13

Umowa
1858. 1857/OZ/C
P/13

Umowa
1859. 1858/OZ/C
P/13

Umowa
1860. 1859/OZ/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
1861. 1860/PT/C
P/13

CP

1862.

CP

Umowa
1861/PT/C
P/13

Umowa
o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa
o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa
o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa
o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw
Promocja wojewdztwa
lubelskiego podczas
rozgrywek sportowych
Ekstraklasy
w 2013 r.
Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO

Sp. z o.o.
WL
i
Niepubliczny Zakad
Opieki Zdrowotnej
BlueMed
w Lublinie
WL
i
Stomatologiczny
Niepubliczny Zakad
Opieki Zdrowotnej EMDENT Sp. p. w
Lublinie
WL
i
Lubelskie Hospicjum
dla Dzieci im. Maego
Ksicia, NZOZ
Stomatologia w
Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Akademicki Zakad
Opieki Zdrowotnej w
Lublinie
WL
i
Klub Sportowy Azoty
Puawy
WL
i
Borowski Witold

8 623,23 z

17 246,46 z

17 246,46 z

17 246,46 z

2013 r.

2013 r.

23

29

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

23

29

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

23

29

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.

23

29

padziernika

padziernika

2013 r.

2013 r.
29

15 000,00 z

14 maja

brutto

2013 r.

290 168,90 z

28

29

padziernika

padziernika

padziernika
2013 r.

KL
Umowa
1863. 1862/OZ/C
P/13

Umowa
1864. 1863/OZ/C
P/13

Umowa
1865. 1864/OZ/C
P/13
Umowa
1866. 1865/KE/C
P/13

Umowa
1867. 1866/OZ/C
P/13

Umowa
1868. 1867/OZ/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw
Umowa
o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw
Umowa
o wsparcie realizacji zadania
publicznego

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Konstat
WL
i
Niepubliczny Zakad
Opieki
Stomatologicznej
SZADENT w
Zamociu
WL
i
Niepubliczny Zakad
Opieki Zdrowotnej
Gabinety Galeria
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 4
w Lublinie
WL
i
Lubelski Okrgowy
Zwizek Kickoxingu
WL
i
Przychodnia
Stomatologiczna
INIDENT NZOZ
w Lublinie
WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny im.
S.K. Wyszyskiego w
Lublinie

2013 r.

8 623,23 z

17 246,46 z

410 770,50 z

3 000,00 z

17 246,46 z

475 629,00 z

23 padziernika
20103 r.

23 padziernika
2013 r.

23 padziernika
2013 r.

22 padziernika
2013 r.

23 padziernika
2013 r.

23 padziernika
2013 r.

2013 r.
29
padziernika
2013 r.

29
padziernika
2013 r.
29
padziernika
2013 r.
30
padziernika
2013 r.
30
padziernika
2013 r.
30
padziernika
2013 r.

Umowa
1869. 1868/KE/C
P/13
Umowa
1870. 1869/KE/C
P/13
Umowa
1871. 1870/KE/C
P/13

Umowa
1872. 1871/OZ/C
P/13

Umowa
1873. 1872/OZ/C
P/13

Umowa
1874. 1873/OZ/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

WL
i
Gmina Lublin
WL
i
Muzeum Wsi
Lubelskiej
w Lublinie
WL
i
Muzeum Wsi
Lubelskiej
w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej w
Puawach
WL
i
Stomatologiczne
Centrum Kliniczne
Uniwersytetu
Medycznego
w Lublinie
WL
i
Gabinet Lekarski lek
Grzegorza
Makarewicza w Biaej
Podlaskiej

200,000 z

296,000 z

500,000 z

21 619,50 z

34 492,92 z

8 623,23 z

10 padziernika
2013 r.
21 padziernika
2013 r.

14 padziernika
2013 r.

23 padziernika
2013 r.

23 padziernika
2013 r.

23 padziernika
2013 r.

31
padziernika
2013 r.
31
padziernika
2013 r.
31
padziernika
2013 r.
31
padziernika
2013 r.

31
padziernika
2013 r.

31
padziernika
2013 r.

Umowa
1875. 1874/OP/C
P/13

1876.

Umowa
1875/FS/C
P/13

Umowa
1877. 1876/OP/C
P/13
Umowa
1878. 1877/KE/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
1879. 1878/OP/C
P/13

CP

Umowa
1880. 1879/R/C
P/13

CP

Umowa
1881. 1880/R/D
z/13

Dz

1882.
1883.

Umowa
1881/GI/C
P/13
Umowa
1882/GI/C

CP
CP

Umowa
najmu
Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL
Konserwacja kserokopiarek
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Wynajem powierzchni
wystawienniczej
Promocja Wojewdztwa
Lubelskiego
Przygotowanie opisw 40
produktw
Umowa przekazywania
stypendium w ramach
projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II
Umowa przekazywania
stypendium w ramach

WL
i
NDM Projekt Sp. z o.o.
WL
i
Gmina Kamionka
WL
i
Corrado Konrad
Burczyski
WL
i
Stowarzyszenie
Animatorw Ruchu
Folkowego
WL
i
Atlas Business Service
Sp. z o.o.
WL
i
Wojewdzki Zwizek
Pszczelarzy
WL
i
Stanisaw Turski

3
49,00 z

padziernika
2013 r.
29

306 468,69 z

3 662,83 z
brutto

padziernika
2013 r.
31
padziernika
2013 r.
23

9 000,00 z

padziernika
2013 r.

157 440,00 z
brutto

31
padziernika
2013 r.
3

2 500,00 z

padziernika

3 500,00 z

2013 r.
7 listopada 2013

brutto

WL
i
Magdalena Maria Zajc

3 656,00

WL
i

z/mc

r.
18
padziernika

4 listopada 2013
r.
4 listopada 2013
r.
4 listopada 2013
r.
4 listopada 2013
r.
5 listopada 2013
r.
5 listopada 2013
r.
5 listopada 2013
r.
5 listopada 2013
r.

3 656,00

2013 r.
25

5 listopada 2013

z/mc

padziernika

r.

P/13
Umowa
1884. 1883/FS/Z/
13
Umowa
1885. 1884/OP/C
P/13
Umowa
1886. 1885/OZ/C
P/13

1887.

Umowa
1886/FS/C
P/13

Umowa
1888. 1887/OZ/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
1889. 1888/OZ/C
P/13

CP

1890.

CP

Umowa
1889/OZ/C
P/13

projektu Stypendia
naukowe dla doktorantw II

Dorota Kamila Grabo

Umowa zlecenia

WL
i
Magdalena Staga

Organizacja cyklu spotka

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw
Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL
Umowa o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i

WL
i
Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 1
w Lublinie
WL
i
Gmina Szastarka
WL
i
I Wojskowy Szpital
Kliniczny z Poliklinik
SP ZOZ w Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw
Wewntrznych w
Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny

2013 r.
31
5 200,00 z

padziernika
2013 r.
23

39 999,60 z

padziernika
2013 r.
23

227 004,75 z

padziernika
2013 r.
25

269 749,32 z

padziernika
2013 r.
23

468 946,59 z

padziernika
2013 r.

23
237 814,50 z

padziernika
2013 r.

32 429,25 z

5 listopada 2013
r.
5 listopada 2013
r.
6 listopada 2013
r.
6 listopada 2013
r.
6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.

23

6 listopada 2013

padziernika

r.

lekarzy dentystw

Umowa
1891. 1890/OZ/C
P/13

Umowa
1892. 1891/OZ/C
P/13

Umowa
1893. 1892/OZ/C
P/13

Umowa
1894. 1893/OZ/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
1895. 1894/OZ/C
P/13

CP

1896.

CP

Umowa
1895/OZ/C
P/13

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw
Umowa o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw
Umowa o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Zakad Opieki
Zdrowotnej
w cznej
WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny w
Biaej Podlaskiej
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki im.
Papiea Jana Pawa II w
Zamociu
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej w ukowie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej w
Lubartowie
WL
i
DENTAL Przychodnia
Stomatologiczna w
Lublinie
WL
i
Niepubliczny Zakad
Opieki Zdrowotnej
Maria Kietliska

2013 r.
23
75 668,25 z

padziernika
2013 r.
23

118 907,25 z

padziernika
2013 r.
23

43 239,00 z

padziernika
2013 r.
23

32 429,25 z

padziernika

6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.

2013 r.
23
17 246,46 z

padziernika
2013 r.

17 246,46 z

6 listopada 2013
r.

23
padziernika
2013 r.

6 listopada 2013
r.

Umowa
1897. 1896/OZ/C
P/13

Umowa
1898. 1897/OZ/C
P/13

Umowa
1899. 1898/OZ/C
P/13
Umowa
1900. 1899/OZ/C
P/13
Umowa
1901. 1900/OP/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
1902. 1901/OP/C
P/13

CP

1903.

CP

Umowa
1902/OP/C

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw
Umowa o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Zaprojektowanie kalendarzy
na 2014 r.

Przychodnia
specjalistyczna w
Zamociu
WL
i
Niepubliczny zakad
Opieki Zdrowotnej
Dentimed w Lublinie
WL
i
Gabinet
Stomatologiczny
Evadent
w Lublinie
WL
i
Fundacja Rozwoju
KUL NZOZ Poradnia
Zdrowia w Lublinie
WL
i
Gabinet
Stomatologiczny w
Grabowcu
WL
i
Przedsibiorstwo
Produkcyjno
Handlowe ZAPOL

Dostawa 170 zajcy


szarakw do obwodw
owieckich

WL
i
Tadeusz Kaczmarczyk

wiadczenie usug
serwisowych

WL
i

23
8 623,23 z

padziernika
2013 r.
23

8 623,23 z

padziernika

6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.

2013 r.
23
8 623,23 z

padziernika
2013 r.

6 listopada 2013
r.

23
8 623,23 z

padziernika
2013 r.
25

13 902,00 z

padziernika
2013 r.
31

6 listopada 2013
r.

6 listopada 2013
r.
6 listopada 2013

35 360,00 z

padziernika

9 824,83 z

2013 r.
31

6 listopada 2013

padziernika

r.

r.

P/13
Umowa
1904. 1903/OP/D
z/13
Umowa
1905. 1904/OP/C
P/13

Dz

Przeprowadzenie szkolenia

CP

Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL

Umowa
1906. 1905/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatkw
Ochotniczej Stray Poarnej

Umowa
1907. 1906/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatkw
Ochotniczej Stray Poarnej

Umowa
1908. 1907/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatkw
Ochotniczej Stray Poarnej

Umowa
1909. 1908/OP/C
P/13

CP

Umowa
1910. 1909/OZ/C
P/13

CP

1911.

CP

Umowa
1910/OZ/C
P/13

Umowa
Najmu

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw
Umowa o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Waldemar Wgrzyn
WL
i
Adrian Chodubski
WL
i
SYSTEMA Sp. z o.o.

686 703,60 z

WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w Tuszowie
WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w ukowie
WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w Piotrowicach
Wielkich
WL
i
CRH AKADEMOS
Sp. z o.o.
WL
i
Niepubliczny Zakad
Opieki Zdrowotnej
Express-Dent w
Lublinie
WL
i
Samodzielny Publiczny
wojewdzki Szpital

3 000,00 z

2013 r.
4 listopada 2013

6 listopada 2013

brutto

r.

r.

6 listopada 2013

6 listopada 2013

r.

r.

7 listopada 2013

7 listopada 2013

r.

r.

7 listopada 2013

7 listopada 2013

r.

r.

7 listopada 2013

7 listopada 2013

r.

r.

4 listopada 2013

7 listopada 2013

r.

r.

23 padziernika

7 listopada 2013

2013 r.

r.

23 padziernika

7 listopada 2013

2013 r.

r.

15 000,00 z

15 000,00 z

5 000,00 z
Opata
za godzin
lekcyjn

8 623,23 z

43 239,00 z

Umowa
1912. 1911/OZ/C
P/13
Umowa
1913. 1912/OZ/C
P/13
Umowa
1914. 1913/OZ/C
P/13
Umowa
1915. 1914/DT/C
P/13
1916.
1917.
1918.
1919.

Umowa
1915/DT/C
P/13
Umowa
1916/DT/C
P/13
Umowa
1917/DT/C
P/13
Umowa
1918/OZ/C
P/13

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

CP
CP
CP
CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
Przekazanie dotacji

Specjalistyczny w
Chemie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej w Kraniku
WL
i
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej w widniku
WL
i
Praktyka Lekarsko
Dentystyczna w
Tarnogrodzie
WL
i
Gmina Ksipol
WL
i
Gmina Milanw
WL
i
Gmina Telatyn
WL
i
Gmina Telatyn
WL
i
Samodzielny Publiczny
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny w

10 809,75 z

21 619,50 z

8 623,23 z

458 153,13 z

30 000,00 z
7 000,00 z
7 000,00 z
246 000,00 z

23 padziernika

7 listopada 2013

2013 r.

r.

23 padziernika

7 listopada 2013

2013 r.

r.

23 padziernika

8 listopada 2013

2013 r.

r.

24 padziernika

12 listopada

2013 r.

2013 r.

24 padziernika

12 listopada

2013 r.

2013 r.

24 padziernika

12 listopada

2013 r.

2013 r.

24 padziernika

12 listopada

2013 r.
6 listopada

2013 r.
12 listopada

2013 r.

2013 r.

