UNIVERSITATEA ARTIFEX MASTER ANUL.II.

MARKETING STRATEGIC

Pregatirea unui interviu

PROFESOR

STUDENTA VARVARI NELA

ul cel r *+i $une interviuri.% +cele +s'ecte +le te*+ticii c+re +r 'ute+ )i !e *+5i* interes 'entru citit ri( eli*in6n! c6t *+i *ult !in re. documentarea " 'er*ite /urn+listului s% ) r*ule. realizarea interviului 9 este et+'+ ce+ *+i !i)icil% + unui interviu.+r+n-i+ succesului unui interviu.i+ristului( ci &i #n ce+ + interl cut rului. D+c% cel interviev+t #n le.i+rist &i 'urt+t% su$ se*nul +ctu+lit%-ii.int% un ele*ent"c3eie +l re+li. Trăsături şi funcţii specifice Interviul se c nstituie !intr" succesiune !e #ntre$%ri &i r%s'unsuri( )iin! *e!i+ti.ele &i c n!i-iile )+'tel r s+u 'iniil r  întrebările de mărturie( c+re se +!rese+. n+n-% *ult *+i *+re 'rintre citit ri !ec6t un interviu cu te*+ 7cre&tere+ vier*il r !e *%t+se8.enuri /urn+listice sunt 'er+ unui sin. Munc+ !e'us% '6n% #n +cel * *ent ' +te !eveni inutil% i+r interviul un e&ec( #n+inte c3i+r !e + +/un.ent+t !e !iscu-i+ !e c *'le.ur +ut r 0.i!uul re're.% 'urt%t ril r !e cuv6nt +i un r c lectivit%-i.e #ntre$%ri 'ertinente &i( t t !+t%( s% +tin.% +titu!ine+( '%rere+ &i re+c-iile interl cut rului )+-% !e re+lit+te+ i*e!i+t%  întrebările de motivaţie( c+re evi!en-i+.+re+ c nv r$irii re.%tur% cu rec rel+re+ 'ensiil r este Ministrul Muncii( v+l +re+ interviului este *ult *+i *+re !ec6t !+c% este c3esti n+t( #n le. alegerea interlocutorului .i+rist &i interviev+t( c3i+r !+c% l+ ini-i+tiv+ 'ri*ului.ult+te !intr" #ntreve!ere s licit+t% !e .uli !e $+.% c+u. D+c% t +te celel+lte .%tur% cu +cel+&i su$iect( 'ri*+rul !in l c+lit+te.en-%( inevit+$il% 0intr" +nu*it% 'r ' r-ie1 c3i+r &i #n c+.interl cut rul )er%( #n *+re *%sur%( . 4i +st+ 'entru c% veri!icit+te+ in) r*+-iil r &i +c r!+re+ l+ re+lit+te + 'iniil r !intr"un interviu nu c+! e5clusiv #n se+*+ .%rii un interviu cu i*'+ct in r6n!ul citit ril r2 un interviu cu te*+ 7rec rel+re+ 'ensiil r8 v+ +ve+ re.e+.%( .i+ristul1( interviul este 'er% !e c +ut r+t2 . pregătirea întrebărilor 9 ti'urile !e #ntre$%ri s'eci)ice interviului !e 'res% sunt cele c+re tri*it l+ sc 'urile ur*%rite !e .Interviu Definiţii. Etapele elaborării unui interviu alegerea temei re're.e l+ citit ri( !+c% re' rterul nu res'ect% c6tev+ re.en &i +nu*e2  întrebările factuale( c+re s licit% r%s'unsuri !irecte( e5'licite &i l+ $iect  întrebările de opinie( c+re vi.

Tipuri de interviu 4c +l+ /urn+listic% )r+nce.% s' rire+ e5'resivit%-ii stilistice &i c rectitu!ine+ . .ener+l s're '+rticul+r  interviul – pâlnie inversată( c+re 'le+c% !e l+ '+rticul+r s're .e+.ener+le +le titr%rii !e 'res%. Pe l6n. ilustraţie).uli )iin! +! 't+re+ ) r*ulei celei *+i ' trivite cu 'r )ilul( st+tutul &i 'rest+n-+ interl cut rului2  interviul – pâlnie( c+re 'le+c% !e l+ .uril r( !e un su$titlu 0c+re"l 're.ur% c n!i-ie2 +cee+ !e + nu !e) r*+ !+tele s+u 'iniile interl cut rului.int% 'rin nu*e &i st+tut s ci+l 'e interviev+t1 &i( une ri( !e un su'r+titlu.ic+ r%s'unsuril r redactarea interviului. constau în adaptarea discursului particular la cerinţele comunicării cu publicul massmedia.i+ristul u.ul%( interven-iile .% titlu( interviul $ene)ici+.e+. Ale.un+ !intre re.  interviul de opinie.ic% si +nu*e . De re.r+)ii !e i!enti)ic+re + 'ers +nei interviev+te. E5ist% ele*ente c *une *+/ rit%-ii interviuril r2 titlul este c nstituit 0'+r-i+l s+u #n t t+lit+te1 !e +)ir*+-ie + interl cut rului( 'resu'us% + +ve+ cel *+i *+re i*'+ct +su'r+ citit rului.i+ristul #&i ' +te 'er*ite rice interven-ie 'u$licistic% 'entru + s' ri e5'resivit+te+ interviului s%u( cu sin.% invent+ri+. Ilustraţia interviului c nst%( cel *+i +!ese+( #n ) t . Titrarea interviului.r+*+tic+l%. şapou. Ace+st% ulti*% et+'% este un+ e5tre* !e c *'le5%( interviul este o selecţie.  interviul-mărturisire. o ierarhizare şi o restructurare a răspunsurilor date de intervievat &i nu tr+nscriere+ *ec+nic% + #nse*n%ril r !in c+rnetul !e re' rter s+u + te5tel r !e 'e $+n!+ *+.% !e #ntre$%ri l+ c+re interl cut rul ' +te r%s'un!e cu u&urin-%( 'entru + 'l+s+( 'rintre +ceste+( #ntre$%rile !i)icile( !e +le c%r r r%s'unsuri este re+l*ente interes+t  interviul cu formă liberă( #n c+re #ntre$%rile sunt c n!i-i n+te !e c n-inutul &i l .  interviul de analiză .+re+ +cest r+( +st)el #nc6t s% se c n)ere interviului c eren-+ l . vi. intervenţii de compatibilizare cu discursul ziaristic.netic%.ener+l  interviul cu ordine mascată( #n c+re .i+ristului sunt2 intervenţii de ameliorare a conţinutului c nst+u #n select+re+ !+tel r &i 'iniil r #n )unc-ie !e i*' rt+n-+ 'e c+re +u 'entru 'ini+ 'u$lic%: ier+r3i.r+!+re + interesului l+ lectur%: intervenţii de ameliorare formală.ere+ unui titlu res'ect% i*'er+tivele .% cinci ti'uri !e interviu2  interviul-relatare. precum şi în „îmbrăcarea” editorială a interviului (titlu.%( #n *+/ rit+te+ c+.

ener+l( #ntre$%ril r2 Cine? Ce? Când? Unde? e ce? Cum?( interviul in) r*+tiv r%s'un!e( cu 're' n!eren-%( 'ri*el r '+tru #ntre$%ri.ul% #n 'r ' r-ii !i)erite( sc 'uri &i * !+lit%-i !e +$ r!+re 'r 'rii *+i *ult r ti'uri !e interviu.  În funcţie de scopul urmărit( 'rinci'+lele ti'uri !e interviu 'r+ctic+te #n 'res+ n +str% sunt2 o interviul informativ este )un!+*ent+t !e $li. 4c +l+ /urn+listic% +*eric+n% +!+u. o interviul-portret( cu )unc-ie e5'licit ) r*+tiv%( +!uce l+ cun &tin-+ 'u$licului !+te !es're 'ers n+lit%-i e5e*'l+re  În funcţie de specificul participării ziaristului la interviu ( 'rinci'+lele ti'uri !e interviu 'r+ctic+te #n 'res+ n +str% sunt2 o interviul propriu-zi! ...ul +lt r . Pr+ctic+ !e 'res% +test% )+'tul c% un interviu $un #*$in%( !e re. Pr+ctic+ /urn+listic% !in -+r+ n +str% )er% 're*isele enun-%rii unei ti' l .u*% l+ + 'une #ntre$%rile 'e c+re le"+r 'une &i 'u$licul s%u( interes+t !e !+tele e5+cte +le unui eveni*ent cu se*ni)ic+-ie s ci+l%: o convorbirea . C+ &i #n c+.i+ristic tre$uie s% r%s'un!%( #n .enuri /urn+listice( cl+si)ic%rile interviului +u( #n 'ri*ul r6n!( virtu-i !i!+ctice( te retice.i+ristului !e + in) r*+ 'u$licul #n le.%tur% cu un eveni*ent c+re se c nstituie #ntr"un su$iect !e +ctu+lit+te. o interviul de opinie este interviul /u!ec%-il r !e v+l +re &i r%s'un!e 'ri rit+r #ntre$%ril r2 Cu*< &i De ce<.i+ristul se re.i+ristul intr% #ntr"un sc3i*$ !e i!ei cu interl cut rul s%u( +!uc6n! #n !iscu-ie +r. interviul-portret.ii + interviuril r.+-i+ .i+ristul invit% ! i s+u *+i *ul-i interl cut ri 'entru + 'ute+ l%*uri( !in 'ers'ective !i)erite 0!e $icei c *'le*ent+re1( un su$iect !e +ctu+lit+te.% ur*%t +rele ti'uri2  explicativ  justificativ  directiv  ipotetic  alternativ  coordonativ.u*ente 'r ( c ntr+ s+u !e c *'let+re + +)ir*+-iil r +cestui+: o interviul-colectiv "!au ma!a rotundă#. D+c% rice te5t . Ave* #n ve!ere ! u% criterii c+re sunt v+li!+te !e 'r+ctic+ /urn+listic% !in R *6ni+2 cel al scopului &i cel al specificului participării ziaristului la interviu.EXEMPLU2 ..

Este i*' rt+nt !e retinut re)erit r l+ c nv r$ire+ tele) nic+ 2 • si.V.i c+"ti v r )i 'use. St+i cu 'ici +rele +'r 'i+te( nu 'une 'ici r 'este 'ici r. CONVOR?IREA TELEFONICA PREALA?ILA INTERVIULUI D+c+ +i ) st c nt+ct+t tele) nic !e c+tre c *'+nie inse+*n+ c+ 'ri*ul '+s + ) st )+cut( scris +re+ t+ !e intentie si C. >.ine+.+te !e c *'+ni+ res'ectiv+( cu* )uncti ne+.=.u+l( C.+"te AC nte+.+/+t rului. INTERVIUL • Punctu+lit+te+ este esenti+l+ si ) +rte +'reci+t+ • In c+*er+ un!e +re l c int+lnire+ intr+ c+l*( sur+.+ entu.+"ti * *entul intr+rii in c+*er+ !e interviu( s+lutul e5+*in+t rului( .ur+nt+ !e sine in ti*'ul c nv r$irii: • e5'ri*+re cl+r+ ( v ce cl+r+( l+ un nivel nu 're+ ri!ic+t : 're.+( c+re sunt 'l+nurile !e viit r( '+rteneri etc.e c nclu.ent+re c+t *+i c nvin.+"te c n) rt+$il 'e sc+un.V.+t r( cu '+s 3 t+r+t( s+lut+ intr"un * ! )er* e5+*in+t rul s+u 'e t ti *e*$rii( !+c+ este v r$+ !e c *isie( 'rivin! !irect in c3ii )iec+rui+.+ !ec+t !u'+ ce +i ) st invit+t • .3ii cur+te1( tinut+( +$ilit+ti !e c *unic+re( 'unctu+lit+te+( c nt+ctul vi. • As+.ent+re+ 'ers n+l+2 in)+tis+re 0 i*$r+c+*inte r! n+t+ si cur+t+( '+r( *+ini( un. PREGATIREA INTERVIULUI • Fi 're. • Aut * tive+.+t +re.i+s*ul 'entru slu/$+ res'ectiv+ 0 nu 're+ e5+."ul t+u +u ) st +'reci+te si +u st+rnit interesul +n. @.+ 're. M+/ rit+te+ cel r c+re )+c interviuri v r tr+.inti l+ interviu !etin+n! c+t *+i *ulte in) r*+tii !es're s ciet+te si intele. Ince+rc+ s+ retii nu*e.+tit A C nte+.ii !es're tine in 'ri*ele *inute +le int+lnirii.ine+. E. I*+.ere + un r 'r $le*e le. i*'resi n+nt.er+t 1 • C ncentre+.+*$etul( i*+. Nu te +se.+"te A B C r'ul *eu este une+lt+ *e+ B0R C+n AtDins n1.+"ti r+s'unsurile 'e c+re le vei !+ l+ intre$+rile 'e c+re le +ntici'e. ADUNA INFORMATII DESPRE COMPANIE Este i*' rt+nt s+ te 're.

Este i*' rt+nt s+ !e* nstre. Nu critic+( nu v r$i !e r+u *unc+ +nteri +r+ s+u +ctu+lul l c !e *unc+. Fii tu insuti. L+ 'lec+re .+ ANu tre$uie s+"ti )ie te+*+A S+l+riul )erit este( !e $icei *+i *ic !ec+t cel +ste't+t . Cu* se )+ce +n. Interese+. INTRE?ARI LA CARE TE POTI ASTEPTA IN CADRUL INTERVIULUI • De ce c+n!i!+ti t c*+i l+ n i < • V+ si*titi +!+'t+t 'entru +cest . Ai .er+.i c+ stii r+s'unsul l+ intre$+re si c+ esti si.+*$este c+n! este c+. .ri/+ cu* v r$esti. D+c+ esti c *'etitiv si +i +$ilit+tile neces+re 'entru ' stul res'ectiv nu te .+"te !e ) r*+ /uri!ic+ + r+' rtului !e *unc+.iiAC n!iti+ este s+ stii cu* s+ tr+te.ul unei necesit+ti( s+ st+ti 'este 'r .ici. Sc +te"ti in evi!ent+ c+lit+tile si nu te su'r++'reci+.i.+*$este( s+lut+ si *ultu*este"le interl cut ril r t+i F.+/+re+< Cu c ntr+ct in!ivi!u+l !e *unc+( cu ce !+t+( etc.+ s+u tu le v r$esti.r+* < • Ce 3 $$G +veti< • Cu* c *unic+ti cu +*enii str+ini < • Lucr+ti cu *+i *ult+ 'l+cere sin. Priveste in c3ii interl cut ril r 'e *+sur+ ce ti se +!rese+.i 'r $le*+ si s+ nu e5+.in+ti viit rul l c !e *unc+ < • Ce s+rcini +ti c nsi!er+t + )i e5tre* !e 'lictisit +re l+ ) stul • . • C+re !intre c+li)ic+rile !u*ne+v +str+ sunt cele c+re +r c res'un!e !escrierii ' stului 'entru c+re c+n!i!+ti • C+t ti*' ! riti s+ !es)+sur+ti +ce+st+ +ctivit+te < • C+t !e i*' rt+nt este 'entru !u*ne+v +str+ ti*'ul li$er < D+r c nce!iul < • Ati )i !is'us( in c+.en !e *unc+ < • C+re sunt +tuurile !u*ne+v +str+< • Ce ne 'uteti )eri< • Ce s+l+riu ! riti< • Ce s+l+riu s'er+ti s+ 'ri*iti l+ n i < • Ce +ctivit+ti +ti !es)+sur+t l+ ) stul l c !e *unc+ < • Descrieti( 'e scurt( ev luti+ !u*ne+v +str+ 'r )esi n+l+. Fii cl+r in e5'ri*+re si nu 'ier!e sirul i!eil r.ur s+u in ec3i'+ < • Cu* +'reci+ti +ctu+lul l c !e *unc+ < Cu* v+ i*+.ul( !+r nu e5+.r+$i in lu+re+ unei !eci.• • • • • • • • Initi+tiv+ in c nvers+tie l+s" interl cut rului. ci+.ur 'e tine. Evit+ 'e c+t ' si$il r+s'unsurile cu !+ s+u nu.ere. Evit+ s+ te c ntr+. Nu *intii A Ne.

