You are on page 1of 4

2014-3-29

Antano Baranausko Anyki ilelis nuostabi giesm apie gamt - Straipsniai

Rato darbai moksleiviams ir studentams! Pradinis Rainiai Nemokami pratyb atsakymai Vieosios kalbos Knyg apraymai
0

3,4 tkst.
Patinka

Prisijungti
Prisijungimo vardas Js slaptaodis Pirmyn

Naujas narys?

Pamirote slaptaod?
Paieka js patogumui

Neseniai iekota
15 rezultataiA 0 rezultataiAngl k., Matrix Pr 0 rezultataiatstovai 0 rezultataigeografija 0 rezultataivokiei 0 rezultataiem 0 rezultataigeografija 0 rezultataigaublys 0 rezultataizeme

Ms facebook fan puslapis

http://www.mokslodarbai.lt/6/antano-baranausko-anyksciu-silelis-nuostabi-giesme-apie-gamta

1/4

2014-3-29

Antano Baranausko Anyki ilelis nuostabi giesm apie gamt - Straipsniai

Mokslodarbai.LT
Patinka

3.417 moni mgsta Mokslodarbai.LT.

Facebook socialinis skiepis

Antano Baranausko Anyki ilelis nuostabi giesm apie gamt MoksloDarbai.lt > Lietuvi > Straipsniai > Antano Baranausko Anyki ilelis nuostabi giesm apie gamt Apraymas Anyki krato snus A. Baranauskas daug savo gyvenimo valand praleido gamtoje Jo pdos simyn amiams nuostabaus grio auktaitijos emje, jo rankos glost imtameius medius ir liaunas atalles, poeto vilgsnis pasiklysdavo svaiginanioje dangaus mlynje. Tik visa savo esybemylintis gimtj krat, jo gamt, visus gyvus padarlius mogus gali taip nuostabiai eimis ireikti savo jausmus. Darbas

>Antano Baranausko Anyki ilelis nuostabi giesm apie gamt


Anyki krato snus A. Baranauskas daug savo gyvenimo valand praleido gamtoje Jo pdos simyn amiams nuostabaus grio auktaitijos emje, jo rankos glost imtameius medius ir liaunas atalles, poeto vilgsnis pasiklysdavo svaiginanioje dangaus mlynje. Tik visa savo esybemylintis gimtj krat, jo gamt, visus gyvus padarlius mogus gali taip nuostabiai eimis ireikti savo jausmus. A Baranauskas poem sudjo vis talent ir meil Lietuvos kratui Jo akys pastebi net menkiausi augall, prigludus prie pat ems. Poetas regi samanas, uogas, grybus. Tik didelio gamtos inovo irdyja gali gimti ios eiluts: Vidunakty taip tyku, kad girdi, kaip jaunas/ Lapas arba iedelis ant akeli kraunas./ Girdi, kaip akom knibda medi kalba venta,/ Kaip vaigds plevena, gaili rasa krinta.
http://www.mokslodarbai.lt/6/antano-baranausko-anyksciu-silelis-nuostabi-giesme-apie-gamta 2/4

2014-3-29

Antano Baranausko Anyki ilelis nuostabi giesm apie gamt - Straipsniai

Antano Baranausko Anyki ilelyje pasakojama ir apie oleles, medius, krmelius, ir apie gyvnlius. Gamta sugyvinama, priartinama prie liaudies buities, bet kartu ir pagrinama. Pirmiausia perteikiami regimieji spdiai Tai visa, kur tik akys uklina. Matomas vaballis, ropojantis ole, pastebima skruzdelyt, tempianti skruzdlynan didel ap. Labai subtiliai atskleistas kvap pasaulis. Poetas uuodia ne tik ied, bet ir olyn, ak, skyzdelyno kvapus. Nuostabiai vaizduojama gars gama. Sulama lapelis, sutreka sausos akels. Vis labiau dienojant garsai stiprja: tauki genelis, mekena perkno oelis, nypia i kelmo piktoji. Garsai vis garsyn ir garsyn, skamba tik skamba mikas. Ir galiausiai: U visus viresnis laktingalos balsas:/ Pilnas, skardus, graudingas ir, taip sakyt, skalsus:/ Skamba, ia per krmus, ir vis kitaip mainos,/ Ir vis dion smenga lyg Lietuvos dainos. Poemoje miko, gamtos, grois atskleidiamas nuosekliai, palaipsniui. Poetas tarsi nuleidia akis emyn. P savo kojomis jis pastebi visokias oleles, uogas, samanas, grybus. Palaipsniui jo vilgsnis kyla auktyn: akys ugrievia krmus, kadagius, medi atalles. O kai pakelia galv auktyn, net svaigulys suima: toks malonus jausmas ulieja krtin, velgiant nepakartojamo groio aukt, liekn pu virnes ir neapsakomo odiais meslcumo dang. Visa tai, kas grau, reikia mokti jausti, suprasti Mes gyvename nuostabaus groio kratas. Diena i dienos matydami melsv arba pilk, o kartais net vininiais debesimis udengt saul, alius, ydinius ar galsvais rudeniniais lapais medius, nesivaizduojame, kad galt bti kitaip. Tik netek sauls, dangaus, gli ir medi suprastume, k prarad. Taip jau mogus dievo sutvertas, jog, tik atsidrs pragare, supranta, kad anksiau gyveno rojuje. Todl visk, kas aplinkui, reikia velgti spindiniomis, kupinomis diaugsmo akimis. Tada gal ir ms irdyse rasis tokios eils, kokiomis gimtins gro apdainavo Antanas Baranauskas Anyki ilelyje.
Patinka 0 0

Rayti komentar...

Komentuoti naudojant...
Facebook socialinis skiepis

Puslapio nuorodos
Pradinis puslapis Registracija Ms facebook Ms Google+ Ms Twitter

Puslapio kategorijos
Referatai Knyg apraymai Nemokami pratyb atsakymai Vieosios kalbos Rainiai
http://www.mokslodarbai.lt/6/antano-baranausko-anyksciu-silelis-nuostabi-giesme-apie-gamta 3/4

2014-3-29

Antano Baranausko Anyki ilelis nuostabi giesm apie gamt - Straipsniai

Referatai

MoksloDarbai.LT
Visos teiss saugomos. 2013 MoksloDarbai.LT Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus ratik MoksloDarbai.LT leidim.

http://www.mokslodarbai.lt/6/antano-baranausko-anyksciu-silelis-nuostabi-giesme-apie-gamta

4/4