Ha hajat mosunk, nagyobb felületet mosunk le, mint a lepedő, amin alszunk.

Egy kis szőrszálhasogatás - hajszámtan: z irodalmi adatok alapján az ember fej!n átlagosan "##-"$#ezer hajszál %an &szők!kn!l t'bb, s't!t haj(aknál ke%esebb). hajszálak %astagsága #.#*-#.+mm k'z'tt %áltozik &a s't!t haj(ak rendelkeznek l!nyegesen %astagabb hajszálakkal). z egyszer,s!g ked%!!rt tekintsük a hajszálat egy egyszer, hengernek. Ha az átlagos hajszál átm!rőj!t #."+*mm-nek %esszük, a hossz(ságát "##mm-nek &"#-m), a hajszálak számát pedig átlagosan "+# ezernek, akkor a hajszálak 'ssz felülete: ../"m+. 0s ehhez m!g nem adtuk hozzá a fejbőr terület!t. Ez az 1riási felület !rintkezik a le%egőben száll1 porszem-s!kkel, megragad rajta a %irágok pollenje, a hajszálak külsej!t bor2t1 faggy(r!tegbe pedig kül'nb'ző molekulák old1dhatnak be. Hogy a hajunkat tisztán tartsuk, a me-hanikai tiszt2táson k2%ül &f!sül!s, hajkefe használata) szüks!günk %an m!g a f'l'sleges zs2r emulgeálását !s eltá%ol2tását előseg2tő anyagokra. 3lyen anyagokt1l roskadoznak az illatszerboltok pol-ai, a gy'ny'r,en dizájnolt m,anyag flakonokban árult hajsamponok +*-$*4-ban tartalmazzák az e -!lra előáll2tott felületakt2% anyagokat. 5együnk azonban 1%atosak6 7ár a gyárt1k már egyre inkább igyekeznek a fogyaszt1i ig!nyeket is figyelembe %enni, az!rt sosem lehet tudni - mielőtt %álasztunk, !rdemes elol%asni az apr1bet,s r!szt is. Egyes hat1anyagok t(l erős zs2rold1 hatással rendelkeznek, s ennek k'%etkezm!nyek!nt ezek a samponok hajmosás k'zben teljesen leoldják a hajat !s a fejbőrt %!dő hidrolipid r!teget, sőt egyes bőrgy1gyászati szakk'ny%ek szerint m!g a fejbőr szarur!teg!be is beold1dnak, s ott egy ideig szint!n ki%áltják zs2rold1 hatásukat, aminek k'%etkezm!nye a hajszálak gy'ker!be ny2l1 faggy(mirigyek fokozott faggy(termelő te%!kenys!ge lesz. Hogyan tudunk otthon egyszer,en, ember- !s k'rnyezetbarát m1don hajat mosni8 9me n!hány lehetős!g: ". Házilag k!sz2tett szappannal 5egegyszer,bb hajmosási lehetős!g. 5egjobb, ha háziszappant %álasztasz, sőt spe-iálisan a saját hajt2pusodra is k!sz2thetsz szappant. mire a szappanos hajmosáskor ügyelned kell: a szappan %2zben rosszul old1d1 -sapad!kot k!pez a %2z kem!nys!g!t okoz1 :a !s ;g ionokkal, amelyek kirak1dnak a hajszálakra, raga-sos tapintás(%á t!%e a hajat. Ez!rt mindenk!ppen iktass be egy e-etes, %agy -itromsa% oldatos 'bl2t!st, ami%el a hajban lerak1dott szappans1kat marad!ktalanul feloldhatod, 2gy azok k'nnyen ki'bl2thetők lesznek, nem marad raga-sos a hajad. z e-etes oldatot 2gy k!sz2tsd: " e%őkanál "#4-os !tkez!si e-etet tegy!l " liter %2zbe -itromsa% oldatot pedig 2gy: k!shegynyi -itromsa%at tegy!l " liter %2zbe z enyh!n sa%as oldatok %isszaáll2tják a fejbőr pH-ját, emellett lesim2tják a hajszálak felület!t is, 2gy a hajad sz!p f!nyes lesz. legutols1 'bl2t!s term!szetesen tiszta %2zzel t'rt!njen6 +. ;os1di1%al

mert ha egy ke%!s is marad a hajban. . 2gy az j1 ki'bl2thető a hajb1l. $. 2gy nem kell minden egyes hajmosáskor kitiszt2tani a ká%!darál1t :) =agyon ügyelj.mint az első k!t esetben is . hogy a tojássárgáját előtte nagyon alaposan 'bl2tsd ki. . -sak arra kell ügyelni.leg kárp1tolni fog az a t!ny. :sak a tojás sárgáját d'rzs'ld bele alaposan a ned%es hajadba. %iszont !letteli%! %arázsolja a legszárazabb hajat is.!rdemes nagyobb mennyis!get elk!sz2teni egyszerre. %agy -itromsa%as oldat biztosan ki fogja -sapni a feh!rjetartalmát !s aztán egyenk!nt szedegetheted ki a kis feh!rje-morzsá-skákat.os1di1s hajmosás után is !rdemes le'bl2tened a hajad e-etsa%. a sárgáját -sorgasd ki a burkáb1l.%agy -itromsa% oldattal. majd 'bl2tsd le tiszta %2zzel. por korlátlan ideig eláll egy j1l lezárt ed!nyben. Elők!születek a hajmosáshoz: >!sz2ts elő k!t db $dl-es ed!nyk!t !s egy sz. üres ed!nyben ism!teld meg az oldási folyamatot &a már használt mos1di1porral). term!szetes anyagot engedt!l le a kád lefoly1ján) Ha az egyszeri hajmosás nem %olt elegendő. tojássárgájában találhat1 le-ithin j1l emulgeálja a hajszálakon találhat1 zs2rt. @igyelem: ha ezt a m1dszert %álasztod. majd "-+ per-ig ke%ergesd. mert a szaponin j1l ki'bl2tődik a hajb1l. laposan d'rg'ld át a fejed. a d(s habzásr1l le kell mondanod &-ser!be %al1sz2n. . hajat . Enyhe tojásszag maradhat utána. majd alaposan 'bl2tsd ki. lesz. mos1di1porb1l tegy!l egy kiskanálnyit az egyik ed!nyk!be. hogy %2z ne !rje. hogy helyi %iszonyok k'z'tt is megtermelhető :) Bss le egy tojást.agaddal %iheted nyaralásra is. tekint%e. az e-etes-. ?z.<r'ld meg a mos1di1t .indezt addig folytasd. . mert nagyon erős k'h'g!st tud ki%áltani. Aojással mi !ghajlatunk alatt talán ez a leginkább k'rnyezetk2m!lő sampon. rra %iszont ügyelj. am2g meg nem tisztul a hajad.rőt. hogy k'nnyen leboml1. t'ltsd fel meleg %2zzel.!rdemes enyh!n sa%as oldattal le'bl2teni.rt oldatot 'ntsd rá a száraz hajadra. de ez most nem k'telező. %agy már nem habzik.rd át a szaponin-tartalm( oldatot a másik ed!nyk!be. hogy a darál1 kinyitásakor száll1 finom mos1di1port nehogy bel!legezd.

Related Interests