Umowa
1920. 1919/OZ/C
P/13

CP

Przekazanie dotacji

Umowa
1921. 1920/RPO/
CP/13

CP

Wykonanie dwch opinii

CP

Wykonanie ekspertyzy
z zakresu prawa i
informatyki

Umowa
1923. 1922/OP/C
P/13

CP

Opracowanie druku oraz


dostawy kalendarzy
ksikowych

Umowa
1924. 1923/OZ/C
P/13

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa
1925. 1924/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie szkolenia z
zakresu Managing and
Maintaing Windows 8

Umowa
1926. 1925/OP/C
P/13

CP

Organizacja wyjazdu
zagranicznego

Umowa
1922. 1921/RPO/
CP/13

Chemie
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki im.
Jana Boego
w Lublinie
WL
i
firma Audytorska
INTERFIN sp. z o. o.
WL
i
Polskie Towarzystwo
Informatyczne
WL
i
Agencja Wydawniczo
Reklamowa Magic
WL
i
Wielospecjalistyczne Centrum
Stomatologiczne w
Zamociu
WL
i
Zakad Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej
ZETO
Sp. z o.o.
WL
i
Biuro Turystyczne Ewa
Sanetra

6 listopada

12 listopada

2013 r.

2013 r.

16 padziernika

12 listopada

2013 r.

2013 r.

24 600,00 z

6 listopada

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

7 listopada

12 listopada

2013 r.

2013 r.

23 padziernika

12 listopada

2013 r.

2013 r.

25 padziernika

12 listopada

2013 r.

2013 r.

76 000,00 z

29 padziernika

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

160 000,00 z

34 440,00 z

50 085,60 z

8 623,23 z

7 500,00 z

Umowa
1927. 1926/OP/C
P/13
Umowa
1928. 1927/OP/C
P/13
Umowa
1929. 1928/OP/C
P/13

CP

Organizacja wyjazdu
zagranicznego

CP

Organizacja wyjazdu
zagranicznego

CP

Organizacja wyjazdu
zagranicznego

CP

Organizacja wyjazdu
zagranicznego

Umowa
1931. 1930/OP/C
P/13

CP

Uruchomienie serwera
plikw i wyszukiwarki oraz
wykonanie zmian w
strukturze obecnego serwisu
www.rpo.lubelskie.pl

Umowa
1932. 1931/RBP/
CP/13

CP

Umowa Partnerska

Umowa
1933. 1932/RBP/
CP/13

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

Umowa
1930. 1929/OP/C
P/13

1934.
1935.
1936.
1937.

Umowa
1933/RBP/
CP/13
Umowa
1934/RBP/
CP/13
Umowa
1935/RBP/
CP/13
Umowa

WL
i
Sun & More Sp. z o. o.
WL
i
Sun & More Sp. z o. o.
WL
i
Sun & More Sp. z o. o.
WL
i
MODART Marcin
Komandowski
WL
i
Adam Kolibski;
Dariusz Pawusiak
WL
i
Gmina Terespol
WL
i
Miasto Midzyrzec
Podlaski
WL
i
Gmina Wojsawice
WL
i
Gmina Wojciechw
WL
i
Gmina Wwolnica
WL

121 000,00 z

31 padziernika

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

151 000,00 z

31 padziernika

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

111 000,00 z

31 padziernika

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

197 000,00 z

31 padziernika

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

19 000,00 z

12 listopada

12 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

22 padziernika

14 listopada

2013 r.

2013 r.

22 padziernika

14 listopada

2013 r.

2013 r.

23 wrzenia

14 listopada

2013 r.

2013 r.

22 padziernika

14 listopada

2013 r.

2013 r.

22 padziernika

14 listopada

2013 r.
15 padziernika

2013 r.
14 listopada

1936/RBP/
CP/13
Umowa
1938. 1937/RBP/
CP/13
Umowa
1939. 1938/RBP/
CP/13
Umowa
1940. 1939/RBP/
CP/13
Umowa
1941. 1940/OP/C
P/13
Umowa
1942. 1941/OP/C
P/13

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

CP

Wykonanie prac
analitycznych, projektowych,
wdroeniowych
Przeprowadzenie szkolenia
pt. Ocena oddziaywania na
rodowisko w procesie
inwestycyjnym dla
beneficjentw funduszy
unijnych

Umowa
1943. 1942/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatkw
Ochotniczej Stray Poarnej

Umowa
1944. 1943/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatkw
Ochotniczej Stray Poarnej

1945.

CP

Umowa
1944/OP/C
P/13

Przygotowanie i
przeprowadzenie Kampanii
informacyjno0promocyjnej

i
Gmina Niemce
WL
i
Gmina Kurw
WL
i
Miasto Stoczek
ukowski
WL
i
Gmina Rokitno
WL
i
CA Consulting SA
WL
i
ROI Consulting
Sp. z o.o.
WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w
Kolechowicach Kolonii
WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w Koczewie
WL
i
Vena Art.
Sp. z o.o.
Grupa Medialna ITM

2013 r.

2013 r.

15 padziernika

14 listopada

2013 r.

2013 r.

22 padziernika

14 listopada

2013 r.

2013 r.

15 padziernika

14 listopada

2013 r.

2013 r.

6 487 190,28

13 listopada

14 listopada

2013 r.

2013 r.

6 listopada

14 listopada

2013 r.

2013 r.

14 listopada

15 listopada

2013 r.

2013 r.

14 listopada

15 listopada

2013 r.

2013 r.

13 listopada

15 listopada

2013 r.

2013 r.

30 030,00 z

15 000,00 z

10 000,00 z
368 385,00 z

Umowa
1946. 1945/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatkw
Ochotniczej Stray Poarnej

Umowa
1947. 1946/OZ/C
P/13

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa
1948. 1947/OZ/C
P/13

CP

Umowa o realizacj stau


podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

1949.

Umowa
1948/FS/C
P/13

CP

1950.

Umowa
1949/FS/C
P/13

CP

Umowa
1951. 1950/OP/C
P/13

CP

1952.

CP

Umowa
1951/KP/C
P/13

Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL
Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL
Wykonanie stoiska Regionu
Lubelskiego
Porozumienie
w sprawie wsplnej
realizacji przedsiwzicia
obejmujcego organizacj VI

Sp. z o.o.
Telewizja Polska SA
WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w Orzechowie
Nowym
WL
i
Centrum Stomatologii
Estetycznej Multimed
w Zamociu
WL
i
Niepubliczny Zakad
Opieki Zdrowotnej
MediDent
w Tomaszowie
Lubelskim

30 000,00 z

8 623,23 z

8 623,23 z

WL
i
Agnieszka Salm

387 919,20 z

WL
i
Grzegorz Jasiski

340 597,00 z

WL
i
Konarski Bzowski Sp.
J.
WL
i
Uniwersytet
Przyrodniczy w

40 713,00 z
7 755,00 z

15 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

23 padziernika

18 listopada

2013 r.

2013 r.

23 padziernika

18 listopada

2013 r.

2013 r.

14 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

13 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

12 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

13 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

Midzynarodowego
Sympozjum Naukowego
Umowa
1953. 1952/OP/C
P/13

CP

Dofinansowanie wydatkw
Ochotniczej Stray Poarnej

Umowa
1954. 1953/OZ/C
P/13

CP

Przekazanie dotacji

Umowa
1955. 1954/OZ/C
P/13

CP

Przekazanie dotacji

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa
1956. 1955/OZ/C
P/13

Umowa
1957. 1956/RPO/
Dz/13

Dz

1958.

Dz

Umowa
1957/RPO/
Dz/13

Umowa na wykonanie oceny


merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w

Lublinie
WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w Borkach
WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny im.
Stefana Kardynaa
Wyszyskiego w
Lublinie
WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny im.
Stefana Kardynaa
Wyszyskiego w
Lublinie
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
i
Zakad Komunalny
w Uu

5 000,00 z

160 000,00 z

86 000,00 z

620,00 z

15 listopada

18 listopada

2013 r.

2013 r.

7 listopada

19 listopada

2013 r.

2013 r.

7 listopada

19 listopada

2013 r.

2013 r.

15 listopada

19 listopada

2013 r.

2013 r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 z

25 padziernika

19 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

WL
i
Anna Kot

60,00 z

25 padziernika

19 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

Umowa
1959. 1958/RPO/
Dz/13
Umowa
1960. 1959/OP/C
P/13
Umowa
1961. 1960/OZ/C
P/13

Dz

CP

CP

ramach RPO WL na lata


2007-2013
Umowa na wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL na lata
2007-2013
Dofinansowanie wydatkw
Ochotniczej Stray Poarnej
Umowa
o wsparcie realizacji zadania
publicznego

Umowa
1962. 1961/DT/C
P/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

Umowa
1963. 1962/DT/C
P/13

CP

Wykonanie 2 ekspertyz

CP

Umowa
o realizacj stau
podyplomowego lekarzy i
lekarzy dentystw

Umowa
1964. 1963/OZ/C
P/13

1965.

Umowa
1964/FS/D
z/13

Dz

1966.

Umowa

CP

Umowa na sporzdzenie
opinii w zakresie oceny
strategii wdraania projektu
innowacyjnego pt.: PI 50+
dowiadczenie
Przeprowadzenie szkolenia

WL
i
Jadwiga Pro

120,00 z

25 padziernika

19 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

19 listopada

20 listopada

2013 r.

2013 r.

19 listopada

20 listopada

2013 r.

2013 r.

28 padziernika

20 listopada

2013 r.

2013 r.

5 600,00 z

19 listopada

20 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

23 padziernika

20 listopada

2013 r.

2013 r.

18 padziernika

21 listopada

2013 r.

2013 r.

13 listopada

21 listopada

WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w Pieszowoli

5 000,00 z

WL
i
Krzysztof Bondyra

456 306,70 z

WL
i
DRIVECAR - AGA

WL
i
Sawomir Tomasiewicz
WL
i
Niepubliczny Zakad
Opieki Zdrowotnej
EWIDENT

17 246,46 z

WL
i
Marcin Dygo

1 000,00 z

WL

4 900,00 z

i
Mazowieckie Centrum
Doskonalenia Kadr s.c.

1965/OP/C
P/13

1967.

1968.

Umowa
1966/FS/C
P/13

Umowa
1967/FS/C
P/13

CP

CP

Umowa
o wsparcie realizacji zadania
publicznego
Umowa
o przekazaniu dotacji na
dofinansowanie zada
zwizanych z
funkcjonowaniem Domu
Polski Wschodniej
w Brukseli
w 2014 r.

Umowa
1969. 1968/OP/C
P/13

CP

Przekazanie rodkw
finansowych

Umowa
1970. 1969/OP/C
P/13

CP

Przekazanie rodkw
finansowych

Umowa
1971. 1970/R/C
P/13

CP

Przekazanie zwierzt

1972.

CP

Przekazanie zwierzt

Umowa
1971/R/C
P/13

WL
i
Andrzej ukaszuk

646 700,98 z

WL
i
Wojewdztwo
Warmisko
Mazurskie

283 593,00 z

WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w
Bystrzejowicach
Drugich
WL
i
Ochotnicza Stra
Poarna w
Ksawerynowie
WL
i
Koo owieckie nr 58
Towarzystwo
Regionalnego
Polowania
WL
i
Koo owieckie nr 37

10 000,00 z

20 000,00 z

2013 r.

2013 r.

14 listopada

25 listopada

2013 r.

2013 r.

22 listopada

25 listopada

2013 r.

2013 r.

26 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

26 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

5 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

5 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

Umowa
1973. 1972/R/C
P/13

CP

Przekazanie zwierzt

Umowa
1974. 1973/R/C
P/13

CP

Przekazanie zwierzt

Umowa
1975. 1974/R/C
P/13

CP

Przekazanie zwierzt

Umowa
1976. 1975/R/C
P/13

CP

Sprzeda siatki limakowej i


drutu powlekanego PCV

Umowa
1977. 1976/R/C
P/13

CP

Sprzeda i dostarczenie
preparatw min.wit.aminokw.

Umowa
1978. 1977/R/C
P/13

CP

Prowadzenie nadzoru
weterynaryjnego i wolier
adaptacyjnych

Umowa
1979. 1978/OP/C
P/13

CP

Wykonanie i dostarczenie
kalendarzy na 2014 r.

CP

Dziaania zwizane
z promocj Wojewdztwa
Lubelskiego

Umowa
1980. 1979/R/C
P/13

Knieja
WL
i
Nadlenictwo Lubartw
WL
i
Wojskowe Koo
owieckie nr 110
Orlik
WL
i
Koo owieckie nr 12
Ogar
WL
i
Przedsibiorstwo
Produkcyjno
Handlowe Zygmunt Jan
WL
i
Avi Expert s.c.
WL
i
Specjalistyczna
Przychodnia
Weterynaryjna Chorb
Ptakw Avi Expert
WL
i
ARCH Marek Nowicki
WL
i
Uniwersytet
Przyrodniczy
w Lublinie

5 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

5 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

5 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

10 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

6 500,00 z

4 listopada

27 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

8 500,00 z

7 listopada

27 listopada

brutto

2013 r.

2013 r.

6 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

20 listopada

27 listopada

2013 r.

2013 r.

22 100,00 z

92 888,67 z

2 000,00 z

Umowa
1981. 1980/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1986. 1985/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1987. 1986/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1988. 1987/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

1989.

CP

Umowa
1982. 1981/PT/C
P/13
Umowa
1983. 1982/PT/C
P/13
Umowa
1984. 1983/PT/C
P/13
Umowa
1985. 1984/PT/C
P/13

Umowa
1988/PT/C

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego

WL
i
Wdzarnia Zakad
Wdlin Tradycyjnych
L. Skorupa
WL
i
Fabryka Cukierkw
Pszczka Sp. z o.o.
WL
i
Reypol
Sp. z o.o.
WL
i
Spdzielnia
Mleczarska Ryki
WL
i
HERBAPOLLUBLIN S.A.
WL
i
F.H.U. BIOGRIM
Grzegorz Maryniowski
WL
i
HERBAR
Sp. z o.o.
WL
i
Okrgowa Spdzielnia
Mleczarska
WL
i

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

P/13

dofinansowania

Umowa
1990. 1989/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1991. 1990/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1992. 1991/MI/C
P/13

CP

Najem ogrodzenia
budowlanego

Umowa
1993. 1992/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1994. 1993/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1995. 1994/PT/C
P/13
Umowa
1996. 1995/PT/C
P/13
1997.
Umowa
1996/PT/C
P/13

CP
CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Centrum Turystyki
Wiejskiej Alicja Czarna
WL
i
Wiesaw Kucia Szkoa
Artystyczna
WL
i
Zrzeszenie
Producentw Owocw
Strujno-Sad
WL
i
TOI TOI Polska
Sp. z o.o.
WL
i
Cukiernia
Staropolska
WL
i
Roztocze Zakad
Usugowo-Produkcyjny
Roman Rak
WL
i
Szymczyk Stanisaw
NOTA Zakad
Mechaniki Precyzyjnej
WL
i
SIGMA S.A.
WL
i
Przedsibiorstwo

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

27 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto
30 000,00 z

r.
8 listopada 2013

r.
28 listopada 2013

brutto

r.

r.

Umowa
1998. 1997/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
1999. 1998/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2000. 1999/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2001. 2000/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2002. 2001/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2003. 2002/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2004. 2003/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

2005.

CP

Udzielenie pomocy

Umowa

Produkcyjno
Handlowo-Usugowe
Malinex R.
Malinowski
WL
i
HAJDUK Group
Sp. z o.o.
WL
i
WOLCO
Sp. z o.o.
WL
i
UNI-MASZ H.M.
Juszczuk Spka Jawna
WL
i
Vega Bartosz Juszczuk
WL
i
ALIPLAST
Sp. z o.o.
WL
i
Wytwrnia Sprztu
Komunikacyjnego
Tomaszw Lubelski
Sp. z.o.o.
WL
i
Zakad Produkcyjno
Handlowy Stanisaw
Krzaczek
WL

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

2004/PT/C
P/13
Umowa
2006. 2005/PT/C
P/13
Umowa
2007. 2006/PT/C
P/13
Umowa
2008. 2007/PT/C
P/13
Umowa
2009. 2008/PT/C
P/13
Umowa
2010. 2009/PT/C
P/13
Umowa
2011. 2010/PT/C
P/13
Umowa
2012. 2011/PT/C
P/13

w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
CP

CP
CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP
CP

Umowa
2013. 2012/PT/C
P/13

CP

2014.

CP

Umowa
2013/PT/C
P/13

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

i
MIGRO Marek Pilip
WL
i
LUBSTA
Sp. z o.o.
WL
i
Herbapol-Lublin S.A.
WL
i
OBST S.A.
WL
i
Zrzeszenie
Producentw Owocw
Stryjno-Sad
WL
i
Wytwrnia Makaronu
Domowego POL-MAK
WL
i
AGRAM S.A.
WL
i
AS-BABUNI Sp. z o.o.
WL
i
Inkubator
Technologiczny Markiz
Sp. z o.o.
WL
i
Lubelski Park Naukowo

brutto

r.

r.

30 000,00 z

8 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 z

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 z

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 z

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 z

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 z

26 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

Umowa
2015. 2014/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2016. 2015/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2017. 2016/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

Umowa
2018. 2017/PT/C
P/13
2019.

2020.
2021.
2022.
2023.

Umowa
2018/FS/C
P/13
Umowa
2019/PT/C
P/13
Umowa
2020/PT/C
P/13
Umowa
2021/PT/C
P/13
Umowa
2022/PT/C
P/13

CP
CP
CP
CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Technologiczny S.A.
WL
i
Empresa Aleksandra
Piotrowska
WL
i
ANTARA Systemy
Informatyczne Adrian
Matylewicz
WL
i
MIKROBIT Sp. z
o.o.
WL
i
3W-STUDIO
WL
i
TEB Edukacja Sp. z
o.o.
WL
i
IDEOPOLIS Sp. z o.o.
WL
i
Freshmind
WL
i
BITSTREAM Sp. z o.o.
WL
i
E-STUDIO
SOFTWARE Sp. J.
Nowakowska

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

28 listopada

28 listopada 2013

2013 r.

r.

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto
30 000,00 z

r.
5 listopada 2013

r.
28 listopada 2013

brutto

r.

r.

297 923,16 z

Umowa
2024. 2023/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Umowa na organizacj i
przeprowadzenie akcji
informacyjnej dla szk
gimnazjalnych wojewdztwa
lubelskiego zwizanej z 10t rocznic przystpienia
Polski do UE

Umowa
2027. 2026/KE/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

2028.

Umowa
2026/FS/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

2029.

Umowa
2028/GI/C
P/13

CP

Porozumienie w sprawie
organizacji Regionalnego
Forum Gospodarczego

2030.

Umowa
2029/GI/C
P/13

CP

Przeprowadzenie 3dniowego wyjazdowego


szkolenia wraz z egzaminem

Umowa
2025. 2024/PT/C
P/13

Umowa
2026. 2025/OP/C
P/13

2031.

Umowa
2030/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania
pogbionego

i Mdrek
WL
i
RSMEDIA Marcin
Potocki
WL
i
TELLOGISTIC
POLSKA Tomasz
Sieko
WL
i
Don Brando Sp. z o.o.
WL
i
Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu
WL
i
ukasz Dymek
WL
i
Kranicka Izba
Gospodarcza
WL
i
PM Spka
z o.o.
WL
i
PSDB

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

30 000,00 z

5 listopada 2013

28 listopada 2013

brutto

r.

r.

492 000,00 z

28 listopada

28 listopada 2013

brutto

2013 r.

r.

22 listopada

28 listopada 2013

2013 r.

r.

8 listopada 2013

29 listopada 2013

r.

r.

28 padziernika

29 listopada 2013

2013 r.

r.

709 451,24 z

4 800,00 z

10 500,00 z

14 listopada

brutto

2013 r.

139 605,00 z

29 padziernika

brutto

2013 r.

2 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

Umowa
2032. 2031/OP/C
P/13
Umowa
2033. 2032/OP/C
P/13

Sp. z o.o.
WL
i
BLUHILL Sp. z o.o.
WL
i
ASM
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
i
Real S.A.
Skarb Pastwa
Marszaek
Wojewdztwa
Lubelskiego
i
Urzd Gminy Megiew
WL
i
WFOiGW
WL
I
BIUREX
Sp. z o.o.

CP

Przeprowadzenie badania
pogbionego

CP

Przeprowadzenie badania
pogbionego

Umowa
2034. 2033/R/C
P/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa
2035. 2034/R/C
P/13

CP

Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Umowa
2036. 2035/R/C
P/13

CP

Umowa dotacji

Umowa
2037. 2036/OP/C
P/13

CP

Dostawa 4 szt. Kopiarek


cyfrowych

CP

Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach PO KL na lata
2007-2013

WL
i
Anna Giszczak

Pokrycie kosztw czynnoci


administracyjnych

WL
i
Lubelska Izba Lekarska
w Lublinie

Umowa
2038. 2037/OP/C
P/13
Umowa
2039. 2038/OZ/C
P/13

CP

133 209,00 z

30 padziernika

brutto

2013 r.

114 390,00 z

300,00 z

300,00 z

81 348,36 z

38 622,00 z
150/200 z
brutto za
wniosek
56 070,00 z

31 padziernika
2013 r.
26 listopada
2013 r.

22 listopada
2013 r.
19 listopada
2013 r.
27 listopada
2013 r.
10 padziernika
2013 r.
27 listopada
2013 r.

3 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

Umowa
2040. 2039/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2041. 2040/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2042. 2041/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2043. 2042/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2044. 2043/PT/C
P/13
Umowa
2045. 2044/PT/C
P/13
Umowa
2046. 2045/PT/C
P/13

CP
CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2047. 2046/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Umowa
2048. 2047/PT/C
P/13

CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

2049.

CP

Udzielenie pomocy

Umowa

WL
i
Targi Lublin S.A.
WL
i
Towarzystwo Pomocy
Wzajemnej
Sp. z o.o.
WL
i
Rensorg
Sp. z o.o.
WL
i
Lubelski Cech Solarzy
WL
i
PP Drewpol
W. Stadnicki
WL
i
Florexpol Bis Sp. z o.o.
WL
i
P.H.U. EMKA
WL
i
Domma
W. Szendaa
WL
i
Janusz Wjtowicz
Zakad Usugowo
Handlowy Trawers
WL

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

2048/PT/C
P/13
Umowa
2050. 2049/PT/C
P/13
Umowa
2051. 2050/PT/C
P/13
Umowa
2052. 2051/KE/Z
/13

w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

CP
CP

Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania
Udzielenie pomocy
w postaci bezzwrotnego
dofinansowania

Uczestniczenie jako ekspert


w pracach komisji
egzaminacyjnej

Uczestniczenie jako ekspert


w pracach komisji
egzaminacyjnej

2054.

Umowa
2053/FS/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

2055.

Umowa
2054/FS/C
P/13

CP

Umowa o wsparcie realizacji


zadania publicznego

2056.

Umowa
2055/FS/D
z/13

Umowa
2053. 2052/KE/Z
/13

2057.

Umowa
2056/OZ/C
P/13

CP
CP

Wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie w ramach
PO KL na lata 2007-2013
Przekazanie dotacji

i
Stowarzyszenie
Lubelskie Drewno
Regionalny Klaster
w Lublinie
WL
i
AJLAS J. Marzycka
WL
i
APIS S.A.
WL
i
Anna
Barczak
WL
i
Boena Powaa
Niedwiecka
WL
i
COMMA Piotr
Lejma
WL
i
gmina Tomaszw
Lubelskie

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

30 000,00 z

26 listopada

brutto

2013 r.

80,00 z
brutto
80,00 z
brutto

217 394,44 z

358 265,74 z

3 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013 r.

25 listopada
2013 r.
26 listopada
2013 r.

WL
i
Artur Pro

150/200 z za

10 padziernika

wniosek

2013 r.

WL
i
Szpital
Neuropsychiatryczny

267 540,00 z

3 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013 r.

4 grudnia 2013 r.
5 grudnia 2013 r.

Umowa
2058. 2057/OZ/C
P/13

CP

Przekazanie dotacji

Umowa
2059. 2058/DT/C
P/13

CP

Umowa
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej

Umowa
2060. 2059/DT/C
P/13

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

im. Prof. M.
Kaczyskiego SP ZOZ
w Lublinie
WL
i
Okrgowy Szpital
Kolejowy SP ZOZ z
siedzib w Lublinie
WL
i
Wojewdztwo
Mazowieckie

860 000,00 z

3 grudnia 2013 r.

215 063 887,3

20 listopada

6 z

2013 r.

WL
i
Gmina Opole Lubelskie

35 000,00 z

CP

Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania

WL
i
Miasto Tomaszw
Lubelski

61 500,00 z

Umowa
2062. 2061/DT/C
P/13

CP

Dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn.:
Budowa VII Komisariatu
Policji wraz Policyjn Izb
Dziecka
w Lublinie

WL
i
Komenda Wojewdzka
Policji w Lublinie

Umowa
2062/GI/D
z/13

Dz

Osobiste wykonanie
zweryfikowanie

WL
i
Ireneusz Nieko

CP

Sze Emisji audycji


telewizyjnych zbierajc
zuyte baterie i zuyte
akumulatory chronisz
rodowisko

WL
i
Telewizja Polska S.A.

Umowa
2061. 2060/DT/C
P/13

2063.

Umowa
2064. 2063/R/C
P/13

CP

2 400 000,00
z

12 listopada
2013 r.
12 listopada
2013 r.

5 grudnia 2013 r.

1 900,00 z

12 listopada

brutto

2013 r.

25 830,00 z

29 listopada
2013 r.

5 grudnia 2013 r.

5 grudnia 2013 r.

5 grudnia 2013 r.

5 grudnia 2013 r.

5 grudnia 2013 r.

9 grudnia 2013 r.

9 grudnia 2013 r.

Umowa
2065. 2064/DF/C
P/13
Umowa
2066. 2065/OP/C
P/13
Umowa
2067. 2066/GI/D
z/13
Umowa
2068. 2067/GI/D
z/13

CP

Umowa o przeprowadzenie
emisji obligacji

CP

Umowa na utrzymanie
porzdku i czystoci w Filii
w Biaej Podlaskiej

Dz

Przeprowadzenie panelu
branowego

Dz

Przeprowadzenie panelu
branowego

Umowa
2069. 2068/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2070. 2069/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2071. 2070/RPO/
Dz/13

Umowa
2072. 2071/RPO/
Dz/13

Dz

Dz

Osobiste wykonanie oceny


merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw w
ramach RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL

WL
i
Bank Polska Kasa
Opieki S.A.
WL
i
Jolanta Wjtowicz
WL
i
Artur Tomczyk
WL
i
Micha Wrblewski

50 000 000,00

19 listopada

2013 r.

668,16 +VAT
miesicznie
25 000,00 z
brutto
28 000,00 z
brutto

5 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.
3 grudnia 2013 r.

9 grudnia 2013 r.

9 grudnia 2013 r.
10 grudnia 2013
r.
10 grudnia 2013
r.

WL
i
Wodzimierz Mandryk

60,00 z za

21 listopada

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Robert Zajkowski

120,00 z za

22 listopada

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

60,00 z za

21 listopada

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

60,00 z za

22 listopada

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Lucjan
Rbacz

WL
i
Janusz Malinowski

Umowa
2073. 2072/RPO/
Dz/13

Umowa
2074. 2073/RPO/
Dz/13

Umowa
2075. 2074/RPO/
Dz/13

Dz

Dz

Dz

Umowa
2076. 2075/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2077. 2076/RPO/
Dz/13

Dz

2078.

Dz

Umowa
2077/RPO/
Dz/13

Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach

WL
i
Tadeusz Kaczorowski

120,00 z za

21 listopada

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Adam Brodziak

60,00 z za

23 wrzenia

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

60,00 z za

23 wrzenia

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

60,00 z za

23 wrzenia

11 grudnia 2013

wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Jan
Magryta
WL
i
Ryszard
Jedut

WL
i
Adam Brodziak

60,00 z za

WL
i
Marek Baszczak

120,00 z za

11 grudnia 2013

11 grudnia 2013

wniosek

r.

r.

wniosek

3 grudnia 2013 r.

11 grudnia 2013
r.

Umowa
2079. 2078/RPO/
Dz/13
Umowa
2080. 2079/OP/C
P/13

Dz

CP

Umowa
2081. 2080/OP/C
P/13

CP

Umowa
2082. 2081/DT/C
P/13

CP

Umowa
2083. 2082/R/C
P/13
Umowa
2084. 2083/OP/C
P/13
2085.
Umowa
2084/BO/C
P/13

CP

CP
CP

RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa licencyjno aktualizacyjna
wiadczenie usug
certyfikacyjnych dla
przedstawicieli Lidera
i Partnerw Projektu Wrota
Lubelszczyzny
informatyzacja
Administracji
Okrelenie wzajemnych
praw i obowizkw stron
przy realizacji zadania
inwestycyjnego
Umowa o korzystanie za
wynagrodzeniem z
informacji geologicznej

Przeprowadzenie szkolenia
pn. Wystpienia publiczne
Umowa o przeprowadzenie
szkolenia
w zakresie ochrony
informacji niejawnych

WL
i
Wodzimierz Mandryk

60,00 z za

11 grudnia 2013

11 grudnia 2013

wniosek

r.

r.

11 grudnia 2013

11 grudnia 2013

r.

r.

WL
i
Wolter Kluwer sp.
akcyjna

WL
i
Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.

48 457,70 z

WL
i
Gmina Trzydnik Duy

35 000,00 z

WL
i
DALKIA WSCHD
Sp. z o.o.

300,00 z

WL
i
Anna Podgrska
WL
i
Agencja
Bezpieczestwa
Wewntrznego

3 grudnia 2013 r.

12 grudnia 2013
r.

20 listopada

12 grudnia 2013

2013 r.

r.

15 listopada

12 grudnia 2013

2013 r.

r.

10 grudnia 2013

12 grudnia 2013

Dokonanie

r.
12 grudnia 2013

r.
12 grudnia 2013

zwrotu

r.

r.

2 980,00 z

nakadw
poniesionych

przez
Organizatora
Szkolenia
Umowa
2086. 2085/OP/C
P/13
2087.

Umowa
2086/FS/D
z/13

CP

Dz

Przeprowadzenie szkolenia
Promocja miast i regionw
budowanie marki miejsca
Sporzdzenie opinii w
zakresie oceny strategii
wdraania projektu
innowacyjnego
Umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego

Umowa
2088. 2087/OP/C
P/13

CP

Umowa
2088/KM/
CP/13

CP

Umowa o wsplnej realizacji


projektu (Umowa partnerska)

Umowa
2090. 2089/RPO/
CP/13

CP

Emisja w radiu oraz zakup


czasu antenowego

Umowa
2091. 2090/RPO/
CP/13

CP

Produkcja materiaw
programowych
przeznaczonych do emisji
w radiu oraz zakup czasu
antenowego

2092.

CP

Emisja w radiu oraz zakup

2089.

Umowa

WL
i
Landbrand, Hubert
Gonera
WL
i
Andrzej Burnat
WL
i
Lubelski Klub Karate
Tradycyjnego
WL
i
Brzeski Obwodowy
Komitet Wykonawczy,
Fundacja Promowania
Midzynarodowego
Dialogu i Wsppracy
Interakcja
WL
i
Radiowe Doradztwo
Reklamowe Sp. z o.o.
WL
i
Polskie Radio
Regionalna Rozgonia
w Lublinie Radio
Lublin S.A.
WL

3 850,00 z

12 grudnia 2013
r.

12 grudnia 2013
r.

1 000,00 z

8 listopada 2013

12 grudnia 2013

brutto

r.

r.

1 800,00 z

4 grudnia 2013 r.

13 grudnia 2013
r.

10 wrzenia

13 grudnia 2013

2013 r.

r.

45 715,61 z

25 listopada

16 grudnia 2013

brutto

2013 r.

r.

48 105,62 z

25 listopada

16 grudnia 2013

brutto

2013 r.

r.

11 439,00 z

25 listopada

16 grudnia 2013

2091/RPO/
CP/13

czasu antenowego

i
Grupa Wydawnicza

Pilotaowy system
gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie
Wojewdztwa Lubelskiego
wzmocniony sprawnym
monitoringiem iloci oraz
kontroli ich usuwania i
unieszkodliwiania

WL
i
Grupa Gomuka
Audyt
Sp. z o.o.

CP

Monta 95 sztuk znakw


drogowych

WL
i
Komunalne
Przedsibiorstwo Robt
Drogowych
Sp. z o.o.

CP

Przeprowadzenie szkolenia z
zakresu Zasady
finansowania przewozw o
charakterze uytecznoci
publicznej rekompensata
i rozsdny zysk

WL
i
Ewa Wykrt

Umowa
2096. 2095/OP/C
P/13

CP

Wydruk kalendarza
fotograficznego, Folderu
Smaki Lubelszczyzny
mapy skadanej do formatu
A4

Umowa
2097. 2096/OP/C
P/13

CP

Umowa na dodatkowe
roboty budowlane

2098.

CP

Umowa
2093. 2092/OP/C
P/13

Umowa
2094. 2093/PT/C
P/13

Umowa
2095. 2094/OP/C
P/13

Umowa
2097/KP/C

CP

Wykonanie usugi
hotelarsko-restauracyjnej

WL
i
Drukarnia Alf-Graf s.c.
A. Podkocielny, A.
Kysiak M.
Wrzeniewska, A.
Lipecka
WL
i
Lider Konsorcjum :
BUDIMEX S.A.
WL
i

2013 r.

r.

39 360,00 z

13 grudnia 2013

16 grudnia 2013

brutto

r.

r.

13 776,00 z

5 listopada 2013

17 grudnia 2013

brutto

r.

r.

12 grudnia 2013

17 grudnia 2013

r.

r.

45 258,00 z

16 grudnia 2013

17 grudnia 2013

brutto

r.

r.

16 grudnia 2013

18 grudnia 2013

r.

r.

9 grudnia 2013 r.

18 grudnia 2013

5 760,00 z

1 045 952,83
8 415,00 z

r.

P/13
Umowa
2099. 2098/MI/C
P/13

CP

Wykonanie robt

Umowa
2100. 2099/MI/C
P/13

CP

Opieka
naukowa

Umowa
2101. 2100/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2102. 2101/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2103. 2102/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2104. 2103/RPO/
Dz/13

Dz

2105.

Dz

Umowa

Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa

Piotr Wyk
Przedsibiorstwo
Handlowo - Usugowe
WL
i
PROMAL ukasz
Mamcarz
WL
i
Roman Dziedzic

62 730,00 z

17 grudnia 2013

18 grudnia 2013

brutto

r.

r.

2 000,00 z

12 listopada

20 grudnia 2013

brutto

2013 r.

r.

WL
i
Adam Brodziak

60,00 z brutto

22 sierpnia 2013

20 grudnia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 z brutto

22 sierpnia 2013

20 grudnia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Stanisaw Klepacz

60,00 z brutto

22 sierpnia 2013

20 grudnia 2013

za wniosek

r.

r.

WL
i
Adam Brodziak

60,00 z brutto

5 maja

20 grudnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL

60,00 z brutto

5 maja

20 grudnia 2013

2104/RPO/
Dz/13

Umowa
2106. 2105/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2107. 2106/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2108. 2107/RPO/
Dz/13

Umowa
2109. 2108/RPO/
Dz/13

Umowa
2110. 2109/RPO/
Dz/13

Dz

Dz

Dz

o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL
Umowa
o wykonanie oceny
merytorycznej wnioskw o
dofinansowanie projektw
w ramach
RPO WL

i
Jan Magryta

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Stanisaw Klepacz

60,00 z brutto

5 maja

20 grudnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Adam Brodziak

60,00 z brutto

5 maja

20 grudnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Jan Magryta

60,00 z brutto

5 maja

20 grudnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Stanisaw Klepacz

60,00 z brutto

5 maja

20 grudnia 2013

za wniosek

2013 r.

r.

WL
i
Andrzej Miskur

60,00 z brutto

27 czerwca 2013

20 grudnia 2013

za wniosek

r.

r.

Umowa
2111. 2102/RPO/
Dz/13

Dz

Umowa
2112. 2111/KP/C
P/13

CP

Umowa
2112/KM/
Dz/13

Dz

Umowa
2114. 2113/DT/C
P/13

CP

Umowa
2115. 2114/DT/C
P/13

CP

Umowa
2116. 2115/DT/C
P/13

CP

Umowa
2117. 2116/OP/C
P/13

CP

2113.

Umowa
o wykonanie oceny
WL
merytorycznej wnioskw o
i
dofinansowanie projektw
Katarzyna Matuszczak
w ramach
RPO WL
Przygotowanie i realizacja
akcji promujcej Dobre
WL
Praktyki PROW
i
2007-2013
Alina agodowska
o charakterze
Agencja Wydawniczo
komplementarnym
Reklamowa MAGIC
i innowacyjnym
/przygotowanie zaoe
projektu w zakresie
WL
wsppracy sektora nauki
i
z sektorem biznesu i
Marcin Szewczak
administracj
w formie ekspertyzy
Umowa o wiadczenie usug
WL
w zakresie wykonywania
i
kolejowych przewozw osb
Przewozy Regionalne
organizowanych przez WL w
sp. z o.o.
2014 r.
WL
Dostawa materiaw
i
eksploatacyjnych tonerw i
DALIMEX
tuszy do drukarek i kopiarek
Sp. z o.o.
WL
Kampania w CNN
i
International w regionie
Cable News Network
EMEA
Inc.
WL
wiadczenie usug
i
pocztowych
Poczta Polska S.A.

120,00 z

27 czerwca 2013

20 grudnia 2013

r.

r.

51 168,00 z

7 listopada 2013

20 grudnia 2013

brutto

r.

r.

brutto za
wniosek

34 800,000 z
brutto

9 grudnia 2013 r.

20 grudnia 2013
r.

62 000 000,00

18 grudnia 2013

23 grudnia 2013

r.

r.

13 grudnia 2013

23 grudnia 2013

r.

r.

14 listopada

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

414 692,41 z

23 grudnia 2013

23 grudnia 2013

brutto

r.

r.

79 620,00 z

150 000 USD

Umowa
2118. 2117/OP/C
P/13

CP

Umowa na monitorowanie
elektronicznego systemu
ochrony

Umowa
2119. 2118/OP/C
P/13

CP

Umowa na konserwacj
elektronicznego systemu
zabezpiecze

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

2120.
2121.
2122.
2123.
2124.
2125.
2126.
2127.
2128.

Umowa
2119/OP/C
P/13
Umowa
2120/RBP/
CP/13
Umowa
2121/RBP/
CP/13
Umowa
2122/RBP/
CP/13
Umowa
2123/RBP/
CP/13
Umowa
2124/RBP/
CP/13
Umowa
2125/RBP/
CP/13
Umowa
2126/RBP/
CP/13
Umowa
2127/RBP/
CP/13

WL
i
ALTEST Systemy
Zabezpiecze
WL
i
ALTEST
Sp. z o.o.
WL
i
GET BEST
WL
i
Gmina Izbica
WL
i
Gmina Puchaczw
WL
i
Gmina Gorzkw
WL
i
Gmina Abramw
WL
i
Miasto Chem
WL
i
Gmina Rejowiec
WL
i
Gmina Michw
WL
i
Gmina Rossosz

20 grudnia 2013

23 grudnia 2013

r.

r.

190,00 z

20 grudnia 2013

23 grudnia 2013

netto

r.

r.

50,00 z netto

5 889,00 z
brutto
-

4 grudnia 2013 r.

23 grudnia 2013
r.

30 padziernika

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

30 padziernika

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

30 padziernika

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

15 padziernika

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

30 padziernika

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

30 padziernika

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

15 listopada

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

25 listopada

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

Umowa
2129. 2128/RBP/
CP/13
Umowa
2130. 2129/RBP/
CP/13
Umowa
2131. 2130/R/C
P/13

2132.

Umowa
2131/FS/C
P/13

Umowa
2133. 2132/KP/C
P/13
Umowa
2134. 2133/DF/C
P/13
Umowa
2135. 2134/KE/C
P/13
Umowa
2136. 2135/KE/C
P/13
Umowa
2137. 2136/KE/C
P/13
Umowa
2138. 2137/KE/C
P/13
2139.
Umowa
2138/KE/C

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Partnerska

CP

Umowa Najmu

CP

Umowa
o dofinansowanie projektu
systemowego w ramach PO
KL

CP

Redakcja treci

CP

Umowa kredytu w rachunku


kredytowym dla jednostek
samorzdu terytorialnego

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Gmina Miejska
Wodawa
WL
i
Gmina Ludwin
WL
i
Jarosaw Cel
WL
i
Gmina Lublin IX L.O.
im.
M. Kopernika
WL
i
ADM-media s.c.
WL
i
PKO BP S.A.
WL
i
Magda Grysza
WL
i
Maciej Sypetkowski
WL
i
Ewa Kukowska
WL
i
Jacek Wilczopolski
WL
i

25 listopada

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

25 listopada

23 grudnia 2013

2013 r.

r.

4 000,00 z

11 wrzenia

23 grudnia 2013

brutto

2013 r.

r.

18 grudnia 2013

27 grudnia 2013

r.

r.

43 911,00 z

10 grudnia 2013

30 grudnia 2013

brutto

r.

r.

291 211 476,5

20 grudnia 2013

30 grudnia 2013

r.

r.

