Mika's Home Tuition

Bulatan I

Bahagian Bulatan
lilitan jejari pusat O diameter sektor minor O

tembereng minor

Rumus Asas Bulatan

A r O x˚

Panjang lilitan = 2πr Luas bulatan = πr2 Panjang lengkok =
B Luas sektor = x˚

x˚ x 2πr 360˚
x πr2

360˚

π = 22 = 3.142 7

Mika's Home Tuition Nama: Tarikh:

Bulatan I

UJI KEFAHAMAN
Tulis jawapan anda di ruang kosong ini. 1

Rajah di atas menunjukkan tiga buah semibulatan dengan diameter sama 24 cm. Kira perimeter, dalam cm, bagi seluruh rajah ini dalam sebutan π.

2

P

14 cm

O

Q

Rajah di atas menunjukkan dua buah semibulatan. POQ adalah garis lurus dan O adalah pusat bulatan 2 besar. Hitung luas, dalam cm , bagi kawasan berlorek. (Guna π = 22 ) 7 3 O 144˚ X Y

O adalah pusat sepunya bagi dua bulatan di atas. Diberi OX = 10 cm dan XY = 5 cm. Hitung luas, dalam cm2, bagi kawasan berlorek dalam sebutan π. P 60˚ M R

4

21 cm
O Q

Dalam rajah di atas, PQR adalah lengkok bulatan yang berpusat di O. OMR ialah sebuah semibulatan dengan diameter 21 cm. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. (Guna π = 22 ) 7