În vie

de Ion Pillat

Tot mai miroase via a tămâios și coarnă, Mustos a piersici coapte și crud a foi de nuc... Vezi, din zăvoi sitarii spre alte veri se duc; Ce vrea cu mine toamna pe dealuri de mă-n toarnă? !u e amur"ul #ncă, dar ziua e pe rod, Și soarele de aur dă-n pâr" ca o "utuie. $cum % omidă nea"ră % spre poama lui se suie, Târâș, un tren de marfă pe-al $r"eșului pod. '( Cu "al&en și cu roșu #și coase codrul ia. Prin foi lumina z&oară ca viespi de c)i)lim&ar. * ")ionoaie toacă #ntr-un a"ud, și rar, Ca un ecou al toamnei, răspunde tocălia... +-a dus. Și iarăși sună... și tace. ,ar aud - Ecou ce adormise și-a tresărit deodată În inimă cum prinde o toacă-ncet să &ată, -ovind #n amintire ca pasărea-n a"ud. .din volumul Pe $r"eș #n sus, '/'0-'/123

'

5'8 enumerație4 5'-1. 56. 5/. 57-0.Ima"ini artistice olfactive4 5'-1 Ima"ini artistice vizuale4 52. 5'(. Ima"ini artistice auditive4 5''-'6 puterea orfică a Toamnei4 58. 5/. 5 -6. 57. 5'2 epitet4 51. 5'1. 50 . 5/-'(.element de meditație3 comparație4 56. 5' -'6 personificare4 58. 57-0.