925 140,70 z

400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z

2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013

P/13
Umowa
2140. 2139/KE/C
P/13
Umowa
2141. 2140/KE/C
P/13
Umowa
2142. 2141/KE/C
P/13
Umowa
2143. 2142/KE/C
P/13
Umowa
2144. 2143/KE/C
P/13
Umowa
2145. 2144/KE/C
P/13
Umowa
2146. 2145/KE/C
P/13
Umowa
2147. 2146/KE/C
P/13
Umowa
2148. 2147/KE/C
P/13
Umowa
2149. 2148/KE/C
P/13
Umowa
2150. 2149/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Diana Maria Pietrzak


WL
i
Aleksandra Anna
Nowosad
WL
i
Natalia Strawa
WL
i
Krzysztof Podstawka
WL
i
Natalia Micek
WL
i
Ewelina Romanowska
WL
i
Kacper Sadowski
WL
i
Jakub Wjtowicz
WL
i
Magdalena yczewska
WL
i
Magdalena Pietrzak
WL
i
Marek Zezula
WL
i
Grzegorz ukaszewicz

x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10

r.
2 grudnia 2013 r.

2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

2151.
2152.
2153.
2154.
2155.
2156.
2157.
2158.
2159.
2160.
2161.
2162.

Umowa
2150/KE/C
P/13
Umowa
2151/KE/C
P/13
Umowa
2152/KE/C
P/13
Umowa
2153/KE/C
P/13
Umowa
2154/KE/C
P/13
Umowa
2155/KE/C
P/13
Umowa
2156/KE/C
P/13
Umowa
2157/KE/C
P/13
Umowa
2158/KE/C
P/13
Umowa
2159/KE/C
P/13
Umowa
2160/KE/C
P/13
Umowa
2161/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Iwona Zajc
WL
i
Aleksander Szymona
WL
i
Maciej Paluch
WL
i
Jakub Miarka
WL
i
Patrycja Hadaj
WL
i
Katarzyna Szymaniak
WL
i
Angelika Doroszewska
WL
i
Klaudia Ch
WL
i
Ola Krl
WL
i
Paulina Budzicka
WL
i
Kacper Moroc
WL
i

400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10

2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
2 grudnia 2013 r.
4 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

2163.
2164.
2165.
2166.
2167.
2168.
2169.
2170.
2171.
2172.
2173.
2174.

P/13
Umowa
2162/KE/C
P/13
Umowa
2163/KE/C
P/13
Umowa
2164/KE/C
P/13
Umowa
2165/KE/C
P/13
Umowa
2166/KE/C
P/13
Umowa
2167/KE/C
P/13
Umowa
2168/KE/C
P/13
Umowa
2169/KE/C
P/13
Umowa
2170/KE/C
P/13
Umowa
2171/KE/C
P/13
Umowa
2172/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Pawe Parzymies
WL
i
Pawe Pizo
WL
i
Monika Raska
WL
i
Aleksandra Zarodek
WL
i
Karolina Szewczyk
WL
i
Filip Rak
WL
i
Adrian Golian
WL
i
Kamil Mykitiuk
WL
i
Zofia Dziubicka
WL
i
Radosaw Jawor
WL
i
Alicja Chromiec
WL
i
Natalia Osial
WL

400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z

4 grudnia 2013 r.
4 grudnia 2013 r.
4 grudnia 2013 r.
4 grudnia 2013 r.
5 grudnia 2013 r.
6 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013

2175.
2176.
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182.
2183.
2184.
2185.

2173/KE/C
P/13
Umowa
2174/KE/C
P/13
Umowa
2175/KE/C
P/13
Umowa
2176/KE/C
P/13
Umowa
2177/KE/C
P/13
Umowa
2178/KE/C
P/13
Umowa
2179/KE/C
P/13
Umowa
2180/KE/C
P/13
Umowa
2181/KE/C
P/13
Umowa
2182/KE/C
P/13
Umowa
2180/KE/C
P/13
Umowa
2184/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Micha Remiszewski
WL
i
Adrianna Ciszczyk
WL
i
Kamil Wrona
WL
i
Bartomiej Kachniarz
WL
i
Micha Skop
WL
i
Magdalena Mazurek
WL
i
Agata Morawska
WL
i
Ilona Szewczak
WL
i
Pawe Sak
WL
i
Grzegorz azeba
WL
i
Robert Kowal
WL
i
Konrad Pudo

x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10

r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

2186.
2187.
2188.
2189.
2190.
2191.
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.

Umowa
2185/KE/C
P/13
Umowa
2186/KE/C
P/13
Umowa
2187/KE/C
P/13
Umowa
2188/KE/C
P/13
Umowa
2189/KE/C
P/13
Umowa
2190/KE/C
P/13
Umowa
2191/KE/C
P/13
Umowa
2192/KE/C
P/13
Umowa
2193/KE/C
P/13
Umowa
2194/KE/C
P/13
Umowa
2195/KE/C
P/13
Umowa
2196/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Ireneusz Stanicki
WL
i
Rafa Bojczewski
WL
i
Mateusz Dudek
WL
i
Angelika Wielgus
WL
i
Emilia Sadurska
WL
i
Bartomiej Filipczak
WL
i
Katarzyna Cybulska
WL
i
Wodzimierz Zalewski
WL
i
Agata Wnuk
WL
i
Dawid Michalak
WL
i
Tomasz Kurowski
WL
i

400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10

9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

2198.
2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2208.
2209.

P/13
Umowa
2197/KE/C
P/13
Umowa
2198/KE/C
P/13
Umowa
2199/KE/C
P/13
Umowa
2200/KE/C
P/13
Umowa
2201/KE/C
P/13
Umowa
2202/KE/C
P/13
Umowa
2203/KE/C
P/13
Umowa
2204/KE/C
P/13
Umowa
2205/KE/C
P/13
Umowa
2206/KE/C
P/13
Umowa
2207/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Karolina Kozowska
WL
i
Kinga Karwowska
WL
i
Ra Rudko
WL
i
ukasz Krawczyski
WL
i
Tomasz Wiejak
WL
i
Natalia Celiska
WL
i
Natalia Haponiuk
WL
i
Paulina Koczkodaj
WL
i
Magdalena Dorociska
WL
i
Mateusz Dobiecki
WL
i
Klaudia Koziska
WL
i
Karolina Ostrowska
WL

400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z

9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013

2210.
2211.
2212.
2213.
2214.
2215.
2216.
2217.
2218.
2219.
2220.

2208/KE/C
P/13
Umowa
2209/KE/C
P/13
Umowa
2210/KE/C
P/13
Umowa
2211/KE/C
P/13
Umowa
2212/KE/C
P/13
Umowa
2213/KE/C
P/13
Umowa
2214/KE/C
P/13
Umowa
2215/KE/C
P/13
Umowa
2216/KE/C
P/13
Umowa
2217/KE/C
P/13
Umowa
2218/KE/C
P/13
Umowa
2219/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Mateusz Mroczek
WL
i
Jakub Domaski
WL
i
Szymon Michalak
WL
i
Piotr Patek
WL
i
Klaudia Kardas
WL
i
Gabriela Jarska
WL
i
Karolina Mrozik
WL
i
Kaja Iwaniuk
WL
i
Micha Koodziej
WL
i
Julia Korzecka
WL
i
Wojciech Pietro
WL
i
Weronika Lebowa

x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10
400,00 z
x 10

r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
9 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2221.
2222.
2223.
2224.
2225.
2226.
2227.
2228.
2229.
2230.
2231.
2232.

Umowa
2220/KE/C
P/13
Umowa
2221/KE/C
P/13
Umowa
2222/KE/C
P/13
Umowa
2223/KE/C
P/13
Umowa
2224/KE/C
P/13
Umowa
2225/KE/C
P/13
Umowa
2226/KE/C
P/13
Umowa
2227/KE/C
P/13
Umowa
2228/KE/C
P/13
Umowa
2229/KE/C
P/13
Umowa
2230/KE/C
P/13
Umowa
2231/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Olga Niczyporuk
WL
i
Magdalena Madej
WL
i
Mateusz Szutko
WL
i
Justyna Oleszczuk
WL
i
Piotr Zajczkowski
WL
i
Katarzyna Madras
WL
i
Anna Kogu
WL
i
Rozalia Marta Kramek
WL
i
Krystian Pramo
WL
i
Karol Gajewski
WL
i
Weronika Adamczyk
WL
i

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

P/13
Umowa
2233. 2232/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2239. 2238/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2240. 2239/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Umowa
2234. 2233/KE/C
P/13
Umowa
2235. 2234/KE/C
P/13
Umowa
2236. 2235/KE/C
P/13
Umowa
2237. 2236/KE/C
P/13
Umowa
2238. 2237/KE/C
P/13

Umowa
2241. 2240/KE/C
P/13
Umowa
2242. 2241/KE/C
P/13
2243.
Umowa

Alan Bryowski
WL
i
Magdalena Maria
Kramek
WL
i
Rafa Kuma
WL
i
Karolina Dobrowolska
WL
i
Magdalena Zajc
WL
i
Marcin Turowski
WL
i
Renata Wereska
WL
i
Magorzata
Paciejewska
WL
i
Angelika Wiktoria
Oleszczak
WL
i
Piotr Gruza
WL
i
Agata Gog
WL

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2244.
2245.
2246.
2247.
2248.
2249.
2250.
2251.
2252.
2253.
2254.

2242/KE/C
P/13
Umowa
2243/KE/C
P/13
Umowa
2244/KE/C
P/13
Umowa
2245/KE/C
P/13
Umowa
2246/KE/C
P/13
Umowa
2247/KE/C
P/13
Umowa
2248/KE/C
P/13
Umowa
2249/KE/C
P/13
Umowa
2250/KE/C
P/13
Umowa
2251/KE/C
P/13
Umowa
2252/KE/C
P/13
Umowa
2253/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
ukasz Dudek
WL
i
Radosaw Rafa Krl
WL
i
Micha Skwarek
WL
i
Krzysztof Trepka
WL
i
Marta Melaniuk
WL
i
Rafa Rosiski
WL
i
Pawe Wjtowicz
WL
i
Aleksandra Tymicka
WL
i
Urszula Kierepka
WL
i
Weronika Zaoga
WL
i
Anna Ksidz
WL
i
Patryk Fil

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2255.
2256.
2257.
2258.
2259.
2260.
2261.
2262.
2263.
2264.
2265.
2266.

Umowa
2254/KE/C
P/13
Umowa
2255/KE/C
P/13
Umowa
2256/KE/C
P/13
Umowa
2257/KE/C
P/13
Umowa
2258/KE/C
P/13
Umowa
2259/KE/C
P/13
Umowa
2260/KE/C
P/13
Umowa
2261/KE/C
P/13
Umowa
2262/KE/C
P/13
Umowa
2263/KE/C
P/13
Umowa
2264/KE/C
P/13
Umowa
2265/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Adrianna Kapaa
WL
i
Micha Kulik
WL
i
Klaudia Hurko
WL
i
Marta Torbicz
WL
i
Wiktoria Dudek
WL
i
Ilona Wjtowicz
WL
i
Angelika Nizio
WL
i
Krystian Cholewa
WL
i
Micha Szwedo
WL
i
Dominika Porba
WL
i
Dominika ysiak
WL
i

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2267.
2268.
2269.
2270.
2271.
2272.
2273.
2274.
2275.
2276.
2277.
2278.

P/13
Umowa
2266/KE/C
P/13
Umowa
2267/KE/C
P/13
Umowa
2268/KE/C
P/13
Umowa
2269/KE/C
P/13
Umowa
2270/KE/C
P/13
Umowa
2271/KE/C
P/13
Umowa
2272/KE/C
P/13
Umowa
2273/KE/C
P/13
Umowa
2274/KE/C
P/13
Umowa
2275/KE/C
P/13
Umowa
2276/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Kamil Braua
WL
i
Marta Stasiewska
WL
i
Aleksandra Maciak
WL
i
Jakub Czech
WL
i
Mateusz Kapouchy
WL
i
Maja Matyjaszek
WL
i
Wiktoria Syta
WL
i
Jakub u
WL
i
Alicja Sadlak
WL
i
Katarzyna Cizio
WL
i
Klaudia Wrtna
WL
i
Kamil Sowa
WL

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2279.
2280.
2281.
2282.

2277/KE/C
P/13
Umowa
2278/KE/C
P/13
Umowa
2279/KE/C
P/13
Umowa
2280/KE/C
P/13
Umowa
2281/KE/C
P/13

Umowa
2283. 2282/KE/C
P/13
2284.
2285.
2286.
2287.
2288.
2289.

Umowa
2283/KE/C
P/13
Umowa
2284/KE/C
P/13
Umowa
2285/KE/C
P/13
Umowa
2286/KE/C
P/13
Umowa
2287/KE/C
P/13
Umowa
2288/KE/C

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Tomasz Karpiski
WL
i
Justyna Waach
WL
i
Wiktor Ciosek
WL
i
Karolina Rafalska
WL
i
Katarzyna Mrz
WL
i
Franciszek Jonasz
Lewocki
WL
i
Iwona Poleszak
WL
i
Daria Kamiska
WL
i
Sara Hazy
WL
i
Martyna Garbacik
WL
i
Karolina Drwal
WL
i

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2290.
2291.
2292.
2293.
2294.
2295.
2296.
2297.
2298.
2299.
2300.
2301.

P/13
Umowa
2289/KE/C
P/13
Umowa
2290/KE/C
P/13
Umowa
2291/KE/C
P/13
Umowa
2292/KE/C
P/13
Umowa
2293/KE/C
P/13
Umowa
2294/KE/C
P/13
Umowa
2295/KE/C
P/13
Umowa
2296/KE/C
P/13
Umowa
2297/KE/C
P/13
Umowa
2298/KE/C
P/13
Umowa
2299/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Daniel Grny
WL
i
Przemysaw Pacek
WL
i
Konrad Lis
WL
i
Damian Polit
WL
i
Katarzyna Tymma
WL
i
Adam Wroski
WL
i
Barbara Przysiada
WL
i
Iwona Komsta
WL
i
Beata Dubaj
WL
i
Iwona Kot
WL
i
Wiktoria Litwincew
WL
i
Bartomiej Woniak
WL

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
10 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2302.
2303.
2304.
2305.
2306.
2307.
2308.
2309.
2310.
2311.
2312.

2300/KE/C
P/13
Umowa
2301/KE/C
P/13
Umowa
2302/KE/C
P/13
Umowa
2303/KE/C
P/13
Umowa
2304/KE/C
P/13
Umowa
2305/KE/C
P/13
Umowa
2306/KE/C
P/13
Umowa
2307/KE/C
P/13
Umowa
2308/KE/C
P/13
Umowa
2309/KE/C
P/13
Umowa
2310/KE/C
P/13
Umowa
2311/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Maria Nazarowicz
WL
i
Karolina Ostrowska
WL
i
Izabella Saj
WL
i
Lana Kasak
WL
i
Magdalena Zarzycka
WL
i
Aleksandra Cioczek
WL
i
Natalia ukasiewicz
WL
i
Olga Janicka
WL
i
Patrycja Orze
WL
i
Ewa Wysocka
WL
i
Adrianna Serwin
WL
i
Bartomiej Chechliski

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

Umowa
2312/KE/C
P/13
Umowa
2313/KE/C
P/13
Umowa
2314/KE/C
P/13
Umowa
2315/KE/C
P/13
Umowa
2316/KE/C
P/13
Umowa
2317/KE/C
P/13
Umowa
2318/KE/C
P/13
Umowa
2319/KE/C
P/13
Umowa
2320/KE/C
P/13
Umowa
2321/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2323. 2322/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

2324.

CP

Umowa przekazania

2313.
2314.
2315.
2316.
2317.
2318.
2319.
2320.
2321.
2322.

Umowa

WL
i
Marcelina Przykaza
WL
i
Moniak Doma
WL
i
Anna Czapska
WL
i
Weronika Paryszek
WL
i
Kamil Dudek
WL
i
Magorzata Podkaska
WL
i
Aleksandra Krlik
WL
i
Pawe Warzyszak
WL
i
Anna uk
WL
i
Robert Gieroba
WL
i
Aneta Klaudia
Ambroy
WL

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

10 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2325.
2326.
2327.
2328.
2329.
2330.
2331.
2332.
2333.
2334.
2335.

2323/KE/C
P/13
Umowa
2324/KE/C
P/13
Umowa
2325/KE/C
P/13
Umowa
2326/KE/C
P/13
Umowa
2327/KE/C
P/13
Umowa
2328/KE/C
P/13
Umowa
2329/KE/C
P/13
Umowa
2330/KE/C
P/13
Umowa
2331/KE/C
P/13
Umowa
2332/KE/C
P/13
Umowa
2333/KE/C
P/13
Umowa
2334/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Magdalena Chmiel
WL
i
Patrycja Felisiak
WL
i
Katarzyna Piskorz
WL
i
Marta Piecko
WL
i
Magdalena Klusek
WL
i
Kamil Piro
WL
i
Marta Pik
WL
i
Paula Weremczuk
WL
i
Aleksandra ukasik
WL
i
Joanna Frydrych
WL
i
Marek Pucek
WL
i
Magdalena urek

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2336.
2337.
2338.
2339.
2340.
2341.
2342.
2343.
2344.
2345.
2346.
2347.

Umowa
2335/KE/C
P/13
Umowa
2336/KE/C
P/13
Umowa
2337/KE/C
P/13
Umowa
2338/KE/C
P/13
Umowa
2339/KE/C
P/13
Umowa
2340/KE/C
P/13
Umowa
2341/KE/C
P/13
Umowa
2342/KE/C
P/13
Umowa
2343/KE/C
P/13
Umowa
2344/KE/C
P/13
Umowa
2345/KE/C
P/13
Umowa
2346/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Kinga Cherszepska
WL
i
Radosaw Powa
WL
i
Micha Waszczuk
WL
i
Julia Bano
WL
i
Szymon Antoniak
WL
i
Aleksandra Martyniuk
WL
i
Kornel Klamut
WL
i
Patrycja Joanna Gliwka
WL
i
Patrycja Tarka
WL
i
Justyna Bosek
WL
i
Mateusz Kuzioa
WL
i

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
11 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

P/13
Umowa
2347/KE/C
P/13
Umowa
2348/KE/C
P/13
Umowa
2349/KE/C
P/13
Umowa
2350/KE/C
P/13
Umowa
2351/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2353. 2352/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2354. 2353/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2355. 2354/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

2348.
2349.
2350.
2351.
2352.

Umowa
2356. 2355/KE/C
P/13
Umowa
2357. 2356/KE/C
P/13
2358.
Umowa
2357/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

Alicja Gsior
WL
i
Olga wistowska
WL
i
Agnieszka Saga
WL
i
Laura Gaan
WL
i
Kinga Staszewska
WL
i
Karolina Szymonek
WL
i
Magdalena
Rzechowska
WL
i
Marta Walasek
WL
i
Bartomiej Adrian
Czapski
WL
i
Jakub Michalak
WL
i
Grzegorz Czerwiski
WL
i

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
11 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

P/13
Umowa
2359. 2358/KE/C
P/13
Umowa
2360. 2359/KE/C
P/13

Umowa
2361. 2360/KE/C
P/13

Umowa
2362. 2361/KE/C
P/13
Umowa
2363. 2362/KE/C
P/13
Umowa
2364. 2363/KE/C
P/13
Umowa
2365. 2364/KE/C
P/13
Umowa
2366. 2365/KE/C
P/13
Umowa
2367. 2366/KE/C
P/13
2368.
Umowa
2367/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Michalina Sadurska
WL
i
Karolina Buryo
WL
i
Mateusz Gbka

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

WL
i
Ewelina Soluch

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

WL
i
Sylwia Baran
WL
i
Anna Panasiuk
WL
i
Gabriela Boguta
WL
i
Patryk Samborski
WL
i
Piotr Bandyra
WL
i
Damian Rafa
WL
i

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
11 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2369.
2370.
2371.
2372.
2373.
2374.
2375.
2376.
2377.
2378.
2379.
2380.

P/13
Umowa
2368/KE/C
P/13
Umowa
2369/KE/C
P/13
Umowa
2370/KE/C
P/13
Umowa
2371/KE/C
P/13
Umowa
2372/KE/C
P/13
Umowa
2373/KE/C
P/13
Umowa
2374/KE/C
P/13
Umowa
2375/KE/C
P/13
Umowa
2376/KE/C
P/13
Umowa
2377/KE/C
P/13
Umowa
2378/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Agnieszka Ryczek
WL
i
Joanna Petryszak
WL
i
Jan Czeronko
WL
i
Maciej Zieskowski
WL
i
Magdalena Kolenik
WL
i
Aleksandra Kowaluk
WL
i
Jakub Frczek
WL
i
Weronika Kumierz
WL
i
Kamil Rokosz
WL
i
Paula Przytua
WL
i
Kamil Twarowski
WL
i
Micha Korzeniowski
WL

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
11 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2381.
2382.
2383.
2384.
2385.
2386.
2387.
2388.
2389.
2390.
2391.

2379/KE/C
P/13
Umowa
2380/KE/C
P/13
Umowa
2381/KE/C
P/13
Umowa
2382/KE/C
P/13
Umowa
2383/KE/C
P/13
Umowa
2384/KE/C
P/13
Umowa
2385/KE/C
P/13
Umowa
2386/KE/C
P/13
Umowa
2387/KE/C
P/13
Umowa
2388/KE/C
P/13
Umowa
2389/KE/C
P/13
Umowa
2390/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Baej Czajka
WL
i
Izabela Iewska
WL
i
Paulina Bancerz
WL
i
Tymoteusz Borysiuk
WL
i
Natalia Edyta Sobiech
WL
i
Jakub Grabarczuk
WL
i
Daniel Czyak
WL
i
Dominik Kurenda
WL
i
Rafa Kumierz
WL
i
Mikoaj Tomasik
WL
i
Izabela ledzik
WL
i
Tomasz Pakua

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

12 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

12 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

12 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

Umowa
2392. 2391/KE/C
P/13

2393.

Umowa
2392/FS/C
P/13

Umowa
2394. 2393/FZ/C
P/13
Umowa
2395. 2394/FZ/C
P/13
Umowa
2396. 2395/PT/C
P/13
Umowa
2397. 2396/OP/C
P/13
2398.
2399.
2400.
2401.

Umowa
2397/KE/C
P/13
Umowa
2398/KE/C
P/13
Umowa
2399/KE/C
P/13
Umowa
2400/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa o dofinansowanie
projektu systemowego w
ramach PO KL

CP
CP

CP

wiadczenie usugi
polegajcej na sprztaniu
pomieszcze
wiadczenie usugi
polegajcej na sprztaniu
pomieszcze
Przeprowadzenie w
programach TVP1 i TVP2
kampanii reklamowej
Wojewdztwa

CP

wiadczenie usug

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Neomi Kamiska
WL
i
Miasto Lublin/ Szkoa
Podstawowa nr 31 im.
Lotnikw Polskich w
Lublinie
WL
i
Dorota Wojtas
WL
i
Katarzyna Zawilak
WL
i
Telewizja Polska S.A.
WL
i
Telekomunikacja
Polska S.A.
WL
i
Mikoaj Korulczyk
WL
i
Szymon Grzechnik
WL
i
Julia Dobosz
WL
i
Magdalena Terlecka

400,00 z

12 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

12 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

650,00 z

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

650,00 z

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

599 714,48 z

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

10 333,23 z

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

262 970,56 z

Umowa
2402. 2401/KE/C
P/13
2403.
2404.
2405.
2406.
2407.
2408.
2409.
2410.
2411.
2412.
2413.

Umowa
2402/KE/C
P/13
Umowa
2403/KE/C
P/13
Umowa
2404/KE/C
P/13
Umowa
2405/KE/C
P/13
Umowa
2406/KE/C
P/13
Umowa
2407/KE/C
P/13
Umowa
2408/KE/C
P/13
Umowa
2409/KE/C
P/13
Umowa
2410/KE/C
P/13
Umowa
2411/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

WL
i
Daria Magdalena
Gralikowska
WL
i
Dawid Zarzeczny
WL
i
Sandra Bere
WL
i
Wojciech Sokoowski
WL
i
Paulina Wuczko
WL
i
Micha Rubaj
WL
i
Marta Latoch
WL
i
Agata Krl
WL
i
Monika Jurewicz
WL
i
Martyna Specja
WL
i
Karol Pogwizd
WL

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
16 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2414.
2415.
2416.
2417.
2418.

2412/KE/C
P/13
Umowa
2413/KE/C
P/13
Umowa
2414/KE/C
P/13
Umowa
2415/KE/C
P/13
Umowa
2416/KE/C
P/13
Umowa
2417/KE/C
P/13

Umowa
2419. 2418/KE/C
P/13
Umowa
2420. 2419/KE/C
P/13
Umowa
2421. 2420/KE/C
P/13
Umowa
2422. 2421/KE/C
P/13
Umowa
2423. 2422/KE/C
P/13
2424.
Umowa
2423/KE/C

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Dominika Dbek
WL
i
Monika Kowalska
WL
i
Bartosz Urban
WL
i
Klaudia Jdrych
WL
i
Robert Gudelis
WL
i
Beata Wadowska
WL
i
Aleksandra
Niewgowska
WL
i
Aleksandra Pitek
WL
i
Karolina Szaata
WL
i
Pawe Ostrowski
WL
i
Robert Pyc
WL
i

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
16 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2425.
2426.
2427.
2428.
2429.
2430.
2431.
2432.
2433.
2434.
2435.
2436.

P/13
Umowa
2424/KE/C
P/13
Umowa
2425/KE/C
P/13
Umowa
2426/KE/C
P/13
Umowa
2427/KE/C
P/13
Umowa
2428/KE/C
P/13
Umowa
2429/KE/C
P/13
Umowa
2430/KE/C
P/13
Umowa
2431/KE/C
P/13
Umowa
2432/KE/C
P/13
Umowa
2433/KE/C
P/13
Umowa
2434/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Anna Kawcka
WL
i
Mateusz Botowicz
WL
i
Wioletta Jaworska
WL
i
Weronika usiak
WL
i
Paulina uk
WL
i
Magdalena Eksmond
WL
i
Joanna Grabiska
WL
i
Barbara Woniak
WL
i
Paulina Szyszko
WL
i
Emilia Klimek
WL
i
Agata Grudzie
WL
i
Dominika Guzal
WL

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
16 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2437.
2438.
2439.
2440.
2441.
2442.
2443.
2444.
2445.
2446.
2447.

2435/KE/C
P/13
Umowa
2436/KE/C
P/13
Umowa
2437/KE/C
P/13
Umowa
2438/KE/C
P/13
Umowa
2439/KE/C
P/13
Umowa
2440/KE/C
P/13
Umowa
2441/KE/C
P/13
Umowa
2442/KE/C
P/13
Umowa
2443/KE/C
P/13
Umowa
2444/KE/C
P/13
Umowa
2445/KE/C
P/13
Umowa
2446/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Natalia Wojtaszuk
WL
i
Patrycja Cieplicka
WL
i
Jagoda Chmiel
WL
i
Pawe Flis
WL
i
Katarzyna Poajdowicz
WL
i
Mateusz Kapan
WL
i
Mateusz Michalak
WL
i
Adrianna Gorecka
WL
i
Radosaw Jwik
WL
i
Adrianna Raska
WL
i
Maja Dziduch
WL
i
Benedykt Lewandowski

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2448.
2449.
2450.
2451.
2452.
2453.
2454.
2455.
2456.
2457.
2458.
2459.

Umowa
2447/KE/C
P/13
Umowa
2448/KE/C
P/13
Umowa
2449/KE/C
P/13
Umowa
2450/KE/C
P/13
Umowa
2451/KE/C
P/13
Umowa
2452/KE/C
P/13
Umowa
2453/KE/C
P/13
Umowa
2454/KE/C
P/13
Umowa
2455/KE/C
P/13
Umowa
2456/KE/C
P/13
Umowa
2457/KE/C
P/13
Umowa
2458/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Karol Furman
WL
i
Ilona ukasik
WL
i
Julia Drabik
WL
i
Daria Sagan
WL
i
Beata Szczniak
WL
i
Angelika Kwiatkowska
WL
i
Konrad Pogwizd
WL
i
Patrycja Kowal
WL
i
Adam Stpie
WL
i
Bartosz Borkusewicz
WL
i
Kamila Kociuba
WL
i

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
16 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2460.
2461.
2462.
2463.
2464.
2465.
2466.
2467.
2468.
2469.
2470.
2471.

P/13
Umowa
2459/KE/C
P/13
Umowa
2460/KE/C
P/13
Umowa
2461/KE/C
P/13
Umowa
2462/KE/C
P/13
Umowa
2463/KE/C
P/13
Umowa
2464/KE/C
P/13
Umowa
2465/KE/C
P/13
Umowa
2466/KE/C
P/13
Umowa
2467/KE/C
P/13
Umowa
2468/KE/C
P/13
Umowa
2469/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Anna Koput
WL
i
Alicja Gontkiewicz
WL
i
Monika Baszczak
WL
i
Marcin Mydlak
WL
i
Karolina Grabowska
WL
i
Agnieszka Bk
WL
i
Dorota Kwiatkowska
WL
i
Anita Maachwiejczyk
WL
i
Magdalena Luba
WL
i
Jakub Futrzyski
WL
i
Micha Golian
WL
i
Oliwia Sawek
WL

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
16 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2470/KE/C
P/13
Umowa
2471/KE/C
P/13
Umowa
2472/KE/C
P/13
Umowa
2473/KE/C
P/13
Umowa
2474/KE/C
P/13
Umowa
2475/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

wiadczenie usug

CP

Umowa sprzeday energii


elektrycznej

CP

Umowa sprzeday energii


elektrycznej

Umowa
2480. 2479/OP/C
P/13

CP

Przeprowadzenie badania
pogbionego

2481.

CP

2472.
2473.
2474.
2475.
2476.

Umowa
2477. 2476/OP/C
P/13
Umowa
2478. 2477/OP/C
P/13
Umowa
2479. 2478/OP/C
P/13

Umowa
2480/OZ/C
P/13

Umowa na przekazanie
dotacji

i
Kamil Siemionek
WL
i
Agata Szymbor
WL
i
Tomasz Paka
WL
i
Zuzanna Geworgjan
WL
i
Mateusz Duma
WL
i
Weronika Mrz
WL
i
TAU INTERNET SP. z
o. o.
WL
i
PGE Obrt S.A.
WL
i
PGE Obrt S.A.
WL
i
ITTI
Sp. z o.o.
WL
i
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewdzki im.

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

16 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

5 904,00 z

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

315 299,65 z

27 listopada

31 grudnia 2013

brutto

2013 r.

r.

2 243 103,17

27 listopada

31 grudnia 2013

z brutto

2013 r.

r.

133 119,21 z

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

650 000,00 z

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

Umowa
2482. 2481/OZ/C
P/13

Umowa
2483. 2482/KE/C
P/13
Umowa
2484. 2483/KE/C
P/13
Umowa
2485. 2484/KE/C
P/13
2486.
2487.
2488.
2489.
2490.

Umowa
2485/KE/C
P/13
Umowa
2486/KE/C
P/13
Umowa
2487/KE/C
P/13
Umowa
2488/KE/C
P/13
Umowa
2489/KE/C

CP

Umowa na przekazanie
dotacji

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Papiea Jana Pawa II


WL
i
Wojewdzki Szpital
Specjalistyczny im.
Stefana Kardynaa
Wyszyskiego
Samodzielny Publiczny
Zakad Opieki
Zdrowotnej
w Lublinie
WL
i
Leszek Tytua
WL
i
Aleksandra Ry
WL
i
Monika
Koper
WL
i
Jakub Lipiec
WL
i
Klaudia Pagacz
WL
i
Bartomiej Suzonowicz
WL
i
Patryk Baliski
WL
i

1 815 040,00

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
13 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2491.
2492.
2493.
2494.
2495.

P/13
Umowa
2490/KE/C
P/13
Umowa
2491/KE/C
P/13
Umowa
2492/KE/C
P/13
Umowa
2493/KE/C
P/13
Umowa
2494/KE/C
P/13

Umowa
2496. 2495/KE/C
P/13
2497.
2498.
2499.
2500.
2501.

Umowa
2496/KE/C
P/13
Umowa
2497/KE/C
P/13
Umowa
2498/KE/C
P/13
Umowa
2499/KE/C
P/13
Umowa
2500/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Maciej Lipski
WL
i
Damian Baliski
WL
i
Zuzanna Turowska
WL
i
Pawe Wojtachnio
WL
i
Karolina Gaudnik
WL
i
ukasz Kamiski
WL
i
Maryla Adela
Dziomaga
WL
i
Aneta Korzeniowska
WL
i
Pawe Bajner
WL
i
Karolina Denka
WL
i
Kacper Madejek
WL
i
Olga Cielak

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2502.
2503.
2504.
2505.
2506.
2507.
2508.
2509.
2510.
2511.
2512.
2513.

Umowa
2501/KE/C
P/13
Umowa
2502/KE/C
P/13
Umowa
2503/KE/C
P/13
Umowa
2504/KE/C
P/13
Umowa
2505/KE/C
P/13
Umowa
2506/KE/C
P/13
Umowa
2507/KE/C
P/13
Umowa
2508/KE/C
P/13
Umowa
2509/KE/C
P/13
Umowa
2510/KE/C
P/13
Umowa
2511/KE/C
P/13
Umowa
2512/KE/C

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

WL
i
Tomasz Maciocha
WL
i
Radosaw Mikiewicz
WL
i
Paula Tkaczyk
WL
i
Dominik Karol
WL
i
Klaudia Koodyska
WL
i
Klaudia Remjasz
WL
i
Julia Szmit
WL
i
Aleksandra Krl
WL
i
Jan Adamek
WL
i
Angelika Oworuszko
WL
i
Justyna Romanik
WL
i

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
17 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

2514.
2515.
2516.
2517.
2518.
2519.
2520.
2521.
2522.
2523.
2524.
2525.

P/13
Umowa
2513/KE/C
P/13
Umowa
2514/KE/C
P/13
Umowa
2515/KE/C
P/13
Umowa
2516/KE/C
P/13
Umowa
2517/KE/C
P/13
Umowa
2518/KE/C
P/13
Umowa
2519/KE/C
P/13
Umowa
2520/KE/C
P/13
Umowa
2521/KE/C
P/13
Umowa
2522/KE/C
P/13
Umowa
2523/KE/C
P/13
Umowa

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania

Patryk Figarski
WL
i
Bartomiej Koman
WL
i
Aleksandra lusarz
WL
i
Wojciech Gska
WL
i
Adrianna Wjcik
WL
i
Kinga Rodzik
WL
i
Pawe Dudek
WL
i
Adam Jan Lipiski
WL
i
Magdalena Makarewicz
WL
i
Mateusz Kaczor
WL
i
Julia Przybyowska
WL
i
Pawe Kasak
WL

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
17 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.
2532.
2533.
2534.
2535.
2536.

2524/KE/C
P/13
Umowa
2525/KE/C
P/13
Umowa
2526/KE/C
P/13
Umowa
2527/KE/C
P/13
Umowa
2528/KE/C
P/13
Umowa
2529/KE/C
P/13
Umowa
2530/KE/C
P/13
Umowa
2531/KE/C
P/13
Umowa
2532/KE/C
P/13
Umowa
2533/KE/C
P/13
Umowa
2534/KE/C
P/13
Umowa
2535/KE/C
P/13

stypendium
CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

i
Maciej Jakubiuk
WL
i
Ilona Pietras
WL
i
Agata Struziak
WL
i
Micha Aftyka
WL
i
Wiktoria Pacek
WL
i
Karolina wider
WL
i
Kamila Biaasz
WL
i
aneta Zawadzka
WL
i
Damian Kramek
WL
i
Robert Baran
WL
i
Angelika Kowalska
WL
i
Krzysztof Kamil

x 10

r.

r.

400,00 z

17 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

18 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10
400,00 z

r.
19 grudnia 2013

r.
31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

Umowa
2537. 2536/KE/C
P/13
Umowa
2538. 2537/KE/C
P/13
Umowa
2539. 2538/KE/C
P/13
Umowa
2540. 2539/KE/C
P/13
Umowa
2541. 2540/KE/C
P/13
Umowa
2542. 2541/KE/C
P/13
Umowa
2543. 2542/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2544. 2543/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2545. 2544/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2546. 2545/DT/C
P/13

CP

2547.

CP

Umowa

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Zakup czasu antenowego

Dorosz
WL
i
Katarzyna Adamczyk
WL
i
Joanna Sielg
WL
i
Klaudia Stec
WL
i
Anna Marczyk
WL
i
Kinga Kapan
WL
i
Julia Modzianowska
WL
i
Karol Osipiuk
WL
i
Aleksandra Magorzata
Sawa
WL
i
Julia Hereta
WL
i
Biuro Turystyki
Szkolnej Mariusz
uczyski
WL

400,00 z

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

19 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

400,00 z

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

x 10

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

20 grudnia 2013

31 grudnia 2013

614 844,96 z

i
Polsat Media Biuro
Reklamy Sp. z o.o.

2546/PT/C
P/13

Umowa
2548. 2547/OP/C
P/13

Umowa
2549. 2548/DT/C
P/13
Umowa
2550. 2549/DT/C
P/13
Umowa
2551. 2550/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
2552. 2551/DT/C
P/13

CP

2553.

CP

Umowa
2552/DT/C
P/13

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych Okrelenie
zakresu oraz zasad refundacji
kosztw finansowania
uprawnie do ulgowych
przejazdw autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do

WL
i
Netia S.A.

brutto

r.

r.

14 745,24 z

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

WL
i
Lubelskie Linie
Autobusowe Sp. z o.o.

WL
i
Usugi Transportowe
VIA

WL
i
Kazimierz Chabros

WL
i
Usugi Transportowe
MARIO TRANS

WL
i
SINBUS Sawomir

Umowa
2554. 2553/DT/C
P/13
Umowa
2555. 2554/DT/C
P/13
Umowa
2556. 2555/DT/C
P/13

Umowa
2557. 2556/DT/C
P/13

Umowa
2558. 2557/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2559. 2558/DT/C
P/13

CP

2560.

CP

Umowa
2559/DT/C

ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw

Krasa
WL
i
Usugi transportowe
Janusz Wooszka

WL
i
Przewozy Osobowe
Wiesaw Mazurek

WL
i
Spka jawna Usugi
Transportowe J. Stanek
R. Podolanko
WL
i
Transport Pasaerski
Midzymiastowy
Drogowy Bogumia
Daszczyk

WL
i
TOP-TRANS Marcin
Toporowski

WL
i
VOYAGER Spka
Cywilna

WL
i

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

P/13
Umowa
2561. 2560/DT/C
P/13
Umowa
2562. 2561/DT/C
P/13
Umowa
2563. 2562/DT/C
P/13

Umowa
2564. 2563/DT/C
P/13

2565.

Umowa
2564/GI/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2566. 2565/DT/C
P/13

CP

2567.

CP

Umowa

finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Umowa o dofinansowanie
Projektu Przeciwdziaanie
wykluczeniu cyfrowemu w
wojewdztwie lubelskim
edycja III
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz

Usugi Transportowe,
Transport Osb
Tomasz Wolski
WL
i
Zbigniew Winnicki
Biuro Transportowe
WIZ

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

15 876 675,00

11 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

13 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

WL
i
AR-TRANS Andrzej
Rozmuszcz

WL
i
Przewz Osb JOKER
M. Pyzik, S. Pyzik S.C.

WL
i
Usugi Transportowe
Przewz w Ruchu
Pasaerskim Franciszek
Bielak

WL
i
Wadza Wdraajca
Programy Europejskie
WL
i
Miasto Tomaszw
Lubelski

14 760,00 z

WL

2566/DT/C
P/13
Umowa
2568. 2567/DT/C
P/13
Umowa
2569. 2568/DT/C
P/13
Umowa
2570. 2569/DT/C
P/13
Umowa
2571. 2570/OP/C
P/13

CP

CP

CP

zasad refundacji kosztw


finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

i
P.W. IMPEX TRANS
Mariusz Besztak

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

59 681,25 z

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

WL
i
MAR-POL Przemysaw
ukasiewicz

WL
i
Bogdan Bartnik
OMEGA-BUS

CP

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

WL
i
Konrad Hasiuk

Umowa
2573. 2572/DT/C
P/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

2574.

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw

23 grudnia 2013

WL
i
Ewa Joachimczak

Umowa
2573/DT/C

r.

WL
i
Usugi Transportowe
Przewz Osb mgr
Jerzy Kostrzewa

Przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego

Umowa
2572. 2571/DT/C
P/13

r.

WL
i
Przedsibiorstwo
Transportowo
Usugowe GRANSPED Jan Koguciuk
WL
i

P/13
Umowa
2575. 2574/DT/C
P/13
Umowa
2576. 2575/DT/C
P/13
Umowa
2577. 2576/DT/C
P/13
Umowa
2578. 2577/DT/C
P/13
Umowa
2579. 2578/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2580. 2579/DT/C
P/13

CP

2581.

CP

Umowa
2580/DT/C

finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw

PKS
w Chemie
Sp. z o.o.
WL
i
Firma Handlowo
Usugowa DAWKAM Grzegorz Kulik

WL
i
P.P.H.U. AFAR-BUS
Zbigniew Przybysz

WL
i
ZEUS Przewz Osb
Andrzej Monastyrski

WL
i
Robert Nabrzcki
Przewz Osb

WL
i
PKS
w Bigoraju
Sp. z o.o.

WL
i
MAX Spka Jawna

WL
i

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

P/13

Umowa
2582. 2581/DT/C
P/13
Umowa
2583. 2582/DT/C
P/13
Umowa
2584. 2583/DT/C
P/13
Umowa
2585. 2584/DT/C
P/13
Umowa
2586. 2585/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2587. 2586/DT/C
P/13

CP

2588.

CP

Umowa

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz

Andrzej Nadra
WL
i
Przewz Osb ,
Transport Krajowy
Grayna Zahor

WL
i
Katarzyna Kur Biuro
Transportowe Jumbo

WL
i
Marek Bielecki

WL
i
Przewz Osb
Krzysztof Baszczyk

WL
i
Globo Transport
Pojenta Dariusz

WL
i
Usugi Transportowe
Gabriel Gorzel

WL

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

zasad refundacji kosztw


finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

2587/DT/C
P/13
Umowa
2589. 2588/OP/C
P/13

CP

Umowa na zakup paliwa do


samochodw subowych

Umowa
2590. 2589/OP/C
P/13

CP

wiadczenie usug

Umowa
2591. 2590/OP/C
P/13

CP

wiadczenie usug

Umowa
2592. 2591/OP/C
P/13

CP

wiadczenie usug

Umowa
2593. 2592/DT/C
P/13

CP

Umowa
2594. 2593/DT/C
P/13

CP

Umowa
2595. 2594/DT/C
P/13

CP

2596.

CP

Umowa

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz

i
Stanisaw Bodys
WL
i
Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A.
WL
i
Hyperion Wschd Sp. z
o.o.
WL
i
Nette Sp. z o.o.
WL
i
LubMAN UMCS
Sp. z o.o.
WL
i
AS Przedsibiorstwo
Usugowo-Handlowe
Anna Skorupska
WL
i
Usugi Transportowe
ARS-TRANS-Przewz
Osb

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

2 509,20 z

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

1 298,00 z

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

5018,40 z

31 grudnia 2013

31 grudnia 2013

brutto

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

181 600,00 z

WL
i
AG-MAR Marek
Olenkiewicz

WL

zasad refundacji kosztw


finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

2595/DT/C
P/13
Umowa
2596/KE/C
P/13
Umowa
2597/KE/C
P/13
Umowa
2598/KE/C
P/13
Umowa
2599/KE/C
P/13
Umowa
2600/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2602. 2601/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

Umowa
2603. 2602/KE/C
P/13

CP

Umowa przekazania
stypendium

2597.
2598.
2599.
2600.
2601.

Umowa
2604. 2603/DT/C
P/13

CP

2605.

CP

Umowa
2604/DT/C
P/13

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw

i
Przewozy
Midzynarodowe
Grzegorz Wo
WL
i
Andrzej Skiba
WL
i
Anna Karwat
WL
i
Teresa Nowosad
WL
i
Andrzej okaj
WL
i
Lidia Dubaj
WL
i
Katarzyna KwiatekFarion
WL
i
Alina Izdebska
WL
i
PKS
w ukowie
WL
i
Luka-Bus Monika
Nazar

r.

400,00 z

2 grudnia 2013 r.

400,00 z

2 grudnia 2013 r.

400,00 z

2 grudnia 2013 r.

400,00 z

2 grudnia 2013 r.

400,00 z

2 grudnia 2013 r.

400,00 z

2 grudnia 2013 r.

400,00 z

2 grudnia 2013 r.

r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.
31 grudnia 2013
r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

Umowa
2606. 2605/DT/C
P/13

Umowa
2607. 2606/DT/C
P/13

Umowa
2608. 2607/DT/C
P/13
Umowa
2609. 2608/DT/C
P/13
Umowa
2610. 2609/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2611. 2610/DT/C
P/13

CP

2612.

CP

Umowa
2611/DT/C

autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw

WL
i
Usugi Transportowe
EL-TRANS

WL
i
Przedsibiorstwo
Wielobranowe i
Transportowe
Przewz Osb
Sawomir Weremczuk

WL
i
cz Trans Blacha Sp.
j.

WL
i
BP TOUR Sp. z o.o.

WL
i
Przedsibiorstwo
Produkcyjno
Handlowo-Usugowe

WL
i
Usugi Przewozowe
Iwona Hinkiewicz

WL
i

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

P/13
Umowa
2613. 2612/DT/C
P/13

CP

Umowa
2614. 2613/DT/C
P/13

CP

Umowa
2615. 2614/DT/C
P/13

Umowa
2616. 2615/DT/C
P/13

Umowa
2617. 2616/DT/C
P/13

CP

CP

CP

Umowa
2618. 2617/DT/C
P/13

CP

2619.

CP

Umowa

finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz

Firma Handlowo
Usugowa ARTMET
Artur Kurzyski
WL
i
Przewz Osb, Usugi
Transportowo
Handlowo - Mynarskie
WL
i
PKS w Midzyrzecu
Podlaskim
Sp. z o.o.
WL
i
Przewz Osb Adam
Grzywa
WL
i
PKS Tomaszw
Lubelski
Sp. z o.o.
w upadoci ukadowej
WL
i
Drivecar Aga
Przewz Osb Agata
Jaszczuk

WL
i
GM Trans Grzegorz
Wrbel

WL

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2618/DT/C
P/13
Umowa
2620. 2619/DT/C
P/13
Umowa
2621. 2620/DT/C
P/13
Umowa
2622. 2621/DT/C
P/13

Umowa
2623. 2622/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
2624. 2623/DT/C
P/13

CP

2625.

CP

Umowa
2624/DT/C
P/13

zasad refundacji kosztw


finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw

i
Nekopol Jzef Ne
Firma HandlowoUsugowa
WL
i
PKS Wodawa Sp. z
o.o.

WL
i
Usugi Transportowe
Zbigniew Zgrka

WL
i
ACC Marwos Usugi
Transportowe

WL
i
Fantazja Monika Remi

WL
i
Halo Bus Andrzej Bus

WL
i
Przedsibiorstwo
Transportu Osobowego

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

autobusowych

Umowa
2626. 2625/DT/C
P/13
Umowa
2627. 2626/DT/C
P/13
Umowa
2628. 2627/DT/C
P/13
Umowa
2629. 2628/DT/C
P/13
Umowa
2630. 2629/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

CP

Umowa
2631. 2630/DT/C
P/13

CP

2632.

CP

Umowa

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz

Dromader Robert
Gra, Joanna
Dugocka Gra Sp.
jawna
WL
i
Przewz rzeczy i osb
Kozioek Anna
Kozie

WL
i
Trans-Sprint Lidia
Grabias

WL
i
Ekspres Bus Tadeusz
Mi, Jarosaw
Skupiski

WL
i
Usugi Transportowe
Transmark s.c.

WL
i
Przewz Osb
Wojciech uraw

WL
i
Samtrans Usugi
Transportowe

WL

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2631/DT/C
P/13
Umowa
2633. 2632/DT/C
P/13
Umowa
2634. 2633/DT/C
P/13

CP

CP

Umowa
2635. 2634/DT/C
P/13

CP

Umowa
2636. 2635/DT/C
P/13

CP

Umowa
2637. 2636/DT/C
P/13
Umowa
2638. 2637/KE/C
P/13
Umowa
2639. 2638/KE/C
P/13

CP

zasad refundacji kosztw


finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

CP

Umowa przekazania
stypendium

CP

Zapewnienie bezporedniej i
staej ochrony fizycznej
terenu inwestycji

i
PKS w Zamociu
Sp. z o.o.
WL
i
PKS w Stalowej Woli
S.A.

WL
i
Spka jawna Top Bus
Sowiski G.

WL
i
Szwagry Wiesaw
Knyszewski, Zbigniew
Knyszewski
WL
i
Firma Handlowo
Usugowa Edward
Placha
WL
i
PKS w Puawach Sp. z
o.o.
WL
i
Elbieta Zajc
WL
i
Solid Security Sp. z o.o.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.
31 grudnia 2013

800,00 z

2 grudnia 2013 r.

15 000 000,00

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

r.

WL
i
KMJ BUS s.c.
Mieczysaw Lal, Jzef
Wolski

WL
i
Usugi Transportowe
Krzysztof Borek

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

WL
i
Spdzielnia Pracy
Kierowcw i
Pracownikw
Samochodowych
Autonaprawa

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

WL
i
PKS w Radzyniu
Podlaskim S.A.

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

Umowa
2645. 2644/DT/C
P/13

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

2646.

CP

Okrelenie zakresu oraz

Umowa
2640. 2639/DT/C
P/13
Umowa
2641. 2640/DT/C
P/13

Umowa
2642. 2641/DT/C
P/13

Umowa
2643. 2642/DT/C
P/13

Umowa
2644. 2643/DT/C
P/13

Umowa

CP

CP

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

WL
i
Przedsibiorstwo
Handlowo Usugowe
Grze-Trans
Grzegorz ukasik
WL
i
Usugi Transportowe
Krajowe i
Midzynarodowe
Sawomir Siwek
WL

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2645/DT/C
P/13
Umowa
2647. 2646/DT/C
P/13
Umowa
2648. 2647/DT/C
P/13

CP

CP

Umowa
2649. 2648/DT/C
P/13

CP

Umowa
2650. 2649/DT/C
P/13

CP

Umowa
2651. 2650/DT/C
P/13

CP

Umowa
2652. 2651/DT/C
P/13

CP

2653.

CP

Umowa

zasad refundacji kosztw


finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz

i
Max-Bus Rafa
Skowski
WL
i
Usugowy Przewz
Osb Wiesaw Ciosek

WL
i
KarWer Usugi
Przewozowe Zbigniew
Koguciuk

WL
i
PKS Hrubieszw
Spka z o.o.

WL
i
Sprint Bus Sp. z o.o.

WL
i
Rago
Sp. z o.o.

WL
i
Henryk Dziwisz

WL

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2652/DT/C
P/13
Umowa
2654. 2653/DT/C
P/13

CP

Umowa
2655. 2654/DT/C
P/13

CP

Umowa
2656. 2655/DT/C
P/13

CP

Umowa
2657. 2656/DT/C
P/13

CP

Umowa
2658. 2657/DT/C
P/13

CP

Umowa
2659. 2658/DT/C
P/13

CP

2660.

CP

Umowa

zasad refundacji kosztw


finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz

i
Play-Poken &Spybus
WL
i
Przedsibiorstwo Usug
Transportowych
Fremiks s.c.
WL
i
Cord Car Usugi
Transportowe Ludnoci
Jerzy Kordowski
WL
i
Przewz Osb
Szalewicz, Szalewicz
sp. j.
WL
i
Mini-Bus Przewz
Osb Pawe
Matyjaszczyk

WL
i
Prywatny Przewz
Osb Anna Rusinek

WL
i
Usugi Transportowe
Leszek Smyk

WL

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

2659/DT/C
P/13
Umowa
2661. 2660/DT/C
P/13

CP

Umowa
2662. 2661/DT/C
P/13

CP

Umowa
2663. 2662/DT/C
P/13

CP

Umowa
2664. 2663/DT/C
P/13

CP

Umowa
2665. 2664/DT/C
P/13

CP

Umowa
2666. 2665/DT/C
P/13

CP

2667.

CP

Umowa
2666/DT/C
P/13

zasad refundacji kosztw


finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Udzielenie przez
Wojewdztwo Lubelskie
pomocy finansowej
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Umowa o emisj reklam
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

i
Samochodowe Usugi
Transportowe Wiesaw
Pitek
WL
i
Przedsibiorstwo
wielobranowe BP
Tour Piotr Brewczak
WL
i
Gmina Megiew

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

28 listopada

31 grudnia 2013

2013 r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

1 241 092,24

20grudnia 2013

31 grudnia 2013

z brutto

r.

r.

27 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

260 000 z

WL
i
Usugi Transportowe
Skiba Marcin

WL
i
Przewz Osb
Sylwester Grda

WL
i
TVN Media Sp. z o.o.
WL
i
Stanisaw Biernacki
Bier Trans
WL
i
Osobowo Towarowe
Przewozy

Samochodowe
Grzegorz Piotr Kozio
Umowa
2668. 2667/DT/C
P/13
Umowa
2669. 2668/DT/C
P/13
Umowa
2670. 2669/DT/C
P/13
Umowa
2671. 2670/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
2672. 2671/DT/C
P/13

CP

Umowa
2673. 2672/DT/C
P/13

CP

2674.

CP

Umowa
2673/DT/C
P/13

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do

WL
i
P.H.U. Jan Kostruba

WL
i
Metro Przewozy
Pasaerskie

WL
i
Usugi Transportowe
Palczewski Sylwester

WL
i
EMIR Usugi
Transportowe
Magdalena Pyzik

WL
i
Garden Service Jacek
Przybysz

WL
i
Robert Bas PHUT

WL
i
Sprzeda Artykuw

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

ulgowych przejazdw
autobusowych

Umowa
2675. 2674/DT/C
P/13
Umowa
2676. 2675/DT/C
P/13

Umowa
2677. 2676/DT/C
P/13

Umowa
2678. 2677/DT/C
P/13

CP

CP

CP

CP

Umowa
2679. 2678/DT/C
P/13

CP

2680.

CP

Umowa
2679/DT/C

Okrelenie zakresu oraz


zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw
finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych
Okrelenie zakresu oraz
zasad refundacji kosztw

SpoywczoPrzemysowych Usugi
Transportowe
Stanisawa
Szwaczkiewicz
WL
i
Przewozowa Spka
Cywilna Piskorscy

WL
i
P.P.H.U.
ANTIDOTUM

WL
i
CONVOY
Przedsibiorstwo
Przewozowo
Handlowe Sawomir
Przybysz, Justyna
Przybysz Sp. J.

WL
i
Przewz Osb
Mirosaw Ciesielczuk

WL
i
Ireneusz Sendecki P.W.
IRKOM

WL
i

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

30 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

23 grudnia 2013

31 grudnia 2013

r.

r.

P/13

finansowania uprawnie do
ulgowych przejazdw
autobusowych

Komunikacja
Transport ANMAR