Numele şi prenumele:………………………………………..

Data:…………………………… Limba şi literatura română, clasa a III-a Cuvinte cu înţeles opus Fişă de lucru 1. Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele, cu înţeles opus: Startul gros de zăpadă s-a topit. Stratul ………………de zăpadă s-a topit. În apropiere se vede casa pădurarului. În…………………….se vede casa pădurarului. Trasaţi o linie strâmbă, în stânga paginii. Trasaţi o linie ………………….în stânga paginii. 2. Uniţi cuvintele cu sens opus: cald coboară urcă departe prieten subţire gros duşman aproape rece * * * * * urcare deschis gras timid a vinde închis a cumpăra îndrăzneţ slab coborâre

3. Găsiţi cuvinte cu sens opus celor date: devreme – târziu * curajos -……………………………… rar -…………………………………. corect - ……………………………….

fricos - ………………………… * înalt …………………………. *

bătrân - ……………………………. * început -……………………………… 4. Completaţi propoziţiile cu cuvinte potrivite : Copiii au sărbătorit înfrângerea /……………………………………..obţinută pe terenul de fotbal. Mărţişorul simbolizează sosirea iernii/…………………………………….. . Îmi place că spune întotdeauna câte o minciună/…………………………………. Am băut puţină/……………………………. apă şi mă doare stomacul.

. 6. Completaţi tabelul cu cuvinte potrivite. Alegeţi pentru fiecare cuvânt dat. conform cerinţelor: Cuvântul dat: a apărea sincer prietenos vorbăreţ limpede darnic supărat Cuvântul cu acelaşi sens: Cuvântul cu sens opus: . drept:……………………………………………………………………. aspru:……………………………………………………………………. câte două stele care conţin cuvinte cu sens opus: necredincios obraz nic blând strâmb nedrept nepoliticos trădător delicat credincios:………………………………………………………………. politicos:………………………………………………………………….5.

Related Interests