+sit cev+ *+i interes+nt < Aveti 'r $le*e c+n! tre$uie s+ renunt+ti l+ $isnuinte *+i vec3i < V+ si*titi une ri !e'+sit( in )+t+ s+rcinil r !e serviciu < Sunteti !e +c r! c+ c n!ucere *+i $un+ ' +te !eter*in+ crestere+ * tiv+tiei +n.itie ! riti s+ cu'+ti in c+!rul )ir*ei n +stre < Aveti !e .iile < Cu* cre!eti c+ !u*ne+v +str+( sin.interes+ti !e $iectivele c *'+niei < Cu* lu+ti !eci.• • • • • • • • • • • • • • • • • !u*ne+v +str+ l c !e *unc+ < Vi s"+ int+*'l+t s+ nu v+ 'uteti *entine st+re+ !e c ncentr+re < Cu* +ti +/uns s+ cu'+ti ulti*ul l c !e *unc+ < De ce ! riti s+ renunt+ti l+ +ctu+lul l c !e *unc+ < De ce nu v"+ti sc3i*$+t '+n+ +cu*( nici !+t+( l cul !e *unc+ < De ce v"+ti sc3i*$+t +t+t !e !es l cul !e *unc+ < Ce ' .+ tu c *'+ni+ .+n! s+ v+ c+li)ic+ti su'li*ent+r < Vi s"+ int+*'l+t( '+n+ +cu*( s+ sc3i*$+ti l cul !e *unc+ 'entru c+ +ti .+ re)erit +re l+ cu* + !ecurs interviul( *+nier+ in c+re te"+i c *' rt+t: • Aste+'t+ s+ )ii c nt+ct+t : • D+c+ esti +les( vei )i c nt+ct+t tele) nic : • D+c+ trec *+i *ult !e ! u+ s+'t+*+ni( c nt+cte+.ur( 'uteti sti*ul+ ec3i'+ < C+re este venitul !u*ne+v +str+ +ctu+l < Ce s'er+ti 'rin sc3i*$+re+ l cului !e *unc+ < C+n! sunteti !is' ni$il 'entru + ince'e lucrul <etc H. DUPA INTERVIU • F+ +n+li. .+/+til r < Cu* re+cti n+ti c+n! ceil+lti !evin !e.

$ir ul!ec nsiliere.cveur 'e+n.$ucuresti.r Iinterviu.+s'5<eIDJ=EFKtJArtic le .3t*l 3tt'2IICCC.?I?LIOGRAFIE 3tt'2IICCC.r Iintre$+ri"interviu.r I!et+liu.3t* 3tt'2IICCC.in) r*+tii'r )esi n+le.r Iresurse"u*+neI're.+n )*.+tire+"'entru"interviuI 3tt'2IICCC.