PRINCIPALELE DOCUMENTE CURRICULARE –CARACTERISTICI Curriculum desemneaza ansamblul structurat al experientelor de predare si invatare ( obiective, continuturimaterial didactic, activitati

de predare-invatare-evaluare ) planificate, oferite sub indrumarea unei institutii de invatamant ( in interiorul si in afara ei ) in vederea atingerii obiectivelor prestabilite Curriculum scolar poate fi analizat si interpretat din trei perspective : procesuala, structurala si cea a produselor / docume telor curriculare! Din perspectiva produselor curriculare, acestea pot fi : a" Pri cipale - planul de invatamant ; - programa scolara ; - manualul scolar. #" Au$iliare - ghiduri metodice pentru cadre didactice ; - caiete de munca independenta ; - seturi multimedia ; - soft-uri educationale. c" Produse curriculare pe tru cadru didactic, rezultate din proiectarea activitatii de catre acesta : - planificarea calendaristica ; - proiectarea unitatilor de invatare ; - proiectarea la nivelul lectiei. Pla ul de i %atama t este un document oficial prin care se structureaza continutul invatamantului pe niveluri si profiluri de scoli. Sunt stabilite numarul de ore ( minim si maxim) pe diferite discipline sau arii curriculare. lanul cadru pentru invatamantul preuniversitar este structurat astfel : - disciplinele sunt grupate pe arii curriculare; - sunt prezente ,, curriculum-ul nucleu ! si ,, curriculum-ul la decizia scolii !; - asigurarea continuitatii in cadrul aceluiasi ciclu, a interdependentei dintre disciplinele scolare. rincipiile care au stat la baza elaborarii lanului de invatamant sunt: &" Pri cipii de politica educatio ala : - principiul descentralizarii si al flexibilizarii ; - principiul descongestionarii programului de studiu ; - principiul eficientei ; - principiul compatibilizarii sistemului romanesc de invatamant cu standardele europene. '" Pri cipii de (e erare a oului pla de i %atama t : - principiul selectiei si al ierarhizarii culturale ; - principiul functionalitatii ;

. . rogramele reprezinta oferta educationala a unei anumite discipline pentru un parcurs scolar determinat. (ontinuturile invatarii sunt structurate pe capitole. teme.structura tematica a continutului . (erintele psihopedagogice in elaborarea structurii tematice a unei discipline sunt : relevanta. rogramele scolare sunt componente de baza ale (urricumului &ational. operationalizabile in relatia didactica invatator # elev. invatarii si evaluarii.alocarea orientativa a numarului de ore pe teme . +n elaborarea structurii tematice a unui obiect de invatamant se tine seama de perspectiva stiintifica ( cea care urmareste corespondenta dintre continutul disciplinei stiintifice si continutul obiectului de invatamant ) si de cea psihopedagogica ( transpunerea continutului intr-o structura adecvata cerintelor psihopedagogice ).principiul coerentei .obiectivele cadru si obiectivele de referinta. c" Pro(rama apare ta # care da parintilor si profesorilor sentimentul ca ea reflecta punctul lor de vedere cu privire la ceea ce trebuie sa se invete . . . conditii exprimate in termeni de obiective. lectii.obiectivele .principiul egalitatii sanselor . rograma scolara este actul oficial care reda sintetic continuturile invatamantului pe ani scolari sau pe cicluri de invatamant. "a poate fi plasata pe urmatoarele planuri : a" Pro(rama ideala este definita de cei care o elaboreaza .principiul flexibilitatii si al parcursului individual .indicatii metodice privitoare la realizarea predarii. subcapitole. *) Standarde curriculare de performanta. ') (ontinuturile . d" Pro(rama operatio ala # cea care este predata elevilor . "le reprezinta instrumentul didactic principal care descrie conditiile invatarii precum si criteriile dezirabile pentru reusita invatarii.principiul racordarii la social. continuturi. . activitati de invatare si standarde curriculare de performanta. $ programa moderna cuprinde : %) &ota de prezentare .anualele indeplinesc mai multe functii . Structura programei este urmatoarea : . secventialitatea. . )) "xemple de activitati de invatare . . #" Pro(rama )ormala este cea care primeste adeziunea oficiala a statului si a comisiilor scolare. Ma ualele scolare concretizeaza programele scolare in diferite unitati didactice. . sau experiente de invatare. . coerenta sau consistenta. e" Pro(rama traita # cea care este traita de elevi.

e si sistematizate . a intelege-."le propun moduri diferite de abordare si insusire a cunostintelor unice .comportamentale ale elevilor. redescoperind informatiile. ilustrari # observare si analiza. parcurgand drumul cunoasterii. manualul scolar a fost supus unor transformari esentiale. dar si de aptitudinile si stilurile didactice ale educatorilor.III .de-a gata-.arin # suport de curs I %! Mi-ai Maria Sc! cu cls! I – . prelucrarea acestora prin actiuni si operatii cognitive care sa asigure dezvoltarea personalitatii elevului.(adru de referinta.repetere. memorizarea.de a memora cunostintele elabora. imitarea modelelor . . selectarea. de talentul sau.ud! Al#a . prevazute in programa scolara. +n procesul de modernizare a invatamantului. #" *u ctia de structurare si de or(a i+are a i %atarii : de la practica la teorie. in subiect activ.anualul devine un instrument de lucru care permite elevului strangerea. prin punerea in valoare a posibilitatilor si resurselor de care dispune clasa de elevi.are a i %atarii cu doua alternative : .. alegerea lor relizandu-se in functie de caracteristicile psiho.anolescu . otolea Dan.activitatea deschisa si creativa aelevilor. teorie # ilustrari. . +n elaborarea manualelor se are in vedere trei formule : conceptia originala..a" *u ctia de i )ormare ce vizeaza : selectia cunostintelor in concordanta cu programa scolara si accesibilizarea acestora . Ste)a cel Mare/ Cetatea de 0alta . ci numai unitatile de continut obligatorii . . menite sa transpuna pe elev din postura lui de . de dragostea sa pentru copii. .. adaptarea manualelor existente si manuale traduse. sistematizarea datelor si faptelor. Ma ualele alter ati%e( elaborarea si difuzarea simultana a mai multor manuale pentru aceeasi disciplina sau arie curriculara) dau posibilitatea cadrului didactic sa-si aleaga manualul care i se potriveste cel mai bine elevilor sai.ai presus de orice sta realizarea obiectivelor si a performantelor care depind in primul rand de educator. c" *u ctia de diri. de modul creator de abordare al temelor. /cesta nu mai trebuie parcurs integral.. 0ucuresti %112 3eoria si metodologia (urriculumului. de la exercitii practice la elaborarea teoriei. 0ibliografie : (urriculum &ational. de la teorie la exercitii practice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful