Kata-kata profeser ungku aziz 1. rajin bercakap rajin bekerja -bagus sekali 2.

rajin bekerja malas bercakap-kena buli 3. malas kerja rajin bercakap-wayang cina 4. malas bekerja malas bercakap- tak guna 5. malas bekerja suka mengdu-nyanyuk . malas bekerja selalu ponteng-baik ber!enti ". malas bekerja suka menyibuk- baik mati

.

ika kejahatan di balas kejahatan+ maka itu adalah dendam." . .ika kebaikan dibalas kebaikan itu adalah perkara biasa."emberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi dengan banyak tapi diiringi dengan riak. 'ewhouse "Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. %an ibadah yang paling indah tentunya KH)S()K." "Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran." "Semiskin-miskin orang ialah orang yang kekurangan adab dan budi pekerti" ~ Hukama "Harta yang paling menguntungkan ialah SA A!. Ianya wujud tapi amat sukar dilihat. Teman yang paling akrab adalah A"A#. ahasa yang paling manis S&'()"." ~ Albert &instein "." ~ #a !o-he ""anusia yang tidak berharap untuk menang telah sedia kalah.u-ius "." ~ 0lower A. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh.ika kebaikan dibalas kejahatan+ itu adalah /alim. Tapi jika kejahatan dibalas kebaikan+ itu adalah mulia dan terpuji." ~ Abraham #in-oln "Agama tanpa ilmu adalah buta. $engawal peribadi yang paling waspada %IA".angan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu+ tapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara. ." "Keikhlasan itu umpama seekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang amat kelam." "*iri orang yang beradab ialah dia sangat rajin dan suka belajar+ dia tidak malu belajar daripada orang yang berkedudukan lebih rendah darinya" ~ *on."Tiada siapa yang paling pandai dan paling bodoh di dunia ini kerana setiap yang pandai itu boleh menjadi bodoh dan setiap yang bodoh itu boleh menjadi pandai.

kan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat.ikir selepas berbuat adalah satu kebodohan+ berbuat tanpa ber...u-ius ""emulai belajar sejak ke-il seperti memahat di atas batu dan memulainya sesudah tua seperti menulis di air." " er." ~ *on." ~ Khali." ""erasakan diri lemah adalah titik untuk memajukan diri. Siegel "$erjalanan seribu batu bermula dari satu langkah." "Sekali anda terjatuh+ jangan jatuh untuk berkali-kali.ikir sebelum berbuat adalah satu kebijaksanaan+ ber."1rang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya." ""anusia tidak meran-ang untuk gagal+ mereka gagal untuk meran-ang.ah Abdul "alik bin "arwan "." "3antungkan a/am dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan." .ikir adalah seribu kebodohan." "Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab+ merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi+ memaa.ika kamu berhasrat untuk berjaya+ jangan hanya memandang ke tangga tetapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut.." "Ada dua -ara seseorang itu tidak boleh berjaya iaitu orang yang hanya mengerjakan apa yang disuruh dan orang yang tidak mahu mengerjakan apa yang disuruh." ~ #ao T/e "Awal mula pohon ialah benih." "Tidak penting bagimu mengetahui harganya+ tetapi penting mengetahui nilainya." "Harta akan habis digunakan tanpa ilmu tetapi sebaliknya ilmu akan berkembang jika ianya digunakan." ~ 2illiam ." "Seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya telah melakukan satu kesalahan lagi.

lihatlah & hadapilah. kerana anda masih mempunyai masa depan. "esiapa yang tidak pernah merasai kepahitan tidak akan mengenal kemanisan. )." "Kita menilai diri sendiri berdasarkan apa yang kita mampu buat+ orang lain menilai berdasarkan apa yang telah kita buat. Kegagalan ialah satu-satunya yang dapat diraih tanpa pengerahan tenaga sedikit pun. Tetapi manusia yang selalu menge-ewakan agama. Tapi pandanglah semua itu ke depan+ pandanglah masa depan kita.ikir. Orang yang dianggap malas ialah orang yang tidak dapat men&ari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. $anpa permulaan." "." "Agama tidak pernah menge-ewakan manusia." ~ Allen Tate " ukti akal . Jika anda hilang segala-galanya. ." ""anusia berharap terlalu banyak tetapi berbuat terlalu sedikit. anda tidak akan sampai ke mana-mana. Kita selalu lupa atau jarang ingat apa yang kita miliki. #. $idak penting sama ada berapa lama kita hidup. 2. $idak pernah %ujud orang malas." "Tidak lurus keimanan seseorang ke-uali jika hatinya lurus+ dan tidak lurus hati seseorang ke-uali jika lurus lidahnya. '." "Kita dilahirkan dengan 4 buah telinga di kanan dan di kiri+ supaya kita dapat mendengarkan semuanya dari dua buah sisi."Ilmu itu didapati dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka ber. Orang yang paling berkuasa adalah orang yang dapat menguasai dirinya sendiri.ikiran seseorang ialah perbuatannya+ dan bukti ilmunya ialah u-apannya. 3. !. 4. (ang penting bagaimana keadaan kita semasa hidup. ." "Kita lahir dengan dua mata di depan wajah kita+ kerana kita tidak boleh selalu melihat ke belakang. tetapi kita sering kali ingat apa yang orang lain ada. jangan lupa." 1.ika anda hanya berbuat baik kepada diri sendiri maka anda sebenarnya tidak pernah membuat kebaikan. )ntuk berupaya mengumpulkan pujian dan kritikan dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Jika anda takut pada sesuatu.

ikal. Ketabahan memerlukan keyakinan. &da empat jenis manusia+ iaitu /a. pula menentukan kejayaan. 0anusia yang tidak ta!u+ dan tidak ta!u ba!awa . $%sman &ffan Pelajar tanpa kemahiran belajar umpama mekanik yang tidak tahu membaiki kereta. 14. '*ati apabila tidak ma!u kepada !ikmat dan ilmu dalam masa 3 !ari+ maka matila! !ati itu( ) Fthul Maushuli 3. )-un &bdul . /engetahui perkara yang betul tidak memadai dan bermakna jika tidak melakukan perkara yang betul. 1#. +nda tidak akan berasa penat sekiranya melakukan perkara yang anda suka.1*. "elagi kita men&uba dan berusaha. . Keyakinan Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan. tetapi ianya datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. 1!. . #odo! adala! apabila anda merasa terlalu pandai dan tidak ma!u mendengar nasi!at orang lain. $%sman &ffan$ 1. 1). %le! itu berila! mereka peringatan. anda akan mendapat sesuatu yang lebih besar daripada apa yang anda sangkakan. Orang yang bijak mempelajari banyak perkara daripada musuhnya sendiri. 0anusia yang ta!u+ tetapi tidak ta!u ba!awa dia ta!u. "emangat yang kuat mampu mengatasi apa sahaja &abaran yang datang. 1'.isiplin yang baik terbentuk dari sikap yang baik dan sikap yang baik adala! !asil daripada pemimpin dan teladan yang baik. 11. Kamu dapat menggalinya sedalam-dalamnya dan sepuas-puas yang kamu inginkan 1 . "eseorang menganggap ujian sebagai batu penghalang. selagi itulah kita akan beroleh apa yang kita hajati. sedangkan orang lain menganggapnya sebagai batu lonjatan. b. 0agal selepas usaha adalah hikmah. '#er!arap tanpa usa!a adala! pekerjaan yang sia-sia( ) Feltham 2.ombong emas dalam diri kamu adalah -ikiran kamu. Kekuatan tidak datang dari kemampuan -i. 13.azak *ussin ) 4. 1tula! orang yang lalai. 12.

1f you can(t make a mistake+ you can(t make anyt!ing. 1tula! orang yang bodo! dan degil. 1tula! orang yang berilmu. 22. . 0anusia yang ta!u dan dia ta!u ba!awa dia ta!u. ) 0enander ) . d. 1tula! orang yang ja!il. 6angan muda! membuka ra!sia kepada seorang sa!abat agar anda tidak takut kepadanya+ apabila dia beruba! menjadi musu!. ) 0or3a 4.dia tidak ta!u. c. 5ollins ) . 0anusia yang tidak ta!u dan ta!u ba!awa dia tidak ta!u. %le! itu+ ikutila! mereka. %le! itu+ tinggalkanla! mereka.&l K!alil ibn &!madal 2ara!idi 5. %le! itu+ ajarla! mereka.