You are on page 1of 1

antyk reaktywacja

Tradycja grecko-rzymska w kulturze


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Wydzia! Artes Liberales UW 8 kwietnia 2014 r.


Bia#a Willa, ul. Dobra 72

! ! ! !

KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA O"rodek Bada# nad Tradycj ! $ Antyczn$ Wydzia! Artes Liberales UW !

9.00 Otwarcie konferencji Adam Cio!ek 9.1510.45 Panel I: Staro!ytne femmes fatales Moderator: Mateusz Kominiarczuk Julia Opawska, Meduza kobiecy punkt widzenia Sylwia Chmielewska, Slay MEDUSA and rescue ANDROMEDA! Wizerunek Meduzy w grach komputerowych Agnieszka Maciejewska i Aleksandra Berezowska, Ewolucja ,,mitu pi"kno#ci Kleopatry w $lmie XX i XXI w. Wioletta Kowalczyk, Amazonki od Antiope do Wonder Woman

14.0015.30 Panel IV: Antyk na rozdro!u Moderator: Prof. Krzysztof Rutkowski Anna Gebauer, Herakles na rozdro!u. Odwieczne pragnienie szcz"#cia Zo"a Grka, Od Maratonu do Spartathlonu, czyli historia biegu marato'skiego Viktoryia Bartsevich, Droga do Hadesu Justyna Kantorowicz, Fatum w antyku i dzi# 15.3016.00 Przerwa kawowa

! !

10.4511.00 Przerwa kawowa 11.0012.00 Panel II: %ywe s&owo antyku Moderator: Agnieszka Milewska Adam Cio!ek, Maksymy &aci'skie w serii komiksw o Asteriksie Micha! Kucharski, Mitologia w j"zyku wsp&czesnej polityki Marta Adamska i Dorota Bazylczyk, Antyk w reklamie

16.0017.00 Program kulturalny: Antyk w praktyce Moderator: Sylwia Chmielewska Pokaz ta!ca orientalnego, cz. I (klasyka) Agnieszka Maciejewska Koncert pie"ni starogreckich Justyna Kantorowicz Antyk i heavy metal Flight of Icarus, akustyczny cover piosenki Iron Maiden inspirowanej mitologi# Pokaz ta!ca orientalnego, cz. II (show/fuzja) Agnieszka Maciejewska

! !

12.0012.15 Przerwa kawowa 12.1513.15 Panel III: Antyczny klucz do nowego #wiata Moderator: Anna Gebauer Szymon Gruda, Odwo&ania do #wiata antycznego w Relaciones Originales Domingo de(Chimalpahna Joanna K!os, Godno#) i medycyna, czyli o czym bredzi Petroniusz w wierszu Jacka Kaczmarskiego Marcin Gostkowski, Mit i cierpienie w muzyce heavymetalowej

! ! ! ! !

! !

13.1514.00 Przerwa

Poster konferencyjny na bazie plakatu "lmu Matrix