1

Nếu các con tuân giữ các giới răn của Thày, các con sẽ ở trong tình thương của Thày, cũng như Thày tuân giữ các giới răn của Cha Thày, và Thày ở trong tình thương yêu của Ngài.

(Jn 15:10)
Tháng Ba - 2014 Bản Dịch: Thảo Nguyên Những lời trên đây trích ở Lời Giã Từ các môn đệ của Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng Thứ Bốn (Jn 13: 31 – 17:26) là lời Ngài tâm sự với các môn đệ sau bữa tiệc ly. Một điều rất rõ ràng là khi tuân giữ các giới răn của Ngài, thì chúng ta sẽ ở trong tình thương yêu của Ngài . Những lời tâm sự này cũng gợi ý cho chúng ta nhớ đến câu trước đó trong đoạn Ngài nói với các môn đệ của mình : “Nếu các con tuân giữ các giới răn của Thày , các con sẽ ở trong tình thương của Thày .” (Jn 14:10). Ở đây chúng ta có thể thấy rõ ràng là yêu mến Chúa Giêsu phải trở thành động lực thúc đẩy, là căn nguyên cho việc tuân giữ các giới răn của Ngài. Kết quả cho thấy rằng có sự hoán chuyển giữa tình yêu mến Chúa và việc tuân giữ các giới răn của Ngài . Việc y êu mến Chúa Giêsu thôi thúc chúng ta luôn luôn trung thực sống Lời Ngài , đồng thời việc sống Lời Chúa Giêsu dậy sẽ dẫn đưa chúng ta đến việc ở lại trong Ngài, do đó chúng ta luôn luôn lớn mạnh trong tình thương yêu của Ngài. Nếu các con tuân giữ các giới răn của Thày, các con sẽ ở trong tình thương của Thày, cũng như Thày tuân giữ các giới răn của Cha Thày, và Thày ở trong tình thương yêu của Ngài. Như vậy chúng ta hãy ở trong tình thương yêu của Ngài, thế nhưng Chúa Giêsu ngụ ý điều gì khi Ngài nói như vậy? Chắc chắn Ngài ngụ ý rằng tuân giữ các giới răn của Ngài là dấu hiệu , là bằng chứng nói lên việc chúng ta là bạn hữu của Ngài. Thực ra đây chính là điều kiện để Chúa Giêsu đáp trả tình bạn và bảo đảm về tình bạn của Ngài dành cho chúng ta. Tuy nhiên, Ngài cũng muốn ngụ ý thêm một ý nghĩa nữa : đó chính là việc tuân giữ các giới răn của Ngài kết tạo một tình thương yêu nơi chúng ta giống như tình thương yêu hiện hữu trong Ngài. Việc tuân giữ các gi ới răn thông chuyển vào con ng ười chúng ta một tâm tình thương yêu đặc biệt mà chúng ta thấy thể hiện trong suốt đời sống dưới trần gian của Chúa Giêsu xưa
2

kia. Đó là tình thương yêu đã kết hiệp Ngài trở nên một trọn vẹn với Chúa Cha, đồng thời Ngài cũng kết hợp với các anh chị em của Ngài , đặc biệt là với những người thấp hèn nhất, yếu đuối nhất, và bơ vơ nhất bên lề xã hội. Tình thương yêu của Chúa Giêsu là thứ tình yêu có sức chữa là nh mọi vết thương hồn xác , là tình yêu đem lại an bình cho mọi tâm hồn , là tình yêu thắng vượt mọi ngăn cách chia rẽ , phục hồi tình huynh đệ và tình hiệp nhất nơi tất cả mọi người lại với nhau. Nếu như chúng ta đem Lời Ngài áp dụng vào trong đời sống thự c hành , thì Chúa Giêsu sẽ ở trong chúng ta , và cũng làm cho chúng ta trở nên dụng cụ của tình yêu trong Ngài. Nếu các con tuân giữ các giới răn của Thày, các con sẽ ở trong tình thương của Thày, cũng như Thày tuân giữ các giới răn của Cha Thày, và Thày ở trong tình thương yêu của Ngài. Chúng ta có thể sống “Lời Sống” của tháng này như thế nào ? Qua việc ghi nhớ và nhất quyết nhắm đến lợi ích do “Lời Sống” gợi ý: đó là nếp sống người Kitô hữu k hông nên dừng lại ở điểm tuân giữ các giới răn trong mức đ ộ tối thiểu , lạnh nhạt, theo hình thức bề ngoài mà thôi, thế nhưng đời sống ấy phải biến hiện thành lòng quảng đại. Các thánh đều hành động như thế . Các ngài thực sự sống Lời Chúa. Trong tháng này , chúng ta hãy sống một Lời cụ thể của Ngài , một giới răn cụ thể của Ngài, và cố gắng đem vào đời sống thực hành của chúng ta. Điều răn mới của Chúa Giêsu (các con hãy yêu mến nhau như Thày đã yêu mến các con - Jn 15:12) thực ra chính là tâm điểm, là câu tóm gọn mọi Lời Ngài nói. Chúng ta hãy sống chính Lời ấy một cách cụ thể và sống động, Chiara Lubich (Ấn hành đầu tiên vào tháng 5 năm 1994)

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful