Şcoala Postliceală Sanitară ,,CAROL DAVILA” ANUL II. Disci lina ! "oli In#ectoconta$ioase Asistent %e&ical !

Violeta Lu u

Nume …………………………..

EVALUARE
'. Reac(ia DIC) se utili*ea*ă entru &eterminarea rece ti+ită(ii #a(ă &e ! a. &i#terie ,. #e,ra ti#oi&ă c. scarlatină -. Vaccinurile sunt ! a. sus ensii &e micro,i s.au to/inele acestora , omor0te s.au atenuate ,care 1i.au ier&ut ro ietă(ile a 2 to$enice 1i le.au ăstrat e cele ato$enice 3 ,. seruri o,(inute &e la animale rin imuni*are cu micro,i s.au cu to/inele lor ! c. seruri o,(inute &e la ersoane imuni*ate acti+ 4. Semnele 1i sim tomele caracteristice ru5eolei sunt următoarele cu e/ce (ia ! a. #e,ră 46 $ra&e C ,. catar acuto.na*al 1i tra7o,ron1ic c. semnul Pastia.8ro$o+ici 9. Reac(ia Sc7ic: este in&icată entru &eterminarea rece ti+ită(ii #a(ă &e ! a. scarlatină ,. ,rucelo*ă c. &i#terie ;. <n +e&erea a&ministrării +accinurilor este necesară ! a. =ntocmirea cata$ra#iei ,. mo,ili*area o ula(iei entru +accinare c. e/amen clinic $eneral 1i sta,ilirea contrain&ica(iilor tem orare 1i &e#initi+e >. Vaccinarea re re*intă ! a. meto&a ro#ilactică &e ro+ocare a unei imunită(i acti+e s eci#ice #ără ca ersoana să #acă ,oală ,. tratamentul unor ,oli in#ecto.conta$ioase cu seruri imune care con(in anticor i s eci#ici $ermenilor ,olii res ecti+e s.au to/inelor ei c. am,ele ?. Varicela este ro&usă &e ! a. stre tococul ,eta.7emolitic ,. ,acilul La##ler c. +irusul +aricelo.*osterian @. Incu,a(ia la +aricelă este &e ! a. ; *ile ,.'9 *ile c.'A *ile 6. Următoarele +accinuri se a&ministrea*ă e cale su,cutanată cu e/ce (ia ! a. antitetanic ,. antira,ic c. ABPA Canato/ină tetanică uri#icată 1i a,sor,ită D

Related Interests